Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex"

Transkriptio

1 Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje

2

3 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot Koneen käynnistäminen...5. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone, jossa on ohjausyksikkö...6. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone ilman ohjauslaitteita...7 Huolto-ohjeet. Huoltokaavio.... Suodatin (koodi ELEF)... Tuloilma G M5 M6 F7 F8/F9 P C7 Poistoilma G M5 M6 F7 F8/F9 C7. Roottori (koodi EXA)...6. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Patteri (koodi EXL) Lämmityspatteri, vesi... ESET-VV, MIE-CL/ELEV ESET-TV, MIE-CL/ELTV.7 Lämmityspatteri, sähkö... ESET-EV, MIE-CL/ELEE Tehovaihtoehdot.8 Jäähdytyspatteri, vesi... ESET-VK, MIE-CL/ELBC ESET-DX, MIE-CL/ELBD.9 Puhallinosa (koodi ENF) Pelti (koodi ESET-TR, EMT-0)...7. Äänenvaimennin (koodi EMT-0, MIE-KL)... 8 Koodiavaimet...9 Liite: DX-jäähdytyslaite EcoCooler...

4 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Yleistä. Käyttötarkoitus. Turvallisuusohjeet Lukittava turvakatkaisin -koneet on tarkoitettu ilman käsittelemiseen osana kiinteistöjen ilmastointia. Ota koneen varoituskilvet ja seuraavat turvallisuusohjeet huomioon. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Korkea jännite ja pyörivä puhallin! Kunnossapito ja huolto Sammuta kone ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. Tarkastusluukut VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Pyörivä puhallin! Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista. HUOMIO! Liikkuvien osien edessä olevien luukkujen on oltava normaalisti lukittuina. Muutoin kosketussuojaus ei ole riittävä. Luukut avataan koneen mukana toimitetulla avaimella kunnossapidon ajaksi. Sähköliitäntä VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Pyörivä puhallin! Ilmastointikoneeseen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.

5 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu. Valmistaja Envistar Top -ilmastointikoneen valmistaja: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 SE-50 VÄXJÖ. Merkinnät -ilmastointikone koostuu useista erilaisista lohkoista. Kaikkien lohkojen etuosassa on tyyppikilpi. Siihen on merkitty lohkon tunnistustiedot. Modell Model Kodnyckel Code key ENF Beteckning Project name TA FA POS Ordernummer Order number -567 Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 00 YYMM Art. Nr Esimerkki tyyppikilvestä.5 CE-merkintä ja EU-vakuutus Ilmastointikoneissa ja mahdollisissa jäähdytyslaitteissa on CE-merkinnät, eli ne täyttävät toimitushetkellä EU:n konedirektiivin 006//EU ja muiden ilmastointikoneisiin sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen on dokumentoitu EU-vakuutukseen (vakuutukseen ehtojen täyttämisestä), joka näkyy osoitteessa CE-merkintä on myönnetty IV Produkt AB:n valmistamille ja toimittamille jäähdytyslaitteille ohjauslaitteineen s Art. Nr _0 ACR V-0-0-NO-N-H Ö TA FA POS 7, Esimerkki ilmastointikoneen CE-kilvestä Kv Albatross , 0, 6 R07C/II Esimerkki jäähdytyslaitteen CE-kilvestä.6 Huolto Tämän koneen säännöllinen kunnossapito voidaan antaa kiinteistönhoitajan tehtäväksi. Kunnossapitosopimuksen voi tehdä pätevän huoltoyhtiön kanssa.

6 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.7 Kylmäaineen käsittely.8 Pidennetty takuu Seuraavaan on koottu yhteenveto jäähdytyslaitteen kylmäaineen käsittelyohjeista ja -vaatimuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät EY:n F-kaasuasetuksessa (8/006) ja ruotsalaisessa kylmäaineasetuksessa (SFS 009:605). Asetuksilla pyritään vähentämään aineiden vaikutuksia ilmastoon EU:n ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu Jäähdytyslaitteen käyttäjän on toiminnassaan: huolehdittava vuotovahinkojen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotovahingon sattuessa varmistettava, että kylmäainepiirin huolto- ja korjaustöistä vastaa valtuutettu kylmälaitehuoltaja varmistettava, että kylmäaineen käsittely ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja noudattaa maan lainsäädäntöä. Käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joilla on tekninen vastuu asetuksen piiriin kuuluvista varusteista ja laitteista. Vuototarkastus ja tarkastusraportti Seuraavat määräykset koskevat ilmastointikoneita, joiden piirikohtainen kylmäainemäärä on kg tai enemmän: Vuototarkastuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on pätevyys kylmäaineiden käsittelyyn. Tarkastus on tehtävä - asennuksen/käyttöönoton yhteydessä, - määräajoin vähintään kerran vuodessa siten, että tarkastusten välillä on enintään kuukautta, sekä - kuukauden sisällä mahdollisista kunnossapitotoimista (esim. vuodon korjaamisen tai osanvaihdon jälkeen). Käyttäjän tulee laatia tarkastusraportti, johon sisällytetään muun muassa lisätyn kylmäaineen määrä ja tyyppi, talteenotetun kylmäaineen tiedot, tarkastusten ja kunnossapidon tulokset sekä huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön ja yrityksen tiedot. Jos järjestelmän sisältämän kylmäaineen kokonaismäärä ylittää 0 kg, tarkastusten tulos (Tarkastusraportti) on lähetettävä valvontaviranomaisille ja niiden on oltava heidän käytettävissään viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun. päivään mennessä. Jos toimitus sisältää 5 vuoden takuun ABM 07:n ja lisäyksen ABM-V 07 mukaisesti tai NL 0:n ja lisäyksen VU0 mukaisesti, laitteen mukana toimitetaan IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu. Pidennetty takuu edellyttää, että dokumentoinnin ja allekirjoitukset sisältävä IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu voidaan esittää..9 Varaosat Tämän koneen varaosia ja varusteita voi tilata lähimmästä IV Produktin myyntikonttorista. Tilattaessa on mainittava tuotteen koodi. Koodi näkyy erillisessä arvokilvessä kussakin osassa. Ilmastointikoneen varaosat on kuvattu erillisessä luettelossa.

7 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 5 Käyttö. Koneen käynnistäminen koostuu modulaarisista lohkoista, kanava-asennusosista ja toiminnallisista sisäosista. EcoCooler-jäähdytyslaitetta lukuun ottamatta koneen käynnistäminen ei edellytä asiantuntija-apua. Urakoitsijan tehtävät ennen käynnistämistä:. Virransyötön kytkentä lukittavan turvakytkimen kautta. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.. Lämmitys- tai jäähdytyspatterin kytkeminen.. EcoCooler-jäähdytyslaitteen käynnistäminen tehdään erillisen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.. Kaikki kanavaliitokset VAROITUS! Pyörivä puhallinpyörä. Ilmastointikoneeseen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty.

8 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone, jossa on ohjausyksikkö Seuraavat kytkentäohjeet on tarkoitettu ilmastointikoneille, joiden mukana toimitetaan ohjauslaitteet. Turvakatkaisin Ilmastointikoneeseen on kiinnitetty turvakatkaisin. Sähkökytkentäkaavio Ohjauslaitteella varustetun ilmastointikoneen laitekohtainen sähkökytkentäkaavio on toimitettu koneen mukana. Koneen toiminnot, virransyöttö ja sulakkeet Ilmastointikoneen eri toiminnoille syötetään virtaa erikseen. Lue toimilaitteiden tyyppikilvet ja huomioi kunkin koneen koko ja tyyppi, ks. esimerkki alla. Lue sen jälkeen tarvittavan virransyötön tiedot ja suositettu sulakekoko alla olevasta taulukosta. Modell Model Kodnyckel Code key Beteckning Project name Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. Tillv. ort Made in ENF E-00 TA FA POS -567 r/m VÄXJÖ, SWEDEN 0 Art. Nr Max. temp. C Tillv. månad Manuf. month YYMM Esimerkki puhallinosan tyyppikilvestä (ilmanvaihto) ENF-koko-kotelo-puhallinversio-xx HUOM! Puhaltimien koot/versiot saattavat vaihdella. Valitse ilmanvaihdon suojaus sen puhaltimen mukaan, jolle on ilmoitettu suurin sulakekoko alla olevassa taulukossa. ACR V-0-0-NO-N-H Ö TA FA POS 7, Kv Albatross Esimerkki tyyppikilvestä, jäähdytyslaite 7, ACU/ACR-koko-kotelo-teholuokka xx 0, 6 R07C/II Koko Ilmanvaihto ( 00V+N) puhallinversio Jäähdytyslaite ( 00V+N) teholuokka 0 / C / D / E / F V V V 00 0AT 0AT 0AT 6AT 50 0AT 0AT 6AT 0AT 5AT 90 0AT 0AT 6AT 0AT 5AT 0 0AT 6AT 5AT 5AT AT 00 0AT 6AT 5AT 5AT AT 60 6AT 5AT 5AT AT 50AT 80 5AT AT 0 AT 50AT 6AT Sähköpatteri Sähköpatterien sulakesuositukset näytetään seuraavilla sivuilla AT AT 0 AT 0 AT 50AT 6AT 6AT 70 0 AT 6AT 6AT 80AT 80AT AT 6AT 80AT 6AT 80AT 00AT

9 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 7. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone ilman ohjauslaitteita Seuraavat kytkentäohjeet on tarkoitettu komponenteille, jotka toimitetaan ilman ohjauslaitteita. Turvakatkaisin Kuhunkin tehonsyöttöön on asennettava ja yhdistettävä turvakatkaisin. Puhallin, virransyöttö ja sulakkeet Kun kullekin puhaltimelle syötetään virtaa erikseen: Katso puhallinosan tyyppikilvestä koko ja puhallinversio, ks. alla oleva esimerkki. Modell Model Kodnyckel Code key Beteckning Project name Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. Tillv. ort Made in ENF E-00 TA FA POS -567 r/m VÄXJÖ, SWEDEN 0 Art. Nr Max. temp. C Tillv. månad Manuf. month Esimerkki tyyppikilvestä, puhallinosa ENF-koko-kotelo-puhallinversio-xx YYMM Voit myös katsoa "Mallin" ja tehon "kw" puhaltimen arvokilvestä. Fläkt / Fan / Puhallin / Wentylator Typ Type Tyyppi Typ K-faktor K-factor K-kerroin Wsp. K Max. temp Max. temp Max. lämp. Maks. temp EC00R6D kw r/m C V Art. Nr. 9-0_0 Tillv. månad Manuf. month Valmistus kk 0 Miesiąc YYMM.6 A Min./Max. frekvens Hz Min./Max. frequency Hz Min./Max. taajuusalue Hz Min./Maks. częstotliwość Hz Q = p (m³/s) K Tyyppikilpi Koko Puhaltimen arvokilpi HUOMIO! Puhaltimien koot/versiot saattavat vaihdella. Katso kilvet sekä tulo- että poistoilmapuhaltimesta. Puhallinversio Tyyppi kw * Nimellisvirta Tehonsyöttö/ sulakesuositus C EC80R6D 0,7,A 0V / 0AT D EC80R6D,00,6A 00V / 0AT E EC0R6D,7 5,6A 0V / 0AT D EC55R6D,00,7A 00V / 0AT E EC00R6D,85,9A 00V / 0AT EF EC00R6D,00,6A 00V / 0AT D EC55R6D,00,7A 00V / 0AT E EC00R6D,85,9A 00V / 0AT EF EC00R6D,00,6A 00V / 0AT D EC50R6D,6,5A 00V / 0AT E EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC500R6D 5,50 8,A 00V / 0AT D EC50R6D,6,5A 00V / 0AT E EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC500R6D 5,50 8,A 00V / 0AT D EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC560R6D,70 7,A 00V / 0AT RH6C,00 8,A 00V / 0AT RH6C 5,50,A 00V / 6AT RH6C 7,50,7A 00V / 6AT 0 RH6C,00 8,A 00V / 0AT RH6C 5,50,A 00V / 6AT RH6C 7,50,7A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH56C 5,50,A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH6C RH6C 5,50 7,50,A,7A 00V / 6AT 00V / 6AT * Ko'oissa 0060 arvo ilmoittaa tehonkulutuksen, ko'oissa arvo ilmoittaa akselitehon. Esimerkki puhaltimen arvokilvestä Lue tarvittavan virransyötön tiedot ja suositettu sulakekoko seuraavasta taulukosta.

10 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Puhallin, kytkentäohjeet Katso puhallinosan tyyppikilvestä koko ja puhallinversio, ks. edellisellä sivulla oleva esimerkki. Ao. kytkentäkaavio käy ilmi kuvatekstistä: ENF-koko-kotelo-puhallinversio. ENF-00-xx-D ja ENF PE L L L SYÖTTÖ 00V~50Hz ENF-00-xx-C ja ENF-00-xx-E PE L N SYÖTTÖ 0V~50Hz NO COM NC GND Ain U 0-0V + HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ COM-NO HÄLYTYKSEN SATTUESSA) OHJAUS 0-0V= NO COM NC GND Ain U 0-0V + HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ COM-NO HÄLYTYKSEN SATTUESSA) OHJAUS 0-0V= Moottori käynnistyy/sammuu 0,5 voltin ohjaussignaalilla. ENF , ENF-70-xx- ja ENF-850-xx- PE L L L SYÖTTÖ 00V~50Hz X0 HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ - HÄLYTYKSEN SATTUESSA) 8 + OHJAUS 0-0V= X0 6 START/ STOP Kaksoispuhaltimet: ENF-70-xx-, ENF-850-xx- ja ENF-850-xx- PUHALLIN B PUHALLIN A PE PE L L SYÖTTÖ 00V~50Hz L L SYÖTTÖ 00V~50Hz L L X0 HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ - HÄLYTYKSEN SATTUESSA) X OHJAUS 0-0V= 6 6 START/ STOP

11 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 9 Roottori (koodi EXA) L N PE SYÖTTÖ 0V~50Hz Koko ACU/ACR - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka AT 50 0AT 5AT + OHJAUS 0-0V= 90 0AT 5AT 0 5AT AT 6 7 JÄÄHDYTYKSEN TALTEENOTTO (SULJETTU KONTAKTI: TÄYSI KIERROSLUKU) HÄLYTYS (SULKEE HÄLYTYKSEN TULLESSA) 00 5AT AT 60 AT 50AT 80 50AT 6AT AT 6AT 6AT 70 6AT 80AT 80AT 850 6AT 80AT 00AT EXA - suositettu sulake ( 0V) 0AT Jäähdytyslaite: EcoCooler (koodi ACU) kylmän talteenotolla varustettu EcoCooler (koodi ACR) Lämmityspatteri, sähkö 7 kw (koodi ESET-EV) L L L PE SYÖTTÖ 00V~ MS L L L N PE SYÖTTÖ 00V~50Hz L N PE Y G0 + KÄYTTÖ 0V~ OHJAUS 0-0V= 0 0 G G0 V~ NC NO HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) OHJAUS 0-0 V= KOMPRESSORIHÄLYTYS (SULKEUTUU HÄLYTYKSEN ILMAANTUESSA) KÄYNTILUPA PUHALTIMILTA ESET-EV 7 kw - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko 00 0A 0A 0A 50 0A 5A 0A 90 6A 0A 0 0A 0A 00 5A 60 A

12 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Lämmityspatteri, sähkö 0 kw (koodi ESET-EV) Lämmityspatteri, sähkö (koodi MIE-EL/ELEE) L L L PE SYÖTTÖ 00V~ L L L PE SYÖTTÖ 00V~ L N PE KÄYTTÖ 0V~ L N PE KÄYTTÖ 0V~ Y G0 G + OHJAUS 0-0V= V~ NC NO HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) Y G0 + NC NO OHJAUS 0-0V= HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) ESET-EV 0 kw - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko A 90 50A 80A 0 80A 5A 00 50A 80A 5A 60 6A 00A 60A MIE-EL/ELEE - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko A 6A A 50A 80A 50 6A 5A 0A 80A 00A 90 6A 5A 6A 00A 60A 0 0A 0A 80A 5A 00A 00 5A 0A 80A 60A 00A 60 5A 50A 00A 00A 80 5A 80A 60A 600 0A 80A 00A 70 80A 60A 00A A 60A 00A

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Huolto-ohjeet. Huoltokaavio Huoltokaavio sisältää huoltotoimet ja -aikataulun komponenteille, joita ilmastointikoneessa voi olla. Ilmastointikoneessa on vähintään yksi tällainen osa. Kulloinkin huollettavat osat on merkitty sivun sisällysluetteloon. Huoltokaavio kannattaa kopioida ennen ensimmäistä huoltoa, jotta kaikki vuosittain tehtävät huollot voidaan merkitä muistiin. Huolto vuonna laitenumerolle... Osa Koodi Suositustoimenpide (tarkastus) Huolto suoritettu * (päiväys ja allekirjoitus) Sivu 000 h / 6 kk 6000 h / kk 9000 h / 8 kk 000 h / kk päiväys päiväys päiväys päiväys Tulo- ja poistoilmasuodatin Roottori Painehäviön tarkastus Suodattimen vaihto tarvittaessa Levylämmönsiirriin Patteri Lämmityspatteri, H O vesi Lämmityspatteri, sähkö Jäähdytyspatteri, vesi/suorahöyrysteinen H O /DX Puhallinyksikkö Pelti ELEF EXA EXC EXL ESET-VV, MIE-CL/ELEV, ESET-TV, MIE-CL/ELTV ESET-EV, MIE-CL/ELEE ESET-VK, MIE-CL/ ELBC, MIE- CL/ELBD ENF EMT-0, ESET-TR Silmämääräinen tarkastus Painetasapainon tarkastus Paine-eron tarkastus Puhdistus tarvittaessa Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toimintatarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Ilmavirran tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Tiiviyden tarkastus käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 6 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 9 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 0 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 5 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 7 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Äänenvaimennin EMT-0, MIE-KL Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa 8 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä EcoCooler-jäähdytyslaite ACU, ACR Ks. erillinen julkaisu käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä * 000 käyttötunnin tai puolen vuoden välein sen mukaan, kumpi täyttyy ensin. Koneen käyttöympäristöstä riippuen huoltoväli voi olla myös tätä lyhyempi

14 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Suodatin (koodi ELEF) Ilmanvaihtokoneen suodattimilla ehkäistään lian ja pölyn pääsyä rakennukseen. Niillä myös ehkäistään koneen herkkien osien, esimerkiksi pattereiden ja lämmöntalteenottimen likaantumista. Erilaisten suodatintyyppien teho voi vaihdella huomattavasti. Lisäksi niiden pölynerottamiskyvyssä on eroja. Siksi on tärkeää vaihtaa vanhan suodattimen tilalle laadultaan ja kapasiteetiltaan vastaava malli. Suodatuskyky ilmaistaan standarditunnuksilla: Suodatin Karkeasuodatin G Keskikarkea suodatin M5, M6 Hienosuodatin F7, F8 ja F9 Mitä suurempi luku, sitä suurempi erottamiskyky Suodatin Tarkistus Suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Jos suodattimet tukkeutuvat, ilmastointikoneen kapasiteetti heikkenee. Suodatin on siis vaihdettava, jos sen aiheuttama painehäviö ylittää suositellun lopullisen painehäviön. On tärkeää pysäyttää ilmastointikone suodatinta vaihdettaessa, jotta irtoava pöly ei pääse koneeseen. Siksi myös suodattimen osat on puhdistettava vaihdon yhteydessä. Tarkista suodattimien aiheuttama painehäviö. Se mitataan ilmaisimiin yhdistetyn painemittarin avulla. Tunnistimet sijaitsevat suodattimien molemmilla puolilla + xx Pa + xx Pa Suodatin on vaihdettava, kun paine alenee ilmoitetun määrän. Lopullisen painehäviön suositustaso merkitään suodattimen tarraan, kun kone otetaan käyttöön.

15 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Suodattimien määrä Mitat (mm) L K Pituus Pussien/suodattimien määrä Suod.pintaala yht. (m²) Pussisuodatin G , Pussisuodatin M , Pussisuodatin M6F , Paneelisuodatin P , Alumiinisuodatin , Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C Pussisuodatin G 60 6,8 Pussisuodatin M , Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7F9 5 0, Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin 5 0,7 Aktiivihiilisuodatin C7 9 6,0 Pussisuodatin G 60 6,8 Pussisuodatin M , Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7F9 5 0, Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin 5 0,7 Aktiivihiilisuodatin C7 9 6,0 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C ,6 6, 8, 9,9 0,5 0,5 8,0 6,0 0,5,5 6,5 0,9 0,9 9,5

16 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 jatk. Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Suodattimien määrä Mitat (mm) L K Pituus Pussien/suodattimien määrä Suod.pintaala yht. (m²) 8,,7 8,9,,, 6, ,8 8,9, 9,7,6,5, ,0,0 7,0,0,8,7 8, , 5,, 9,6,,0 6,0 Pussisuodatin G , Pussisuodatin M ,6 Pussisuodatin M , Pussisuodatin F7F ,8 Paneelisuodatin P ,8 Alumiinisuodatin 8 5,8 Aktiivihiilisuodatin C ,0

17 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 5 Suodattimen vaihto. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Irrota epäkeskokiskot. Epäkeskokiskot. Irrota vanha suodatin vetämällä sitä itseäsi kohden. 5. Puhdista suodatinosa. 6. Aseta uusi suodatin paikalleen, paina epäkeskokiskoja sisäänpäin ja sulje tarkastusluukku. 7. Jos suodattimessa on suodatinvahti, kiinnitä tunnistimet suodattimen molemmille puolille. 8. Käynnistä ilmastointikone.

18 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Roottori (koodi EXA) Roottori (koodi EXA) Lämmöntalteenotin siirtää lämpöä poistoilmasta tuloilmaan. Näin vähennetään tehontarvetta ja energiankulutusta. Jos talteenotin ei toimi oikein, lämmön talteenotto heikentyy ja energiankulutus lisääntyy. Tällöin tuloilman lämpötila jää alhaiseksi ulkolämpötilan ollessa matala. Yksi syy kierrätyksen heikentymiseen voi olla roottorin pyöriminen liian hitaasti käyttöhihnan luistamisen vuoksi. Tehokas talteenotto edellyttää vähintään 8 kierroksen minuuttinopeutta. Roottorin kanavat eivät yleensä tukkeudu pölystä, sillä roottori puhdistaa tavallisesti itse itsensä. Tahmea pöly voi kuitenkin aiheuttaa tukoksen. Tuloilmavirtauksen heikentyminen esimerkiksi poistoilmasuodattimen likaantumisen vuoksi estää talteenottoa. Tarkistus. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Tarkista, että roottori pyörii helposti. Jos se pyörii huonosti, harjatiivistettä voidaan säätää.. Tarkista, että roottorin harjatiiviste tiivistää sen sivulevyihin nähden ja että harja ei ole kulunut. Harjatiiviste kuluu käytössä, joten se on säädettävä tai vaihdettava tarvittaessa. 5. Tarkista, että käyttöhihna on kireällä ja että se ei luista. Jos hihna luistaa, sitä on lyhennettävä. Roottorin kierrosluvun tulee olla vähintään 8 kierrosta minuutissa, jotta talteenotto toimii mahdollisimman tehokkaasti. 6. Tarkista, että käyttöhihna on ehjä ja puhdas. 7. Tarkista, ettei roottorin pinnoilla ole pölyä eikä likaa. HUOMIO! Vältä koskemasta roottorin kennostoon käsin tai työkaluilla.

19 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 7 8. Painetasapainon tarkastus. Puhtaaksipuhallussektori toimii, kun P-alipaine on suurempi kuin P-alipaine (ero vähintään 5 Pa). Jos näin ei ole, painetasapaino voidaan säätää oikeaksi poistoilmapuolen ESET-TR-säätöpellin avulla. Säätöpelti + P P P P 5 Pa P atm (0 kpa) Painetasapainon tarkastaminen P: imevä tuloilmapuhallin luo alipaineen suhteessa yleiseen ilmanpaineeseen, esim. -00 Pa P: imevä poistoilmapuhallin ja säätöpelti luovat P:ta suuremman alipaineen, esim. -5 Pa 9. Tarkasta roottorin painetasapaino. Puhtaaksipuhallussektori asennetaan tehtaalla suurimpaan mahdolliseen asentoon. Sektoria voidaan joutua säätämään oikean painetasapainon saavuttamiseksi. Virheellinen asennus voi heikentää koneen toimintaa. Tarkasta ja säädä puhtaaksipuhallussektori seuraavien ohjeiden mukaisesti: - Mittaa ja merkitse muistiin tuloilman (P) ja poistoilman (P) välinen ero. Puhtaaksipuhallussektori + P P xx Pa katso alla oleva taulukko P P - Tarkasta puhtaaksipuhallussektorin suositeltu säätöväli taulukosta. Puhtaaksipuhallussektorin säätöväli Roottorityyppi 5 auki* kiinni P:n ja P:n paine-ero (Pa) Normaali < > 600 Plus < > 700 *Puhtaaksipuhallussektori ääriasennossa, säädetty tehtaalla suurimpaan mahdolliseen asentoon

20 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 - Säädä puhtaaksipuhallussektori tarvittaessa oikeaan asentoon. Kuvan sektori on säädetty suurimpaan mahdolliseen asentoon. Jäteilma Poistoilma Ulkoilma Pyörimissuunta Tuloilma Puhdistaminen Voiteleminen Poista pöly imuroimalla varovaisesti pehmeällä harjalla. Jos roottori on likaantunut pahasti ja rasvainen, siihen voidaan suihkuttaa veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Puhtaaksipuhaltamisessa voidaan käyttää matalaa painetta (enintään 6 baaria). Suulaketta ei saa viedä 50 mm lähemmäksi roottoria. Laakerit ja käyttömoottori on kestovoideltu. Niitä ei tarvitse voidella.

21 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 9. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Levylämmönsiirrin ottaa lämmön talteen poistoilmasta ja siirtää sen tuloilmaan. Näin säästetään energiaa. Jos levylämmönsiirrin ei toimi oikein, talteenotto heikentyy ja energiankulutus lisääntyy. Lisäksi tuloilman lämpötila laskee suunniteltua alhaisemmaksi, kun ulkoilman lämpötila laskee. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Syitä talteenoton heikentymiseen voivat olla lämmönsiirtopintojen likaantuminen tai se, ettei ohituspelti sulkeudu kokonaan. Myös poistoilmavirtauksen vähentyminen esimerkiksi poistoilmasuodattimen likaantumisen vuoksi estää talteenottoa. Erityistä huomioita tulee kiinnittää jään muodostumiseen lämmöntalteenottimen poistoilmaosaan. Jos jään muodostuminen aiheuttaa toimintahäiriöitä, lämmöntalteenottimen jäätymissuojaus on tarkistettava. Tarkistus. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Tarkista, että lamellit eivät ole likaantuneet. Tarkistaminen voidaan tehdä esimerkiksi suodatinosan tarkastusluukun kautta.. Tarkista automaattinen sulatus. Tarkista, että ohituspelti sulkeutuu tiiviisti, kun sulatus ei ole meneillään. Puhdistaminen Puhdistaminen voidaan tehdä imuroimalla, puhaltamalla paineilmalla tai käyttämällä alumiinille soveltuvaa puhdistusainetta ja huuhtelemalla lämpimällä vedellä. Puhdistaminen tehdään tehokkaimmin huuhtelemalla kaikki yksittäiset ilmakanavat koko lämmönvaihtimen pituudelta vedellä, johon voidaan lisätä tavallista alumiinille soveltuvaa pesuainetta. Jos käyttölämpötila alittaa 0 C, lämmönvaihtimen tulee olla kuiva ennen käynnistämistä. Samalla on tarkistettava lämmönvaihtimen alapuolinen allas, viemäri ja vesilukko. Jos takaiskuventtiiliä ei ole, vesilukon tulee olla täynnä vettä.

22 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.5 Patteri (koodi EXL) Patteri (koodi EXL) Patteri ottaa talteen poistoilman sisältämän lämmön ja siirtää sen tuloilmassa sijaitsevaan patteriin vesi/glykoliseoksen avulla. Patteri koostuu poistoilmapatterista ja kondenssialtaasta sekä koteloon asennetusta tuloilmapatterista (lämmityspatteri). Poistoilman talteenottopatterista vuotava kosteus voi aiheuttaa jäätymistä ja huurteen/jään muodostumista. Jäätymistä voidaan estää jäätymisanturilla, joka säätelee poistoilmapatterin venttiilin toimilaitetta (nestevirtaa). Pattereiden kapasiteetti heikentyy, jos niiden pinnoille kertyy pölyä. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen painehäviö lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan (tulopuolelle) kertyy ajan myötä pölyä. Täyden tehon saavuttamiseksi lämmityspatteri on ilmattava hyvin. Putket ilmataan putkiliitosten ilmausruuvien ja/tai ilmauskellon avulla. Tarkistus Tarkista. ettei pattereiden lamelleissa ole mekaanisia vaurioita. etteivät patterit vuoda.. alapuolinen viemäröinnillä ja vesilukolla varustettu kondenssiallas (puhdista tarvittaessa). että vesilukko (ilman takaiskuventtiiliä) on täynnä vettä.

23 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Puhdistaminen Ilmaaminen Jos patterien lamellit ovat likaiset, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Ilmaa lämmityspatteri ja putket tarvittaessa. Ilmausruuvit ovat pattereissa tai liitosputkissa. Toiminta FF GT9 SV EXP CP TF FF CP SV GT9 Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Kiertovesipumppu Venttiilin toimilaite Jäätymisanturi TF Tarkasta, että kiertovesipumppu toimii oikeaan suuntaan ja että venttiili avautuu/ sulkeutuu asetusarvojen/olosuhteiden muuttuessa.

24 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.6 Lämmityspatteri, vesi (ESET-VV, MIE-CL/ELEV), Lämmityspatteri, vesi Thermoguard (ESET-TV, MIE-CL/ELTV) Lämmityspatteri koostuu kupariputkista ja puristetuista alumiinilamelleista. Patterin kapasiteetti heikentyy, jos sen pinnalle kertyy pölyä. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen painehäviö lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan Lämmityspatteri, vesi (koodi ESET-VV) ja lämmityspatteri, vesi (koodi MIE-CL/ELEV) (tulopuolelle) kertyy ajan myötä pölyä. Lämmityspatteri on ilmattava perusteellisesti, jotta se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Putket ilmataan putkiliitosten ilmausruuvien ja/tai ilmauskellon avulla. Tarkistus Puhdistaminen Ilmaaminen Toiminta Tarkista. ettei patterin lamelleissa ole mekaanisia vaurioita. ettei patteri vuoda. Jos patterien lamellit ovat likaiset, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Ilmaa lämmityspatteri ja putket tarvittaessa. Ilmausruuvit ovat patterissa tai liitosputkissa. Tarkista, että patteri luovuttaa lämpöä. Voit varmistaa patterin lämpenemisen nostamalla lämpötila-asetusta (asetusarvoa) tilapäisesti. Thermoguard-lämmittimen (koodi ESET-TV, MIE-CL/ELTV) huolto. Varoventtiilin toiminta on tarkastettava säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Jos venttiili vuotaa, syynä on yleensä lian kertyminen putkistosta venttiilin istukkaan. Venttiilin istukan puhdistamiseksi riittää tavallisesti venttiilin säätöpyörän kääntäminen varovaisesti. Jos vuoto jatkuu, varoventtiili on vaihdettava samantyyppiseen ja saman avautumispaineen omaavaan venttiiliin.. Mahdollisia tulon ja paluun sulkuventtiileitä ei saa sulkea, jos on olemassa jäätymisen vaara. Varoventtiili. Jos Thermoguard-lämmityspatteri on jäätynyt, se on sulatettava kokonaan ennen käyttöönottoa. Jos lämmityspatterin edelle on asennettu lämmöntalteenotin, talteenotto riittää yleensä sulattamaan lämmityspatterin. Jos tämä ei riitä, lämmityspatteri on sulatettava ulkopuolisen lämmönlähteen avulla. Tärkeää! Toiminnan varmistamikseksi Thermoguard-lämmityspatteri on sulatettava kokonaan ennen käyttöönottoa. Tarkista käynnistettäessä, että neste kiertää kaikkialla lämmityspatterissa.

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Ilmastointilaite RDAB

Ilmastointilaite RDAB Tekninen asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Maaliskuu 2009 FWG_Housing_RDAB_Technical instruction_fi_200903_8511 Sisällys Käyttö ja huolto (käyttäjän kannalta) Toiminnot... 3 Ohjauspaneeli, käsittely...

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Asennusohje 6 720 810 846 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Asennusohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F1226. Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 LEK LEK Asentajan käsikirja Maalämpöpumppu IHB FI 1109-3 031468 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 34.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir. Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 23-1 15.11.2013 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoAir Malli

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220

Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C VMBMA220 Asennus- ja huolto-ohje DHP-H DHP-L DHP-A DHP-AL DHP-C 2 Sisällys Asennusohje... 5 1 Tärkeää tietoa/turvamääräykset...5 1.1 Kylmäaine... 5 1.2 Sähköliitäntä... 5 1.3 Käyttöönotto... 5 2 Lämpöpumpun tiedot...6

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122

ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 ILOXAIR Oy Köydenpunojankatu 14 B 20100 TURKU Puh 02 2390 111 Fax. 02 2390 122 SISÄLLYSLUETTELO Sivu ILOX MOSAIK KONEEN OSAT 2 ILMANVAIHDON TARVE 3 ILMANVAIHDON OHJAUSVAIHTOEHDOT 3 KÄYTTÖÖNOTTO 4 3.1 Jälkilämmitys

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001

SAVE VTR 200/B. Käyttöohje. Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Document translated from English 2080627-FI 26-11-2012 A001 Alkuperäiset ohjeet ovat englannin kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä englannin kielestä. (Direktiivi 2006/42/EY) 2012 Copyright

Lisätiedot

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY

KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY KAUKO 20/60 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2013 Kauko 20/60 Asennus- ja käyttöohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 5 Tuotekuvaus... 5 Asennus... 5 Takuu...

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot