PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 11/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ismo Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo Alestalo Jukka varajäsen Keto-oja Risto " Tuominen Marita " Tuominen Tommi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutosjohtaja Hermunen Mauri Ketola Vesa Koskinen Seppo Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Paassilta Simo Puustinen Heimo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka

2 Järjestelytoimikunta N:o Sola Aarno Söderlund Christina Vanhatalo Pentti Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo talousjohtaja Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallintojohtaja Pohjola Timo tietohallintojohtaja Heimo Jarmo kaupunginarkkitehti Muutoksenhakuohjeiden osalta viitataan järjestelytoimikunnan tekemään päätökseen 24. Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Tommi Tuominen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 29. toukokuuta 2008 Päivi Pölönen Helena Aaltonen

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 11/2008 Aika klo Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 131 < > Kiskon vanhustentukiyhdistyksen avustushakemus 132 < > Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena 133 < > Kumppanuussopimus päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo2009 välillä alkaen 134 < > Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle 135 < > Kiikalan lentokentän viemäriputki 136 < > Kylien nimien muuttaminen 137 < > Halikon sairaalan geriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avohoitopalveluiden siirtyminen Salon kaupungille

4 Järjestelytoimikunta N:o < > Salo2009 riskienhallinnan arviointi sekä vakuutusten kilpailuttaminen 139 < > Salon kaupungin sosiaalitoimen sovellusten laajentaminen Salo2009 käyttöön 140 < > Kumppanuussopimus palveluista Salon seudun mielenterveysseura ry:n ja Salo2009 välillä alkaen sekä järjestölähtöisen toiminnan avustus vuodelle 2009

5 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin. 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Päivi Pölönen ja Helena Aaltonen. 131 < > Kiskon vanhustentukiyhdistyksen avustushakemus Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on perustettu Yhdistys omistaa kaksi rivitalo Kuusitiellä, Toijan kylässä sekä vanhustenpalvelutalon, mikä sijaitsee Makasiinintiellä, Toijan kylässä. Kuusitien talon ovat yhdistyksen omistamalla tontilla ja Makasiinintien palvelutalo on Kiskon kunnan vuokratontilla. Kuusitien taloissa on yhteensä 18 huoneistoa ja yksi liiketila, mikä palvelee vammaisten päivätoimintatilana. Makasiinintien vuonna 1992 valmistunut palvelutalotalo käsittää 6 kpl 38,5 neliöisiä huoneistoja sekä ryhmäkodin yhteensä 90 m2, jossa on keittiö ja saunatilat. Lisäksi on vuonna 1997 valmistunut palvelutalo, missä on 9 kpl 38 neliöisiä asuntoja, joilla yhteinen juttunurkkaus yhteensä 22,95 neliötä Yhdistys on hakenut avustusta ja korkotukilainaa ARA:lta, kehitysvammaisten palvelutalon rakentamista varten. Valtion Asuntorahastolta on saatu varaus

6 Järjestelytoimikunta N:o euron korkotukilainavaraukseen sekä avustukseen euroa (päätöksistä kopiot liitteenä). Varaus raukeaa, ellei osapäätöshakemusta liitteineen ole toimitettu ARAan Hanke edellytti asemakaavan muuttamista. Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos hyväksyttiin Kiskon kunnanvaltuustossa ja se on lainvoimainen. Asuntoja tulisi olemaan n. 14 kpl. Kiskon kunnalta on saatu vakuus yleistentilojen ja tyhjillään olevien huoneistojen vuokraamisesta (päätöksestä kopio ohessa). Käsitelty myös järjestelytoimikunnassa Suunnitelmien edetessä Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry tarvitsee resursseja omien näkökohtiensa valmisteluun ja eteenpäinviemiseen rakennuskonsultointia ym. hankkeeseen liittyviin toimenpiteisiin. Tällaisen avun palkkaamiseen ei Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:llä tässä vaiheessa ole taloudellisia mahdollisuuksia. Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Tämän vuoksi Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry, esittää Salo 2009 järjestelytoimikunnalle, että se myöntäisi Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:lle euron avustuksen, joka käytettäisiin suunnitteluun ja asiantuntija-avun hankkimiseen. Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry toivoo, että järjestelytoimikunta suhtautuu anomukseemme myönteisesti, jotta nyt käynnistyvä hanke voitaisiin suunnitellussa aikataulussa toteuttaa. Tällöin uudet tilat olisivat alueen käytössä. Samalla pyydämme, että valitsisitte edustajanne nimettävään suunnittelutoimikuntaan, mikä lähtee kehittelemään hanketta eteenpäin. Tavoitteena ja tarpeen on myös kartoittaa alueen vammaiset, jotta tiedetään minkä asteisia vammaisia kyseissä palvelutalossa tullaan hoitamaan, minkä asteinen talon palveluaste tulee olla sekä muut rakentamiseen liittyvät asiat. Jukka Toivonen on lupautunut kilpailuttamaan suunnittelijat. Salossa 5.päivänä toukokuuta 2008 KISKON VANHUSTENTUKIYHDISTYS RY Hannele Arttila-Seisto isännöitsijä, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen SKV Isännöinti Oy Helsingintie Salo puh sähköposti Liitteet Erityishuoltopiirin lausunto Kiskon sosiaalilautakuna

7 Järjestelytoimikunta N:o Kiskon kunnanhallitus Kiskon kunnan hallitus Kiskon sosiaalilautakuna Valtion Asuntorahaston varaus korkotukilainasta Valtion Asuntorahaston varauspäätös avustuksesta Suunnitelma tilahanke- ja henkilösuunnitelma Järjestelytoimikunta 53 Vanhus- ja vammaispalveluiden investoinnit /Salo 2009 Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa Kiskon vanhustentukiyhdistyksen edellä esitettyä anomusta järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi. Samalla suunnittelutoimikunnan edustajaksi päätettiin nimetä vammaispalveluiden johtaja Mirkka Paijo. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä Kiskon vanhustentukiyhdistyksen anomuksen. Avustus maksetaan yhdistymisavustuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 132 < > Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena (KH ) Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote : "Valmistelija kaupunginarkkitehti. Salon seudun kuljetusyritykset ovat jättäneet kaupunginhallitukselle seuraavan hakemuksen: "Salon alueen jätehuoltoyrittäjien sekä Salon kaupungin välinen yhteistyösopimus (liite), jossa sovitaan jätteiden kuljetusjärjestelmän säilyttämisestä jätelain 10 2 mom mukaisesti sopimusperusteisena, on päättymässä Keskeisenä tavoitteenamme on, että jätteiden kuljettamiseen sekä erilaisten jätejakeiden hyödyntämiseen tarvittava sopimus uusittaisiin kymmeneksi (10) vuodeksi jätelain 10 2 mom. mukaisesti.

8 Järjestelytoimikunta N:o Viitteet: jätelaki 10 2 mom. - sopimusperusteinen jätteenkuljetus jätelaki 13 2 mom. - sopimusperusteinen jätteen hyödyntäminen jätelaki 34 - jätemaksuja koskeva sopimusperäisyys Täten anomme kohteliaimmin, että uusi yhteistyösopimuksemme astuisi voimaan välittömästi vanhan sopimuksen päättyessä. Tämä on ainoa tapa varmistaa alueemme toimiva ympäristönhuolto paikallisten yritysten toimintana. Kunnioittavasti: Salon Jätehuolto Oy KTK-Läänin Kuljetus Oy H. Koskinen Oy Salon Seudun Ympäristöhuolto Oy Liikkeenharjoittaja Ilkka Järvinen Someron Ympäristöhuolto Oy Yhtymä Kulta Toini Kulta Seppo ja Kulta Simo Salon Imuautot Oy Metallivälitys Lähdemaa & Aarnio" Kaupunginlakimies on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena Pyydettynä selvityksenä totean asiasta seuraavaa: Hakemus Salon Jätehuolto Oy sekä seitsemän muuta Salon talousalueen yritystä ovat esittäneet kaupunginhallitukselle jatkossopimuksen tekemistä jätteen kuljetusjärjestelmän säilyttämiseksi sopimusperusteisena. Voimassa oleva yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja se on voimassa saakka. Sopimuskausi jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sopimusosapuoli irtisano sitä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jätelaki Jätelain 10 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä asumisesta syntyneen jätteen kuljetus (kunnan järjestämä jätehuolto). Lain 10 2 momentin mukaan jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa tai sen osassa kunnan päätöksellä ja sen tarkemmin määräämillä ehdoilla myös siten, että jätteen haltija sopii siitä kuljetuksen suorittajan kanssa (sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Kuljetusjärjestelmän valinta / sopimus kuljetusyrittäjien kanssa Sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä. Tietojeni mukaan Salon kaupunginvaltuusto on tuolloisen jätehuoltolain perusteella päättänyt, että Salossa jätehuoltokuljetukset järjestetään lukien

9 Järjestelytoimikunta N:o sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena valtuuston päättämällä jätehuoltoalueella. Valtuuston päätökseen liittyi jätehuoltoaluetta koskeva karttaliite, jossa aluerajauksena on lähinnä asemakaava-alue. Jätteenkuljetusta koskeva järjestelmäpäätös on voimassa niin kauan kuin kunta asiasta toisin päättää. Tämänhetkistä tilannetta lienee tulkittava siten, että edellä mainittu valtuuston päätös sopimusperusteisesta kuljetusjärjestelmästä on nykyisen Salon osalta yhä voimassa ainakin asemakaava-alueella. Jätteenkuljetuksen järjestäminen on kunnan hallinnollinen tehtävä. Järjestelmän valintapäätös ei saavuta oikeusvoimaa. Kunta voi siten harkita tilanteen uudelleen. Harkintaa säätelevät kuitenkin hallinnon oikeusperiaatteet. Olennaista on, että järjestelmämuutokseen on kunnan edun kannalta riittävät ja hyväksyttävät perusteet. Kysymys on siten tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Päätös, jolla kunta ratkaisee jätteenkuljetuksen järjestämistavan, tulee tehdä valtuustossa. Koska osassa uuden Salon alueista on sopimusperusteinen järjestelmä ja osassa kunnan kilpailutettu järjestelmä, on luontevaa, että ratkaisun tekee uuden kunnan valtuusto. Viittaan tässä kuntajakolain 33 :ään, jonka mukaan lakkaavan kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joiden on katsottava kuntajaon muututtua kuuluvan toisen kunnan viranomaiselle ja jotka voidaan sille siirtää. Kunnan ei ole syytä sopimuksella rajata mahdollisuuttaan jätekuljetusjärjestelmän muuttamiseen. Koska kysymys on kunnan lakisääteisestä järjestämisvastuusta, ei määräajasta sopiminen saavuta oikeusvoimaa. Tämän vuoksi yrittäjien nyt esittämää jatkosopimusta ei mielestäni ole syytä tehdä. Voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on ainakin siinä vaiheessa ajankohtaista, jos uusi valtuusto päättää järjestää kuljetukset kunnan kilpailuttamana toimintana. Salo Esa Nieminen kaupunginlakimies Lausuntoa laadittaessa on käytössäni ollut muun ohella seuraava aineisto: Kuntaliiton aineistoa: Leena Eränkö-Pohjanraito : Jätteenkuljetuksesta kunnat.net: Etusivu» Mediapalvelu» Kuntaliiton mediatiedotteet : Kuntaliiton tiedote : Jätehuollon säilyttävä yhteiskunnan vastuulla Kuntaliiton hallituksen linjaukset jätelain uudistukseen Taustamuistio (Evästystä ja taustaa jätelain kokonaisuudelle)

10 Järjestelytoimikunta N:o Muu aineisto: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja (ote) Yhteistyösopimus " Rouskis Oy:n toimitusjohtajan lausunto liitteineen on tämän esityslistan liitteenä. Jätehuollon kuljetusjärjestelmästä päättäminen Salon seudun alueella on perustettavan uuden Salon kaupunginvaltuuston asia. Lausunnoista selviää, että molemmat kuljetusjärjestelmät sekä sopimusperusteinen että kunnan järjestämä ovat lainmukaisia. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus merkitsisi keskitetysti kilpailutettavaa jätteenkuljetusta. Keskitetyllä kilpailuttamisella saavutettaisiin mm. etuja, joista oheisissa lausunnoissa on mainittu. Tarjouskilpailu olisi avoin. Kaupunginlakimiehen lausunnon mukaan ko. sopimuksella ei ole syytä rajata mahdollisuutta jätekuljetusjärjestelmän muuttamiseen. Toisaalta koska muutos nykyiseen sopimusperusteiseen järjestelmään olisi suurehko nykyisille kuljetusliikkeille, tulisi heille varata kohtuullinen sopeutumisaika ko. muutosta varten. Muutosaika voisi olla vuoden 2011 loppuun saakka ja tähän saakka jätteitä kuljetettaisiin sopimusperusteisesti. Kaupunginarkkitehti: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että uuden Salon kaupungin järjestelytoimikunnalle ehdotetaan, ettei Salon alueen jätehuoltoyrittäjien ehdottamaa kymmenen vuoden yhteistyösopimusta jätteiden sopimusperusteisesta kuljetusjärjestelmästä hyväksytä, vaan alkaen siirrytään kaupungin alueella ns. kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen. Alpo Pauna ja Esko E Rannikko poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jäsen Rannikon tilalla oli varajäsen Pekka Viitanen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Jäsen Heinonen Viitasen kannattamana esitti seuraavan päätösehdotuksen: "Tekninen lautakunta katsoo, että kuljetusyrittäjien hakemus tarkoittaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Asiaa ratkaistaessa ei siten tule ottaa kantaa jätehuollon kuljetusjärjestelmän toteutukseen tulevaisuudessa, joten lautakunta päättää asian vain tehdyn hakemuksen pohjalta. Edellä olevan perusteella tekninen lautakunta ehdottaa asiassa toimivaltaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää jatkaa mainitun yhteistyösopimuksen voimassaoloa kymmenellä vuodella alkaen." Kimmo Tuominen ilmoitti kannattavansa kaupunginarkkitehdin esitystä.

11 Järjestelytoimikunta N:o Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginarkkitehdin esitys sai 1 äänen (Tuominen) ja Heinosen esitys 8 ääntä (Heinonen, Viitanen, Liusvaara, Laaksonen, Kirves, Stenberg, Salmi, Avellán). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja päätökseksi tulleen jäsen Heinosen esityksen. Tekninen lautakunta päätti, että se katsoo, että kuljetusyrittäjien hakemus tarkoittaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Asiaa ratkaistaessa ei siten tule ottaa kantaa jätehuollon kuljetusjärjestelmän toteutukseen tulevaisuudessa, joten lautakunta päättää asian vain tehdyn hakemuksen pohjalta. Edellä olevan perusteella tekninen lautakunta ehdottaa asiassa toimivaltaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää jatkaa mainitun yhteistyösopimuksen voimassaoloa kymmenellä vuodella alkaen. Pekka Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen." Jatkovalmistelu: Valmistelija kaupunginlakimies Esa Nieminen Kuntaliitto on antanut lausunnon asiassa. Lausunnon johtopäätösosio kuuluu seuraavasti: Johtopäätöksenä toteamme seuraavaa: Kaupungin ja lähtökohtaisesti valtuuston toimivaltaan kuuluu päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä jätehuollon tarpeiden mukaisesti. Jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaan päätökseen ei yleensä voida liittää määräaikaa poikkeuksena lyhyet määräajat tilanteissa, joissa on tiedossa muutoksia jätehuollossa. Jätteenkuljetusjärjestelmästä tai sitä koskevan päätöksen voimassaolosta ei voi tehdä sopimusta esimerkiksi jätteenkuljetusyrittäjien kanssa. Nyt kysymyksessä olevassa kaupungin ja jätteenkuljetusyrittäjien yhteistyösopimuksessa ei ole sovittu sopimusperusteisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä eikä siinä ole mitään jätteenkuljetusjärjestelmää koskevia kaupunkia sitovia määräyksiä. Yhteistyösopimus on väärinkäsityksien poistamiseksi syytä irtisanoa päättymään mahdollisimman pian.

12 Järjestelytoimikunta N:o Jätteenkuljetusyrittäjien on toimitettava sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljettamansa asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava jäte kaupungin järjestelmään Rouskis Oy:lle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi. Kuntauudistuksen jälkeenkin jätteenkuljetusjärjestelmät pysyvät voimassa sellaisina kuin ne kullakin alueella ovat olleet. Kuljetusjärjestelmä on yleensä viipymättä tarkistettava uutta kuntajakoa vastaavaksi. Toimivalta on lähtökohtaisesti uuden kunnan valtuustolla. Kuntaliiton kannanoton vuoksi Salon nykyisen kaupungin toimielinten ei ole syytä tässä vaiheessa ottaa kantaa jätteenkuljetuksen järjestämistapaan. Valmistelu ja päätöksenteko tulee jättää Salo2009-toimielinten tehtäviksi. Koska jätteenkuljetusjärjestelmät uudessa kunnassa poikkeavat toisistaan, on vuoden 2009 aikana syytä valmistella uudelle valtuustolle perusteltu päätösehdotus siitä, kumpi järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön. Jos ratkaisuna on kunnan kilpailuttama järjestelmä, johtaa päätös kilpailutuksen valmisteluun. Kilpailutuksen aluerajauksilla voidaan paikallisille yrityksille taata tasapuolinen mahdollisuus kilpailun voittamiseen. Kilpailutuksen perusteella valitun kuljetuksen täytäntöönpano lykkääntyy todennäköisesti vuoden 2012 puolelle, ellei myöhemmäksikin. Jos uusi valtuusto päättää sopimusperusteisen järjestelmän käyttöönotosta, tekevät asiakkaat sopimukset suoraan kuljetusyritysten kanssa. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin viime vuonna esimerkiksi Turussa. Todettakoon, ettei Turussa ole tehty kuljetusyritysten kanssa kunnan ja yrittäjien välistä sopimusta kuljetusjärjestelmästä. Kaupunginhallituksen on syytä tässä vaiheessa päättää vastauksen antamisesta kuljetusyrittäjien kirjeeseen. Kirjeessä pyydetään, että jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välistä yhteistyösopimusta sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmästä jatkettaisiin 10 vuodella. Kuntaliiton mukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä ei voi sopia kaupungin ja jätteenkuljetusyrittäjien kesken yksityisoikeudellisella sopimuksella. Kysymys ei ole yhteistyöstä eikä sopimuksenvaraisesta asiasta. Sinänsä kuljetusyrittäjien toive kunnan sitomisesta määräajaksi sopimusperusteiseen järjestelmään on ymmärrettävää, koska se toisi toimintaan jatkuvuutta ja varmuutta, joka mahdollistaisi kaluston uusimisen. Kuntaliiton lausunnon mukaan jätelain säännöksiin perustuvaa julkisoikeudellista päätöksentekoa ei kuitenkaan voida mainitulla perusteella rajoittaa. Liitteenä teknisessä lautakunnassa esillä olleet liitteet sekä kuntaliiton lausunto kokonaisuudessaan. Oheisaineistona on Rouskis Oy:n toimittama Jätelaitosyhdistyksen päivätty kannanotto sekä päivätty Salon Omakotiyhdistys ry:n ja Halikon Pienkiinteistöyhdistys ry:n yhteinen kannanotto. Edellä esitetyin perustein yrittäjille voidaan ilmoittaa, ettei sopimusta jatketa heidän esittämällään tavalla, koska nykyisellä Salon kaupungilla ei ole toimivaltaa päättää perustettavan Salon kaupunkiin toimintaan ja uuden Salon kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Nykyisen sopimuksen irtisanominen ei ole tässä vaiheessa tarpeen, koska sopimuksen 1 :ssä mahdollistetaan kilpailutettavaan

13 Järjestelytoimikunta N:o järjestelmään siirtyminen, jos siihen on perusteita. Päätös siitä, jatketaanko sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää vai siirrytäänkö kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään, kuuluu uuden Salon valmisteltavaksi ja sen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ilmoittaa jätehuoltoyritysten kirjeen allekirjoittajille, ettei sopimusta esitetyllä tavalla jatketa. Jätteenkuljetusjärjestelmän valintapäätös tehdään erillisen valmistelun pohjalta uudessa valtuustossa mahdollisesti vuoden 2009 aikana. Jos uusi valtuusto päätyy valitsemaan kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetusjärjestelmän, siirtyy järjestelmän toimeenpano käytännössä ainakin vuoden 2012 puolelle. Voimassa olevaa sopimusta, joka sopimustekstin mukaan ei sisällä kunnan sitoutumista määräaikaisesti sopimusperusteiseen järjestelmään, ei tässä vaiheessa irtisanota. Merkittiin, että Jyrki Toivonen, Seppo Juntti ja Irma Nieminen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Matti Rasila toimi pöytäkirjan pitäjänä tämän asian ajan. Juhani Nummentalo Marjatta Hyttisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus anoo järjestelytoimikunnalta lupaa jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Elovaara, Keto-oja, Seppälä, Vesa) ja Nummentalon/Hyttisen ehdotus viisi ääntä (Nummentalo, Hyttinen,Ilola, Erkkola, Tuominen). Kaupunginhallitus päätti anoa järjestelytoimikunnalta lupaa jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen Kaupungin ja jätehuoltoyritysten välisellä sopimuksella ei voida ratkaista valintaa sopimusperusteisen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen välillä. Sopimusperusteisessa järjestelmässä kunnan ja jätehuoltoyrityksen kesken ei voida sopia jätteenkuljetuksista, vaan sopimukset tehdään kuljetusyrittäjien ja kiinteistöjen kesken. Sopimusperusteinen järjestelmä jatkuu niin kauan kunnes kunta toisin päättää. Tällaisen linjapäätöksen tekeminen edellyttää kunnan johtamaa perusteellista valmistelutyötä. Toteutuvan kuntaliitoksen johdosta järjestelmän valintaa koskevan valmistelun käynnistäminen kuuluu uuden Salon kaupungin toimivaltaan.

14 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin päätös: Seppo Juntti, Mika Mannervesi, Irma Nieminen ja Pentti Vanhatalo poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunta - toteaa, että esitetyllä jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välisellä sopimuksella ei ole juridista eikä toiminnallista sitovuutta eikä siitä syystä ole perusteita sopimuksen jatkamiselle. - päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että se - toteaa, että esitetyllä jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välisellä sopimuksella ei ole juridista eikä toiminnallista sitovuutta eikä siitä syystä ole perusteita sopimuksen jatkamiselle. - päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Päätös: Esteellisinä kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat Esa Ojanen, Reijo Tuominen, Irma Nieminen, Seppo Juntti, Mika Mannervesi ja Pentti Vanhatalo. Pekka Rinne ehdotti Juha Punnan kannattamana, että järjestelytoimikunta antaa luvan jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Timo Lehti ehdotti Elovaaran kannattamana, että päätöksessä todetaan vain, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan äänestykset siten, että ensin kaksi muutosehdotusta asetetaan äänestyksessä vastakkain. Voittanut ehdotus asetetaan sitten toisessa äänestyksessä pohjaehdotusta vastaan. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Pekka Rinteen ja Timo Lehden ehdotuksista äänestettiin siten, että joka kannattaa Rinteen ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa Lehden ehdotusta äänestää ei. Äänestystulos: 8 jaa, 17 ei. Timo Lehden esitys voitti.

15 Järjestelytoimikunta N:o Pohjaehdotuksen ja Timo Lehden muutosehdotuksen välillä äänestettiin siten, että joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa muutosehdotusta äänestää ei. Äänestyksen tulos: Jaa 0, ei 17 ja tyhjiä 8. Äänestysluettelot ovat tämän pöytäkirjan liitteinä. - Järjestelytoimikunta päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. 133 < > Kumppanuussopimus päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo2009 välillä alkaen Salon seudun kymmenen kuntaa on ostanut päihdehuollon palveluita A- klinikkasäätiöltä. Muodostettaessa uusi Salo alkaen on aikaisemmat sopimukset purettava ja sopimus uudistettava. A-klinikan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty esittämään ns. kumppanuussopimusta A- klinikan ja Salon kaupungin välillä. Neuvoteltu sopimus sisältää kaikki A-klinikan tällä hetkellä tuottamat palvelut kokonaishintaan vuodelle Neuvotellun sopimushinnan perusteella A-klinikan avohoidon käyntihinnaksi muodostuu 43 (sisältää sekä polikliinisen hoidon, ikääntyneiden päihdeongelmaisten kotikäyntityön, tuetun asumisen käynnit, vertaistukityön ja toimintakeskuksien käynnit), Anjalansalon hoitokodin hoitopäivähinnaksi muodostuu 110 /vrk, Anjalansalon yhteisökodin hoitopäivähinnaksi 66 /vrk ja Louhelan kuntoutuskodin hoitopäivähinnaksi 100 /vrk. Kustannuslaskennassa on käytetty hyödyksi viime vuosien toteutuneita suoritemääriä ja vuodelta 2008 kolmen kuukauden tilastoja. Kaupunki maksaa palveluista määräytyvän korvauksen etukäteen neljännesvuosittain. Eräpäivä on kuukauden kolmas päivä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli säätiö joutuu sopimuksen osalta joltain tai kaikista palveluista arvonlisäverovelvolliseksi säätiöllä on oikeus takautuvasti lisätä kyseisten palveluiden hintaan arvonlisävero voimassa olevalla arvonlisäverokannalla. Vuonna 2008 Salon seudun kymmenen kunnan päihdehuollon menot ovat A- klinikkatoimelle yhteensä Vuoden 2008 menoihin yleiskorotusprosentti on kolme. A-klinikan lisäksi kunnat ovat ostaneet päihdehuollon laitoskuntoutusta, katkaisuhoitoa ja asumispalveluita yksityisiltä päihdehuollon laitoksilta ja hoitokodeilta. Lisäksi terveyskeskus tuottaa ennalta ehkäisevää valistustyötä ja varhaisen puuttumisen palveluita eri kohderyhmille, päihdehuollon ylläpito- ja korvaushoidon palveluita ja katkaisuhoidon palveluita. Erikoissairaanhoidosta ostetaan katkaisu- ja sairaalahoitoa vaativat päihdepalvelut. Näihin palveluihin on vuoden 2009 talousarviossa varattava riittävä määräraha. Päihdetyön kehittämiseen on viime vuosina alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ja Salon seudun kunnat ovat hakeneet erillistä valtionavustusta päihdepalvelujen kehittämiseksi Salon seudulla erityisesti selviämis- ja katkaisuhoitopalvelujen järjestämiseksi. Kehittämishankkeessa selvitetään selviämis- ja katkaisuaseman perustamisen kustannukset tila- ja henkilöstövarauksineen yhteistyössä kuntien, A- klinikan, kansanterveystyön kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia alkoholisairauksien

16 Järjestelytoimikunta N:o hoidossa järjestämällä riittävä palveluverkosto peruspalveluissa. Kehittämishankkeen jälkeen tehdään esitykset palvelurakenteen kehittämisestä Salon seudulla. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella selvitetään lisäksi erityisen päihdetyön kehittämisyksikön perustamistarvetta. Alustavasti useimmat Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat ovat olleet kiinnostuneita mahdollisuudesta osallistua päihdetyön kehittämisyksikön perustamiseen. Kunnat ovat ilmaisseet toiveenaan, että päihdetyön kehittämisyksikkö sijoittuisi A-klinikka säätiön palveluihin, vaikka hallinnoinnista vastaa kunta. A-klinikka säätiön kanssa käydyissä neuvotteluissa menossa olevista kehittämishankkeista on todettu, että niiden pohjalta mahdollisesti aiheutuvat palvelumuutokset huomioidaan kumppanuussopimusta tarkistamalla vuoden 2009 aikana. Esityksen liitteenä ovat kumppanuussopimus, palvelukuvaukset ja kustannuslaskelmat. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi kumppanuussopimuksen päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo 2009 välillä liitteenä olevassa muodossa. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä kumppanuussopimuksen päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo 2009 välillä liitteenä olevassa muodossa. Päätös: Hannu Ranta poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. 134 < > Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle Kai Saarimaa: Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa Halikon perhetukikeskuksen saneeraussuunnitelmasta. Salo2009 kunnista kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Salo, Halikko ja Perniö

17 Järjestelytoimikunta N:o Kuntayhtymän vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan Halikon perhetukikeskuksen toimintatilojen saneerauksen suunnittelutyöt aloitetaan vuonna 2008 ja varsinainen saneeraus tehdään vuoden 2009 aikana. Muutostöiden tavoitteena on perustaa perhetukikeskukseen kaksi erillistä asuinyksikköä, joissa kummassakin hoidettaisiin kuutta (seitsemää) lasta. Muutostyöt ovat välttämättömiä uuden lastensuojelulain velvoitteiden takia, mutta tilat ovat muutoinkin perusparannuksen tarpeessa. Muutostöiden kustannukset ovat alustavan laskennan mukaan noin euroa, jonka lisäksi tulee vielä suunnittelukustannukset noin euroa. Saneerauksen jälkeen hoitopaikkoja on 4-5 enemmän ja hoito- ja kasvatushenkilöstöön tarvitaan kuuden ohjaajan lisäys. Todellinen ohjaajien määrän lisäys on neljä ohjaajaa, koska kaksi ohjaajan vakanssia on täyttämättä siihen asti, kunnes remontti valmistuu. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää, että järjestelytoimikunta antaa Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Halikon perhetukikeskuksen muuttaminen kaksiosastoiseksi yksiköksi on perusteltua, koska lastensuojelun sijaishoitopaikkojen tarve on ollut suurempi kuin mihin kuntayhtymä on voinut vastata. Jos lastensuojelukuntayhtymä jatkaa hinnoiltaan kilpailukykyisten ja laadukkaiden lastensuojelun perushoitopalvelujen tuottamista, niille on myös kysyntää. Halikon perhetukikeskuksen muutostöiden investointi tulee kattaa lainarahoituksella, jolloin investoinnin kustannukset maksetaan hoitopäivähintojen kautta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää antaa Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Halikon perhetukikeskuksen muuttaminen kaksiosastoiseksi yksiköksi on perusteltua, koska lastensuojelun sijaishoitopaikkojen tarve on ollut suurempi kuin mihin kuntayhtymä on voinut vastata. Jos lastensuojelukuntayhtymä jatkaa hinnoiltaan kilpailukykyisten ja laadukkaiden lastensuojelun perushoitopalvelujen tuottamista, niille on myös kysyntää. Halikon perhetukikeskuksen muutostöiden investointi tulee kattaa lainarahoituksella, jolloin investoinnin kustannukset maksetaan hoitopäivähintojen kautta. Päätös: Risto Keto-oja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Järjestelytoimikunta N:o < > Kiikalan lentokentän viemäriputki Kiikalan kh : Parhaillaan on menossa Salon vedenhankintaprojektiin liittyvä kolmannen vaiheen putken rakentaminen Kiikalan kirkonkylästä lentokentän takana sijaitseville vedenottamoille. Kaivuutyön yhteydessä samaan putkikaivantoon sijoitettavaksi on suunniteltu myös viemäriputken asentaminen Kiikalan Härjänvatsasta Maxit Oy:n tehtaiden kautta lentokentälle. Toteutettavan viemäriputken myötä saadaan Maxitin tehdaskiinteistöt liitettyä kunnalliseen viemäriverkostoon. Myös lentokentän viemäröinti on järkevää toteuttaa vesiputken kaivuutyön yhteydessä. Lentokentän käytön kehittäminen edellyttää myös viemäröintikysymyksen asianmukaista järjestämistä. Viemäriputken kokonaiskustannusarvio on , josta Maxit Oy on lupautunut maksamaan osan siten että, kunnan kustannukseksi jää noin Kiikalan kunnanjohtaja ehdottaa: Päätetään toteuttaa hanke vesiputken kaivuutyön yhteydessä. Koska tähän hankkeeseen ei ole kunnan taloussuunnitelmassa erikseen varauduttu esitetään hanke järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin ja esitetään edelleen järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että Kiikalan lentokentän viemäriputkihanke hyväksytään toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Kiikalan kunta vastaa syntyvistä kustannuksista ja työn toteutuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että Kiikalan lentokentän viemäriputkihanke hyväksytään toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Kiikalan kunta vastaa syntyvistä kustannuksista ja työn toteutuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 Järjestelytoimikunta N:o < > Kylien nimien muuttaminen Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Juhani Suomela Maanmittauslaitoksen Turun maanmittaustoimistosta kirjoittaa: Kylien nimien muuttaminen Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Salon kaupungin sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kuntien lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin perustamisesta. Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus antanee myös uudelle Salon kaupungille numeron 734 eli se pysyy edelleen Salon kaupungin numerona. Tästä taas seuraa se, että kiinteistörekisterin pitäjänä maanmittaustoimisto yhdistää myös kiinteistörekisterissä nykyiset Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat Salon kaupunkiin. Tästä johtuen Salon kaupunkiin tulisi myös samannimisiä mutta eri alkuperää olevia rekisterikyliä. Sekaannusten välttämiseksi tällaisten kylien nimet on syytä muuttaa. Lisäksi muutaman muun kylän nimi olisi luonnollista tässä yhteydessä muuttaa. Kiinteistörekisterilain nojalla kylän nimen muuttamisesta päättää maanmittaustoimisto. Maanmittaustoimisto esittää, että 1) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Verkangas eli Vakuri nimi muutetaan nimeksi Verkangas. Paikallinen kotiseutuneuvos on myös tätä mieltä. 2) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Pohjankartano eli Pojogård nimi muutetaan nimeksi Pohjankartano. Tämä kylä on ollut alkuaan yksinäistalo, jonka nimi on ollut Pohjankartano eli Pojogård. Alkuperäisen Pohjankartanon eli Pojogårdin yksinäistalon seuraajana olevan kylän suurimman tilan nimi on muuttunut jo kauan sitten nimeksi Pohjankartano. Peruskartalla alueen nimenä on Pohjankartano. 3) nyt Kiskon kunnassa olevan kylän Kirkonkylä nimi muutetaan nimeksi Kiskon Kirkonkylä. Näin vältetään mahdolliset sekaannukset muiden nykyisten keskustaajamien välillä, vaikka tämä Kirkonkylä onkin ainoa tämän niminen kylä uudessa Salon kaupungissa. 4) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Järvenkylä nimi muutetaan nimeksi Träskböle. Näin vältetään uudessa Salon kaupungissa nyt Perniön kunnassa olevan Järvenkylän kylän ja nyt Muurlan kunnassa olevan Järven kylän sekaantuminen keskenään ja myös nyt Perniön kunnassa olevaan Matildedalissa olevaan alueeseen, jonka nimi on myös Järvenkylä. Tämä kylä on ollut alkuaan yksinäistalo, jonka nimi on ollut Träskböle aina vuoteen 1964, jolloin sen nimi muutettiin nimeksi Järvenkylä. Vuoden 1925 alusta oli jo yksi tila siirretty tästä kylästä Västanfjärdin kuntaan, jossa tämän kylän nimenä on ollut tähän asti Träskböle. Toisaalta alkuperäisen Träskbölen yksinäistalon seuraajana olevan kylän suurimman tilan nimenä on edelleen Träskböle. Ja siksi onkin toisaalta luonnollista, että tämän tilan omistaja myös kannattaa

20 Järjestelytoimikunta N:o kylän nimen palauttamista alkuperäiseksi eli Träskböleksi. Tätä tukee myös se, että kuntaliitokseen liittyen tämän kylän alueella olevan Järvenkyläntien nimi muutetaan kunnallisella päätöksellä nimeksi Träskbölentie. 5) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Ahtiala nimi muutetaan nimeksi Halikon Ahtiala erotuksena Suomusjärven kunnassa nyt olevasta kylästä Ahtiala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Suomusjärven Ahtiala. 6) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Anjala nimi muutetaan nimeksi Salon Anjala erotuksena Perniön kunnassa nyt olevasta kylästä Anjala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perniön Anjala. 7) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Arpalahti nimi muutetaan nimeksi Perniön Arpalahti erotuksena Suomusjärven kunnassa nyt olevasta kylästä Arpalahti, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Suomusjärven Arpalahti. 8) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Hämeenkylä nimi muutetaan nimeksi Salon Hämeenkylä erotuksena Perniön kunnassa nyt olevasta kylästä Hämeenkylä, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perniön Hämeenkylä. 9) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Isokylä nimi muutetaan nimeksi Salon Isokylä erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Isokylä, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Isokylä. 10) nyt Perttelin kunnassa olevan kylän Kajala nimi muutetaan nimeksi Perttelin Kajala erotuksena Kiskon kunnassa nyt olevasta kylästä Kajala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kiskon Kajala. 11) nyt Muurlan kunnassa olevan kylän Kaukola nimi muutetaan nimeksi Muurlan Kaukola erotuksena Perttelin kunnassa nyt olevasta kylästä Kaukola, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perttelin Kaukola. 12) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Kirjola nimi muutetaan nimeksi Salon Kirjola erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Kirjola, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Kirjola. 13) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Koski nimi muutetaan nimeksi Perniön Koski erotuksena Muurlan kunnassa nyt olevasta kylästä Koski, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Muurlan Koski. 14) nyt Kiskon kunnassa olevan kylän Kurkela nimi muutetaan nimeksi Kiskon Kurkela erotuksena Kuusjoen kunnassa nyt olevasta kylästä Kurkela, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kuusjoen Kurkela. 15) nyt Kuusjoen kunnassa olevan kylän Kuttila nimi muutetaan nimeksi Kuusjoen Kuttila erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Kuttila, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Kuttila. 16) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Laiterla nimi muutetaan nimeksi Perniön Laiterla erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Laiterla, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Laiterla. 17) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Lehtiniittu nimi muutetaan nimeksi Perniön Lehtiniittu erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Lehtiniittu, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Lehtiniittu. 18) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Marttila nimi muutetaan nimeksi Halikon Marttila erotuksena Kiskon kunnassa nyt olevasta kylästä Marttila, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kiskon Marttila. 19) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Meisala nimi muutetaan nimeksi Halikon Meisala erotuksena myös Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Meisala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Paimion Meisala, koska tämä kylän osa on aikaisemmin siirretty Paimion kaupungista.

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 2/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.03.2014 Sivu 1 / 1 287/00.01.00/2014 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 8 24.2.2014 58 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Lappalainen,

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt

Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sivistyslautakunta 75 31.8.2016 Asianro 754/01.00.01/2016 93 Kaanaan koulun ja päiväkodin sekä Tahvion ja Tikanmaan koulujen johtaja järjestelyt Päätöshistoria Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p )

(Valmistelija: Kunnanjohtaja Karoliina Frank, p ) SELVITYS KUNNAN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEN VAIHTOEHDOISTA Kunnanhallitus 27.6.2016 ( 120): Lopen kunnan valtuusto päätti kokouksessaan 6.6.2016 ( 34), että Lopen kunta eroaa jätelautakunta Kolmenkierrosta.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ PÖYTÄKIRJA 01/2008 Työvaliokunta Aika 3.3.2008 klo 10.30-12.40 Paikka Jyväskylän kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Jäsen Veijo Koskinen x Ulla Lauttamus x Heidi Nieminen x Pirkko Selin

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI LAUSUNNON ANTAMINEN HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Kh 14 18.1.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut 20.10. ja 7.11.2015 tekemillään

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 16.5.2013 Kokousaika Torstai 16. toukokuuta 2013 kello 16.00 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8

8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 10 Perusturvan ajankohtaiskatsaus 5 11 Talouskatsaus 7 12 Muut asiat 8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 15.02.2016 klo 09:00-10:45 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaupunginhallitus 175 16.05.2016 Kaupunginhallitus 195 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto 43 13.06.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta kotoutumisen edistämisestä/ Uudenkaupugin kaupunki Varsinais-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä

Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistämisestä Koulutuslautakunta 86 23.10.2014 Koulutuslautakunta 94 27.11.2014 Koulutuslautakunta 108 18.12.2014 Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginhallitus 114 30.03.2015 Selvitys toisen asteen ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot