ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012"

Transkriptio

1 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2012 Aika klo 10:00 16:15 Paikka Läsnä Helsinki Congress Paasitorni, kokoustila Tivoli, os. Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki Kaisa-Leena Lintilä ESLS, työ- ja elinkeinoministeriö, pj. Kielo Karioja-Mäkelä ESLS, työ- ja elinkeinoministeriö, vpj. Henna Antila ESLS, opetus- ja kulttuuriministeriö Kari Alanko LS, työ- ja elinkeinoministeriö Carola Gunell ES, Varsinais-Suomen liitto Heikki Juurinen LS, Satakuntaliitto Juha Haapaniemi ES, Kymenlaakson liitto Sirpa Hertell ES, NYTKIS Ullrike Hjelt-Hansson ES, Uudenmaan ELY-keskus * Elina Hykkönen LS, Pirkanmaan liitto Sirpa Karjalainen ESLS, maa- ja metsätalousministeriö *Ulla Karvo ESLS, Suomen kuntaliitto Susanna Kaskinen ES, Etelä-Karjalan liitto Marja Koivula ES, Päijät-Hämeen liitto Jari Konttinen ES, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mari Kokko ESLS, STTK Hilkka Laine LS, Keski-Suomen liitto Tuomo Laitila LS, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Juoko Lankinen ES, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kari Lehtinen LS, Keski-Suomen ELY-keskus Paavo Myllymäki ES, MTK/Varsinais-Suomi Harri Mäkelä ES, Hämeen ELY-kekus * Matti Pirhonen LS, Suomen luonnonsuojeluliitto Pirjo Peräaho LS, Keski-Suomen liitto Raimo Puhto ES; työ- ja elinkeinoministeriö Varpu Rajaniemi LS, Pohjanmaan liitto * Heli Rintala LS, Etelä-Pohjanmaan liitto Heikki Rinta-Rahko LS, Suomen Yrittäjät ry Antti Rinta-Porkkunen ES, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Jukka Ristaniemi ES, työ- ja elinkeinoministeriö Tuula Saxholm ES, Uudenmaan liitto Heli Seppelvirta LS, Etelä-Pohjanmaan liitto Kaj Suomela LS, Pohjanmaan ELY-keskus Ilmi Tikkanen ES, Uudenmaan liitto Hannele Ugur ES, SAK Timo Vilo ES, Suomen Yrittäjät *Osmo Väistö ES, Hämeen liitto Mauri Yltiö ES, ympäristöministeriö *Tero Yrjö-Koskinen LS, Suomen luonnonsuojeluliitto Anders Östergård LS, LVM/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Huom. srk:n jäsenet aakkostettuna ja valtakirjalla osallistuneet on merkitty * tähdellä

2 Muut läsnäolijat, sihteeristön jäsenet ja esittelijät: Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö Marc Botman, Euroopan komissio (DG Regio) Antti Jokivirta, työ- ja elinkeinoministeriö Pekka Jounila, Euroopan komissio (DG Regio) Ilkka Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö Sirpa Mikkonen LS, Pirkanmaan ELY-keskus Henrik Pekkala, Ramboll Oy Mika Pikkarainen, työ- ja elinkeinoministeriö Samu Tuominen, Euroopan komissio (DG Regio) Niklas Ulfvens LS, Pohjanmaan liitto Tapani Veistola ES, Suomen luonnonsuojeluliitto Kokouksen sihteerit: Mari Kuparinen, Päijät-Hämeen liitto ja Seppo Haukka, Keski- Suomen liitto 1. Kokouksen avaus Seurantakomiteoiden puheenjohtajan aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilän (työ- ja elinkeinoministeriö) avaussanat ja ajankohtaiskatsaus nykyiseen ohjelmakauteen sekä tulevan ohjelmakauden valmisteluun. Yksikönpäällikkö Marc Botmanin (DG Regio) puheenvuoro. **** Puheenjohtajan aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä avasi kokouksen ja kävi läpi Suomen EUohjelmien edistymistilanteita, tuloksia, Itämeren alueen strategian hanketilannetta. Etelä-Suomi on sitoumuksissa sekä Itämeren alueen strategian toteutuksessa edennyt Länsi-Suomea paremmin, mutta maksatuksissa Länsi-Suomi Etelä-Suomea hieman edellä. Lissabonin strategian toteutuksessa Länsi-Suomi on ainoana ohjelma-alueena tavoitetasossa. Uusien kustannusmallien käyttöönotto on sujunut hyvin kuluvan vuoden aikana. Tulevan kauden valmistautumisesta puheenjohtaja totesi, että Manner-Suomen rakennerahastoohjelman ensimmäinen luonnosversio valmistuu helmikuuksi. Tekes on mukana tulevassa ohjelmassa välittävänä toimielimenä, mutta teknisiä yksityiskohtia pitää vielä selvittää (esim. eri tietojärjestelmä ja kokonaiskustannusmallin käyttö). Pyritään löytämään selkeä rajaus EU- ja kansalliselle toiminnalle. Rahoitus ratkeaa todennäköisesti helmikuun huippukokouksessa Kumppanuussopimus saataneen loppukesästä. Aikataulusta hän totesi mm. että aikataulujen pitävyys on kiinni erityisesti rahoituksen varmistumisaikatausta sekä tietojärjestelmän (EURA + Tuki = hybridi, Tekes?) valmistumisesta: Kansalliset painopisteet hyväksytty poliittisesti valmistelun pohjaksi syyskuussa 2012 Alueellisten suunnitelmien ja valtakunnallisen suunnitelman valmistelu käynnissä Ensimmäinen luonnosversio yhdistetystä ohjelma-asiakirjasta tammikuussa 2013 Epäviralliset neuvottelut EU:n komission kanssa käynnistyvät tammikuussa 2013 Suomen saama EU-rahoitus varmistunee helmikuussa 2013 Ohjelma ja kumppanuussopimus komissioon hyväksyttäväksi samanaikaisesti (loppukesällä 2013) Ohjelma käynnistyy Kaisa-Leena Lintilän kalvot ovat pöytäkirjan liitteenä. Yksikönpäällikkö Marc Botman (DG Regio) muistutti, että nykyisen ohjelmakauden toteutus jatkuu vielä kolme vuotta ja tarvitaan joustavuutta, kun toteutetaan kahta ohjelmaa päällekkäin. Ensi vuosi

3 on tärkeä tulevan ohjelman suunnittelun kannalta ja kaikkien huomio onkin jo kiinnittynyt sen valmisteluun. Vanhan ohjelman toteuttamisen näkökulmasta ensi vuosi on vielä kuitenkin tärkeä. Tuleva kausi muuttaa ohjelmatyötä ja nostaa tehokkuuden ja vaikuttavuuden esille mm. uusine indikaattoreineen ja älykkäine erikoistumisineen. Kumppanuussopimuksesta käytäneen alkuvuodesta epävirallisia neuvotteluja niin, että se on hyväksyttävissä sitten, kun se tulee lopullisena Brysseliin. Käytiin keskustelua ex ante -ehdoista ja älykkään erikoistumisen tulkinnasta, josta komissiolta on tulossa malli ja tarkentava ohjeistus. Marc Botman korosti, että tuleva kausi ei ole tämän jatketta, vaan että ohjelmatyön halutaan aidosti muuttuvan. Ensi kausi on uudistumista, uutta ajattelua ja innovatiivisuutta älykkään erikoistumisen strategiaa noudattaen. Keskustelussa tulevasta ohjelmasta ilmaistiin huoli Tekes-hallintomallista ja pelättiin sen keskittävän rahoitusta valtakunnankeskuksiin kuten Helsinki, Turku ja Tampere. Todettiin, että INKA-ohjelma jo sinällään tuo älykästä erikoistumista. Pienempien paikkakuntien näkökulmasta tämä merkitsee sitä, että niiden on haettava laajempia yhteistyöverkostoja, joissa erikoistua omista lähtökohdista ja vahvuuksista lähtien. Marc Botman totesi, että tarvitaan aivoriihityötä kaikilla tasoilla, kunkin omista lähtökohdistaan. Älykäs erikoistuminen on yhteistyötä, samaan suuntaa ponnistelua ja ajattelua. Tähän Kaisa-Leena Lintilä vastasi, että älykäs erikoistuminen on jo sisällä suomalaisessa aluekehitysprosessissa; maakuntasuunnitelmat, totsut, ELYjen strategia-asiakirjat ja TEM:n strategiat vievät asioita samaan suuntaan. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä osallistujien toteaminen - Valtioneuvosto asetti EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen Etelä-Suomen ja Länsi- Suomen EAKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat - Seurantakomiteoiden työskentelyssä tarvittavien asiakirjojen on pääsääntöisesti oltava käytettävissä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta - Kokouskutsu, esityslista ja liitemateriaali on lähetetty Päätösesitys: Todetaan seurantakomiteoiden yhteiskokoukseen osallistujat ohjelmittain. Todetaan seurantakomiteoiden yhteiskokous molempien ohjelmien osalta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen seurantakomiteoiden kokousten osallistujat todettiin nimenhuudolla ja varmistettiin kiertävällä nimilistalla. Todettiin kokousaineistojen toimitusajat. Päätös: Todettiin yhteiskokoukseen osallistujat ohjelmittain sekä Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen seurantakomiteoiden kokoukset laillisiksi ja päätösvaltaisiksi. 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4. Seurantakomiteoiden edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen (Liitteet 1a; Etelä-Suomi ja liite 1b; Länsi-Suomi) Päätösesitys: a) Hyväksytään Etelä-Suomen edellisen Lappeenrannassa pidetyn seurantakomitean kokouksen pöytäkirja. b) Hyväksytään Länsi-Suomen edellisen Vaasassa pidetyn seurantakomitean kokouksen pöytäkirja.

4 Päätös: a) Hyväksyttiin Etelä-Suomen edellisen Lappeenrannassa pidetyn seurantakomitean kokouksen pöytäkirja esityslistan liitteen 1a mukaisena. b) Hyväksyttiin Länsi-Suomen edellisen Vaasassa pidetyn seurantakomitean kokouksen pöytäkirja esityslistan liitteen 1b mukaisena. 5. Seurantakomiteoiden ja niiden sihteeristöjen jäsenmuutokset (Liite 2a; Etelä-Suomi ja liite 2b; Länsi-Suomi) Rakennerahastolain (1401/2006) 25 :n mukaan valtioneuvosto asettaa kullekin toimenpideohjelmalle seurantakomitean ja nimittää sen jäsenet seurantakomiteaa asetettaessa. Työ- ja elinkeinoministeriö päättää vaihdoksista komitean kokoonpanossa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt seuraavat muutokset Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokoonpanoon: Nykyinen jäsen Mirja Lumiaho-Suomi Hämeen ELY-keskus Uusi jäsen Harri Mäkelä Hämeen ELY-keskus Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt seuraavat muutokset Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokoonpanoon: Nykyinen jäsen Aluekehitysjohtaja Timo Urpala Etelä-Pohjanmaan liitto Uusi jäsen Aluekehitysjohtaja Heli Seppelvirta Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Suomen EAKR seurantakomitean ja sen sihteeristön kokoonpanot tapahtuneiden muutosten jälkeen on esitetty liitteessä 2a. Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean ja sen sihteeristön kokoonpanot tapahtuneiden muutosten ja muutosesitysten jälkeen on esitetty liitteessä 2b. Päätösesitys: a) Todetaan Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset. Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenet liitteen 2a mukaisesti. b) Todetaan Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset. Länsi-Suomen EAKR -seurantakomitea hyväksyy seurantakomitean sihteeristön jäsenet liitteen 2b mukaisesti. Päätös: a) Todettiin Etelä-Suomen EAKR -seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset. Etelä-Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenet esityslistan liitteen 2a mukaisesti. b) Todettiin Länsi-Suomen EAKR seurantakomitean kokoonpanossa tapahtuneet muutokset. Länsi-Suomen EAKR seurantakomitea hyväksyi seurantakomitean sihteeristön jäsenet esityslistan liitteen 2b mukaisesti.

5 6. Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien tilannekatsaukset Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen esittää Etelä-Suomen ja ohjelmapäällikkö Seppo Haukka Länsi- Suomen EAKR-toimenpideohjelman tilannekatsauksen. Keskustellaan ohjelmien toteutustilanteesta toimintalinjoittain ja loppukauden näkymistä. Päätösesitys: a) Merkitään tiedoksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanne ja käyty keskustelu. b) Merkitään tiedoksi Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanne ja käyty keskustelu. Etelä-Suomessa ohjelman julkisesta rahoituksesta oli tilanteessa sidottu ja varattu jo 94,5% eli julkista rahoitusta on varaamatta enää noin 19 miljoonaa euroa. Nopeimmin ovat edistyneet toimintalinjat 4 ja 2, jotka ovat käytännössä jo täyteen varattuja. Toimintalinjan 1 yritystukien kysyntä on vuoden 2012 aikana hiipunut yleisen taloustilanteen heikkenemisen myötä. Maksettu on noin 47% ohjelman julkisesta rahoituskehyksestä. Maksatuksissa nopeimmin ovat edenneet toimintalinjat 1 ja 2 ja hitaimmin ylimaakunnallinen toimintalinja 5. N + 2 leikkuri ei uhkaa tänä vuonna, mutta ohjelmakauden loppuvuosina maksatustahtia täytyy selvästi kiristää, jotta maksatukset toteutuvat täysimääräisinä. Kuntarahoituksen kertyminen on myös haaste loppuohjelmakaudelle. Kokonaisuutena ohjelma on tällä hetkellä suunnilleen tavoitetasossa: toteutuma on 22,9%, valtion vastinrahan leikkauksen myötä korotetun tavoitteen ollessa 22,2%. Kuntarahoituksen osuus vaihtelee paljon toimintalinjoittain: toimintalinjan 1 yritystuista kuntarahaa ei kerry ja toimintalinjoilla 2 5 sen osuus on erittäin merkittävä 25 40%. Koska pääosa varaamattomasta rahoituksesta on TL 1:llä, kuntarahan kerryttäminen ohjelmakauden loppuvuosina tulee olemaan haasteellista. Yleisasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisten menoluokkien osuus sidotusta rahoituksesta eli ns. Lissabonin prosentti on koko ohjelmakauden ollut Etelä-Suomessa tavoitetasoa alhaisempi. Taso on vuoden 2012 aikana pysynyt suunnilleen ennallaan, ollen 10/2012 tilanteessa 75,9%, kun ohjelma-asiakirjassa asetettu tavoitetaso on 80,5%. Sen sijaan EU:n Itämeri-strategiaa tukevia hankkeita Etelä-Suomen EAKR-ohjelmalla tuettu merkittävästi. Etelä-Suomen sidotusta EU- ja valtion rahoituksesta 29% on kohdistunut EU:n Itämeren alueen strategiaa tukeviin hankkeisiin, kun kaikkien Suomen EAKR-ohjelmien keskiarvo on alle 15%. Ydinindikaattoreiden osalta tavoitetasojen saavuttaminen näyttää jo tässä vaiheessa ohjelmakautta selvältä. Uusien työpaikkojen tavoite on 4200 on jo ylitetty (ml. Finnveran tiedot) ja tavoitellusta 920 uudesta yrityksestä on jo syntynyt yli 800 (ml. Finnveran tiedot). Syntyneet T&K-työpaikat ylittävät tavoitetason 156%:sti. Länsi-Suomen liikkeelle lähtöä vuodelle 2012 varjostivat suhdanteiden ja alenevien kehysten lisäksi valtion vastinrahoituksen leikkaukset, joihin niin MYRt, Länsi-Suomen liittojen yhteistyöfoorumi kuin edellisen syksyn seurantakomitea ottivat kantaa. Talvelle tultaessa yritysten investoinnit ovat edelleen heikentyneet, mikä näkyy edelleen heikentyneenä yritysrahoituksen kysyntänä ja kuntarahoituksen tiukentumisena. Positiivisena koettiin syksyn kehystarkistuksissa saatu 1,6 m lisärahoitus. Ohjelmakauden julkisesta kehyksestä on varattu 82,5 % ( ), mutta varaamatta on edelleen vajaat 70 m julkista rahoitusta, josta puolet on vanhaa ja toinen puoli vuoden 2013 MYAK-rahoitusta. Toimintalinjan 1 sitoutuminen on hyytynyt ja yritysten investointeja hidastavat markkinanäkymien lisäksi pankkien tiukentuneet vakuusvaatimukset. Toimintalinja 2 etenee vielä jotenkin veturipaikkakuntien tuella, Etelä-Pohjanmaalla jopa niin, että purkautuneita toimintalinjan 1 myöntövaltuuksia voitiin ohjata kysytymmälle toimintalinjalle 2. Uhkana siellä ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rakenneuudistukset ja yt-neuvottelut. Myös toimintalinjaa 3 vaivaa heikentynyt kysyntä ja mm. Pirkanmaa on toivonut tämän kehyksensä siirtoa toimintalinjoille 2 ja 4.

6 Yleensä liittojen rahoitus on käytännössä sidottu ja varattu samalla, kun yritysrahoitus seisoo ELYissä. Maksatusaste on 50 %, N + 2 vaaraa ei näy tälle vuodelle ja maakunnat projektisyklin ja Flat raten tuovan jatkossa maksatuksia nopeutuvassa tahdissa. Ylimitoitetut tavoitteet ja suhdanteet ovat leikanneet ydinindikaattoreita, jossa ollaan uusien työpaikkojen ja yritysten osalta 60 %:ssa Finnverakin huomioiden. Ainoastaan T&K-työpaikkojen osalta olemme ylittämässä tavoitteet 360 %. Maakunnat etenevät suhteellisen tasaisesti ja varausaste vaihtelee Keski-Suomen 77 %:sta Satakunnan 86 %:iin. Jopa valtion vastinrahaleikkausten jälkeenkin kuntarahatavoite näyttäisin olevan saavutettavissa. Se edellyttää kuitenkin vielä ponnisteluja ja mahdollisesti ainakin toimintalinjojen välisiä siirtoja. Suurimmat kuntarahavajaukset ovat tällä hetkellä Keski-Suomella ja Satakunnalla. Ohjelman keskeiseksi ongelmakohdaksi onkin nousemassa kysyntään nähden liika käytettävissä oleva yritysrahoitus, jota on jäljellä erityisen runsaasti Keski-Suomessa. Tilannetta pahensi kaikissa maakunnissa rahoittajien konsensus ja purkautuneiden ohjaaminen LTA:ssa takaisin ELYihin ja toimintalinjalle 1. Kevään aikana on tehtävä seurantakomiteaa ajatellen ratkaisuja ja mahdollisesti tarvittavia yritysrahoituksen siirtoja muille toimintalinjoille. Seuranneessa keskustelussa puheenjohtaja Kaisa-Leena Lintilä väläytteli toimintalinjasiirtojen ohella maakuntien ja jopa ohjelmien välisiä siirtoja sekä muutoksia helmikuun irrotuksiin. Päätös: a) Merkittiin tiedoksi Etelä-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanteen esittely ja käyty keskustelu. Diaesitys on pöytäkirjan liitteenä. b) Merkittiin tiedoksi Länsi-Suomen EAKR-ohjelman toteutustilanteen esittely ja käyty keskustelu. Esittelykalvot ovat pöytäkirjan liitteenä. 7. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien vuoden 2013 teknisen tuen jako ja indikatiiviset käyttösuunnitelmat (Liite 3a; Etelä-Suomi ja liite 3b; Länsi-Suomi) Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki on koko ohjelmakaudella ohjelma-asiakirjan mukaan euroa, joka on 4,0 % ohjelman EAKR-rahoituksesta. Kansallinen rahoitusosuus huomioiden teknistä tukea on käytettävissä ohjelmakauden aikana 11,045 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen suhde on 50/50. Nyt jaettava Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki vuodelle 2013 on yhteensä euroa (EAKR+valtio). Esityksen mukaan vuoden 2013 teknisen tuen EAKR-varoista suunnataan maakuntien käyttöön yhteensä euroa. Kaikille ohjelmille yhteisiin kuluihin (seurantajärjestelmän rakentaminen, tarkastus, arviointi, viestintä) sekä ministeriöiden käyttöön osoitetaan yhteensä euroa. Ohjelman koordinaatiotyöhön osoitetaan erikseen euroa. Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki on koko ohjelmakaudella ohjelma-asiakirjan mukaan euroa, joka on 4,0 % ohjelman EAKR-rahoituksesta. Kansallinen rahoitusosuus huomioiden teknistä tukea on käytettävissä ohjelmakauden aikana 12,750 miljoonaa euroa. EU-rahoituksen ja kansallisen rahoituksen suhde on 50/50. Nyt jaettava Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman tekninen tuki vuodelle 2013 on yhteensä euroa (EAKR+valtio). Esityksen mukaan em. summasta suunnataan maakuntien käyttöön yhteensä euroa. Kaikille ohjelmille yhteisiin kuluihin (seurantajärjestelmän rakentaminen, tarkastus, arviointi, viestintä) sekä ministeriöiden käyttöön osoitetaan yhteensä euroa. Ohjelman koordinaatiotyöhön ei tarvitse osoittaa vuoden 2013 teknisestä tuesta lainkaan tukea. Lisäksi vuoden 2013 teknisestä tuesta ehdotetaan jätettäväksi toistaiseksi jakamatta euroa. Tämän osuuden käytöstä päättäisi vuoden 2013 aikana hallintoviranomainen Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean sihteeristön esityksestä.

7 Liitteinä 3a ja 3b ovat ohjelmien teknisen tuen indikatiiviset käyttösuunnitelmat, joista ilmenee teknisen tuen jakautuminen ohjelmien toimeenpanoon ja hallinnointiin, viestintään, seurantaan, tarkastustyöhön sekä arviointiin ja tutkimuksiin. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman teknisen tuen jaon esittelee neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi (TEM). Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman teknisen tuen jaon esittelee ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho (Keski-Suomen liitto). Päätösesitys: a) Hyväksytään Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuoden 2013 teknisen tuen jako ja indikatiivinen käyttösuunnitelma esityksen liitteen 3a mukaisesti. b) Hyväksytään Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuoden 2013 teknisen tuen jako ja indikatiivinen käyttösuunnitelma esityksen liitteen 3b mukaisesti. Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman teknisen tuen jaon esitteli neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi (TEM). Kalvot pöytäkirjan liitteenä. Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman teknisen tuen jaon esitteli ohjelmapäällikkö Pirjo Peräaho (Keski-Suomen liitto). Esittely pohjautui taustakalvoihin (joita ei aikataulun takia esitetty) ja ne ovat pöytäkirjan liitteenä. Päätös: a) Hyväksyttiin Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuoden 2013 teknisen tuen jako ja indikatiivinen käyttösuunnitelma esityksen ja esityslistan liitteen 3a mukaisesti. b) Hyväksyttiin Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelman vuoden 2013 teknisen tuen jako ja indikatiivinen käyttösuunnitelma esityksen ja esityslistan liitteen 3b mukaisesti. 8. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoitteen EAKR-toimenpideohjelmien arviointi ohjelmakaudella (liitteet 4 ja 5) Rakennerahastotoimenpiteiden arviointi perustuu yleisasetuksen (EY) No 1083/2006 artiklaan 47, jossa määritellään arviointiin liittyvät yleiset säännökset sekä artiklaan 48, jossa määritellään jäsenvaltioiden arviointiin liittyvät tehtävät ja vastuut. Yleisasetuksen mukaisesti rakennerahastotoimia tulee arvioida ennen tukitoimien aloitusta eli ohjelmien laadintavaiheessa (ex-ante), ohjelmakauden aikana ja ohjelmakauden jälkeen (ex-post). Jäsenmaat ovat vastuussa näistä kahdesta ensin mainitusta kun taas komissio on itse vastuussa ohjelmien ja tukitoimien jälkikäteisarvioinnista. Loppuohjelmakauden kattava arviointi on jaettu kolmeen teemaan: Arviointiteema 1: EAKR toimenpideohjelmien hallintojärjestelmän toimivuus (valmistunut) Arviointiteema 2: EAKR rahoituksen vaikutus alueiden yritystoiminnan uudistumiseen, verkottumiseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen Arviointiteema 3: EAKR rahoituksen merkitys alueellisten osaamisympäristöjen kehittämisessä sekä osaamista, innovaatiotoimintaa ja verkottumista mittaavien indikaattoreiden kehittäminen Kaikissa kolmessa teemassa arvioinnin toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Ramboll Oy. Arvioinnin teemojen 2 ja 3 tilannekatsauksen esittää konsultti Antti Eronen Ramboll Management Consulting Oy:stä. Päätösesitys: Kuullaan arvioinnin ajankohtaiskatsaus. Merkitään esittelyt ja käyty keskustelu tiedoksi. Jäsenille oli toimitettu ennakkoon EAKR ohjelman arvioinnin teemojen 2 ja 3 väliraportit.

8 Antti Erosen sairastuttua Henrik Pekkala Ramboll Oy:stä esitteli ohjelma-arviointien ajankohtaistilannetta, kalvot pöytäkirjan liitteenä. Arvioinnin teema 1 valmistui jo aikaisemmin ja teemojen 2 ja 3 alustavia tuloksia esiteltiin jo kevään kokouksessa. Arvioinnin jatko vuonna 2013 on seuraavanlainen: Yhdistetään nyt erillisenä olevat raportit Päivitetään ja kehitetään edelleen analyysia maakuntakohtaisista hanketiedoista sekä päättyneiden hankkeiden loppuraporteista Tarjotaan arviointitietoa tulevan ohjelmakauden valmistelun tueksi olemalla käytettävissä osallistumaan ohjelmien valmisteluun liittyviin tilaisuuksiin Indikaattorityön toivotaan tukevan tulevan ohjelmakauden valmistelua. Koheesiopolitiikan tulosuuntautuneisuuden parantaminen, jonka lähtökohdan muodostavat raportin mukaan erityisesti ennakkoon asetettavat selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet ja tulosindikaattorit: Indikaattoreista ja tavoitteista olisi sovittava ohjelma-asiakirjoista käytävässä keskustelussa Lisäksi jokaisessa toimintaohjelmassa olisi oltava muutamia rahastokohtaisia perusindikaattoreita, jotka liittyvät Eurooppa 2020 strategiaan Kehittämistoiminnan jatkuvaluonteiseen seurantaan arviointiprosessien ohessa Päätös: Kuultiin arvioinnin ajankohtaiskatsaus. Merkittiin tiedoksi ennakkoon esityslistan sähköisinä liitteinä toimitetut väliraportit ja käyty keskustelu. 9. Finnvera Oyj:n laina- ja pääomarahastotoiminnan tilannekatsaus ja muutokset ohjelmakauden vaihtuessa Länsi-Suomen EAKR -ohjelman suurin ylimaakunnallinen yhteisponnistus on ollut pääomarahaston pääoman kokoaminen. Sijoitussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi 18 kpl a ensi- ja neljä jatkosijoitusta Länsi-Suomeen vuosina , mutta näyttää siltä, että tavoitteeseen ei olla pääsemässä. Finnvera Oyj:n perinteinen laina- ja takaustoiminta on jatkunut maakunnittain vaihtelevasti koko ohjelmakauden ajan. Ne ovatkin lukumääräisesti suurin hankeryhmä. Etelä-Suomessa pääomasijoitusrahastotoimintaan on kohdennettu 2 miljoonaa euroa. Tällä summalla Aloitusrahasto Vera Oy tekee sijoituksia Etelä-Suomen ohjelma-alueella yrityksiin niiden perustamisvaiheessa, varhaisvaiheessa mukaan lukien siemenvaiheen rahoitus tai laajentumisvaiheessa ja siten lisää aloittavien ja varhaisessa kasvuvaiheessa olevien yritysten riskipääoman saatavuutta. Kokonaisuutena Finnvera Oyj:n ja Tekesin rahoitustoiminta ja työnjako ovat kuitenkin muuttumassa tulevalle ohjelmakaudelle siirryttäessä. Neuvotteleva virkamies Ilkka Korhonen (TEM) esittelee Finnvera Oyj:n EAKR-osarahoitteisia toimenpiteitä ja tulossa olevia muutoksia Finnveran ja Tekesin väliseen työnjakoon. Päätösesitys: Käydään palautekeskustelua ja merkitään tiedoksi. Finnveran EAKR-rahoitusta on myönnetty Etelä-Suomessa 917 hankkeelle. Avustuksen (EU + v) osuus on ollut 4,6 m ja lainapääoma 47,7 m. Jälkikäteisindikaattoreiden mukaan uusia työpaikkoja syntyi kpl (naistyöpaikkoja 413) ja uusia yrityksiä 615 kpl (naisyrityksiä 251). Länsi-Suomessa Finnveran EAKR-rahoitusta on myönnetty hankkeelle. Avustuksen (EU + v) osuus on ollut 8,3 m ja lainapääoma 77,8 m. Jälkikäteisindikaattoreiden mukaan uusia työpaikkoja syntyi kpl (naistyöpaikkoja 677) ja uusia yrityksiä 929 kpl (naisyrityksiä 396).

9 Tällä hetkellä Finnveran EAKR-rahoitteisten korkotukilainojen kysyntä investointeihin on erittäin heikkoa. Korkotuen kysyntä on laman ja alhaisten markkinakorkojen takia lähes olematonta. Käyttöpääomalainojen kysyntä on kova, mutta se on puhtaasti kansallista. Ensi kaudelle ei ole luvassa EU-rahoitteisia korkotukilainoja lainkaan. EAKR-pääomasijoitustoimintaa on ollut nyt runsaan vuoden ajan. Kaikkiaan sijoituspäätöksiä on tehty kaksikymmentä yhdeksän (tavoite 44). Etelä-Suomeen on viisi päätöstä (1,6 m / 2, 0m ) ja yhdeksän Länsi-Suomeen (1,76 m / 7,5 m ). Suurimman Länsi-Suomen pääomarahaston kysynnässä on vaikeuksia, tosin ensisijoituksiakin voidaan tehdä vielä vuoden 2015 lopulle asti eli kolme vuotta (malttia, yhdessä sille notifioidun kuuden vuoden lisäajan kanssa 9 v). Finnvera tekee kevään seurantakomitealle realistisen pääomarahaston käyttöarvion, jonka pohjalta päätetään tarvitseeko pääomien palauttaa muuhun ohjelmatoimintaan ja missä määrin. Tulevan kauden pääomarahastotoiminta aloittaa vuonna 2014 Tekesissä ja siltä saadaan jatkosuunnitelmista raportti vielä tällä viikolla, mutta lähtökohtana on valtakunnallinen osio. Pääomarahastoilta vaaditaan vähintään 20 % yksityistä pääomaa ja komissio ei hyväksy suurten summien parkkeeraamista pääomarahastoihin. Kysyttäessä kumpi valitaan INKA vai pääomarahasto, Ilkka Korhonen vastasi INKA. Alueelliseksi vaihtoehdoksi hän esitti harkittavaksi vuosittain MYAK-prosessilla tarpeen mukaan täydentyvää Tekesin hallinnoimaa alueellista vaihtoehtoa alueellisten rahastojen sijaan. Ilkka Korhosen (TEM) esityksen excel-taulut ovat pöytäkirjan liitteinä. Päätös: Merkittiin esitys ja palautekeskustelu tiedoksi. 10. INKA -ohjelman valmistelu Valmisteilla olevan INKA-ohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelman painopiste on suurilla kaupunkiseuduilla, jotka haastetaan luomaan uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita. Ohjelmalla tuetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa. Tarkoituksena on, että kaupunkiseudut ja valtio yhdessä vauhdittavat uusien suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamista, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä. Kaupunkien odotetaan jatkossa hyödyntävän uuden tyyppisinä innovaatioiden kehitys- ja testausympäristöinä maankäytön, asumisen ja liikenteen infrastruktuurihankkeitaan. Vuonna 2014 käynnistyvän ohjelman haku on kaksivaiheinen. Työ- ja elinkeinoministeriö avaa aiehaun ohjelmaan lokakuussa Ohjelmaa toteuttavat kaupunkiseudut valitaan toisen hakuvaiheen jälkeen keväällä INKA ohjelma korvaa osittain vuonna 2013 päättyvän Osaamiskeskusohjelman (OSKE). Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen työ- ja elinkeinoministeriöstä esittelee INKA-ohjelman ajankohtaisen valmistelutilanteen. Päätösesitys: Merkitään katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. Mika Pikkaraisen diaesitys on pöytäkirjan liitteenä. Innovaatiokeskittymien vahvistaminen on hallituksen ohjelmassa. INKA ohjelma täydentää muita keskeisiä innovaatiopolitiikan instrumentteja kuten Tekes-ohjelmia ja strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOKt). Suurissa kaupunkikeskuksissa jatketaan sopimusperusteista kaupunkiseutupolitiikkaa, jolla valtio, yliopistot, ammattikorkeakoulut, kaupunkiseudut ja elinkeinokehitysyhtiöt sopivat alueen pitkäjänteisistä kehittämistoimista.

10 Uuden ohjelmavälineen INKAn valmistelun tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeet ja luoda instrumentti, jolla parhaalla mahdollisella tavalla vahvistetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa. Näin vauhditetaan yhdessä vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä. Toiminta-ajatuksena on synnyttää osaamislähtöistä liiketoimintaa uusien kehitysympäristöjen ja edelläkävijämarkkinoiden avulla. INKAn tavoitteet: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tukea kaupunkiseutujen erikoistumista vahvuusaloille edistämällä strategisten painopistevalintojen tunnistamista ja syntymistä. Vahvistaa valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyötä kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävien T&K&I -hankkeiden toteutuksessa. Lisätä kaupunkiseutujen välistä yhteistyötä kansallisten osaamiskärkien profiloimiseksi ja vetovoimaisuuden vahvistamiseksi. Vauhdittaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien luomista. Päätös: Merkittiin katsaus ja käyty keskustelu tiedoksi. 11. Hanketoimijoiden kokemuksia ohjelmatyöstä Kahden suurten hankekokonaisuuden toiminnan tulosten esittelyt ja kehittämisehdotukset; Finnish Cleantech Clusterin johtaja Mika Sulkinoja Lahden tiede- ja yrityspuistosta ja johtaja Harri Peltoniemi Porin yliopistokeskuksesta kertovat. Päätösesitys: Merkitään esitykset ja käyty keskustelu tiedoksi. Johtaja Mika Sulkinojan esteen vuoksi kehittämisjohtaja Johanna Kilpi-Koski Lahden tiede- ja yrityspuistosta esitteli Finnish Cleantech Clusterin toimintaa (diat pöytäkirjan liitteenä) ja johtaja Harri Peltoniemi Porin yliopistokeskuksesta kertoi sen toiminnasta ja tuloksista (esitys pöytäkirjan liitteenä). Päätös: Merkittiin esitykset ja käyty keskustelu tiedoksi. 12. Muut asiat Kansallinen strateginen raportti 2012 (tiedoksi, liite 6) Muiden rahastojen kuulumiset Päätös: Merkittiin tiedoksi Kansallinen strateginen raportti Yhteenveto seurantakomitean esilletuomista asioista Puheenjohtaja kokoaa yhteen päivän aikana käytyä keskustelua. Päätösesitys: Merkitään tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto. Puheenjohtaja Kaisa-Leena Lintilä totesi yhteenvedossaan mm. että vuoden 2013 myöntövaltuuksien tulevaa helmikuun jakoa varten maakunnilta kysytään uudet arviot ja ehdotukset jaosta. Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan yhteenveto.

11 14. Seuraava kokous Päätösesitys: Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat kokoontuvat ensi keväänä touko-kesäkuussa. Kokouspaikat ja ajat ilmoitetaan myöhemmin. Päätös: Seuraavat Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen EAKR-toimenpideohjelmien seurantakomiteat kokoontuvat alueillaan ensi keväänä touko-kesäkuussa. Kokouspaikat ja ajat ilmoitetaan myöhemmin. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika 4.12.2013, 9:30-16:00 (aamukahvia tarjolla alkaen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2013 ESITYSLISTA Aika 17. 18.6.2013 17.6. klo 10 17, aulassa tarjolla kahvit alkaen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Pöytäkirja ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2013 Aika Paikka Läsnä 4.12.2013, 9:30-16:00, varsinainen

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011 Liite 1; PÖYTÄKIRJA 22.11.2011 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN 2007 2013 SEURANTAKOMITEOIDEN YHTEISKOKOUS 2/2011 Aika 22.11.2011 klo 9:30

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Innovaatiokeskittymät

Innovaatiokeskittymät Innovaatiokeskittymät Uusi ohjelmaväline 2014+ Mika Pikkarainen Elinkeino- ja innovaatio-osasto Innovaatioympäristöt ryhmä 7.9.2012 Innovaatiokeskittymäpolitiikan lähtökohdat Innovaatiojärjestelmä kv-arviointi

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman tilannekatsaus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitean kokous Turku, 23.5.2016 Ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen,

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.3.2017 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ -TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2017 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö

Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastotoiminnan ajankohtaiskatsaus Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Ohjelmien edistymistilanne 2.3.2011 2 10 9 8 7 6 5 4 3 10 9 8 7 6 5 4 3 Varattu (%) Sidottu (%) Maksettu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus

Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Kestävää kasvua ja työtä ohjelman tilannekatsaus Seurantakomitean kokous Liminka/Oulu 18.-19.5.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren, työ- ja elinkeinoministeriö, yritys- ja alueosasto Ohjelman edistymistilanne

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen

Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Länsi-Suomen EAKR-rahoitusta yritysten ja innovaatioiden edistämiseen Suomen ohjelmat etenevät eurooppalaisittain hyvin Suomi on EAKR-ohelmatoteutuksessa kolmantena, kun verrataan maiden EAKR-ohjelmien

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus

EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus EAKR- ja ESR-ohjelmien ajankohtaiskatsaus Rovaniemi 29.11.2012 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä Esityksen sisältö Ohjelmien edistymistilanne Rahoitus Ydinindikaattorit

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Rahoitustoimen katsaus. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta 6.9.2013 Jouko Lankinen

Rahoitustoimen katsaus. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta 6.9.2013 Jouko Lankinen Rahoitustoimen katsaus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta 6.9.2013 Jouko Lankinen Aiheet Kuluvan vuoden ja ohjelmakauden rahoitustilanne Rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelu Vm:n talousarvioesityksen

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 357 458 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kilpailukykyä ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Koheesiorahoitus EU:ssa 2014-2020 (v.2011 hinnoin) Milj. euroa (v.2011 hinnoin) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa

1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa 3.7.2008 Liite 4 OHJE TEKNISESTÄ TUESTA 1. Teknisen tuen määrä ja kohdentuminen Manner-Suomen ESR-ohjelmassa sekä Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmissa Yleisasetuksen 1083/2006 artiklan

Lisätiedot

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Suurten kaupunkiseutujen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma 14.3.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto Innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely Merkittävimmät uudet avaukset (4-6 kaupunkiseutua)

Lisätiedot

INFOTILAISUUS PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE

INFOTILAISUUS PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE INFOTILAISUUS PROJEKTIEN TOTEUTTAJILLE Ravintola Liisanpuisto, PORI 12.12.2013 Jyrki Tomberg Satakuntaliitto TÄRKEÄT Ä PÄIVÄMÄÄRÄT Ä ÄÄ Ä Projekteja j voidaan toteuttaa pääsääntöisesti 31.12.2014 asti

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (11) Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (11) Aika 10.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki Läsnä Kant Esa Keski-Pohjanmaa Mustasaari Erkki

Lisätiedot

PAIKKA Botta, Museokatu 10, Helsinki, Chydenius-kabinetti, lounas klo Juhlasalissa. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen järjestäytyminen 4

PAIKKA Botta, Museokatu 10, Helsinki, Chydenius-kabinetti, lounas klo Juhlasalissa. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen järjestäytyminen 4 PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 31.08.2016 klo 11:30-13:35 PAIKKA Botta, Museokatu 10, Helsinki, Chydenius-kabinetti, lounas klo 11.00 Juhlasalissa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 Kokouksen

Lisätiedot

LIITE 1 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA

LIITE 1 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitetaulukko vuodelle 2017 16.6.2014 LIITE 1 Vuosi: 2017 Toimintalinja / temaattiset tavoitteet RR-ELY RR-ELY Maakunnan liitto Maakunnan liitto Tekes Tekes YHTEENSÄ Kohdentamattomat

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7)

Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/ (7) Hämeen yhteistyöryhmä Esityslista 5/2010 1 (7) Aika: Maanantai klo 8.30 Paikka: Hämeen liitto maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 44

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020

Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Rakennerahastojen ohjelmakausi 2014 2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Rahoitus ja toimintalinjat 28.5.2013/ 4.6.2013 Rakennerahastojen rahoitus Suomessa (vuoden 2011 hinnoin) 2014-2020 2007-2013

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 6/2013. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Ma 26.8.2013 klo 9.00 (Ennen kokousta tarjolla aamiaista ravintolasalissa.) Hotelli Scandic, Kallavesi-kokoustila,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS

PÖYTÄKIRJA 07/2015 Kokouspäivämäärä OSAKEYHTIÖN HALLITUS Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO. Regional Council of Kymenlaakso. Kotka Seurantatietoja Euroopan alukehitysrahoituksen (EAKR) käytöstä maakunnittain

KYMENLAAKSON LIITTO. Regional Council of Kymenlaakso. Kotka Seurantatietoja Euroopan alukehitysrahoituksen (EAKR) käytöstä maakunnittain KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso. "*.*'*. ' * *t,*. *', '*., '*. "., '1'. * *' *' Kotka 9.12.2011 Seurantatietoja Euroopan alukehitysrahoituksen (EAKR) käytöstä maakunnittain KymenlaaksC),on

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS PORIN KAUPUNKISEUDUN KASVUSOPIMUKSEN JA INKA-OHJELMAN TILANNEKATSAUS Kehittämispäällikkö Timo Aro, Porin kaupunki Satakunnan Tulevaisuusfoorumi 10.10.2013 Liisanpuisto, Pori Porin kaupunki Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto

PÖYTÄKIRJA 1/2014. Hankerahoitusjaosto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Hankerahoitusjaosto 17.3.2014 1 Kokouksen avaus 2 Osanottajien toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 Aluekehitysjohtajan

Lisätiedot

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö

EAKR arviointisuunnitelma Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö EAKR arviointisuunnitelma 2007-2013 Marikki Järvinen Työ- ja elinkeinoministeriö 1. Sisältö Valmisteluprosessi Arviointityöryhmä asetettu elokuussa 2008 Valmistellut suunnitelman sekä toimintaohjelman

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous

Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous Länsi-Suomen EAKR-seurantakomitean kokous 7.6.2012, Vaasa Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä TEM/Alueosasto Rakennerahastoryhmä EAKR/ESR-välimaksut/rahoituskehys 1.4.2012 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2014 SISÄLLYSLUETTELO 14. KOKOUKSEN AVAUS 4 15. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 16. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 17. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 18. ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Rahoitus- ja indikaattoritaulukot Muistion liite Alueosasto 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN MUUTOSESITYS (taulukot) Rahoitustaulukoissa on

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava

Otsikko Sivu. 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien valinta 4. 8 Uudenmaan kokonaismaakuntakaava, Uusimaa-kaava PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kielellisten palveluiden toimikunta AIKA 15.11.2016, klo 09:30-11:05 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ MUISTIO Liite 1 1.12.2016 SEURANTAKOMITEAN ASETTAMINEN SUOMEN TAKAUSOHJELMALLE KASVUYRITYSTEN RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN PARANTAMISEKSI Tausta Euroopan komissio hyväksyi 26.5.2016

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot