2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT. a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT. a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201-0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomina;"

Transkriptio

1 2 RYHMÄ LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT Huomautus. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä tai 020, ihmisravinnoksi soveltumattomina; b) eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 05 tai 3002); c) eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (5 ryhmä). Lisähuomautuksia. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan: a) ilmaisulla "nautaeläinten ruhot" alanimikkeissä ja teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen, muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, niiden on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; ruhossa on oltava etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 0 paria kylkiluita; b) ilmaisulla "nautaeläinten puoliruhot" alanimikkeissä ja tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; puoliruhossa on oltava puoliruhon etuosa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on enemmän kuin 0 kylkiluuta; c) ilmaisulla "saman ruhon neljännekset" alanimikkeissä ja kokonaisuutta, joka koostuu: - etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 0 kylkiluuta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 3 kylkiluuta, tai - etuneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa sekä 5 kylkiluuta ja joissa on koko kylki ja rinta irrottamatta, sekä takaneljänneksistä, joissa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä sekä 8 poikki leikattua kylkiluuta. Etuneljännekset ja takaneljännekset, jotka muodostavat saman ruhon neljännekset, on esitettävä tullille yhdessä ja määrältään tasalukuisina; lisäksi etuneljännesten kokonaispainon on oltava sama kuin takaneljännesten kokonaispainon. Lähetyksen kahden osan välinen painoero on kuitenkin sallittu, jos ero ei ole suurempi kuin 5 prosenttia painavamman osan painosta (etuneljännekset tai takaneljännekset); d) ilmaisulla "erottamattomat etuneljännekset" alanimikkeissä ja ruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 paria kylkiluita, mutta enintään 0 paria kylkiluita (neljän ensimmäisen kylkiluuparin on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman; e) ilmaisulla "erotetut etuneljännekset" alanimikkeissä ja puoliruhon etuosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, niska ja lapa ja jossa on vähintään 4 kylkiluuta, mutta enintään 0 kylkiluuta (neljän ensimmäisen kylkiluun on oltava kokonaisia, muut voivat olla poikki leikattuja), ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman; f) ilmaisulla "erottamattomat takaneljännekset" alanimikkeissä ja ruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita, takapotkineen, ohuine kuvelihoineen tai niitä ilman; g) ilmaisulla "erotetut takaneljännekset" alanimikkeissä ja puoliruhon takaosaa, jossa on jäljellä kaikki luut, paistit ja fileeselkä ja jossa on vähintään 3 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta, takapotkineen tai ohuine kuvelihoineen taikka niitä ilman; Tammikuu 205 TKK II: 02 -

2 h). leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimillä "etuneljänneksen selkäosa" (crop) ja "niska ja etuselkä sekä lapa" (chuck and blade) alanimikkeessä sellaista etuneljänneksen selkäosaa, johon kuuluu lavan yläosa ja joka on erotettu etuneljänneksestä palana, jossa on vähintään 4, mutta enintään 0 kylkiluuta, leikkaamalla suoraviivaisesti sen kohdan kautta, jossa ensimmäinen kylkiluu liittyy ensimmäiseen rintalastan jaokkeeseen, pallean kiinnityskohtaan saakka kymmenennen kylkiluun kohdalla; 2. leikatuilla paloilla, joita kutsutaan nimellä "rinta" (brisket) alanimikkeessä etuneljänneksen alaosaa, johon kuuluvat rinnan kärkiosa ja rinnan keskiosa sekä rintaontelon sisäseinämää sisältävät muut rinnan osat. B. Tämän ryhmän lisähuomautuksen A kohdan a-g alakohdissa tarkoitetut tuotteet voidaan esittää tullille selkärankoineen tai ilman sitä. C. Määritettäessä lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai poikki leikattujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. Jos selkäranka on poistettu, otetaan huomioon vain sellaiset kokonaiset tai poikki leikatut kylkiluut, jotka olisivat muutoin olleet suoraan kiinni selkärangassa. 2. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "ruhot ja puoliruhot" alanimikkeissä ja teurastettujen kesyjen sikojen ruhoja, joista on laskettu veri ja poistettu sisälmykset, harjakset ja sorkat. Puoliruho saadaan halkaisemalla kokoruho kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman kohdalta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen kohdalta tai sitä pitkin. Nämä ruhot tai puoliruhot voivat olla päineen, leukalihoineen, raajoineen, kylkirasvoineen, munuaisineen, saparoineen, palleoineen tai niitä ilman. Puoliruhot voivat olla myös selkäytimineen, aivoineen, kielineen tai niitä ilman. Emakoiden kokoruhot ja puoliruhot voivat olla nisineen (maitorauhasineen) tai niitä ilman; b) "kinkku" alanimikkeissä , , 020 ja puoliruhon takaosaa (peräosaa) luineen, mutta myös raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman. Kinkku on erotettu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viimeinen lannenikama; c) "etuosa" alanimikkeissä , , ja puoliruhon etupäätä (päänpuoleista osaa) luineen, ilman päätä, mutta myös leukalihoineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman. Etuosa on katkaistu puoliruhosta niin, että siinä on mukana enintään viides selkänikama. Etuosan yläosaa (etuselkä), myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, pidetään selän palana, kun se on erotettu etuosan alaosasta (vatsanpuoleinen osa) leikkaamalla enintään juuri selkärangan alapuolelta; d) "lapa" alanimikkeissä , , ja etuosan alaosaa luineen, myös lapaluineen ja siihen kiinnittyneine lihaksineen, raajoineen, potkineen, kamaroineen, nahanalaisine rasvoineen tai niitä ilman. Erikseen tullille esitetty lapaluu siihen kiinnittyneine lihaksineen luokitellaan tähän alanimikkeeseen lavan osana; e) "selkä" alanimikkeissä , , ja puoliruhon yläosaa, joka ulottuu ensimmäisestä kaulanikamasta häntänikamiin, luineen, mutta myös sisäfileineen, lapaluineen, nahanalaisine rasvoineen, kamaroineen tai niitä ilman. Selkä erotetaan puoliruhon alaosasta leikkaamalla juuri selkärangan alapuolelta; f) "kylki ja kuve" alanimikkeissä , , ja puoliruhon alaosaa, joka sijaitsee kinkun ja lavan välissä ja jonka kylkiosaa kutsutaan myös lihaskudosta sisältäväksi silavaksi, myös luuttomana, mutta kamaroineen ja nahanalaisine rasvoineen; g) "pekonipuolikas" alanimikkeessä sian puoliruhoa ilman päätä, poskia, kurkkua, raajoja, saparoa, kylkirasvaa, munuaisia, sisäfileetä, lapaluuta, rintalastaa, selkärankaa, lonkkaluuta ja palleaa; h) "kinkuton pekonipuolikas" alanimikkeessä pekonipuolikasta ilman kinkkua, myös luuttomana; 02-2 Tammikuu 205 TKK II:

3 ij) "etuosaton pekonipuolikas" alanimikkeessä pekonipuolikasta ilman etuosaa, myös luuttomana; k) "keskiosa" alanimikkeessä pekonipuolikasta ilman kinkkua ja etuosaa, myös luuttomana. Alanimikkeeseen kuuluvat myös keskiosasta paloitellut palat, joissa on selän sekä kyljen ja vatsan kudosta luonnollisessa suhteessa paloittelemattomaan keskiosaan nähden. B. Edellä 2 lisähuomautuksen A kohdan f alakohdassa määritellyt palojen osat kuuluvat samoihin alanimikkeisiin ainoastaan, jos niissä on jäljellä kamara ja nahanalainen rasva. Jos palat, jotka kuuluvat alanimikkeisiin 020 ja sekä 020 3, , ja , on leikattu pekonipuolikkaista, joista 2 lisähuomautuksen A kohdan g alakohdassa mainitut luut on jo poistettu, leikkauslinjojen on oltava 2 lisähuomautuksen A kohdan b, c ja d alakohdassa määriteltyjen leikkauslinjojen mukaisia; näiden palojen tai niiden osien on joka tapauksessa sisällettävä luita. C. Alanimikkeiden ja on erityisesti sisällettävä kesyn sian päät tai pään puolikkaat, myös ilman aivoja, poskia tai kieltä ja niiden osia. Pää katkaistaan puoliruhosta seuraavasti: - kallon suuntaisella suoralla viillolla, tai - ensin kallon suuntaisella viillolla silmien tasolle ja sitten vinosti pään etuosaan asti, niin että leukalihat jäävät kiinni puoliruhoon. Poskia, kärsää ja korvia ja päässä olevaa lihaa, erityisesti pään takaosan lihaa, pidetään pään osina. Erikseen tullille esitetyt etuosan luuttoman lihan palat (kaulapalat, leukalihat, tai leukalihat yhdessä kaulapalojen kanssa) kuuluvat kuitenkin alanimikkeeseen , , tai tapauksesta riippuen. D. Alanimikkeissä ja tarkoitetaan ilmaisulla "siansilava" rasvaista kudosta, jota kerääntyy sian kamaran alle siihen kiinnittyneenä, riippumatta siitä, mistä osasta sikaa rasva on peräisin; rasvaisen kudoksen painon on oltava joka tapauksessa suurempi kuin kamaran paino. Näihin alanimikkeisiin kuuluu myös siansilava, josta kamara on poistettu. E. "Kuivattuina tai savustettuina" tuotteina pidetään alanimikkeissä 020 3, , sekä tuotteita, joissa veden ja proteiinin välinen suhdeluku (typpipitoisuus x 6,25) lihassa on enintään 2,8. Typpipitoisuus määritetään ISO-menetelmän n:o mukaisesti. 3. A. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "ruhot" alanimikkeissä , , , , ja teurastettujen eläinten kokoruhoja, joista on laskettu veri, poistettu sisälmykset ja jotka on nyljetty ja jotka ovat päineen, raajoineen tai muine ruhossa kiinni olevine osineen tai niitä ilman. Kun ruhot ovat ilman päätä, pään on oltava katkaistu ruhosta takaraivoluun ja ensimmäisen kaulanikaman välistä. Kun ruhot ovat ilman raajoja, raajojen on oltava katkaistut etupolvinivelistä tai kinnernivelistä; b "puoliruhot" alanimikkeissä , , , , ja tuotetta, joka on saatu halkaisemalla kokoruho symmetrisesti kunkin kaula-, selkä-, lanne- ja ristinikaman keskikohdasta sekä rintalastan ja lonkka- ja häpyluun liitoksen keskikohdasta; c) "lyhyet etuneljännekset" alanimikkeissä , , ja ruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; ruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 paria kokonaisia tai poikki leikattuja kylkiluita; d) "lyhyet etuneljännekset" alanimikkeissä , , ja puoliruhon etuosaa, rintaosineen tai sitä ilman, mutta kaikkine luineen, lapoineen, kauloineen ja niskan keskiosineen; puoliruhon etuosa on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa ja siinä on vähintään 5, mutta enintään 7 kokonaista tai poikki leikattua kylkiluuta; e) "kyljysrivi ja satula" alanimikkeissä , , ja ruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paistit ja lyhyet etuneljännekset, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 paria kokonaisia tai poikkileikattuja kylkiluita; Tammikuu 205 TKK II: 02-3

4 f) "kyljysrivi ja satula" alanimikkeissä , , ja puoliruhosta jäljelle jäävää osaa, kun siitä on erotettu paisti ja lyhyt etuneljännes, munuaisineen tai niitä ilman. Kyljysrivistä erotetussa satulassa on oltava vähintään 5 lannenikamaa; satulasta erotetussa kyljysrivissä on oltava vähintään 5 kokonaista tai katkaistua kylkiluuta; g) "paistit" alanimikkeissä , , ja ruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paistit on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa; h) "paistit" alanimikkeissä , , ja puoliruhon takaosaa kaikkine luineen ja raajoineen; paisti on leikattu selkärankaan nähden suorassa kulmassa kuudennesta lannenikamasta juuri suoliluun alapuolelta tai neljännestä ristinikamasta suoliluun kautta ennen lonkka- ja häpyluun liitoskohtaa. B. Määritettäessä 3 lisähuomautuksen A kohdassa mainittujen kokonaisten tai katkaistujen kylkiluiden lukumäärää, ainoastaan selkärangassa kiinni olevat kylkiluut otetaan huomioon. 4. Tämän ryhmän nimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla: a) "luulliset siipikarjan palat" alanimikkeissä , , , , , , , ja mainittuja paloja kaikkine luineen. Edellä a alakohdassa mainitut siipikarjan palat, joiden luista osa on poistettu, kuuluvat alanimikkeeseen , , , , , , , , , , , tai ; b) puolikkaat alanimikkeissä , , , , , , , ja siipikarjan ruhojen puolikkaita, jotka on saatu halkaisemalla ruho pitkittäin selkärangan ja rintalastan suuntaisesti; c) neljännekset alanimikkeissä , , , , , , , ja koipi-reisien neljänneksiä tai rintojen neljänneksiä, jotka on saatu halkaisemalla puolikas poikittain; koipi-reisien; d) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä alanimikkeissä , , , , , , , ja siipikarjan paloja, jotka koostuvat olkaluusta, värttinäluusta, kyynärluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista.siivenkärki, johon kuuluvat ranneluut, voi olla poistettu tai poistamatta. Palat on leikattava nivelten kohdalta; e) rinnat alanimikkeissä , , , , , , , ja siipikarjan paloja, jotka koostuvat rintalastastaja molemmille puolille jakautuvista kylkiluista ja niitä ympäröivistä lihaksista; f) koipi-reisipalat alanimikkeissä , , , , , ja siipikarjan paloja, jotka koostuvat reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta ja niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta; g) "kalkkunan koivet" alanimikkeissä ja kalkkunan paloja, jotka koostuvat koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta; h) "kalkkunan koipi-reisipalat, muut kuin koivet" alanimikkeissä ja kalkkunan paloja, jotka koostuvat reisiluusta ja sitä ympäröivistä lihaksista tai reisiluusta, koipiluusta ja pohjeluusta sekä niitä ympäröivistä lihaksista. Palat on leikattava nivelten kohdalta; ij) "puhdistetut hanhet tai ankat" alanimikkeissä ja , ja kynittyjä ja täysin puhdistettuja ankkoja ja hanhia, jotka ovat ilman päätä ja jalkoja, joista ruhoon kuuluvat luut (rintaluu, kylkiluut, selkäranka ja ristiluu) on poistettu, mutta joissa on jäljellä reisiluut, koipiluut ja olkaluut. 5. Tähän ryhmään kuuluviin sekoituksiin sovellettavat tullit ovat seuraavat: a) sekoituksista, joissa yhden aineosan osuus on vähintään 90 painoprosenttia, kannetaan tähän aineosaan sovellettavaa tullia; b) muista sekoituksista kannettava tulli määräytyy sen aineosan mukaisesti, jonka tulli on määrältään suurin Tammikuu 205 TKK II:

5 6. a) Kypsentämättömät maustetut lihat kuuluvat 6 ryhmään. Ilmaisulla "maustettu liha" tarkoitetaan kypsentämätöntä lihaa, joka on maustettu joko lihan syvyyssuunnassa tai tuotteen koko pinnalta mausteella, joka on nähtävissä paljaalla silmällä tai selvästi havaittavissa maistamalla; b) Nimikkeen 020 tuotteet, joihin on lisätty maustetta valmistuksen aikana, luokitellaan tähän nimikkeeseen, jos mausteen lisääminen ei ole muuttanut tuotteiden luonnetta. 7. Alanimikkeissä tarkoitetaan ilmaisulla liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä ' lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään,2 painoprosenttia edellyttäen, että suolauksella varmistetaan tuotteen pitkäaikainen säilyminen. Alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä lihaa ja muita syötäviä eläimenosia, jotka on syvään ja tasaisesti kyllästetty suolalla kaikkialta ja joiden kokonaissuolapitoisuus on vähintään,2 painoprosenttia Naudanliha, tuore tai jäähdytetty (TN084) (TN70): ruhot ja puoliruhot: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut: ruhot, paino vähintään 80 kg mutta enintään 300 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, 5 kg, ja puoliruhot, paino vähintään 90 kg mutta enintään 50 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) muut 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut palat, luulliset: saman ruhon neljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut: saman ruhon neljännekset, paino vähintään 90 kg mutta enintään 50 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti häpyluun ja nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, muut 2,8+76,8 eur/00 kg, 3, erottamattomat tai erotetut etuneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+4,4 eur/00 kg, 3, muut: erotetut etuneljännekset, paino vähintään 45 kg mutta enintään 75 kg, rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) 2,8+4,4 eur/00 kg, 3, muut 2,8+4,4 eur/00 kg, 3, erottamattomat tai erotetut takaneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+22,2 eur/00 kg, 3, muut: erotetut takaneljännekset, paino vähintään 45 kg, mutta enintään 75 kg (vähintään 38 kg mutta enintään 68 kg leikattujen palojen osalta, joita kutsutaan nimellä "Pistola"), rustojen luutumisaste vähäinen (erityisesti nikamien liitoksissa), joiden liha on väriltään vaalean punaista ja joiden erittäin hienorakenteisen rasvan väri vaihtelee valkoisesta vaalean keltaiseen (TN070) 2,8+22,2 eur/00 kg, 3, muut 2,8+22,2 eur/00 kg, 3, 5 Tammikuu 205 TKK II: 02-5

6 muut: korkealaatuinen liha 2,8+265,2 eur/00 kg muut 2,8+265,2 eur/00 kg luuton liha: korkealaatuinen liha 2,8+303,4 eur/00 kg, 3, puhvelin liha 2,8+303,4 eur/00 kg, 3, muut 2,8+303,4 eur/00 kg, 3, Naudanliha, jäädytetty (TN084) (TN70): ruhot ja puoliruhot: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut palat, luulliset: saman ruhon neljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+76,8 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) erottamattomat tai erotetut etuneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (Aluokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0+994,5 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+4,4 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) erottamattomat tai erotetut takaneljännekset: korkealaatuinen liha 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: korkealaatuinen liha 2,8+265,3 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+265,3 eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) luuton liha:, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, Tammikuu 205 TKK II:

7 etuneljännekset, kokonaisina tai leikattuina enintään viideksi palaksi, kunkin neljänneksen ollessa omana kokonaisuutena; saman ruhon neljännekset, kahtena kokonaisuutena, joista toinen sisältää etuneljänneksen kokonaisena tai leikattuna enintään viideksi palaksi ja toinen takaneljänneksen, ilman sisäfilettä, yhtenä palana: korkealaatuinen liha 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (Aluokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 +554,3 eur/000 kg (094058)(CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) leikatut palat, joita kutsutaan nimillä "etuneljänneksen selkäosa" (crop), "niska ja etuselkä sekä lapa" (chuck and blade) ja "rinta" (brisket) (NC022): korkealaatuinen liha 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (Aluokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+22, eur/00kg; K:20, ,3 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) Tammikuu 205 TKK II: 02-7

8 muut 2,8+22, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: korkealaatuinen liha 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: puhvelin liha: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, ,8+304, eur/00kg; tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten K:20,0 (094003) (CD56) K:20,0 (094057) (CD65); lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+304, eur/00kg; K:20,0+238,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut: jalostukseen tarkoitetut: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, ,8+304, eur/00kg; tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten K:20,0 (094003) (CD56) K:20,0 (094057) (CD65); lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+304, eur/00kg; K:20, ,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56), 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty (TN084) (TN70): tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot: 02-8 Tammikuu 205 TKK II:

9 kesyä sikaa 53,6 eur/00 kg; K:268,0 eur/000kg (09022) muuta kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: kesyä sikaa: kinkku ja sen palat 77,8 eur/00 kg; K:389,0 eur/000 kg (09023) lapa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) muuta muut: kesyä sikaa: etuosa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) selkä ja sen palat, luulliset 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023); K:0 (0909) kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat 46,7 eur/00 kg; K:233,0 eur/000 kg (09023) muut: luuttomat: sisäfilee, erikseen tullattuna 86,9 eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (0908) selkä ja sen palat, ei kuitenkaan sisäfilee erikseen tullattuna: selkä 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) palat 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) kinkku 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) muu 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muut 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muuta jäädytetty: ruhot ja puoliruhot: kesyä sikaa 53,6 eur/00 kg; K:268,0 eur/000 kg (09022) muuta kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: kesyä sikaa: Tammikuu 205 TKK II: 02-9

10 kinkku ja sen palat 77,8 eur/00 kg; K:389,0 eur/000 kg (09023) lapa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) muuta muu: kesyä sikaa: etuosa ja sen palat 60, eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (09023) selkä ja sen palat, luulliset 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat 46,7 eur/00 kg; K:233,0 eur/000 kg (09023); K:0(0909) muut: luuttomat: selkä ja sen palat, ei kuitenkaan sisäfilee erikseen tullattuna: selkä 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) palat 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038)(CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) muu: sisäfilee, erikseen tullattuna 86,9 eur/00 kg; K:300,0 eur/000 kg (0908) kinkku 86,9 eur/00 kg; K:250,0 eur/000 kg (094038) (CD54); K:434,0 eur/000 kg (09023) muu 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muut 86,9 eur/00 kg; K:434,0 eur/000 kg (09023) muuta Lampaan- ja vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty (TN084) (TN70): karitsanruhot ja puoliruhot, tuoreet tai jäähdytetyt: kesyä karitsaa 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muu lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot: kesyä lammasta 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) 02-0 Tammikuu 205 TKK II:

11 muuta 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut palat, luulliset: lyhyet etuneljännekset: kesyä lammasta 2,8+9,9 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+9,9 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula: kesyä lammasta 2,8+88,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+88,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit: kesyä lammasta 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8 +222,7 eur/00 kg; K:0(09206) (CD382) muut: kesyä lammasta 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuton liha: kesyä lammasta: karitsaa 2,8 +3,8 eur/00 kg; K:0(09278)(CD382) muuta 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) muuta: karitsaa 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muuta 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) karitsanruhot ja puoliruhot, jäädytetyt: kesyä karitsaa 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muu lampaanliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot: kesyä lammasta 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut palat, luulliset: lyhyet etuneljännekset: kesyä lammasta 2,8+90,2 eur/00 kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+90,2 eur/00 kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula: kesyä lammasta 2,8+4,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+4,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit: kesyä lammasta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut: Tammikuu 205 TKK II: 02 -

12 kesyä lammasta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muuta 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuton liha: karitsaa: kesyä lammasta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muuta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muuta: kesyä lammasta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) muuta 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) vuohenliha: tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot 2,8+7,3 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) lyhyet etuneljännekset 2,8+9,9 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula 2,8+88,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut: luulliset palat 2,8+222,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuttomat palat: vohlanliha (TN075) 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muu 2,8+3,8 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) jäädytetty: ruhot ja puoliruhot 2,8+28,8 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) lyhyet etuneljännekset 2,8+90,2 eur/00 kg; K:0 (09206) (CD382) kyljysrivi ja/tai satula 2,8+4,7 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) paistit 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) muut: luulliset palat 2,8+67,5 eur/00kg; K:0 (09206) (CD382) luuttomat palat: vohlanliha (TN075) 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09278) (CD382) muu 2,8+234,5 eur/00kg; K:0 (09279) (CD382) Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty (TN084) (TN70): tuore tai jäähdytetty 5, jäädytetty 5, Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (TN70): nautaa, tuoreet tai jäähdytetyt: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: 02-2 Tammikuu 205 TKK II:

13 pallealiha ja kuveliha (TN084): korkealaatuinen 2,8+303,4 eur/00 kg muu 2,8+303,4 eur/00 kg muut (TN084) nautaa, jäädytetyt: kieli (TN084) maksa (TN084) muut: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: pallealiha ja kuveliha (TN084): korkealaatuinen: kuveliha, kokonainen 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56); K:4,0 (094020) (CD227) muu 2,8+304, eur/00kg; muu: kuveliha, kokonainen: jalostettavaksi tarkoitettu: tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+304, eur/00kg; K:20, ,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:4,0 (094020) (CD227); K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56); K:4,0 (094020) (CD227) muu: jalostettavaksi tarkoitettu: Tammikuu 205 TKK II: 02-3

14 tarkoitettu alanimikkeisiin 602 0, tai kuuluvien tuotteiden valmistukseen ja jossa ei ole muiden kuin nautaeläinten lihaa kollageeni/proteiinipitoisuuden ollessa enintään 0,45 ja jonka painosta vähintään 20% on rasvatonta lihaa (ei sivutuotteet ja rasva) ja jossa on lihaa ja hyytelöä vähintään 85% kokonaisnettopainosta; tuotteen on käytävä läpi riittävä lämpökäsittely lihaproteiinin hyytymisen varmistamiseksi koko tuotteessa, jonka leikkauspinnalla ei tästä syystä ole enää jäljellä vaaleanpunertavaa nestettä, kun tuote leikataan sen paksuimman osan kohdalta kulkevaa linjaa pitkin (A-luokan tuote) (TN063) tarkoitettu muiden kuin alanimikkeisiin ex , , , ja (B-luokan tuotteet) kuuluvien tuotteiden valmistukseen (TN064) 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094057) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) 2,8+304, eur/00kg; K:20, ,4 eur/000 kg (094058) (CD65); K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muu 2,8+304, eur/00kg; K:20,0 (094003) (CD56) muut (TN084) sikaa, tuoreet tai jäähdytetyt (TN084): kesyä sikaa muuta sikaa, jäädytetyt: maksa (TN084): kesyä sikaa muuta muut (TN084) muut, tuoreet tai jäähdytetyt: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia (TN084) 6, lammasta tai vuohta (TN084) muut, jäädytetyt: farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut 0 (EU00) muut: hevosta, aasia, muulia tai muuliaasia (TN084) 6, lammasta tai vuohta (TN084) Nimikkeen 005 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (TN084) (TN70): kanaa: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä ja suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 83-prosenttista kanaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65- prosenttista kanaa), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista kanaa) 26,2 eur/00 kg; K:3,0 eur/000 kg (094067) (CD66) 29,9 eur/00 kg; K:49,0 eur/000 kg (094067) (CD66) 32,5 eur/00 kg; K:62,0 eur/000 kg (094067) (CD66) 29,9 eur/00 kg; K:49,0 eur/000 kg (094067) (CD66), Tammikuu 205 TKK II:

15 kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 65- prosenttista kanaa), tai muussa muodossa 32,5 eur/00 kg; K:62,0 eur/000 kg (094067) (CD66) paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt: palat: luuttomat 02,4 eur/00 kg; K:52,0 eur/000 kg (094068) (CD66) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 35,8 eur/00 kg; K:79,0 eur/000 kg (094068) (CD66) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094068) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094068) (CD66) rinta ja sen palat 60,2 eur/00 kg; K:30,0 eur/000 kg (094068) (CD66) koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg; K:23,0 eur/000 kg (094068) (CD66) muut 00,8 eur/00 kg; K:504,0 eur/000 kg (094068) (CD66) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt: palat: luuttomat 02,4 eur/00 kg; K:795,0 eur/000 kg (094069) (CD66); K:0 (09442) (CD6) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 35,8 eur/00 kg; K:79,0 eur/000 kg (094068) (CD66) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094068) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094068) (CD66) rinta ja sen palat 60,2 eur/00 kg; K:0(09442) (CD6) koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg; K:23,0 eur/000 kg (094068) (CD66) muut 00,8 eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg kalkkunaa: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa) 34,0 eur/00 kg; K:70,0 eur/000 kg (094070) (CD66), 3 Tammikuu 205 TKK II: 02-5

16 kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73- prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 73- prosenttista kalkkunaa), tai muussa muodossa 37,3 eur/00 kg; K:86,0 eur/000 kg (094070) (CD66) 34,0 eur/00 kg; K:70,0 eur/000 kg (094070) (CD66) 37,3 eur/00 kg; K:86,0 eur/000 kg (094070) (CD66) paloiteltu liha ja muut eläimenosat, tuoreet tai jäähdytetyt: palat: luuttomat 85, eur/00 kg; K:425,0 eur/000 kg (094070) (CD66) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 4,0 eur/00 kg; K:205,0 eur/000 kg (094070) (CD66) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094070) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094070) (CD66) rinta ja sen palat 67,9 eur/00 kg; K:339,0 eur/000 kg (094070) (CD66) koipi-reisipalat ja niiden palat: koivet ja niiden palat 25,5 eur/00 kg; K:27,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 46,0 eur/00 kg; K:230,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 83,0 eur/00 kg; K:45,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg paloiteltu liha ja muut eläimenosat, jäädytetyt: palat: luuttomat 85, eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6); K:0 (094422) (CD6) luulliset: puolikkaat ja neljännekset 4,0 eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6); K:0 (094422) (CD6) kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg; K:34,0 eur/000 kg (094070) (CD66) selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja siivenkärjet 8,7 eur/00 kg; K:93,0 eur/000 kg (094070) (CD66) rinta ja sen palat 67,9 eur/00 kg; K:339,0 eur/000 kg (094070) (CD66) koipi-reisipalat ja niiden palat: 02-6 Tammikuu 205 TKK II:

17 koivet ja niiden palat 25,5 eur/00 kg; K:27,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 46,0 eur/00 kg; K:230,0 eur/000 kg (094070) (CD66) muut 83,0 eur/00 kg; K:0 (09442) (CD6); K:0 (094422) (CD6) muut eläimenosat: maksa 6, muut 8,7 eur/00 kg ankkaa: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana tai suolistettuna, päineen ja koipineen (ns. 85- prosenttista ankkaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63- prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 70-prosenttista ankkaa) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia ja ilman kaulaa, sydäntä, maksaa ja kivipiiraa (ns. 63- prosenttista ankkaa), tai muussa muodossa 38,0 eur/00 kg 46,2 eur/00 kg 5,3 eur/00 kg 46,2 eur/00 kg 5,3 eur/00 kg rasvainen maksa ("foie gras"), tuore tai jäähdytetty muu, tuore tai jäähdytetty: palat: luuttomat 28,3 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 56,4 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 5,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg puhdistettua ankkaa 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa, muu kuin rasvainen maksa ("foie gras") 6, muut 8,7 eur/00 kg muu, jäädytetty: palat: luuttomat 28,3 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 56,4 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 5,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg puhdistettua ankkaa 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa: rasvainen maksa ("foie gras") muu 6,4 Tammikuu 205 TKK II: 02-7

18 muut 8,7 eur/00 kg hanhea: paloittelematon, tuore tai jäähdytetty: kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, 45, eur/00 kg päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, 48, eur/00 kg sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75- prosenttista hanhea), tai muussa muodossa paloittelematon, jäädytetty: kynittynä, veret laskettuna, puhdistamattomana, 45, eur/00 kg päineen ja koipineen (ns. 82-prosenttista hanhea) kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, 48, eur/00 kg sydämen ja kivipiiran kanssa tai ilman (ns. 75- prosenttista hanhea), tai muussa muodossa rasvainen maksa ("foie gras"), tuore tai jäähdytetty muu, tuore tai jäähdytetty: palat: luuttomat 0,5 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 52,9 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 86,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 69,7 eur/00 kg puhdistettua hanhea 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa, muu kuin rasvainen maksa ("foie gras") 6, muu 8,7 eur/00 kg muu, jäädytetty: palat: luuttomat 0,5 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset 52,9 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 86,5 eur/00 kg koipi-reisipalat ja niiden palat 69,7 eur/00 kg puhdistettua hanhea 66,0 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa: rasvainen maksa ("foie gras") muu 6, muut 8,7 eur/00 kg helmikanaa: paloittelematon, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt: tuore tai jäähdytetty 49,3 eur/00 kg jäädytetty 49,3 eur/00 kg muu, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty: palat: luuttomat 28,3 eur/00 kg luulliset: puolikkaat ja neljännekset: tuore tai jäähdytetty 54,2 eur/00 kg muut 54,2 eur/00 kg kokonaiset siivet, myös ilman siivenkärkiä 26,9 eur/00 kg selkä, kaula, selkä ja kaula yhdessä, pyrstöt ja 8,7 eur/00 kg siivenkärjet rinta ja sen palat 5,5 eur/00 kg 02-8 Tammikuu 205 TKK II:

19 koipi-reisipalat ja niiden palat 46,3 eur/00 kg muut 23,2 eur/00 kg muut eläimenosat: maksa: tuore tai jäähdytetty 6, muut 6, muut 8,7 eur/00 kg Muu liha ja muut syötävät eläimenosat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt (TN084) (TN70): kania tai jänistä: kesyä kania 6, muuta kädellistä nisäkästä 9, valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä): valaanlihaa 6, hylkeenlihaa 6, muuta 9, matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa) 9, kamelia ja muuta kamelieläintä (Camelidae) 9, muuta: kesyä kyyhkyä 6, riistaa, muuta kuin kania tai jänistä poroa: jäädytetyt 9, muuta 9, sammakonreidet 6, muuta 9, Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut (TN084) (TN70): sikaa: siansilava: tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu tai suolavedessä 2,4 eur/00 kg kuivattu tai savustettu 23,6 eur/00 kg sianrasva 2,9 eur/00 kg muut 4,5 eur/00 kg Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe (TN084) (TN70): sianliha: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: kesyä sikaa: suolattu tai suolavedessä: kinkku ja sen palat 77,8 eur/00 kg lapa ja sen palat 60, eur/00 kg kuivattu tai savustettu: kinkku ja sen palat 5,2 eur/00 kg, lapa ja sen palat 9,0 eur/00 kg muuta 5, kylki ja kuve (lihaskudosta sisältävä silava) sekä niiden palat: kesyä sikaa: suolattu tai suolavedessä 46,7 eur/00 kg Tammikuu 205 TKK II: 02-9

20 kuivattu tai savustettu 77,8 eur/00 kg muuta 5, muut: kesyä sikaa: suolattu tai suolavedessä: pekonipuolikas ja kinkuton pekonipuolikas 68,7 eur/00 kg etuosaton pekonipuolikas ja keskiosa 75, eur/00 kg etuosa ja sen palat 60, eur/00 kg selkä ja sen palat 86,9 eur/00 kg muut: kinkku, suolavedessä, rakkoon tai tekosuoleen 86,9 eur/00 kg suljettu muut 86,9 eur/00 kg kuivattu tai savustettu: etuosa ja sen palat 9,0 eur/00 kg selkä ja sen palat 49,6 eur/00 kg muut: luuttomat: kyljyspala, savustettu 5,2 eur/00 kg, sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, kokonaisena, palana tai ohuina vii- 5,2 eur/00 kg, 3 paleina muut 5,2 eur/00 kg, muut 5,2 eur/00 kg muuta 5, naudanliha: luullinen 5,4+265,2 eur/00 kg luuton: vähintään 8 kuukauden ikäisten nautaeläinten reidestä peräisin olevat lihapalat, joissa ei ole näkyvää lihaskudosten välistä rasvaa (3-7 prosenttia), tuoreen lihan ph-arvo 5,4-6,0; suolatut, maustetut, puristetut ja kuivatut yksinomaan raikkaassa ja kuivassa ilmassa, pinnalle on kehittynyt jalohomekerros (mikroskooppinen sienirihmasto); lopputuotteen paino on 4-53 prosenttia raaka-aineen painosta ennen suolaamista 5,4+303,4 eur/00 kg muuta 5,4+303,4 eur/00 kg muut, myös lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä jauho ja jauhe: kädellistä nisäkästä 5, valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä); hyljettä, merileijonaa ja mursua (Pinnipedia-alalahkon nisäkästä): valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä) 5, muut: liha 30,0 eur/00 kg muut eläimenosat 5, lihasta tai muista eläimenosista valmistettu syötävä 5,4+303,4 eur/00 kg jauho ja jauhe matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa) 5, muu: liha: hevosenliha, suolattu, suolavedessä tai kuivattu 6, lampaan- ja vuohenliha: luullinen 222,7 eur/00 kg luuton: karitsaa 3,8 eur/00 kg muuta 3,8 eur/00 kg Tammikuu 205 TKK II:

I JAKSO ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET

I JAKSO ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET 28.10.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 294/29 I JAKSO ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET Huomautuksia 1. Jollei toisin määrätä, tässä jaksossa tarkoitetaan maininnalla tietystä eläinsuvusta tai

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 173 final - LIITE 4 OSA 1/7. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. huhtikuuta 216 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 216/91 (NLE) 614/16 ADD 4 WTO 9 SERVICES 4 COLAC 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 4. huhtikuuta 216 Vastaanottaja:

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

SISÄLTÖ. I jakso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET. II jakso KASVITUOTTEET

SISÄLTÖ. I jakso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET. II jakso KASVITUOTTEET SISÄLTÖ Johdanto A. Yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt C. Nimikkeistöön tulleihin sovellettavat yleissäännöt I kso ELÄVÄT ELÄIMET JA ELÄINTUOTTEET Ryhmä 1 Elävät eläimet 2 Liha muut syötävät

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

SERVICES 9 COLAC 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET

SERVICES 9 COLAC 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0091 (NLE) 7621/16 ADD 2 WTO 84 SERVICES 9 COLAC 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Liittymispöytäkirja Euroopan

Lisätiedot

10973/16 ADD 2 VVP/isk DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 2

10973/16 ADD 2 VVP/isk DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) 10973/16 ADD 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0206 (NLE) 10973/16 ADD 2 WTO 195 SERVICES 20 FDI 16 CDN 12 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kanadan sekä

Lisätiedot

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET

4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET 4 RYHMÄ MAITO JA MEIJERITUOTTEET; LINNUNMUNAT; LUONNONHUNAJA; MUUALLE KUULUMATTOMAT ELÄINPERÄISET SYÖTÄVÄT TUOTTEET Huomautuksia. Ilmaisulla "maito" tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

1993 vp - HE 43 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Makkarat ja eräät muut lihajalosteet siirrettiin

1993 vp - HE 43 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Makkarat ja eräät muut lihajalosteet siirrettiin 1993 vp - HE 43 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuontimaksulain ja elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Maahan tuotavista maataloustuotteista

Lisätiedot

LIITE LIITE III. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä.

LIITE LIITE III. Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 COM(2014) 149 final ANNEX 3 LIITE LIITE III Assosiaatiosopimus Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välillä asiakirjaan

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet 1 / 32 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2014 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA

VIII JAKSO 41 RYHMÄ RAAKAVUODAT JA -NAHAT (MUUT KUIN TURKISNAHAT) SEKÄ MUOKATTU NAHKA VIII JAKSO RAAKAVUODAT JA -NAHAT, MUOKATTU NAHKA, TURKISNAHAT JA NIISTÄ VALMISTETUT TAVA- RAT; SATULA- JA VALJASTEOKSET; MATKATARVIKKEET, KÄSILAUKUT JA NIIDEN KALTAISET SÄILYTYSESINEET; SUOLESTA VALMISTETUT

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta. (Kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.9.2005 KOM(2005) 402 lopullinen 2005/0171 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhteisön täysikasvuisten nautaeläinten ruhojen luokitteluasteikosta (Kodifioitu toisinto)

Lisätiedot

Poronlihalajitelma PE, rasvaa alle 4 %

Poronlihalajitelma PE, rasvaa alle 4 % Poronlihalajitelma PE, rasvaa alle 4 % - puhdas punaisen lihan lajitelma - paistit, fileet - poistettu jänteet, kalvot, näkyvä rasva, vertymät ja leimat - korkeatasoinen poronkäristys, täyslihapihvit,

Lisätiedot

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke porotietokansio raakalihavalmisteet Hannu Pekkala 2006 Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke SISÄLLYSLUETTELO 1 Määritelmä... 2 2 Raakalihavalmisteiden valmistus...

Lisätiedot

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset

3. Sian ja naudan lihaa koskevat muut käsittelyvaatimukset 3926 LIITE 1 LIHATUOTTEIDEN ERITYISET KÄSITTELYVAATIMUKSET Tämän liitteen vaatimukset koskevat sellaisia tuotteita, joiden valmistukseen käytettyä lihaa ei 6 10 :n mukaan saa toimittaa käsittelemättömänä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.11.2002 KOM(2002) 643 lopullinen 2002/0270 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 313/52 Euroopan unionin virallinen lehti 28.11.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Israelista peräisin

Lisätiedot

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia

10 RYHMÄ VILJA. Huomautuksia 0 RYHMÄ VILJA Huomautuksia. A) Tämän ryhmän nimikkeissä mainitut tuotteet luokitellaan näihin nimikkeisiin ainoastaan jyvinä, jotka voivat olla myös tähkissä korsineenkin. B) Tähän ryhmään eivät kuulu

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

OPAS KUVA-ALUE. Teurasruhojen puhdistuksessa huomioitavat asiat. Kuvasto 2014. Koivumäki Heikki, Knuuttila Matti, Niemistö Markku

OPAS KUVA-ALUE. Teurasruhojen puhdistuksessa huomioitavat asiat. Kuvasto 2014. Koivumäki Heikki, Knuuttila Matti, Niemistö Markku OPAS KUVA-ALUE Teurasruhojen puhdistuksessa huomioitavat asiat Kuvasto 2014 Koivumäki Heikki, Knuuttila Matti, Niemistö Markku Maaseutuviraston julkaisusarjat: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Johdanto Johdanto

Lisätiedot

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU

23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU 23 RYHMÄ ELINTARVIKETEOLLISUUDEN JÄTETUOTTEET JA JÄTTEET; VALMISTETTU REHU Huomautus. Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu

Lisätiedot

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014

Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) 16.10.2014 Elintarvikkeen nimi (EPNA 1169/2011, art. 17) lisätiedot (Elintarviketietoasetus, liite VI) 1/9 Elintarvikkeen nimen on sisällettävä tai siihen on oltava liitettyinä tarkat tiedot elintarvikkeen ominaisuuksista,

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

Jauhettu Broilerin sydän, kivipiira ja maksa. 1/3 suhteessa kutakin.

Jauhettu Broilerin sydän, kivipiira ja maksa. 1/3 suhteessa kutakin. HINNASTO (Pidätämme oikeuden hinnan muutoksiin) *UUTUUS* Rasvapommi LINTU Naudan, lampaan, possun ja hevosen rasva, sekä lihat ja sisäelimet n. 400g - 500g 4,60 kg Broilerin jauheliha 200g Broilerin jauheliha

Lisätiedot

Fysioterapia ja osteopatia hevosille

Fysioterapia ja osteopatia hevosille Fysioterapia ja osteopatia hevosille HYVINVOIVA HEVONEN LUENTOSARJA 17.11.2015 CYPIS, ESPOO TMI Selma Piha 1 Potilaana hevonen vs. ihminen Anatomia yllättävän sama Eroissa näkyy toimintatavat Hevosen toiminnassa

Lisätiedot

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet

PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet 1 / 30 ' Tilastokeskus PRODCOM-luettelo 2015 / A. Tuotteet Toimiala 10 Elintarvikkeiden valmistus Sarake 'Tuotannon tyyppi' kertoo, mitä tietoja nimikkeestä tiedustellaan: S = myyty tuotanto, T = myyty

Lisätiedot

PORONLIHAN LAJITELMAT PE - P5

PORONLIHAN LAJITELMAT PE - P5 PORONLIHAN LAJITELMAT PE - P5 E P Rasvapitoisuus alle 4 % Lajitelmamääritelmä Täysin puhdas punaisen lihan lajitelma, josta on poistettu jänteet, kalvot, näkyvä rasva, vertymät ja leimat. 0 Rasvapitoisuus

Lisätiedot

10 % 44 % 13 % 28 % 5 % 10 % 60 % 9 % 16 % 5 % 10 % 52 % 10 % 23 % 5 % 10 % 39 % 12 % 34 % 5 % 8 % 33 % 15 % 34 % 10 % 12 % 54 % 9 % 19 % 6 %

10 % 44 % 13 % 28 % 5 % 10 % 60 % 9 % 16 % 5 % 10 % 52 % 10 % 23 % 5 % 10 % 39 % 12 % 34 % 5 % 8 % 33 % 15 % 34 % 10 % 12 % 54 % 9 % 19 % 6 % Vaisto -ateriat sika-nauta-lohiateria kalkkuna-kanaporo-ateria sika-kana-lammasateria nauta-kalkkunalohi-ateria nauta-sika-kanaateria starter formula sika-kalkkunakana-ateria puppy formula nauta-poro-lohiateria

Lisätiedot

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TU- PAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET

IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TU- PAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET 6 IV JAKSO ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TUOTTEET; JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA; TU- PAKKA JA VALMISTETUT TUPAKANKORVIKKEET Huomautus. Tässä jaksossa tarkoitetaan ilmaisulla "pelletit" tuotteita,

Lisätiedot

TULLIHALLITUS. Helsinki 24.11.2011 Tullipiireille Yleiskirje N:o 196/010/11. Käyttötariffin (TKK II) muutoksia. Nimikemuutoksia

TULLIHALLITUS. Helsinki 24.11.2011 Tullipiireille Yleiskirje N:o 196/010/11. Käyttötariffin (TKK II) muutoksia. Nimikemuutoksia TULLIHALLITUS Helsinki 24.11.2011 Tullipiireille Yleiskirje N:o 196/010/11 Käyttötariffin (TKK II) muutoksia Nimikemuutoksia Nimike Tavara Tariffin mukainen tulli; K; S Lisäpaljous Liite voimassa 8.10.2011

Lisätiedot

1. Teurasporojen kuljetus...4. 2. Ante mortem tarkastus...4. 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4. 4. Tainnuttaminen...4. 5. Verenlasku / pisto...

1. Teurasporojen kuljetus...4. 2. Ante mortem tarkastus...4. 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4. 4. Tainnuttaminen...4. 5. Verenlasku / pisto... Porotietokansio Teurastusosio Karvonen Seppo, Pieski Kaarina 2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Teurasporojen kuljetus...4 2. Ante mortem tarkastus...4 3. Eläinten nouto tainnutukseen...4 4. Tainnuttaminen...4

Lisätiedot

VALIKOIMAKIRJA www.ronka.fi Veljekset Rönkä Oy

VALIKOIMAKIRJA www.ronka.fi Veljekset Rönkä Oy VALIKOIMAKIRJA www.ronka.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on

Lisätiedot

Henneken lihavuuskuntoluokitus. Elena Autio ja Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015

Henneken lihavuuskuntoluokitus. Elena Autio ja Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015 Henneken lihavuuskuntoluokitus Elena Autio ja Minna-Liisa Heiskanen Suomen Hevostietokeskus ry Tallinpitäjän verkkotietopakettihanke 2015 Henneken lihavuuskuntoluokitus kansainvälinen, tieteellisesti määritetty

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2016 COM(2016) 641 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 821. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa

SISÄLLYS. N:o 821. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2002 N:o 821 822 SISÄLLYS N:o Sivu 821 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihasta ja lihatuotteista Euroopan yhteisön sisämarkkinakaupassa...

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 2411 final LIITTEET 1 6.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 2411 final LIITTEET 1 6. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) 8370/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. huhtikuuta 2017 Vastaanottaja: AGRI 208 AGRIFIN 39 AGRIORG 39 DELACT 75 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Siipikarjanlihan tuontitodistukset HAKUOPAS Siipikarjanlihan tuontitodistukset Sisältö 2 1 Yleistä... 4 1.1 Tuontitodistuksen tarve... 5 1.2 Huomio eläinlääkintäsäännöksiin... 5 2 Hakumenettelyt siipikarjanlihan tuontikiintiöihin... 5 2.1

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

Teuraskypsyys Elävästä eläimestä. Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen

Teuraskypsyys Elävästä eläimestä. Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen Teuraskypsyys Elävästä eläimestä Teuraskypsyyskoulutus Lehmoinen, Kannonkoski 20.03.2013 Maiju Pesonen Ulkonäkö arviointia Katso ryhmää kokonaisuutena, riittävän etäältä. Muodosta yleisvaikutelma, havaitse

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3. COM() 166 final ANNEX 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta

Lisätiedot

Koostumus: Koostumus: Koostumus:

Koostumus: Koostumus: Koostumus: SAAREMAA kesyä hampurilaispihvien Säilytyslämpötila: -18 C Realisoinnin aika: 90 päivää Tuotteen paino: 400 g SAAREMAA MINIFRIKADELLID Säilytyslämpötila: -18 C Realisoinnin aika: 90 päivää Tuotteen paino:

Lisätiedot

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on jalostettu -0 kk ikäisistä karitsoista.

Lisätiedot

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi

Veljekset Rönkä Oy. www.merilapinkaritsa.fi Veljekset Rönkä Oy www.merilapinkaritsa.fi Meri-Lapin Karitsa on Lapissa tuotettu ja jalostettu tuoteperhe. Maultaan mieto, murea, vähärasvainen ja nopeasti kypsyvä liha on jalostettu -0 kk ikäisistä karitsoista.

Lisätiedot

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi?

Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? Esityksen sisältö Mikä CN-nimikkeistö on? Mihin sitä käytetään? Miksi nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain? Mistä saan apua oikean nimikkeistön löytämiseksi? 1.11.2011 Tulli CN-nimikkeistö 1 Harmonisoitu

Lisätiedot

31 RYHMÄ LANNOITTEET

31 RYHMÄ LANNOITTEET 31 RYHMÄ LANNOITTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0511 eläimenveri; b) erilliset kemiallisesti määritellyt yhdisteet (lukuun ottamatta niitä, jotka vastaavat 2 huomautuksen a

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien

Lisätiedot

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU

12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU 12 RYHMÄ ÖLJYSIEMENET JA -HEDELMÄT; ERINÄISET SIEMENET JA HEDELMÄT; TEOLLISUUS- JA LÄÄKE- KASVIT; OLJET JA KASVIREHU Huomautuksia 1. Nimikkeeseen 1207 kuuluvat muun muassa palmunpähkinät ja -ytimet, puuvillansiemenet,

Lisätiedot

Näytteenotto -ohjeet AI/ND:n varalta

Näytteenotto -ohjeet AI/ND:n varalta Näytteenotto -ohjeet AI/ND:n varalta Eläinten terveys ja hyvinvointi - yksikkö/ Sari Haikka Patologian tutkimusyksikkö/ Laila Rossow 2.1.2007 1 Verinäyte Pyyhkäisynäyte Yksilöverinäytteet otetaan linnusta

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Lihan ja maidon alkuperämerkinnät Tuulikki Lehto

Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Lihan ja maidon alkuperämerkinnät Tuulikki Lehto Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 19-20.9.2017 Lihan ja maidon alkuperämerkinnät Tuulikki Lehto Lihan alkuperämaamerkinnät Naudanliha (EPNAs (EY) N:o 1760/2000; lisäksi Kom.As:t (EY)

Lisätiedot

Joululista. Tilaa jouluruuat 7.11. mennessä

Joululista. Tilaa jouluruuat 7.11. mennessä Joululista 2008 Tilaa jouluruuat 7.11. mennessä 1 Joulu on lämmin sana, punaiset villasukat ja aattosaunan syli. Joulun näkee jo kaukaa: hiippalakki vilahtaa nurkan taakse, valoja syttyy yöhön. Pysähdy

Lisätiedot

TUOTTEET. Tervetuloa ostoksille!

TUOTTEET. Tervetuloa ostoksille! TUOTTEET Tuotteiden kilohinta ei tarkoita, että ostat aina kiloittain. Tuotteemme ovat eri annoskoissa ja tuotteet punnitsemme ostohetkellä. Pienille lemmikeille pieniä annoksia ja isoille reilumpia. Tärkeintä

Lisätiedot

Nautinnollista ja Rauhaisaa Joulunaikaa!

Nautinnollista ja Rauhaisaa Joulunaikaa! Joulu saapuu pienin askelin, sytyttelee kynttilöitä tummeneviin iltoihin, rapisee ovien takana, kuiskailee nurkissa. Eikä aikaakaan, kun se on jo täällä: helisee hopeisina tiukuina, tuoksuu ja maistuu

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: REKISTERINUMERO: TUONTIKOIRA/TUONTIMAA: SYNTYMÄAIKA: VANHEMMAT: KASVATTAJA: TUNNISTUSMERKINTÄ: SUKUPUOLI: UROS UROKSELLA

Lisätiedot

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti.

11. Lantion sivu Aseta putki lantion alle poikittain, ja rullaa pienellä liikkeellä reiden ulkosyrjän yläosasta lantion yläosaan asti. Putkirullaus 1. Selän päivittäinen rankahuolto Asetu makuulle putken päälle, pidä kädet pään alla tukena ja lantio maassa. Päästä pää maahan ja anna selän venyä hetki. Nosta sitten yläkroppa ilmaan, ihan

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Miten minä kokosin Valtterin

Miten minä kokosin Valtterin Miten minä kokosin Valtterin Minulla oli jo mahdollisuus koota Valtteri kokonaan. Haluan kertoa teille, mitä kaikkea koin Valtterin kanssa. Yhden asian voin jo paljastaa: Valtterin kanssa ei ole tylsää.

Lisätiedot

HORECA Suurkeittiövalikoima

HORECA Suurkeittiövalikoima HORECA Suurkeittiövalikoima Karitsan ulkofile kalvottu n. 4,0kg/ltk 2 kpl/vac Rönkä takuumureat annospihvit pakaste Naudan sisäfilepihvit 150, 180 ja 200 g Naudan ulkofilepihvit 120, 150, 180, 200 ja 250

Lisätiedot

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013

RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET. Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 RATSASTAJAN VENYTTELYOHJEET Riikka Kärsämä & Jonna Haataja Fysioterapian koulutusohjelma / OAMK Elokuu 2013 MITEN VENYTELLÄ? MIKSI VENYTELLÄ? Ennen liikuntasuoritusta/ alkulämmittelyn jälkeen Lyhytkestoiset

Lisätiedot

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia

Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1 Selkärangan ja lonkan liikkuvuusharjoituksia 1. Lantion rullaus Asetu selällesi ja vie polvet koukkuun. Jalkaterät ovat lantion leveydellä ja suoraan eteenpäin, kädet vartalon vierellä. Oikaise itsesi

Lisätiedot

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi

Eviran ohje 16037/1. Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Eviran ohje 16037/1 Ruhon ja muiden eläimen osien esittäminen tarkastettavaksi Esittelijä Thimjos Ninios Sivu/sivut 1 / 6 Hyväksyjä Leena Oivanen Ohje 16037/1 Käyttöönotto 3.5.2013 Elintarvikehygieniayksikkö

Lisätiedot

HAKUOPAS. Sianlihan yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Sianlihan yksityinen varastointi HAKUOPAS Sianlihan yksityinen varastointi 2015 Sisältö Yhteystiedot... 4 Käytettyjä lyhenteitä... 4 1 Johdanto... 5 2 Sopimusvarastointiaika ja maksettava tuki... 5 3 Rekisteröityminen Maaseutuviraston

Lisätiedot

Tamminen Tuotekatalogi 2015

Tamminen Tuotekatalogi 2015 TUOTEKATALOGI 2015 2 LIHANYSTÄVÄN TAVARAMERKKI JO 20 VUOTTA Kaikki lähtee suomalaisesta lihasta. Ensiluokkainen raaka-aine on ollut Tammisen toiminnan perusta jo 20 vuoden ajan. Kokeneet lihanleikkaajamme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 7 Elintarvikelain 60 :n mukainen Euroopan Unionin toisesta jäsenvaltiosta toimitettujen elintarvike-erien hylkääminen ensisaapumispaikassa, Koljon Family HEL 2017-000131

Lisätiedot

ARNE &CARLOS HEVONEN

ARNE &CARLOS HEVONEN ARNE&CARLOS HEVONEN MATERIAALIT: Rauman Petter superwash -lankaa 1 kerä mustaa (312) 1 kerä ruskeaa (322) hevoseen 1 kerä harjaan ja häntään Hieman roosaa (344) korvien sisäosaan Sukkapuikot nro 2,5 Takajalat

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015.

KOTIELÄINTUET Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. KOTIELÄINTUET 2015 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen tammikuussa 2015. Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Lähde: Mavi, MMM 6.2.2015 10.2.21015 Muutoksia vuodelle 2015

Lisätiedot

Ota meihin yhteyttä!

Ota meihin yhteyttä! Ota meihin yhteyttä! Myynti Etelä- ja Itä-Suomi Myynti Länsi- ja Pohjois-Suomi Tilaukset ja laskutus Marjut Suomalainen Rauno Saarivaara Henna Sonninen +358 VALIKOIMA 40 482 3416 +358 40 630 6925 SYKSY

Lisätiedot

HELSINKI PRESIDENTINLINNA 2013 KM 39404 OSTEOLOGINEN ANALYYSI HISTORIALLISEN AJAN KAUPUNKITONTIN KAIVAUKSEN LUISTA

HELSINKI PRESIDENTINLINNA 2013 KM 39404 OSTEOLOGINEN ANALYYSI HISTORIALLISEN AJAN KAUPUNKITONTIN KAIVAUKSEN LUISTA 1 HELSINKI PRESIDENTINLINNA 2013 KM 39404 OSTEOLOGINEN ANALYYSI HISTORIALLISEN AJAN KAUPUNKITONTIN KAIVAUKSEN LUISTA Nauta FM Katariina Nurminen 31.12.2013 2 Katja Vuoriston johtamalta Helsingin Presidentinlinnan

Lisätiedot

Aamiaisleikkeleistä on moneksi: Lihaisen muhevaa makua, tuoksua ja näköä

Aamiaisleikkeleistä on moneksi: Lihaisen muhevaa makua, tuoksua ja näköä 28 Aamiaisleikkeleistä on moneksi: Lihaisen muhevaa makua, tuoksua ja näköä Lihaisat leikkeleet kuuluvat itsestään selvinä herkulliseen, terveelliseen aamiaiskattaukseen tai kylmään buffetpöytään. Myös

Lisätiedot

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua

Shiba ja hokkaido. Rotumääritelmävertailua ja hokkaido Rotumääritelmävertailua Käyttötarkoitus Seurakoira Metsästys Linnut, pieneläimet Seurakoira Metsästys Yleisvaikutelma Pienikokoinen Tasapainoinen Hyväluustoinen Hyvät lihakset Voimakas Liikunta

Lisätiedot

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla)

LIITE I A. MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 138 LIITE I LIITE I A MONTENEGRON TULLIMYÖNNYTYKSET YHTEISÖN TEOLLISUUSTUOTTEILLE (21 artikla) Tullit alennetaan seuraavasti:

Lisätiedot

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS

VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS [Venäjän federaation vaakuna] VENÄJÄN FEDERAATION HALLITUS ASETUS n:o 625 MOSKOVASSA 25. päivänä kesäkuuta 2015 Muutokset Venäjän federaation hallituksen 7. elokuuta päivättyyn asetukseen n:o 778 Venäjän

Lisätiedot

Kotka Kotkansaari 2012. Osteologinen analyysi. FM Hanna Kivikero Kymenlaakson museo

Kotka Kotkansaari 2012. Osteologinen analyysi. FM Hanna Kivikero Kymenlaakson museo Kotka Kotkansaari 2012 Osteologinen analyysi FM Hanna Kivikero Kymenlaakson museo Sisällys 1.Johdanto ja materiaali 3 2.Metodit 3 3.Tulokset 3 Ikä 5 Anatominen jakauma 5 Ympäristön vaikutus 6 Jyrsintä

Lisätiedot

HORECA Suurkeittiövalikoima

HORECA Suurkeittiövalikoima HORECA Suurkeittiövalikoima Kypsä Meri-Lapin karitsan paistisiivu n. 1,5 kg/dyno Uutuus! tuote 83371 Rönkä nautajauheliha 20% n. 2,0 kg tuote 1221 Rönkä naudan paistisuikaleet ja kuutiot n. 2,0 kg tuote1281

Lisätiedot

SUOMALAISIA KOIRAN HERKKUPALOJA TUOTEVALIKOIMA

SUOMALAISIA KOIRAN HERKKUPALOJA TUOTEVALIKOIMA SUOMALAISIA KOIRAN HERKKUPALOJA TUOTEVALIKOIMA HIRVI PEURA PORO NAUTA POSSU KANA TUOTEVALIKOIMA SE AITO KOTIMAINEN PURULUU PURULUU 60 / 40 / 25 Se Aito (ja ainoa) Kotimainen puruluu. Valmistettu perinteisellä

Lisätiedot

HORECA Suurkeittiövalikoima

HORECA Suurkeittiövalikoima HORECA Suurkeittiövalikoima Vähälaktoosinen Aitoa tornionlaakson kermaperunaa Outisen Perunan kermaperuna ja juureskermaperuna 2,0 kg tuote 518 kermaperunat tuote 517 juureskermaperunat Rönkä takuumureat

Lisätiedot

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset

Päivämäärä. - Valtuutussäännökset D 45 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 13/EEO/2004 Päivämäärä Dnro 30.12.2004 5550/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2005- toistaiseksi Kumoaa/Muuttaa - Valtuutussäännökset Eläintautilaki

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET

Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/331 LIITTEET 26.10.2012 Euroopan unionin virallinen lehti C 326/333 LIITE I LUETTELO, JOHON VIITATAAN EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Tuoteopas 2014. Snellman Food Service. Lihat ja lihavalmisteet. TUOTEOPAS 2014 Snellman Food Service

Tuoteopas 2014. Snellman Food Service. Lihat ja lihavalmisteet. TUOTEOPAS 2014 Snellman Food Service Tuoteopas 2014 Snellman Food Service Lihat ja lihavalmisteet TUOTEOPAS 2014 Snellman Food Service 1 Ivalo Muonio Kittilä Alueiden vastuuhenkilöt: 1. Maarit Ruuth, gsm 044-7966753 2. Jukka Heikkilä, gsm

Lisätiedot

KALASTA. Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn. Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys

KALASTA. Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn. Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys KALASTA Ruodot Graavaus Savustus Suolaus Grillaus Säilytys Hätälän parhaat vinkit kalankäsittelyyn Sisäsivuilta löydät QR-koodit opastusvideoihin! Säilytys KALAN SÄILYVYYS Kala on herkästi pilaantuva elintarvike.

Lisätiedot

e luu): 9 Teleostei (luukalat) Kokemäki Käräjämäki KM 32705/ J Taivainen 2001 Homo sapiens (ihminen) Ursus arctos (karhu)

e luu): 9 Teleostei (luukalat) Kokemäki Käräjämäki KM 32705/ J Taivainen 2001 Homo sapiens (ihminen) Ursus arctos (karhu) Kokemäki Käräjämäki KM 32705/ J Taivainen 200 Pk 34 2 KOKEMÄKI, x=6795 55, y=572 48, z=35 Luuanalyysi 25. 0. 200 Kristiina Mannermaa Käräjämäen luuaineisto koostuu hyvin pieniksi palasiksi hajonneista,

Lisätiedot

Reseptit. Porsaan glaseerattu kylkirivi. Porsaan lapa. Pulled Pork Bun. Kesäkinkku

Reseptit. Porsaan glaseerattu kylkirivi. Porsaan lapa. Pulled Pork Bun. Kesäkinkku Reseptit Porsaan glaseerattu kylkirivi Savusta pintamaustettua kylkiriviä 115 C:n lämmössä ja 35%:n kosteudessa neljä tuntia. Ota talteen valunut neste, keitä sitä hieman kasaan ja lisää BBQ-kastiketta.

Lisätiedot

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE

JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE JALOSTUSTARKASTUSLOMAKE PÄIVÄYS JA PAIKKA: Tarkastajat: KOIRAN TIEDOT KOIRAN NIMI: 16.9.2012 Tyrnävä Jaana Hartus Kaisa Vanhatalo, Satu Väliheikki, Tiina Kaltakari(sihteeri) Minitiimin You Make Hearts

Lisätiedot

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät.

8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET. 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 8 RYHMÄ SYÖTÄVÄT HEDELMÄT JA PÄHKINÄT; SITRUSHEDELMIEN JA MELONIN KUORET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu syötäväksi kelpaamattomat hedelmät ja pähkinät. 2. Jäähdytetyt hedelmät ja pähkinät on

Lisätiedot

Yrityskysely: Luomulihan määrä 2013

Yrityskysely: Luomulihan määrä 2013 Yrityskysely: Luomulihan määrä 2013 26.3.2014 Pro Luomu ry Tutkimuksen toteutus: kohderyhmä, näyte ja tiedonkeruu Kyselyn kohderyhmä Tiedonkeräys Kohderyhmänä olivat suomalaiset luomulihaa teurastavat

Lisätiedot

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016

Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Eläinten Hyvinvointi 1.3.2016 Muutokset 2016 Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset kattavat kaikki maataloustoiminnassa pidettävät tuotantoeläimet Naudat Siat Lampaat ja vuohet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 24 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 24 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. tammikuuta 2017 (OR. en) 5469/17 SC 20 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 19. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET VÄHITTÄISMYYNTI- JA TARJOILUPAIKASSA LIITE 9 1(7)

OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET VÄHITTÄISMYYNTI- JA TARJOILUPAIKASSA LIITE 9 1(7) 1(7) LIITE 9: VÄHITTÄISMYYNTIPAIKKA Esim. tukku- tai vähittäismyymälä, tarjoilupaikka kuten ravintola tai kahvila sekä suurtalous kuten laitoskeittiö, keskuskeittiö, pitopalvelu tai tarjoilukeittiö Elintarvikenäytteitä

Lisätiedot

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN

BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) HALLINNAN JA SYVIEN VATSALIHASTEN TYÖSKENTELYN KAKSITOISTA Sivuttainen kurki BAKASANA ELI KURKIASENTO ON YKSI TUNNETUIMMISTA KÄSITASAPAINOASENNOISTA. KUN BAKASANAAN LISÄTÄÄN SELÄN KIERTO, SAADAAN VÄHEMMÄN TUNNETTU PARSVA (SIVU) BAKASANA. KÄSITASAPAINOASANAT

Lisätiedot

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset

KOTIELÄINTALOUDEN TUET Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset KOTIELÄINTALOUDEN TUET 2016 - Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus - Sika ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki - Hevoset LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KOTIELÄINKOROTUS (LHK) sekä SIKA- JA SIIPIKARJATALOUDEN

Lisätiedot

Lammas ja karitsa DENCON FOODS ~ LAMMAS JA KARITSA 1

Lammas ja karitsa DENCON FOODS ~ LAMMAS JA KARITSA 1 Lammas ja karitsa DENCON FOODS ~ LAMMAS JA KARITSA 1 Makuja puhtaasta luonnosta! Lammasta ja karitsaa eri tavoin Moni luulee, että lampaasta saadaan vain paistia, mutta kaikki lampaan osat ovat mehukkaita,

Lisätiedot

Vanhan T-paidan uusi elämä koiran paitana

Vanhan T-paidan uusi elämä koiran paitana Vanhan T-paidan uusi elämä koiran paitana Tarvitset vanhan t-paidan tai vaihtoehtoisesti uutta kangasta. Naisten s-koon paita riittää juuri ja juuri mallikoiran paitaan, jonka selän pituus on noin 25 cm.

Lisätiedot

syötävän hyvä lihaopas

syötävän hyvä lihaopas syötävän hyvä lihaopas PORSAS PORSAS Kyljysselkä SISÄ- JA Ulkofilee Etuselkä paahtopaisti, sisä- ja ulkopaisti, kinkku KYLKI Lapa Potka Potka SORKKA SORKKA 2 Valitse oikein, nautit parempaa. Porsaanlihasta

Lisätiedot