Heidi Kassara Kasvatustieteen jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heidi Kassara Kasvatustieteen jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto"

Transkriptio

1 Grounded theory (GT) menetelmä tutkimuksessani ILO AMMATILLISESSA OPISKELUSSA TtL, yliopettaja, TAMK Heidi Kassara Kasvatustieteen jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto

2 Grounded theory menetelmä = GT Fenomenologishermeneuttinen, etnografinen METODO- LOGIA Kvalitatiivinen METODI MIKSI? 2

3 Grounded theory menetelmä = GT Induktiivinen? Induktiivisdeduktiivinen Glaser & Strauss Glaserilainen? Straussilainen? 3

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS TUTKIMUS- KYSYMYKSET TUTKIMUKSEN TAVOITE 4

5 AINEISTON KERUU 1. aineistonkeruuvaihe aineiston keruuvaihe aineiston keruuvaihe 2009 raportin kirjoittaminen 1) 18 toisen asteen opiskelijan kysely 2) 3 terveydenhuollon kandidaatti-opiskelijan haastattelut 3) yhden hoitotyön opettaja-asiantuntijaryhmän (1 h) keskustelu => analyysi => teemat Kysely: 45 amk sairaanhoitaja-opiskelijalle avoimilla kysymyksillä => analyysi jatkui 1) Kysely: 186 amk sairaanhoitaja-opiskelijalle avoimilla kysymyksillä 2) kahden opettaja-asiantuntijaryhmän keskustelut, á 1 h, yht. 2 h => analyysi ja tulokset Tiedonantajina yhteensä: kyselyssä => 249 opiskelijaa, syvähaastatteluissa => 3 opiskelijaa, 3 ryhmäkeskustelussa => (á 1 h) yhteensä 10 hoitotyön opettajaa 5

6 AINEISTON ANALYYSI GROUNDED THEORY menetelmä AVOIN KOODAUS (open coding) 1. ilmiön löytäminen ja nimeäminen 2. (ala) kategorioiden löytäminen ja nimeäminen 3. (ala)kategorioiden, ominaisuuksien ja dimensioiden löytäminen AKSIAALINEN KOODAUS (axial coding) 4. kategorioiden yhdistäminen 5. kategorioiden välinen yhteys VALIKOIVA KOODAUS (selective coding) 6. ydinkategorian etsiminen ja sen suhde muihin kategorioihin 7. kategorioiden suhteuttaminen toisiinsa 6 SUBSTANTIIVINEN TEORIA

7 (1) Ammatillisessa opiskelussa ILO SISÄLTÄÄ kokemuksia ilosta hyvä olo onnellisuus riemu Ilo on hyvänolon tunnetta ja riemua. Silloin olo on kevyt ja hymyilyttää tai naurattaa ja mielessä liikkuu positiivisia ajatuksia. kokemuksia ilottomuudesta suru, masennus voimakkaat tunteet: viha, ärtymys, Mieleen tulee toisaalta suru, toisaalta turhautuminen tai pettymys tai alakulo. kehon reaktioita reaktioita kehossa hymy, nauru liikehtiminen, ääntely Naama tuntui punottavan ja olisi tehnyt 7 mieli hyppiä riemusta.

8 (2) Ammatillisessa opiskelussa ILOA SYTYTTÄÄ yhteenkuuluvuuden tunne opiskelu oppiminen ryhmä yhteinen toiminta "Opiskelukavereiden, ystävien, tovereiden, siskojen, veljien merkitys ilon tunteisiin on merkittävä. Iloa opiskelussa voi lisätä myös hyvällä yhteishengellä. Veljeä ei jätetä." opetus, opettaja opetuksen organisointi opiskeluympäristö tilanteet Hyväntuulinen opettaja lisää oman iloisuutensa kautta opiskelun mielekkyyttä ja aiheen kiinnostavuutta. osaaminen myönteinen palaute onnistuminen Ehkä opiskelussa liitän ilon ennen kaikkea onnistumisen 8 tunteeseen.

9 (3) Ammatillisessa opiskelussa ILOA SAMMUTTAA ongelmat ryhmässä vaikeudet opiskelussa ryhmähenki ihmissuhteet, kilpailu yksinäisyys kiire, opiskelija, huono opetus/ opettaja opetuksen organisointi epäonnistuminen Huono ilmapiiri opettajien tai kanssaopiskelijoiden välillä. Huonot opettajat. Semmoiset, jotka vain lukevat asiat kalvolta eivätkä opeta mitään. Opettajat, jotka viilaavat 9 pilkkua vähemmän tärkeissä asioissa.

10 ILOSTA JÄÄ JÄLKI Substantiivinen teoria ilosta kasvattavana voimavarana H*()*$*"#)$ '(,A*$ DBBDI""*)()$ #H*+A("C$!2:6:64/83$ DBBDI""*)()$ #H*+A("C$ H*()*$*"#D$ +DBBCED%D$ '(,A*$!"#A#A(BCA+*D$ +-,-E&%*&$,(A*FG*,&$!"#$"*+&&),--$ $!"#A#A(BCA+*D$ +DBBCED%*D$,(A*FG*,&$ B(JA*E&%&$ *"#A#A(BC+$ B(JA*E&%&$*"#D$ +DBBCED%D$ A#A(BC+$!"#$%&'()(($ AD+%D,0,D%D$ *"#A#A(0 BC+$ AD+%DED%D$ *"#D$+DBBC,0,D%D$A#A(BC+$$.//.0 1!22!345$ $ $ 9.$ 7:!/.0 7.;.5.$ ILON PEDA- GOGIIKKA $.//.0 1!22!345$ $ 431<0 9<5<$9.$ =!> $

11 YDINKATEGORIAN ETSIMINEN Ilolla on merkitystä ammatillisessa opiskelussa Ammatillisessa opiskelussa ILO jättää jäljen ILO on ammatillisen kasvun voimavara

12 Ammatillisessa opiskelussa ILOLLA ON MERKITYSTÄ pieni ilon hetki MERKITTÄVÄ ILOKOKEMUS keventää motivoi tuo jaksamista ja tuo keveyttä rentouttaa lisää energiaa auttaa oppimista tuo mielekkyyttä, positiivista asennetta, jaksamista, nostaa itsetuntoa, kouluuntulo hauskempaa stressin laukeaminen, rentoutuminen, levollisuus piristyminen, jaksaminen, hyvä olo tuo luottamusta, virtaa opiskeluun, luo yhteenkuuluvaisuutta 12

13 Ammatillisessa opiskelussa ILO JÄTTÄÄ JÄLJEN kasvun voimavara harjoittelukokemukset palaute osaaminen harjoittelupaikka käden taidot Myös tutorini kommentti susta tulee tosi hyvä sairaanhoitaja aiheutti iloa, koska hän tunsi minut ja hänestä huomasi, että tarkoitti sitä todella. ammatin opiskelun helmet vaikeat aineet merkittävä kokemus opinnäytetyö, PBL Esim. eskareille järjestetty nallesairaala. Iloa tuotti se kun kaikki osallistuivat, aidosti läsnä, hyvä yhteishenki. ammattiin valmistuminen opiskelun alku valmistuminen kollegiaalisuus Lisäksi muutkin työntekijät kuin oma ohjaaja suhtautui viimeisenä päivänä 13 kollegiaalisesti.

14 Ammatillisessa opiskelussa ILO ON AMMATILLISEN KASVUN VOIMAVARA ammatillinen kasvu voimavara - on saavuttanut jotain - kasvanut ihmisenä ja ammattiin - itsevarmuus - luottamusta selviämiseen - merkitys elämään - auttaa jaksamaan, tuo sisältöä, vie elämässä eteenpäin, antaa voimia, tuo luottamusta osaamiseen, auttaa unohtamaan, keventää - potkua elämään - tyytyväisyys tilanteeseen ILON pedagogiikkaa 14

15 SUBSTANTIIVINEN TEORIA ILOSTA AMMATILLISEN KASVUN VOIMAVARANA Ilolla on merkitystä ammatillisessa opiskelussa ILO jättää jäljen Iloa voi hyödyntää, kun ymmärtää, mitä ilo on. ILO on ammatillisen kasvun voimavara ILON pedagogiikkaa Iloa voi lisätä tai vähentää ammatillisessa opiskelussa

16 KASVUKOKEMUS Ilo on kokemus, josta jää jälki, joka voi olla hyvin pieni, iso tai merkittävä. Ilon merkityksen kautta muodostui tutkimuksen ydinkategoriaksi kasvukokemus => opiskelija kokee kasvaneensa ihmisenä ja ammattiin ilo on hoitotyön opiskelussa ammatillisen kasvun tuki ja voimavara. 16

17 KEHITTÄMISEHDOTUKSIA Iloa ammatilliseen opiskeluun voi lisätä mm. lisäämällä iloa tuovia ja sytyttäviä asioita kuten myönteisellä palautteella, opetuksellisin keinoin, edistämällä ryhmäytymistä ja lisäämällä onnistumisen mahdollisuuksia sekä vähentämällä iloa estäviä ja sammuttavia asioita kuten liian tiukkaa aikataulua, liiallisia tehtäviä ja lukujärjestyksellisiä epäselvyyksiä 17

18 KIITOS!

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen

Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille. Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen Mielen hyvinvoinnin opetus- ja koulutusaineisto toisen asteen oppilaitoksille Soile Törrönen Marjo Hannukkala Ulla Ruuskanen Elina Korhonen LEPPÄVAARAN LUKIO Kehitetty Mielen hyvinvointi -projektissa (2009

Lisätiedot

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa

Kognitiiviset, affektiiviset. ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet ilmenevät yrittäjämäisessä oppimisessa LTA 3/08 p. 269 296 Paula KyRö, JaRKKo MylläRi ja Jaana seikkula-leino Kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset ulottuvuudet ja niihin liittyvät metavalmiudet yrittäjämäisessä oppimisessa abstrakti

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja

SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ. Ohjaajan käsikirja SELVÄ SUUNTA SUUNTANA SELVÄSTI PAREMPI ELÄKEIKÄ Ohjaajan käsikirja 2 Sisällysluettelo Ryhmäohjaajalle 3 Selvä suunta ryhmän tausta-ajatuksia 8 Toisin kuin ennen (runo) 12 Hilkka-mummin mietteitä 13 Hyvinvointi

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKYSELY. yhteenveto. Helmi Liiketalousopisto / Outi Cavén-Pöysä 8/2014 NÄIN. yrittäjyydestä ajatellaan!

YRITTÄJYYSKYSELY. yhteenveto. Helmi Liiketalousopisto / Outi Cavén-Pöysä 8/2014 NÄIN. yrittäjyydestä ajatellaan! YRITTÄJYYSKYSELY yhteenveto Helmi Liiketalousopisto / Outi Cavén-Pöysä 8/2014 NÄIN yrittäjyydestä ajatellaan! JOHDANTO Yrittäjyyskoulutus on tärkeä osa Helmi Liiketalousopiston koulutusta. Viime vuosien

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA

VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA JUHA SIITONEN Oulun opettajankoulutuslaitos 1999 Abstract and Summary in English JUHA SIITONEN VOIMAANTUMISTEORIAN PERUSTEIDEN HAHMOTTELUA (Abstract and summary

Lisätiedot

Parempi, paras riittävän hyvä omaishoitaja Lähellä ja tukena seminaari Härmä 15.5.2015

Parempi, paras riittävän hyvä omaishoitaja Lähellä ja tukena seminaari Härmä 15.5.2015 Parempi, paras riittävän hyvä omaishoitaja Lähellä ja tukena seminaari Härmä 15.5.2015 Olen saanut elämääni väriläiskän. Ihmisen, joka hymyilee silloin kun hymyilyttää, usein. Se olen minä Elämän päiväkirjaan

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

mahdollista oppia tunnistamaan omia ajatusketjuja ja opetella suhtautumaan niihin vain ajatuksina.

mahdollista oppia tunnistamaan omia ajatusketjuja ja opetella suhtautumaan niihin vain ajatuksina. Tietoisen läsnäolon menetelmää voidaan kutsua stressinhallintamenetelmäksi ja/tai elämänhallintamenetelmäksi. Sen tavoitteena on oppia hyväksymään oma itsensä, kaikkine tunteineen ja ajatuksineen, sellaisina

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Vahvuuksien tukeminen

Vahvuuksien tukeminen Vahvuuksien tukeminen -opas- HAASTEhanke Haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja vähentäminen 2011 2014 HAASTE-hankkeen julkaisuja 1/2013 Teksti: Nina Korventaival Valokuvat: Autismisäätiön Vallilan

Lisätiedot

Suunnista voimavarojesi lähteille

Suunnista voimavarojesi lähteille Suunnista voimavarojesi lähteille Tervetuloa suunnistamaan sinuun Ihmisen elämä on kokonaisvaltaista. Monet arkeen kuuluvat elementit joko vahvistavat tai heikentävät ihmisen selviytymistä ja jaksamista.

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24

Saari Päivi. VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Saari Päivi VALMISTUMISTA VAUHDITTAMASSA ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen ammattikorkeakoulussa C 24 Valmistumista vauhdittamassa - ryhmäohjauksesta tukea opiskelun etenemiseen Rovaniemen

Lisätiedot