Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex"

Transkriptio

1 Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje

2

3 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot Koneen käynnistäminen...5. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone, jossa on ohjausyksikkö...6. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone ilman ohjauslaitteita...7 Huolto-ohjeet. Huoltokaavio.... Suodatin (koodi ELEF)... Tuloilma G M5 M6 F7 F8/F9 P C7 Poistoilma G M5 M6 F7 F8/F9 C7. Roottori (koodi EXA)...6. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Patteri (koodi EXL) Lämmityspatteri, vesi... ESET-VV, MIE-CL/ELEV ESET-TV, MIE-CL/ELTV.7 Lämmityspatteri, sähkö... ESET-EV, MIE-CL/ELEE Tehovaihtoehdot.8 Jäähdytyspatteri, vesi... ESET-VK, MIE-CL/ELBC ESET-DX, MIE-CL/ELBD.9 Puhallinosa (koodi ENF) Pelti (koodi ESET-TR, EMT-0)...7. Äänenvaimennin (koodi EMT-0, MIE-KL)... 8 Koodiavaimet...9 Liite: DX-jäähdytyslaite EcoCooler...

4 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Yleistä. Käyttötarkoitus. Turvallisuusohjeet Lukittava turvakatkaisin -koneet on tarkoitettu ilman käsittelemiseen osana kiinteistöjen ilmastointia. Ota koneen varoituskilvet ja seuraavat turvallisuusohjeet huomioon. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Korkea jännite ja pyörivä puhallin! Kunnossapito ja huolto Sammuta kone ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. Tarkastusluukut VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Pyörivä puhallin! Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista. HUOMIO! Liikkuvien osien edessä olevien luukkujen on oltava normaalisti lukittuina. Muutoin kosketussuojaus ei ole riittävä. Luukut avataan koneen mukana toimitetulla avaimella kunnossapidon ajaksi. Sähköliitäntä VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Pyörivä puhallin! Ilmastointikoneeseen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.

5 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu. Valmistaja Envistar Top -ilmastointikoneen valmistaja: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 SE-50 VÄXJÖ. Merkinnät -ilmastointikone koostuu useista erilaisista lohkoista. Kaikkien lohkojen etuosassa on tyyppikilpi. Siihen on merkitty lohkon tunnistustiedot. Modell Model Kodnyckel Code key ENF Beteckning Project name TA FA POS Ordernummer Order number -567 Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 00 YYMM Art. Nr Esimerkki tyyppikilvestä.5 CE-merkintä ja EU-vakuutus Ilmastointikoneissa ja mahdollisissa jäähdytyslaitteissa on CE-merkinnät, eli ne täyttävät toimitushetkellä EU:n konedirektiivin 006//EU ja muiden ilmastointikoneisiin sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen on dokumentoitu EU-vakuutukseen (vakuutukseen ehtojen täyttämisestä), joka näkyy osoitteessa CE-merkintä on myönnetty IV Produkt AB:n valmistamille ja toimittamille jäähdytyslaitteille ohjauslaitteineen s Art. Nr _0 ACR V-0-0-NO-N-H Ö TA FA POS 7, Esimerkki ilmastointikoneen CE-kilvestä Kv Albatross , 0, 6 R07C/II Esimerkki jäähdytyslaitteen CE-kilvestä.6 Huolto Tämän koneen säännöllinen kunnossapito voidaan antaa kiinteistönhoitajan tehtäväksi. Kunnossapitosopimuksen voi tehdä pätevän huoltoyhtiön kanssa.

