2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT. a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT. a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201-0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;"

Transkriptio

1 2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT Huomautus. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä tai 020, ihmisravinnoksi soveltumattomina; b) eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 05 tai 3002); c) eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (5 ryhmä). Lisähuomautuksia. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan: a) ilmaisulla "nautaeläinten ruhot" alanimikkeissä ja teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen, muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, niiden on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; ruhossa on oltava etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 0 paria kylkiluita; b) ilmaisulla "nautaeläinten puoliruhot" alanimikkeissä ja tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; puoliruhossa on oltava puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 0 kylkiluuta; c) ilmaisulla "saman ruhon neljännekset" alanimikkeissä ja kokonaisuutta, joka koostuu: - etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 0 kylkiluuta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 3 kylkiluuta, tai - etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 5 kylkiluuta ja joissa on koko kylki ja rinta irrottamatta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 8 poikki leikattua kylkiluuta. Etuneljännekset ja takaneljännekset, jotka muodostavat saman ruhon neljännekset, on esitettävä tullille yhdessä ja määrältään tasalukuisina; lisäksi etuneljännesten kokonaispainon on oltava sama kuin takaneljännesten kokonaispainon. Lähetyksen kahden osan välinen painoero on kuitenkin sallittu, jos ero ei ole suurempi kuin 5 prosenttia painavamman osan painosta (etuneljännekset tai takaneljännekset); d) ilmaisulla "erottamattomat etuneljännekset" alanimikkeissä ja ruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 paria kylkiluita, mutta enintään 0 paria kylkiluita (neljän ensimmäisen kylkiluuparin on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman; e) ilmaisulla "erotetut etuneljännekset" alanimikkeissä ja puoliruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 kylkiluuta, mutta enintään 0 kylkiluuta (neljän ensimmäisen kylkiluun on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman; f) ilmaisulla "erottamattomat takaneljännekset" alanimikkeissä ja ruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman; g) ilmaisulla "erotetut takaneljännekset" alanimikkeissä ja puoliruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen tai ohuine kuvelihoineen taikka niitä ilman; Tammikuu 205 TKK II: 02 -

2 h). leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimillä "etuneljänneksen selkäosa" (crop) ja "niska ja etuselkä sekä lapa" (chuck and blade) alanimikkeessä sellaista etuneljänneksen selkäosaa, johon kuuluu lavan yläosa ja joka on erotettu etuneljänneksestä palana, jossa on vähintään 4, mutta enintään 0 kylkiluuta, leikkaamalla suoraviivaisesti sen kohdan kautta, jossa ensimmäinen kylkiluu liittyy ensimmäiseen rintalastan jaokkeeseen, pallean kiinnityskohtaan saakka kymmenennen kylkiluun kohdalla; 2. leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimellä "rinta" (brisket) alanimikkeessä etuneljänneksen alaosaa, johon kuuluvat rinnan kärkiosa ja rinnan keskiosa sekä rintaontelon sisäseinämää sisältävät muut rinnan osat. B. Tämän ryhmän lisähuomautuksen A kohdan a-g alakohdissa tarkoitetut tuotteet voidaan esittää tullille selkärankoineen tai ilman sitä. C. Määritettäessä lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai poikki leikattujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. Jos selkäranka on poistettu, otetaan huomioon vain sellaiset kokonaiset tai poikki leikatut kylkiluut, jotka olisivat muutoin olleet suoraan kiinni selkärangassa. 2. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "ruhot ja puoliruhot" alanimikkeissä ja teurastettujen kesyjen sikojen ruhoja, joista on laskettu veri ja poistettu sisälmykset, harjakset ja sorkat. Puoliruho saadaan halkaisemalla kokoruho kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman kohdalta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen kohdalta tai sitä pitkin. Nämä ruhot tai puoliruhot voivat olla päineen, leukalihoineen, raajoineen, kylkirasvoineen, munuaisineen, saparoineen, palleoineen tai niitä ilman. Puoliruhot voivat olla myös selkäytimineen, aivoineen, kielineen tai niitä ilman. Emakoiden kokoruhot ja puoliruhot voivat olla nisineen (maitorauhasineen) tai niitä ilman; b) "kinkku" alanimikkeissä , , 020 ja puoliruhon takaosaa (peräosaa) luineen, mutta myös raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman. Kinkku on erotettu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viimeinen lannenikama; c) "etuosa" alanimikkeissä , , ja puoliruhon etupäätä (päänpuoleista osaa) luineen, ilman päätä, mutta myös leukalihoineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman. Etuosa on katkaistu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viides selkänikama. Etuosan yläosaa (etuselkä), myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, pidetään selän palana, kun se on erotettu etuosan alaosasta (vatsanpuoleinen osa) leikkaamalla enintään juuri selkärangan alapuolelta; d) "lapa" alanimikkeissä , , ja etuosan alaosaa luineen, myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman. Erikseen tullille esitetty lapaluu siihen kiinnittyneine lihaksineen luokitellaan tähän alanimikkeeseen lavan osana; e) "selkä" alanimikkeissä , , ja puoliruhon yläosaa, joka ulottuu ensimmäisestä kaulanikamasta häntänikamiin, luineen, mutta myös sisäfileineen, lapaluineen, nahanalaisine rasvoineen, kamaroineen tai niitä ilman. Selkä erotetaan puoliruhon alaosasta leikkaamalla juuri selkärangan alapuolelta; f) "kylki ja kuve" alanimikkeissä , , ja puoliruhon alaosaa, joka sijaitsee kinkun ja lavan välissä ja jonka kylkiosaa kutsutaan myös lihaskudosta sisältäväksi silavaksi, myös luuttomana, mutta kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen; g) "pekonipuolikas" alanimikkeessä sian puoliruhoa ilman päätä, poskia, kurkkua, raajoja, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa; h) "kinkuton pekonipuolikas" alanimikkeessä pekonipuolikasta ilman kinkkua, myös luuttomana; 02-2 Tammikuu 205 TKK II:

3 ij) "etuosaton pekonipuolikas" alanimikkeessä pekonipuolikasta ilman etuosaa, myös luuttomana; k) "keskiosa" alanimikkeessä pekonipuolikasta ilman kinkkua ja etuosaa, myös luuttomana. Alanimikkeeseen kuuluvat myös keskiosasta paloitellut palat, joissa on selän sekä kyljen ja vatsan kudosta luonnollisessa suhteessa paloittelemattomaan keskiosaan nähden. B. Edellä 2 lisähuomautuksen A kohdan f alakohdassa määritellyt palojen osat kuuluvat samoihin alanimikkeisiin ainoastaan, jos niissä on jäljellä kamara ja nahanalainen rasva. Jos palat, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 020 ja sekä 020 3, , ja , on leikattu pekonipuolikkaista, joista 2 lisähuomautuksen A kohdan g alakohdassa mainitut luut on jo poistettu, leikkauslinjojen on oltava 2 lisähuomautuksen A kohdan b, c ja d alakohdassa määriteltyjen leikkauslinjojen mukaisia; näiden palojen tai niiden osien on joka tapauksessa sisällettävä luita. C. Alanimikkeiden ja on erityisesti sisällettävä kesyn sian päät tai pään puolikkaat, myös ilman aivoja, poskia tai kieltä ja niiden osia. Pää katkaistaan puoliruhosta seuraavasti: - kallon suuntaisella suoralla viillolla, tai - ensin kallon suuntaisella viillolla silmien tasolle ja sitten vinosti pään etuosaan asti, niin että leukalihat jäävät kiinni puoliruhoon. Poskia, kärsää ja korvia ja päässä olevaa lihaa, erityisesti pään takaosan lihaa, pidetään pään osina. Erikseen tullille esitetyt etuosan luuttoman lihan palat (kaulapalat, leukalihat, tai leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa) kuuluvat kuitenkin alanimikkeeseen , , tai tapauksesta riippuen. D. Alanimikkeissä ja tarkoitetaan ilmaisulla "siansilava" rasvaista kudosta, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; rasvaisen kudoksen painon on oltava joka tapauksessa suurempi kuin kamaran paino. Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös siansilava, josta kamara on poistettu. E. "Kuivattuina tai savustettuina" tuotteina pidetään alanimikkeissä 020 3, , sekä tuotteita, joissa veden ja proteiinin välinen suhdeluku (typpipitoisuus x 6,25) lihassa on enintään 2,8. Typpipitoisuus määritetään ISO-menetelmän n:o mukaisesti. 3. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "ruhot" alanimikkeissä , , , , ja teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen tai muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, raajojen on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; b "puoliruhot" alanimikkeissä , , , , ja tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; c) "lyhyet etuneljännekset" alanimikkeissä , , ja ruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; ruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita; d) "lyhyet etuneljännekset" alanimikkeissä , , ja puoliruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; puoliruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta; e) "kyljysrivi ja satula" alanimikkeissä , , ja ruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paistit ja lyhyet etuneljännekset, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 paria kokonaisia tai poikkileikattuja kylkiluita; Tammikuu 205 TKK II: 02-3

4 f) "kyljysrivi ja satula" alanimikkeissä , , ja puoliruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paisti ja lyhyt etuneljännes, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 kokonaista tai katkaistua kylkiluuta; g) "paistit" alanimikkeissä , , ja ruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paistit on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa; h) "paistit" alanimikkeissä , , ja puoliruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paisti on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa. B. Määritettäessä 3 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai katkaistujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. 4. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "luulliset siipikarjan palat" alanimikkeissä , , , , , , , ja mainittuja paloja kaikkine luineen. Edellä a alakohdassa mainitut siipikarjan palat, joiden luista osa on poistettu, kuuluvat alanimikkeeseen , , , , , , , , , , , tai ; b) puolikkaat alanimikkeissä , , , , , , , ja siipikarjan ruhojen puolikkaita, jotka on saatu halkaisemalla ruho pitkittäin selkärangan ja rintalastan suuntaisesti; c) neljännekset alanimikkeissä , , , , , , , ja koipi-reisien neljänneksiä tai rintojen neljänneksiä, jotka on saatu halkaisemalla puolikas poikittain; koipi-reisien; d) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä alanimikkeissä , , , , , , , ja siipikarjan paloja, jotka koostuvat olkaluusta, värttinäluusta, kyynärluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista.siivenkärki, johon kuuluvat ranneluut, voi olla poistettu tai poistamatta. Palat on leikattava nivelten kohdalta; e) rinnat alanimikkeissä , , , , , , , ja siipikarjan paloja, jotka koostuvat rintalastastaja molemmille puolille jakautuvista kylkiluista ja niitä ympäröivistä lihaksista; f) koipi-reisipalat alanimikkeissä , , , , , ja siipikarjan paloja, jotka koostuvat reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta; g) "kalkkunan koivet" alanimikkeissä ja kalkkunan paloja, jotka koostuvat koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta; h) "kalkkunan koipi-reisipalat, muut kuin koivet" alanimikkeissä ja kalkkunan paloja, jotka koostuvat reisiluusta ja sitä ympäröivistä lihaksista tai reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta; ij) "puhdistetut hanhet tai ankat" alanimikkeissä ja , ja kynittyjä ja täysin puhdistettuja ankkoja ja hanhia, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, joista ruhoon kuuluvat luut (rintaluu, kylkiluut, selkäranka ja ristiluu) on poistettu, mutta joissa on jäljellä reisiluut, koipiluut ja olkaluut. 5. Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettavat tullit ovat seuraavat: a) sekoituksista, joissa yhden aineosan osuus on vähintään 90 painoprosenttia, kannetaan tähän aineosaan sovellettavaa tullia; b) muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin Tammikuu 205 TKK II:

5 6. a) Kypsentämättömät maustetut lihat kuuluvat 6 ryhmään. Ilmaisulla "maustettu liha" tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla; b) Nimikkeen 020 tuotteet, joihin on lisätty maustetta valmistuksen aikana, luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos mausteen lisääminen ei ole muuttanut tuotteiden luonnetta. 7. Alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä ' lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään,2 painoprosenttia edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen. Alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään,2 painoprosenttia Naudanliha, tuore tai jäähdytetty (TN084) (TN70): ruhot ja puoliruhot: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut: ruhot, paino vähintään 80 kg mutta enintään 300 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, 5 kg, ja puoliruhot, paino vähintään 90 kg mutta enintään 50 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) muut 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut palat, luulliset: saman ruhon neljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut: saman ruhon neljännekset, paino vähintään 90 kg mutta enintään 50 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, erottamattomat tai erotetut etuneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+4,4 eur/00 kg, 3, muut: erotetut etuneljännekset, paino vähintään 45 kg mutta enintään 75 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) 2,8+4,4 eur/00 kg, 3, muut 2,8+4,4 eur/00 kg, 3, erottamattomat tai erotetut takaneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+22,2 eur/00 kg, 3, muut: erotetut takaneljännekset, paino vähintään 45 kg, mutta enintään 75 kg (vähintään 38 kg mutta enintään 68 kg leikattujen palojen osalta, joita kutsutaan nimellä "Pistola"), rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) 2,8+22,2 eur/00 kg, 3, muut 2,8+22,2 eur/00 kg, 3, 5 Tammikuu 205 TKK II: 02-5

6 muut: korkealaatuinen liha 2,8+265,2 eur/00 kg muut 2,8+265,2 eur/00 kg luuton liha: korkealaatuinen liha 2,8+303,4 eur/00 kg, 3, puhvelin liha 2,8+303,4 eur/00 kg, 3, muut 2,8+303,4 eur/00 kg, 3, Naudanliha, jäädytetty (TN084) (TN70): ruhot ja puoliruhot: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut palat, luulliset: saman ruhon neljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) erottamattomat tai erotetut etuneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (Aluokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0+994,5 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) erottamattomat tai erotetut takaneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: korkealaatuinen liha 2,8+265,3 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+265,3 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) luuton liha:, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, Tammikuu 205 TKK II:

7 etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kunkin neljänneksen ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä palana: korkealaatuinen liha 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (Aluokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 +554,3 eur/000 kg (094058)(CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) leikatut palat, joita kutsutaan nimillä "etuneljänneksen selkäosa" (crop), "niska ja etuselkä sekä lapa" (chuck and blade) ja "rinta" (brisket) (NC022): korkealaatuinen liha 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (Aluokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+22, eur/00kg; K:20, ,3 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) Tammikuu 205 TKK II: 02-7

8 muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: korkealaatuinen liha 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: puhvelin liha: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, ,8+304, eur/00kg; tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten K:20,0 (094003) (CD56) K:20,0 (094057) (CD65); lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+304, eur/00kg; K:20,0+238,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, ,8+304, eur/00kg; tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten K:20,0 (094003) (CD56) K:20,0 (094057) (CD65); lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+304, eur/00kg; K:20, ,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56), 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty (TN084) (TN70): tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot: 02-8 Tammikuu 205 TKK II:

9 kesyä sikaa 53,6 eur/00 kg; K:268,0 eur/000kg (09022) muuta kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: kesyä sikaa: kinkku ja sen palat 77,8 eur/00 kg; K:389,0 eur/000 kg (09023) lapa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) muuta muut: kesyä sikaa: etuosa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) selkä ja sen palat, luulliset 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023); K:0 (0909) kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat 46,7 eur/00 kg; K:233,0 eur/000 kg (09023) muut: luuttomat: sisäfilee, erikseen tullattuna 86,9 eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (0908) selkä ja sen palat, ei kuitenkaan sisäfilee erikseen tullattuna: selkä 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) palat 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) kinkku 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) muu 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muut 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muuta jäädytetty: ruhot ja puoliruhot: kesyä sikaa 53,6 eur/00 kg; K:268,0 eur/000 kg (09022) muuta kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: kesyä sikaa: Tammikuu 205 TKK II: 02-9

10 kinkku ja sen palat 77,8 eur/00 kg; K:389,0 eur/000 kg (09023) lapa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) muuta muu: kesyä sikaa: etuosa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) selkä ja sen palat, luulliset 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat 46,7 eur/00 kg; K:233,0 eur/000 kg (09023); K:0(0909) muut: luuttomat: selkä ja sen palat, ei kuitenkaan sisäfilee erikseen tullattuna: selkä 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) palat 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038)(CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) muu: sisäfilee, erikseen tullattuna 86,9 eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (0908) kinkku 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) muu 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muut 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muuta Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty (TN084) (TN70): karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt: kesyä karitsaa 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot: kesyä lammasta 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) 02-0 Tammikuu 205 TKK II:

11 muuta 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut palat, luulliset: lyhyet etuneljännekset: kesyä lammasta 2,8+9,9 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+9,9 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula: kesyä lammasta 2,8+88,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+88,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit: kesyä lammasta 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8 +222,7 eur/00 kg; K:0(09206) (CD382) muut: kesyä lammasta 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuton liha: kesyä lammasta: karitsaa 2,8 +3,8 eur/00 kg; K:0(09278)(CD382) muuta 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) muuta: karitsaa 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muuta 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt: kesyä karitsaa 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muu lampaanliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot: kesyä lammasta 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut palat, luulliset: lyhyet etuneljännekset: kesyä lammasta 2,8+90,2 eur/00 kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+90,2 eur/00 kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula: kesyä lammasta 2,8+4,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+4,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit: kesyä lammasta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut: Tammikuu 205 TKK II: 02 -

12 kesyä lammasta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuton liha: karitsaa: kesyä lammasta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muuta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muuta: kesyä lammasta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) muuta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) vuohenliha: tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) lyhyet etuneljännekset 2,8+9,9 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula 2,8+88,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut: luulliset palat 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuttomat palat: vohlanliha (TN075) 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muu 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) jäädytetty: ruhot ja puoliruhot 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) lyhyet etuneljännekset 2,8+90,2 eur/00 kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula 2,8+4,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut: luulliset palat 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuttomat palat: vohlanliha (TN075) 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muu 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty (TN084) (TN70): tuore tai jäähdytetty 5, jäädytetty 5, Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (TN70): nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: 02-2 Tammikuu 205 TKK II:

13 pallealiha ja kuveliha (TN084): korkealaatuinen 2,8+303,4 eur/00 kg muu 2,8+303,4 eur/00 kg muut (TN084) nautaa, jäädytetyt: kieli (TN084) maksa (TN084) muut: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: pallealiha ja kuveliha (TN084): korkealaatuinen: kuveliha, kokonainen 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56); K:4,0 (094020) (CD227) muu 2,8+304, eur/00kg; muu: kuveliha, kokonainen: jalostettavaksi tarkoitettu: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+304, eur/00kg; K:20, ,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:4,0 (094020) (CD227); K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56); K:4,0 (094020) (CD227) muu: jalostettavaksi tarkoitettu: Tammikuu 205 TKK II: 02-3

14 tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+304, eur/00kg; K:20, ,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut (TN084) sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt (TN084): kesyä sikaa muuta sikaa, jäädytetyt: maksa (TN084): kesyä sikaa muuta muut (TN084) muut, tuoreet tai jäähdytetyt: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia (TN084) 6, lammasta tai vuohta (TN084) muut, jäädytetyt: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia (TN084) 6, lammasta tai vuohta (TN084) Nimikkeen 005 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (TN084) (TN70): kanaa: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65- prosenttista kanaa), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa) 26,2 eur/00 kg; K:3,0 eur/000 kg (094067) (CD66) 29,9 eur/00 kg; K:49,0 eur/000 kg (094067) (CD66) 32,5 eur/00 kg; K:62,0 eur/000 kg (094067) (CD66) 29,9 eur/00 kg; K:49,0 eur/000 kg (094067) (CD66), Tammikuu 205 TKK II:

15 kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65- prosenttista kanaa), tai muussa muodossa 32,5 eur/00 kg; K:62,0 eur/000 kg (094067) (CD66) paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt: palat: luuttomat 02,4 eur/00 kg; K:52,0 eur/000 kg (094068) (CD66) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 35,8 eur/00 kg; K:79,0 eur/000 kg (094068) (CD66) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094068) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094068) (CD66) rinta ja sen palat 60,2 eur/00 kg; K:30,0 eur/000 kg (094068) (CD66) koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg; K:23,0 eur/000 kg (094068) (CD66) muut 00,8 eur/00 kg; K:504,0 eur/000 kg (094068) (CD66) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt: palat: luuttomat 02,4 eur/00 kg; K:795,0 eur/000 kg (094069) (CD66); K:0 (09442) (CD6) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 35,8 eur/00 kg; K:79,0 eur/000 kg (094068) (CD66) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094068) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094068) (CD66) rinta ja sen palat 60,2 eur/00 kg; K:0(09442) (CD6) koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg; K:23,0 eur/000 kg (094068) (CD66) muut 00,8 eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg kalkkunaa: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa) 34,0 eur/00 kg; K:70,0 eur/000 kg (094070) (CD66), 3 Tammikuu 205 TKK II: 02-5

16 kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73- prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73- prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa 37,3 eur/00 kg; K:86,0 eur/000 kg (094070) (CD66) 34,0 eur/00 kg; K:70,0 eur/000 kg (094070) (CD66) 37,3 eur/00 kg; K:86,0 eur/000 kg (094070) (CD66) paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt: palat: luuttomat 85, eur/00 kg; K:425,0 eur/000 kg (094070) (CD66) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 4,0 eur/00 kg; K:205,0 eur/000 kg (094070) (CD66) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094070) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094070) (CD66) rinta ja sen palat 67,9 eur/00 kg; K:339,0 eur/000 kg (094070) (CD66) koipi-reisipalat ja niiden palat: koivet ja niiden palat 25,5 eur/00 kg; K:27,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 46,0 eur/00 kg; K:230,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 83,0 eur/00 kg; K:45,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt: palat: luuttomat 85, eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6); K:0 (094422) (CD6) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 4,0 eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6); K:0 (094422) (CD6) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094070) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094070) (CD66) rinta ja sen palat 67,9 eur/00 kg; K:339,0 eur/000 kg (094070) (CD66) koipi-reisipalat ja niiden palat: 02-6 Tammikuu 205 TKK II:

17 koivet ja niiden palat 25,5 eur/00 kg; K:27,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 46,0 eur/00 kg; K:230,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 83,0 eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6); K:0 (094422) (CD6) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg ankkaa: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 85- prosenttista ankkaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63- prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63- prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa 38,0 eur/00 kg 46,2 eur/00 kg 5,3 eur/00 kg 46,2 eur/00 kg 5,3 eur/00 kg rasvainen maksa ("foie gras"), tuore tai jäähdytetty muu, tuore tai jäähdytetty: palat: luuttomat 28,3 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 56,4 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 5,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg puhdistettua ankkaa 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa, muu kuin rasvainen maksa ("foie gras") 6, muut 8,7 eur/00 kg muu, jäädytetty: palat: luuttomat 28,3 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 56,4 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 5,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg puhdistettua ankkaa 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa: rasvainen maksa ("foie gras") muu 6,4 Tammikuu 205 TKK II: 02-7

18 muut 8,7 eur/00 kg hanhea: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, 45, eur/00 kg päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, 48, eur/00 kg sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75- prosenttista hanhea), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, 45, eur/00 kg päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, 48, eur/00 kg sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75- prosenttista hanhea), tai muussa muodossa rasvainen maksa ("foie gras"), tuore tai jäähdytetty muu, tuore tai jäähdytetty: palat: luuttomat 0,5 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 52,9 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 86,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 69,7 eur/00 kg puhdistettua hanhea 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa, muu kuin rasvainen maksa ("foie gras") 6, muu 8,7 eur/00 kg muu, jäädytetty: palat: luuttomat 0,5 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 52,9 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 86,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 69,7 eur/00 kg puhdistettua hanhea 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa: rasvainen maksa ("foie gras") muu 6, muut 8,7 eur/00 kg helmikanaa: paloittelematon, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: tuore tai jäähdytetty 49,3 eur/00 kg jäädytetty 49,3 eur/00 kg muu, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: palat: luuttomat 28,3 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset: tuore tai jäähdytetty 54,2 eur/00 kg muut 54,2 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 5,5 eur/00 kg 02-8 Tammikuu 205 TKK II:

19 koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa: tuore tai jäähdytetty 6, muut 6, muut 8,7 eur/00 kg Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (TN084) (TN70): kania tai jänistä: kesyä kania 6, muuta kädellistä nisäkästä 9, valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä): valaanlihaa 6, hylkeenlihaa 6, muuta 9, matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa) 9, kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae) 9, muuta: kesyä kyyhkyä 6, riistaa, muuta kuin kania tai jänistä poroa: jäädytetyt 9, muuta 9, sammakonreidet 6, muuta 9, Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut (TN084) (TN70): sikaa: siansilava: tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä 2,4 eur/00 kg kuivattu tai savustettu 23,6 eur/00 kg sianrasva 2,9 eur/00 kg muut 4,5 eur/00 kg Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe (TN084) (TN70): sianliha: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: kesyä sikaa: suolattu tai suolavedessä: kinkku ja sen palat 77,8 eur/00 kg lapa ja sen palat 60, eur/00 kg kuivattu tai savustettu: kinkku ja sen palat 5,2 eur/00 kg, lapa ja sen palat 9,0 eur/00 kg muuta 5, kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat: kesyä sikaa: suolattu tai suolavedessä 46,7 eur/00 kg Tammikuu 205 TKK II: 02-9

20 kuivattu tai savustettu 77,8 eur/00 kg muuta 5, muut: kesyä sikaa: suolattu tai suolavedessä: pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas 68,7 eur/00 kg etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa 75, eur/00 kg etuosa ja sen palat 60, eur/00 kg selkä ja sen palat 86,9 eur/00 kg muut: kinkku, suolavedessä, rakkoon tai tekosuoleen 86,9 eur/00 kg suljettu muut 86,9 eur/00 kg kuivattu tai savustettu: etuosa ja sen palat 9,0 eur/00 kg selkä ja sen palat 49,6 eur/00 kg muut: luuttomat: kyljyspala, savustettu 5,2 eur/00 kg, sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, kokonaisena, palana tai ohuina vii- 5,2 eur/00 kg, 3 paleina muut 5,2 eur/00 kg, muut 5,2 eur/00 kg muuta 5, naudanliha: luullinen 5,4+265,2 eur/00 kg luuton: vähintään 8 kuukauden ikäisten nautaeläinten reidestä peräisin olevat lihapalat, joissa ei ole näkyvää lihaskudosten välistä rasvaa (3-7 prosenttia), tuoreen lihan ph-arvo 5,4-6,0; suolatut, maustetut, puristetut ja kuivatut yksinomaan raikkaassa ja kuivassa ilmassa, pinnalle on kehittynyt jalohomekerros (mikroskooppinen sienirihmasto); lopputuotteen paino on 4-53 prosenttia raaka-aineen painosta ennen suolaamista 5,4+303,4 eur/00 kg muuta 5,4+303,4 eur/00 kg muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe: kädellistä nisäkästä 5, valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä): valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä) 5, muut: liha 30,0 eur/00 kg muut eläimenosat 5, lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä 5,4+303,4 eur/00 kg jauho ja jauhe matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa) 5, muu: liha: hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu 6, lampaan- ja vuohenliha: luullinen 222,7 eur/00 kg luuton: karitsaa 3,8 eur/00 kg muuta 3,8 eur/00 kg Tammikuu 205 TKK II:

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 216 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 216/91 (NLE) 614/16 ADD 4 WTO 9 SERVICES 4 COLAC 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 4. huhtikuuta 216 Vastaanottaja:

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

SISÄLTÖ. I jakso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET. II jakso KASVITUOTTEET

SISÄLTÖ. I jakso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET. II jakso KASVITUOTTEET SISÄLTÖ Johdanto A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt C. Nimikkeistöön tulleihin sovellettavat yleissäännöt I kso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET Ryhmä 1 Elävät eläimet 2 Liha muut syötävät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

Poronlihalajitelma PE, rasvaa alle 4 %

Poronlihalajitelma PE, rasvaa alle 4 % Poronlihalajitelma PE, rasvaa alle 4 % - puhdas punaisen lihan lajitelma - paistit, fileet - poistettu jänteet, kalvot, näkyvä rasva, vertymät ja leimat - korkeatasoinen poronkäristys, täyslihapihvit,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.9.2005 KOM(2005) 402 lopullinen 2005/0171 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta (Kodifioitu toisinto)

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.11.2002 KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta

Lisätiedot

OPAS KUVA-ALUE. Teurasruhojen puhdistuksessa huomioitavat asiat. Kuvasto 2014. Koivumäki Heikki, Knuuttila Matti, Niemistö Markku

OPAS KUVA-ALUE. Teurasruhojen puhdistuksessa huomioitavat asiat. Kuvasto 2014. Koivumäki Heikki, Knuuttila Matti, Niemistö Markku OPAS KUVA-ALUE Teurasruhojen puhdistuksessa huomioitavat asiat Kuvasto 2014 Koivumäki Heikki, Knuuttila Matti, Niemistö Markku Maaseutuviraston julkaisusarjat: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Johdanto Johdanto

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014 Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 1/9 Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot elintarvikkeen ominaisuuksista,

Lisätiedot

Fysioterapia ja osteopatia hevosille

Fysioterapia ja osteopatia hevosille Fysioterapia ja osteopatia hevosille HYVINVOIVA HEVONEN LUENTOSARJA 17.11.2015 CYPIS, ESPOO TMI Selma Piha 1 Potilaana hevonen vs. ihminen Anatomia yllättävän sama Eroissa näkyy toimintatavat Hevosen toiminnassa

Lisätiedot

10 % 44 % 13 % 28 % 5 % 10 % 60 % 9 % 16 % 5 % 10 % 52 % 10 % 23 % 5 % 10 % 39 % 12 % 34 % 5 % 8 % 33 % 15 % 34 % 10 % 12 % 54 % 9 % 19 % 6 %

10 % 44 % 13 % 28 % 5 % 10 % 60 % 9 % 16 % 5 % 10 % 52 % 10 % 23 % 5 % 10 % 39 % 12 % 34 % 5 % 8 % 33 % 15 % 34 % 10 % 12 % 54 % 9 % 19 % 6 % Vaisto -ateriat sika-nauta-lohiateria kalkkuna-kanaporo-ateria sika-kana-lammasateria nauta-kalkkunalohi-ateria nauta-sika-kanaateria starter formula sika-kalkkunakana-ateria puppy formula nauta-poro-lohiateria

Lisätiedot

TULLIHALLITUS. Helsinki 24.11.2011 Tullipiireille Yleiskirje N:o 196/010/11. Käyttötariffin (TKK II) muutoksia. Nimikemuutoksia

TULLIHALLITUS. Helsinki 24.11.2011 Tullipiireille Yleiskirje N:o 196/010/11. Käyttötariffin (TKK II) muutoksia. Nimikemuutoksia TULLIHALLITUS Helsinki 24.11.2011 Tullipiireille Yleiskirje N:o 196/010/11 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 8.10.2011

Lisätiedot

1. Teurasporojen kuljetus...4. 2. Ante mortem tarkastus...4. 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4. 4. Tainnuttaminen...4. 5. Verenlasku / pisto...

1. Teurasporojen kuljetus...4. 2. Ante mortem tarkastus...4. 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4. 4. Tainnuttaminen...4. 5. Verenlasku / pisto... Porotietokansio Teurastusosio Karvonen Seppo, Pieski Kaarina 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Teurasporojen kuljetus...4 2. Ante mortem tarkastus...4 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4 4. Tainnuttaminen...4

Lisätiedot

VALIKOIMAKIRJA www.ronka.fi Veljekset Rönkä Oy

VALIKOIMAKIRJA www.ronka.fi Veljekset Rönkä Oy VALIKOIMAKIRJA www.ronka.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

Teuraskypsyys Elävästä eläimestä. Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen

Teuraskypsyys Elävästä eläimestä. Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen Teuraskypsyys Elävästä eläimestä Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen Ulkonäkö arviointia Katso ryhmää kokonaisuutena, riittävän etäältä. Muodosta yleisvaikutelma, havaitse

Lisätiedot

31 RYHMÄ LANNOITTEET

31 RYHMÄ LANNOITTEET 31 RYHMÄ LANNOITTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0511 eläimenveri; b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen a

Lisätiedot

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU 12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU Huomautuksia 1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja -ytimet, puuvillansiemenet,

Lisätiedot

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on jalostettu -0 kk ikäisistä karitsoista.

Lisätiedot

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on jalostettu -0 kk ikäisistä karitsoista.

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

Koostumus: Koostumus: Koostumus:

Koostumus: Koostumus: Koostumus: SAAREMAA kesyä hampurilaispihvien Säilytyslämpötila: -18 C Realisoinnin aika: 90 päivää Tuotteen paino: 400 g SAAREMAA MINIFRIKADELLID Säilytyslämpötila: -18 C Realisoinnin aika: 90 päivää Tuotteen paino:

Lisätiedot

Miten minä kokosin Valtterin

Miten minä kokosin Valtterin Miten minä kokosin Valtterin Minulla oli jo mahdollisuus koota Valtteri kokonaan. Haluan kertoa teille, mitä kaikkea koin Valtterin kanssa. Yhden asian voin jo paljastaa: Valtterin kanssa ei ole tylsää.

Lisätiedot

TUOTTEET. Tervetuloa ostoksille!

TUOTTEET. Tervetuloa ostoksille! TUOTTEET Tuotteiden kilohinta ei tarkoita, että ostat aina kiloittain. Tuotteemme ovat eri annoskoissa ja tuotteet punnitsemme ostohetkellä. Pienille lemmikeille pieniä annoksia ja isoille reilumpia. Tärkeintä

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: REKISTERINUMERO: TUONTIKOIRA/TUONTIMAA: SYNTYMÄAIKA: VANHEMMAT: KASVATTAJA: TUNNISTUSMERKINTÄ: SUKUPUOLI: UROS UROKSELLA

Lisätiedot

HORECA Suurkeittiövalikoima

HORECA Suurkeittiövalikoima HORECA Suurkeittiövalikoima Karitsan ulkofile kalvottu n. 4,0kg/ltk 2 kpl/vac Rönkä takuumureat annospihvit pakaste Naudan sisäfilepihvit 150, 180 ja 200 g Naudan ulkofilepihvit 120, 150, 180, 200 ja 250

Lisätiedot

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Eviran ohje 16037/1 Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 6 Hyväksyjä Leena Oivanen Ohje 16037/1 Käyttöönotto 3.5.2013 Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

Joululista. Tilaa jouluruuat 7.11. mennessä

Joululista. Tilaa jouluruuat 7.11. mennessä Joululista 2008 Tilaa jouluruuat 7.11. mennessä 1 Joulu on lämmin sana, punaiset villasukat ja aattosaunan syli. Joulun näkee jo kaukaa: hiippalakki vilahtaa nurkan taakse, valoja syttyy yöhön. Pysähdy

Lisätiedot

Tamminen Tuotekatalogi 2015

Tamminen Tuotekatalogi 2015 TUOTEKATALOGI 2015 2 LIHANYSTÄVÄN TAVARAMERKKI JO 20 VUOTTA Kaikki lähtee suomalaisesta lihasta. Ensiluokkainen raaka-aine on ollut Tammisen toiminnan perusta jo 20 vuoden ajan. Kokeneet lihanleikkaajamme

Lisätiedot

Nautinnollista ja Rauhaisaa Joulunaikaa!

Nautinnollista ja Rauhaisaa Joulunaikaa! Joulu saapuu pienin askelin, sytyttelee kynttilöitä tummeneviin iltoihin, rapisee ovien takana, kuiskailee nurkissa. Eikä aikaakaan, kun se on jo täällä: helisee hopeisina tiukuina, tuoksuu ja maistuu

Lisätiedot

HELSINKI PRESIDENTINLINNA 2013 KM 39404 OSTEOLOGINEN ANALYYSI HISTORIALLISEN AJAN KAUPUNKITONTIN KAIVAUKSEN LUISTA

HELSINKI PRESIDENTINLINNA 2013 KM 39404 OSTEOLOGINEN ANALYYSI HISTORIALLISEN AJAN KAUPUNKITONTIN KAIVAUKSEN LUISTA 1 HELSINKI PRESIDENTINLINNA 2013 KM 39404 OSTEOLOGINEN ANALYYSI HISTORIALLISEN AJAN KAUPUNKITONTIN KAIVAUKSEN LUISTA Nauta FM Katariina Nurminen 31.12.2013 2 Katja Vuoriston johtamalta Helsingin Presidentinlinnan

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla)

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 138 LIITE I LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) Tullit alennetaan seuraavasti:

Lisätiedot

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 MITEN VENYTELLÄ? MIKSI VENYTELLÄ? Ennen liikuntasuoritusta/ alkulämmittelyn jälkeen Lyhytkestoiset

Lisätiedot

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua ja hokkaido Rotumääritelmävertailua Käyttötarkoitus Seurakoira Metsästys Linnut, pieneläimet Seurakoira Metsästys Yleisvaikutelma Pienikokoinen Tasapainoinen Hyväluustoinen Hyvät lihakset Voimakas Liikunta

Lisätiedot

Kotka Kotkansaari 2012. Osteologinen analyysi. FM Hanna Kivikero Kymenlaakson museo

Kotka Kotkansaari 2012. Osteologinen analyysi. FM Hanna Kivikero Kymenlaakson museo Kotka Kotkansaari 2012 Osteologinen analyysi FM Hanna Kivikero Kymenlaakson museo Sisällys 1.Johdanto ja materiaali 3 2.Metodit 3 3.Tulokset 3 Ikä 5 Anatominen jakauma 5 Ympäristön vaikutus 6 Jyrsintä

Lisätiedot

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS [Venäjän federaation vaakuna] VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS ASETUS n:o 625 MOSKOVASSA 25. päivänä kesäkuuta 2015 Muutokset Venäjän federaation hallituksen 7. elokuuta päivättyyn asetukseen n:o 778 Venäjän

Lisätiedot

SUOMALAISIA KOIRAN HERKKUPALOJA TUOTEVALIKOIMA

SUOMALAISIA KOIRAN HERKKUPALOJA TUOTEVALIKOIMA SUOMALAISIA KOIRAN HERKKUPALOJA TUOTEVALIKOIMA HIRVI PEURA PORO NAUTA POSSU KANA TUOTEVALIKOIMA SE AITO KOTIMAINEN PURULUU PURULUU 60 / 40 / 25 Se Aito (ja ainoa) Kotimainen puruluu. Valmistettu perinteisellä

Lisätiedot

ARNE &CARLOS HEVONEN

ARNE &CARLOS HEVONEN ARNE&CARLOS HEVONEN MATERIAALIT: Rauman Petter superwash -lankaa 1 kerä mustaa (312) 1 kerä ruskeaa (322) hevoseen 1 kerä harjaan ja häntään Hieman roosaa (344) korvien sisäosaan Sukkapuikot nro 2,5 Takajalat

Lisätiedot

HORECA Suurkeittiövalikoima

HORECA Suurkeittiövalikoima HORECA Suurkeittiövalikoima Kypsä Meri-Lapin karitsan paistisiivu n. 1,5 kg/dyno Uutuus! tuote 83371 Rönkä nautajauheliha 20% n. 2,0 kg tuote 1221 Rönkä naudan paistisuikaleet ja kuutiot n. 2,0 kg tuote1281

Lisätiedot

HAKUOPAS. Sianlihan yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Sianlihan yksityinen varastointi HAKUOPAS Sianlihan yksityinen varastointi 2015 Sisältö Yhteystiedot... 4 Käytettyjä lyhenteitä... 4 1 Johdanto... 5 2 Sopimusvarastointiaika ja maksettava tuki... 5 3 Rekisteröityminen Maaseutuviraston

Lisätiedot

HORECA Suurkeittiövalikoima

HORECA Suurkeittiövalikoima HORECA Suurkeittiövalikoima Vähälaktoosinen Aitoa tornionlaakson kermaperunaa Outisen Perunan kermaperuna ja juureskermaperuna 2,0 kg tuote 518 kermaperunat tuote 517 juureskermaperunat Rönkä takuumureat

Lisätiedot

Tuoteopas 2014. Snellman Food Service. Lihat ja lihavalmisteet. TUOTEOPAS 2014 Snellman Food Service

Tuoteopas 2014. Snellman Food Service. Lihat ja lihavalmisteet. TUOTEOPAS 2014 Snellman Food Service Tuoteopas 2014 Snellman Food Service Lihat ja lihavalmisteet TUOTEOPAS 2014 Snellman Food Service 1 Ivalo Muonio Kittilä Alueiden vastuuhenkilöt: 1. Maarit Ruuth, gsm 044-7966753 2. Jukka Heikkilä, gsm

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT LIITE 1 Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25-97 ryhmään kuuluvista maataloustuotteista ja jalostetuista maataloustuotteista LIITE 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

syötävän hyvä lihaopas

syötävän hyvä lihaopas syötävän hyvä lihaopas PORSAS PORSAS Kyljysselkä SISÄ- JA Ulkofilee Etuselkä paahtopaisti, sisä- ja ulkopaisti, kinkku KYLKI Lapa Potka Potka SORKKA SORKKA 2 Valitse oikein, nautit parempaa. Porsaanlihasta

Lisätiedot

Lammas ja karitsa DENCON FOODS ~ LAMMAS JA KARITSA 1

Lammas ja karitsa DENCON FOODS ~ LAMMAS JA KARITSA 1 Lammas ja karitsa DENCON FOODS ~ LAMMAS JA KARITSA 1 Makuja puhtaasta luonnosta! Lammasta ja karitsaa eri tavoin Moni luulee, että lampaasta saadaan vain paistia, mutta kaikki lampaan osat ovat mehukkaita,

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland

MIKSI SYÖDÄ LIHAA. Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland MIKSI SYÖDÄ LIHAA Soile Käkönen Ravitsemusasiantuntija HKScan Finland 1 Suomalaiset ravitsemussuositukset Kaikkea saa syödä Ravintoaineista ruokaan Kansalliset erityispiirteet Lisää kasviksia Laatu Rasva

Lisätiedot

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät

Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Elintarvikkeiden alkuperämerkinnät Pakkausmerkintäseminaari 30.5.2013, Helsinki Lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen Maa- ja metsätalousministeriö voimassa oleva lainsäädäntö ja Eviran ohjeet alkuperämaa tai

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 LIITTEET asiakirjaan Neuvoston asetus elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 45/2015 Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TUTKIMUSTULOKSIA TUOTETTA TUKEMASSA. 06.02.2012 Saara Rantanen, Nostetta Naaraista!

TUTKIMUSTULOKSIA TUOTETTA TUKEMASSA. 06.02.2012 Saara Rantanen, Nostetta Naaraista! TUTKIMUSTULOKSIA TUOTETTA TUKEMASSA 06.02.2012 Saara Rantanen, Nostetta Naaraista! Tutkimukset osana tuotteistusta Mitä ja miksi Tavoitteena tasalaatuisuus Tueksi laatukriteereille! Limousin naudanlihan

Lisätiedot

Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE. http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html

Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE. http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html Rotuesittely FCI No. 234 XOLOITZCUINTLE http://www.kepeataival.fi/kauppa/koirienmakuupussi-fast-by-dg.html Alkuperäismaa: Meksiko Uusimman rotumääritelmän julkaisupäivä: 28.01.2014 (ei vielä suomennettu)

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä

VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä Ryhmä: 10 FCI:n numero: 193 Hyväksytty: FCI 22.11.2006 Kennelliitto 17.6.2008 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry VENÄJÄNVINTTIKOIRA (BORZOI) 1/6 (RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA) Alkuperämaa: Venäjä

Lisätiedot

CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia

CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia Ryhmä: 5 FCI:n numero: 199 Hyväksytty: FCI 3.11.1999 SKL-FKK 23.2.2001 Suomen Kennelliitto- Finska Kennelklubben ry CIRNECO DELL ETNA 1/6 (CIRNECO DELL ETNA) Alkuperämaa: Italia Pohjoismainen Kennelunioni

Lisätiedot

35. Teurastamolaitos 1 )

35. Teurastamolaitos 1 ) 1 ) Yleistä. Lihantuotos koko maassa v. 1971 oli 252 milj. kg, jossa oli lisäystä edellisestä vuodesta 14.07 %. Tuotoksesta oli naudanlihaa 43.2 %, sianlihaa 52. l % ja muuta lihaa 4.7 %. Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS SEPK HEVOSEN SIIRTELY ONNETTOMUUSTILANTEESSA

SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS SEPK HEVOSEN SIIRTELY ONNETTOMUUSTILANTEESSA SUURELÄINPELASTUSKOULUTUS SEPK HEVOSEN SIIRTELY ONNETTOMUUSTILANTEESSA SIIRTELY: * Maassa: veto eteen, veto taakse, pyöräytys ympäri * Nosto * Nosto ja siirtäminen VETOLIINAT Koostuvat 3-4 tuuman synteettisestä

Lisätiedot

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3

4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 4.8.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/3 Metallista ja muovista valmistettu tavara, jolla lasten turvaistuin kiinnitetään moottoriajoneuvoon (ns. lasten turvaistuimen alusta). Siinä on pituudeltaan

Lisätiedot

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia

NACE 13.20 : Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumia NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta RODCOM 2006 (H/CN) NACE 13.10 : Rautamalmien louhinta CA 13.10.10 : Rautamalmit 13.10.10.30 Agglomeroimattomat rautamalmit ja rautarikasteet, ei kuitenkaan pasutetut

Lisätiedot

Makkaran ilot ja kilot

Makkaran ilot ja kilot Makkaran ilot ja kilot 28.8.203 Riitta Stirkkinen, Lihatiedotusyhdistys ry Lihan kulutus Suomessa 202 Luullista lihaa * 202 20 202 20 kg/hlö kg/hlö kg/hlö kg/hlö Sianliha 36,0 36,4 Poronliha 0,5 Naudanliha

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Saksanpystykorvien värit

Saksanpystykorvien värit Saksanpystykorvien värit Ruskea: Kauttaaltaan yksivärinen tummanruskea. Ruskeilla esiintyy joskus harmaata karvaa housuissa, hännässä, silmien ympärillä tai lapojen seudulla. Tämä katsotaan virheeksi tai

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO NUOREN URHEILIJAN KASVU- JA KEHITYS RISKIT JA MAHDOLLISUUDET Harri Hakkarainen Urheilulääkäri- ja valmentaja Kasvun ja kehityksen jaomelua Rakenteellinen kasvu Koko, pituus, paino, raajojen suhteet jne.

Lisätiedot

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla)

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) LIITE I LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) Tullit alennetaan seuraavasti: a) tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

Lisätiedot

LIITE LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET. YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (ks. 21 artikla)

LIITE LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET. YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (ks. 21 artikla) LIITE LIITE I A Tullit alennetaan seuraavasti: MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (ks. 21 artikla) tämän sopimuksen voimaantulopäivänä tuontitulli alennetaan 80 prosenttiin perustullista;

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Lahti 19.10.2014 Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: Rainer Vuorinen Pia Enlund Peltsun Boop-Jedi Warrior REKISTERINUMERO: FI35188/09 TUNNISTUSMERKINTÄ: siru

Lisätiedot

22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA 22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) tässä ryhmässä mainitut tuotteet (muut kuin nimikkeeseen 2209 kuuluvat), jotka on valmistettu ruoanlaittoa

Lisätiedot

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai

XIV JAKSO 71 RYHMÄ. a) luonnonhelmistä, viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä, tai XIV JAKSO LUONNONHELMET JA VILJELLYT HELMET, JALO- JA PUOLIJALOKIVET, JALOMETALLIT, JALO- METALLILLA PLETEROIDUT METALLIT JA NÄISTÄ VALMISTETUT TAVARAT; EPÄAIDOT KORUT; METALLIRAHAT 71 RYHMÄ LUONNONHELMET

Lisätiedot

XII JAKSO 64 RYHMÄ JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT

XII JAKSO 64 RYHMÄ JALKINEET, NILKKAIMET JA NIIDEN KALTAISET TAVARAT; NIIDEN OSAT XII JAKSO JALKINEET, PÄÄHINEET, SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, KÄVELYKEPIT, ISTUINKEPIT, RUOS- KAT, RATSUPIISKAT JA NIIDEN OSAT; VALMISTETUT HÖYHENET JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; TEKOKUKAT; HIUKSISTA

Lisätiedot

82 RYHMÄ TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT

82 RYHMÄ TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT 82 RYHMÄ TYÖKALUT JA -VÄLINEET SEKÄ VEITSET, LUSIKAT JA HAARUKAT, EPÄJALOA METALLIA; NIIDEN EPÄJALOA METALLIA OLEVAT OSAT Huomautuksia 1. Puhalluslamppuja, kenttäahjoja, käsi- tai jalkakäyttöisiä hiomalaitteita,

Lisätiedot

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET

AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET 25.2.2015 1 AMPUMATAKIN JA -HOUSUN MITTAUSOHJEET MITAT ON OTETTAVA KAIKKIEN NIIDEN ALUSASUJEN PÄÄLTÄ, JOITA AMPUJA PITÄÄ AMPUESSAAN TAKIN JA HOUSUN ALLA. OY TEEMA LINE LTD OY TEEMA LINE LTD. AA 3.9.2012

Lisätiedot

Laitumelta lautaselle- Voiko koko ketjun jäljittää?

Laitumelta lautaselle- Voiko koko ketjun jäljittää? Laitumelta lautaselle- Voiko koko ketjun jäljittää? Ravitsemusasiantuntija Mirva Lampinen Atria Suomi Oy 1 Mitä tarkoitetaan jäljitettävyydellä ruokaketjussa? Lakisääteinen velvoite on pystyä jäljittämään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.12.2011 KOM(2011) 926 lopullinen 2011/0457 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä

Lisätiedot

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista

Sivutuotteiden toimittaminen rehukäyttöön liha-alan laitoksista Esittelijä Hanna Laatio Sivu/sivut 1 / 5 1. Johdanto Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa liha-alan laitoksia, kuten teurastamoita ja leikkaamoita, sivutuotteiden toimittamisessa rehukäyttöön. Sivutuotteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 136. Asetus lihavalmisteasetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 136. Asetus lihavalmisteasetuksen kumoamisesta. Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 1996. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1996 N:o 136 141 SISÄLLYS N:o Sivu 136 Asetus lihavalmisteasetuksen kumoamisesta... 507 137 Asetus liha-asetuksen kumoamisesta...

Lisätiedot

TUOTETIEDOT. 100% luonnollista 100% laatua. Escapure - puhdasta nautintoa koirallesi. Kaikki tuotteet ovat lisä- ja säilöntäaineettomia.

TUOTETIEDOT. 100% luonnollista 100% laatua. Escapure - puhdasta nautintoa koirallesi. Kaikki tuotteet ovat lisä- ja säilöntäaineettomia. TUOTETIEDOT Escapure - puhdasta nautintoa koirallesi 100% luonnollista 100% laatua Kaikki tuotteet ovat lisä- ja säilöntäaineettomia. KUIVARUOKA 53% kalkkunanliha, 7% kalkkunan sydän ja keuhko (ilmakuivattuna)

Lisätiedot

VALITSE LIHA VALMISTETTAVAN RUUAN MUKAAN

VALITSE LIHA VALMISTETTAVAN RUUAN MUKAAN 1 VALITSE LIHA VALMISTETTAVAN RUUAN MUKAAN 2 7 5 1 > SELKÄ Selkäosaan sijoittuvat mureat ulkofileet ja sisäpuolelta löytyvät ruhon mureimmat osat, eli sisäfileet. Ulkofilee ja sisäfilee ovat täydellisiä

Lisätiedot

VALITSE LIHA VALMISTETTAVAN RUUAN MUKAAN

VALITSE LIHA VALMISTETTAVAN RUUAN MUKAAN 1 4 VALITSE LIHA VALMISTETTAVAN RUUAN MUKAAN 2 7 3 6 5 1 > SELKÄ Selkäosaan sijoittuvat mureat ulkofileet ja sisäpuolelta löytyvät ruhon mureimmat osat, eli sisäfileet. Ulkofilee ja sisäfilee ovat täydellisiä

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Hyvä ruoka syntyy laadukkaista ja tuoreista. Suosi aterioillasi paljon ravintoaineita sisältäviä. Erilaiset ruokavalinnat ja elintarvikkeiden

Hyvä ruoka syntyy laadukkaista ja tuoreista. Suosi aterioillasi paljon ravintoaineita sisältäviä. Erilaiset ruokavalinnat ja elintarvikkeiden Hyvinsyömisen taito Maukas liharuoka kuuluu arkeen ja se kruunaa juhlan. Liha on aterian sydän, jonka ympärille muu ateriakokonaisuus kootaan. Liha on myös voimaruokaa, josta saa lähes kaiken: proteiinit,

Lisätiedot

30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET

30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET 30 RYHMÄ FARMASEUTTISET TUOTTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) ravintovalmisteet ja juomat (kuten dieettiset, diabeettiset tai "vahvistetut" ravintovalmisteet, lisäravinteet, vahvistavat

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira

ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira ALASKANMALAMUUTTI (ALASKAN MALAMUTE) Alkuperämaa: Yhdysvallat (hyväksytty FCI 14.8.96, käännös SKL-FKK 3.12.97) KÄYTTÖTARKOITUS: - Rekikoira YLEISVAIKUTELMA: - Alaskanmalamuutti, eräs vanhimmista arktisista

Lisätiedot

Naudan-, poronja karitsanlihatalo MERI-LAPIN KARITSA

Naudan-, poronja karitsanlihatalo MERI-LAPIN KARITSA Naudan-, poronja karitsanlihatalo MERI-LAPIN KARITSA Meri-Lapin Karitsa on pohjoinen karitsanlihatuotevalikoima, jonka liha tuotetaan Pohjois-Suomen lammastiloilla. Maultaan mieto, murea ja vähärasvainen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista 264/2012 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot