Kirjavälityksen asiakaslehti 2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjavälityksen asiakaslehti 2/2009"

Transkriptio

1 Kirjavälityksen asiakaslehti 2/2009 P o d = k i r j a t a r p e e s e e n - p a l v e l u, l u e l i s ä ä

2 3 M i t ä h y ö t y j ä s a a t P o D = k i r j a t a r p e e s e e n p a l v e l u s t a? Kirja-aarteet päivänvaloon ja lukijoiden ulottuville PoD = Kirja tarpeeseen palvelu on Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelun avulla pääset käsiksi vanhoihin klassikkoteoksiin sekä saat myös valikoiman helposti lukijoiden ulottuville. Ei oo -myynti joutaa siis historiaan sillä nyt on saatu kansallinen hanke päätökseen ja palvelu valmiiksi! P o d = K i r j a t a r p e e s e e n - E S I M E R K i t Lisämyynti ja mahdollisuus vastata paremmin kuluttajan tarpeisiin Kirjat aina saatavilla ja sisällöt helposti päivitettävissä Kirjat myynnissä ilman varastoriskiä Kirjan elinkaarikustannuksen pienentäminen Kaikki kirjan jakelukanavat käytössä Klassikkoteokset ikuisesti saatavilla, painotuoreena Painoshallinnan vaivattomuus Ympäristöystävällinen Kirjavälitys on koordinoinut kansallista PoD -hanketta, jonka tavoitteena on ollut luoda Suomeen kotimainen palvelumalli kirjan tuottamiseksi tarpeen mukaan. Nyt palvelualusta toimii ja on tuotannossa, joten olemme valmiita käynnistämään uuden vaiheen kirjan myynnissä ja sen tuottamisessa. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Hansaprintin kanssa ja se tarjoaa kustantajalle kotimaisen palvelualustan kirja kerrallaan tuotantoon. Verkkopalvelussa kustantajan kirjan tiedot ja niiden sisällöt liikkuvat sähköisesti ja luotettavasti. Kustantaja tuottaa aineistot PoD -formaatin mukaisesti, jotta ne soveltuvat digikoneella painettavaksi. Kirjan sisältö arkistoidaan digitaaliseen hyllyyn, jossa ne ovat painovalmiina tilausta odottamassa. Palvelun avulla kustantaja voi päivittää kirjan sisältöjä, ladata palveluun uusia sisältöjä ja tietysti seurata nimekkeiden menekkiä. PoD = Kirja tarpeeseen palvelu tuo klassikkoteokset takaisin saataville. Kirjavälitys välittää tuotetietopalvelun kautta tiedot saatavilla olevista PoD -nimekkeistä kaikkiin hankintakanaviin kirja- ja verkkokauppoihin, kirjastoihin sekä kouluihin. Ostaminen on helppoa, kun tietää, että PoD -nimekkeet saadaan toimituksiin viikon kuluttua niiden tilauksesta. PoD -kirja painetaan tilausten perusteella Hansaprintin toimesta. Palvelun myötä on siis mahdollista tuottaa kirja kerrallaan - enää kustantajan ei tarvitse arpoa uusintapainosten määriä tai sitoa rahaa kirjavarastoihin! PoD = Kirja tarpeeseen palvelun kautta saamme markkinoille myyntiin ja lukijoiden ulottuville myös loppuunmyydyt teokset. Ostaminen on vaivatonta kun painokset eivät lopu kesken. PoD -palvelun kautta on oiva tilaisuus laajentaa riskittömästi saatavilla olevien nimekkeiden määrää, tarjota lukijoille tuoretta tietoa ja kiinnostavia lukukokemuksia. Tehdään yhdessä lisämyyntiä! Tuula Pelkonen-Tiri Julkaisija: Kirjavälitys Oy Hakakalliontie 10, Hyvinkää puh Taitto: Parooninmäen Moukari Oy Painopaikka: SP-Paino Oy /2009 Uusi palvelu kattaa kirjan arvoketjun aina kirjan painamisesta kirjan jakeluverkostoon saakka. Uuden digitaalisen painotekniikan avulla voidaan tuottaa kirja asiakkaan tarpeen mukaan jopa yksi kirja kerrallaan. PoD palvelu pidentää kirjan elinkaarta ja helpottaa kirjan saatavuutta. Tämän lisäksi säästetään kirjan käsittelyyn liittyvissä logistiikka- ja varastointikuluissa. Miten kustantaja pääsee PoD = kirja tarpeeseen -palvelun käyttäjäksi? Kustantaja pääsee palvelun käyttäjäksi tekemällä PoD palvelusopimuksen Kirjavälityksen kanssa. Rekisteröitymislomakkeen voi täyttää Kirjavälityksen kotisivuilla. Sopimuksen kautta kustantaja saa käyttöön verkkopalvelun joka luo helpon ja nopean yhteyden PoD palvelun pariin. Verkkokauppa on yhteydessä Hansaprintin Hansabook järjestelmään jonka avulla kustantaja voi ladata kirja-aineistoja sekä hallinnoida PoD tuotteita. Verkkopalvelusta saat myös kaikki ajankohtaiset tiedot aina tilausten statusten seurannasta raportoinnin hallintaan. Helppoa ja kätevää sekä älykästä myyntiä Millainen on PoD-palvelun kirja? PoD -kirja on pehmeäkantinen ja sen kokoa ei ole rajoitettu. Kaikki kirjan ns. normaaliformaatit ovat käytössä. Kirja on painettu moderneilla painokoneilla ja sidottu automatisoidulla sidontalaitteistolla. Kansi on painettu vahvalle 240-grammaiselle kartongille ja päällystetty suojalakalla. Paino- ja K a l e v a l a ISBN *185 mm, 475 s. Otava V e s a H e i k k i n e n sidontalaatu vastaa hyvin nykyisiä kirjan laatukriteerejä. Tuotantolinja hyödyntää viivakooditekniikkaa joka yhdistää luotettavasti kansi- ja sisusaineistot toisiinsa. Kirjat aina saatavilla k i e l e n v o i m a Kieltä pidetään usein selviönä ja kielen yhteiskunnallista merkitystä vähätellään. Kielenkäyttö on kuitenkin jatkuvaa valitsemista ja valtapeliä. Kielessä me tunnemme ja tiedämme, opimme ja unohdamme, yhdymme ja eroamme, rakennamme ja tuhoamme. Mutta voiko kielen mahtia hallita? Olisiko aika herätä tarkastelemaan uusin silmin omia tekstejämme ja toistemme tekstejä? Kielen voima avaa polkuja kielitietoisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, uudenlaiseen kansan valtaan. Kirjassa pohditaan merkityksen ja hyvän kielen olemusta, kielen ja totuuden suhdetta sekä kriittistä lukutaitoa. Esimerkkejä tarjoutuu niin arkiteksteistä ja lehdistöstä kuin talouden, politiikan ja markkinoinninkin kielestä. Kirjassa on myös lyhyitä sanan- ja maailmanselityksiä, sanakirjan lisälehtiä, jotka avaavat yllättäviä näkökulmia mitä moninaisimpiin tekstiyhteiskuntamme ilmiöihin. Teos on hauskaa ja tarpeellista luettavaa kaikille kielestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille. Kirjavälityksen tietokannassa on tällä hetkellä yli nimekettä joista on loppuunmyytyjä. Loppuunmyydyistä hittituotteista on jatkuvasti kysyntää, johon ei ennen tätä ole pystytty vastaamaan. Mikä valtava potentiaali piileekään näissä tuotteissa. PoD palvelun avulla kirja on jatkuvasti saatavilla ja täten myös jatkuvasti myynnissä. K i e l e n v o i m a tekijä Heikkinen, Vesa ISBN *210 mm, 184 s. Gaudeamus k a n s i : A i m o K a t a j a m ä k i ISBN Ve s a H e i k k i n e n P r i n t O n D e m a n d k i r j a t a r p e e s e e n Kirjasta enemmän ja parempaa tietoa Kirjan jälleenmyyjien, verkkokauppojen ja myymäläjärjestelmien parantuneet tietokannat sekä tiedonhaut edesauttavat oikean ja täsmällisemmän tiedon löytämisessä. Kirjavälityksen omat verkkopalvelut kouluille, kirjastoille ja muille kirjan jälleenmyyjille tarjoavat valikoiman hallintaa ja ostamisen helppoutta. Kansallinen ONIX-formaatti on kirja-alan yhteinen vahva panostus kirjatiedon laadun ja sisällön parantamiseen. Standardin yhtenäistäminen tuo tehokkuutta ja selkiyttää oikean kirjatiedon tuottamista. HETEROTEHDAS L e e n a - M a i j a R o s s i T e l e v i s i o m a i n o n t a s u k u p u o l i t u o t a n t o n a G A U D E A M U S T e k s t i : P e t r i R a u d a s m a a H e t e r o t e h d a s tekijä Rossi, Leena-Maija ISBN A5, 252 s. Gaudeamus Formaattiin ja siihen liittyviin palveluihin voi tutustua ONIX-keskuksen kotisivuilta Kustantaja muistathan, hyvä informaatio lisää kirjan kysyntää! Kaikkia näitä apuvälineitä hyödyntämällä kirjan ostajalla niin ammattiostajalla kuin verkkokaupan asiakkaallakin on käytössä runsaasti ja helposti tietoa saatavilla olevasta kirjallisuudesta. Kirjan tilaaminen on vaivatonta Kirjavälityksen tilausvirrasta yli 85 % tulee Kirjavälitykseen sähköisessä muodossa. Nyt on hyvä mahdollisuus hyödyntää piilossa oleva kysyntä ja tarjota asiakkaille entistä enemmän niin klassikkoja, ajantasaista tietokirjallisuutta kuin vaikka runo- ja novellikokoelmia.

3 4 5 Tietokirjailijoista on erinomaista, jos heidän loppuunmyydyt kirjansa tulevat saataville. Vihdoin tässä asiassa ollaan liikkeellä. On tärkeää, että uusia, laillisia kirjallisuuden ostomahdollisuuksia syntyy. Tästä hyötyy koko ketju: tekijä, kustantaja ja jakeluporras. J u k k a - P e k k a P i e t i ä i n e n : T i e t o k i r j a i l i j a t j a P o D Toki meillä on muutamia reunaehtoja, mutta ne eivät ole sellaisia, jotka estävät tärkeän hankkeen etenemistä. Kirjailijajärjestöt ja Suomen Kustannusyhdistys ovat neuvotelleet PoD-kirjojen kirjailijasopimuksista. Ns. yhteisymmärrysmuistio on melkein valmis. PoD-hankkeessa kustantajien ja tekijöiden välillä on käyty avoimia ja rakentavia keskusteluja. Kustannusala on ollut perinteisesti herrasmiesten ala. Viime vuosina kustannusalan oligopolisoituminen ja suurten mediatalojen paine on kuitenkin luonut aika paljon epäluottamuksen henkeä. Viestintäalan kustantajilla on tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisessa kova linja. Lainsäädäntöä tehdään yleensä heikomman osapuolen suojaksi. Meillä sitä halutaan purkaa. Meillä keskustelukulttuuri on erilainen kuin Ruotsissa, jossa tavoitteena on tekijöiden aseman vahvistaminen. Tekijöistä tuntuu, että jauhaudumme monikansallisten mediatalojen ja tekijänoikeuksien mitätöimiseen pyrkivien piraattien väliin. PoD-hanke on hieno poikkeus. Sitä on viety eteenpäin tavalla, jossa kaikki ymmärtävät toistensa perusteltuja huolia. Näistä keskusteluista meille on jäänyt hyvä maku. Tietokirjailijat ovat asiantuntijoita, joiden ansiotulo tulee usein monesta pienestä purosta. PoD-hanke voi olla yksi pieni uusi puro. PoD-kirjan julkaiseminen ei saa kuitenkaan rajoittaa tietokirjailijan muuta asiantuntijatyötä tai olla ristiriidassa tekijän muiden kustannussopimusten kanssa. Siksi asioista on sovittava. E d e s s ä p o d i m p i t u l e v a i s u u s Print On Demandista, tarvepainamisesta on puhuttu vähintään vuosikymmen. Radikaalia muutosta ei ole vieläkään tapahtunut, mutta nyt se aika alkaa olla edessä. Kirjan myynnin ennustaminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Kirjan kysyntä hajautuu yhä suuremmalle valikoimalle, kirjojen kokonaismyynti näyttää pienenevän eikä kirjavarasto hupene silmissä. Samaan aikaan yhä marginaalisemmat kirjat löytävät yleisönsä, mutta silti suurin osa lukijoista ei tunnu löytävän omaansa. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat myös kirjanlukijoihin. Yhteisölliset hakupalvelut ja kehittyneet kirjakaupat tulevat auttamaan laajemman valikoiman pariin ja löytämään omakohtaisempia kirjoja. Tämä kehityssuunta edellyttää myös joustavampaa kirjankustannustoimintaa ja sisältöön pohjautuvaa kirjamarkkinointia. Aarteet aina saatavilla Kustantajien arkistot ovat täynnä aarteita, potentiaalisia myyntimahdollisuuksia - ja uusia ehdokkaita syntyy tänäkin syksynä. Aarteille löytyy kysyntää varsinaisen aktiivikauden jälkeenkin. PoDin täydellisimpänä tarkoituksena on pitää kirja saatavilla, lähes ikuisesti. Liiketoiminnan paineessa kirjan elinkaari on lyhentynyt pakon sanelemana: Uutta tulee varastoon jatkuvasti ja vanhat pitäisi saada pois alta, joskus hinnalla millä hyvänsä. Joustavammalla tuotantomallilla kirjan elinkaari voisi olla täysin kysyntää vastaava. Jopa 40 % painoksista jää myymättä PoDin myötä kirjan painamisen yksikkökustannus on lähes sama painosmäärästä riippumatta. Usein juuri painosmäärän optimointi on johtanut ylioptimistisiin painoksiin. Tavoitteena on kuitenkin ollut kustantaa myyvää T e k s t i : M i n n a K o k k a kirjallisuutta eikä kasvavia varastoja. Sanotaan, että 40 % painoksista jää myymättä. Ylisuureen ensipainokseen ja lopulta varastohävitykselliseen hintaeroosioon päädytään kuitenkin tahattomasti. Tulevaisuudessa kirjatuotanto voi seurata paremmin menekkiä ja minimoida ennusteriskiä. Kirja maksaa varastossa vuodessa 0,30 0,40 euroa kappaleelta. Haasteena ei ole siten niinkään myynti kuin varaston määrä ja joustamattomuus. Tarvepainamisen toinen tarkoitus on vähentää varastointia sekä parantaa saatavuutta ja ennen kaikkea kyseisen kustanteen tulosta. PoD auttaa pieni- ja keskimenekkisiä PoDista huolimatta, todelliset kärkikirjat painetaan edelleenkin perinteisesti suurina painoksina. Mutta nyt laskinta kannattaa virittää uuteen kaavaan varasto- ja nimekemääriltään suurimmassa kentässä: tuhannen - kahden tuhannen vuosimenekin kirjoilla. Näihin pieni- ja keskimenekkisiin kirjoihin kysynnän sirpaloituminen vaikuttaa mittakaavallisesti eniten. Mutta juuri niiden kohdalla PoD toimii parhaiten - tulosta parantaen. 100 Hansaprint Direct Oy (ent. Dark Oy) on painanut kirjoja digitaalisesti vuodesta Hansaprintin uuden automatisoidun HansaBookkirjatuotannon avulla painetaan pieniä ( kpl) kirjaeriä suuremman painoksen yksikköhinnalla. Kirjavälitys ja Hansaprint tarjoavat kokonaispalvelun kirjan tarvepohjaiseen tilaus-, painamis- ja toimitusprosessiin. Laajemmalla valikoimalla kasvua Valtaosan myynnistä ennustetaan tulevan muusta kuin ns. kärkikirjallisuudesta. Kirjan hakupalveluiden kehittyessä, valikoima ei koostu enää vain kirjakaupan hyllyvalikoimasta. Kehityksen myötä pienija keskimenekkiset kirjat tulevat löytämään uusia lukijoita luoden nk. paksuja häntiä. Tämän lisäksi pitkähäntäisyys eli ikuinen saatavuus ja laajempi valikoima luo mahdollisuuden kasvattaa kiinnostusta kirjan sisältöön ja löytää kaivattuja, suositeltuja teoksia. Aidommin sisältöön pohjautuva kirjamarkkinointi parantaa kirjan arvostusta ja hintaa sekä tekee kirjasta entistä kiinnostavamman ajanvietteen. Ja kaiken kaikkiaan, muutoksen suurimpana riskinä on - lisätä kannattavaa myyntiä. % m a h d o l l i s u u s e i k ä u h k a! Kirjavälitys selvitti suomalaisten kustantajien käsityksiä digitaalisten julkaisujen nykytilasta, tulevaisuuden näkymistä, sisällöstä sekä jakelusta Suomessa toukokuussa 2009 tehdyllä kyselyllä. NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Digitaalisista julkaisuista kustantajien julkaisusuunnitelmiin tekevät voimakkaasti tuloaan ladattavat ääni- ja tekstimuotoiset sisältökokonaisuudet sekä online-julkaisut. Kaikki kustantajat arvioivat näiden julkaisumuotojen lisäävän osuuttaan kustantajien liikevaihdosta vuoteen 2015 mennessä: suurista kustantajista (= liikevaihto > 20 milj.) yli 90% arvioi niille kasvua. Digitaaliset tallenteet niin äänikirjat kuin muutkin tallenteet näyttävät vakiinnuttavan asemansa kustantajien julkaisusuunnitelmissa ja kasvuodotukset niiden suhteen olivat maltilliset. Kuitenkin keskisuurista kustantajista (=liikevaihto 5-20 milj.) 86,4% arvioi äänikirja-tallenteiden osuuden liikevaihdostaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä. Print On Demand-julkaisuja kustantajat pitivät kirjan saatavuutta parantavana vaihtoehtona. 61,6% kustantajista arvioi Print On Demand-julkaisujen lisäävän osuuttaan heidän liikevaihdostaan vuoteen 2015 mennessä. SISÄLTÖ Digitaalisten julkaisujen sisältö vaihtelee kustantajien arvioiden mukaan formaatin mukaan. Yleisen kirjallisuuden kauno-, lasten ja nuorten kirjoille kustantajat pitivät toimivimpina formaatteina äänikirjoja, sekä ladattavia että tallenteita. Tietokirjojen, sekä yleisen kirjallisuuden että oppimateriaalien, julkaisemiseen toimivimpina formaatteina pidettiin ladattavia tekstimuotoisia kirjoja, online-julkaisuja sekä muita kuin äänikirja-tallenteita. Print On Demand-julkaisuina arvioitiin julkaistavan sekä kauno- että tietokirjallisuutta. JAKELU Kustantajat pitivät verkkokauppaa sekä kustantajien omaa jakelua luontevimpina jakelukanavina digitaalisille julkaisuille formaattiin katsomatta. Digitaaliset sisältökokonaisuudet tarvitsevat digitaaliset jakelukanavat. Fyysisten tuotteiden tallenteiden ja Print On Demand-julkaisujen merkittävänä jakelijana kustantajat pitivät myös perinteistä kirjakauppaa. YHTEENVETO T e k s t i : S i r p a T i l l i Kyselyssä tuli selvästi esille, että kustantajien mielestä digitaaliset julkaisut ovat jatkossa merkittävä osa liiketoimintaa ja ne myös kasvattavat kustantajan liikevaihtoa sekä tavoittavat uutta lukijakuntaa. Suurin osa vastanneista ei uskonut digitaalisten julkaisujen uhkaavan perinteisen painetun kirjan asemaa.

4 6 7 Gummerus, joka on Suomen vanhin yleiskustantamo, perustettu vuonna 1872, on perustanut uuden sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän osaston Gummerus Digitalin. Kehitysjohtaja Tiina Kristoffersson Gummerus Digitalista suosittelee kustantajia ottamaan PoD = kirja tarpeeseen palvelun käyttöön. Palvelu tarjoaa kustantajille asiakaslähtöisen mahdollisuuden tuottaa kirja tarpeen mukaan. G U M M E R U S N Ä K E E P R I N T O N D E M A N D I N M E R K I T T Ä V Ä N Ä O S A N A K I R J A - A L A N M U R R O S T A Palvelu tuo uutta etua kuluttajalle, kun kirjan saatavuus paranee. Kristoffersson nostaa esiin myös kirjojen painatukseen liittyvät kustannukset pelkästään varastointiin liittyy merkittäviä kustannuksia ja suuren painoksen varastossa makuuttaminen on yritykselle aina myös riski. Pääomaa ei pidä seisottaa varastossa, vaan hyödyntää dynaamisesti liiketoiminnan edistämiseksi. Kirjan suuri painos on riski valtaosalle nimekkeistä. Gummeruksella PoD valikoimaa ja muita asiaan liittyviä kysymyksiä varten on perustettu työryhmä. Työryhmään kuuluu Tiinan lisäksi tuotepäällikkö Annikka Heinonen ja tuotantopäällikkö Jan Blommendahl. Työryhmä on perustettu, koska PoD:ssä nähdään mahdollisuuksia kustantamolle. Työryhmä näkee PoD tuotannon osana sähköisen kustantamisen kenttää sekä palveluna kirjailijoille ja lukijoille. Kirjamarkkinat eivät enää ole sitä mitä ne olivat vuosia sitten kun kaikki lukivat Päätaloa, nyt voidaan tarjota esim. pienempilevikkistä runokirjaa. En usko revoluutioon, mutta uskon evoluutioon, en usko fyysisen kirjan kuolemiseen kertoo Tiina Kristoffersson. Pitkällä tähtäimellä sähköisen kirjan myynti varmasti nousee, uudet teknologiat tulevat mullistamaan kirjan kustantamisen. PoD palvelussa uutta on tuotantotekniikka, se mullistaa enemmän kustantajan ajattelutapaa, ei muuta kuluttajan tuotetta niinkään, itse tuote on edelleen fyysinen kirja. PoD parantaa kuluttajan mahdollisuuksia valikoida T i i n a K r i s t o f f e r s s o n v a s t a a G u m m e r u k s e n s ä h k ö i s e s t ä k u s t a n t a m i s e s t a itselleen sopivaa luettavaa. Tulevaisuudessa kirjoja on saatavissa eri formaateissa; sähköisinä, fyysisinä, audioina jne., uskoo Kristoffersson. Myös kirjojen myyntiaika pitenee (long-tail). Gummerus aikoo ottaa PoD valikoimaan aluksi noin 50 tuotteen valikoiman, jossa on mahdollisimman edustava valikoima kustantamon tuotteista. Tällä valikoimalla haetaan kokemuksia kuluttajilta ennen valikoiman laajentamista. PoD:n käyttömahdollisuuksista Gummeruksella ovat päällimmäisiksi nousseet klassikoiden uusintapainokset ja pienilevikkinen uutuustuotanto, esim. runot. Ensikokemusten jälkeen käyttöä mahdollisesti laajennetaan kohderyhmätuotantoon tms. PoD ei sovi jokaikiselle kirjalle. Mille kirjalle sopii perinteinen malli ja mille PoD, eri tuotantomalleja yhdistelemällä päästään varmasti parhaimpaan lopputulokseen. sanoo Tiina Kristoffersson. M U O V I T U S P A L V E L U A K I R J A S T O I L L E Kirjavälityksen muovituspalvelu muovittaa ja sovittaessa myös tarroittaa (sokkotarrat) kirjoja Kirjavälityksen sopimusasiakkaille. Muovituspalvelu tehdään Kirjavälityksen Hyvinkään logistiikkakeskuksessa koneellisesti. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Helena Hietalaan tai Sirpa Tilliin ja pyydä tarjous! K i r j a k a u p a t j a P r i n t o n D e m a n d Kysyimme Akateemisen Kirjakaupan johtajalta, Stig-Björn Nybergiltä sekä Suomalaisen Kirjakaupan ostojohtajalta, Kristiina Rantaselta näkemyksiä Print On Demand julkaisuista kirjakaupassa. MILLAISIA KIRJOJA TOIVOTTE PRINT ON DEMAND VALIKOIMIIN? Nyberg: Tämä lähtee asiakastarpeista ei kirjakauppias eikä kustantaja pysty sanomaan mitä kirjoja Print On Demandina tarvitaan. Rantanen: Yleensähän Print On Demand kirjoissa on kysymys yksittäiskappaleista, jotka kulut- Keravan kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Jari Paavonheimo on kirjoittanut kirjan Digitaalisen ja painetun rajalla: kirjoituksia kirjasta, digitaalisuudesta ja kirjastosta. Kysyimme häneltä mielipidettä Print On Demand julkaisuista kirjastoissa. MILLAISIA KIRJOJA TOIVOTTE PRINT ON DEMAND VALIKOIMIIN? Klassikoita, joista painokset ovat loppu. Vähälevikkistä kirjallisuutta, kuten runoutta ja näytelmiä. Aineistoa, jonka kysyntä on satunnaista. MITEN ARVELETTE PRINT ON DEMAND KIRJOJEN VAIKUTTAVAN KIRJASTOJEN PALVELUIHIN? Print On Demand toivottavasti vahvistaa mallia, jossa teksti on ennen tilausta digitaalisessa muodossa maksuttomasti tutustuttavana, kokonaan tai osittain, jatkuvasti tai määräajan. Esimerkiksi Chris Andersonin - syksyllä suomeksi ilmestyvä - kirja Free oli ilmestyessään ensin vapaasti verkossa taja haluaa esim. loppuunmyydyt kirjat. Kustantajien tehtävä on luoda Print On Demand kirjavalikoimaa. Valikoimaa tulee olla paljon, painoksethan kuitenkin ovat usein pieniä. MITEN ARVELETTE PRINT ON DEMAND KIRJOJEN VAIKUTTAVAN KIRJAKAUPPOJEN KAUPAN- KÄYNTIIN JA PALVELUIHIN? Nyberg: Jos pystymme toimittamaan kaikki ne loppuunmyydyt kirjat, joita asiakkaat kysyvät, palvelumme parantuu ja myyntimme voi jopa nousta jonkun verran. j a P r i n t o n D e m a n d jonkin aikaa, äänikirjaversio on vapaasti verkossa jatkuvasti ja painettu maksaa. Tämä toimivalta vaikuttava bisnesmalli voisi tuoda lisäulottuvuutta myös kirjaston aineistovalintaan. Nythän kirjat usein valitaan kustantajan esittelytekstin perusteella. Maksuttomat verkkoversiot ovat tärkeitä, jotta kirjastot ja asiakkaat saavat tietää kirjoista. Print On Demandin ongelma voisikin olla, että kysyntää ei synny, koska kirjan fyysinen läsnäolo puuttuu. Uudessa-Seelannissa Waikaton yliopiston tutkimushankkeessa on kehitetty kolmiulotteisia visualisointeja kirjoista. Tavoitteena on ollut luoda lukijalle tunne, että hän pitää kädessään todellista kirjaa. Tällaiselle kehittämistyölle on runsaasti tilaa. Toimivan Print On Demand-konseptin avulla kirjasto voisi vähentää sellaisen kirjallisuuden suoraa hankintaa, jonka kysynnän kirjasto arvioi jäävän vähäiseksi. Print On Demand voisi tulevaisuudessa toteutua myös siten, että kirjaston olisi mahdollista entistä Rantanen: Toivomme, että voimme kaupallistaa palvelun ja että kirja tulee entistä mielenkiintoisemmaksi kuluttajille, esim. lahjana. Kustantajahan voi ottaa Print On Demandina nopeastikin pienen painoksen, jos ei kannata painaa useampaa tuhatta kappaletta (myös vaikka uutta valikoimaa täydentävän painoksen). Toisaalta kauppa saa nopeasti haluamastaan kirjasta pienen painoksen, joka muutoin ei olisi mahdollista. MITEN KIRJAKAUPPANNE AIKOO KERTOA ASIAKKAILLEEN PRINT ON DEMAND TUOTTEISTA? Nyberg: Kerromme siitä nettisivuillamme, mainoksiemme yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa. Rantanen: Kerromme tietenkin asiakkaillemme tästä mahdollisuudesta myymälässä tässä korostuu erityisesti myyjän rooli myyntitilanteessa, varsinkin alkuvaiheessa. K i r j a s t o t paremmin tukea ihmisten omaa tuottamista. Kirja voitaisiin ehkä painaa paikallisessa kirjastossa. Tällaisilla kirjoilla on usein erityistä merkitystä ihmiselle itselleen ja heidän lähipiireilleen, mutta kirjaston kokoelmien kannalta ne eivät välttämättä ole kiinnostavia. Print On Demand mahdollistaa myös kirjojen yksilöllisen räätälöinnin. MITEN KIRJASTONNE AIKOO KERTOA ASIAKKAILLEEN PRINT ON DEMAND KIRJOISTA? Print On Demand toimintamallin kehittyessä kirjastojen olisi panostettava tarjonnan esittelyyn verkossa. Jos asiakkaan on tulevaisuudessa mahdollista tuottaa itse kirja kirjaston avulla, se olisi varmasti mukava uutinen monille harrastajakirjoittajille.

5 P a l v e l u k s e s s a n n e Petri Tuula Sirpa Helena Heidi Jouko Logistiikkapalvelut Kirjavälityksen myyntitiimi Hankintapalvelut kaupoille ja kirjastoille Hankintapalvelut peruskouluille Petri Raudasmaa puh Tuula Pelkonen-Tiri palvelujohtaja puh Sirpa Tilli puh Jouko Jokinen puh Heidi Leppäaho gsm Helena Hietala asiakkuuspäällikkö puh Me välitämme

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen?

E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen? E-kirja tulee kuoleeko suomalainen kirjankustantaminen? 22.3.2013 06:01 Sähkökirja alkaa olla valmis: lukulaitteet yleistyvät ja kirjojakin löytyy. Mutta tappaako verolainsäädäntö eurooppalaisen kirjankustantamisen,

Lisätiedot

PoD-palvelut kustantamoille - Yhteistyössä BoD ja Kirjavälitys. Helsinki, 7. lokakuuta 2016

PoD-palvelut kustantamoille - Yhteistyössä BoD ja Kirjavälitys. Helsinki, 7. lokakuuta 2016 PoD-palvelut kustantamoille - Yhteistyössä BoD ja Kirjavälitys Helsinki, 7. lokakuuta 2016 1 Ohjelma BoD esittäytyy Tarvepainatuksen merkitys kasvaa Miksi tarvepainatus? Tarjoamamme palvelut Nimikkeiden

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen ja rekisteröityminen

Sisäänkirjautuminen ja rekisteröityminen Näin mybod toimii 1 Sisäänkirjautuminen ja rekisteröityminen Voit kirjautua sisään tai rekisteröityä sivulla www.bod.fi/mybod-fi. Ennen kuin lataat ensimmäiset tiedostosi, ota yhteyttä BoD:hen, jotta saat

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja

Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja Televälittäjät ja mediatalot solmivat epäpyhiä liittoja 5.10.2000 06:51 Operaattorit ja vanhat mediatalot ovat löytäneet toisensa ja uusia yhteistyökuvioita on paljon ilmassa: on perustettu kimppayrityksiä

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY

Jorma Kaimio toimitusjohtaja WSOY CMD, WSOY Jorma Kaimio toimitusjohtaja CMD, 2003 2 Liikevaihto, milj. euroa EBITA, milj. euroa 80 70 60 2,6 1,1 1,1 16,1 1,3 1,4 5,0 12,7 50 40 30 20 10 0-10 1,6 1,0 13,4 11,8 17,0 15,1 14,7 31,3 44,2 29,2 37,9-6,6-6,7-5,9-7,9

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen

LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI. Alma Media -esittely osakesäästäjille Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen LEHTITALOSTA DIGIAJAN PALVELU- YRITYKSEKSI Alma Media -esittely osakesäästäjille 8.12.2016 Helsinki Talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutinen 1 Alma Media tänään: kestävää mediaa ja digitaalisia palveluita

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta.

Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Suoratoimituksilla lisäät verkkokauppasi myyntiä ja kannattavuutta. Maailman menestyneimmät verkkokaupat perustuvat malliin, jossa tavara liikkuu valmistajalta suoraan asiakkaalle. Näin valikoimaa voidaan

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK

VILJAMARKKINAT Kevät 2015. (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK VILJAMARKKINAT Kevät 2015 (2015 2020 projisointi) Max Schulman / MTK Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia

Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Julkaisufoorumin ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuulumisia Kotimaiset tieteelliset artikkelit näkyväksi -seminaari 25.4.2013 Janne Pölönen ja Johanna Lilja Esityksen sisältö Kysely tiedekustantajille

Lisätiedot

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää

Sähköpalvelujen ostaminen. Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo. Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää Sähköpalvelujen ostaminen Kuluttajanostoprosessin näkökulmasta Case omakotitalo Taru From - Ceesta Oy Hyvinkää 22.4.2010 Sähköpalvelut Kiinnostus Kohtaaminen Kartoitus Tarjous Kauppa Suunnittelu Toteutus

Lisätiedot

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Henkilöstövaihtoa kolmen kirjaston välillä Marja Sarvilinnan alustuksessa on tietoa

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen

Painetun aineiston saatavuus Suomessa. Viikki Pentti Vattulainen Painetun aineiston saatavuus Suomessa Viikki 2.11.2011 Pentti Vattulainen Säädöspohjaisia tehtäviä: kokoelmat Vapaakappalekirjastot Yleisten kirjastojen keskuskirjasto Maakuntakirjastot Varastokirjasto

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Päätös 1 (6) Dnro KKV/ KKV/453/ /2016 Julkinen versio

Päätös 1 (6) Dnro KKV/ KKV/453/ /2016 Julkinen versio Päätös 1 (6) 1 Asia... 2 2 Asian vireilletulo... 2 3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta... 2 4 Kilpailuoikeudellinen arviointi... 2 4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn... 2

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ Kysymykset 1. Kuka kirjastossanne hoitaa seuraavia tehtäviä? (kirjastonjohtaja / kirjastonhoitaja / kirjastovirkailija / joku muu kuka?) a. aineiston valinta b. tilattavan aineiston

Lisätiedot

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä

Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Tuotekortti pienyrityksen ja kaupan välisessä yhteistyössä Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina hanke Jukka Jokiranta FocusIt Consulting Oy 2010 Tuotekortti

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen

Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Sijoittaja- ja analyytikkotapaaminen Wulff-Yhtiöt - markkinajohtaja Suomessa 2009 myynti tuotteet toimisto atk-oheis yritysimago NASDAQ OMX alkaen 2000 WUF1V ainoa toimistomaailman alan listattu yritys

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä

Valtavalo Oy. LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Valtavalo Oy LED-valoputkilla energiatehokkuutta, ilmastonmuutoksen hillitsemista ja kansainvälistä businestä Ilmastonmuutoksesta liiketoimintaa 17.2.2016 TkT Simo Makkonen Hallituksen puheenjohtaja, Valtavalo

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPAN ALAN ENNAKOINTIKAMARI. PORIN YLIOPISTOKESKUS 12.11.2013 Johtaja Teijo Virtanen

KAUPAN ALAN ENNAKOINTIKAMARI. PORIN YLIOPISTOKESKUS 12.11.2013 Johtaja Teijo Virtanen KAUPAN ALAN ENNAKOINTIKAMARI PORIN YLIOPISTOKESKUS 12.11.2013 Johtaja Teijo Virtanen Sähköä ja tekniikkaa Satakunnassa jo yli 65 vuotta Liikevaihto 2012 n. 4 milj. Henkilökuntaa 25 Mekeltek Oy on yksi

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana

Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Käytännön kokemukset opinnäytteiden julkaisijana Tekijänoikeusseminaari 10.10.2008 Kustannuspäällikkö Outi Sisättö Tampereen yliopiston kirjasto Julkaisukeskus Esityksen pääkohdat Taustaksi Tunnuslukuja,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus

Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Paraisten kirjastopolku koulun ja kirjaston yhteistyösopimus Pyrimme kirjaston ja koulun tiiviin yhteistyön avulla tukemaan kouluissa tehtävää monipuolista lukuinnon ja -ilon edistämistyötä. Lisäksi haluamme

Lisätiedot

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi Jarmo Saarti Kokoelmista vapautetut aineistojen poistaminen kirjaston kokoelmista 1.11.2010 Kokoelmat kotona vai maailmalla? - kirjastojen kokoelmapolitiikan muutos säilyttäjästä saatavuuden varmistajaksi

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes

Pk-yrittäjien tunnelmia Nurmes Pk-yrittäjien tunnelmia 16.5.016 Nurmes Työllisten määrän muutos erikokoisissa yrityksissä vuosina 001 01 56000 46000 36000 43698 Lisäys yhteensä 108 886 - suuryritykset 7 164 - pk-yritykset 100 7 6000

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset

KDK:n ajankohtaiset kuulumiset KDK:n ajankohtaiset kuulumiset 17.5.2011 Valtakunnalliset museopäivät, Turku Tapani Sainio Kansalliskirjasto www.kdk2011.fi Kansallinen digitaalinen kirjasto parantaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

Hieroja kotiin, töihin, mökille

Hieroja kotiin, töihin, mökille 1 Hieroja kotiin, töihin, mökille Mikä on IisiUp Oy? 2 Iisi Up Oy on vuonna 2015 perustettu terveydenhoitoalan palveluita Minulle, Tänne, Nyt -periaatteella tarjoava yritys. Iisi Upin tehtävänä on tuoda

Lisätiedot

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015

KIRJAKORI 2014 Lastenkirjainstituutti toukokuu 2015 KIRJAKORI 214 Lastenkirjainstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää lasten- ja nuortenkirjallisuuden ja lastenkirjan kuvitustaiteen tuntemusta ja tutkimusta. Instituutin

Lisätiedot

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto

Kaupan digimurros. Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupan digimurros Juha Ilvonen HOK-Elanto Kaupanalan keskeisiä muutosvoimia tällä hetkellä Hidas talouskasvu Kilpailun lisääntyminen Sääntelyn purku Digitalisaatio Heikko ostovoimakehitys Kuluttajien

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS NRO 8.2/2015, LIITTEET

HANKINTASOPIMUS NRO 8.2/2015, LIITTEET LIITE 1: SOPIMUKSESSA MUKANA OLEVAT YHTEISÖT Sitovasti mukana olevat yhteisöt: KuntaPro Oy, www.kuntapro.fi Hämeenlinnan kaupunki, www.hameenlinna.fi Janakkalan kunta, www.janakkala.fi Hattulan Kunta,

Lisätiedot

Digiarkistosta palveluja kuluttajille Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy

Digiarkistosta palveluja kuluttajille Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy Digiarkistosta palveluja kuluttajille 29.9.2016 Kari Kaikkonen Mediatalo ESA Oy Etelä-Suomen Sanomat digitaalisena Kansalliskirjastossa Kansalliskirjasto on digitoinut Etelä-Suomen Sanomat ja sitä edeltäneet

Lisätiedot

Hunajasato 2012, markkinatilanne ja alan tulevaisuus muita ajankohtaisia asioita

Hunajasato 2012, markkinatilanne ja alan tulevaisuus muita ajankohtaisia asioita Hunajasato 2012, markkinatilanne ja alan tulevaisuus muita ajankohtaisia asioita Suomen Mehiläishoitajain Liitto 2011 Ari Seppälä ja Heikki Vartiainen SML ry. Tämän materiaalin tuottamiseen on saatu tukea

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

A n t t i Ap u n e n. Markkinointi

A n t t i Ap u n e n. Markkinointi GURU- A n t t i Ap u n e n J a r i Pa r a n t a i n e n Markkinointi TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kirjan kansi: Antti Apunen, Jari

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI

OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI OULUN KAUPUNGIN KIRJALLISUUSDIPLOMI Alakoulun tehtävävihko Tämän vihkon omistaa: Luokka: Listassa on 70 eri tehtävävaihtoehtoa. Yhdestä kirjasta tehdään yksi tehtävä. Sovi opettajan kanssa minkä tehtävän

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Stadium Team Sales seuramyynti, tervetuloa mukaan!

Stadium Team Sales seuramyynti, tervetuloa mukaan! LePa P03 varusteet Stadium Team Sales seuramyynti, tervetuloa mukaan! Parasta seurallesi Me Stadiumilla työskentelemme määrätietoisesti missiomme toteuttamiseksi; Haluamme inspiroida ihmisiä aktiiviseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet

Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Kotimaisen kasviproteiinin mahdollisuudet Hämeen valkuaisfoorumi Innovaatiotyöpaja 12.2.2016 Sanna Vähämiko Kasviproteiiniketjunhallinta-hanke Brahea-keskus, Turun yliopisto Brahea-keskus Turun yliopiston

Lisätiedot

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke

Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN KÄYTÄNNÖSSÄ Virva Nousiainen-Hiiri Helsingin kaupunginkirjasto 1.5.2012 SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET Työryhmän kokoukset kerran

Lisätiedot

Sähkökirjat Suomessa - missä ollaan ja mihin mennään

Sähkökirjat Suomessa - missä ollaan ja mihin mennään Sähkökirjat Suomessa - missä ollaan ja mihin mennään Sisältö Kustannusalan näkökulmia sähkökirjoihin Markkinat ja lukeminen Sähkökirjojen käyttö kirjastoissa Tekijänoikeudet Sähkökirjat ja kirjastot Tilanne

Lisätiedot

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen

Ennakkometadata - ONIX. 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata - ONIX 26.3.2009 Maarit Huttunen Ennakkometadata Tunniste + ennakkometadata tukee tiedon löytyvyyttä tiedonhauissa Ennakkometadata julkaisusta ennen julkaisun ilmestymistä Ajantasainen

Lisätiedot