6 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.7 Kylmäaineen käsittely.8 Pidennetty takuu Seuraavaan on koottu yhteenveto jäähdytyslaitteen kylmäaineen käsittelyohjeista ja -vaatimuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät EY:n F-kaasuasetuksessa (8/006) ja ruotsalaisessa kylmäaineasetuksessa (SFS 009:605). Asetuksilla pyritään vähentämään aineiden vaikutuksia ilmastoon EU:n ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu Jäähdytyslaitteen käyttäjän on toiminnassaan: huolehdittava vuotovahinkojen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotovahingon sattuessa varmistettava, että kylmäainepiirin huolto- ja korjaustöistä vastaa valtuutettu kylmälaitehuoltaja varmistettava, että kylmäaineen käsittely ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja noudattaa maan lainsäädäntöä. Käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joilla on tekninen vastuu asetuksen piiriin kuuluvista varusteista ja laitteista. Vuototarkastus ja tarkastusraportti Seuraavat määräykset koskevat ilmastointikoneita, joiden piirikohtainen kylmäainemäärä on kg tai enemmän: Vuototarkastuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on pätevyys kylmäaineiden käsittelyyn. Tarkastus on tehtävä - asennuksen/käyttöönoton yhteydessä, - määräajoin vähintään kerran vuodessa siten, että tarkastusten välillä on enintään kuukautta, sekä - kuukauden sisällä mahdollisista kunnossapitotoimista (esim. vuodon korjaamisen tai osanvaihdon jälkeen). Käyttäjän tulee laatia tarkastusraportti, johon sisällytetään muun muassa lisätyn kylmäaineen määrä ja tyyppi, talteenotetun kylmäaineen tiedot, tarkastusten ja kunnossapidon tulokset sekä huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön ja yrityksen tiedot. Jos järjestelmän sisältämän kylmäaineen kokonaismäärä ylittää 0 kg, tarkastusten tulos (Tarkastusraportti) on lähetettävä valvontaviranomaisille ja niiden on oltava heidän käytettävissään viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun. päivään mennessä. Jos toimitus sisältää 5 vuoden takuun ABM 07:n ja lisäyksen ABM-V 07 mukaisesti tai NL 0:n ja lisäyksen VU0 mukaisesti, laitteen mukana toimitetaan IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu. Pidennetty takuu edellyttää, että dokumentoinnin ja allekirjoitukset sisältävä IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu voidaan esittää..9 Varaosat Tämän koneen varaosia ja varusteita voi tilata lähimmästä IV Produktin myyntikonttorista. Tilattaessa on mainittava tuotteen koodi. Koodi näkyy erillisessä arvokilvessä kussakin osassa. Ilmastointikoneen varaosat on kuvattu erillisessä luettelossa.

7 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 5 Käyttö. Koneen käynnistäminen koostuu modulaarisista lohkoista, kanava-asennusosista ja toiminnallisista sisäosista. EcoCooler-jäähdytyslaitetta lukuun ottamatta koneen käynnistäminen ei edellytä asiantuntija-apua. Urakoitsijan tehtävät ennen käynnistämistä:. Virransyötön kytkentä lukittavan turvakytkimen kautta. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.. Lämmitys- tai jäähdytyspatterin kytkeminen.. EcoCooler-jäähdytyslaitteen käynnistäminen tehdään erillisen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.. Kaikki kanavaliitokset VAROITUS! Pyörivä puhallinpyörä. Ilmastointikoneeseen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty.

8 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone, jossa on ohjausyksikkö Seuraavat kytkentäohjeet on tarkoitettu ilmastointikoneille, joiden mukana toimitetaan ohjauslaitteet. Turvakatkaisin Ilmastointikoneeseen on kiinnitetty turvakatkaisin. Sähkökytkentäkaavio Ohjauslaitteella varustetun ilmastointikoneen laitekohtainen sähkökytkentäkaavio on toimitettu koneen mukana. Koneen toiminnot, virransyöttö ja sulakkeet Ilmastointikoneen eri toiminnoille syötetään virtaa erikseen. Lue toimilaitteiden tyyppikilvet ja huomioi kunkin koneen koko ja tyyppi, ks. esimerkki alla. Lue sen jälkeen tarvittavan virransyötön tiedot ja suositettu sulakekoko alla olevasta taulukosta. Modell Model Kodnyckel Code key Beteckning Project name Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. Tillv. ort Made in ENF E-00 TA FA POS -567 r/m VÄXJÖ, SWEDEN 0 Art. Nr Max. temp. C Tillv. månad Manuf. month YYMM Esimerkki puhallinosan tyyppikilvestä (ilmanvaihto) ENF-koko-kotelo-puhallinversio-xx HUOM! Puhaltimien koot/versiot saattavat vaihdella. Valitse ilmanvaihdon suojaus sen puhaltimen mukaan, jolle on ilmoitettu suurin sulakekoko alla olevassa taulukossa. ACR V-0-0-NO-N-H Ö TA FA POS 7, Kv Albatross Esimerkki tyyppikilvestä, jäähdytyslaite 7, ACU/ACR-koko-kotelo-teholuokka xx 0, 6 R07C/II Koko Ilmanvaihto ( 00V+N) puhallinversio Jäähdytyslaite ( 00V+N) teholuokka 0 / C / D / E / F V V V 00 0AT 0AT 0AT 6AT 50 0AT 0AT 6AT 0AT 5AT 90 0AT 0AT 6AT 0AT 5AT 0 0AT 6AT 5AT 5AT AT 00 0AT 6AT 5AT 5AT AT 60 6AT 5AT 5AT AT 50AT 80 5AT AT 0 AT 50AT 6AT Sähköpatteri Sähköpatterien sulakesuositukset näytetään seuraavilla sivuilla AT AT 0 AT 0 AT 50AT 6AT 6AT 70 0 AT 6AT 6AT 80AT 80AT AT 6AT 80AT 6AT 80AT 00AT

9 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 7. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone ilman ohjauslaitteita Seuraavat kytkentäohjeet on tarkoitettu komponenteille, jotka toimitetaan ilman ohjauslaitteita. Turvakatkaisin Kuhunkin tehonsyöttöön on asennettava ja yhdistettävä turvakatkaisin. Puhallin, virransyöttö ja sulakkeet Kun kullekin puhaltimelle syötetään virtaa erikseen: Katso puhallinosan tyyppikilvestä koko ja puhallinversio, ks. alla oleva esimerkki. Modell Model Kodnyckel Code key Beteckning Project name Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. Tillv. ort Made in ENF E-00 TA FA POS -567 r/m VÄXJÖ, SWEDEN 0 Art. Nr Max. temp. C Tillv. månad Manuf. month Esimerkki tyyppikilvestä, puhallinosa ENF-koko-kotelo-puhallinversio-xx YYMM Voit myös katsoa "Mallin" ja tehon "kw" puhaltimen arvokilvestä. Fläkt / Fan / Puhallin / Wentylator Typ Type Tyyppi Typ K-faktor K-factor K-kerroin Wsp. K Max. temp Max. temp Max. lämp. Maks. temp EC00R6D kw r/m C V Art. Nr. 9-0_0 Tillv. månad Manuf. month Valmistus kk 0 Miesiąc YYMM.6 A Min./Max. frekvens Hz Min./Max. frequency Hz Min./Max. taajuusalue Hz Min./Maks. częstotliwość Hz Q = p (m³/s) K Tyyppikilpi Koko Puhaltimen arvokilpi HUOMIO! Puhaltimien koot/versiot saattavat vaihdella. Katso kilvet sekä tulo- että poistoilmapuhaltimesta. Puhallinversio Tyyppi kw * Nimellisvirta Tehonsyöttö/ sulakesuositus C EC80R6D 0,7,A 0V / 0AT D EC80R6D,00,6A 00V / 0AT E EC0R6D,7 5,6A 0V / 0AT D EC55R6D,00,7A 00V / 0AT E EC00R6D,85,9A 00V / 0AT EF EC00R6D,00,6A 00V / 0AT D EC55R6D,00,7A 00V / 0AT E EC00R6D,85,9A 00V / 0AT EF EC00R6D,00,6A 00V / 0AT D EC50R6D,6,5A 00V / 0AT E EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC500R6D 5,50 8,A 00V / 0AT D EC50R6D,6,5A 00V / 0AT E EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC500R6D 5,50 8,A 00V / 0AT D EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC560R6D,70 7,A 00V / 0AT RH6C,00 8,A 00V / 0AT RH6C 5,50,A 00V / 6AT RH6C 7,50,7A 00V / 6AT 0 RH6C,00 8,A 00V / 0AT RH6C 5,50,A 00V / 6AT RH6C 7,50,7A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH56C 5,50,A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH6C RH6C 5,50 7,50,A,7A 00V / 6AT 00V / 6AT * Ko'oissa 0060 arvo ilmoittaa tehonkulutuksen, ko'oissa arvo ilmoittaa akselitehon. Esimerkki puhaltimen arvokilvestä Lue tarvittavan virransyötön tiedot ja suositettu sulakekoko seuraavasta taulukosta.

10 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Puhallin, kytkentäohjeet Katso puhallinosan tyyppikilvestä koko ja puhallinversio, ks. edellisellä sivulla oleva esimerkki. Ao. kytkentäkaavio käy ilmi kuvatekstistä: ENF-koko-kotelo-puhallinversio. ENF-00-xx-D ja ENF PE L L L SYÖTTÖ 00V~50Hz ENF-00-xx-C ja ENF-00-xx-E PE L N SYÖTTÖ 0V~50Hz NO COM NC GND Ain U 0-0V + HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ COM-NO HÄLYTYKSEN SATTUESSA) OHJAUS 0-0V= NO COM NC GND Ain U 0-0V + HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ COM-NO HÄLYTYKSEN SATTUESSA) OHJAUS 0-0V= Moottori käynnistyy/sammuu 0,5 voltin ohjaussignaalilla. ENF , ENF-70-xx- ja ENF-850-xx- PE L L L SYÖTTÖ 00V~50Hz X0 HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ - HÄLYTYKSEN SATTUESSA) 8 + OHJAUS 0-0V= X0 6 START/ STOP Kaksoispuhaltimet: ENF-70-xx-, ENF-850-xx- ja ENF-850-xx- PUHALLIN B PUHALLIN A PE PE L L SYÖTTÖ 00V~50Hz L L SYÖTTÖ 00V~50Hz L L X0 HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ - HÄLYTYKSEN SATTUESSA) X OHJAUS 0-0V= 6 6 START/ STOP

11 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 9 Roottori (koodi EXA) L N PE SYÖTTÖ 0V~50Hz Koko ACU/ACR - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka AT 50 0AT 5AT + OHJAUS 0-0V= 90 0AT 5AT 0 5AT AT 6 7 JÄÄHDYTYKSEN TALTEENOTTO (SULJETTU KONTAKTI: TÄYSI KIERROSLUKU) HÄLYTYS (SULKEE HÄLYTYKSEN TULLESSA) 00 5AT AT 60 AT 50AT 80 50AT 6AT AT 6AT 6AT 70 6AT 80AT 80AT 850 6AT 80AT 00AT EXA - suositettu sulake ( 0V) 0AT Jäähdytyslaite: EcoCooler (koodi ACU) kylmän talteenotolla varustettu EcoCooler (koodi ACR) Lämmityspatteri, sähkö 7 kw (koodi ESET-EV) L L L PE SYÖTTÖ 00V~ MS L L L N PE SYÖTTÖ 00V~50Hz L N PE Y G0 + KÄYTTÖ 0V~ OHJAUS 0-0V= 0 0 G G0 V~ NC NO HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) OHJAUS 0-0 V= KOMPRESSORIHÄLYTYS (SULKEUTUU HÄLYTYKSEN ILMAANTUESSA) KÄYNTILUPA PUHALTIMILTA ESET-EV 7 kw - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko 00 0A 0A 0A 50 0A 5A 0A 90 6A 0A 0 0A 0A 00 5A 60 A

12 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Lämmityspatteri, sähkö 0 kw (koodi ESET-EV) Lämmityspatteri, sähkö (koodi MIE-EL/ELEE) L L L PE SYÖTTÖ 00V~ L L L PE SYÖTTÖ 00V~ L N PE KÄYTTÖ 0V~ L N PE KÄYTTÖ 0V~ Y G0 G + OHJAUS 0-0V= V~ NC NO HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) Y G0 + NC NO OHJAUS 0-0V= HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) ESET-EV 0 kw - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko A 90 50A 80A 0 80A 5A 00 50A 80A 5A 60 6A 00A 60A MIE-EL/ELEE - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko A 6A A 50A 80A 50 6A 5A 0A 80A 00A 90 6A 5A 6A 00A 60A 0 0A 0A 80A 5A 00A 00 5A 0A 80A 60A 00A 60 5A 50A 00A 00A 80 5A 80A 60A 600 0A 80A 00A 70 80A 60A 00A A 60A 00A

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Huolto-ohjeet. Huoltokaavio Huoltokaavio sisältää huoltotoimet ja -aikataulun komponenteille, joita ilmastointikoneessa voi olla. Ilmastointikoneessa on vähintään yksi tällainen osa. Kulloinkin huollettavat osat on merkitty sivun sisällysluetteloon. Huoltokaavio kannattaa kopioida ennen ensimmäistä huoltoa, jotta kaikki vuosittain tehtävät huollot voidaan merkitä muistiin. Huolto vuonna laitenumerolle... Osa Koodi Suositustoimenpide (tarkastus) Huolto suoritettu * (päiväys ja allekirjoitus) Sivu 000 h / 6 kk 6000 h / kk 9000 h / 8 kk 000 h / kk päiväys päiväys päiväys päiväys Tulo- ja poistoilmasuodatin Roottori Painehäviön tarkastus Suodattimen vaihto tarvittaessa Levylämmönsiirriin Patteri Lämmityspatteri, H O vesi Lämmityspatteri, sähkö Jäähdytyspatteri, vesi/suorahöyrysteinen H O /DX Puhallinyksikkö Pelti ELEF EXA EXC EXL ESET-VV, MIE-CL/ELEV, ESET-TV, MIE-CL/ELTV ESET-EV, MIE-CL/ELEE ESET-VK, MIE-CL/ ELBC, MIE- CL/ELBD ENF EMT-0, ESET-TR Silmämääräinen tarkastus Painetasapainon tarkastus Paine-eron tarkastus Puhdistus tarvittaessa Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toimintatarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Ilmavirran tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Tiiviyden tarkastus käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 6 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 9 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 0 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 5 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 7 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Äänenvaimennin EMT-0, MIE-KL Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa 8 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä EcoCooler-jäähdytyslaite ACU, ACR Ks. erillinen julkaisu käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä * 000 käyttötunnin tai puolen vuoden välein sen mukaan, kumpi täyttyy ensin. Koneen käyttöympäristöstä riippuen huoltoväli voi olla myös tätä lyhyempi

14 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Suodatin (koodi ELEF) Ilmanvaihtokoneen suodattimilla ehkäistään lian ja pölyn pääsyä rakennukseen. Niillä myös ehkäistään koneen herkkien osien, esimerkiksi pattereiden ja lämmöntalteenottimen likaantumista. Erilaisten suodatintyyppien teho voi vaihdella huomattavasti. Lisäksi niiden pölynerottamiskyvyssä on eroja. Siksi on tärkeää vaihtaa vanhan suodattimen tilalle laadultaan ja kapasiteetiltaan vastaava malli. Suodatuskyky ilmaistaan standarditunnuksilla: Suodatin Karkeasuodatin G Keskikarkea suodatin M5, M6 Hienosuodatin F7, F8 ja F9 Mitä suurempi luku, sitä suurempi erottamiskyky Suodatin Tarkistus Suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Jos suodattimet tukkeutuvat, ilmastointikoneen kapasiteetti heikkenee. Suodatin on siis vaihdettava, jos sen aiheuttama painehäviö ylittää suositellun lopullisen painehäviön. On tärkeää pysäyttää ilmastointikone suodatinta vaihdettaessa, jotta irtoava pöly ei pääse koneeseen. Siksi myös suodattimen osat on puhdistettava vaihdon yhteydessä. Tarkista suodattimien aiheuttama painehäviö. Se mitataan ilmaisimiin yhdistetyn painemittarin avulla. Tunnistimet sijaitsevat suodattimien molemmilla puolilla + xx Pa + xx Pa Suodatin on vaihdettava, kun paine alenee ilmoitetun määrän. Lopullisen painehäviön suositustaso merkitään suodattimen tarraan, kun kone otetaan käyttöön.

15 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Suodattimien määrä Mitat (mm) L K Pituus Pussien/suodattimien määrä Suod.pintaala yht. (m²) Pussisuodatin G , Pussisuodatin M , Pussisuodatin M6F , Paneelisuodatin P , Alumiinisuodatin , Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C Pussisuodatin G 60 6,8 Pussisuodatin M , Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7F9 5 0, Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin 5 0,7 Aktiivihiilisuodatin C7 9 6,0 Pussisuodatin G 60 6,8 Pussisuodatin M , Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7F9 5 0, Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin 5 0,7 Aktiivihiilisuodatin C7 9 6,0 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C ,6 6, 8, 9,9 0,5 0,5 8,0 6,0 0,5,5 6,5 0,9 0,9 9,5

16 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 jatk. Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Suodattimien määrä Mitat (mm) L K Pituus Pussien/suodattimien määrä Suod.pintaala yht. (m²) 8,,7 8,9,,, 6, ,8 8,9, 9,7,6,5, ,0,0 7,0,0,8,7 8, , 5,, 9,6,,0 6,0 Pussisuodatin G , Pussisuodatin M ,6 Pussisuodatin M , Pussisuodatin F7F ,8 Paneelisuodatin P ,8 Alumiinisuodatin 8 5,8 Aktiivihiilisuodatin C ,0

17 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 5 Suodattimen vaihto. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Irrota epäkeskokiskot. Epäkeskokiskot. Irrota vanha suodatin vetämällä sitä itseäsi kohden. 5. Puhdista suodatinosa. 6. Aseta uusi suodatin paikalleen, paina epäkeskokiskoja sisäänpäin ja sulje tarkastusluukku. 7. Jos suodattimessa on suodatinvahti, kiinnitä tunnistimet suodattimen molemmille puolille. 8. Käynnistä ilmastointikone.

18 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Roottori (koodi EXA) Roottori (koodi EXA) Lämmöntalteenotin siirtää lämpöä poistoilmasta tuloilmaan. Näin vähennetään tehontarvetta ja energiankulutusta. Jos talteenotin ei toimi oikein, lämmön talteenotto heikentyy ja energiankulutus lisääntyy. Tällöin tuloilman lämpötila jää alhaiseksi ulkolämpötilan ollessa matala. Yksi syy kierrätyksen heikentymiseen voi olla roottorin pyöriminen liian hitaasti käyttöhihnan luistamisen vuoksi. Tehokas talteenotto edellyttää vähintään 8 kierroksen minuuttinopeutta. Roottorin kanavat eivät yleensä tukkeudu pölystä, sillä roottori puhdistaa tavallisesti itse itsensä. Tahmea pöly voi kuitenkin aiheuttaa tukoksen. Tuloilmavirtauksen heikentyminen esimerkiksi poistoilmasuodattimen likaantumisen vuoksi estää talteenottoa. Tarkistus. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Tarkista, että roottori pyörii helposti. Jos se pyörii huonosti, harjatiivistettä voidaan säätää.. Tarkista, että roottorin harjatiiviste tiivistää sen sivulevyihin nähden ja että harja ei ole kulunut. Harjatiiviste kuluu käytössä, joten se on säädettävä tai vaihdettava tarvittaessa. 5. Tarkista, että käyttöhihna on kireällä ja että se ei luista. Jos hihna luistaa, sitä on lyhennettävä. Roottorin kierrosluvun tulee olla vähintään 8 kierrosta minuutissa, jotta talteenotto toimii mahdollisimman tehokkaasti. 6. Tarkista, että käyttöhihna on ehjä ja puhdas. 7. Tarkista, ettei roottorin pinnoilla ole pölyä eikä likaa. HUOMIO! Vältä koskemasta roottorin kennostoon käsin tai työkaluilla.

19 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 7 8. Painetasapainon tarkastus. Puhtaaksipuhallussektori toimii, kun P-alipaine on suurempi kuin P-alipaine (ero vähintään 5 Pa). Jos näin ei ole, painetasapaino voidaan säätää oikeaksi poistoilmapuolen ESET-TR-säätöpellin avulla. Säätöpelti + P P P P 5 Pa P atm (0 kpa) Painetasapainon tarkastaminen P: imevä tuloilmapuhallin luo alipaineen suhteessa yleiseen ilmanpaineeseen, esim. -00 Pa P: imevä poistoilmapuhallin ja säätöpelti luovat P:ta suuremman alipaineen, esim. -5 Pa 9. Tarkasta roottorin painetasapaino. Puhtaaksipuhallussektori asennetaan tehtaalla suurimpaan mahdolliseen asentoon. Sektoria voidaan joutua säätämään oikean painetasapainon saavuttamiseksi. Virheellinen asennus voi heikentää koneen toimintaa. Tarkasta ja säädä puhtaaksipuhallussektori seuraavien ohjeiden mukaisesti: - Mittaa ja merkitse muistiin tuloilman (P) ja poistoilman (P) välinen ero. Puhtaaksipuhallussektori + P P xx Pa katso alla oleva taulukko P P - Tarkasta puhtaaksipuhallussektorin suositeltu säätöväli taulukosta. Puhtaaksipuhallussektorin säätöväli Roottorityyppi 5 auki* kiinni P:n ja P:n paine-ero (Pa) Normaali < > 600 Plus < > 700 *Puhtaaksipuhallussektori ääriasennossa, säädetty tehtaalla suurimpaan mahdolliseen asentoon

20 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 - Säädä puhtaaksipuhallussektori tarvittaessa oikeaan asentoon. Kuvan sektori on säädetty suurimpaan mahdolliseen asentoon. Jäteilma Poistoilma Ulkoilma Pyörimissuunta Tuloilma Puhdistaminen Voiteleminen Poista pöly imuroimalla varovaisesti pehmeällä harjalla. Jos roottori on likaantunut pahasti ja rasvainen, siihen voidaan suihkuttaa veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Puhtaaksipuhaltamisessa voidaan käyttää matalaa painetta (enintään 6 baaria). Suulaketta ei saa viedä 50 mm lähemmäksi roottoria. Laakerit ja käyttömoottori on kestovoideltu. Niitä ei tarvitse voidella.

21 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 9. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Levylämmönsiirrin ottaa lämmön talteen poistoilmasta ja siirtää sen tuloilmaan. Näin säästetään energiaa. Jos levylämmönsiirrin ei toimi oikein, talteenotto heikentyy ja energiankulutus lisääntyy. Lisäksi tuloilman lämpötila laskee suunniteltua alhaisemmaksi, kun ulkoilman lämpötila laskee. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Syitä talteenoton heikentymiseen voivat olla lämmönsiirtopintojen likaantuminen tai se, ettei ohituspelti sulkeudu kokonaan. Myös poistoilmavirtauksen vähentyminen esimerkiksi poistoilmasuodattimen likaantumisen vuoksi estää talteenottoa. Erityistä huomioita tulee kiinnittää jään muodostumiseen lämmöntalteenottimen poistoilmaosaan. Jos jään muodostuminen aiheuttaa toimintahäiriöitä, lämmöntalteenottimen jäätymissuojaus on tarkistettava. Tarkistus. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Tarkista, että lamellit eivät ole likaantuneet. Tarkistaminen voidaan tehdä esimerkiksi suodatinosan tarkastusluukun kautta.. Tarkista automaattinen sulatus. Tarkista, että ohituspelti sulkeutuu tiiviisti, kun sulatus ei ole meneillään. Puhdistaminen Puhdistaminen voidaan tehdä imuroimalla, puhaltamalla paineilmalla tai käyttämällä alumiinille soveltuvaa puhdistusainetta ja huuhtelemalla lämpimällä vedellä. Puhdistaminen tehdään tehokkaimmin huuhtelemalla kaikki yksittäiset ilmakanavat koko lämmönvaihtimen pituudelta vedellä, johon voidaan lisätä tavallista alumiinille soveltuvaa pesuainetta. Jos käyttölämpötila alittaa 0 C, lämmönvaihtimen tulee olla kuiva ennen käynnistämistä. Samalla on tarkistettava lämmönvaihtimen alapuolinen allas, viemäri ja vesilukko. Jos takaiskuventtiiliä ei ole, vesilukon tulee olla täynnä vettä.

22 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.5 Patteri (koodi EXL) Patteri (koodi EXL) Patteri ottaa talteen poistoilman sisältämän lämmön ja siirtää sen tuloilmassa sijaitsevaan patteriin vesi/glykoliseoksen avulla. Patteri koostuu poistoilmapatterista ja kondenssialtaasta sekä koteloon asennetusta tuloilmapatterista (lämmityspatteri). Poistoilman talteenottopatterista vuotava kosteus voi aiheuttaa jäätymistä ja huurteen/jään muodostumista. Jäätymistä voidaan estää jäätymisanturilla, joka säätelee poistoilmapatterin venttiilin toimilaitetta (nestevirtaa). Pattereiden kapasiteetti heikentyy, jos niiden pinnoille kertyy pölyä. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen painehäviö lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan (tulopuolelle) kertyy ajan myötä pölyä. Täyden tehon saavuttamiseksi lämmityspatteri on ilmattava hyvin. Putket ilmataan putkiliitosten ilmausruuvien ja/tai ilmauskellon avulla. Tarkistus Tarkista. ettei pattereiden lamelleissa ole mekaanisia vaurioita. etteivät patterit vuoda.. alapuolinen viemäröinnillä ja vesilukolla varustettu kondenssiallas (puhdista tarvittaessa). että vesilukko (ilman takaiskuventtiiliä) on täynnä vettä.

23 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Puhdistaminen Ilmaaminen Jos patterien lamellit ovat likaiset, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Ilmaa lämmityspatteri ja putket tarvittaessa. Ilmausruuvit ovat pattereissa tai liitosputkissa. Toiminta FF GT9 SV EXP CP TF FF CP SV GT9 Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Kiertovesipumppu Venttiilin toimilaite Jäätymisanturi TF Tarkasta, että kiertovesipumppu toimii oikeaan suuntaan ja että venttiili avautuu/ sulkeutuu asetusarvojen/olosuhteiden muuttuessa.

24 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.6 Lämmityspatteri, vesi (ESET-VV, MIE-CL/ELEV), Lämmityspatteri, vesi Thermoguard (ESET-TV, MIE-CL/ELTV) Lämmityspatteri koostuu kupariputkista ja puristetuista alumiinilamelleista. Patterin kapasiteetti heikentyy, jos sen pinnalle kertyy pölyä. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen painehäviö lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan Lämmityspatteri, vesi (koodi ESET-VV) ja lämmityspatteri, vesi (koodi MIE-CL/ELEV) (tulopuolelle) kertyy ajan myötä pölyä. Lämmityspatteri on ilmattava perusteellisesti, jotta se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Putket ilmataan putkiliitosten ilmausruuvien ja/tai ilmauskellon avulla. Tarkistus Puhdistaminen Ilmaaminen Toiminta Tarkista. ettei patterin lamelleissa ole mekaanisia vaurioita. ettei patteri vuoda. Jos patterien lamellit ovat likaiset, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Ilmaa lämmityspatteri ja putket tarvittaessa. Ilmausruuvit ovat patterissa tai liitosputkissa. Tarkista, että patteri luovuttaa lämpöä. Voit varmistaa patterin lämpenemisen nostamalla lämpötila-asetusta (asetusarvoa) tilapäisesti. Thermoguard-lämmittimen (koodi ESET-TV, MIE-CL/ELTV) huolto. Varoventtiilin toiminta on tarkastettava säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Jos venttiili vuotaa, syynä on yleensä lian kertyminen putkistosta venttiilin istukkaan. Venttiilin istukan puhdistamiseksi riittää tavallisesti venttiilin säätöpyörän kääntäminen varovaisesti. Jos vuoto jatkuu, varoventtiili on vaihdettava samantyyppiseen ja saman avautumispaineen omaavaan venttiiliin.. Mahdollisia tulon ja paluun sulkuventtiileitä ei saa sulkea, jos on olemassa jäätymisen vaara. Varoventtiili. Jos Thermoguard-lämmityspatteri on jäätynyt, se on sulatettava kokonaan ennen käyttöönottoa. Jos lämmityspatterin edelle on asennettu lämmöntalteenotin, talteenotto riittää yleensä sulattamaan lämmityspatterin. Jos tämä ei riitä, lämmityspatteri on sulatettava ulkopuolisen lämmönlähteen avulla. Tärkeää! Toiminnan varmistamikseksi Thermoguard-lämmityspatteri on sulatettava kokonaan ennen käyttöönottoa. Tarkista käynnistettäessä, että neste kiertää kaikkialla lämmityspatterissa.

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Ilmastointikoneen tekniset tiedot Koko 00 50 90

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...2 2 Toiminta 2.1 Jäähdytyspiiri...5 2.2 Jäähdytyslaitteen

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Compact

Käyttö ja huolto Envistar Compact Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Laitemäärittely 1 Koko 04 06 10 16 1.1 Turvallisuus 2 1.2 Hoito

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje Hoito-ohje Turvallisuusmääräykset Yleiset hoito-ohjeet Varoitus! Mahdolliset avoimet liitännät varustettava suojaverkolla ennen laitteen käyttöönottoa. Ilmanvaihtokonetta ei saa myöskään ottaa käyttöön,

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Yleiset hoito-ohjeet. Kiinteiden paneelien poistaminen

Yleiset hoito-ohjeet. Kiinteiden paneelien poistaminen Yleiset hoito-ohjeet Peruskunnostus Jotta ilmankäsittelykone toimisi tyydyttävästi, on sille tehtävä peruskunnostus ennenkuin se otetaan käyttöön. Koska koneen on toimittava varmasti vuodesta toiseen,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis,

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin

Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin

Pyörivä lämmönsiirrin Koot 005-018 Koot 020-072 Tarkastukset ennen lämmönsiirtimen käynnistämistä: Puhaltimia ei saa käyttää rakennusaikana ilman, että lämmönsiirrin on käynnissä. Tarkista, että ilmanvaihtokoneen suodattimet

Lisätiedot

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD

Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD Vesikiertoisen lämmityspatterin TBLF/TCLF asennus GOLD 1. Yleistä Lämmityspatteria TBLF/TCLF käytetään tuloilman jälkilämmitykseen käyttämällä lämmintä vettä väliaineena. TBLF asennetaan ulkoilmakanavaan.

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet

UPONOR PRO. Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet L AT T I A L Ä M M I T Y S UPONOR PRO Uponor Pro 1 -jakotukki ja tarvikkeet 12 2009 5050 Uponor Pro 1 -jakotukki Täydellinen jakotukkijärjestelmä lattialämmitykseen Uponor Pro 1 -jakotukkijärjestelmä Uponor

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT

Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1

ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 ASENNUSOHJE IHB FI 1029-1 POOL 40 IHB FI 1 Yleistä POOL 40 on lisävaruste, joka mahdollistaa uima-altaan lämmittämisen F1145/F1245 avulla. Lämpöpumppu ohjaa vaihtoventtiiliä (QN19), altaan kiertopumppua

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN

18757:302001893 NESTEIDEN KÄSITTELY MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT MÄRKÄ- JA KUIVAIMURIT IVB 5 & 7 ALLROUNDIMURIT PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN IVB 5 & 7 Imurisarja, joka pystyy useimpiin päivittäisiin märkä- ja kuivaimurointitöihin. Säädettävä kahva parantaa työasentoa ja helpottaa säilytystä. Putki ja suuttimet voidaan säilyttää koneen päällä

Lisätiedot

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh

Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus

.eu. Luokkansa pienin. SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin. pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus .eu V E NT I LATO R E N Luokkansa pienin SLIGHTLINE - erittäin kompakti puhallin pieni hiljainen kytke ja käytä -asennus Luo tilaa Nauti hiljaisuudesta SLIGHTLINE - Seuraava sukupolvi SLIGHTLINE luo tilaa

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L

VALLOX TSK. VALLOX TSK mallit R ja L VALLOX TSK mallit R ja L 2 m 3 /h Puhallinkäyrät P = Poistoilmapuhallin T = Tuloilmapuhallin PUHALTIMET 180 W Suositeltava toiminta-alue PK ja TK ovat esimerkkejä tulo- ja poistokanaviston painehäviöistä

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Huippuimurit E220 & XL-E220

Huippuimurit E220 & XL-E220 Huippuimurit E220 & XL-E220 E220P/160/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10514/99 E220P/160/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ø160 Ilmavirta q v1, dm 3 /s SUORITUSARVOT E220P/160/ER/700 60V

Lisätiedot

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät

31.5.2002 1 (47) Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LVI-järjestelmät 31.5.2002 1 (47) Senaatti-kiinteistöt Konekorttitiedot, putkiurakka 102925 308164 LI-järjestelmät Kohde/attribuutti Yksikkö rvo 102925 308164 G1 045 201 LS 01 Läönsiirrin (alustava) Lämpöteho Levymäärä

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot