Kirjavälityksen asiakaslehti 2/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirjavälityksen asiakaslehti 2/2009"

Transkriptio

1 Kirjavälityksen asiakaslehti 2/2009 P o d = k i r j a t a r p e e s e e n - p a l v e l u, l u e l i s ä ä

2 3 M i t ä h y ö t y j ä s a a t P o D = k i r j a t a r p e e s e e n p a l v e l u s t a? Kirja-aarteet päivänvaloon ja lukijoiden ulottuville PoD = Kirja tarpeeseen palvelu on Kirjavälityksen ja Hansaprintin uusi ja kätevä palvelu kirjan tuottamiseen tarvepohjaisesti. Palvelun avulla pääset käsiksi vanhoihin klassikkoteoksiin sekä saat myös valikoiman helposti lukijoiden ulottuville. Ei oo -myynti joutaa siis historiaan sillä nyt on saatu kansallinen hanke päätökseen ja palvelu valmiiksi! P o d = K i r j a t a r p e e s e e n - E S I M E R K i t Lisämyynti ja mahdollisuus vastata paremmin kuluttajan tarpeisiin Kirjat aina saatavilla ja sisällöt helposti päivitettävissä Kirjat myynnissä ilman varastoriskiä Kirjan elinkaarikustannuksen pienentäminen Kaikki kirjan jakelukanavat käytössä Klassikkoteokset ikuisesti saatavilla, painotuoreena Painoshallinnan vaivattomuus Ympäristöystävällinen Kirjavälitys on koordinoinut kansallista PoD -hanketta, jonka tavoitteena on ollut luoda Suomeen kotimainen palvelumalli kirjan tuottamiseksi tarpeen mukaan. Nyt palvelualusta toimii ja on tuotannossa, joten olemme valmiita käynnistämään uuden vaiheen kirjan myynnissä ja sen tuottamisessa. Palvelu on toteutettu yhteistyössä Hansaprintin kanssa ja se tarjoaa kustantajalle kotimaisen palvelualustan kirja kerrallaan tuotantoon. Verkkopalvelussa kustantajan kirjan tiedot ja niiden sisällöt liikkuvat sähköisesti ja luotettavasti. Kustantaja tuottaa aineistot PoD -formaatin mukaisesti, jotta ne soveltuvat digikoneella painettavaksi. Kirjan sisältö arkistoidaan digitaaliseen hyllyyn, jossa ne ovat painovalmiina tilausta odottamassa. Palvelun avulla kustantaja voi päivittää kirjan sisältöjä, ladata palveluun uusia sisältöjä ja tietysti seurata nimekkeiden menekkiä. PoD = Kirja tarpeeseen palvelu tuo klassikkoteokset takaisin saataville. Kirjavälitys välittää tuotetietopalvelun kautta tiedot saatavilla olevista PoD -nimekkeistä kaikkiin hankintakanaviin kirja- ja verkkokauppoihin, kirjastoihin sekä kouluihin. Ostaminen on helppoa, kun tietää, että PoD -nimekkeet saadaan toimituksiin viikon kuluttua niiden tilauksesta. PoD -kirja painetaan tilausten perusteella Hansaprintin toimesta. Palvelun myötä on siis mahdollista tuottaa kirja kerrallaan - enää kustantajan ei tarvitse arpoa uusintapainosten määriä tai sitoa rahaa kirjavarastoihin! PoD = Kirja tarpeeseen palvelun kautta saamme markkinoille myyntiin ja lukijoiden ulottuville myös loppuunmyydyt teokset. Ostaminen on vaivatonta kun painokset eivät lopu kesken. PoD -palvelun kautta on oiva tilaisuus laajentaa riskittömästi saatavilla olevien nimekkeiden määrää, tarjota lukijoille tuoretta tietoa ja kiinnostavia lukukokemuksia. Tehdään yhdessä lisämyyntiä! Tuula Pelkonen-Tiri Julkaisija: Kirjavälitys Oy Hakakalliontie 10, Hyvinkää puh Taitto: Parooninmäen Moukari Oy Painopaikka: SP-Paino Oy /2009 Uusi palvelu kattaa kirjan arvoketjun aina kirjan painamisesta kirjan jakeluverkostoon saakka. Uuden digitaalisen painotekniikan avulla voidaan tuottaa kirja asiakkaan tarpeen mukaan jopa yksi kirja kerrallaan. PoD palvelu pidentää kirjan elinkaarta ja helpottaa kirjan saatavuutta. Tämän lisäksi säästetään kirjan käsittelyyn liittyvissä logistiikka- ja varastointikuluissa. Miten kustantaja pääsee PoD = kirja tarpeeseen -palvelun käyttäjäksi? Kustantaja pääsee palvelun käyttäjäksi tekemällä PoD palvelusopimuksen Kirjavälityksen kanssa. Rekisteröitymislomakkeen voi täyttää Kirjavälityksen kotisivuilla. Sopimuksen kautta kustantaja saa käyttöön verkkopalvelun joka luo helpon ja nopean yhteyden PoD palvelun pariin. Verkkokauppa on yhteydessä Hansaprintin Hansabook järjestelmään jonka avulla kustantaja voi ladata kirja-aineistoja sekä hallinnoida PoD tuotteita. Verkkopalvelusta saat myös kaikki ajankohtaiset tiedot aina tilausten statusten seurannasta raportoinnin hallintaan. Helppoa ja kätevää sekä älykästä myyntiä Millainen on PoD-palvelun kirja? PoD -kirja on pehmeäkantinen ja sen kokoa ei ole rajoitettu. Kaikki kirjan ns. normaaliformaatit ovat käytössä. Kirja on painettu moderneilla painokoneilla ja sidottu automatisoidulla sidontalaitteistolla. Kansi on painettu vahvalle 240-grammaiselle kartongille ja päällystetty suojalakalla. Paino- ja K a l e v a l a ISBN *185 mm, 475 s. Otava V e s a H e i k k i n e n sidontalaatu vastaa hyvin nykyisiä kirjan laatukriteerejä. Tuotantolinja hyödyntää viivakooditekniikkaa joka yhdistää luotettavasti kansi- ja sisusaineistot toisiinsa. Kirjat aina saatavilla k i e l e n v o i m a Kieltä pidetään usein selviönä ja kielen yhteiskunnallista merkitystä vähätellään. Kielenkäyttö on kuitenkin jatkuvaa valitsemista ja valtapeliä. Kielessä me tunnemme ja tiedämme, opimme ja unohdamme, yhdymme ja eroamme, rakennamme ja tuhoamme. Mutta voiko kielen mahtia hallita? Olisiko aika herätä tarkastelemaan uusin silmin omia tekstejämme ja toistemme tekstejä? Kielen voima avaa polkuja kielitietoisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, uudenlaiseen kansan valtaan. Kirjassa pohditaan merkityksen ja hyvän kielen olemusta, kielen ja totuuden suhdetta sekä kriittistä lukutaitoa. Esimerkkejä tarjoutuu niin arkiteksteistä ja lehdistöstä kuin talouden, politiikan ja markkinoinninkin kielestä. Kirjassa on myös lyhyitä sanan- ja maailmanselityksiä, sanakirjan lisälehtiä, jotka avaavat yllättäviä näkökulmia mitä moninaisimpiin tekstiyhteiskuntamme ilmiöihin. Teos on hauskaa ja tarpeellista luettavaa kaikille kielestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille. Kirjavälityksen tietokannassa on tällä hetkellä yli nimekettä joista on loppuunmyytyjä. Loppuunmyydyistä hittituotteista on jatkuvasti kysyntää, johon ei ennen tätä ole pystytty vastaamaan. Mikä valtava potentiaali piileekään näissä tuotteissa. PoD palvelun avulla kirja on jatkuvasti saatavilla ja täten myös jatkuvasti myynnissä. K i e l e n v o i m a tekijä Heikkinen, Vesa ISBN *210 mm, 184 s. Gaudeamus k a n s i : A i m o K a t a j a m ä k i ISBN Ve s a H e i k k i n e n P r i n t O n D e m a n d k i r j a t a r p e e s e e n Kirjasta enemmän ja parempaa tietoa Kirjan jälleenmyyjien, verkkokauppojen ja myymäläjärjestelmien parantuneet tietokannat sekä tiedonhaut edesauttavat oikean ja täsmällisemmän tiedon löytämisessä. Kirjavälityksen omat verkkopalvelut kouluille, kirjastoille ja muille kirjan jälleenmyyjille tarjoavat valikoiman hallintaa ja ostamisen helppoutta. Kansallinen ONIX-formaatti on kirja-alan yhteinen vahva panostus kirjatiedon laadun ja sisällön parantamiseen. Standardin yhtenäistäminen tuo tehokkuutta ja selkiyttää oikean kirjatiedon tuottamista. HETEROTEHDAS L e e n a - M a i j a R o s s i T e l e v i s i o m a i n o n t a s u k u p u o l i t u o t a n t o n a G A U D E A M U S T e k s t i : P e t r i R a u d a s m a a H e t e r o t e h d a s tekijä Rossi, Leena-Maija ISBN A5, 252 s. Gaudeamus Formaattiin ja siihen liittyviin palveluihin voi tutustua ONIX-keskuksen kotisivuilta Kustantaja muistathan, hyvä informaatio lisää kirjan kysyntää! Kaikkia näitä apuvälineitä hyödyntämällä kirjan ostajalla niin ammattiostajalla kuin verkkokaupan asiakkaallakin on käytössä runsaasti ja helposti tietoa saatavilla olevasta kirjallisuudesta. Kirjan tilaaminen on vaivatonta Kirjavälityksen tilausvirrasta yli 85 % tulee Kirjavälitykseen sähköisessä muodossa. Nyt on hyvä mahdollisuus hyödyntää piilossa oleva kysyntä ja tarjota asiakkaille entistä enemmän niin klassikkoja, ajantasaista tietokirjallisuutta kuin vaikka runo- ja novellikokoelmia.

3 4 5 Tietokirjailijoista on erinomaista, jos heidän loppuunmyydyt kirjansa tulevat saataville. Vihdoin tässä asiassa ollaan liikkeellä. On tärkeää, että uusia, laillisia kirjallisuuden ostomahdollisuuksia syntyy. Tästä hyötyy koko ketju: tekijä, kustantaja ja jakeluporras. J u k k a - P e k k a P i e t i ä i n e n : T i e t o k i r j a i l i j a t j a P o D Toki meillä on muutamia reunaehtoja, mutta ne eivät ole sellaisia, jotka estävät tärkeän hankkeen etenemistä. Kirjailijajärjestöt ja Suomen Kustannusyhdistys ovat neuvotelleet PoD-kirjojen kirjailijasopimuksista. Ns. yhteisymmärrysmuistio on melkein valmis. PoD-hankkeessa kustantajien ja tekijöiden välillä on käyty avoimia ja rakentavia keskusteluja. Kustannusala on ollut perinteisesti herrasmiesten ala. Viime vuosina kustannusalan oligopolisoituminen ja suurten mediatalojen paine on kuitenkin luonut aika paljon epäluottamuksen henkeä. Viestintäalan kustantajilla on tekijänoikeuslainsäädännön uudistamisessa kova linja. Lainsäädäntöä tehdään yleensä heikomman osapuolen suojaksi. Meillä sitä halutaan purkaa. Meillä keskustelukulttuuri on erilainen kuin Ruotsissa, jossa tavoitteena on tekijöiden aseman vahvistaminen. Tekijöistä tuntuu, että jauhaudumme monikansallisten mediatalojen ja tekijänoikeuksien mitätöimiseen pyrkivien piraattien väliin. PoD-hanke on hieno poikkeus. Sitä on viety eteenpäin tavalla, jossa kaikki ymmärtävät toistensa perusteltuja huolia. Näistä keskusteluista meille on jäänyt hyvä maku. Tietokirjailijat ovat asiantuntijoita, joiden ansiotulo tulee usein monesta pienestä purosta. PoD-hanke voi olla yksi pieni uusi puro. PoD-kirjan julkaiseminen ei saa kuitenkaan rajoittaa tietokirjailijan muuta asiantuntijatyötä tai olla ristiriidassa tekijän muiden kustannussopimusten kanssa. Siksi asioista on sovittava. E d e s s ä p o d i m p i t u l e v a i s u u s Print On Demandista, tarvepainamisesta on puhuttu vähintään vuosikymmen. Radikaalia muutosta ei ole vieläkään tapahtunut, mutta nyt se aika alkaa olla edessä. Kirjan myynnin ennustaminen käy vuosi vuodelta vaikeammaksi. Kirjan kysyntä hajautuu yhä suuremmalle valikoimalle, kirjojen kokonaismyynti näyttää pienenevän eikä kirjavarasto hupene silmissä. Samaan aikaan yhä marginaalisemmat kirjat löytävät yleisönsä, mutta silti suurin osa lukijoista ei tunnu löytävän omaansa. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaikuttavat myös kirjanlukijoihin. Yhteisölliset hakupalvelut ja kehittyneet kirjakaupat tulevat auttamaan laajemman valikoiman pariin ja löytämään omakohtaisempia kirjoja. Tämä kehityssuunta edellyttää myös joustavampaa kirjankustannustoimintaa ja sisältöön pohjautuvaa kirjamarkkinointia. Aarteet aina saatavilla Kustantajien arkistot ovat täynnä aarteita, potentiaalisia myyntimahdollisuuksia - ja uusia ehdokkaita syntyy tänäkin syksynä. Aarteille löytyy kysyntää varsinaisen aktiivikauden jälkeenkin. PoDin täydellisimpänä tarkoituksena on pitää kirja saatavilla, lähes ikuisesti. Liiketoiminnan paineessa kirjan elinkaari on lyhentynyt pakon sanelemana: Uutta tulee varastoon jatkuvasti ja vanhat pitäisi saada pois alta, joskus hinnalla millä hyvänsä. Joustavammalla tuotantomallilla kirjan elinkaari voisi olla täysin kysyntää vastaava. Jopa 40 % painoksista jää myymättä PoDin myötä kirjan painamisen yksikkökustannus on lähes sama painosmäärästä riippumatta. Usein juuri painosmäärän optimointi on johtanut ylioptimistisiin painoksiin. Tavoitteena on kuitenkin ollut kustantaa myyvää T e k s t i : M i n n a K o k k a kirjallisuutta eikä kasvavia varastoja. Sanotaan, että 40 % painoksista jää myymättä. Ylisuureen ensipainokseen ja lopulta varastohävitykselliseen hintaeroosioon päädytään kuitenkin tahattomasti. Tulevaisuudessa kirjatuotanto voi seurata paremmin menekkiä ja minimoida ennusteriskiä. Kirja maksaa varastossa vuodessa 0,30 0,40 euroa kappaleelta. Haasteena ei ole siten niinkään myynti kuin varaston määrä ja joustamattomuus. Tarvepainamisen toinen tarkoitus on vähentää varastointia sekä parantaa saatavuutta ja ennen kaikkea kyseisen kustanteen tulosta. PoD auttaa pieni- ja keskimenekkisiä PoDista huolimatta, todelliset kärkikirjat painetaan edelleenkin perinteisesti suurina painoksina. Mutta nyt laskinta kannattaa virittää uuteen kaavaan varasto- ja nimekemääriltään suurimmassa kentässä: tuhannen - kahden tuhannen vuosimenekin kirjoilla. Näihin pieni- ja keskimenekkisiin kirjoihin kysynnän sirpaloituminen vaikuttaa mittakaavallisesti eniten. Mutta juuri niiden kohdalla PoD toimii parhaiten - tulosta parantaen. 100 Hansaprint Direct Oy (ent. Dark Oy) on painanut kirjoja digitaalisesti vuodesta Hansaprintin uuden automatisoidun HansaBookkirjatuotannon avulla painetaan pieniä ( kpl) kirjaeriä suuremman painoksen yksikköhinnalla. Kirjavälitys ja Hansaprint tarjoavat kokonaispalvelun kirjan tarvepohjaiseen tilaus-, painamis- ja toimitusprosessiin. Laajemmalla valikoimalla kasvua Valtaosan myynnistä ennustetaan tulevan muusta kuin ns. kärkikirjallisuudesta. Kirjan hakupalveluiden kehittyessä, valikoima ei koostu enää vain kirjakaupan hyllyvalikoimasta. Kehityksen myötä pienija keskimenekkiset kirjat tulevat löytämään uusia lukijoita luoden nk. paksuja häntiä. Tämän lisäksi pitkähäntäisyys eli ikuinen saatavuus ja laajempi valikoima luo mahdollisuuden kasvattaa kiinnostusta kirjan sisältöön ja löytää kaivattuja, suositeltuja teoksia. Aidommin sisältöön pohjautuva kirjamarkkinointi parantaa kirjan arvostusta ja hintaa sekä tekee kirjasta entistä kiinnostavamman ajanvietteen. Ja kaiken kaikkiaan, muutoksen suurimpana riskinä on - lisätä kannattavaa myyntiä. % m a h d o l l i s u u s e i k ä u h k a! Kirjavälitys selvitti suomalaisten kustantajien käsityksiä digitaalisten julkaisujen nykytilasta, tulevaisuuden näkymistä, sisällöstä sekä jakelusta Suomessa toukokuussa 2009 tehdyllä kyselyllä. NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Digitaalisista julkaisuista kustantajien julkaisusuunnitelmiin tekevät voimakkaasti tuloaan ladattavat ääni- ja tekstimuotoiset sisältökokonaisuudet sekä online-julkaisut. Kaikki kustantajat arvioivat näiden julkaisumuotojen lisäävän osuuttaan kustantajien liikevaihdosta vuoteen 2015 mennessä: suurista kustantajista (= liikevaihto > 20 milj.) yli 90% arvioi niille kasvua. Digitaaliset tallenteet niin äänikirjat kuin muutkin tallenteet näyttävät vakiinnuttavan asemansa kustantajien julkaisusuunnitelmissa ja kasvuodotukset niiden suhteen olivat maltilliset. Kuitenkin keskisuurista kustantajista (=liikevaihto 5-20 milj.) 86,4% arvioi äänikirja-tallenteiden osuuden liikevaihdostaan kasvavan vuoteen 2015 mennessä. Print On Demand-julkaisuja kustantajat pitivät kirjan saatavuutta parantavana vaihtoehtona. 61,6% kustantajista arvioi Print On Demand-julkaisujen lisäävän osuuttaan heidän liikevaihdostaan vuoteen 2015 mennessä. SISÄLTÖ Digitaalisten julkaisujen sisältö vaihtelee kustantajien arvioiden mukaan formaatin mukaan. Yleisen kirjallisuuden kauno-, lasten ja nuorten kirjoille kustantajat pitivät toimivimpina formaatteina äänikirjoja, sekä ladattavia että tallenteita. Tietokirjojen, sekä yleisen kirjallisuuden että oppimateriaalien, julkaisemiseen toimivimpina formaatteina pidettiin ladattavia tekstimuotoisia kirjoja, online-julkaisuja sekä muita kuin äänikirja-tallenteita. Print On Demand-julkaisuina arvioitiin julkaistavan sekä kauno- että tietokirjallisuutta. JAKELU Kustantajat pitivät verkkokauppaa sekä kustantajien omaa jakelua luontevimpina jakelukanavina digitaalisille julkaisuille formaattiin katsomatta. Digitaaliset sisältökokonaisuudet tarvitsevat digitaaliset jakelukanavat. Fyysisten tuotteiden tallenteiden ja Print On Demand-julkaisujen merkittävänä jakelijana kustantajat pitivät myös perinteistä kirjakauppaa. YHTEENVETO T e k s t i : S i r p a T i l l i Kyselyssä tuli selvästi esille, että kustantajien mielestä digitaaliset julkaisut ovat jatkossa merkittävä osa liiketoimintaa ja ne myös kasvattavat kustantajan liikevaihtoa sekä tavoittavat uutta lukijakuntaa. Suurin osa vastanneista ei uskonut digitaalisten julkaisujen uhkaavan perinteisen painetun kirjan asemaa.

4 6 7 Gummerus, joka on Suomen vanhin yleiskustantamo, perustettu vuonna 1872, on perustanut uuden sähköiseen liiketoimintaan keskittyvän osaston Gummerus Digitalin. Kehitysjohtaja Tiina Kristoffersson Gummerus Digitalista suosittelee kustantajia ottamaan PoD = kirja tarpeeseen palvelun käyttöön. Palvelu tarjoaa kustantajille asiakaslähtöisen mahdollisuuden tuottaa kirja tarpeen mukaan. G U M M E R U S N Ä K E E P R I N T O N D E M A N D I N M E R K I T T Ä V Ä N Ä O S A N A K I R J A - A L A N M U R R O S T A Palvelu tuo uutta etua kuluttajalle, kun kirjan saatavuus paranee. Kristoffersson nostaa esiin myös kirjojen painatukseen liittyvät kustannukset pelkästään varastointiin liittyy merkittäviä kustannuksia ja suuren painoksen varastossa makuuttaminen on yritykselle aina myös riski. Pääomaa ei pidä seisottaa varastossa, vaan hyödyntää dynaamisesti liiketoiminnan edistämiseksi. Kirjan suuri painos on riski valtaosalle nimekkeistä. Gummeruksella PoD valikoimaa ja muita asiaan liittyviä kysymyksiä varten on perustettu työryhmä. Työryhmään kuuluu Tiinan lisäksi tuotepäällikkö Annikka Heinonen ja tuotantopäällikkö Jan Blommendahl. Työryhmä on perustettu, koska PoD:ssä nähdään mahdollisuuksia kustantamolle. Työryhmä näkee PoD tuotannon osana sähköisen kustantamisen kenttää sekä palveluna kirjailijoille ja lukijoille. Kirjamarkkinat eivät enää ole sitä mitä ne olivat vuosia sitten kun kaikki lukivat Päätaloa, nyt voidaan tarjota esim. pienempilevikkistä runokirjaa. En usko revoluutioon, mutta uskon evoluutioon, en usko fyysisen kirjan kuolemiseen kertoo Tiina Kristoffersson. Pitkällä tähtäimellä sähköisen kirjan myynti varmasti nousee, uudet teknologiat tulevat mullistamaan kirjan kustantamisen. PoD palvelussa uutta on tuotantotekniikka, se mullistaa enemmän kustantajan ajattelutapaa, ei muuta kuluttajan tuotetta niinkään, itse tuote on edelleen fyysinen kirja. PoD parantaa kuluttajan mahdollisuuksia valikoida T i i n a K r i s t o f f e r s s o n v a s t a a G u m m e r u k s e n s ä h k ö i s e s t ä k u s t a n t a m i s e s t a itselleen sopivaa luettavaa. Tulevaisuudessa kirjoja on saatavissa eri formaateissa; sähköisinä, fyysisinä, audioina jne., uskoo Kristoffersson. Myös kirjojen myyntiaika pitenee (long-tail). Gummerus aikoo ottaa PoD valikoimaan aluksi noin 50 tuotteen valikoiman, jossa on mahdollisimman edustava valikoima kustantamon tuotteista. Tällä valikoimalla haetaan kokemuksia kuluttajilta ennen valikoiman laajentamista. PoD:n käyttömahdollisuuksista Gummeruksella ovat päällimmäisiksi nousseet klassikoiden uusintapainokset ja pienilevikkinen uutuustuotanto, esim. runot. Ensikokemusten jälkeen käyttöä mahdollisesti laajennetaan kohderyhmätuotantoon tms. PoD ei sovi jokaikiselle kirjalle. Mille kirjalle sopii perinteinen malli ja mille PoD, eri tuotantomalleja yhdistelemällä päästään varmasti parhaimpaan lopputulokseen. sanoo Tiina Kristoffersson. M U O V I T U S P A L V E L U A K I R J A S T O I L L E Kirjavälityksen muovituspalvelu muovittaa ja sovittaessa myös tarroittaa (sokkotarrat) kirjoja Kirjavälityksen sopimusasiakkaille. Muovituspalvelu tehdään Kirjavälityksen Hyvinkään logistiikkakeskuksessa koneellisesti. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Helena Hietalaan tai Sirpa Tilliin ja pyydä tarjous! K i r j a k a u p a t j a P r i n t o n D e m a n d Kysyimme Akateemisen Kirjakaupan johtajalta, Stig-Björn Nybergiltä sekä Suomalaisen Kirjakaupan ostojohtajalta, Kristiina Rantaselta näkemyksiä Print On Demand julkaisuista kirjakaupassa. MILLAISIA KIRJOJA TOIVOTTE PRINT ON DEMAND VALIKOIMIIN? Nyberg: Tämä lähtee asiakastarpeista ei kirjakauppias eikä kustantaja pysty sanomaan mitä kirjoja Print On Demandina tarvitaan. Rantanen: Yleensähän Print On Demand kirjoissa on kysymys yksittäiskappaleista, jotka kulut- Keravan kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Jari Paavonheimo on kirjoittanut kirjan Digitaalisen ja painetun rajalla: kirjoituksia kirjasta, digitaalisuudesta ja kirjastosta. Kysyimme häneltä mielipidettä Print On Demand julkaisuista kirjastoissa. MILLAISIA KIRJOJA TOIVOTTE PRINT ON DEMAND VALIKOIMIIN? Klassikoita, joista painokset ovat loppu. Vähälevikkistä kirjallisuutta, kuten runoutta ja näytelmiä. Aineistoa, jonka kysyntä on satunnaista. MITEN ARVELETTE PRINT ON DEMAND KIRJOJEN VAIKUTTAVAN KIRJASTOJEN PALVELUIHIN? Print On Demand toivottavasti vahvistaa mallia, jossa teksti on ennen tilausta digitaalisessa muodossa maksuttomasti tutustuttavana, kokonaan tai osittain, jatkuvasti tai määräajan. Esimerkiksi Chris Andersonin - syksyllä suomeksi ilmestyvä - kirja Free oli ilmestyessään ensin vapaasti verkossa taja haluaa esim. loppuunmyydyt kirjat. Kustantajien tehtävä on luoda Print On Demand kirjavalikoimaa. Valikoimaa tulee olla paljon, painoksethan kuitenkin ovat usein pieniä. MITEN ARVELETTE PRINT ON DEMAND KIRJOJEN VAIKUTTAVAN KIRJAKAUPPOJEN KAUPAN- KÄYNTIIN JA PALVELUIHIN? Nyberg: Jos pystymme toimittamaan kaikki ne loppuunmyydyt kirjat, joita asiakkaat kysyvät, palvelumme parantuu ja myyntimme voi jopa nousta jonkun verran. j a P r i n t o n D e m a n d jonkin aikaa, äänikirjaversio on vapaasti verkossa jatkuvasti ja painettu maksaa. Tämä toimivalta vaikuttava bisnesmalli voisi tuoda lisäulottuvuutta myös kirjaston aineistovalintaan. Nythän kirjat usein valitaan kustantajan esittelytekstin perusteella. Maksuttomat verkkoversiot ovat tärkeitä, jotta kirjastot ja asiakkaat saavat tietää kirjoista. Print On Demandin ongelma voisikin olla, että kysyntää ei synny, koska kirjan fyysinen läsnäolo puuttuu. Uudessa-Seelannissa Waikaton yliopiston tutkimushankkeessa on kehitetty kolmiulotteisia visualisointeja kirjoista. Tavoitteena on ollut luoda lukijalle tunne, että hän pitää kädessään todellista kirjaa. Tällaiselle kehittämistyölle on runsaasti tilaa. Toimivan Print On Demand-konseptin avulla kirjasto voisi vähentää sellaisen kirjallisuuden suoraa hankintaa, jonka kysynnän kirjasto arvioi jäävän vähäiseksi. Print On Demand voisi tulevaisuudessa toteutua myös siten, että kirjaston olisi mahdollista entistä Rantanen: Toivomme, että voimme kaupallistaa palvelun ja että kirja tulee entistä mielenkiintoisemmaksi kuluttajille, esim. lahjana. Kustantajahan voi ottaa Print On Demandina nopeastikin pienen painoksen, jos ei kannata painaa useampaa tuhatta kappaletta (myös vaikka uutta valikoimaa täydentävän painoksen). Toisaalta kauppa saa nopeasti haluamastaan kirjasta pienen painoksen, joka muutoin ei olisi mahdollista. MITEN KIRJAKAUPPANNE AIKOO KERTOA ASIAKKAILLEEN PRINT ON DEMAND TUOTTEISTA? Nyberg: Kerromme siitä nettisivuillamme, mainoksiemme yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa. Rantanen: Kerromme tietenkin asiakkaillemme tästä mahdollisuudesta myymälässä tässä korostuu erityisesti myyjän rooli myyntitilanteessa, varsinkin alkuvaiheessa. K i r j a s t o t paremmin tukea ihmisten omaa tuottamista. Kirja voitaisiin ehkä painaa paikallisessa kirjastossa. Tällaisilla kirjoilla on usein erityistä merkitystä ihmiselle itselleen ja heidän lähipiireilleen, mutta kirjaston kokoelmien kannalta ne eivät välttämättä ole kiinnostavia. Print On Demand mahdollistaa myös kirjojen yksilöllisen räätälöinnin. MITEN KIRJASTONNE AIKOO KERTOA ASIAKKAILLEEN PRINT ON DEMAND KIRJOISTA? Print On Demand toimintamallin kehittyessä kirjastojen olisi panostettava tarjonnan esittelyyn verkossa. Jos asiakkaan on tulevaisuudessa mahdollista tuottaa itse kirja kirjaston avulla, se olisi varmasti mukava uutinen monille harrastajakirjoittajille.

5 P a l v e l u k s e s s a n n e Petri Tuula Sirpa Helena Heidi Jouko Logistiikkapalvelut Kirjavälityksen myyntitiimi Hankintapalvelut kaupoille ja kirjastoille Hankintapalvelut peruskouluille Petri Raudasmaa puh Tuula Pelkonen-Tiri palvelujohtaja puh Sirpa Tilli puh Jouko Jokinen puh Heidi Leppäaho gsm Helena Hietala asiakkuuspäällikkö puh Me välitämme

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr

Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta. Pirjo Rautianen / Moguli pr Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta Pirjo Rautianen / Moguli pr 1 Sähköinen julkaiseminen tietokirjailijan näkökulmasta -tutkimuksen on ideoinut ja toteuttanut uusmediatutkija, FM Pirjo

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA:

7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: 1/2009 Vaikeuksissa hyvät ideat virtaavat. näkemystä taantumasta 7+ OSUVAN VIESTINNÄN MENESTYSTARINOITA: ME NAISET, BMW, HARTELA, MASKU... MAIJA MALLIKAS, mitä mieltä sinä olet? Vastaa: www.hansaprint.fi/mielipide

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto

OTA-kirjasto E 3. Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA. Diplomityö. Harri Leinikka. ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Kirjasto OTA-kirjasto E 3 Espoo 2005 YLIOPISTOT KUSTANTAJINA Diplomityö Harri Leinikka Teknillinen

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9

ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 41:2002 2 (42) ISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 9 Selvitys kirjastoalan osaamisen ja resurssien kaupallisista hyödyntämismahdollisuuksista isbn: 952-442-166-6

Lisätiedot

Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen.

Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen. Vuosi, jona Alma Media keskittyi olennaiseen. Sisältö Avainluvut 3 Kirje toimitusjohtajalta 4 Vuosi lyhyesti 6 Strategia 7 Segmenttitulokset 8 Talous ja tulos 10 Mediatoimiala 12 Markkinapaikat 16 Journalistin

Lisätiedot

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Pk-yritys 2.0 - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa 1 VILLE SAARIKOSKI 2 Julkaisija: TIEKE

Lisätiedot

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan

Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan Pikaopas B2B verkkokaupan maailmaan CASE: LVI-TUKKU Pentti toimitusjohtaja Sirpa myynnin assistentti Erkki myyjä Sähköinen tuotetiedon hallinta tehostaa myyntiä Laadukas, helposti saatavilla oleva tuotetieto

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Vapa Media -julkaisu

Vapa Media -julkaisu MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen. Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä trendiraportti koostuu

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi.

Asiakas ottaa vallan DIGITALISOITUMINEN muuttaa näkymiä. Asiakkaat eivät enää pelkää ostaa verkosta. Nyt on alkanut asiakkaan aikakausi. Valmistamme Suomessa biohajoavia golftiitä ja viemme niitä yli 20 maahan. Aki Kuivaniemi johtaa menestyvää firmaa nimeltä Golf Coat Oy. ROPO GARDEN Tuotteita Ruotsista kotiin ja puutarhaan. UHKA LÄNNESTÄ

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Turku School of Economics and Business Administration ELEKTRONINEN KAUPANKÄYNTI Tietojärjestelmätiede: JO9 Seminaarityö Laatijat: Jani Leino 7662 Markus Olenius 7708 Ohjaaja: Kalle

Lisätiedot

I n t e r v a l l i 1 2007

I n t e r v a l l i 1 2007 Intervalli 1 2007 Intervalli 2007 Musiikkikirjastoalan aikakausjulkaisu ISSN 1796-7392 20. vuosikerta Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry PL 148, 01301 Vantaa www.kaapeli.fi/~musakir musakir@kaapeli.fi

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot