TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Eero Sepponen piti hartauden. Puheenjohtaja Pentti Huovinen käytti ennen kokouksen alkua puheenvuoron, jossa hän toi esille sen haasteellisen tilanteen, jossa seurakuntayhtymä ja koko Suomen kirkko on. Monet haasteista liittyvät talouteen, investointien tasoon, sisäiseen yhteistyöhön ja Piikkiön hautainhoitorahaston varojen ehtymiseen. Lisäksi puheenjohtaja kertoi, että kirkkoneuvoston tänään pidetyn kokouksen päätöksen mukaisesti kirkkoneuvoston käsittelyssä ensi kertaa ollut strategialuonnon jaetaan kirkkovaltuuston jäsenille tutustumista varten. Tarkoituksena on järjestää strategiaseminaari syksyllä. Sen ajankohdasta tiedotetaan erikseen. 39 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin. 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Todettiin. 41 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 50 varsinaista jäsentä ja 7 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hellstén ja Lillemor Wennerström. 43 MUUTOS KIRKKOVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2011 KOKOUSAIKOIHIN Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että syyskauden 2011 kokoukset pidettäisiin seuraavasti:

3 Yhteinen kirkkovaltuusto torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätettiin esittää pidettäväksi 2.2. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä pidettäväksi esitetty kokous siirretään pidettäväksi Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen, että syyskauden 2011 kokoukset pidetään seuraavasti: torstaina klo torstaina klo (virkapaketti) torstaina klo 18 (talousarvio) Vuoden 2012 ensimmäinen kirkkovaltuuston kokous päätetään pitää 2.2. Merkittiin tiedoksi. 44 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN HEIDI FABRITIUKEN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkovaltuuston varajäsen Heidi Fabritius on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta ja pyytää tämän johdosta eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamustoimista. Hän on ollut Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen ja Henrikinseurakunnasta valittu yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen. Henrikinseurakunnan alueelta muuton vuoksi Fabritius on menettänyt oikeutensa toimia kyseisissä luottamustoimissa. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt Fabritiukselle eron seurakuntaneuvoston jäsenyydestä lukien. Kirkkovaltuusto päättää myöntää Heidi Fabritiukselle eron lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti myöntää Heidi Fabritiukselle eron lukien yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. 45 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN VÄLIPÄÄTÖS KATARIINANSEURAKUNNAN VIRAN PERUSTAMISTA KOSKEVASSA ASIASSA 1. Turun hallinto-oikeuden välipäätös - hallinto-oikeus on päätöksellään 11/0121/1 päättänyt hylätä yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt, että Katariinanseurakuntaan perustetaan perhekasvatus- ja lähetyssihteerin virka, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen, pätevyysvaatimus kirkon lapsi- ja perhetyöntekijän koulutus ja tehtäväkuvaus seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen Turun hallinto-oikeuden välipäätöksen Turun hallinto-oikeuden välipäätös merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta, 46 KESKUSREKISTERIN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi keskusrekisterin johtajan viran seuraavin hakukuulutuksin: Oikotie Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuuluu kymmenen Turun ja Kaarinan kaupunkien alueella toimivaa seurakuntaa, joista Åbo svenska församling toimii koko yhtymän alueella. Seurakuntien yhteinen jäsenmäärä oli Viran edellisen haltijan siirryttyä eläkkeelle haemme seurakuntayhtymän KESKUSREKISTERIN JOHTAJAA

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Keskusrekisterin johtajan tulee olla kelpoinen vakinaisen papin virkaan, perehtynyt väestökirjanpitoon, sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä kirkolliseen hallintoon. Hakijalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Monipuoliseen tehtäväkuvaan kuuluu johtaa, kehittää ja valvoa keskusrekisterin toimintaa ja henkilökunnan työskentelyä. Kirkon väestökirjanpidon uudistushanke edellyttää virkaan valittavalta atk-asioiden hallintaa sekä organisointikykyä. Keskusrekisterin yhteydessä toimii seurakuntalaisia ja seurakuntia palveleva seurakuntatoimisto, jonka asiakaspalvelun kehittäminen ja uudistaminen edellyttää näkemystä ja mielellään myös käytännön kokemusta asiakaspalvelun johtamisesta. Viran tarkempi tehtäväsisältö ilmenee keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston johtosäännöistä. Seurakuntayhtymässä on valmistelussa johtosääntöjen muutos, joka voi merkitä palveluvastuualueen laajentumista ja esimiessuhteiden muutosta. Mikäli alueellinen keskusrekisteri tulee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vastuulle, merkitsee tämä toimenkuvan laajentumista. Viran vaativuusryhmä on 603, tehtäväkohtainen peruspalkka 3278,58 euroa. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy Lisätietoja antavat keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen , hallintojohtaja Hannu Kallio ja tuomiorovasti Heimo Rinne Kotimaa, Turun Sanomat Keskusrekisterin johtajan virka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on mennessä haettavana keskusrekisterin johtajan (603) virka. Tarkemmat tiedot: Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä:

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Kahden hakijan osalta pätevyysvaatimukset eivät täyttyneet. Kirkkoneuvosto asetti valintaa valmistelemaan työryhmän, johon nimettiin tuomiorovasti Heimo Rinne, kirkkoherra Tuomo Norvasuo, hallintojohtaja Hannu Kallio, lakimies Mia Fager ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. Hakijoiden haastattelutilaisuus järjestettiin , jolloin haastattelijoina olivat Hannu Kallio, Tuomo Norvasuo ja Juha Nappu. Työryhmään nimetty lakimies Mia Fager ei enää haastattelupäivänä ollut seurakuntayhtymän palveluksessa, ja työryhmän jäsen tuomiorovasti Heimo Rinne oli estynyt osallistumasta haastatteluun virkavapauden vuoksi. Haastateltaviksi oli kutsuttu Antero Aaltonen, Heikki Arikka, Anna-Kaisa Kallio, Ali Kulhia ja Lasse Mustonen, joilla kaikilla on teologian maisterin tutkinto. Antero Aaltosen pastoraalitutkinto on kesken, eikä hän näin ollen tältä osin täytä kelpoisuusehtoa. Muiden hakijoiden osalta muodollisten kelpoisuusehtojen täyttyivät, joten harkinta jäi lähinnä soveltuvuusnäkökohtien punnintaan. Haastattelutilanteessa kaikille hakijoille esitettiin samat kysymykset, joihin annetut vastaukset tilaisuudessa läsnä ollut hallintosihteeri Armi Laaksonen kirjasi ylös riittävällä tarkkuudella vastauksiin palaamisen mahdollistamiseksi. Kaikille haastatelluille tehtiin soveltuvuustesti Romana Managementissa. Romanan edustaja Meri Lattu esitteli testitulokset suullisesti Heimo Rinteelle, Tuomo Nuorvasuolle, Juha Napulle ja Hannu Kalliolle. Romana Management asetti soveltuvuustutkimuksen tulosten perusteella Heikki Arikan ja Ali Kulhian muiden hakijoiden edelle. Kun myös haastatteluryhmän jäsenet katsoivat haastattelutulosten perusteella nämä kaksi henkilöä muita hakijoita soveltuvimmiksi, keskityttiin valintaehdotuksen valmistelussa näiden hakijoiden ominaisuuksien punnintaan haastattelutulosten ja testitulosten valossa. Heikki Arikan työkokemus on monipuolista ja hänellä on tältä pohjalta edellytyksiä toimia johtajana sekä vakiintuneessa toimintaympäristössä että muutostilanteessa. Arikka on toiminut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin vt. johtajana alkaen. Ali Kulhian työkokemuksen merkittävin osa on toimiminen Viialan seurakunnan kirkkoherrana. Tämän vuoksi hänellä on hyvä kokemus alle 5000 jäsenen seurakuntakokonaisuuden, myös sen rekisteritoimintojen, johtamisesta. Haastattelussa ilmeni Kulhian hallitsevan atk-käsitteistön ja erityisesti arkistointiasiat.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto Kummallakin näistä hakijoista on hyvä kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä toimimisesta kirkon ulkopuolisissa organisaatioissa. Arikan erityispiirre on kokemus seurakuntatyön johtamisesta ulkomailla, kirkkoherrana Tallinnassa ja pastorina Kööpenhaminassa. Kulhialla on muista hakijoista poiketen lisensiaatin tutkinto. Kirkon piirissä on vireillä alueelliseen keskusrekisterimalliin siirtyminen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri on ilmaissut valmiutensa toimia alueellisena keskuksena. Tämä tulee merkitsemään tiivistä yhteistyötä lähiseurakuntien vastuuhenkilöiden kanssa. Myös keskusrekisterin yhteydet viranomaistahoihin ja muihin seurakuntayhtymän ulkopuolisiin toimijoihin asettaa vuorovaikutustaidot keskeiseen asemaan keskusrekisterin johtajan valinnassa. Haastatteluryhmän haastatteluun osallistuneista jäsenistä kaksi katsoi Kulhian haastattelussa ilmenneiden ominaisuuksiensa puolesta soveltuvan tehtävään paremmin, kun taas yksi jäsenistä piti Arikkaa paremmin soveltuvana. Testitulosten selostustilaisuudessa käydyssä keskustelussa, missä otettiin huomioon kaikki kokonaisuuteen vaikuttavat asiat, haastatteluryhmän neljän jäsenen mielipiteet jakautuivat tasan. Romana Managementin edustaja piti testitulosten nojalla Arikkaa soveliaampana. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Läsnä olivat kaikki haastatteluryhmän neljä jäsentä. Haastattelutulosten ja testitulosten selvittämisen jälkeen johtoryhmän jäsenistä kuusi asettui Arikan valinnan kannalle ja kaksi Kulhian valinnan kannalle. Keskusrekisterin johtosäännön 9 pykälän mukaan Keskusrekisterin johtajan valitsee kirkkovaltuusto, jonka esityksestä tuomiokapituli antaa virkaan valitulle virkamääräyksen. Ennen keskusrekisterin johtajan viran täyttämistä on hakijoista pyydettävä kirkkoherrainkokouksen lausunto. Kirkkoherrainkokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut, etteivät kirkkoherrat ota kantaa valintaan. Konsultti, VTM Meri Lattu tulee kokoukseen esittelemään hakijoiden testauksen tulokset. Esittelijän, hallintojohtaja Hannu Kallion, esitys kirkkoneuvostolle: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin teologian maisteri Heikki Arikka 6 kuukauden koeajalla.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Käsittely kirkkoneuvostossa : Hallintojohtaja Kallion selostettua haastatteluryhmän, Romana Management Oy:n ja johtoryhmän toimintaa puheenjohtaja antoi puheenvuoron Romana Management Oy:n edustajalle Meri Latulle. Lattu esitteli heidän käyttämäänsä arviointimenettelyä, jossa kirjallisten testien pohjalta suoritetaan perusteellinen haastattelu. Testeissä selvitetään täytettävä tehtävä huomioiden henkilön 1. kykyrakenne, 2. paineensietokyky, 3. motivaatiorakenne, 4. vuorovaikutustaidot, 5. vaikuttamistaidot sekä 6. ammatilliset taidot. Pohjana käytettiin tehtävästä seurakuntayhtymältä saatua tietoa työn kuvasta ja vaatimuksista. Tämän jälkeen Lattu esitteli suullisesti kaikkia neljää kaikki kelpoisuusehdot täyttänyttä hakijaa koskevat tulokset. Näistä neljästä testaaja piti Heikki Arikkaa ja Ali Kulhiaa suositeltavina ja näistä kahdesta asetti Arikan Kulhian edelle. Tämän puheenvuoron jälkeen kirkkoneuvoston jäsenillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Meri Latulle, joka poistui kokouksesta ennen asian jatkokäsittelyä. Kokouksen puheenjohtajana toiminut kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu esitti, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin Ali Kulhia. Marika Lahti, joka katsoi, että työyhteisö kaipaisi ulkopuolista henkilöä, kannatti Nappua. Seija Hemling kannatti Heikki Arikan valintaa. Kirkkoherra Martti Hirvonen puolsi Arikan valintaa, koska Arikka on sijaisuusaikanansa osoittautunut hyväksi keskusrekisterin johtajaksi. Kirkkoneuvoston jäsen Siv Sandberg yhtyi Hemlingin Arikan valintaa puoltavaan kannanottoon. Hallintojohtaja Kallio painotti Arikan vakiinnuttaneen keskusrekisteriin hyvän työskentelyilmapiirin, mikä on merkittävä parannus aikaisempaan. Kirkkoneuvoston jäsen Merja Ainasoja edellytti lippuäänestystä. Suoritetussa vaalissa annettiin yhteensä kymmenen ääntä, joista Arikka sai kuusi ja Kulhia neljä. Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valitaan Heikki Arikka kuuden kuukauden koeajalla. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että keskusrekisterin johtajan virkaan valittaisiin teologian maisteri Heikki Arikka 6 kuukauden koeajalla.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. Romana Management Oy:n edustaja Meri Lattu on saapuvilla kirkkovaltuuston kokouksessa, jossa hän kertoo suullisesti soveltuvuustutkimuksen tuloksista. Tämän käsittelykohdan aikana kokous ei ole julkinen. Kirkkovaltuusto päättää valita keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Heikki Arikan 6 kuukauden koeajalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio selvitti asian käsittely- ja päätöksentekomenettelyä kirkkovaltuuston kokouksessa. Kirkkoneuvoston esitys on kirkkoneuvoston näkemys asian ratkaisemisesta, mutta kirkkovaltuusto voi valita kenet tahansa pätevistä hakijoista. Puheenjohtaja Pentti Huovinen kutsui Romana Management Oy:n konsultin Meri Latun esittelemään soveltuvuusarvion tuloksia. Tässä kohtaa puheenjohtaja varmisti, ettei kokoustilassa ole muita kuin kokoukseen osallistumaan oikeutettuja ja totesi kokouksen olevan ei-julkinen kunnes kokous muuttuu avoimeksi. Lisäksi puheenjohtaja muistutti kokouksen osanottajia soveltuvuusarvion käsittelyn yhteydessä saatavien tietojen luottamuksellisuudesta. Konsultti Meri Lattu kertoi aluksi, miten soveltuvuusarviossa on ollut pohjana nimenomaan täytettävän viran toimenkuva ja vaatimukset. Tämän jälkeen Lattu esitteli suullisesti muodolliset kelpoisuusehdot täyttävistä neljästä hakijasta, Anna-Kaisa Kalliosta, Lasse Mustosesta, Ali Kulhiasta ja Heikki Arikasta laaditut soveltuvuusarviot. Viran vaatimukset huomioiden hän piti Ali Kulhiaa ja Heikki Arikkaa suositeltavina ja asetti Arikan ensimmäiseksi.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Kun Meri Latulle ei esitetty kysymyksiä, poistui hän kokouksesta ja puheenjohtaja totesi kokouksen muuttuvan avoimeksi ja avasi keskustelun.. Valtuutettu Jorma Hellstén piti kirkkovaltuuston asemaa päätöksentekijänä hankalana, kun ehdokkaita ei ole tavannut. Valtuutettu Pertti Paasio yhtyi Hellsténin näkemykseen ja esitti harkittavaksi, että valinta olisi jatkossa kirkkoneuvostolla. Valtuutettu Uolevi Lahti tiedusteli, miksi ehdolla ollut Antero Aaltonen ei pastoraalitutkinnon puuttumisen vuoksi ole kelpoinen hakija, vaikka hän on pitkään toiminut kappalaisena ja kirkkoherana. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne vastasi, että Aaltonen on ollut em. tehtävissä viransijaisena. Kirkkovaltuusto päätti valita keskusrekisterin johtajan virkaan teologian maisteri Heikki Arikan 6 kuukauden koeajalla. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhana työntekijänä Arikalta ei vaadita terveydentilatodistusta. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 47 N VUOSIKERTOMUS Viralliseen tasekirjaan on liitetty suuri osa aiempina vuosina vuosikertomuksessa olleesta aineistosta, ja nyt käsiteltävänä oleva vuosikertomus on ns. kansanpainos, jossa esitettyjen numerotietojen tarkkuus ei rajoita varsinaisen tasekirjan vahvistamispäätöksentekoa. Vuosikertomuksen tekstin on kirjoittanut Roope Lipasti vuosikertomustoimikunnan laatiman asiarungon ja toimittaman aineiston pohjalta. Graafisesta suunnittelusta ja taitosta on vastannut Kristiina Karsten. Vuosikertomus jaetaan ilmestyvän Kirkko ja me lehden liitteenä. Oheinen liite on postitussyistä pienennetty versio. Liite Kirkkovaltuusto merkitsee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymänvuosikertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen. 48 N HENKILÖSTÖKERTOMUS Kirkkohallituksen suositus on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät laativat vuosittain henkilöstön tilaa kuvaavasta sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisesta tiedosta ja tunnusluvuista koostuvan henkilöstökertomuksen. Kertomus on tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön. Osa tiedoista esitetään vuosittain jatkuvuuden ja seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi joka vuosi kuvataan kyseisenä vuotena henkilöstöön ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia ja tapahtumia. Kertomuksessa pyritään antamaan tietoa, joka herättää edistämään henkilöstön, eri yksiköiden ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Henkilöstökertomus sisältää runsaasti tietoa yhtymätasolla, yksikkökohtaisia tietoja on vain satunnaisesti. Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä niin päättäjille, esimiehille kuin koko henkilöstölle. Kertomus antaa myös seurakuntalaisille tarpeellista tietoa käsityksen muodostamiseksi seurakuntien toiminnasta. Henkilöstökertomus mahdollistaa myös seurakuntien välisen vertailun. Liite Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2010 henkilöstökertomuksen. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio kertoi, että henkilöstökertomus on laadittu edellisten vuosien rakenteen mukaiseksi. Huomionarvoista on sairaspoissaolojen epäedullinen kehitys. Valtuutettu Janne Aso kiinnitti myös huomiota poissaoloihin, joiden määrä on

12 Yhteinen kirkkovaltuusto vieläpä kasvanut edellisestä vuodesta. Hän ilmoitti jättävänsä asiassa aloitteen. Valtuutettu Uolevi Lahti katsoi, että tilanne on vallinnut pitkään ja peräänkuulutti työsuojelukoulutusta. Valtuutettu Aila Laitinen yhtyi Ason näkemykseen. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne kertoi, että yhtymän strategiaa laadittaessa on kiinnitetty huomiota henkilöstöstrategian ja henkilöstösuunnittelun merkitykseen. Valtuutettu Hilkka Luojola muistutti, että alaistaidot ovat monasti kateissa. Vika ei ole välttämättä esimiehissä, ja valitettavasti sairaspoissaolot ovat usein nykypäivänä myös harmiloman kaltaisia kyseenalaisia poissaoloja. Kirkkoherra Martti Hirvonen kertoi, että työyhteisökoulutuksesta on saatu hyviä tulokisa ja suositteli sitä. Hän esitti myös, että sellaisia yksiköitä, joissa sairaspoissaoloja on vähän, palkittaisiin. Valtuutettu Mika Maaskola pyysi selvitettäväksi, miten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sairaspoissaololuvut suhtautuvat muiden seurakuntayhtymien vastaaviin lukuihin. Valtuutettu Taru Pätäri piti tärkeänä, ettei sairaspoissaoloja koskevassa keskustelussa mentäisi vastakkainasettelun linjoille. Tärkeää on muuttuvassa työelämässä varmistaa, että työnkuvat ja organisointi pysyy ajan tasalla. Kirkkovaltuusto merkitsi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi. 49 IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat jättäneet tarkastuskertomuksen vuodelta Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kertomuksen mukaan ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä tili- ja vastuuvapauden myöntämiselle asianomaisille viran- ja toimenhaltijoille. Tämän vuoksi kertomuksesta ei tarvitse pyytää myöskään lausuntoja. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä

13 Yhteinen kirkkovaltuusto saaduksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto merkitsee irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen. Kirkkovaltuusto merkitsi irtaimen omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 tiedokseen ja merkitsi pöytäkirjaan kirkkovaltuuston kiitoksen irtaimen omaisuuden tarkastajille Pirjo Rantille, Kalle Hankomäelle ja Raili Pajulalle sekä sihteerinä toimineelle Leo Saariselle. 50 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJIEN TARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2010 Vuoden 2010 tarkastusohjelmaan ovat kuuluneet hautausmaiden ja hautainhoidon rahaston rakennukset. Tarkastuskertomus kuuluu seuraavasti: Liite Kuten kertomuksesta ilmenee, havaitut puutteet ja korjaustarpeet olivat pääsääntöisesti pieniä ja kiinteistöjen yleiskunto hyvä. Suurin osa tarkastuksessa havaituista korjaustarpeista kuuluu vuoden 2011 normaaliin vuosikorjaukseen, johon on talousarviossa varauduttu. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti merkitä tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 sekä lähettää sen edelleen kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja päätti lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta Kirkkovaltuusto merkitsi tiedokseen kiinteän omaisuuden tarkastajien tarkastuskertomuksen vuodelta 2010 ja merkitsi pöytäkirjaan kirkkovaltuuston kiitoksen kiinteän omaisuuden tarkastajille Martti Pietikäiselle, Kirsti Karille ja Olli Saariselle sekä sihteereinä toimineille Antti Lehtikankareelle ja Leo Saariselle. 51 TURUN JA KAARINAN N VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Vuoden 2010 tilinpäätös on allekirjoitettu kirkkoneuvostossa Seurakuntayhtymän tilintarkastajat Pentti Leppänen KHT, Maija-Riitta Härmälä-Haverinen HTM, ja kauppatieteiden maisteri Teija Seppänen ovat luovuttaneet yhtymän tilintarkastuskertomuksen. Se on seuraava: Liitteet 1 ja 1a 51. Tilintarkastuskertomus on ns. puhdas kertomus, jossa ei ole kohtia, joihin kirkkoneuvoston olisi laadittava selvitys tai hankittava lisätietoja. Tilintarkastuskertomus sekä svensk resumé liitetään tilinpäätökseen, joka esitetään painettavan tasekirjan muodossa kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto päättää, että vuoden 2010 tilinpäätös tasekirjan muodossa vahvistetaan ja että tilikauden alijäämä ,82 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille ja että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka esitteli kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen keskeiset luvut sekä eri rahastojen ja niihin liittyvien sijoitusten tilanteen tilinpäätöshetkellä.

15 Yhteinen kirkkovaltuusto Liitteet Erityisenä kysymyksenä tulee viimeistään ensi vuonna ratkaistavaksi Piikkiön hautainhoitorahaston varojen loppumisesta aiheutuva ongelma. Kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2010 tilinpäätös tasekirjan muodossa vahvistetaan ja että tilikauden alijäämä ,82 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille ja että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta Pöytäkirjaan merkittiin puheenjohtajan ilmaisema kiitos kirkkoneuvostolle, muille vastuullisille luottamushenkilöille sekä seurakuntayhtymän työntekijöille. On muutoksenhakuoikeus. 52 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄT PAIKALLISSEURAKUNTIEN SÄÄSTÖT JA YLITYKSET Taloustoimistossa on laadittu selvitys paikallisseurakuntien määrärahojen toteutumista vuonna Taulukko on seuraava: Liite Taulukon alin sarake ilmaisee, onko seurakunnalle syntynyt säästöä vai ylitystä. Esimerkiksi Tuomiokirkkoseurakunnan säästö on euroa ja Mikaelin ylitys euroa. Nämä summat löytyvät allekirjoitetun tilinpäätöksen käyttötalousosan sivuilla budjetoidun ja toteutuneen talousarvion poikkeama-sarakkeesta. Poikkeama on pyöristetty lähimpään euroon. Katariinanseurakunnan ja Maarian seurakunnan poikkeamaan on taulukossa lisätty seurakuntayhtymän omasta eläkerahastosta tehty siirto, jolla katetaan seurakuntien maksamat KiEL-eläkkeiden omavastuumaksut. Rahastosiirrot esitetään tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen, joten ne eivät näy käyttötalouslaskelmassa. Nykyisen rahanjakomallin periaatteena on, että edellisenä vuonna syntyneet säästöt ja ylitykset käsitellään seuraavan vuoden talousarvion muutoksena. Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin. Määrärahamuutokset tehdään budjetointikustannuspaikkojen asianomaisille tileille. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä talousarviomuutosten pohjalta uusi määrärahojen käyttösuunnitelma ja toimittaa se taloustoimiston kirjanpitoon syyskuun loppuun mennessä. Tällöin määrärahojen käyttötarkoitus voidaan kirjata asianomaisille kustannuspaikoille. Mikaelinseurakunnan määräraha ylittyi mutta muille seurakunnille syntyi

16 Yhteinen kirkkovaltuusto säästöjä. Kirkkovaltuustolle esitettävät talousarviomuutokset ovat seuraavat: LISÄTALOUSARVIO 2011 Paikallisseurakuntien vuoden 2010 säästöjen/ylitysten kirjaaminen vuoden 2011 budjettiin kustannus- tili/hlökuntaliite tili/toiminta sekä paikka koul+kkoh käyttöv yhteensä eur Tuomiokirkkosrk säästö , , ,00 Mikaelinsrk ylitys , , ,00 Martinsrk säästö , , ,00 Katariinansrk säästö , , ,00 Maarian srk säästö , , ,00 Åsf säästö , , ,00 Henrikinsrk säästö , , ,00 Paattisten srk säästö , , ,00 Kaarinan srk säästö , , ,00 Piikkiön srk säästö , , , , , ,00 Kirkkovaltuusto päättää tehdä seuraavat määrärahojen lisäykset ja vähennykset vuoden 2011 talousarvioon.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto LISÄTALOUSARVIO 2011 Paikallisseurakuntien vuoden 2010 säästöjen/ylitysten kirjaaminen vuoden 2011 budjettiin kustannus- tili/hlökuntaliite tili/toiminta sekä paikka koul+kkoh käyttöv yhteensä eur Tuomiokirkkosrk säästö , , ,00 Mikaelinsrk ylitys , , ,00 Martinsrk säästö , , ,00 Katariinansrk säästö , , ,00 Maarian srk säästö , , ,00 Åsf säästö , , ,00 Henrikinsrk säästö , , ,00 Paattisten srk säästö , , ,00 Kaarinan srk säästö , , ,00 Piikkiön srk säästö , , , , , ,00 On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Harri Raitis piti tärkeänä, että syntyneitä säästöjä käytetään uusiin innovaatioihin. Kirkkovaltuusto päätti tehdä taulukon mukaiset lisäykset ja vähennykset vuoden 2011 budjettiin. On muutoksenhakuoikeus. 53 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA MYÖNNETTÄVÄKSI VARATUN EURON SUURUISEN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Talousarviota laadittaessa on noudatettu samaa laskentatapaa, joka on käytössä lähetysjärjestöille ja Kirkon

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Ulkomaanavulle osoitettavan määrärahan laskennassa ja joka määräytyy talousarviota laadittaessa viimeksi toteutuneen kirkollisverokertymän mukaan. Vuoden 2011 määräraha laski 4 % edellisen vuoden määrärahasta. Määrärahasta on enintään euroa varattu Turun juutalaiselle seurakunnalle. Tältä osin avustuksesta päättää kirkkoneuvosto. Muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Jaettavaksi jää siten euroa. Vuonna 2010 jaettava määräraha oli euroa, josta kirkkovaltuusto jakoi euroa. Kirkkoneuvoston käyttöön jätettiin tuolloin euroa, josta kirkkoneuvosto myönsi euron kerta-avustuksen Pansion Karjalaiset ry:lle. Kokonaan jakamatta jäi euroa. Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus, joka perustuu pitkälti viime vuonna tehtyyn päätökseen. Jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Sen vuoksi myönteisenä kriteerinä on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta ja toisaalta avustusta ei esitetä yhdistyksille, joille kerätään kolehteja. Koska jaettava määräraha väheni edellisestä vuodesta, on kaikista esitettävistä avustuksista vähennetty jonkin verran. Suurimmat vähennykset on niille yhdistyksille ehdotetuissa avustuksissa, joiden toiminnasta vain hyvin pieni osa on lähellä kirkollista toimintaa. Tästä esimerkki on Turun Seudun Yksinhuoltajat ry. Yhdistyksellä oli 39 tilaisuutta ja niistä vain yhdessä oli kirkollinen aspekti. Kyseessä oli seurakunnan retki Puuhamaahan. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä. Kerta-avustuksia esitetään maksettavaksi kolmelle yhdistykselle seuraavasti: Kansan Raamattuseuran säätiö Kansan Raamattuseura järjestää Turussa miesten iltoja, iltapäiviä ja öitä. Kertaavustuksena esitetään euroa Turun toiminnan tukemiseen. Suomen Partiomuseo Turussa sijaitseva Suomen Partiomuseo on ainoa Suomessa toimiva nuorisokulttuuriin keskittyvä museoyhteisö. Museo valmistelee helmikuussa 2012 pidettäviä 50-vuotisjuhlia. Kerta-avustuksena esitetään euroa 50- vuotisjuhlan järjestelyihin.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot