EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009"

Transkriptio

1 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Tiistai PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen Sanna Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kuoppala Susanna Paassilta Raimo Rekola Kauko Sedig Kyllikki Stenberg Martti Tuomisto Anita Viilto Tero POISSA Nurmi Veikko MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 1-27 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Sanna Jalonen Martti Stenberg ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2009 Jukka Kemppainen

2 KOKOUSASIAT Sivu 2 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Tiistaina klo 19, kahvitus KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 N TARKASTUS 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERI 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 7 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAMINEN 8 MUSIIKIN VASTUURYHMÄ VUOSILLE PERHE- JA LAPSITYÖN TYÖRYHMÄ VUOSILLE KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄ VUOSILLE SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN 12 SEURAKUNNAN HALLINTO- JA TOIMINTAMALLI 13 KIRKKOHERRAN PALKAN TARKISTAMINEN 14 1 JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA VUOSILLE KAUTTAUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA PERUSKORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELU 16 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN RAKENNUTTAJATEHTÄVÄT 17 KIINTEISTÖNHOITOKONEEN HANKKIMINEN 18 TILIEN LOPETTAMINEN 19 PANKKILAINOJEN POIS MAKSAMINEN 20 KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN OSIEN MYYNTI 21 ILMOITUSASIAT 22 ALUSTAVAA TIETOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 23 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 24 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen

3 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kuusi päivää ennen kokousta. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. - 3 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Jalonen ja Martti Stenberg. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. - 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena. Lisäksi hyväksyttiin käsiteltäviksi - talouspäällikön ennen kokouksen alkua jakama lisälista, asiat Kauko Rekolan ilmoittama yksi asia - Mikko Kivirannan ilmoittamat kolme asiaa -

4 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 4 5 KIRKKONEUVOSTON SIHTEERI Talouspäällikön johtosäännön mukaan talouspäällikkö toimii kirkkoneuvoston sihteerinä. Kirkkoneuvosto päättää, että talouspäällikkö toimii kirkkoneuvoston sihteerinä johtosääntönsä mukaisesti. 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN Kirkkojärjestyksen 9 luvun 1 :n mukaan kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää, että kokouskutsut lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille viisi päivää ennen kokousta. Kokouksen asialista annetaan tiedoksi myös kirkkovaltuuston jäsenille. 7 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAMINEN Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan kaksi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaa vuodeksi Kirkkoneuvoston jäsen Tero Viilto ehdotti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi Susanna Kuoppalaa ja Sanna Jalosta. Muita ehdotuksia ei tehty. Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuodeksi 2009 valittiin yksimielisesti Susanna Kuoppala ja Sanna Jalonen.

5 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 5 8 MUSIIKIN VASTUURYHMÄ VUOSILLE Euran seurakunnan kirkkoneuvosto on perustanut musiikin vastuuryhmän, joka on kirkkoneuvoston alainen, ja siihen kuuluu kaksi työntekijää sekä neljä muuta jäsentä. Musiikin vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan laajentuneen Euran seurakunnan musiikin vastuuryhmän jäsenmäärää tulisi lisätä. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1. muuttaa musiikin vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kolmen työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä, ja 2. valita musiikin vastuuryhmään toimikaudekseen kolmen työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta ehdotti musiikin vastuuryhmän jäseniksi Vesa Stenbergiä, Leila Bäcklundia ja Simo Koivusta, kirkkoneuvoston jäsen Kauko Rekola ehdotti Elsi Mattilaa, ja kirkkoneuvoston jäsen Raimo Paassilta ehdotti Arja Järvimäkeä ja Virva Peltosta. Muita ehdotuksia ei tehty Päätettiin yksimielisesti muuttaa musiikin vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kolmen työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä. 3. Musiikin vastuuryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Bäcklund Leila Järvimäki Arja Koivunen Simo Mattila Elsi Peltonen Virva Stenberg Vesa

6 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 6 9 PERHE- JA LAPSITYÖN TYÖRYHMÄ VUOSILLE Kirkkovaltuusto perusti pitämässään kokouksessaan perhe- ja lapsityön työryhmän, jonka kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen. Ko. työryhmään valitaan kuusi jäsentä, joiden lisäksi työryhmään kuuluvat työalasta vastaava pappi ja vastaava lastenohjaaja sekä lastenohjaajien keskuudestaan valitsema edustaja. Kirkkoneuvosto valitsee perhe- ja lapsityön työryhmään toimikaudekseen työalasta vastaavan papin, vastaavan lastenohjaajan sekä lastenohjaajien keskuudestaan valitseman edustajan lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsen Anita Tuomisto ehdotti perhe- ja lapsityön työryhmän jäseneksi Leena Wärriä, kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti Kirsi Lainea ja Johanna Aaltoa, kirkkoneuvoston jäsen Raimo Paassilta ehdotti Arja Moilasta ja Martta Laaksosta, ja kirkkoneuvoston jäsen Sanna Jalonen ehdotti Ari Lehtosta. Muita ehdotuksia ei tehty Perhe- ja lapsityön työryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Aalto Johanna Laaksonen Martta Laine Kirsi Lehtonen Ari Moilanen Arja Wärri Leena

7 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 7 10 KIINTEISTÖ-, METSÄ- JA HAUTAUSMAATOIMEN VASTUURYHMÄ VUOSILLE Euran seurakunnan kirkkoneuvosto on perustanut kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän, joka on kirkkoneuvoston alainen, ja siihen kuuluu talouspäällikön ja seurakuntapuutarhurin lisäksi neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden tulee olla kirkkoneuvoston jäsen. Ko. vastuuryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan laajentuneen Euran seurakunnan kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän jäsenmäärää tulisi lisätä. Kirkkoneuvosto päättää 1. muuttaa kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, kiinteistötoimen vastaava viranhaltija, seurakuntapuutarhuri sekä kuusi muuta jäsentä, ja 2. valita kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmään toimikaudekseen neljän työntekijän lisäksi kuusi muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän jäseniksi Mikko Kivirantaa, Veikko Nurmea, Jaakko Valjasta ja Jorma Nummelaa, ja kirkkoneuvoston jäsen Martti Stenberg ehdotti Raimo Paassiltaa ja Rauno Tuomista. Muita ehdotuksia ei tehty. 1. Päätettiin yksimielisesti muuttaa kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmän kokoonpanoa niin, että siihen kuuluu kirkkoherra, talouspäällikkö, kiinteistötoimen vastaava viranhaltija, seurakuntapuutarhuri sekä kuusi muuta jäsentä. 2. Kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmään vuosiksi valittiin yksimielisesti seuraavat jäsenet: Kiviranta Mikko Nummela Jorma Nurmi Veikko Paassilta Raimo Tuominen Rauno Valjanen Jaakko

8 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 8 11 SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Pastori Mauno Kovasen virkamääräys Euran seurakuntapastorin virkaan on hänen omasta pyynnöstään lakkautettu lukien. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 1. tiedoksi tuomiokapitulin päätöksen, jonka mukaan pastori Mauno Kovasen virkamääräys Euran seurakuntapastorin virkaan on hänen omasta pyynnöstään lakkautettu lähtien, 2. että, kirkkovaltuusto lakkauttaa ko. seurakuntapastorin viran lähtien, ja lähettää päätöksen tiedoksi tuomiokapitulille.

9 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 9 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto SEURAKUNNAN HALLINTO- JA TOIMINTAMALLI Kirkkohallitus päätti Kiukaisten seurakunnan liittämisestä lukien Euran seurakuntaan. Laajentuneen Euran seurakunnan tulee itse päättää seurakunnan hallinto- ja toimintamallista, onko se kappelimalli vai seurakuntapiirimalli ( aluemalli). Tuon päätöksen tekee laajentuneen seurakunnan kirkkovaltuusto. Jos päätetään, että hallintomalli on kappelimalli, tuon päätöksen täytyy vielä tuomiokapitulin vahvistaa, jos taas päätöksenä on seurakuntapiirimalli, seurakunnan kirkkovaltuuston päätös riittää. Euran seurakuntayhtymän purkautuessa vuoden 2007 alusta Euran seurakunnassa on ollut piirimalli: seurakunta on koostunut Euran, Hinnerjoen ja Honkilahden seurakuntapiireistä ja jokaisessa seurakuntapiirissä on ollut piirineuvosto. Piirineuvostoihin kirkkovaltuusto on valinnut piirin alueelta puheenjohtajan ja kuusi jäsentä kirkkovaltuuston toimikaudeksi. Seurakuntapiiriä tai -aluetta voidaan kutsua myös esim. kirkkopiiriksi. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto keskustelee ja tekee ehdotuksen uudelle kirkkovaltuustolle. Kn päätös 187 /2008 Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää tammikuussa kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että Euran seurakunnassa olisi lähtien viisi kirkkopiiriä: Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit. Kn ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Euran seurakunnassa olisi lähtien viisi kirkkopiiriä: Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit. Puheenjohtaja ehdotti, että asia palautetaan uuden juuri valitun kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Näin meneteltäessä myös Kiukaisten alueella asuvat seurakuntalaisten edustajat pääsevät osallistumaan ko. asian valmisteluun. Muita ehdotuksia ei tehty. Kv päätös 11 /2009 Asian käsittely siirrettiin yksimielisesti uuden kirkkoneuvoston valmisteltavaksi. Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, 1. että Euran seurakunnassa olisi seurakuntapiirimalli, jossa seurakuntapiirejä (alueita) kutsuttaisiin kirkkopiireiksi. 2. Kirkkoneuvosto tekee kirkkovaltuustolle esityksen näiden kirkkopiirien lukumäärästä.

10 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 10 Keskustelun yhteydessä kirkkoneuvoston jäsen Susanna Kuoppala ehdotti, että kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle Euran seurakunnan hallinto- ja toimintamalliksi kappelimallia ja Kiukaisten kappeliseurakunnan perustamista. Kuoppalan ehdotusta kannatti Raimo Paassilta. Koska oli saatu päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen. Puheenjohtajan päätösehdotusta kannattavat äänestivät Jaa, ja Susanna Kuoppalan ehdotusta kannattavat äänestivät Ei. Äänestystulos: Jaa ääniä 9 Ei ääniä 3 Poissa 1 Kirkkoneuvoston jäsen Seppo Juhola ehdotti kirkkopiirien lukumääräksi viisi. Näin Euran seurakunnassa olisi Euran, Hinnerjoen, Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit. Juholan ehdotusta kannattivat Tero Viilto ja Martti Stenberg. Muita ehdotuksia ei tehty Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Euran seurakunnan hallinto- ja toimintamalliksi seurakuntapiirimallin, jossa seurakuntapiirejä (alueita) kutsutaan kirkkopiireiksi. 2. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi kirkkopiirien lukumääräksi viisi. Näin Euran seurakunnassa olisi Euran, Honkilahden, Hinnerjoen, Kiukaisten ja Panelian kirkkopiirit.

11 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KIRKKOHERRAN PALKAN TARKISTAMINEN Kirkon työmarkkinalaitos on vuoden 2008 lopulla sopinut rakennemuutosseurakuntien talouspäälliköiden ja kirkkoherrojen palkoista. Lähtökohtana on ollut se, ettei muutoksista sinänsä makseta, vaan rinnastus tehdään muihin samaa kokoluokkaa oleviin seurakuntiin. Kuitenkin seurakunnissa, kuten Eurassakin, seurakunnan koko on kasvanut ( jäsenmäärä kasvanut 34,6 %) ja työntekijämäärä lisääntynyt ( vakinaisten työntekijöiden määrä kasvanut 29 %). Seurakunnalla on ollut ja on mahdollisuus tehdä esityksiä niin talouspäällikön kuin kirkkoherran palkkojen tarkistuksesta työmarkkinalaitokselle. Euran kirkkoherran kohdalla lukien korotusta kuukausipalkkaan tuli 49,79. Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää mahdollisesta esityksestä kirkon työmarkkinalaitokselle. Talouspäällikkö esitti kokouksessa: Kirkkoneuvosto esittää kirkon työmarkkinalaitokselle, että seurakunnan kirkkoherran palkkaa nostettaisiin 150 eurolla (vuodenvaihteen korotuksen 49,79 euron lisäksi). Perusteluina ovat seurakunnan koon huomattava suureneminen samoin kuin työntekijämäärän kasvu, sekä kahden eri kokoisen ja omaleimaisen seurakunnan yhdistymiseen liittyvät haasteet. Päätettiin yksimielisesti esittää kirkon työmarkkinalaitokselle, että Euran seurakunnan kirkkoherran palkkaa nostettaisiin 150,21 eurolla (vuodenvaihteen korotuksen 49,79 euron lisäksi). Näin palkankorotus vuodenvaihteen korotuksen kanssa olisi yhteensä 200 euroa. Perusteluina ovat seurakunnan koon huomattava suureneminen samoin kuin työntekijämäärän kasvu, sekä kahden eri kokoisen ja omaleimaisen seurakunnan yhdistymiseen liittyvät haasteet.

12 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu JUMALANPALVELUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkojärjestyksen mukaan silloin, kun seurakunnassa on useampia kirkkoja, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelukset kulloinkin pidetään. Pohjana nyt ehdotuksessa olevalle suunnitelmalle ovat Euran seurakunnan entinen jumalanpalvelussuunnitelma ( ), Kiukaisten seurakunnan vanha käytäntö sekä Hinnerjoen piirineuvoston aloite ns. kaksoispyhien jumalanpalveluskäytännöstä. Jumalanpalvelussuunnitelma vuosille liitteenä. LIITE 1 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy liitteen 1 mukaisen jumalanpalvelussuunnitelman vuosille ja 2. antaa kirkkoherralle luvan tehdä väliaikaisia muutoksia suunnitelmaan esimerkiksi työntekijöiden riittävyyden johdosta.

13 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA PERUSKORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELU Kirkkovaltuusto hyväksyi RA Aarno Oksasen laatiman hankesuunnitelman, joka koski Kauttuan seurakuntakodin muutostyötä. Kuluvan vuoden talousarviossa on Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöihin varattu euroa. Määräraha sisältää myös Kauttuan seurakuntakodin liittämisen kaukolämpöverkkoon. RA Aarno Oksanen, Tmi Emmaplan, on tarjoutunut suorittamaan Kauttuan seurakuntakodin arkkitehtisuunnittelun, hankkeen pääsuunnittelijana, tuntilaskutusperiaatteella. Tuntihinta 67,10 sis. alv 22 %. Arvio suunnitteluun käytettävästä ajasta on 150 tuntia. Arvio kokonaishinnasta sis. alv 22 %. Tarjous perustuu kirkkovaltuuston hyväksymään hankesuunnitelmaan. Sähkörakennus M. Konttinen Oy on tarjoutunut tekemään sähkösuunnittelutyön tuntiveloitushintaan 61 /h sis.alv 22 %. Arvio työn kestosta on 100 tuntia, joten kokonaiskustannukseksi muodostuisi euroa sis. alv 22 %. LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy on tarjoutunut tekemään LVI-suunnittelutyön tuntiveloitushintaan 56,12 /h sis. alv 22 %. Arvio työn kestosta on 110 tuntia, joten kattohinnaksi muodostuu 6 173,20 euroa sis. alv 22 %. Insinööritoimisto KKA-rakenteen tarjous rakennesuunnittelusta on euroa sis. alv 22 %. Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja peruskorjaustyön suunnittelutöiden käynnistämisen, 2. hyväksyä suunnittelutöiden tekemisen tuntiveloituksella, 3. hyväksyä seuraavat tarjoukset: arkkitehtisuunnittelu (hankkeen pääsuunnittelijana), RA Aarno Oksanen, Tmi Emmaplan, tuntihinta 67,10 /h sis. alv 22 %, kokonaishinta sis. alv 22 %. Sähkösuunnittelutyöt, Sähkörakennus M. Konttinen Oy, 61 /h sis. alv 22 %, kokonaishinta sis. alv 22 %. LVI-suunnittelutyöt LVI-Tekniikka A. Koskinen Oy, tuntihinta 56,12 /h sis. alv 22 %, kokonaishinta 6 173,20 sis. alv 22 %. Rakennesuunnittelu, Insinööritoimisto KKA-rakenne, 1000 sis. alv 22 %

14 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN RAKENNUTTAJATEHTÄVÄT RA Aarno Oksanen, Tmi Emmaplan, on tarjoutunut suorittamaan Kauttuan seurakuntakodin muutosja korjaustöiden rakennuttajatehtävät tuntilaskutusperiaatteella, 67,10 /h sis. alv 22 %. Arvio käytettävästä ajasta: - urakka-asiakirjojen laatiminen, kokoukset, neuvottelut 80 h - rakennusaikainen valvonta (3 kk) 80 h Arvio kokonaishinnasta sis. alv 22 %. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Aarno Oksasen, Tmi Emmaplan, tarjouksen Kauttuan seurakuntakodin muutosja korjaustöiden rakennuttajatehtävistä. Tuntihinta 67,10 /h sis alv 22 %, arvio käytettävästä ajasta yhteensä 160 tuntia, arvio kokonaishinnasta KIINTEISTÖNHOITOKONEEN HANKKIMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määräraha kiinteistönhoitokoneen hankkimiseen. Koska koneen hankinta ylittää kansallisen hankintarajan ostoilmoitus tehtiin Hilmaan Ilmoitus oli Hilmassa välisen ajan. Suorat tarjouspyynnöt lähetettiin Hankkija- Maatalous Oy:lle, Euran K-Maatalous Lammela Oy:lle ja Lännen Tractors Oy:lle. Kiinteistönhoitokoneista saatiin seuraavat tarjoukset: Konefarmi Oy: Schäffer 2026, hinta sis. alv 22 % Euran K-Maatalous Lammela Oy: Weidemann Hoftrac 1240 CX35, hinta sis. alv 22 % Lännen Tractors Oy: Lännen Partner Multione 732, hinta ,46 sis. alv 22 % Hankkija-Maatalous Oy: Avant 630, hinta , sis. alv 22 % Hankkija-Maatalous Oy:n, Euran K-Maatalous Lammela Oy:n (Keskon) ja Lännen koneita käytiin vertaamassa ja koekäyttämässä. Suoritettiin vertailut koekäytöstä, varaosatoimituksista, käytännöllisyydestä sekä koneiden tehoista. Todettiin, että Hankkija-Maatalous Oy:n tarjoama Avant 630 kiinteistönhoitokone / pienkuormaaja oli seurakunnan tarpeisiin ja tehtäviin soveltuvin sekä hinnaltaan edullisin. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Hankkija-Maatalous Oy:n tarjouksen Avant 630 kiinteistönhoitokoneesta, hinta , sis. alv 22 %.

15 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu TILIEN LOPETTAMINEN Euran seurakunnalla on edelleen paljon eri pankkitilejä. Kirkkoneuvoston tulisi tehdä päätös niiden pankkitilien lopettamisesta, joissa tapahtumia on vähän ja siirtää varat seurakunnan muille tileille. Kirkkoneuvosto päättää lopettaa seuraavat seurakunnan taseessa olevat tilit: 1. Euran OP , (yhteisvastuutili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran Op , 2. Honkilahden OP (diakoniarahasto/srk-tili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran Nordea , 3. Honkilahden OP (lähetystili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran OP , 4. Euran OP (virastotili) ja sillä olevat varat siirretään tilille Euran OP PANKKILAINOJEN POIS MAKSAMINEN Kiukaisten seurakunnalla oli kaksi erillistä pankkilainaa, yhteensä euroa nostettu euron laina erääntyy maksettavaksi ja nostettu euron pankkilaina erääntyy maksettavaksi Molemmissa lainoissa korko on 3,70 %. Koska kuluvan vuoden talousarviossa ei ole budjetoitu pankkilainan korkoja, tulisi lainat maksaa pois mahdollisimman pian. Kirkkoneuvosto päättää, että Kiukaisten Osuuspankissa olevat lainat, yhteensä euroa maksetaan pois helmikuun 2009 loppuun mennessä.

16 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KÄYTÖSTÄ POISTETUN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN OSIEN MYYNTI Mannilan kesäkodilta ja Honkilahden kirkolta poistettiin omat jätevesijärjestelmät vuosina kun kiinteistöt liitettiin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Seurakunta ilmoitti silloin poistettujen jätevesijärjestelmien osat myytäviksi. Myymättä on jäänyt 2 greenpack-puhdistamoa, 2 kaivoa ja 1 jakokaivo. Petri Vikman tarjoaa jäljellä jääneistä jätevesijärjestelmän osista 250 euroa. Kirkkoneuvosto päättää myydä Petri Vikmanille 250 euron hinnasta seuraavat jätevesijärjestelmän osat: 2 kpl greenpack 2 kpl kaivoja 1 kpl jakokaivo 21 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi 1. Kirkkoherran päätökset: 1/2009: Merja Kekäläisen vapaapäivien siirto 2/2009: rippikoulumaksusta vapauttaminen 3/2009: Reetta Vuorisen lomapäivien ( 2) määrääminen 4/2009: Euran messun osalta kolehtikohteen muutos 2. Talouspäällikön päätökset: 1/2009: lääkärintodistusten ja terveydenhoitajan todistusten perusteella myönnetyt virkavapaudet ajalla Lääninrovasti on ilmoittanut, että Rauman rovastikuntien kokous on tiistaina Eurajoella. Kokouskutsut lääninrovasti lähettää helmikuun lopussa. 4. Ilmoitus auki olevasta seurakuntapastorin virasta Kotimaa -lehdessä 5. Euran seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi vuonna 2008 kiinteistökaupan koskien määräalan myymistä Lappikoti Oy:lle. Kirkkohallitus hyväksyi kaupan Maanmittaus suoritettiin vuoden lopulla ja Lappikoti Oy maksoi kauppahinnan Maanmittauksen tuloksena määräalaksi saatiin 8670 m2 ja kauppahinnaksi muodostui euroa (13 /m2). Koska määräalan hallintaoikeus siirtyi ostajalle vasta , kiinteistökauppa kirjataan vuodelle Säkylän seurakuntakodilla pidetyn ohjaustyöryhmän neuvottelumuistio. LIITE 2

17 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu Mikko Laukkosen laatima seurakunnan työntekijöille jaettava kyselylomake Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi. 22 ALUSTAVAA TIETOA VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSESTÄ - Talouspäällikkö antaa kirkkoneuvostolle alustavaa tietoa vuoden 2008 tilinpäätöksestä. Talouspäällikkö antoi kirkkoneuvostolle alustavaa tietoa vuoden 2008 tilinpäätöksestä. Päätettiin, että vuoden 2008 tilikauden ylijäämäisestä tuloksesta tehdään euron investointivaraus Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöitä varten. 23 SUOSITUSSOPIMUS TOIMITUSPALKKIOISTA Kirkon työmarkkinalaitos sekä JUKO ry. ja SVTL ry. suosittavat, että seurakunnat maksavat toimituspalkkiota esityslistan liitteenä olevan (LIITE 3) sopimuksen mukaisesti papille tai kanttorille, jonka kanssa seurakunta on sopinut suositussopimuksessa sanotun toimituksen tai tehtävän suorittamisesta etukäteen ja kun seurakunnan omat viranhaltijat ja työntekijät ovat estyneitä toimitusta tai vastaavaa tehtävää suorittamasta. Jos toimituksen tai tehtävän suorittaminen on perustunut yksinomaan yksityisen seurakuntalaisen pyyntöön, seurakunta ei palkkiota maksa eikä toimituksen suorittaja saa periä sitä myöskään seurakuntalaiselta, KJ 2:26. Kirkkovaltuusto päättää toimituspalkkioiden suuruudesta hyväksyessään suositussopimuksen. Papin palkkio on tarkoitettu vähintään teologian maisterin tutkinnon ja kanttorin palkkio vähintään piispankokouksen antaman päätöksen mukaisen muun tutkinnon suorittaneelle. Liitteenä oleva suositussopimus ei koske sanottua alemman kelpoisuuden omaavia toimituksen suorittajia. Heidän palkkionsa on määriteltävä erikseen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy allekirjoitetun suositussopimuksen toimituspalkkioista, LIITE 3, ja koska tämä suositussopimus ei koske sanottua alemman kelpoisuuden omaavia toimituksen suorittajia, määrää heidän palkkionsa 10 % alle tämän suosituksen mukaisten palkkioiden. Suositussopimus tulee voimaan kun kirkkovaltuusto on sen hyväksynyt.

18 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KASVATUSTYÖN JOHTOKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA Kirkkovaltuusto valitsi pitämässään kokouksessaan kasvatustyön johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Kasvatustyön johtokunnan varajäseneksi valtuusto valitsi Eine Tuumin. Koska Eine Tuumi ei ole Euran seurakunnan jäsen tulee kirkkovaltuuston toimittaa varajäsenen valinta uudelleen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kasvatustyön johtokunnan varajäsenen uudelleen, koska varajäseneksi valittu Eine Tuumi ei ole Euran seurakunnan jäsen. 25 MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN Esa Eloranta on vuokrannut seurakunnan Hinnerjoella olevat viljelysmaat (5,4 ha) vuosiksi Aira Eloranta ilmoittaa päivätyllä kirjeellään Esa Elorannan kuolleen Samalla Aira Eloranta purkaa seurakunnan kanssa tehdyn vuokrasopimuksen, koska perhepiirissä ei ole työlle jatkajaa. Kirkkoneuvosto päättää, 1. hyväksyä vuokrasopimuksen purkamisen, ja 2. että Hinnerjoella olevat seurakunnan viljelysmaat, yhteensä 5,4 ha, ilmoitetaan vuokrattaviksi vuosiksi

19 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KIRKKONEUVOSTON JÄSENTEN KOKOUKSELLE TUOMAT LISÄASIAT 1. Kirkkoneuvoston jäsen Kauko Rekola toivoi, että seurakuntakeskuksen pihalla nurmikon reunoilla olevat kivet poistettaisiin. 2. Kirkkoneuvoston jäsen Mikko Kiviranta toi esille seuraavat asiat: - Hannu Järvimäen tulee siirtyä virkapaikalleen Euran seurakuntakeskukseen kun Kiukaisten seurakunnan vuoden 2008 tilinpäätös on valmistunut ja tilit tarkastettu Kirkkohallitukselta tulisi tiedustella valtion myöntämistä saneerausavustuksista. - Seurakunnan niillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä, joilla on sivutoimi, tulee hankkia sivutoimilupa. 3. Kirkkoneuvoston jäsen Marketta Haapanen toivoi, että seurakuntakeskuksen pihanpuolelta sisälle johtaviin portaisiin laitettaisiin kaide. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja hyväksyttiin esille tuodut asiat. 27 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto 13.5.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 13.5.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Kerho- ja kokoontumistila Ilona, Turenki Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 80 Lehtonen

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015. 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Viljo Honkanen Markku Huttunen Jukka Koivusalo Pertti

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 1/2014 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 21.1.2014 klo klo 18.00 Kokouspaikka Simeon-Sali Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009. Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2009 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantai 09.03.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon yläsali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 Kirkkoneuvosto Nro 8/2012 KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 79 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot