Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: -> toiminta-avustukset

2 Tilaajalautakunnat vuonna 2015 Ikäihmisten palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Mikko Aaltonen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Leena Kostiainen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Maria Päivänen Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, esittelijä tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Mikko Aaltonen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen Osaamis- ja elinkeinotoiminnan lautakunta puheenjohtaja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, esittelijä tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs 2 Yhdyskuntalautakunta puheenjohtaja apulaispormestari Pekka Salmi, esittelijä tilaajapäällikkö Risto Laaksonen

3 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Lisätietoa myös muista avustuksista ja apurahoista Yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset Tuotantotuet, kohde- ja projektiavustukset Kohdeavustukset: Nuorisofoorumin stipendit ja avustukset, Lasten parlamentin avustukset, päivähoidon starttiraha, vanhempainyhdistysten avustukset (Avustukset historiikkeihin) -> ei haettavana v Ammattitaiteilijoiden stipendit -> rajoitettu haku, esittävät taiteet Lahjoitus- ja tukirahaston apurahat Tiedeapurahat Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset Hissiavustus Valtion korjaus- ja energia-avustukset asuinrakennuksille 3

4 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Yleistä Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta on Tampereella tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle. Hallinto ja kirjanpito Yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Avustuksen käyttöä voitava kirjanpidosta seurata, tilintarkastuslain ja yhdistyslain vaatimukset huomioitava. Seuranta Avustuksen myöntäjällä on oikeus vaatia selvityksiä ja tilityksiä avustuksen käytöstä. 4

5 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Toiminnan kulut tulee voida todentaa yhdistyksen kirjanpidosta. Myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Ei toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto eikä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä. Ei myöskään julkaisutoimintaan eikä palkintojen myöntämiseen. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa (strategiset tavoitteet tarkennetaan eri lautakuntien arviointikriteereissä). Avustuspäätöksessä huomioidaan avustettavan toiminnan laatu ja laajuus toiminnan suunnitelmallisuus, hakijan oma rahoitusosuus ja edellisten vuosien avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen 5

6 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Myöntäjä voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja. Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle. Lautakunnat ovat hyväksyneet eri avustuskokonaisuuksille avustuskriteerit, joita sovelletaan avustuspäätösten valmistelussa. Avustuskriteereissä voi olla edellytyksiä avustuksen myöntämiselle sekä painopisteitä, joiden perusteella määrärahat suunnataan. Vähintään euron avustuksille on asetettu erillisvaatimuksia sisäisen tarkastuksen ja talouden raportoinnin osalta. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. 6

7 Hakumenettely

8 Avustusten hakeminen Hakuaika (hakuaika päättyy perjantaina klo 15.45) Hakuilmoitus julkaistaan Aamulehdessä ja Tamperelaisessa sekä kaupungin kotisivuilla (julkaisu ) Käytössä on ensisijaisesti E-lomake, joka julkaistaan hakuajan alkaessa kotisivuilla Paperinen lomake on tuolloin myös noudettavissa keskusvirastotalolta (Aleksis Kiven katu 14-16) tai tulostettavissa netistä esimerkiksi tiedonkeruun pohjaksi Poikkeus: Taide- ja kulttuurilaitosten (ennalta määritelty joukko) avustuskokonaisuuden osalta hakuaika on jo ja päätös tehdään viimeistään Avustukset maksetaan joissain tapauksissa ennen lainvoimaisuutta eli valitusajan päättymistä. Mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu, hakijayhteisö sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset ja mahdolliset avustusennakot.

9 Avustusten hakeminen mennessä toimitetaan toiminta-avustushakemus liitteineen: hakemus mieluiten sähköisenä, liitteet paperisena Avustuslomakkeeseen täytetään: hakijayhteisön yhteystiedot, tilitiedot ja avustusasiain hoitajan tiedot avustussumma sekä tiivistelmä vuoden 2014 toiminnasta ja avustuksen käyttötarkoituksesta toimintatiedot: hakijayhteisön jäsenmäärä, toimijoiden kokonaismäärä, toiminnan säännöllisyys (käyntikerrat viikossa/kuukaudessa) sekä yhdistyksen itsensä järjestämät yleisötilaisuudet (lkm) ja niiden osallistujamäärät Poikkeus: liikuntapalvelujen toiminta-avustusta hakevilta kysytään laajemmin toimintaa kuvaavia tietoja Nuorisoyhdistykset ilmoittavat lisäksi toimintaan osallistuneet ikäkausittain 9

10 Avustusten hakeminen Avustuslomakkeeseen täytetään (jatkuu): Tampereen kaupungilta edellisenä 3 vuotena ( ) saadut toimintaavustukset sekä projekti- ja tuotantotuet, ostopalvelut ja muun sopimuksen nojalla saadut tulot Muut kuin Tampereen kaupungin myöntämät avustukset vuosina sekä haetut/myönnetyt avustukset vuodelle 2015 Yhteisön toimihenkilöt ja tilintarkastajat/toiminnantarkastajat Avustusasioiden hoitaja ilmoittaa lomakkeella, mikäli hänen yhteystietojaan käyttää kaupungin omasta ja/tai sidosryhmien toiminnasta tiedottamiseen 10

11 Avustusten hakeminen Toiminta-avustushakemukseen liitettävät asiakirjat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 (tai kuluvalle kaudelle ) viimeisin hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää: tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. Rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan suurilta toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain mukaan laadittava. Asiakirjoista tulee selvitä sen toiminnan kustannukset, mihin avustusta haetaan (mikäli yhdistyksen toiminta on laajempaa, vaaditaan erillinen laskelma) Viimeisin allekirjoitettu tilintarkastajien / toiminnantarkastajien erillinen lausunto eli tilintarkastuskertomus (sama kausi kuin tilinpäätös) yhteisön säännöt (VAIN mikäli niitä ei ole vielä toimitettu tai jos niihin on tullut muutoksia) lisäksi hakijat, joiden avustus on suunnattu festivaalin tai suuren yleisötapahtuman toteuttamiseen: helmikuun loppuun mennessä täydennetään ennakkotiedot edellisen toimikauden tuloksesta Päätöksen jälkeen edellytetään vielä täydentävien asiakirjojen eli edellisen vuoden tilinpäätösaineistojen toimittamista 11

12 Avustusten hakeminen Hakemusten ja liitteiden toimitus Muistilista avuksi hakuvaiheessa ja päätöksen jälkeen! Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo mennessä kirjaamoon. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta E-lomaketta käytettäessä toimitus sähköisesti, liitteet paperisina kirjaamoon. Paperiset hakulomakkeet toimitetaan tai postitetaan kirjaamoon: Tampereen kaupunki, kirjaamo PL 487, Tampere käyntiosoite Puutarhakatu 6 (ma-pe klo ) 12

13 Päätöksenteko Toiminta-avustushakemukset käsitellään tilaajalautakunnissa helmi-huhtikuun aikana (kokouspäivät julkaistaan nettisivuilla kun ne ovat tiedossa) Avustukset pyritään maksamaan päätöksen ja täydentävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen, mutta varsinkin kulttuurin ja liikunnan avustuksissa on ollut useiden viikkojen viivettä Samaan käyttötarkoitukseen toiminta-avustusta voi saada ainoastaan yhdeltä lautakunnalta. Käsittelijä voi tarvittaessa ohjata hakemuksen toiseen avustuskokonaisuuteen. Avustusta haetaan ensisijaisesti samasta avustuskokonaisuudesta, mistä avustusta on aiemminkin saatu Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle, kuluvan vuoden aikana kriteeristöjä on päivitetty avustusuudistuksen yhteydessä Kaikkien eri avustuskokonaisuuksien kriteerit ovat ladattavissa osoitteesta -> toiminta-avustukset 13

14 Hakuprosessiin (esim. asiakirjat ja niiden täydennykset) liittyvät tiedustelut: Kulttuurin, maahanmuuttajayhdistysten ja liikunnan avustukset Outi Koivisto ) Muut avustuskokonaisuudet: Pirjo-Liisa Länkinen ) Sisällölliset tiedustelut valmistelusta vastaaville (ks. seuraavat diat) 14

15 Avustuskokonaisuudet

16 Päätöksenteko Ikäihmisten palvelujen lautakunta ikäihmisten palvelujen toiminta-avustukset yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille yhdistyksille, jotka järjestävät omaisiaan hoitavia tukevaa toimintaa pääsääntöisesti yli 21-vuotiaita omaisiaan hoitaville tamperelaisille valmistelusta vastaa suunnittelija Essi Mäki-Hallila ) 16

17 Päätöksenteko Ikäihmisten palvelujen lautakunta AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Avustusta ei myönnetä liikuntaseuroille (avustetaan toisesta avustuskokonaisuudesta) Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin (edelleen mahdollista toteuttaa omarahoitteisesti) Aktiivisten toimijoiden määrän tulee olla vähintään 30 Uudet painotukset arvioinnissa: Avustuksella kannustetaan yhteisöllisen toiminnan ja vertaistuen tarjoamiseen arjen asioissa sekä osallisuuden lisääminen muun muassa tietoteknisiä taitoja parantamalla Terveystutka-palvelun käyttö tapahtumien tiedottamisessa ( Väestön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen mm. liikunnan avulla 17

18 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Kaljunen nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 18

19 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) Avustuskokonaisuuden nimi aikaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen avustukset lapsille ja nuorille Rajaus: voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta suunnattu lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön Toimintatavat: Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukeminen, perheen omien voimavarojen vahvistaminen Lisäksi päivähoitopalveluja korvaava kerhotoiminta (ei yksityisen hoidon tuen piirissä oleva) valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Kaljunen

20 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Ei tueta liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä tai muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan jossain muussa avustuskokonaisuudessa Ei tueta uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamista (yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle) Uutena painopisteenä toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrä (aiemmin jäsenmäärä) Uutena sisällöllisenä painopisteenä työntekijöiden koulutus (soveltuva koulutus tehtäviin, mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden osalta ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen) 20

21 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) Rajaus: nuorten itsensä järjestämä omaehtoinen harrastustoiminta sekä aikuisten järjestämä, lapsille ja nuorille suunnattu ohjattu harrastustoiminta ja nuorisotyö AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Toiminnassa tulee olla mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta (ei koske erityisryhmien toimintaa) Ei toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä Ei pelkkään leiritoimintaan tai muihin kertaluonteisiin toimintoihin valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 21

22 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistäminen (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyvät yhdistykset AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa Toiminnassa tulee olla mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 22

23 23 Yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Aiemmin kulttuuripalveluihin ohjatut hakemukset kohdistetaan tarkemmin: Kulttuuri- ja taideyhteisöt Paikallisesti keskeiset kulttuuri- ja taideyhdistykset, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua Ei hankkeisiin, taiteen perusopetukseen tai valtakunnallisille liitoille Toiminta on ympärivuotista Julkisen tuen osuus maksimissaan 80 % menoista Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat Vakiintuneet ja toistuvat tapahtumat ja festivaalit (toiminut vähintään 3 v.) Kesto 2-10 päivää, sisältää merkittävissä määrin esitystoimintaa Tapahtumat, jotka ovat alueellisella tai paikallisella tasolla kulttuuripoliittisesti merkittäviä ja aktivoivat ihmisiä, ovat ammattimaisesti toteutettuja Julkisen tuen osuus maksimissaan 80 % menoista Kulttuuriharrastusyhdistykset Säännöllinen ja tavoitteellinen kulttuurin harrastustoiminta Laaja-alaisuus: pääsääntöisesti toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 aktiivista toimijaa (ei koske erityisryhmiä tai lastenkulttuuria) Ei ammatinharjoittamiseen, retkitoimintaan, oppilaitosten sisäisille järjestöille, koulujen kannatusyhdistyksille tai taiteen perusopetukseen

24 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Hakemukset kohdistetaan alla listattuihin alakategorioihin Kulttuuri- ja taideyhteisöt Esittävä taide Kulttuuri- ja taideyhdistykset Kuorot Kirjallisuus Valtakunnalliset aluekeskukset Kulttuuritalot ja -keskukset Vapaa sivistystyö Tuotantoyhteisöt Kulttuuriharrastusyhdistykset Erityisryhmien kulttuuriharrastustoiminta Kaupunginosatoiminta (ml. yhteisöllisyyden lisääminen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen) Kirjallisuus Kuorot Kuvataide Lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen Orkesterit Taiteidenväliset Tanssi Teatteri 24

25 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Muutokset hakumenettelyssä Kulttuuri- ja taideyhteisöt Uutena: liitteenä edellytetään alustava selvitys myös edellisen toimintakauden toiminnasta Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat Hakuaika siirtyy vuoden 2016 haussa marraskuulle 25

26 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Aiemmin kulttuuripalvelujen alle kohdistetut hakemukset voi kohdistaa myös seuraavaan: Maahanmuuttajayhdistykset Toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille Yhdistyksen tarkoitus on maahanmuuttajien oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta Rajaus: Toiminnan tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa Rajaus: Ei myönnetä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on alle 30 toimijaa tai jäsentä 26

27 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Liikuntapalvelujen avustukset Tampereella toimivat yhteisöt, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan sekä siihen liittyvään kansalaistoimintaan Toiminnan piirissä tulee olla yli 30 harrastajaa Arvioinnin painopisteissä selkeä muutos: määrällisiä tietoja painotetaan 80 % ja laadullisia 20 % Keskeinen painoarvo on toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrällä (eli liikkujien määrä), erityisesti alle 20-vuotiaat kerran viikossa vähintään 3 kk ajan vuodessa järjestettävän toimintaan osallistuva henkilö (ohjaajana tai liikkujana), yksi henkilö kirjataan osallistujaksi vain kerran vuodessa Jatkossa arvioinnissa painotetaan selkeämmin myös kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyneitä kustannuksia Laadullisessa arvioinnissa painotetaan kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä esim. liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen uusien liikkujien innostaminen haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (15-19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat) yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta 27

28 Päätöksenteko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta valmistelusta vastaa Johanna Riippi ) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten toiminta-avustukset täydentää olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalveluja asiakirjoista tulee voida todentaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistystoiminnan sisältö ja kustannukset Rajaus: avustusta ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia sisältöjä painotuksena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla sekä Terveystutkan käyttäminen tapahtumien ja kurssien tiedotuksessa Ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset Toiminta tukee päihteettömyyteen ja lisää päihteisiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvää kuntalaisten osaamista sekä edistää terveyttä Rajaus: Toiminnan tulee näkyä kuntalaisille esim. tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen kautta Tulee sisältää vertaisryhmä- ja/tai vertaistukitoimintaa 28

29 Päätöksenteko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta valmistelusta vastaa Johanna Riippi Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset Terveyttä ja toimintakykyä edistävää harrastustoimintaa Kohderyhmänä vammaiset ja pitkäaikaissairaat, iäkkäiden henkilöiden kohdalla ne, joiden toimintakyky on heikentynyt (ikä ei sinällään ole peruste) Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa Eläinsuojelutyön avustukset Yhdistys tukee sairaiden, vahingoittuneiden ja avun tarpeessa olevien eläinten auttamista sekä käytännön eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen eläinsuojeluviranomaisten kanssa valmistelusta vastaa Merja Bojang ) 29

30 Avustuspäätöksen jälkeen toimitettavat asiakirjat

31 Asiakirjojen toimittaminen päätöksen jälkeen Avustuksen saajien on toimitettava seuraavat asiakirjat edelliseltä toimintakaudelta klo mennessä: Vuoden 2014 hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. (Rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan suurilta toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain mukaan laadittava.) Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien erillinen allekirjoitettu lausunto eli tilintarkastuskertomus Lisävaatimus niille, joiden avustus on ollut edellisenä toimikautena vähintään euroa: tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä toimikaudelta sekä vuosikokouksen allekirjoitettu tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote pykälästä, jossa edellä mainitut toimintakertomus ja tilinpäätös on käsitelty 31

32 Asiakirjojen toimittaminen ja poikkeustilanteet Hakijoiden, jotka eivät voi toimittaa asiakirjoja toukokuun loppuun mennessä, tulee sopia poikkeavasta toimitusajasta myöntäjän kanssa Mikäli edellisen toimikauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen määräaikaan mennessä toimiteta, eikä myöntäjän kanssa ole sovittu poikkeavasta toimitusajasta, keskeytetään maksatus ja peritään jo maksettu avustuksen osuus sekä mahdolliset ennakot takaisin Puutteellisten hakemusten vuoksi avustus voidaan peruuttaa ja vapautuvat resurssit voidaan jakaa uudelleen Maksatus voidaan keskeyttää tai avustus peruuttaa myös seuraavissa tapauksissa: kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, tilityksiä tai selvityksiä määräajassa kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä yhteisön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhteisön taloudellisen tilanteen vuoksi päätös muuttuu muutoksenhaun johdosta 32

33 Maksatus Toiminta-avustuksen maksaminen Enintään : yhdessä erässä täydentävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen : kahdessa erässä neljässä erässä tai suurempi: kuukausittain tasasuuruisina erinä Maksatuksen edellytyksenä päätösten lainvoimaisuus ja edellisen toimikauden asiakirjojen toimittaminen (viimeinen tai ainoa erä) 33 Avustusennakot Poikkeustapauksissa avustuksista voidaan maksaa ennakkoa (haetaan vapaamuotoisesti erikseen hakuajan aikana) Ennakkoon voidaan maksaa enintään 50 % edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen määrästä

34 Avustuksen käyttäminen ja kirjaaminen Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Avustuksen käyttöä ei ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. 34

35 toiminta-avustukset ohjeet, muistilistat ja lomakkeet Kulttuuri, maahanmuuttajayhdistykset ja liikunta Suunnittelija Outi Koivisto Muut avustuskokonaisuudet Ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen

Tampereen kaupungin toimintaavustusten. hakeminen vuodelle 2016

Tampereen kaupungin toimintaavustusten. hakeminen vuodelle 2016 Tampereen kaupungin toimintaavustusten hakeminen vuodelle 2016 Vs. suunnittelupäällikkö Outi Lehtinen 30.11. ja 1.12.2015 esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2017

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2017 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2017 Suunnittelija Outi Lehtinen 29.11. ja 30.11.2016 esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset 1 Toiminta-avustuksia

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Hakijayhteisön rekisteröintivuosi ja numero TAI Y-tunnus:

Hakijayhteisön rekisteröintivuosi ja numero TAI Y-tunnus: Tampereen kaupungin toiminta-avustushakemus vuodelle 2017 Vuoden 2017 toiminta-avustusta haetaan 31.1.2017 klo 15.45 mennessä. Hakemus tulee toimittaa E- lomakkeella sähköiseen tietokantaan tai kirjallisesti

Lisätiedot

Avustustoiminnan uudistaminen

Avustustoiminnan uudistaminen Avustustoiminnan uudistaminen Kulttuuriharrastusyhdistysten ja maahanmuuttajayhdistysten toimintaavustukset vuonna 2015 1 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta www.tampere.fi/avustukset

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Huom! TETOLAn, LANULAn ja SIVELAn toiminta-avustuskokonaisuuksia on avustusuudistuksen myötä ryhmitelty uudelleen vuoden 2015 hakuun.

Huom! TETOLAn, LANULAn ja SIVELAn toiminta-avustuskokonaisuuksia on avustusuudistuksen myötä ryhmitelty uudelleen vuoden 2015 hakuun. Tampereen kaupungin toiminta-avustushakemus vuodelle 2015 Vuoden 2015 toiminta-avustusta haetaan 30.1.2015 klo 15.45 mennessä. Hakemus tulee toimittaa E- lomakkeella sähköiseen tietokantaan tai kirjallisesti

Lisätiedot

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2018

Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2018 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2018 ts. suunnittelija Susanna Lundström 5.12. ja 7.12.2017 esitys on ladattavissa netistä: www.tampere.fi/avustukset -> toiminta-avustukset 1

Lisätiedot

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN

SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN Toiminta-avustusten arviointikriteerit 1 (10) SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tuula Martikainen 10.-12.12.2007

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tuula Martikainen 10.-12.12.2007 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tuula Martikainen 10.-12.12.2007 1 2 Tampereen toimintamallin uudistuksen avainasiat 1. Poliittisen päätöksenteon vahvistaminen 2. Palvelutuotannon

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

52 Ehkäisevään päihdetyöhön suunnattujen toiminta-avustusten myöntäminen vuodelle Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta

52 Ehkäisevään päihdetyöhön suunnattujen toiminta-avustusten myöntäminen vuodelle Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) 52 Ehkäisevään päihdetyöhön suunnattujen toiminta-avustusten myöntäminen vuodelle 2017 TRE:17/05.01.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Arto Ranta Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Kulttuurin toimintaavustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely yhdistyksille

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty kh 2.11.2015 TRE:6394/00.01.01/2015 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

47 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

47 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen. Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (5) 47 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen TRE:8/12.05.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 27.9.2016 2 Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa kohdeavustusten (myöh. avustus) jakamiseen.

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty kh 21.11.2016 Päivitys 2017, luonnos TAMPERE Tampereen kaupungin avustustoiminnan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö

Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunnan avustussääntö Nastolan aluejohtokunta 22.8.2017 41 Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto 24.8.2017 11 Kaupunginhallitus 4.9.2017 280 avustussääntö 2 (6) Sisällys 1. Avustuksen saajat...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustus- ja stipendisääntö Hyväksytty 9.12.2008 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 19.1.2016 1, liite 1 Liiikuntalautakunta 19.1.2016

Lisätiedot

Khall / 136

Khall / 136 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty kh 21.11.2016 TAMPERE Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

35 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen maahanmuuttajayhdistyksille. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

35 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen maahanmuuttajayhdistyksille. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2017 1 (5) 35 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen maahanmuuttajayhdistyksille TRE:12/12.03.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

VUODEN 2008 TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE

VUODEN 2008 TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE VUODEN 2008 TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN NUORISOYHDISTYKSILLE Lanula 3.4.2008 Suunnittelupäällikkö Lauri Savisaari: Vuoden 2008 yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset julistettiin haettaviksi

Lisätiedot

33 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen kaupunginosayhdistyksille. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri

33 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen kaupunginosayhdistyksille. Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri Tampere Ote pöytäkirjasta 3/2017 1 (5) 33 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen kaupunginosayhdistyksille TRE:11/00.01.08/2017 Valmistelija / lisätiedot: Savisaari Lauri Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o.

Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle. Vuosi. Yleishallinto. Seura/Yhdistys/Ryhmä. Osoite. Pankki ja tilin n:o. Avustushakemus Kaupungin avustus seuralle/yhdistykselle Vuosi Yleishallinto Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä Osoite Pankki ja tilin n:o Y-tunnus Kotipaikka Rekisteröitymisvuosi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh.nro

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sievin vapaa-aikalautakunta 6.5.2014 12 Liite 1 SIEVIN KUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ VA:6/010/2014 AVUSTUKSET YLEISTÄ Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi

Lisätiedot

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2

Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen. 4.2.2015 Avustustiimi 2 Järjestöilta 3.2.2015 kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 4.2.2015 Avustustiimi 2 Ohjelma Kahvitarjoilu Esittäytyminen Järjestöavustusten haku 2015 Hakuohjeet ja periaatteet Vuosiavustukset, lomake Kohdeavustukset,

Lisätiedot

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen

Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Tilaajalautakuntien avustustoiminnan uudistaminen Kehittämissuunnitelma 1 Kuvaus prosessista 2 Päätöksenteko Avustustoiminnan kehittämiseen liittyvät linjaukset Konsernihallinnon johtoryhmä 3.3.2014 Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.

Nuorten vapaat toimintaryhmät: Ryhmä, jonka toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. VIHDIN KUNTA Nuorisolautakunta 15.1.2003 4 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA NUORISOPALVELUT NUORISOYHDISTYSTEN JA VAPAIDEN NUORTEN TOIMINTARYHMIEN VUOSIAVUSTUKSET 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT: Paikalliset nuorisoyhdistykset:

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

48 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen nuorisotyöhön ja nuorten harrastustoimintaan. Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina

48 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen nuorisotyöhön ja nuorten harrastustoimintaan. Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (6) 48 Vuoden 2017 toiminta-avustusten myöntäminen nuorisotyöhön ja nuorten harrastustoimintaan TRE:7/12.05.00/2017 Valmistelija / lisätiedot: Järvelä Kristiina Valmistelijan

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö

L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö L I I K U N T A P A L V E L U J E N A V U S T U S O H J E S Ä Ä N T Ö Sisällys Liikunta-avustukset... 1 Avustusten haku... 1 Avustusten hakuaika... 1 Avustusmuodot... 2 1. Toiminta-avustukset... 2 2. Kohdeavustukset...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta 8.12.2015 2 1. Yleistä Karkkilan kaupunki varaa vuosittain talousarviossaan määrärahaa avustusten jakamiseen. Avustusten määrä

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2017

Kulttuuriavustussääntö 2017 Kulttuuriavustussääntö 2017 www.nurmijarvi.fi NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 Sisältö 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 2. AVUSTUKSET... 4 2.1 Tuotantotuki... 4 2.2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1. AVUSTUSKELPOISUUS 1 1.1. Avustukseen ja vuokravapauteen

Lisätiedot

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

Näitä avustuksia myönnetään kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille 10.11.2015 1 Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-, nuoriso-,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Liite Lii nro 2/14.12.2005 93 Liite Lii nro 2/19.12.2007 108 KIRKKONUMMEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty liikuntalautakunnassa 14.12.2005 93 Muutettu 19.12.2007 Voimassa 1.1.2008

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 20.08.2014 Sivu 1 / 1 2468/00.01.01/2014 65 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 Maria Rysti, puh. 050 541

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUS- JA STIPENDISÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2008 36 Muutokset hyväksytty: Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 18.11.2014 24, liite 1 Liikuntalautakunta 18.11.2014

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY VIRTAIN KAUPUNKI Liikunta- ja nuorisotoimi 15.02.2012 LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA MYÖNTÄMISMENETTELY Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty kh 21.11.2016 Ohjeet päivitetty kh 6.11.2017 TRE:6394/00.01.01/2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh 17.02.2016 Sivu 1 / 1 551/2016 02.05.01 24 terveyslautakunnan kohdeavustukset 1.1.2017 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. 050 359 9504 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksille myönnettävät avustukset

Yhdistyksille myönnettävät avustukset Yhdistyksille myönnettävät avustukset Säännöt ja ohjeet KFN 6, 11.02.2014 VÖYRIN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto Sivu 1. Yleistietoa yhdistysten avustuksista... 3 Tarkoitukset, joihin ei myönnetä

Lisätiedot

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat. Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Koulutustuki Perustoimintatuet Kohdennetut tuet Parhaat Paimion kaupunki, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Aiemmin jaettu avustuksia nyt tukia Säännöt on koottu Hakijan oppaaseen ja tukiperiaatteet ovat

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta

Lisätiedot

TAMPERE Muistio, 4. kokous 1 (3) Paikka Istuntosali Tammerkoski, Virastotalo Aleksis Kiven katu Erityisliikunnan edustaja: Tahlo-Jortikka Satu

TAMPERE Muistio, 4. kokous 1 (3) Paikka Istuntosali Tammerkoski, Virastotalo Aleksis Kiven katu Erityisliikunnan edustaja: Tahlo-Jortikka Satu TAMPERE Muistio, 4. kokous 1 (3) Pvm 30.11.2015 Seuraparlamentti Aika Ti 17.11.2015 klo 15 16.45 Paikka Istuntosali Tammerkoski, Virastotalo Aleksis Kiven katu 14 16 Kutsuttu Liikuntaseurojen edustajat:

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Liikuntajärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit

Www-osoitteen saa julkaista kaupungin www-sivuilla Kyllä Ei Yhdistyksen liikuntalajit Liikuntaseurojen toiminta-avustus 1 (5) Yhdistyksen perustiedot Yhdistyksen nimi Yhdistyksen osoite Pankkitili (IBAN) Rekisteröimisvuosi Y-tunnus Keskusjärjestö/-liitto Www-osoite Www-osoitteen saa julkaista

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011

Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen. Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Pirkkalan kunnan avustustoiminnan kehittäminen Keskustelutilaisuus 25.1.2011 Keskustelutilaisuus 25.1.2011 OHJELMA 18.00 Avustustoiminnan kehittämistarve ja -suunnitelma - alustajana Oskari Auvinen, kansliapäällikkö

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen

Kaupunginhallitus. Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille. Ohjeet ovat voimassa alkaen Kaupunginhallitus Yleiset avustusperiaatteet Avustukset yhdistyksille ja muille toimijoille Ohjeet ovat voimassa 1.1.2017 alkaen Sisällys 1 Yleiset periaatteet... 3 2 Avustusmuodot ja hakeminen... 3 2.1.

Lisätiedot

Järjestöavustushakemus

Järjestöavustushakemus Järjestöavustushakemus 1 (5) Nro Tutustu hyvinvointilautakunnan lausuntoon Oulun kaupungin avustusten myöntämisen yleisperiaatteista (Hyveltk 26.1.2017 5) ennen hakemuksen täyttämistä. Avustushakemus vuodelle

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET

KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET KEMPELEEN SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERIAATTEET Hyväksytty kirkkovaltuustossa 13. päivänä lokakuuta 2016 1 Sisällys 1.1 SEURAKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ OHJAAVAT KIRKKOLAIN KOHDAT...

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen toimintaavustusten. uudistaminen. Vaihtoehtojen vertailu

Liikuntapalvelujen toimintaavustusten. uudistaminen. Vaihtoehtojen vertailu Liikuntapalvelujen toimintaavustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely yhdistyksille

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN KOHDEAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EDELLYTYKSET... 3 3. LIIKUNTATOIMEN KOHDEAVUSTUS... 4 3.1 Liikuntatoimen kohdeavustuksen

Lisätiedot

66 Tampereen Viittomakieliset ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen

66 Tampereen Viittomakieliset ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten toiminta-avustuspäätökseen Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (8) Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen, 66, 17.05.2017 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen, 50, 26.04.2017 66 Tampereen Viittomakieliset ry:n

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017

KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 KOTKAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUONNA 2017 Tämä ilmoitus koskee kaikkia niitä avustuksia, jotka myönnetään niistä Kotkan kaupungin talousarviossa 2017 osoitetuista määrärahoista, joissa ei ole nimetty avustuksensaajia.

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustukset valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toimintaan vuonna 2018 Hakuaika: 29.9.2017-2.11.2017 klo 16:15 http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/valtakunnallisten-taide-ja-kulttuurifestivaalientoiminta

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen

AVUSTUKSET UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN. Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt Voimaantulo alkaen Nuoriso- ja liikuntaltk. 9.2.2011 LIITE 2 UUDENKAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET Vapaa-aikalautakunta hyväksynyt 3.12.2003 Voimaantulo 1.1.2004 alkaen Vapaa-aikalautakunta päivittänyt 24.5.2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018-

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018- 1 Luonnos 9.10.2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kansalaistoiminnan avustusohjeet 2018- Sosiaali-ja terveyspalvelujen neuvottelukunta (17.10.2017 ) 2 Sisällys 1 YLEISET AVUSTUSPERIAATTEET... 3 2 AVUSTUSMUODOT...

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot