YLEISRADION OHJELMAMATERIAALI (Tämä ohje koskee valmiita master-, lähetys- ja arkistonauhoja, ei työnauhoja)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISRADION OHJELMAMATERIAALI (Tämä ohje koskee valmiita master-, lähetys- ja arkistonauhoja, ei työnauhoja)"

Transkriptio

1 TUOTANTO OHJE Pauli Vellonen YLEISRADION OHJELMAMATERIAALI (Tämä ohje koskee valmiita master-, lähetys- ja arkistonauhoja, ei työnauhoja) 1.1. OHJELMANAUHAT Digitaali Betacam kasetti, ensisijainen formaatti DVCam, viikottaistuotanto ja sen kaltaiset ohjelmat tai sopimuksen mukaan myös tällöin näitä ohjeita noudatetaan soveltuvin osin. Kasetin selkä on jätettävä vapaaksi viivakoodille KUVA - ensisijaisesti anamorphinen sivusuhteiltaan 16:9 kuva - masterista tehty kuvakopio ( jos master jää tuotantoyhtiölle ) - komponenttisignaali - ilman tekstitystä - ilman ylimenoja nauhasta toiseen, mikäli nauhat jatkuvat saumattomasti samanaikainen leikkauskohta kuvassa ja äänessä (esim. kohtauksen vaihtuminen, hiljaisuus ) ÄÄNI - alkuperäinen ääniversio (loppumiksaus) - alkuperäinen ääniversio ilman selostusta AIKAKOODI - nauhat on oltava koodattu sekä VITC että LTC aikakoodilla - LTC:n on oltava sama kuin VITC - ohjelman alkuajan on oltava: 10:00:00:00 mikäli ohjelma on useammalla nauhalla toinen osa alkaa 11:00:00:00 jne. - aikakoodin on oltava nouseva ja jatkuva ilman katkoksia (koskee myös alkuja loppuhäntiä = väripalkkia, mustaa.) INDEPENDENT YHTIÖIDEN TUNNISTEET Tuotantoyhtiöiden tunnisteiden (myös liikkuvien) kesto saa olla korkeintaan viisi sekunttia ja niissä ei sallita tuotantoyhtiöiden internet-osoitteita eikä yhtiöiden muita yhteystietoja. Tunnisteiden edellytetään olevan ohjelman luonteen mukaisesti toteutetut. Yleisradio Oy Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telefax Sähköposti Krnro Pauli Vellonen Radiokatu 5 PL Yleisradio

2 2 1.2 NAUHARAPORTTI / NAUHAKORTTI Vähimmäisvaatimukset; - tarkka ohjelman nimi - nauhanumero, mikäli tuotantoyhtiö käyttää sellaisia (YLE antaa omat tuotanto- ja nauhanumeronsa) - kuvasuhde - lähdemateriaali (1, Betacam, Filmi..) - filmimateriaalin kuvasuhde ( ) - filmiltä videolle siirto ( 4/3 16/9 ) - alkuperäiskieli / alkuperäiskielet - ääniraitojen käyttö - mono / stereo / surround - ohjelman äänellinen huippuarvo (aikakoodilukema) - ohjelman alku- ja loppuaikakoodit (ääni ja kuva ruudun tarkkuudella) - tarkka kokonaiskesto sisältäen alku- ja lopputunnukset sekä mahdolliset tuotantoyhtiötunnukset - mahdolliset tekniset virheet aikakoodiarvoin 1.3. VHS ja muut ohjelmakatselunauhat - Kuvaan poltettu aikakoodi, joka on sama kuin ohjelmanauhoissa - Dokumenttifilmit: raidoilla monosignaali; alkuperäisversio sekä musiikki- ja tehostemiksaus, jonka on oltava tahdissa kuvan kanssa ALKU- JA LOPPUTAUSTAT (Credits) - Valmiissa ohjelmissa tekstit mukana. Puhtaat taustat loppumustan jälkeen. - Taustoihin kuuluvat tekstit paperilla tai sähköisessä muodossa TEKSTITYSDISKETTI - Sopimuksen mukaan 1.6. TEKSTIT (Post Production Script) - Täydellinen kieliversio(t) sisältäen selostuksen ja dialogin sekä paikkojen ja henkilöiden nimet, laulujen sanat, nuotit ja musiikkilistan kestoineen OHJELMAN PUFFIMATERIAALI (Press Kit) CD tai DVD tai sopimuksen mukaan. Materiaalin on oltava PC- formaatissa, kuvan värimaailma RGB muodossa (ei cmyk), tiedostokoko n. 10MB, joka on pakattu Photoshopissa tai vastaavalla jpeg ohjelmalla High Quality optiolla. Tärkeätä on kuvainformaatio (valokuvaaja ja kuvassa esiintyvien henkilöiden nimet) joko erillisenä tiedostana tai kuvien IPTC kenttään sisällytettynä. Myös kinodiat ja värivalokuvat (koko 13 x 18 cm) käyvät. Yleisradio noudattaa pääsääntöisesti Euroopan Yleisradio Unionin (EBU) suosituksia. EBU suositukset ovat nähtävissä ja kopioitavissa ilmaiseksi EBUn web-sivuilta: hhtp://www.ebu.ch/tech_texts.html

3 TEKNISET VAATEET ALKU- JA LOPPUHÄNNÄT NAUHAN KOHTA KESTO VIDEO ÄÄNIRAIDAT KOMMENTIT Suojahäntä 10s tyhjä tyhjä Viritysosuus väh. 60s Väripalkki 100 / 0 / 75 / 0 Testisignaali: 1000 Hz Digi Beta testitaso: - 12 dbfs Beta SP testitaso: + 0 dbu = 125 nwb/m YLEN tasosidonta: +12dBu = 0 dbfs Referenssi: 0dBu = V Mykkäohjelmissa ei testisignaalia Testisignaalin tason on oltava vakio Tunnisteosuus 10s 10s Käynnistysosuus 7s Laskeva kello > 3 Esiohjelmallinen Osuus Ohjelma Stereo-ohjelmissa: Vasen kanava pätkitty, mikäli mahdollista musta mykkä Ohjelmatiedot * 1) mykkä Jätä tilaa! Älä täytä koko ruutua 3s musta mykkä Filmisiirtojen on vastattava alkuperäistä kuvasuhdetta (EBU R78 ja R62) Maksimi äänitaso: 250nWb/m = 6dBu Hetkittäiset huiput: + 9 dbu analoginen tarkkailu Stereoraitojen on oltava monoyhteensopivat Beta SP:ssä Dolby päällä *2 ) Loppuhäntä väh. 30s musta mykkä jatkuva aikakoodi Taustat mykkä tai org. Ääni jatkuva aikakoodi *1) Ohjelmatiedot ovat; *2) Digibetassa ei saa käyttää kohinan- Tuotannon nimi vaimennusjärjestelmiä vaan ne on Osanumero oltava puretut (esim. filmiltä siirrot) Tuotantoyhtiö Ohjelman pituus Videoformaatti /kuvasuhde Alkuaika Ääniraitojen käyttö

4 4 ÄÄNIRAITOJEN KÄYTTÖ YLEISRADIOSSA Tämä ohje koskee kaikkea tv-lähetykseen menevää materiaalia ja myös suoria lähetyksiä (raita = kanava). YLE masterkuvakaseteissa / lähetyksissä on valmis lineaarinen loppumiksaus raidoilla 1 = vasen ja 2 = oikea. Tämä loppumiksaus on aina joko stereo tai dualmono. Dualmonossa vasen ja oikea raita/kanava sisältävät saman monosignaalin. Raitojen 3 ja 4 sisältö vaihtelee riippuen ohjelmatyypistä ja ohjelman äänirakenteesta. Ohjelmat ovat luokiteltavissa äänellisesti seuraavasti; A. Perustuotanto Raidoilla 1 ja 2 on lineaarinen joko stereo tai dualmono loppumiksaus. Raidoilla 3 ja 4 on kansainvälinen ääni ( IT- mix ), yleisimmin lineaarinen stereomiksaus. (Raidoilla voi olla myös sama ääni kuin raidoilla 1 ja 2, mikäli kansainvälistä ääntä ei ole tehty). B. Kieliversiot Kaksikielilähetyksissä on raidoilla 1 ja 2 pääkieli ja raidoilla 3 ja 4 on kakkoskieli. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisissä ohjelmatuotannoissa suomenkielinen loppumiksaus on raidoilla 1 ja 2. Raidoilla 3 ja 4 on muun kielinen loppumiksaus, yleensä ruotsi. FST:n tuotannoissa pääkieli on ruotsi. Monikielilähetyksissä raidoilla 1 ja 2 on lineaarinen pääkielinen loppumiksaus. Raidoilla 3 ja 4 käytetään Dolby E koodausta. Tällöin raidoilla 3 ja 4 voi olla neljä stereo miksattua ääniversiota järjestyksessä; pääkieli, kakkoskieli, alkuperäinen kieli ja neljäs kieli tai it-ääni. EuroNews -lähetyksissä kielten järjestys on; englanti 1/2, saksa 3/4, venäjä 5/6 ja ranska 7/8. C. Surround tilaääni 5.1 Raidoilla 1 ja 2 on lineaarinen stereoloppumiksaus. Raidoilla 3 ja 4 on Dolby E koodattu ääni. Raitajärjestys 1-6; left, right, center, lfe, left surround ja right surround (sekä raidoilla 7-8; left total ja right total, mikäli tälläinen miksaus on tehty). Lähetyksessä Dolby E koodataan Dolby Digitaliksi (AC-3). Digitaalitallenteissa on käytettävä näytteenottotaajuutta 48 khz ja vähintään kuudentoista bitin resoluutiota. Eikä niissä saa käyttää esikorostusta (emphasis). Ääniraitojen käyttö ja sisältö on merkittävä selkeästi kelakorttiin. HUOM! Dolby E koodaus otetaan tuotantokäyttöön Koodauksesta annetaan oma ohjeensa.

5 ÄÄNEN DYNAMIIKKASUOSITUS TÄMÄ SUOSITUS KOSKEE TELEVISIOLEVITYKSEEN TULEVIA OHJELMIA Yliohjausraja dbfs / +12 dbu 3 db ei ohjelma/hyötyääntä Huipputaso 12 db 6 9 db Testitaso db Puheen Minimitaso 45 db Alhaisimmat käyttöäänet Maksimihäiriötaso 55 db Peruslähtökohta on, että kaikki hyötysignaalit miksataan käyttäen korkeintaan 45 db:n dynamiikkaa, puheessa 15 db:n dynamiikkaa. Erityisesti on huomioitava dialogin selkeys muuhun äänimateriaaliin nähden. Tarvittaessa on tehtävä erillinen tv-miksaus. Esim. elokuvamiksaus ei ole välttämättä toimiva tv:ssä (liian suuri dynamiikka ja dialogin kuuluvuus). Koodatut stereosignaalit (esim. surround) eivät ole välttämättä yhteensopivia monovastaanottoon. Siksi mono/stereo yhteensopivuus on tarkistettava huolella siihen soveltuvissa tiloissa (lähinnä äänitarkkaamot). Kopiot on pyrittävä tekemään mahdollisimman suoraviivaisesti masternauhoista ilman muutoksia kuitenkin huomioiden tekniset vaateet (tasot, testisignaalit, ääniraitojen käyttö.). Digitaalisignaaleja ei saa ajaa huipputason yli, koska digitaaliset laitteet ja tallentimet toimivat huipputason ylittävällä alueella hyvin eri tavoin. Ainoastaan hyvät digitaaliset äänitasomittarit näyttävät digitaalisignaalin tasoja luotettavasti.

6 KUVASUHDE 16 : 9 - Videosiirrot on tehtävä 16/9 formaatissa ensisijaisesti digitaalisessa komponenttimuodossa (full frame, 576 juovaa). - Mikäli mahdollista, koko videotuotanto (leikkaus, kuvaefektit ) on tehtävä digitaalisessa komponenttimuodossa. - Ruututekstit ovat kahden rivin korkuiset. Tekstiriveinä käytetään rivejä 20 ja 21 sekä 22 ja 23. Kuva on jaettu kahteenkymmeneen neljään tekstiriviin. - 16/9 tekniset tiedot on sisällyttävä nauhoitusraporttiin MAINOSKATKOT - Mainoskatkojen lukumääristä on erilliset ohjeet - Katkot on sijoitettava tasapuolisesti ohjelman kestoon nähden - Mainoskatkoille ei tarvitse editoida mustaa väliin - Nauhakorttiin merkitään katkojen tarkat paikat ruudulleen MUUTA Merkitse kasettikotelo ja kasetti huolella. Muista nauhakortti!

7 7 LAAJAKUVAN LÄHETYS JA VASTAANOTTO 4:3 ja 16:9 resoluutio on sama 720 x teoriassa 16:9 horisontaalinen terävyys korkeuteen on huonompi Digilähetyksissä kuluttaja tekee valinnan - 16:9 lähetyksen esitysmuoto 4:3 näytöllä on joko letterbox tai reunoilta leikattu Analogialähetyksissä valinta on lähetysyksiköissä - perusasetus on semiletterbox, tekstit aktiivikuvan päällä Digitaalilähetyksissä sivusuhdeinformaatio kulkee bittivirrassa - tieto otetaan Plasmasta. Plasma on YLEn ohjelmistosuunnittelujärjestelmä. Analogialähetyksiin 16:9 kuvan esitysmuoto voidaan laittaa Plasmaan Plasman tietojen oikeellisuus on erittäin tärkeätä!!! ÄÄNEN TUOTANTO, LÄHETYS JA VASTAANOTTO Tuotanto toteutetaan lineaarisena niin pitkälti kuin mahdollista Dolby E koodausta käytetään kun tehdään/tuotetaan TV:n moniääntä - Kahdeksan lineaarista ääniraitaa voidaan pakata yhteen AES/EBU äänikanavaan. - Dolby E koodaus on käytössä ainoastaan tuotannossa ja materiaalin arkistoinnissa! - Dolby E signaalia ei lähetetä koskaan kuluttajille Lähetysten ääniformaatti on pääsääntöisesti MPEG 1 - joko stereo tai dualmono - - bittinopeus kbs, riippuen ohjelmatyypistä - kielivalinta tapahtuu set top -boxissa Surround lähetykset välitetään kuluttajille Dolby Digital 5.1 (AC 3) muodossa - bittinopeus 448 kbs tai 384 kbs - vaatii kotona oman dekooderin ja äänijärjestelmän, ainakin tällä hetkellä - arkiston digibetalla pääkieli on raidoilla 1 ja 2, Dolby E koodattu signaali raidoilla 3 ja 4

8 576 juovaa 8 16:9 SIMULCAST LÄHETYKSET LÄHETYS VASTAANOTTO 4:3 4:3 16:9 tai 16:9 4:3 4:3 tai 16:9 Henry Lindqvist :3 Vastaanotin 576 juovaa :9 letterbox Leikattu 16:9 Anamorfinen 16:9 Vastaanotin 39 µs 4:3 16:9 ruudussa Venytetty 4:3 kuva Nauhoitettu letterbox laajakuvatelevisiossa Laajakuva TV 16:9 Henry Lindqvist

Copyright ja vastuuvapauslauseke

Copyright ja vastuuvapauslauseke Copyright ja vastuuvapauslauseke Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa tai levittää sähköisesti, mekaanisesti, valokopioina, nauhoituksena tai muussa muodossa

Lisätiedot

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E

Käyttöopas Plasmatelevisio TH-37PV600E TH-42PV600E TH-50PV600E Panasonic Nordic Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohje tulevaa tarvetta varten. Ohjeessa olevat kuvat ovat suuntaa antavia esimerkkejä. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin

Lisätiedot

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA

DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 DVD-soitin OMISTAJAN KÄSIKIRJA DVD 25 Power for the Digital Revolution Sisällys 3 Esittely ja terminologia 4 Ominaisuudet ja pakkauksen sisältö 5 Etulevyn säätimet 6 Etulevyn näyttö 7 Kauko-ohjain

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327

Käyttöoppaasi. LG V290 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909327 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

äänitedigitoinnin alkeet toimittanut Outi Puustinen

äänitedigitoinnin alkeet toimittanut Outi Puustinen äänitedigitoinnin alkeet toimittanut Outi Puustinen KIJ 68 Kansanmusiikki-instituutti 2011 Äänitedigitoinnin alkeiden kirjoittamista ja julkaisemista on tukenut taloudellisesti: Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST

HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4. Käyttöopas HD 2850-ST HD-digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD 2850-ST Sisällysluettelo 1. Aloittaminen 3 1 Kytkennät 5 2 Asennus 6 3 Vastaanottimen käyttäminen 6 2. Tuotteen kuvaus 7 Turvaohjeet 8 Tuotteen kuvaus 9 Kaukosäädin

Lisätiedot

Studio Versio 8. Ammattimaista elokuvantekoa

Studio Versio 8. Ammattimaista elokuvantekoa Studio Versio 8 Ammattimaista elokuvantekoa Erityiskiitokset Mike Iampietrolle, William Chienille, Richard Edgleylle, Ivan Maltzille, Jon McGowanille, Keith Thomsonille, Jörg Weselmannille ja Chris Zamaralle.

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041

Käyttöopas. DVD Viewvision DR+ 233 32818.041 Käyttöopas DVD Viewvision DR+ 3 2 8 1 8 0 4 1 233 32818.041 - Sisältö Kauko-ohjain Assist DVD-toiminnot... 3 Laitteen etupaneeli...4 Laitteen takapaneeli ja näyttö... 5 Tervetuloa...6 Toimituspakkauksen

Lisätiedot

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI

DVD-SOITIN - KUVANAUHURI DVD-SOITIN - KUVANAUHURI Käyttöohje SD-900 - Kotikäyttöön tarkoitetun DVD-soittimen aluekoodi on tai ALL (kaikki). Mikäli aluekoodi on jokin muu, levy ei toimi. Käytä ainoastaan levyjä, joiden aluekoodi

Lisätiedot

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje

ScenalyzerLive 4.0. Käyttöohje ScenalyzerLive 4.0 Käyttöohje ScenalyzerLive Versio 4.0 käyttöohje Käyttöehdot Alkuperäinen julkaisupäivä 28.12.2005 17:37 Copyright (C) 2005 Andreas Winter Suomennos 24.1.2006 22:30 (Harri Lamminmäki)

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-1400 Käyttäjän Viite. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys TOPFIELD TRC-1400 Käyttäjän Viite Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja-korttilinkitys ii LUONNOS, EI LOPULLINEN! OHJEKIRJAN SISÄLTÖÖN VOI TULLA

Lisätiedot

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys

TOPFIELD. TRC-2400 Käyttäjän opas. Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon. 500 Gb kiintolevy. CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys TOPFIELD TRC-2400 Käyttäjän opas Tallentava DVB-T2 teräväpiirtovastaanotin antenniverkkoon 500 Gb kiintolevy CONAX kortinlukija ja -korttilinkitys ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 1.1 Ominaisuudet...........................

Lisätiedot

INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas)

INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas) INFO-painikkeen käyttö (Nykyinen ja seuraava -opas) Kuvaruudulla näkyy käytössä oleva kanava ja joidenkin ääni- ja kuva-asetusten tila. Nykyinen ja seuraava -opas näyttää kunkin kanavan päivittäiset ohjelmatiedot

Lisätiedot

Kuluttajan audiotekniikkaa Lähteet:

Kuluttajan audiotekniikkaa Lähteet: Kuluttajan audiotekniikkaa Lähteet: -Pohlman. (1995). Principles of digital audio. Spanias et al. (2007). Audio signal processing and coding, Wiley & Sons Sisältö:! Johdanto! Häviöttömiä digitaalisen audion

Lisätiedot

a3799-dvdrecorder_fi 9/9/03 12:02 PM Page 1 DVD-tallentimet

a3799-dvdrecorder_fi 9/9/03 12:02 PM Page 1 DVD-tallentimet DVD-tallentimet PIONEERIN UUDET DVD-TALLENTIMET Seuraava DVD-sukupolvi on saapunut. Pioneerin esittelee kaksi uutta, erittäin helppokäyttöistä ja ohutta DVD-tallenninta. Malliston lippulaiva sisältää 80

Lisätiedot

Äänen digitaalinen editointi - Audacity 2.0.0 -

Äänen digitaalinen editointi - Audacity 2.0.0 - Äänen digitaalinen editointi - Audacity 2.0.0 - COMAPP Community Media Applications and Participation http://www.comapp-online.de Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta)

Lisätiedot

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija

TOPFIELD CRC-2400. Käyttäjän opas. Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija TOPFIELD CRC-2400 Teräväpiirtovastaanotin kaapeliverkkoon CONAX -kortinlukija Käyttäjän opas ii SISÄLTÖ Sisältö 1 Esittely 1 11 Ominaisuudet 1 12 Digitaalisen vastaanottimen hallinta 2 121 Etupaneeli 3

Lisätiedot

Käyttöopas Laitteisto

Käyttöopas Laitteisto Käyttöopas Laitteisto Viewvision 3 3 1 4 8 0 4 4 233 33148.044 Käyttöohje Viewvision Esivalmistelut Kaukosäädin, TV-käyttö Kaukosäädin, tallenninkäyttö Laitteen kytkeminen päälle ja pois Levyn asettaminen

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD SUOMI

HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD SUOMI HDD DVD RECORDER GDR 5550 HDD UOMI IÄLTÖ 2 5-6 HDD DVD Recorder GDR 5550 HDD 5 HDD DVD -tallentimen erikoisuuksia 5 Levyformaatit 6 Toimituskokonaisuus 7 ijoittaminen ja turvallisuus 8-17 Yleiskatsaus

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Tommi Hokkanen Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

Asiakaspalvelu tekniset kysymykset ym. puh. 050-3232 951 Liikkeiden kampanja-asiat puh. 050-3232 951 Digitointihinnasto 01.09.2010

Asiakaspalvelu tekniset kysymykset ym. puh. 050-3232 951 Liikkeiden kampanja-asiat puh. 050-3232 951 Digitointihinnasto 01.09.2010 1 Terminaalitie 10 13430 Hämeenlinna Nettisivu: www.kaitafilmi.net - sähköposti: digitointipalvelut@webbinetti.net Asiakaspalvelu tekniset kysymykset ym. puh. 050-3232 951 Liikkeiden kampanja-asiat puh.

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu

Ominaisuudet. Valmistelu Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet... 6 Takaosan liitäntöjen näyttö... 6 Liittimien

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

DVD-viritinvahvistin DR-645

DVD-viritinvahvistin DR-645 DVD-viritinvahvistin DR-645 Käyttöopas Onnittelemme sinua tämän Onkyo DVD-viritinvahvistimen hankinnasta. Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen kytkemistä ja käyttöä. Noudattamalla käyttöoppaan ohjeita

Lisätiedot

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE

FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE FINNSAT FSC 7200PVR TALLENTAVA DIGIVASTAANOTIN KAAPELIVERKKOON LIITETTÄVÄ MALLI KÄYTTÖOHJE 1 Tämä sivu on varattu muistiinpanoja varten. 2 KIITOS, ETTÄ VALITSIT FINNSAT FSC 7200PVR:n FINNSAT FSC 7200PVR

Lisätiedot