PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T Harjoitustyömalli v Puurakenteisen talon rakenteiden mitoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T512905. Harjoitustyömalli v. 25.1.2012. Puurakenteisen talon rakenteiden mitoitus"

Transkriptio

1 PUURKENTEIDEN PERUSTEET T51905 Harjoitustyömalli v Puurakenteisen talon rakenteien mitoitus HUOM. Tässä harjoitustyömallissa on käytetty sinistä väriä täyentävien huomioien esittämiseen. Ohjaava opettaja: Pekka Kilpinen Harjoitustyö annettu: xx.yy.0zz Harjoitustyö vastaanotettu: xx.yy.0zz Harjoitustyö hyväksytty: xx.yy.0zz Tekijä(t): Mikko Mallikas Ryhmä: RTxyz S-posti: Päiväys: xx.yy.0zz

2 1 YLEISTÄ Tehtävän kuvaus: Määräykset ja ohjeet Kohteen valinta... KTTORISTIKON MITOITUS NR-ristikon tilauskaavio Naulattu ristikko Päämitat Kuormitus Voimasuureet... 8 KT KT Sauvavoimat Sauvojen mitoitus Vetosauvojen mitoitus Puristussauvojen mitoitus... 1 V V D lapaarteen mitoitus Yläpaarteen mitoitus PLKKIEN MITOITUS Palkki Taivutus....1 Leikkaus....1 Tukipaine (syysuuntaa vastaan kohtisuora puristus) Kiepahus Taipuma Palkki Taivutus Leikkaus Tukipaine Kiepahus Taipuma... 0 RUNKOTOLPN MITOITUS Lähtöarvot Kuormitustapaukset.... Mitoitus... KT KT... 4 KT LIITTEET... 5

3 1 YLEISTÄ 1.1 Tehtävän kuvaus: Tehtävänä on mitoittaa puurakenteisen pientalon kantavia puurakenteita. Mitoituksen tulee sisältää ainakin: yksi naulattu kattoristikko ja vastaavan NR-ristikon tilauskaavio kaksi palkkia, jännemitat ~100 ja >400 yksi pilari tai tolppa Laskelmat tehään käsin ja ristikon sauvavoimat ratkaistaan myös tietokoneohjelmalla. Työssä esitetään kaikki tehyt laskelmat sekä seuraavat rakennekuvat: yläpohjan rakennepiirustus 1:50 ristikon rakennepiirustus 1:0 rakenneetaljipiirustus vesikaton ja kantavan seinän liitoksesta palkin kohalta 1:0 1. Määräykset ja ohjeet RIL Puurakenteien suunnittelu. Euronormi RIL Suunnitteluperusteet ja rakenteien kuormat. Euronormi, osat 1, -1, - ja -4. RT-kortit: RT Puuristikot ja kehät RT Sahattu ja höylätty puutavara. 1. Kohteen valinta Kohe on vapaavalintainen puurankarakenteinen pientalo. Kohteena voi olla esimerkiksi aikaiseilla opintojaksoilla (Talonrakennuksen perusteet, Rakennesuunnittelun perusteet) käsitelty pientalo, jolloin kohteen rakennejärjestelmä on jo tuttu ja rakenteien kuormien määrittely käy helpoin. Kohe on puurankorakenteinen -kerroksinen (kellarillinen, harjakattoinen) asuinrakennus. Kohe sijaitsee Rovaniemellä esikaupunkialueella. Rakennuksen yläpohjan rakennejärjestelmän kantavat rakenteet ja periaatteellinen leikkaus on kuvattu seuraavalla sivulla:

4 KUV 1. Rakennuksen periaatteellinen leikkaus KUV. Rakennuksen yläpohjan kantavat rakenteet 4

5 Kattoristikon mitoitus Yksinkertaistuksia: Harjoitustyöhön valitaan mahollisian yksinkertainen 1-aukkoinen ( tukea) staattisesti määrätty nivelristikko. Tarvittaessa kohteen lähtötietoja muokataan em. tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä harjoitustyössä tarkastellaan ristikon kestävyyttä murtotilassa, mutta ristikon taipumaa ei nyt tarkastella (yksinkertaistus). Myöskään katon kokonaisjäykistystä (stabiliteettia) ei nyt tarkastella..1 NR-ristikon tilauskaavio Tilauskaavio on liite x. Laai kaavio RT-kortin RT Puuristikot ja kehät mukaan.. Naulattu ristikko Ristikkojako on k900. Tässä työssä ristikon analyysissä käytetään ns. yksinkertaistettua tarkastelua (RIL ). Ristikon korkeus H > 0,15 L ja H > 10 h p, missä L = ristikon jännemitta ja h p = suurin paarresauvan korkeus...1 Päämitat KUV. Ristikon päämitat 5

6 .. Kuormitus Ristikko mitoitetaan keskipitkässä aikaluokassa täyellä (100%) lumikuormalla. Tuulenpaineesta johtuva kattoon kohistuva ulkoinen ja sisäinen paine jätetään huomioimatta. Tuulikuorma kuuluu hetkellisiin kuormiin, joien huomiointi kasvattaisi nyt mitoituksessa käytettäviä lujuusarvoja, minkä vuoksi kattokannattimen määräävä kuormitustapaus saaaan useiiten ilman tuulikuormaa. Sen sijaan tuuli tulee aina huomioia katon kokonaisjäykistämisessä, kannattimen ankkuroinnissa ja katteen kiinnityksessä, vaikka niitä ei tässä työssä nyt tarkastellakaan. Lumikuorma: Ominaislumikuorma maassa (RIL 01, Rovaniemi): s k =,0 kn/m Katon kaltevuus = artan(1:) = 18,4 <0 muotokerroin = 0,8 ( jos 0 < <60, niin = 0,8 (60 - ) / 0 ) ominaislumikuorma katolla: s = s k = 0,8,0 =,4 kn/m Ristikkojako k900 lumikuorma ristikon juoksumetrille s = 0,9,4 =,16 kn/m Rakenteien paino: Ristikon oma paino (arvio ~15kg/m) = 0,15 kn/m Yläpaarre: (yläpaarrekuormien lukuarvot katon vaakaprojektiota kohen) tiilikate ~45 kg/m ruoteet ~5 kg/m aluskate ~ kg/m yhteensä 0,9 0,5 kn/m = 0,47 kn/m lapaarre: läöneriste ~50 kg/m 0,m = 15 kg/m koolaus ~5 kg/m ilman-/höyrynsulku alakaton verhous, kipsilevy GN1 ~9 kg/m yhteensä 0,9 0,9 kn/m = 0,6 kn/m Oma paino yhteensä: = 0,88 kn/m 6

7 Seuraamusluokka: Tavanomainen asuinrakennus kuuluu seuraamusluokkaan CC : kuormakerroin: K FI = 1,0 Rakenteen sortuminen aiheuttaa keskisuuret seuraamukset ihmishenkien menetysten tai merkittävien talouellisten, sosiaalisten tai ympäristön vahinkojen takia. Kuormitustapaukset: Kuormitusohjeen (RIL 01) mukaan harjakatoilla on tarkasteltava täyen lumikuorman lisäksi vähintäänkin sellainen kuormitustapaus, jossa puolet lumikuormasta vaikuttaa katon epäeullisealla puolikkaalla. Tässä oletetaan, että lumen liukumista katolta ei ole estetty. Rakennesuunnittelijan on aina tapauskohtaisesti arvioitava tarkasteltavien muien mahollisten kuormitustapausten määrä. Kuormitustapaus 1 (KT 1) Murtotilan kuormitusyhistelmä (MRT): K FI * (1,15 G k + 1,5 Q k ) 1,0 * (1,15 0,88 + 1,5,16) = 4,5 kn/m Kuormitustapaus (KT ) MRT: Toisella lappeella K FI (1,15 G k + 1,5 Q k ) 1,0 (1,15 0,88 + 1,5,16) = 4,5 kn/m ja toisella lappeella K FI (1,15 G k + 1,5 0,5 Q k ) 1,0 (1,15 0,88 + 1,5 0,5,16) =,6 kn/m 7

8 .. Voimasuureet Yksittäisen nivelristikon sauvoitusvaihtoehtoja on useita. Tässä harjoitustyössä pyritään jo työn alussa löytämään ja valitsemaan mahollisian hyvä sauvoitus yhessä työn ohjaajan kanssa, mutta eri vaihtoehtojen mitoittamista ja vertailua ei nyt vaaita. KUV 4. Ristikon laskentamalli, sauvoitus KT1 p = 4,5 kn/m F1 = 4,5 kn/m (0,600m +,000m / ) F = 4,5 kn/m (,000m / + 1,900m / ) F = 4,5 kn/m (1,900m / +,050m / ) F4 = 4,5 kn/m (,050m / ) F5 = F F6 = F F7 = F1 Yhteensä = 6,80 kn = 8,9 kn = 8,9 kn = 8,71 kn = 8,9 kn = 8,9 kn = 6,80 kn = 55,68 kn = B = 55,68 / = 7,84 kn 8

9 KT p 1 = 4,5 kn/m p =,6 kn/m F1 = 4,5 kn/m (0,006m +,000m / ) = 6,80 kn F = 4,5 kn/m (,000m / + 1,900m / ) = 8,9 kn F = 4,5 kn/m (1,900m / +,050m / ) = 8,9 kn F4 = 4,5 kn/m (,050m / ) +,6 kn/m (,050m / ) = 7,05 kn F5 =,6 kn/m (1,900m / +,050m / ) = 5,19 kn F6 =,6 kn/m (,000m / + 1,900m / ) = 5,1 kn F7 =,6 kn/m (0,600m +,000m / ) = 4,1 kn Yhteensä = 45,06 kn B : M B = 0 = (F1 11,9m + F 9,9m + F 8,0m + F4 5,95m + F5,9m + F6,0m) / 11,9m = B = 45,06 5,4 = 5,4 kn = 19,64 kn 9

10 ..4 Sauvavoimat Sauvavoimat on ratkaistu sekä käsin remona-menetelmällä ja QSE-ohjelmalla. Cremona-kuviot ja QSE-tulokset ovat liitteenä. lla olevassa taulukossa on yhteenveto saauista tuloksista. KT1 KT vasen oikea V1-7,840 kn V1-5,40-19,640 kn V -8,90 kn V -8,90-5,190 kn D1 6,40 kn D1,0 19,40 kn D -17,60 kn D -15,610-1,90 kn D 1,810 kn D 0,450,470 kn D4 9,470 kn D4 10,40 4,910 kn U1,750 kn U1 9,880 4,750 kn U 9,40 kn U,750,750 kn O1 -,680 kn O1-0,970-17,70 kn O -7,170 kn O -1,900-8,60 kn O -7,170 kn O -1,900-8,60 kn TULUKKO 1. Ristikon sauvavoimat 10

11 ..5 Sauvojen mitoitus ikaluokka: keskipitkä Käyttöluokka: Kokeillaan: puutavara C0 (t = 5 )..5.1 Vetosauvojen mitoitus Tässä kohassa mitoitetaan ristikon vetorasitetut iagonaalit. Vetorasitetut sauvat: D1 = 6,40 kn D = 1,810 kn D4 = 9,470 kn Oletus: kaikkien vetosauvojen poikkileikkaus ja materiaali sama mitoitetaan rasitetuin sauva D1 Mitoitusehto: t,0, < f t,0, C0: f t,0, = k mo f t,0,k / m = 0,8 18 N/ / 1,4 = 10,9 N/ Kokeillaan poikkileikkausta 5x15: N 6 40 N ,40 N t, 0, t,0, f (8 %) 5x15 C0 kestää vetorasituksen! Huom. kokovaikutuksen huomiointi lisää vetolujuutta, koska h = 15 < 150: k h (150/15) min 1, 0, 1,071 min 1,071 1, f t,0, = k h k mo f t,0,k / m = 1,071 10,9 N/ = 10,67 N/ (79 %) 11

12 ..5. Puristussauvojen mitoitus Tässä kohassa mitoitetaan ristikon puristusrasitetut iagonaalit ja vertikaalit. Puristusrasitetut sauvat: V1 = (-) 7,840 kn V = (-) 8,90 kn D = (-) 17,60 kn Kaikki sauvat erilaisia ja pyrkivät nurjahtamaan kaikki puristussauvat mitoitettava erikseen Mitoitusehto:,0, < f,0, k C0: f,0, = k mo f,0,k / m = 0,8 N/ / 1,4 = 1,14 N/ V1 Nivelristikon sauvojen molempien päien kiinnitys on nivel L = 580 nurjahuspituus L = 1,0 580 = 580 Nurjahuskerroin k : Jäyhyyssäe i ja hoikkuuet ja rel : I bh h 5 i 7, 1bh 1 1 L ,7, käyrästä katsomalla : k 0,45 i 7, f, o, k 80,7 laskemalla : rel 1, 7 E 8000 k 0,5 k f k,0,,0, k 0,05 1 0, 0,51 0,1,7 0, N k 1 rel rel 1, N 5 15 rel 1,14 0,44 5,80 1 1,55 1,7 1, 55 1,7 (154 %) 8,91 N 0,44 5x15 C0 ei kestä puristusrasitusta, sauva V1 nurjahtaa! 1

13 vahvistetaan sauvaa naulaamalla samanlaiset lauat mol. puolin: bh I 0,5 0, ( taulukko L.4.1 RIL 10 s.88) 4, 15 i I ,1 75 L 580 7,89, käyrästä : k 0,90 i 15,1 f, o, k 7,89 laskemalla : rel 0, 65 E 8000 k 0,51 k k 0,05 0, 0,51 0,0,65 0, k 1 rel rel rel 0,74 1 0,74 0,65 0, 74 0,65 0,90 f,0,,0, k N N ,14 0,90 11,8 8,91 N (75, %) x5x15 C0 kestää puristusrasituksen 1

14 V L = 1880 nurjahuspituus L = 1, = 1880 Nurjahuskerroin k : Sauva on pitkä ja hoikka vahvistetaan sauvaa naulaamalla samanlaiset lauat mol. puolin: bh I 0,5 1 i I , ,1 4,( taulukko L.4.1 RIL 10 s.88) L ,80, katsomalla käyrästä: k 0,19 i 15,1 f, o, k 1,80 laskemalla : rel, 10 E 8000 k 0,51 k f k,0,,0, 0,05 0, 0,51 0,,10 0, k N k 1 rel rel rel, N ,14 0,1,71 1,88,10, 88 (99 %),10,68 N 0,1 x5x15 C0 kestää puristusrasituksen 14

15 D L = 16 nurjahuspituus L = 1,0 16 = 16 Nurjahuskerroin k : Sauva on pitkä ja hoikka, puristusrasitus on suuri vahvistetaan sauvaa vaihtamalla sekä materiaali että kasvattamalla poikkileikkausta: kokeillaan x5x175 C40 (lauat naulattu yhteen) : f,0, = k mo * f,0,k / m = 0,8 * 6 N/ / 1,5 = 16,64 N/ bh I 0,5 1 i I , ,1 4,( taulukko L.4.1 RIL 10 s.88) L ,95, käyrästä : k 0,8 i 15,1 f, o, k 105,95 6 laskemalla : rel 1, 774 E 9400 k 0,51 k k 0,05 0, 0,51 0,1,774 0, k 1 rel rel rel,0 1,0 1,774, 0 1,774 0,81 f,0,,0, k N N ,64 0,81 4,68 4,0 N (86,1 %) x5x175 C40 kestää puristusrasituksen 15

16 ..5. lapaarteen mitoitus Ristikon alapaarre mitoitetaan jatkuvana sauvana yhistetylle taivutus- ja vetorasitukselle. Taivutusrasitus aiheutuu alapaarteen ulkoisesta kuormasta ja liitosten epäkeskisyyestä, ja vetorasitus saaaan ristikon sauvavoimista. t,0, y, z, Mitoitusehto, yhistetty taivutus ja veto : km 1 f f f t,0, y, t,0, taivutusrasitus vain toiseen suuntaan (y) 1 f f t,0, z, Taivutusmomentti: M = M U1, + M e Oletus: alapaarteen rasitetuin sauva on U1, koska U0 sen toisen pään liitoksen (ks. viereinen kuva) epäkeskisyyestä aiheutuu suuri taivutusmomentti (M e ). U1 Liitoksen epäkeskisyyet: e v = 18 e h = 94 Paarresauvan U1 vetorasitus: N = (+),750 kn M e S e U U e v eh 1 0 v e h 1 1 L L U1,750 0 kn 0,18m 0,94m 1,4 knm,98m lapaarteen kuormista p U, aiheutuu paarteeseen taivutusmomentti (M U, ). p U, = 1,15 ( 0,6 + 0,15/) = 0,85 kn/m 16

17 Tarkastellaan alapaarre jatkuvana palkkina, joka on nivelellisesti tuettu kussakin solmupisteessä, ja vähennetään solmupisteien painumien ja liitosten osittaisen jäykkyyen vuoksi tukimomentista 10% (RIL ). KUV 5. lapaarteen taivutusmomentti, laskettu QSE-ohjelmalla M U1, = 0,9 0,145 = 0,10 knm (10%:n vähennys) M = M U1, + M e = 0,1 +,4 =,56 knm Kokeillaan x5x175 C40: = = 8750 W = / 6 = 5508 f t,0, = k h k mo f t,0,k / m = 1 0,8 4 N/ / 1,5 = 15,6 N/ f = k h k mo f k / m = 1 0,8 40 N/ / 1,5 = 5,60 N/ t,0, f f t,0, N f 750 N ,6 N t,0, M f W N ,60 N 0,51 0,545 0,796 1 (79,6 %) x5x175 C40 kestää alapaarteen veto- ja taivutusrasituksen 17

18 ..5.4 Yläpaarteen mitoitus Ristikon yläpaarre mitoitetaan jatkuvana sauvana yhistetylle taivutus- ja puristusrasitukselle. Taivutusrasitus aiheutuu yläpaarteen ulkoisesta kuormasta ja liitosten epäkeskisyyestä, ja puritusrasitus saaaan ristikon sauvavoimista. Yläpaarre pyrkii nurjahtamaan vahveassa suunnassa, koska kattoruoteet tukevat sitä heikoassa (sivu) suunnassa. Yksinkertaistus: räystään (yläpaarteen) taivutusmitoitus ja taipuman laskenta jätetään nyt tekemättä.,0, y, z, Mitoitusehto, yhistetty taivutus ja puristus-nurjahus: km 1 k f f f,0, y,,0, taivutus- ja nurjahus vain toiseen suuntaan (y) 1 k f f,0, z, Taivutusmomentti: M = M O, + M e Oletus: alapaarteen rasitetuin sauva on O1, koska sen toisen pään liitoksen (ks. viereinen kuva). epäkeskisyyestä aiheutuu suuri taivutusmomentti (M e ). O1 Liitoksen epäkeskisyyet: e v = 76 e h = 5 O0 Puristettujen sauvojen ja liitosten lujuusmitoituksessa laskennallista normaalivoimaa korotetaan 10% jatkuville paarteille, kun niien tehollinen nurjahuspituus lasketaan kenttämomenttien nollakohtien perusteella. paarresauvan O1 puristusrasitus: N = (-),680 1,1 = 6,048 kn M e S e O O e v eh 1 0 v eh 1 1 L L O1 6,048 0 kn 0,76 m 0,5 m 1,8 knm,108 m 18

19 Yläpaarteen (O1) kuormista p O, aiheutuu paarteeseen taivutusmomentti (M O, ). p O, = 1,15 ( 0,47 + 0,15/) + 1,5,16 = 0,6 +,4 =,87 kn/m (kuorman vaakaprojektio) korjataan kuorma yläpaarteen suuntaiseksi: p O, =,87 os18,4 =,67 kn/m Tarkastellaan yläpaarre (kuten alapaarrekin) jatkuvana palkkina, joka on nivelellisesti tuettu kussakin solmupisteessä, ja vähennetään solmupisteien painumien ja liitosten osittaisen jäykkyyen vuoksi tukimomentista 10% (RIL s.86). KUV 8. Yläpaarteen taivutusmomentti, laskettu QSE-ohjelmalla M O1, = 0,9 0,661 = 0,60 knm (10%:n vähennys) M = M O1, + M e = 0,60 +,8 =,98 knm Kokeillaan x5x175 C40: f,0, = k mo f,0,k m = 0,8 6 N/ / 1,5 = 16,64 N/ f = k h k mo f k m = 1 0,8 40 N/ / 1,5 = 5,60 N/ = = 8750 W = / 6 = 5508 (tuettu ruoteilla sivusuunnassa) 19

20 Nurjahuskerroin k : Jatkuvan sauvan keskiaukon ns. tehollinen nurjahuspituus on 0,6 kertaa aukkomitta: L = 108 nurjahuspituus L = 0,6 108 = 165 Jäyhyyssäe i ja hoikkuuet ja rel : I bh h 175 i 50, 5 1bh 1 1 L 165 5,04, käyrästä: k = 0,97 i 50,5 f, o, k 5,04 6 Laskemalla: rel 0, 419 E 9400 k 0,51 k k 0,05 0, 0,51 0,0,419 0, k 1 rel rel rel 0,600 0,600 0,419 0, ,419 0,97,0, k f f,0, 6048 N ,97 16,64 N N k f M f,0, W N ,60 N 0,184 0,609 0,79 1 (79, %) x5x175 C40 kestää yläpaarteen puristus- ja taivutusrasituksen 0

21 Palkkien mitoitus Valitaan kohteesta palkkia mitoitettavaksi. Toisen palkin kohalta piirretään rakenneleikkaus mittakaavassa 1:10 (liite). Leikkaus ( ) ja mitoitetut palkit (K1 ja K) on merkitty rakennetasopiirustukseen (liite). Tarkistetaan palkkien kestävyys murtorajatilassa sekä suurin taipuma käyttörajatilassa. Pyritään valitsemaan palkin laskentamalli aina määrääviän (pahian mahollisen) tapauksen mukaan kussakin rasituksessa..1 Palkki 100 Mitoitetaan kohteen ulkoseinän ikkuna-aukon ylittävä palkki. Ikkuna-aukon ns. aukkomitta on 115. Palkkia kuormittavat eellä mitoitetut kattoristikot. Olosuhteet: käyttöluokka 1, aikaluokka keskipitkä. 1

22 .11 Taivutus L/ L/ F 1,05*115 = 176 KUV 11.Palkin laskentamalli taivutusmitoituksessa (MRT). Pistekuorma: F = 7,840 kn (ristikon tukireaktio, KT1) taivutusmomentti: M max = FL/4 = 7,840 1,76 / 4 = 8,88 knm Kokeillaan KERTO-S 51x00: W = bh /6 = / 6 = ³ f = k h k mo f k M = 1 0,8 44 N/ / 1, = 9, N/ Mitoitusehto: < f M max f W N 6,1 N (89,1 %) KERTO-S 51x00 kestää taivutusrasituksen Huom. kokovaikutuksen huomiointi lisää taivutus(veto)lujuutta, koska h = 00 < 00: k h 00 / 00 min 1, 0,1 1,050 min 1,050 1, f = k h k mo f k / M = 1,050 9, N/ = 0,80 N/ (84,9 %)

23 .1 Leikkaus F F KUV 1.Palkin laskentamalli leikkausmitoituksessa (MRT). Leikkausvoiman vaarallisin arvo saaaan, kun sijoitetaan pistekuorma enintään palkin korkeuen (h=00) päähän tuelta (arvioiaan tuen leveys l = 100): pistekuorman etäisyys tuelta (laskentamallissa): / = 50 leikkausvoima (palkin tukireaktio -tuella) : V max = ( 106 / / 176 ) 7,84 = 5,1 kn Kokeillaan KERTO-S 51x00: = bh = = ² f v, = k mo f v,k / M = 0,8 4,1 N/ / 1, =,7 N/ Mitoitusehto: < f v, V 510N,70 N max f v, (15, %) KERTO-S 51x00 EI kestä leikkausrasitusta! Mahollisia ratkaisuvaihtoehtoja: - poikkipinta-ala suureaksi joko palkkia korottamalla tai leventämällä - palkin materiaali vaihettava lujempaan (leikkauslujuus) - muutettava rakennetta, esim. lisäämällä toinen palkki rinnalle - kuorman pienentäminen kuormitusjärjestelyjä muuttamalla

24 Lisätään nyt rinnalle KERTO-Q 7x00, f v,k = 4,5 N/²: yhteinen poikkipinta-ala: = 00 ( ) = ² Palkeilla erilainen leikkauslujuus: KERTO-S : f v, = k mo f v,k / M = 0,8 4,1 N/ / 1, =,7 N/ KERTO-Q : f v, = k mo f v,k / M = 0,8 4,5 N/ / 1, =,00 N/ Oletus: leikkausrasitus jakautuu kahelle erilaiselle palkille niien lujuuksien ja poikkipinta-alojen suhteessa kahen palkin yhistetty leikkauslujuus f v, : f v, KERTO S f v,, KERTO S KERTO S KERTO Q KERTO Q f v,, KERTO Q (51,7 7,00) 00,8 N (51 7) 00 Mitoitusehto: < f v, V 510N,4 N max f v, (85,8 %) yhistetty KERTO-S 51x00 / KERTO-Q 7x00 kestää leikkausrasituksen Kahen palkin yhistelmän olisi voinut mitoittaa yksinkertaisesti vain heikoan (KERTO-S) palkin leikkauslujuuteen vertaamalla, koska senkin lujuus riittäisi (88,6%) ja mitoitus olisi varmalla puolella. Nyt ei tarvitse tarkistaa aikaisempia mitoitusvaiheita, koska on selvää, että palkin taivutuskestävyyskin lisääntyy toisen palkin vuoksi. 4

25 .1 Tukipaine (syysuuntaa vastaan kohtisuora puristus) F F 176 KUV 1.Palkin laskentamalli tukipintojen tarkistuksessa (MRT). Suurin poikittainen puristusrasitus -tuella (palkin ja ikkuna-aukon reunatolpan välissä): N = 7,84 + ( ) / 176 7,84 = 6,04 kn Kokeillaan tueksi kahta 50x15 runkotolppaa vierekkäin: l = 50 = 100 puristuspinta-ala: = 100 (51+7) = 7800 ² Tukipainekerroin k, : l,90, ef (100 0) KERTO-S : k, k,90 1,0 1, l 100 l,90, ef 100 KERTO-Q : k, k,90 1, 1, l 100 Kaksi rinnakkaista palkkia, palkeilla erilainen poikittainen puristuslujuus: KERTO-S : k, f,90,ege, = k, k mo f,90, ege,k / M = 1, 0,8 6,0 N/ / 1, = 5, N/ KERTO-Q : k, f,90,ege, = k, k mo f,90, ege,k / = 1, 0,8 9,0 N/ / 1, = 7,8 N/ Oletus: puristusrasitus jakautuu kahelle erilaiselle palkille niien lujuuksien ja puristusalojen suhteessa yhistetty puristuslujuus k, f,90, : k, f,90, KERTO S f,90,, KERTO S (51 5, 7 7,8) 100 6,1 N (51 7) 100 KERTO S Mitoitusehto:,90, < k, f,90, KERTO Q KERTO Q f M,90,, KERTO Q 5

26 N N k f max, 90,,,90, 4,6 N (75,7 %) yhistetty KERTO-S 51x00 / KERTO-Q 7x00 kestää poikittaisen puristusrasituksen Mahollisia ratkaisuvaihtoehtoja, jos mitoitusehto ei täyty: - vieään palkin pää vielä tuen yli: jos a > 0 l,90,ef kasvaa 0 - puristuspinta-ala suureaksi joko tukea pientämällä tai palkkia leventämällä - palkin materiaali vaihettava lujempaan (poikittainen puristuslujuus) - muutettava rakennetta, esim. lisäämällä teräsosia liitokseen - kuorman pienentäminen kuormitusjärjestelyjä muuttamalla 6

27 .14 Kiepahus L/ L/ F 176 KUV 14.Palkin laskentamalli kiepahusmitoitukessa (MRT). Kiepahus on palkin taivutuksessa esiintyvä stabiliteetin menetysilmiö, jossa palkin poikkileikkaus kiertyy ja etenkin palkin puristettu yläreuna pyrkii siirtymään sivusuunnassa (vrt. nurjahus). Kiepahus voiaan usein helposti estää tukemalla palkin yläreuna sivusuunnassa riittävän tiheästi. Yksinkertaistus: ei huomioia mitoituksessa rinnalle lisättyä KERTO-Q palkkia. Laskentamallin kiepahustukiväli: a = 176 / = 68 palkin tehollinen pituus kiepahuksessa: l ef = a + h = = 108 Oletus: Kiepahus ei vähennä palkin taivutuskestävyyttä: k rit = 1 Katsotaan käyrästä riittääkö tuenta: h / b = 00 / 78 =,56 käyrä h,6 b l ef / b = 48 l ef = = 744 tuenta riittää reilusti Kokeillaan vielä kiepahtaisiko yhellä palkilla (KERTO-S 51x00): h / b = 00 / 51 =,9 käyrä h 4 b l ef / b = 8 l ef = 8 51 = 148 tuenta riittää vieläkin reilusti palkki ei kiepaha 7

28 .15 Taipuma L/ L/ F 176 KUV 15.Palkin laskentamalli taipuman laskennassa (KRT). Tarkistetaan käyttörajatilassa, ettei palkin taipuma ylitä sallittua taipumaa Yksinkertaistus: ei huomioia rinnalle lisättyä KERTO-Q palkkia. Pistekuorma F (ristikon tukireaktio, KT1) käyttörajatilassa (KRT): pysyvä kuorma F G = 1,0 0,88 kn/m 1,1m / = 5,764 kn muuttuva kuorma F Q = 1,0,16 kn/m 1,1m / = 14,148 kn Virumaluku (käyttöluokka 1): k ef = 0,6 Yksikkökuorman 1 kn aiheuttama referenssitaipuma w ref : Huomioiaanko leikkausvoiman aiheuttama lisätaipuma? L/h = 176 / 00 = 6,8 < 1 leikkausvoiman aiheuttama lisätaipuma huomioiaan w ref FL 48 E 0, mean I FL 10G mean ; I bh w ref 1000N N N 176 0,09 0,065 0,

29 Merkitään seuraaviin kaavoihin yksikkökuorman taipuma w ref = 0,1548 /kn, niin saaaan yksikötkin täsmäämään. Hetkellinen taipuma: w G,inst = w ref F G = 0,1548 /kn 5,764 kn = 0,89 w Q,inst = w ref F Q = 0,1548 /kn 14,148 kn =,19 w inst = w G,inst + w Q,inst =,08 Lattiapalkilla pitäisi tarkistaa onko w inst < L/400 = 176/400 =,19 m mutta kattopalkilla sitä ei tarvita. Lopputaipuma: w G,fin = w G,inst (1+k ef ) = 0,89 (1+0,6) = 1,4 w Q,fin = w Q,inst (1+ *k ef ) =,19 (1+0,*0,6) =,45 Lumikuorman pitkäaikaisosuus: = 0, Kokonaistaipuma: w net, fin = w G,fin + w Q,fin = 1,4 +,45 =,88 < L/00 = 176/00 = 4,5 OK (91, %) palkki KERTO-S 51x00 ei taivu liikaa 9

30 . Palkki 400 Piteän palkin mitoitus nouattelee eellä lasketun lyhyeän palkin mitoitusta, joten tässä harjoitustyömallissa ei sitä tarkein enää esitetä. Valitse kohteestasi sopiva palkki, ja esitä sen sijainti rakennetasopiirustuksessa (harjoitustyön liitepiirustus). Palkki voi olla esimerkiksi ison ikkuna-aukon ylityspalkki, erkkerin ylityspalkki, väli- tai alapohjan tai jonkin katoksen/terassin/parvekkeen kannatinpalkki. Olethan tarkkana laskentamallin muoostamisessa!.1 Taivutus. Leikkaus. Tukipaine.4 Kiepahus.5 Taipuma 0

31 Runkotolpan mitoitus.1 Lähtöarvot Rakennuskohe sijaitsee Rovaniemellä esikaupunkialueella (matala pientaloalue). Runkotolpan mitoitukseen vaikuttaa rakennuskohteen tuuliolosuhteet, joten tuulikuorman määrittämiseksi rakennuskohteen maastoluokka on määriteltävä. Kokeillaan runkotolppaa (C4) 50x15 L600 k600. Runkotolpan poikkileikkausmitat määräytyvät useiiten ulkoseinärakenteen rakennusfysikaalisten vaatimusten (läöneriste) pohjalta. Tolpan pituus määräytyy sisätilan korkeuen ja tolpan päien liitosetaljien mukaan (ns. avoin puurakenne -järjestelmässä myös rakennuslevyjen mitat vaikuttavat). Ulkoseinän tolppajako on rankarunkoisissa pientaloissa lähes aina k600 vakiomittaisten läöneristeien ja rakennuslevyjen vuoksi. N G +N Q Pistekuorma N (ristikon tukireaktio, KT1) ominaisarvot: pysyvä kuorma (rakenteien paino): N G,k = 0,88 kn/m 1,1m / = 5,764 kn muuttuva kuorma (lumi): N Q,k =,16 kn/m 1,1m / = 14,148 kn L q w Tuulikuorma q w,k : maastoluokka III, harjakorkeus h = 10m perustuulikuorma q k (h) = 0,47 kn/m² tolppajako 600 = 0,6m tuulenpuoleisen seinän nettopainekerroin p,net : p,net,max = ( pe + pi ) = 1, q w,k = 1, 0,47 kn/m² 0,6m = 0,67 kn/m KUV 16. Runkotolpan laskentamalli. 1

32 . Kuormitustapaukset Tässä kohteessa yläkerran runkotolppaa kuormittaa pystykuorma (yläpohjan ja katon rakenteet sekä lumi) ja ulkoseinän vaakasuuntainen tuulikuorma. Pystykuorma on suuriillaan, kun ristikko sijaitsee juuri tolpan kohalla. Runkotolpan mitoituksessa jouutaan tavallisesti tarkastelemaan useampia eri kuormitustapauksia lumen ja tuulen erilaisilla yhistelmillä sekä huomioimaan kuormien aikaluokkien vaikutuksen materiaalin lujuusarvoihin. Murtorajatilan (MRT) kuormitusyhistelmät: K (1,15G 1,5 Q 1,5 Q FI k k1 i1 0i ki ) Tutkitaan seuraavat kuormitustapaukset (KT) murtorajatilassa: - KT1: lumi 100% + tuuli 0%, keskipitkä aikaluokka - KT: lumi 100% + tuuli 60%, hetkellinen aikaluokka - KT: lumi 70% + tuuli 100%, hetkellinen aikaluokka Prosenttiosuuet vastaavat Euronormin yhistelykertoimia 0. Kuormien yhistelykertoimet murtorajatilassa eri kuormitustapauksissa (KT): KT N G (pys.) N Q (lumi) q tuuli ikaluokka 1 1,15 1,5 0 keskipitkä 1,15 1,5 0,9 (=1,5 0,6) hetkellinen 1,15 1,05 (=1,5 0,7) 1,5 hetkellinen

33 . Mitoitus Tolpan pituus on 600, ja sen kiinnitys on moleista päistä nivelellinen. Nurjahus estetty heikoassa suunnassa (levytyksellä ja/tai ristikoolauksella). runkotolpan nurjahuspituus L = 1,0 L = 600 Runkotolppa sijaitsee läöneristeen sisällä käyttöluokka on 1. Kuormitusyhistelmän aikaluokka on keskipitkä tai lyhytaikainen. Kokeillaan: puutavara C4 50x15 Lujuusarvot: - E 0,05 = 7400 N/ - aikaluokka keskipitkä k mo =0,8 : f,0, = 0,8 1/1,4 = 1,00 N/ - aikaluokka hetkellinen k mo =1,1 : f,0, = 1,1 1/1,4 = 16,50 N/ f = 1,071 1,1 4/1,4 = 19,56 N/ ; k h = (150/15) 0, = 1,071 Poikkileikkaussuureet: = 6 50, W= /6 = I bh h 15 i 6, 08 1bh 1 1 l i 600 6,08 7,05, rel f, o, k E 0,05 7, , Nurjahuskerroin k (käyrästä katsomalla ~0,5) : k 0,5 0,5 1 rel 0, rel 1 0,1, 0, 1, 1, 4 k k k 1 rel 1,4 1 1,4 1, 0,5

34 ,0, Mitoitusehto, yhistetty puristus ja taivutus (toiseen suuntaan): 1 k f f,0, KT 1 N = 1,15 5,764 kn + 1,5 14,148 kn = 7,851 kn M = = 0 knm,0, k f f,0, N k f N ,51,00 N M f,0, W 0 0, ,700 1 (70,0 %) KT N = 1,15 5,764 kn + 1,5 14,148 kn = 7,851 kn M = 0,6 1,5 0,67 kn/m (,6m)² / 8 = 0,79 knm,0, k f f,0, N k f N ,516,50 N M f,0, W N ,56 N 0,509 0,110 0,619 1 (61,9 %) KT N = 1,15 5,764 kn + 1,5 0,7 14,148 kn = 1,484 kn M = 1,5 0,67 kn/m (,6m)² / 8 = 0,465 knm,0, k f f,0, N k f N ,516,50 N M f,0, W N ,56 N 0,9 0,18 0,575 1 (57,5 %) runkotolppa C4 50x15 L600 k600 kestää, 70,0% (KT 1) 4

35 4 Liitteet Ristikon Cremona-kuviot Ristikon QSE-laskelmat Piirustukset: ristikon rakennepiirustus 1:0 (+ lisätehtävä: naulausetaljit 1:5) yläpohjan rakennetasopiirustus 1:50 rakenneleikkaus ristikon ja palkin liitoksesta seinärakenteeseen 1:10 5

PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T Harjoitustyömalli v Puurakenteisen talon rakenteiden mitoitus

PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T Harjoitustyömalli v Puurakenteisen talon rakenteiden mitoitus PUURAKENTEIDEN PERUSTEET T51905 Harjoitustyömalli v. 1.1.019 Puurakenteisen talon rakenteien mitoitus HUOM. Tässä harjoitustyömallissa on käytetty sinistä väriä ja kursiivia täyentävien huomioien esittämiseen.

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus T513003 Puurakenteet Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus 1 Liimapuuhalli Laskuesimerkki: Liimapuuhallin pääyn tuulipilarin mitoitus. Tuulipilareien

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki

ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki ESIMERKKI 1: NR-ristikoiden kannatuspalkki Perustietoja - NR-ristikot kannatetaan seinän päällä olevalla palkilla P101. - NR-ristikoihin tehdään tehtaalla lovi kannatuspalkkia P101 varten. 2 1 2 1 11400

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari

ESIMERKKI 2: Kehän mastopilari ESIMERKKI : Kehän mastopilari Perustietoja: - Hallin 1 pääpilarit MP101 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. - Mastopilarit ovat tuettuja heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta Esimerkkilaskelma NR-ristikon yläpaarteen tuenta 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 RAKENTEEN TIEDOT... - 3-3 RAKENTEEN KUORMAT... - 4-4 LYHIN NURJAHDUSPITUUS... - 5-5 PISIN NURJAHDUSPITUUS...

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1

Ovi. Ovi TP101. Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. Halli 1 Esimerkki 4: Tuulipilari Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän tuulipilarit TP101 ovat liimapuurakenteisia. - Tuulipilarin yläpää on nivelellisesti ja alapää jäykästi tuettu. Halli 1 6000 TP101 4 4 - Tuulipilaria

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat

RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat Johdatus rakenteiden mitoitukseen joonas.jaaranen@aalto.fi Sisältö Esimerkkirakennus: puurakenteinen pienrakennus Kuormat Seinätolpan mitoitus Alapohjapalkin mitoitus Anturan

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( ) Varasto, Ovipalkki 4 m. FarmiMalli Oy. Urpo Manninen 8.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki

ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki ESIMERKKI 3: Märkätilan välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P103 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Välipohjan omapaino on huomattavasti suurempi

Lisätiedot

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki

ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki ESIMERKKI 2: Asuinhuoneen välipohjapalkki Perustietoja - Välipohjapalkki P102 tukeutuu ulkoseiniin sekä väliseiniin ja väliseinien aukkojen ylityspalkkeihin. - Palkiston päällä oleva vaneri liimataan palkkeihin

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

PUUKERROSTALO. - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys. Tero Lahtela

PUUKERROSTALO. - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys. Tero Lahtela PUUKERROSTALO - Stabiliteetti - - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Tero Lahtela NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT YLÄPAARTEEN SIVUTTAISTUENTA UUMASAUVAN SIVUTTAISTUENTA Uumasauvan tuki YLÄPAARTEEN SIVUTTAISTUENTA

Lisätiedot

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma RoadShow 2015 Tero Lahtela NR ristikon tuenta Kuvat: Nils Ivar Bovim, University of Life sciences, Norway NR ristikon tuenta NR ristikon yläpaarteen nurjahdustuenta

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Palkin vahvistettu reikä

Esimerkkilaskelma. Palkin vahvistettu reikä Esimerkkilaskelma Palkin vahvistettu reikä 3.08.01 3.9.01 Sisällsluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - REIÄN MITOITUSOHJEITA... - 3-3 VOIMASUUREET JA REIÄN TIEDOT... - - MATERIAALI... - - 5 MITOITUS... - 5-5.1

Lisätiedot

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät:

Kuormitukset: Puuseinärungot ja järjestelmät: PIENTALON PUURUNKO JA JÄYKISTYS https://www.virtuaaliamk.fi/bin/get/eid/51ipycjcf/runko- _ja_vesikattokaavio-oppimisaihio.pdf Ks Esim opintojaksot: Rakennetekniikka, Puurakenteet Luentoaineisto: - Materiaalia

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus

EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Toinen painos EC5 Sovelluslaskelmat Asuinrakennus Eurokoodi 5 2 EC5 Sovelluslaskelmat - Asuinrakennus EC 5 sovelluslaskelmat Asuinrakennus 3 4 PDF-julkaisu, maaliskuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu

Lisätiedot

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI

MAKSIMIKÄYTTÖASTE YLITTYI Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015

Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona. SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä

Lisätiedot

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7,

Palkkien mitoitus. Rak Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet Harjoitus 7, Palkkien mitoitus 1. Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 10,0 m. Kehäväli on 6,0 m ja orsiväli L 1 =,0 m. Materiaalina on teräs S35JG3. Palkin kuormitus: kate

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus Tekn. tri Mika Leivo Puutuotealan osaamiskeskus, Wood Focus Oy/Puuinfo mika.leivo@woodfocus.fi Tässä artikkelissa esitellään pelkistettynä puurakenteiden mitoitusperusteita ja tavanomaisten puurakenteiden

Lisätiedot

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1

VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1 VÄLIPOHJA PALKKI MITOITUS 1 Palkkien materiaali Sahatavara T3/C30 fm,k 30 taivutus syrjällään fv,k 3 leikkaus syrjällään fc,90,k,7 puristus syrjällään Emean 1000 kimmouli ҮM 1,4 Sahatavara T/C4 fm,k 4

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - Yläpaarteen taso jäykistetään yläpaarteiden väliin asennettavilla vaakasuuntaisilla NRjäykisteristikoilla. - Vesikatteen ruoteet siirtävät

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI

MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Sivu 1 / 9 MYNTINSYRJÄN JALKAPALLOHALLI Tämä selvitys on tilattu rakenteellisen turvallisuuden arvioimiseksi Myntinsyrjän jalkapallohallista. Hallin rakenne vastaa ko. valmistajan tekemiä halleja 90 ja

Lisätiedot

LP 115x115 yp 2075 L=2075 EI KANTAVA PILARI. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. LP 115x115 yp 2300 L=2300

LP 115x115 yp 2075 L=2075 EI KANTAVA PILARI. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. LP 115x115 yp 2300 L=2300 R3 R3 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 LIIMAPUU GL32 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN

Lisätiedot

TERÄSRISTIKON SUUNNITTELU

TERÄSRISTIKON SUUNNITTELU TERÄSRISTIKON SUUNNITTELU Ristikon mekaniikan malli yleensä uumasauvojen ja paarteiden väliset liitokset oletetaan niveliksi uumasauvat vain normaalivoiman rasittamia paarteet jatkuvia paarteissa myös

Lisätiedot

LATTIA- JA KATTOPALKIT

LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT LATTIA- JA KATTOPALKIT Kerto -palkit soveltuvat kantaviksi palkeiksi niin puurunkoisiin kuin kiviainesrunkoisiin rakennuksiin. Kerto-palkkeja käytetään mm. alapohja-, välipohja-,

Lisätiedot

NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela

NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela NR-RISTIKKO - STABILITEETTITUENTA - Tero Lahtela USEIN KUULTUA Oletetaan, että peltikatto jäykistää yläpaarteen heikossa suunnassa Oletetaan, että kattoelementit toimivat levyjäykisteenä Mitenkäs tiilikaton

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Ikkunapalkki 2,9 m 20.6. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS

PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS PÄÄKANNATTAJAN LIITOSTEN MITOITUS VERKKOLIITE 1a Diagonaalien liitos pääkannattajan alapaarteeseen (harjalohkossa) Huom! K-liitoksen mitoituskaavoissa otetaan muuttujan β arvoa ja siitä laskettavaa k n

Lisätiedot

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. NURJAHDUS- JA JÄYKISTYSTUENTOJEN LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄN NAULAN ENIMMÄISPAKSUUS: 3.00 MM KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. 356 1600 1600 356 18.43 343 2062 343 1719

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm.

KAAVA 1:15(A3) KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. NURJAHDUS- JA JÄYKISTYSTUENTOJEN LIITOKSISSA KÄYTETTÄVÄN NAULAN ENIMMÄISPAKSUUS: 3.00 MM KANNATINVÄLI: MAKS 900 mm. YLÄPAARTEN NURJAHDUSTUENTAVÄLI: MAKS 400 mm. 639 150 489 98 6 3582 395 3942 345 13 345

Lisätiedot

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu RAKENNETEKNIIKAN PERUSTEET 453531P, 3 op Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi Rakennetekniikka Rakennetekniikkaa

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS 1.0 JOHDANTO Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/ kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa

Lisätiedot

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki.

Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. YLEISTÄ Mitoitetaan MäkeläAlu Oy:n materiaalivaraston kaksiaukkoinen hyllypalkki. Kaksi 57 mm päässä toisistaan olevaa U70x80x alumiiniprofiilia muodostaa varastohyllypalkkiparin, joiden ylälaippojen päälle

Lisätiedot

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748

RAK. LP 90x225 ap 2075 L=6748 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy

MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013. Piirustusnumero 20. Jouko Keränen, RI. Selostuksen laatija: Empumpi Oy MTK TYYPPIPIHATTO HANKE NRO 11997 RAKENNESELOSTUS 20.11.2013 Piirustusnumero 20 Selostuksen laatija: Empumpi Oy Jouko Keränen, RI Versokuja 5 E, 00790 Helsinki jouko.keranen@empumpi.fi MTK TYYPPIPIHATTO

Lisätiedot

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne

16.7.2013 16:48:56. FarmiMalli Oy. Nykyisten kattovasojen kannatus. 3D Rakenne 16:48:56 Nykyisten kattovasojen kannatus 3D Rakenne Kuivuri, Harjapalkki Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä rankaseinä

Esimerkkilaskelma. Jäykistävä rankaseinä Esimerkkilaskelma Jäykistää rankaseinä 0.5.0 Sisällysluettelo LÄHTÖTIEDOT... - - LEVYJÄYKISTEEN TIEDOT... - - LIITTIMIEN LUJUUS JA JÄYKKYYS... - - LEVYJEN JÄYKKYYS... - - 5 ULKOISEN VAAKAKUORMAN JAKAUTUMINEN

Lisätiedot

Puurakenteet. Tomi Toratti

Puurakenteet. Tomi Toratti 1 Puurakenteet Tomi Toratti 25.9.2014 2 SFS 5978 Puurakenteiden toteuttaminen. Rakennuksien kantavia rakenneosia koskevat vaatimukset 2012 Toteutusasiakirjat Toteutusluokat TL1, TL2 ja TL3 Toleranssiluokat

Lisätiedot

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta.

Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. () PYYDETÄÄN PALAUTTAMAAN Vastaanottaja: Timo Surakka / Urpo Manninen Tämän kohteen naulalevyrakennesuunnitelmat on tarkistettava päärakennesuunnittelijalla ennen valmistusta. Kohde: Rakennelaskelma nrot:

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin.

1-1 Kaltevuus 1 : 16. Perustietoja: - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen. tukeutuu mastopilareihin. Esimerkki 1: Harjapalkki Perustietoja: 1 - Hallin 1 pääkannattimena on liimapuurakenteinen harjapalkki, joka tukeutuu mastopilareihin. 6000 - Harjapalkkiin HP101 on kiinnitettynä 1 t:n nosturi. Halli 1

Lisätiedot

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys

ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys ESIMERKKI 6: Päätyseinän levyjäykistys Perustietoja - Rakennuksen poikittaissuunnan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1, 2 ja 3 avulla molemmissa kerroksissa. - Ulkoseinissä jäykistävänä levytyksenä

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. SFS-EN EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt LIITE 9 1 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1993-1-1 EUROKOODI 3: TERÄSRAKENTEIDEN SUUNNITTELU. Osa 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 16.10.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki

Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet. Vetotangolla vahvistettu palkki Mekaanisin liittimin yhdistetyt rakenteet Vetotangolla vahvistettu palkki 16.08.2014 Sisällysluettelo 1 MEKAANISIN LIITTIMIN YHDISTETYT RAKENTEET... - 3-1.1 VETOTAGOLLA VAHVISTETTU PALKKI ELI JÄYKISTETTY

Lisätiedot

KOHDE: TN0605/ RAK: TN :25

KOHDE: TN0605/ RAK: TN :25 52 (109) 95 27 (150) 148 44 () 72 (80) (39) 17 70 (74) 23 Y2 2 kpl 118.7 61.3 D4 2 kpl 10.3 169.7 A1 2 kpl D3 2 kpl 141.8 38.2 D7 2 kpl 51.6 1.4 154.2 25.8 D5 2 kpl 64.2 115.8 D6 2 kpl L=4154 T24 151.4.6

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001

Kerto-Tyyppihyväksynnät. Toukokuu 2001 Kerto-Tyyppihyväksynnät Toukokuu 2001 Kerto-S Tuoteseloste 1. Kerto-S, standardikertopuun kuvaus Kerto-S valmistetaan sorvatuista havupuuviiluista liimaamallla siten, että kaikkien viilujen syysuunta on

Lisätiedot

Rautatiesilta LIITE 3 1/7

Rautatiesilta LIITE 3 1/7 LIITE 3 1/7 Rautatiesilta Varsinaisen diplomityön ohessa mallinnettiin myös yksi rautateiden tyyppilaattakehäsilta. Tämän sillan määräävät rasitukset (murto- ja käyttörajatilojen momentit sekä niitä vastaavat

Lisätiedot

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus

EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Toinen painos EC 5 Sovelluslaskelmat Hallirakennus Eurokoodi 5 EC 5 sovelluslaskelmat Hallirakennus PDF-julkaisu, kesäkuu 2010 ALKUSANAT Tämä ohje on laadittu helpottamaan EC 5 -pohjaista suunnittelua.

Lisätiedot

MUUTOSLISTA 1 (18) Finnwood 2.3 SR1

MUUTOSLISTA 1 (18) Finnwood 2.3 SR1 MUUTOSLISTA 1 (18) FINNWOOD 2.3 SR1 (RIL 205-1-2009) OHJELMAVERSION MUUTOKSET (RIL 205-1-2009) ohjelmaversio sisältää Finnwood 2.3 (RIL 205-1-2009) ohjelmaan verrattuna alla luetellut muutokset. Nämä on

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

HYPERSTAATTISET RAKENTEET

HYPERSTAATTISET RAKENTEET HYPERSTAATTISET RAKENTEET Yleistä Sauva ja palkkirakenne on on isostaattinen, jos tasapainoehdot yksin riittävät sen tukireaktioiden ja rasitusten määrittämiseen. Jos näiden voimasuureiden määrittäminen

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

M&T Farm s pressuhallit

M&T Farm s pressuhallit M&T Farm s pressuhallit Lasketaan M&T Farm s pressukaarihallin lujuudet. Laskenta tehdään EN standardia käyttäen. Rakenne: Kaarihallit on esitetty alla olevissa kuvissa. Kaarissa käytettävä materiaali

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 8.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Normaalivoiman, leikkausvoiman ja taivutusmomentin käsitteet (Kirjan luku 7.1) Osaamistavoitteet: Ymmärtää, millaisia sisäisiä

Lisätiedot

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko

ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko ESIMERKKI 6: Yläpohjan jäykistysristikko Perustietoja: - Halli 1 jäykistetään pituussuunnassa hallin molempiin päihin sijoitetuilla jäykisteristikoilla JR1 ja JR2. JR1 - Jäykisteristikot suunnitellaan

Lisätiedot

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com

KR5 KR5. Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros.

Kun levyjä on kaksi päällekkäin huomioidaan ainoastaan yksi levykerros. 2.1.2008 GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHI 13, GHI 15 JA GHU 13 SEKÄ GYPROC- RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15 JA GTS 9 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN SUUNNITTELUARVOT JA TAULUKKOMITOITUSOHJEET

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

EC 5 tutuksi vertailulaskelmien avulla

EC 5 tutuksi vertailulaskelmien avulla Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka Pekka Tölli Opinnäytetyö EC 5 tutuksi vertailulaskelmien avulla Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 5/009 DI Raimo Koreasalo

Lisätiedot

HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset

HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset HalliPES 1.0 Puuhallin jäykistys ja voimaliitokset RoadShow 2015 Tero Lahtela Käsitteitä Kiepahduksen / nurjahduksen 1. muoto Kantava rakenne kiepahtaa tai nurjahtaa yhteen suuntaan Kiepahduksen / nurjahduksen

Lisätiedot

RAK Computational Geotechnics

RAK Computational Geotechnics Janne Iho Student number 263061 / janne.iho@student.tut.fi Tampere University of Technology Department of Civil Engineering RAK-23526 Computational Geotechnics Year 2017 Course work 3: Retaining wall Given

Lisätiedot

Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite KR5 KR5. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com P

Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite KR5 KR5. Suunnitelmat: Jani Rantanen RI Taloon.com P KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,6 kn/m2 ULKOSEINIEN RUNKO 42x98 k950 AUTOKATOKSEN JA VARASTON VÄLISEINÄN RUNKO 42x98 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT

Lisätiedot

PUURAKENTEET RAKENTEIDEN MITOITUS. Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan

PUURAKENTEET RAKENTEIDEN MITOITUS. Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan Lattioiden värähtelysuunnittelu euronormin EC5 mukaan 1 Luentorunko Kirjallisuus Yleistä Kävely häiriölähteenä 2 Kirjallisuus Standardi SFS-EN 1991 RIL 205-1-2007 Puurakenteiden suunnitteluohje Standardin

Lisätiedot

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS OY Sivu 1/15 RUDUS OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN. EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt 1 LIITE 16 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN EN 1995-1-1 EUROKOODI 5: PUURAKENTEIDEN SUUNNITTELU Osa 1-1:Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä käytetään yhdessä

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Tasokehät. Kuva. Sauvojen alapuolet merkittyinä.

Tasokehät. Kuva. Sauvojen alapuolet merkittyinä. Tasokehät Tasokehä muodostuu yksinkertaisista palkeista ja ulokepalkeista, joita yhdistetään toisiinsa jäykästi tai nivelkehässä nivelellisesti. Palkit voivat olla tasossa missä kulmassa tahansa. Palkkikannattimessa

Lisätiedot

RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012)

RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) RAKENNEPUTKET EN 1993 -KÄSIKIRJA (v.2012) Täsmennykset ja painovirhekorjaukset 20.4.2016: Sivu 16: Kuvasta 1.1 ylöspäin laskien 2. kappale: Pyöreän putken halkaisija kalibroidaan lopulliseen mittaan ja...

Lisätiedot

OSIITAIN JA YKKIEN LIITOSTEN V AIKUTUS PORTAALIKEHAN VOI MASUUREISIIN. Rakenteiden Mekaniikka, Vol.27 No.3, 1994, s. 35-43

OSIITAIN JA YKKIEN LIITOSTEN V AIKUTUS PORTAALIKEHAN VOI MASUUREISIIN. Rakenteiden Mekaniikka, Vol.27 No.3, 1994, s. 35-43 OSIITAIN JA YKKIEN LIITOSTEN V AIKUTUS PORTAALIKEHAN VOI MASUUREISIIN Esa Makkonen Rakenteiden Mekaniikka, Vol.27 No.3, 1994, s. 35-43 Tiivistelmii: Artikkelissa kehitetaan laskumenetelma, jonka avulla

Lisätiedot

T512903 Puurakenteet 1 3 op

T512903 Puurakenteet 1 3 op T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne ja laskentamallit Puutavaran lujuusominaisuudet Sahatavara Liimapuu Kertopuu 1 T512903 Puurakenteet 1 3 op Kantavat puurakenteet Puun rakenne

Lisätiedot

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka Luento 3.3.2016 Susanna Hurme Päivän aihe: Ristikon sauvavoimat (Kirjan luvut 6.1-6.4) Osaamistavoitteet: Ymmärtää, mikä on ristikkorakenne Osata soveltaa aiemmin kurssilla

Lisätiedot

Stabiliteetti ja jäykistäminen

Stabiliteetti ja jäykistäminen Stabiliteetti ja jäykistäminen Lommahdusjännitykset ja -kertoimet Lommahdus normaalijännitysten vuoksi: Leikkauslommahdus: Eulerin jännitys Lommahduskerroin normaalijännitykselle, pitkä jäykistämätön levy:

Lisätiedot

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle 1 (10) SISÄLTÖ

Lisätiedot