Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex"

Transkriptio

1 Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje

2

3 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot Koneen käynnistäminen...5. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone, jossa on ohjausyksikkö...6. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone ilman ohjauslaitteita...7 Huolto-ohjeet. Huoltokaavio.... Suodatin (koodi ELEF)... Tuloilma G M5 M6 F7 F8/F9 P C7 Poistoilma G M5 M6 F7 F8/F9 C7. Roottori (koodi EXA)...6. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Patteri (koodi EXL) Lämmityspatteri, vesi... ESET-VV, MIE-CL/ELEV ESET-TV, MIE-CL/ELTV.7 Lämmityspatteri, sähkö... ESET-EV, MIE-CL/ELEE Tehovaihtoehdot.8 Jäähdytyspatteri, vesi... ESET-VK, MIE-CL/ELBC ESET-DX, MIE-CL/ELBD.9 Puhallinosa (koodi ENF) Pelti (koodi ESET-TR, EMT-0)...7. Äänenvaimennin (koodi EMT-0, MIE-KL)... 8 Koodiavaimet...9 Liite: DX-jäähdytyslaite EcoCooler...

4 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Yleistä. Käyttötarkoitus. Turvallisuusohjeet Lukittava turvakatkaisin -koneet on tarkoitettu ilman käsittelemiseen osana kiinteistöjen ilmastointia. Ota koneen varoituskilvet ja seuraavat turvallisuusohjeet huomioon. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Korkea jännite ja pyörivä puhallin! Kunnossapito ja huolto Sammuta kone ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. Tarkastusluukut VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Pyörivä puhallin! Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista. HUOMIO! Liikkuvien osien edessä olevien luukkujen on oltava normaalisti lukittuina. Muutoin kosketussuojaus ei ole riittävä. Luukut avataan koneen mukana toimitetulla avaimella kunnossapidon ajaksi. Sähköliitäntä VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Pyörivä puhallin! Ilmastointikoneeseen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.

5 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu. Valmistaja Envistar Top -ilmastointikoneen valmistaja: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 SE-50 VÄXJÖ. Merkinnät -ilmastointikone koostuu useista erilaisista lohkoista. Kaikkien lohkojen etuosassa on tyyppikilpi. Siihen on merkitty lohkon tunnistustiedot. Modell Model Kodnyckel Code key ENF Beteckning Project name TA FA POS Ordernummer Order number -567 Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 00 YYMM Art. Nr Esimerkki tyyppikilvestä.5 CE-merkintä ja EU-vakuutus Ilmastointikoneissa ja mahdollisissa jäähdytyslaitteissa on CE-merkinnät, eli ne täyttävät toimitushetkellä EU:n konedirektiivin 006//EU ja muiden ilmastointikoneisiin sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen on dokumentoitu EU-vakuutukseen (vakuutukseen ehtojen täyttämisestä), joka näkyy osoitteessa CE-merkintä on myönnetty IV Produkt AB:n valmistamille ja toimittamille jäähdytyslaitteille ohjauslaitteineen s Art. Nr _0 ACR V-0-0-NO-N-H Ö TA FA POS 7, Esimerkki ilmastointikoneen CE-kilvestä Kv Albatross , 0, 6 R07C/II Esimerkki jäähdytyslaitteen CE-kilvestä.6 Huolto Tämän koneen säännöllinen kunnossapito voidaan antaa kiinteistönhoitajan tehtäväksi. Kunnossapitosopimuksen voi tehdä pätevän huoltoyhtiön kanssa.

6 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.7 Kylmäaineen käsittely.8 Pidennetty takuu Seuraavaan on koottu yhteenveto jäähdytyslaitteen kylmäaineen käsittelyohjeista ja -vaatimuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät EY:n F-kaasuasetuksessa (8/006) ja ruotsalaisessa kylmäaineasetuksessa (SFS 009:605). Asetuksilla pyritään vähentämään aineiden vaikutuksia ilmastoon EU:n ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu Jäähdytyslaitteen käyttäjän on toiminnassaan: huolehdittava vuotovahinkojen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotovahingon sattuessa varmistettava, että kylmäainepiirin huolto- ja korjaustöistä vastaa valtuutettu kylmälaitehuoltaja varmistettava, että kylmäaineen käsittely ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja noudattaa maan lainsäädäntöä. Käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joilla on tekninen vastuu asetuksen piiriin kuuluvista varusteista ja laitteista. Vuototarkastus ja tarkastusraportti Seuraavat määräykset koskevat ilmastointikoneita, joiden piirikohtainen kylmäainemäärä on kg tai enemmän: Vuototarkastuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on pätevyys kylmäaineiden käsittelyyn. Tarkastus on tehtävä - asennuksen/käyttöönoton yhteydessä, - määräajoin vähintään kerran vuodessa siten, että tarkastusten välillä on enintään kuukautta, sekä - kuukauden sisällä mahdollisista kunnossapitotoimista (esim. vuodon korjaamisen tai osanvaihdon jälkeen). Käyttäjän tulee laatia tarkastusraportti, johon sisällytetään muun muassa lisätyn kylmäaineen määrä ja tyyppi, talteenotetun kylmäaineen tiedot, tarkastusten ja kunnossapidon tulokset sekä huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön ja yrityksen tiedot. Jos järjestelmän sisältämän kylmäaineen kokonaismäärä ylittää 0 kg, tarkastusten tulos (Tarkastusraportti) on lähetettävä valvontaviranomaisille ja niiden on oltava heidän käytettävissään viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun. päivään mennessä. Jos toimitus sisältää 5 vuoden takuun ABM 07:n ja lisäyksen ABM-V 07 mukaisesti tai NL 0:n ja lisäyksen VU0 mukaisesti, laitteen mukana toimitetaan IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu. Pidennetty takuu edellyttää, että dokumentoinnin ja allekirjoitukset sisältävä IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu voidaan esittää..9 Varaosat Tämän koneen varaosia ja varusteita voi tilata lähimmästä IV Produktin myyntikonttorista. Tilattaessa on mainittava tuotteen koodi. Koodi näkyy erillisessä arvokilvessä kussakin osassa. Ilmastointikoneen varaosat on kuvattu erillisessä luettelossa.

7 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 5 Käyttö. Koneen käynnistäminen koostuu modulaarisista lohkoista, kanava-asennusosista ja toiminnallisista sisäosista. EcoCooler-jäähdytyslaitetta lukuun ottamatta koneen käynnistäminen ei edellytä asiantuntija-apua. Urakoitsijan tehtävät ennen käynnistämistä:. Virransyötön kytkentä lukittavan turvakytkimen kautta. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.. Lämmitys- tai jäähdytyspatterin kytkeminen.. EcoCooler-jäähdytyslaitteen käynnistäminen tehdään erillisen käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.. Kaikki kanavaliitokset VAROITUS! Pyörivä puhallinpyörä. Ilmastointikoneeseen ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty.

8 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone, jossa on ohjausyksikkö Seuraavat kytkentäohjeet on tarkoitettu ilmastointikoneille, joiden mukana toimitetaan ohjauslaitteet. Turvakatkaisin Ilmastointikoneeseen on kiinnitetty turvakatkaisin. Sähkökytkentäkaavio Ohjauslaitteella varustetun ilmastointikoneen laitekohtainen sähkökytkentäkaavio on toimitettu koneen mukana. Koneen toiminnot, virransyöttö ja sulakkeet Ilmastointikoneen eri toiminnoille syötetään virtaa erikseen. Lue toimilaitteiden tyyppikilvet ja huomioi kunkin koneen koko ja tyyppi, ks. esimerkki alla. Lue sen jälkeen tarvittavan virransyötön tiedot ja suositettu sulakekoko alla olevasta taulukosta. Modell Model Kodnyckel Code key Beteckning Project name Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. Tillv. ort Made in ENF E-00 TA FA POS -567 r/m VÄXJÖ, SWEDEN 0 Art. Nr Max. temp. C Tillv. månad Manuf. month YYMM Esimerkki puhallinosan tyyppikilvestä (ilmanvaihto) ENF-koko-kotelo-puhallinversio-xx HUOM! Puhaltimien koot/versiot saattavat vaihdella. Valitse ilmanvaihdon suojaus sen puhaltimen mukaan, jolle on ilmoitettu suurin sulakekoko alla olevassa taulukossa. ACR V-0-0-NO-N-H Ö TA FA POS 7, Kv Albatross Esimerkki tyyppikilvestä, jäähdytyslaite 7, ACU/ACR-koko-kotelo-teholuokka xx 0, 6 R07C/II Koko Ilmanvaihto ( 00V+N) puhallinversio Jäähdytyslaite ( 00V+N) teholuokka 0 / C / D / E / F V V V 00 0AT 0AT 0AT 6AT 50 0AT 0AT 6AT 0AT 5AT 90 0AT 0AT 6AT 0AT 5AT 0 0AT 6AT 5AT 5AT AT 00 0AT 6AT 5AT 5AT AT 60 6AT 5AT 5AT AT 50AT 80 5AT AT 0 AT 50AT 6AT Sähköpatteri Sähköpatterien sulakesuositukset näytetään seuraavilla sivuilla AT AT 0 AT 0 AT 50AT 6AT 6AT 70 0 AT 6AT 6AT 80AT 80AT AT 6AT 80AT 6AT 80AT 00AT

9 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 7. Kytkentäohjeet ja sähkötiedot ilmastointikone ilman ohjauslaitteita Seuraavat kytkentäohjeet on tarkoitettu komponenteille, jotka toimitetaan ilman ohjauslaitteita. Turvakatkaisin Kuhunkin tehonsyöttöön on asennettava ja yhdistettävä turvakatkaisin. Puhallin, virransyöttö ja sulakkeet Kun kullekin puhaltimelle syötetään virtaa erikseen: Katso puhallinosan tyyppikilvestä koko ja puhallinversio, ks. alla oleva esimerkki. Modell Model Kodnyckel Code key Beteckning Project name Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. Tillv. ort Made in ENF E-00 TA FA POS -567 r/m VÄXJÖ, SWEDEN 0 Art. Nr Max. temp. C Tillv. månad Manuf. month Esimerkki tyyppikilvestä, puhallinosa ENF-koko-kotelo-puhallinversio-xx YYMM Voit myös katsoa "Mallin" ja tehon "kw" puhaltimen arvokilvestä. Fläkt / Fan / Puhallin / Wentylator Typ Type Tyyppi Typ K-faktor K-factor K-kerroin Wsp. K Max. temp Max. temp Max. lämp. Maks. temp EC00R6D kw r/m C V Art. Nr. 9-0_0 Tillv. månad Manuf. month Valmistus kk 0 Miesiąc YYMM.6 A Min./Max. frekvens Hz Min./Max. frequency Hz Min./Max. taajuusalue Hz Min./Maks. częstotliwość Hz Q = p (m³/s) K Tyyppikilpi Koko Puhaltimen arvokilpi HUOMIO! Puhaltimien koot/versiot saattavat vaihdella. Katso kilvet sekä tulo- että poistoilmapuhaltimesta. Puhallinversio Tyyppi kw * Nimellisvirta Tehonsyöttö/ sulakesuositus C EC80R6D 0,7,A 0V / 0AT D EC80R6D,00,6A 00V / 0AT E EC0R6D,7 5,6A 0V / 0AT D EC55R6D,00,7A 00V / 0AT E EC00R6D,85,9A 00V / 0AT EF EC00R6D,00,6A 00V / 0AT D EC55R6D,00,7A 00V / 0AT E EC00R6D,85,9A 00V / 0AT EF EC00R6D,00,6A 00V / 0AT D EC50R6D,6,5A 00V / 0AT E EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC500R6D 5,50 8,A 00V / 0AT D EC50R6D,6,5A 00V / 0AT E EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC500R6D 5,50 8,A 00V / 0AT D EC500R6D,8,A 00V / 0AT EF EC560R6D,70 7,A 00V / 0AT RH6C,00 8,A 00V / 0AT RH6C 5,50,A 00V / 6AT RH6C 7,50,7A 00V / 6AT 0 RH6C,00 8,A 00V / 0AT RH6C 5,50,A 00V / 6AT RH6C 7,50,7A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH56C 5,50,A 00V / 6AT RH7C 7,50,7A 00V / 6AT RH6C RH6C 5,50 7,50,A,7A 00V / 6AT 00V / 6AT * Ko'oissa 0060 arvo ilmoittaa tehonkulutuksen, ko'oissa arvo ilmoittaa akselitehon. Esimerkki puhaltimen arvokilvestä Lue tarvittavan virransyötön tiedot ja suositettu sulakekoko seuraavasta taulukosta.

10 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Puhallin, kytkentäohjeet Katso puhallinosan tyyppikilvestä koko ja puhallinversio, ks. edellisellä sivulla oleva esimerkki. Ao. kytkentäkaavio käy ilmi kuvatekstistä: ENF-koko-kotelo-puhallinversio. ENF-00-xx-D ja ENF PE L L L SYÖTTÖ 00V~50Hz ENF-00-xx-C ja ENF-00-xx-E PE L N SYÖTTÖ 0V~50Hz NO COM NC GND Ain U 0-0V + HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ COM-NO HÄLYTYKSEN SATTUESSA) OHJAUS 0-0V= NO COM NC GND Ain U 0-0V + HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ COM-NO HÄLYTYKSEN SATTUESSA) OHJAUS 0-0V= Moottori käynnistyy/sammuu 0,5 voltin ohjaussignaalilla. ENF , ENF-70-xx- ja ENF-850-xx- PE L L L SYÖTTÖ 00V~50Hz X0 HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ - HÄLYTYKSEN SATTUESSA) 8 + OHJAUS 0-0V= X0 6 START/ STOP Kaksoispuhaltimet: ENF-70-xx-, ENF-850-xx- ja ENF-850-xx- PUHALLIN B PUHALLIN A PE PE L L SYÖTTÖ 00V~50Hz L L SYÖTTÖ 00V~50Hz L L X0 HÄLYTYS (SULKEE VÄLILLÄ - HÄLYTYKSEN SATTUESSA) X OHJAUS 0-0V= 6 6 START/ STOP

11 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 9 Roottori (koodi EXA) L N PE SYÖTTÖ 0V~50Hz Koko ACU/ACR - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka AT 50 0AT 5AT + OHJAUS 0-0V= 90 0AT 5AT 0 5AT AT 6 7 JÄÄHDYTYKSEN TALTEENOTTO (SULJETTU KONTAKTI: TÄYSI KIERROSLUKU) HÄLYTYS (SULKEE HÄLYTYKSEN TULLESSA) 00 5AT AT 60 AT 50AT 80 50AT 6AT AT 6AT 6AT 70 6AT 80AT 80AT 850 6AT 80AT 00AT EXA - suositettu sulake ( 0V) 0AT Jäähdytyslaite: EcoCooler (koodi ACU) kylmän talteenotolla varustettu EcoCooler (koodi ACR) Lämmityspatteri, sähkö 7 kw (koodi ESET-EV) L L L PE SYÖTTÖ 00V~ MS L L L N PE SYÖTTÖ 00V~50Hz L N PE Y G0 + KÄYTTÖ 0V~ OHJAUS 0-0V= 0 0 G G0 V~ NC NO HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) OHJAUS 0-0 V= KOMPRESSORIHÄLYTYS (SULKEUTUU HÄLYTYKSEN ILMAANTUESSA) KÄYNTILUPA PUHALTIMILTA ESET-EV 7 kw - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko 00 0A 0A 0A 50 0A 5A 0A 90 6A 0A 0 0A 0A 00 5A 60 A

12 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Lämmityspatteri, sähkö 0 kw (koodi ESET-EV) Lämmityspatteri, sähkö (koodi MIE-EL/ELEE) L L L PE SYÖTTÖ 00V~ L L L PE SYÖTTÖ 00V~ L N PE KÄYTTÖ 0V~ L N PE KÄYTTÖ 0V~ Y G0 G + OHJAUS 0-0V= V~ NC NO HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) Y G0 + NC NO OHJAUS 0-0V= HÄLYTYS (SULKEE --LIITÄNNÄN HÄLYTYKSEN TULLESSA) ESET-EV 0 kw - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko A 90 50A 80A 0 80A 5A 00 50A 80A 5A 60 6A 00A 60A MIE-EL/ELEE - suositettu sulake ( 00V+N) / teholuokka Koko A 6A A 50A 80A 50 6A 5A 0A 80A 00A 90 6A 5A 6A 00A 60A 0 0A 0A 80A 5A 00A 00 5A 0A 80A 60A 00A 60 5A 50A 00A 00A 80 5A 80A 60A 600 0A 80A 00A 70 80A 60A 00A A 60A 00A

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Huolto-ohjeet. Huoltokaavio Huoltokaavio sisältää huoltotoimet ja -aikataulun komponenteille, joita ilmastointikoneessa voi olla. Ilmastointikoneessa on vähintään yksi tällainen osa. Kulloinkin huollettavat osat on merkitty sivun sisällysluetteloon. Huoltokaavio kannattaa kopioida ennen ensimmäistä huoltoa, jotta kaikki vuosittain tehtävät huollot voidaan merkitä muistiin. Huolto vuonna laitenumerolle... Osa Koodi Suositustoimenpide (tarkastus) Huolto suoritettu * (päiväys ja allekirjoitus) Sivu 000 h / 6 kk 6000 h / kk 9000 h / 8 kk 000 h / kk päiväys päiväys päiväys päiväys Tulo- ja poistoilmasuodatin Roottori Painehäviön tarkastus Suodattimen vaihto tarvittaessa Levylämmönsiirriin Patteri Lämmityspatteri, H O vesi Lämmityspatteri, sähkö Jäähdytyspatteri, vesi/suorahöyrysteinen H O /DX Puhallinyksikkö Pelti ELEF EXA EXC EXL ESET-VV, MIE-CL/ELEV, ESET-TV, MIE-CL/ELTV ESET-EV, MIE-CL/ELEE ESET-VK, MIE-CL/ ELBC, MIE- CL/ELBD ENF EMT-0, ESET-TR Silmämääräinen tarkastus Painetasapainon tarkastus Paine-eron tarkastus Puhdistus tarvittaessa Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toimintatarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Ilmavirran tarkastus Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Tiiviyden tarkastus käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 6 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 9 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 0 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 5 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä 7 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Äänenvaimennin EMT-0, MIE-KL Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa 8 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä EcoCooler-jäähdytyslaite ACU, ACR Ks. erillinen julkaisu käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä * 000 käyttötunnin tai puolen vuoden välein sen mukaan, kumpi täyttyy ensin. Koneen käyttöympäristöstä riippuen huoltoväli voi olla myös tätä lyhyempi

14 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Suodatin (koodi ELEF) Ilmanvaihtokoneen suodattimilla ehkäistään lian ja pölyn pääsyä rakennukseen. Niillä myös ehkäistään koneen herkkien osien, esimerkiksi pattereiden ja lämmöntalteenottimen likaantumista. Erilaisten suodatintyyppien teho voi vaihdella huomattavasti. Lisäksi niiden pölynerottamiskyvyssä on eroja. Siksi on tärkeää vaihtaa vanhan suodattimen tilalle laadultaan ja kapasiteetiltaan vastaava malli. Suodatuskyky ilmaistaan standarditunnuksilla: Suodatin Karkeasuodatin G Keskikarkea suodatin M5, M6 Hienosuodatin F7, F8 ja F9 Mitä suurempi luku, sitä suurempi erottamiskyky Suodatin Tarkistus Suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Jos suodattimet tukkeutuvat, ilmastointikoneen kapasiteetti heikkenee. Suodatin on siis vaihdettava, jos sen aiheuttama painehäviö ylittää suositellun lopullisen painehäviön. On tärkeää pysäyttää ilmastointikone suodatinta vaihdettaessa, jotta irtoava pöly ei pääse koneeseen. Siksi myös suodattimen osat on puhdistettava vaihdon yhteydessä. Tarkista suodattimien aiheuttama painehäviö. Se mitataan ilmaisimiin yhdistetyn painemittarin avulla. Tunnistimet sijaitsevat suodattimien molemmilla puolilla + xx Pa + xx Pa Suodatin on vaihdettava, kun paine alenee ilmoitetun määrän. Lopullisen painehäviön suositustaso merkitään suodattimen tarraan, kun kone otetaan käyttöön.

15 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Suodattimien määrä Mitat (mm) L K Pituus Pussien/suodattimien määrä Suod.pintaala yht. (m²) Pussisuodatin G , Pussisuodatin M , Pussisuodatin M6F , Paneelisuodatin P , Alumiinisuodatin , Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C Pussisuodatin G 60 6,8 Pussisuodatin M , Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7F9 5 0, Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin 5 0,7 Aktiivihiilisuodatin C7 9 6,0 Pussisuodatin G 60 6,8 Pussisuodatin M , Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7F9 5 0, Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin 5 0,7 Aktiivihiilisuodatin C7 9 6,0 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C ,6 6, 8, 9,9 0,5 0,5 8,0 6,0 0,5,5 6,5 0,9 0,9 9,5

16 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 jatk. Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Pussisuodatin G Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7F9 Paneelisuodatin P Alumiinisuodatin Aktiivihiilisuodatin C7 Suodattimien määrä Mitat (mm) L K Pituus Pussien/suodattimien määrä Suod.pintaala yht. (m²) 8,,7 8,9,,, 6, ,8 8,9, 9,7,6,5, ,0,0 7,0,0,8,7 8, , 5,, 9,6,,0 6,0 Pussisuodatin G , Pussisuodatin M ,6 Pussisuodatin M , Pussisuodatin F7F ,8 Paneelisuodatin P ,8 Alumiinisuodatin 8 5,8 Aktiivihiilisuodatin C ,0

17 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 5 Suodattimen vaihto. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Irrota epäkeskokiskot. Epäkeskokiskot. Irrota vanha suodatin vetämällä sitä itseäsi kohden. 5. Puhdista suodatinosa. 6. Aseta uusi suodatin paikalleen, paina epäkeskokiskoja sisäänpäin ja sulje tarkastusluukku. 7. Jos suodattimessa on suodatinvahti, kiinnitä tunnistimet suodattimen molemmille puolille. 8. Käynnistä ilmastointikone.

18 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0. Roottori (koodi EXA) Roottori (koodi EXA) Lämmöntalteenotin siirtää lämpöä poistoilmasta tuloilmaan. Näin vähennetään tehontarvetta ja energiankulutusta. Jos talteenotin ei toimi oikein, lämmön talteenotto heikentyy ja energiankulutus lisääntyy. Tällöin tuloilman lämpötila jää alhaiseksi ulkolämpötilan ollessa matala. Yksi syy kierrätyksen heikentymiseen voi olla roottorin pyöriminen liian hitaasti käyttöhihnan luistamisen vuoksi. Tehokas talteenotto edellyttää vähintään 8 kierroksen minuuttinopeutta. Roottorin kanavat eivät yleensä tukkeudu pölystä, sillä roottori puhdistaa tavallisesti itse itsensä. Tahmea pöly voi kuitenkin aiheuttaa tukoksen. Tuloilmavirtauksen heikentyminen esimerkiksi poistoilmasuodattimen likaantumisen vuoksi estää talteenottoa. Tarkistus. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Tarkista, että roottori pyörii helposti. Jos se pyörii huonosti, harjatiivistettä voidaan säätää.. Tarkista, että roottorin harjatiiviste tiivistää sen sivulevyihin nähden ja että harja ei ole kulunut. Harjatiiviste kuluu käytössä, joten se on säädettävä tai vaihdettava tarvittaessa. 5. Tarkista, että käyttöhihna on kireällä ja että se ei luista. Jos hihna luistaa, sitä on lyhennettävä. Roottorin kierrosluvun tulee olla vähintään 8 kierrosta minuutissa, jotta talteenotto toimii mahdollisimman tehokkaasti. 6. Tarkista, että käyttöhihna on ehjä ja puhdas. 7. Tarkista, ettei roottorin pinnoilla ole pölyä eikä likaa. HUOMIO! Vältä koskemasta roottorin kennostoon käsin tai työkaluilla.

19 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 7 8. Painetasapainon tarkastus. Puhtaaksipuhallussektori toimii, kun P-alipaine on suurempi kuin P-alipaine (ero vähintään 5 Pa). Jos näin ei ole, painetasapaino voidaan säätää oikeaksi poistoilmapuolen ESET-TR-säätöpellin avulla. Säätöpelti + P P P P 5 Pa P atm (0 kpa) Painetasapainon tarkastaminen P: imevä tuloilmapuhallin luo alipaineen suhteessa yleiseen ilmanpaineeseen, esim. -00 Pa P: imevä poistoilmapuhallin ja säätöpelti luovat P:ta suuremman alipaineen, esim. -5 Pa 9. Tarkasta roottorin painetasapaino. Puhtaaksipuhallussektori asennetaan tehtaalla suurimpaan mahdolliseen asentoon. Sektoria voidaan joutua säätämään oikean painetasapainon saavuttamiseksi. Virheellinen asennus voi heikentää koneen toimintaa. Tarkasta ja säädä puhtaaksipuhallussektori seuraavien ohjeiden mukaisesti: - Mittaa ja merkitse muistiin tuloilman (P) ja poistoilman (P) välinen ero. Puhtaaksipuhallussektori + P P xx Pa katso alla oleva taulukko P P - Tarkasta puhtaaksipuhallussektorin suositeltu säätöväli taulukosta. Puhtaaksipuhallussektorin säätöväli Roottorityyppi 5 auki* kiinni P:n ja P:n paine-ero (Pa) Normaali < > 600 Plus < > 700 *Puhtaaksipuhallussektori ääriasennossa, säädetty tehtaalla suurimpaan mahdolliseen asentoon

20 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 - Säädä puhtaaksipuhallussektori tarvittaessa oikeaan asentoon. Kuvan sektori on säädetty suurimpaan mahdolliseen asentoon. Jäteilma Poistoilma Ulkoilma Pyörimissuunta Tuloilma Puhdistaminen Voiteleminen Poista pöly imuroimalla varovaisesti pehmeällä harjalla. Jos roottori on likaantunut pahasti ja rasvainen, siihen voidaan suihkuttaa veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Puhtaaksipuhaltamisessa voidaan käyttää matalaa painetta (enintään 6 baaria). Suulaketta ei saa viedä 50 mm lähemmäksi roottoria. Laakerit ja käyttömoottori on kestovoideltu. Niitä ei tarvitse voidella.

21 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu 9. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Levylämmönsiirrin ottaa lämmön talteen poistoilmasta ja siirtää sen tuloilmaan. Näin säästetään energiaa. Jos levylämmönsiirrin ei toimi oikein, talteenotto heikentyy ja energiankulutus lisääntyy. Lisäksi tuloilman lämpötila laskee suunniteltua alhaisemmaksi, kun ulkoilman lämpötila laskee. Levylämmönsiirriin (koodi EXC) Syitä talteenoton heikentymiseen voivat olla lämmönsiirtopintojen likaantuminen tai se, ettei ohituspelti sulkeudu kokonaan. Myös poistoilmavirtauksen vähentyminen esimerkiksi poistoilmasuodattimen likaantumisen vuoksi estää talteenottoa. Erityistä huomioita tulee kiinnittää jään muodostumiseen lämmöntalteenottimen poistoilmaosaan. Jos jään muodostuminen aiheuttaa toimintahäiriöitä, lämmöntalteenottimen jäätymissuojaus on tarkistettava. Tarkistus. Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon.. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Henkilövahinkojen vaara: Ilmastointikoneen sisällä vallitsee ylipaine! Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista.. Tarkista, että lamellit eivät ole likaantuneet. Tarkistaminen voidaan tehdä esimerkiksi suodatinosan tarkastusluukun kautta.. Tarkista automaattinen sulatus. Tarkista, että ohituspelti sulkeutuu tiiviisti, kun sulatus ei ole meneillään. Puhdistaminen Puhdistaminen voidaan tehdä imuroimalla, puhaltamalla paineilmalla tai käyttämällä alumiinille soveltuvaa puhdistusainetta ja huuhtelemalla lämpimällä vedellä. Puhdistaminen tehdään tehokkaimmin huuhtelemalla kaikki yksittäiset ilmakanavat koko lämmönvaihtimen pituudelta vedellä, johon voidaan lisätä tavallista alumiinille soveltuvaa pesuainetta. Jos käyttölämpötila alittaa 0 C, lämmönvaihtimen tulee olla kuiva ennen käynnistämistä. Samalla on tarkistettava lämmönvaihtimen alapuolinen allas, viemäri ja vesilukko. Jos takaiskuventtiiliä ei ole, vesilukon tulee olla täynnä vettä.

22 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.5 Patteri (koodi EXL) Patteri (koodi EXL) Patteri ottaa talteen poistoilman sisältämän lämmön ja siirtää sen tuloilmassa sijaitsevaan patteriin vesi/glykoliseoksen avulla. Patteri koostuu poistoilmapatterista ja kondenssialtaasta sekä koteloon asennetusta tuloilmapatterista (lämmityspatteri). Poistoilman talteenottopatterista vuotava kosteus voi aiheuttaa jäätymistä ja huurteen/jään muodostumista. Jäätymistä voidaan estää jäätymisanturilla, joka säätelee poistoilmapatterin venttiilin toimilaitetta (nestevirtaa). Pattereiden kapasiteetti heikentyy, jos niiden pinnoille kertyy pölyä. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen painehäviö lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan (tulopuolelle) kertyy ajan myötä pölyä. Täyden tehon saavuttamiseksi lämmityspatteri on ilmattava hyvin. Putket ilmataan putkiliitosten ilmausruuvien ja/tai ilmauskellon avulla. Tarkistus Tarkista. ettei pattereiden lamelleissa ole mekaanisia vaurioita. etteivät patterit vuoda.. alapuolinen viemäröinnillä ja vesilukolla varustettu kondenssiallas (puhdista tarvittaessa). että vesilukko (ilman takaiskuventtiiliä) on täynnä vettä.

23 Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Puhdistaminen Ilmaaminen Jos patterien lamellit ovat likaiset, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Ilmaa lämmityspatteri ja putket tarvittaessa. Ilmausruuvit ovat pattereissa tai liitosputkissa. Toiminta FF GT9 SV EXP CP TF FF CP SV GT9 Tuloilmapuhallin Poistoilmapuhallin Kiertovesipumppu Venttiilin toimilaite Jäätymisanturi TF Tarkasta, että kiertovesipumppu toimii oikeaan suuntaan ja että venttiili avautuu/ sulkeutuu asetusarvojen/olosuhteiden muuttuessa.

24 Sivu Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0.6 Lämmityspatteri, vesi (ESET-VV, MIE-CL/ELEV), Lämmityspatteri, vesi Thermoguard (ESET-TV, MIE-CL/ELTV) Lämmityspatteri koostuu kupariputkista ja puristetuista alumiinilamelleista. Patterin kapasiteetti heikentyy, jos sen pinnalle kertyy pölyä. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen painehäviö lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan Lämmityspatteri, vesi (koodi ESET-VV) ja lämmityspatteri, vesi (koodi MIE-CL/ELEV) (tulopuolelle) kertyy ajan myötä pölyä. Lämmityspatteri on ilmattava perusteellisesti, jotta se toimii mahdollisimman tehokkaasti. Putket ilmataan putkiliitosten ilmausruuvien ja/tai ilmauskellon avulla. Tarkistus Puhdistaminen Ilmaaminen Toiminta Tarkista. ettei patterin lamelleissa ole mekaanisia vaurioita. ettei patteri vuoda. Jos patterien lamellit ovat likaiset, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta. Ilmaa lämmityspatteri ja putket tarvittaessa. Ilmausruuvit ovat patterissa tai liitosputkissa. Tarkista, että patteri luovuttaa lämpöä. Voit varmistaa patterin lämpenemisen nostamalla lämpötila-asetusta (asetusarvoa) tilapäisesti. Thermoguard-lämmittimen (koodi ESET-TV, MIE-CL/ELTV) huolto. Varoventtiilin toiminta on tarkastettava säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa). Jos venttiili vuotaa, syynä on yleensä lian kertyminen putkistosta venttiilin istukkaan. Venttiilin istukan puhdistamiseksi riittää tavallisesti venttiilin säätöpyörän kääntäminen varovaisesti. Jos vuoto jatkuu, varoventtiili on vaihdettava samantyyppiseen ja saman avautumispaineen omaavaan venttiiliin.. Mahdollisia tulon ja paluun sulkuventtiileitä ei saa sulkea, jos on olemassa jäätymisen vaara. Varoventtiili. Jos Thermoguard-lämmityspatteri on jäätynyt, se on sulatettava kokonaan ennen käyttöönottoa. Jos lämmityspatterin edelle on asennettu lämmöntalteenotin, talteenotto riittää yleensä sulattamaan lämmityspatterin. Jos tämä ei riitä, lämmityspatteri on sulatettava ulkopuolisen lämmönlähteen avulla. Tärkeää! Toiminnan varmistamikseksi Thermoguard-lämmityspatteri on sulatettava kokonaan ennen käyttöönottoa. Tarkista käynnistettäessä, että neste kiertää kaikkialla lämmityspatterissa.

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Ilmastointikoneen tekniset tiedot Koko 00 50 90

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...2 2 Toiminta 2.1 Jäähdytyspiiri...5 2.2 Jäähdytyslaitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot00 50 90 0

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Flex

Käyttö ja huolto Envistar Flex Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet DUEF090.0FI Sivu Sisällysluettelo Laitemäärittely Koko 00 50 90 0. Turvallisuus 00 60

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact Ilmankäsittelylaite Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnumero :... Asennus :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Ilmankäsittelylaitteen tekniset tiedot 1 Stl. 04 06 10

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top Ilmankäsittelylaite Käyttö- ja hoito-ohjeet Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Ilmankäsittelylaitteen tekniset tiedot 1 Koko 04 06 10 16

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...2 2 Toiminta 2.1 Jäähdytyspiiri...5 2.2 Jäähdytyslaitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus...2 1.2 Turvallisuusohjeet...2 1.3 Valmistaja...3 1.4 Merkinnät...3

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet

Käyttö- ja huolto-ohjeet Poistoilmalämpöpumppu Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus...2.2 Turvallisuusohjeet...2.3 Valmistaja...3.4

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus...2.2 Turvallisuusohjeet...2. Valmistaja....4 Merkinnät....5

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Compact

Käyttö ja huolto Envistar Compact Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Laitemäärittely 1 Koko 04 06 10 16 1.1 Turvallisuus 2 1.2 Hoito

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 16 ja 21

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 16 ja 21 Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet 16 ja 21 Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus... 2 1.2 Turvallisuusohjeet... 2 1.3 Valmistaja... 3 1.4

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 06, 10 ja 12

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 06, 10 ja 12 Ilmastointikone 06, 10 ja 12 Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus... 2 1.2 Turvallisuusohjeet... 2 1.3 Valmistaja... 3 1.4 Merkinnät... 3 1.5

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 04

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 04 Ilmastointikone Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus... 2 1.2 Turvallisuusohjeet... 2 1.3 Valmistaja... 3 1.4 Merkinnät... 3 1.5 CE-merkintä

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet

Käyttö- ja hoito-ohjeet Jäähdytyslaite Käyttö- ja hoito-ohjeet ACU ACR jäähdytyksen talteenotolla Alkuperäinen käyttöohje Tilausnumero :... Asennus :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje Hoito-ohje Turvallisuusmääräykset Yleiset hoito-ohjeet Varoitus! Mahdolliset avoimet liitännät varustettava suojaverkolla ennen laitteen käyttöönottoa. Ilmanvaihtokonetta ei saa myöskään ottaa käyttöön,

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Top

Käyttö ja huolto Envistar Top Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Laitemäärittely 1 Koko 04

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohje

Käyttö- ja hoito-ohje Käyttö- ja hoito-ohje Enventus AB Hedenstorpsvägen 4 S-555 93 Jönköping Sweden E-Mail: info@enventus.com www.enventus.com Tel. +46 36 37 56 60 Fax +46 36 37 56 68 Enventus GmbH Jägerstrasse 2 CH-8406 Winterthur

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet

Käyttö- ja hoito-ohjeet Poistoilmalämpöpumppu Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus... 2.2 Turvallisuusohjeet... 2.3 Valmistaja... 3.4 Merkinnät...

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Compact

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohje Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 04 06 10 14 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot.

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. AIR COMFORT AIR TREATMENT 10038 FI 2017.06.19 econet PremiUm Vianetsintä: Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari tai ilmastointikone/econet

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 03 06 10 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s ILMANKÄSITTELYKONEET tekninen esite Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s Kesair ilmankäsittelykoneet on tarkoitettu liike- toimisto päiväkoti ym. muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtokoneeksi Koneet on

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3 Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5..

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 1. Yleistä osaa TBBD on saatavana GOLD SD:n kaikkiin kokoihin. osaa voidaan käyttää, kun tyhjä tila halutaan lämmittää kokonaan tai osittain kiertoilmalla.

Lisätiedot

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Yleiset hoito-ohjeet. Kiinteiden paneelien poistaminen

Yleiset hoito-ohjeet. Kiinteiden paneelien poistaminen Yleiset hoito-ohjeet Peruskunnostus Jotta ilmankäsittelykone toimisi tyydyttävästi, on sille tehtävä peruskunnostus ennenkuin se otetaan käyttöön. Koska koneen on toimittava varmasti vuodesta toiseen,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25

VD215-VD232 2-tieventtiili/PN25 VD215VD232 2tieventtiili/PN25 TUOTETIEDOT KÄYTTÖTARKOITUS VDventtiilit on suunniteltu käytettäviksi erityisesti kaukolämmönvaihtimissa (korkeat lämpötilat ja paineet) lämmityksen ja lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

Jäähdytysyksiköt. Sisällysluettelo. Flexomix S:ään asennettavat jäähdytysyksiköt

Jäähdytysyksiköt. Sisällysluettelo. Flexomix S:ään asennettavat jäähdytysyksiköt Sisällysluettelo Flexomix S:ään asennettavat jäähdytysyksiköt Starcooler Plus ECR : sivu Starcooler ECU : sivu 5 Q-Cooler EQU: sivu 8 StarCooler Plus ECR Yleistä Starcooler Plus ECR on täydellinen jäähdytysyksikkö,

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS

AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. OKR Cleaning ApS AEROVIT PAINEILMANUOHOUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE OKR Cleaning ApS Korden 15 ٠ DK - 8751 Gedved Tel. +45 86 92 44 22 ٠ Fax +45 86 92 29 19 CVR: DK28492871 ٠ sales@okrcleaning.dk ٠ www.okrcleaning.dk

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän VAROITUS! Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Kun jäähdytysjärjestelmään tehdään muutoksia, se on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL

OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET. tuotesarjat. ECF ja ECFL OHJEKIRJA PUHALTIMILLA VARUSTETUT ILMANJÄÄHDYTTIMET tuotesarjat ECF ja ECFL Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Putkistoliitännät Puhallinkytkennät

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin:

VKL TEKNINEN OHJE KYTKENNÄT. Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät VALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: KL KYKNNÄ 1.09.100F 6.6.2008 ALLOX ALLOX igit S KL ALLOX 95 KL KNINN OHJ Nestekiertoisen jälkilämmityspatterin kytkennät ALLOX-ilmanvaihtokoneisiin: ALLOX IGI S KL / ALLOX 130 KL / ALLOX 75 KL / ALLOX

Lisätiedot

Asennusohje Putkistoryhmä TBXZ-3-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Asennusohje Putkistoryhmä TBXZ-3-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 Asennusohje Putkistoryhmä TBXZ-3-42, GOLD SD/GOLD CX /12 1. Yleistä Putkistoryhmää käytetään vesi/glykoliseoksen kierrättämiseen kahden yhteenliitetyn lämmöntalteenottopatterin välillä suljetussa järjestelmässä.

Lisätiedot

UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin

UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet. pyörivällä talteenottoosalla. asuntoihin ja pieniin toimitiloihin UUTUUS! Flexitilmanvaihtolaitteet pyörivällä talteenottoosalla Ihanteellinen ilmanvaihto puhdasta ja terveellistä ilmaa koko vuoden Energiansäästö tehokkain hyötysuhde vuositasolla asuntoihin ja pieniin

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄSTI ENERGIATEHOKAS. Ilmamäärä 0,1-9,0 m³/s Integroitu ohjauslaitteisto Integroitu ohjausvarustus

ÄLYKKÄÄSTI ENERGIATEHOKAS. Ilmamäärä 0,1-9,0 m³/s Integroitu ohjauslaitteisto Integroitu ohjausvarustus ÄLYKKÄÄSTI ENERGIATEHOKAS Ilmamäärä 0,1-9,0 m³/s Integroitu ohjauslaitteisto Integroitu ohjausvarustus IV Produkt IV Produkt kehittää, valmistaa ja myy ympäristöystävällisiä ja energiataloudellisia ilmastointilaitteita.

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 20 53 Pyörivä lämmönsiirrin EURA, 0 5 Kuva Perussäätö Vakionopeusroottori: Tarkista, että roottori pyörii oikeaan suuntaan. Pyörimissuunta on merkitty vaippaan. Jos käytetään puhtaaksipuhallussektoria, sen asetuskulma

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone -FI 14-04-2011V.A002 1 Käyttöönotto-ohjeet Yleistä Systemair-kokoonpanot on testattu ja toimintatestattu tehtaalla ennen toimitusta. Automaatio on esiasetettu tehtaalla, ja koneiden

Lisätiedot

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)

TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot