Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Tampereen kaupungin toiminta-avustusten hakeminen vuodelle 2015 Suunnittelija Outi Koivisto 24. ja esitys on ladattavissa netistä: -> toiminta-avustukset

2 Tilaajalautakunnat vuonna 2015 Ikäihmisten palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Mikko Aaltonen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Leena Kostiainen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Maria Päivänen Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, esittelijä tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta (toiminta-avustukset) puheenjohtaja apulaispormestari Mikko Aaltonen, esittelijä vs. tilaajapäällikkö Taru Kuosmanen Osaamis- ja elinkeinotoiminnan lautakunta puheenjohtaja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, esittelijä tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs 2 Yhdyskuntalautakunta puheenjohtaja apulaispormestari Pekka Salmi, esittelijä tilaajapäällikkö Risto Laaksonen

3 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Lisätietoa myös muista avustuksista ja apurahoista Yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset Tuotantotuet, kohde- ja projektiavustukset Kohdeavustukset: Nuorisofoorumin stipendit ja avustukset, Lasten parlamentin avustukset, päivähoidon starttiraha, vanhempainyhdistysten avustukset (Avustukset historiikkeihin) -> ei haettavana v Ammattitaiteilijoiden stipendit -> rajoitettu haku, esittävät taiteet Lahjoitus- ja tukirahaston apurahat Tiedeapurahat Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustukset Hissiavustus Valtion korjaus- ja energia-avustukset asuinrakennuksille 3

4 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Yleistä Avustusta voidaan myöntää hakijalle, jonka kotipaikka ja toiminta on Tampereella tai hakijalle, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Tampereelle. Hallinto ja kirjanpito Yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty. Avustuksen käyttöä voitava kirjanpidosta seurata, tilintarkastuslain ja yhdistyslain vaatimukset huomioitava. Seuranta Avustuksen myöntäjällä on oikeus vaatia selvityksiä ja tilityksiä avustuksen käytöstä. 4

5 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Toiminta-avustusta voivat hakea yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua ja jotka ovat rekisteröityjä tai todistettavasti jättäneet rekisteröintihakemuksensa. Toiminnan kulut tulee voida todentaa yhdistyksen kirjanpidosta. Myönnetään yhdistyksen sääntöjen mukaiseen perustoimintaan. Ei toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto eikä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu ja jonka toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä. Ei myöskään julkaisutoimintaan eikä palkintojen myöntämiseen. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa (strategiset tavoitteet tarkennetaan eri lautakuntien arviointikriteereissä). Avustuspäätöksessä huomioidaan avustettavan toiminnan laatu ja laajuus toiminnan suunnitelmallisuus, hakijan oma rahoitusosuus ja edellisten vuosien avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen 5

6 Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet Ladattavissa sivulta Myöntäjä voi asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja. Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle. Lautakunnat ovat hyväksyneet eri avustuskokonaisuuksille avustuskriteerit, joita sovelletaan avustuspäätösten valmistelussa. Avustuskriteereissä voi olla edellytyksiä avustuksen myöntämiselle sekä painopisteitä, joiden perusteella määrärahat suunnataan. Vähintään euron avustuksille on asetettu erillisvaatimuksia sisäisen tarkastuksen ja talouden raportoinnin osalta. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. 6

7 Hakumenettely

8 Avustusten hakeminen Hakuaika (hakuaika päättyy perjantaina klo 15.45) Hakuilmoitus julkaistaan Aamulehdessä ja Tamperelaisessa sekä kaupungin kotisivuilla (julkaisu ) Käytössä on ensisijaisesti E-lomake, joka julkaistaan hakuajan alkaessa kotisivuilla Paperinen lomake on tuolloin myös noudettavissa keskusvirastotalolta (Aleksis Kiven katu 14-16) tai tulostettavissa netistä esimerkiksi tiedonkeruun pohjaksi Poikkeus: Taide- ja kulttuurilaitosten (ennalta määritelty joukko) avustuskokonaisuuden osalta hakuaika on jo ja päätös tehdään viimeistään Avustukset maksetaan joissain tapauksissa ennen lainvoimaisuutta eli valitusajan päättymistä. Mikäli päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu, hakijayhteisö sitoutuu palauttamaan maksetut avustukset ja mahdolliset avustusennakot.

9 Avustusten hakeminen mennessä toimitetaan toiminta-avustushakemus liitteineen: hakemus mieluiten sähköisenä, liitteet paperisena Avustuslomakkeeseen täytetään: hakijayhteisön yhteystiedot, tilitiedot ja avustusasiain hoitajan tiedot avustussumma sekä tiivistelmä vuoden 2014 toiminnasta ja avustuksen käyttötarkoituksesta toimintatiedot: hakijayhteisön jäsenmäärä, toimijoiden kokonaismäärä, toiminnan säännöllisyys (käyntikerrat viikossa/kuukaudessa) sekä yhdistyksen itsensä järjestämät yleisötilaisuudet (lkm) ja niiden osallistujamäärät Poikkeus: liikuntapalvelujen toiminta-avustusta hakevilta kysytään laajemmin toimintaa kuvaavia tietoja Nuorisoyhdistykset ilmoittavat lisäksi toimintaan osallistuneet ikäkausittain 9

10 Avustusten hakeminen Avustuslomakkeeseen täytetään (jatkuu): Tampereen kaupungilta edellisenä 3 vuotena ( ) saadut toimintaavustukset sekä projekti- ja tuotantotuet, ostopalvelut ja muun sopimuksen nojalla saadut tulot Muut kuin Tampereen kaupungin myöntämät avustukset vuosina sekä haetut/myönnetyt avustukset vuodelle 2015 Yhteisön toimihenkilöt ja tilintarkastajat/toiminnantarkastajat Avustusasioiden hoitaja ilmoittaa lomakkeella, mikäli hänen yhteystietojaan käyttää kaupungin omasta ja/tai sidosryhmien toiminnasta tiedottamiseen 10

11 Avustusten hakeminen Toiminta-avustushakemukseen liitettävät asiakirjat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 (tai kuluvalle kaudelle ) viimeisin hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää: tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. Rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan suurilta toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain mukaan laadittava. Asiakirjoista tulee selvitä sen toiminnan kustannukset, mihin avustusta haetaan (mikäli yhdistyksen toiminta on laajempaa, vaaditaan erillinen laskelma) Viimeisin allekirjoitettu tilintarkastajien / toiminnantarkastajien erillinen lausunto eli tilintarkastuskertomus (sama kausi kuin tilinpäätös) yhteisön säännöt (VAIN mikäli niitä ei ole vielä toimitettu tai jos niihin on tullut muutoksia) lisäksi hakijat, joiden avustus on suunnattu festivaalin tai suuren yleisötapahtuman toteuttamiseen: helmikuun loppuun mennessä täydennetään ennakkotiedot edellisen toimikauden tuloksesta Päätöksen jälkeen edellytetään vielä täydentävien asiakirjojen eli edellisen vuoden tilinpäätösaineistojen toimittamista 11

12 Avustusten hakeminen Hakemusten ja liitteiden toimitus Muistilista avuksi hakuvaiheessa ja päätöksen jälkeen! Hakemukset katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli ne saapuvat määräpäivänä klo mennessä kirjaamoon. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään tutkimatta E-lomaketta käytettäessä toimitus sähköisesti, liitteet paperisina kirjaamoon. Paperiset hakulomakkeet toimitetaan tai postitetaan kirjaamoon: Tampereen kaupunki, kirjaamo PL 487, Tampere käyntiosoite Puutarhakatu 6 (ma-pe klo ) 12

13 Päätöksenteko Toiminta-avustushakemukset käsitellään tilaajalautakunnissa helmi-huhtikuun aikana (kokouspäivät julkaistaan nettisivuilla kun ne ovat tiedossa) Avustukset pyritään maksamaan päätöksen ja täydentävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen, mutta varsinkin kulttuurin ja liikunnan avustuksissa on ollut useiden viikkojen viivettä Samaan käyttötarkoitukseen toiminta-avustusta voi saada ainoastaan yhdeltä lautakunnalta. Käsittelijä voi tarvittaessa ohjata hakemuksen toiseen avustuskokonaisuuteen. Avustusta haetaan ensisijaisesti samasta avustuskokonaisuudesta, mistä avustusta on aiemminkin saatu Lautakunnat voivat vuosittain linjata painopisteitä avustusten myöntämiselle, kuluvan vuoden aikana kriteeristöjä on päivitetty avustusuudistuksen yhteydessä Kaikkien eri avustuskokonaisuuksien kriteerit ovat ladattavissa osoitteesta -> toiminta-avustukset 13

14 Hakuprosessiin (esim. asiakirjat ja niiden täydennykset) liittyvät tiedustelut: Kulttuurin, maahanmuuttajayhdistysten ja liikunnan avustukset Outi Koivisto ) Muut avustuskokonaisuudet: Pirjo-Liisa Länkinen ) Sisällölliset tiedustelut valmistelusta vastaaville (ks. seuraavat diat) 14

15 Avustuskokonaisuudet

16 Päätöksenteko Ikäihmisten palvelujen lautakunta ikäihmisten palvelujen toiminta-avustukset yhdistyksille, joiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti yli 65- vuotiaille tamperelaisille ikäihmisille yhdistyksille, jotka järjestävät omaisiaan hoitavia tukevaa toimintaa pääsääntöisesti yli 21-vuotiaita omaisiaan hoitaville tamperelaisille valmistelusta vastaa suunnittelija Essi Mäki-Hallila ) 16

17 Päätöksenteko Ikäihmisten palvelujen lautakunta AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Avustusta ei myönnetä liikuntaseuroille (avustetaan toisesta avustuskokonaisuudesta) Avustusta ei kohdenneta retkitoiminnan kuluihin (edelleen mahdollista toteuttaa omarahoitteisesti) Aktiivisten toimijoiden määrän tulee olla vähintään 30 Uudet painotukset arvioinnissa: Avustuksella kannustetaan yhteisöllisen toiminnan ja vertaistuen tarjoamiseen arjen asioissa sekä osallisuuden lisääminen muun muassa tietoteknisiä taitoja parantamalla Terveystutka-palvelun käyttö tapahtumien tiedottamisessa (www.tampere.fi/terveystutka/) Väestön toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen mm. liikunnan avulla 17

18 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Kaljunen nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 18

19 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) Avustuskokonaisuuden nimi aikaisemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen avustukset lapsille ja nuorille Rajaus: voidaan myöntää yhteisöille, joiden toiminta suunnattu lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen ja joiden toiminta keskittyy vapaa-aikana tapahtuvaan ennaltaehkäisevään työhön Toimintatavat: Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukeminen, perheen omien voimavarojen vahvistaminen Lisäksi päivähoitopalveluja korvaava kerhotoiminta (ei yksityisen hoidon tuen piirissä oleva) valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Kaljunen

20 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Perheitä tukevan työn toiminta-avustukset (sisältäen varhaiskasvatuksen avustukset) AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Ei tueta liikuntaseuroja, potilasjärjestöjä tai muuta sellaista toimintaa, jota tuetaan jossain muussa avustuskokonaisuudessa Ei tueta uskonnollisen tai poliittisen toiminnan harjoittamista (yhteisön aatteellinen tausta ei ole este avustuksen myöntämiselle) Uutena painopisteenä toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrä (aiemmin jäsenmäärä) Uutena sisällöllisenä painopisteenä työntekijöiden koulutus (soveltuva koulutus tehtäviin, mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden osalta ohjauksen ja koulutuksen järjestäminen) 20

21 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistäminen (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) Rajaus: nuorten itsensä järjestämä omaehtoinen harrastustoiminta sekä aikuisten järjestämä, lapsille ja nuorille suunnattu ohjattu harrastustoiminta ja nuorisotyö AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Toiminnassa tulee olla mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta lasta tai nuorta (ei koske erityisryhmien toimintaa) Ei toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia, erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja sisältöjä Ei pelkkään leiritoimintaan tai muihin kertaluonteisiin toimintoihin valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 21

22 Päätöksenteko Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistäminen (aiemmin nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset) Nuorten yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen keskittyvät yhdistykset AVUSTUSUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYT MUUTOKSET Toiminnan tulee olla säännöllistä ja tavoitteellista sekä nuorten itsensä organisoimaa ja hallinnoimaa Toiminnassa tulee olla mukana vähintään 30 alle 29-vuotiasta nuorta valmistelusta vastaa suunnittelija Outi Koivisto ) 22

23 23 Yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Aiemmin kulttuuripalveluihin ohjatut hakemukset kohdistetaan tarkemmin: Kulttuuri- ja taideyhteisöt Paikallisesti keskeiset kulttuuri- ja taideyhdistykset, joiden toiminta on vakiintunutta ja ammattimaisesti toteutettua Ei hankkeisiin, taiteen perusopetukseen tai valtakunnallisille liitoille Toiminta on ympärivuotista Julkisen tuen osuus maksimissaan 80 % menoista Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat Vakiintuneet ja toistuvat tapahtumat ja festivaalit (toiminut vähintään 3 v.) Kesto 2-10 päivää, sisältää merkittävissä määrin esitystoimintaa Tapahtumat, jotka ovat alueellisella tai paikallisella tasolla kulttuuripoliittisesti merkittäviä ja aktivoivat ihmisiä, ovat ammattimaisesti toteutettuja Julkisen tuen osuus maksimissaan 80 % menoista Kulttuuriharrastusyhdistykset Säännöllinen ja tavoitteellinen kulttuurin harrastustoiminta Laaja-alaisuus: pääsääntöisesti toiminnan piirissä tulee olla vähintään 30 aktiivista toimijaa (ei koske erityisryhmiä tai lastenkulttuuria) Ei ammatinharjoittamiseen, retkitoimintaan, oppilaitosten sisäisille järjestöille, koulujen kannatusyhdistyksille tai taiteen perusopetukseen

24 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Hakemukset kohdistetaan alla listattuihin alakategorioihin Kulttuuri- ja taideyhteisöt Esittävä taide Kulttuuri- ja taideyhdistykset Kuorot Kirjallisuus Valtakunnalliset aluekeskukset Kulttuuritalot ja -keskukset Vapaa sivistystyö Tuotantoyhteisöt Kulttuuriharrastusyhdistykset Erityisryhmien kulttuuriharrastustoiminta Kaupunginosatoiminta (ml. yhteisöllisyyden lisääminen ja paikallisidentiteetin vahvistaminen) Kirjallisuus Kuorot Kuvataide Lastenkulttuurin sisältöjen kehittäminen Orkesterit Taiteidenväliset Tanssi Teatteri 24

25 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Muutokset hakumenettelyssä Kulttuuri- ja taideyhteisöt Uutena: liitteenä edellytetään alustava selvitys myös edellisen toimintakauden toiminnasta Festivaalit ja suuret yleisötapahtumat Hakuaika siirtyy vuoden 2016 haussa marraskuulle 25

26 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Aiemmin kulttuuripalvelujen alle kohdistetut hakemukset voi kohdistaa myös seuraavaan: Maahanmuuttajayhdistykset Toiminta on suunnattu Tampereella asuville maahanmuuttajille Yhdistyksen tarkoitus on maahanmuuttajien oman kulttuurin ja identiteetin säilyttäminen ja/tai valtakulttuuriin kotouttava toiminta Rajaus: Toiminnan tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa Rajaus: Ei myönnetä yhdistykselle, jonka toiminnan piirissä on alle 30 toimijaa tai jäsentä 26

27 Päätöksenteko Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tiedustelut suunnittelija Outi Koivisto ) Liikuntapalvelujen avustukset Tampereella toimivat yhteisöt, joiden toiminta keskittyy pääosin tamperelaisille suunnattuun terveyttä edistävään liikuntaan sekä siihen liittyvään kansalaistoimintaan Toiminnan piirissä tulee olla yli 30 harrastajaa Arvioinnin painopisteissä selkeä muutos: määrällisiä tietoja painotetaan 80 % ja laadullisia 20 % Keskeinen painoarvo on toimintaan aktiivisesti osallistuneiden määrällä (eli liikkujien määrä), erityisesti alle 20-vuotiaat kerran viikossa vähintään 3 kk ajan vuodessa järjestettävän toimintaan osallistuva henkilö (ohjaajana tai liikkujana), yksi henkilö kirjataan osallistujaksi vain kerran vuodessa Jatkossa arvioinnissa painotetaan selkeämmin myös kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyneitä kustannuksia Laadullisessa arvioinnissa painotetaan kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämistä esim. liikkumattomuuden vähentäminen ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen uusien liikkujien innostaminen haasteellisten kohderyhmien tavoittaminen (15-19-v., erityisryhmät, yli 70-vuotiaat) yhteistyö muiden toimijoiden kanssa esim. terveyden edistämisen näkökulmasta 27

28 Päätöksenteko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta valmistelusta vastaa Johanna Riippi ) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten toiminta-avustukset täydentää olemassa olevia sosiaali- ja terveyspalveluja asiakirjoista tulee voida todentaa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja potilasyhdistystoiminnan sisältö ja kustannukset Rajaus: avustusta ei myönnetä toimintaan, jossa ei ole säännöllisiä ja jatkuvia sisältöjä painotuksena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen liikunnan avulla sekä Terveystutkan käyttäminen tapahtumien ja kurssien tiedotuksessa Ehkäisevän päihdetyön toiminta-avustukset Toiminta tukee päihteettömyyteen ja lisää päihteisiin ja yleiseen hyvinvointiin liittyvää kuntalaisten osaamista sekä edistää terveyttä Rajaus: Toiminnan tulee näkyä kuntalaisille esim. tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen kautta Tulee sisältää vertaisryhmä- ja/tai vertaistukitoimintaa 28

29 Päätöksenteko Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta valmistelusta vastaa Johanna Riippi Soveltavan liikunnan (erityisliikunnan) toiminta-avustukset Terveyttä ja toimintakykyä edistävää harrastustoimintaa Kohderyhmänä vammaiset ja pitkäaikaissairaat, iäkkäiden henkilöiden kohdalla ne, joiden toimintakyky on heikentynyt (ikä ei sinällään ole peruste) Toiminnan tulee olla kohderyhmälle avointa Eläinsuojelutyön avustukset Yhdistys tukee sairaiden, vahingoittuneiden ja avun tarpeessa olevien eläinten auttamista sekä käytännön eläinsuojelutyötä yhteistyössä alueen eläinsuojeluviranomaisten kanssa valmistelusta vastaa Merja Bojang ) 29

30 Avustuspäätöksen jälkeen toimitettavat asiakirjat

31 Asiakirjojen toimittaminen päätöksen jälkeen Avustuksen saajien on toimitettava seuraavat asiakirjat edelliseltä toimintakaudelta klo mennessä: Vuoden 2014 hallituksen jäsenten allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili sekä kustannuspaikkakohtainen laskelma. (Rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan suurilta toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain mukaan laadittava.) Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien erillinen allekirjoitettu lausunto eli tilintarkastuskertomus Lisävaatimus niille, joiden avustus on ollut edellisenä toimikautena vähintään euroa: tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien mahdolliset muistiot ja pöytäkirjat edelliseltä toimikaudelta sekä vuosikokouksen allekirjoitettu tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote pykälästä, jossa edellä mainitut toimintakertomus ja tilinpäätös on käsitelty 31

32 Asiakirjojen toimittaminen ja poikkeustilanteet Hakijoiden, jotka eivät voi toimittaa asiakirjoja toukokuun loppuun mennessä, tulee sopia poikkeavasta toimitusajasta myöntäjän kanssa Mikäli edellisen toimikauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen määräaikaan mennessä toimiteta, eikä myöntäjän kanssa ole sovittu poikkeavasta toimitusajasta, keskeytetään maksatus ja peritään jo maksettu avustuksen osuus sekä mahdolliset ennakot takaisin Puutteellisten hakemusten vuoksi avustus voidaan peruuttaa ja vapautuvat resurssit voidaan jakaa uudelleen Maksatus voidaan keskeyttää tai avustus peruuttaa myös seuraavissa tapauksissa: kaupunki ei saa vaatimiaan asiakirjoja, tilityksiä tai selvityksiä määräajassa kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä yhteisön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhteisön taloudellisen tilanteen vuoksi päätös muuttuu muutoksenhaun johdosta 32

33 Maksatus Toiminta-avustuksen maksaminen Enintään : yhdessä erässä täydentävien asiakirjojen toimittamisen jälkeen : kahdessa erässä neljässä erässä tai suurempi: kuukausittain tasasuuruisina erinä Maksatuksen edellytyksenä päätösten lainvoimaisuus ja edellisen toimikauden asiakirjojen toimittaminen (viimeinen tai ainoa erä) 33 Avustusennakot Poikkeustapauksissa avustuksista voidaan maksaa ennakkoa (haetaan vapaamuotoisesti erikseen hakuajan aikana) Ennakkoon voidaan maksaa enintään 50 % edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen määrästä

34 Avustuksen käyttäminen ja kirjaaminen Yhteisön on kirjattava kaupungin kunakin vuonna myöntämä avustus kokonaisuudessaan myöntämisvuoden tuloksi yhteisön kirjanpidossa. Avustuksen käyttöä ei ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. 34

35 toiminta-avustukset ohjeet, muistilistat ja lomakkeet Kulttuuri, maahanmuuttajayhdistykset ja liikunta Suunnittelija Outi Koivisto Muut avustuskokonaisuudet Ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 Vapaa-ajan lautakunta

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen taloudellinen avustaminen suurissa kaupungeissa vuonna 2014 Tyyne Hakkarainen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 2014 1 Tässä selvityksessä tarkastellaan kuusikkokuntien

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS

UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS UTAJÄRVEN KUNNAN YHDISTYSAVUSTUSTEN OHJEISTUS 1 Sisällys 1. YLEISTÄ... 2 2. AVUSTAMISEN PIIRIIN KUULUVA TOIMINTA... 2 2.1. Kunnanhallituksen talousarviosta maksettavat avustukset.... 2 2.2. Kulttuuritoimen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET

SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Siuntion kunta Sivistyslautakunta 10.2.2011 9 Voimassa 1.1.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN PERIAATTEET Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 :n mukaisesti

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten jakamisen päätöksentekotasot Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat: KOKKOLAN KAUPUNKI Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta AVUSTUSOHJE Yleisen kulttuuritoiminnan avustuksille Kokkolan kaupungissa Kokkolan kaupungin yleiseen kulttuuritoimintaan liittyvät avustukset ovat

Lisätiedot

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle

Avustushakemus 4.2.2013. Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE. Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Dnro Saapumispvm HAKEMUS KERAVAN NUORISOPALVELUILLE Kohdeavustuksen saamiseksi yhdistykselle tai yhteisölle Hakemus koskee rastilla merkittyä rastilla merkittyä kohdeavustusta Palkkausavustus Avustus kansainväliseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi 09.06.2015 Sivu 1 / 1 2688/02.05.01/2015 63 Espoon sosiaali- ja terveystoimen avustusperiaatteet vuodelle 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Maritta Samuelsson, puh. 050 520 1275 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ

VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ VAPAA-AIKA- JA KULTTUURITOIMEN AVUS- TUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 29.9.2011 37 SISÄLLYSLUETTELO Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen avustusten muodot 1 Hakukelpoisuus avustukseen ja avustuksen määrä 1 Avustuksen

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot