EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009"

Transkriptio

1 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Tiistai PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen Sanna Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kuoppala Susanna Paassilta Raimo Rekola Kauko Sedig Kyllikki Stenberg Martti Tuomisto Anita Viilto Tero POISSA Nurmi Veikko MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 1-27 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Sanna Jalonen Martti Stenberg ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2009 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSASIAT Sivu 2 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Tiistaina klo 19, kahvitus KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 N TARKASTUS 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERI 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 7 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAMINEN 8 MUSIIKIN VASTUURYHMÄ VUOSILLE PERHE- JA LAPSITYÖN TYÖRYHMÄ VUOSILLE KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄ VUOSILLE SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 12 SEURAKUNNAN HALLINTO- JA TOIMINTAMALLI 13 KIRKKOHERRAN PALKAN TARKISTAMINEN 14 1 JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA VUOSILLE KAUTTAUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA PERUSKORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELU 16 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN RAKENNUTTAJATEHTÄVÄT 17 KIINTEISTÖNHOITOKONEEN HANKKIMINEN 18 TILIEN LOPETTAMINEN 19 PANKKILAINOJEN POIS MAKSAMINEN 20 KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN OSIEN MYYNTI 21 ILMOITUSASIAT 22 ALUSTAVAA TIETOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 23 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 24 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kuusi päivää ennen kokousta. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - 3 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Jalonen ja Martti Stenberg. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. - 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Lisäksi hyväksyttiin käsiteltäviksi - talouspäällikön ennen kokouksen alkua jakama lisälista, asiat Kauko Rekolan ilmoittama yksi asia - Mikko Kivirannan ilmoittamat kolme asiaa -

4 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 4 5 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERI Talouspäällikön johtosäännön mukaan talouspäällikkö toimii kirkkoneuvoston sihteerinä. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö toimii kirkkoneuvoston sihteerinä johtosääntönsä mukaisesti. 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että kokouskutsut lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille viisi päivää ennen kokousta. Kokouksen asialista annetaan tiedoksi myös kirkkovaltuuston jäsenille. 7 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAMINEN Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan kaksi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaa vuodeksi Kirkkoneuvoston jäsen Tero Viilto ehdotti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi Susanna Kuoppalaa ja Sanna Jalosta. Muita ehdotuksia ei tehty. Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuodeksi 2009 valittiin yksimielisesti Susanna Kuoppala ja Sanna Jalonen.

5 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 5 8 MUSIIKIN VASTUURYHMÄ VUOSILLE Euran seurakunnan kirkkoneuvosto on perustanut musiikin vastuuryhmän, joka on kirkkoneuvoston alainen, ja siihen kuuluu kaksi työntekijää sekä neljä muuta jäsentä. Musiikin vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan laajentuneen Euran seurakunnan musiikin vastuuryhmän jäsenmäärää tulisi lisätä. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1. muuttaa musiikin vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kolmen työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä, ja 2. valita musiikin vastuuryhmään toimikaudekseen kolmen työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta ehdotti musiikin vastuuryhmän jäseniksi Vesa Stenbergiä, Leila Bäcklundia ja Simo Koivusta, kirkkoneuvoston jäsen Kauko Rekola ehdotti Elsi Mattilaa, ja kirkkoneuvoston jäsen Raimo Paassilta ehdotti Arja Järvimäkeä ja Virva Peltosta. Muita ehdotuksia ei tehty Päätettiin yksimielisesti muuttaa musiikin vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kolmen työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä. 3. Musiikin vastuuryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Bäcklund Leila Järvimäki Arja Koivunen Simo Mattila Elsi Peltonen Virva Stenberg Vesa

6 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 6 9 PERHE- JA LAPSITYÖN TYÖRYHMÄ VUOSILLE Kirkkovaltuusto perusti pitämässään kokouksessaan perhe- ja lapsityön työryhmän, jonka kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ko. työryhmään valitaan kuusi jäsentä, joiden lisäksi työryhmään kuuluvat työalasta vastaava pappi ja vastaava lastenohjaaja sekä lastenohjaajien keskuudestaan valitsema edustaja. Kirkkoneuvosto valitsee perhe- ja lapsityön työryhmään toimikaudekseen työalasta vastaavan papin, vastaavan lastenohjaajan sekä lastenohjaajien keskuudestaan valitseman edustajan lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsen Anita Tuomisto ehdotti perhe- ja lapsityön työryhmän jäseneksi Leena Wärriä, kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti Kirsi Lainea ja Johanna Aaltoa, kirkkoneuvoston jäsen Raimo Paassilta ehdotti Arja Moilasta ja Martta Laaksosta, ja kirkkoneuvoston jäsen Sanna Jalonen ehdotti Ari Lehtosta. Muita ehdotuksia ei tehty Perhe- ja lapsityön työryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Aalto Johanna Laaksonen Martta Laine Kirsi Lehtonen Ari Moilanen Arja Wärri Leena

7 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 7 10 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄ VUOSILLE Euran seurakunnan kirkkoneuvosto on perustanut kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän, joka on kirkkoneuvoston alainen, ja siihen kuuluu talouspäällikön ja seurakuntapuutarhurin lisäksi neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Ko. vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan laajentuneen Euran seurakunnan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän jäsenmäärää tulisi lisätä. Kirkkoneuvosto päättää 1. muuttaa kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, kiinteistötoimen vastaava viranhaltija, seurakuntapuutarhuri sekä kuusi muuta jäsentä, ja 2. valita kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmään toimikaudekseen neljän työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän jäseniksi Mikko Kivirantaa, Veikko Nurmea, Jaakko Valjasta ja Jorma Nummelaa, ja kirkkoneuvoston jäsen Martti Stenberg ehdotti Raimo Paassiltaa ja Rauno Tuomista. Muita ehdotuksia ei tehty. 1. Päätettiin yksimielisesti muuttaa kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, kiinteistötoimen vastaava viranhaltija, seurakuntapuutarhuri sekä kuusi muuta jäsentä. 2. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Kiviranta Mikko Nummela Jorma Nurmi Veikko Paassilta Raimo Tuominen Rauno Valjanen Jaakko

8 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 8 11 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Pastori Mauno Kovasen virkamääräys Euran seurakuntapastorin virkaan on hänen omasta pyynnöstään lakkautettu lukien. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 1. tiedoksi tuomiokapitulin päätöksen, jonka mukaan pastori Mauno Kovasen virkamääräys Euran seurakuntapastorin virkaan on hänen omasta pyynnöstään lakkautettu lähtien, 2. että, kirkkovaltuusto lakkauttaa ko. seurakuntapastorin viran lähtien, ja lähettää päätöksen tiedoksi tuomiokapitulille.

9 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto SEURAKUNNAN HALLINTO- JA TOIMINTAMALLI Kirkkohallitus päätti Kiukaisten seurakunnan liittämisestä lukien Euran seurakuntaan. Laajentuneen Euran seurakunnan tulee itse päättää seurakunnan hallinto- ja toimintamallista, onko se kappelimalli vai seurakuntapiirimalli ( aluemalli). Tuon päätöksen tekee laajentuneen seurakunnan kirkkovaltuusto. Jos päätetään, että hallintomalli on kappelimalli, tuon päätöksen täytyy vielä tuomiokapitulin vahvistaa, jos taas päätöksenä on seurakuntapiirimalli, seurakunnan kirkkovaltuuston päätös riittää. Euran seurakuntayhtymän purkautuessa vuoden 2007 alusta Euran seurakunnassa on ollut piirimalli: seurakunta on koostunut Euran, Hinnerjoen ja Honkilahden seurakuntapiireistä ja jokaisessa seurakuntapiirissä on ollut piirineuvosto. Piirineuvostoihin kirkkovaltuusto on valinnut piirin alueelta puheenjohtajan ja kuusi jäsentä kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Seurakuntapiiriä tai -aluetta voidaan kutsua myös esim. kirkkopiiriksi. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee ehdotuksen uudelle kirkkovaltuustolle. Kn päätös 187 /2008 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää tammikuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että Euran seurakunnassa olisi lähtien viisi kirkkopiiriä: Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit. Kn ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Euran seurakunnassa olisi lähtien viisi kirkkopiiriä: Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit. Puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan uuden juuri valitun kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Näin meneteltäessä myös Kiukaisten alueella asuvat seurakuntalaisten edustajat pääsevät osallistumaan ko. asian valmisteluun. Muita ehdotuksia ei tehty. Kv päätös 11 /2009 Asian käsittely siirrettiin yksimielisesti uuden kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1. että Euran seurakunnassa olisi seurakuntapiirimalli, jossa seurakuntapiirejä (alueita) kutsuttaisiin kirkkopiireiksi. 2. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen näiden kirkkopiirien lukumäärästä.

10 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 10 Keskustelun yhteydessä kirkkoneuvoston jäsen Susanna Kuoppala ehdotti, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle Euran seurakunnan hallinto- ja toimintamalliksi kappelimallia ja Kiukaisten kappeliseurakunnan perustamista. Kuoppalan ehdotusta kannatti Raimo Paassilta. Koska oli saatu päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtajan päätösehdotusta kannattavat äänestivät Jaa, ja Susanna Kuoppalan ehdotusta kannattavat äänestivät Ei. Äänestystulos: Jaa ääniä 9 Ei ääniä 3 Poissa 1 Kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti kirkkopiirien lukumääräksi viisi. Näin Euran seurakunnassa olisi Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit. Juholan ehdotusta kannattivat Tero Viilto ja Martti Stenberg. Muita ehdotuksia ei tehty Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Euran seurakunnan hallinto- ja toimintamalliksi seurakuntapiirimallin, jossa seurakuntapiirejä (alueita) kutsutaan kirkkopiireiksi. 2. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkopiirien lukumääräksi viisi. Näin Euran seurakunnassa olisi Euran, Honkilahden, Hinnerjoen, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit.

11 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KIRKKOHERRAN PALKAN TARKISTAMINEN Kirkon työmarkkinalaitos on vuoden 2008 lopulla sopinut rakennemuutosseurakuntien talouspäälliköiden ja kirkkoherrojen palkoista. Lähtökohtana on ollut se, ettei muutoksista sinänsä makseta, vaan rinnastus tehdään muihin samaa kokoluokkaa oleviin seurakuntiin. Kuitenkin seurakunnissa, kuten Eurassakin, seurakunnan koko on kasvanut ( jäsenmäärä kasvanut 34,6 %) ja työntekijämäärä lisääntynyt ( vakinaisten työntekijöiden määrä kasvanut 29 %). Seurakunnalla on ollut ja on mahdollisuus tehdä esityksiä niin talouspäällikön kuin kirkkoherran palkkojen tarkistuksesta työmarkkinalaitokselle. Euran kirkkoherran kohdalla lukien korotusta kuukausipalkkaan tuli 49,79. Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää mahdollisesta esityksestä kirkon työmarkkinalaitokselle. Talouspäällikkö esitti kokouksessa: Kirkkoneuvosto esittää kirkon työmarkkinalaitokselle, että seurakunnan kirkkoherran palkkaa nostettaisiin 150 eurolla (vuodenvaihteen korotuksen 49,79 euron lisäksi). Perusteluina ovat seurakunnan koon huomattava suureneminen samoin kuin työntekijämäärän kasvu, sekä kahden eri kokoisen ja omaleimaisen seurakunnan yhdistymiseen liittyvät haasteet. Päätettiin yksimielisesti esittää kirkon työmarkkinalaitokselle, että Euran seurakunnan kirkkoherran palkkaa nostettaisiin 150,21 eurolla (vuodenvaihteen korotuksen 49,79 euron lisäksi). Näin palkankorotus vuodenvaihteen korotuksen kanssa olisi yhteensä 200 euroa. Perusteluina ovat seurakunnan koon huomattava suureneminen samoin kuin työntekijämäärän kasvu, sekä kahden eri kokoisen ja omaleimaisen seurakunnan yhdistymiseen liittyvät haasteet.

12 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen mukaan silloin, kun seurakunnassa on useampia kirkkoja, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelukset kulloinkin pidetään. Pohjana nyt ehdotuksessa olevalle suunnitelmalle ovat Euran seurakunnan entinen jumalanpalvelussuunnitelma ( ), Kiukaisten seurakunnan vanha käytäntö sekä Hinnerjoen piirineuvoston aloite ns. kaksoispyhien jumalanpalveluskäytännöstä. Jumalanpalvelussuunnitelma vuosille liitteenä. LIITE 1 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy liitteen 1 mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman vuosille ja 2. antaa kirkkoherralle luvan tehdä väliaikaisia muutoksia suunnitelmaan esimerkiksi työntekijöiden riittävyyden johdosta.

13 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA PERUSKORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELU Kirkkovaltuusto hyväksyi RA Aarno Oksasen laatiman hankesuunnitelman, joka koski Kauttuan seurakuntakodin muutostyötä. Kuluvan vuoden talousarviossa on Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöihin varattu euroa. Määräraha sisältää myös Kauttuan seurakuntakodin liittämisen kaukolämpöverkkoon. RA Aarno Oksanen, Tmi Emmaplan, on tarjoutunut suorittamaan Kauttuan seurakuntakodin arkkitehtisuunnittelun, hankkeen pääsuunnittelijana, tuntilaskutusperiaatteella. Tuntihinta 67,10 sis. alv 22 %. Arvio suunnitteluun käytettävästä ajasta on 150 tuntia. Arvio kokonaishinnasta sis. alv 22 %. Tarjous perustuu kirkkovaltuuston hyväksymään hankesuunnitelmaan. Sähkörakennus M. Konttinen Oy on tarjoutunut tekemään sähkösuunnittelutyön tuntiveloitushintaan 61 /h sis.alv 22 %. Arvio työn kestosta on 100 tuntia, joten kokonaiskustannukseksi muodostuisi euroa sis. alv 22 %. LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy on tarjoutunut tekemään LVI-suunnittelutyön tuntiveloitushintaan 56,12 /h sis. alv 22 %. Arvio työn kestosta on 110 tuntia, joten kattohinnaksi muodostuu 6 173,20 euroa sis. alv 22 %. Insinööritoimisto KKA-rakenteen tarjous rakennesuunnittelusta on euroa sis. alv 22 %. Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja peruskorjaustyön suunnittelutöiden käynnistämisen, 2. hyväksyä suunnittelutöiden tekemisen tuntiveloituksella, 3. hyväksyä seuraavat tarjoukset: arkkitehtisuunnittelu (hankkeen pääsuunnittelijana), RA Aarno Oksanen, Tmi Emmaplan, tuntihinta 67,10 /h sis. alv 22 %, kokonaishinta sis. alv 22 %. Sähkösuunnittelutyöt, Sähkörakennus M. Konttinen Oy, 61 /h sis. alv 22 %, kokonaishinta sis. alv 22 %. LVI-suunnittelutyöt LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy, tuntihinta 56,12 /h sis. alv 22 %, kokonaishinta 6 173,20 sis. alv 22 %. Rakennesuunnittelu, Insinööritoimisto KKA-rakenne, 1000 sis. alv 22 %

14 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN RAKENNUTTAJATEHTÄVÄT RA Aarno Oksanen, Tmi Emmaplan, on tarjoutunut suorittamaan Kauttuan seurakuntakodin muutosja korjaustöiden rakennuttajatehtävät tuntilaskutusperiaatteella, 67,10 /h sis. alv 22 %. Arvio käytettävästä ajasta: - urakka-asiakirjojen laatiminen, kokoukset, neuvottelut 80 h - rakennusaikainen valvonta (3 kk) 80 h Arvio kokonaishinnasta sis. alv 22 %. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Aarno Oksasen, Tmi Emmaplan, tarjouksen Kauttuan seurakuntakodin muutosja korjaustöiden rakennuttajatehtävistä. Tuntihinta 67,10 /h sis alv 22 %, arvio käytettävästä ajasta yhteensä 160 tuntia, arvio kokonaishinnasta KIINTEISTÖNHOITOKONEEN HANKKIMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha kiinteistönhoitokoneen hankkimiseen. Koska koneen hankinta ylittää kansallisen hankintarajan ostoilmoitus tehtiin Hilmaan Ilmoitus oli Hilmassa välisen ajan. Suorat tarjouspyynnöt lähetettiin Hankkija- Maatalous Oy:lle, Euran K-Maatalous Lammela Oy:lle ja Lännen Tractors Oy:lle. Kiinteistönhoitokoneista saatiin seuraavat tarjoukset: Konefarmi Oy: Schäffer 2026, hinta sis. alv 22 % Euran K-Maatalous Lammela Oy: Weidemann Hoftrac 1240 CX35, hinta sis. alv 22 % Lännen Tractors Oy: Lännen Partner Multione 732, hinta ,46 sis. alv 22 % Hankkija-Maatalous Oy: Avant 630, hinta , sis. alv 22 % Hankkija-Maatalous Oy:n, Euran K-Maatalous Lammela Oy:n (Keskon) ja Lännen koneita käytiin vertaamassa ja koekäyttämässä. Suoritettiin vertailut koekäytöstä, varaosatoimituksista, käytännöllisyydestä sekä koneiden tehoista. Todettiin, että Hankkija-Maatalous Oy:n tarjoama Avant 630 kiinteistönhoitokone / pienkuormaaja oli seurakunnan tarpeisiin ja tehtäviin soveltuvin sekä hinnaltaan edullisin. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Hankkija-Maatalous Oy:n tarjouksen Avant 630 kiinteistönhoitokoneesta, hinta , sis. alv 22 %.

15 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu TILIEN LOPETTAMINEN Euran seurakunnalla on edelleen paljon eri pankkitilejä. Kirkkoneuvoston tulisi tehdä päätös niiden pankkitilien lopettamisesta, joissa tapahtumia on vähän ja siirtää varat seurakunnan muille tileille. Kirkkoneuvosto päättää lopettaa seuraavat seurakunnan taseessa olevat tilit: 1. Euran OP , (yhteisvastuutili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran Op , 2. Honkilahden OP (diakoniarahasto/srk-tili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran Nordea , 3. Honkilahden OP (lähetystili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran OP , 4. Euran OP (virastotili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran OP PANKKILAINOJEN POIS MAKSAMINEN Kiukaisten seurakunnalla oli kaksi erillistä pankkilainaa, yhteensä euroa nostettu euron laina erääntyy maksettavaksi ja nostettu euron pankkilaina erääntyy maksettavaksi Molemmissa lainoissa korko on 3,70 %. Koska kuluvan vuoden talousarviossa ei ole budjetoitu pankkilainan korkoja, tulisi lainat maksaa pois mahdollisimman pian. Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten Osuuspankissa olevat lainat, yhteensä euroa maksetaan pois helmikuun 2009 loppuun mennessä.

16 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KÄYTÖSTÄ POISTETUN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN OSIEN MYYNTI Mannilan kesäkodilta ja Honkilahden kirkolta poistettiin omat jätevesijärjestelmät vuosina kun kiinteistöt liitettiin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Seurakunta ilmoitti silloin poistettujen jätevesijärjestelmien osat myytäviksi. Myymättä on jäänyt 2 greenpack-puhdistamoa, 2 kaivoa ja 1 jakokaivo. Petri Vikman tarjoaa jäljellä jääneistä jätevesijärjestelmän osista 250 euroa. Kirkkoneuvosto päättää myydä Petri Vikmanille 250 euron hinnasta seuraavat jätevesijärjestelmän osat: 2 kpl greenpack 2 kpl kaivoja 1 kpl jakokaivo 21 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi 1. Kirkkoherran päätökset: 1/2009: Merja Kekäläisen vapaapäivien siirto 2/2009: rippikoulumaksusta vapauttaminen 3/2009: Reetta Vuorisen lomapäivien ( 2) määrääminen 4/2009: Euran messun osalta kolehtikohteen muutos 2. Talouspäällikön päätökset: 1/2009: lääkärintodistusten ja terveydenhoitajan todistusten perusteella myönnetyt virkavapaudet ajalla Lääninrovasti on ilmoittanut, että Rauman rovastikuntien kokous on tiistaina Eurajoella. Kokouskutsut lääninrovasti lähettää helmikuun lopussa. 4. Ilmoitus auki olevasta seurakuntapastorin virasta Kotimaa -lehdessä 5. Euran seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi vuonna 2008 kiinteistökaupan koskien määräalan myymistä Lappikoti Oy:lle. Kirkkohallitus hyväksyi kaupan Maanmittaus suoritettiin vuoden lopulla ja Lappikoti Oy maksoi kauppahinnan Maanmittauksen tuloksena määräalaksi saatiin 8670 m2 ja kauppahinnaksi muodostui euroa (13 /m2). Koska määräalan hallintaoikeus siirtyi ostajalle vasta , kiinteistökauppa kirjataan vuodelle Säkylän seurakuntakodilla pidetyn ohjaustyöryhmän neuvottelumuistio. LIITE 2

17 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu Mikko Laukkosen laatima seurakunnan työntekijöille jaettava kyselylomake Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi. 22 ALUSTAVAA TIETOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSESTÄ - Talouspäällikkö antaa kirkkoneuvostolle alustavaa tietoa vuoden 2008 tilinpäätöksestä. Talouspäällikkö antoi kirkkoneuvostolle alustavaa tietoa vuoden 2008 tilinpäätöksestä. Päätettiin, että vuoden 2008 tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta tehdään euron investointivaraus Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöitä varten. 23 SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkon työmarkkinalaitos sekä JUKO ry. ja SVTL ry. suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota esityslistan liitteenä olevan (LIITE 3) sopimuksen mukaisesti papille tai kanttorille, jonka kanssa seurakunta on sopinut suositussopimuksessa sanotun toimituksen tai tehtävän suorittamisesta etukäteen ja kun seurakunnan omat viranhaltijat ja työntekijät ovat estyneitä toimitusta tai vastaavaa tehtävää suorittamasta. Jos toimituksen tai tehtävän suorittaminen on perustunut yksinomaan yksityisen seurakuntalaisen pyyntöön, seurakunta ei palkkiota maksa eikä toimituksen suorittaja saa periä sitä myöskään seurakuntalaiselta, KJ 2:26. Kirkkovaltuusto päättää toimituspalkkioiden suuruudesta hyväksyessään suositussopimuksen. Papin palkkio on tarkoitettu vähintään teologian maisterin tutkinnon ja kanttorin palkkio vähintään piispankokouksen antaman päätöksen mukaisen muun tutkinnon suorittaneelle. Liitteenä oleva suositussopimus ei koske sanottua alemman kelpoisuuden omaavia toimituksen suorittajia. Heidän palkkionsa on määriteltävä erikseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy allekirjoitetun suositussopimuksen toimituspalkkioista, LIITE 3, ja koska tämä suositussopimus ei koske sanottua alemman kelpoisuuden omaavia toimituksen suorittajia, määrää heidän palkkionsa 10 % alle tämän suosituksen mukaisten palkkioiden. Suositussopimus tulee voimaan kun kirkkovaltuusto on sen hyväksynyt.

18 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA Kirkkovaltuusto valitsi pitämässään kokouksessaan kasvatustyön johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Kasvatustyön johtokunnan varajäseneksi valtuusto valitsi Eine Tuumin. Koska Eine Tuumi ei ole Euran seurakunnan jäsen tulee kirkkovaltuuston toimittaa varajäsenen valinta uudelleen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kasvatustyön johtokunnan varajäsenen uudelleen, koska varajäseneksi valittu Eine Tuumi ei ole Euran seurakunnan jäsen. 25 MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN Esa Eloranta on vuokrannut seurakunnan Hinnerjoella olevat viljelysmaat (5,4 ha) vuosiksi Aira Eloranta ilmoittaa päivätyllä kirjeellään Esa Elorannan kuolleen Samalla Aira Eloranta purkaa seurakunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen, koska perhepiirissä ei ole työlle jatkajaa. Kirkkoneuvosto päättää, 1. hyväksyä vuokrasopimuksen purkamisen, ja 2. että Hinnerjoella olevat seurakunnan viljelysmaat, yhteensä 5,4 ha, ilmoitetaan vuokrattaviksi vuosiksi

19 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN KOKOUKSELLE TUOMAT LISÄASIAT 1. Kirkkoneuvoston jäsen Kauko Rekola toivoi, että seurakuntakeskuksen pihalla nurmikon reunoilla olevat kivet poistettaisiin. 2. Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta toi esille seuraavat asiat: - Hannu Järvimäen tulee siirtyä virkapaikalleen Euran seurakuntakeskukseen kun Kiukaisten seurakunnan vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut ja tilit tarkastettu Kirkkohallitukselta tulisi tiedustella valtion myöntämistä saneerausavustuksista. - Seurakunnan niillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä, joilla on sivutoimi, tulee hankkia sivutoimilupa. 3. Kirkkoneuvoston jäsen Marketta Haapanen toivoi, että seurakuntakeskuksen pihanpuolelta sisälle johtaviin portaisiin laitettaisiin kaide. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja hyväksyttiin esille tuodut asiat. 27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2011. Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 NRO 4/2011 Kirkkoneuvosto 28.3.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.3.2011 Maanantai klo 18 20.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo Kerola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 NRO 1/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 28.1.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.1.2015 Keskiviikko klo 18 19.30 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2012 NRO 3/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 2.5.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 2.5.2012 Keskiviikko klo 18 19.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Kiviranta

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 1/2017 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 11.1.2017 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.1.2017 Keskiviikko klo 18.00 20.05 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 1/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2016 Keskiviikko klo 18.00 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2010. Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4 / 2010. Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1 NRO 4 / 2010 Kirkkovaltuusto 22.9.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 22.9.2010 Keskiviikko klo 19 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Koivunen Simo, puheenjohtaja Haapanen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1 NRO 2/2016 Kirkkovaltuusto 13.4.2016 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.4.2016 klo 18.30 19.26 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Hinkkanen Pirkko, varajäsen Isotalo

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Kirkkoneuvosto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18.00 19.47 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2011. Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 9/2011. Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1 NRO 9/2011 Kirkkoneuvosto 6.9.2011 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 6.9.2011 Tiistai klo 18 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola Seppo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015. Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015. Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1 NRO 5/2015 Kirkkovaltuusto 26.11.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.11.2015 klo 18.30 19.53 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen Hannu, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Lauantai klo Paikka Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Lauantai 24.1.2015 klo 16.30 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Musiikki- ja rippikoulusali

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 8/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.9.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.9.2016 Keskiviikko klo 19.35 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa.

K U U L U T U S. Kirkkovaltuuston tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä ajalla klo ja kirkkoherranvirastossa. K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Valkeisen seurakuntatalolla Saihotie 1 tiistaina 24.1.2017 klo 17.00 Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23

aika torstaina kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 20.01.2017 aika torstaina 26.01.2017 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 2 / 2017

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 2-3, Seurakunnantie 1, 30.1.2013 klo 18.00 Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola Merja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla

Asialista Torstai klo _alkaen joululounaalla Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 11.30 _alkaen joululounaalla Paikka Joutsenon seurakuntakeskus, Penttiläntie

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O KIRKKONEUVOSTO /2016 Kokousaika Torstai 28.1.2016 klo 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalon kokoushuone Heikki Nissinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Anja Pinoniemi, varapuheenjohtaja, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2008

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2008 NRO 7/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 1.10.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 1.10.2008 keskiviikko kello 18 21 PAIKKA Harjunummen kappeli SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 7/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 7.9.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 7.9.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 SIVU 15/2014 AIKA Tiistai 30.9.2014 klo 18.00 18.32 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016 NRO 2/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 16.3.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 16.3.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 19:15 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.30-18.07. Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 Markunkuja Pertunmaa

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 Markunkuja Pertunmaa KIRKKOVALTUUSTO Sivu 1/5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 18.30 (jouluinen juhla-ateria klo 17) OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Paikka Seurakuntakoti, Pertunmaa

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 3/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 25.3.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 25.3.2015 Keskiviikko klo 18 19.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2016. Kirkkovaltuusto Sivu 1 NRO 3/2016 Kirkkovaltuusto 12.10.2016 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.10.2016 klo 18.45 19.46 PAIKKA Euran seurakuntakeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Hinkkanen Pirkko, varajäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto NRO 6/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 17.8.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 17.8.2016 Keskiviikko klo 18.00 19.15 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot