Käyttö- ja huolto-ohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttö- ja huolto-ohjeet"

Transkriptio

1 Poistoilmalämpöpumppu Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje

2

3 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus Turvallisuusohjeet Valmistaja Merkinnät CE-merkintä ja EU-vakuutus Huoltaminen Kylmäaineen käsittely Pidennetty takuu Varaosat Rakenne ja toiminta 2. Rakenne Toiminta Kytkentäohjeet ja sulakkeet 3. Turvakatkaisin Suositeltu sulakekoko Sähkönsyöttö Sähkökaavio Käynnistäminen 4. Yleiset ohjeet ia koskevat ohjeet Puhallinosa/ilmanvaihto, käynnistys Lämpöpumppu/lämmön talteenotto, käynnistäminen Huolto-ohjeet 5. Huoltokaavio Suodatin (koodi ELEF) Talteenottopatteri (DX-patteri) Puhallinosa (koodi ENF) Sulkupelti (koodi EMT-0) Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Vianetsintä 6. Vianetsintä hälytyksen tultua Vianetsintä oireiden ja toimintatilailmoitusten mukaan Koodiavaimet...24

4 Sivu 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet Yleistä. Käyttötarkoitus.2 Turvallisuusohjeet Lukittava turvakatkaisin -sarja sisältää erittäin tehokkaita poistoilmakoneita, joissa on sisäänrakennettu, teholtaan portaattomasti säädettävä lämpöpumppu. on tarkoitettu lämmön talteenottoon sisäilmaa parantavista ilmastointijärjestelmistä energiatehokkaissa kerrostaloissa. Ota laitteen varoituskilvet ja seuraavat turvallisuusohjeet huomioon. VAROITUS! Korkea jännite ja pyörivä puhallin aiheuttavat henkilövahingon vaaran. Kunnossapito ja huolto Sammuta laite ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. Tarkastusluukut VAROITUS! Ilmastointikoneen sisällä vallitseva ylipaine aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista. HUOMIO! Liikkuvien osien edessä olevien luukkujen on oltava normaalisti lukittuina. Muutoin kosketussuojaus ei ole riittävä. Luukut avataan laitteen mukana toimitetulla avaimella kunnossapidon ajaksi. Sähköliitäntä VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Ilmastointikoneisiin ei saa kytkeä virtaa ennen kuin kaikki kanavat on yhdistetty. HUOMIO! Vain valtuutettu sähköasentaja tai IV Produktin huoltohenkilöstö saa kytkeä sähköliitännät ja tehdä muut sähköasennustyöt.

5 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 3.3 Valmistaja poistoilmalämpöpumpun valmistaja: IV Produkt AB Sjöuddevägen 7 S VÄXJÖ.4 Merkinnät -poistoilmalämpöpumppu koostuu kahdesta lohkosta. Kaikkien lohkojen etuosassa on tyyppikilpi. Siihen on merkitty lohkon tunnistustiedot. Modell Model Kodnyckel Code key EHP-C Beteckning Project name VP POS Ordernummer Order number Max. varv Max. rev. r/m Max. temp. C Tillv. ort Tillv. månad Made in VÄXJÖ, SWEDEN Manuf. month 305 YYMM Art. Nr Esimerkki tyyppikilvestä.5 CE-merkintä ja EU-vakuutus -poistoilmalämpöpumput on CE-merkitty, eli ne täyttävät toimitushetkellä EU:n konedirektiivin 2006/42/EU ja muiden jäähdytyslaitteisiin sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Vaatimusten täyttäminen on dokumentoitu EU-vakuutukseen (vakuutukseen ehtojen täyttämisestä), joka näkyy osoitteessa CE-merkintä on myönnetty IV Produkt AB:n valmistamille ja toimittamille jäähdytyslaitteille ohjauslaitteineen s 2 3 Art. Nr _0 Esimerkki ilmastointikoneen CE-kilvestä

6 Sivu 4 Käyttö- ja huolto-ohjeet.6 Huoltaminen Tämän laitteen jatkuva hoitaminen voidaan antaa kiinteistönhoitajan tehtäväksi. On myös mahdollisuus tehdä sopimus osaavan huoltoyhtiön kanssa..7 Kylmäaineen käsittely.8 Pidennetty takuu Seuraavaan on koottu yhteenveto jäähdytyslaitteen kylmäaineen käsittelyohjeista ja -vaatimuksista. Tarkemmat tiedot löytyvät EY:n F-kaasuasetuksessa ja ruotsalaisessa kylmäaineasetuksessa (KMF). Asetuksilla pyritään vähentämään aineiden vaikutuksia ilmastoon EU:n ja Kioton pöytäkirjan tavoitteiden mukaisesti. Käyttäjän vastuu Jäähdytyslaitteen käyttäjän on toiminnassaan: huolehdittava vuotovahinkojen rajoittamisesta ja ehkäisemisestä ryhdyttävä toimenpiteisiin vuotovahingon sattuessa varmistettava, että kylmäainepiirin huolto- ja korjaustöistä vastaa valtuutettu kylmälaitehuoltaja varmistettava, että kylmäaineen käsittely ei aiheuta vaaraa ympäristölle ja noudattaa maan lainsäädäntöä. Käyttäjillä tarkoitetaan kaikkia luonnollisia tai juridisia henkilöitä, joilla on tekninen vastuu asetuksen piiriin kuuluvista varusteista ja laitteista. Vuototarkastus ja tarkastusraportti Seuraavat määräykset koskevat ilmastointikoneita, joiden piirikohtainen kylmäainemäärä on 3 kg tai enemmän (, koot 50 ja 90): Vuototarkastuksen saa tehdä vain henkilö, jolla on pätevyys kylmäaineiden käsittelyyn. Tarkastus on tehtävä - asennuksen/käyttöönoton yhteydessä, - määräajoin vähintään kerran vuodessa siten, että tarkastusten välillä on enintään 2 kuukautta, sekä - kuukauden sisällä mahdollisista kunnossapitotoimista (esim. vuodon korjaamisen tai osanvaihdon jälkeen). Käyttäjän tulee laatia tarkastusraportti, johon sisällytetään muun muassa lisätyn kylmäaineen määrä ja tyyppi, talteenotetun kylmäaineen tiedot, tarkastusten ja kunnossapidon tulokset sekä huollosta ja kunnossapidosta vastaavan henkilön ja yrityksen tiedot. Jos toimitus sisältää 5 vuoden takuun ABM 07:n ja lisäyksen ABM-V 07 mukaisesti tai NL 0:n ja lisäyksen VU03 mukaisesti, laitteen mukana toimitetaan IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu. Pidennetty takuu edellyttää, että dokumentoinnin ja allekirjoitukset sisältävä IV Produktin huolto- ja takuujulkaisu voidaan esittää..9 Varaosat Tämän laitteen varaosia ja varusteita voi tilata lähimmästä IV Produktin myyntikonttorista. Tilauksen yhteydessä on ilmoitettava tuotteen tilausnumero ja nimike. Tiedot näkyvät erillisessä kilvessä laitteen kussakin osassa. Ilmastointikoneen varaosat on kuvattu erillisessä luettelossa.

7 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 5 2 Rakenne ja toiminta 2. Rakenne -poistoilmalämpöpumppu koostuu kahdesta toiminnallisesta osasta: lämpöpumppuosasta ja puhallinosasta. Lämpöpumppuosa Puhallinosa Lämpöpumppuosa Lämpöpumppuosa koostuu DX-talteenottopatterista, elektronisesta paisuntaventtiilistä, nopeudeltaan portaattomasti säädettävästä kompressorista, levylämmönvaihtimesta (kylmäaineen ja lämpöpatteripiirin nestepuolen välillä), jäätymiseltä suojatusta kondenssiveden poistojärjestelmästä ja integroidusta ohjauslaitteistosta sähkökytkentöineen. Jäähdytyspiiri on integroitu lämpöpumppuosaan. Kompressori ja ohjauskomponentit on eristetty poistoilmavirtauksesta. Jäähdytyspiiri on testattu tehtaalla ja rakennettu painelaitedirektiivin PED 97/23/EY, moduuli A, mukaan. Rakenne vastaa standardia EN378. Jäähdytyspiirissä on korkeapainekytkin (manuaalinen palautus) sekä korkean/matalan paineen suoja- ja hälytystoiminnot. Jäähdytyspiirin ohjaus estää poistoilmapatterin jäätymisen. Kylmäaine on tyyppiä R34a. Kaikki putki- ja sähköliitännät tehdään laitteen etupuolelta. Laitteistoon kuuluu lämpökaapeli, jota estää kondenssiveden poistojärjestelmän jäätymisen. Lämpökaapeli ulottuu maks. metrin päähän lämpöpumpusta. Puhallinosa Puhallinosassa on suorakäyttöinen kammiopuhallin EC-moottorilla ja syvällä laskossuodattimella (perussuodattimen suodatusluokka on M5). Puhallinyksikkö voidaan vetää ulos rakenteesta. Suodattimen vaihto tapahtuu laitteen etupuolelta. Sovitteet ja lisävarusteet Kone voidaan toimittaa sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettuna mallina, jossa poistoilmaliitäntä sijoitetaan joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Jäteilmaliitäntä voidaan sijoittaa joko katolle (ylös) tai koneen päätyyn. Lisävarusteet: Kanavaäänenvaimennin, pituus 080 mm Tarkastusluukku, valaistu Kanavapelti Suodatinpainemittari, U-putki, Kytölä tai Magnehelic

8 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet 2.2 Toiminta Yleistä on tarkoitettu energian talteenottoon poistoilmasta kerrostaloissa. Talteenotettu energia palautetaan lämmityspatteripiirin paluujohtoon, ks. toimintaperiaatekaavio alla. in toiminta on suunniteltu lämmitysjärjestelmille, joissa sekundääripuolen lämpötila on vähintään 20 C (iin tuleva vesi). GT3 GT4 ET4 GP2 GT2 GP4 +2 C EV EP FF +20 C HP ET Drain C F0 GT5 OP max temp out = 60 C normal t = 6 C min temp in = 20 C GT6 P2 P C Kompressori, säädettävä nopeus GT2 Poistoilman lämpötila-anturi, Drain Lauhdeveden poisto, suojattu jäätymiseltä GT3 Ulkoilman lämpötila-anturi (sijoitusilmansuunta pohjoinen-itä) EP Jäähdytyspiirin paineanturi GT4 Jäteilman lämpötila-anturi ET Jäähdytyspiirin lämpötila-anturi GT5 Lähtevän veden lämpötila-anturi (vesi lämmityspatteripiiriin) ET4 Höyrystimen lämpötila-anturi GT6 Tulevan veden lämpötila-anturi (paluu) EV Elektroninen paisuntaventtiili HP Korkeapainekytkin F0 Kompressorin taajuusmuuttaja OP Jäähdytyspiirin korkeapaineanturi FF Poistoilmapuhallin, säädettävä nopeus P Lämmityspatteripiirin kiertovesipumppu GP2/GP4 Virtauksen säädön paineanturi P2 Lämpöpumpun kiertovesipumppu, säätää ia

9 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 7 Ohjaus issa on aikaohjelma, joka on asetettu jatkuvalle käytölle ja yhdelle nopeudelle. Prosessiyksikössä aikaohjelmaan voidaan asettaa yhdestä kolmeen nopeutta. Jos FF (poistoilmapuhallin) vikaantuu, järjestelmä antaa hälytyksen ja kone pysähtyy. in säätö tulee tehdä kiertovesipumpun P2 kautta. Mikäli GT6 (tulevan veden lämpötila-anturi) havaitsee liian korkean lämpötilan, kompressori pysähtyy. Se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun lämpötila laskee sallittuun arvoon. Mikäli EP (jäähdytyspiirin paineanturi) ja/tai GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) havaitsevat liian alhaisen lämpötilan, kompressorin nopeus hidastuu kunnes lämpötila nousee sallittuun arvoon. Mikäli OP (jäähdytyspiirin korkeapaineanturi) havaitsee liian korkean lauhdepaineen, kompressorin nopeus hidastuu. Jos GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) on alempi kuin 2 C, kompressori ei voi käynnistyä. Jos GT4 (jäteilman lämpötila-anturi) on yli 3 C alhaisempi kuin GT2 (poistoilman lämpötila-anturi), kompressori ei voi käynnistyä. Kompressorisuojaus Jos F0 (taajuusmuuttaja) tai HP (korkeapainekytkin) antaa hälytyksen, kompressori pysähtyy. Korkeapainekytkin palautetaan manuaalisesti. Lämpötilan säätö -lämmitystä voidaan ohjata ulkoisella ohjaussignaalilla (0-0 VDC kaukolämpökeskuksesta) niin, että lämpöpumpun koko kapasiteetti käytetään ennen kaukolämmön käyttöönottoa. ia voidaan myös ohjata sisäisen patterikäyrän kautta. Paineensäätö Painetta voidaan säätää siten, että GP4 pitää paineen poistoilmakanavassa tasaisena. Jos kanavan paine poikkeaa ohjearvosta asetetun ajan kuluttua, järjestelmä antaa hälytyksen. Ilmanvirta voidaan lukea käsipäätteeltä. Savu/tulipalo Jos GT2 (poistoilman lämpötila-anturi) havaitsee asetettua hälytysrajaa korkeamman lämpötilan, järjestelmä antaa savu-/palohälytyksen. Kommunikointi Järjestelmän käyttämät vakioliikennöintitekniikat ovat modbus TCP/IP sekä teksti-web.

10 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet 3 Kytkentäohjeet ja sulakkeet 3. Turvakatkaisin 3.2 Suositeltu sulakekoko Sähkönsyöttöön on asennettava ja yhdistettävä turvakatkaisin. Koko Sulakesuositus (3 400V+N) 060-6AT 00-25AT AT 50-32AT AT 3.3 Sähkönsyöttö Sähkönsyöttö 3 400V+N liitetään kompressoriosan katkaisimeen.

11 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Sähkökaavio Katso myös konekohtainen sähkökaavio, joka on toimitettu koneen mukana. Vaihtoehto - lämmitystarvetta ohjataan ulkopuolelta (0-0 VDC) Vaihtoehto 2 - lämmitystarvetta ohjataan sisäisesti (patterikäyrä) MAHDOLLINEN KESKITETTY PALOHÄLYTYS (AVAUTUVA KOSKETIN HÄLYTYKSELLE) MAHDOLLINEN KESKITETTY PALOHÄLYTYS (AVAUTUVA KOSKETIN HÄLYTYKSELLE) KIERTOVESIPUMPUN OHJAUS KIERTOVESIPUMPUN OHJAUS GND (VIESTIN NOLLA) SÄÄTÖVIESTI 0-0V SYÖTTÖLÄMPÖTILA- ANTURI (GT7) ULKOILMA LÄMPÖTILA- ANTURI (GT3) ULKOILMA LÄMPÖTILA- ANTURI (GT3) YHTEISHÄLYTYS YHTEISHÄLYTYS PE PE N L 3 L 2 L SYÖTTÖ 3 400V~50Hz N L 3 L 2 L SYÖTTÖ 3 400V~50Hz HB HB

12 Sivu 0 Käyttö- ja huolto-ohjeet 4 Käynnistäminen 4. Yleiset ohjeet 4.2 ia koskevat ohjeet Käynnistys on suoritettava koneen mukana toimitettujen tarkastuslistojen ja käyttöönottopöytäkirjan mukaan. Käynnistyksestä vastaavan henkilön ja myyjän allekirjoituksella varustettu käynnistyspöytäkirjan kopio on lähetettävä IV Produktin tilausten vastaanottoon. Takuun voimassaolo edellyttää, että käynnistys on tehty oikein. Kylmälaitepiriin ei saa tehdä takuuaikana muutoksia ilman IV Produktin hyväksyntää. Ennen mahdollista takuuhuoltokäynnin tilaamista on tehtävä vianetsintäohjeissa kuvatut toimet, jotta tarpeettomilta huoltokäynneiltä vältytään. koostuu modulaarisista lohkoista, kanava-asennusosista ja lisävarusteista. Koneen käynnistäminen ei vaadi erityisvaltuuksia, mutta kokoluokissa 50 ja 90 järjestelmälle on suoritettava vuototarkastus, ks. ".7 Kylmäaineen käsittely" sivu 4. Kun poistoilmalämpöpumppu asennetaan asutettuun kiinteistöön, puhallinosa on käynnistettävä mahdollisimman nopeasti asennuksen jälkeen, sillä muutoin kiinteistön ilmanvaihto saattaa häiriintyä. Tämän jälkeen käynnistetään lämpöpumppuosa erikseen.

13 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 4.3 Puhallinosa/ilmanvaihto, käynnistys Tarkastuslista, tarkasta, että puhallusosa on:. sijoitettu oikein vedenkestävälle, tärinän eristetylle alustalle, ja että huolto- ja kunnossapitotila on riittävä ja että kaikki koneen ohessa toimitetut materiaalit on poistettu koneesta 2. liitetty poistoilmakanavaan (lämpöpumppuosan kautta) ja jäteilmakanavaan 3. liitetty sähkönsyöttöön. Ota tarvittaessa yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan tai huoltoteknikkoon. Puhaltimen käynnistys (Climatixin kautta): A. aseta pääkatkaisija asentoon Päällä/On B. tarkasta, ettei järjestelmä anna virheilmoituksia, korjaa mahdolliset viat C. Käynnistä kone siirtymällä valikkoriville KÄSIOHJAUS, paina säädintä ja valitse Automaat.

14 Sivu 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet 4.4 Lämpöpumppu/lämmön talteenotto, käynnistäminen Tarkastuslista, tarkasta, että lämpöpumppu on:. varustettu 0-johtimisella kaapelilla, joka on kytketty alakeskukseen mm. seuraavien liitäntöjen kautta - nestepuolen kiertovesipumpun säätö, signaali ulkoilman lämpötilaanturilta - ulkoisessa ohjauksessa: lämmitystarpeen signaali (esim. kaukolämpökeskuksesta) - sisäisessä ohjauksessa: lämpötila-anturin signaali (esim. lämmityspatteripiiristä) Tarkat kytkentäohjeet, ks. tilauskohtainen sähkökaavio. 2. liitetty nestepuolelle, ilmattu nesteen korkeimmasta kohdasta ja että nestevirtaus on säädetty laskennallisten tietojen mukaiseksi 3. varustettu kondenssiveden poistolla, joka on johdettu lattiakaivoon/ viemäriin (ei vesilukkoa; putki eristetty, mikäli kylmässä tilassa) 4. sisäistä ohjausta käytettäessä säädetty kiinteistön olemassa olevien lämpökäyrien mukaan (suositus: Climatixissa 3 C korkeampi tulokäyrä kuin kiinteistössä) Lämpöpumpun käynnistys (CARELin kautta): A. TÄRKEÄÄ! Kompressorin kampikammio on lämmitettävä ennen käynnistämistä. Lämmitys tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla lämpökaapelilla, kun kompressoriin kytketään virta. Lämpenemiseen kuluva aika riippuu ympäristön lämpötilasta. Kun kompressorin alapuoli tuntuu haalealta, kompressori voidaan käynnistää. B. Käynnistä kompressori seuraavasti IV Produkt Demand: 083% Status: OFFbyKEY Inv % 000 OFF Main Menu On/Off Unit IV Produkt OFF ON 2 Inv OFF IV Produkt IV Produkt Demand: 083% Status: UnitOn % 087 ON ON

15 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 3 5 Huolto-ohjeet 5. Huoltokaavio Huoltokaavio sisältää huoltotoimet ja -aikataulun komponenteille, joita ilmastointikoneessa voi olla. Huoltokaavio kannattaa kopioida ennen ensimmäistä huoltoa, jotta kaikki vuosittain tehtävät huollot voidaan merkitä muistiin. Huolto vuonna laitenumero... Osa Koodi Suositustoimenpide (tarkastus) Sivu Huolto suoritettu * (päiväys ja allekirjoitus) 6 kuukautta 2 kuukautta 8 kuukautta 24 kuukautta päiväys päiväys päiväys päiväys Poistoilmasuodatin ELEF Painehäviön tarkastus Suodattimen vaihto tarvittaessa 4 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä DX DX-patteri Silmämääräinen tarkastus Kondenssialtaan tarkastus Puhdistus tarvittaessa Toiminnan tarkastus 7 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Puhallinyksikkö ENF Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Ilmavirran tarkastus 8 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Sulkupelti EMT-0 Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa Tiiviyden tarkastus 20 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä Äänenvaimennin EMT-02 Silmämääräinen tarkastus Puhdistus tarvittaessa 2 käyttäjä käyttäjä käyttäjä käyttäjä * Käyttöympäristöstä riippuen huoltoväli voi olla myös tätä lyhyempi.

16 Sivu 4 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.2 Suodatin (koodi ELEF) Ilmansuodattimen tehtävänä on ehkäistä koneen herkkien osien, esimerkiksi talteenottopatterin, likaantumista. Erilaisten suodatintyyppien teho voi vaihdella huomattavasti. Lisäksi niiden pölynerottamiskyvyssä on eroja. Siksi on tärkeää vaihtaa vanhan suodattimen tilalle laadultaan ja kapasiteetiltaan vastaava malli. Suodatuskyky ilmaistaan standarditunnuksilla: AL-alumiinisuodatin, G4-perussuodatin ja F6 F9 hienosuodatin. Mitä suurempi luku, sitä Suodatin suurempi erottamiskyky Suodattimet ovat kertakäyttöisiä. Jos suodattimet tukkeutuvat, ilmastointikoneen kapasiteetti heikkenee. Suodattimet on siis vaihdettava, jos niiden aiheuttamat painehäviöt ylittävät suositellun lopullisen painehäviön. On tärkeää pysäyttää ilmastointikone suodatinta vaihdettaessa, jotta irtoava pöly ei pääse koneeseen. Siksi myös suodattimen osat on puhdistettava vaihdon yhteydessä. Tarkistus Tarkista suodattimien aiheuttama painehäviö. Se mitataan ilmaisimiin yhdistetyn painemittarin avulla. Tunnistimet sijaitsevat suodattimien molemmilla puolilla + xx Pa Suodatin on vaihdettava, kun paine alenee ilmoitetun määrän. Lopullisen painehäviön suositustaso merkitään suodattimen tarraan, kun kone otetaan käyttöön. Suodatintiedot Suodatinluokka Alkupainehäviö Pa Loppupainehäviö Pa

17 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 5 Suodattimen tiedot Koneen koko Suodatintyyppi Suodattimien määrä Mitat (mm) L x K Pituus Pussien/ suodattimien määrä Suod. pinta-ala yht. (m²) Pussisuodatin G ,4 Pussisuodatin M , 060 Pussisuodatin M6 F ,5 Paneelisuodatin P ,3 Alumiinisuodatin ,4 Pussisuodatin G ,4 Pussisuodatin M ,3 00 Pussisuodatin M6 F , Paneelisuodatin P ,3 Alumiinisuodatin ,4 50 Pussisuodatin G4 Pussisuodatin M5 Pussisuodatin M6 Pussisuodatin F7 F9 Paneelisuodatin P4 Alumiinisuodatin Pussisuodatin G , ,6 6,3 8, 9,9 0,5 0,5 Pussisuodatin M ,4 90 Pussisuodatin M ,8 Pussisuodatin F7 F ,2 Paneelisuodatin P ,7 Alumiinisuodatin ,7

18 Sivu 6 Käyttö- ja huolto-ohjeet Suodattimen vaihto (ELEF). Sammuta ilmastointikone ohjausyksikön avulla ja lukitse turvakytkin 0-asentoon. HUOMIO! Turvakatkaisimia ei ole mitoitettu ilmastointikoneen käynnistämistä ja pysäyttämistä varten. Ilmastointikone on käynnistettävä ja pysäytettävä ohjauslaitteiden avulla. 2. Avaa tarkastusluukku vasta kun puhaltimet ovat pysähtyneet. VAROITUS! Ilmastointikoneen sisällä vallitseva ylipaine aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Anna paineen alentua ennen tarkastusluukkujen avaamista. 3. Avaa epäkeskokiskot. Epäkeskokiskot 4. Irrota vanha suodatin vetämällä sitä itseäsi kohden. Käytöstä poistettuja suodattimia on käsiteltävä ympäristömääräysten mukaisesti. Suodattimet voidaan polttaa kokonaan. 5. Puhdista suodatinkaappi. 6. Aseta uusi suodatin paikalleen, paina epäkeskokiskoja sisäänpäin ja sulje tarkastusluukku. 7. Jos suodattimessa on suodatinvahti, kiinnitä tunnistimet suodattimen molemmille puolille. 8. Käynnistä ilmastointikone.

19 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Talteenottopatteri (DX-patteri) Talteenottopatteri ottaa talteen poistoilman sisältämää lämpöä ja siirtää sen vesikiertoiseen patteripiiriin. Patterin kapasiteetti heikkenee, jos sen pinnalle kertyy nöyhtää. Tällöin lämmön siirtyminen estyy ja ilmapuolen paineen alenema lisääntyy. Vaikka laitteistossa on hyvät suodattimet, lämmityspatterin lamellien etuosaan (tulopuolelle) kertyy ajan myötä nöyhtää. Tarkistus Tarkista. ettei patterin lamelleissa ole mekaanisia vaurioita 2. ettei patteri vuoda. 3. tippakaukalo ja viemäröinti (puhdista tarvittaessa) 4. viemäröintiputken jäätymissuoja (eristys ja lämmityskaapeli). Puhdistaminen Jos patterien lamellit ovat likaisia, ne on puhdistettava imuroimalla sisäänmenopuolelta. Voit myös puhaltaa ne varovaisesti puhtaiksi ulosmenopuolelta. Jos lika on pinttynyttä, käytä lämpimän veden ja alumiinia syövyttämättömän astianpesuaineen seosta, huuhtele lopuksi vedellä.

20 Sivu 8 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.4 Puhallinosa (koodi ENF) Puhallin kuljettaa ilmaa järjestelmän läpi, eli sen on voitettava ilmanvastus kanavissa ja ilmastointikoneessa. Puhaltimien kierrosluku on säädetty siten, että ilma virtaa oikein. Jos virtaus jää liian vähäiseksi, ilmastointikone ei toimi oikein. 2 Jos ilmavirtaus on liian vähäinen, ilmanvaihtoteho heikkenee. Lisäksi epätasapaino voi Puhallinyksikkö saada kosteuden työntymään rakenteisiin varustettu EC-. Säätöyksiköllä Liian vähäinen ilmavirtaus moottori 3 voi aiheutua nöyhdän kertymisestä puhallinpyörään. 2. Puhallinpyörä 3. Tärinänvaimennin Jos puhallin pyörii väärään suuntaan, ilma virtaa edelleen oikeaan suuntaan mutta kapasiteetti heikkenee merkittävästi. Tarkista tällöin pyörimissuunta. VAROITUS! Korkea jännite ja pyörivä puhallin aiheuttavat henkilövahingon vaaran. Kunnossapito ja huolto Sammuta laite ohjausyksikön avulla. Käännä tämän jälkeen turvakatkaisin 0-asentoon ja lukitse se. VAROITUS! Pyörivä puhallin aiheuttaa henkilövahingon vaaran. Sammuta ilmastointikone ja odota vähintään kolme minuuttia ennen tarkastusluukkujen avaamista.

21 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 9 Puhallin, tarkastaminen. Irrota ruuvit kohdasta ja sokat/ruuvit kohdasta 2. Vedä puhallinyksikkö ulos (puhallin ja moottori on asennettu kiskoihin). 2. Tarkasta, että puhallinpyörä pyörii helposti, on tasapainossa eikä tärise. Tarkista myös, että puhallinpyörässä ei ole hiukkaskasaumia. Epätasapaino voi johtua kasaumasta, tai puhallinpyörän vahingoittumisesta. 3. Kuuntele moottorista kuuluvia kuulalaakerien ääniä. Jos laakerit ovat hyvässä kunnossa, kuuluu suriseva ääni. Raapiva tai kumiseva ääni voi olla merkki laakerien vaurioitumisesta. Tällöin tarvitaan huoltoa. 4. Tarkasta, että puhallinpyörä on hyvin kiinni eikä osu imukartioon. 5. Puhallinpyörät ja moottori on asennettu kumivaimentimella varustettuun telineeseen. Tarkista, että vaimentimet ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. 6. Tarkasta kiinnitysruuvit, ripustukset ja telineet. 7. Tarkista, että liitosaukon liitoslevyjä ympäröivät tiivisteet ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. 8. Tarkista, että letkut ovat paikoillaan tuloissa. 9. Kiinnitä puhallinyksikkö takaisin paikalleen. Puhallin, puhdistus. Tee Tarkistus-kohdan tehtävä. 2. Pyyhi mahdolliset kerrostumat pois puhallinpyörästä. Käytä ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta. 3. Moottorin ulkopinta on pidettävä puhtaana pölystä, liasta ja öljystä. Puhdista pyyhkimällä. Jos lika on pinttynyttä, voit käyttää ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta. Jos paksu likakerros haittaa staattorin rungon jäähtymistä, on olemassa ylikuumenemisen vaara. 4. Imuroi lopuksi ilmastointikone, jotta pöly ei pääse kanavajärjestelmään. 5. Puhdista muut osat samalla tavalla kuin puhallinpyörät. Tarkista, että tulokartiot ovat tiukasti paikoillaan. 6. Tee Tarkistus-kohdan tehtävä 9. Ylikuumentumissuojan palauttaminen. Katkaise puhallinmoottorin sähkönsyöttö. 2. Odota vähintään 20 sekuntia sen jälkeen, kun puhallinpyörä on pysähtynyt. 3. Katkaise puhallinmoottorin sähkönsyöttö. 2

22 Sivu 20 Käyttö- ja huolto-ohjeet 5.5 Sulkupelti (koodi EMT-0) Sulkupelti (koodi EMT-0) Pellin avulla säädetään ilmavirtaa. Jos se toimii puutteellisesti, tällöin aiheutuvilla häiriöillä voi olla vakavat seuraukset. Tarkistus Puhdistaminen. Tarkista säätölaitteen toiminta. 2. Tarkasta, että sulkupelti sulkeutuu tiiviisti. Jos tulos ei ole tyydyttävä, säädä sulkupelti tiiviiksi (ei koske säätöpeltiä). 3. Tarkista tiivistyslistat. 4. Jos pelti ei toimi, tarkista, että käyttömekanismissa tai pellin levyssä ei ole toimintaa estävää ruuvia. Puhdista pellinlevy pyyhkimällä. Jos lika on pinttynyttä, voidaan käyttää ympäristöystävällistä rasvanpoistoainetta.

23 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Äänenvaimennin (koodi EMT-02) Äänenvaimennin tekee järjestelmästä hiljaisemman. Tarkistus Puhdistaminen Tarkista, että äänenvaimennuselementti on ehjä ja puhdas. Puhdista tarvittaessa. Imuroi ja/tai pyyhi kaikki pinnat kostealla. Jos lika on pinttynyttä, voidaan käyttää pyöriviä nylonharjoja.

24 Sivu 22 Käyttö- ja huolto-ohjeet 6 Vianetsintä 6. Vianetsintä hälytyksen tultua Kylmäainepiirin hälytykset näkyvät vaihekytkimen näytössä. Lisätietoja on kohdassa 2.2 Ohjaustoiminto. Hälytys voi aiheutua esimerkiksi korkeapainekytkimen ja taajuusmuuttajan vuoksi. Saat selville hälytyksen syyn toimimalla seuraavasti. Tarkistus Mahdollinen syy Toimenpide Onko korkeapainekytkin lauennut? EI Hälytys höyrystyslämpötila alhainen? Lue valikosta Tila: Hälytys. EI Vilkkuuko taajuusmuuttajan merkkivalo punaisena? KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Ei virtausta lauhduttimessa tai liian vähäinen virtaus Viallinen korkeapainekytkin Liian vähän kylmäainetta Ilmanvirtaus höyrystimessä on heikko tai sitä ei ole Viallinen paisuntaventtiili, tai alipainevahti Vaihe puuttuu tai liian alhainen jännite Portaattomasti ohjatun kompressorin ylikuormitus tai vika Tarkista veden virtaus lauhduttimessa. Nollaa painekytkin käsin. Tarkista/vaihda. Etsi vuodot ja tuki ne. Lisää kylmäainetta. Tarkista/säädä virtaus Tarkista/vaihda. Tarkista 3 vaihetta ja mittaa syöttöjännite. Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite vähintään minuutiksi. Tarkista, että kompressorista ei kuulu epänormaaleja ääniä. Nollaa taajuusmuuttaja katkaisemalla jännite vähintään minuutiksi. Tarkista, että kompressorista ei kuulu epänormaaleja ääniä.

25 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Vianetsintä oireiden ja toimintatilailmoitusten mukaan Oireet Kompressori ei käynnisty Kompressorin nopeus vähentyy Toimintatilailmoitus lämpöpumppu OFFbyKey Mahdollinen syy Carelin valikossa On/Off Unit ei ole tehty valintaa ON. Toimenpide Valitse ON. OFFbyDIN Climatixin asetusta ei ole tehty. Aseta KÄSIOHJAUS -arvoksi "Automaat". UnitOn FrostTemp HiPress. Tarvesignaali on alle 0 % (Climatixvalikko Lämmitystarve). 2. Kompressorin käynnistysviiveaika ei ole vielä saavuttanut 0:aa.. Jäteilmalämpötilan ja poistoilmalämpötilan välinen ero on yli 3 C (valikko End defrostdiff). 2. Jäteilman lämpötila on alle 2 C (valikko End temp min freq:). 3. Kompressori on pysähtynyt, koska höyrystymislämpötila tai jäteilmalämpötila/höyrystimen pintalämpötila on laskenut ao. minimirajan alle kompressorin miniminopeudella.. Veden virtaus lämpöpumpun läpi on liian heikko. 2. Lämpöpumppuun tulevan paluuveden lämpötila on liian korkea.. Tarkasta ulkopuolinen ohjaus 0-0V, lämpökäyrä ja ulkoilman lämpötila-anturi. 2. Odota tai tee pikakäynnistys. a. Odota kunnes jäteilmalämpötila nousee käynnistystasolle. b. Tee pikakäynnistys 2. Odota jäteilmalämpötilan nousemista. 3. Tarkasta, ettei ilmanvirtaus ole liian alhainen.. Säädä vedenvirtausta. 2. Tarkasta tuloveden lämpötila.

26 Sivu 24 Käyttö- ja huolto-ohjeet 7 Koodiavaimet 7. Lohko-osat 7.2 Kanava-asennusosat Sulkupelti (koodi EMT-0) Puhallinosa (koodi EHP-F) EHP-F -a-b-c-d-00 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 c - Puhallinmalli C = 00 D, E = 060, 00, 50, 90 F = 50, 90 EMT-0 -a Pelti ilman moottoria a - Koko 060, 00, 50, 90 Lisävarusteet: KJST-03 Käsisäätö KJST-04 Toimilaite, jousipalautus Äänenvaimennin (koodi EMT-02) d - Liitäntä Lisävarusteet: ENFT-0 -a-b-c 0 = Kanavaliitäntä pääty 02 = Koneliitäntä pääty Liitäntäsarja EMT-02 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo c - Liitäntänumero ELEF -a-b 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 0, 02, 03, 04, 04, 05 Suodatin a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Suodatinluokka MIET-FB -b b - Tyyppi AL, G4, M5, M6, F7-F9, C7 Suodatinvahti 0 = Painemittarin U-putki 02 = Kytölä-painemittari 03 = Magnehelic-painemittari Kompressoriosa (koodi EHP-C) EHP-C -a-b-c-d-00 a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Kotelo 00 = Vakioeristys E3 = Eristyksen paloluokitus EI 30 c - Tehovaihtoehto 060, = 00 =, 2 d - Liitäntä 0 = Kanavaliitäntä pääty 02 = Koneliitäntä pääty 03 = Kanavaliitäntä katto

27 Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu Lisävarusteet 7.4 Ohjausvarusteet Jalkasarja jalustaan (koodi EHPT-0) EHPT-0 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 Asennus ulos (koodi EHPT-02) EHPT-02 -a-b Asennus ulos a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Pituusjakso 0, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Kangasliitäntä (koodi EMMT-03) Joustava kudos, p = 0-50 mm EMMT-03 -a a - Koko 060, 00, 50, 90 Jalusta (koodi EMMT-05) EMMT-05 -a-b a - Koko 060, 00, 50, 90 b - Pituusjakso = mm Tarkistuslasi (koodi EMMT-06) Pleksilasi, ei E3-koteloon (eristyksen paloluokitus EI 30) -a-b-c-d a - Aggregaatti b - Moottoriohjaus c - Talteenotto d - Ohjausjärjestelmä CST = Top CSC = Compact CSF = Flex sisätiloihin CSU = Flex ulos CSM = Flex MSE = V0 = Kierroslukuohjattu -vaiheinen, 0 A, 230 V V = Kierroslukuohjattu -vaiheinen, 0 A, 230 V V30 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 0 A, 400 V V3 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 0 A, 400 V V36 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 6 A, 400 V V320 = Kierroslukuohjattu 3-vaiheinen, 20 A, 400 V V66 = Kierroslukuohjattu 2 3-vaiheinen 6A-400V R = Pyörivä levy VVX P = Tasainen VVX M = Vastavirtaan VVX H = Talteenottopatteri CX = Siemens Climatix 600 UC = Ohjauslaitteet kytkentärimaan ilman prosessiyksikköä (DUC) MK = Ilman ohjauslaitteita mutta varustettuna kaapeleilla (puhaltimet ja roottori yhdistetty kytkentärimaan) US = Ilman ohjauslaitteita ja kaapeleita HS = Erityinen lto-ohjaus MX = Lämpöpumpun ohjaus Eco- Heater Sisävalaistus (koodi EMMT-07) IP 44, suojaritilä. Nostokonsoli (koodi EMMT-08) Alumiiniprofiilille. Muutoshistoria Versio nro Suositeltu sulakekoko, Sähkökaavio

Käyttö- ja hoito-ohjeet

Käyttö- ja hoito-ohjeet Poistoilmalämpöpumppu Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus... 2.2 Turvallisuusohjeet... 2.3 Valmistaja... 3.4 Merkinnät...

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...2 2 Toiminta 2.1 Jäähdytyspiiri...5 2.2 Jäähdytyslaitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Ilmastointikoneen tekniset tiedot Koko 00 50 90

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top Ilmankäsittelylaite Käyttö- ja hoito-ohjeet Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Ilmankäsittelylaitteen tekniset tiedot 1 Koko 04 06 10 16

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Compact Ilmankäsittelylaite Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnumero :... Asennus :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Ilmankäsittelylaitteen tekniset tiedot 1 Stl. 04 06 10

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Top Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä...2 2 Toiminta 2.1 Jäähdytyspiiri...5 2.2 Jäähdytyslaitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot00 50 90 0

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet

Käyttö- ja hoito-ohjeet Jäähdytyslaite Käyttö- ja hoito-ohjeet ACU ACR jäähdytyksen talteenotolla Alkuperäinen käyttöohje Tilausnumero :... Asennus :... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja hoito-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Compact

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Compact Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus...2 1.2 Turvallisuusohjeet...2 1.3 Valmistaja...3 1.4 Merkinnät...3

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 16 ja 21

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 16 ja 21 Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet 16 ja 21 Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus... 2 1.2 Turvallisuusohjeet... 2 1.3 Valmistaja... 3 1.4

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilausnro:... Kohde:... Alkuperäinen käyttöohje Käyttö- ja huolto-ohjeet DSEF08.0.FI rev0 Sivu Sisällysluettelo Yleistä... Käyttö Koneen kuvaus Koot00 50 90 0

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s

ILMANKÄSITTELYKONEET. tekninen esite. Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s ILMANKÄSITTELYKONEET tekninen esite Pienet pakettikoneet 0,15-1,5 m3/s Kesair ilmankäsittelykoneet on tarkoitettu liike- toimisto päiväkoti ym. muiden julkisten rakennusten ilmanvaihtokoneeksi Koneet on

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 04

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 04 Ilmastointikone Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus... 2 1.2 Turvallisuusohjeet... 2 1.3 Valmistaja... 3 1.4 Merkinnät... 3 1.5 CE-merkintä

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3

Huolto-ohje Sivu 1/7. Huolto-ohje. www.economizer.fi ver 2.3 Huolto-ohje Sivu 1/7 Huolto-ohje Sisällysluettelo Huolto-ohje Sivu /7 1. Yleistä.... Lämmöntalteenottoyksikkö (LTO-yksikkö)....1. Ulkoasenteinen malli [U-]..... Sisäasenteinen malli [S- tai SL-]... 5..

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Compact

Käyttö ja huolto Envistar Compact Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Laitemäärittely 1 Koko 04 06 10 16 1.1 Turvallisuus 2 1.2 Hoito

Lisätiedot

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA

NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA Sivu 1 / 8 NILAN HUOLTOPÄIVÄKIRJA LAITOKSEN OMISTAJA / KÄYTTÄJÄ : YHTEYSHENKILÖ JA PUH. NRO: KOHTEEN NIMI JA OSOITE: KÄYTTÖÖNOTON PÄIVÄMÄÄRÄ: Takuun edelletys on Nilan laitteille, joissa ilmamäärä ylittää

Lisätiedot

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT Paineanturin TBLZ-1-23-aa asennus GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Yleistä Paine-anturia käytetään laitoksissa, joissa pyritään säädettävään ilmavirtaan pitämällä kanaviston paine vakiona. Paineanturia käytetään

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot.

econet PremiUm UKK Vianetsintä: GT 21 GT 20 GT 00 GF 10 GT 10 Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. AIR COMFORT AIR TREATMENT 10038 FI 2017.06.19 econet PremiUm Vianetsintä: Aloita tarkistamalla ilmanvaihtokoneen kaikki lähtötiedot. 2 Ilman lämpötilat/kosteus Ulkoilman lämpötila C Lämpömittari tai ilmastointikone/econet

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone -FI 14-04-2011V.A002 1 Käyttöönotto-ohjeet Yleistä Systemair-kokoonpanot on testattu ja toimintatestattu tehtaalla ennen toimitusta. Automaatio on esiasetettu tehtaalla, ja koneiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 06, 10 ja 12

Käyttö- ja huolto-ohjeet Envistar Top 06, 10 ja 12 Ilmastointikone 06, 10 ja 12 Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Käyttötarkoitus... 2 1.2 Turvallisuusohjeet... 2 1.3 Valmistaja... 3 1.4 Merkinnät... 3 1.5

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Flex

Käyttö ja huolto Envistar Flex Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet DUEF090.0FI Sivu Sisällysluettelo Laitemäärittely Koko 00 50 90 0. Turvallisuus 00 60

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO

ASENNUSOHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJEET KÄYTTÖ JA HUOLTO 2012-09-01 SISÄLTÖ Asennusohjeet 2-4 Käyttö ja huolto 5-7 TUKHOLMA Förrådsvägen 18 SE-141 46 Huddinge, SWEDEN Puh: +46-(0)8-689 90 10 Faksi: +46-(0)8-689 90 30 info@hagabindustri.se

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A

TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Huolto ja asennus TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Sivu 1 / 20 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 SISÄLLYSLUETTELO... 2 2.0.0 KUVAT... 2 3.0.0 YLEISTIETOA... 3 3.1.0 ESIPUHE... 3 3.2.0 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 3.3.0

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex

Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Ilmastointikone Käyttö- ja hoito-ohjeet Envistar Flex Tilausnro :... Kohde :... Alkuperäinen käyttöohje Sisällysluettelo Yleistä. Käyttötarkoitus...2.2 Turvallisuusohjeet...2. Valmistaja....4 Merkinnät....5

Lisätiedot

Optyma Plus New Generation Ver

Optyma Plus New Generation Ver Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Käyttö ja huolto Envistar Top

Käyttö ja huolto Envistar Top Ilmankäsittelylaitteeseen Käyttö ja huolto Kohteen:... Air handling with the focus on LCC Air handling with the focus on LCC Käyttö- ja huolto-ohjeet Sivu 1 Sisällysluettelo Laitemäärittely 1 Koko 04

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013 Mallit 5P-EC 20P-EC 25P-EC 3P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox.09.606b F 4.3.203 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka asennetaan

Lisätiedot

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027

Ohje BASIC Puhallin BCRW, koko 004 027 FI.427.050101 Ohje BASIC Puhallin, koko 004 027 1. Yleistä on suorakäyttöinen aksiaali-radiaalipuhallin, jonka sähkötehokkuus on hyvä, ilmavirtaus pieni ja tasainen, äänitaso alhainen ja rakennepituus

Lisätiedot

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet

TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet TurboSwing ja JPT-ilmanvaihtokaton Säätö-, puhdistus- ja huolto-ohjeet SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tulo- ja poistoilmavirtojen mittaus 3 Sähkökytkentä 4 TurboSwing puhdistus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri

Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Käyttöohje Eurovac Blue Line 1000 sarjan imuri Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti

PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin

Lisätiedot

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017

eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 eco TOP PÄÄLTÄLIITETTÄVÄ LÄMMÖN TALTEENOTTOKONE Kompaktit ilmanvaihtokoneet Suunnittelijalounaat 2017 Pähkinänkuoressa eco Top eco TOP-SARJA 3 konekokoa ilmavirtaan 0,8 m³/s asti Soveltuu hyvin esim. toimistoihin,

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje. Vent

Asennus- ja hoito-ohje. Vent Asennus- ja hoito-ohje Vent 1 Koneen rakenne.... 2 2 Suunnittelu- ja asennusohje... 3 2.1 Ilmanvaihto...3 2.2 Putkiasennus...3 2.3 Kondenssivesiletku....4 2.4 Sähköasennus...4 3 Säätö.... 5 3.1 Ilmanvaihto...5

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot

Nilan VPM 360. Tekniset tiedot Nilan VPM 360 Tekniset tiedot Ilmastointikone Tilavuusvirta dm 3 /s 250 1000 Nimellinen tilavuusvirta 300 Pa ulkoisella painehäviöllä dm 3 /s 1000 Mitat L x S x H mm 2.255 x 940 x 1.400 Paino ilman pakkausta

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat

OHJEKIRJA. ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat OHJEKIRJA ILMAJÄÄHDYTTEISET NESTEJÄÄHDYTTIMET JA LAUHDUTTIMET ECV- ja ECH- tuotesarjat Sisällysluettelo ASENNUSOHJE Yleistä Tehtaan lähtötarkastus Kuljetus ja varastointi Laitteen ympäristö Nostaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020

ASENNUSOHJE. Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti PST FS-2020 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus PST FS-2020 on elektroninen lattiatermostaatti luotettavaan lämmityksen ohjaukseen. Termostaattia voidaan käyttää

Lisätiedot

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80

Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 Asennus sekoitusosa TBBD GOLD SD, koot 04-80 1. Yleistä osaa TBBD on saatavana GOLD SD:n kaikkiin kokoihin. osaa voidaan käyttää, kun tyhjä tila halutaan lämmittää kokonaan tai osittain kiertoilmalla.

Lisätiedot