TOIMINTASUUNNITELMA Tikkurilan Teatteri ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2007. Tikkurilan Teatteri ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Tikkurilan Teatteri ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

2 1 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen päätehtävänä on monipuolisen teatteritaiteen tekeminen ja esittäminen. Tätä tehtävää toteutetaan Tikkurilan Teatterissa, joka on ammattijohtoinen harrastajateatteri sekä Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulussa, joka on yhdistyksen ylläpitämä taiteen perusopetusta antava taidekoulu. Molemmilla on omat toimintasuunnitelmansa erikseen. 1.2 NYKYINEN TOIMINTA Yhdistyksen hallitus vastaa Tikkurilan Teatterin ja Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnasta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä, jotka valitaan vuosittain pidettävässä vaalikokouksessa. Vähintään yksi hallituksen varsinaisista jäsenistä on Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun opettaja ja yksi oppilaiden vanhempien edustaja. Hallitus kokoontuu noin kahdeksan kertaa vuodessa. 1.3 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET Hallituksen vuonna 2002 aloittama strategiatyöskentely pyritään mieltämään osana työtapoja ja menetelmiä. Toimintavuoden 2007 aikana strateginen painopiste on erityisesti tunnettuuden lisäämisessä. Käytännön toimet tunnettuuden lisäämiseksi pyritään ulottamaan kaikille organisaation tasoille. Toimintavuoden aikana mietitään myös ratkaisuja usean vuoden ajan vaivanneeseen tilaongelmaan. 1.4 HENKILÖKUNTA Hallinto Kokopäivätoiminen toiminnanjohtaja hoitaa teatterin ja teatteri- ja sirkuskoulun hallinnon sekä esitystoiminnan järjestämisen. Kokopäiväisen toimiston- ja puvustonhoitajan työ jakaantuu teatterin ja teatteri- ja sirkuskoulun esitystoiminnan hoitamiseen. Osa-aikainen tiedottaja hoitaa sekä teatterin että teatteri- ja sirkuskoulun tiedotusasioita, kunnes jää eläkkeelle lokakuussa Kokopäiväinen rehtori vastaa teatteri- ja sirkuskoulun opetuksen suunnittelusta ja sisällöstä sekä opettajien rekrytoinnista. Lisäksi rehtorin työaikaan sisältyy opetusta kahdelle ryhmälle. Tuntityöntekijöinä hallinnon puolella ovat kirjanpitäjä sekä nettisivujen päivitykseen/atk-tukitoimintaan perehtynyt henkilö.

3 Muut 1.5 TILAT Kevään aikana, jo ennen tiedottajan eläkkeelle siirtymistä, ryhdytään kartoittamaan töiden rationaalisempaa jakautumista työyhteisössä. Töiden uudelleen organisoinnissa otetaan erityisesti huomioon työntekijöiden työ hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyvät asiat. Yksityinen tilitoimisto hoitaa yhdistyksen palkanlaskennan ja toinen tilitoimisto tilintarkastuksen. Produktiokohtaisesti palkataan ohjaajia, teknistä henkilökuntaa sekä visuaalisesta puolesta vastaavia henkilöitä. Yhdistys tarjoaa mahdollisuuksien mukaan työharjoittelupaikkoja eri alan opiskelijoille sekä peruskoululaisille. Yhdistyksen toimistotilat sijaitsevat Vernissassa. Hallinnon toimistotilat sijaitsevat Vernissan toisessa kerroksessa. Lisäksi yhdistyksen käytössä on piharakennus, jossa toimii teatterin ompelimo ja rekvisiitta- varasto. Vernissan ullakkokerroksessa on lavastuksen ja puvuston säilytystilat. Tiedottaja hoitaa töitään toistaiseksi kotitoimistossaan. 2

4 3 2. TIKKURILAN TEATTERI 2.1 TEHTÄVÄ Tikkurilan Teatterin tehtävän ytimessä ovat rinnakkain sekä taiteelliset pyrkimykset että jäsenten harrastustoiminta. Ohjelmistossa vuorottelevat ammattimaiset tuotannot ja niihin liittyen jäsenten koulutus sekä jäsenten omat tuotannot, ns. jäsenproduktiot, jotka tarjoavat jäsenille mahdollisuuden tehdä omaehtoisia kokeiluja vailla tulospaineita. Teatterin toimintaan kytkeytyy yhteistyö Teatteri- ja Sirkuskoulun kanssa; mm. kesäteatteriproduktio. 2.2 NYKYINEN TOIMINTA Vuosittain Tikkurilan Teatteri tuottaa yhden tai kaksi jäsenproduktiota sekä vähintään yhden ammattiohjaajan produktion ensi-iltaan. Ensi-iltoja on viidestä seitsemään. Asemansa jo vakiinnuttanut kesäteatteri tarjoaa joka kesä yhden koko perheelle sopivan teatterielämyksen kotiseututalo Påkaksen pihapiirissä. Teatteriyhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut noin 90 jäseneen. 2.3 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET Esitystoiminta Vuoden esitystoiminta alkaa tammikuussa, jolloin ensi-iltansa saa Seitsemän Veljestä. Esityksen ohjaa Simo Lappalainen ja esityspaikkana Vernissan alasali. Produktiosta on myös kaksi päivänäytöstä vantaalaisille koululaisille. Esityksiä yhteensä 11. Helmikuussa Vernissa huoneteatterissa ensi-iltaan tulee jäsenproduktio, jonka ohjaa Sanna Vuori. Esityksiä on yhteensä viisi. Huhtikuussa ensi-iltaan tulee senioriteatteriryhmän ensimmäinen produktio. Ryhmän ohjaajana Milja Vojinovic. Vernissan huoneteatterissa on muutamia esityksiä ja tämän jälkeen myydään esityksiä eri tiloihin ja tilaisuuksiin. Kesäteatteriin tuotetaan Vaahteramäen Eemeli, joka on kesäteatteritoimintamme 10-vuotis juhlaesitys. Ohjauksesta vastaa Anu Puska. Esityksiä Kotiseututalo Påkaksen pihapiirissä on 19, joista yksi arkipäiväesitys päiväkotiryhmille.

5 Syyskuussa Vernissan alasalissa saa ensi-iltansa Juha Hurmeen käsikirjoittama ja ohjaama Volvo Amazon, joka on autotrilogian neljäs osa. Esityksiä on yhteensä Jäsentoiminta Jäsentiedote toimitetaan 3-4 kertaa vuodessa ja postitetaan kaikille Tikkurilan Teatteri ry:n jäsenille. Lisäksi ohjelmallisia jäseniltoja järjestetään ainakin kaksi vuodessa. Em. vastaa taiteellinen toimikunta. Taiteelliseen toimikuntaan kuuluu kuusi jäsentä, jotka valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa. Uusia jäseniä otetaan teatteriin pääsykokeiden kautta, jotka järjestetään syyskuussa. Uusia jäseniä otetaan harkinnan mukaan 5-12 henkeä. Uudet jäsenet muodostavat ryhmän, joka aloittaa harjoittelun lokakuussa ja valmistaa esityksen keväälle Tähän ryhmään voidaan tarvittaessa ottaa mukaan myös teatterin vanhoja jäseniä Teatterifestivaalit Koulutus Muuta Pyritään osallistumaan toimintavuoden aikana pidettäviin teatterifestivaaleihin kuten aikaisempina vuosina (esim. Mikkelin Työväen Näyttämöpäivät). Erilliskursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan teatterin jäsenille sekä ulkopuolisille yhdessä teatterikoulun kanssa. Uutena hankkeena toteutetaan I mpro festivaalit. Tarkoituksena on aloittaa säännöllisen valtakunnallisen festivaalin järjestäminen Vantaalla. Kaksipäivänen festivaali sisältää koulutusta alan harrastajille, työpajoja lapsille ja nuorille, improvisaatio kilpailun sekä muuta oheisohjelmaa, Ensimmäiset improvisaatioteatteri festivaalit ovat Yhteistyökumppaneina ovat Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut sekä Vantaan nuorisopalvelut. Festivaaleilla on oma tuottaja. Aloitetaan yhteistyöhankkeen suunnittelu Vantaan Näyttämön ja Vantaan Sanataidekoulun kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on yhteisvoimin lisätä vantaalaisen harrastajateatterin vetovoimaisuutta sekä löytää kummankin teatterin vahvuudet.. 4

6 5 3. TIKKURILAN TEATTERI- JA SIRKUSKOULU 3.1 TEHTÄVÄ Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu antaa taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti laajan oppimäärän mukaista opetusta teatteritaiteessa ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta sirkustaiteessa. Opetus tukee oppilaiden henkilökohtaista kehitystä ja luovan asenteen syntymistä sekä rohkaisee heitä taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Teatteritaiteen opetuksessa oppilaita autetaan jäsentämään ympäröivää monikulttuurista todellisuutta ja tuetaan itseymmärryksen kasvua. Sirkustaiteen opetuksessa korostetaan oppilaiden omatoimisen harjoittelun merkitystä samalla kun heille annetaan kuva sirkustaiteen laajasta kentästä ja autetaan löytämään siitä itselleen omin alueensa. 3.2 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET Sirkuskoululle etsitään uudet harjoitustilat. Tavoitteena on saada sirkuskoululle harjoitustila kahdeksi illaksi viikossa, jotta ryhmien lukumäärä voidaan nostaa neljään tai viiteen ryhmään. Teatterikoulun puolella oppilasmäärää ei pyritä erityisesti kasvattamaan vaan pikemminkin pitämään nykyisellään. Teatteri- ja sirkuskoulun yhteistyötä ja vuorovaikutusta oppilaiden vanhempien kanssa jatketaan vanhempaintoimikunnan Vanhempainpoppoon kanssa. Lisäksi pyritään entisestään parantamaan tiedonkulkua ja tiedotusta koulun ja kotien välillä. Oppilasforum -toimintaa kehitetään tavoitteena entistä vaivattomamman ja hedelmällisemmän vuoropuhelun aikaansaaminen oppilaiden, opettajien ja rehtorin kesken. Sen tarkoituksena on myös lisätä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia koulun toiminnan kehittämiseen. Oppilasforum koostuu noin 20 oppilaasta, jotka edustavat omia opetusryhmiään. Oppilaan edustama ryhmä on vähintään opetustasolla A5. Oppilasforum kokoontuu säännöllisin väliajoin keskustelemaan rehtorin kanssa teatteri- ja sirkuskoulua koskevista asioista. Teatteri- ja Sirkuskoulun omaa festivaalia ( ) jatketaan kaksipäiväisenä ja festivaalille kehitetään nimi ja juliste. Festivaalin markkinointiin panostetaan aikaisempia vuosia enemmän. Tavoitteena on, että se saavuttaisi omien oppilaiden ja heidän vanhempiensa lisäksi myös muuta vantaalaista yleisöä.

7 6 3.3 TEATTERI- JA SIRKUSTAITEEN PERUSOPETUS Opintovuosi Kevätlukukausi Syyslukukausi Lomat: Talviloma Pääsiäisloma Syysloma Vantaan koulujen mukaisesti Oppilas- ja tuntimäärät Kevätlukukaudella Teatteri- ja Sirkuskoulussa on yhteensä 310 oppilaspaikkaa. Ryhmiä on 24. Opetustunteja viikossa on noin 68. Syyslukukaudella Teatteri- ja Sirkuskoulussa on yhteensä 320 oppilaspaikkaa. Ryhmiä on 26. Opetustunteja viikossa on Teatterikoulu Kevätlukukausi 2007 Opetustaso Ryhmiä Opetustunnit Ryhmäkoko viikko/vuosi Perusopinnot 1 2 2/64 15/13 Perusopinnot 2 1 2/64 15 Perusopinnot 3 1 2/64 12 Perusopinnot B1 4 3/96 18/10/9/15 Perusopinnot B2 1 3/96 17 Perusopinnot 4 2 3/96 14/13 Perusopinnot 5 3 3/120 12/11/14 Perusopinnot 6 3 3/132 12/14/9 Syventävät opinnot 1 1 3/ Syventävät opinnot 2 2 3/120 7/12 Syventävät opinnot 3 1 4/ Ryhmiä on 21 Oppilaita on 264 Opetustunteja on kevätlukukaudella Opetustunteja on viikossa noin 66.

8 7 Syyslukukausi 2007 Opetustaso Ryhmiä Opetustunnit Ryhmäkoko viikko/vuosi Perusopinnot 1 2 2/64 16/16 Perusopinnot 2 2 2/64 16/16 Perusopinnot 3 1 2/64 14 Perusopinnot B1 1 3/96 16 Perusopinnot B2 4 3/96 16/12/14/12 Perusopinnot 4 2 3/96 12/16 Perusopinnot 5 2 3/120 12/12 Perusopinnot 6 3 3/132 10/10/12 Syventävät opinnot 1 2 3/120 14/12 Syventävät opinnot 2/3 1 3/ Syventävät opinnot 3/4 1 3/ Ryhmiä yhteensä 21 Oppilaita yhteensä 288 Opetustunteja on syyslukukaudella 1054 Opetustunteja on viikossa 58

9 Sirkuskoulu Kevätlukukausi 2007 Opetustaso Ryhmiä Opetustunnit Ryhmäkoko viikko/vuosi Perusopinnot 1 1 2/60 15 Perusopinnot /60 12 Työpaja /75 14 Ryhmiä yhteensä 3 Oppilaita yhteensä 41 Opetustunteja on kevätlukukaudella 97,5 Opetustunteja on viikossa 6 Syyslukukausi 2007 Opetustaso Ryhmiä Opetustunnit Ryhmäkoko viikko/vuosi Perusopinnot 1 1 2/60 14 Perusopinnot 1 1 2/60 14 Perusopinnot 2 1 2/60 14 Perusopinnot 3 1 2/60 12 Työpaja /90 12 Ryhmiä yhteensä 5 Oppilaita yhteensä 66 Opetustunteja on kevätlukukaudella 165 Opetustunteja on viikossa Erilliskurssit ja iltapäiväkerhot Hiihtolomakurssi Kesäkurssi Teatteri Kesäkurssi Sirkus Teatterikerho Kuusikon koulu kevät 2007 Teatterikerho Syksyllä 2007 kahdessa koulussa

10 Esitykset ja demot Esitystoiminta on Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulun toiminnassa voimakkaimmin ulospäin näkyvä toimintamuoto. Esityksien ja demojen ajankohdat porrastetaan siten, että julkisia esityksiä ja pienimuotoisempia esityksiä eli demoja valmistetaan sekä syys- että kevätlukukaudella. Vanhemmille ja ystäville esitettäviä demoja voidaan tehdä kunkin vuoden päätteeksi. Perusopetustasolla 6 tehtävään päättötyöhön kuuluu julkinen esitys. 3.4 OPPILASMAKSUT Teatterikoulu kevät 2007 syksy 2007 Perusopinnot /lukuvuosi 345 /lukuvuosi Perusopinnot /lukuvuosi 345 /lukuvuosi Perusopinnot /lukuvuosi 345 /lukuvuosi Perusopinnot B1 490 /lukuvuosi 498 /lukuvuosi Perusopinnot B2 490 /lukuvuosi 498 /lukuvuosi Perusopinnot /lukuvuosi 498 /lukuvuosi Perusopinnot /lukuvuosi 528 /lukuvuosi Perusopinnot /lukuvuosi 543 /lukuvuosi Syventävät opinnot /lukuvuosi 528 /lukuvuosi Syventävät opinnot /lukuvuosi 620 /lukuvuosi Sirkuskoulu Perusopinnot /lukuvuosi 385 /lukuvuosi Työpajaopinnot /lukuvuosi 435 /lukuvuosi Työpajaopinnot /lukuvuosi 543 /lukuvuosi Tikkurilan Teatteri ry:n hallitus vahvistaa lukukausimaksut helmikuussa Erilliskurssien hinnat Hiihtolomakurssi 70 Syyslomakurssi 40 Kesäkurssi 110 Iltapäiväkerhot 600 /ryhmä

11 TILAT Opetusta järjestetään Vernissassa, Tikkurilan lukiossa, Korson Lumossa, Kilterin koulussa sekä Oppimis- ja informaatiokeskus Pointissa. Veromiehen koulun tilojen käyttöä vaihtoehtoisesti Pointin tilojen kanssa tutkitaan. Sirkuskoululle etsitään tilat sekä Tikkurilan alueelta että Kartanonkosken alueelta. Toimistotilat sijaitsevat Vernissassa. Opetustilojen osalta pyritään siihen, että niitä olisi riittävästi siten että ylimääräisten harjoitusten järjestäminen esitystilassa on ensi-iltojen alla mahdollista. 3.6 HENKILÖKUNTA Hallinto Opettajat Koulutus Teatteri- ja Sirkuskoulun hallintoa hoitavat teatterin toiminnanjohtaja, rehtori ja toimiston- ja puvustonhoitaja sekä osa-aikainen tiedottaja. Lisäksi kuukausipalkkaisen teatteri-ilmaisun ohjaajan työhön kuuluu hallintotehtäviä. Teatteri- ja sirkuskoulun palkkahallintoa hoitaa tilitoimisto. Palkataan valoista vastaava tuntipalkkainen henkilö kymmeneksi kuukaudeksi vuodessa vastaamaan huoneteatterin valojen kunnosta sekä valosuunnittelusta esityksiin. Muuta teknistä henkilökunta palkataan mahdollisuuksien mukaan produktiokohtaisesti. Syksyllä 2007 osa-aikainen tiedottaja jää eläkkeelle. Hänen tilalleen palkataan osa-aikainen tiedottaja/toimistosihteeri. Teatterikoulussa opetusta antavat rehtorin lisäksi yksi kuukausipalkkainen teatteri-ilmaisun ohjaaja sekä viisi tuntipalkkaista teatteri-ilmaisun ohjaajaa, joista kaksi on päätoimista (vähintään 12 tuntia opetusta viikossa). Sirkuskoulussa on keväällä yksi ja syksystä lähtien kaksi tuntiopettajaa. Erilliskurssien ja produktioiden ohjaajina voidaan käyttää koulun omien ohjaajien rinnalla myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Koulun opettajat ja muu henkilökunta osallistuvat vuoden aikana erilaisiin koulutustilaisuuksiin tarpeen mukaan.

12 11 4. YHTEISTYÖ JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteistyötä Vantaalla toimivien taiteen perusopetusta antavien yksiköiden kanssa lisätään. Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu kuuluu Esittävien taiteiden oppilaitosten liittoon (ETOL) sekä Suomen Nuorisosirkusliittoon. Osallistutaan Vantaan Kulttuuritoimen kokoon kutsumaan Lastenkulttuurityöryhmään LAKUun, johon kuuluu vantaalaisia lasten- ja nuortenkulttuurin parissa toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä. Yhteistyötä Tikkurilan Teatterin kanssa jatketaan yhteisten kurssien sekä produktion puitteissa. Yhteistyötä vantaalaisten koulujen kanssa jatketaan. Keväällä toimii teatterikerho (iltapäiväkerho) Itä-Hakkilan koulussa ja Kuusikon koulussa. Tiedottamista vantaalaisiin kouluihin ja koulujen vanhempainyhdistyksiin lisätään. Yhteyksiä pääkaupunkiseudulla toimiviin ammattiteattereihin kehitetään siten, että oppilaille voidaan tarjota mahdollisuus sekä edullisiin teatterikäynteihin että tilaisuuksia tutustua erilaisiin teatterissa toimiviin ammattiryhmiin. Keväällä 2007 tehdään yhteistyöprojekti Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian kanssa tarjoamalla heidän kuudelle opiskelijalleen harjoittelupaikka kuukaudeksi. Kansainväliseen toimintaan suhtaudutaan avoimesti ja resurssien mukaan. Teatteri- ja Sirkuskoulun rehtori toimii NAR:in (Nordisk Amatörteater Rådet) hallituksessa, Suomen AITA/IATA -keskuksen hallituksen puheenjohtajana sekä Etol:in hallituksen puheenjohtajana. Toiminnanjohtaja toimii TNL:n hallituksessa, Kustannus Oy Teatteri -lehden hallituksessa sekä KSL:n hallituksessa. Toiminnanjohtaja on myös Työväen Näyttämöpäivien ohjelmatoimikunnassa sekä Seinäjoen Harrastajateatterikesän ohjelmatoimikunnassa. Rehtori toimii myös TPO - työryhmässä, joka on taiteenperusopetusta järjestävien koulujen liittojen työryhmä.

13 12 5. TALOUS 5.1. YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan talous tulojen osalta koostuu kurssi- ja lukukausimaksuista, Vantaan kaupungilta saatavasta toiminta- ja kohdeavustuksista, pääsylipputuloista sekä valtion kurssiavustuksista. Menopuolella palkkakustannukset ovat suurin menoerä. Oma rahoituksen osuus on 67 % ja julkisen 33 %. Tätä rahoituksen suhdetta pyritään tasapainottamaan, jotta paineet esim. lukukausimaksujen korotuksiin eivät olisi niin suuret Tulo- ja menoarvio tiivistelmä vuodelle 2007 TULOT Oma rahoitus Kurssi- ja lukukausimaksut Pääsylipputulot Jäsenmaksut Yhteensä Julkinen rahoitus Vantaan kaupunki: Toiminta-avustus Kohdeavustukset Valtion kurssiavustukset Muut mahdolliset avustukset Yhteensä YHTEENSÄ MENOT Palkkakustannukset Välilliset kustannukset YHTEENSÄ

1. TIKKURILAN TEATTERI RY

1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen päätehtävänä on monipuolisen teatteritaiteen tekeminen ja esittäminen. Tätä tehtävää toteutetaan Tikkurilan Teatterissa, joka on ammattijohtoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu SISÄLLYSLUETTELO 1. TIKKURILAN TEATTERI RY 1 1.1 YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ 1 1.2 TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TOIMINTASUUNNITELMA 2012. TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TOIMINTASUUNNITELMA 0 TIKKURILAN TEATTERI ry Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Toimintasuunnitelma0. TIKKURILAN TEATTERI RY. YHDISTYKSEN TEHTÄVÄ Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Vuosi 2006 sisälsi yhteistyötä, kokeiluja ja kiinnostavaa uuden ja vanhan vuoropuhelua. Uusien jäsenten intensiivinen näyttelijäntyö irlantilaisnäytelmässä oli ensikertalaisten upea tulkinta haastavasta

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Sorin Sirkus ry Toimintakertomus 2006

Sorin Sirkus ry Toimintakertomus 2006 Sorin Sirkus ry Toimintakertomus 2006 2 Sisältö 1. Yleistä...3 2. Sirkuskeskuksen käyttöönotto...3 2.1 Tapahtumia Nekalassa...3 2.2 Tuolianti...3 3. Opetustoiminta...3 3.1 Taiteen perusopetus...3 3.2 Sirkuskoulun

Lisätiedot

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Merkittävää vuonna 2013 Budjetti ylitti miljoona euroa Taiteen perusopetusta annettiin 6 658 oppituntia EU:n Kulttuuriohjelman Hip Cirq Europ ensi-ilta Sorin Sirkusessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 2011 MINNA STENROOS LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 SISÄLTÖ Kyselyyn osallistuneet oppilaitokset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015. Vantaa Diving ry, johtokunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 1.9.2014 31.8.2015 Vantaa Diving ry, johtokunta 17/10/2014 Sisällysluettelo Toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja toimenpiteet...2 Kokonaisbudjetti...3 Vauva- ja perhetoiminta...3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO VALKEAKOSKEN KUVATAIDEKOULU KUVATAITEEN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN VISUAALISTEN TAITEIDEN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2004 ALKAEN Laki 633/1998 A 813/1998 1. luku Opetussuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Nuorisoseura Motora ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2015 31.8.2016

Nuorisoseura Motora ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2015 31.8.2016 Nuorisoseura Motora ry TOIMINTASUUNNITELMA 1.9.2015 31.8.2016 1. YLEISTÄ Nuorisoseura Motora ry:n sääntöjen (2 ) mukaan toiminnan päämääränä on herättää ja pitää vireillä kiinnostusta kansallisen ja erityisesti

Lisätiedot

Esitystoiminnan opas Helsinki 2008

Esitystoiminnan opas Helsinki 2008 Esitystoiminnan opas Helsinki 2008 Teatterikorkeakoulu Esitystoiminnan opas Esitykset ovat välietappeja 1. Tuotannot 1 Esitykset ovat osa opetusta 1 Suunnitelmasta tuotannoksi 5 Tuotantopalvelut 7 Esitystoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry

Monitaideyhdistys Piste ry Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2010 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 2.1 Jäsenet...3 2.2 Yleiskokoukset...3 2.3 Hallitus...4 2.4 Arviointi...4 3 Talous...4 3.1 Apurahat...5 3.2 Tilaajilta

Lisätiedot

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAIDETEHTAAN TANSSIKOULU OY Kokonniementie 6 Porvoo TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA 1 TANSSITAITEEN PERUSOPETUKSEN, YLEISEN OPPIMÄÄRÄN, OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT:

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI BALETTIOPPILAITOKSEN HALLINTO JA TOIMISTO

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI BALETTIOPPILAITOKSEN HALLINTO JA TOIMISTO 1 BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI Syyslukukausi 2015 Opetus alkaa vk 32 ma 3.8.2015 Opetus päättyy vk 51 la 19.12.2015 Syyslomalla ma 12.10. su 18.10.2015 ei ole tunteja. Pyhäinpäivä la 31.10.2015 on vapaapäivä.

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot