Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: -> toiminta-avustukset

2 Tilaajalautakunnat vuonna 2015 Ikäihmisten palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Mikko Aaltonen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Leena Kostiainen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Maria Päivänen Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, esittelijä tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Mikko Aaltonen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen Osaamis- ja elinkeinotoiminnan lautakunta puheenjohtaja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, esittelijä tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs 2 Yhdyskuntalautakunta puheenjohtaja apulaispormestari Pekka Salmi, esittelijä tilaajapäällikkö Risto Laaksonen

3 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Lisätietoa myös muista avustuksista ja apurahoista Yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset Tuotantotuet, kohde- ja projektiavustukset Kohdeavustukset: Nuorisofoorumin stipendit ja avustukset, Lasten parlamentin avustukset, päivähoidon starttiraha, vanhempainyhdistysten avustukset (Avustukset historiikkeihin) -> ei haettavana v Ammattitaiteilijoiden stipendit -> rajoitettu haku, esittävät taiteet Lahjoitus- ja tukirahaston apurahat Tiedeapurahat Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset Hissiavustus Valtion korjaus- ja energia-avustukset asuinrakennuksille 3

4 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Yleistä Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta on Tampereella tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle. Hallinto ja kirjanpito Yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Avustuksen käyttöä voitava kirjanpidosta seurata, tilintarkastuslain ja yhdistyslain vaatimukset huomioitava. Seuranta Avustuksen myöntäjällä on oikeus vaatia selvityksiä ja tilityksiä avustuksen käytöstä. 4

5 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Toiminnan kulut tulee voida todentaa yhdistyksen kirjanpidosta. Myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Ei toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto eikä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä. Ei myöskään julkaisutoimintaan eikä palkintojen myöntämiseen. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa (strategiset tavoitteet tarkennetaan eri lautakuntien arviointikriteereissä). Avustuspäätöksessä huomioidaan avustettavan toiminnan laatu ja laajuus toiminnan suunnitelmallisuus, hakijan oma rahoitusosuus ja edellisten vuosien avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen 5

6 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Myöntäjä voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja. Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle. Lautakunnat ovat hyväksyneet eri avustuskokonaisuuksille avustuskriteerit, joita sovelletaan avustuspäätösten valmistelussa. Avustuskriteereissä voi olla edellytyksiä avustuksen myöntämiselle sekä painopisteitä, joiden perusteella määrärahat suunnataan. Vähintään euron avustuksille on asetettu erillisvaatimuksia sisäisen tarkastuksen ja talouden raportoinnin osalta. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. 6

7 Hakumenettely

8 Avustusten hakeminen Hakuaika (hakuaika päättyy perjantaina klo 15.45) Hakuilmoitus julkaistaan Aamulehdessä ja Tamperelaisessa sekä kaupungin kotisivuilla (julkaisu ) Käytössä on ensisijaisesti E-lomake, joka julkaistaan hakuajan alkaessa kotisivuilla Paperinen lomake on tuolloin myös noudettavissa keskusvirastotalolta (Aleksis Kiven katu 14-16) tai tulostettavissa netistä esimerkiksi tiedonkeruun pohjaksi Poikkeus: Taide- ja kulttuurilaitosten (ennalta määritelty joukko) avustuskokonaisuuden osalta hakuaika on jo ja päätös tehdään viimeistään Avustukset maksetaan joissain tapauksissa ennen lainvoimaisuutta eli valitusajan päättymistä. Mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu, hakijayhteisö sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset ja mahdolliset avustusennakot.

9 Avustusten hakeminen mennessä toimitetaan toiminta-avustushakemus liitteineen: hakemus mieluiten sähköisenä, liitteet paperisena Avustuslomakkeeseen täytetään: hakijayhteisön yhteystiedot, tilitiedot ja avustusasiain hoitajan tiedot avustussumma sekä tiivistelmä vuoden 2014 toiminnasta ja avustuksen käyttötarkoituksesta toimintatiedot: hakijayhteisön jäsenmäärä, toimijoiden kokonaismäärä, toiminnan säännöllisyys (käyntikerrat viikossa/kuukaudessa) sekä yhdistyksen itsensä järjestämät yleisötilaisuudet (lkm) ja niiden osallistujamäärät Poikkeus: liikuntapalvelujen toiminta-avustusta hakevilta kysytään laajemmin toimintaa kuvaavia tietoja Nuorisoyhdistykset ilmoittavat lisäksi toimintaan osallistuneet ikäkausittain 9

10 Avustusten hakeminen Avustuslomakkeeseen täytetään (jatkuu): Tampereen kaupungilta edellisenä 3 vuotena ( ) saadut toimintaavustukset sekä projekti- ja tuotantotuet, ostopalvelut ja muun sopimuksen nojalla saadut tulot Muut kuin Tampereen kaupungin myöntämät avustukset vuosina sekä haetut/myönnetyt avustukset vuodelle 2015 Yhteisön toimihenkilöt ja tilintarkastajat/toiminnantarkastajat Avustusasioiden hoitaja ilmoittaa lomakkeella, mikäli hänen yhteystietojaan käyttää kaupungin omasta ja/tai sidosryhmien toiminnasta tiedottamiseen 10

11 Avustusten hakeminen Toiminta-avustushakemukseen liitettävät asiakirjat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 (tai kuluvalle kaudelle ) viimeisin hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää: tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. Rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan suurilta toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain mukaan laadittava. Asiakirjoista tulee selvitä sen toiminnan kustannukset, mihin avustusta haetaan (mikäli yhdistyksen toiminta on laajempaa, vaaditaan erillinen laskelma) Viimeisin allekirjoitettu tilintarkastajien / toiminnantarkastajien erillinen lausunto eli tilintarkastuskertomus (sama kausi kuin tilinpäätös) yhteisön säännöt (VAIN mikäli niitä ei ole vielä toimitettu tai jos niihin on tullut muutoksia) lisäksi hakijat, joiden avustus on suunnattu festivaalin tai suuren yleisötapahtuman toteuttamiseen: helmikuun loppuun mennessä täydennetään ennakkotiedot edellisen toimikauden tuloksesta Päätöksen jälkeen edellytetään vielä täydentävien asiakirjojen eli edellisen vuoden tilinpäätösaineistojen toimittamista 11

12 Avustusten hakeminen Hakemusten ja liitteiden toimitus Muistilista avuksi hakuvaiheessa ja päätöksen jälkeen! Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo mennessä kirjaamoon. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta E-lomaketta käytettäessä toimitus sähköisesti, liitteet paperisina kirjaamoon. Paperiset hakulomakkeet toimitetaan tai postitetaan kirjaamoon: Tampereen kaupunki, kirjaamo PL 487, Tampere käyntiosoite Puutarhakatu 6 (ma-pe klo ) 12

13 Päätöksenteko Toiminta-avustushakemukset käsitellään tilaajalautakunnissa helmi-huhtikuun aikana (kokouspäivät julkaistaan nettisivuilla kun ne ovat tiedossa) Avustukset pyritään maksamaan päätöksen ja täydentävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen, mutta varsinkin kulttuurin ja liikunnan avustuksissa on ollut useiden viikkojen viivettä Samaan käyttötarkoitukseen toiminta-avustusta voi saada ainoastaan yhdeltä lautakunnalta. Käsittelijä voi tarvittaessa ohjata hakemuksen toiseen avustuskokonaisuuteen. Avustusta haetaan ensisijaisesti samasta avustuskokonaisuudesta, mistä avustusta on aiemminkin saatu Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle, kuluvan vuoden aikana kriteeristöjä on päivitetty avustusuudistuksen yhteydessä Kaikkien eri avustuskokonaisuuksien kriteerit ovat ladattavissa osoitteesta -> toiminta-avustukset 13

14 Hakuprosessiin (esim. asiakirjat ja niiden täydennykset) liittyvät tiedustelut: Kulttuurin, maahanmuuttajayhdistysten ja liikunnan avustukset Outi Koivisto ) Muut avustuskokonaisuudet: Pirjo-Liisa Länkinen ) Sisällölliset tiedustelut valmistelusta vastaaville (ks. seuraavat diat) 14

15 Avustuskokonaisuudet

16 Päätöksenteko Ikäihmisten palvelujen lautakunta ikäihmisten palvelujen toiminta-avustukset yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille yhdistyksille, jotka järjestävät omaisiaan hoitavia tukevaa toimintaa pääsääntöisesti yli 21-vuotiaita omaisiaan hoitaville tamperelaisille valmistelusta vastaa suunnittelija Essi Mäki-Hallila ) 16

17 Päätöksenteko Ikäihmisten palvelujen lautakunta AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Avustusta ei myönnetä liikuntaseuroille (avustetaan toisesta avustuskokonaisuudesta) Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin (edelleen mahdollista toteuttaa omarahoitteisesti) Aktiivisten toimijoiden määrän tulee olla vähintään 30 Uudet painotukset arvioinnissa: Avustuksella kannustetaan yhteisöllisen toiminnan ja vertaistuen tarjoamiseen arjen asioissa sekä osallisuuden lisääminen muun muassa tietoteknisiä taitoja parantamalla Terveystutka-palvelun käyttö tapahtumien tiedottamisessa (www.tampere.fi/terveystutka/) Väestön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen mm. liikunnan avulla 17

18 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Kaljunen nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 18

19 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) Avustuskokonaisuuden nimi aikaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen avustukset lapsille ja nuorille Rajaus: voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta suunnattu lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön Toimintatavat: Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukeminen, perheen omien voimavarojen vahvistaminen Lisäksi päivähoitopalveluja korvaava kerhotoiminta (ei yksityisen hoidon tuen piirissä oleva) valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Kaljunen

20 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Ei tueta liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä tai muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan jossain muussa avustuskokonaisuudessa Ei tueta uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamista (yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle) Uutena painopisteenä toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrä (aiemmin jäsenmäärä) Uutena sisällöllisenä painopisteenä työntekijöiden koulutus (soveltuva koulutus tehtäviin, mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden osalta ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen) 20

21 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) Rajaus: nuorten itsensä järjestämä omaehtoinen harrastustoiminta sekä aikuisten järjestämä, lapsille ja nuorille suunnattu ohjattu harrastustoiminta ja nuorisotyö AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Toiminnassa tulee olla mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta (ei koske erityisryhmien toimintaa) Ei toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä Ei pelkkään leiritoimintaan tai muihin kertaluonteisiin toimintoihin valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 21

22 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistäminen (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyvät yhdistykset AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa Toiminnassa tulee olla mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 22

23 23 Yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Aiemmin kulttuuripalveluihin ohjatut hakemukset kohdistetaan tarkemmin: Kulttuuri- ja taideyhteisöt Paikallisesti keskeiset kulttuuri- ja taideyhdistykset, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua Ei hankkeisiin, taiteen perusopetukseen tai valtakunnallisille liitoille Toiminta on ympärivuotista Julkisen tuen osuus maksimissaan 80 % menoista Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat Vakiintuneet ja toistuvat tapahtumat ja festivaalit (toiminut vähintään 3 v.) Kesto 2-10 päivää, sisältää merkittävissä määrin esitystoimintaa Tapahtumat, jotka ovat alueellisella tai paikallisella tasolla kulttuuripoliittisesti merkittäviä ja aktivoivat ihmisiä, ovat ammattimaisesti toteutettuja Julkisen tuen osuus maksimissaan 80 % menoista Kulttuuriharrastusyhdistykset Säännöllinen ja tavoitteellinen kulttuurin harrastustoiminta Laaja-alaisuus: pääsääntöisesti toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 aktiivista toimijaa (ei koske erityisryhmiä tai lastenkulttuuria) Ei ammatinharjoittamiseen, retkitoimintaan, oppilaitosten sisäisille järjestöille, koulujen kannatusyhdistyksille tai taiteen perusopetukseen

24 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Hakemukset kohdistetaan alla listattuihin alakategorioihin Kulttuuri- ja taideyhteisöt Esittävä taide Kulttuuri- ja taideyhdistykset Kuorot Kirjallisuus Valtakunnalliset aluekeskukset Kulttuuritalot ja -keskukset Vapaa sivistystyö Tuotantoyhteisöt Kulttuuriharrastusyhdistykset Erityisryhmien kulttuuriharrastustoiminta Kaupunginosatoiminta (ml. yhteisöllisyyden lisääminen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen) Kirjallisuus Kuorot Kuvataide Lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen Orkesterit Taiteidenväliset Tanssi Teatteri 24

25 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Muutokset hakumenettelyssä Kulttuuri- ja taideyhteisöt Uutena: liitteenä edellytetään alustava selvitys myös edellisen toimintakauden toiminnasta Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat Hakuaika siirtyy vuoden 2016 haussa marraskuulle 25

26 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Aiemmin kulttuuripalvelujen alle kohdistetut hakemukset voi kohdistaa myös seuraavaan: Maahanmuuttajayhdistykset Toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille Yhdistyksen tarkoitus on maahanmuuttajien oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta Rajaus: Toiminnan tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa Rajaus: Ei myönnetä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on alle 30 toimijaa tai jäsentä 26

27 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Liikuntapalvelujen avustukset Tampereella toimivat yhteisöt, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan sekä siihen liittyvään kansalaistoimintaan Toiminnan piirissä tulee olla yli 30 harrastajaa Arvioinnin painopisteissä selkeä muutos: määrällisiä tietoja painotetaan 80 % ja laadullisia 20 % Keskeinen painoarvo on toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrällä (eli liikkujien määrä), erityisesti alle 20-vuotiaat kerran viikossa vähintään 3 kk ajan vuodessa järjestettävän toimintaan osallistuva henkilö (ohjaajana tai liikkujana), yksi henkilö kirjataan osallistujaksi vain kerran vuodessa Jatkossa arvioinnissa painotetaan selkeämmin myös kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyneitä kustannuksia Laadullisessa arvioinnissa painotetaan kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä esim. liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen uusien liikkujien innostaminen haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (15-19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat) yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta 27

28 Päätöksenteko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta valmistelusta vastaa Johanna Riippi ) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten toiminta-avustukset täydentää olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalveluja asiakirjoista tulee voida todentaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistystoiminnan sisältö ja kustannukset Rajaus: avustusta ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia sisältöjä painotuksena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla sekä Terveystutkan käyttäminen tapahtumien ja kurssien tiedotuksessa Ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset Toiminta tukee päihteettömyyteen ja lisää päihteisiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvää kuntalaisten osaamista sekä edistää terveyttä Rajaus: Toiminnan tulee näkyä kuntalaisille esim. tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen kautta Tulee sisältää vertaisryhmä- ja/tai vertaistukitoimintaa 28

29 Päätöksenteko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta valmistelusta vastaa Johanna Riippi Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset Terveyttä ja toimintakykyä edistävää harrastustoimintaa Kohderyhmänä vammaiset ja pitkäaikaissairaat, iäkkäiden henkilöiden kohdalla ne, joiden toimintakyky on heikentynyt (ikä ei sinällään ole peruste) Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa Eläinsuojelutyön avustukset Yhdistys tukee sairaiden, vahingoittuneiden ja avun tarpeessa olevien eläinten auttamista sekä käytännön eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen eläinsuojeluviranomaisten kanssa valmistelusta vastaa Merja Bojang ) 29

30 Avustuspäätöksen jälkeen toimitettavat asiakirjat

31 Asiakirjojen toimittaminen päätöksen jälkeen Avustuksen saajien on toimitettava seuraavat asiakirjat edelliseltä toimintakaudelta klo mennessä: Vuoden 2014 hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. (Rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan suurilta toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain mukaan laadittava.) Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien erillinen allekirjoitettu lausunto eli tilintarkastuskertomus Lisävaatimus niille, joiden avustus on ollut edellisenä toimikautena vähintään euroa: tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä toimikaudelta sekä vuosikokouksen allekirjoitettu tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote pykälästä, jossa edellä mainitut toimintakertomus ja tilinpäätös on käsitelty 31

32 Asiakirjojen toimittaminen ja poikkeustilanteet Hakijoiden, jotka eivät voi toimittaa asiakirjoja toukokuun loppuun mennessä, tulee sopia poikkeavasta toimitusajasta myöntäjän kanssa Mikäli edellisen toimikauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen määräaikaan mennessä toimiteta, eikä myöntäjän kanssa ole sovittu poikkeavasta toimitusajasta, keskeytetään maksatus ja peritään jo maksettu avustuksen osuus sekä mahdolliset ennakot takaisin Puutteellisten hakemusten vuoksi avustus voidaan peruuttaa ja vapautuvat resurssit voidaan jakaa uudelleen Maksatus voidaan keskeyttää tai avustus peruuttaa myös seuraavissa tapauksissa: kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, tilityksiä tai selvityksiä määräajassa kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä yhteisön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhteisön taloudellisen tilanteen vuoksi päätös muuttuu muutoksenhaun johdosta 32

33 Maksatus Toiminta-avustuksen maksaminen Enintään : yhdessä erässä täydentävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen : kahdessa erässä neljässä erässä tai suurempi: kuukausittain tasasuuruisina erinä Maksatuksen edellytyksenä päätösten lainvoimaisuus ja edellisen toimikauden asiakirjojen toimittaminen (viimeinen tai ainoa erä) 33 Avustusennakot Poikkeustapauksissa avustuksista voidaan maksaa ennakkoa (haetaan vapaamuotoisesti erikseen hakuajan aikana) Ennakkoon voidaan maksaa enintään 50 % edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen määrästä

34 Avustuksen käyttäminen ja kirjaaminen Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Avustuksen käyttöä ei ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. 34

35 toiminta-avustukset ohjeet, muistilistat ja lomakkeet Kulttuuri, maahanmuuttajayhdistykset ja liikunta Suunnittelija Outi Koivisto Muut avustuskokonaisuudet Ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen

Tampereen kaupungin toimintaavustusten. hakeminen vuodelle 2016

Tampereen kaupungin toimintaavustusten. hakeminen vuodelle 2016 Tampereen kaupungin toimintaavustusten hakeminen vuodelle 2016 Vs. suunnittelupäällikkö Outi Lehtinen 30.11. ja 1.12.2015 esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2017

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2017 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2017 Suunnittelija Outi Lehtinen 29.11. ja 30.11.2016 esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset 1 Toiminta-avustuksia

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Hakijayhteisön rekisteröintivuosi ja numero TAI Y-tunnus:

Hakijayhteisön rekisteröintivuosi ja numero TAI Y-tunnus: Tampereen kaupungin toiminta-avustushakemus vuodelle 2017 Vuoden 2017 toiminta-avustusta haetaan 31.1.2017 klo 15.45 mennessä. Hakemus tulee toimittaa E- lomakkeella sähköiseen tietokantaan tai kirjallisesti

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Kulttuurin toimintaavustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely yhdistyksille

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty kh 2.11.2015 TRE:6394/00.01.01/2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Kehittämissuunnitelma 1 Kuvaus prosessista 2 Päätöksenteko Avustustoiminnan kehittämiseen liittyvät linjaukset Konsernihallinnon johtoryhmä 3.3.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty kh 21.11.2016 TAMPERE Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 Tämä ilmoitus koskee kaikkia niitä avustuksia, jotka myönnetään niistä Kotkan kaupungin talousarviossa 2017 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole nimetty avustuksensaajia.

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13. päivänä lokakuuta 2016 1 Sisällys 1.1 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ OHJAAVAT KIRKKOLAIN KOHDAT...

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2014 alkaen 1 Opas on tiivistelmä nuorisolautakunnan myöntämistä avustuksista ja siinä esitellään avustukset pääkohdittain.

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET

Vapaa-aikaltk LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikaltk 24.5.2007 LIITE 4 UUDENKAUPUNGIN VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUKSET 2 Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007 Päivityksen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 26.11.2013 113 KULTTUURIAVUSTUKSET 1. KOHDEAVUSTUS YHTEISÖILLE Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS

NUORISOAVUSTUSHAKEMUS NUORISOAVUSTUSHAKEMUS Opetus- ja kasvatuslautakunta Vuosiavustus Kohdeavustus Hakija Seura / Yhdistys / Ryhmä Kotipaikka Rekisteröintivuosi Maksaneita jäseniä 31.12. Pankki ja tilin numero Asiaa hoitaa

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE

KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuripalvelut AVUSTUSOHJE AVUSTUSOHJE 2 1. Yleistä Kokkolan kaupungin avustustoimintaa sääntelee avustussääntö (KH 24.10.2017 / 459). Avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käytön

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

1 (17) Iisalmen kaupunki Lähiosoite PL 10/ Pohjolankatu 14 Kotisivu:

1 (17) Iisalmen kaupunki Lähiosoite PL 10/ Pohjolankatu 14 Kotisivu: 1 (17) Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet KH 19.1.2015 3 (17) 1 Yleistä myöntää vuosittain avustuksia Iisalmelaisille rekisteröityneille yhdistyksille/yhteisöille. Tässä ohjeessa on kuvattu

Lisätiedot

Kulttuurin avustustoiminnan uudistaminen

Kulttuurin avustustoiminnan uudistaminen Kulttuurin avustustoiminnan uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Tavoitteena avustustoiminnan vaikuttavuus Erityisesti pienten summien myöntämiseen toiminta-avustusten hakuprosessi on vapaaehtoisvoimin

Lisätiedot

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö

PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset. perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö PIKAOPAS Nuorisolautakunnan avustukset perustuu: Nuorisoyhdistysten avustusohjesääntö 1.1.2011 alkaen 1 Tämä opas perustuu nuorisolautakunnan hyväksymään nuorisoyhdistysten avustusohjesääntöön 1.1.2011

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Liikuntapalveluiden avustusohje

Liikuntapalveluiden avustusohje Liikuntapalveluiden avustusohje 1 MIKKELIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Voimaan 1.5.2016 Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut edistää avustuksilla liikuntaa, kilpaurheilua ja niihin liittyvää

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Nuorisolautakunta Kehos/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (6) 123 Loma-aikojen leiriavustusten käyttö 2016 HEL 2016-000122 T 02 05 01 00 Päätös päätti 1. tarkentaa 28.1.2016 tehtyä loma-aikojen leiriavustuspäätöstä jätettyjen

Lisätiedot

Maahanmuuttajayhdistysten avustusten arviointikriteerien uudistaminen

Maahanmuuttajayhdistysten avustusten arviointikriteerien uudistaminen Maahanmuuttajayhdistysten avustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET

LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUKSET 1. YLEISTÄ Järvenpään kaupungin hallintosäännön 5.3.2013 25 mukaisesti sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustusmäärärahojen jakamisesta. Tekniset korjaukset liikuntalautakunnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET

VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET VUODEN 2009 TAIDE- JA KULTTUURILAITOSTEN TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivela 5.2.2009 Tilaajapäällikkö Tuula Martikainen: Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.11.2008 kokouksessaan vuoden 2009 talousarvion.

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen sivulla 4 mainittuihin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteet

Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteet Kuopion kaupunki Ohje 1 (5) Yhteistoiminta-avustuksen myöntämisen periaatteet Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 16.2.2016 15 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.3.2016 Yleistä Kuopion kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05.

Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/ /2015, 178/02.05. Maaseutulautakunta 11 18.02.2015 Maaseutulautakunta 18 15.04.2015 Kyläyhdistysten vuosiavustukset 110/02.05.01/2015, 178/02.05.01/2015 MAALTK 18.02.2015 11 Hallintosäännön 9 :n 4. momentin 8. kohdan mukaan

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet

OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS. Sivistyslautakunnan avustusohjeet OULAISTEN KAUPUNKI/SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyslautakunnan avustusohjeet 3 1. SIVISTYSLAUTAKUNNALTA HAETTAVAT AVUSTUKSET 4 2. SIVISTYSLAUTAKUNNAN AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ 4 3. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET

URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 6.11.2007 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.1.2008 1 RAISIOLAISTEN URHEILUSEUROJEN AVUSTUSOHJEET Liikuntalain 2 :n mukaan yleisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 54 Varhaiskasvatuslautakunnan päätettävät järjestöavustukset vuodelle 2016 HEL 2016-002665 T 02 05 01 00 Päätös Käsittely päätti myöntää avustuksia vuoden 2016

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Liikuntatoimi LIIKUNTATOIMEN AVUSTUS- JA PALKINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISTÄ Paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseksi Valkeakosken kaupungin liikuntatoimi myöntää vuosittain perusavustusta

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017

LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 PARIKKALAN KUNTA Sivistyslautakunta 1/5 LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET JA HAKUOHJEET VUODELLE 2017 Avustusten jakaminen Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle

HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Yhteisöt Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle HELSINGIN KAUPUNKI AVUSTUSHAKEMUS 1 (6) Viranomainen, jolle osoitetaan Päivämäärä Vuodelle Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5-6, sekä hakemuslomakkeen

Lisätiedot