TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Eero Sepponen piti hartauden. Puheenjohtaja Pentti Huovinen käytti ennen kokouksen alkua puheenvuoron, jossa hän toi esille sen haasteellisen tilanteen, jossa seurakuntayhtymä ja koko Suomen kirkko on. Monet haasteista liittyvät talouteen, investointien tasoon, sisäiseen yhteistyöhön ja Piikkiön hautainhoitorahaston varojen ehtymiseen. Lisäksi puheenjohtaja kertoi, että kirkkoneuvoston tänään pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston käsittelyssä ensi kertaa ollut strategialuonnon jaetaan kirkkovaltuuston jäsenille tutustumista varten. Tarkoituksena on järjestää strategiaseminaari syksyllä. Sen ajankohdasta tiedotetaan erikseen. 39 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Todettiin. 41 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 50 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hellstén ja Lillemor Wennerström. 43 MUUTOS KIRKKOVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2011 KOKOUSAIKOIHIN Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että syyskauden 2011 kokoukset pidettäisiin seuraavasti:

3 Yhteinen kirkkovaltuusto torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätettiin esittää pidettäväksi 2.2. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä pidettäväksi esitetty kokous siirretään pidettäväksi Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen, että syyskauden 2011 kokoukset pidetään seuraavasti: torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätetään pitää 2.2. Merkittiin tiedoksi. 44 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN HEIDI FABRITIUKEN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkovaltuuston varajäsen Heidi Fabritius on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta ja pyytää tämän johdosta eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Hän on ollut Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja Henrikinseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Henrikinseurakunnan alueelta muuton vuoksi Fabritius on menettänyt oikeutensa toimia kyseisissä luottamustoimissa. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Fabritiukselle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä lukien. Kirkkovaltuusto päättää myöntää Heidi Fabritiukselle eron lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti myöntää Heidi Fabritiukselle eron lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. 45 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS KATARIINANSEURAKUNNAN VIRAN PERUSTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA 1. Turun hallinto-oikeuden välipäätös - hallinto-oikeus on päätöksellään 11/0121/1 päättänyt hylätä yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että Katariinanseurakuntaan perustetaan perhekasvatus- ja lähetyssihteerin virka, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen, pätevyysvaatimus kirkon lapsi- ja perhetyöntekijän koulutus ja tehtäväkuvaus seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Turun hallinto-oikeuden välipäätöksen Turun hallinto-oikeuden välipäätös merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta, 46 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi keskusrekisterin johtajan viran seuraavin hakukuulutuksin: Oikotie Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo svenska församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä oli Viran edellisen haltijan siirryttyä eläkkeelle haemme seurakuntayhtymän KESKUSREKISTERIN JOHTAJAA

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen hallintoon. Hakijalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Monipuoliseen tehtäväkuvaan kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa keskusrekisterin toimintaa ja henkilökunnan työskentelyä. Kirkon väestökirjanpidon uudistushanke edellyttää virkaan valittavalta atk-asioiden hallintaa sekä organisointikykyä. Keskusrekisterin yhteydessä toimii seurakuntalaisia ja seurakuntia palveleva seurakuntatoimisto, jonka asiakaspalvelun kehittäminen ja uudistaminen edellyttää näkemystä ja mielellään myös käytännön kokemusta asiakaspalvelun johtamisesta. Viran tarkempi tehtäväsisältö ilmenee keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston johtosäännöistä. Seurakuntayhtymässä on valmistelussa johtosääntöjen muutos, joka voi merkitä palveluvastuualueen laajentumista ja esimiessuhteiden muutosta. Mikäli alueellinen keskusrekisteri tulee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vastuulle, merkitsee tämä toimenkuvan laajentumista. Viran vaativuusryhmä on 603, tehtäväkohtainen peruspalkka 3278,58 euroa. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy Lisätietoja antavat keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen , hallintojohtaja Hannu Kallio ja tuomiorovasti Heimo Rinne Kotimaa, Turun Sanomat Keskusrekisterin johtajan virka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on mennessä haettavana keskusrekisterin johtajan (603) virka. Tarkemmat tiedot: Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Kahden hakijan osalta pätevyysvaatimukset eivät täyttyneet. Kirkkoneuvosto asetti valintaa valmistelemaan työryhmän, johon nimettiin tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoherra Tuomo Norvasuo, hallintojohtaja Hannu Kallio, lakimies Mia Fager ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. Hakijoiden haastattelutilaisuus järjestettiin , jolloin haastattelijoina olivat Hannu Kallio, Tuomo Norvasuo ja Juha Nappu. Työryhmään nimetty lakimies Mia Fager ei enää haastattelupäivänä ollut seurakuntayhtymän palveluksessa, ja työryhmän jäsen tuomiorovasti Heimo Rinne oli estynyt osallistumasta haastatteluun virkavapauden vuoksi. Haastateltaviksi oli kutsuttu Antero Aaltonen, Heikki Arikka, Anna-Kaisa Kallio, Ali Kulhia ja Lasse Mustonen, joilla kaikilla on teologian maisterin tutkinto. Antero Aaltosen pastoraalitutkinto on kesken, eikä hän näin ollen tältä osin täytä kelpoisuusehtoa. Muiden hakijoiden osalta muodollisten kelpoisuusehtojen täyttyivät, joten harkinta jäi lähinnä soveltuvuusnäkökohtien punnintaan. Haastattelutilanteessa kaikille hakijoille esitettiin samat kysymykset, joihin annetut vastaukset tilaisuudessa läsnä ollut hallintosihteeri Armi Laaksonen kirjasi ylös riittävällä tarkkuudella vastauksiin palaamisen mahdollistamiseksi. Kaikille haastatelluille tehtiin soveltuvuustesti Romana Managementissa. Romanan edustaja Meri Lattu esitteli testitulokset suullisesti Heimo Rinteelle, Tuomo Nuorvasuolle, Juha Napulle ja Hannu Kalliolle. Romana Management asetti soveltuvuustutkimuksen tulosten perusteella Heikki Arikan ja Ali Kulhian muiden hakijoiden edelle. Kun myös haastatteluryhmän jäsenet katsoivat haastattelutulosten perusteella nämä kaksi henkilöä muita hakijoita soveltuvimmiksi, keskityttiin valintaehdotuksen valmistelussa näiden hakijoiden ominaisuuksien punnintaan haastattelutulosten ja testitulosten valossa. Heikki Arikan työkokemus on monipuolista ja hänellä on tältä pohjalta edellytyksiä toimia johtajana sekä vakiintuneessa toimintaympäristössä että muutostilanteessa. Arikka on toiminut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vt. johtajana alkaen. Ali Kulhian työkokemuksen merkittävin osa on toimiminen Viialan seurakunnan kirkkoherrana. Tämän vuoksi hänellä on hyvä kokemus alle 5000 jäsenen seurakuntakokonaisuuden, myös sen rekisteritoimintojen, johtamisesta. Haastattelussa ilmeni Kulhian hallitsevan atk-käsitteistön ja erityisesti arkistointiasiat.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Kummallakin näistä hakijoista on hyvä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä toimimisesta kirkon ulkopuolisissa organisaatioissa. Arikan erityispiirre on kokemus seurakuntatyön johtamisesta ulkomailla, kirkkoherrana Tallinnassa ja pastorina Kööpenhaminassa. Kulhialla on muista hakijoista poiketen lisensiaatin tutkinto. Kirkon piirissä on vireillä alueelliseen keskusrekisterimalliin siirtyminen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri on ilmaissut valmiutensa toimia alueellisena keskuksena. Tämä tulee merkitsemään tiivistä yhteistyötä lähiseurakuntien vastuuhenkilöiden kanssa. Myös keskusrekisterin yhteydet viranomaistahoihin ja muihin seurakuntayhtymän ulkopuolisiin toimijoihin asettaa vuorovaikutustaidot keskeiseen asemaan keskusrekisterin johtajan valinnassa. Haastatteluryhmän haastatteluun osallistuneista jäsenistä kaksi katsoi Kulhian haastattelussa ilmenneiden ominaisuuksiensa puolesta soveltuvan tehtävään paremmin, kun taas yksi jäsenistä piti Arikkaa paremmin soveltuvana. Testitulosten selostustilaisuudessa käydyssä keskustelussa, missä otettiin huomioon kaikki kokonaisuuteen vaikuttavat asiat, haastatteluryhmän neljän jäsenen mielipiteet jakautuivat tasan. Romana Managementin edustaja piti testitulosten nojalla Arikkaa soveliaampana. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Läsnä olivat kaikki haastatteluryhmän neljä jäsentä. Haastattelutulosten ja testitulosten selvittämisen jälkeen johtoryhmän jäsenistä kuusi asettui Arikan valinnan kannalle ja kaksi Kulhian valinnan kannalle. Keskusrekisterin johtosäännön 9 pykälän mukaan Keskusrekisterin johtajan valitsee kirkkovaltuusto, jonka esityksestä tuomiokapituli antaa virkaan valitulle virkamääräyksen. Ennen keskusrekisterin johtajan viran täyttämistä on hakijoista pyydettävä kirkkoherrainkokouksen lausunto. Kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut, etteivät kirkkoherrat ota kantaa valintaan. Konsultti, VTM Meri Lattu tulee kokoukseen esittelemään hakijoiden testauksen tulokset. Esittelijän, hallintojohtaja Hannu Kallion, esitys kirkkoneuvostolle: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin teologian maisteri Heikki Arikka 6 kuukauden koeajalla.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Käsittely kirkkoneuvostossa : Hallintojohtaja Kallion selostettua haastatteluryhmän, Romana Management Oy:n ja johtoryhmän toimintaa puheenjohtaja antoi puheenvuoron Romana Management Oy:n edustajalle Meri Latulle. Lattu esitteli heidän käyttämäänsä arviointimenettelyä, jossa kirjallisten testien pohjalta suoritetaan perusteellinen haastattelu. Testeissä selvitetään täytettävä tehtävä huomioiden henkilön 1. kykyrakenne, 2. paineensietokyky, 3. motivaatiorakenne, 4. vuorovaikutustaidot, 5. vaikuttamistaidot sekä 6. ammatilliset taidot. Pohjana käytettiin tehtävästä seurakuntayhtymältä saatua tietoa työn kuvasta ja vaatimuksista. Tämän jälkeen Lattu esitteli suullisesti kaikkia neljää kaikki kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa koskevat tulokset. Näistä neljästä testaaja piti Heikki Arikkaa ja Ali Kulhiaa suositeltavina ja näistä kahdesta asetti Arikan Kulhian edelle. Tämän puheenvuoron jälkeen kirkkoneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Meri Latulle, joka poistui kokouksesta ennen asian jatkokäsittelyä. Kokouksen puheenjohtajana toiminut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu esitti, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin Ali Kulhia. Marika Lahti, joka katsoi, että työyhteisö kaipaisi ulkopuolista henkilöä, kannatti Nappua. Seija Hemling kannatti Heikki Arikan valintaa. Kirkkoherra Martti Hirvonen puolsi Arikan valintaa, koska Arikka on sijaisuusaikanansa osoittautunut hyväksi keskusrekisterin johtajaksi. Kirkkoneuvoston jäsen Siv Sandberg yhtyi Hemlingin Arikan valintaa puoltavaan kannanottoon. Hallintojohtaja Kallio painotti Arikan vakiinnuttaneen keskusrekisteriin hyvän työskentelyilmapiirin, mikä on merkittävä parannus aikaisempaan. Kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja edellytti lippuäänestystä. Suoritetussa vaalissa annettiin yhteensä kymmenen ääntä, joista Arikka sai kuusi ja Kulhia neljä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valitaan Heikki Arikka kuuden kuukauden koeajalla. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin teologian maisteri Heikki Arikka 6 kuukauden koeajalla.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Romana Management Oy:n edustaja Meri Lattu on saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa, jossa hän kertoo suullisesti soveltuvuustutkimuksen tuloksista. Tämän käsittelykohdan aikana kokous ei ole julkinen. Kirkkovaltuusto päättää valita keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Heikki Arikan 6 kuukauden koeajalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selvitti asian käsittely- ja päätöksentekomenettelyä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvoston esitys on kirkkoneuvoston näkemys asian ratkaisemisesta, mutta kirkkovaltuusto voi valita kenet tahansa pätevistä hakijoista. Puheenjohtaja Pentti Huovinen kutsui Romana Management Oy:n konsultin Meri Latun esittelemään soveltuvuusarvion tuloksia. Tässä kohtaa puheenjohtaja varmisti, ettei kokoustilassa ole muita kuin kokoukseen osallistumaan oikeutettuja ja totesi kokouksen olevan ei-julkinen kunnes kokous muuttuu avoimeksi. Lisäksi puheenjohtaja muistutti kokouksen osanottajia soveltuvuusarvion käsittelyn yhteydessä saatavien tietojen luottamuksellisuudesta. Konsultti Meri Lattu kertoi aluksi, miten soveltuvuusarviossa on ollut pohjana nimenomaan täytettävän viran toimenkuva ja vaatimukset. Tämän jälkeen Lattu esitteli suullisesti muodolliset kelpoisuusehdot täyttävistä neljästä hakijasta, Anna-Kaisa Kalliosta, Lasse Mustosesta, Ali Kulhiasta ja Heikki Arikasta laaditut soveltuvuusarviot. Viran vaatimukset huomioiden hän piti Ali Kulhiaa ja Heikki Arikkaa suositeltavina ja asetti Arikan ensimmäiseksi.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Kun Meri Latulle ei esitetty kysymyksiä, poistui hän kokouksesta ja puheenjohtaja totesi kokouksen muuttuvan avoimeksi ja avasi keskustelun.. Valtuutettu Jorma Hellstén piti kirkkovaltuuston asemaa päätöksentekijänä hankalana, kun ehdokkaita ei ole tavannut. Valtuutettu Pertti Paasio yhtyi Hellsténin näkemykseen ja esitti harkittavaksi, että valinta olisi jatkossa kirkkoneuvostolla. Valtuutettu Uolevi Lahti tiedusteli, miksi ehdolla ollut Antero Aaltonen ei pastoraalitutkinnon puuttumisen vuoksi ole kelpoinen hakija, vaikka hän on pitkään toiminut kappalaisena ja kirkkoherana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne vastasi, että Aaltonen on ollut em. tehtävissä viransijaisena. Kirkkovaltuusto päätti valita keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Heikki Arikan 6 kuukauden koeajalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 47 N VUOSIKERTOMUS Viralliseen tasekirjaan on liitetty suuri osa aiempina vuosina vuosikertomuksessa olleesta aineistosta, ja nyt käsiteltävänä oleva vuosikertomus on ns. kansanpainos, jossa esitettyjen numerotietojen tarkkuus ei rajoita varsinaisen tasekirjan vahvistamispäätöksentekoa. Vuosikertomuksen tekstin on kirjoittanut Roope Lipasti vuosikertomustoimikunnan laatiman asiarungon ja toimittaman aineiston pohjalta. Graafisesta suunnittelusta ja taitosta on vastannut Kristiina Karsten. Vuosikertomus jaetaan ilmestyvän Kirkko ja me lehden liitteenä. Oheinen liite on postitussyistä pienennetty versio. Liite Kirkkovaltuusto merkitsee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymänvuosikertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen. 48 N HENKILÖSTÖKERTOMUS Kirkkohallituksen suositus on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät laativat vuosittain henkilöstön tilaa kuvaavasta sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisesta tiedosta ja tunnusluvuista koostuvan henkilöstökertomuksen. Kertomus on tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön. Osa tiedoista esitetään vuosittain jatkuvuuden ja seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi joka vuosi kuvataan kyseisenä vuotena henkilöstöön ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia ja tapahtumia. Kertomuksessa pyritään antamaan tietoa, joka herättää edistämään henkilöstön, eri yksiköiden ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Henkilöstökertomus sisältää runsaasti tietoa yhtymätasolla, yksikkökohtaisia tietoja on vain satunnaisesti. Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä niin päättäjille, esimiehille kuin koko henkilöstölle. Kertomus antaa myös seurakuntalaisille tarpeellista tietoa käsityksen muodostamiseksi seurakuntien toiminnasta. Henkilöstökertomus mahdollistaa myös seurakuntien välisen vertailun. Liite Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2010 henkilöstökertomuksen. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että henkilöstökertomus on laadittu edellisten vuosien rakenteen mukaiseksi. Huomionarvoista on sairaspoissaolojen epäedullinen kehitys. Valtuutettu Janne Aso kiinnitti myös huomiota poissaoloihin, joiden määrä on

12 Yhteinen kirkkovaltuusto vieläpä kasvanut edellisestä vuodesta. Hän ilmoitti jättävänsä asiassa aloitteen. Valtuutettu Uolevi Lahti katsoi, että tilanne on vallinnut pitkään ja peräänkuulutti työsuojelukoulutusta. Valtuutettu Aila Laitinen yhtyi Ason näkemykseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne kertoi, että yhtymän strategiaa laadittaessa on kiinnitetty huomiota henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnittelun merkitykseen. Valtuutettu Hilkka Luojola muistutti, että alaistaidot ovat monasti kateissa. Vika ei ole välttämättä esimiehissä, ja valitettavasti sairaspoissaolot ovat usein nykypäivänä myös harmiloman kaltaisia kyseenalaisia poissaoloja. Kirkkoherra Martti Hirvonen kertoi, että työyhteisökoulutuksesta on saatu hyviä tulokisa ja suositteli sitä. Hän esitti myös, että sellaisia yksiköitä, joissa sairaspoissaoloja on vähän, palkittaisiin. Valtuutettu Mika Maaskola pyysi selvitettäväksi, miten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaspoissaololuvut suhtautuvat muiden seurakuntayhtymien vastaaviin lukuihin. Valtuutettu Taru Pätäri piti tärkeänä, ettei sairaspoissaoloja koskevassa keskustelussa mentäisi vastakkainasettelun linjoille. Tärkeää on muuttuvassa työelämässä varmistaa, että työnkuvat ja organisointi pysyy ajan tasalla. Kirkkovaltuusto merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi. 49 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Tämän vuoksi kertomuksesta ei tarvitse pyytää myöskään lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä

13 Yhteinen kirkkovaltuusto saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto merkitsee irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen ja merkitsi pöytäkirjaan kirkkovaltuuston kiitoksen irtaimen omaisuuden tarkastajille Pirjo Rantille, Kalle Hankomäelle ja Raili Pajulalle sekä sihteerinä toimineelle Leo Saariselle. 50 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Vuoden 2010 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet hautausmaiden ja hautainhoidon rahaston rakennukset. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kuten kertomuksesta ilmenee, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2011 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja merkitsi pöytäkirjaan kirkkovaltuuston kiitoksen kiinteän omaisuuden tarkastajille Martti Pietikäiselle, Kirsti Karille ja Olli Saariselle sekä sihteereinä toimineille Antti Lehtikankareelle ja Leo Saariselle. 51 TURUN JA KAARINAN N VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Vuoden 2010 tilinpäätös on allekirjoitettu kirkkoneuvostossa Seurakuntayhtymän tilintarkastajat Pentti Leppänen KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen HTM, ja kauppatieteiden maisteri Teija Seppänen ovat luovuttaneet yhtymän tilintarkastuskertomuksen. Se on seuraava: Liitteet 1 ja 1a 51. Tilintarkastuskertomus on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole kohtia, joihin kirkkoneuvoston olisi laadittava selvitys tai hankittava lisätietoja. Tilintarkastuskertomus sekä svensk resumé liitetään tilinpäätökseen, joka esitetään painettavan tasekirjan muodossa kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2010 tilinpäätös tasekirjan muodossa vahvistetaan ja että tilikauden alijäämä ,82 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille ja että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka esitteli kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen keskeiset luvut sekä eri rahastojen ja niihin liittyvien sijoitusten tilanteen tilinpäätöshetkellä.

15 Yhteinen kirkkovaltuusto Liitteet Erityisenä kysymyksenä tulee viimeistään ensi vuonna ratkaistavaksi Piikkiön hautainhoitorahaston varojen loppumisesta aiheutuva ongelma. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2010 tilinpäätös tasekirjan muodossa vahvistetaan ja että tilikauden alijäämä ,82 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille ja että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta Pöytäkirjaan merkittiin puheenjohtajan ilmaisema kiitos kirkkoneuvostolle, muille vastuullisille luottamushenkilöille sekä seurakuntayhtymän työntekijöille. On muutoksenhakuoikeus. 52 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT PAIKALLISSEURAKUNTIEN SÄÄSTÖT JA YLITYKSET Taloustoimistossa on laadittu selvitys paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumista vuonna Taulukko on seuraava: Liite Taulukon alin sarake ilmaisee, onko seurakunnalle syntynyt säästöä vai ylitystä. Esimerkiksi Tuomiokirkkoseurakunnan säästö on euroa ja Mikaelin ylitys euroa. Nämä summat löytyvät allekirjoitetun tilinpäätöksen käyttötalousosan sivuilla budjetoidun ja toteutuneen talousarvion poikkeama-sarakkeesta. Poikkeama on pyöristetty lähimpään euroon. Katariinanseurakunnan ja Maarian seurakunnan poikkeamaan on taulukossa lisätty seurakuntayhtymän omasta eläkerahastosta tehty siirto, jolla katetaan seurakuntien maksamat KiEL-eläkkeiden omavastuumaksut. Rahastosiirrot esitetään tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen, joten ne eivät näy käyttötalouslaskelmassa. Nykyisen rahanjakomallin periaatteena on, että edellisenä vuonna syntyneet säästöt ja ylitykset käsitellään seuraavan vuoden talousarvion muutoksena. Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin. Määrärahamuutokset tehdään budjetointikustannuspaikkojen asianomaisille tileille. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä talousarviomuutosten pohjalta uusi määrärahojen käyttösuunnitelma ja toimittaa se taloustoimiston kirjanpitoon syyskuun loppuun mennessä. Tällöin määrärahojen käyttötarkoitus voidaan kirjata asianomaisille kustannuspaikoille. Mikaelinseurakunnan määräraha ylittyi mutta muille seurakunnille syntyi

16 Yhteinen kirkkovaltuusto säästöjä. Kirkkovaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset ovat seuraavat: LISÄTALOUSARVIO 2011 Paikallisseurakuntien vuoden 2010 säästöjen/ylitysten kirjaaminen vuoden 2011 budjettiin kustannus- tili/hlökuntaliite tili/toiminta sekä paikka koul+kkoh käyttöv yhteensä eur Tuomiokirkkosrk säästö , , ,00 Mikaelinsrk ylitys , , ,00 Martinsrk säästö , , ,00 Katariinansrk säästö , , ,00 Maarian srk säästö , , ,00 Åsf säästö , , ,00 Henrikinsrk säästö , , ,00 Paattisten srk säästö , , ,00 Kaarinan srk säästö , , ,00 Piikkiön srk säästö , , , , , ,00 Kirkkovaltuusto päättää tehdä seuraavat määrärahojen lisäykset ja vähennykset vuoden 2011 talousarvioon.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto LISÄTALOUSARVIO 2011 Paikallisseurakuntien vuoden 2010 säästöjen/ylitysten kirjaaminen vuoden 2011 budjettiin kustannus- tili/hlökuntaliite tili/toiminta sekä paikka koul+kkoh käyttöv yhteensä eur Tuomiokirkkosrk säästö , , ,00 Mikaelinsrk ylitys , , ,00 Martinsrk säästö , , ,00 Katariinansrk säästö , , ,00 Maarian srk säästö , , ,00 Åsf säästö , , ,00 Henrikinsrk säästö , , ,00 Paattisten srk säästö , , ,00 Kaarinan srk säästö , , ,00 Piikkiön srk säästö , , , , , ,00 On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis piti tärkeänä, että syntyneitä säästöjä käytetään uusiin innovaatioihin. Kirkkovaltuusto päätti tehdä taulukon mukaiset lisäykset ja vähennykset vuoden 2011 budjettiin. On muutoksenhakuoikeus. 53 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA MYÖNNETTÄVÄKSI VARATUN EURON SUURUISEN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Talousarviota laadittaessa on noudatettu samaa laskentatapaa, joka on käytössä lähetysjärjestöille ja Kirkon

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Ulkomaanavulle osoitettavan määrärahan laskennassa ja joka määräytyy talousarviota laadittaessa viimeksi toteutuneen kirkollisverokertymän mukaan. Vuoden 2011 määräraha laski 4 % edellisen vuoden määrärahasta. Määrärahasta on enintään euroa varattu Turun juutalaiselle seurakunnalle. Tältä osin avustuksesta päättää kirkkoneuvosto. Muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Jaettavaksi jää siten euroa. Vuonna 2010 jaettava määräraha oli euroa, josta kirkkovaltuusto jakoi euroa. Kirkkoneuvoston käyttöön jätettiin tuolloin euroa, josta kirkkoneuvosto myönsi euron kerta-avustuksen Pansion Karjalaiset ry:lle. Kokonaan jakamatta jäi euroa. Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus, joka perustuu pitkälti viime vuonna tehtyyn päätökseen. Jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Sen vuoksi myönteisenä kriteerinä on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta ja toisaalta avustusta ei esitetä yhdistyksille, joille kerätään kolehteja. Koska jaettava määräraha väheni edellisestä vuodesta, on kaikista esitettävistä avustuksista vähennetty jonkin verran. Suurimmat vähennykset on niille yhdistyksille ehdotetuissa avustuksissa, joiden toiminnasta vain hyvin pieni osa on lähellä kirkollista toimintaa. Tästä esimerkki on Turun Seudun Yksinhuoltajat ry. Yhdistyksellä oli 39 tilaisuutta ja niistä vain yhdessä oli kirkollinen aspekti. Kyseessä oli seurakunnan retki Puuhamaahan. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä. Kerta-avustuksia esitetään maksettavaksi kolmelle yhdistykselle seuraavasti: Kansan Raamattuseuran säätiö Kansan Raamattuseura järjestää Turussa miesten iltoja, iltapäiviä ja öitä. Kertaavustuksena esitetään euroa Turun toiminnan tukemiseen. Suomen Partiomuseo Turussa sijaitseva Suomen Partiomuseo on ainoa Suomessa toimiva nuorisokulttuuriin keskittyvä museoyhteisö. Museo valmistelee helmikuussa 2012 pidettäviä 50-vuotisjuhlia. Kerta-avustuksena esitetään euroa 50- vuotisjuhlan järjestelyihin.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun Kaupunkilähetys ry Yhdistys hakee avustusta Seniorisalonkitoimintaan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on antanut avustusanomuksesta seuraavan lausunnon: Turun Kaupunkilähetys ry hakee seurakuntayhtymältä avustusta Seniorisalonkitoiminnan jatkamiseksi vuonna Anomuksen mukaan RAY ei enää tue toimintaa. Seniorisalonkitoiminta kohdistuu yksinäisiin ja lievästi masentuneisiin ikäihmisiin kohtaamispaikkatoiminnan sekä erilaisten ryhmätoimintojen kautta. Toiminnassa tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Suomessa ja Turussa tehdyt ikäihmisten ja vanhusten asumiseen liittyvät linjaukset tukevat kotona asumista mahdollisimman pitkään. Linjaus tarkoittaa sitä, että jo nyt ja tulevaisuudessa kotona asuvien ikäihmisten ja vanhusten kokemus yksinäisyydestä ja turvattomuudesta tulee lisääntymään. Tätä taustaa vasten Seniorisalonkitoiminta on tärkeää. Anomus koskee vuotta 2011, toiminnan jatkosuunnitelmat eivät ilmene anomuksesta. Seurakuntayhtymä tuskin voi sitoutua toiminnan avustamiseen jatkossa, siksi anomusta onkin mahdollista puoltaa kertaluonteisena. Seniorisalonkitoimintaan esitetään euron kerta-avustusta. Kolmelle yhdistykselle ei saapuneesta anomuksesta huolimatta ehdoteta avustusta ja perustelut ovat seuraavat: Herättäjä-Yhdistys ry Yhdistys on lähettänyt nähtävästi kaikille seurakunnille samansisältöisen yleisen avustusanomuksen toimintansa tukemiseen. Anomuksen liitteenä ei ole edellisen vuoden tuloslaskelmaa ja tasetta. Yhdistyksen kotipaikka on Lapua. Yhdistykselle kerätään vuosittain kolehteja kirkoissa. Suomen Idäntyö UP ry Yhdistyksen kotipaikka on Tervakoski. Yhdistys tekee Itä-Euroopassa kansainvälistä diakoniatyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tekee kansainvälistä diakoniatyötä Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa. Pansion Karjalaiset ry Yhdistykselle myönnettiin euron kerta-avustus kirkkoneuvoston kokouksessa Yhdistykseltä oli saapunut anomus, jossa vedottiin seurakuntayhtymään yhdistyksen Valmetinkadulla sijaitsevan toimitalo Bomban kulujen kattamiseen ja kirkkoneuvosto vastasi anomukseen kertaavustuksella. Jatkuvia vuosittaisia avustuksia ei yleensä ole annettu

20 Yhteinen kirkkovaltuusto kaupunginosayhdistyksille. Jakoehdotuksessa jakamatta jää tässä vaiheessa 900 euroa, mikä jää kirkkoneuvoston käyttöön mahdollisia yllättäviä avustustarpeita varten.. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää että kuluvan vuoden talousarviossa oleva euron suuruinen määräraha kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan järjestöille liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti että kuluvan vuoden talousarviossa oleva euron suuruinen määräraha kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan järjestöille liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. 54 LISÄYS VUODEN 2011 TALOUSARVION KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINTIBUDJETTIIN Viime vuodelle 2010 oli investointibudjettiin varattu yhteensä euroa krematorion toisen uunin uusimista varten. Uusiminen oli suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2010, mutta ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi uunin uusimista lykättiin. Viikolla 48 uunin sisäpuolen muuraus kuitenkin vaurioitui niin pahoin, että uunin toiminta oli keskeytettävä. Muurausta ei kuitenkaan saatu valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä, joten muurauksen aiheuttamat kulut ,01 siirtyivät tälle vuodelle Kyse on siis varojen siirtämisestä vuodelta 2010 vuodelle Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityksen mukaan krematoriouunin uusimisen kulut lisättäväksi vuoden 2011 investointibudjettiin. Investointitili Aihe Lisäys Krematoriouunin uusiminen On muutoksenhakuoikeus.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2010 63. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2010 63. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2010 63 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 17.6.2010 klo 18.00 20.00 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2009 54 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 17.6.2009 klo 18.00 19.50 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.10.2015.

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 6.10.2015. YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2015 49 Aika Maanantaina 28.9.2015 klo 16.30-18.05 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poistui klo 17.45 Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat

1 (7) Kirkkovaltuusto 2/2017 Pöytäkirja Käsiteltävät asiat 1 (7) Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 2 Nimenhuuto ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 ntarkastajien valitseminen 5 Luottamushenkilön ero 6

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2013-01 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 -- 20.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, puheenjohtaja Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKONEUVOSTO

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/ KIRKKONEUVOSTO YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 30 Aika Maanantaina 13.4.2015 klo 16.30-18.10 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero Marja

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 KIRKKONEUVOSTO 23.3.2015 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 25 Aika Maanantaina 23.3.2015 klo 16.30-18.16 Paikka Läsnä Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta Jukka Hautala Kirsi Herranen-Somero, poissa Marja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto 26.04.2017 1 - KOKOUSAIKA 26.04.2017 kello 18.0018.50 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Vainio Merja varavaltuutettu Caven Heidin tilalla Haavisto Veikko

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Tiistai 11.5.2016

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017. Kirkkoneuvosto OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Kirkkoneuvosto 26.4.2017 1 KOKOUSAIKA 26.4.2017 kello 17.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo, musiikkihuone OSALLISTUJAT Esa Löytömäki kirkkoherra, puheenjohtaja Timo Heikkilä varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot