Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta vuonna 2014 YHTEENVETORAPORTTI (koko maa) Arviointiaineiston yleistiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta vuonna 2014 YHTEENVETORAPORTTI (koko maa) Arviointiaineiston yleistiedot"

Transkriptio

1 Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta vuonna 2014 YHTEENVETORAPORTTI (koko maa) Arviointiaineiston yleistiedot Kpl Ha Arvioitujen leimikkojen kokonaismäärä satunnaisotannalla valittuja suunnatulla otannalla valittuja Täytettyjen arviointilomakkeiden kokonaismäärä satunnaisotannalla valittuja suunnatulla otannalla valittuja 102 Uudistusalasta oli arviointihetkellä muokattu 65 % Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 87 Luontainen uudistaminen 12 Ylispuuhakkuu 1 Metsätalousmaan jakautuminen (sat.otanta) % Hakkuin käsitelty ala 96,6 Luontokohteet 3,4 Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteet Uudistushakkuualojen elävän puuston jakautuminen (sat. otanta) m3/ha % Hakattu puusto 199,1 97,5 Elävä säästöpuusto 2,8 1,4 Luontokohteiden elävä puusto 2,3 1,1 YHTEENSÄ 204,3 100,0 Luonnonhoidon kokonaisarviot Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Kokonaisarvio ainespuun korjaajalle 26 % 58 % 14 % 1 % Kokonaisarvio koko toimenpideketjulle 21 % 60 % 18 % 1 % Maisemanhoidon laatu Arviointiaineistossa Kpl Ha % kaik. Kaukomaiseman kannalta arvokkaita hakkuualoja 23 62,0 6 Lähimaiseman kannalta arvokkaita hakkuualoja ,0 20 Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Maisemanhoidon laadun arvio 20 % 74 % 6 % 1

2 Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syykoodi kirjattu) Välttävä Heikko 301: Aukea olisi pitänyt rikkoa säästöpuuryhmillä 6 308: Olisi voinut jättää näkösuojaksi (enemmän) puustoa 1 302: Pitkä suoraviivainen hakkuun rajaus 1 305: Rääseikköinen lähimaisema 1 Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteet Kpl Ha Ennallaan Huom. Tuhoutunut 1. Muinaisjäännösrekisterissä oleva kohde 2. Tervahauta tai hiilimiilu 3 0,07 33 % 67 % 3. Linnoitusrakennelma 4. Rakennuksen jäänne 1 0, % 5. Viljelyröykkiö % 6. Muu kulttuuriperintökohde 1 0, % 7. Ulkoilureitti (PEFC) 3 0,10 67 % 33 % 8. Muu virkistyskohde YHTEENSÄ 9 0,28 67 % 33 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syykoodi kirjattu) Huom. Tuhoutunut 323: Kohde vaurioitunut maanmuokkauksessa 1 321: Kohteen päälle jätetty säästöpuita 1 322: Kohteen päälle kasattu latvusmassaa 1 999: Muu syy 1 2

3 LUONTOKOHTEIDEN MÄÄRÄ, ALA, PUUSTO JA OMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Luontokohdeluokat 1-4 yhteensä LUONTOKOHTEIDEN PUUSTO ARVIOINTIHETKELLÄ OMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Pinta- Puuston määrä Puuston arvo Osuus pinta-alasta, % Määrä ala, Elävä Kuollut Ennallaan Muuttuneet Kohdetyyppi Kpl Ha m3 m3/ha m3 m3/ha /Ha Täysin Lähes Osak. Koko. 1. Jalopuumetsikkö 2. Pähkinäpensaslehto 3. Tervaleppäkorpi 4. Pesäpaikka 5. Suojeltu kasvi 6. Perinnebiotooppi 7. Puro, noro 70 20, , Lähde, tihkupinta 22 3, , Pieni lampi 10. Rehevä lehtolaikku 11 2, , Rehevät korvet 10 2, , Letto 13. Rotko, kuru 14. Kangasmetsäsaareke 15. Jyrkänne 7 1, , Kallio 24 14, , Kivikko, hietikko 6 0, , Vähäpuustoinen suo 48 41, , Rantaluhta 1 0, Suppa tai paahderinne 21. Lehtipuuvalt. lehto 22. Vanha metsä 1 2, , Tulvametsä/luhta 24. Korpi 7 2, , Lettoräme/letto 26. Pienkosteikko 11 1, , Vaihettumisvyöhyke 3 0, , Rantametsä 15 3, , Ruohoinen suo 1 0, , YHTEENSÄ , , Luokka 1 = Luonnonsuojelulain mukaiset kohteet LUONTOKOHTEIDEN PUUSTO ARVIOINTIHETKELLÄ OMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Pinta- Puuston määrä Puuston arvo Osuus pinta-alasta, % Määrä ala, Elävä Kuollut Ennallaan Muuttuneet Kohdetyyppi Kpl Ha m3 m3/ha m3 m3/ha /Ha Täysin Lähes Osak. Koko. 1. Jalopuumetsikkö 2. Pähkinäpensaslehto 3. Tervaleppäkorpi 3

4 4. Pesäpaikka 5. Suojeltu kasvi 6. Perinnebiotooppi YHTEENSÄ Luokka 2 = Metsälain 10 mukaiset kohteet LUONTOKOHTEIDEN PUUSTO ARVIOINTIHETKELLÄ OMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Pinta- Puuston määrä Puuston arvo Osuus pinta-alasta, % Määrä ala, Elävä Kuollut Ennallaan Muuttuneet Kohdetyyppi Kpl Ha m3 m3/ha m3 m3/ha /Ha Täysin Lähes Osak. Koko. 7. Puro, noro 51 16, , Lähde, tihkupinta 20 2, , Pieni lampi 10. Rehevä lehtolaikku 9 2, , Rehevät korvet 9 2, , Letto 13. Rotko, kuru 14. Kangasmetsäsaareke 15. Jyrkänne 3 0, , Kallio 6 0, , Kivikko, hietikko 2 0, , Vähäpuustoinen suo 30 16, , Rantaluhta 1 0, YHTEENSÄ , , Metsälain 10 mukaisia elinympäristöjä havaittiin yhteensä 115 Eri hakkuualalla Etäisyys metsälain 10 :n puron, noron tai lähteen Hakkuuseen rajautuva metsälain 10 elinympäristö oli mainittu 59 Hakkuualalla rantaviivasta hakkuun reunaan oli keskimäärin metsänkäyttöilmoituksessa 17 m Luokka 3 = Metsäsertifioinnin mukaiset elinympäristöt (10.kriteerin C-luokka) LUONTOKOHTEIDEN PUUSTO ARVIOINTIHETKELLÄ OMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Pinta- Puuston määrä Puuston arvo Osuus pinta-alasta, % Määrä ala, Elävä Kuollut Ennallaan Muuttuneet Kohdetyyppi Kpl Ha m3 m3/ha m3 m3/ha /Ha Täysin Lähes Osak. Koko. 20. Suppa tai paahderinne 21. Lehtipuuvalt. lehto 22. Vanha metsä 1 2, , Tulvametsä/luhta 24. Korpi 4 1, , Lettoräme/letto YHTEENSÄ 5 3, , Luokka 4 = Muut huomionarvoiset kohteet LUONTOKOHTEIDEN PUUSTO ARVIOINTIHETKELLÄ OMINAISUUKSIEN SÄILYMINEN Pinta- Puuston määrä Puuston arvo Osuus pinta-alasta, % Määrä ala, Elävä Kuollut Ennallaan Muuttuneet Kohdetyyppi Kpl Ha m3 m3/ha m3 m3/ha /Ha Täysin Lähes Osak. Koko. 1. Jalopuumetsikkö 2. Pähkinäpensaslehto 3. Tervaleppäkorpi 4

5 4. Pesäpaikka 5. Suojeltu kasvi 6. Perinnebiotooppi 7. Puro, noro 19 3, , Lähde, tihkupinta 2 0, Pieni lampi 10. Rehevä lehtolaikku 2 0, , Rehevät korvet 1 0, , Letto 13. Rotko, kuru 14. Kangasmetsäsaareke 15. Jyrkänne 4 0, , Kallio 18 13, , Kivikko, hietikko 4 0, , Vähäpuustoinen suo 18 24, , Rantaluhta 20. Suppa tai paahderinne 21. Lehtipuuvalt. lehto 22. Vanha metsä 23. Tulvametsä/luhta 24. Korpi 3 0, , Lettoräme/letto 26. Pienkosteikko 11 1, , Vaihettumisvyöhyke 3 0, , Rantametsä 15 3, , Ruohoinen suo 1 0, , YHTEENSÄ , , Luontokohteet - Syykoodit Yleisimmin käytetty syykoodi sanallisena Kohteita, joissa syy on johtanut ominaisuuksien muuttumiseen (kpl) Osuus kaikista luontokohteista, % 5: Luontokohde on osittain avohakattu : Luontokohteen pienilmasto ja varjoisuus ovat kärsineet : Luontokohde on avohakattu : Luontokohde on osittain muokattu : Poistettu puita liian läheltä luontokohdetta : Tuulituhoja on korjattu luontokohteessa 4 2 3: Luontokohde on muokattu : Luontokohteen vesitalous muuttunut maanmuokkauksessa : Urapainumat ovat vaikuttaneet luontokohteen vesitalouteen : Ajourat on sijoitettu väärin 2 1 5

6 Säästöpuusto laatuluokittain SÄÄSTÖPUUSTO LAATULUOKITTAIN Vain satunnaisotanta! Avohakkuut (693 ha) Luontainen uudistaminen (114 ha) Ylispuuhakkuut (16 ha) Uudistushakkuut (808 ha) Yhteensä Per arv. ha Yhteensä Per arv. ha Yhteensä Per arv. ha Yhteensä Per arv. ha Kpl m3 Kpl m3 Kpl m3 Kpl m3 Kpl m3 Kpl m3 Kpl m3 Kpl m3 Elävä havupuu cm ,0 0, ,5 0, ,8 0, ,1 0,2 Elävä havupuu > 20 cm ,6 1, ,0 1, ,6 0, ,7 1,5 El. haapa, raita, jalo lehtip ,9 0, ,9 0, ,6 0, ,9 0,1 El. haapa, raita, jalo lehtip.> ,8 0, ,4 0, ,1 0, ,7 0,4 Muu elävä lehtipuu cm ,3 0, ,3 0, ,4 0, ,2 0,2 Muu elävä lehtipuu > 20 cm ,7 0, ,1 0, ,4 0, ,8 0,4 Pystylahopuu > 20 cm ,2 0, ,9 0, ,5 0, ,1 0,4 Maalahopuu > 20 cm ,9 0, ,7 0, ,2 0, ,9 0,3 Elävää säästöpuustoa yhteensä ,4 2, ,2 2, ,9 2, ,4 2,8 Lahopuuta yhteensä ,1 0, ,6 0, ,7 0, ,0 0,7 Säästettyä puustoa yhteensä ,4 3, ,8 3, ,6 2, ,4 3,5 PEFC-kriteerin 13 säästöp. 11,4 Kpl/Ha Säästetyn puuston rahal. arvo ,3 /Ha ,0 /Ha ,8 /Ha ,7 /Ha Säästöpuuryhmiä 461 Kpl 0,7 Kpl/Ha 50 Kpl 0,4 Kpl/Ha 15 Kpl 0,9 Kpl/Ha 511 Kpl 0,6 Kpl/Ha Eläviä säästöpuita keskimäärin 8,8 kpl/ryhmä 9,8 kpl/ryhmä 6,5 kpl/ryhmä 8,9 kpl/ryhmä Erinom. Hyvä Vält. Heikko Erinom. Hyvä Vält. Heikko Erinom. Hyvä Vält. Heikko Erinom. Hyvä Vält. Heikko Kokon. säästöp. laadusta, % Yleisimmät syykoodit Kohteita kpl Vält. Heikko 50: Säästöpuita on jätetty liian vähän : Järeät säästöpuut puuttuvat : Tuulenkaatoja on korjattu : Jätetty vain pieniläpimittaista jätepuustoa : Säästöpuiksi on valittu luonnonhoidon kannalta toissijaisia puita : Jätetty niukasti elävää säästöpuustoa 5 57: Lehtipuita olisi pitänyt säästää : Olisi pitänyt keskittää luontokohteen yhteyteen : Lahopuita on katkottu 1 1 5: Luontokohde on osittain avohakattu 2 6

7 Vesiensuojelu VESIENSUOJELU Arviointiaineistossa on vesiensuojelun kannalta merkittäviä kohteita yhteensä 403 Ha 170 Kpl Hakkuisiin rajoittuvat vesistöt ja pienvedet Joki/ järvi/ meri Puro Noro Lampi/lähde Rantaviivaa yhteensä, m Puutteellista suojakaistaa, m Suojakaistan leveys keskimäärin, m Kohteita, joissa puutteellisen suojakaistan osuus on yli 10 % (PEFC-standardin kriteeri 17) 13 Kpl Uudistusaloja, joille on kaivettu ojia tai naveroita tai joilla on perattu vanhoja ojia. Näillä aloilla toteutetut vesiensuojelutoimenpiteet: - Saostusallas 6 % kohteista - Pintavalutus 20 % kohteista - Kaivukatkoja 22 % kohteista - Lietekuoppia 35 % kohteista - Ei mitään näistä 38 % kohteista Vesiensuojelun laadunarviointi Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Vesiensuojelu ainespuun korjuussa 36 % 55 % 9 % 103: Liian kapea suojakaista 5 105: Suojakaistalle ei ole jätetty lainkaan puustoa 4 104: Osittain liian kapea suojakaista 3 102: Runsaasti hakkuutähdettä ojassa tai pienvedessä 2 101: Urapainumista aiheutuu kiintoaineskuormitusta 2 Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Vesiensuojelu energiapuun korjuussa 30 % 57 % 13 % 999: Muu syy 2 121: Kantoja nostettu liian jyrkästä rinteestä 1 130: Kantoja nostettu ojien varsilta 1 125: Latvusmassan/kantojen välivarastoinnin vesiensuojelussa puutteita 1 103: Liian kapea suojakaista 1 Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Vesiensuojelu maanmuokkauksessa 26 % 57 % 16 % 1 % 103: Liian kapea suojakaista : Ojat/naverot kaivettu suoraan vanhaan ojaan : Ojat/naverot tarpeettoman syviä : Muokkaus ulottuu ojiin asti : Muu syy 2 65 Kpl 7

8 Puunkorjuu PUUNTUOTANTO Puunkorjuun maasto- ja puustovauriot 97 % 3 % 140: Pahat maastovauriot lähikuljetusuralla 8 141: Pahat maastovauriot uudistusalalla 4 146: Herkkä maastonkohta kärsinyt metsäkuljetuksessa 2 Jääneen puuston vaikutus uudistumiseen 99 % 1 % 151: Hakkuuala olisi pitänyt raivata 5 Uudistamistavan valinta 97 % 2 % 1 % 163: Uudistusalalla olisi pitänyt käyttää useampia uudistustapoja tai sekamenetelmiä : Olisi vaatinut istutuksen : Luontainen uudistaminen olisi ollut paras vaihtoehto 3 999: Muu syy : Olisi vaatinut kylvön 1 Maanmuokkausmenetelmän valinta 94 % 5 % 1 % 172: Tarpeettoman järeä maanmuokkausmenetelmä : Ala olisi pitänyt laikuttaa : Muokkausmenetelmää olisi pitänyt vaihtaa maapohjan mukaisesti 5 175: Ala olisi pitänyt laikkumätästää : Ala olisi pitänyt ojitusmätästää 3 Maanmuokkauksen toteutus 86 % 13 % 1 % 999: Muu syy : Puutteellinen vesitalouden järjestely : Liian vähän kelvollisia istutuskohtia : Osittain tarpeettoman järeä muokkausjälki 4 103: Liian kapea suojakaista 3 Puulajivalinta 97 % 3 % 200: Kasvupaikka puulajille liian viljava : Uudistusalalle olisi pitänyt uudistaa useampaa eri puulajia maapohjan mukaisesti 5 201: Kasvupaikka puulajille liian karu 2 202: Kasvupaikka puulajille muutoin sopimaton 1 8

9 Viljelytyön laatu 95 % 4 % 1 % 210: Alitiheä taimikko 4 350: Istutuskohdat on valittu väärin : Muu syy 2 212: Osa alasta jäänyt viljelemättä : Taimet on istutettu huonoon asentoon 1 Taimikon kehityskelpoisuus arviointihetkellä 93 % 6 % 1 % 211: Aukkoinen taimikko : Alitiheä taimikko 4 999: Muu syy 2 212: Osa alasta jäänyt viljelemättä : Kiireellinen heinäystarve 1 Puuntuotannon kokonaisarvio 95 % 4 % 1 % 9

10 Energiapuun korjuu ENERGIAPUUN KORJUU Kpl ha Osuus kaik. Kohteita, joilta korjattu latvusmassaa ,0 32 % Kohteita, joilta korjattu kantoja 24 67,6 6 % Luokan I pohjavesialueilla todetut kantojennostokohteet 1 4 % Luokan II pohjavesialueilla todetut kantojennostokohteet Latvusmassan korjuukohteen valinta 100 % 220: Virheellinen kohdevalinta: kasvupaikkatyyppi 1 Säästetyn latvusmassan määrä 93 % 7 % 230: Vihreää latvusmassaa on jätetty liian vähän 9 232: Latvusmassaa olisi pitänyt käyttää (runsaammin) maanpinnan kantavuuden parantamiseen 1 Kannonnostokohteen valinta 97 % 3 % 223: Virheellinen kohdevalinta: pohjavesialue 1 Säästetyt kannot: määrä ja laatu 76 % 21 % 3 % 247: Kantoja on jätetty liian vähän 3 240: Kannonnoston rajaus virheellinen (luontokohde) 1 244: Kannonnoston rajaus virheellinen (vesiensuojelu) 1 250: Savi/silttimaa - kantoja on jätetty liian vähän 1 Kannonnoston työnjälki 93 % 7 % 262: Kivennäismaata on paljastettu turhaan 1 261: Sirotemaata pitkin poikin - ei kantokuopissa 1 Erityiskohteiden huomiointi 90 % 7 % 3 % 244: Kannonnoston rajaus virheellinen (vesiensuojelu) : Kannonnoston rajaus virheellinen (luontokohde) 1 Säästöpuiden huomiointi 100 % Lahopuuston huomiointi 95 % 5 % 58: Kuollutta puustoa on korjattu 3 10

11 62: Lahopuita tuhoutunut energiapuunkorjuussa 1 Tienvarsivarastointi 98 % 1 % 1 % 125: Latvusmassan/kantojen välivarastoinnin vesiensuojelussa puutteita 1 999: Muu syy 1 293: Tienvarsivarasto ojan päällä 1 294: Tienvarsivarasto on liian lähelle sähkölinjaa 1 Energiapuun korjuun kokonaisarvio 91 % 7 % 2 % 11

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 10 Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteet säilytetään Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi

Lisätiedot

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009*

PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* PEFC-ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009* Sisältö: 1. Johdanto: Metsien hoito ja käyttö Suomessa 2008... 2 1.1 Metsien merkitys

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi

Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi ISBN 978-951-40-2416-0 (PDF) ISSN 1795-150X Energiapuun määrä ja laatu sekä niiden arviointi Jari Lindblad, Miina Jahkonen, Juha Laitila, Harri Kilpeläinen ja Seija Sirkiä www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015

Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Ari Aalto, Risto Sulkava Keuruun varuskunta-alueen metsäinventoinnit 3. ja 9.1.2015 Alueelle tehtiin kaksi maastokäyntiä lumiolosuhteissa, joten lajistolistaus on vain suuntaa-antava. Keuruulaisittain

Lisätiedot

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012

Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu. Yleissuunnitelma 2012 Simpelejärven ja Kivijärven valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojelu Yleissuunnitelma 2012 Tiina Karjalainen 17.2.2012 2 Esipuhe Tämä julkaisu on syntynyt osana vuosien 2010-2012 aikana toimivaa Yhdessä

Lisätiedot

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET

HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET HYVÄN METSÄNHOIDON SUOSITUKSET JOHDANTO Tapio 2/01 1 Johdanto Miksi uudet suositukset? Suositusten tavoite Mitä uutta? Metsien kestävä hoito ja käyttö Metsien hoidossa ja käytössä huomioon otettavaa JOHDANTO

Lisätiedot

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.)

PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA. Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN LUONNONHOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA Nella Mikkola & Heli Nukki (toim.) Porin kaupunkisuunnittelu 31.12.2006 Porin kaupunkisuunnittelusarja C60/2006 PORIN METSÄN MONITAVOITTEINEN

Lisätiedot

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä

Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa. Suomen metsäkeskus 2015. Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Metsälain 10 lehtolaikkujen määrittely ja käsittelytarve Lounais-Suomessa Suomen metsäkeskus 2015 Timo Silver, Sirke Kajava ja Hannu Heikkilä Luonnonhoitohankeraportti 2015 { 2 } Metsälain 10 lehtolaikkujen

Lisätiedot

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa

Minun METSOni. - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Minun METSOni - tarinoita metsänomistajista ja metsien vapaaehtoisesta suojelusta METSO-ohjelmassa Vapaaehtoinen metsiensuojelu kannattaa METSO mahdollistaa Sisällysluettelo 3 Vapaaehtoinen metsiensuojelu

Lisätiedot

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa Ennallistajan opas. Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa. 2006 Ennallistajan opas Kokemuksia ja esimerkkejä elinympäristöjen ennallistamisesta Kolin kansallispuistossa

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011

Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 Imatran Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 Immalanjärven Suurisuonojan valuma-alue... 3 2 Vesiensuojelurakenteita... 4 2.1 Pohjapato...

Lisätiedot

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden? Metsätieteen aikakauskirja t i e d o n a n t o Sauli Valkonen Sauli Valkonen, Antti Miettinen ja Juha Ruuska Onko koivu- ja haapasäästöpuiden vaikutus männyn taimikon kehitykseen erilainen kuin mänty säästöpuiden?

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014

Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin. Tutkimusraportti 131/2014 Pien-Päijänteen rantaosayleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys sekä Naturaarvioinnin tarveharkinta Nab Labs Oy Ambiotica Tutkimusraportti 131/2014 Tuomas Talvitie, Henna Toivanen, Janne Ruuth Sisällys

Lisätiedot

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...

Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus... SISÄLLYS Vierimetsän uudistaminen......................... 5 Vierimetsän taimikonhoito......................... 6 Vierimetsän puuston ensiharvennus................. 6 Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...........

Lisätiedot

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu

METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu METSO-ohjelma ja pysyvä suojelu Pysyvä suojelu Kohteen arviointi Alueen rajaus yhdessä maanomistajan kanssa Puuston määrän arviointi Luontoarvojen arviointi valintaperusteet, rakennepiirteet lahopuusto,

Lisätiedot

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma

Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Hiidenveden lähialueen kosteikkojen yleissuunnitelma Esko Vuorinen Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 234/2012 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY JULKAISU

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu

14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Bioenergiaa metsistä Tutkimus- ja kehittämisohjelman keskeiset tulokset Metlan työraportteja 289: 129 134 14 Kannonnostoalojen lehtipuun määrä ja sen vaihtelu Timo Saksa Tiivistelmä Laajamittainen kantojennosto

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015. Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta. Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 33/2015 Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski, Samuli Joensuu, Maija Kauppila Tutkimuksia metsätalouden vesiensuojelusta Martti Vuollekoski,

Lisätiedot

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU

SANTALAHDEN LUONTOPOLKU Tule tutustumaan ja virkistäytymään Suomenlahden rannikon luonnon, kulttuurin ja merellisten nähtävyyksien pariin Santalahden luontopolulle! Toivotamme tervetulleiksi tälle luontopolulle kaikki, jotka

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot