Käyttö- ja huolto-ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Poistoilmalämpöpumppu Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje

2

3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus Turvallisuusohjeet Valmistaja Merkinnät CE-merkintä ja EU-vakuutus Huoltaminen Kylmäaineen käsittely Pidennetty takuu Varaosat Rakenne ja toiminta 2. Rakenne Toiminta Kytkentäohjeet ja sulakkeet 3. Turvakatkaisin Suositeltu sulakekoko Sähkönsyöttö Sähkökaavio Käynnistäminen 4. Yleiset ohjeet ia koskevat ohjeet Puhallinosa/ilmanvaihto, käynnistys Lämpöpumppu/lämmön talteenotto, käynnistäminen Huolto-ohjeet 5. Huoltokaavio Suodatin (koodi ELEF) Talteenottopatteri (DX-patteri) Puhallinosa (koodi ENF) Sulkupelti (koodi EMT-0) Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Vianetsintä 6. Vianetsintä hälytyksen tultua Vianetsintä oireiden ja toimintatilailmoitusten mukaan Koodiavaimet...24

4 Sivu 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet Yleistä. Käyttötarkoitus.2 Turvallisuusohjeet Lukittava turvakatkaisin -sarja sisältää erittäin tehokkaita poistoilmakoneita, joissa on sisäänrakennettu, teholtaan portaattomasti säädettävä lämpöpumppu. on tarkoitettu lämmön talteenottoon sisäilmaa parantavista ilmastointijärjestelmistä energiatehokkaissa kerrostaloissa. Ota laitteen varoituskilvet ja seuraavat turvallisuusohjeet huomioon. VAROITUS! Korkea jännite ja pyörivä puhallin aiheuttavat henkilövahingon vaaran. Kunnossapito ja huolto Sammuta laite ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. Tarkastusluukut VAROITUS! Ilmastointikoneen sisällä vallitseva ylipaine aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista. HUOMIO! Liikkuvien osien edessä olevien luukkujen on oltava normaalisti lukittuina. Muutoin kosketussuojaus ei ole riittävä. Luukut avataan laitteen mukana toimitetulla avaimella kunnossapidon ajaksi. Sähköliitäntä VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Ilmastointikoneisiin ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.

5 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 3.3 Valmistaja poistoilmalämpöpumpun valmistaja: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ.4 Merkinnät -poistoilmalämpöpumppu koostuu kahdesta lohkosta. Kaikkien lohkojen etuosassa on tyyppikilpi. Siihen on merkitty lohkon tunnistustiedot. Modell Model Kodnyckel Code key EHP-C Beteckning Project name VP POS Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 305 YYMM Art. Nr Esimerkki tyyppikilvestä.5 CE-merkintä ja EU-vakuutus -poistoilmalämpöpumput on CE-merkitty, eli ne täyttävät toimitushetkellä EU:n konedirektiivin 2006/42/EU ja muiden jäähdytyslaitteisiin sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen on dokumentoitu EU-vakuutukseen (vakuutukseen ehtojen täyttämisestä), joka näkyy osoitteessa CE-merkintä on myönnetty IV Produkt AB:n valmistamille ja toimittamille jäähdytyslaitteille ohjauslaitteineen s 2 3 Art. Nr _0 Esimerkki ilmastointikoneen CE-kilvestä

6 Sivu 4 Käyttö- ja huolto-ohjeet.6 Huoltaminen Tämän laitteen jatkuva hoitaminen voidaan antaa kiinteistönhoitajan tehtäväksi. On myös mahdollisuus tehdä sopimus osaavan huoltoyhtiön kanssa..7 Kylmäaineen käsittely.8 Pidennetty takuu Seuraavaan on koottu yhteenveto jäähdytyslaitteen kylmäaineen käsittelyohjeista ja -vaatimuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät EY:n F-kaasuasetuksessa ja ruotsalaisessa kylmäaineasetuksessa (KMF). Asetuksilla pyritään vähentämään aineiden vaikutuksia ilmastoon EU:n ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu Jäähdytyslaitteen käyttäjän on toiminnassaan: huolehdittava vuotovahinkojen rajoittamisesta ja ehkäisemisestä ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotovahingon sattuessa varmistettava, että kylmäainepiirin huolto- ja korjaustöistä vastaa valtuutettu kylmälaitehuoltaja varmistettava, että kylmäaineen käsittely ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja noudattaa maan lainsäädäntöä. Käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joilla on tekninen vastuu asetuksen piiriin kuuluvista varusteista ja laitteista. Vuototarkastus ja tarkastusraportti Seuraavat määräykset koskevat ilmastointikoneita, joiden piirikohtainen kylmäainemäärä on 3 kg tai enemmän (, koot 50 ja 90): Vuototarkastuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on pätevyys kylmäaineiden käsittelyyn. Tarkastus on tehtävä - asennuksen/käyttöönoton yhteydessä, - määräajoin vähintään kerran vuodessa siten, että tarkastusten välillä on enintään 2 kuukautta, sekä - kuukauden sisällä mahdollisista kunnossapitotoimista (esim. vuodon korjaamisen tai osanvaihdon jälkeen). Käyttäjän tulee laatia tarkastusraportti, johon sisällytetään muun muassa lisätyn kylmäaineen määrä ja tyyppi, talteenotetun kylmäaineen tiedot, tarkastusten ja kunnossapidon tulokset sekä huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön ja yrityksen tiedot. Jos toimitus sisältää 5 vuoden takuun ABM 07:n ja lisäyksen ABM-V 07 mukaisesti tai NL 0:n ja lisäyksen VU03 mukaisesti, laitteen mukana toimitetaan IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu. Pidennetty takuu edellyttää, että dokumentoinnin ja allekirjoitukset sisältävä IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu voidaan esittää..9 Varaosat Tämän laitteen varaosia ja varusteita voi tilata lähimmästä IV Produktin myyntikonttorista. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava tuotteen tilausnumero ja nimike. Tiedot näkyvät erillisessä kilvessä laitteen kussakin osassa. Ilmastointikoneen varaosat on kuvattu erillisessä luettelossa.

7 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 5 2 Rakenne ja toiminta 2. Rakenne -poistoilmalämpöpumppu koostuu kahdesta toiminnallisesta osasta: lämpöpumppuosasta ja puhallinosasta. Lämpöpumppuosa Puhallinosa Lämpöpumppuosa Lämpöpumppuosa koostuu DX-talteenottopatterista, elektronisesta paisuntaventtiilistä, nopeudeltaan portaattomasti säädettävästä kompressorista, levylämmönvaihtimesta (kylmäaineen ja lämpöpatteripiirin nestepuolen välillä), jäätymiseltä suojatusta kondenssiveden poistojärjestelmästä ja integroidusta ohjauslaitteistosta sähkökytkentöineen. Jäähdytyspiiri on integroitu lämpöpumppuosaan. Kompressori ja ohjauskomponentit on eristetty poistoilmavirtauksesta. Jäähdytyspiiri on testattu tehtaalla ja rakennettu painelaitedirektiivin PED 97/23/EY, moduuli A, mukaan. Rakenne vastaa standardia EN378. Jäähdytyspiirissä on korkeapainekytkin (manuaalinen palautus) sekä korkean/matalan paineen suoja- ja hälytystoiminnot. Jäähdytyspiirin ohjaus estää poistoilmapatterin jäätymisen. Kylmäaine on tyyppiä R34a. Kaikki putki- ja sähköliitännät tehdään laitteen etupuolelta. Laitteistoon kuuluu lämpökaapeli, jota estää kondenssiveden poistojärjestelmän jäätymisen. Lämpökaapeli ulottuu maks. metrin päähän lämpöpumpusta. Puhallinosa Puhallinosassa on suorakäyttöinen kammiopuhallin EC-moottorilla ja syvällä laskossuodattimella (perussuodattimen suodatusluokka on M5). Puhallinyksikkö voidaan vetää ulos rakenteesta. Suodattimen vaihto tapahtuu laitteen etupuolelta. Sovitteet ja lisävarusteet Kone voidaan toimittaa sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuna mallina, jossa poistoilmaliitäntä sijoitetaan joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Jäteilmaliitäntä voidaan sijoittaa joko katolle (ylös) tai koneen päätyyn. Lisävarusteet: Kanavaäänenvaimennin, pituus 080 mm Tarkastusluukku, valaistu Kanavapelti Suodatinpainemittari, U-putki, Kytölä tai Magnehelic

8 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet 2.2 Toiminta Yleistä on tarkoitettu energian talteenottoon poistoilmasta kerrostaloissa. Talteenotettu energia palautetaan lämmityspatteripiirin paluujohtoon, ks. toimintaperiaatekaavio alla. in toiminta on suunniteltu lämmitysjärjestelmille, joissa sekundääripuolen lämpötila on vähintään 20 C (iin tuleva vesi). GT3 GT4 ET4 GP2 GT2 GP4 +2 C EV EP FF +20 C HP ET Drain C F0 GT5 OP max temp out = 60 C normal t = 6 C min temp in = 20 C GT6 P2 P C Kompressori, säädettävä nopeus GT2 Poistoilman lämpötila-anturi, Drain Lauhdeveden poisto, suojattu jäätymiseltä GT3 Ulkoilman lämpötila-anturi (sijoitusilmansuunta pohjoinen-itä) EP Jäähdytyspiirin paineanturi GT4 Jäteilman lämpötila-anturi ET Jäähdytyspiirin lämpötila-anturi GT5 Lähtevän veden lämpötila-anturi (vesi lämmityspatteripiiriin) ET4 Höyrystimen lämpötila-anturi GT6 Tulevan veden lämpötila-anturi (paluu) EV Elektroninen paisuntaventtiili HP Korkeapainekytkin F0 Kompressorin taajuusmuuttaja OP Jäähdytyspiirin korkeapaineanturi FF Poistoilmapuhallin, säädettävä nopeus P Lämmityspatteripiirin kiertovesipumppu GP2/GP4 Virtauksen säädön paineanturi P2 Lämpöpumpun kiertovesipumppu, säätää ia

9 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 7 Ohjaus issa on aikaohjelma, joka on asetettu jatkuvalle käytölle ja yhdelle nopeudelle. Prosessiyksikössä aikaohjelmaan voidaan asettaa yhdestä kolmeen nopeutta. Jos FF (poistoilmapuhallin) vikaantuu, järjestelmä antaa hälytyksen ja kone pysähtyy. in säätö tulee tehdä kiertovesipumpun P2 kautta. Mikäli GT6 (tulevan veden lämpötila-anturi) havaitsee liian korkean lämpötilan, kompressori pysähtyy. Se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila laskee sallittuun arvoon. Mikäli EP (jäähdytyspiirin paineanturi) ja/tai GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) havaitsevat liian alhaisen lämpötilan, kompressorin nopeus hidastuu kunnes lämpötila nousee sallittuun arvoon. Mikäli OP (jäähdytyspiirin korkeapaineanturi) havaitsee liian korkean lauhdepaineen, kompressorin nopeus hidastuu. Jos GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) on alempi kuin 2 C, kompressori ei voi käynnistyä. Jos GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) on yli 3 C alhaisempi kuin GT2 (poistoilman lämpötila-anturi), kompressori ei voi käynnistyä. Kompressorisuojaus Jos F0 (taajuusmuuttaja) tai HP (korkeapainekytkin) antaa hälytyksen, kompressori pysähtyy. Korkeapainekytkin palautetaan manuaalisesti. Lämpötilan säätö -lämmitystä voidaan ohjata ulkoisella ohjaussignaalilla (0-0 VDC kaukolämpökeskuksesta) niin, että lämpöpumpun koko kapasiteetti käytetään ennen kaukolämmön käyttöönottoa. ia voidaan myös ohjata sisäisen patterikäyrän kautta. Paineensäätö Painetta voidaan säätää siten, että GP4 pitää paineen poistoilmakanavassa tasaisena. Jos kanavan paine poikkeaa ohjearvosta asetetun ajan kuluttua, järjestelmä antaa hälytyksen. Ilmanvirta voidaan lukea käsipäätteeltä. Savu/tulipalo Jos GT2 (poistoilman lämpötila-anturi) havaitsee asetettua hälytysrajaa korkeamman lämpötilan, järjestelmä antaa savu-/palohälytyksen. Kommunikointi Järjestelmän käyttämät vakioliikennöintitekniikat ovat modbus TCP/IP sekä teksti-web.

10 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet 3 Kytkentäohjeet ja sulakkeet 3. Turvakatkaisin 3.2 Suositeltu sulakekoko Sähkönsyöttöön on asennettava ja yhdistettävä turvakatkaisin. Koko Sulakesuositus (3 400V+N) 060-6AT 00-25AT AT 50-32AT AT 3.3 Sähkönsyöttö Sähkönsyöttö 3 400V+N liitetään kompressoriosan katkaisimeen.

11 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sähkökaavio Katso myös konekohtainen sähkökaavio, joka on toimitettu koneen mukana. Vaihtoehto - lämmitystarvetta ohjataan ulkopuolelta (0-0 VDC) Vaihtoehto 2 - lämmitystarvetta ohjataan sisäisesti (patterikäyrä) MAHDOLLINEN KESKITETTY PALOHÄLYTYS (AVAUTUVA KOSKETIN HÄLYTYKSELLE) MAHDOLLINEN KESKITETTY PALOHÄLYTYS (AVAUTUVA KOSKETIN HÄLYTYKSELLE) KIERTOVESIPUMPUN OHJAUS KIERTOVESIPUMPUN OHJAUS GND (VIESTIN NOLLA) SÄÄTÖVIESTI 0-0V SYÖTTÖLÄMPÖTILA- ANTURI (GT7) ULKOILMA LÄMPÖTILA- ANTURI (GT3) ULKOILMA LÄMPÖTILA- ANTURI (GT3) YHTEISHÄLYTYS YHTEISHÄLYTYS PE PE N L 3 L 2 L SYÖTTÖ 3 400V~50Hz N L 3 L 2 L SYÖTTÖ 3 400V~50Hz HB HB

12 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet 4 Käynnistäminen 4. Yleiset ohjeet 4.2 ia koskevat ohjeet Käynnistys on suoritettava koneen mukana toimitettujen tarkastuslistojen ja käyttöönottopöytäkirjan mukaan. Käynnistyksestä vastaavan henkilön ja myyjän allekirjoituksella varustettu käynnistyspöytäkirjan kopio on lähetettävä IV Produktin tilausten vastaanottoon. Takuun voimassaolo edellyttää, että käynnistys on tehty oikein. Kylmälaitepiriin ei saa tehdä takuuaikana muutoksia ilman IV Produktin hyväksyntää. Ennen mahdollista takuuhuoltokäynnin tilaamista on tehtävä vianetsintäohjeissa kuvatut toimet, jotta tarpeettomilta huoltokäynneiltä vältytään. koostuu modulaarisista lohkoista, kanava-asennusosista ja lisävarusteista. Koneen käynnistäminen ei vaadi erityisvaltuuksia, mutta kokoluokissa 50 ja 90 järjestelmälle on suoritettava vuototarkastus, ks. ".7 Kylmäaineen käsittely" sivu 4. Kun poistoilmalämpöpumppu asennetaan asutettuun kiinteistöön, puhallinosa on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti asennuksen jälkeen, sillä muutoin kiinteistön ilmanvaihto saattaa häiriintyä. Tämän jälkeen käynnistetään lämpöpumppuosa erikseen.

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 4.3 Puhallinosa/ilmanvaihto, käynnistys Tarkastuslista, tarkasta, että puhallusosa on:. sijoitettu oikein vedenkestävälle, tärinän eristetylle alustalle, ja että huolto- ja kunnossapitotila on riittävä ja että kaikki koneen ohessa toimitetut materiaalit on poistettu koneesta 2. liitetty poistoilmakanavaan (lämpöpumppuosan kautta) ja jäteilmakanavaan 3. liitetty sähkönsyöttöön. Ota tarvittaessa yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan tai huoltoteknikkoon. Puhaltimen käynnistys (Climatixin kautta): A. aseta pääkatkaisija asentoon Päällä/On B. tarkasta, ettei järjestelmä anna virheilmoituksia, korjaa mahdolliset viat C. Käynnistä kone siirtymällä valikkoriville KÄSIOHJAUS, paina säädintä ja valitse Automaat.

14 Sivu 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet 4.4 Lämpöpumppu/lämmön talteenotto, käynnistäminen Tarkastuslista, tarkasta, että lämpöpumppu on:. varustettu 0-johtimisella kaapelilla, joka on kytketty alakeskukseen mm. seuraavien liitäntöjen kautta - nestepuolen kiertovesipumpun säätö, signaali ulkoilman lämpötilaanturilta - ulkoisessa ohjauksessa: lämmitystarpeen signaali (esim. kaukolämpökeskuksesta) - sisäisessä ohjauksessa: lämpötila-anturin signaali (esim. lämmityspatteripiiristä) Tarkat kytkentäohjeet, ks. tilauskohtainen sähkökaavio. 2. liitetty nestepuolelle, ilmattu nesteen korkeimmasta kohdasta ja että nestevirtaus on säädetty laskennallisten tietojen mukaiseksi 3. varustettu kondenssiveden poistolla, joka on johdettu lattiakaivoon/ viemäriin (ei vesilukkoa; putki eristetty, mikäli kylmässä tilassa) 4. sisäistä ohjausta käytettäessä säädetty kiinteistön olemassa olevien lämpökäyrien mukaan (suositus: Climatixissa 3 C korkeampi tulokäyrä kuin kiinteistössä) Lämpöpumpun käynnistys (CARELin kautta): A. TÄRKEÄÄ! Kompressorin kampikammio on lämmitettävä ennen käynnistämistä. Lämmitys tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla lämpökaapelilla, kun kompressoriin kytketään virta. Lämpenemiseen kuluva aika riippuu ympäristön lämpötilasta. Kun kompressorin alapuoli tuntuu haalealta, kompressori voidaan käynnistää. B. Käynnistä kompressori seuraavasti IV Produkt Demand: 083% Status: OFFbyKEY Inv % 000 OFF Main Menu On/Off Unit IV Produkt OFF ON 2 Inv OFF IV Produkt IV Produkt Demand: 083% Status: UnitOn % 087 ON ON

15 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 3 5 Huolto-ohjeet 5. Huoltokaavio Huoltokaavio sisältää huoltotoimet ja -aikataulun komponenteille, joita ilmastointikoneessa voi olla. Huoltokaavio kannattaa kopioida ennen ensimmäistä huoltoa, jotta kaikki vuosittain tehtävät huollot voidaan merkitä muistiin. Huolto vuonna laitenumero... Osa Koodi Suositustoimenpide (tarkastus) Sivu Huolto suoritettu * (päiväys ja allekirjoitus) 6 kuukautta 2 kuukautta 8 kuukautta 24 kuukautta päiväys päiväys päiväys päiväys Poistoilmasuodatin ELEF Painehäviön tarkastus Suodattimen vaihto tarvittaessa 4 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä DX DX-patteri Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus 7 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Puhallinyksikkö ENF Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Ilmavirran tarkastus 8 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Sulkupelti EMT-0 Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Tiiviyden tarkastus 20 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Äänenvaimennin EMT-02 Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa 2 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä * Käyttöympäristöstä riippuen huoltoväli voi olla myös tätä lyhyempi.

16 Sivu 4 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.2 Suodatin (koodi ELEF) Ilmansuodattimen tehtävänä on ehkäistä koneen herkkien osien, esimerkiksi talteenottopatterin, likaantumista. Erilaisten suodatintyyppien teho voi vaihdella huomattavasti. Lisäksi niiden pölynerottamiskyvyssä on eroja. Siksi on tärkeää vaihtaa vanhan suodattimen tilalle laadultaan ja kapasiteetiltaan vastaava malli. Suodatuskyky ilmaistaan standarditunnuksilla: AL-alumiinisuodatin, G4-perussuodatin ja F6 F9 hienosuodatin. Mitä suurempi luku, sitä Suodatin suurempi erottamiskyky Suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Jos suodattimet tukkeutuvat, ilmastointikoneen kapasiteetti heikkenee. Suodattimet on siis vaihdettava, jos niiden aiheuttamat painehäviöt ylittävät suositellun lopullisen painehäviön. On tärkeää pysäyttää ilmastointikone suodatinta vaihdettaessa, jotta irtoava pöly ei pääse koneeseen. Siksi myös suodattimen osat on puhdistettava vaihdon yhteydessä. Tarkistus Tarkista suodattimien aiheuttama painehäviö. Se mitataan ilmaisimiin yhdistetyn painemittarin avulla. Tunnistimet sijaitsevat suodattimien molemmilla puolilla + xx Pa Suodatin on vaihdettava, kun paine alenee ilmoitetun määrän. Lopullisen painehäviön suositustaso merkitään suodattimen tarraan, kun kone otetaan käyttöön. Suodatintiedot Suodatinluokka Alkupainehäviö Pa Loppupainehäviö Pa

17 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 5 Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Suodattimien määrä Mitat (mm) L x K Pituus Pussien/ suodattimien määrä Suod. pinta-ala yht. (m²) Pussisuodatin G ,4 Pussisuodatin M , 060 Pussisuodatin M6 F ,5 Paneelisuodatin P ,3 Alumiinisuodatin ,4 Pussisuodatin G ,4 Pussisuodatin M ,3 00 Pussisuodatin M6 F , Paneelisuodatin P ,3 Alumiinisuodatin ,4 50 Pussisuodatin G4 Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7 F9 Paneelisuodatin P4 Alumiinisuodatin Pussisuodatin G , ,6 6,3 8, 9,9 0,5 0,5 Pussisuodatin M ,4 90 Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7 F ,2 Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin ,7

18 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet Suodattimen vaihto (ELEF). Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. 2. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Ilmastointikoneen sisällä vallitseva ylipaine aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. 3. Avaa epäkeskokiskot. Epäkeskokiskot 4. Irrota vanha suodatin vetämällä sitä itseäsi kohden. Käytöstä poistettuja suodattimia on käsiteltävä ympäristömääräysten mukaisesti. Suodattimet voidaan polttaa kokonaan. 5. Puhdista suodatinkaappi. 6. Aseta uusi suodatin paikalleen, paina epäkeskokiskoja sisäänpäin ja sulje tarkastusluukku. 7. Jos suodattimessa on suodatinvahti, kiinnitä tunnistimet suodattimen molemmille puolille. 8. Käynnistä ilmastointikone.

19 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Talteenottopatteri (DX-patteri) Talteenottopatteri ottaa talteen poistoilman sisältämää lämpöä ja siirtää sen vesikiertoiseen patteripiiriin. Patterin kapasiteetti heikkenee, jos sen pinnalle kertyy nöyhtää. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen paineen alenema lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan (tulopuolelle) kertyy ajan myötä nöyhtää. Tarkistus Tarkista. ettei patterin lamelleissa ole mekaanisia vaurioita 2. ettei patteri vuoda. 3. tippakaukalo ja viemäröinti (puhdista tarvittaessa) 4. viemäröintiputken jäätymissuoja (eristys ja lämmityskaapeli). Puhdistaminen Jos patterien lamellit ovat likaisia, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta, huuhtele lopuksi vedellä.

20 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.4 Puhallinosa (koodi ENF) Puhallin kuljettaa ilmaa järjestelmän läpi, eli sen on voitettava ilmanvastus kanavissa ja ilmastointikoneessa. Puhaltimien kierrosluku on säädetty siten, että ilma virtaa oikein. Jos virtaus jää liian vähäiseksi, ilmastointikone ei toimi oikein. 2 Jos ilmavirtaus on liian vähäinen, ilmanvaihtoteho heikkenee. Lisäksi epätasapaino voi Puhallinyksikkö saada kosteuden työntymään rakenteisiin varustettu EC-. Säätöyksiköllä Liian vähäinen ilmavirtaus moottori 3 voi aiheutua nöyhdän kertymisestä puhallinpyörään. 2. Puhallinpyörä 3. Tärinänvaimennin Jos puhallin pyörii väärään suuntaan, ilma virtaa edelleen oikeaan suuntaan mutta kapasiteetti heikkenee merkittävästi. Tarkista tällöin pyörimissuunta. VAROITUS! Korkea jännite ja pyörivä puhallin aiheuttavat henkilövahingon vaaran. Kunnossapito ja huolto Sammuta laite ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista.

21 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 9 Puhallin, tarkastaminen. Irrota ruuvit kohdasta ja sokat/ruuvit kohdasta 2. Vedä puhallinyksikkö ulos (puhallin ja moottori on asennettu kiskoihin). 2. Tarkasta, että puhallinpyörä pyörii helposti, on tasapainossa eikä tärise. Tarkista myös, että puhallinpyörässä ei ole hiukkaskasaumia. Epätasapaino voi johtua kasaumasta, tai puhallinpyörän vahingoittumisesta. 3. Kuuntele moottorista kuuluvia kuulalaakerien ääniä. Jos laakerit ovat hyvässä kunnossa, kuuluu suriseva ääni. Raapiva tai kumiseva ääni voi olla merkki laakerien vaurioitumisesta. Tällöin tarvitaan huoltoa. 4. Tarkasta, että puhallinpyörä on hyvin kiinni eikä osu imukartioon. 5. Puhallinpyörät ja moottori on asennettu kumivaimentimella varustettuun telineeseen. Tarkista, että vaimentimet ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. 6. Tarkasta kiinnitysruuvit, ripustukset ja telineet. 7. Tarkista, että liitosaukon liitoslevyjä ympäröivät tiivisteet ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. 8. Tarkista, että letkut ovat paikoillaan tuloissa. 9. Kiinnitä puhallinyksikkö takaisin paikalleen. Puhallin, puhdistus. Tee Tarkistus-kohdan tehtävä. 2. Pyyhi mahdolliset kerrostumat pois puhallinpyörästä. Käytä ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta. 3. Moottorin ulkopinta on pidettävä puhtaana pölystä, liasta ja öljystä. Puhdista pyyhkimällä. Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta. Jos paksu likakerros haittaa staattorin rungon jäähtymistä, on olemassa ylikuumenemisen vaara. 4. Imuroi lopuksi ilmastointikone, jotta pöly ei pääse kanavajärjestelmään. 5. Puhdista muut osat samalla tavalla kuin puhallinpyörät. Tarkista, että tulokartiot ovat tiukasti paikoillaan. 6. Tee Tarkistus-kohdan tehtävä 9. Ylikuumentumissuojan palauttaminen. Katkaise puhallinmoottorin sähkönsyöttö. 2. Odota vähintään 20 sekuntia sen jälkeen, kun puhallinpyörä on pysähtynyt. 3. Katkaise puhallinmoottorin sähkönsyöttö. 2

22 Sivu 20 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.5 Sulkupelti (koodi EMT-0) Sulkupelti (koodi EMT-0) Pellin avulla säädetään ilmavirtaa. Jos se toimii puutteellisesti, tällöin aiheutuvilla häiriöillä voi olla vakavat seuraukset. Tarkistus Puhdistaminen. Tarkista säätölaitteen toiminta. 2. Tarkasta, että sulkupelti sulkeutuu tiiviisti. Jos tulos ei ole tyydyttävä, säädä sulkupelti tiiviiksi (ei koske säätöpeltiä). 3. Tarkista tiivistyslistat. 4. Jos pelti ei toimi, tarkista, että käyttömekanismissa tai pellin levyssä ei ole toimintaa estävää ruuvia. Puhdista pellinlevy pyyhkimällä. Jos lika on pinttynyttä, voidaan käyttää ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta.

23 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Äänenvaimennin tekee järjestelmästä hiljaisemman. Tarkistus Puhdistaminen Tarkista, että äänenvaimennuselementti on ehjä ja puhdas. Puhdista tarvittaessa. Imuroi ja/tai pyyhi kaikki pinnat kostealla. Jos lika on pinttynyttä, voidaan käyttää pyöriviä nylonharjoja.

24 Sivu 22 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Vianetsintä 6. Vianetsintä hälytyksen tultua Kylmäainepiirin hälytykset näkyvät vaihekytkimen näytössä. Lisätietoja on kohdassa 2.2 Ohjaustoiminto. Hälytys voi aiheutua esimerkiksi korkeapainekytkimen ja taajuusmuuttajan vuoksi. Saat selville hälytyksen syyn toimimalla seuraavasti. Tarkistus Mahdollinen syy Toimenpide Onko korkeapainekytkin lauennut? EI Hälytys höyrystyslämpötila alhainen? Lue valikosta Tila: Hälytys. EI Vilkkuuko taajuusmuuttajan merkkivalo punaisena? KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei virtausta lauhduttimessa tai liian vähäinen virtaus Viallinen korkeapainekytkin Liian vähän kylmäainetta Ilmanvirtaus höyrystimessä on heikko tai sitä ei ole Viallinen paisuntaventtiili, tai alipainevahti Vaihe puuttuu tai liian alhainen jännite Portaattomasti ohjatun kompressorin ylikuormitus tai vika Tarkista veden virtaus lauhduttimessa. Nollaa painekytkin käsin. Tarkista/vaihda. Etsi vuodot ja tuki ne. Lisää kylmäainetta. Tarkista/säädä virtaus Tarkista/vaihda. Tarkista 3 vaihetta ja mittaa syöttöjännite. Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite vähintään minuutiksi. Tarkista, että kompressorista ei kuulu epänormaaleja ääniä. Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite vähintään minuutiksi. Tarkista, että kompressorista ei kuulu epänormaaleja ääniä.

25 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Vianetsintä oireiden ja toimintatilailmoitusten mukaan Oireet Kompressori ei käynnisty Kompressorin nopeus vähentyy Toimintatilailmoitus lämpöpumppu OFFbyKey Mahdollinen syy Carelin valikossa On/Off Unit ei ole tehty valintaa ON. Toimenpide Valitse ON. OFFbyDIN Climatixin asetusta ei ole tehty. Aseta KÄSIOHJAUS -arvoksi "Automaat". UnitOn FrostTemp HiPress. Tarvesignaali on alle 0 % (Climatixvalikko Lämmitystarve). 2. Kompressorin käynnistysviiveaika ei ole vielä saavuttanut 0:aa.. Jäteilmalämpötilan ja poistoilmalämpötilan välinen ero on yli 3 C (valikko End defrostdiff). 2. Jäteilman lämpötila on alle 2 C (valikko End temp min freq:). 3. Kompressori on pysähtynyt, koska höyrystymislämpötila tai jäteilmalämpötila/höyrystimen pintalämpötila on laskenut ao. minimirajan alle kompressorin miniminopeudella.. Veden virtaus lämpöpumpun läpi on liian heikko. 2. Lämpöpumppuun tulevan paluuveden lämpötila on liian korkea.. Tarkasta ulkopuolinen ohjaus 0-0V, lämpökäyrä ja ulkoilman lämpötila-anturi. 2. Odota tai tee pikakäynnistys. a. Odota kunnes jäteilmalämpötila nousee käynnistystasolle. b. Tee pikakäynnistys 2. Odota jäteilmalämpötilan nousemista. 3. Tarkasta, ettei ilmanvirtaus ole liian alhainen.. Säädä vedenvirtausta. 2. Tarkasta tuloveden lämpötila.

26 Sivu 24 Käyttö- ja huolto-ohjeet 7 Koodiavaimet 7. Lohko-osat 7.2 Kanava-asennusosat Sulkupelti (koodi EMT-0) Puhallinosa (koodi EHP-F) EHP-F -a-b-c-d-00 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 c - Puhallinmalli C = 00 D, E = 060, 00, 50, 90 F = 50, 90 EMT-0 -a Pelti ilman moottoria a - Koko 060, 00, 50, 90 Lisävarusteet: KJST-03 Käsisäätö KJST-04 Toimilaite, jousipalautus Äänenvaimennin (koodi EMT-02) d - Liitäntä Lisävarusteet: ENFT-0 -a-b-c 0 = Kanavaliitäntä pääty 02 = Koneliitäntä pääty Liitäntäsarja EMT-02 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo c - Liitäntänumero ELEF -a-b 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 0, 02, 03, 04, 04, 05 Suodatin a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Suodatinluokka MIET-FB -b b - Tyyppi AL, G4, M5, M6, F7-F9, C7 Suodatinvahti 0 = Painemittarin U-putki 02 = Kytölä-painemittari 03 = Magnehelic-painemittari Kompressoriosa (koodi EHP-C) EHP-C -a-b-c-d-00 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 c - Tehovaihtoehto 060, = 00 =, 2 d - Liitäntä 0 = Kanavaliitäntä pääty 02 = Koneliitäntä pääty 03 = Kanavaliitäntä katto

27 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Lisävarusteet 7.4 Ohjausvarusteet Jalkasarja jalustaan (koodi EHPT-0) EHPT-0 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 Asennus ulos (koodi EHPT-02) EHPT-02 -a-b Asennus ulos a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Pituusjakso 0, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Kangasliitäntä (koodi EMMT-03) Joustava kudos, p = 0-50 mm EMMT-03 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 Jalusta (koodi EMMT-05) EMMT-05 -a-b a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Pituusjakso = mm Tarkistuslasi (koodi EMMT-06) Pleksilasi, ei E3-koteloon (eristyksen paloluokitus EI 30) -a-b-c-d a - Aggregaatti b - Moottoriohjaus c - Talteenotto d - Ohjausjärjestelmä CST = Top CSC = Compact CSF = Flex sisätiloihin CSU = Flex ulos CSM = Flex MSE = V0 = Kierroslukuohjattu -vaiheinen, 0 A, 230 V V = Kierroslukuohjattu -vaiheinen, 0 A, 230 V V30 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 0 A, 400 V V3 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 0 A, 400 V V36 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 6 A, 400 V V320 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 20 A, 400 V V66 = Kierroslukuohjattu 2 3-vaiheinen 6A-400V R = Pyörivä levy VVX P = Tasainen VVX M = Vastavirtaan VVX H = Talteenottopatteri CX = Siemens Climatix 600 UC = Ohjauslaitteet kytkentärimaan ilman prosessiyksikköä (DUC) MK = Ilman ohjauslaitteita mutta varustettuna kaapeleilla (puhaltimet ja roottori yhdistetty kytkentärimaan) US = Ilman ohjauslaitteita ja kaapeleita HS = Erityinen lto-ohjaus MX = Lämpöpumpun ohjaus Eco- Heater Sisävalaistus (koodi EMMT-07) IP 44, suojaritilä. Nostokonsoli (koodi EMMT-08) Alumiiniprofiilille. Muutoshistoria Versio nro Suositeltu sulakekoko, Sähkökaavio

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...2 2 Toiminta 2.1 Jäähdytyspiiri...5 2.2 Jäähdytyslaitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Ilmastointikoneen tekniset tiedot Koko 00 50 90

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Compact

Käyttö ja huolto Envistar Compact Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Laitemäärittely 1 Koko 04 06 10 16 1.1 Turvallisuus 2 1.2 Hoito

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje

CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje CENTER 1400 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Y-tunnus / VAT FI0590849 Tämä ohjekirja

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

LK Minisekoitusryhmä M60

LK Minisekoitusryhmä M60 LK Minisekoitusryhmä M60 9 0 6 4 4 5 7 8 Rakenne LK Minisekoitusryhmä M60 on tehty pienten lattialämmitysalojen (enintään 60 m² lämmöntarpeen/asennustavan mukaan) kytkemiseen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA

HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA 1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSRSi 1-6 2 www.gebwell.fi v1.1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 4 2. Toimitussisältö... 4 3. Lämpötila-anturi... 4 4. Liitännät / mitat... 5 5. Periaatekaaviot... 6 6.

Lisätiedot

Yleiset hoito-ohjeet. Kiinteiden paneelien poistaminen

Yleiset hoito-ohjeet. Kiinteiden paneelien poistaminen Yleiset hoito-ohjeet Peruskunnostus Jotta ilmankäsittelykone toimisi tyydyttävästi, on sille tehtävä peruskunnostus ennenkuin se otetaan käyttöön. Koska koneen on toimittava varmasti vuodesta toiseen,

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot

Nilan VPM 240. Tekniset tiedot Nilan VPM 240 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 220-670 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 670 Mitat L x S x H mm 2.155 x 750 x 1.240 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 12TU

Tekniset tiedot LA 12TU Tekniset tiedot LA 1TU Laitteen tekniset tiedot LA 1TU Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö - Lämmönmäärän laskenta sisäänrakennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet

Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18. Asennus ja käyttöohjeet Läpivirtauslämmittimet 1200-3,5/ 11/ 18 Asennus ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Kuljetus 2 Sijoitus 2 Tekniset mitat 3 Putkiasennukset 4 Sähköasennukset 6 Päivittäinen käyttö/ Vian paikallistaminen 8

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si

Asennusohje. Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Asennusohje Lämmityksen säätöryhmä LSR Si Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Toimitussisältö... 3 3. Lämpötila-anturi... 3 4. Liitännät / mitat... 4 5. Periaatekaaviot... 5 6. Sähkökaaviot... 6 7. Pumppu-

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Joustava pumppujärjestelmä

Joustava pumppujärjestelmä Joustava pumppujärjestelmä CLIPTONPUMPEN Tuorerehun lisäaineille ja säilöntähapolle Kaikentyyppiin koneisiin Laaja lisävarustevalikoima Helppokäyttöinen Helposti sovitettava 1 Helppo asentaa kaikenlaisiin

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000

PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE. MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT HERKULES 700, 800, 900 ja 1000 POTILA Tuotanto OY Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN Puh. 02 528 6500 Fax. 02 553 1385 Alkaen sarjanumerosta 130 POTILA HERKULES PINTA-ÄKEIDEN

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus

Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Asennus Ilox 199 Optima -ilmanvaihtokone Koneen pohjassa on neljä säädettävää jalkaa, joiden avulla kone säädetään vaakasuoraan. paikka Ilmanvaihtokone asennetaan lämpimään tilaan. Tilan lämpötila pitäisi mielellään

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje

Ilmanvaihtokone TopMaster. Hoito-ohje Hoito-ohje Turvallisuusmääräykset Yleiset hoito-ohjeet Varoitus! Mahdolliset avoimet liitännät varustettava suojaverkolla ennen laitteen käyttöönottoa. Ilmanvaihtokonetta ei saa myöskään ottaa käyttöön,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330

Ilmastointikone /s Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Nilan VPM 120 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm /s 110...380 Nimellinen tilavuusvirta 250 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 330 Mitat L x S x H mm 1.975 x 675 x 990 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla

Lisätiedot

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa TEKNINEN MÄÄRITTELY Sivu 1(5) KONE: A-20-HW Sähkö- ja säätölaitekeskus Ouman EH-105 ILMANVAIHTOKOJE, 1-OSAINEN Pyörivä lämmönvaihdin (ei-hygroskooppinen) Kätisyys: Oikea Sinkin värinen ulkokuori Eristeet

Lisätiedot

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. 010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Mitoitus, asennus, mitat ja paino

Mitoitus, asennus, mitat ja paino PX, levylämmönsiirrin, koko 04 Ilmavirta, m 3 /h SFPv.5.0.5 Käytettävissä oleva kokonaispaineenkorotus, Pa 3 4 4 Poistoilmapuhallin 85 L w,tot 70dB 75 Tuloilmapuhallin 85 3 L w,tot 70dB 75 Ilmavirta, m

Lisätiedot