Käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Poistoilmalämpöpumppu Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje

2

3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus Turvallisuusohjeet Valmistaja Merkinnät CE-merkintä ja EU-vakuutus Huoltaminen Kylmäaineen käsittely Pidennetty takuu Varaosat Rakenne ja toiminta 2. Rakenne Toiminta Kytkentäohjeet ja sulakkeet 3. Turvakatkaisin Suositeltu sulakekoko Sähkönsyöttö Sähkökaavio Käynnistäminen 4. Yleiset ohjeet ia koskevat ohjeet Puhallinosa/ilmanvaihto, käynnistys Lämpöpumppu/lämmön talteenotto, käynnistäminen Huolto-ohjeet 5. Huoltokaavio Suodatin (koodi ELEF) Talteenottopatteri (DX-patteri) Puhallinosa (koodi ENF) Sulkupelti (koodi EMT-0) Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Vianetsintä 6. Vianetsintä hälytyksen tultua Vianetsintä oireiden ja toimintatilailmoitusten mukaan Koodiavaimet...24

4 Sivu 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet Yleistä. Käyttötarkoitus.2 Turvallisuusohjeet Lukittava turvakatkaisin -sarja sisältää erittäin tehokkaita poistoilmakoneita, joissa on sisäänrakennettu, teholtaan portaattomasti säädettävä lämpöpumppu. on tarkoitettu lämmön talteenottoon sisäilmaa parantavista ilmastointijärjestelmistä energiatehokkaissa kerrostaloissa. Ota laitteen varoituskilvet ja seuraavat turvallisuusohjeet huomioon. VAROITUS! Korkea jännite ja pyörivä puhallin aiheuttavat henkilövahingon vaaran. Kunnossapito ja huolto Sammuta laite ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. Tarkastusluukut VAROITUS! Ilmastointikoneen sisällä vallitseva ylipaine aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista. HUOMIO! Liikkuvien osien edessä olevien luukkujen on oltava normaalisti lukittuina. Muutoin kosketussuojaus ei ole riittävä. Luukut avataan laitteen mukana toimitetulla avaimella kunnossapidon ajaksi. Sähköliitäntä VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Ilmastointikoneisiin ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.

5 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 3.3 Valmistaja poistoilmalämpöpumpun valmistaja: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ.4 Merkinnät -poistoilmalämpöpumppu koostuu kahdesta lohkosta. Kaikkien lohkojen etuosassa on tyyppikilpi. Siihen on merkitty lohkon tunnistustiedot. Modell Model Kodnyckel Code key EHP-C Beteckning Project name VP POS Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 305 YYMM Art. Nr Esimerkki tyyppikilvestä.5 CE-merkintä ja EU-vakuutus -poistoilmalämpöpumput on CE-merkitty, eli ne täyttävät toimitushetkellä EU:n konedirektiivin 2006/42/EU ja muiden jäähdytyslaitteisiin sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen on dokumentoitu EU-vakuutukseen (vakuutukseen ehtojen täyttämisestä), joka näkyy osoitteessa CE-merkintä on myönnetty IV Produkt AB:n valmistamille ja toimittamille jäähdytyslaitteille ohjauslaitteineen s 2 3 Art. Nr _0 Esimerkki ilmastointikoneen CE-kilvestä

6 Sivu 4 Käyttö- ja huolto-ohjeet.6 Huoltaminen Tämän laitteen jatkuva hoitaminen voidaan antaa kiinteistönhoitajan tehtäväksi. On myös mahdollisuus tehdä sopimus osaavan huoltoyhtiön kanssa..7 Kylmäaineen käsittely.8 Pidennetty takuu Seuraavaan on koottu yhteenveto jäähdytyslaitteen kylmäaineen käsittelyohjeista ja -vaatimuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät EY:n F-kaasuasetuksessa ja ruotsalaisessa kylmäaineasetuksessa (KMF). Asetuksilla pyritään vähentämään aineiden vaikutuksia ilmastoon EU:n ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu Jäähdytyslaitteen käyttäjän on toiminnassaan: huolehdittava vuotovahinkojen rajoittamisesta ja ehkäisemisestä ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotovahingon sattuessa varmistettava, että kylmäainepiirin huolto- ja korjaustöistä vastaa valtuutettu kylmälaitehuoltaja varmistettava, että kylmäaineen käsittely ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja noudattaa maan lainsäädäntöä. Käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joilla on tekninen vastuu asetuksen piiriin kuuluvista varusteista ja laitteista. Vuototarkastus ja tarkastusraportti Seuraavat määräykset koskevat ilmastointikoneita, joiden piirikohtainen kylmäainemäärä on 3 kg tai enemmän (, koot 50 ja 90): Vuototarkastuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on pätevyys kylmäaineiden käsittelyyn. Tarkastus on tehtävä - asennuksen/käyttöönoton yhteydessä, - määräajoin vähintään kerran vuodessa siten, että tarkastusten välillä on enintään 2 kuukautta, sekä - kuukauden sisällä mahdollisista kunnossapitotoimista (esim. vuodon korjaamisen tai osanvaihdon jälkeen). Käyttäjän tulee laatia tarkastusraportti, johon sisällytetään muun muassa lisätyn kylmäaineen määrä ja tyyppi, talteenotetun kylmäaineen tiedot, tarkastusten ja kunnossapidon tulokset sekä huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön ja yrityksen tiedot. Jos toimitus sisältää 5 vuoden takuun ABM 07:n ja lisäyksen ABM-V 07 mukaisesti tai NL 0:n ja lisäyksen VU03 mukaisesti, laitteen mukana toimitetaan IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu. Pidennetty takuu edellyttää, että dokumentoinnin ja allekirjoitukset sisältävä IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu voidaan esittää..9 Varaosat Tämän laitteen varaosia ja varusteita voi tilata lähimmästä IV Produktin myyntikonttorista. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava tuotteen tilausnumero ja nimike. Tiedot näkyvät erillisessä kilvessä laitteen kussakin osassa. Ilmastointikoneen varaosat on kuvattu erillisessä luettelossa.

7 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 5 2 Rakenne ja toiminta 2. Rakenne -poistoilmalämpöpumppu koostuu kahdesta toiminnallisesta osasta: lämpöpumppuosasta ja puhallinosasta. Lämpöpumppuosa Puhallinosa Lämpöpumppuosa Lämpöpumppuosa koostuu DX-talteenottopatterista, elektronisesta paisuntaventtiilistä, nopeudeltaan portaattomasti säädettävästä kompressorista, levylämmönvaihtimesta (kylmäaineen ja lämpöpatteripiirin nestepuolen välillä), jäätymiseltä suojatusta kondenssiveden poistojärjestelmästä ja integroidusta ohjauslaitteistosta sähkökytkentöineen. Jäähdytyspiiri on integroitu lämpöpumppuosaan. Kompressori ja ohjauskomponentit on eristetty poistoilmavirtauksesta. Jäähdytyspiiri on testattu tehtaalla ja rakennettu painelaitedirektiivin PED 97/23/EY, moduuli A, mukaan. Rakenne vastaa standardia EN378. Jäähdytyspiirissä on korkeapainekytkin (manuaalinen palautus) sekä korkean/matalan paineen suoja- ja hälytystoiminnot. Jäähdytyspiirin ohjaus estää poistoilmapatterin jäätymisen. Kylmäaine on tyyppiä R34a. Kaikki putki- ja sähköliitännät tehdään laitteen etupuolelta. Laitteistoon kuuluu lämpökaapeli, jota estää kondenssiveden poistojärjestelmän jäätymisen. Lämpökaapeli ulottuu maks. metrin päähän lämpöpumpusta. Puhallinosa Puhallinosassa on suorakäyttöinen kammiopuhallin EC-moottorilla ja syvällä laskossuodattimella (perussuodattimen suodatusluokka on M5). Puhallinyksikkö voidaan vetää ulos rakenteesta. Suodattimen vaihto tapahtuu laitteen etupuolelta. Sovitteet ja lisävarusteet Kone voidaan toimittaa sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuna mallina, jossa poistoilmaliitäntä sijoitetaan joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Jäteilmaliitäntä voidaan sijoittaa joko katolle (ylös) tai koneen päätyyn. Lisävarusteet: Kanavaäänenvaimennin, pituus 080 mm Tarkastusluukku, valaistu Kanavapelti Suodatinpainemittari, U-putki, Kytölä tai Magnehelic

8 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet 2.2 Toiminta Yleistä on tarkoitettu energian talteenottoon poistoilmasta kerrostaloissa. Talteenotettu energia palautetaan lämmityspatteripiirin paluujohtoon, ks. toimintaperiaatekaavio alla. in toiminta on suunniteltu lämmitysjärjestelmille, joissa sekundääripuolen lämpötila on vähintään 20 C (iin tuleva vesi). GT3 GT4 ET4 GP2 GT2 GP4 +2 C EV EP FF +20 C HP ET Drain C F0 GT5 OP max temp out = 60 C normal t = 6 C min temp in = 20 C GT6 P2 P C Kompressori, säädettävä nopeus GT2 Poistoilman lämpötila-anturi, Drain Lauhdeveden poisto, suojattu jäätymiseltä GT3 Ulkoilman lämpötila-anturi (sijoitusilmansuunta pohjoinen-itä) EP Jäähdytyspiirin paineanturi GT4 Jäteilman lämpötila-anturi ET Jäähdytyspiirin lämpötila-anturi GT5 Lähtevän veden lämpötila-anturi (vesi lämmityspatteripiiriin) ET4 Höyrystimen lämpötila-anturi GT6 Tulevan veden lämpötila-anturi (paluu) EV Elektroninen paisuntaventtiili HP Korkeapainekytkin F0 Kompressorin taajuusmuuttaja OP Jäähdytyspiirin korkeapaineanturi FF Poistoilmapuhallin, säädettävä nopeus P Lämmityspatteripiirin kiertovesipumppu GP2/GP4 Virtauksen säädön paineanturi P2 Lämpöpumpun kiertovesipumppu, säätää ia

9 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 7 Ohjaus issa on aikaohjelma, joka on asetettu jatkuvalle käytölle ja yhdelle nopeudelle. Prosessiyksikössä aikaohjelmaan voidaan asettaa yhdestä kolmeen nopeutta. Jos FF (poistoilmapuhallin) vikaantuu, järjestelmä antaa hälytyksen ja kone pysähtyy. in säätö tulee tehdä kiertovesipumpun P2 kautta. Mikäli GT6 (tulevan veden lämpötila-anturi) havaitsee liian korkean lämpötilan, kompressori pysähtyy. Se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila laskee sallittuun arvoon. Mikäli EP (jäähdytyspiirin paineanturi) ja/tai GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) havaitsevat liian alhaisen lämpötilan, kompressorin nopeus hidastuu kunnes lämpötila nousee sallittuun arvoon. Mikäli OP (jäähdytyspiirin korkeapaineanturi) havaitsee liian korkean lauhdepaineen, kompressorin nopeus hidastuu. Jos GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) on alempi kuin 2 C, kompressori ei voi käynnistyä. Jos GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) on yli 3 C alhaisempi kuin GT2 (poistoilman lämpötila-anturi), kompressori ei voi käynnistyä. Kompressorisuojaus Jos F0 (taajuusmuuttaja) tai HP (korkeapainekytkin) antaa hälytyksen, kompressori pysähtyy. Korkeapainekytkin palautetaan manuaalisesti. Lämpötilan säätö -lämmitystä voidaan ohjata ulkoisella ohjaussignaalilla (0-0 VDC kaukolämpökeskuksesta) niin, että lämpöpumpun koko kapasiteetti käytetään ennen kaukolämmön käyttöönottoa. ia voidaan myös ohjata sisäisen patterikäyrän kautta. Paineensäätö Painetta voidaan säätää siten, että GP4 pitää paineen poistoilmakanavassa tasaisena. Jos kanavan paine poikkeaa ohjearvosta asetetun ajan kuluttua, järjestelmä antaa hälytyksen. Ilmanvirta voidaan lukea käsipäätteeltä. Savu/tulipalo Jos GT2 (poistoilman lämpötila-anturi) havaitsee asetettua hälytysrajaa korkeamman lämpötilan, järjestelmä antaa savu-/palohälytyksen. Kommunikointi Järjestelmän käyttämät vakioliikennöintitekniikat ovat modbus TCP/IP sekä teksti-web.

10 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet 3 Kytkentäohjeet ja sulakkeet 3. Turvakatkaisin 3.2 Suositeltu sulakekoko Sähkönsyöttöön on asennettava ja yhdistettävä turvakatkaisin. Koko Sulakesuositus (3 400V+N) 060-6AT 00-25AT AT 50-32AT AT 3.3 Sähkönsyöttö Sähkönsyöttö 3 400V+N liitetään kompressoriosan katkaisimeen.

11 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sähkökaavio Katso myös konekohtainen sähkökaavio, joka on toimitettu koneen mukana. Vaihtoehto - lämmitystarvetta ohjataan ulkopuolelta (0-0 VDC) Vaihtoehto 2 - lämmitystarvetta ohjataan sisäisesti (patterikäyrä) MAHDOLLINEN KESKITETTY PALOHÄLYTYS (AVAUTUVA KOSKETIN HÄLYTYKSELLE) MAHDOLLINEN KESKITETTY PALOHÄLYTYS (AVAUTUVA KOSKETIN HÄLYTYKSELLE) KIERTOVESIPUMPUN OHJAUS KIERTOVESIPUMPUN OHJAUS GND (VIESTIN NOLLA) SÄÄTÖVIESTI 0-0V SYÖTTÖLÄMPÖTILA- ANTURI (GT7) ULKOILMA LÄMPÖTILA- ANTURI (GT3) ULKOILMA LÄMPÖTILA- ANTURI (GT3) YHTEISHÄLYTYS YHTEISHÄLYTYS PE PE N L 3 L 2 L SYÖTTÖ 3 400V~50Hz N L 3 L 2 L SYÖTTÖ 3 400V~50Hz HB HB

12 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet 4 Käynnistäminen 4. Yleiset ohjeet 4.2 ia koskevat ohjeet Käynnistys on suoritettava koneen mukana toimitettujen tarkastuslistojen ja käyttöönottopöytäkirjan mukaan. Käynnistyksestä vastaavan henkilön ja myyjän allekirjoituksella varustettu käynnistyspöytäkirjan kopio on lähetettävä IV Produktin tilausten vastaanottoon. Takuun voimassaolo edellyttää, että käynnistys on tehty oikein. Kylmälaitepiriin ei saa tehdä takuuaikana muutoksia ilman IV Produktin hyväksyntää. Ennen mahdollista takuuhuoltokäynnin tilaamista on tehtävä vianetsintäohjeissa kuvatut toimet, jotta tarpeettomilta huoltokäynneiltä vältytään. koostuu modulaarisista lohkoista, kanava-asennusosista ja lisävarusteista. Koneen käynnistäminen ei vaadi erityisvaltuuksia, mutta kokoluokissa 50 ja 90 järjestelmälle on suoritettava vuototarkastus, ks. ".7 Kylmäaineen käsittely" sivu 4. Kun poistoilmalämpöpumppu asennetaan asutettuun kiinteistöön, puhallinosa on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti asennuksen jälkeen, sillä muutoin kiinteistön ilmanvaihto saattaa häiriintyä. Tämän jälkeen käynnistetään lämpöpumppuosa erikseen.

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 4.3 Puhallinosa/ilmanvaihto, käynnistys Tarkastuslista, tarkasta, että puhallusosa on:. sijoitettu oikein vedenkestävälle, tärinän eristetylle alustalle, ja että huolto- ja kunnossapitotila on riittävä ja että kaikki koneen ohessa toimitetut materiaalit on poistettu koneesta 2. liitetty poistoilmakanavaan (lämpöpumppuosan kautta) ja jäteilmakanavaan 3. liitetty sähkönsyöttöön. Ota tarvittaessa yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan tai huoltoteknikkoon. Puhaltimen käynnistys (Climatixin kautta): A. aseta pääkatkaisija asentoon Päällä/On B. tarkasta, ettei järjestelmä anna virheilmoituksia, korjaa mahdolliset viat C. Käynnistä kone siirtymällä valikkoriville KÄSIOHJAUS, paina säädintä ja valitse Automaat.

14 Sivu 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet 4.4 Lämpöpumppu/lämmön talteenotto, käynnistäminen Tarkastuslista, tarkasta, että lämpöpumppu on:. varustettu 0-johtimisella kaapelilla, joka on kytketty alakeskukseen mm. seuraavien liitäntöjen kautta - nestepuolen kiertovesipumpun säätö, signaali ulkoilman lämpötilaanturilta - ulkoisessa ohjauksessa: lämmitystarpeen signaali (esim. kaukolämpökeskuksesta) - sisäisessä ohjauksessa: lämpötila-anturin signaali (esim. lämmityspatteripiiristä) Tarkat kytkentäohjeet, ks. tilauskohtainen sähkökaavio. 2. liitetty nestepuolelle, ilmattu nesteen korkeimmasta kohdasta ja että nestevirtaus on säädetty laskennallisten tietojen mukaiseksi 3. varustettu kondenssiveden poistolla, joka on johdettu lattiakaivoon/ viemäriin (ei vesilukkoa; putki eristetty, mikäli kylmässä tilassa) 4. sisäistä ohjausta käytettäessä säädetty kiinteistön olemassa olevien lämpökäyrien mukaan (suositus: Climatixissa 3 C korkeampi tulokäyrä kuin kiinteistössä) Lämpöpumpun käynnistys (CARELin kautta): A. TÄRKEÄÄ! Kompressorin kampikammio on lämmitettävä ennen käynnistämistä. Lämmitys tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla lämpökaapelilla, kun kompressoriin kytketään virta. Lämpenemiseen kuluva aika riippuu ympäristön lämpötilasta. Kun kompressorin alapuoli tuntuu haalealta, kompressori voidaan käynnistää. B. Käynnistä kompressori seuraavasti IV Produkt Demand: 083% Status: OFFbyKEY Inv % 000 OFF Main Menu On/Off Unit IV Produkt OFF ON 2 Inv OFF IV Produkt IV Produkt Demand: 083% Status: UnitOn % 087 ON ON

15 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 3 5 Huolto-ohjeet 5. Huoltokaavio Huoltokaavio sisältää huoltotoimet ja -aikataulun komponenteille, joita ilmastointikoneessa voi olla. Huoltokaavio kannattaa kopioida ennen ensimmäistä huoltoa, jotta kaikki vuosittain tehtävät huollot voidaan merkitä muistiin. Huolto vuonna laitenumero... Osa Koodi Suositustoimenpide (tarkastus) Sivu Huolto suoritettu * (päiväys ja allekirjoitus) 6 kuukautta 2 kuukautta 8 kuukautta 24 kuukautta päiväys päiväys päiväys päiväys Poistoilmasuodatin ELEF Painehäviön tarkastus Suodattimen vaihto tarvittaessa 4 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä DX DX-patteri Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus 7 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Puhallinyksikkö ENF Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Ilmavirran tarkastus 8 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Sulkupelti EMT-0 Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Tiiviyden tarkastus 20 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Äänenvaimennin EMT-02 Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa 2 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä * Käyttöympäristöstä riippuen huoltoväli voi olla myös tätä lyhyempi.

16 Sivu 4 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.2 Suodatin (koodi ELEF) Ilmansuodattimen tehtävänä on ehkäistä koneen herkkien osien, esimerkiksi talteenottopatterin, likaantumista. Erilaisten suodatintyyppien teho voi vaihdella huomattavasti. Lisäksi niiden pölynerottamiskyvyssä on eroja. Siksi on tärkeää vaihtaa vanhan suodattimen tilalle laadultaan ja kapasiteetiltaan vastaava malli. Suodatuskyky ilmaistaan standarditunnuksilla: AL-alumiinisuodatin, G4-perussuodatin ja F6 F9 hienosuodatin. Mitä suurempi luku, sitä Suodatin suurempi erottamiskyky Suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Jos suodattimet tukkeutuvat, ilmastointikoneen kapasiteetti heikkenee. Suodattimet on siis vaihdettava, jos niiden aiheuttamat painehäviöt ylittävät suositellun lopullisen painehäviön. On tärkeää pysäyttää ilmastointikone suodatinta vaihdettaessa, jotta irtoava pöly ei pääse koneeseen. Siksi myös suodattimen osat on puhdistettava vaihdon yhteydessä. Tarkistus Tarkista suodattimien aiheuttama painehäviö. Se mitataan ilmaisimiin yhdistetyn painemittarin avulla. Tunnistimet sijaitsevat suodattimien molemmilla puolilla + xx Pa Suodatin on vaihdettava, kun paine alenee ilmoitetun määrän. Lopullisen painehäviön suositustaso merkitään suodattimen tarraan, kun kone otetaan käyttöön. Suodatintiedot Suodatinluokka Alkupainehäviö Pa Loppupainehäviö Pa

17 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 5 Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Suodattimien määrä Mitat (mm) L x K Pituus Pussien/ suodattimien määrä Suod. pinta-ala yht. (m²) Pussisuodatin G ,4 Pussisuodatin M , 060 Pussisuodatin M6 F ,5 Paneelisuodatin P ,3 Alumiinisuodatin ,4 Pussisuodatin G ,4 Pussisuodatin M ,3 00 Pussisuodatin M6 F , Paneelisuodatin P ,3 Alumiinisuodatin ,4 50 Pussisuodatin G4 Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7 F9 Paneelisuodatin P4 Alumiinisuodatin Pussisuodatin G , ,6 6,3 8, 9,9 0,5 0,5 Pussisuodatin M ,4 90 Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7 F ,2 Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin ,7

18 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet Suodattimen vaihto (ELEF). Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. 2. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Ilmastointikoneen sisällä vallitseva ylipaine aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. 3. Avaa epäkeskokiskot. Epäkeskokiskot 4. Irrota vanha suodatin vetämällä sitä itseäsi kohden. Käytöstä poistettuja suodattimia on käsiteltävä ympäristömääräysten mukaisesti. Suodattimet voidaan polttaa kokonaan. 5. Puhdista suodatinkaappi. 6. Aseta uusi suodatin paikalleen, paina epäkeskokiskoja sisäänpäin ja sulje tarkastusluukku. 7. Jos suodattimessa on suodatinvahti, kiinnitä tunnistimet suodattimen molemmille puolille. 8. Käynnistä ilmastointikone.

19 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Talteenottopatteri (DX-patteri) Talteenottopatteri ottaa talteen poistoilman sisältämää lämpöä ja siirtää sen vesikiertoiseen patteripiiriin. Patterin kapasiteetti heikkenee, jos sen pinnalle kertyy nöyhtää. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen paineen alenema lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan (tulopuolelle) kertyy ajan myötä nöyhtää. Tarkistus Tarkista. ettei patterin lamelleissa ole mekaanisia vaurioita 2. ettei patteri vuoda. 3. tippakaukalo ja viemäröinti (puhdista tarvittaessa) 4. viemäröintiputken jäätymissuoja (eristys ja lämmityskaapeli). Puhdistaminen Jos patterien lamellit ovat likaisia, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta, huuhtele lopuksi vedellä.

20 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.4 Puhallinosa (koodi ENF) Puhallin kuljettaa ilmaa järjestelmän läpi, eli sen on voitettava ilmanvastus kanavissa ja ilmastointikoneessa. Puhaltimien kierrosluku on säädetty siten, että ilma virtaa oikein. Jos virtaus jää liian vähäiseksi, ilmastointikone ei toimi oikein. 2 Jos ilmavirtaus on liian vähäinen, ilmanvaihtoteho heikkenee. Lisäksi epätasapaino voi Puhallinyksikkö saada kosteuden työntymään rakenteisiin varustettu EC-. Säätöyksiköllä Liian vähäinen ilmavirtaus moottori 3 voi aiheutua nöyhdän kertymisestä puhallinpyörään. 2. Puhallinpyörä 3. Tärinänvaimennin Jos puhallin pyörii väärään suuntaan, ilma virtaa edelleen oikeaan suuntaan mutta kapasiteetti heikkenee merkittävästi. Tarkista tällöin pyörimissuunta. VAROITUS! Korkea jännite ja pyörivä puhallin aiheuttavat henkilövahingon vaaran. Kunnossapito ja huolto Sammuta laite ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista.

21 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 9 Puhallin, tarkastaminen. Irrota ruuvit kohdasta ja sokat/ruuvit kohdasta 2. Vedä puhallinyksikkö ulos (puhallin ja moottori on asennettu kiskoihin). 2. Tarkasta, että puhallinpyörä pyörii helposti, on tasapainossa eikä tärise. Tarkista myös, että puhallinpyörässä ei ole hiukkaskasaumia. Epätasapaino voi johtua kasaumasta, tai puhallinpyörän vahingoittumisesta. 3. Kuuntele moottorista kuuluvia kuulalaakerien ääniä. Jos laakerit ovat hyvässä kunnossa, kuuluu suriseva ääni. Raapiva tai kumiseva ääni voi olla merkki laakerien vaurioitumisesta. Tällöin tarvitaan huoltoa. 4. Tarkasta, että puhallinpyörä on hyvin kiinni eikä osu imukartioon. 5. Puhallinpyörät ja moottori on asennettu kumivaimentimella varustettuun telineeseen. Tarkista, että vaimentimet ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. 6. Tarkasta kiinnitysruuvit, ripustukset ja telineet. 7. Tarkista, että liitosaukon liitoslevyjä ympäröivät tiivisteet ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. 8. Tarkista, että letkut ovat paikoillaan tuloissa. 9. Kiinnitä puhallinyksikkö takaisin paikalleen. Puhallin, puhdistus. Tee Tarkistus-kohdan tehtävä. 2. Pyyhi mahdolliset kerrostumat pois puhallinpyörästä. Käytä ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta. 3. Moottorin ulkopinta on pidettävä puhtaana pölystä, liasta ja öljystä. Puhdista pyyhkimällä. Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta. Jos paksu likakerros haittaa staattorin rungon jäähtymistä, on olemassa ylikuumenemisen vaara. 4. Imuroi lopuksi ilmastointikone, jotta pöly ei pääse kanavajärjestelmään. 5. Puhdista muut osat samalla tavalla kuin puhallinpyörät. Tarkista, että tulokartiot ovat tiukasti paikoillaan. 6. Tee Tarkistus-kohdan tehtävä 9. Ylikuumentumissuojan palauttaminen. Katkaise puhallinmoottorin sähkönsyöttö. 2. Odota vähintään 20 sekuntia sen jälkeen, kun puhallinpyörä on pysähtynyt. 3. Katkaise puhallinmoottorin sähkönsyöttö. 2

22 Sivu 20 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.5 Sulkupelti (koodi EMT-0) Sulkupelti (koodi EMT-0) Pellin avulla säädetään ilmavirtaa. Jos se toimii puutteellisesti, tällöin aiheutuvilla häiriöillä voi olla vakavat seuraukset. Tarkistus Puhdistaminen. Tarkista säätölaitteen toiminta. 2. Tarkasta, että sulkupelti sulkeutuu tiiviisti. Jos tulos ei ole tyydyttävä, säädä sulkupelti tiiviiksi (ei koske säätöpeltiä). 3. Tarkista tiivistyslistat. 4. Jos pelti ei toimi, tarkista, että käyttömekanismissa tai pellin levyssä ei ole toimintaa estävää ruuvia. Puhdista pellinlevy pyyhkimällä. Jos lika on pinttynyttä, voidaan käyttää ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta.

23 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Äänenvaimennin tekee järjestelmästä hiljaisemman. Tarkistus Puhdistaminen Tarkista, että äänenvaimennuselementti on ehjä ja puhdas. Puhdista tarvittaessa. Imuroi ja/tai pyyhi kaikki pinnat kostealla. Jos lika on pinttynyttä, voidaan käyttää pyöriviä nylonharjoja.

24 Sivu 22 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Vianetsintä 6. Vianetsintä hälytyksen tultua Kylmäainepiirin hälytykset näkyvät vaihekytkimen näytössä. Lisätietoja on kohdassa 2.2 Ohjaustoiminto. Hälytys voi aiheutua esimerkiksi korkeapainekytkimen ja taajuusmuuttajan vuoksi. Saat selville hälytyksen syyn toimimalla seuraavasti. Tarkistus Mahdollinen syy Toimenpide Onko korkeapainekytkin lauennut? EI Hälytys höyrystyslämpötila alhainen? Lue valikosta Tila: Hälytys. EI Vilkkuuko taajuusmuuttajan merkkivalo punaisena? KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei virtausta lauhduttimessa tai liian vähäinen virtaus Viallinen korkeapainekytkin Liian vähän kylmäainetta Ilmanvirtaus höyrystimessä on heikko tai sitä ei ole Viallinen paisuntaventtiili, tai alipainevahti Vaihe puuttuu tai liian alhainen jännite Portaattomasti ohjatun kompressorin ylikuormitus tai vika Tarkista veden virtaus lauhduttimessa. Nollaa painekytkin käsin. Tarkista/vaihda. Etsi vuodot ja tuki ne. Lisää kylmäainetta. Tarkista/säädä virtaus Tarkista/vaihda. Tarkista 3 vaihetta ja mittaa syöttöjännite. Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite vähintään minuutiksi. Tarkista, että kompressorista ei kuulu epänormaaleja ääniä. Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite vähintään minuutiksi. Tarkista, että kompressorista ei kuulu epänormaaleja ääniä.

25 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Vianetsintä oireiden ja toimintatilailmoitusten mukaan Oireet Kompressori ei käynnisty Kompressorin nopeus vähentyy Toimintatilailmoitus lämpöpumppu OFFbyKey Mahdollinen syy Carelin valikossa On/Off Unit ei ole tehty valintaa ON. Toimenpide Valitse ON. OFFbyDIN Climatixin asetusta ei ole tehty. Aseta KÄSIOHJAUS -arvoksi "Automaat". UnitOn FrostTemp HiPress. Tarvesignaali on alle 0 % (Climatixvalikko Lämmitystarve). 2. Kompressorin käynnistysviiveaika ei ole vielä saavuttanut 0:aa.. Jäteilmalämpötilan ja poistoilmalämpötilan välinen ero on yli 3 C (valikko End defrostdiff). 2. Jäteilman lämpötila on alle 2 C (valikko End temp min freq:). 3. Kompressori on pysähtynyt, koska höyrystymislämpötila tai jäteilmalämpötila/höyrystimen pintalämpötila on laskenut ao. minimirajan alle kompressorin miniminopeudella.. Veden virtaus lämpöpumpun läpi on liian heikko. 2. Lämpöpumppuun tulevan paluuveden lämpötila on liian korkea.. Tarkasta ulkopuolinen ohjaus 0-0V, lämpökäyrä ja ulkoilman lämpötila-anturi. 2. Odota tai tee pikakäynnistys. a. Odota kunnes jäteilmalämpötila nousee käynnistystasolle. b. Tee pikakäynnistys 2. Odota jäteilmalämpötilan nousemista. 3. Tarkasta, ettei ilmanvirtaus ole liian alhainen.. Säädä vedenvirtausta. 2. Tarkasta tuloveden lämpötila.

26 Sivu 24 Käyttö- ja huolto-ohjeet 7 Koodiavaimet 7. Lohko-osat 7.2 Kanava-asennusosat Sulkupelti (koodi EMT-0) Puhallinosa (koodi EHP-F) EHP-F -a-b-c-d-00 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 c - Puhallinmalli C = 00 D, E = 060, 00, 50, 90 F = 50, 90 EMT-0 -a Pelti ilman moottoria a - Koko 060, 00, 50, 90 Lisävarusteet: KJST-03 Käsisäätö KJST-04 Toimilaite, jousipalautus Äänenvaimennin (koodi EMT-02) d - Liitäntä Lisävarusteet: ENFT-0 -a-b-c 0 = Kanavaliitäntä pääty 02 = Koneliitäntä pääty Liitäntäsarja EMT-02 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo c - Liitäntänumero ELEF -a-b 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 0, 02, 03, 04, 04, 05 Suodatin a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Suodatinluokka MIET-FB -b b - Tyyppi AL, G4, M5, M6, F7-F9, C7 Suodatinvahti 0 = Painemittarin U-putki 02 = Kytölä-painemittari 03 = Magnehelic-painemittari Kompressoriosa (koodi EHP-C) EHP-C -a-b-c-d-00 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 c - Tehovaihtoehto 060, = 00 =, 2 d - Liitäntä 0 = Kanavaliitäntä pääty 02 = Koneliitäntä pääty 03 = Kanavaliitäntä katto

27 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Lisävarusteet 7.4 Ohjausvarusteet Jalkasarja jalustaan (koodi EHPT-0) EHPT-0 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 Asennus ulos (koodi EHPT-02) EHPT-02 -a-b Asennus ulos a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Pituusjakso 0, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Kangasliitäntä (koodi EMMT-03) Joustava kudos, p = 0-50 mm EMMT-03 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 Jalusta (koodi EMMT-05) EMMT-05 -a-b a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Pituusjakso = mm Tarkistuslasi (koodi EMMT-06) Pleksilasi, ei E3-koteloon (eristyksen paloluokitus EI 30) -a-b-c-d a - Aggregaatti b - Moottoriohjaus c - Talteenotto d - Ohjausjärjestelmä CST = Top CSC = Compact CSF = Flex sisätiloihin CSU = Flex ulos CSM = Flex MSE = V0 = Kierroslukuohjattu -vaiheinen, 0 A, 230 V V = Kierroslukuohjattu -vaiheinen, 0 A, 230 V V30 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 0 A, 400 V V3 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 0 A, 400 V V36 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 6 A, 400 V V320 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 20 A, 400 V V66 = Kierroslukuohjattu 2 3-vaiheinen 6A-400V R = Pyörivä levy VVX P = Tasainen VVX M = Vastavirtaan VVX H = Talteenottopatteri CX = Siemens Climatix 600 UC = Ohjauslaitteet kytkentärimaan ilman prosessiyksikköä (DUC) MK = Ilman ohjauslaitteita mutta varustettuna kaapeleilla (puhaltimet ja roottori yhdistetty kytkentärimaan) US = Ilman ohjauslaitteita ja kaapeleita HS = Erityinen lto-ohjaus MX = Lämpöpumpun ohjaus Eco- Heater Sisävalaistus (koodi EMMT-07) IP 44, suojaritilä. Nostokonsoli (koodi EMMT-08) Alumiiniprofiilille. Muutoshistoria Versio nro Suositeltu sulakekoko, Sähkökaavio

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot00 50 90 0

Lisätiedot

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top

Ilmastointikone. Käyttö- ja huolto-ohje Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohje Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu SISÄLLYSLUETTELO Koneen sisäinen varustus 1 Yleinen Koko 03 06 10 1.1 Yleistä 2 1.2 Huolto 3 1.3 Huoltoväli 3 1.4 Varaosat 3 1.5 Tekniset

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys

Lisätiedot

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje

Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W Asennusohje Lämpöpumppu ja Kombimoduuli 200-300 A/W 12889-1.1I Asennusohje Tuotenro 12893 Painos 2,0 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet ja symbolien selitykset 3 1.1 Turvallisuusohjeet 3 1.2 Symbolien

Lisätiedot

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006

917062-0 SF. Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN. Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 917062-0 SF Novenco -ilmankäsittelykone Climaster ZCN Asennus ja kunnossapito MU 13517 1006 Novenco Climaster ZCN 1. Johdanto 2. Käyttötarkoitus 3. Käsittely 3.1 Paino 3.2 Kootut yksiköt 3.3 Osat 4. Vastaanotto

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT Alkaen ohjelmaversiosta 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu

Asentajan käsikirja. JÄMÄ Moon 14 ja 20 kw. Ilma/vesi-lämpöpumppu Asentajan käsikirja kw Ilma/vesi-lämpöpumppu L E K 5360108 5360127 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10

Lisätiedot

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 1 WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 3. Toimitus / nosto ja asennus 4. Sulkupelti / suodatin 5.-10. Pyörivälämmönsiirrin 11. Levylämmönsiirrin

Lisätiedot

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW. 5-17 kw. Asennusohje 6 720 810 847 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Asennusohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S

Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S Käyttö- ja asennusopas EX35S EX50S EX65S 2014-06-1919 CZ06525 Ver B Sisällysluettelo Johdanto... 5 1. Ohjauspaneeli ja -yksikkö... 6 2. Käyttöasetukset... 7 2.1. Näyttö... 7 2.2. Lisälämminvesi... 7 2.3.

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F2300. Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 LEK Asentajan käsikirja Ilma/vesi-lämpöpumppu IHB FI 1138-1 031743 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 7 Kuljetus ja säilytys 7 Asennus 7 Mukana toimitetut komponentit 10 Sivuluukun

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI

Asennusohje. 086U6289 Rev. 10 FI Asennusohje Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U6289 Rev. 10 FI Mikäli näitä

Lisätiedot

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80

Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Jäähdytyskone COOL DX, versio D Asennus- ja huolto-ohje Koko 08-80 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Sisällysluettelo. Yleiskuvaus 3.. Yleistä 3.2 Toimintaperiaate 4 2 Turvallisuusohjeet 5 2. Turvakytkin/päävirtakytkin

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

Asennusohje DHP-S VMGFB220

Asennusohje DHP-S VMGFB220 Asennusohje DHP-S VMGFB220 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/ S:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60

JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 JÄÄHDYTYSKONE COOLER Asennus- ja huolto-ohje Koko 14 60 Koko 14-18 Koko 24-60 SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 3 1.1 Yleistä 3 1.2 Funktionsprincip 4 1.2.1 Cooler 14 och 18 4 1.2.2 Cooler 24, 34, 48 och 60 5 2 Turvaohjeet

Lisätiedot

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa

RE01 1445FI. Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85. Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa RE01 1445FI Asennus- ja käyttöohje Oilon RE 35 RE 85 Perehdy näihin ohjeisiin huolellisesti ennen asennusta, käyttöönottoa, tai huoltoa Sisältö 1. Johdanto 1.1. Yleistä asennus- ja käyttöohjeesta...3

Lisätiedot

Lämpöpumput kotikäyttöön

Lämpöpumput kotikäyttöön MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Asennusopas DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot