HAKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKA 2000-2006. www.haka-alkiot.fi"

Transkriptio

1 HAKA

2 HAKA-hanke Pohjois-Savon parhaaksi Haka hanke aloitti toimintansa vuoden 2000 alusta. Hankkeen lähtökohtana on ollut parantaa pohjoissavolaisten maidontuotantotilojen kannattavuutta. Jo tätä ennen alkionsiirtorengastoimintaa Pohjois- Savossa oli harjoiteltu Harava-hankkeen aikana, minkä jatkoksi Haka oli helppo perustaa. Alkionsiirtojen avulla pystytään hyvistä lehmistä ja hiehoista saamaan perinteisiä tapoja enemmän jälkeläisiä joko oman karjan uudistamiseen tai myytäväksi muille tiloille ja muuttaa näin eläinainesta toivottuun suuntaan. Hakan tarkoituksena on ollut lypsykarjan alkiontuotantotoiminnan vakiinnuttaminen ja toimivan verkoston luominen Pohjois-Savoon. Hyvin onnistunut ensimmäinen hanke sai jatkoa ja näin toimintaa on pystytty syventämään jatkohankkeissa. Heti alusta lähtien Haka on löytänyt paikkansa alueen maidontuottajien keskuudessa. Hankkeessa on ollut mukana suuri määrä aktiivisia maidontuottajia. Hankkeen puitteissa on tilojen ollut helppo lähteä kokeilemaan alkionsiirtoja, kun toimintaa on tehty koordinoidusti ja yhteistyö tilojen välillä on ollut aktiivista. Markkinoinnin myötä tilat ovat voineet saada lisätuloja sekä alkioiden että elävien eläinten myynnistä. Saavutetut tulokset ovat erittäin korkeatasoisia. Hankkeen aikana on tehty lähes 400 alkiohuuhtelua, joista on saatu siirtokelpoisia alkioita lähes Keskimäärin huuhtelua kohti on saatu noin 7,3 alkiota, mikä on selvästi yli maan keskiarvon. Yhteensä toimivia alkiorenkaita on 12. Hyviä määrällisiä ja laadullisia tuloksia on esitelty niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Hanke on saanut runsaasti huomiota myös toiminta-alueen ulkopuolella. Hankkeen aikana on rakennettu oma Haka-brändi, mikä tunnetaan perinnöllisesti korkeatasoisista alkioista ja eläinaineksesta, ja mistä ollaan kiinnostuneita myös alueen ulkopuolella. Oman brändin kautta Haka ja sen saavuttamat tulokset jäävät elämään myös varsinaisen toiminnan jälkeen, kun toiminta loppuu syksyllä Yhteistyö hankkeeseen osallistuneiden tilojen välillä on toiminut hyvin. Myös toteuttajat, rahoittajat ja yhteistyötahot ansaitsevat lämpimät kiitokset toiminnan onnistumisesta. Peltosalmella Seppo Niskanen Jalostusagronomi 2

3 HAKA Project in the Northern Savo The HAKA Project started at the beginning of the year The purpose of the project has been to improve economics in dairy herds in the Northern Savo using embryo flushings. Farmers can improve genetics in their herds using embryos from the best cows. The project is based on so called embryo production pools. These centralised pools produce embryos for sale and include dairy farms of high breeding level. The farms of the embryo pool have the opportunity to purchase fresh and frozen embryos. The results of the HAKA Project have been very good. There have been almost 400 flushings during the project and the number of transferable embryos has been almost The average number of transferable embryos per flushing has been 7.3, which is much higher than the average in the country. More results can be found on page 7. The Project will end in the autumn of Cooperation between farms, advisers and other organisations has worked very well, so this is very good time to thank everyone. Peltosalmi, 8 th June 2006 Seppo Niskanen Breeding Manager 3

4 HAKA-hankkeen tuloksia HAKA Project Osallistujat ovat alkioiden myyjiä ja/tai alkioiden ostajia. HAKA -hankkeessa alkioiden hankinta perustuu ns. tuotantorenkaisiin. Näitä keskitettyjä renkaita muodostavat jalostuksellisesti korkeatasoiset lypsykarjatilat, jotka tuottavat alkioita myyntiin. Tällä hetkellä Pohjois-Savossa toimii 12 tuotantorengasta, ja mukana on yli 270 tilaa. Tuotantorengastiloilla on mahdollisuus ostaa tuorealkioita, ylimääräiset markkinoidaan vastaanottajaverkostoon. Tarvittaessa tehdään sopimushuuhteluja. Huuhtelutoiminta on käynnistynyt kaikissa renkaissa, ensimmäiset renkaat on perustettu syksyllä Toiminnan saldona on vajaa 400 huuhtelua, joista on saatu lähes 2800 alkiota. Saatu alkiosaalis on 7,3 siirtokelpoista alkiota/huuhtelu. Huuhdeltujen eläinten kokonaisjalostusarvojen keskiarvo on +28. Renkaiden ympärillä olevat vastaanottajakarjat voivat tehdä varauksia huuhdeltavista alkioista ja siten parantaa oman karjansa eläinainesta juuri haluamaansa suuntaan. Alkionsiirrot tila maksaa itse niin rengas- kuin vastaanottajakarjoissa. Huuhteluita tehdään joko sopimuksella Faba Jalostuksen kanssa tai tilan omalla kustannuksella. Participants are sellers and/or buyers of embryos. In the HAKA Project, acquisition of embryos is based on the so called embryo production pools. These centralised pools include dairy farms of high breeding level and they produce embryos for sale. At the moment, there are 12 operating embryo production pools in the Northern Savo including more than 120 farms. The farms of each embryo production pool have the opportunity to buy fresh embryos and market the excess embryos within the recipient network. Contracted flushed on separate agreement can also be performed if necessary. At the moment, in all flushings, the total number of transferable embryos is nearly The average number of transferable embryos per flushing is 7.3. And the average total merit index of the flushed animals is +28. The recipient herds of the embryo production pool can reserve embryos of the forthcoming flushing and improve their own herd into the required direction. Farmers of the donor and recipient herds will pay the costs of the embryo transfers. Flushes occur either on agreement with Faba Breeding or at the farmers expense. Haka ET AAA Elinikäistuotos kg maitoa Life time milk yield kg 4

5 Alkioiden tuotantoa mahtavista eläimistä! HAKA:n rengastiloilla valitaan huippueläimiä; ainoastaan sonninemiä tai niiden tyttäriä tullaan huuhtelemaan. Valintakriteerit ovat korkealla; on oltava indeksiä, rakennetta ja tuotosta. Production of embryos from topclass animals! HAKA embryo production pools choose top-class animals; only bull dams or their daughters will be flushed. Selection criteria are high and include indexes, conformation and productivity. Huuhdellut HAKA-eläimet, keskiarvoja Flushed HAKA animals, averages Ayrshire Holstein-Friisiläinen/Holstein-Friesian Indikaattori / Indicator Kpl / Number of flushings Maito-kg / Milk-kg Jal.arvo / TMI V-% / Protein-% 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 Utare indeksi / Udder conformaton Soluindeksi / utareterveys / Udder health index

6 HAKA alkiot parhaista pohjoissavolaisista eläimistä HAKA - alkioiden valintaperusteet alkioiden emät kuuluvat maan parhaimmistoon (sonninemätaso tai sen tytär) jalostusneuvoja tekee valinnan yhdessä tilan kanssa ajantasalla oleva rakennearvostelu HAKA-laatua on korkea tuotos, hyvä rakenne ja kestävä eläinaines toteutamme valtakunnallista jalostusohjelmaa Ostaessasi alkiota varmista, että alkio on merkitty HAKA-merkinnällä. Alkiot ja yhteystiedot löytyvät netistä HAKA embryos from the best cows of the Northern Savo Why choose HAKA embryos? the donors are the best animals in the country, bull dams or their daughters the advisers select the donors together with the breeders the donors have been classified HAKA quality refers to high productivity, good conformation and longevity HAKA project is based on national breeding program More information Rakennetta, tuotosta ja kestävyyttä Conformation, productivity and longevity 6

7 HAKA-hankeiden tarkoituksena on ollut lisätä ja vakiinnuttaa alkionsiirtotoiminta Pohjois-Savoon sekä markkinoida HAKA-brändillä laadukkaita alkioita ja jalostuseläimiä. Sen toteuttamiseksi olemme kouluttaneet ihmisiä alkionsiirtoon sekä HAKA-brändin tueksi on tehty eläinesitteitä sekä muuta markkinointimaterialia. Lisäksi olemme toteuttaneet pilottitutkimuksia mm. sukupuolenmääritykseen ja yön yli säilytykseen liittyen. HAKA hankkeiden aikana Perustettu alkiontuotantorenkaita 12 kpl joissa tuotantorengastiloja 125 kpl vastaanottajatiloja 152 kpl Tuotettu siirtokelpoisia alkioita lähes 2800 kpl Tehty huuhteluita lähes 400 kpl Järjestetty koulutuksia 124 pvä joista rengaskokouksia 57 kpl alkionsiirron peruskursseja 10 kpl junior handler/trimmauskoulutusta 12 kpl Järjestetty tai oltu mukana tapahtumissa 13 kpl (mm. Farmari, Karjatila, Pikku-Mansikki, Saavutusten päivä) (32 pvä) Järjestetty retkiä kotimaahan ja ulkomaille 10 kpl (40 pvä) HAKA results Embryo production pools 12 including embryo production herds 125 recipient herds 152 The number of transferable embryos 2800 The number of flushings 400 Trainings (ex. meetings, junior handler) 124 days 10 trips in Finland and abroad 40 days Photographed animals 200 New embryo AI-technicians 5 Yhteensä koulutusta tai mukana oloa Mukana koulutuksissa Eläimiä kuvattu 148 kpl (197 pvä) 3300 hlö 200 kpl Alkionsiirtoseminologeja koulutettu Alkionsiirtoeläinlääkäreitä lisäkoulutettu 5 kpl 2 kpl 7

8 Huuhtelualkioita Production of Embryos HUUHTELUALKIOITA HUIPPULEHMISTÄ JA HIEHOISTA PRODUCTION OF EMBRYOS FROM TOP BREEDING DAIRY CATTLE IN A FIELD MOET Haka hanke Huippueläimet Pohjois-Savosta toteutettiin paikallisin ja valtakunnallisin alan toimijoiden voimin vuosina Projektin aikana perustettiin 12 alkiorengasta, joissa 121 karjatilaa huuhteli ja välitti tuore- ja pakastealkioita renkaiden sisällä ja niiden välillä. Ainostaan huipputasoisia lehmiä ja hiehoja (jalostusarvo keskimäärin 28) käytettiin alkion luovuttajina. Kuuden vuoden aikana tehtiin yhteensä 375 alkionhuuhtelua. Luovuttajat olivat joko ayshire- (ay, 57%) tai holstein-friisiläis rotuisia (fr, 43%). Luovuttajista 51,5% oli hiehoja ja loput 48,5% olivat keskimäärin kaksi tai kolme kertaa poikineita lypsylehmiä. Suurin osa luovuttajista käsiteltiin follikkelia stimuloivalla hormonilla (Folltropin-V) superovulaation aikaansaamiseksi ja keinosiemennettiin kaksi tai kolme kertaa huippusonnin pakastesiemennesteellä. Luovuttajat huuhdeltiin seitsemän vuorokautta keinosiemennyksestä. Huuhteluita teki viisi eri alkionsiirtoeläinlääkäriä. Keskimäärin huuhtelut tuottivat 11,4 (ay) ja 9,9 (fr) alkiota (siirtokelpoiset alkiot, surkastuneet alkiot sekä hedelmöittymättömät munasolut yhteensä) ja 8,0 (ay) ja 6,8 (fr) siirtokelpoista alkiota huuhtelua kohti. Huuhteluista 7%:ssa ei saatu yhtään siirtokelpoista alkiota ja samaten 7%:ssa ei huuhtelu tuottanut yhtään alkioita tai hedelmöittymättömiä munasoluja. Kaikista huuhdelluista siirtokelpoisista alkioista (yhteensä 2699 kpl) 72% oli blastokystivaiheisia alkioita (varhaisesta blastokystista blastokysteihin, jotka ovat kuoriutuneet munasolun ketosta). Kaikista huuhdelluista siirtokelpoisista alkioista 72% oli I-luokkaisia, 17% II-luokkaisia, 8 A field MOET called HAKA project, Top Breeding Animals from Northern Savo was organized by local and national breeding authorities in the Northern Savo, Finland between years 2000 and This project established 12 embryo pools including 121 dairy farms distributing the recovered fresh and frozen-thawed embryos inside and between the pools. Only top breeding dairy cattle were selected as embryo donors. During the period of six years, a total number of 375 embryo collections were performed. The donors were either Finnish Ayshire (ay, 57%) or Holstein-Friesian (fr, 43%) dairy cattle. Of these, 51.5% were heifers and the remaining 48.5% were cows that had calved on average 2 to 3 times before flushing. The majority of the donors were treated with FSH (Folltropin-V) to induce superovulation and inseminated two to three times with frozen-thawed semen of top breeding bulls. The donors were flushed on Day 7 by five embryo transfer veterinarians. An average total number of all embryos (transferable, degenerated and unfertilized oocytes) was 11.4 (ay) and 9.9 (fr) and an average total number of transferable embryos was 8.0 (ay) and 6.8 (fr) per donor. Seven percent of the flushings resulted in no transferable embryos and no embryos were recovered in 7% of the flushings. Of the recovered transferable embryos (n= 2,699), majority (72%) were at the blastocyst stage (ranged from early to hatched blastocysts). Of all transferable embryos, 72%, 17%, 10% and 1% were of Grade I, Grade II, Grade III or embryos which were not graded, respectively. In principal, Grade I and

9 10% III-luokkaisia ja loppujen alkioiden (1%) laatuluokkaa ei määritetty. Yleisesti, I- ja II-luokkaiset alkiot joko pakastettiin tai siirrettiin tuoreina, mutta III-luokkaiset alkiot pyrittiin siirtämään tuoreina. Alkiot pakastettiin käyttäen 1,5M etyleeniglykolia kylmänsuoja-aineena ja perinteistä hidasta alkionpakastusohjelmaa joko typpi- tai metanolipakastuskoneessa. Viidesosasta alkioista (valtaosa siirrettiin tuoreina) määritettiin sukupuoli. Määritetyistä alkioista 52% oli lehmiä ja 48% sonneja. Tähän mennessä 82% siirtokelpoisista alkioista on siirretty joko tuoreina tai pakasteina vastaanottajiin ja keskimäärin 47% siirroista on ollut onnistuneita (Taulukko 1). Loput 18% siirtokelpoisista alkioista ovat joko edelleen pakasteina tai ne on tuhottu (ovat olleet huonokuntoisia tai sukupuoleltaan sonneja). Onnistuminen siirron jälkeen on rekisteröity joko syntyneenä vasikkana, luomisena tai uusintasiemennyksenä 60 päivän sisällä alkionsiirrosta. Taulukko 1. Tulokset alkionsiirtojen onnistumisesta HAKA-hankkeessa vuosien aikana. Grade II embryos were either transferred fresh or cryopreserved but Grade III embryos were only transferred fresh. The embryos were cryopreserved using 1.5M ethyleneglycol as a cryoprotectant and a standard slow freezing protocol in a LN 2 or a methanol bath freezer. One fifth of the embryos (mainly transferred fresh) were biopsied, sexed and 52% were of female and 48% of male gender. To date, 82 percent of the transferable fresh and frozen-thawed embryos have been transferred into the recipients with an average rate of success of 47% (Table 1.). The remaining 18% include embryos stored in LN 2 and male embryos that were discarded. Success after transfer was recorded by born calves, abortions or re-inseminations within 60 days after transfer. Table 1. Results of success after transfer of embryos in a field MOET HAKA during the years Syntyneet vasikat Siemennetty 60 Onnistuminen siirron tai luomiset päivän sisällä siirrosta jälkeen ei tiedossa Kaikki Siirretyt alkiot Born calves Re-inseminated within Success after transfer Transferred embryos and abortions 60 days after transfer not known Total (% siirretyistä alkioista / % of transferred embryos) Tuore 650 (52) 413 (33) 187 (15) 1250 (100) Pakaste 393 (41) 399 (41) 172 (18) 964 (100) Kaikki 1043 (47) 812 (37) 359 (16) 2214 (100) Erinomaiset alkionhuuhtelutulokset sekä hyvä tiinehtyminen ovat rohkaisseet rengastiloja jatkamaan huipputasoisten jalostuseläinten huuhtelua. HAKA on merkki alkion korkeasta laadusta. In conclusion, excellent embryo yields and good pregnancy results encourage embryo pools to continue flushing donors of top genetic merit. HAKA brand contributes to a high quality of the embryos. LINDEBERG H 1, VARTIA K 2, KAIMIO I 2, HYVÖNEN A 3, MYLLYMÄKI H 3, KANANEN-ANTTILA K 1, TUUNAINEN E 2, HALMEKYTÖ M 1 1 Kuopion yliopisto, Soveltavan biotekniikan instituutti / 1 University of Kuopio, Institute of Applied Biotechnology, FIN Kuopio, Finland; 2 ProAgria Jalostuspalvelu / 2 ProAgria Co-Operative Breeding Service, FIN Pieksämäki, Finland; 3 FABA Jalostus / 3 Finnish Animal Breeding Association, FIN Vantaa, Finland 9

10 HAKA-hanke pilotti HAKA-pilot study Hyvä tiinehtyvyys sukupuolilajitelluilla ja yön yli laboratoriossa säilytetyillä alkioilla HAKA-hankkeen toimintakautena vuosina toteutettiin yhteistyössä Kuopion yliopiston (KY) nauta-alkioryhmän kanssa sukupuolilajiteltujen huuhtelualkioiden säilytyskoe. Tutkimus oli pilottiluonteinen ja pyrkimyksenä oli tehdä alkioiden sukupuolilajittelu laboratorio-oloissa tilaolojen sijaan. Etuina olisivat alkionkeräysryhmän työpäivän lyhentyminen sekä mahdollisuus monimutkaiseenkin alkiodiagnostiikkaan. Pilottitutkimuksessa selvitettiin, vaikuttavatko alkioiden tilan ja laboratorion välinen kuljettaminen sekä sukupuolilajittelun jälkeinen yön yli säilytys alkioiden tiineyttävyyteen. Good pregnancy rate using sexed and over-night cultured embryos During the execution of HAKA-project, in years , an experiment on the storage of sexed cattle embryos was carried out in collaboration with the embryo research group of the University of Kuopio (UKU). The study was a pilot experiment aiming at conducting embryo sexing in the laboratory instead of farm conditions. Two benefits were anticipated: shorter working hours for the embryo transfer team and possibility to perform even complex embryo diagnosis. The objective was to sudy whether the combination of embryo transportation between the farm and the laboratory and the over-night culture after sexing affect pregnancy rate of recipient animals. Yhteensä 27 luovuttajaeläintä (15 Ayshire- ja 12 Holstein-Friisiläisrotuista) huuhdeltiin 6,5 päivän kuluttua siemennyskiimasta ja 305 siirtokelpoista alkiota kuljetettiin huuhtelutiloilta KY:n alkiolaboratorioon. Alkiot pestiin säädösten mukaisesti ja 283 alkiota käsiteltiin sukupuolilajittelua varten sekä 20 alkiota pakastettiin kokonaisina vientiin. Sukupuolilajittelu tehtiin alkionäytepalasta laboratorio-oloihin kehitetyllä analyysillä ja samasta alkionäytteestä tehtiin myös markkeri-avusteinen valinta (MAS) maidontuotanto-ominaisuuksien suhteen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa. Yön yli säilytettyjä 7,5-päiväisiä lehmäalkioita siirrettiin yhteensä 124 vastaanottajaeläimeen, joista 121:een siirrettiin yksi tuorealkio, kahteen kaksi tuorealkiota sekä yhteen yksi pakastealkio. Tähän mennessä varma tiineystieto on saatu 109 eläimestä, joista 47 on tiineitä (43%). Lopullinen tiineysprosentti varmistuu lähiaikoina. Sonnialkiot käytettiin pakastuskestävyystutkimukseen. 10 In total, 27 embryo donors (15 Finnish-Ayshire and 12 Holstein-Friesian) were flushed 6,5 days after the insemination heat and 305 transferable embryos were recovered and transported from the farms to the embryo laboratory of UKU. After washing the embryos according to the regulations, 283 embryos were sexed and 20 intact embryos were cryopreserved for export. The same embryo sample, a biopsy, was used for sex determination by an analysis developed for laboratory conditions as well as for marker assisted selection (MAS) for milk production, the latter of which was conducted at the MTT Agrifood Research Center. In total, 124 recipient animals received sexed and over-night cultured day 7,5 female embryos, 121 recipients received one fresh embryo, 2 recipients received 2 fresh embryos and 1 recipient received one frozen/thawed embryo. So far, pregnancy diagnosis has been performed for 109 recipient animals of which 47 were diagnosed pregnant (43%). The final

11 pregnancy rate is yet to be determined. The male embryos were used for cryopreservation studies. Taulukko 1. Yhteenveto sukupuolilajiteltujen alkioiden elävyydestä yön yli säilytyksen jälkeen, sukupuolilajittelun ja MAS-analyysin (Alleelien erottelu) onnistumisesta sekä sukupuolilajiteltujen/yön yli tuoreena säilytettyjen alkioiden tiineyttävyydestä. Table 1. Summary of the survival rate, the technical success rate of sex diagnosis and MAS-analysis (Allelic discrimination of 3 SNPs), as well as the pregnancy rate of sexed and over night cultured embryos. Siirtokelpoiset pv 7,5 alkiot/ Selkeä sukupuolilajittelutulos/ Alleelien erottelu 3 SNP:n Tiineet/ Sukupuolilajitellut Sukupuolilajitellut suhteen/ Analysoidut Tarkastetut Transferable day 7,5 embryos/ Clear sexing result/ Discrimination of Pregnant/ Biopsied Analysed 3 SNP:s/ Analysed Diagnosed (%) (%) (%) (%) Lehmät/Sonnit Females/Males 254/ /283 (90%) 83/84 47/109 (98%) 117/137 (99%) (43%) Pilottikokeen onnistumissuureet (Taulukko 1) olivat rohkaisevia. Etenkin sukupuolilajiteltujen alkioiden elävyys yön yli säilytyksen jälkeen oli hämmästyttävän hyvä. Sukupuolianalytiikan onnistumisprosentti, selkeä sukupuolilajittelutulos, oli hyvä huomioiden näytteen jakamisen ennen analyysiä. Alkioiden tiineyttävyys oli alhaisempi kuin hankkeessa kokonaisina siirretyillä tuorealkioilla keskimäärin (52%), mutta saavutettu tiineysprosentti on käytännössä käyttökelpoinen. Alkioiden kuljetusjärjestelyt tilan ja laboratorion välillä sitovat alkionsiirtoseminologin työaikaa, mihin voisi olla ratkaisuna julkisten kulkuvälineiden tai esim. kuriiripalvelun käyttö. Pilottikokeen tulosten ja kokemusten pohjalta aloitettiin marraskuussa 2005 puolitoistavuotinen hanke, Alkioanalytiikalla tehoa Pohjois-Savon lypsykarjojen jalostukseen, AATE-hanke. Hankkeen painopiste on sukupuolilajiteltujen alkioiden pakastuskestävyyden tutkimuksessa ja sen päätoteuttaja on Kuopion yliopisto, yhteistyötahoina FABA Jalostus, Jalostuspalvelu, Alkiokeskus Oy ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. The success rate of the pilot study was encouraging (Table 1). In particular, the survival rate of sexed and over-night cultured embryos was surprisingly high. The success rate of gender diagnosis, clear sexing result, was good considering the splitting of the embryo sample in two before the analysis. The pregnancy rate was lower than that of intact embryos transfered during the HAKA-project (52%), however, the achieved pregnancy rate was practical. Tranportation of embryos between the farm and the laboratory was time consuming for the embryo transfer seminologist, which could be solved using public transportation or f.ex. courier service. Based on the results and experience derived from the pilot study, a project called Improving the efficiency of dairy cattle breeding in North-Savo using embryo analysis, AATE-project, was started in November The major aim of the project is to improve pregnancy rate of frozen/ thawed sexed embryos. The project is conducted by the University of Kuopio, in collaboration with Finnish Animal Breeding Association, ProAgria Cooperative Breeding Service, Embryo Centre Ltd and MTT Agrifood Research Finland. Kirsi Kananen-Anttila, Kuopion yliopisto, Soveltavan biotekniikan instituutti / University of Kuopio, Institute of Applied Biotechnology, Kuopio SF

12 Alkionsiirrot The number of embryo transfers Eniten alkionsiirtoja tehdään Hämeen ja Pohjois- Savon maaseutukeskusten alueilla. Vuonna 2005 kaikista alkionsiirroista lähes 40 % tehtiin näillä alueilla. The majority of the embryo transfers are made in Häme and in the Northern Savo. In the year 2005, almost 40% of all embryo transfers were performed in these areas. Alkionsiirrot maaseutukeskuksittain v The number of embryo transfers in different rural advisory centres in Finland Häme (sis Asmo) 19,6 % 2. Pohjois-Savo 18,6 % 3. Oulun 9,3 % 4. Pirkanmaa 8,3 % 5. Keski-Pohjanmaa 7,5 % 6. Etelä-Savo 7,0 % 7. Etelä-Pohjanmaa 4,8 % 8. Satakunta 4,6 % 9. Uusimaa 3,8 % 10. Varsinais-Suomi 2,9 % 11. Päijät Häme 2,6 % 12. Pohjois-Karjala 2,4 % 13. Keski-Suomi 2,4 % 14. Österbotten 1,5 % 15. Lapin 1,4 % 16. Kainuun 1,1 % 17. Etelä-Karjala 1,0 % 18. Ahvenanmaa 0,4 % 19. Kymenlaakso 0,4 % 20. Nylands svenska 0,4 % North Savo 12

13 Tilastotietoa Statistics Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain vuonna 2005 Number of farms in 2005 Pohjois-Savo Koko Suomi North Savo Finland TUOTANTOSUUNTA / TYPE OF FARM tiloja, % tiloja, % kpl tiloista kpl tiloista Farms of farms Farms of Farms Lypsykarjatalous / Dairy farms Viljanviljely / Grain production Muu kasvintuotanto / Other crop production Muu nautakarjatalous / Beef production Puutarhakasvien viljely / Horticultural Hevostalous / Horses Sikatalous / Pig farms Erikoiskasvintuotanto / Special crops Lammas- ja vuohitalous / Sheep or goats Muu tuotanto / Other Siipikarjatalous / Poultry farms Yhteensä / Total Pohjois-savon maatalous lukuina vuonna 2005 Figures of Agriculture of Northern Savo in 2005 PELLONKÄYTTÖ; VILJELYKSESSÄ / AGRICULTURAL LAND nurmiala / grassland 53 % rehuvilja / barley & oats 32 % kesanto / fallow 9 % leipävilja / wheat and rye 1,8 % muu viljely / other 2,6 % puutarhakasvi / horticulture 1,2 % TUOTANNON MÄÄRÄ (% valtakunnan määrästä) PRODUCTION (% of whole country) maidontuotanto milj.litraa / milk production, million litres 302 (13,2%) naudanlihantuotanto milj. kg / beef production, million kg 11,5 (12,2%) sianlihantuotanto milj. kg / pork production, million kg 6,5 (3,4%) kananmunantuotanto milj. kg / egg production, million kg 0,6 (1,1%) marjantuotanto milj. kg / berry production, million kg 4,6 (31,0%) KESKIMÄÄRÄINEN TILAKOKO / AVERAGE HERD SIZE peltoala ha / agricultural land, hectares 30 metsäala ha / forest, hectares 59 keskim. lehmiä kpl / number of dairy cows 19 keskim. maidontuotanto/tila / milk production/herd/kg/year viljelijöiden keski-ikä / age of farmers 47,9 13 Lähde: Pohjois-Savon TE-keskuksen maaseutuosaston toimintakertomus vuonna 2005

14 Maito-osaamiskeskus Maito-Savo Maito-Savon tehtävänä on vahvistaa Pohjois-Savon maitoketjua ja koko maitoklusteria. Maito- Savon taustaorganisaatiot toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ja ovat osa Maito-Savon osaamisverkostoa. The goal of Maito-Savo is to strengthen the sector of milk production in the Northern Savo. There are many organisations behind Maito-Savo who are working in close co-operation to achieve the goal. Maito-Savon tavoitteet vuoteen 2013 Päätavoite Pohjois-Savon maitoketju on vuonna 2013 kansallisesti ja kansainvälisesti sekä taloudellisesti ja kestävästi kilpailukykyinen. Maidolla on tunnustettu ja merkittävä aluetaloudellinen asema Pohjois-Savossa. Maitoketjun toimintaa kehitettäessä korostuvat tuottavuus, tuotannon laatu sekä kokonaisvaltainen koko ketjun hyvinvointi. Main target The main target is to have economically and sustainably competitive milk production by the year Nationally and internationally, milk production has a remarkable and well known status in the Northern Savo. Productivity, quality and welfare are the main values in the development of milk production. Maitotaloudessa kehitetään olennaisimpia osa-alueita: 1. Pohjois-Savon suhteellinen osuus tuotannosta ja jalostuksesta kasvaa 2. Hyvinvointi osaksi maidon arvoketjua 3. Riittävästi investointeja tuotantoon ja jalostukseen 4. Alkutuotannon laatu täyttää jalostuksen tiukat kriteerit 14

15 The Finnish breeding program fulfi lling several targets at the same time Breeders Economical, healthy and durable dairy cows with easy caretaking Society and environment Ethically approved methods and environmentally responsible animal welfare and diversity Consumers and dairy industry Meeting the quality expectations and maintaining the image of dairy production Breeding animal base National and international competitiveness Breeding services of Faba Breeding Co-op helps farmers in reaching their goals. Faba Breeding, PB 40, FI Vantaa, Finland tel , fax

16 HAKA alkiot parhaista pohjoissavolaisista eläimistä HAKA embryos from the best cows of the Northern Savo Taitto/Layout: Mainostoimisto P. Koppinen Oy, iisalmi, Finland 6/2006 FABA Breeding puh./tel (0) Kuvat/Photos: Tiina Tahvonen. Kuva sivulla 8 / The photo of page 8: Elly Keverink. 16

KARJATILAT PARANTAVAT KARJANSA JALOSTUKSELLISTA TASOA ALKIONSIIRRON AVULLA

KARJATILAT PARANTAVAT KARJANSA JALOSTUKSELLISTA TASOA ALKIONSIIRRON AVULLA HAKA-hanke KARJATILAT PARANTAVAT KARJANSA JALOSTUKSELLISTA TASOA ALKIONSIIRRON AVULLA Suomessa pohjoissavolaiset karjanomistajat ovat kehittäneet eläinainestaan määrätietoisesti. Työ jatku alueellisessa

Lisätiedot

HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke

HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke POHJOISSAVOLAISTA ELÄINAINESTA HUIPULLE! HAKA NOSTAA HAKA-hanke 2000-2005 HAKA-HUIPPUELÄIMET POHJOIS-SAVOSTA-hanke tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaista eläinainesta ja tehdä siitä kansallisesti ja

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Embryotransfer (ET) and genomic selection in practice and in Asmo nucleus

Embryotransfer (ET) and genomic selection in practice and in Asmo nucleus Embryotransfer (ET) and genomic selection in practice and in Asmo nucleus NÖK 2012 Danmark 31.7.2012 Hannu Myllymäki Rajalan Aihki +17 Sire Purolan Orkko Heifers more important Genomic tested females have

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

HAKA-eläinaineksen markkinointisuunnitelma

HAKA-eläinaineksen markkinointisuunnitelma HAKA-eläinaineksen markkinointisuunnitelma www.haka-alkiot.fi Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 1. Tausta ja tarkoitus 2 2. Markkinat 3 2.1 Kysyntä 3 2.3 Kilpailu 3 2.4 Toimintaympäristö 4 3. Lähtökohta-analyysi

Lisätiedot

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi

Maatalous Keski-Suomessa. Juha Lappalainen MTK Keski-Suomi Maatalous Keski-Suomessa Juha Lappalainen MTK Keski- 1 AgriInfo Maatilojen rahavirta Tuottajaliitto KESKI-SUOMI, 2010 MAATILOJEN TULOT (brutto, ei sis. alv) yhteensä 273,17 milj. ( 7 %) * Osuus koko maan

Lisätiedot

Number of patients entitled kustannukset ( )

Number of patients entitled kustannukset ( ) Taulukko 3.12. Kroonisen verenpainetaudin (205) erityiskorvattaviin oikeutetut ja kustannukset korvauksia saanutta kohti vuonna 2009. Kustannuksia laskettaessa on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

HAKA -eläinesittely The Presentation of HAKA Animals

HAKA -eläinesittely The Presentation of HAKA Animals HAKA -eläinesittely The Presentation of HAKA Animals Kuva/Photo: Elly Keverink. www.haka-alkiot.fi HAKA-eläimet esittelyssä HAKA-hankkeen päätöstilaisuuteen Peltosalmella kuuluvat tärkeänä osana myös eläimet.

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula

Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa. Seminaari Salossa 14.1.2011. Toimitusjohtaja Kari Aakula Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa Seminaari Salossa 14.1.2011 Toimitusjohtaja Kari Aakula Valio Oy 14.1.2011 1 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat 1.1.2011 1. Evijärven Osm. 2. Härmän Seudun Osm.

Lisätiedot

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin!

TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Kuva: Kaisa Riiko TERVETULOA JÄRKI LANTA -loppuseminaariin! Eija Hagelberg, projektijohtaja JÄRKI-hanke Baltic Sea Action Group Järki Lanta loppuseminaari 13.11.2014 Tuorlassa BSAG Elävä Itämeri säätiö

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes)

Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) SYLY- päivät 2014 Helsinki 28.11.2014 Perusterveydenhuollon erilaisten diabeteksen hoitomallien tuloksellisuuden vertailu (painopisteenä tyypin 1 diabetes) Diabeteslääkäri Mikko Honkasalo Nurmijärven terveyskeskus

Lisätiedot

Ruotsin meijeriyhdistys edistää maidontuotantoa ja maitotuotteiden kulutusta. www.svenskmjolk.se/english

Ruotsin meijeriyhdistys edistää maidontuotantoa ja maitotuotteiden kulutusta. www.svenskmjolk.se/english Ruotsin meijeriyhdistys edistää maidontuotantoa ja maitotuotteiden kulutusta www.svenskmjolk.se/english Ruotsin meijeriyhdistyksen asiantuntijatiedon ketju Ravitsemus & gastronomia Maidon laatu Ympäristöasiat

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Arto Latukka MTT Taloustutkimus Maatalouden tulevaisuus Kaakkois-Suomessa Anjalan maatalousoppilaitos 7.12.2010 Taloudelliset toimintaedellytykset MAKSUVALMIUS

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland

Overview on Finnish Rural network and its objectives. Rural Network Unit, Finland Overview on Finnish Rural network and its objectives Rural Network Unit, Finland Sivu 1 26.5.2009 Rural Network in Finland consist of all actors under - the Rural Development Programme for Mainland of

Lisätiedot

Jalostus on merkittävä tuotantopanos

Jalostus on merkittävä tuotantopanos Jalostus on merkittävä tuotantopanos Nuorsonnit poistuvat - genomisonnit tilalle Jalostusohjelma muuttuu Pirkko Taurén pirkko.tauren@faba.fi Jalostustyön vaiheet Seuranta (geneettinen edistyminen) ja muutokset

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit

Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit Ravinteiden kierrätys nykytila, kehityssuunnat ja hyvät esimerkit MTK Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pirkanmaa Tuottajayhdistysten pj ja sihteeri -neuvottelupäivät Viking Grace 30.10.2013 Kaisa Riiko BSAG/Järki

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Valio Oy:n hankintaosuuskunnat

Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maitokatsaus 2013 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maitosuomi 2012 Liikevaihto milj. 142 Maidontuottajia 1400 Maidon vastaanotto milj. ltr 298 Henkilöstö 19 Maidonkuljettajat 70 Maitoautoyhdistelmiä 15 Perustettu

Lisätiedot

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen

Naisnäkökulma sijoittamiseen. 24.3.2007 Vesa Puttonen Naisnäkökulma sijoittamiseen 24.3.2007 Vesa Puttonen Miten sukupuolella voi olla mitään tekemistä sijoittamisen kanssa??? Naiset elävät (keskimäärin) pidempään kuin miehet Naiset saavat (keskimäärin) vähemmän

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015

Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten. vaikutukset talotekniikan suunnitteluun. Evicures, 21.1.2015 Ihmisten yksilöllisten lämpöaistimusten arviointi ja vaikutukset talotekniikan suunnitteluun Evicures, 21.1.2015 Johtava tutkija Pekka Tuomaala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ihmisen lämpöviihtyvyyden

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

LUOMULISÄYSMATERIAALIEN EDISTÄMINEN:

LUOMULISÄYSMATERIAALIEN EDISTÄMINEN: LUOMULISÄYSMATERIAALIEN EDISTÄMINEN: Hankesuunnitelma Horizon 2020 -hakuun Topic SFS-07-2016-2017 Organic breeding Increasing the competitiveness of the organic breeding and farming sectors Kaija Hakala

Lisätiedot

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen

Research plan for masters thesis in forest sciences. The PELLETime 2009 Symposium Mervi Juntunen Modelling tree and stand characteristics and estimating biomass removals and harvesting costs of lodgepole pine (Pinus contorta) plantations in Iceland Research plan for masters thesis in forest sciences

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, April Nights spent by foreign tourists in Finland decreased by 4.4 per cent in April The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Perspectives on the future

Perspectives on the future Perspectives on the future Pemamek Oy Perustettu 1970 Loimaalle Established 1970 in Loimaa, Finland Pemamek Oy Henkilöstömäärä 130 Liikevaihto EUR 40 miljoonaa (2011) Vientiin yli 90% vuotuisesta tuotannosta,

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2015 Accommodation statistics 2015, July Nights spent by foreign tourists in Finland up by.5 per cent in July The number of recorded nights spent by foreign tourists at Finnish accommodation

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses

The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses The relationship between leisuretime physical activity and work stress with special reference to heart rate variability analyses Teisala Tiina, TtM, tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA?

EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? EKOSYSTEEMIT INVEST IN TYÖKALUNA? Mitä Invest in -tapahtumat ovat? M&A T&K&I toimintaa GREEN FIELD Jackpot Pääomasijoitus Tutkimus -rahaa Grants Uusi tuotannollinen yritys suomeen Green Field Yritysosto

Lisätiedot

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants

Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases in crop plants SEMINAR ON PEST RISK ASSESSMENT 2-3 October 2012, Helsinki, Finland 9.10.2012 1 Fungi infecting cultivated moss can also cause diseases

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila

Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback. Jouko Lukkarila Computer based team play analysis in ice hockey coaching - an objective way to have feedback Jouko Lukkarila TEAM PLAY ANALYSIS Background of the software development Principles of Collecting Data Reading

Lisätiedot

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region

The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region The BaltCICA Project is designed to focus on the most imminent problems that climate change is likely to cause

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015

Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä. Lokakuu 2015 Kansi- ja areenahankkeen yhteiskuntataloudellinen vaikutusanalyysi Tiivistelmä Lokakuu 2015 Tiivistelmä (1/2) Iso hanke, kuten Kansi- ja areenahanke, luo merkittäviä työllisyys- ja arvonlisäysvaikutuksia

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s

Space for work, meetings and events. Expert Services for knowledge intensive and growth oriented SME s Success from innovations Terttu Kinnunen OSKE Energy Technology Cluster Joensuu Science Park Ltd. Länsikatu 15 80110 Joensuu terttu.kinnunen@carelian.fi 1 Space for work, meetings and events Expert Services

Lisätiedot

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013

Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella. Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Miten hyödynnän kv-opiskelijoita kansainvälistymisen alkutaipaleella Ari Koski & Zaki Khan 22.8.2013 Mistä kysymys? Onko yrityksesi ottamassa ensi askeleita kansainvälistymisessä tai suuntaamassa uusille

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Tree map system in harvester

Tree map system in harvester Tree map system in harvester Fibic seminar 12.6.2013 Lahti Timo Melkas, Metsäteho Oy Mikko Miettinen, Argone Oy Kalle Einola, Ponsse Oyj Project goals EffFibre project 2011-2013 (WP3) To evaluate the accuracy

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Garden Furniture. Puutarhakalusteita

Garden Furniture. Puutarhakalusteita Garden Furniture Puutarhakalusteita Painekyllästetyt Impregnated PEFC/02-31-113 Pepe-puutarhakalusteet ovat lähes 40 vuoden ajan ilahduttaneet asiakkaita niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin, päämarkkina-alueina

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025

Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 Transport climate policy choices in the Helsinki Metropolitan Area 2025 views of transport officials and politicians Vilja Varho Introduction Experts have doubts about whether sufficiently effective policies

Lisätiedot

Lähde / Source: Macrobond

Lähde / Source: Macrobond Teollisuustuotanto Yhdysvalloissa kasvanut vahvasti, Suomessa tuotanto jäänyt matalalle tasolle Strong Growth in US Industrial Production, Finnish Production Volumes Remain Low Lähde / Source: Macrobond

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet. 22.3.2012 Timo Koskimäki Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen tulkinnan haasteet 22.3.2012 Timo Koskimäki 1 Sisältö Johdannoksi Esimerkit Mikro: Kännykän arvonlisän komponentit Makro: Suomen kauppatase ja viestintäklusteri Kauppatilastojen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot