LUONTOLAATUTARKASTUKSEN YHTEENVETOTIEDOT. Rajaukset Tarkastusvuosi 2018 Valtakunnallinen. Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUONTOLAATUTARKASTUKSEN YHTEENVETOTIEDOT. Rajaukset Tarkastusvuosi 2018 Valtakunnallinen. Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI"

Transkriptio

1 LUONTOLAATUTARKASTUKSEN YHTEENVETOTIEDOT Rajaukset Tarkastusvuosi 208 Valtakunnallinen Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI Arviointiaineiston yleistiedot Arvioitujen leimikoiden kokonaismäärä Lkm Tarkastus Ha arviointiala Satunnaisotannalla 068 valittuja 278 Suunnatulla otannalla valittuja Kaikki yhteensä Täytettyjen arviointilomakkeiden lukumäärä Lkm_luontolaatu_kohde Satunnaisotannalla valittuja 320 Suunnatulla otannalla valittuja 95 Kaikki yhteensä 45 Uudistusalasta oli arviointihetkellä muokattu Os maanmuokkauksessa Hakkuutapojen jakautuminen 28 % Lkm_luontolaatu_kohde Os_lkm_hakkuutapa Ha_arviointiala Os_ha_hakkuutapa Avohakkuu 3 75 % % Luontainen uudistaminen 48 2 % % Ylispuiden poisto 8 4 % 3 2 % Kasvatushakkuu 38 9 % 69 5 % Kaikki yhteensä % % Metsätalousmaan jakautuminen (satatunnaisotanta) Arvot Os sot hakkuin käsitelty ala 99,3 % Os sot luontokohteet ala 28, % Os sot kultvirkkohteet ala 3,67 % Uudistushakkuualojen elävän puuston jakautuminen Arvot Arvot M3/ha_uhaep_hakattu_puusto 24,7 Os_m3/ha_uhaep_hakattu_puusto 98,6 % M3/ha_uhaep_elava_puusto,9 Os_m3/ha_uhaep_elava_saastopuusto 0,9 % M3/ha_uhaep_luontokohteiden_elava_puusto,2 Os_m3/ha_uhaep_luontokohteiden_elava_puusto 0,5 % M3/ha_uhaep_yhteensä 27,8 Os_m3/ha_uhaep_yhteensa 00,0 % Luonnonhoidon kokonaisarvioit Kokonaisarvio ainespuun korjaajalle Arvot Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Ei arvosteltavia kohteita Os ainespuukorjuuarvio 5 % 67 % 9 % % 8 % Lkm luontolaatu kohde Kokonaisarvio koko toimenpideketjulle Arvot Erinomainen Arv Välttävä Heikko Ei arvosteltavia kohteita Os toimenketjuarvio % 65 % 3 % % 9 % Lkm luontolaatu kohde Maisemanhoidon laatu Arviointiaineistossa Kaukomaiseman kannalta arvokkaita hakkuualoja Lkm kaukomaisema Ha Kaukomaisema Os kaukomaisema 02,4 5 % 22 Lähimaiseman kannnalta arvokkaita hakkuualoja Lkm Lähimaisema Ha Lähimaisema Os Lähimaisema 267,7 20 % 8 Maisemanhoidon laadun arvio Arvot Erinomainen Hyvä Välttävä Ei arvosteltavia kohteita Os maisemanhoito 4 % 20 % % 76 % Lkm luontolaatu kohde Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syykoodi kirjattu; 0 yleisintä) Maisemanhoidon arvio Aukea olisi pitänyt rikkoa säästöpuuryhmillä Rääseikköinen lähimaisema Olisi voinut jättää näkösuojaksi (enemmän) puustoa Kaikki yhteensä 3 Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteet Yhteenvetotiedot Lkm Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteet Pa Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteet 30. Muinaisjäännösrekisterissä oleva kohde 2 0,02 3. Tervahauta 4 0, Rakennuksen jäänne 35. Muu kulttuuriperintökohde 2 0, Ulkoilureitti (PEFC) 37. Muu virkistyskohde 3 0, Kaikki yhteensä 3 0,48 Arviointitiedot Lkm_kvk_Ennallaan Os_kvk_Ennallaan Lkm_kvk_Huomautetta Os_kvk_Huomautettavaa Lkm_kvk_Tuhoutunut Os_kvk_Tuhoutunut vaa 30. Muinaisjäännösrekisterissä oleva kohde 2 00 % 3. Tervahauta 2 50 % 2 50 % 33. Rakennuksen jäänne 00 % 35. Muu kulttuuriperintökohde 2 00 % 36. Ulkoilureitti (PEFC) 00 % 37. Muu virkistyskohde 3 00 % Kaikki yhteensä 85 % 2 5 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syykoodi kirjattu, 0 yleisintä) Kulttuuriperintö- ja virkistyskohteet 2 Kaikki yhteensä Kohteen päälle kasattu latvusmassaa Kohteen päälle jätetty säästöpuita Kaikki yhteensä 2 2

2 Luontokohteiden määrä, ala, puusto ja ominaisuuksien säilyminen Luontokohdeluokat -4 yhteensä Lkm_luontokohde Pa_luontokohde M3_lk_puusto_elävä M3/ha_lk_puusto_elava M3_lk_puusto_kuollut M3/ha_lk_puusto_kuollut. Jalopuumetsikkö 6, Pesäpaikka, Puro, noro 5 6, Lähde, tihkupinta 2 0, Pieni lampi 5, Rehevä lehtolaikku 7, Rehevät korvet 5 0, Letto 0, Jyrkänne 2 0, Kallio 3 0, Vähäpuustoinen suo 8 0, Rantaluhta 3 0, Lehtipuuvalt. Lehto 0, Vanha metsä 0, Tulvametsä/luhta 0, Korpi 0, Pienkosteikko 7 0, Vaihettumisvyöhyke 7 0, Rantametsä 8, Kaikki yhteensä 40 38, os täysinennallaan os lahesennallaan os osaksimuuttunut os kokonaanmuuttunut. Jalopuumetsikkö 65 % 25 % 0 % 4. Pesäpaikka 00 % 7. Puro, noro 78 % 5 % 3 % 5 % 8. Lähde, tihkupinta 79 % 5 % 5 % % 9. Pieni lampi 98 % 2 % 0. Rehevä lehtolaikku 98 % 2 %. Rehevät korvet 95 % % 4 % 2. Letto 00 % 5. Jyrkänne 86 % 4 % 6. Kallio 99 % % 8. Vähäpuustoinen suo 00 % 0 % 9. Rantaluhta 47 % 29 % 25 % 2. Lehtipuuvalt. Lehto 00 % 22. Vanha metsä 00 % 23. Tulvametsä/luhta 00 % 24. Korpi 80 % 5 % 5 % 26. Pienkosteikko 73 % 2 % 5 % 27. Vaihettumisvyöhyke 34 % 48 % 8 % 28. Rantametsä 65 % 35 % Kaikki yhteensä 85 % 0 % 3 % 2 % Luokka = Luonsuojelulain mukaiset kohteet LUOKKA OIKAISTU Lkm_luontokohde Pa_luontokohde M3_lk_puusto_elävä M3/ha_lk_puusto_elava M3_lk_puusto_kuollut M3/ha_lk_puusto_kuollut. Jalopuumetsikkö 6, Kaikki yhteensä 6, LUOKKA OIKAISTU os täysinennallaan os lahesennallaan os osaksimuuttunut os kokonaanmuuttunut. Jalopuumetsikkö 65 % 25 % 0 % Kaikki yhteensä 65 % 25 % 0 % Luokka 2 = Metsälain 0 mukaiset kohteet LUOKKA OIKAISTU 2 Lkm_luontokohde Pa_luontokohde M3_lk_puusto_elävä M3/ha_lk_puusto_elava M3_lk_puusto_kuollut M3/ha_lk_puusto_kuollut 7. Puro, noro 40 4, Lähde, tihkupinta 7 0, Pieni lampi 3 0, Rehevä lehtolaikku 7, Rehevät korvet 3 0, Letto 0, Jyrkänne 0, Kallio 0, Vähäpuustoinen suo 9 3, Rantaluhta 2 0, Kaikki yhteensä 74 23, LUOKKA OIKAISTU 2 os täysinennallaan os lahesennallaan os osaksimuuttunut os kokonaanmuuttunut 7. Puro, noro 78 % 6 % 2 % 4 % 8. Lähde, tihkupinta 82 % 3 % 3 % 2 % 9. Pieni lampi 00 % 0. Rehevä lehtolaikku 98 % 2 %. Rehevät korvet 99 % % 2. Letto 00 % 5. Jyrkänne 00 % 6. Kallio 00 % 8. Vähäpuustoinen suo 00 % 9. Rantaluhta 35 % 33 % 33 % Kaikki yhteensä 85 % % 2 % 2 % Metsälain 0 mukaisia elinympäristöjä havaittiin yhteensä (eri hakkuualalla) Lkm metsälain 0p kohteita hakkuualalla 79 Hakkuuseen rajautuva metsälain 0 elinympäristö oli mainittu metsänkäyttöilmoituksessa... Etäisyys metsälain 0 :n puron, noron tai lähteen reunaviivasta hakkuun reunaan oli keskimäärin Ka suojakaista metsälain 0p puronorolähde kohteilla hakkuualalla 8,8

3 Luokka 3 = Metsäsertifioinnin mukaiset elinympäristöt (0. kriteerin C-luokka) LUOKKA OIKAISTU 3 Lkm_luontokohde Pa_luontokohde M3_lk_puusto_elävä M3/ha_lk_puusto_elava M3_lk_puusto_kuollut M3/ha_lk_puusto_kuollut 2. Lehtipuuvalt. Lehto 0, Kaikki yhteensä 0, LUOKKA OIKAISTU 3 os täysinennallaan os lahesennallaan os osaksimuuttunut os kokonaanmuuttunut 2. Lehtipuuvalt. Lehto 00 % Kaikki yhteensä 00 % Luokka 4 = Muut huomionarvoiset kohteet LUOKKA OIKAISTU 4 Lkm_luontokohde Pa_luontokohde M3_lk_puusto_elävä M3/ha_lk_puusto_elava M3_lk_puusto_kuollut M3/ha_lk_puusto_kuollut 4. Pesäpaikka, Puro, noro, Lähde, tihkupinta 5 0, Pieni lampi 2 0, Rehevät korvet 2 0, Jyrkänne 0,0 6. Kallio 2 0, Vähäpuustoinen suo 9 7, Rantaluhta 0, Vanha metsä 0, Tulvametsä/luhta 0, Korpi 0, Pienkosteikko 7 0, Vaihettumisvyöhyke 7 0, Rantametsä 8, Kaikki yhteensä 59 4, LUOKKA OIKAISTU 4 os täysinennallaan os lahesennallaan os osaksimuuttunut os kokonaanmuuttunut 4. Pesäpaikka 00 % 7. Puro, noro 79 % 7 % 4 % % 8. Lähde, tihkupinta 73 % 9 % 9 % 9. Pieni lampi 93 % 7 %. Rehevät korvet 63 % 38 % 5. Jyrkänne 00 % 6. Kallio 00 % 8. Vähäpuustoinen suo 99 % % 9. Rantaluhta 85 % 5 % 22. Vanha metsä 00 % 23. Tulvametsä/luhta 00 % 24. Korpi 80 % 5 % 5 % 26. Pienkosteikko 73 % 2 % 5 % 27. Vaihettumisvyöhyke 34 % 48 % 8 % 28. Rantametsä 65 % 35 % Kaikki yhteensä 88 % 8 % 3 % % Luontokohteet - syykoodit Yleisimmin käytetyt syyskodit (0 yleisintä) Luontokohde _lula_muuttunut os_lula_muuttuneet_lula_kaikki Luontokohde on osittain avohakattu 3 3 % Luontokohde on osittain muokattu 7 7 % Luontokohteen pienilmasto ja varjoisuus ovat kärsineet 6 6 % Luontokohde on avohakattu 4 4 % Poistettu puita liian läheltä luontokohdetta 2 2 % Luontokohde on harvennettu 2 2 % Luontokohde on raivattu % Luontokohteen vesitalous muuttunut maanmuokkauksessa % Kohteeseen on istutettu tai kylvetty puita % Luontokohde on osittain raivattu % Kaikki yhteensä % Säästöpuu laatuluokittain Säästöpuu laatuluokittain Säästöpuukohteiden lukumäärä ja pinta-ala hakkuutavoittain ja kohdevalintaryhmittäin Avohakkuu Luontainen uudistaminen Ylispuiden poisto Kasvatushakkuu Kaikki yhteensä Satunnaisotannalla valittuja Lkm saastopuusto kohde Ha saastopuuston ala Suunnatulla otannalla valittuja Lkm saastopuusto kohde Ha saastopuuston ala Yhteensä Lkm_saastopuusto_kohde Yhteensä Ha saastopuuston ala Säästöpuuston yhteenvetotiedot - versio # (hakkuutapa = tyhjä poistettu laskelmasta) Ha_arviointiala Lkm_säästöpuustoa_yhteensä M3_säästöpuustoa_yht Kpl/aa_säästöpuustoa_yhteen M3/aa_säästöpuustoa_y Ha_saastopuuston_ala Kpl/aa_säästöpuustoa_yhteensä#2 M3/aa_säästöpuustoa_yhteensä#2 eensä sä hteensä Avohakkuu ,0 4, 058 6,2 4,2 Elävää säästöpuuta yhteensä ,5 3, ,6 3,5 Eläva havupuu, 0-20 cm ,6 0, ,6 0,3 Eläva havupuu, >20 cm ,, ,,7 El. haapa, raita, jalo lehtip., 0-20 cm ,6 0, ,6 0,0 El. haapa, raita, jalo lehtip., >20 cm ,9 0, ,9 0,6 Muu elävä lehtipuu, 0-20 cm ,7 0, ,8 0,3 Muu elävä lehtipuu, >20 cm ,5 0,6 058,5 0,6 Lahopuuta yhteensä ,5 0, ,6 0,7 Pystylahopuu, 0-20 cm Pystylahopuu, >20 cm ,4 0,4 058,4 0,4 Maalahopuu, 0-20 cm Maalahopuu, >20cm , 0,3 058,2 0,3 Luontainen uudistaminen ,9 3,0 20 5,2 3, Elävää säästöpuuta yhteensä ,0 2,5 20 3,3 2,6 Eläva havupuu, 0-20 cm ,4 0,3 20 4,5 0,3 Eläva havupuu, >20 cm ,0,5 20 3,,6 El. haapa, raita, jalo lehtip., 0-20 cm ,9 0, 20 0,9 0, El. haapa, raita, jalo lehtip., >20 cm ,6 0,2 20 0,6 0,2 Muu elävä lehtipuu, 0-20 cm ,0 0,2 20 3, 0,2 Muu elävä lehtipuu, >20 cm , 0,2 20, 0,2 Lahopuuta yhteensä ,9 0,5 20 2,0 0,5 Pystylahopuu, 0-20 cm Pystylahopuu, >20 cm ,9 0,2 20 0,9 0,2 Maalahopuu, 0-20 cm Maalahopuu, >20cm ,0 0,3 20, 0,3 Ylispuiden poisto ,3 3, , 4,0 Elävää säästöpuuta yhteensä ,0 2,9 27 8,6 3,4 Eläva havupuu, 0-20 cm ,0 0,4 27 6,9 0,5 Eläva havupuu, >20 cm ,8, 27 2,,3 El. haapa, raita, jalo lehtip., 0-20 cm 3 7 0,2 0,0 27 0,3 0,0 El. haapa, raita, jalo lehtip., >20 cm ,3 0, 27 0,3 0, Muu elävä lehtipuu, 0-20 cm ,9 0,9 27 8,, Muu elävä lehtipuu, >20 cm ,8 0,3 27,0 0,4 Lahopuuta yhteensä ,3 0,5 27,5 0,6 Pystylahopuu, 0-20 cm 3 27 Pystylahopuu, >20 cm ,9 0,3 27,0 0,4 Maalahopuu, 0-20 cm 3 27 Maalahopuu, >20cm ,4 0,2 27 0,4 0,3 Kasvatushakkuu ,5,4 26 2,2 3,9 Elävää säästöpuuta yhteensä ,,3 26, 3,6 Eläva havupuu, 0-20 cm ,5 0,2 26 4,0 0,5 Eläva havupuu, >20 cm ,6 0,4 26,5, El. haapa, raita, jalo lehtip., 0-20 cm , 0,0 26 0,3 0,0 El. haapa, raita, jalo lehtip., >20 cm ,6 0,5 26,6,3 Muu elävä lehtipuu, 0-20 cm ,8 0, 26 2,2 0,2 Muu elävä lehtipuu, >20 cm ,6 0,2 26,5 0,5 Lahopuuta yhteensä ,4 0, 26, 0,3 Pystylahopuu, 0-20 cm Pystylahopuu, >20 cm ,2 0, 26 0,5 0, Maalahopuu, 0-20 cm Maalahopuu, >20cm ,2 0, 26 0,5 0, Kaikki yhteensä ,3 3,8 32 6,0 4,0

4 Säästöpuuston yhteenvetotiedot - versio #2 Lkm säästöpuustoa yhteensä M3 säästöpuustoa yhteensä Kpl/aa säästöpuustoa y M3/aa_säästöpuustoa_yhteensä#2 Avohakkuu ,2 4,2 Elävää säästöpuuta yhteensä ,6 3,5 Lahopuuta yhteensä ,6 0,7 Luontainen uudistaminen ,2 3, Elävää säästöpuuta yhteensä ,3 2,6 Lahopuuta yhteensä ,0 0,5 Ylispuiden poisto , 4,0 Elävää säästöpuuta yhteensä ,6 3,4 Lahopuuta yhteensä 40 7,5 0,6 Kasvatushakkuu ,2 3,9 Elävää säästöpuuta yhteensä , 3,6 Lahopuuta yhteensä 27 7, 0,3 Kaikki yhteensä ,0 4,0 Säästetyn puuston rahallinen arvo 24 Euro säästetyn puuston rahallinen arvo Euro/ha säästetyn puuston rahallinen arvo Avohakkuu ,8 Luontainen uudistaminen ,2 Ylispuiden poisto ,5 Kasvatushakkuu ,3 Kaikki yhteensä ,7 Säästöpuuryhmien yhteenvetotiedot (lulapuuryhmä-taulun perusteella) kpl_säästöpuurymat_lulapuuryhma kpl/ha_säästöpuuryhmät_arviointialalla_lulapuuryhmä Kpl/r_elävien_säästöpu iden_lkm_keskimäärin Avohakkuu 372,3 3,2 Luontainen uudistaminen 76 0,9 4,6 Ylispuiden poisto 29 0,9 4,6 Kasvatushakkuu 37 0,5,7 Kaikki yhteensä 64,2 3,4 Kokonaisarvio säästöpuuston laadusta, lkm & % (koko määrästä) kll kohteella säästöpuustoarvio (Useita kohteita) Välttävä Hyvä Erinomainen Heikko Ei arvosteltavia kohteita Kaikki yhteensä Avohakkuu Lkm luontolaatu kohde Os puustonlaatu 8 % 46 % 3 % % 3 % 8 % Ha arviointiala Os ha hakkuutapa 20 % 43 % 5 % % % 8 % Luontainen uudistaminen Lkm luontolaatu kohde Os puustonlaatu 2 % 7 % 2 % 0 % % 2 % Ha arviointiala Os ha hakkuutapa 2 % % 2 % 0 % 0 % 5 % Ylispuiden poisto Lkm luontolaatu kohde Os puustonlaatu 0 % 2 % 0 % % 3 % Ha arviointiala Os ha hakkuutapa 0 % 2 % 0 % 0 % 2 % Kasvatushakkuu Lkm luontolaatu kohde 4 6 Os puustonlaatu 0 % 4 % 0 % 4 % Ha arviointiala Os ha hakkuutapa 0 % 2 % 0 % 2 % Yhteensä Lkm luontolaatu kohde Yhteensä Os puustonlaatu 2 % 59 % 5 % 2 % 4 % 00 % Yhteensä Ha arviointiala Yhteensä Os ha hakkuutapa 22 % 58 % 7 % % 2 % 00 % Yleisimmät syykoodit (0 yleisintä) Säästöpuusto Kaikki yhteensä Säästöpuita 57 6 on jätetty liian vähän 64 Järeät säästöpuut puuttuvat Jätetty niukasti elävää säästöpuustoa 4 7 Säästöpuiksi on valittu luonnonhoidon kannalta toissijaisia puita Olisi pitänyt keskittää (suurempiin) ryhmiin Jätetty vain pieniläpimittaista jätepuustoa 4 5 (tyhjä) 3 4 Olisi voinut jättää tekopökkelöitä 2 3 Lehtipuita olisi pitänyt säästää 2 3 Lahopuita tuhoutunut ainespuun korjuussa 2 Kaikki yhteensä Vesiensuojelu Vesiensuojelu Arviointiaineistossa on vesiensuojelun kannalta merkittäviä kohteita yhteensä Ha_vesiensuojelukohde Lkm_vesiensuojelukohde Lkm_vesiensuojelukoh Lkm_vesiensuojelukohde_puu de_puutteellinen_suoja tteellinen_suojakaista_yli0% kaista yli0% Maanmuokkauksella ei ole yhteyttä vesistöön Maanmuokkauksella on yhteys vesistöön 4 3 Kaikki yhteensä Hakkuisiin rajoittuvat vesistöt ja pienvedet Arvot Joki/Järvi/Meri Puro Noro Lampi/Lähde Lkm lula vs tarkastus M vs rantaviivaa KaM vs suojakaistaleveys Lkm_lula_vs_tarkastus_puuttsuojakaistaa 3 3 M_vs_puutteellista_suojakaistaa Uudisaloja, joille on kaivettu ojia tai naverointa tai joilla on perattuja ojia tai joilla vesiensuojelutoimenpiteitä. Lkm_uudistusaloja_joilla_ojianaveroitavanhojenper Lkm_uudistusaloja_joilla_vesiensuojelutoimenpiteitä kausta (tyhjä) Kaikki yhteensä Näillä aloilla toteutetut vesiensuojelutoimenpiteet: lkm_vesiesuojelutoimenpide Os_vesiensuojelutoimenpide Saostusallas 4 4,8 % Pintavalutus 6 9,3 % Kaivukatkoja 3 37,3 % Lietekuoppia 32 38,6 % Kaikki yhteensä 83 00,0 % Vesiensuojelun laadunarviointi -sarakkeen koodit Erinomainen 2 Hyvä 3 Välttävä 4 Heikko Vesiensuojelu aineispuun korjuussa (LUONTOLAATU.PUUNKORJUUSSA) Os_luontolaatu_kohde Lkm_luontolaatu_kohde (tyhjä) 6,4 % 255 0,4 % ,0 % ,2 % 9 Kaikki yhteensä 00,0 % 45 Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) Vesiensuojelu ainespuun korjuussa 3 Kaikki yhteensä Osittain liian kapea suojakaista 3 3 Liian kapea suojakaista 2 2 Suojakaistan pienpuusto raivattu Runsaasti latvusmassaa suojakaistalla Kaikki yhteensä 7 7 Vesiensuojelu energianpuun korjuussa (LUONTOLAATU.ENERGIAPUUKORJUUSSA) Os_luontolaatu_kohde Lkm_luontolaatu_kohde (tyhjä) 88,2 % 366 2,9 % 2 2 8,9 % 37 Kaikki yhteensä 00,0 % 45 Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) Vesiensuojelu energiapuun korjuussa 2 Kaikki yhteensä Liian kapea suojakaista Kaikki yhteensä Vesiensuojelu maanmuokkauksessa (LUONTOLAATU.MAANMUOKKAUKSESSA) Os_luontolaatu_kohde Lkm_luontolaatu_kohde (tyhjä) 7,8 % 298 6,3 % , % ,5 % ,2 % Kaikki yhteensä 00,0 % 45 Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) Vesiensuojelu maanmuokkauksessa Kaikki yhteensä Ojat/naverot 2 kaivettu suoraan vanhaan ojaan 3 Osittain liian kapea suojakaista 8 8 Liian kapea suojakaista 5 6 Ojat/naverot tarpeettoman syviä 4 4 Rinteeseen olisi pitänyt jättää kaivukatkoja (eroosioriski) 2 Havaittavissa ravinne- tai kiintoaineskuormitusta 2 2 Liian pieni saostusallas Osittain tarpeettoman järeä muokkausmenetelmä Muokkaus ulottuu ojiin asti Muu syy Kaikki yhteensä

5 Suoluonnon monimuotoisuuden (vai riistanhoidon? ) turvaaminen Suoluonnon monimuotoisuuden ylläpito (lkmt kts. Yllä & kokonaisarvostelu) M_rh_suojakaistaa M_rh_puutteellista_suojakaistaa KaM_rh_keskileveys ,8 Riistanhoidollisten suojakaistojen kokonaisarvostelu Arvot (tyhjä) 2 3 Kaikki yhteensä Lkm rh suojakaista Os rh suojakaista 90 % % 8 % 0 % 00 % Puuntuotanto Puunkorjuu -sarakkeen koodit Erinomainen 2 Hyvä 3 Välttävä 4 Heikko Puunkorjuun maasto- ja puustovauriot (tyyppi=) lkm_puusto_ja_maastovauriot Os_puusto_ja_maastovauriot 27 32,5 % ,9 % 3 3 3,3 % 4 0,3 % Kaikki yhteensä 39 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu) PT - Puunkorjuun maasto- ja puustovauriot Kaikki yhteensä Pahat maastovauriot 3 lähikuljetusuralla 4 Herkkä maastonkohta kärsinyt metsäkuljetuksessa 2 3 Puutteellinen havutus/maanvahvistaminen Pahat maastovauriot uudistusalalla Taimikkoa runnottu puunkorjuussa Väärä korjuuajankohta Puustovaurioita hakkuualan puustossa Pahat puustovauriot lähikuljetusuralla Kaikki yhteensä 3 Jääneen puuston vaikutus uudistamiseen (tyyppi=2) lkm_jääneen_puuston_vaikutus_uudistamiseen Os_jääneen_puuston_vaikutus_uudistamiseen 23 32, % ,8 % 3 8 2, % Kaikki yhteensä ,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Jääneen puuston vaikutus uudistamiseen 2 3 Kaikki yhteensä Muu syy 2 3 Hajanainen 3 säästöpuusto haittaa tuntuvasti maanmuokkausta 3 Hakkuuala olisi pitänyt raivata 2 2 Huonolaatuinen siemenpuusto 2 2 Liian vähän verho/suojuspuita Hieskoivut olisi pitänyt kaataa, pökkelöidä tai kaulata Kaikki yhteensä Uudistamistavan valinta (tyyppi=3) lkm_uudistamistavan_valinta Os_uudistamistavan_valinta 42 40,2 % ,7 % 3 8 5, % Kaikki yhteensä ,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Uudistamistavan valinta 2 3 Kaikki yhteensä Olisi vaatinut istutuksen Muu syy 4 4 Uudistusalalla olisi pitänyt käyttää useampia uudistustapoja tai sekamenetelmiä 4 4 Olisi vaatinut kylvön 2 2 Kaikki yhteensä Maanmuokkauskohteen valinta (tyyppi=4) lkm_muokkauskohteen_valinta Os_muokkauskohteen_valinta 38, % ,4 % 3 0 3,4 % Kaikki yhteensä 29 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Maanmuokkausmenetelmän valinta 3 Kaikki yhteensä Muokkausmenetelmää olisi pitänyt vaihtaa maapohjan mukaisesti 3 3 Tarpeettoman järeä maanmuokkausmenetelmä 2 2 Liian kevyt maanmuokkausmenetelmä Ala olisi pitänyt laikkumätästää. Merkittävä osa uudistusalasta on jätetty muokkaamatta Ala olisi pitänyt laikuttaa. Ala olisi pitänyt kääntömätästää. Ala olisi pitänyt naveromätästää. Kaikki yhteensä Maanmuokkauksen toteutus (tyyppi=5) lkm_maanmuokkauksen_toteutus Os_maanmuokkauksen_toteutus 68 27,5 % ,9 % 3 29,7 % 4 2 0,8 % Kaikki yhteensä ,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Maanmuokkauksen toteutus Kaikki yhteensä Maata muokattu liian läheltä eläviä säästöpuita Ojat/naverot kaivettu suoraan vanhaan ojaan 7 7 Liian vähän kelvollisia istutuskohtia 4 5 Osittain liian kapea suojakaista 3 3 Osittain tarpeettoman järeä muokkausjälki 2 3 Uudistusalalla on muokkaamattomia kohtia 3 3 Ojat/naverot tarpeettoman syviä 3 3 Muu syy 3 Havaittavissa ravinne- tai kiintoaineskuormitusta 2 2 Liian kapea suojakaista Kaikki yhteensä Puulajivalinta (tyyppi=6) lkm puulaji valinta Os puulajin valinta 6 39,7 % ,2 % 3 5,7 % 4 0,3 % Kaikki yhteensä ,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Puulajivalinta Kaikki yhteensä Uudistusalalle 2 olisi pitänyt uudistaa useampaa eri puulajia maapohjan mukaisesti 3 Olisi vaatinut puulajin vaihdon (juurikääpä) 2 Muu syy 2 2 Kasvupaikka puulajille muutoin sopimaton Kaikki yhteensä Viljelytyön laatu (tyyppi=7) lkm viljelytyön laatu Os viljelytyön laatu 53 27,0 % ,8 % 3 2 6, % Kaikki yhteensä 96 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Viljelytyön laatu 2 3 Kaikki yhteensä Alitiheä taimikko 3 4 Istutuskohdat on valittu väärin 3 3 Muu syy 2 2 Aukkoinen taimikko Taimien laatu on huono Osa alasta jäänyt viljelemättä Kaikki yhteensä 2 Taimikon kehityskelpoisuus arviointihetkellä (tyyppi=8) lkm_taimikon_kehityskelpoisuus_arviointihetkellä Os_taimikon_kehityskelpoisuus_arviointihetkellä 52 25,4 % ,3 % 3 5 7,3 % Kaikki yhteensä ,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) PT - Taimikon kehiteyskelpoisuus arviointihetkellä 3 Kaikki yhteensä Alitiheä taimikko 4 4 Aukkoinen taimikko 4 4 Muu syy 3 3 Kiireellinen heinäystarve 3 3 Taimien laatu on huono 2 2 Suuri osa taimista kuollut: Kuivuus Kaikki yhteensä 7 7 Puuntuotannon kokonaisarvio (tyyppi)=9) lkm_puunkorjuun_kokonaisarvio Os_puunkorjuun_kokonaisarvio 8 20,9 % ,9 % ,9 % 4 0,3 % Kaikki yhteensä ,0 %

6 Energiapuun korjuu Energiapuun korjuu Energiakorjuukohteet hakkuutavoittain ja energiapuuositteittain lkm_energiapuu_korjuu_kohde oslkm_energiapuu_korjuu_kohde pa_energiapuu_korjuu ospa_energiapuu_korjuu_koh kohde de Avohakkuu 24 98,4 % 406,8 99,0 % Kohteita, joilta korjattu latvusmassaa 2 96,0 % 395,9 96,3 % Kohteita, joilta korjattu kantoja 3 2,4 % 0,9 2,7 % Luontainen uudistaminen 2,6 % 4,,0 % Kohteita, joilta korjattu latvusmassaa 2,6 % 4,,0 % Kaikki yhteensä 26 00,0 % 40,9 00,0 % Luokan I pohjavesialueilla todetut kantojennostokohteet ei aineistossa Luokan II pohjavesialueilla todetut kantojennostokohteet ei aineistossa -sarakkeen koodit Erinomainen 2 Hyvä 3 Välttävä 4 Heikko Latvusmassan korjuukohteen valinta (tyyppi=) lkm_latvusmassan_korjuukohteen_valinta Os_latvusmassan_korjuukohteen_valinta 33 26,8 % ,4 % 3 0,8 % Kaikki yhteensä 23 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) EPK - Latvusmassan korjuukohteen valinta 3 Kaikki yhteensä Virheellinen kohdevalinta: kasvupaikkatyyppi Kaikki yhteensä Säästetyn latvusmassan määrä (tyyppi=2) lkm säästetyn latvusmassan määrä Os säästetyn latvusmassan määrä 26 2, % ,8 % 3 5 4, % Kaikki yhteensä 23 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) EPK - Säästetyn latvusmassan määrä 2 3 Kaikki yhteensä Latvusmassaa on jätetty alalle epätasaisesti Vihreää latvusmassaa on jätetty liian vähän 4 5 Kaikki yhteensä 5 6 Kannonnostokohteen valinta (tyyppi=3) lkm_kannonnostokohteen_valinta Os_kannonnostokohteen_valinta ,0 % Kaikki yhteensä 3 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) EPK - Kannonnostokohteen valinta Säästetyt kannot: määrä ja laatu (tyyppi=4) lkm säästetyt kannot määrä ja laatu Os säästetyt kannot määrä ja laatu 6,7 % ,7 % 3 6,7 % Kaikki yhteensä 6 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) EPK - Säästetyt kannot: määrä ja laatu Kannonnoston työnjälki (tyyppi=5) lkm kannonoston työnjälki Os kannonnoston työnjälki ,0 % Kaikki yhteensä 3 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu) EPK - Kannonnoston työnjälki Erityiskohteiden huomiointi (tyyppi=6) lkm_erityiskohteiden_huomiointi Os_erityiskohteiden_huomiointi 9 5,8 % ,5 % 3,8 % Kaikki yhteensä 57 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; ) EPK - Erityiskohteiden huomiointi 3 Kaikki yhteensä Kannonnoston rajaus virheellinen (luontokohde) Kaikki yhteensä Säästöpuiden huomiointi (tyyppi=7) lkm säästöpuiden huomiointi Os säästöpuiden huomiointi 3 28,2 % ,0 % 3 2,8 % Kaikki yhteensä 0 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu) EPK - Säästöpuiden huomiointi Lahopuuston huomiointi (tyyppi=8) lkm_lahopuuston_huomiointi Os_lahopuuston_huomiointi 2 22,6 % , % 3 4 4,3 % Kaikki yhteensä 93 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) EPK - Lahopuuston huomiointi 3 Kaikki yhteensä Kuollutta puustoa on korjattu Kaikki yhteensä Tienvarsivarastointi (tyyppi=9) lkm_tienvarsivarastointi Os_tienvarsivarastointi 7 2,8 % ,2 % Kaikki yhteensä 78 00,0 % Yleisimmät syyt (kohteet kpl, joissa syy kirjattu; 0 yleisintä) EPK - Tienvarsivarastointi Energiapuukorjuun kokonaisarvio (tyyppi=0) lkm_energiapuun_korjuun_kokonaisarvio Os_energiapuun_korjuun_kokonaisarvio 9 6,0 % ,8 % 3 5 4,2 % Kaikki yhteensä 9 00,0 % lkm_energiapuun_korjuun_kokonaisarvio Os_energiapuun_korjuun_kokonaisarvio pa_energiapuun_korju os_pa_energiapuun_korjuun_ un_kokonaisarvio kokonaisarvio Avohakkuu 7 98,3 % ,9 % 8 5, % 64 6,6 % ,0 % ,2 % 3 5 4,2 % 6 4, % Luontainen uudistaminen 2,7 % 4, % 0,8 % 0, % 2 0,8 % 4 0,9 % Kaikki yhteensä 9 00,0 % ,0 %

Suomen metsäkeskus Luontolaatutarkastukset :59 LUONTOLAATUTARKASTUKSEN YHTEENVETOTIEDOT. Rajaukset Tarkastusvuosi 2017 Valtakunnallinen

Suomen metsäkeskus Luontolaatutarkastukset :59 LUONTOLAATUTARKASTUKSEN YHTEENVETOTIEDOT. Rajaukset Tarkastusvuosi 2017 Valtakunnallinen LUONTOLAATUTARKASTUKSEN YHTEENVETOTIEDOT Rajaukset Tarkastusvuosi 2017 Valtakunnallinen Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI Arviointiaineiston yleistiedot Arvioitujen leimikoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Kokonaisarvio ainespuun korjaajalle 32 % 58 % 9 % 1 % Kokonaisarvio koko toimenpideketjulle 24 % 63 % 11 % 2 %

Erinomainen Hyvä Välttävä Heikko Kokonaisarvio ainespuun korjaajalle 32 % 58 % 9 % 1 % Kokonaisarvio koko toimenpideketjulle 24 % 63 % 11 % 2 % Luontolaatu v2.12.0 Takaisin R a p o r t i t Lopetus Arviointi-pvm: 05.01.2016... 31.12.2016 Muut ehdot : Ei ole Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI Arviointiaineiston yleistiedot Kpl

Lisätiedot

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4

R a p o r t i t. Hakkuutapojen jakautuminen % Avohakkuu 83 Luontainen uudistaminen 13 Ylispuuhakkuu 4 Sivu 1/10 Arviointi-pvm: 01.01.2013... 31.12.2013 R a p o r t i t Muut ehdot : arvioijan organisaatio = 'Kaikki metsäkeskukset' Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta - RAPORTTI 13:15:45 Arviointiaineiston

Lisätiedot

Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta vuonna 2014 YHTEENVETORAPORTTI (koko maa) Arviointiaineiston yleistiedot

Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta vuonna 2014 YHTEENVETORAPORTTI (koko maa) Arviointiaineiston yleistiedot Talousmetsien luonnonhoidon laadunseuranta vuonna 2014 YHTEENVETORAPORTTI (koko maa) Arviointiaineiston yleistiedot Kpl Ha Arvioitujen leimikkojen kokonaismäärä 369 1107 - satunnaisotannalla valittuja

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristöseuranta 2018

Metsätalouden ympäristöseuranta 2018 Metsätalouden ympäristöseuranta 2018 Miksi ympäristöseurantoja tehdään Metsien käsittelyssä lainsäädäntö, metsäsertifiointi ja sertifioitu ympäristöjärjestelmä ohjeineen edellyttävät, että mm. luontokohteiden

Lisätiedot

PEFC-vaatimukset: Toiminta vesistöjen läheisyydessä ja säästöpuut. Webinaari Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio

PEFC-vaatimukset: Toiminta vesistöjen läheisyydessä ja säästöpuut. Webinaari Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio PEFC-vaatimukset: Toiminta vesistöjen läheisyydessä ja säästöpuut Webinaari 23.8.2018 Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio Esityksen rakenne Käsittely kriteereittäin PEFC-kriteerin sisältö pääpiirteissään

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristöseuranta 2017

Metsätalouden ympäristöseuranta 2017 Metsätalouden ympäristöseuranta 2017 Miksi ympäristöseurantoja tehdään Metsien käsittelyssä lainsäädäntö, metsäsertifiointi ja sertifioitu ympäristöjärjestelmä ohjeineen edellyttävät, että mm. luontokohteiden

Lisätiedot

Metsätalouden ympäristöseuranta 2016

Metsätalouden ympäristöseuranta 2016 Metsätalouden ympäristöseuranta 2016 Miksi ympäristöseurantoja tehdään Metsien käsittelyssä lainsäädäntö, metsäsertifiointi ja sertifioitu ympäristöjärjestelmä ohjeineen edellyttävät, että mm. luontokohteiden

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Markus Nissinen ympäristöasiantuntija MTK metsälinja Monimetsä-hankkeen työpaja, Ellivuori 8.6..2016 Investointeja ja puuta riittää Metsätalouden on oltava

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Markus Nissinen ympäristöasiantuntija MTK metsälinja Päättäjien Metsäakatemia, maastojakso 11.-13.5.2016 Sisältö Arvokkaat metsän rakennepiirteet Metsänhoitosuositukset

Lisätiedot

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille

Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Esitysmateriaali metsäsertifioinnin standardin FFCS 1002-1:2003 kriteeristä 12 Säästöpuustoa jätetään uudistusaloille Julkaisija - Suomen Metsäsertifiointi ry Toteuttajat - Suomen Metsäsertifiointi ry

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Pohjanmaa Eeva-Liisa Repo, elinkeinopäällikkö Oulu 29.1.2018 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

PEFC metsäsertifiointi ja vesiensuojelu

PEFC metsäsertifiointi ja vesiensuojelu PEFC metsäsertifiointi ja vesiensuojelu Syksy 2014, vesiensuojelukoulutus toimihenkilöille ja urakoitsijoille Asta Sarkki / Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi PEFC kriteerit maanmuokkauksen ja vesiensuojelun

Lisätiedot

Metsäsertifiointi ja vesiensuojelu. Pauli Rintala

Metsäsertifiointi ja vesiensuojelu. Pauli Rintala Metsäsertifiointi ja vesiensuojelu Pauli Rintala TOIMISTOLLA SUUNNITELLAAN TARKASTUSTEN REITTI MAASTOSSA TYÖNJOHTO KERTOO OMAN NÄKEMYKSENSÄ OHJEISTUSTA TARKASTETAAN YLEISOHJEET JA TYÖMAAOHJEET LÖYTYIVÄT

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Uusimaa Karen Wik-Portin, aluejohtaja Helsinki 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Pohjois-Savo Seppo Niskanen, elinkeinopäällikkö Kuopio 28.12.2017 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4

Kuvioluettelo. LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2. 31 1,1 Kuivahko kangas. 2 2 1800 1 1,9 kangasmaa Rauduskoivu 6 2 4 LAPPEENRANTA / Alue 358 / Metsäsuunnitelma 1 / MÄNNISTÖ / Lohko 2 Kuio Kuioluettelo Kasupaikka ja kehitysluokka Puustotiedot Toimenpiteet ikä, tilauus tukkia, kuitua, läpimitta, pituus, runkoluku, ppa,

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Luontotiedot kuvioittain

Luontotiedot kuvioittain Luontotiedot kuvioittain Kuvio Pinta-ala, ha Monimuotoisuustieto/ erityispiirre Tarkenne Lisätiedot 885 1,4 Kalliojyrkänne 913 0,2 Tuore lehto Mahdollinen metsälain tärkeä elinympäristö 886 1,3 Kalliojyrkänne

Lisätiedot

30.9.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

30.9.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 30.9.2014, Joensuu 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 METSÄNOMISTAMISEN OHJAUS Luento 2 Metsien kestävä käyttö Metsän käyttöä ohjaavat lait ja suositukset Metsien suojelumahdollisuudet 10.11.2014 Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Energiapuun korjuun laatupäivä Energiapuuharvennukset ja luonnonhoito

Energiapuun korjuun laatupäivä Energiapuuharvennukset ja luonnonhoito Energiapuun korjuun laatupäivä Energiapuuharvennukset ja luonnonhoito Jukka Pekka Luiro 15.4.2014 Talousmetsien luonnonhoito Lainsäädäntö asettaa metsätalouden luonnonhoidon vähimmäistason. Useimmiten

Lisätiedot

Metsänhoitotyöt kuvioittain

Metsänhoitotyöt kuvioittain Sivu 17 5.4.2019 Metsänhoitotyöt kuvioittain 794 Taimikonharvennus 2020 0,2 78 797 Nuoren metsän kunnostus 2020 0,2 185 Mahdollisesti liito-oravalle soveltuva alue.sekapuustoisuus säilytetään. 801 Nuoren

Lisätiedot

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA METSOKOHTEET LIEKSAN SEURAKUNTA Lieksan seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti esitellyt

Lisätiedot

Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta

Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta Maanmuokkauksen vesiensuojelun omavalvonta Materiaalit Metsätalouden vesiensuojelusuositusten kouluttajanaineisto sekä koulutuspäivien materiaalit löytyvät Tapion ja TASO-hankkeen sivuilta: Metsätalouden

Lisätiedot

Metsäluonnonhoito. Arvokkaat elinympäristöt ja sertifiointi. Reijo Suninen 16.10.2013

Metsäluonnonhoito. Arvokkaat elinympäristöt ja sertifiointi. Reijo Suninen 16.10.2013 Metsäluonnonhoito Arvokkaat elinympäristöt ja sertifiointi Reijo Suninen 16.10.2013 KESTÄVÄ METSÄTALOUS EKOLOGINEN TALOUDELLINEN SOSIAALINEN Talousmetsien luonnonhoito on ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden

Lisätiedot

TASO-hankkeen. aloitusseminaari

TASO-hankkeen. aloitusseminaari TASO-hankkeen aloitusseminaari Saarijärvi 21.06.2011 Aluejohtaja Pauli Rintala Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi ry 1 ja vesiensuojelutoimenpiteet 1) Vesistövaikutukset 2) Vesiensuojelutoimenpiteet 2

Lisätiedot

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1

21.10.2014, Joensuu. 10.11.2014 Suomen metsäkeskus 1 21.10.2014, Joensuu 1 Luento 4 METSÄN UUDISTAMINEN TASAIKÄISRAKENTEISESSA METSÄN KASVATUKSESSA Uudistamiseen vaikuttavat tekijät Nykyaikaiset metsänuudistamismenetelmät (luontainen ja viljely) ja uudistamisketjun

Lisätiedot

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016

Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 MS-Yhdistelmätuloste Monimuotoisuus- ja erityispiirteet 2016 Kuvio Pa,ha Kasvupaikka Kehitysluokka Pääpuulaji Tilavuus, m³/ha Lohko 115 Alue 210 Ms 115 KANTOLA 23,0 0,9 Kuivahko kangas ja vastaava suo

Lisätiedot

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö

METSO-OHJELMA. elinympäristöt. Valinta kriteerit TOTEUTTAA. Ympäristöministeriö & maa- ja metsätalousministeriö METSO-OHJELMA elinympäristöt pienvedet lehdot lahop.kangasmetsät puustoiset suot metsäluhdat kalliot, louhikot puustoiset perinneymp. Valinta kriteerit TOTEUTTAA Ely-keskus metsäkeskus -pysyvä suojelu

Lisätiedot

Mitä on ympäristövastuullinen metsätalous?

Mitä on ympäristövastuullinen metsätalous? Mitä on ympäristövastuullinen metsätalous? PEFC-seminaari 3.12.2013 Risto Mustonen vt. suojeluasiantuntija Suomen luonnonsuojeluliitto Metsätalouden ympäristövaikutuksia Suomessa: 1,5 miljonaa kilometriä

Lisätiedot

Luonnonhoito Suomen talousmetsissä

Luonnonhoito Suomen talousmetsissä Luonnonhoito Suomen talousmetsissä Ympäristövaikutusten hallinta on noussut yhä keskeisemmäksi Suomen metsätaloudessa. Se on saanut aikaan muutoksia myös metsien käsittelyssä ja hoidossa. Metsäammattilaisia

Lisätiedot

Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme

Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet. Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme Metsätalouden vesistövaikutukset ja vesiensuojelutoimenpiteet Renkajärvi 16.5.2015 Lauri Laaksonen MHY Kanta-Häme Metsätalouden vesistövaikutukset Luonteeltaan hajakuormitusta (vrt. maatalouden kuormitus)

Lisätiedot

Energiapuun korjuu ja metsänhoidon suositukset. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus

Energiapuun korjuu ja metsänhoidon suositukset. Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Energiapuun korjuu ja metsänhoidon suositukset Metsäenergia osana metsäomaisuuden hoitoa 10.2.2015 Eljas Heikkinen, Suomen metsäkeskus Taustaa Metsälain muutos 2014 alkaen Keskeisimmät muutokset metsänkäsittelyn

Lisätiedot

Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito. Timo Saksa Metla Suonenjoki

Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito. Timo Saksa Metla Suonenjoki Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset uudistamisketjuun: maanmuokkaus, uudistamistulos, taimikonhoito Timo Saksa Metla Suonenjoki Lahti 3.10.2011 Energiapuun korjuun ja kannon noston vaikutukset

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

7 Talousmetsien luonnonhoidon laadunarviointi

7 Talousmetsien luonnonhoidon laadunarviointi 7 Talousmetsien luonnonhoidon 2 (66) Sisällys... 3 7.1 Arvioitavien kohteiden otanta Suomen metsäkeskuksessa... 3 7.1.1 Valintakriteerit... 3 7.1.2 Otanta... 3 7.2 Yleisiä ohjeita... 5 7.2.1 Syykoodit...

Lisätiedot

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen

Metsänuudistaminen. Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen 30.1.2013 Metsänuudistaminen Suolahti 29.1.2013 Metsäneuvoja Tarja Salonen Metsänuudistamisen vaiheet Valmistelevat työt Uudistusalan raivaus Hakkuutähteiden korjuu Kantojen nosto Kulotus Maanmuokkaus

Lisätiedot

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua.

Kuviokirja 2012. Kasvu tua. Hakkuu. Kui- tua 7,5. --------- Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kui- Kasvu. tua. Kunta Alue Ms 694 1 10 kirja 2012 Osa 8 Sivu 1 / 62 paikka Kunta 694 Alue 1 Ms 10 MÄNTYNIEMI II jne. 10 1 0,8 ha Metsämaa Kangas Lehtomainen kangas ja vastaava suo 04 Uudistuskypsä metsikkö Vallitseva

Lisätiedot

PEFC FI 2014 kriteerit maanmuokkauksessa ja ojitushankkeissa. OK-hankkeen koulutukset 25. ja Asta Sarkki, MTK

PEFC FI 2014 kriteerit maanmuokkauksessa ja ojitushankkeissa. OK-hankkeen koulutukset 25. ja Asta Sarkki, MTK PEFC FI 2014 kriteerit maanmuokkauksessa ja ojitushankkeissa OK-hankkeen koulutukset 25. ja 26.4.2018 Asta Sarkki, MTK 1 Metsäsertifiointi - tuo lisäarvoa ja vaalii kestävyyttä Metsänomistaja, metsäalan

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022

Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Riihimäen kaupungin metsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Metsäsuunnitelma antaa vankan pohjan metsäomaisuuden hoitoon ja sen arvonmääritykseen. Suunnitelma tehdään metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 1,4. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 593 463 42 kirja 2017 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 593 Alue 463 Ms 42 MYLLYRINNE Vallitseva jakso 10 1 3 2 4 0 0 1,4 8 0 200 3 3 1 0 0 0,2 10 1 1400 3 3 3 0 0 1,2 Taimikon hoito 2020-2022

Lisätiedot

=> METSOn toimenpideohjelma. METSOn toimenpiteet AMOssa (1/2)

=> METSOn toimenpideohjelma. METSOn toimenpiteet AMOssa (1/2) 0(762 0(762 RKMHOPDQ WRWHXWXVNHLQRW (WHO (WHO MD.HVNL MD.HVNL 3RKMDQPDDOOD 11.3.2009 METSOseminaari, M.Seppälä, Metsäkeskus E-P 0(762Q WRWHXWXV WDORXVPHWVLVVl 9 6XRMHOXDOXHYHUNRVWRQ NHKLWWlPLQHQ

Lisätiedot

METSOKOHTEET NURMEKSEN SEURAKUNTA

METSOKOHTEET NURMEKSEN SEURAKUNTA METSOKOHTEET NURMEKSEN SEURAKUNTA Nurmeksen seurakunta on suojellut Metsien suojeluohjelman (METSO) mukaisesti Ympäristöministeriön päätöksellä yksityiseksi luonnonsuojelualueiksi tässä oppaassa lyhyesti

Lisätiedot

Energiapuun kasvatus

Energiapuun kasvatus Energiapuun kasvatus Energiapuun kasvatus Suositusten laadinnan yhteydessä selvitettiin Metlan kanssa eri vaihtoehtoja. Männyn energia- + ainespuu > suositukseen Ei tässä vaiheessa mukaan: Kuusen energia-

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Kannonnoston vaikutukset juurikääpä- ja tukkimiehentäituhoihin sekä lahopuulajistoon

Kannonnoston vaikutukset juurikääpä- ja tukkimiehentäituhoihin sekä lahopuulajistoon Kannonnoston vaikutukset juurikääpä- ja tukkimiehentäituhoihin sekä lahopuulajistoon Tuula Piri, Heli Viiri & Juha Siitonen Metsäntutkimuslaitos NordGen Metsä teemapäivä 3.10.2011, Lahti 5.10.2011 1 Sekä

Lisätiedot

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet

Kuviotiedot Kunta Alue Ms pääpuulaji. Monimuotoisuus ja erityispiirteet C1 Lähimetsä Osin aukkoinen. Monimuotoisuus ja erityispiirteet Kunta Alue Ms 169 1 3 Kuvio Pa, ha Kasvupaikka ja Kuviotiedot 2016 Sivu 1 / 15 Kunta 169 Alue 1 Ms 3?? jne. Lohko 1 123 0,7 Kuiva kangas ja vastaava suo Nuori kasvatusmetsikkö 40 59 41 8 0 0 0 19 7 2 2

Lisätiedot

Energiapuun korjuun ravinnekysymykset

Energiapuun korjuun ravinnekysymykset Energiapuun korjuun ravinnekysymykset Energiapuun korjuun laatupäivä Evo 4.6.2013 5.6.2013 1 Energiapuun korjuun suositukset Sisältö Tiivistelmä suosituksista Energiapuun korjuun vaikutukset metsäekosysteemiin

Lisätiedot

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0

Pituus: % havupuita 50 % lehtipuita. Koivukuitua 0,0 Lehtikuitua 0,0 Sellupuuta 0,0 0,0 1262 Hoitoluokka Lähimetsä Ravinteisuus Rehevä Kaavamerkintä Sijainti Hoitotavoite Kohteelle suoritetaan istutustaimien kasvuunlähdön turvaamiseksi mekaaninen heinäntorjunta. Alue on erittäin voimakkaasti

Lisätiedot

Maanmuokkauksen vesiensuojelusuositus omavalvontaan

Maanmuokkauksen vesiensuojelusuositus omavalvontaan Maanmuokkauksen vesiensuojelusuositus omavalvontaan TASO Maanmuokkauksen vesiensuojelusuositus omavalvontaan Työryhmä: Heikura Aura, Hiltunen Timo, Länkinen Juha, Rekonen Raija, Rintala Pauli, Ripatti

Lisätiedot

Uusi metsälaki ja metsien käsittely. Lapin metsätalouspäivät , Levi Johtava esittelijä Tommi Lohi, Suomen metsäkeskus

Uusi metsälaki ja metsien käsittely. Lapin metsätalouspäivät , Levi Johtava esittelijä Tommi Lohi, Suomen metsäkeskus Uusi metsälaki ja metsien käsittely Lapin metsätalouspäivät 5.-6.2.2015, Levi Johtava esittelijä Tommi Lohi, Suomen metsäkeskus Esityksen sisältö metsälain keskeiset muutokset, lyhyt kertaus etukäteisodotukset

Lisätiedot

Puukauppa. Kauppatapa Pystykauppa. Markkinoija MHY avustaa. Puukauppakohteen sijainti Kunta

Puukauppa. Kauppatapa Pystykauppa. Markkinoija MHY avustaa. Puukauppakohteen sijainti Kunta 04-645-021J-16 29.08.17 1(5) TÄLLÄ ASIAKIRJALLA EI TARKOITETA METSÄLAIN MUKAISTA LEIMIKKOSUUNNITELMAA. JOS ALUEELLA ON HAVAITTU ERITYISEN TÄRKEITÄ ELINYMPÄRISTÖJÄ, NE ON RAJATTU KARTALLE SUUNTAA ANTAVASTI.

Lisätiedot

Työmaan ympäristönhoidon ohjeita

Työmaan ympäristönhoidon ohjeita Säästettävä kasvillisuus Säästettävä erityiskohde Vesiensuojelu Maisema Työmaan ympäristönhoidon ohjeita METSÄTALOUDEN YMPÄRISTÖNHOITO-OPAS Työmaan ympäristönhoidon ohjeita Metsätalouden ympäristönhoito-opas

Lisätiedot

Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus

Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus Vesiensuojeluratkaisut; lannoitus, maanmuokkaus ja kunnostusojitus Samuli Joensuu 12.11.2013 Lapua Sisältö Lannoituksen ja maanmuokkauksen vesiensuojelu Kunnostusojituksen vesiensuojelu Vesiensuojelurakenteet

Lisätiedot

Maisemasuunnittelu Esimerkkejä ja mallikohteita puuntuotantoalueille. Marraskuu 2012 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Maisemasuunnittelu Esimerkkejä ja mallikohteita puuntuotantoalueille. Marraskuu 2012 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Maisemasuunnittelu Esimerkkejä ja mallikohteita puuntuotantoalueille Marraskuu 2012 Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Sisällys Käyttäjälle Tunnista maiseman Uudistusala rajataan maaston mukaan ovat

Lisätiedot

NIVALAN-HAAPAJÄRVEN LEHTOJEN LUONNONHOITOHANKE

NIVALAN-HAAPAJÄRVEN LEHTOJEN LUONNONHOITOHANKE NIVALAN-HAAPAJÄRVEN LEHTOJEN LUONNONHOITOHANKE TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (9) Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on parantaa lehdoille tyypillisen luontaisen lajiston elinmahdollisuuksia kolmessa lehtokohteessa.

Lisätiedot

Suomen avohakkuut

Suomen avohakkuut Suomen avohakkuut 195 217 Matti Kärkkäinen emeritusprofessori Metsänhoitoklubi Viljelymetsien kasvu ja tuotos -seminaari 31.1.218 Helsingin yliopiston päärakennus Auditorio XII Fabianinkatu 33, Helsinki

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot

Luonnonsuojelun ohjaus

Luonnonsuojelun ohjaus 4.6.2014 Monimuotoisuutta metsiin seminaari / JU Luonnonsuojelun ohjaus Suojelualueverkosto (LsL) Talousmetsien luonnonhoito LsL:n luontotyypit ML 10 elinympäristöt METSO ohjelma Metsäsertifiointi Metsänhoitosuositukset

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Suometsien kasvatushakkuiden vesiensuojelu

Suometsien kasvatushakkuiden vesiensuojelu Suometsien kasvatushakkuiden vesiensuojelu Suomen metsäkeskus 2014 Suometsien kasvatushakkuiden vesiensuojelu Etelä-Pohjanmaan maakunnan metsätalousmaan ala on hieman yli miljoona hehtaaria, tästä noin

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ja vesiensuojelusuositukset. Samuli Joensuu 21.11.2012 Iso-Valkeinen, Kuopio

Metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ja vesiensuojelusuositukset. Samuli Joensuu 21.11.2012 Iso-Valkeinen, Kuopio Metsätalouden vesiensuojelumenetelmät ja vesiensuojelusuositukset Samuli Joensuu 21.11.2012 Iso-Valkeinen, Kuopio Hakkuut, maanmuokkaus ja energiapuun korjuu 5.12.2012 2 Hakkuissa jätetään vesistöjen varteen

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja. Marjo Ahola

Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja. Marjo Ahola Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja Marjo Ahola 29.8.2019 RUSLE2015-eroosiomalli RUSLE2015-eroosiomalli Eroosiomalli kuvaa paljastetun maanpinnan eroosioherkkyyttä. Malli kuvaa potentiaalista

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifiointi PEFC/02-1-01. Puuta vastuullisesti hoidetusta metsästä. Sinun metsäsi

PEFC-metsäsertifiointi PEFC/02-1-01. Puuta vastuullisesti hoidetusta metsästä. Sinun metsäsi PEFC-metsäsertifiointi PEFC/02-1-01 Puuta vastuullisesti hoidetusta metsästä Sinun metsäsi PEFC vahva viesti vastuullisuudesta PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on kansainvälinen

Lisätiedot

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013

Harvennus- ja päätehakkuut. Matti Äijö 9.10.2013 Harvennus- ja päätehakkuut Matti Äijö 9.10.2013 1 METSÄN HARVENNUS luontainen kilpailu ja sen vaikutukset puustoon harventamisen vaikutus kasvatettavaan metsään (talous, terveys) päätehakkuu ja uudistamisperusteet

Lisätiedot

hallinta Ville Kankaanhuhta Joensuu Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011

hallinta Ville Kankaanhuhta Joensuu Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 2011 Metsänuudistamisen sta se laatu ja laadun hallinta Ville Kankaanhuhta Joensuu 29.11.211 Kustannustehokas metsänhoito seminaarisarja 211 Metsäpalvelun osaamiskeskittymä tutkimus tkim ja kehittämisverkostoerkosto

Lisätiedot

Juurikääpä- ja tukkimiehentäituhot kuriin kantojen korjuulla totta vai tarua?

Juurikääpä- ja tukkimiehentäituhot kuriin kantojen korjuulla totta vai tarua? Juurikääpä- ja tukkimiehentäituhot kuriin kantojen korjuulla totta vai tarua? Tuula Piri & Heli Viiri Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelman loppuseminaari 19.4.2012, Helsinki Juurikääpä

Lisätiedot

PEFC-metsänhoidon sisältö PEFC/ PUUTA VASTUULLISESTI HOIDETUSTA METSÄSTÄ SINUN METSÄSI

PEFC-metsänhoidon sisältö PEFC/ PUUTA VASTUULLISESTI HOIDETUSTA METSÄSTÄ SINUN METSÄSI PEFC-metsänhoidon sisältö PEFC/02-1-01 PUUTA VASTUULLISESTI HOIDETUSTA METSÄSTÄ SINUN METSÄSI PEFC OSOITTAA METSIEN KESTÄVÄN HOIDON PEFC*) on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti,

Lisätiedot

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla?

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 2.4.2013 1 Luonnonmukaisempi metsänhoito? Häiriödynamiikkamalli Metsien luontaista kehitystä

Lisätiedot

PEFC-sertifioinnin vaikutukset

PEFC-sertifioinnin vaikutukset PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000-2014 Virpi Sahi, suojeluasiantuntija 8.5.2015 virpi.sahi@sll.fi Lähtökohtia Luontojärjestöt kuten SLL eivät ole mukana PEFC-yhteiskuntasopimuksessa Yli 90% Suomen metsistä

Lisätiedot

Metsänhoito on omaisuuden hoitoa

Metsänhoito on omaisuuden hoitoa Metsänhoito on omaisuuden hoitoa Metsäpäivä 13.4.2019 Petri Parviainen Mhy Keski-Savo Kohti kevättä, ajankohtaisia asioita Kevään askelmerkit Metsissä on hyvä näkyvyys, ennen kuin lehdet tulevat puuhun

Lisätiedot

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma

Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma Riihimäen kaupungin puistometsäsuunnitelma 2015-2022 Tiivistelmä Puistometsäsuunnitelmassa korostuu luonnon monimuotoisuus. Näillä lähivirkistysalueilla pyritään säilyttämään puusto elinvoimaisena harvennuksilla

Lisätiedot

KANTOJEN NOSTO JA LUONTAISEN LEHTIPUUN MÄÄRÄ UUDISTUSALOILLA

KANTOJEN NOSTO JA LUONTAISEN LEHTIPUUN MÄÄRÄ UUDISTUSALOILLA KANTOJEN NOSTO JA LUONTAISEN LEHTIPUUN MÄÄRÄ UUDISTUSALOILLA Kantojen noston merkitys metsänuudistamisessa, projekti nro 318 1 Kantojen nosto - taustaa Kantojen korjuu energiakäyttöön alkoi vuonna 2000

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät. Samuli Joensuu Saarijärvi

Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät. Samuli Joensuu Saarijärvi Kunnostusojituksen vesiensuojelumenetelmät Samuli Joensuu 14.6.2012 Saarijärvi Vesiensuojelu hakkuissa Hakkuualan ja vesistön väliin jätetään suojakaista Vähintään 5 m leveä Leveyden määrää kuvion kaltevuus

Lisätiedot

PEFC-vaatimukset: Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitus. Webinaari Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio

PEFC-vaatimukset: Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitus. Webinaari Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio PEFC-vaatimukset: Luontokohteet, kulotus ja metsänkäyttöilmoitus Webinaari 21.8.2018 Sisällön esittelijä: Henry Schneider Tapio Esityksen rakenne Käsittely kriteereittäin PEFC-kriteerin sisältö pääpiirteissään

Lisätiedot

Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset ja Hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma. Mikko Korhonen Pohjois-Karjalan metsäkeskus

Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset ja Hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma. Mikko Korhonen Pohjois-Karjalan metsäkeskus Energiapuukorjuukohteiden tarkastustulokset ja Hyvän metsänhoidon suositusten näkökulma Mikko Korhonen Pohjois-Karjalan metsäkeskus Mitä on korjuujälki? Metsikön puuston ja maaperän tila puunkorjuun jälkeen.

Lisätiedot

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt

Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt Laki elinympäristöistä ja samalla käyttörajoitukset voimaan 1.1.1997 Erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee hoitaa ja käyttää siten, että luonnon monimuotoisuudelle

Lisätiedot

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021

Teisko Aitolahden metsäsuunnitelma vuosille 2012-2021 Teisko Aitolahden etsäsuunnitela uosille 2012-2021 Lohko 55 Terälahti Metsikkökuioittainen seloste Kaupunkikehitysryhä Kiinteistötoii PL 487 33101 Tapere kiinteistotoii@tapere.fi Kannen kua: Joanna Aalto

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Kuusi. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Kuusi. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Kuusi Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

PEFC-metsäsertifiointi 2011. Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi.

PEFC-metsäsertifiointi 2011. Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi. PEFC-metsäsertifiointi 2011 Puuta kestävästi hoidetusta metsästä. Sinun metsästäsi. PEFC-metsäsertifiointi sopii suomalaiseen metsätalouteen parhaiten PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä,

Lisätiedot

Pienaukkojen uudistuminen

Pienaukkojen uudistuminen Pienaukkojen uudistuminen Sauli Valkonen Sisältö uudistamistulos, maanmuokkaus, kasvillisuus ja aukon koko MT-kuusikot E-S (MONTA) rehevät kuusikot E-S (DistDyn) Kainuun kuusikot turvemaat P-S männiköt

Lisätiedot

Suomen metsien inventointi

Suomen metsien inventointi Suomen metsien inventointi Metsäpäivä Kuhmo 26.3.2014 Kari T. Korhonen / Metla, VMI Sisältö 1. Mikä on valtakunnan metsien inventointi? 2. Metsävarat ja metsien tila Suomessa 3. Metsävarat t ja metsien

Lisätiedot

Metsäohjelmien seuranta

Metsäohjelmien seuranta Metsäohjelmien seuranta Koko maa Seppo Leinonen, Lahti 1.1.218 Sisältö Metsänhoitotyöt Metsäluonnonhoito Hakkuut ja puun käyttö Metsäsektorin sosiaaliset vaikutukset Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt

Lisätiedot

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen

Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen Metsänuudistaminen Kari Vääränen 1 Kuva: Tavoiteneuvontakansio,Uudistaminen 2 1 Metsän kehittyminen luonnontilassa 3 Vanhan metsäpalon merkkejä 4 2 Metsään Peruskurssilta opit kannattavaan 5 Luonnontilaisessa

Lisätiedot

METSO-seuranta: suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit

METSO-seuranta: suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit METSO-seuranta: suojeluun tulevien kohteiden inventoinnit Juha Siitonen, Reijo Penttilä Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö 15.11.010 1 Taustaa Metlan 009 alkanut, MMM:n rahoittama hanke tavoitteena

Lisätiedot

Metsien maakunta Pohjois-Savo. Tuottoa ja iloa metsistä

Metsien maakunta Pohjois-Savo. Tuottoa ja iloa metsistä Metsien maakunta Pohjois-Savo Tuottoa ja iloa metsistä Pohjois-Savon metsien nykytila Pohjois-Savossa 83 prosenttia pinta-alasta on metsätalouden maata 9,5 miljoonaa kuutiometriä puuston vuotuinen kasvu

Lisätiedot

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma

Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma Ulkoilumetsien hoidossa käytettävien toimenpiteiden kuvaukset Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma 1.10.2015 Helsingin kaupunki Rakennusvirasto Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Mänty. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Mänty Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu Harvinaisemmat

Lisätiedot

Metsäohjelman seuranta

Metsäohjelman seuranta Metsäohjelman seuranta Häme 11.9.217 Elinkeinopäällikkö, Jouni Rantala Sisältö Metsänhoitotyöt Hakkuut Yksityismetsätalouden kannattavuus Energiapuun käyttö Metsänhoitotyöt hehtaaria 25 Nuoren metsän hoito,

Lisätiedot

Luontokohteiden tarkistus

Luontokohteiden tarkistus LAUKAAN KUNTA Luontokohteiden tarkistus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29017 Raportti 1 (11) Pihlaja Tuomo Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Menetelmät... 1 3 Selvitysalueiden sijainti... 1

Lisätiedot

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin

Metsän uudistaminen. Raudus ja hieskoivu. Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Metsän uudistaminen Raudus ja hieskoivu Pekka Riipinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sykettä Keski Suomen metsiin Suomessa kasvatettavat puulajit Yleisimmät puulajit: Mänty Kuusi Rauduskoivu Hieskoivu

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuuv. Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. tua 18,9. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 420 558 502 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 9 paikka Kunta 420 Alue 558 Ms 502 TYRYNLAHTI Vallitseva jakso 31 40 2151 15 13 275 11 243 31 40 2151 15 13 275 11 243 18,9 18,9 Ensiharvennus 2015 2017

Lisätiedot

Korjuujäljen seuranta energiapuun korjuun laadun mittarina. Mikko Korhonen Suomen metsäkeskus 23.5.2014

Korjuujäljen seuranta energiapuun korjuun laadun mittarina. Mikko Korhonen Suomen metsäkeskus 23.5.2014 Korjuujäljen seuranta energiapuun korjuun laadun mittarina Mikko Korhonen Suomen metsäkeskus 23.5.2014 Mitä on korjuujälki? Metsikön puuston ja maaperän tila puunkorjuun jälkeen. 2 23.5.2014 3 Korjuujäljen

Lisätiedot

Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen. Ylistaro-talo 21.10.2014

Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen. Ylistaro-talo 21.10.2014 Luonnonhoitohankkeet ja METSO-ohjelma keinoja riistan suoelinympäristöjen parantamiseen Ylistaro-talo 21.10.2014 Metsäluontoneuvoja Riitta Raatikainen Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäkeskuksen

Lisätiedot

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin

Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Metsänhoidon keinot biotalouden haasteisiin Saija Huuskonen, Jaakko Repola & Jari Hynynen Tampere 15.3.2016 Biotalouden teemaseminaari Metsän mahdollisuudet biotaloudessa Pirkanmaan verkostopäivä Johdanto

Lisätiedot

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013

Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet. Ari Lemetti 25.9.2013 Kehitysluokat ja metsän uudistamisen perusteet Ari Lemetti 25.9.2013 1 KEHITYSLUOKAT JA UUDISTAMINEN OSIO 3 kehitysluokkien merkitys metsänhoidossa, tuntomerkit ja keskeiset toimenpiteet kussakin kehitysluokassa

Lisätiedot

Metsien uhanalaiset: kehityssuuntia, toimenpiteitä ja haasteita

Metsien uhanalaiset: kehityssuuntia, toimenpiteitä ja haasteita Metsien uhanalaiset: kehityssuuntia, toimenpiteitä ja haasteita Juha Siitonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot