HAKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKA 2000-2006. www.haka-alkiot.fi"

Transkriptio

1 HAKA

2 HAKA-hanke Pohjois-Savon parhaaksi Haka hanke aloitti toimintansa vuoden 2000 alusta. Hankkeen lähtökohtana on ollut parantaa pohjoissavolaisten maidontuotantotilojen kannattavuutta. Jo tätä ennen alkionsiirtorengastoimintaa Pohjois- Savossa oli harjoiteltu Harava-hankkeen aikana, minkä jatkoksi Haka oli helppo perustaa. Alkionsiirtojen avulla pystytään hyvistä lehmistä ja hiehoista saamaan perinteisiä tapoja enemmän jälkeläisiä joko oman karjan uudistamiseen tai myytäväksi muille tiloille ja muuttaa näin eläinainesta toivottuun suuntaan. Hakan tarkoituksena on ollut lypsykarjan alkiontuotantotoiminnan vakiinnuttaminen ja toimivan verkoston luominen Pohjois-Savoon. Hyvin onnistunut ensimmäinen hanke sai jatkoa ja näin toimintaa on pystytty syventämään jatkohankkeissa. Heti alusta lähtien Haka on löytänyt paikkansa alueen maidontuottajien keskuudessa. Hankkeessa on ollut mukana suuri määrä aktiivisia maidontuottajia. Hankkeen puitteissa on tilojen ollut helppo lähteä kokeilemaan alkionsiirtoja, kun toimintaa on tehty koordinoidusti ja yhteistyö tilojen välillä on ollut aktiivista. Markkinoinnin myötä tilat ovat voineet saada lisätuloja sekä alkioiden että elävien eläinten myynnistä. Saavutetut tulokset ovat erittäin korkeatasoisia. Hankkeen aikana on tehty lähes 400 alkiohuuhtelua, joista on saatu siirtokelpoisia alkioita lähes Keskimäärin huuhtelua kohti on saatu noin 7,3 alkiota, mikä on selvästi yli maan keskiarvon. Yhteensä toimivia alkiorenkaita on 12. Hyviä määrällisiä ja laadullisia tuloksia on esitelty niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Hanke on saanut runsaasti huomiota myös toiminta-alueen ulkopuolella. Hankkeen aikana on rakennettu oma Haka-brändi, mikä tunnetaan perinnöllisesti korkeatasoisista alkioista ja eläinaineksesta, ja mistä ollaan kiinnostuneita myös alueen ulkopuolella. Oman brändin kautta Haka ja sen saavuttamat tulokset jäävät elämään myös varsinaisen toiminnan jälkeen, kun toiminta loppuu syksyllä Yhteistyö hankkeeseen osallistuneiden tilojen välillä on toiminut hyvin. Myös toteuttajat, rahoittajat ja yhteistyötahot ansaitsevat lämpimät kiitokset toiminnan onnistumisesta. Peltosalmella Seppo Niskanen Jalostusagronomi 2

3 HAKA Project in the Northern Savo The HAKA Project started at the beginning of the year The purpose of the project has been to improve economics in dairy herds in the Northern Savo using embryo flushings. Farmers can improve genetics in their herds using embryos from the best cows. The project is based on so called embryo production pools. These centralised pools produce embryos for sale and include dairy farms of high breeding level. The farms of the embryo pool have the opportunity to purchase fresh and frozen embryos. The results of the HAKA Project have been very good. There have been almost 400 flushings during the project and the number of transferable embryos has been almost The average number of transferable embryos per flushing has been 7.3, which is much higher than the average in the country. More results can be found on page 7. The Project will end in the autumn of Cooperation between farms, advisers and other organisations has worked very well, so this is very good time to thank everyone. Peltosalmi, 8 th June 2006 Seppo Niskanen Breeding Manager 3

4 HAKA-hankkeen tuloksia HAKA Project Osallistujat ovat alkioiden myyjiä ja/tai alkioiden ostajia. HAKA -hankkeessa alkioiden hankinta perustuu ns. tuotantorenkaisiin. Näitä keskitettyjä renkaita muodostavat jalostuksellisesti korkeatasoiset lypsykarjatilat, jotka tuottavat alkioita myyntiin. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa toimii 12 tuotantorengasta, ja mukana on yli 270 tilaa. Tuotantorengastiloilla on mahdollisuus ostaa tuorealkioita, ylimääräiset markkinoidaan vastaanottajaverkostoon. Tarvittaessa tehdään sopimushuuhteluja. Huuhtelutoiminta on käynnistynyt kaikissa renkaissa, ensimmäiset renkaat on perustettu syksyllä Toiminnan saldona on vajaa 400 huuhtelua, joista on saatu lähes 2800 alkiota. Saatu alkiosaalis on 7,3 siirtokelpoista alkiota/huuhtelu. Huuhdeltujen eläinten kokonaisjalostusarvojen keskiarvo on +28. Renkaiden ympärillä olevat vastaanottajakarjat voivat tehdä varauksia huuhdeltavista alkioista ja siten parantaa oman karjansa eläinainesta juuri haluamaansa suuntaan. Alkionsiirrot tila maksaa itse niin rengas- kuin vastaanottajakarjoissa. Huuhteluita tehdään joko sopimuksella Faba Jalostuksen kanssa tai tilan omalla kustannuksella. Participants are sellers and/or buyers of embryos. In the HAKA Project, acquisition of embryos is based on the so called embryo production pools. These centralised pools include dairy farms of high breeding level and they produce embryos for sale. At the moment, there are 12 operating embryo production pools in the Northern Savo including more than 120 farms. The farms of each embryo production pool have the opportunity to buy fresh embryos and market the excess embryos within the recipient network. Contracted flushed on separate agreement can also be performed if necessary. At the moment, in all flushings, the total number of transferable embryos is nearly The average number of transferable embryos per flushing is 7.3. And the average total merit index of the flushed animals is +28. The recipient herds of the embryo production pool can reserve embryos of the forthcoming flushing and improve their own herd into the required direction. Farmers of the donor and recipient herds will pay the costs of the embryo transfers. Flushes occur either on agreement with Faba Breeding or at the farmers expense. Haka ET AAA Elinikäistuotos kg maitoa Life time milk yield kg 4

5 Alkioiden tuotantoa mahtavista eläimistä! HAKA:n rengastiloilla valitaan huippueläimiä; ainoastaan sonninemiä tai niiden tyttäriä tullaan huuhtelemaan. Valintakriteerit ovat korkealla; on oltava indeksiä, rakennetta ja tuotosta. Production of embryos from topclass animals! HAKA embryo production pools choose top-class animals; only bull dams or their daughters will be flushed. Selection criteria are high and include indexes, conformation and productivity. Huuhdellut HAKA-eläimet, keskiarvoja Flushed HAKA animals, averages Ayrshire Holstein-Friisiläinen/Holstein-Friesian Indikaattori / Indicator Kpl / Number of flushings Maito-kg / Milk-kg Jal.arvo / TMI V-% / Protein-% 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 Utare indeksi / Udder conformaton Soluindeksi / utareterveys / Udder health index

6 HAKA alkiot parhaista pohjoissavolaisista eläimistä HAKA - alkioiden valintaperusteet alkioiden emät kuuluvat maan parhaimmistoon (sonninemätaso tai sen tytär) jalostusneuvoja tekee valinnan yhdessä tilan kanssa ajantasalla oleva rakennearvostelu HAKA-laatua on korkea tuotos, hyvä rakenne ja kestävä eläinaines toteutamme valtakunnallista jalostusohjelmaa Ostaessasi alkiota varmista, että alkio on merkitty HAKA-merkinnällä. Alkiot ja yhteystiedot löytyvät netistä HAKA embryos from the best cows of the Northern Savo Why choose HAKA embryos? the donors are the best animals in the country, bull dams or their daughters the advisers select the donors together with the breeders the donors have been classified HAKA quality refers to high productivity, good conformation and longevity HAKA project is based on national breeding program More information Rakennetta, tuotosta ja kestävyyttä Conformation, productivity and longevity 6

7 HAKA-hankeiden tarkoituksena on ollut lisätä ja vakiinnuttaa alkionsiirtotoiminta Pohjois-Savoon sekä markkinoida HAKA-brändillä laadukkaita alkioita ja jalostuseläimiä. Sen toteuttamiseksi olemme kouluttaneet ihmisiä alkionsiirtoon sekä HAKA-brändin tueksi on tehty eläinesitteitä sekä muuta markkinointimaterialia. Lisäksi olemme toteuttaneet pilottitutkimuksia mm. sukupuolenmääritykseen ja yön yli säilytykseen liittyen. HAKA hankkeiden aikana Perustettu alkiontuotantorenkaita 12 kpl joissa tuotantorengastiloja 125 kpl vastaanottajatiloja 152 kpl Tuotettu siirtokelpoisia alkioita lähes 2800 kpl Tehty huuhteluita lähes 400 kpl Järjestetty koulutuksia 124 pvä joista rengaskokouksia 57 kpl alkionsiirron peruskursseja 10 kpl junior handler/trimmauskoulutusta 12 kpl Järjestetty tai oltu mukana tapahtumissa 13 kpl (mm. Farmari, Karjatila, Pikku-Mansikki, Saavutusten päivä) (32 pvä) Järjestetty retkiä kotimaahan ja ulkomaille 10 kpl (40 pvä) HAKA results Embryo production pools 12 including embryo production herds 125 recipient herds 152 The number of transferable embryos 2800 The number of flushings 400 Trainings (ex. meetings, junior handler) 124 days 10 trips in Finland and abroad 40 days Photographed animals 200 New embryo AI-technicians 5 Yhteensä koulutusta tai mukana oloa Mukana koulutuksissa Eläimiä kuvattu 148 kpl (197 pvä) 3300 hlö 200 kpl Alkionsiirtoseminologeja koulutettu Alkionsiirtoeläinlääkäreitä lisäkoulutettu 5 kpl 2 kpl 7

8 Huuhtelualkioita Production of Embryos HUUHTELUALKIOITA HUIPPULEHMISTÄ JA HIEHOISTA PRODUCTION OF EMBRYOS FROM TOP BREEDING DAIRY CATTLE IN A FIELD MOET Haka hanke Huippueläimet Pohjois-Savosta toteutettiin paikallisin ja valtakunnallisin alan toimijoiden voimin vuosina Projektin aikana perustettiin 12 alkiorengasta, joissa 121 karjatilaa huuhteli ja välitti tuore- ja pakastealkioita renkaiden sisällä ja niiden välillä. Ainostaan huipputasoisia lehmiä ja hiehoja (jalostusarvo keskimäärin 28) käytettiin alkion luovuttajina. Kuuden vuoden aikana tehtiin yhteensä 375 alkionhuuhtelua. Luovuttajat olivat joko ayshire- (ay, 57%) tai holstein-friisiläis rotuisia (fr, 43%). Luovuttajista 51,5% oli hiehoja ja loput 48,5% olivat keskimäärin kaksi tai kolme kertaa poikineita lypsylehmiä. Suurin osa luovuttajista käsiteltiin follikkelia stimuloivalla hormonilla (Folltropin-V) superovulaation aikaansaamiseksi ja keinosiemennettiin kaksi tai kolme kertaa huippusonnin pakastesiemennesteellä. Luovuttajat huuhdeltiin seitsemän vuorokautta keinosiemennyksestä. Huuhteluita teki viisi eri alkionsiirtoeläinlääkäriä. Keskimäärin huuhtelut tuottivat 11,4 (ay) ja 9,9 (fr) alkiota (siirtokelpoiset alkiot, surkastuneet alkiot sekä hedelmöittymättömät munasolut yhteensä) ja 8,0 (ay) ja 6,8 (fr) siirtokelpoista alkiota huuhtelua kohti. Huuhteluista 7%:ssa ei saatu yhtään siirtokelpoista alkiota ja samaten 7%:ssa ei huuhtelu tuottanut yhtään alkioita tai hedelmöittymättömiä munasoluja. Kaikista huuhdelluista siirtokelpoisista alkioista (yhteensä 2699 kpl) 72% oli blastokystivaiheisia alkioita (varhaisesta blastokystista blastokysteihin, jotka ovat kuoriutuneet munasolun ketosta). Kaikista huuhdelluista siirtokelpoisista alkioista 72% oli I-luokkaisia, 17% II-luokkaisia, 8 A field MOET called HAKA project, Top Breeding Animals from Northern Savo was organized by local and national breeding authorities in the Northern Savo, Finland between years 2000 and This project established 12 embryo pools including 121 dairy farms distributing the recovered fresh and frozen-thawed embryos inside and between the pools. Only top breeding dairy cattle were selected as embryo donors. During the period of six years, a total number of 375 embryo collections were performed. The donors were either Finnish Ayshire (ay, 57%) or Holstein-Friesian (fr, 43%) dairy cattle. Of these, 51.5% were heifers and the remaining 48.5% were cows that had calved on average 2 to 3 times before flushing. The majority of the donors were treated with FSH (Folltropin-V) to induce superovulation and inseminated two to three times with frozen-thawed semen of top breeding bulls. The donors were flushed on Day 7 by five embryo transfer veterinarians. An average total number of all embryos (transferable, degenerated and unfertilized oocytes) was 11.4 (ay) and 9.9 (fr) and an average total number of transferable embryos was 8.0 (ay) and 6.8 (fr) per donor. Seven percent of the flushings resulted in no transferable embryos and no embryos were recovered in 7% of the flushings. Of the recovered transferable embryos (n= 2,699), majority (72%) were at the blastocyst stage (ranged from early to hatched blastocysts). Of all transferable embryos, 72%, 17%, 10% and 1% were of Grade I, Grade II, Grade III or embryos which were not graded, respectively. In principal, Grade I and

9 10% III-luokkaisia ja loppujen alkioiden (1%) laatuluokkaa ei määritetty. Yleisesti, I- ja II-luokkaiset alkiot joko pakastettiin tai siirrettiin tuoreina, mutta III-luokkaiset alkiot pyrittiin siirtämään tuoreina. Alkiot pakastettiin käyttäen 1,5M etyleeniglykolia kylmänsuoja-aineena ja perinteistä hidasta alkionpakastusohjelmaa joko typpi- tai metanolipakastuskoneessa. Viidesosasta alkioista (valtaosa siirrettiin tuoreina) määritettiin sukupuoli. Määritetyistä alkioista 52% oli lehmiä ja 48% sonneja. Tähän mennessä 82% siirtokelpoisista alkioista on siirretty joko tuoreina tai pakasteina vastaanottajiin ja keskimäärin 47% siirroista on ollut onnistuneita (Taulukko 1). Loput 18% siirtokelpoisista alkioista ovat joko edelleen pakasteina tai ne on tuhottu (ovat olleet huonokuntoisia tai sukupuoleltaan sonneja). Onnistuminen siirron jälkeen on rekisteröity joko syntyneenä vasikkana, luomisena tai uusintasiemennyksenä 60 päivän sisällä alkionsiirrosta. Taulukko 1. Tulokset alkionsiirtojen onnistumisesta HAKA-hankkeessa vuosien aikana. Grade II embryos were either transferred fresh or cryopreserved but Grade III embryos were only transferred fresh. The embryos were cryopreserved using 1.5M ethyleneglycol as a cryoprotectant and a standard slow freezing protocol in a LN 2 or a methanol bath freezer. One fifth of the embryos (mainly transferred fresh) were biopsied, sexed and 52% were of female and 48% of male gender. To date, 82 percent of the transferable fresh and frozen-thawed embryos have been transferred into the recipients with an average rate of success of 47% (Table 1.). The remaining 18% include embryos stored in LN 2 and male embryos that were discarded. Success after transfer was recorded by born calves, abortions or re-inseminations within 60 days after transfer. Table 1. Results of success after transfer of embryos in a field MOET HAKA during the years Syntyneet vasikat Siemennetty 60 Onnistuminen siirron tai luomiset päivän sisällä siirrosta jälkeen ei tiedossa Kaikki Siirretyt alkiot Born calves Re-inseminated within Success after transfer Transferred embryos and abortions 60 days after transfer not known Total (% siirretyistä alkioista / % of transferred embryos) Tuore 650 (52) 413 (33) 187 (15) 1250 (100) Pakaste 393 (41) 399 (41) 172 (18) 964 (100) Kaikki 1043 (47) 812 (37) 359 (16) 2214 (100) Erinomaiset alkionhuuhtelutulokset sekä hyvä tiinehtyminen ovat rohkaisseet rengastiloja jatkamaan huipputasoisten jalostuseläinten huuhtelua. HAKA on merkki alkion korkeasta laadusta. In conclusion, excellent embryo yields and good pregnancy results encourage embryo pools to continue flushing donors of top genetic merit. HAKA brand contributes to a high quality of the embryos. LINDEBERG H 1, VARTIA K 2, KAIMIO I 2, HYVÖNEN A 3, MYLLYMÄKI H 3, KANANEN-ANTTILA K 1, TUUNAINEN E 2, HALMEKYTÖ M 1 1 Kuopion yliopisto, Soveltavan biotekniikan instituutti / 1 University of Kuopio, Institute of Applied Biotechnology, FIN Kuopio, Finland; 2 ProAgria Jalostuspalvelu / 2 ProAgria Co-Operative Breeding Service, FIN Pieksämäki, Finland; 3 FABA Jalostus / 3 Finnish Animal Breeding Association, FIN Vantaa, Finland 9

10 HAKA-hanke pilotti HAKA-pilot study Hyvä tiinehtyvyys sukupuolilajitelluilla ja yön yli laboratoriossa säilytetyillä alkioilla HAKA-hankkeen toimintakautena vuosina toteutettiin yhteistyössä Kuopion yliopiston (KY) nauta-alkioryhmän kanssa sukupuolilajiteltujen huuhtelualkioiden säilytyskoe. Tutkimus oli pilottiluonteinen ja pyrkimyksenä oli tehdä alkioiden sukupuolilajittelu laboratorio-oloissa tilaolojen sijaan. Etuina olisivat alkionkeräysryhmän työpäivän lyhentyminen sekä mahdollisuus monimutkaiseenkin alkiodiagnostiikkaan. Pilottitutkimuksessa selvitettiin, vaikuttavatko alkioiden tilan ja laboratorion välinen kuljettaminen sekä sukupuolilajittelun jälkeinen yön yli säilytys alkioiden tiineyttävyyteen. Good pregnancy rate using sexed and over-night cultured embryos During the execution of HAKA-project, in years , an experiment on the storage of sexed cattle embryos was carried out in collaboration with the embryo research group of the University of Kuopio (UKU). The study was a pilot experiment aiming at conducting embryo sexing in the laboratory instead of farm conditions. Two benefits were anticipated: shorter working hours for the embryo transfer team and possibility to perform even complex embryo diagnosis. The objective was to sudy whether the combination of embryo transportation between the farm and the laboratory and the over-night culture after sexing affect pregnancy rate of recipient animals. Yhteensä 27 luovuttajaeläintä (15 Ayshire- ja 12 Holstein-Friisiläisrotuista) huuhdeltiin 6,5 päivän kuluttua siemennyskiimasta ja 305 siirtokelpoista alkiota kuljetettiin huuhtelutiloilta KY:n alkiolaboratorioon. Alkiot pestiin säädösten mukaisesti ja 283 alkiota käsiteltiin sukupuolilajittelua varten sekä 20 alkiota pakastettiin kokonaisina vientiin. Sukupuolilajittelu tehtiin alkionäytepalasta laboratorio-oloihin kehitetyllä analyysillä ja samasta alkionäytteestä tehtiin myös markkeri-avusteinen valinta (MAS) maidontuotanto-ominaisuuksien suhteen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Yön yli säilytettyjä 7,5-päiväisiä lehmäalkioita siirrettiin yhteensä 124 vastaanottajaeläimeen, joista 121:een siirrettiin yksi tuorealkio, kahteen kaksi tuorealkiota sekä yhteen yksi pakastealkio. Tähän mennessä varma tiineystieto on saatu 109 eläimestä, joista 47 on tiineitä (43%). Lopullinen tiineysprosentti varmistuu lähiaikoina. Sonnialkiot käytettiin pakastuskestävyystutkimukseen. 10 In total, 27 embryo donors (15 Finnish-Ayshire and 12 Holstein-Friesian) were flushed 6,5 days after the insemination heat and 305 transferable embryos were recovered and transported from the farms to the embryo laboratory of UKU. After washing the embryos according to the regulations, 283 embryos were sexed and 20 intact embryos were cryopreserved for export. The same embryo sample, a biopsy, was used for sex determination by an analysis developed for laboratory conditions as well as for marker assisted selection (MAS) for milk production, the latter of which was conducted at the MTT Agrifood Research Center. In total, 124 recipient animals received sexed and over-night cultured day 7,5 female embryos, 121 recipients received one fresh embryo, 2 recipients received 2 fresh embryos and 1 recipient received one frozen/thawed embryo. So far, pregnancy diagnosis has been performed for 109 recipient animals of which 47 were diagnosed pregnant (43%). The final

11 pregnancy rate is yet to be determined. The male embryos were used for cryopreservation studies. Taulukko 1. Yhteenveto sukupuolilajiteltujen alkioiden elävyydestä yön yli säilytyksen jälkeen, sukupuolilajittelun ja MAS-analyysin (Alleelien erottelu) onnistumisesta sekä sukupuolilajiteltujen/yön yli tuoreena säilytettyjen alkioiden tiineyttävyydestä. Table 1. Summary of the survival rate, the technical success rate of sex diagnosis and MAS-analysis (Allelic discrimination of 3 SNPs), as well as the pregnancy rate of sexed and over night cultured embryos. Siirtokelpoiset pv 7,5 alkiot/ Selkeä sukupuolilajittelutulos/ Alleelien erottelu 3 SNP:n Tiineet/ Sukupuolilajitellut Sukupuolilajitellut suhteen/ Analysoidut Tarkastetut Transferable day 7,5 embryos/ Clear sexing result/ Discrimination of Pregnant/ Biopsied Analysed 3 SNP:s/ Analysed Diagnosed (%) (%) (%) (%) Lehmät/Sonnit Females/Males 254/ /283 (90%) 83/84 47/109 (98%) 117/137 (99%) (43%) Pilottikokeen onnistumissuureet (Taulukko 1) olivat rohkaisevia. Etenkin sukupuolilajiteltujen alkioiden elävyys yön yli säilytyksen jälkeen oli hämmästyttävän hyvä. Sukupuolianalytiikan onnistumisprosentti, selkeä sukupuolilajittelutulos, oli hyvä huomioiden näytteen jakamisen ennen analyysiä. Alkioiden tiineyttävyys oli alhaisempi kuin hankkeessa kokonaisina siirretyillä tuorealkioilla keskimäärin (52%), mutta saavutettu tiineysprosentti on käytännössä käyttökelpoinen. Alkioiden kuljetusjärjestelyt tilan ja laboratorion välillä sitovat alkionsiirtoseminologin työaikaa, mihin voisi olla ratkaisuna julkisten kulkuvälineiden tai esim. kuriiripalvelun käyttö. Pilottikokeen tulosten ja kokemusten pohjalta aloitettiin marraskuussa 2005 puolitoistavuotinen hanke, Alkioanalytiikalla tehoa Pohjois-Savon lypsykarjojen jalostukseen, AATE-hanke. Hankkeen painopiste on sukupuolilajiteltujen alkioiden pakastuskestävyyden tutkimuksessa ja sen päätoteuttaja on Kuopion yliopisto, yhteistyötahoina FABA Jalostus, Jalostuspalvelu, Alkiokeskus Oy ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. The success rate of the pilot study was encouraging (Table 1). In particular, the survival rate of sexed and over-night cultured embryos was surprisingly high. The success rate of gender diagnosis, clear sexing result, was good considering the splitting of the embryo sample in two before the analysis. The pregnancy rate was lower than that of intact embryos transfered during the HAKA-project (52%), however, the achieved pregnancy rate was practical. Tranportation of embryos between the farm and the laboratory was time consuming for the embryo transfer seminologist, which could be solved using public transportation or f.ex. courier service. Based on the results and experience derived from the pilot study, a project called Improving the efficiency of dairy cattle breeding in North-Savo using embryo analysis, AATE-project, was started in November The major aim of the project is to improve pregnancy rate of frozen/ thawed sexed embryos. The project is conducted by the University of Kuopio, in collaboration with Finnish Animal Breeding Association, ProAgria Cooperative Breeding Service, Embryo Centre Ltd and MTT Agrifood Research Finland. Kirsi Kananen-Anttila, Kuopion yliopisto, Soveltavan biotekniikan instituutti / University of Kuopio, Institute of Applied Biotechnology, Kuopio SF

12 Alkionsiirrot The number of embryo transfers Eniten alkionsiirtoja tehdään Hämeen ja Pohjois- Savon maaseutukeskusten alueilla. Vuonna 2005 kaikista alkionsiirroista lähes 40 % tehtiin näillä alueilla. The majority of the embryo transfers are made in Häme and in the Northern Savo. In the year 2005, almost 40% of all embryo transfers were performed in these areas. Alkionsiirrot maaseutukeskuksittain v The number of embryo transfers in different rural advisory centres in Finland Häme (sis Asmo) 19,6 % 2. Pohjois-Savo 18,6 % 3. Oulun 9,3 % 4. Pirkanmaa 8,3 % 5. Keski-Pohjanmaa 7,5 % 6. Etelä-Savo 7,0 % 7. Etelä-Pohjanmaa 4,8 % 8. Satakunta 4,6 % 9. Uusimaa 3,8 % 10. Varsinais-Suomi 2,9 % 11. Päijät Häme 2,6 % 12. Pohjois-Karjala 2,4 % 13. Keski-Suomi 2,4 % 14. Österbotten 1,5 % 15. Lapin 1,4 % 16. Kainuun 1,1 % 17. Etelä-Karjala 1,0 % 18. Ahvenanmaa 0,4 % 19. Kymenlaakso 0,4 % 20. Nylands svenska 0,4 % North Savo 12

13 Tilastotietoa Statistics Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain vuonna 2005 Number of farms in 2005 Pohjois-Savo Koko Suomi North Savo Finland TUOTANTOSUUNTA / TYPE OF FARM tiloja, % tiloja, % kpl tiloista kpl tiloista Farms of farms Farms of Farms Lypsykarjatalous / Dairy farms Viljanviljely / Grain production Muu kasvintuotanto / Other crop production Muu nautakarjatalous / Beef production Puutarhakasvien viljely / Horticultural Hevostalous / Horses Sikatalous / Pig farms Erikoiskasvintuotanto / Special crops Lammas- ja vuohitalous / Sheep or goats Muu tuotanto / Other Siipikarjatalous / Poultry farms Yhteensä / Total Pohjois-savon maatalous lukuina vuonna 2005 Figures of Agriculture of Northern Savo in 2005 PELLONKÄYTTÖ; VILJELYKSESSÄ / AGRICULTURAL LAND nurmiala / grassland 53 % rehuvilja / barley & oats 32 % kesanto / fallow 9 % leipävilja / wheat and rye 1,8 % muu viljely / other 2,6 % puutarhakasvi / horticulture 1,2 % TUOTANNON MÄÄRÄ (% valtakunnan määrästä) PRODUCTION (% of whole country) maidontuotanto milj.litraa / milk production, million litres 302 (13,2%) naudanlihantuotanto milj. kg / beef production, million kg 11,5 (12,2%) sianlihantuotanto milj. kg / pork production, million kg 6,5 (3,4%) kananmunantuotanto milj. kg / egg production, million kg 0,6 (1,1%) marjantuotanto milj. kg / berry production, million kg 4,6 (31,0%) KESKIMÄÄRÄINEN TILAKOKO / AVERAGE HERD SIZE peltoala ha / agricultural land, hectares 30 metsäala ha / forest, hectares 59 keskim. lehmiä kpl / number of dairy cows 19 keskim. maidontuotanto/tila / milk production/herd/kg/year viljelijöiden keski-ikä / age of farmers 47,9 13 Lähde: Pohjois-Savon TE-keskuksen maaseutuosaston toimintakertomus vuonna 2005

14 Maito-osaamiskeskus Maito-Savo Maito-Savon tehtävänä on vahvistaa Pohjois-Savon maitoketjua ja koko maitoklusteria. Maito- Savon taustaorganisaatiot toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ja ovat osa Maito-Savon osaamisverkostoa. The goal of Maito-Savo is to strengthen the sector of milk production in the Northern Savo. There are many organisations behind Maito-Savo who are working in close co-operation to achieve the goal. Maito-Savon tavoitteet vuoteen 2013 Päätavoite Pohjois-Savon maitoketju on vuonna 2013 kansallisesti ja kansainvälisesti sekä taloudellisesti ja kestävästi kilpailukykyinen. Maidolla on tunnustettu ja merkittävä aluetaloudellinen asema Pohjois-Savossa. Maitoketjun toimintaa kehitettäessä korostuvat tuottavuus, tuotannon laatu sekä kokonaisvaltainen koko ketjun hyvinvointi. Main target The main target is to have economically and sustainably competitive milk production by the year Nationally and internationally, milk production has a remarkable and well known status in the Northern Savo. Productivity, quality and welfare are the main values in the development of milk production. Maitotaloudessa kehitetään olennaisimpia osa-alueita: 1. Pohjois-Savon suhteellinen osuus tuotannosta ja jalostuksesta kasvaa 2. Hyvinvointi osaksi maidon arvoketjua 3. Riittävästi investointeja tuotantoon ja jalostukseen 4. Alkutuotannon laatu täyttää jalostuksen tiukat kriteerit 14

15 The Finnish breeding program fulfi lling several targets at the same time Breeders Economical, healthy and durable dairy cows with easy caretaking Society and environment Ethically approved methods and environmentally responsible animal welfare and diversity Consumers and dairy industry Meeting the quality expectations and maintaining the image of dairy production Breeding animal base National and international competitiveness Breeding services of Faba Breeding Co-op helps farmers in reaching their goals. Faba Breeding, PB 40, FI Vantaa, Finland tel , fax

16 HAKA alkiot parhaista pohjoissavolaisista eläimistä HAKA embryos from the best cows of the Northern Savo Taitto/Layout: Mainostoimisto P. Koppinen Oy, iisalmi, Finland 6/2006 FABA Breeding puh./tel (0) Kuvat/Photos: Tiina Tahvonen. Kuva sivulla 8 / The photo of page 8: Elly Keverink. 16

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Semex Swedenin asiakastyytyväisyys

Semex Swedenin asiakastyytyväisyys Semex Swedenin asiakastyytyväisyys Eevastiina Heikkinen Opinnäytetyö Agrologi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Luonnonvara- ja ympäristöala Koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA

YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA YMPÄRISTÖKILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN KESKIPOHJOLASSA Keskipohjolakomitean ProMidNord-hankkeen WP 2 (Work Package)-osion loppuraportti I MPROVING THE ECO-COMPETITIVENESS IN THE MID NORDIC REGION Final report

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi

Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty. Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien arviointi Tekesin ohjelmaraportti 5/2009 Arviointiraportti Suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin synty Climtech- ja ClimBus-ohjelmien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report

VUOSIKERTOMUS 2006. Annual Report VUOSIKERTOMUS 2006 Annual Report Sisällys Index Rehtorin katsaus 3 President s Review 4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, University of Applied Sciences Visio, tehtävä ja arvot Vision, mission and task

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS

TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS THE FINNISH CULTURAL AND ACADEMIC INSTITUTES VISUAL ARTS WORK AND ITS EFFECTIVENESS IN 2000-2012 TAIDETTA YLI RAJOJEN ART ACROSS BORDERS SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN KUVATAIDETYÖ JA SEN VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto)

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO. aiheesta. (oma-aloitteinen lausunto) Euroopan talous- ja sosiaalikomitea SOC/371 Työntekijöiden rahoitusosakkuus Euroopassa Bryssel 21. lokakuuta 2010 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean LAUSUNTO aiheesta Työntekijöiden rahoitusosakkuus

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Hannu Hernesniemi Esa Viitamo ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 154 Series Hannu Hernesniemi Esa Viitamo

Lisätiedot

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers

Oulun Satama numeroin / Port of Oulu by numbers Toimintakertomus - Annual Report 2006 Sisältö 3 Satamassa kasvun ja investointien vuosi 4 2006 A Year of Growth and Investments 5 Ennätyksellinen liikennevuosi 2006 6 Investointeja ja kehitystä 7 Investments

Lisätiedot

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa

Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa Hollannin malli: henkilökohtainen budjetti sosiaali- ja terveyspalveluissa - Suomenkielinen tiivistelmä KPMG:n laatimasta raportista - "Description of the Dutch Personal Budget System" -raportti kokonaisuudessaan

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA MAATALOUSEKONOMIAN TUTKIMUK- SEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA Some Thoughts on the Research of Agricultural Economics in Finland MATIAS TOR VELA JULKAISUJA 69 1992 MAATALOUSEKONOMIAN TUTKI- MUKSEEN LIITTYVIÄ AJATUKSIA

Lisätiedot

Mitä jos lähtisit ulkomaille?

Mitä jos lähtisit ulkomaille? 2 Mitä jos lähtisit ulkomaille? EN EHTINYT EDES HAKEA TÖITÄ, KUN UNELMIENI TYÖPAIKASTA JO SOITETTIIN. Liisa Lahti IAESTE-harjoittelussa Ghanassa 2008 IAESTE-harjoittelussa Tadžikistanissa 2009 CIMOn maaohjelmien

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006

OPINTO-OPAS STUDY GUIDE 2005-2006 OPNTO-OPAS STUDY GUDE 2005-2006 1 TERVETULOA OPSELEMAAN MELN AMMATTOREA- OULUUN! WELCOME TO STUDY AT MEL POLYTECHNC! Hyvä Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan Etelä-Savon monialaiseen,

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi

Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi Loppuraportti 60K04148-Q090-025A 5.12.2002 Suomen RECS-ryhmä RECS-hankkeen arviointi Sivu ii(viii) ESIPUHE Uusiutuvan energian sertifikaattijärjestelmä (Renewable Energy Certificate System, RECS) on eurooppalainen

Lisätiedot

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2)

Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) Imaging frontiers, contesting identities / edited by Steven G. Ellis and Lud a Klusáková (Frontiers and identities : thematic work group 5 ; 2) 305.8 (21.) 1. Identità 2. Multiculturalismo I. Ellis, Steven

Lisätiedot

2014 See U @ #arenacareerfair

2014 See U @ #arenacareerfair #ARENAcareerfair 2014 See U @ #arenacareerfair #hotjobs #skills Open position #jobs #CV #hotjobs Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Ura- ja rekrytointipalvelut PL 21210 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki)

Lisätiedot

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Kumiviesti Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Tässä numerossa 1 /2014 10 15 27 Pääkirjoitus... 2 Juha Martikainen Teknikumin kansainvälistyminen, mitkä ovat toiminta edellytykset

Lisätiedot

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002

Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Teknologiaohjelmaraportti 9/2003 Loppuraportti Terve talo -teknologiaohjelma 1998 2002 Loppuraportti Markku Rantama Ari-Veikko Kettunen Esko Kukkonen Kristina Saarela

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot