PÖYTÄKIRJA JT 11/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA JT 11/2008"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA JT 11/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika klo Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena jäsen Björkqvist Anders Elovaara Jorma Huittinen Ulla Ilola Siv Kanerva Tauno Karimo Katri Keto-oja Piia Koitto Juhani Laaksonen Arja Lehti Pasi Lehti Timo Nieminen Riitta Ojanen Esa Passi Anne Punta Juha Ranta Hannu Rinne Pekka Saari Ismo Suonio-Peltosalo Elina Tamminen Annikka Tuominen Reijo Alestalo Jukka varajäsen Keto-oja Risto " Tuominen Marita " Tuominen Tommi sihteeri Lisäksi Alaluusua Petri muutosjohtaja Hermunen Mauri Ketola Vesa Koskinen Seppo Kymäläinen Pekka Lehtinen Kari Paassilta Simo Puustinen Heimo Rasila Matti Saarimaa Kai Salminen Ilkka

2 Järjestelytoimikunta N:o Sola Aarno Söderlund Christina Vanhatalo Pentti Ekman Marjo henkilöstön edustaja Leppänen Antero Juntti Seppo talousjohtaja Levomäki Rikumatti elinkeinotoimen toimialajohtaja Mannervesi Mika teknisen toimen toimialajohtaja Moilanen Petri sivistystoimen toimialajohtaja Nieminen Irma hallintojohtaja Pohjola Timo tietohallintojohtaja Heimo Jarmo kaupunginarkkitehti Muutoksenhakuohjeiden osalta viitataan järjestelytoimikunnan tekemään päätökseen 24. Järjestelytoimikunnan puolesta: Juhani Nummentalo Tommi Tuominen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. Salossa 29. toukokuuta 2008 Päivi Pölönen Helena Aaltonen

3 Järjestelytoimikunta N:o Järjestelytoimikunta LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA JT 11/2008 Aika klo Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 129 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 131 < > Kiskon vanhustentukiyhdistyksen avustushakemus 132 < > Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena 133 < > Kumppanuussopimus päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo2009 välillä alkaen 134 < > Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle 135 < > Kiikalan lentokentän viemäriputki 136 < > Kylien nimien muuttaminen 137 < > Halikon sairaalan geriatrisen osastotoiminnan ja mielenterveyskuntoutujien avohoitopalveluiden siirtyminen Salon kaupungille

4 Järjestelytoimikunta N:o < > Salo2009 riskienhallinnan arviointi sekä vakuutusten kilpailuttaminen 139 < > Salon kaupungin sosiaalitoimen sovellusten laajentaminen Salo2009 käyttöön 140 < > Kumppanuussopimus palveluista Salon seudun mielenterveysseura ry:n ja Salo2009 välillä alkaen sekä järjestölähtöisen toiminnan avustus vuodelle 2009

5 Järjestelytoimikunta N:o Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin. 130 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Päivi Pölönen ja Helena Aaltonen. 131 < > Kiskon vanhustentukiyhdistyksen avustushakemus Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on perustettu Yhdistys omistaa kaksi rivitalo Kuusitiellä, Toijan kylässä sekä vanhustenpalvelutalon, mikä sijaitsee Makasiinintiellä, Toijan kylässä. Kuusitien talon ovat yhdistyksen omistamalla tontilla ja Makasiinintien palvelutalo on Kiskon kunnan vuokratontilla. Kuusitien taloissa on yhteensä 18 huoneistoa ja yksi liiketila, mikä palvelee vammaisten päivätoimintatilana. Makasiinintien vuonna 1992 valmistunut palvelutalotalo käsittää 6 kpl 38,5 neliöisiä huoneistoja sekä ryhmäkodin yhteensä 90 m2, jossa on keittiö ja saunatilat. Lisäksi on vuonna 1997 valmistunut palvelutalo, missä on 9 kpl 38 neliöisiä asuntoja, joilla yhteinen juttunurkkaus yhteensä 22,95 neliötä Yhdistys on hakenut avustusta ja korkotukilainaa ARA:lta, kehitysvammaisten palvelutalon rakentamista varten. Valtion Asuntorahastolta on saatu varaus

6 Järjestelytoimikunta N:o euron korkotukilainavaraukseen sekä avustukseen euroa (päätöksistä kopiot liitteenä). Varaus raukeaa, ellei osapäätöshakemusta liitteineen ole toimitettu ARAan Hanke edellytti asemakaavan muuttamista. Rakentamisen mahdollistava asemakaavamuutos hyväksyttiin Kiskon kunnanvaltuustossa ja se on lainvoimainen. Asuntoja tulisi olemaan n. 14 kpl. Kiskon kunnalta on saatu vakuus yleistentilojen ja tyhjillään olevien huoneistojen vuokraamisesta (päätöksestä kopio ohessa). Käsitelty myös järjestelytoimikunnassa Suunnitelmien edetessä Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry tarvitsee resursseja omien näkökohtiensa valmisteluun ja eteenpäinviemiseen rakennuskonsultointia ym. hankkeeseen liittyviin toimenpiteisiin. Tällaisen avun palkkaamiseen ei Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:llä tässä vaiheessa ole taloudellisia mahdollisuuksia. Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys. Tämän vuoksi Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry, esittää Salo 2009 järjestelytoimikunnalle, että se myöntäisi Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry:lle euron avustuksen, joka käytettäisiin suunnitteluun ja asiantuntija-avun hankkimiseen. Kiskon Vanhustentukiyhdistys ry toivoo, että järjestelytoimikunta suhtautuu anomukseemme myönteisesti, jotta nyt käynnistyvä hanke voitaisiin suunnitellussa aikataulussa toteuttaa. Tällöin uudet tilat olisivat alueen käytössä. Samalla pyydämme, että valitsisitte edustajanne nimettävään suunnittelutoimikuntaan, mikä lähtee kehittelemään hanketta eteenpäin. Tavoitteena ja tarpeen on myös kartoittaa alueen vammaiset, jotta tiedetään minkä asteisia vammaisia kyseissä palvelutalossa tullaan hoitamaan, minkä asteinen talon palveluaste tulee olla sekä muut rakentamiseen liittyvät asiat. Jukka Toivonen on lupautunut kilpailuttamaan suunnittelijat. Salossa 5.päivänä toukokuuta 2008 KISKON VANHUSTENTUKIYHDISTYS RY Hannele Arttila-Seisto isännöitsijä, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen SKV Isännöinti Oy Helsingintie Salo puh sähköposti Liitteet Erityishuoltopiirin lausunto Kiskon sosiaalilautakuna

7 Järjestelytoimikunta N:o Kiskon kunnanhallitus Kiskon kunnan hallitus Kiskon sosiaalilautakuna Valtion Asuntorahaston varaus korkotukilainasta Valtion Asuntorahaston varauspäätös avustuksesta Suunnitelma tilahanke- ja henkilösuunnitelma Järjestelytoimikunta 53 Vanhus- ja vammaispalveluiden investoinnit /Salo 2009 Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa Kiskon vanhustentukiyhdistyksen edellä esitettyä anomusta järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi. Samalla suunnittelutoimikunnan edustajaksi päätettiin nimetä vammaispalveluiden johtaja Mirkka Paijo. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä Kiskon vanhustentukiyhdistyksen anomuksen. Avustus maksetaan yhdistymisavustuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 132 < > Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena (KH ) Teknisen lautakunnan pöytäkirjanote : "Valmistelija kaupunginarkkitehti. Salon seudun kuljetusyritykset ovat jättäneet kaupunginhallitukselle seuraavan hakemuksen: "Salon alueen jätehuoltoyrittäjien sekä Salon kaupungin välinen yhteistyösopimus (liite), jossa sovitaan jätteiden kuljetusjärjestelmän säilyttämisestä jätelain 10 2 mom mukaisesti sopimusperusteisena, on päättymässä Keskeisenä tavoitteenamme on, että jätteiden kuljettamiseen sekä erilaisten jätejakeiden hyödyntämiseen tarvittava sopimus uusittaisiin kymmeneksi (10) vuodeksi jätelain 10 2 mom. mukaisesti.

8 Järjestelytoimikunta N:o Viitteet: jätelaki 10 2 mom. - sopimusperusteinen jätteenkuljetus jätelaki 13 2 mom. - sopimusperusteinen jätteen hyödyntäminen jätelaki 34 - jätemaksuja koskeva sopimusperäisyys Täten anomme kohteliaimmin, että uusi yhteistyösopimuksemme astuisi voimaan välittömästi vanhan sopimuksen päättyessä. Tämä on ainoa tapa varmistaa alueemme toimiva ympäristönhuolto paikallisten yritysten toimintana. Kunnioittavasti: Salon Jätehuolto Oy KTK-Läänin Kuljetus Oy H. Koskinen Oy Salon Seudun Ympäristöhuolto Oy Liikkeenharjoittaja Ilkka Järvinen Someron Ympäristöhuolto Oy Yhtymä Kulta Toini Kulta Seppo ja Kulta Simo Salon Imuautot Oy Metallivälitys Lähdemaa & Aarnio" Kaupunginlakimies on antanut asiasta seuraavan lausunnon: "Kuljetusyrittäjien hakemus jätehuollon kuljetusjärjestelmän jatkamisesta sopimusperusteisena Pyydettynä selvityksenä totean asiasta seuraavaa: Hakemus Salon Jätehuolto Oy sekä seitsemän muuta Salon talousalueen yritystä ovat esittäneet kaupunginhallitukselle jatkossopimuksen tekemistä jätteen kuljetusjärjestelmän säilyttämiseksi sopimusperusteisena. Voimassa oleva yhteistyösopimus on allekirjoitettu ja se on voimassa saakka. Sopimuskausi jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sopimusosapuoli irtisano sitä kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jätelaki Jätelain 10 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä asumisesta syntyneen jätteen kuljetus (kunnan järjestämä jätehuolto). Lain 10 2 momentin mukaan jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa tai sen osassa kunnan päätöksellä ja sen tarkemmin määräämillä ehdoilla myös siten, että jätteen haltija sopii siitä kuljetuksen suorittajan kanssa (sopimusperusteinen jätteenkuljetus). Kuljetusjärjestelmän valinta / sopimus kuljetusyrittäjien kanssa Sopimusperusteinen kuljetusjärjestelmä edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä. Tietojeni mukaan Salon kaupunginvaltuusto on tuolloisen jätehuoltolain perusteella päättänyt, että Salossa jätehuoltokuljetukset järjestetään lukien

9 Järjestelytoimikunta N:o sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena valtuuston päättämällä jätehuoltoalueella. Valtuuston päätökseen liittyi jätehuoltoaluetta koskeva karttaliite, jossa aluerajauksena on lähinnä asemakaava-alue. Jätteenkuljetusta koskeva järjestelmäpäätös on voimassa niin kauan kuin kunta asiasta toisin päättää. Tämänhetkistä tilannetta lienee tulkittava siten, että edellä mainittu valtuuston päätös sopimusperusteisesta kuljetusjärjestelmästä on nykyisen Salon osalta yhä voimassa ainakin asemakaava-alueella. Jätteenkuljetuksen järjestäminen on kunnan hallinnollinen tehtävä. Järjestelmän valintapäätös ei saavuta oikeusvoimaa. Kunta voi siten harkita tilanteen uudelleen. Harkintaa säätelevät kuitenkin hallinnon oikeusperiaatteet. Olennaista on, että järjestelmämuutokseen on kunnan edun kannalta riittävät ja hyväksyttävät perusteet. Kysymys on siten tarkoituksenmukaisuusharkinnasta. Päätös, jolla kunta ratkaisee jätteenkuljetuksen järjestämistavan, tulee tehdä valtuustossa. Koska osassa uuden Salon alueista on sopimusperusteinen järjestelmä ja osassa kunnan kilpailutettu järjestelmä, on luontevaa, että ratkaisun tekee uuden kunnan valtuusto. Viittaan tässä kuntajakolain 33 :ään, jonka mukaan lakkaavan kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joiden on katsottava kuntajaon muututtua kuuluvan toisen kunnan viranomaiselle ja jotka voidaan sille siirtää. Kunnan ei ole syytä sopimuksella rajata mahdollisuuttaan jätekuljetusjärjestelmän muuttamiseen. Koska kysymys on kunnan lakisääteisestä järjestämisvastuusta, ei määräajasta sopiminen saavuta oikeusvoimaa. Tämän vuoksi yrittäjien nyt esittämää jatkosopimusta ei mielestäni ole syytä tehdä. Voimassaolevan sopimuksen irtisanominen on ainakin siinä vaiheessa ajankohtaista, jos uusi valtuusto päättää järjestää kuljetukset kunnan kilpailuttamana toimintana. Salo Esa Nieminen kaupunginlakimies Lausuntoa laadittaessa on käytössäni ollut muun ohella seuraava aineisto: Kuntaliiton aineistoa: Leena Eränkö-Pohjanraito : Jätteenkuljetuksesta kunnat.net: Etusivu» Mediapalvelu» Kuntaliiton mediatiedotteet : Kuntaliiton tiedote : Jätehuollon säilyttävä yhteiskunnan vastuulla Kuntaliiton hallituksen linjaukset jätelain uudistukseen Taustamuistio (Evästystä ja taustaa jätelain kokonaisuudelle)

10 Järjestelytoimikunta N:o Muu aineisto: Kaupunginvaltuuston pöytäkirja (ote) Yhteistyösopimus " Rouskis Oy:n toimitusjohtajan lausunto liitteineen on tämän esityslistan liitteenä. Jätehuollon kuljetusjärjestelmästä päättäminen Salon seudun alueella on perustettavan uuden Salon kaupunginvaltuuston asia. Lausunnoista selviää, että molemmat kuljetusjärjestelmät sekä sopimusperusteinen että kunnan järjestämä ovat lainmukaisia. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus merkitsisi keskitetysti kilpailutettavaa jätteenkuljetusta. Keskitetyllä kilpailuttamisella saavutettaisiin mm. etuja, joista oheisissa lausunnoissa on mainittu. Tarjouskilpailu olisi avoin. Kaupunginlakimiehen lausunnon mukaan ko. sopimuksella ei ole syytä rajata mahdollisuutta jätekuljetusjärjestelmän muuttamiseen. Toisaalta koska muutos nykyiseen sopimusperusteiseen järjestelmään olisi suurehko nykyisille kuljetusliikkeille, tulisi heille varata kohtuullinen sopeutumisaika ko. muutosta varten. Muutosaika voisi olla vuoden 2011 loppuun saakka ja tähän saakka jätteitä kuljetettaisiin sopimusperusteisesti. Kaupunginarkkitehti: Tekninen lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että uuden Salon kaupungin järjestelytoimikunnalle ehdotetaan, ettei Salon alueen jätehuoltoyrittäjien ehdottamaa kymmenen vuoden yhteistyösopimusta jätteiden sopimusperusteisesta kuljetusjärjestelmästä hyväksytä, vaan alkaen siirrytään kaupungin alueella ns. kunnan järjestämään jätteiden kuljetukseen. Alpo Pauna ja Esko E Rannikko poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jäsen Rannikon tilalla oli varajäsen Pekka Viitanen tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Jäsen Heinonen Viitasen kannattamana esitti seuraavan päätösehdotuksen: "Tekninen lautakunta katsoo, että kuljetusyrittäjien hakemus tarkoittaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Asiaa ratkaistaessa ei siten tule ottaa kantaa jätehuollon kuljetusjärjestelmän toteutukseen tulevaisuudessa, joten lautakunta päättää asian vain tehdyn hakemuksen pohjalta. Edellä olevan perusteella tekninen lautakunta ehdottaa asiassa toimivaltaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää jatkaa mainitun yhteistyösopimuksen voimassaoloa kymmenellä vuodella alkaen." Kimmo Tuominen ilmoitti kannattavansa kaupunginarkkitehdin esitystä.

11 Järjestelytoimikunta N:o Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, tulee äänestää. Puheenjohtaja esitti, että äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä kaupunginarkkitehdin esitys sai 1 äänen (Tuominen) ja Heinosen esitys 8 ääntä (Heinonen, Viitanen, Liusvaara, Laaksonen, Kirves, Stenberg, Salmi, Avellán). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen ja päätökseksi tulleen jäsen Heinosen esityksen. Tekninen lautakunta päätti, että se katsoo, että kuljetusyrittäjien hakemus tarkoittaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella Salon kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Asiaa ratkaistaessa ei siten tule ottaa kantaa jätehuollon kuljetusjärjestelmän toteutukseen tulevaisuudessa, joten lautakunta päättää asian vain tehdyn hakemuksen pohjalta. Edellä olevan perusteella tekninen lautakunta ehdottaa asiassa toimivaltaiselle kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää jatkaa mainitun yhteistyösopimuksen voimassaoloa kymmenellä vuodella alkaen. Pekka Viitanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen." Jatkovalmistelu: Valmistelija kaupunginlakimies Esa Nieminen Kuntaliitto on antanut lausunnon asiassa. Lausunnon johtopäätösosio kuuluu seuraavasti: Johtopäätöksenä toteamme seuraavaa: Kaupungin ja lähtökohtaisesti valtuuston toimivaltaan kuuluu päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä jätehuollon tarpeiden mukaisesti. Jätteenkuljetusjärjestelmää koskevaan päätökseen ei yleensä voida liittää määräaikaa poikkeuksena lyhyet määräajat tilanteissa, joissa on tiedossa muutoksia jätehuollossa. Jätteenkuljetusjärjestelmästä tai sitä koskevan päätöksen voimassaolosta ei voi tehdä sopimusta esimerkiksi jätteenkuljetusyrittäjien kanssa. Nyt kysymyksessä olevassa kaupungin ja jätteenkuljetusyrittäjien yhteistyösopimuksessa ei ole sovittu sopimusperusteisesta jätteenkuljetusjärjestelmästä eikä siinä ole mitään jätteenkuljetusjärjestelmää koskevia kaupunkia sitovia määräyksiä. Yhteistyösopimus on väärinkäsityksien poistamiseksi syytä irtisanoa päättymään mahdollisimman pian.

12 Järjestelytoimikunta N:o Jätteenkuljetusyrittäjien on toimitettava sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa kuljettamansa asumisessa syntynyt ja siihen rinnastettava jäte kaupungin järjestelmään Rouskis Oy:lle hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi. Kuntauudistuksen jälkeenkin jätteenkuljetusjärjestelmät pysyvät voimassa sellaisina kuin ne kullakin alueella ovat olleet. Kuljetusjärjestelmä on yleensä viipymättä tarkistettava uutta kuntajakoa vastaavaksi. Toimivalta on lähtökohtaisesti uuden kunnan valtuustolla. Kuntaliiton kannanoton vuoksi Salon nykyisen kaupungin toimielinten ei ole syytä tässä vaiheessa ottaa kantaa jätteenkuljetuksen järjestämistapaan. Valmistelu ja päätöksenteko tulee jättää Salo2009-toimielinten tehtäviksi. Koska jätteenkuljetusjärjestelmät uudessa kunnassa poikkeavat toisistaan, on vuoden 2009 aikana syytä valmistella uudelle valtuustolle perusteltu päätösehdotus siitä, kumpi järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön. Jos ratkaisuna on kunnan kilpailuttama järjestelmä, johtaa päätös kilpailutuksen valmisteluun. Kilpailutuksen aluerajauksilla voidaan paikallisille yrityksille taata tasapuolinen mahdollisuus kilpailun voittamiseen. Kilpailutuksen perusteella valitun kuljetuksen täytäntöönpano lykkääntyy todennäköisesti vuoden 2012 puolelle, ellei myöhemmäksikin. Jos uusi valtuusto päättää sopimusperusteisen järjestelmän käyttöönotosta, tekevät asiakkaat sopimukset suoraan kuljetusyritysten kanssa. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin viime vuonna esimerkiksi Turussa. Todettakoon, ettei Turussa ole tehty kuljetusyritysten kanssa kunnan ja yrittäjien välistä sopimusta kuljetusjärjestelmästä. Kaupunginhallituksen on syytä tässä vaiheessa päättää vastauksen antamisesta kuljetusyrittäjien kirjeeseen. Kirjeessä pyydetään, että jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välistä yhteistyösopimusta sopimusperusteisen jätteenkuljetusjärjestelmästä jatkettaisiin 10 vuodella. Kuntaliiton mukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä ei voi sopia kaupungin ja jätteenkuljetusyrittäjien kesken yksityisoikeudellisella sopimuksella. Kysymys ei ole yhteistyöstä eikä sopimuksenvaraisesta asiasta. Sinänsä kuljetusyrittäjien toive kunnan sitomisesta määräajaksi sopimusperusteiseen järjestelmään on ymmärrettävää, koska se toisi toimintaan jatkuvuutta ja varmuutta, joka mahdollistaisi kaluston uusimisen. Kuntaliiton lausunnon mukaan jätelain säännöksiin perustuvaa julkisoikeudellista päätöksentekoa ei kuitenkaan voida mainitulla perusteella rajoittaa. Liitteenä teknisessä lautakunnassa esillä olleet liitteet sekä kuntaliiton lausunto kokonaisuudessaan. Oheisaineistona on Rouskis Oy:n toimittama Jätelaitosyhdistyksen päivätty kannanotto sekä päivätty Salon Omakotiyhdistys ry:n ja Halikon Pienkiinteistöyhdistys ry:n yhteinen kannanotto. Edellä esitetyin perustein yrittäjille voidaan ilmoittaa, ettei sopimusta jatketa heidän esittämällään tavalla, koska nykyisellä Salon kaupungilla ei ole toimivaltaa päättää perustettavan Salon kaupunkiin toimintaan ja uuden Salon kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Nykyisen sopimuksen irtisanominen ei ole tässä vaiheessa tarpeen, koska sopimuksen 1 :ssä mahdollistetaan kilpailutettavaan

13 Järjestelytoimikunta N:o järjestelmään siirtyminen, jos siihen on perusteita. Päätös siitä, jatketaanko sopimusperusteista jätteenkuljetusjärjestelmää vai siirrytäänkö kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään, kuuluu uuden Salon valmisteltavaksi ja sen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ilmoittaa jätehuoltoyritysten kirjeen allekirjoittajille, ettei sopimusta esitetyllä tavalla jatketa. Jätteenkuljetusjärjestelmän valintapäätös tehdään erillisen valmistelun pohjalta uudessa valtuustossa mahdollisesti vuoden 2009 aikana. Jos uusi valtuusto päätyy valitsemaan kunnan kilpailuttaman jätteenkuljetusjärjestelmän, siirtyy järjestelmän toimeenpano käytännössä ainakin vuoden 2012 puolelle. Voimassa olevaa sopimusta, joka sopimustekstin mukaan ei sisällä kunnan sitoutumista määräaikaisesti sopimusperusteiseen järjestelmään, ei tässä vaiheessa irtisanota. Merkittiin, että Jyrki Toivonen, Seppo Juntti ja Irma Nieminen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginjohtaja Matti Rasila toimi pöytäkirjan pitäjänä tämän asian ajan. Juhani Nummentalo Marjatta Hyttisen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Kaupunginhallitus anoo järjestelytoimikunnalta lupaa jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai neljä ääntä (Elovaara, Keto-oja, Seppälä, Vesa) ja Nummentalon/Hyttisen ehdotus viisi ääntä (Nummentalo, Hyttinen,Ilola, Erkkola, Tuominen). Kaupunginhallitus päätti anoa järjestelytoimikunnalta lupaa jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen Kaupungin ja jätehuoltoyritysten välisellä sopimuksella ei voida ratkaista valintaa sopimusperusteisen tai kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen välillä. Sopimusperusteisessa järjestelmässä kunnan ja jätehuoltoyrityksen kesken ei voida sopia jätteenkuljetuksista, vaan sopimukset tehdään kuljetusyrittäjien ja kiinteistöjen kesken. Sopimusperusteinen järjestelmä jatkuu niin kauan kunnes kunta toisin päättää. Tällaisen linjapäätöksen tekeminen edellyttää kunnan johtamaa perusteellista valmistelutyötä. Toteutuvan kuntaliitoksen johdosta järjestelmän valintaa koskevan valmistelun käynnistäminen kuuluu uuden Salon kaupungin toimivaltaan.

14 Järjestelytoimikunta N:o Muutosjohtajatiimin päätös: Seppo Juntti, Mika Mannervesi, Irma Nieminen ja Pentti Vanhatalo poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että järjestelytoimikunta - toteaa, että esitetyllä jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välisellä sopimuksella ei ole juridista eikä toiminnallista sitovuutta eikä siitä syystä ole perusteita sopimuksen jatkamiselle. - päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että se - toteaa, että esitetyllä jätehuoltoyrittäjien ja Salon kaupungin välisellä sopimuksella ei ole juridista eikä toiminnallista sitovuutta eikä siitä syystä ole perusteita sopimuksen jatkamiselle. - päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Päätös: Esteellisinä kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi poistuivat Esa Ojanen, Reijo Tuominen, Irma Nieminen, Seppo Juntti, Mika Mannervesi ja Pentti Vanhatalo. Pekka Rinne ehdotti Juha Punnan kannattamana, että järjestelytoimikunta antaa luvan jatkaa Salon kaupunginhallituksen tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallituksen ja yrittäjien välillä tehdyn ja voimaan tulleen YHTEISTYÖSOPIMUS nimisen sopimuksen voimassaolon jatkamista kymmenellä vuodella alkaen. Timo Lehti ehdotti Elovaaran kannattamana, että päätöksessä todetaan vain, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan äänestykset siten, että ensin kaksi muutosehdotusta asetetaan äänestyksessä vastakkain. Voittanut ehdotus asetetaan sitten toisessa äänestyksessä pohjaehdotusta vastaan. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Pekka Rinteen ja Timo Lehden ehdotuksista äänestettiin siten, että joka kannattaa Rinteen ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa Lehden ehdotusta äänestää ei. Äänestystulos: 8 jaa, 17 ei. Timo Lehden esitys voitti.

15 Järjestelytoimikunta N:o Pohjaehdotuksen ja Timo Lehden muutosehdotuksen välillä äänestettiin siten, että joka kannattaa esittelijän ehdotusta äänestää jaa ja joka kannattaa muutosehdotusta äänestää ei. Äänestyksen tulos: Jaa 0, ei 17 ja tyhjiä 8. Äänestysluettelot ovat tämän pöytäkirjan liitteinä. - Järjestelytoimikunta päättää, että jätteenkuljetusjärjestelmää koskevan valintapäätöksen valmistelu käynnistetään uuden Salon kaupungin päätöksellä. 133 < > Kumppanuussopimus päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo2009 välillä alkaen Salon seudun kymmenen kuntaa on ostanut päihdehuollon palveluita A- klinikkasäätiöltä. Muodostettaessa uusi Salo alkaen on aikaisemmat sopimukset purettava ja sopimus uudistettava. A-klinikan kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena on päädytty esittämään ns. kumppanuussopimusta A- klinikan ja Salon kaupungin välillä. Neuvoteltu sopimus sisältää kaikki A-klinikan tällä hetkellä tuottamat palvelut kokonaishintaan vuodelle Neuvotellun sopimushinnan perusteella A-klinikan avohoidon käyntihinnaksi muodostuu 43 (sisältää sekä polikliinisen hoidon, ikääntyneiden päihdeongelmaisten kotikäyntityön, tuetun asumisen käynnit, vertaistukityön ja toimintakeskuksien käynnit), Anjalansalon hoitokodin hoitopäivähinnaksi muodostuu 110 /vrk, Anjalansalon yhteisökodin hoitopäivähinnaksi 66 /vrk ja Louhelan kuntoutuskodin hoitopäivähinnaksi 100 /vrk. Kustannuslaskennassa on käytetty hyödyksi viime vuosien toteutuneita suoritemääriä ja vuodelta 2008 kolmen kuukauden tilastoja. Kaupunki maksaa palveluista määräytyvän korvauksen etukäteen neljännesvuosittain. Eräpäivä on kuukauden kolmas päivä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli säätiö joutuu sopimuksen osalta joltain tai kaikista palveluista arvonlisäverovelvolliseksi säätiöllä on oikeus takautuvasti lisätä kyseisten palveluiden hintaan arvonlisävero voimassa olevalla arvonlisäverokannalla. Vuonna 2008 Salon seudun kymmenen kunnan päihdehuollon menot ovat A- klinikkatoimelle yhteensä Vuoden 2008 menoihin yleiskorotusprosentti on kolme. A-klinikan lisäksi kunnat ovat ostaneet päihdehuollon laitoskuntoutusta, katkaisuhoitoa ja asumispalveluita yksityisiltä päihdehuollon laitoksilta ja hoitokodeilta. Lisäksi terveyskeskus tuottaa ennalta ehkäisevää valistustyötä ja varhaisen puuttumisen palveluita eri kohderyhmille, päihdehuollon ylläpito- ja korvaushoidon palveluita ja katkaisuhoidon palveluita. Erikoissairaanhoidosta ostetaan katkaisu- ja sairaalahoitoa vaativat päihdepalvelut. Näihin palveluihin on vuoden 2009 talousarviossa varattava riittävä määräraha. Päihdetyön kehittämiseen on viime vuosina alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota ja Salon seudun kunnat ovat hakeneet erillistä valtionavustusta päihdepalvelujen kehittämiseksi Salon seudulla erityisesti selviämis- ja katkaisuhoitopalvelujen järjestämiseksi. Kehittämishankkeessa selvitetään selviämis- ja katkaisuaseman perustamisen kustannukset tila- ja henkilöstövarauksineen yhteistyössä kuntien, A- klinikan, kansanterveystyön kuntayhtymän ja erikoissairaanhoidon kanssa. Tavoitteena on vähentää erikoissairaanhoidon kustannuksia alkoholisairauksien

16 Järjestelytoimikunta N:o hoidossa järjestämällä riittävä palveluverkosto peruspalveluissa. Kehittämishankkeen jälkeen tehdään esitykset palvelurakenteen kehittämisestä Salon seudulla. Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella selvitetään lisäksi erityisen päihdetyön kehittämisyksikön perustamistarvetta. Alustavasti useimmat Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnat ovat olleet kiinnostuneita mahdollisuudesta osallistua päihdetyön kehittämisyksikön perustamiseen. Kunnat ovat ilmaisseet toiveenaan, että päihdetyön kehittämisyksikkö sijoittuisi A-klinikka säätiön palveluihin, vaikka hallinnoinnista vastaa kunta. A-klinikka säätiön kanssa käydyissä neuvotteluissa menossa olevista kehittämishankkeista on todettu, että niiden pohjalta mahdollisesti aiheutuvat palvelumuutokset huomioidaan kumppanuussopimusta tarkistamalla vuoden 2009 aikana. Esityksen liitteenä ovat kumppanuussopimus, palvelukuvaukset ja kustannuslaskelmat. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää järjestelytoimikunnalle hyväksyttäväksi kumppanuussopimuksen päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo 2009 välillä liitteenä olevassa muodossa. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää hyväksyä kumppanuussopimuksen päihdehuollon palveluista A-klinikkasäätiön ja Salo 2009 välillä liitteenä olevassa muodossa. Päätös: Hannu Ranta poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin. 134 < > Lausunto Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle Kai Saarimaa: Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa Halikon perhetukikeskuksen saneeraussuunnitelmasta. Salo2009 kunnista kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Salo, Halikko ja Perniö

17 Järjestelytoimikunta N:o Kuntayhtymän vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan Halikon perhetukikeskuksen toimintatilojen saneerauksen suunnittelutyöt aloitetaan vuonna 2008 ja varsinainen saneeraus tehdään vuoden 2009 aikana. Muutostöiden tavoitteena on perustaa perhetukikeskukseen kaksi erillistä asuinyksikköä, joissa kummassakin hoidettaisiin kuutta (seitsemää) lasta. Muutostyöt ovat välttämättömiä uuden lastensuojelulain velvoitteiden takia, mutta tilat ovat muutoinkin perusparannuksen tarpeessa. Muutostöiden kustannukset ovat alustavan laskennan mukaan noin euroa, jonka lisäksi tulee vielä suunnittelukustannukset noin euroa. Saneerauksen jälkeen hoitopaikkoja on 4-5 enemmän ja hoito- ja kasvatushenkilöstöön tarvitaan kuuden ohjaajan lisäys. Todellinen ohjaajien määrän lisäys on neljä ohjaajaa, koska kaksi ohjaajan vakanssia on täyttämättä siihen asti, kunnes remontti valmistuu. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi esittää, että järjestelytoimikunta antaa Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Halikon perhetukikeskuksen muuttaminen kaksiosastoiseksi yksiköksi on perusteltua, koska lastensuojelun sijaishoitopaikkojen tarve on ollut suurempi kuin mihin kuntayhtymä on voinut vastata. Jos lastensuojelukuntayhtymä jatkaa hinnoiltaan kilpailukykyisten ja laadukkaiden lastensuojelun perushoitopalvelujen tuottamista, niille on myös kysyntää. Halikon perhetukikeskuksen muutostöiden investointi tulee kattaa lainarahoituksella, jolloin investoinnin kustannukset maksetaan hoitopäivähintojen kautta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää antaa Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymälle seuraavan lausunnon: Halikon perhetukikeskuksen muuttaminen kaksiosastoiseksi yksiköksi on perusteltua, koska lastensuojelun sijaishoitopaikkojen tarve on ollut suurempi kuin mihin kuntayhtymä on voinut vastata. Jos lastensuojelukuntayhtymä jatkaa hinnoiltaan kilpailukykyisten ja laadukkaiden lastensuojelun perushoitopalvelujen tuottamista, niille on myös kysyntää. Halikon perhetukikeskuksen muutostöiden investointi tulee kattaa lainarahoituksella, jolloin investoinnin kustannukset maksetaan hoitopäivähintojen kautta. Päätös: Risto Keto-oja poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin.

18 Järjestelytoimikunta N:o < > Kiikalan lentokentän viemäriputki Kiikalan kh : Parhaillaan on menossa Salon vedenhankintaprojektiin liittyvä kolmannen vaiheen putken rakentaminen Kiikalan kirkonkylästä lentokentän takana sijaitseville vedenottamoille. Kaivuutyön yhteydessä samaan putkikaivantoon sijoitettavaksi on suunniteltu myös viemäriputken asentaminen Kiikalan Härjänvatsasta Maxit Oy:n tehtaiden kautta lentokentälle. Toteutettavan viemäriputken myötä saadaan Maxitin tehdaskiinteistöt liitettyä kunnalliseen viemäriverkostoon. Myös lentokentän viemäröinti on järkevää toteuttaa vesiputken kaivuutyön yhteydessä. Lentokentän käytön kehittäminen edellyttää myös viemäröintikysymyksen asianmukaista järjestämistä. Viemäriputken kokonaiskustannusarvio on , josta Maxit Oy on lupautunut maksamaan osan siten että, kunnan kustannukseksi jää noin Kiikalan kunnanjohtaja ehdottaa: Päätetään toteuttaa hanke vesiputken kaivuutyön yhteydessä. Koska tähän hankkeeseen ei ole kunnan taloussuunnitelmassa erikseen varauduttu esitetään hanke järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin ja esitetään edelleen järjestelytoimikunnan hyväksyttäväksi. Muutosjohtajatiimin päätös: Muutosjohtajatiimi päättää ehdottaa järjestelytoimikunnalle, että Kiikalan lentokentän viemäriputkihanke hyväksytään toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Kiikalan kunta vastaa syntyvistä kustannuksista ja työn toteutuksesta. Muutosjohtajatiimin puheenjohtaja: Järjestelytoimikunta päättää, että Kiikalan lentokentän viemäriputkihanke hyväksytään toteutettavaksi edellä esitetyllä tavalla. Kiikalan kunta vastaa syntyvistä kustannuksista ja työn toteutuksesta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 Järjestelytoimikunta N:o < > Kylien nimien muuttaminen Valmistelija: Kiinteistöinsinööri Juhani Suomela Maanmittauslaitoksen Turun maanmittaustoimistosta kirjoittaa: Kylien nimien muuttaminen Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen Salon kaupungin sekä Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kuntien lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin perustamisesta. Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus antanee myös uudelle Salon kaupungille numeron 734 eli se pysyy edelleen Salon kaupungin numerona. Tästä taas seuraa se, että kiinteistörekisterin pitäjänä maanmittaustoimisto yhdistää myös kiinteistörekisterissä nykyiset Halikon, Kiikalan, Kiskon, Kuusjoen, Muurlan, Perniön, Perttelin, Suomusjärven ja Särkisalon kunnat Salon kaupunkiin. Tästä johtuen Salon kaupunkiin tulisi myös samannimisiä mutta eri alkuperää olevia rekisterikyliä. Sekaannusten välttämiseksi tällaisten kylien nimet on syytä muuttaa. Lisäksi muutaman muun kylän nimi olisi luonnollista tässä yhteydessä muuttaa. Kiinteistörekisterilain nojalla kylän nimen muuttamisesta päättää maanmittaustoimisto. Maanmittaustoimisto esittää, että 1) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Verkangas eli Vakuri nimi muutetaan nimeksi Verkangas. Paikallinen kotiseutuneuvos on myös tätä mieltä. 2) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Pohjankartano eli Pojogård nimi muutetaan nimeksi Pohjankartano. Tämä kylä on ollut alkuaan yksinäistalo, jonka nimi on ollut Pohjankartano eli Pojogård. Alkuperäisen Pohjankartanon eli Pojogårdin yksinäistalon seuraajana olevan kylän suurimman tilan nimi on muuttunut jo kauan sitten nimeksi Pohjankartano. Peruskartalla alueen nimenä on Pohjankartano. 3) nyt Kiskon kunnassa olevan kylän Kirkonkylä nimi muutetaan nimeksi Kiskon Kirkonkylä. Näin vältetään mahdolliset sekaannukset muiden nykyisten keskustaajamien välillä, vaikka tämä Kirkonkylä onkin ainoa tämän niminen kylä uudessa Salon kaupungissa. 4) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Järvenkylä nimi muutetaan nimeksi Träskböle. Näin vältetään uudessa Salon kaupungissa nyt Perniön kunnassa olevan Järvenkylän kylän ja nyt Muurlan kunnassa olevan Järven kylän sekaantuminen keskenään ja myös nyt Perniön kunnassa olevaan Matildedalissa olevaan alueeseen, jonka nimi on myös Järvenkylä. Tämä kylä on ollut alkuaan yksinäistalo, jonka nimi on ollut Träskböle aina vuoteen 1964, jolloin sen nimi muutettiin nimeksi Järvenkylä. Vuoden 1925 alusta oli jo yksi tila siirretty tästä kylästä Västanfjärdin kuntaan, jossa tämän kylän nimenä on ollut tähän asti Träskböle. Toisaalta alkuperäisen Träskbölen yksinäistalon seuraajana olevan kylän suurimman tilan nimenä on edelleen Träskböle. Ja siksi onkin toisaalta luonnollista, että tämän tilan omistaja myös kannattaa

20 Järjestelytoimikunta N:o kylän nimen palauttamista alkuperäiseksi eli Träskböleksi. Tätä tukee myös se, että kuntaliitokseen liittyen tämän kylän alueella olevan Järvenkyläntien nimi muutetaan kunnallisella päätöksellä nimeksi Träskbölentie. 5) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Ahtiala nimi muutetaan nimeksi Halikon Ahtiala erotuksena Suomusjärven kunnassa nyt olevasta kylästä Ahtiala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Suomusjärven Ahtiala. 6) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Anjala nimi muutetaan nimeksi Salon Anjala erotuksena Perniön kunnassa nyt olevasta kylästä Anjala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perniön Anjala. 7) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Arpalahti nimi muutetaan nimeksi Perniön Arpalahti erotuksena Suomusjärven kunnassa nyt olevasta kylästä Arpalahti, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Suomusjärven Arpalahti. 8) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Hämeenkylä nimi muutetaan nimeksi Salon Hämeenkylä erotuksena Perniön kunnassa nyt olevasta kylästä Hämeenkylä, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perniön Hämeenkylä. 9) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Isokylä nimi muutetaan nimeksi Salon Isokylä erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Isokylä, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Isokylä. 10) nyt Perttelin kunnassa olevan kylän Kajala nimi muutetaan nimeksi Perttelin Kajala erotuksena Kiskon kunnassa nyt olevasta kylästä Kajala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kiskon Kajala. 11) nyt Muurlan kunnassa olevan kylän Kaukola nimi muutetaan nimeksi Muurlan Kaukola erotuksena Perttelin kunnassa nyt olevasta kylästä Kaukola, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Perttelin Kaukola. 12) nyt Salon kaupungissa olevan kylän Kirjola nimi muutetaan nimeksi Salon Kirjola erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Kirjola, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Kirjola. 13) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Koski nimi muutetaan nimeksi Perniön Koski erotuksena Muurlan kunnassa nyt olevasta kylästä Koski, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Muurlan Koski. 14) nyt Kiskon kunnassa olevan kylän Kurkela nimi muutetaan nimeksi Kiskon Kurkela erotuksena Kuusjoen kunnassa nyt olevasta kylästä Kurkela, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kuusjoen Kurkela. 15) nyt Kuusjoen kunnassa olevan kylän Kuttila nimi muutetaan nimeksi Kuusjoen Kuttila erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Kuttila, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Kuttila. 16) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Laiterla nimi muutetaan nimeksi Perniön Laiterla erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Laiterla, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Laiterla. 17) nyt Perniön kunnassa olevan kylän Lehtiniittu nimi muutetaan nimeksi Perniön Lehtiniittu erotuksena Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Lehtiniittu, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Halikon Lehtiniittu. 18) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Marttila nimi muutetaan nimeksi Halikon Marttila erotuksena Kiskon kunnassa nyt olevasta kylästä Marttila, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Kiskon Marttila. 19) nyt Halikon kunnassa olevan kylän Meisala nimi muutetaan nimeksi Halikon Meisala erotuksena myös Halikon kunnassa nyt olevasta kylästä Meisala, jonka nimi samalla muutetaan nimeksi Paimion Meisala, koska tämä kylän osa on aikaisemmin siirretty Paimion kaupungista.

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008

PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 PÖYTÄKIRJA JTB 2/2008 JärjestelytoimikuntaB Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 27.5.2008 klo 8.30 9.50 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Keto-oja Risto " (poistui klo 11.50) Tuominen Marita "

Keto-oja Risto  (poistui klo 11.50) Tuominen Marita PÖYTÄKIRJA JTB 5/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 7.10.2008 klo 8.30 12.00 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja ( 6) Pölönen Päivi varapuheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 2/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 2/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.1.2008 klo 8.30 11.28 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 9/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 9/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 9/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 29.4.2008 klo 8.30 10.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 15/2008

PÖYTÄKIRJA JT 15/2008 PÖYTÄKIRJA JT 15/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 19.8.2008 klo 8.30 9.10 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 6/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 6/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 18.3.2008 klo 8.30 11.15 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VT 11/2007

PÖYTÄKIRJA VT 11/2007 PÖYTÄKIRJA VT 11/2007 Valmistelutoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 11.12.2007 klo 8.30 10.40 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset. 176 07.08.2012 186 21.08.2012 254 06.11.2012 Tehdastuotantotilojen jatkokäyttö/incap Oy // KHALL 176 Incap Oyj:n ja Sotkamon kunnan välillä on voimassa Lastaajantien tuotantotiloja koskevat lunastussopimukset.

Lisätiedot

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Joutsan kunnanhallitus 167 09.06.2008 Kunnanvaltuusto 52 30.06.2008 Joutsan kunnanhallitus 202 07.07.2008 Joutsan kunnanhallitus 233 25.08.2008 Joutsan kunnanhallitus 92 16.03.2009 Kunnanvaltuusto 33 30.03.2009

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen YHDISTYMISHALLITUS 110 28.11.2012 YHDISTYVÄN RAAHEN 23 10.12.2012 KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1667/06/0600/2012 YHALL 110 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän

Lisätiedot

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen

Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot Oy:lle, tarkennus valtuuston päätökseen Kunnanhallitus 15 20.01.2014 Kunnanvaltuusto 3 28.01.2014 Kunnanhallitus 128 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 23 26.05.2014 Iitin Vanhustenhuoltoyhdistys r.y:n omaisuuden ja vastuiden siirtäminen Iitin Vuokratalot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh.

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012. Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55. Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone. Läsnä: Markku Koskela puh. 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2012 Aika: Torstai 5.7.2012 klo. 18.00-18.55 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy

Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Ennakkopäätös koskien rakentamisvelvoitteen täyttämistä; Tarkkalan Kuljetus Oy Tekla 25.11.2014 307 Khall. 1.12.2014 465 Khall. 22.12.2014 498 Tekla 24.2.2015 68 Khall. 27.3.2015 141 Tekla 18.8.2015 192

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto

13.6.2012, Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Yhtymävaltuusto 30.5.2012 1 Kokousaika 30.5.2012 klo 17.00 18.50 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, ruokasali Osallistujat Päätöksentekijät Antikainen Marita Tanner-Penttilä Hannele Anttila Jouko Miinalainen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat:

1 kutsua virkaa hakeneista haastateltaviksi seuraavat hakijat: Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus 9 0..05 Henkilöstöjohtajan viran, vakanssinumero 00000089, täyttäminen 68/0.0.00/05 Kunnanhallitus 8.09.05 Kunnanhallitus julisti kokouksessaan 0.8.05 henkilöstöjohtajan

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 7/2013. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 7/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 3.10.2013 kello 17.30. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. 49 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto. Viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus 140 11.05.2015 Kaupunginhallitus 154 01.06.2015 Kaupunginhallitus 213 17.08.2015 Kaupunginvaltuusto 58 24.08.2015 Kaupunginjohtajan viran täyttäminen 344/01.01.01.00/2015 KH 11.05.2015

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA

KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 6.7.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 17.7.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Porin Suomalainen Klubi, Eteläranta 10, Pori (Nordman-kabinetti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 8/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 8/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 8/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 15.4.2008 klo 8.30 10.45 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14

Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 05.03.2015 Sivu 1 / 14 Kokoustiedot Aika 05.03.2015 torstai klo 15:00-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. Kunnanhallitus 98 11.03.2013 Kunnanvaltuusto 37 25.04.2013 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. 153/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 11.03.2013 98 Valmistelija: kunnansihteeri

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 9.11.2010 kello 19.15. Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.3.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Poissa Jaakko Koskinen jäsen Hamina

Poissa Jaakko Koskinen jäsen Hamina 1 HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Pöytäkirja 4/2011 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika 6.9.2011 klo 11.15 12.30 Paikka Hamina, raatihuone, valtuustosali Läsnä Arja Filppu jäsen Hamina Riitta Hytönen jäsen Hamina

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta.

2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6, 59100 Parikkala, jäljempänä Kunta. 1 YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet 1) Kiinteistö Oy Onnenlähde (2155834-5), Helsinki, osoite: Televisiokatu 1, 00240 Helsinki, jäljempänä Onnenlähde ja 2) Parikkalan kunta (1913642-6), osoite: Harjukuja 6,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 19.02.2010 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II ja Launosten päiväkoti LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela

Lisätiedot