TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Eero Sepponen piti hartauden. Puheenjohtaja Pentti Huovinen käytti ennen kokouksen alkua puheenvuoron, jossa hän toi esille sen haasteellisen tilanteen, jossa seurakuntayhtymä ja koko Suomen kirkko on. Monet haasteista liittyvät talouteen, investointien tasoon, sisäiseen yhteistyöhön ja Piikkiön hautainhoitorahaston varojen ehtymiseen. Lisäksi puheenjohtaja kertoi, että kirkkoneuvoston tänään pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston käsittelyssä ensi kertaa ollut strategialuonnon jaetaan kirkkovaltuuston jäsenille tutustumista varten. Tarkoituksena on järjestää strategiaseminaari syksyllä. Sen ajankohdasta tiedotetaan erikseen. 39 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Todettiin. 41 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 50 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hellstén ja Lillemor Wennerström. 43 MUUTOS KIRKKOVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2011 KOKOUSAIKOIHIN Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että syyskauden 2011 kokoukset pidettäisiin seuraavasti:

3 Yhteinen kirkkovaltuusto torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätettiin esittää pidettäväksi 2.2. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä pidettäväksi esitetty kokous siirretään pidettäväksi Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen, että syyskauden 2011 kokoukset pidetään seuraavasti: torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätetään pitää 2.2. Merkittiin tiedoksi. 44 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN HEIDI FABRITIUKEN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkovaltuuston varajäsen Heidi Fabritius on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta ja pyytää tämän johdosta eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Hän on ollut Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja Henrikinseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Henrikinseurakunnan alueelta muuton vuoksi Fabritius on menettänyt oikeutensa toimia kyseisissä luottamustoimissa. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Fabritiukselle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä lukien. Kirkkovaltuusto päättää myöntää Heidi Fabritiukselle eron lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti myöntää Heidi Fabritiukselle eron lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. 45 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS KATARIINANSEURAKUNNAN VIRAN PERUSTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA 1. Turun hallinto-oikeuden välipäätös - hallinto-oikeus on päätöksellään 11/0121/1 päättänyt hylätä yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että Katariinanseurakuntaan perustetaan perhekasvatus- ja lähetyssihteerin virka, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen, pätevyysvaatimus kirkon lapsi- ja perhetyöntekijän koulutus ja tehtäväkuvaus seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Turun hallinto-oikeuden välipäätöksen Turun hallinto-oikeuden välipäätös merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta, 46 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi keskusrekisterin johtajan viran seuraavin hakukuulutuksin: Oikotie Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo svenska församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä oli Viran edellisen haltijan siirryttyä eläkkeelle haemme seurakuntayhtymän KESKUSREKISTERIN JOHTAJAA

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen hallintoon. Hakijalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Monipuoliseen tehtäväkuvaan kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa keskusrekisterin toimintaa ja henkilökunnan työskentelyä. Kirkon väestökirjanpidon uudistushanke edellyttää virkaan valittavalta atk-asioiden hallintaa sekä organisointikykyä. Keskusrekisterin yhteydessä toimii seurakuntalaisia ja seurakuntia palveleva seurakuntatoimisto, jonka asiakaspalvelun kehittäminen ja uudistaminen edellyttää näkemystä ja mielellään myös käytännön kokemusta asiakaspalvelun johtamisesta. Viran tarkempi tehtäväsisältö ilmenee keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston johtosäännöistä. Seurakuntayhtymässä on valmistelussa johtosääntöjen muutos, joka voi merkitä palveluvastuualueen laajentumista ja esimiessuhteiden muutosta. Mikäli alueellinen keskusrekisteri tulee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vastuulle, merkitsee tämä toimenkuvan laajentumista. Viran vaativuusryhmä on 603, tehtäväkohtainen peruspalkka 3278,58 euroa. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy Lisätietoja antavat keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen , hallintojohtaja Hannu Kallio ja tuomiorovasti Heimo Rinne Kotimaa, Turun Sanomat Keskusrekisterin johtajan virka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on mennessä haettavana keskusrekisterin johtajan (603) virka. Tarkemmat tiedot: Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Kahden hakijan osalta pätevyysvaatimukset eivät täyttyneet. Kirkkoneuvosto asetti valintaa valmistelemaan työryhmän, johon nimettiin tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoherra Tuomo Norvasuo, hallintojohtaja Hannu Kallio, lakimies Mia Fager ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. Hakijoiden haastattelutilaisuus järjestettiin , jolloin haastattelijoina olivat Hannu Kallio, Tuomo Norvasuo ja Juha Nappu. Työryhmään nimetty lakimies Mia Fager ei enää haastattelupäivänä ollut seurakuntayhtymän palveluksessa, ja työryhmän jäsen tuomiorovasti Heimo Rinne oli estynyt osallistumasta haastatteluun virkavapauden vuoksi. Haastateltaviksi oli kutsuttu Antero Aaltonen, Heikki Arikka, Anna-Kaisa Kallio, Ali Kulhia ja Lasse Mustonen, joilla kaikilla on teologian maisterin tutkinto. Antero Aaltosen pastoraalitutkinto on kesken, eikä hän näin ollen tältä osin täytä kelpoisuusehtoa. Muiden hakijoiden osalta muodollisten kelpoisuusehtojen täyttyivät, joten harkinta jäi lähinnä soveltuvuusnäkökohtien punnintaan. Haastattelutilanteessa kaikille hakijoille esitettiin samat kysymykset, joihin annetut vastaukset tilaisuudessa läsnä ollut hallintosihteeri Armi Laaksonen kirjasi ylös riittävällä tarkkuudella vastauksiin palaamisen mahdollistamiseksi. Kaikille haastatelluille tehtiin soveltuvuustesti Romana Managementissa. Romanan edustaja Meri Lattu esitteli testitulokset suullisesti Heimo Rinteelle, Tuomo Nuorvasuolle, Juha Napulle ja Hannu Kalliolle. Romana Management asetti soveltuvuustutkimuksen tulosten perusteella Heikki Arikan ja Ali Kulhian muiden hakijoiden edelle. Kun myös haastatteluryhmän jäsenet katsoivat haastattelutulosten perusteella nämä kaksi henkilöä muita hakijoita soveltuvimmiksi, keskityttiin valintaehdotuksen valmistelussa näiden hakijoiden ominaisuuksien punnintaan haastattelutulosten ja testitulosten valossa. Heikki Arikan työkokemus on monipuolista ja hänellä on tältä pohjalta edellytyksiä toimia johtajana sekä vakiintuneessa toimintaympäristössä että muutostilanteessa. Arikka on toiminut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vt. johtajana alkaen. Ali Kulhian työkokemuksen merkittävin osa on toimiminen Viialan seurakunnan kirkkoherrana. Tämän vuoksi hänellä on hyvä kokemus alle 5000 jäsenen seurakuntakokonaisuuden, myös sen rekisteritoimintojen, johtamisesta. Haastattelussa ilmeni Kulhian hallitsevan atk-käsitteistön ja erityisesti arkistointiasiat.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Kummallakin näistä hakijoista on hyvä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä toimimisesta kirkon ulkopuolisissa organisaatioissa. Arikan erityispiirre on kokemus seurakuntatyön johtamisesta ulkomailla, kirkkoherrana Tallinnassa ja pastorina Kööpenhaminassa. Kulhialla on muista hakijoista poiketen lisensiaatin tutkinto. Kirkon piirissä on vireillä alueelliseen keskusrekisterimalliin siirtyminen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri on ilmaissut valmiutensa toimia alueellisena keskuksena. Tämä tulee merkitsemään tiivistä yhteistyötä lähiseurakuntien vastuuhenkilöiden kanssa. Myös keskusrekisterin yhteydet viranomaistahoihin ja muihin seurakuntayhtymän ulkopuolisiin toimijoihin asettaa vuorovaikutustaidot keskeiseen asemaan keskusrekisterin johtajan valinnassa. Haastatteluryhmän haastatteluun osallistuneista jäsenistä kaksi katsoi Kulhian haastattelussa ilmenneiden ominaisuuksiensa puolesta soveltuvan tehtävään paremmin, kun taas yksi jäsenistä piti Arikkaa paremmin soveltuvana. Testitulosten selostustilaisuudessa käydyssä keskustelussa, missä otettiin huomioon kaikki kokonaisuuteen vaikuttavat asiat, haastatteluryhmän neljän jäsenen mielipiteet jakautuivat tasan. Romana Managementin edustaja piti testitulosten nojalla Arikkaa soveliaampana. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Läsnä olivat kaikki haastatteluryhmän neljä jäsentä. Haastattelutulosten ja testitulosten selvittämisen jälkeen johtoryhmän jäsenistä kuusi asettui Arikan valinnan kannalle ja kaksi Kulhian valinnan kannalle. Keskusrekisterin johtosäännön 9 pykälän mukaan Keskusrekisterin johtajan valitsee kirkkovaltuusto, jonka esityksestä tuomiokapituli antaa virkaan valitulle virkamääräyksen. Ennen keskusrekisterin johtajan viran täyttämistä on hakijoista pyydettävä kirkkoherrainkokouksen lausunto. Kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut, etteivät kirkkoherrat ota kantaa valintaan. Konsultti, VTM Meri Lattu tulee kokoukseen esittelemään hakijoiden testauksen tulokset. Esittelijän, hallintojohtaja Hannu Kallion, esitys kirkkoneuvostolle: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin teologian maisteri Heikki Arikka 6 kuukauden koeajalla.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Käsittely kirkkoneuvostossa : Hallintojohtaja Kallion selostettua haastatteluryhmän, Romana Management Oy:n ja johtoryhmän toimintaa puheenjohtaja antoi puheenvuoron Romana Management Oy:n edustajalle Meri Latulle. Lattu esitteli heidän käyttämäänsä arviointimenettelyä, jossa kirjallisten testien pohjalta suoritetaan perusteellinen haastattelu. Testeissä selvitetään täytettävä tehtävä huomioiden henkilön 1. kykyrakenne, 2. paineensietokyky, 3. motivaatiorakenne, 4. vuorovaikutustaidot, 5. vaikuttamistaidot sekä 6. ammatilliset taidot. Pohjana käytettiin tehtävästä seurakuntayhtymältä saatua tietoa työn kuvasta ja vaatimuksista. Tämän jälkeen Lattu esitteli suullisesti kaikkia neljää kaikki kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa koskevat tulokset. Näistä neljästä testaaja piti Heikki Arikkaa ja Ali Kulhiaa suositeltavina ja näistä kahdesta asetti Arikan Kulhian edelle. Tämän puheenvuoron jälkeen kirkkoneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Meri Latulle, joka poistui kokouksesta ennen asian jatkokäsittelyä. Kokouksen puheenjohtajana toiminut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu esitti, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin Ali Kulhia. Marika Lahti, joka katsoi, että työyhteisö kaipaisi ulkopuolista henkilöä, kannatti Nappua. Seija Hemling kannatti Heikki Arikan valintaa. Kirkkoherra Martti Hirvonen puolsi Arikan valintaa, koska Arikka on sijaisuusaikanansa osoittautunut hyväksi keskusrekisterin johtajaksi. Kirkkoneuvoston jäsen Siv Sandberg yhtyi Hemlingin Arikan valintaa puoltavaan kannanottoon. Hallintojohtaja Kallio painotti Arikan vakiinnuttaneen keskusrekisteriin hyvän työskentelyilmapiirin, mikä on merkittävä parannus aikaisempaan. Kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja edellytti lippuäänestystä. Suoritetussa vaalissa annettiin yhteensä kymmenen ääntä, joista Arikka sai kuusi ja Kulhia neljä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valitaan Heikki Arikka kuuden kuukauden koeajalla. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin teologian maisteri Heikki Arikka 6 kuukauden koeajalla.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Romana Management Oy:n edustaja Meri Lattu on saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa, jossa hän kertoo suullisesti soveltuvuustutkimuksen tuloksista. Tämän käsittelykohdan aikana kokous ei ole julkinen. Kirkkovaltuusto päättää valita keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Heikki Arikan 6 kuukauden koeajalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selvitti asian käsittely- ja päätöksentekomenettelyä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvoston esitys on kirkkoneuvoston näkemys asian ratkaisemisesta, mutta kirkkovaltuusto voi valita kenet tahansa pätevistä hakijoista. Puheenjohtaja Pentti Huovinen kutsui Romana Management Oy:n konsultin Meri Latun esittelemään soveltuvuusarvion tuloksia. Tässä kohtaa puheenjohtaja varmisti, ettei kokoustilassa ole muita kuin kokoukseen osallistumaan oikeutettuja ja totesi kokouksen olevan ei-julkinen kunnes kokous muuttuu avoimeksi. Lisäksi puheenjohtaja muistutti kokouksen osanottajia soveltuvuusarvion käsittelyn yhteydessä saatavien tietojen luottamuksellisuudesta. Konsultti Meri Lattu kertoi aluksi, miten soveltuvuusarviossa on ollut pohjana nimenomaan täytettävän viran toimenkuva ja vaatimukset. Tämän jälkeen Lattu esitteli suullisesti muodolliset kelpoisuusehdot täyttävistä neljästä hakijasta, Anna-Kaisa Kalliosta, Lasse Mustosesta, Ali Kulhiasta ja Heikki Arikasta laaditut soveltuvuusarviot. Viran vaatimukset huomioiden hän piti Ali Kulhiaa ja Heikki Arikkaa suositeltavina ja asetti Arikan ensimmäiseksi.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Kun Meri Latulle ei esitetty kysymyksiä, poistui hän kokouksesta ja puheenjohtaja totesi kokouksen muuttuvan avoimeksi ja avasi keskustelun.. Valtuutettu Jorma Hellstén piti kirkkovaltuuston asemaa päätöksentekijänä hankalana, kun ehdokkaita ei ole tavannut. Valtuutettu Pertti Paasio yhtyi Hellsténin näkemykseen ja esitti harkittavaksi, että valinta olisi jatkossa kirkkoneuvostolla. Valtuutettu Uolevi Lahti tiedusteli, miksi ehdolla ollut Antero Aaltonen ei pastoraalitutkinnon puuttumisen vuoksi ole kelpoinen hakija, vaikka hän on pitkään toiminut kappalaisena ja kirkkoherana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne vastasi, että Aaltonen on ollut em. tehtävissä viransijaisena. Kirkkovaltuusto päätti valita keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Heikki Arikan 6 kuukauden koeajalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 47 N VUOSIKERTOMUS Viralliseen tasekirjaan on liitetty suuri osa aiempina vuosina vuosikertomuksessa olleesta aineistosta, ja nyt käsiteltävänä oleva vuosikertomus on ns. kansanpainos, jossa esitettyjen numerotietojen tarkkuus ei rajoita varsinaisen tasekirjan vahvistamispäätöksentekoa. Vuosikertomuksen tekstin on kirjoittanut Roope Lipasti vuosikertomustoimikunnan laatiman asiarungon ja toimittaman aineiston pohjalta. Graafisesta suunnittelusta ja taitosta on vastannut Kristiina Karsten. Vuosikertomus jaetaan ilmestyvän Kirkko ja me lehden liitteenä. Oheinen liite on postitussyistä pienennetty versio. Liite Kirkkovaltuusto merkitsee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymänvuosikertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen. 48 N HENKILÖSTÖKERTOMUS Kirkkohallituksen suositus on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät laativat vuosittain henkilöstön tilaa kuvaavasta sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisesta tiedosta ja tunnusluvuista koostuvan henkilöstökertomuksen. Kertomus on tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön. Osa tiedoista esitetään vuosittain jatkuvuuden ja seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi joka vuosi kuvataan kyseisenä vuotena henkilöstöön ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia ja tapahtumia. Kertomuksessa pyritään antamaan tietoa, joka herättää edistämään henkilöstön, eri yksiköiden ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Henkilöstökertomus sisältää runsaasti tietoa yhtymätasolla, yksikkökohtaisia tietoja on vain satunnaisesti. Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä niin päättäjille, esimiehille kuin koko henkilöstölle. Kertomus antaa myös seurakuntalaisille tarpeellista tietoa käsityksen muodostamiseksi seurakuntien toiminnasta. Henkilöstökertomus mahdollistaa myös seurakuntien välisen vertailun. Liite Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2010 henkilöstökertomuksen. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että henkilöstökertomus on laadittu edellisten vuosien rakenteen mukaiseksi. Huomionarvoista on sairaspoissaolojen epäedullinen kehitys. Valtuutettu Janne Aso kiinnitti myös huomiota poissaoloihin, joiden määrä on

12 Yhteinen kirkkovaltuusto vieläpä kasvanut edellisestä vuodesta. Hän ilmoitti jättävänsä asiassa aloitteen. Valtuutettu Uolevi Lahti katsoi, että tilanne on vallinnut pitkään ja peräänkuulutti työsuojelukoulutusta. Valtuutettu Aila Laitinen yhtyi Ason näkemykseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne kertoi, että yhtymän strategiaa laadittaessa on kiinnitetty huomiota henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnittelun merkitykseen. Valtuutettu Hilkka Luojola muistutti, että alaistaidot ovat monasti kateissa. Vika ei ole välttämättä esimiehissä, ja valitettavasti sairaspoissaolot ovat usein nykypäivänä myös harmiloman kaltaisia kyseenalaisia poissaoloja. Kirkkoherra Martti Hirvonen kertoi, että työyhteisökoulutuksesta on saatu hyviä tulokisa ja suositteli sitä. Hän esitti myös, että sellaisia yksiköitä, joissa sairaspoissaoloja on vähän, palkittaisiin. Valtuutettu Mika Maaskola pyysi selvitettäväksi, miten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaspoissaololuvut suhtautuvat muiden seurakuntayhtymien vastaaviin lukuihin. Valtuutettu Taru Pätäri piti tärkeänä, ettei sairaspoissaoloja koskevassa keskustelussa mentäisi vastakkainasettelun linjoille. Tärkeää on muuttuvassa työelämässä varmistaa, että työnkuvat ja organisointi pysyy ajan tasalla. Kirkkovaltuusto merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi. 49 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Tämän vuoksi kertomuksesta ei tarvitse pyytää myöskään lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä

13 Yhteinen kirkkovaltuusto saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto merkitsee irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen ja merkitsi pöytäkirjaan kirkkovaltuuston kiitoksen irtaimen omaisuuden tarkastajille Pirjo Rantille, Kalle Hankomäelle ja Raili Pajulalle sekä sihteerinä toimineelle Leo Saariselle. 50 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Vuoden 2010 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet hautausmaiden ja hautainhoidon rahaston rakennukset. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kuten kertomuksesta ilmenee, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2011 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja merkitsi pöytäkirjaan kirkkovaltuuston kiitoksen kiinteän omaisuuden tarkastajille Martti Pietikäiselle, Kirsti Karille ja Olli Saariselle sekä sihteereinä toimineille Antti Lehtikankareelle ja Leo Saariselle. 51 TURUN JA KAARINAN N VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Vuoden 2010 tilinpäätös on allekirjoitettu kirkkoneuvostossa Seurakuntayhtymän tilintarkastajat Pentti Leppänen KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen HTM, ja kauppatieteiden maisteri Teija Seppänen ovat luovuttaneet yhtymän tilintarkastuskertomuksen. Se on seuraava: Liitteet 1 ja 1a 51. Tilintarkastuskertomus on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole kohtia, joihin kirkkoneuvoston olisi laadittava selvitys tai hankittava lisätietoja. Tilintarkastuskertomus sekä svensk resumé liitetään tilinpäätökseen, joka esitetään painettavan tasekirjan muodossa kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2010 tilinpäätös tasekirjan muodossa vahvistetaan ja että tilikauden alijäämä ,82 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille ja että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka esitteli kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen keskeiset luvut sekä eri rahastojen ja niihin liittyvien sijoitusten tilanteen tilinpäätöshetkellä.

15 Yhteinen kirkkovaltuusto Liitteet Erityisenä kysymyksenä tulee viimeistään ensi vuonna ratkaistavaksi Piikkiön hautainhoitorahaston varojen loppumisesta aiheutuva ongelma. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2010 tilinpäätös tasekirjan muodossa vahvistetaan ja että tilikauden alijäämä ,82 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille ja että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta Pöytäkirjaan merkittiin puheenjohtajan ilmaisema kiitos kirkkoneuvostolle, muille vastuullisille luottamushenkilöille sekä seurakuntayhtymän työntekijöille. On muutoksenhakuoikeus. 52 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT PAIKALLISSEURAKUNTIEN SÄÄSTÖT JA YLITYKSET Taloustoimistossa on laadittu selvitys paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumista vuonna Taulukko on seuraava: Liite Taulukon alin sarake ilmaisee, onko seurakunnalle syntynyt säästöä vai ylitystä. Esimerkiksi Tuomiokirkkoseurakunnan säästö on euroa ja Mikaelin ylitys euroa. Nämä summat löytyvät allekirjoitetun tilinpäätöksen käyttötalousosan sivuilla budjetoidun ja toteutuneen talousarvion poikkeama-sarakkeesta. Poikkeama on pyöristetty lähimpään euroon. Katariinanseurakunnan ja Maarian seurakunnan poikkeamaan on taulukossa lisätty seurakuntayhtymän omasta eläkerahastosta tehty siirto, jolla katetaan seurakuntien maksamat KiEL-eläkkeiden omavastuumaksut. Rahastosiirrot esitetään tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen, joten ne eivät näy käyttötalouslaskelmassa. Nykyisen rahanjakomallin periaatteena on, että edellisenä vuonna syntyneet säästöt ja ylitykset käsitellään seuraavan vuoden talousarvion muutoksena. Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin. Määrärahamuutokset tehdään budjetointikustannuspaikkojen asianomaisille tileille. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä talousarviomuutosten pohjalta uusi määrärahojen käyttösuunnitelma ja toimittaa se taloustoimiston kirjanpitoon syyskuun loppuun mennessä. Tällöin määrärahojen käyttötarkoitus voidaan kirjata asianomaisille kustannuspaikoille. Mikaelinseurakunnan määräraha ylittyi mutta muille seurakunnille syntyi

16 Yhteinen kirkkovaltuusto säästöjä. Kirkkovaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset ovat seuraavat: LISÄTALOUSARVIO 2011 Paikallisseurakuntien vuoden 2010 säästöjen/ylitysten kirjaaminen vuoden 2011 budjettiin kustannus- tili/hlökuntaliite tili/toiminta sekä paikka koul+kkoh käyttöv yhteensä eur Tuomiokirkkosrk säästö , , ,00 Mikaelinsrk ylitys , , ,00 Martinsrk säästö , , ,00 Katariinansrk säästö , , ,00 Maarian srk säästö , , ,00 Åsf säästö , , ,00 Henrikinsrk säästö , , ,00 Paattisten srk säästö , , ,00 Kaarinan srk säästö , , ,00 Piikkiön srk säästö , , , , , ,00 Kirkkovaltuusto päättää tehdä seuraavat määrärahojen lisäykset ja vähennykset vuoden 2011 talousarvioon.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto LISÄTALOUSARVIO 2011 Paikallisseurakuntien vuoden 2010 säästöjen/ylitysten kirjaaminen vuoden 2011 budjettiin kustannus- tili/hlökuntaliite tili/toiminta sekä paikka koul+kkoh käyttöv yhteensä eur Tuomiokirkkosrk säästö , , ,00 Mikaelinsrk ylitys , , ,00 Martinsrk säästö , , ,00 Katariinansrk säästö , , ,00 Maarian srk säästö , , ,00 Åsf säästö , , ,00 Henrikinsrk säästö , , ,00 Paattisten srk säästö , , ,00 Kaarinan srk säästö , , ,00 Piikkiön srk säästö , , , , , ,00 On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis piti tärkeänä, että syntyneitä säästöjä käytetään uusiin innovaatioihin. Kirkkovaltuusto päätti tehdä taulukon mukaiset lisäykset ja vähennykset vuoden 2011 budjettiin. On muutoksenhakuoikeus. 53 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA MYÖNNETTÄVÄKSI VARATUN EURON SUURUISEN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Talousarviota laadittaessa on noudatettu samaa laskentatapaa, joka on käytössä lähetysjärjestöille ja Kirkon

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Ulkomaanavulle osoitettavan määrärahan laskennassa ja joka määräytyy talousarviota laadittaessa viimeksi toteutuneen kirkollisverokertymän mukaan. Vuoden 2011 määräraha laski 4 % edellisen vuoden määrärahasta. Määrärahasta on enintään euroa varattu Turun juutalaiselle seurakunnalle. Tältä osin avustuksesta päättää kirkkoneuvosto. Muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Jaettavaksi jää siten euroa. Vuonna 2010 jaettava määräraha oli euroa, josta kirkkovaltuusto jakoi euroa. Kirkkoneuvoston käyttöön jätettiin tuolloin euroa, josta kirkkoneuvosto myönsi euron kerta-avustuksen Pansion Karjalaiset ry:lle. Kokonaan jakamatta jäi euroa. Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus, joka perustuu pitkälti viime vuonna tehtyyn päätökseen. Jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Sen vuoksi myönteisenä kriteerinä on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta ja toisaalta avustusta ei esitetä yhdistyksille, joille kerätään kolehteja. Koska jaettava määräraha väheni edellisestä vuodesta, on kaikista esitettävistä avustuksista vähennetty jonkin verran. Suurimmat vähennykset on niille yhdistyksille ehdotetuissa avustuksissa, joiden toiminnasta vain hyvin pieni osa on lähellä kirkollista toimintaa. Tästä esimerkki on Turun Seudun Yksinhuoltajat ry. Yhdistyksellä oli 39 tilaisuutta ja niistä vain yhdessä oli kirkollinen aspekti. Kyseessä oli seurakunnan retki Puuhamaahan. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä. Kerta-avustuksia esitetään maksettavaksi kolmelle yhdistykselle seuraavasti: Kansan Raamattuseuran säätiö Kansan Raamattuseura järjestää Turussa miesten iltoja, iltapäiviä ja öitä. Kertaavustuksena esitetään euroa Turun toiminnan tukemiseen. Suomen Partiomuseo Turussa sijaitseva Suomen Partiomuseo on ainoa Suomessa toimiva nuorisokulttuuriin keskittyvä museoyhteisö. Museo valmistelee helmikuussa 2012 pidettäviä 50-vuotisjuhlia. Kerta-avustuksena esitetään euroa 50- vuotisjuhlan järjestelyihin.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun Kaupunkilähetys ry Yhdistys hakee avustusta Seniorisalonkitoimintaan. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on antanut avustusanomuksesta seuraavan lausunnon: Turun Kaupunkilähetys ry hakee seurakuntayhtymältä avustusta Seniorisalonkitoiminnan jatkamiseksi vuonna Anomuksen mukaan RAY ei enää tue toimintaa. Seniorisalonkitoiminta kohdistuu yksinäisiin ja lievästi masentuneisiin ikäihmisiin kohtaamispaikkatoiminnan sekä erilaisten ryhmätoimintojen kautta. Toiminnassa tärkeässä roolissa ovat vapaaehtoiset. Suomessa ja Turussa tehdyt ikäihmisten ja vanhusten asumiseen liittyvät linjaukset tukevat kotona asumista mahdollisimman pitkään. Linjaus tarkoittaa sitä, että jo nyt ja tulevaisuudessa kotona asuvien ikäihmisten ja vanhusten kokemus yksinäisyydestä ja turvattomuudesta tulee lisääntymään. Tätä taustaa vasten Seniorisalonkitoiminta on tärkeää. Anomus koskee vuotta 2011, toiminnan jatkosuunnitelmat eivät ilmene anomuksesta. Seurakuntayhtymä tuskin voi sitoutua toiminnan avustamiseen jatkossa, siksi anomusta onkin mahdollista puoltaa kertaluonteisena. Seniorisalonkitoimintaan esitetään euron kerta-avustusta. Kolmelle yhdistykselle ei saapuneesta anomuksesta huolimatta ehdoteta avustusta ja perustelut ovat seuraavat: Herättäjä-Yhdistys ry Yhdistys on lähettänyt nähtävästi kaikille seurakunnille samansisältöisen yleisen avustusanomuksen toimintansa tukemiseen. Anomuksen liitteenä ei ole edellisen vuoden tuloslaskelmaa ja tasetta. Yhdistyksen kotipaikka on Lapua. Yhdistykselle kerätään vuosittain kolehteja kirkoissa. Suomen Idäntyö UP ry Yhdistyksen kotipaikka on Tervakoski. Yhdistys tekee Itä-Euroopassa kansainvälistä diakoniatyötä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tekee kansainvälistä diakoniatyötä Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa. Pansion Karjalaiset ry Yhdistykselle myönnettiin euron kerta-avustus kirkkoneuvoston kokouksessa Yhdistykseltä oli saapunut anomus, jossa vedottiin seurakuntayhtymään yhdistyksen Valmetinkadulla sijaitsevan toimitalo Bomban kulujen kattamiseen ja kirkkoneuvosto vastasi anomukseen kertaavustuksella. Jatkuvia vuosittaisia avustuksia ei yleensä ole annettu

20 Yhteinen kirkkovaltuusto kaupunginosayhdistyksille. Jakoehdotuksessa jakamatta jää tässä vaiheessa 900 euroa, mikä jää kirkkoneuvoston käyttöön mahdollisia yllättäviä avustustarpeita varten.. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää että kuluvan vuoden talousarviossa oleva euron suuruinen määräraha kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan järjestöille liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti että kuluvan vuoden talousarviossa oleva euron suuruinen määräraha kirkollisiin tarkoituksiin jaetaan järjestöille liitteen 1 mukaisesti. On muutoksenhakuoikeus. 54 LISÄYS VUODEN 2011 TALOUSARVION KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINTIBUDJETTIIN Viime vuodelle 2010 oli investointibudjettiin varattu yhteensä euroa krematorion toisen uunin uusimista varten. Uusiminen oli suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2010, mutta ruuhkautuneen työtilanteen vuoksi uunin uusimista lykättiin. Viikolla 48 uunin sisäpuolen muuraus kuitenkin vaurioitui niin pahoin, että uunin toiminta oli keskeytettävä. Muurausta ei kuitenkaan saatu valmiiksi vuoden 2010 loppuun mennessä, joten muurauksen aiheuttamat kulut ,01 siirtyivät tälle vuodelle Kyse on siis varojen siirtämisestä vuodelta 2010 vuodelle Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä esityksen mukaan krematoriouunin uusimisen kulut lisättäväksi vuoden 2011 investointibudjettiin. Investointitili Aihe Lisäys Krematoriouunin uusiminen On muutoksenhakuoikeus.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2010 63. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2010 63. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2010 63 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 17.6.2010 klo 18.00 20.00 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.10.2015 55 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.10.2015 klo 18.00 18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali.

AIKA: Ti klo Paikka: Pöytäkirja 7/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO. Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali. 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Pöytäkirja 7/2016 AIKA: Ti 8.11.2016 klo 17.30 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila poissa Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 Aika: klo 19.00-20.20 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.

Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen)

Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra. varajäsen (Anneli Ruisniemen varajäsen) Aika: Tiistai 09.02.2016 klo 19.15 20.31 Paikka: Seurakuntakodin kokoushuone Läsnä: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta Yrjö Rautiainen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) Kokouspäivä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2013 7/2013 Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4, Seurakunnantie 1, 29.4.2013 klo 19.00 - Jäsenet:

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 K U U L U T U S K U U L U T U S Suomussalmen seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Ämmänsaaren seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa lauantaina 10.01.2015 klo 10. Kokouksen asialuettelo on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 16.3.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 16.4.2015. Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30. Osallistujat Päätöksen tekijät 41 Aika: 16.4.2015 klo 18.15 20.30 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Kurki Anna-Maija Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 20.4.2016 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa! Käsiteltävät

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Yhteinen kirkkovaltuusto 10.4.2014 9 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.4.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 25.1.2017 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.1.2016 klo 16.30-17:47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot