PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 11/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ismo Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo Alestalo Jukka varajäsen Keto-oja Risto " Tuominen Marita " Tuominen Tommi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutosjohtaja Hermunen Mauri Ketola Vesa Koskinen Seppo Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Paassilta Simo Puustinen Heimo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka

2 Järjestelytoimikunta N:o Sola Aarno Söderlund Christina Vanhatalo Pentti Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo talousjohtaja Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallintojohtaja Pohjola Timo tietohallintojohtaja Heimo Jarmo kaupunginarkkitehti Muutoksenhakuohjeiden osalta viitataan järjestelytoimikunnan tekemään päätökseen 24. Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Tommi Tuominen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 29. toukokuuta 2008 Päivi Pölönen Helena Aaltonen

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 11/2008 Aika klo Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 131 < > Kiskon vanhustentukiyhdistyksen avustushakemus 132 < > Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena 133 < > Kumppanuussopimus päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo2009 välillä alkaen 134 < > Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle 135 < > Kiikalan lentokentän viemäriputki 136 < > Kylien nimien muuttaminen 137 < > Halikon sairaalan geriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avohoitopalveluiden siirtyminen Salon kaupungille

4 Järjestelytoimikunta N:o < > Salo2009 riskienhallinnan arviointi sekä vakuutusten kilpailuttaminen 139 < > Salon kaupungin sosiaalitoimen sovellusten laajentaminen Salo2009 käyttöön 140 < > Kumppanuussopimus palveluista Salon seudun mielenterveysseura ry:n ja Salo2009 välillä alkaen sekä järjestölähtöisen toiminnan avustus vuodelle 2009

5 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin. 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Päivi Pölönen ja Helena Aaltonen. 131 < > Kiskon vanhustentukiyhdistyksen avustushakemus Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on perustettu Yhdistys omistaa kaksi rivitalo Kuusitiellä, Toijan kylässä sekä vanhustenpalvelutalon, mikä sijaitsee Makasiinintiellä, Toijan kylässä. Kuusitien talon ovat yhdistyksen omistamalla tontilla ja Makasiinintien palvelutalo on Kiskon kunnan vuokratontilla. Kuusitien taloissa on yhteensä 18 huoneistoa ja yksi liiketila, mikä palvelee vammaisten päivätoimintatilana. Makasiinintien vuonna 1992 valmistunut palvelutalotalo käsittää 6 kpl 38,5 neliöisiä huoneistoja sekä ryhmäkodin yhteensä 90 m2, jossa on keittiö ja saunatilat. Lisäksi on vuonna 1997 valmistunut palvelutalo, missä on 9 kpl 38 neliöisiä asuntoja, joilla yhteinen juttunurkkaus yhteensä 22,95 neliötä Yhdistys on hakenut avustusta ja korkotukilainaa ARA:lta, kehitysvammaisten palvelutalon rakentamista varten. Valtion Asuntorahastolta on saatu varaus

6 Järjestelytoimikunta N:o euron korkotukilainavaraukseen sekä avustukseen euroa (päätöksistä kopiot liitteenä). Varaus raukeaa, ellei osapäätöshakemusta liitteineen ole toimitettu ARAan Hanke edellytti asemakaavan muuttamista. Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos hyväksyttiin Kiskon kunnanvaltuustossa ja se on lainvoimainen. Asuntoja tulisi olemaan n. 14 kpl. Kiskon kunnalta on saatu vakuus yleistentilojen ja tyhjillään olevien huoneistojen vuokraamisesta (päätöksestä kopio ohessa). Käsitelty myös järjestelytoimikunnassa Suunnitelmien edetessä Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry tarvitsee resursseja omien näkökohtiensa valmisteluun ja eteenpäinviemiseen rakennuskonsultointia ym. hankkeeseen liittyviin toimenpiteisiin. Tällaisen avun palkkaamiseen ei Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:llä tässä vaiheessa ole taloudellisia mahdollisuuksia. Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Tämän vuoksi Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry, esittää Salo 2009 järjestelytoimikunnalle, että se myöntäisi Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:lle euron avustuksen, joka käytettäisiin suunnitteluun ja asiantuntija-avun hankkimiseen. Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry toivoo, että järjestelytoimikunta suhtautuu anomukseemme myönteisesti, jotta nyt käynnistyvä hanke voitaisiin suunnitellussa aikataulussa toteuttaa. Tällöin uudet tilat olisivat alueen käytössä. Samalla pyydämme, että valitsisitte edustajanne nimettävään suunnittelutoimikuntaan, mikä lähtee kehittelemään hanketta eteenpäin. Tavoitteena ja tarpeen on myös kartoittaa alueen vammaiset, jotta tiedetään minkä asteisia vammaisia kyseissä palvelutalossa tullaan hoitamaan, minkä asteinen talon palveluaste tulee olla sekä muut rakentamiseen liittyvät asiat. Jukka Toivonen on lupautunut kilpailuttamaan suunnittelijat. Salossa 5.päivänä toukokuuta 2008 KISKON VANHUSTENTUKIYHDISTYS RY Hannele Arttila-Seisto isännöitsijä, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen SKV Isännöinti Oy Helsingintie Salo puh sähköposti Liitteet Erityishuoltopiirin lausunto Kiskon sosiaalilautakuna

7 Järjestelytoimikunta N:o Kiskon kunnanhallitus Kiskon kunnan hallitus Kiskon sosiaalilautakuna Valtion Asuntorahaston varaus korkotukilainasta Valtion Asuntorahaston varauspäätös avustuksesta Suunnitelma tilahanke- ja henkilösuunnitelma Järjestelytoimikunta 53 Vanhus- ja vammaispalveluiden investoinnit /Salo 2009 Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa Kiskon vanhustentukiyhdistyksen edellä esitettyä anomusta järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi. Samalla suunnittelutoimikunnan edustajaksi päätettiin nimetä vammaispalveluiden johtaja Mirkka Paijo. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä Kiskon vanhustentukiyhdistyksen anomuksen. Avustus maksetaan yhdistymisavustuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 132 < > Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena (KH ) Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote : "Valmistelija kaupunginarkkitehti. Salon seudun kuljetusyritykset ovat jättäneet kaupunginhallitukselle seuraavan hakemuksen: "Salon alueen jätehuoltoyrittäjien sekä Salon kaupungin välinen yhteistyösopimus (liite), jossa sovitaan jätteiden kuljetusjärjestelmän säilyttämisestä jätelain 10 2 mom mukaisesti sopimusperusteisena, on päättymässä Keskeisenä tavoitteenamme on, että jätteiden kuljettamiseen sekä erilaisten jätejakeiden hyödyntämiseen tarvittava sopimus uusittaisiin kymmeneksi (10) vuodeksi jätelain 10 2 mom. mukaisesti.

8 Järjestelytoimikunta N:o Viitteet: jätelaki 10 2 mom. - sopimusperusteinen jätteenkuljetus jätelaki 13 2 mom. - sopimusperusteinen jätteen hyödyntäminen jätelaki 34 - jätemaksuja koskeva sopimusperäisyys Täten anomme kohteliaimmin, että uusi yhteistyösopimuksemme astuisi voimaan välittömästi vanhan sopimuksen päättyessä. Tämä on ainoa tapa varmistaa alueemme toimiva ympäristönhuolto paikallisten yritysten toimintana. Kunnioittavasti: Salon Jätehuolto Oy KTK-Läänin Kuljetus Oy H. Koskinen Oy Salon Seudun Ympäristöhuolto Oy Liikkeenharjoittaja Ilkka Järvinen Someron Ympäristöhuolto Oy Yhtymä Kulta Toini Kulta Seppo ja Kulta Simo Salon Imuautot Oy Metallivälitys Lähdemaa & Aarnio" Kaupunginlakimies on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena Pyydettynä selvityksenä totean asiasta seuraavaa: Hakemus Salon Jätehuolto Oy sekä seitsemän muuta Salon talousalueen yritystä ovat esittäneet kaupunginhallitukselle jatkossopimuksen tekemistä jätteen kuljetusjärjestelmän säilyttämiseksi sopimusperusteisena. Voimassa oleva yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja se on voimassa saakka. Sopimuskausi jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sopimusosapuoli irtisano sitä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jätelaki Jätelain 10 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä asumisesta syntyneen jätteen kuljetus (kunnan järjestämä jätehuolto). Lain 10 2 momentin mukaan jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa tai sen osassa kunnan päätöksellä ja sen tarkemmin määräämillä ehdoilla myös siten, että jätteen haltija sopii siitä kuljetuksen suorittajan kanssa (sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Kuljetusjärjestelmän valinta / sopimus kuljetusyrittäjien kanssa Sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä. Tietojeni mukaan Salon kaupunginvaltuusto on tuolloisen jätehuoltolain perusteella päättänyt, että Salossa jätehuoltokuljetukset järjestetään lukien

9 Järjestelytoimikunta N:o sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena valtuuston päättämällä jätehuoltoalueella. Valtuuston päätökseen liittyi jätehuoltoaluetta koskeva karttaliite, jossa aluerajauksena on lähinnä asemakaava-alue. Jätteenkuljetusta koskeva järjestelmäpäätös on voimassa niin kauan kuin kunta asiasta toisin päättää. Tämänhetkistä tilannetta lienee tulkittava siten, että edellä mainittu valtuuston päätös sopimusperusteisesta kuljetusjärjestelmästä on nykyisen Salon osalta yhä voimassa ainakin asemakaava-alueella. Jätteenkuljetuksen järjestäminen on kunnan hallinnollinen tehtävä. Järjestelmän valintapäätös ei saavuta oikeusvoimaa. Kunta voi siten harkita tilanteen uudelleen. Harkintaa säätelevät kuitenkin hallinnon oikeusperiaatteet. Olennaista on, että järjestelmämuutokseen on kunnan edun kannalta riittävät ja hyväksyttävät perusteet. Kysymys on siten tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Päätös, jolla kunta ratkaisee jätteenkuljetuksen järjestämistavan, tulee tehdä valtuustossa. Koska osassa uuden Salon alueista on sopimusperusteinen järjestelmä ja osassa kunnan kilpailutettu järjestelmä, on luontevaa, että ratkaisun tekee uuden kunnan valtuusto. Viittaan tässä kuntajakolain 33 :ään, jonka mukaan lakkaavan kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joiden on katsottava kuntajaon muututtua kuuluvan toisen kunnan viranomaiselle ja jotka voidaan sille siirtää. Kunnan ei ole syytä sopimuksella rajata mahdollisuuttaan jätekuljetusjärjestelmän muuttamiseen. Koska kysymys on kunnan lakisääteisestä järjestämisvastuusta, ei määräajasta sopiminen saavuta oikeusvoimaa. Tämän vuoksi yrittäjien nyt esittämää jatkosopimusta ei mielestäni ole syytä tehdä. Voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on ainakin siinä vaiheessa ajankohtaista, jos uusi valtuusto päättää järjestää kuljetukset kunnan kilpailuttamana toimintana. Salo Esa Nieminen kaupunginlakimies Lausuntoa laadittaessa on käytössäni ollut muun ohella seuraava aineisto: Kuntaliiton aineistoa: Leena Eränkö-Pohjanraito : Jätteenkuljetuksesta kunnat.net: Etusivu» Mediapalvelu» Kuntaliiton mediatiedotteet : Kuntaliiton tiedote : Jätehuollon säilyttävä yhteiskunnan vastuulla Kuntaliiton hallituksen linjaukset jätelain uudistukseen Taustamuistio (Evästystä ja taustaa jätelain kokonaisuudelle)

10 Järjestelytoimikunta N:o Muu aineisto: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja (ote) Yhteistyösopimus " Rouskis Oy:n toimitusjohtajan lausunto liitteineen on tämän esityslistan liitteenä. Jätehuollon kuljetusjärjestelmästä päättäminen Salon seudun alueella on perustettavan uuden Salon kaupunginvaltuuston asia. Lausunnoista selviää, että molemmat kuljetusjärjestelmät sekä sopimusperusteinen että kunnan järjestämä ovat lainmukaisia. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus merkitsisi keskitetysti kilpailutettavaa jätteenkuljetusta. Keskitetyllä kilpailuttamisella saavutettaisiin mm. etuja, joista oheisissa lausunnoissa on mainittu. Tarjouskilpailu olisi avoin. Kaupunginlakimiehen lausunnon mukaan ko. sopimuksella ei ole syytä rajata mahdollisuutta jätekuljetusjärjestelmän muuttamiseen. Toisaalta koska muutos nykyiseen sopimusperusteiseen järjestelmään olisi suurehko nykyisille kuljetusliikkeille, tulisi heille varata kohtuullinen sopeutumisaika ko. muutosta varten. Muutosaika voisi olla vuoden 2011 loppuun saakka ja tähän saakka jätteitä kuljetettaisiin sopimusperusteisesti. Kaupunginarkkitehti: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että uuden Salon kaupungin järjestelytoimikunnalle ehdotetaan, ettei Salon alueen jätehuoltoyrittäjien ehdottamaa kymmenen vuoden yhteistyösopimusta jätteiden sopimusperusteisesta kuljetusjärjestelmästä hyväksytä, vaan alkaen siirrytään kaupungin alueella ns. kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen. Alpo Pauna ja Esko E Rannikko poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jäsen Rannikon tilalla oli varajäsen Pekka Viitanen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Jäsen Heinonen Viitasen kannattamana esitti seuraavan päätösehdotuksen: "Tekninen lautakunta katsoo, että kuljetusyrittäjien hakemus tarkoittaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Asiaa ratkaistaessa ei siten tule ottaa kantaa jätehuollon kuljetusjärjestelmän toteutukseen tulevaisuudessa, joten lautakunta päättää asian vain tehdyn hakemuksen pohjalta. Edellä olevan perusteella tekninen lautakunta ehdottaa asiassa toimivaltaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää jatkaa mainitun yhteistyösopimuksen voimassaoloa kymmenellä vuodella alkaen." Kimmo Tuominen ilmoitti kannattavansa kaupunginarkkitehdin esitystä.

11 Järjestelytoimikunta N:o Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginarkkitehdin esitys sai 1 äänen (Tuominen) ja Heinosen esitys 8 ääntä (Heinonen, Viitanen, Liusvaara, Laaksonen, Kirves, Stenberg, Salmi, Avellán). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja päätökseksi tulleen jäsen Heinosen esityksen. Tekninen lautakunta päätti, että se katsoo, että kuljetusyrittäjien hakemus tarkoittaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Asiaa ratkaistaessa ei siten tule ottaa kantaa jätehuollon kuljetusjärjestelmän toteutukseen tulevaisuudessa, joten lautakunta päättää asian vain tehdyn hakemuksen pohjalta. Edellä olevan perusteella tekninen lautakunta ehdottaa asiassa toimivaltaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää jatkaa mainitun yhteistyösopimuksen voimassaoloa kymmenellä vuodella alkaen. Pekka Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen." Jatkovalmistelu: Valmistelija kaupunginlakimies Esa Nieminen Kuntaliitto on antanut lausunnon asiassa. Lausunnon johtopäätösosio kuuluu seuraavasti: Johtopäätöksenä toteamme seuraavaa: Kaupungin ja lähtökohtaisesti valtuuston toimivaltaan kuuluu päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä jätehuollon tarpeiden mukaisesti. Jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaan päätökseen ei yleensä voida liittää määräaikaa poikkeuksena lyhyet määräajat tilanteissa, joissa on tiedossa muutoksia jätehuollossa. Jätteenkuljetusjärjestelmästä tai sitä koskevan päätöksen voimassaolosta ei voi tehdä sopimusta esimerkiksi jätteenkuljetusyrittäjien kanssa. Nyt kysymyksessä olevassa kaupungin ja jätteenkuljetusyrittäjien yhteistyösopimuksessa ei ole sovittu sopimusperusteisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä eikä siinä ole mitään jätteenkuljetusjärjestelmää koskevia kaupunkia sitovia määräyksiä. Yhteistyösopimus on väärinkäsityksien poistamiseksi syytä irtisanoa päättymään mahdollisimman pian.

12 Järjestelytoimikunta N:o Jätteenkuljetusyrittäjien on toimitettava sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljettamansa asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava jäte kaupungin järjestelmään Rouskis Oy:lle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi. Kuntauudistuksen jälkeenkin jätteenkuljetusjärjestelmät pysyvät voimassa sellaisina kuin ne kullakin alueella ovat olleet. Kuljetusjärjestelmä on yleensä viipymättä tarkistettava uutta kuntajakoa vastaavaksi. Toimivalta on lähtökohtaisesti uuden kunnan valtuustolla. Kuntaliiton kannanoton vuoksi Salon nykyisen kaupungin toimielinten ei ole syytä tässä vaiheessa ottaa kantaa jätteenkuljetuksen järjestämistapaan. Valmistelu ja päätöksenteko tulee jättää Salo2009-toimielinten tehtäviksi. Koska jätteenkuljetusjärjestelmät uudessa kunnassa poikkeavat toisistaan, on vuoden 2009 aikana syytä valmistella uudelle valtuustolle perusteltu päätösehdotus siitä, kumpi järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön. Jos ratkaisuna on kunnan kilpailuttama järjestelmä, johtaa päätös kilpailutuksen valmisteluun. Kilpailutuksen aluerajauksilla voidaan paikallisille yrityksille taata tasapuolinen mahdollisuus kilpailun voittamiseen. Kilpailutuksen perusteella valitun kuljetuksen täytäntöönpano lykkääntyy todennäköisesti vuoden 2012 puolelle, ellei myöhemmäksikin. Jos uusi valtuusto päättää sopimusperusteisen järjestelmän käyttöönotosta, tekevät asiakkaat sopimukset suoraan kuljetusyritysten kanssa. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin viime vuonna esimerkiksi Turussa. Todettakoon, ettei Turussa ole tehty kuljetusyritysten kanssa kunnan ja yrittäjien välistä sopimusta kuljetusjärjestelmästä. Kaupunginhallituksen on syytä tässä vaiheessa päättää vastauksen antamisesta kuljetusyrittäjien kirjeeseen. Kirjeessä pyydetään, että jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välistä yhteistyösopimusta sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmästä jatkettaisiin 10 vuodella. Kuntaliiton mukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä ei voi sopia kaupungin ja jätteenkuljetusyrittäjien kesken yksityisoikeudellisella sopimuksella. Kysymys ei ole yhteistyöstä eikä sopimuksenvaraisesta asiasta. Sinänsä kuljetusyrittäjien toive kunnan sitomisesta määräajaksi sopimusperusteiseen järjestelmään on ymmärrettävää, koska se toisi toimintaan jatkuvuutta ja varmuutta, joka mahdollistaisi kaluston uusimisen. Kuntaliiton lausunnon mukaan jätelain säännöksiin perustuvaa julkisoikeudellista päätöksentekoa ei kuitenkaan voida mainitulla perusteella rajoittaa. Liitteenä teknisessä lautakunnassa esillä olleet liitteet sekä kuntaliiton lausunto kokonaisuudessaan. Oheisaineistona on Rouskis Oy:n toimittama Jätelaitosyhdistyksen päivätty kannanotto sekä päivätty Salon Omakotiyhdistys ry:n ja Halikon Pienkiinteistöyhdistys ry:n yhteinen kannanotto. Edellä esitetyin perustein yrittäjille voidaan ilmoittaa, ettei sopimusta jatketa heidän esittämällään tavalla, koska nykyisellä Salon kaupungilla ei ole toimivaltaa päättää perustettavan Salon kaupunkiin toimintaan ja uuden Salon kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Nykyisen sopimuksen irtisanominen ei ole tässä vaiheessa tarpeen, koska sopimuksen 1 :ssä mahdollistetaan kilpailutettavaan

13 Järjestelytoimikunta N:o järjestelmään siirtyminen, jos siihen on perusteita. Päätös siitä, jatketaanko sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää vai siirrytäänkö kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään, kuuluu uuden Salon valmisteltavaksi ja sen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ilmoittaa jätehuoltoyritysten kirjeen allekirjoittajille, ettei sopimusta esitetyllä tavalla jatketa. Jätteenkuljetusjärjestelmän valintapäätös tehdään erillisen valmistelun pohjalta uudessa valtuustossa mahdollisesti vuoden 2009 aikana. Jos uusi valtuusto päätyy valitsemaan kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetusjärjestelmän, siirtyy järjestelmän toimeenpano käytännössä ainakin vuoden 2012 puolelle. Voimassa olevaa sopimusta, joka sopimustekstin mukaan ei sisällä kunnan sitoutumista määräaikaisesti sopimusperusteiseen järjestelmään, ei tässä vaiheessa irtisanota. Merkittiin, että Jyrki Toivonen, Seppo Juntti ja Irma Nieminen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Matti Rasila toimi pöytäkirjan pitäjänä tämän asian ajan. Juhani Nummentalo Marjatta Hyttisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus anoo järjestelytoimikunnalta lupaa jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Elovaara, Keto-oja, Seppälä, Vesa) ja Nummentalon/Hyttisen ehdotus viisi ääntä (Nummentalo, Hyttinen,Ilola, Erkkola, Tuominen). Kaupunginhallitus päätti anoa järjestelytoimikunnalta lupaa jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen Kaupungin ja jätehuoltoyritysten välisellä sopimuksella ei voida ratkaista valintaa sopimusperusteisen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen välillä. Sopimusperusteisessa järjestelmässä kunnan ja jätehuoltoyrityksen kesken ei voida sopia jätteenkuljetuksista, vaan sopimukset tehdään kuljetusyrittäjien ja kiinteistöjen kesken. Sopimusperusteinen järjestelmä jatkuu niin kauan kunnes kunta toisin päättää. Tällaisen linjapäätöksen tekeminen edellyttää kunnan johtamaa perusteellista valmistelutyötä. Toteutuvan kuntaliitoksen johdosta järjestelmän valintaa koskevan valmistelun käynnistäminen kuuluu uuden Salon kaupungin toimivaltaan.

14 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin päätös: Seppo Juntti, Mika Mannervesi, Irma Nieminen ja Pentti Vanhatalo poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunta - toteaa, että esitetyllä jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välisellä sopimuksella ei ole juridista eikä toiminnallista sitovuutta eikä siitä syystä ole perusteita sopimuksen jatkamiselle. - päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että se - toteaa, että esitetyllä jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välisellä sopimuksella ei ole juridista eikä toiminnallista sitovuutta eikä siitä syystä ole perusteita sopimuksen jatkamiselle. - päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Päätös: Esteellisinä kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat Esa Ojanen, Reijo Tuominen, Irma Nieminen, Seppo Juntti, Mika Mannervesi ja Pentti Vanhatalo. Pekka Rinne ehdotti Juha Punnan kannattamana, että järjestelytoimikunta antaa luvan jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Timo Lehti ehdotti Elovaaran kannattamana, että päätöksessä todetaan vain, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan äänestykset siten, että ensin kaksi muutosehdotusta asetetaan äänestyksessä vastakkain. Voittanut ehdotus asetetaan sitten toisessa äänestyksessä pohjaehdotusta vastaan. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Pekka Rinteen ja Timo Lehden ehdotuksista äänestettiin siten, että joka kannattaa Rinteen ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa Lehden ehdotusta äänestää ei. Äänestystulos: 8 jaa, 17 ei. Timo Lehden esitys voitti.

15 Järjestelytoimikunta N:o Pohjaehdotuksen ja Timo Lehden muutosehdotuksen välillä äänestettiin siten, että joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa muutosehdotusta äänestää ei. Äänestyksen tulos: Jaa 0, ei 17 ja tyhjiä 8. Äänestysluettelot ovat tämän pöytäkirjan liitteinä. - Järjestelytoimikunta päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. 133 < > Kumppanuussopimus päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo2009 välillä alkaen Salon seudun kymmenen kuntaa on ostanut päihdehuollon palveluita A- klinikkasäätiöltä. Muodostettaessa uusi Salo alkaen on aikaisemmat sopimukset purettava ja sopimus uudistettava. A-klinikan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty esittämään ns. kumppanuussopimusta A- klinikan ja Salon kaupungin välillä. Neuvoteltu sopimus sisältää kaikki A-klinikan tällä hetkellä tuottamat palvelut kokonaishintaan vuodelle Neuvotellun sopimushinnan perusteella A-klinikan avohoidon käyntihinnaksi muodostuu 43 (sisältää sekä polikliinisen hoidon, ikääntyneiden päihdeongelmaisten kotikäyntityön, tuetun asumisen käynnit, vertaistukityön ja toimintakeskuksien käynnit), Anjalansalon hoitokodin hoitopäivähinnaksi muodostuu 110 /vrk, Anjalansalon yhteisökodin hoitopäivähinnaksi 66 /vrk ja Louhelan kuntoutuskodin hoitopäivähinnaksi 100 /vrk. Kustannuslaskennassa on käytetty hyödyksi viime vuosien toteutuneita suoritemääriä ja vuodelta 2008 kolmen kuukauden tilastoja. Kaupunki maksaa palveluista määräytyvän korvauksen etukäteen neljännesvuosittain. Eräpäivä on kuukauden kolmas päivä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli säätiö joutuu sopimuksen osalta joltain tai kaikista palveluista arvonlisäverovelvolliseksi säätiöllä on oikeus takautuvasti lisätä kyseisten palveluiden hintaan arvonlisävero voimassa olevalla arvonlisäverokannalla. Vuonna 2008 Salon seudun kymmenen kunnan päihdehuollon menot ovat A- klinikkatoimelle yhteensä Vuoden 2008 menoihin yleiskorotusprosentti on kolme. A-klinikan lisäksi kunnat ovat ostaneet päihdehuollon laitoskuntoutusta, katkaisuhoitoa ja asumispalveluita yksityisiltä päihdehuollon laitoksilta ja hoitokodeilta. Lisäksi terveyskeskus tuottaa ennalta ehkäisevää valistustyötä ja varhaisen puuttumisen palveluita eri kohderyhmille, päihdehuollon ylläpito- ja korvaushoidon palveluita ja katkaisuhoidon palveluita. Erikoissairaanhoidosta ostetaan katkaisu- ja sairaalahoitoa vaativat päihdepalvelut. Näihin palveluihin on vuoden 2009 talousarviossa varattava riittävä määräraha. Päihdetyön kehittämiseen on viime vuosina alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ja Salon seudun kunnat ovat hakeneet erillistä valtionavustusta päihdepalvelujen kehittämiseksi Salon seudulla erityisesti selviämis- ja katkaisuhoitopalvelujen järjestämiseksi. Kehittämishankkeessa selvitetään selviämis- ja katkaisuaseman perustamisen kustannukset tila- ja henkilöstövarauksineen yhteistyössä kuntien, A- klinikan, kansanterveystyön kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia alkoholisairauksien

16 Järjestelytoimikunta N:o hoidossa järjestämällä riittävä palveluverkosto peruspalveluissa. Kehittämishankkeen jälkeen tehdään esitykset palvelurakenteen kehittämisestä Salon seudulla. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella selvitetään lisäksi erityisen päihdetyön kehittämisyksikön perustamistarvetta. Alustavasti useimmat Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat ovat olleet kiinnostuneita mahdollisuudesta osallistua päihdetyön kehittämisyksikön perustamiseen. Kunnat ovat ilmaisseet toiveenaan, että päihdetyön kehittämisyksikkö sijoittuisi A-klinikka säätiön palveluihin, vaikka hallinnoinnista vastaa kunta. A-klinikka säätiön kanssa käydyissä neuvotteluissa menossa olevista kehittämishankkeista on todettu, että niiden pohjalta mahdollisesti aiheutuvat palvelumuutokset huomioidaan kumppanuussopimusta tarkistamalla vuoden 2009 aikana. Esityksen liitteenä ovat kumppanuussopimus, palvelukuvaukset ja kustannuslaskelmat. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi kumppanuussopimuksen päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo 2009 välillä liitteenä olevassa muodossa. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä kumppanuussopimuksen päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo 2009 välillä liitteenä olevassa muodossa. Päätös: Hannu Ranta poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. 134 < > Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle Kai Saarimaa: Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa Halikon perhetukikeskuksen saneeraussuunnitelmasta. Salo2009 kunnista kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Salo, Halikko ja Perniö

17 Järjestelytoimikunta N:o Kuntayhtymän vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan Halikon perhetukikeskuksen toimintatilojen saneerauksen suunnittelutyöt aloitetaan vuonna 2008 ja varsinainen saneeraus tehdään vuoden 2009 aikana. Muutostöiden tavoitteena on perustaa perhetukikeskukseen kaksi erillistä asuinyksikköä, joissa kummassakin hoidettaisiin kuutta (seitsemää) lasta. Muutostyöt ovat välttämättömiä uuden lastensuojelulain velvoitteiden takia, mutta tilat ovat muutoinkin perusparannuksen tarpeessa. Muutostöiden kustannukset ovat alustavan laskennan mukaan noin euroa, jonka lisäksi tulee vielä suunnittelukustannukset noin euroa. Saneerauksen jälkeen hoitopaikkoja on 4-5 enemmän ja hoito- ja kasvatushenkilöstöön tarvitaan kuuden ohjaajan lisäys. Todellinen ohjaajien määrän lisäys on neljä ohjaajaa, koska kaksi ohjaajan vakanssia on täyttämättä siihen asti, kunnes remontti valmistuu. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää, että järjestelytoimikunta antaa Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Halikon perhetukikeskuksen muuttaminen kaksiosastoiseksi yksiköksi on perusteltua, koska lastensuojelun sijaishoitopaikkojen tarve on ollut suurempi kuin mihin kuntayhtymä on voinut vastata. Jos lastensuojelukuntayhtymä jatkaa hinnoiltaan kilpailukykyisten ja laadukkaiden lastensuojelun perushoitopalvelujen tuottamista, niille on myös kysyntää. Halikon perhetukikeskuksen muutostöiden investointi tulee kattaa lainarahoituksella, jolloin investoinnin kustannukset maksetaan hoitopäivähintojen kautta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää antaa Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Halikon perhetukikeskuksen muuttaminen kaksiosastoiseksi yksiköksi on perusteltua, koska lastensuojelun sijaishoitopaikkojen tarve on ollut suurempi kuin mihin kuntayhtymä on voinut vastata. Jos lastensuojelukuntayhtymä jatkaa hinnoiltaan kilpailukykyisten ja laadukkaiden lastensuojelun perushoitopalvelujen tuottamista, niille on myös kysyntää. Halikon perhetukikeskuksen muutostöiden investointi tulee kattaa lainarahoituksella, jolloin investoinnin kustannukset maksetaan hoitopäivähintojen kautta. Päätös: Risto Keto-oja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Järjestelytoimikunta N:o < > Kiikalan lentokentän viemäriputki Kiikalan kh : Parhaillaan on menossa Salon vedenhankintaprojektiin liittyvä kolmannen vaiheen putken rakentaminen Kiikalan kirkonkylästä lentokentän takana sijaitseville vedenottamoille. Kaivuutyön yhteydessä samaan putkikaivantoon sijoitettavaksi on suunniteltu myös viemäriputken asentaminen Kiikalan Härjänvatsasta Maxit Oy:n tehtaiden kautta lentokentälle. Toteutettavan viemäriputken myötä saadaan Maxitin tehdaskiinteistöt liitettyä kunnalliseen viemäriverkostoon. Myös lentokentän viemäröinti on järkevää toteuttaa vesiputken kaivuutyön yhteydessä. Lentokentän käytön kehittäminen edellyttää myös viemäröintikysymyksen asianmukaista järjestämistä. Viemäriputken kokonaiskustannusarvio on , josta Maxit Oy on lupautunut maksamaan osan siten että, kunnan kustannukseksi jää noin Kiikalan kunnanjohtaja ehdottaa: Päätetään toteuttaa hanke vesiputken kaivuutyön yhteydessä. Koska tähän hankkeeseen ei ole kunnan taloussuunnitelmassa erikseen varauduttu esitetään hanke järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin ja esitetään edelleen järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että Kiikalan lentokentän viemäriputkihanke hyväksytään toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Kiikalan kunta vastaa syntyvistä kustannuksista ja työn toteutuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että Kiikalan lentokentän viemäriputkihanke hyväksytään toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Kiikalan kunta vastaa syntyvistä kustannuksista ja työn toteutuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 Järjestelytoimikunta N:o < > Kylien nimien muuttaminen Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Juhani Suomela Maanmittauslaitoksen Turun maanmittaustoimistosta kirjoittaa: Kylien nimien muuttaminen Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Salon kaupungin sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kuntien lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin perustamisesta. Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus antanee myös uudelle Salon kaupungille numeron 734 eli se pysyy edelleen Salon kaupungin numerona. Tästä taas seuraa se, että kiinteistörekisterin pitäjänä maanmittaustoimisto yhdistää myös kiinteistörekisterissä nykyiset Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat Salon kaupunkiin. Tästä johtuen Salon kaupunkiin tulisi myös samannimisiä mutta eri alkuperää olevia rekisterikyliä. Sekaannusten välttämiseksi tällaisten kylien nimet on syytä muuttaa. Lisäksi muutaman muun kylän nimi olisi luonnollista tässä yhteydessä muuttaa. Kiinteistörekisterilain nojalla kylän nimen muuttamisesta päättää maanmittaustoimisto. Maanmittaustoimisto esittää, että 1) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Verkangas eli Vakuri nimi muutetaan nimeksi Verkangas. Paikallinen kotiseutuneuvos on myös tätä mieltä. 2) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Pohjankartano eli Pojogård nimi muutetaan nimeksi Pohjankartano. Tämä kylä on ollut alkuaan yksinäistalo, jonka nimi on ollut Pohjankartano eli Pojogård. Alkuperäisen Pohjankartanon eli Pojogårdin yksinäistalon seuraajana olevan kylän suurimman tilan nimi on muuttunut jo kauan sitten nimeksi Pohjankartano. Peruskartalla alueen nimenä on Pohjankartano. 3) nyt Kiskon kunnassa olevan kylän Kirkonkylä nimi muutetaan nimeksi Kiskon Kirkonkylä. Näin vältetään mahdolliset sekaannukset muiden nykyisten keskustaajamien välillä, vaikka tämä Kirkonkylä onkin ainoa tämän niminen kylä uudessa Salon kaupungissa. 4) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Järvenkylä nimi muutetaan nimeksi Träskböle. Näin vältetään uudessa Salon kaupungissa nyt Perniön kunnassa olevan Järvenkylän kylän ja nyt Muurlan kunnassa olevan Järven kylän sekaantuminen keskenään ja myös nyt Perniön kunnassa olevaan Matildedalissa olevaan alueeseen, jonka nimi on myös Järvenkylä. Tämä kylä on ollut alkuaan yksinäistalo, jonka nimi on ollut Träskböle aina vuoteen 1964, jolloin sen nimi muutettiin nimeksi Järvenkylä. Vuoden 1925 alusta oli jo yksi tila siirretty tästä kylästä Västanfjärdin kuntaan, jossa tämän kylän nimenä on ollut tähän asti Träskböle. Toisaalta alkuperäisen Träskbölen yksinäistalon seuraajana olevan kylän suurimman tilan nimenä on edelleen Träskböle. Ja siksi onkin toisaalta luonnollista, että tämän tilan omistaja myös kannattaa

20 Järjestelytoimikunta N:o kylän nimen palauttamista alkuperäiseksi eli Träskböleksi. Tätä tukee myös se, että kuntaliitokseen liittyen tämän kylän alueella olevan Järvenkyläntien nimi muutetaan kunnallisella päätöksellä nimeksi Träskbölentie. 5) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Ahtiala nimi muutetaan nimeksi Halikon Ahtiala erotuksena Suomusjärven kunnassa nyt olevasta kylästä Ahtiala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Suomusjärven Ahtiala. 6) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Anjala nimi muutetaan nimeksi Salon Anjala erotuksena Perniön kunnassa nyt olevasta kylästä Anjala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perniön Anjala. 7) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Arpalahti nimi muutetaan nimeksi Perniön Arpalahti erotuksena Suomusjärven kunnassa nyt olevasta kylästä Arpalahti, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Suomusjärven Arpalahti. 8) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Hämeenkylä nimi muutetaan nimeksi Salon Hämeenkylä erotuksena Perniön kunnassa nyt olevasta kylästä Hämeenkylä, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perniön Hämeenkylä. 9) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Isokylä nimi muutetaan nimeksi Salon Isokylä erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Isokylä, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Isokylä. 10) nyt Perttelin kunnassa olevan kylän Kajala nimi muutetaan nimeksi Perttelin Kajala erotuksena Kiskon kunnassa nyt olevasta kylästä Kajala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kiskon Kajala. 11) nyt Muurlan kunnassa olevan kylän Kaukola nimi muutetaan nimeksi Muurlan Kaukola erotuksena Perttelin kunnassa nyt olevasta kylästä Kaukola, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perttelin Kaukola. 12) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Kirjola nimi muutetaan nimeksi Salon Kirjola erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Kirjola, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Kirjola. 13) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Koski nimi muutetaan nimeksi Perniön Koski erotuksena Muurlan kunnassa nyt olevasta kylästä Koski, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Muurlan Koski. 14) nyt Kiskon kunnassa olevan kylän Kurkela nimi muutetaan nimeksi Kiskon Kurkela erotuksena Kuusjoen kunnassa nyt olevasta kylästä Kurkela, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kuusjoen Kurkela. 15) nyt Kuusjoen kunnassa olevan kylän Kuttila nimi muutetaan nimeksi Kuusjoen Kuttila erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Kuttila, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Kuttila. 16) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Laiterla nimi muutetaan nimeksi Perniön Laiterla erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Laiterla, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Laiterla. 17) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Lehtiniittu nimi muutetaan nimeksi Perniön Lehtiniittu erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Lehtiniittu, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Lehtiniittu. 18) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Marttila nimi muutetaan nimeksi Halikon Marttila erotuksena Kiskon kunnassa nyt olevasta kylästä Marttila, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kiskon Marttila. 19) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Meisala nimi muutetaan nimeksi Halikon Meisala erotuksena myös Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Meisala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Paimion Meisala, koska tämä kylän osa on aikaisemmin siirretty Paimion kaupungista.

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008

PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 PÖYTÄKIRJA JT 3/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 12.2.2008 klo 8.30 11.05 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 110 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 7/2007 Kokousaika 28.8.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali

KAARINAN KAUPUNKI Ohjausryhmä. Kokouspöytäkirja 8.5.2008 5/08. Kokousaika: Torstai 8.5.2008 klo 18.00 22.15. Kaupunginvirasto, valtuustosali 5/08 Kokousaika: Torstai klo 18.00 22.15 Kokouspaikka: Kaupunginvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT SIVU 29 KUNTAJAON MUUTTAMINEN KAARINAN KAUPUNGIN JA PIIKKIÖN KUNNAN VÄLILLÄ/ LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSEN

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi

Oikaisuvaatimus. Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Oikaisuvaatimus Mika Ilvesmäki Metsätie 13 40950 Muurame puh. 040 721 48 42 mika.ilvesmaki@nic.fi Muuramen asukaspalveluiden lautakunta PL 1, Virastotie 8 40951 Muurame Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot