L 1. I 2012 ANNELI ILOMÄKI 20 LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L 1. I 2012 ANNELI ILOMÄKI 20 LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ:"

Transkriptio

1 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija ANNELI ILOMÄKI nauttii liikunnasta harvinaisesta hengityssairaudestaan huolimatta 20 Koulu&liikunta Vantaalla tukiopetus innostaa lapsia liikkumaan LIIKKEELLE-VIRIKEPÄIVÄ: Sovelluksia zumbasta pehmislentikseen 6 ESTEETTÖMYYS: Peruskorjattu Impivaaran uimahalli testattavana 14

2 Soveli-lehti ISSN-L ISSN (painettu) ISSN (verkkolehti) SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Julkaisija Soveltava Liikunta SoveLi ry Koulu&liikunta Ilkka Rautiainen Päätoimittaja, vt. Heidi Hölsömäki Painopaikka Katajamäki Print & Media, Tampere Toimitusneuvosto Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto, erityisliikunnan lehtori Kaisu Laasonen, Ammattikorkeakoulu Saimaa Oy, tutkimuspäällikkö Hilkka Leskinen-Nikander, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy, erityisliikunnanohjaaja Virpi Lumimäki, Aivoliitto ry, järjestösuunnittelija/liikuntavastaava Ilkka Rautiainen, Mielenterveysyhdistys Kello ry, puheenjohtaja Jukka Tauriainen, Suomen Parkinson-liitto ry, aluetyöntekijä Mari Vehmanen, vapaa toimittaja Reetta Kettunen, SoveLi ry, ts. toiminnanjohtaja Heidi Hölsömäki, SoveLi ry, tiedottaja Arto Tulima 24 Tässä koulussa kaikki liikkuvat 27 Tukiopetus innosti pojat palloilemaan Mari Vehmanen 30 Sparraajat: Yhteistä vaan ei samanlaista Terhi Huovinen, Mirja Hirvensalo, Pilvikki Heikinaro-Johansson voimavaroja yhdistysliikuntaan 6 Virikepäivä lajivinkkinä sovellettu lentis Virpi Pennanen 10 Projektiavustuksella uusia liikuntamuotoja qigognista vesiliikuntaan Reetta Kettunen peruskorjaus 14 Impivaarasta tuli esteetön Mari Vehmanen liikkujan tarinat 13 Tarja Määttänen: Sähköpyörä toi koskimaisemat takaisin Heidi Hölsömäki 20 Anneli Ilomäki: Hengityssairaus Pahis ei vienyt liikunnan iloa Mari Vehmanen vakiot Lypsyjakkara toimii myös retkikäytössä. Uutispätkät 4 5, 43 Kolumni 9 Lainasanat 12 Tutkittua 19 Välinevinkit Uusia aineistoja Tapahtumia Koulutusta 6 9, 48 Näköislehti verkossa Lue Soveli-lehteä netissä: issuu.com/soveli Sovelin pdf-lehtien arkisto: Soveli ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Lehti on maksuton. Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa 2012 ja aineistot on toimitettava mennessä. Toimitus pidättää oikeuden muokata ja lyhentää tekstejä. liikunnan edistäminen 36 Liikuntapolitiikan arviointia: kuuluuko liikunta kaikille? Reetta Kettunen 38 Terveysliikunnan hankerahoituksen merkitys kasvaa Heidi Hölsömäki 39 Ryhmävoimaa-hanke: ryhmästä kipinä liikuntaan Heidi Hölsömäki Raisa Herpiö selviytyi Impivaaran esteettömään kuntosaliin johtavasta ovesta, vaikka sen sähköistys on vasta tulossa. Sivu 14. Mari Männistö Lehden aineistot ja tilaukset Soveli-lehti / SoveLi ry Aleksanterinkatu 21 A, 5. krs Tampere gsm Kannen kuva Anneli Ilomäki liikkuu iloksi ja terveydeksi. Kuva: Laura Vesa SOVELIN HALLITUS 2012 Timo Peltovuori, puheenjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto ry Tomi Kaasinen, varapuheenjohtaja, Suomen CP-liitto ry Annukka Alapappila, Suomen Sydänliitto ry Janne Haarala, Hengitysliitto Heli ry Veijo Kivistö, Aivoliitto ry Lea Salminen, Suomen Reumaliitto ry Riitta Samstén, Suomen MS-liitto ry Reetta Kettunen, esittelijä ja sihteeri, Soveltava Liikunta SoveLi ry Yhteystiedot SOVELI RY Yliopistonkatu 31, Turku Toimihenkilöiden ja jäsenjärjestöjen yhteystiedot ovat lehden sivulla 47.

3 PÄÄKIRJOITUS Soveltaminen opitaan jo lapsena Talviset ulkoliikuntalajit ovat jo vaihtuneet kesäisempiin aktiviteetteihin. Vuoden alkupuoliskolla on toteutettu ilahduttavan paljon soveltavan liikunnan tapahtumia ympäri Suomea. Näissä ovat mukana olleet usein oppilaitokset, paikalliset urheiluseurat ja yhdistykset sekä kunnan liikuntatoimi. Yhdessä tehden on saatu aikaan näyttäviä tempauksia, joista ovat kiinnostuneet niin paikallinen väestö kuin mediakin. Tässä lehdessä löytyy esimerkkejä Turun alueen soveltavan liikunnan toimijoiden toteuttamasta virikepäivästä. Myös pienempien yhdistysten aktivoituminen oman yhdistystoiminnan liikunnan kehittämiseen voi käynnistyä pienenkin avustuksen turvin. Innokkaat vapaaehtoiset saavat tukea ja kannustusta yhdistyksessä muhineille ideoille ja rohkeutta toteuttaa ne. Onnistunut toiminta kokoaa lisää liikunnan vapaaehtoisia ja ammattilaisia yhteen. Yhteiskunnallinen keskustelu rakennemuutoksesta jatkuu edelleen. Toiminta-alueet laajenevat, mutta toisaalta pienemmälläkin alueella toimijoiden yhteistyö varmistaa liikuntatoiminnan kehittämisen. Kunnissa liikuntapalvelut saattavat siirtyä esimerkiksi kansalais- ja työväenopistojen järjestämiksi tai osaksi kolmannen sektorin toimintaa. Tärkeintä on, että palveluja on tarjolla ja että ohjaajilla on soveltavan liikunnan osaamista. Liikkujien näkökulmasta kaikilla tulisi olla samanlainen mahdollisuus liikuntaan osallistumiseen. Yksi keskustelun aihe on, miten saataisiin vähemmän liikkuvat ihmiset liikkumaan. Juuri valmistuneessa raportissa arvioidaan periaatepäätöstä liikunnan edistämisen linjoista (s. 36). Siinä listataan useita toimenpiteitä liikkumisesteisten, maahanmuuttajien ja työttömien liikunnan lisäämiseksi. Liikunta osana arkielämää opitaan kuitenkin jo varhaislapsuudessa ja kouluiässä. Kukaan lapsi tai opiskelija ei saisi jäädä liikunnan ulkopuolelle siksi, että perheissä, päiväkodeissa tai kouluissa aikuinen ei osaa etsiä apua soveltavan liikunnan toteuttamiseen tai itse ohjata sitä. Liikuntaneuvonnan ja koulujen välille tulisi muodostua ahkerasti käytetty polku, jota kuljetaan molempiin suuntiin. Myös kolmannen sektorin erityisosaamista löytyy vaikkapa liikunta-apteekeista. Tässä lehdessä on nostettu esiin koululiikunnan parissa toteutettuja ideoita. Soveltavia ideoita liikunnan pariin ja lämmintä kesää kaikille lukijoille! x Reetta Kettunen, SoveLin ts. toiminnanjohtaja Tärkeintä on, että palveluja on tarjolla ja että ohjaajilla on soveltavan liikunnan osaamista. Erkki Kuivalainen PS Erityisliikunnan symposiosta eväitä tulevaan Erityisliikunnan ammattilaiset ja asiantuntijat kohtaavat Helsingissä pidettävässä Erityisliikunnan symposiossa: Yhdessä vai erikseen kunnilla ja erityisliikunnalla samat kysymykset? Symposiossa ruoditaan, mitä on saatu aikaan ja erityisesti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tutkijat valottavat omalta osaltaan uusia liikuntakulttuurin näkökulmia sekä erityisliikunnan järjestörakenteiden muutosta ja kehittämistarpeita. Symposion tehtävänä on herättää vilkasta keskustelua tulevaisuuden erityisliikunnasta sekä uusista tavoista ja mahdollisuuksista hyvässä yhteistyössä. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten näkökulmasta on tärkeää kehittää paikallisia malleja niin, että liikkujan polku kuntoutuksesta vapaa-ajan liikuntaan toimisi nykyistä paremmin. Tämä edellyttää yhteistyön kehittämistä sosiaali- ja terveystoimien ja liikuntatoimijoiden välillä. x TEKSTI Reetta Kettunen Soveltavan liikunnan lehti 3 Soveli 1/2012

4 U U T I S PÄT K ÄT KOONNUT Heidi Hölsömäki Pitkäaikaissairaat mukaan terveysliikuntaan SoveLi ja sen jäsenjärjestöt ottivat kevätkokouksessaan kantaa valmisteilla oleviin suomalaisen terveysliikunnan painopisteisiin. SoveLi on huolissaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten oikeuksista terveysliikunnassa. Liikunta pitää nähdä terveyttä lisäävänä ja sairauksia ennaltaehkäisevä- nä toimintana etenkin monen sairauden riskiryhmien kohdalla. SoveLi pitää myönteisenä, että suomalaista terveysliikuntaa ollaan hallitusohjelman mukaisesti edistämässä valtiovallan toimin. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät jatkossa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseksi. Terveyden edistämistä kannattaa tarkastella myös soveltavan liikunnan näkökulmasta. SoveLin jäsenet ovat valtakunnallisia kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä ja ne edustavat Terveyden edistämistä kannattaa tarkastella soveltavan liikunnan näkökulmasta henkilöjäsentä. Näiden 17 järjestön liikuntatoiminta perustuu sekä ammattilaisten että vertaisten tukeen. Se tavoittaa ne henkilöt, joita valtavirran liikuntapolitiikka ei osaa tukea. Se tavoittaa myös niitä ihmisiä, jotka liikkuvat terveyden kannalta riittämättömästi tai ovat vaarassa syrjäytyä liikunnasta. Valittaessa terveysliikunnan tulevaisuuden painopisteitä on huolehdittava siitä, että kaikkien kansalaisten oikeus liikuntaan turvataan. Turvaamalla kaikenikäisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten oikeus liikuntaan voidaan ehkäistä liikunnasta ja yhteiskunnasta syrjäytymistä. Ikääntyneiden lisäksi toimintakyvyn rajoituksia on kaikissa ikäluokissa. Tukemalla erilaisin toimintakyvyin varustettujen kansalaisten liikkumista huolehditaan siitä, että Suomi on vuonna 2020 maailman liikkuvin ja onnellisin kansakunta. x Katso myös Reetta Kettusen artikkeli terveyttä edistävän liikunnan arvioinnista s. 36. Soveltavan liikunnan teeseillä kohti kuntavaaleja SoveLi jäsenjärjestöineen on julkaissut yhteiset teesit soveltavan liikunnan turvaamiseksi. Teesiesitettä kannattaa hyödyntää paikallisesti esimerkiksi lähestyvissä kuntavaaleissa. Teeseissä painotetaan liikunnan palveluketjujen parantamista, yhteistyön lisäämistä ja riittäviä voimavaroja soveltamista tarvitsevien liikkujien liikuntaan. Teesejä on kolme: Teesi 1: Soveltavan liikunnan jatkuvuus on turvattava tavoitteena järjestöjen yhdenvertaisuus. Teesi 2: Soveltava liikunta edellyttää yhteistyötä liikuntatoimijoiden kesken. Teesi 3: Liikunnan toimijoiden ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö saumattomaksi. x Teesiesitteessä perustellaan teesien tausta, tarve ja kerrotaan lähdetiedot. Tilaa esitettä ja siihen liittyvää saatekirjettä: Heidi Hölsömäki Soveltavan liikunnan lehti 4 Soveli 1/2012

5 Tapahtumakuva tms Kesälläkin liikutaan soveltaen. Porin Yyterissä voi kokeilla esimerkiksi sovellettua purjehdusta (kuvassa) tai melontaa. Tulevia tapahtumia sivuilla Henkilövaihdoksia SoveLi-järjestöissä Soveltava Liikunta SoveLin uutena vakituisena suunnittelijana on toiminut helmikuun puolivälistä alkaen fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja Virpi Pennanen. Hän siirtyi toimeen Kaarinan erityisliikunnan suunnittelijan tehtävistä. Pennanen esittää kunnille kysymyksiä kolumnissaan sivulla 9. SoveLin jäsenjärjestöjen liikunnan yhteyshenkilöissä on tapahtunut myös vaihdoksia. Suomen Sydänliiton liikunta-asiantuntijan Annukka Alapappilan vuorotteluvapaan sijaisena toimii Sydänliiton Pohjois-Suomen aluepäällikkö, TtM, fysioterapeutti Eeva-Leena Ylimäki. Ylimäki toimi SoveLin eli silloisen Suomen erityisryhmien liikunnan yhdistyksen osa-aikaisena liikuntasihteerinä vuonna Suomen mielenterveysseurassa liikunnan vetovastuun osana seuran hyvinvointitoimintaa on ottanut Pohjoisen aluekoordinaattori Sinikka Kähkönen. Epilepsialiitossa liikuntatoimintaa koordinoi aluesihteeri Jorma Lahikaisen jalanjäljissä Turun aluesihteeri Marika Halinen. Aivoliiton järjestösuunnittelija Virpi Lumimäki on siirtynyt Yksi elämä -hankkeisiin liikuntasuunnittelijaksi, ja jatkaa siinä tehtävässä Aivoliiton liikunnan yhteyshenkilönä. x Henkilöesittelyt SoveLi-infoissa. Liikuntalääke-työkalu lääkäreille Emeritusprofessori Ilkka Vuori on muokannut lääkäreiden käyttöön uuden sähköisen Liikuntalääketyökalun. Sen avulla lääkärit voivat aiempaa helpommin ohjata potilaitaan liikunnan pariin. Palvelussa on tiivis tietopaketti jo 35 eri terveysaiheesta, joissa liikunta on tärkeä osa ehkäisyä, hoitoa tai kuntoutusta. Kuhunkin aiheeseen on laadittu potilaalle ohje, jota lääkäri voi tarvittaessa muokata potilaalle sopivaksi. Liikuntalääke-työkalun käyttö on ensimmäinen vaihe liikuntaneuvonnassa. Lääkärin selkeä kannanotto ja ohje johtavat osalla potilaista liikunnan lisääntymiseen. Usein tarvitaan kuitenkin terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten panosta riittävän ja pysyvän käyttäytymismuutoksen aikaansaamiseen, Vuori sanoo. Palvelun laajentamista muille ammattiryhmille selvitetään. Palvelu sijaitsee Fimnetin Lääkärikompassissa. Työkalun teknisestä toteuttamisesta on vastannut Polar Electro Oy. x Lisätietoa: Sataesteetön-hanke Mikä SoveLi? Valtakunnallinen liikuntajärjestö, joka edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten liikuntaa ja aktiivista elämäntapaa Toimii 17 jäsenjärjestönsä asiantuntija-, yhteistoimintaja palvelujärjestönä Perustehtävät: viestintä, vaikuttaminen ja koulutus Jäsenet ovat valtakunnallisia soveltavaa liikuntaa harjoittavia järjestöjä, yhteystiedot sivu 47. Jäsenedut: Kehittämishankkeet yhteisten liikunta-asioiden edistämiseksi Liikkeelle-koulutusta Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa: vuosittaiset järjestöpäivät, yhteisiä keskustelu- ja vaikuttamisfoorumeita, lausuntoja ja kannanottoja Uutiskirje SoveLi-info ilmestyy sähköisesti 6 kertaa vuodessa, arkisto sivulla: julkaisut/soveli-info/ Soveli soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti kaksi kertaa vuodessa jaettavaksi muun muassa yhdistysten liikuntavastaaville Julkaisuja ja muita materiaaleja jäsenhintaan Teosto-Gramex-sopimus maksuttoman musiikin esittämiseen valtakunnallisten liittojen liikuntatoiminnassa Liikuntavälineitä yhdistysten lainattavaksi Lue lisää: > SoveLi > Jäsenpalvelut Soveltavan liikunnan lehti 5 Soveli 1/2012

6 TEKSTI Virpi Pennanen KUVAT Mari Männistö Aiomme kokeilla lentopallon sovelluksia yhdistyksessämme Turun seudun kansanterveys- ja vammaishdistysten liikunta-aktiivit saivat Liikkeelle-virikepäivästä roppakaupalla lajivinkkejä ja hyvää mieltä kotiinviemisiksi. Jussi Syrjälä Lounais-Suomen MS-yhdistyksestä ja Jenni Wuorela Varsinais-Suomen Aivovammayhdistyksestä tavoittelevat pelivälineenä toimivaa ilmapalloa. Lentopalloa voi pelata turvallisesti ja tehokkaasti myös istuen. Soveltavan liikunnan lehti 6 Soveli 1/2012

7 Todellista soveltavan liikunnan riemua koettiin Liikkeelle-virikepäivässä Turussa maaliskuussa, kun uuteen Impivaaran uimahalliin kokoontui 50 koulutettavan joukko Turusta ja ympäristökunnista. Helena Sorvisto Raision Seudun Invalideista oli yksi tyytyväisistä osallistujista. Häntä kiinnosti päivän tarjonnasta erityisesti sovellettu lentopallo ja sen mahdollisuudet. Halusin kokeilla, vieläkö taivun lentikseen. Ja hyvinhän siinä kävi. Oli mahtavaa huomata, että voin edelleen pelata ja liikkua ryhmässä kipeästä kädestä huolimatta, Helena Sorvisto iloitsee. Lentopalloharjoitus oli muokattu osallistujille sopivaksi. Käytössä oli pieni kokoustila, johon viritettiin matalalle sulkapalloverkko. Pelaajat jaettiin kahteen kolmen hengen joukkueeseen, ja pelivälineinä käytettiin muun muassa ilmapalloja ja soft-palloja. Osallistujia ilahdutti huomata, kuinka vaatimattomassa tilassa ja vähin kustannuksin lajin soveltaminen käy. Pelaaminen onnistuu istuen tai seisten, ja käytössä voivat olla eri kehonosat. Näinkin voi siis tehdä, Helena Sorvisto tuumii. Innostuksen kipinä tarttui sen verran, että ehkä jo ensi syksynä Raisiossa pelataan sovellettua lentopalloa useamman yhdistyksen ja harrastajan voimin. Uskon, että tulijoita olisi. Raision kaupungin liikuntasuunnittelijan Johanna Frimanin kanssa jo juttelimme asiasta, ja hän lupasi auttaa ainakin tilojen järjestämisessä, Sorvisto sanoo. Vesitanssi innosti virikepäivän osallistujia. Etualalla Tuulikki Teräntö (vas.) ja Annikki Loikas Raision eläkeläisistä. Matti Pihanperä Eläkeliiton Lemu-Asikainen-Velkuan yhdistyksestä ja Ritva Mäkelä-Lammi Turun seudun osteoporoosiyhdistyksestä pyörähtivät Riihihumpan tahtiin virikepäivän vesitansseissa. Positiivisia yllätyksiä Jenni Wuorela Varsinais-Suomen Aivovammayhdistyksestä sai niin ikään tapahtumasta runsaasti uusia ideoita. Myös hän innostui lentopallosta. Tasapaino on aina haaste. Mutta oli hienoa huomata, että lentopalloa voi pelata turvallisesti ja tehokkaasti tuolilla tai lattialla istuen. Pehmeiden ja kevyiden pallojen käyttäminen oli Wuorelalle uusi ja miellyttävä kokemus. Niillä pelattaessa osallistujien väliset voima- ja taitoerot tasoittuvat. Aiomme kokeilla omassa yhdistyksessämme lentopallon sovelluksia vie- lä tämän kevään aikana, Jenni Wuorela suunnittelee. Hän kokeili virikepäivässä myös vesitanssia. Siinä on positiivisessa mielessä pakko ottaa kontaktia muihin osallistujiin. Vesitanssia kokeilemme viimeistään syksyllä. Ehkä suurimman positiivisen yllätyksen tuotti sovellettu zumba. Tavallisille zumbatunneille osallistuminen on Wuorelalle mahdotonta aivovamman vuoksi: tahti on siellä hänelle liian nopea ja musiikki soi koko ajan. Nyt sen sijaan pysyin mukana, kun liikkeet harjoiteltiin ensin ilman musiikkia. Olipa kivaa! Kehitettävää hän näkee virikepäivän markkinoinnissa ja mainostamisessa. Tulisi olla täysin selvää, kuka kurssille voi osallistua ja ilmoittautua, Jenni Wuorela toivoo. Yhteistyö kantaa Liikkeelle-virikepäivä syntyi useiden tahojen yhteistyön tuloksena. Mukana suunnittelussa olivat alusta lähtien paikalliset yhdistykset, ja ohjelma rakennettiin yhdistysväeltä kerättyjen toivei- Soveltavan liikunnan lehti 7 Soveli 1/2012

8 den ja tarpeiden pohjalta. Lisäksi koulutuksen toteuttamiseen SoveLin kanssa osallistuivat seudun kuntien soveltavan liikunnan asiantuntijat sekä Rajattomasti liikuntaa -hanke. Juuri tällaista toimintaa tarvitaan jatkossakin. On ilo nähdä, miten kaikki liikunta- ja kokoustilat on valjastettu liikunnan koulutuskäyttöön, toteaa projektipäällikkö Reijo Hakorinta Rajattomasti liikuntaa -hankkeesta. Päivä tarjosi kuntien ja yhdistysten edustajille luontevan foorumin tavata toisiaan ja luoda kontakteja. x Lisätietoa Pallottelemassa Lauri Leikas Turun seudun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksestä. Pehmislentistä varten on kehitetty oma tavallista pehmeämpi soft-lentopallo, mutta pelivälineenä toimii hyvin myös ilmapallo. Tutustu lehden takakannessa esiteltyihin Liikkeelle-koulutuksiin tai ota yhteyttä, niin räätälöidään tarpeisiinne sopiva koulutus! SoveLin Liikkeelle-koulutukset on tarkoitettu paikallisyhdistysten liikuntatoiminnasta kiinnostuneille ja sitä järjestäville henkilöille. SoveLin suunnittelija Virpi Pennanen (keskellä) kertoo, miten lentistä voi soveltaa eri tilanteissa. Esimerkiksi pienemmällä porukalla pelattaessa pelialueen voi rajata pienemmäksi. Kosketusten määrällä ja hitaammalla pallolla voi säädellä pelin tempoa. Soveltavan liikunnan lehti 8 Soveli 1/2012

9 L AJ I V I N K K I Sovelletun lentopallon pelaaminen onnistuu hyvinkin pienessä tilassa: parinkymmenen neliön pinta-ala ja normaali huonekorkeus riittävät hyvin kuudelle pelaajalle. Verkkona toimii sulkapalloverkko, jonka voi virittää matalalle vaikkapa tuolien tai oven kädensijojen varaan. 1) Alkuverryttely Jokainen ottaa oman ilmapallon. Vaihtoehtoja lämmittelyyn: Pallottele istuen tai seisten paikallasi. Käytä kehonosia, jotka toimivat parhaiten. Käsien sijasta voit pallotella päällä tai jaloilla. Kävele ja pallottele. Pallottele parin kanssa. Toinen voi istua tuolilla. Pallotelkaa ryhmässä yhdellä pallolla. Osa voi istua ja osa seistä. Pallotelkaa ryhmässä kahdella pallolla. 2) Peliä parin kanssa Asettukaa parisi kanssa vastakkain, kumpikin noin metrin päähän verkosta. Istu tuolilla, mikäli et pysty seisomaan. Jos tasapaino pitää, seiso. Lisätukea voit ottaa pitämällä toisella kädellä kiinni tuolista. Myös avustajaa voi käyttää tarvittaessa. Syötä pallo verkon yli yhdellä kosketuksella. Tämä on ilmapallon kanssa haastavaa. Ole siis riittävän lähellä verkkoa. Palauttamiseen saa käyttää rajattomasti kosketuksia. Tavoitteena on toimitta pallo takaisin vastustajalle. Leikkimielellä voitte laskea pisteitä pelatuista palloista esimerkiksi viiteen asti. 3) Peliä kolmen hengen joukkueissa Sijoittukaa kentälle: esimerkiksi yksi joukkueesta lähelle verkkoa ja kaksi sivuille. Käyttäkää tarvittaessa tuoleja. Peli onnistuu erinomaisesti niin, että osa istuu ja osa seisoo. Pelialue rajataan riittävän pieneksi tarpeen mukaan. Syöttäkää niin, että pallon on käytävä jokaisella joukkueen pelaajalla ennen sen toimittamista verkon yli. Sama pelaaja voi koskea palloon useammankin kerran. Vastustaja saa käyttää rajattoman määrän kosketuksia ennen kuin toimittaa pallon verkon yli. 4) Peliä pehmopallolla Kaikki edellä kuvatut harjoitukset onnistuvat myös soft-pallolla. Jos osallistujat pystyvät, voitte pelata myös oikean lentopallon säännöillä. Softpallo tuo peliin lisää haastavuutta ja liikettä ja sopivasti epäonnistumisiakin. Oikeanlaisen pelivälineen valinta on siis ratkaisevaa. Ohjaajan tehtävä on huolehtia, että kaikki voivat osallistua. x KoLUMNI Virpi Pennanen Kirjoittaja on SoveLin suunnittelija. Kunta hyötyy koulutuksista eniten Kunnan liikuntapalveluiden näkökulmasta on oikeastaan olemassa kolmenlaisia yhdistyksiä. Jaottelu on tietenkin hyvin suurpiirteinen. Ensinnäkin on kiitettävän aktiivisia, liikuntatoimintaansa omatoimisesti kehittäviä ja uudistavia yhdistyksiä. Ne toimivat vuorovaikutteisesti useisiin suuntiin ja saavat koko ajan uusia jäseniä. Toisen ryhmän muodostavat yhdistykset, jotka järjestävät liikuntatoimintaa omalle jäsenistölleen. Niiden jäsenmäärä ei kasva, vaan osallistujista alkaa hiljalleen olla pulaa. Kolmantena ovat yhdistykset, joissa ei ole liikuntatoimintaa. Niissä liikuntaa ei joko arvosteta tai toimijoita ei riitä. Samalla tavoin liikkujat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Aktiiviset henkilöt liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. Toinen ryhmä ei liiku terveytensä kan- Kunnan liikuntapalveluiden nalta riittävästi mutta voisi edustaja, miten niin tehdä. liikkujat jakautuvat Kolmannen ryhmän muodostavat vahvasti passivoi- sinun kunnassasi? tuneet henkilöt. Heidän liikkeelle saamisensa vaatii paljon resursseja. On tavoiteltava sekä liikkujien että liikuttajien määrän kasvua. Turun Eviva!-hankkeen tavoitteena on saada uutta, vapaa-ajallaan aktiivista kuntalaista vuoteen 2015 mennessä. Koulutusten avulla kunta mahdollistaa sen, että yhdistystoiminnasta tulee sujuvampaa ja laadukkaampaa. Samalla kunta saa osaavia liikunnan kumppaneita, joiden tarjonta tukee kunnan palveluja. Yhdistysten nykyiset ja tulevat liikuntavastaavat saavat koulutuksista itsevarmuutta, rohkaisua ja taitoja yhdistysliikunnan toteuttamiseen sekä jäsenistön aktivoimiseen. Kunnan edustaja, sinun kokoaikainen läsnäolosi koulutuksessa on tärkeä. On merkityksellistä kuulla ja tulla kuulluksi. Koulutus liittää liikuntaketjun tärkeitä lenkkejä yhteen kunnassa. Ketju on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. x Kunnan liikuntapalveluiden edustaja, jakautuvatko sinun kunnassasi yhdistykset näin? Mikä on sinun kuntasi tavoite? Kuinka vahva on sinun kuntasi liikuntaketju? Soveltavan liikunnan lehti 9 Soveli 1/2012

10 Lounais-Suomen MS-yhdistys järjesti projektiavustuksella uuden qigong-terveysliikuntakurssin. Kysymyksessä on joogaa muistuttava keskittymiskykyä vaativa laji, jota voidaan soveltaa lähes kaikille sairauden tuomista haitoista riippumatta. Jonna Nissinen Polvijärven Reuma ja Tules monipuolisti avustuksen avulla vesiliikuntatoimintaansa. Kirsti Mäkelä Helena Eskonmaa Tasapainoharjoittelu on tärkeää dystoniaa sairastaville. Dystonia-yhdistys hankki avustuksella tasapainoaskelmapalloja ja muita liikuntavälineitä sekä koulutti lisää liikuttajia. Kuvassa tasapainoilee Päivi Talasmaki. Soveltavan liikunnan lehti 10 Soveli 1/2012

11 TEKSTI Reetta Kettunen Uusia liikuntamuotoja qigognista vesiliikuntaan SoveLi on jakanut jäsenjärjestöilleen kokeiluluontoisesti projektiavustusta liikuntatoiminnan kehittämiseen. Toteutuneet projektit poikivat yhdistyksiin uusia liikkujia ja liikuntamuotoja. Avustus osoitti tarpeellisuutensa. Kysyimme tukea saaneilta yhdistyksiltä kokemuksia projektiavustuksesta. Kaikki yhdistykset korostivat avustuksen merkitystä, koska sen turvin voidaan kokeilla ja kehittää jotain uutta. Tuki innostaa sekä nykyisiä toimijoita että uusia ja vanhoja jäseniä mukaan liikuntatoimintaan. Tiiviillä aikataululla toteutettu kokeilu osoittautui tehokkaaksi ja myönteiset tulokset osoittavat projektiavustukset tarpeellisiksi. Seuraavassa esitellään tarkemmin muutaman yhdistyksen palautteita. Lounais-Suomen MS-yhdistys ry Yhdistyksessä järjestettiin Qigong -kiinalaisen terveysliikunnan kurssi. Kurssin ansiosta yhdistyksen liikuntalajien SoveLin projektiavustus SoveLin jäsenjärjestöilleen suuntaamaa projektiavustusta jaettiin vuonna 2011 yhteensä euroa euron suuruinen avustus oli tarkoitettu starttirahaksi erityisesti niille järjestöille, joilla ei ole pysyvää liikuntarahoitusta. Tukea haki viime vuonna 11 yhdistä ja se myönnettiin kahdeksalle. Tänä vuonna projektiavustuksen hakuaika on Hakuohjeet julkaistaan osoitteessa: jasenpalvelut/projektiavustus/ joukkoon saatiin uusi liikuntalaji sekä yhdistykselle uusia harrastajia. Kysymyksessä on joogaa muistuttava keskittymiskykyä vaativa laji. Qigongia voidaan soveltaa lähes kaikille sairauden tuomasta haitasta huolimatta. Liikkeet voidaan tehdä myös mielikuvissa. Yksitoista tapaamista sisältänyt kurssi osoitti jälkeenpäin tehdyn arvioinnin mukaan useita positiivisia vaikutuksia, kuten stressin,uupumuksen ja kipujen vähenemistä sekä rentouden ja keskittymiskyvyn lisääntymisen kokemusta. Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry Yhdistyksessä tempaistiin kahden kuukauden aikana "Liikettä niveliin ja voimaa lihaksiin" -ohjelma, joka sisälsi kuntosaliharjoittelua, salivoimistelua ja vesiliikuntaa. Liikunnan pariin saatiin mukaan noin 40 osallistujaa. Heistä suuri osa on uusia harrastajia. Yhdessä tekeminen koettiin tärkeäksi omaa yhteisöä vahvistavaksi tekijäksi. Avustuksella oli yhdistykselle ihan ratkaiseva merkitys. Eihän tällaista toimintaa olisi uskaltanut ilman tukea toteuttaa, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Pirhonen. Yhdistysten aktiivisuus ja toiminnan tarjoaminen ovat yhä tärkeämmässä roolisssa. Polvijärven Reuma ja Tules ry Avustuksen turvin saimme vesiliikuntaamme monipuolisemmaksi ja pystyimme siten huoltamaan fyysistä yleiskuntoamme, varapuheenjohtaja Eeva Aaltola yhdistyksestä toteaa. Ohjelma innosti uusia jäseniä yhdistykseen sekä entisiä jäseniä innostumaan enemmän mukaan vesiliikuntaan. Osallistujia oli keskimäärin 20 henkilöä kerralla ja yhteensä kirjattiin 205 henkilökäyntiä kahden kuukauden aikana. Vesiliikuntaa jatketaan edelleen ja vesijuoksusta tulee uusi juttu käynteihin. Suomen Dystonia-yhdistys ry Yhdistyksen liikuntavastaava Kirsti Mäkelä kertoo, että avustuksen turvin saatiin tukea koulutusmenoihin. Dystonia-kerhojen yhteiskäyttöön hankittiin uusia välineitä. Samalla saatiin uusia liikuttajia toimintaan mukaan. Asianmukaisilla boccia-palloilla on mukava harjoitella oikealla tavalla. Keilapallopelin välineet ja tasapainoaskelmapallot haastavat kerholaisia harjoittelemaan pystyssä pysymistä, Mäkelä toteaa. Suomen Selkäliitto Selkäliiton selkäneuvonta- ja liikuntatoiminnan asiantuntija Pirjo Ailanto raportoi yhdistyksen onnistuneen hankkeen tuella koulutustapahtuman järjestämisestä vertaisohjaajille. x Muut projektiavustuksen saajat vuonna 2011: Aivoliitto ry: Vertaisohjaajien koulutus- ja yhteistyöpäivät Hämeenlinnan Seudun Parkinson-kerho: Vesiallas-jumpan ja seniorijumpan järjestäminen Lihastautiliitto ry: Ultrakeveällä onnistut ohjaus, neuvonta ja koulutus. Soveltavan liikunnan lehti 11 Soveli 1/2012

12 LAINA- Mielenterveys 1/ 2012 Tanssijan on pakko hyväksyä itsensä. Koreografi Sanna Kekäläinen on uransa aikana nähnyt, miten kohtuuttomat ulkonäkövaatimukset aiheuttavat vaikeuksia päästä tasapainoon itsensä kanssa. Tanssialalla naisille tulee paljon oheissairauksia, kuten anoreksiaa ja vammoja itsensä hoitoon. Tanssijan on pakko yrittää hyväksyä itsensä käydä läpi omaan itseen ja ruumiiseen liittyvät kipuilut. Kekäläinen tutki naiseutta ja halusi rakentaa koko naiskuvan uudelleen sellaiseksi kuin se todellisessa maailmassa on. Naisruumiin pitää saada olla myös ruma, luotaantyöntävä ja epämiellyttävä. Reuma 4/2011 Tekonivelet kaipaavat kuntosalille. Kuntosaliharjoittelussa hankittu hyvä lihaskunto edisti tekonivelleikkauksen jälkeistä toipumista kuntosalilla jatkavan Eeva Muroman mukaan. Harjoittelijoiden mukaan hyvät lihakset SANATKOONNUT Reetta Kettunen tukevat niveliä ja liikkuminen tuntuu vakaalta. Kuntolaitteet parantavat myös liikkuvuutta nivelreuman jäykistämissä nivelissä kuten selässä ja rintakehässä. Asiantuntijoiden mukaan tulisi tehdä mieluimmin pitkiä kevyitä liikesarjoja kuin kertarykäisy raskaalla vastuksella. Sydän 1/2012 Joka ilta sauvakävelylle. Kauko Vanajaksen lempilaji on sauvakävely. Vanajaksella todettiin rasituskokeessa ja sydämen varjoainekuvauksessa sydänverisuonen tukos. Ohitusleikkauksen jälkeinen toipuminen alkoi nopeasti. Sauvakävelyn hän sai aloittaa vasta 2 3 kuukauden kuluttua, kun rintalasta oli kunnolla luutunut. Käymme vaimon kanssa joka ilta sauvakävelyllä. Suunnitelmissa on, että alkaisin myös juosta. Niveltieto 1/2012 Hiilikuitujaloilla jaksaa polkea ympäri maailmaa. Kaisa Lekan polkupyöräilyn harrastamisen mahdollisti jalkojen amputaatio. Kaisalla oli synnynnäinen nilkkojen ja pohkeiden epämuodostuma, joka aiheutti nilkan liikkeiden vahvan rajoittumisen ja puuttuvien luiden vuoksi vahvan nivelrikon jo vuotiaana. Kaisa sai rohkeutta amputaatioon amerikkalaisen paraolympilaiskilpailijan amputaatiokokemuksesta. Proteesit saatuaan Kaisa on toteuttanut pitkiä pyöräilymatkoja yhdessä aviopuolisonsa kanssa muun muassa Costa Rican vuoristoisessa maastossa. Tykkään hikitreenistä spinningistä ja suosikkilajeihin kuuluvat body pump sekä kahvakuulailu, Leka kertoo. Leka on julkaissut 400-sivuisen sarjakuvakirjan Tour d Éurope, kilometrin pariskunnan pyöräilymatkasta halki Euroopan. Avain 1/2012 Tanssin hurmaa rajoituksetta. Uusi innostava harrastuspyörätuolitanssi antoi uuden näkökulman Raija Pelto-Arvon elämään silloin, kun MS-tauti eteni pyörätuolilla liikkumisen vaiheeseen. Raijan tanssitaidot ovat vuosien varrella kehittyneet ja harjoituksissa ja tanssilavoilla riittää menoa. Laji kehittää monipuolisesti keskivartalon lihaksia, koordinaatiota ja mieli virkistyy. Samalla saa uusia ystäviä ja vertaistukea. Tanssia voi harrastaa pareittain tai pystytanssijan kanssa. Jos harrastaminen ei riitä voi lajissa edetä kilpatasolle saakka. x Soveltavan liikunnan lehti 12 Soveli 1/2012

13 TEKSTI JA KUVAT Heidi Hölsömäki Pyörä toi koskimaisemat takaisin Sähköavusteinen pyörä mahdollistaa Tarja Määttäsen liikkumisen omin voimin. MS-tauti on heikentänyt Tarja Määttäsen, 45, jalkavoimia ja vaikuttaa myös tasapainoon. Sairauden edetessä hän tarvitsi uusia ratkaisuja aktiiviseen liikkumiseen ja löysi. Tampereen keskustan alueella liikkuva Määttänen kulkee nykyisin mieluiten sähköavusteisella pyörällään paikasta toiseen. Pyöräily on vapauttanut paljon ja myös kuntoni on parantunut, Tarja Määttänen kertoo. Työmatkat sujuivat monta vuotta taksilla, normaalivaihteista autoa Määttänen ei mielellään ajanut. Pyörän ansiosta työmatkoista on voinut nauttia uudella tavalla. On ihanaa polkea Koskipuiston läpi ja Hämeensillan tai Patosillan kautta. Sain rakastamani koskimaisemat takaisin. Pyörällä kulkiessaan Määttänen tajusi tarvitsevansa vain oikeanlaisen ajoneuvon, ja hankki vielä automaattivaihteisen auton. Auto on tarpeen lasten harrastuskuljetteluissa ja huonommilla keleillä, ja toki ajan nykyään myös pitkiäkin matkoja mieluusti. Molempien kulkupelien hankintaan Määttänen sai tukea Tampereen vammaispalvelutoimistosta. Kolme vuotta sitten Tarja Määttänen sai Sara-lehden juttua varten tilaisuuden ottaa uuden eli nykyisen pyöränsä pitempiaikaiseen koekäyttöön. Käytössä hänelle valkeni kunnolla, kuinka ison muutoksen kolme rengasta ja akku voivat tuoda elämään. En halunnut hetkeksikään luopua uudesta vapaudestani, ja ostin pyörän omakseni. Nyt vain odottelen seuraavia, vielä kehittyneempiä malleja, joissa vaikkapa tavarankuljetusominaisuudet on ajateltu paremmin ja runkoa on ehkä vähän kevennetty. x Taksia käytän enää äärimmäisen harvoin. Pyörän ansiosta olen todella saanut vapauteni takaisin, Tarja Määttänen iloitsee. Tässä Helkaman sähköavusteisessa pyörässä on kolmiportainen virran säätö ja aputehoja saa helposti käyttöön. Ylempi nappi on virtapainike, joka ilmaisee myös akun varaustilan. Keppi kulkee kätevästi mukana tarakalla ja tavarat pyörälaukussa. Hiljainen akku on kiinnitetty rungon keskiosaan. Soveltavan liikunnan lehti 13 Soveli 1/2012

14 TEKSTI Mari Vehmanen KUVAT Mari Männistö Impivaarasta tuli esteetön Turun Impivaaran uimahallin peruskorjauksessa otettiin tilojen esteettömyys huomioon monin tavoin. Parannettavaakin jäi. Ystävänpäivänä helmikuussa koitti odotettu hetki Varsinais-Suomen uimareille, vesijumppaajille ja -juoksijoille. Turun Impivaaran uimahalli avasi ovensa kahden vuoden perusteellisen saneerauksen jälkeen. Uudistuneen liikuntakeskuksen esteettömyyttä alettiin suunnitella jo vuonna Myös monet seudun vammais- ja kansanterveysyhdistykset osallistuivat urakkaan. Yhdistyksille tämä oli äärettömän iso puristus. Niille kuuluu suuri kiitos käyttäjänäkökulman tuomisesta mukaan työhön, liikuntapalveluvastaava Eija Hiitti Turun kaupungista sanoo. Hänen mukaansa monessa asiassa on onnistuttu. Ehkä parasta on yleinen väljyys ja tilan tuntu. Kaikissa tiloissa mahtuu liikkumaan hyvin pyörätuolilla ja sähkärillä. Jokaisessa kerroksessa on nyt myös isoja esteettömiä vessoja. Kehitettävääkin jäi. Eija Hiitin mukaan parannuskohteita on jo listattu, ja korjauksia aletaan tehdä mahdollisimman pian. Muutokset eivät aina ole hinnasta kiinni. Esimerkiksi värejä ja kontrasteja kannattaisi hyödyntää vielä enemmän. Niiden avulla voi helpottaa kovasti suunnistamista ja eri tilojen löytämistä isossa rakennuksessa. Eikä purkki maalia maksa paljon, Eija Hiitti huomauttaa. Uudistunutta Impivaaraa kuvissa esittelevät Raisa Herpiö Turun CP-yhdistyksestä ja esteettömyysasiantuntija Riitta Nissilä Turun Seudun Vammaisjärjestöt ry:stä. x Impivaaran uimahalli 3 4 Rakennusvuosi Oli valmistuessaan Pohjoismaiden suurin uimahalli. Avautui pitkän remontin jälkeen yleisölle On nykyisin allaspinta-alaltaan Suomen isoin. Impivaarassa on muun muassa kolme kuntosalia ja liikuntasali. Pääsymaksu sisältää kaikkien tilojen vapaan käytön. Soveltavan liikunnan lehti 14 Soveli 1/2012

15 1 2 Esteitä ja esteettömyyksiä 1. Raisa Herpiö testaa toista Impivaaran kahdesta esteettömästä pukutilasta. Pukukaapin sisään mahtuu pyörätuolin kanssa tosin korit ovat vielä tässä vaiheessa turhan korkealla. Peili ja sen edessä oleva taso sen sijaan ovat riittävän matalat. 2. Suihkupyörätuolin kanssa mahtuu hyvin liikkumaan esteettömässä pesutilassa. Seinillä on alas kallistettavia lisäistuimia. Itse suihku on toistaiseksi vääränlainen: pelkän käsisuihkun tilalle on tulossa kiinteän yläsuihkun ja käsisuihkun yhdistelmä. 3. Esteettömässä saunassa löylyn heittäminen onnistuu pyörätuolissa istuen. Sauna on suunniteltu siten, että kiukaan lämpö tosiaan leviää myös lattiatasolle. Nämä esteettömät pesu-, pukuhuone- ja saunatilat mahdollistavat vihdoin sen, että eri sukupuolta oleva avustaja voi mennä asiakkaan kanssa yhdessä pukutiloihin. 4. Impivaaran kaikki kosketuskorkeudella olevat opasteet on varustettu sekä kohokirjaimilla että pisteillä. Soveltavan liikunnan lehti 15 Soveli 1/2012

16 5 Soveltavan liikunnan lehti 16 Soveli 1/2012

17 Impivaarasta tuli esteetön 6 5. Allastilojen esteettömiin vessoihin on pääsy kahdesta suunnasta. Lukkoihin on tulossa sähköistys, mutta vielä tällä hetkellä ne on suljettava käsin. 6. Riittä Nissilä käyttää lämpimään altaaseen johtavaa luiskaa. Impivaarassa useisiin altaisiin pääsee joko luiskaa tai hyvin loivia portaita. Niiden molemmin puolin on kaiteet. 7. Allasnostimen käyttö onnistuu itse, mutta ohjain vaatii jonkin verran sormivoimia. Nostimen tilavaan koriin on helppo mennä pyörätuolin kanssa. 8. Myös yleisissä pesutiloissa on varsin runsaasti tilaa. Seinillä on alas kallistettavia istuimia. 7 8 Soveltavan liikunnan lehti 17 Soveli 1/2012

18 Impivaarasta tuli esteetön Kolmannen kerroksen kuntosali Männistössä on kahdeksan Hurmerkkistä laitetta. Yhdistettyä yläselkä- ja rintalaitetta pystyy käyttämään pyörätuolista. Syksyllä alkavat esteettömän kuntosalin käyttökurssit ja omatoimivuorot. 10. Hur-kuntolaitteet mahdollistavat harjoittelun kerrallaan yhdellä kädellä tai jalalla, mikä on tärkeää esimerkiksi toispuolihalvauksesta kuntoutuville. 11. Kuntosalilaitteiden vastusta säädetään portaattomasti paineilman avulla. Näin jokaiselle löytyy sopiva kuormitus. Soveltavan liikunnan lehti 18 Soveli 1/2012

19 T U T K I T T UA KOONNEET Virpi Pennanen, Heidi Hölsömäki Duodecimin tutkimusuutisia SoveLi julkaisee Duodecimin liikuntaan ja terveyteen liittyviä tutkimusuutisia. Uutiset ovat kokonaisuudessaan luettavissa SoveLin nettisivujen uutisarkistossa uutisen lopussa mainitun julkaisupäivän kohdalla: > Uutisarkisto. Kova liikunta ehkäisee metabolista oireyhtymää Tutkimuksen perusteella raskas eli voimakkaasti hengästyttävä fyysinen liikunta pienentää metabolisen oireyhtymän riskiä enemmän kuin kohtalaisempi liikunta. Tutkimukseen osallistui aikuista, jotka kantoivat askelmittareita viikon ajan. Aineistot kerättiin vuosina , ja tulokset julkaistiin International Journal of Epidemiology -lehdessä. (Julkaistu ) Liikkuvat lapset voivat katsoa televisiota ja tietokonepelejä ilman terveysriskejä Yhdysvaltalaiset tutkimustulokset viittaavat siihen, että jos lapset liikkuvat ja touhuavat riittävän aktiivisesti, eivät televisionkatselu ja tietokonepelit ole terveysriski. Tutkimuksessa aktiivisimmat lapset saivat kohtalaista tai uuvuttavaa liikuntaa runsaat puoli tuntia päivässä. JAMA-lehdessä julkaistut tulokset perustuvat lapsen ja nuoren terveystietoihin, jotka koottiin yhteisanalyysiin 14 aikaisemmasta tutkimuksesta. (Julkaistu ) Lihasvoimaharjoittelusta hyötyä dementikoille Liikunta ja fyysinen aktiivisuus ehkäisevät dementiaa, mutta niitä ei pitäisi unohtaa sairastumisen jälkeenkään. Saksassa tehdyssä tutkimuksessa dementikoiden lihaskunto ja motoriikka paranivat sekä omatoiminen liikkuminen lisääntyi ohjatun kolmen kuukauden harjoitteluohjelman ansiosta. Viiden kerran tuolilta ylösnousu nopeutui myös harjoittelun seurauksena. Tutkimus julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä. (Julkaistu ) Vähäisempikin fyysinen aktiivisuus suojaa iäkkäitä dementialta Liikunta suojaa dementialta, mutta myös vähäisempi fyysinen aktiivisuus, kuten tiskaaminen tai siivoaminen, voi pitää iäkkään mielen pitempään kunnossa, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Aktiivisimmat vanhukset säästyvät Alzheimerin taudilta noin kaksi kertaa todennäköisemmin kuin vähiten liikkuvat. Sairastumisriski pieneni, mitä intensiivisempää liikkuminen oli. Tutkimukseen osallistuneet 720 yhdysvaltalaista olivat keskimäärin 82-vuotiaita. (Julkaistu ) Liika istuminen on terveysriski Päivästään suuren osan istuvat voivat australialaistutkijoiden mukaan kuolla muita nuorempina, vaikka harrastaisivat liikuntaa. Riskit seuraavat todennäköisesti aineenvaihdunnallisista sekä sydämen ja verisuonten toimintaan liittyvistä haitoista. Istumiseen liitetyt riskit onnistui välttämään istumalla vähemmän kuin kahdeksan tuntia päivässä ja samalla harrastamalla liikuntaa 150 minuuttia viikossa. Tutkijat saivat tuloksensa seuraamalla yli miestä ja naista kolmen vuoden ajan. Nuorimmat osallistujat olivat 45-vuotiaita ja vanhimmat yli 75-vuotiaita tutkimuksen alkaessa. (Julkaistu ) Työliikunta ehkäisee sydänkohtauksia Kevyttä tai kohtalaista liikuntaa työssään saavat välttyvät muita todennäköisemmin sydänkohtaukselta. Vapaa-ajan liikunnalla on kuitenkin suurin vaikutus. Tutkimus perustuu kymmenentuhannen ensimmäisen sydänkohtauksensa saaneen ja terveen verrokin haastatteluihin, jotka tehtiin eri puolilla maailmaa. Tulokset julkaistiin European Heart Journal -lehdessä. (Julkaistu ) Polvirikkoisen laihduttajan kannattaa huolehtia alaraajojen lihasvoimasta Polven nivelrikkoa sairastavan kannattaa treenata alaraajalihasten voimaa painonpudotuksen aikana. Laihtuessaan potilaat myös kokivat kipujensa ja muiden oireiden vähentyneen. Tanskalaiset perustavat suosituksensa tutkimukseen, jossa 159 huomattavan lihavaa polven nivelrikkoa potevaa osallistui ohjattuun 16-viikkoiseen laihdutusohjelmaan. Tutkimus julkaistiin Arthritis & Rheumatism -lehdessä. (Julkaistu ) Liikunta lievittää pitkäaikaissairauksien oireita sekä vähentää masennusta Kroonisten sairauksien oireita lievittävä liikunta kohentaa mielialaa. Tutkijat selvittivät asiaa analysoimalla uudelleen jopa 90 aihetta käsitellyttä tutkimusta, joihin yhteensä oli osallistunut yli vähän liikkuvaa potilasta. Potilaat potivat monia kroonisia sairauksia, kuten sydäntauteja, syöpää, keuhkotauteja, fibromyalgiaa tai hermostollisia sairauksia. Masennusoireet vähenivät erityisesti lievää ja kohtalaista masennusoiretta sairastavilla. Tulokset julkaistiin Archives of Internal Medicine -lehdessä. (Julkaistu ) x Soveltavan liikunnan lehti 19 Soveli 1/2012

20 Soveltavan liikunnan lehti 20 Soveli 1/2012 Ulkona lenkkeily kuuluu Anneli Ilomäen viikko-ohjelmaan. PAH-keuhkosairauden vuoksi hänen on kuitenkin vältettävä reippailua kovassa tuulessa, pakkasessa tai helteessä.

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia

Kohti yhteistä liikuntaa. Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa Soveltava liikunta SoveLin strategia Kohti yhteistä liikuntaa SoveLin strategia 2009 2012 Soveltava Liikunta SoveLi ry Työryhmä Heidi Hölsömäki (toim.) leena Jokinen Sari Kivimäki

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Polven tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Potilasohje Polven tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE

ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE ULKOKUNTOLAITEOPAS IKÄÄNTYNEILLE LIHASVOIMA Lihaksen suurin mahdollinen kyky tuottaa voimaa laskee 50 ikävuoden jälkeen noin 1,5 % vuosittain. Edistettäessä aktiivista ja energistä ikääntymistä lihasvoiman

Lisätiedot

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329

SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA. Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 SENIORILIIKUNTAA ESPOOSSA Espoo 15.10.2014 Espoon liikuntapalvelut, liikuntasuunnittelija esa.yletyinen@espoo.fi p. 050 540 6329 LIIKUNTAA IKÄÄNTYVILLE Ikääntyessä säännöllinen ja monipuolinen liikkuminen

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen

Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Virkeyttä ja Voimaa vanhuuteen 26.8.2013 ft Kirsi Pölönen Esityksen rakenne VoiTas - kunnonhoitaja koulutus Voima- ja tasapainoharjoittelu-ryhmät VoiTas- ryhmien vaikuttavuus Muu virkistyminen Toimintakyky

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun

tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Polven tekonivelleikkauksessa korvataan kuluneet nivelpinnat tekonivelellä, johon kuuluu metallinen reisiosa sekä metallinen ja muovinen sääriosa. Polven tekonivel kiinnitetään luuhun Leikkauksen tarkoituksena

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012

Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä. Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 Hyvän kunnon ja tasapainon tärkeys ikääntyvillä henkilöillä Työfysioterapeutti Kaija Riento-Lindroos 13.3.2012 1 Lukuisista ikääntymisen myötä tapahtuvista muutoksista huolimatta ikääntyneet ovat terveempiä

Lisätiedot

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN

Valttien palaute. Väliraportti AKSELI MAKKONEN Valttien palaute Väliraportti 26.11.2016 AKSELI MAKKONEN 146 vastausta 23.11.2016 mennessä Suurin osa opiskelijoita Millä alalla toimit tai opiskelet? Muu kasvatusala Hoitoala Muu, mikä? Liikunta ja vapaa-aika

Lisätiedot

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia

TerveysInfo. Hetkien hiljainen muisti Rentoutumista, metaforia ja musiikkia TerveysInfo 55+ liikunnasta elinvoimaa Power Point esitys tukee ikääntyvän työntekijän hyvinvointia ja vahvistaa voimavaroja tulevia eläkevuosia varten. Käsittelee etenkin liikuntaa ja lyhyesti myös muita

Lisätiedot

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI:

Taustatietolomake. Yhteystiedot: MUUTA HUOMIOITAVAA: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: Taustatietolomake Yhteystiedot: NIMI: SYNT.AIKA: KATUOSOITE: POSTINRO JA PAIKKAKUNTA: PUHELIN TYÖ: PUHELIN KOTI: GSM: SÄHKÖPOSTI: PITUUS/PAINO: MUUTA HUOMIOITAVAA: 1 Liikuntahistoria ❶ Arvioi yleinen liikunnan

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos

Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Move! Miten meidän yhteisössä? Valtakunnallinen Move- kiertue 2015 Liikuntakasvatuksen laitos Kenelle Move! on tehty Oppilaalle Terveyden- huoltoon Move! Opettajalle Kotiin Koululle Move! pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä

TerveysInfo. Jalan ja pyörällä TerveysInfo kävely Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina Soveltavan liikunnan julkaisuja 8 1 Lukijalle Tervetuloa tutustumaan kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen

Lisätiedot

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA

JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA JYRÄNGÖN KOULU HEINOLA -LIIKUTTAVAN HYVÄ KOULU- www.liikkuvakoulu.fi JYRÄNGÖN KOULU 1,5 sarjainen alakoulu Oppilaita noin 200 Opettajia ja avustajia n. 15 henkilöä Koulussa panostettu koululiikunnan kehittämistoimintaan

Lisätiedot

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA

LIIKKUMISLÄHETE OPAS S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA S I S Ä LT Ö LÄHETTEEN KÄYTTÖÖNOTTO LÄHETENEUVONTAPROSESSI LÄHETE LIIKUNTANEUVONTA SEURANTA LIIKKUMISLÄHETE ASIAKASKAAVAKE (malli). LIIKUNTASUOSITUKSET LAPSET JA NUORET AIKUISET LIIKKUMISLÄHETE OPAS *

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia. SoveLin strategia vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia SoveLin strategia vuosille 2016 2018 1 Sisältö Johdanto...4 Käsitteet ja arvot...6 Valittu suunta: Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia...8 Missio ja perustehtävä...

Lisätiedot

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS

Exercise Guide FIN A.fh8 2/12/02 18:31 Page 1 KUNNON LIIKUNTAOP KUNNON LIIKUNT AS KUNNON LIIKUNTAOPAS TURVALLISUUTESI VUOKSI Vähentääksesi liikunnan riskejä, noudata seuraavia neuvoja, varsinkin, jos olet aloittamassa säännöllistä liikuntaa pidemmän tauon jälkeen. Ennen säännöllisen

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen

Maastoon matalalla kynnyksellä. Tiiina Riikonen Maastoon matalalla kynnyksellä Tiiina Riikonen PyöräPolku hanke 2014-2015 Hanke keskittyi maastopyöräilyyn luontoympäristössä. Maastopyöräily on monipuolinen laji. Kuntoliikuntana, ulkoiluna, retkeilynä

Lisätiedot

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON

19627430.00 SWE/FIN A FIN HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON HELPPO TIE HYVÄÄN KUNTOON 19627430.00 SWE/FIN A FIN SISÄLLYS 1. Syke opastaa liikkumaan oikein... 3 2. Monipuoliset käyttövaihtoehdot... 4 3. Tavoitesykealue... 6 4. Oikein suoritettu liikuntakerta...

Lisätiedot

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin

Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin Terveysliikuntahankkeita ja liikunnan olosuhteiden edistäjä palkittiin 15.4.2016 10.30 Valtakunnallinen Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelma palkitsi tänä vuonna Kajaanin ammattikorkeakoulun Liiku Myötätuulta

Lisätiedot

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lemin Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Minna Säpyskä-Nordberg ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013

Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Katsaus Juvan Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2010-2013 Kesäkuu 2014 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016. Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala

Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016. Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Itsensä tuntemisen ja johtamisen -kurssi Liikunta, istuminen ja ergonomia 17.3.2016 Vastaava fysioterapeutti Kati Kauppala Sisältö: 1) Liikunnan vaikutus hyvinvointiin 2) Istumisen vaarat 3) Hyvä ergonomia

Lisätiedot

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä.

TerveysInfo. Haluatko isot lihakset tai pienemmän rasvaprosentin keinolla millä hyvänsä? Tietoa kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä. TerveysInfo kuntoilijat Aitakävelykoulu Aitakävely on levinnyt yleisurheilusta monen muun urheilulajin käyttöön, kun on huomattu harjoitteiden mahdollisuudet erityisesti lantion seudun liikkuvuuden, yleisen

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita!

Kuntokuu. Liiku, osallistu ja voita! Liiku, osallistu ja voita! Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n t ovat helmikuu ja syyskuu. Tavoitteena on saada VAU:n jäsenet kuntoilun pariin niin talvella kuin syksylläkin. Raikkaista syys- ja

Lisätiedot

ENERGIAINDEKSI

ENERGIAINDEKSI ENERGIAINDEKSI 02.04.2015 Essi Esimerkki 2h 33min 12h 53min Energiaindeksisi on erittäin hyvä! Hyvä fyysinen kuntosi antaa sinulle energiaa sekä tehokkaaseen työpäivään että virkistävään vapaa-aikaan.

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka / Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 16.1.2013 1 (9) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Lahden Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Heli Starck ja Mika Simonen Toukokuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa

Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla rehtori Ville Laivamaa Liikkuva koulu Lappeenranta Tunti liikuntaa koulupäivään! Lisää liikettä organisoimalla 3.2.2016 rehtori Ville Laivamaa Liikkuva Lappeen päiväkotikoulu Lappeen päiväkotikoulussa on varhaiskasvatuksen piirissä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja

LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja LiikuTe kysely neuvottelukunnalle ja yhteistyökumppaneille 2009 Webropol sähköpostikysely tehtiin kesä- ja elokuussa 2009 NK vastaukset 53 % (N=38, n=20) YTK vastaukset 30 % (N=57, n=17) Asiaa kannatetaan

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys

HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys HYKKI HERÄÄ! Koko koulun yhteinen aamuviritys Kaikki liikkeelle yhdessä Miksi HYKKI HERÄÄ? Liikunta ja fyysinen aktiivisuus parantaa / kehittää / lisää muisti, tarkkaavaisuus, tiedonkäsittely- ja ongelmanratkaisutaidot

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 Aivoliiton liikuntaa 1/2015 - Kohderyhmät: Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän omaisensa sekä perheet, joissa on todettu lapsen tai nuoren kielellistä

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä

Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Ilo kasvaa liikkuen Käpälämäessä Kasvattajayhteisön asenne kohti sallivaa ja kannustavaa liikkumisympäristöä Meillä saa! Kaikki lähti käytävistä v. 2011 valmistunut, 127- paikkainen päiväkoti Sijaitsee

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry

Palveluketju paperilla ja käytännössä. Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Palveluketju paperilla ja käytännössä Erityisliikunnan symposio 2.6.2016 Scandic Park Helsinki Janne Haarala ja Veera Farin Hengitysliitto ry Hengitysliitto Edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari

Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari Liikunnan asema Tulevaisuuden kunnassa ja rajapintayhteistyö Lounais-Suomen kuntien liikuntaseminaari 22.-23.9.2016 ylitarkastaja Sari Virta Alustuksen rakenne Tiedolla johtaminen Hyvinvoinnin edistäminen

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Kaikille avoin hiihtokoulu

Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoin hiihtokoulu Kaikille avoimessa hiihtokoulussa kaikki oppilaat ovat yhtä arvokkaita ja tervetulleita, hiihtokoulu ei rajaa ketään pois vamman tai toimintakyvyn vuoksi. Kaikilla on oikeus

Lisätiedot

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää.

Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Noin 300 lasta ja 75 työntekijää. Tammelan päiväkoti: Haitulat, Leinikki, Maahiset, Sinikello, Taikatassu ja luontoliikuntaryhmä Ilvekset. Tammitarhan päiväkoti: 4 ryhmää ja metsäeskari metsätontut. Portaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä

Tutkimustulokset luokat Vuokatti Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria Oy, Jyväskylä LIIKKUMISESTA KANSALAISTAITO Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon koululaisten fyysinen aktiivisuus ja liikuntakäyttäytyminen Tutkimustulokset 2014 5 9 luokat Vuokatti 20.5.2014 Arto Gråstén toimitusjohtaja Evimeria

Lisätiedot

MATKALLA HYVÄÄN VAPAA-AIKAAN

MATKALLA HYVÄÄN VAPAA-AIKAAN MATKALLA HYVÄÄN VAPAA-AIKAAN Hyvä vapaa-aika -kehittämis- ja tutkimushanke 2013 2017 tutkija Anna Anttila NUORISOTYÖTÄ KOULUUN HYPOTEESI 2013 Oman luokan oppilaiden kanssa myös vapaa-ajalla oppilaat tutuiksi,

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hanke Toivotamme hyvää kesää ja kiitämme yhteistyöstä tästä on kiva jatkaa. Eri puolella Kaakkois-Suomea pilotoitiin luovia osallistavia ryhmätoimintoja

Lisätiedot

Venla, Joona ja Simone. Tennis

Venla, Joona ja Simone. Tennis Venla, Joona ja Simone Tennis Tennistunti Maanantaina 7.4.2014 tenniskiertue pysähtyi päiväksi koulullemme opettamaan meille oppilaille tennistä. Salissa oli kolme pistettä, tutka, tarkkuuslyönti ja minitennispeli.

Lisätiedot

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA

LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA LIIKUNNAN PALVELUKETJU OULUSSA Tiina Pekkala, liikuntakoordinaattori 11.11.2015 Pohjois-Suomen AVI Muutosta liikkeellä! Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu LINJAUS 3. Liikunnan nostaminen keskeiseksi

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot