EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010"

Transkriptio

1 NRO 1/2010 Sivu 1 Kirkkoneuvosto KOKOUSTIEDOT AIKA Tiistai PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Järviö Markku, puheenjohtaja Jalonen Sanna Juhola Seppo Kiviranta Mikko Kuoppala Susanna 1-17 Kylämarttila Hilkka, varajäsen Laine Kirsi, varajäsen Nurmi Veikko 1-17 Rekola Kauko Sedig Kyllikki Tuomisto Anita Viilto Tero POISSA Haapanen Marketta Paassilta Raimo Stenberg Martti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sulonen Ritva, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Koivunen Simo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen Anneli, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 1 20 ALLEKIRJOITUKSET Markku Järviö puheenjohtaja Anneli Järvinen pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa Sanna Jalonen Anita Tuomisto ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 vs kirkkoherra Markku Järviö Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 2010 Markku Järviö

2 KOKOUSKUTSU Sivu 2 Kirkkoneuvosto 1/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina klo 18 kahvitus klo KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 N TARKASTUS 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 1 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA MUUTOSTYÖ 6 2 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN IT-YHTEISTYÖN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 7 ELISABETH KARJALAISEN IRTISANOUTUMINEN 8 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAMINEN 9 PANKKITILIN LOPETTAMINEN 10 TERO VIILLON ALOITE REILUN KAUPAN SEURAKUNNAN ARVONIMEN HAKEMISEKSI 11 VIRVA PELTOSEN ERO KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ 12 VIRVA PELTOSEN ERO DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSKUTSUSTA ILMOITTAMINEN 14 TIEDOTUSASIAT 15 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 16 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Markku Järviö

3 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan viisi päivää ennen kokousta. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Martti Stenberg ja Anita Tuomisto. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sanna Jalonen ja Anita Tuomisto. Martti Stenberg ei ollut kokouksessa läsnä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. - Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena. Päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn myös seuraavat lisäasiat: 15 Kuntaliitoksen purkaantuminen 16 Kauttuan pappilan myynti 17 Suntio Sirkka Nurmen anomus Kauttuan seurakuntakodin korjauskustannukset, mikä päätettiin käsitellä asiakohtana Kirkkoneuvoston kokousaikataulu Lisäksi Ilmoitusasiat kohtaan kaksi ilmoitusasiaa.

4 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 4 5 EURAN SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUS- JA MUUTOSTYÖ RA Aarno Oksanen on laatinut Euran seurakuntakeskuksen peruskorjaus- ja muutostyöluonnoksen. LIITE 1 Oksanen on kutsuttu kirkkoneuvoston kokoukseen esittelemään laatimaansa peruskorjaus- ja muutostyöluonnosta. - Kirkkoneuvosto käsittelee RA Aarno Oksasen laatimaa Euran seurakuntakeskuksen peruskorjaus- ja muutostyöluonnosta, ja tekee siitä päätösehdotuksen kirkkovaltuustolle. 6 KAUTTUAN SEURAKUNTAKODIN KORJAUSKUSTANNUKSET Kauttuan seurakuntakodin korjaus- ja muutostöitä ei saatu valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä kuten oltiin suunniteltu. Näin maksueriä on siirtynyt vuodelle Korjaustöistä on vuoden 2009 loppuun mennessä maksettu ,70 euroa. Taloudellinen loppuselvitys pidettiin , jossa todettiin korjauskustannusten nousevan noin euroon. Tästä summasta ulkoaluetöistä johtuvia odottamattomia kuluja on yhteensä ,25 euroa. Vuoden 2009 talousarvioon korjaus- ja muutostöihin oli varattu euroa. LIITE Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöiden kokonaiskustannukset, sekä kustannusarvion ylittyminen. LIITE Kirkkoneuvosto käsittelee Kauttuan seurakuntakodin lisä- ja muutostöistä johtuvaa lisätalousarviota kun kaikki ko. työhön liittyvät laskut on valvojien puolelta hyväksytty. RA Aarno Oksanen selvitti kokousedustajille syitä Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöiden kustannusarvion ylittymiseen. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi Kauttuan seurakuntakodin muutos- ja korjaustöiden kokonaiskustannukset, sekä kustannusarvion ylittyminen. Päätettiin, että kirkkoneuvosto käsittelee Kauttuan seurakuntakodin lisä- ja muutostöistä johtuvaa lisätalousarviota kun kaikki ko. työhön liittyvät laskut on valvojien puolelta hyväksytty.

5 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 5 7 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN IT-YHTEISTYÖN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyi aiesopimuksen IT-yhteistyöstä arkkihiippakunnassa. Sopimus koski niitä selvitystehtäviä ja muita käytännön toimia, jotka ovat olleet tarpeen tämän sopimuksen solmimisen edellytysten selvittämiseksi. IT-yhteistyöalueiden perustamisen velvoite lähti aikoinaan päätöksestä luoda kirkkoon yksi ja yhteinen Kirjuri jäsentietojärjestelmä, joka edellyttää mm. erittäin hyvää tietosuojaa. Yhteistyöalueet tuottavat kirkonkirjojen pitoon liittyvän tietotekniikan lisäksi monia muita tietotekniikkaan liittyviä palveluja seurakuntien tekemien sopimusten mukaan. Yhteistyön tavoitteena on, että isäntäseurakunnan palveluksessa olevat IT-asiantuntijat auttavat muita sopijaseurakuntia. Tämän nyt hyväksyttävän sopimuksen mukaan arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueella on yksi isäntäseurakunta, mikä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. LIITE 2 Kirkkoneuvosto päättää 1. hyväksyä arkkihiippakunnan IT-yhteistyön sopimuksen liitteen 2 mukaisena, 2. esittää arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokunnan johtosäännön hyväksymistä sekä 3. valtuuttaa isäntäseurakunnan hoitamaan Euran seurakunnan puolesta IT-yhteistyöhön liittyvät hankinnat.

6 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 6 8 ELISABETH KARJALAISEN IRTISANOUTUMINEN Elisabeth Karjalainen irtisanoutui päivätyllä kirjeellään toimistosihteerin määräaikaisesta toimesta alkaen. Karjalainen on toiminut toimistosihteeri Rauha Huhtisen vuorotteluvapaasijaisena. Huhtisen vuorotteluvapaa päättyy Vuorotteluvapaalakiin on otettu kohta, jossa selvitetään vuorotteluvapaasijaisen palvelusuhteen päättymistä ennen vuorotteluvapaalla olevan työntekijän vapaan päättymistä. Jos vuorotteluvapaasijaisen palvelussuhde jostakin syystä päättyy ennen vapaan päättymistä, vuorotteluvapaa jatkuu normaalisti. Työnantajan tulee kuitenkin viivytyksettä ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa palkata uusi työtön jäljellä olevaksi vuorotteluvapaan ajaksi. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaista palkattaessa on etusija annettava alle 25-vuotiaalle työttömälle tai pitkäaikaistyöttömälle tai korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittaneelle työttömälle. Kirkkoneuvosto päättää 1. myöntää Elisabeth Karjalaiselle eron toimistosihteerin määräaikaisesta toimesta (vuorotteluvapaan sijaisuudesta) alkaen. 2. siitä, minkä alan työntekijä seurakuntaan palkataan ( asti), jos sitä ei palkata kirkkoherranvirastoon. Päätettiin yksimielisesti myöntää Elisabeth Karjalaiselle ero toimistosihteerin määräaikaisesta toimesta (vuorotteluvapaan sijaisuudesta) alkaen. Päätettiin yksimielisesti, että työaloja kuultuaan, kirkkoherra ja talouspäällikkö yhdessä tekevät päätöksen työttömän työnhakijan palkkaamisesta vuorotteluvapaalain mukaisesti asti. 9 RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAMINEN Seurakunnan taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto voi valita keskuudestaan kaksi henkilöä, jotka aikaa edeltäpäin ilmoittamatta yhdessä tarkastavat seurakunnan rahavarat ja arvopaperit ainakin kerran vuodessa. Tarkastuksesta annetaan kirjallinen muistio kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto päättää valita keskuudestaan kaksi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaa vuodeksi Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tero Viilto esitti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi Seppo Juholaa ja Veikko Nurmea. Muita ehdotuksia ei tehty. - Seppo Juhola ja Veikko Nurmi valittiin yksimielisesti rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi vuodeksi 2010.

7 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 7 10 PANKKITILIN LOPETTAMINEN Kiukaisten Osuuspankissa on Kiukaisten seurakunnan avattu vanha Säästöpankin tili, jossa tapahtumina 2000-luvulla näkyy vain talletuskorkoja. Kirkkoneuvosto päättää lopettaa Kiukaisten Osuuspankissa olevan tilin n:o ja siirtää sillä olevat rahat Kiukaisten Osuuspankin tilille n:o

8 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 8 11 TERO VIILLON ALOITE REILUN KAUPAN SEURAKUNNAN ARVONIMEN HAKEMISEKSI Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Tero Viilto jätti pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa aloitteen Reilun Kaupan seurakunnan arvonimen hakemiseksi. Hän ehdotti, että Euran seurakunta anoo pääsyä Reilun Kaupan seurakunnaksi ja sitoutuu näin tukemaan kehitysmaiden perhetuottajien työ- ja elinoloja. Kirkkoneuvosto päätti pidetyssä kokouksessa, Tero Viillon aloitteesta, siirtää ko. asian käsittelyn myöhemmäksi. Kirkkoneuvosto käsitteli ko. asiaa myös pitämässään kokouksessaan ja päätti siirtää asian käsittelyä edelleen. Käsitellään Tero Viillon jättämää aloitetta. Tero Viilto jakoi kokousedustajille Sanna Keinäsen Euran seurakunnalle osoitetun haasteen seurakunnan julistamisesta Reilun kaupan seurakunnaksi. Reilun kaupan seurakunnan tulee sitoutua - käyttämään Reilun kaupan merkillä varustettua kahvia ja teetä kaikissa seurakunnan tapaamisissa ja tilaisuuksissa - käyttämään säännöllisesti myös joitakin muita Reilun kaupan tuotteita - osallistumaan kerran vuodessa Reilun kaupan viikkoihin - tiedottamaan seurakuntalaisille Reilusta kaupasta ja ottamaan Reilun kaupan huomioon eri työmuodoissa - seurakunnan toimintasuunnitelmaan kirjataan, miten Reilua kauppaa toteutetaan vuoden aikana seurakunnassa Tero Viilto ehdotti, että Euran seurakunta ryhtyisi Reilun kaupan seurakunnaksi. Viillon esitystä kannatti mm. Sanna Jalonen. Seppo Juhola teki Viillon esityksestä poikkeavan ehdotuksen, jossa hän esitti, ettei seurakunta sitoudu Reilun kaupan seurakunnaksi. Juholan esitystä kannatti mm. Mikko Kiviranta. Koska oli saatu kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua ehdotusta puheenjohtaja määräsi toimitettavaksi äänestyksen. Äänestystavaksi puheenjohtaja määräsi nimenhuutoäänestyksen. Tero Viillon esitystä kannattavat äänestivät jaa, ja Seppo Juholan esitystä kannattavat äänestivät ei. Äänestystulos: jaa ääniä 6 ei ääniä 6 Todettiin, että äänestyksen mentyä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Näin äänestystuloksen mukaan seurakunta ei sitoudu Reilun kaupan seurakunnaksi. Euran seurakunta ei sitoudu Reilun kaupan seurakunnaksi. Tero Viilto jätti eriävän mielipiteensä tehtyyn päätökseen.

9 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu 9 12 VIRVA PELTOSEN ERO KIRKKOVALTUUSTON JÄSENYYDESTÄ Kirkkovaltuuston jäsen Virva Peltonen on valittu Euran seurakunnan lähetyssihteerin määräaikaiseen osa-aikaiseen toimeen ajalle Tästä johtuen Virva Peltonen ei voi toimia enää edellä mainittuna aikana kirkkovaltuuston jäsenenä. Kirkkovaltuuston on kutsuttava varajäsen Virva Peltosen tilalle valtuustokauden loppuun asti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. toteaa Virva Peltosen esteellisyyden kirkkovaltuuston jäsenyyteen lähtien, 2. kutsuu Virva Peltosen tilalle kirkkovaltuustoon varajäsenen Todettiin, että ensimmäinen varajäsen ko. ryhmästä on Hilkka Kylämarttila. 13 VIRVA PELTOSEN ERO DIAKONIATYÖN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJUUDESTA Virva Peltonen anoo eroa diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajuudesta lähtien. talouspäällikkö: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. myöntää Virva Peltoselle eron diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan tehtävistä, 2. valitsee diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan Virva Peltosen tilalle. 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSKUTSUSTA ILMOITTAMINEN Kirkkovaltuusto päättää kokouskutsun julkaisemisesta lehdessä vuonna Kn ehdotus Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto päättää kirkkovaltuuston kokouskutsun julkaisemisesta vuonna 2010 lehdessä sekä nimetään lehden/lehdet.

10 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu TIEDOTUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Kirkkoherran päätösluettelo: 1/2010 Muutos Merja Kekäläisen koulutussuunnitelmaan 2/2010 Luvan myöntäminen Santeri Koivuselle osallistua rippikouluun ja konfirmaatioon 3/2010 Sirkka Nurmen vapaapäivä- ja lomasijaisen palkkaaminen 4/2010 Elisabeth Karjalaisen vuosiloma 5/2010 Nuorisotyönohjaajien vapaapäiväsuunnitelma helmikuu-toukokuu Talouspäällikön päätösluettelo: 1/2010 Nordeaan on tehty määräaikaistili, pääoma ,17 euroa. Talletus erääntyy Talletuskorko on 2 %. Korkotarjoukset olivat välillä 1,1 % - 2 %. Talletus kuuluu diakoniarahastolle. 3. Seurakuntajaon muutosta koskevan selvitysmiehen kustannukset olivat yhteensä ,43 euroa, jonka Euran seurakunta on maksanut. Tuomiokapituli on myöntänyt Euran seurakunnalle kehittämisavustusta selvitysmiehen kustannuksiin 8000 euroa. Loppukustannus ,43 jaetaan Euran, Köyliön ja Säkylän seurakuntien kesken väkiluvun suhteessa. 4. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on julistanut uudelleen Euran seurakunnan kappalaisen (1) viran avoimeksi. Hakuaika päättyy Euran seurakunnan papiston työnjakokirja. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Kirkkoneuvosto ei käyttänyt siirtooikeuttaan.

11 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KUNTALIITOKSEN PURKAANTUMINEN Eura, Köyliö ja Säkylä luopuvat uuden kunnan perustamisesta. Uuden Euran ohjausryhmä päätti yksimielisesti esittää kuntaliitoksen peruuttamista kokouksessaan Kunnanhallitukset käsittelivät ohjausryhmän esitystä kokouksissaan Euran ja Säkylän kunnanhallitukset päätyivät yksimielisesti esittämään kunnanvaltuustoilleen kuntaliitosesityksen purkamista. Köyliön kunnanhallitus jätti ohjaustyöryhmän esityksen kuntaliitoksen purkamisesta tiedoksi kunnanvaltuustolle ja teki esitykseen lisäyksen, jonka mukaan Köyliö olisi valmis yhä keskustelemaan kuntaliitoksen toteuttamisesta. Kunnanhallitusten päätösten jälkeen asia siirtyy kunnanvaltuustoille. Euran valtuusto kokoontuu 25. tammikuuta, Säkylän valtuusto 27. tammikuuta ja Köyliön valtuusto 1. helmikuuta. Seurakuntajaon muutosasia oli sidoksissa kuntaliitokseen. Nyt kun kuntaliitos raukeaa, raukeaa myös seurakuntajaon muutokset Euran, Köyliön ja Säkylän seurakuntien osalta. Kirkkoneuvoston tulee todeta, ettei se pane kirkkovaltuuston päätöstä täytäntöön. Kirkkoneuvosto päättää, ettei kirkkovaltuuston tekemää päätöstä 95 panna täytäntöön. Kirkkoneuvosto saattaa tämän päätöksen kirkkovaltuuston tietoon ja esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy menettelyn ja toteaa että asia on tältä erää loppuun käsitelty edellyttäen, että Euran, Köyliön ja Säkylän kunnanvaltuustot päättävät purkaa kuntaliitosesityksen. Kirkkoneuvosto esittää edelleen kirkkovaltuustolle, että se peruuttaa seurakuntajaon muuttamista koskevan aloitteen ( 95).

12 Kirkkoneuvosto 1/ Tark. Sivu KAUTTUAN PAPPILAN MYYNTI Vuoden 2010 talousarvio ja toimintasuunnitelma sisältävät Kauttuan pappilan myymisen. Luottamushenkilöt ja johtavat viranhaltijat ovat saaneet nuorisotyönohjaajilta pappilan myyntiä koskevan kannanoton, jossa he toivovat pappilan säilyttämistä seurakunnalla. Nuorisotyönohjaajien kirje on jaettu kaikille kirkkoneuvoston jäsenille. LIITE - Kirkkoneuvosto käsittelee Kauttuan pappilan myyntiä ja tekee mahdollisesti kirkkovaltuustolle esityksen pappilan myyntiin laittamisesta. Päätettiin yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle, että Kauttuan pappila ilmoitetaan myytäväksi talousarvion mukaisesti. 18 SUNTIO SIRKKA NURMEN ANOMUS Suntio Sirkka Nurmi anoo seurakunnalta avustusta työvaatteiden hankkimiseen. Sirkka Nurmi on hankkimassa mustaa housupukua, mikä maksaa 300 euroa. Tähän hankintaan hän pyytää avustusta. Kirkkoneuvosto käsittelee avustusanomusta. Veikko Nurmi poistui kokouksesta esteellisenä. Päätettiin yksimielisesti, että työnantajan osallistumista työntekijöiden työvaatteiden hankintaan käsitellään ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä. Tässä vaiheessa yksittäisille työntekijöille ei myönnetä vaaterahaa. 19 KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU Kirkkoneuvoston kokoukset kevään 2010 aikana on suunniteltu pidettävän seuraavasti: 24.2., 23.3., 5.5. ja OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan --

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 NRO 1/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 3.2.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 3.2.2009 Tiistai 19.00 21.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6/2012 NRO 6/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 24.9.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 24.9.2012 Maanantai klo 18 19.25 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Jalonen Sanna, varajäsen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 NRO 2/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.2.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.2.2014 Maanantai klo 18 20.00 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/2012. AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 NRO 2/2012 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 21.3.2012 KOKOUSTIEDOT AIKA 21.3.2012 Keskiviikko klo 18.00 20.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12/2011. AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 NRO 12/2011 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 27.12.2011 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.12.2011 Maanantai klo 18.00 20.31 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Juhola

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 NRO 5/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2015 Maanantai klo 18 19.50 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 22.1.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 22.1.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 Sivu 2 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo

Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 5/2015 Aika: 9.7.2015 klo 18.00 19.05 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00

Torstai 31.5.2012 klo 18.30. Kokouskahvit kello 18.00 Kirkkovaltuusto 2/12 Seurakuntatalo, Niuhalanraitti 6 b, 03400 Vihti Torstai 31.5.2012 klo 18.30 Kokouskahvit kello 18.00 1. Kokouksen avaus 12 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 28.1.2015 1 / 2015 KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.2.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN...2

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015

PERTUNMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 Markunkuja 2 19430 Pertunmaa 3.6.2015 KIRKKONEUVOSTO Sivu 1/11 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Pöytäkirja on tarkastettu KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 3.6.2015 klo 18.30 Seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ari Pelkonen Raili Toivonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (14) Aika: Keskiviikko 11.2.2015 kello 16.30-18.10 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja, kokouksen puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015.

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2015 Kirkkoneuvosto 27.1.2015 1. KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015. 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2015 KOKOUSAIKA tiistaina 27. päivänä tammikuuta 2015 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Viljo Honkanen Markku Huttunen Jukka Koivusalo Pertti

Lisätiedot