Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT"

Transkriptio

1 Kela-kortit

2 Sisällysluettelo Kela-kortit Edellytykset Tiedot Uusiminen Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen... Tilatut kortit Kuvaton Kela-kortti Kortin toimittaminen ja hakeminen Virheellinen kortti Kortin katoaminen Erikoistilanteet Kuvallinen Kela-kortti Kortin tiedot Kortin uusiminen Virheellinen kortti Kortista luopuminen Hakemusten käsittely Tilauksen peruutus Kyselyt Henkilökortti sairausvakuutustiedoin Kortin tiedot Kortin hakeminen Kortin toimittaminen Kortin peruuttaminen Kortin katoaminen Kortin uusiminen Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kortin tiedot Kortin voimassaoloaika Kortin hakeminen Kortin tilaaminen Kortin uusiminen ja uusimisen esto Virheellinen kortti Kortin palauttaminen ja hävittäminen 1

3 Kela-kortit Suomessa vakuutettu henkilö voi halutessaan saada Kelan päätöksellä poliisin myöntämään henkilökorttiin myös sairausvakuutustiedot (henkilökortti sairausvakuutustiedoin), jolloin korttia voi käyttää Kela-kortin tavoin. Sairausvakuutustiedot merkitään kortin kääntöpuolelle. Kortit valmistaa ja postittaa Gemalto Oy. Korttitilaukset toimitetaan päivittäin atk:n välityksellä valmistajalle. Kuvallista Kela-korttia varten valokuva ja nimikirjoitus lähetetään valmistajalle postitse toimistosta. Valmistajalta saadaan palautteena tiedot korttien valmistuspäivistä. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen muovikortti, jotka molemmat ovat ilmaisia. Kuvaton Kela-kortti toimitetaan vakuutetuille yleensä automaattisesti. Kuvallinen kortti on aina joko asiakkaan tai toimiston tilattava. Molemmat kortit voi tilata mikä tahansa toimisto, kun on ensin varmistuttu tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että hakija on vakuutettu. Työpaikkakassan jäsenet tilaavat kuvattoman kortin työpaikkakassasta ja kuvallisen Kelan toimistosta. Kuvallisen kortin hankkineilla työpaikkakassan jäsenillä on myös kuvaton kortti. Edellytykset Sairausvakuutuskortti (Kela-kortti) kuuluu kaikille sairausvakuutuslain mukaan vakuutetuille henkilöille. Kortin haltijalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin. (SVL 1224/ luku 1 ) Kela-korttiin ei kuitenkaan ole oikeutta silloin, kun henkilö ei ole vakuutettu, vakuuttaminen on epäselvä tai vakuuttamisasian käsittely on kesken henkilöllä ei ole nimeä henkilölle on rekisteröity väestötietoryhmässä kortin kirjoittamisen esto (esim. ottolapset, joille on vireillä nimenmuutos) henkilön tunnus on Kelan antama (ns. vajaa tunnus tai Kela-tunnus). Selvitä vakuuttaminen ennen kortin tilaamista. Tiedot Kela-korttiin kirjoitettavat henkilö- ja vakuutustiedot ja kortin postitusosoite samoin kuin henkilökortin sairausvakuutustiedot otetaan Kelan tietokannoista. Korttia tilattaessa kiinnitä erityistä huomiota tietojen oikeellisuuteen sekä tarvittaessa selvitä ja huolehdi, että virheelliset tai puutteelliset tiedot korjataan ennen kortin tilaamista. Uusiminen Kun kortin tiedot muuttuvat tai tietoja korjataan, kortti on uusittava. Uuden lääkeoikeuspäätöksen yhteydessä väliaikaistodistuksena apteekissa käy vanhan Kela-kortin kanssa esitetty lääkeoikeuspäätös. Jos vakuutettu poikkeuksellisesti muutoin tarvitsee korttia nopeammin kuin se on mahdollista saada tilaamalla, voit antaa väliaikaistodistuksen (SV 51sr) enintään kuukaudeksi. 2

4 Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen Kun vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille, hänen tulee palauttaa Kela-korttinsa toimistoon. Kela-kortin saatteessa vakuutettua kehotetaan hävittämään entinen kortti tai palauttamaan se toimistoon. Väärinkäytön estämiseksi tai kortissa olevien virheellisten tietojen vuoksi voit tarvittaessa erikseen pyytää entisen kortin palauttamista. Kirjaa toimistoon palautunut kortti palautuneeksi kortin palautustapahtumalla. Voit myös tallentaa tiedot kortin peruutuksesta (kortin voimassaolon päättymisestä vakuutuksen päättymisen, kortin uusimisen tai muun vastaavan syyn vuoksi). Hävitä toimistoon palautetut kortit ja huolehdi siitä, ettei nimi tai henkilötunnus jää tunnistettavaksi. Lähetä suuremmat erät hävitettäväksi keskusarkistoon. Henkilökortin peruuttaa poliisi. Kela ei ota vastaan palautettavia henkilökortteja. Tilatut kortit Tilatut kortit -kyselyllä saat tiedot kaikista vakuutetulle tilatuista kuvattomista ja kuvallisista Kelakorteista, henkilökorteista sairausvakuutustiedoin ja sosiaaliturvakorteista. Sosiaaliturvakortti oli kokeiluluontoinen sähköinen kortti, joita ei enää myönnetä. Automaattisesti syntyneet kuvattoman kortin tilaukset ovat nähtävissä kyselyllä vasta, kun tilaus on lähtenyt korttitoimittajalle. Kuvaton Kela-kortti Yleistiedot Kortin nimi (Kela-kortti/Sairausvakuutuskortti) Kortin myöntäjä (Kansaneläkelaitos) Myöntämispäivä (= valmistuspäivä) Henkilötiedot Henkilötunnus, myös viivakoodina takasivulla Suku- ja etunimet (VTJ:n mukaiset) Omakätinen nimikirjoitus (jos vakuutettu haluaa) Ennen tilatuissa korteissa on lisäksi kotikunta Kelan vakuutustiedot VAKUUTETTU xxxxxx ASTI, määräajaksi vakuutetuilla (= kortin voimassaoloaika) Oikeus erityiskorvaukseen tai rajoitettuun peruskorvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaolon viimeinen kuukausi ja vuosi (esim. AE 201/08.10) Korvaus toimistosta merkintä (KT-merkintä), jos korvaukset on haettava toimistosta TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan piiriin 3

5 Kortin toimittaminen ja hakeminen Kuvaton Kela-kortti toimitetaan automaattisesti, tai toimisto tilaa kortin joko vakuutetun hakemuksesta tai tekemiensä ratkaisujen seurauksena. Korttivalmistaja postittaa kortin suoraan kotiosoitteeseen kaikille, joille se tietokannan tietojen tai toimiston tilauksen perusteella on mahdollista. Toimistoon korttitoimittaja postittaa mahdolliset ulkomaille, myös Pohjoismaihin, toimitettavat kortit sekä korvausten seurantaan kuuluville vakuutetuille (kortissa on tällöin merkintä KT) automaattisesti toimitettavat kortit. Toimisto postittaa nämä kortit edelleen vakuutetun kotiosoitteeseen. Automaattisesti Kortti toimitetaan automaattisesti VTJ-tietojen tai Kelassa tehdyn tietomuutoksen perusteella seuraavissa tilanteissa: lapsi saa nimen (poikkeuksena ottolapset, joille vireillä olevan nimenmuutoksen takia kortin kirjoittaminen estetty) nimi muuttuu tai korjataan henkilötunnus muuttuu tai korjataan vakuutettu siirtyy työpaikkakassan vastuulle tai vastuulta vakuutetulle tehdään erityiskorvattavien lääkeoikeuksien käsittelyjärjestelmällä uusi myöntöpäätös. henkilölle tehdään myönteinen vakuuttamispäätös Vakuuttaminen-järjestelmällä. Kuvatonta Kela-korttia ei kuitenkaan voida toimittaa automaattisesti, kun tietokannan tietojen mukaan henkilö ei ole vakuutettu, vakuuttaminen on epäselvä tai vakuuttamisasian käsittely on kesken vakuutetulla on kuvallinen Kela-kortti, johon lääkeoikeuksien merkitsemistä ei ole estetty (työpaikkakassan jäsenelle kuitenkin tehdään aina kuvallisen lisäksi myös kuvaton kortti) osoitetta ei ole, se on puutteellinen tai ulkomaan osoite henkilö asuu ulkomailla (kunta 200) ja tilaus on tehty muun kuin vakuuttamisjärjestelmän kautta. Toimistoille lähetetään tarkistuslista automaattisesti syntyvistä korttitilauksista, joiden lähtemisen em. rajoitukset estävät. Automaattisesti työpaikkakassan vastuunsiirron, erityiskorvausoikeuspäätöksen tai vakuuttamispäätöksen yhteydessä muodostuneen korttitilauksen voit poistaa saman päivän aikana kuvattoman kortin tilaustapahtumalla. Toimiston tilauksesta Toimiston tulee huolehtia kortin tilaamisesta mm. silloin, kun henkilö rekisteröidään vakuutetuksi Suomessa eikä vakuuttamisjärjestelmä tee automaattisesti korttitilausta vakuutetulle rekisteröidään Korvaus toimistosta -merkintä tai merkintä poistetaan toimistolle lähetettyyn Kela-korttitilausten tarkistuslistaan sisältyy vakuutettuja, joille kuuluu tilata uusi kortti. 4

6 Vakuutetun hakemuksesta Vakuutettu voi hakea uuden kortin esimerkiksi kadonneen kortin tilalle. Kela-korttia voi hakea postitse lomakkeella SV 157sr, jonka voi tulostaa myös Kelan internetsivuilta puhelimitse tai asioimalla Kelan toimistossa, jossa kortti voidaan tilata ilman hakemusta, jos vakuuttamisasia on kunnossa. Toimivalta hakea korttia on jokaisella täysivaltaisella ja täysi-ikäisellä sekä 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä itsellään. Toinen henkilö voi toimia hakijana toisen puolesta, kun hän on henkilön edunvalvoja (mukaan lukien alle 18-vuotiaan huoltaja) käyttää puhevaltaa ns. muuna henkilönä silloin, kun henkilö ei itse sairauden, vanhuuden tms. vastaavan syyn takia kykene hakemaan korttia eikä hänellä ole edunvalvojaa on valtuutettu. Kirjallisen valtakirjan ohella voidaan hyväksyä myös muu luotettava valtuutus, esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa annettu suullinen valtuutus. Suullisesta valtuutuksesta on tehtävä riittävät merkinnät asiakirjoihin. Myös faksilla tai sähköpostitse annettu valtakirja voidaan hyväksyä, ellei ole syytä epäillä sen luotettavuutta, alkuperäisyyttä tai eheyttä. Virheellinen kortti Tilaa virheellisen kortin tilalle uusi kortti. Jos kysymyksessä on tekninen, kortin valmistajasta johtuva virhe, merkitse tilaus valitukseksi, jolloin kortin valmistaja toimittaa uuden kortin maksutta. Tilauksen voi tehdä valituksena vain 60 päivän sisällä virheellisen kortin tilaamisesta. Virheellistä korttia ei tarvitse toimittaa valmistajalle. Kortin katoaminen Tilaa kadonneen tilalle uusi kortti. Voit harkintasi mukaan edellyttää vakuutetun antamaa, perusteltua kirjallista selvitystä (SV 157sr). Kuvattoman kortin hakemuksia ei tarvitse arkistoida, vaan ne voi hävittää sen jälkeen, kun tilaus on tehty. Erikoistilanteet Tietohallinnon väestötietoryhmä tilaa kortin niissä tapauksissa, kun se poistaa tietokantaan tallennetun kortin kirjoittamisen eston. Se myös välittää toimistojen tilattavaksi valmistajan virheellisiksi ilmoittamia tilauksia. Kuvallinen Kela-kortti Kuvallisen Kela-kortin voi saada vain sellainen henkilö, jolla on jo ennestään voimassa oleva kuvallinen Kela-kortti. Jos kortti täytyy uusia esimerkiksi nimen tai sairausvakuutustietojen muuttuessa, voi hakea uutta kuvallista Kela-korttia. Kuvallisen Kela-kortin uusiminen on ilmaista. 5

7 Kuvallinen Kela-kortti sisältää henkilö- ja sairausvakuutustietojen lisäksi valokuvan ja vakuutetun valinnan mukaan eläkeläisalennuksiin oikeuttavia merkintöjä. Kuvallisella kortilla voi siten osoittaa henkilöllisyytensä niissä palvelupaikoissa, jotka kelpuuttavat sen tähän tarkoitukseen (esim. pankit ja Posti). Sillä voi myös osoittaa olevansa eläkkeensaaja sekä oikeutensa eläkeläisalennuksiin Finnairin kotimaan liikenteessä, Valtionrautateillä ja linja-autoliikenteessä, jos vakuutettu on halunnut korttiinsa nämä alennusmerkinnät. Lisäksi kortissa voi olla R-tunnus (rintamasotilastunnus, rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus) tai MR-tunnus (osallistunut miinanraivaustehtäviin). Kortin tiedot Kortissa on samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa, erityiskorvaukseen oikeuttavia sairauksia koskevat tiedot kuitenkin vain vakuutetun niin halutessa. Lisäksi kuvallisessa kortissa on seuraavia tietoja: Yleis- ja henkilötiedot Kansalaisuus Suomen kansalaisilla (muille jätetään tyhjäksi) Valokuva Kelan logo Lisätiedot (jos vakuutettu on halunnut) ELÄKKEENSAAJA-merkintä eläkkeen saajilla R-tunnus niillä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus MR-tunnus miinanraivaustehtäviin osallistuneilla Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon (linja-autoliikenteen) eläkeläisalennukseen oikeuttava merkintä Kuvallisen Kela-kortin alkuperäisyyden voi varmistaa mm. kortin takasivulla olevasta Kelan logosta, jonka väri muuttuu korttia käänneltäessä, sekä takasivun ylitse kulkevasta graafisesta, sormin tunnistettavissa olevasta kohokuviosta. Eläkkeensaaja, Finnair, VR, Matkahuolto Eläkkeensaajamerkinnän sekä Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon alennusmerkintöjen perusteet ovat alkaen olleet samat. Jos alle 65-vuotias henkilö ei ole korttia hakiessaan saanut Kelasta merkintään oikeuttavaa eläkettä, perusteena on käytetty työeläketietoja ja maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmän eläketietoja. Eläkkeensaajamerkinnän sekä Finnairin, VR:n ja Matkahuollon alennusmerkinnät ovat voineet saada korttia haettaessa 65 vuotta täyttäneet sekä sitä nuoremmat, jotka saavat kansaneläkejärjestelmän, Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän tai luopumisjärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä varhennettua vanhuuseläkettä työkyvyttömyyseläkettä yksilöllistä varhaiseläkettä 6

8 työttömyyseläkettä pitkäaikaistyöttömien eläketukea maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmän mukaista eläkettä (luopumiseläke, luopumiskorvaus, luopumistuki, sukupolven vaihdoseläke). Merkintään ei kuitenkaan ole syntynyt oikeutta, jos eläke on määräaikainen eläke tai kuntoutustuki osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke ulkomaan eläke opetusministeriön myöntämä ylimääräinen eläke, sanomalehtimies- ja taiteilijaeläke tai taiteilija-apurahaeläke kansanedustajan tai valtioneuvoston jäsenen vanhuuseläke, jos saaja on alle 60 v. eläke on niin pieni, ettei sitä makseta tai se maksetaan pienuuden takia kertasuorituksena. Poikkeus: jos työeläkettä ei muun (SOLITA) etuuden yhteensovituksen vuoksi jää maksettavaksi, oikeus kuitenkin syntyy. perhe-eläke SOLITA-etuus vapaaehtoinen eläke, rekisteröimätön eläke tai muu korvaus. 65 vuotta täyttäneet saavat Finnairin, VR:n ja Matkahuollon alennukset myös esittämällä passin, henkilökortin tai ajokortin. Ne alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka eivät ole saaneet alennusmerkintöjä Kela-korttiinsa, voivat selvittää oikeutensa alennuksiin suoraan Finnairilta, VR:ltä ja Matkahuollosta. Alennuksen saamiseksi Finnair edellyttää eläkepäätöksen esittämistä lipunostotilanteessa, ja VR ja Matkahuolto myyvät alennuksiin oikeuttavaa omaa korttiaan. Eläkkeensaajille erilaisia etuisuuksia myöntävät organisaatiot päättävät itse etuisuuksistaan ja myös siitä, minkälaisia todistuksia eläkkeen saamisesta edellyttävät. Nuorisotunnus Kuvalliseen korttiin oli vuotiailla mahdollisuus saada nuorisotunnus (Herkules) saakka. Tunnuksen sisältäviä kortteja voi käyttää nuorisokorttina siihen saakka, kunnes henkilö ylittää tunnuksen ikärajan. Kortin uusiminen Vakuutetulle voidaan tilata ilmainen uusintakortti silloin, kun henkilötunnus muuttuu nimi muuttuu kansalaisuus muuttuu sairaustiedot muuttuvat Korvaus toimistosta -tieto muuttuu työpaikkakassa-tieto muuttuu Vakuutettu asti -tieto muuttuu kortti uusitaan Kelasta tai korttitoimittajasta johtuvan virheen vuoksi kortti on kadonnut postissa kortti uusitaan selvittämättömän virheen vuoksi 7

9 kortti uusitaan eläkkeen lakkauttamisen vuoksi. Uusintakorttiin ei synny oikeutta silloin, kun kortti on kadonnut eläkkeensaaja-tieto muuttuu R-tunnus tai MR-tunnustieto muuttuu eläkeläisalennustieto muuttuu sairaustietoja otetaan mukaan tai poistetaan asiakkaan mielen muutoksen johdosta kortti on uusittava asiakkaasta johtuvan virheen vuoksi. Uusintatilauksia ei missään tilanteessa tehdä automaattisesti, vaan ne tekee aina toimisto eräissä tietojen muutostilanteissa omasta aloitteestaan, ja muulloin vakuutetun hakemuksesta. Kuka tilaa uuden kortin Toimisto tilaa uuden kuvallisen Kela-kortin ilman vakuutetun hakemusta kun vakuutetulle tehdään erityiskorvattavien lääkeoikeuksien käsittelyjärjestelmällä uusi myöntöpäätös taikka päätös poistetaan kun vakuutetulle rekisteröidään Korvaus toimistosta -merkintä tai se poistetaan kun vakuutuksen voimassaoloaikaa muutetaan kun lisämerkintöihin oikeuttava eläkeoikeus lakkaa eräissä virhetilanteissa. Toimisto voi kuitenkin edellä mainituissa tilanteissa tehdä tilauksen vain, jos vakuutetun valokuva ja nimikirjoitus on arkistossa tilaushetkellä vakuutetun nimi ei ole muuttunut edellisen tilauksen jälkeen lääkeoikeuden muuttuessa lääkeoikeuksien korttiin merkitsemisestä on kysytty vakuutetulta aiemmin oikeudet lisämerkintöihin (eläkkeensaaja, nuorisotunnus, Finnair, VR, Matkahuolto) ovat samat kuin edellisessä tilauksessa. Jos oikeudet edellisestä ovat vähentyneet, tilaa uusi kortti ja pyydä vanha kortti takaisin. Kun työpaikkakassan jäsenelle, jolla on kuvallinen Kela-kortti, tehdään uusi erityiskorvausoikeuspäätös ja päätöksessä ilmoitetaan kuvallisen kortin lähettämisestä ilman vakuutetun hakemusta, työpaikkakassan tulee pyytää Kelan toimistoa tilaamaan vakuutetulle uusi kuvallinen Kela-kortti. Muissa tapauksissa vakuutetun on itse haettava uutta korttia Kelan toimistosta. Tunnistaminen Vaikka kyseessä onkin uusintakortti, ennen kortin tilaamista kortin vakuutettu on tunnistettava luotettavasti. Vakuutetun tunnistamiseen ja hakemuksen tietojen oikeellisuuteen tulee palvelutilanteessa kiinnittää erityistä huomiota. Jos vakuutettua ei toimistossa varmuudella tunneta, tunnistamista varten on esitettävä jokin seuraavista asiakirjoista: 8

10 voimassaoleva passi ajokortti ( tai sen jälkeen myönnetty) poliisin antama henkilökortti ( jälkeen myönnetty) entinen kuvallinen Kela-kortti. Vain poikkeuksellisissa tilanteissa tunnistamisessa voidaan hyväksyä muut asiakirjat, mikäli niitä on useita, ja henkilö on niiden perusteella luotettavasti tunnistettavissa. Henkilöä ei voida tunnistaa luotettavasti, jos hänen muukalaispassissaan on merkintä siitä, ettei henkilöllisyyttä ole pystytty varmistamaan. Erityisen huolellinen tulee olla nuorten henkilöiden tunnistamisessa. Jos hakijaa ei voida luotettavasti tunnistaa toimistossa, tunnistuksen suorittaa poliisi. Poliisin tunnistusta voidaan käyttää myös tunnistamisen varmistamiseen, mikäli siihen on erityistä syytä, kuten esim. epäily väärennetystä asiakirjasta. Poliisin tunnistamispalvelu on asiakkaalle maksullinen. Valokuva ja nimikirjoitus Korttia uusittaessa valokuva ja/tai nimikirjoitus voidaan ottaa arkistosta, jos ne sieltä löytyvät. Jos niitä ei ole talletettu arkistoon tai ne on sieltä poistettu, korttia uusittaessa asiakkaalla tulee olla mukanaan yksi valokuva, josta hänet hyvin tuntee (ks. mm. passista/valokuvaohje). Nimikirjoitus tulee korttiin aina, kun henkilö pystyy itse sen kirjoittamaan. Vanhukset ja muut aikuiset, jotka eivät pysty kirjoittamaan nimeään kaunokirjoituksella, voivat käyttää "puumerkkejä". Kirjoitustaidottomille toimihenkilö vetää nimikirjoitus-kohtaan viivan, joka tulostuu korttiin nimikirjoituksen paikalle. Vakuutetun tulee kirjoittaa nimikirjoituksensa kantalomakkeeseen toimihenkilön nähden. Jotta nimikirjoitus näkyisi kortissa selvästi, se on kirjoitettava mustalla kuulamustekynällä. Kuva- ja nimikirjoitusarkisto ja arkistosta poisto Valokuva ja nimikirjoitus voidaan tallettaa kortin toimittajan ylläpitämään kuva-arkistoon koneellisessa muodossa. Arkistoimiseen tarvitaan vakuutetun suostumus. Kuva ja nimikirjoitus säilyvät arkistossa kuusi vuotta, ellei vakuutettu sitä ennen toimita uutta kuvaa ja nimikirjoitusta taikka halua entisiä muuten poistettavaksi. Arkistoitua kuvaa ja nimikirjoitusta käytetään vain kuvallisten Kela-korttien uusintatilauksissa. Jos vakuutettu haluaa kesken säilytysajan poistaa arkistoon talletetun kuvan ja nimikirjoituksen, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen pyyntö, jonka toimisto toimittaa jatkotoimia varten Tietohallinnon väestötietoryhmään. Virheellinen kortti Jos asiakas on saanut virheellisen tai muutoin viallisen kortin, tilaa hänelle uusi kortti. Kun virhe ei johdu asiakkaasta, toimisto voi tehdä uusintatilauksen ilman vakuutetun hakemustakin, kun on saanut virheellisen kortin toimistoon ja siten varmistunut virheestä ja sen syystä. Kortin maksuluokka määräytyy sen mukaan kenestä virheen katsotaan aiheutuneen. Jos tilaus tehdään 60 päivän sisällä virheellisen kortin tilaamisesta, menettele seuraavasti: jos kysymyksessä on Kelan maksuluokkaan kuuluva virhe, tee tilaus merkitsemällä maksajaksi K (Kela) kohtaan VALITUS. Älä lähetä uutta kantakorttia. 9

11 jos kysymyksessä on tekninen, valmistusvirheeksi epäiltävä virhe, tee tilaus merkitsemällä maksajaksi kortin toimittaja kohtaan VALITUS. Lähetä valmistajalle virheellinen kortti ja sen saatteena selostus virheestä. Kortista luopuminen Jos vakuutettu haluaa luopua kuvallisen kortin käytöstä, tallenna luopumistieto kuvattoman kortin tilaustapahtumalla. Luopumisen jälkeen vakuutettu saa automaattisesti kuvattomat muutoskortit (esim. nimen muuttuessa). Hakemusten käsittely Tilaa kortti vakuutetun läsnäollessa tilaustapahtumalla. Jos tilaustapahtuma ei ole käytettävissä tai asiakas haluaa jättää hakemuksen aikaisemmin kuin kortti voidaan tilata, laadi hakemus lomakkeelle SV 192sr ja rekisteröi se jälkikäteen. Asiakkaan hakemus Tarkista hakemusruudun tiedot ja vertaa niitä tunnistamisessa käytettyyn asiakirjaan. Nimenä näytetään VTJ:n mukaista nimeä eikä sitä voi muuttaa. Jos nimi ei mahdu yhdelle riville, vie ensimmäiselle riville merkintä siitä, mistä kohtaa nimi tulee jakaa eri riveille. Tarkista aina tilaustietojen oikeellisuus ja pitkien nimien jakaantuminen riveille hakemuslomakkeelta, jolle tiedot tulostuvat täsmälleen samanmuotoisina kuin korttiinkin. Merkitse asiakkaan valokuvan taakse henkilötunnus ja Kelan toimiston leima. Liitä valokuva kantalomakkeeseen kaksipuolista valokuvatarraa käyttäen sille varattuun paikkaan. Toimiston tilaus Korttitilaus lähtee näytön tietojen mukaisena, etkä voi muuttaa vakuutetun tietoja osoitetta lukuun ottamatta. Älä lähetä korttitoimittajalle toimiston tilauksista syntyviä kantalomakkeita. Tilaustietojen lähetys Vastaanotettujen hakemusten kantalomakkeet toimisto lähettää päivittäin postitse tavallisena 1. luokan kirjelähetyksenä korttitoimittajalle. Toimittaja saa hakemusten tiedot Kelalta koneellisesti luettavassa muodossa ja yhdistää ne postitse saapuneiden kantalomakkeiden tietoihin. Korttien postitus Korttitoimittaja postittaa valmiin kortin asiakkaalle 2. luokan kirjelähetyksenä hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen Suomessa. Tilauksen peruutus Jos valmistaja ei hakemuksen virheellisyyden tms. takia voi toimittaa korttia, tilaus palautuu Kelaan Tietohallinnon väestötietoryhmään, joka selvittää asian toimiston kanssa. 10

12 Voit peruuttaa korttitilauksen samana päivänä kun tilaus on tehty. Mikäli virhe huomataan myöhemmin, tilausta ei voi enää peruuttaa tilaustapahtumalla. Tarvittaessa tulee ottaa yhteys Tietohallinnon väestötietoryhmään Kyselyt Tilaustietojen ennakkokyselyllä voit tarvittaessa ennen tilauksen tekoa tarkistaa esim. oikeudet alennusmerkintöihin. Lisäksi vakuutettukohtaisella kyselyllä saat tiedot kaikista kuvallisen Kela-kortin tilauksista. Kyselyllä ACHL saat luettelon annetulla aikavälillä toimiston vakuutetuille muista toimistoista tilatuista korteista. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin Suomessa vakuutettu henkilö voi halutessaan saada Kelan päätöksellä henkilökorttiin sairausvakuutustiedot, jolloin kortti kelpaa sairausvakuutuskorttina. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin on samalla virallinen henkilökortti, matkustusasiakirja sekä kansalaisen sähköinen tunnistuskortti. Kortti on voimassa viisi vuotta. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin vastaanottamiseen ja varmenteiden sulkemiseen liittyvästä neuvonnasta, tiedottamisesta ja yhteistyöstä on sovittu kesäkuussa 2006 sisäasiainministeriön poliisiosaston, Kelan ja väestörekisterikeskuksen allekirjoittamassa yhteispalvelusopimuksessa. Kortin tiedot Sairausvakuutustiedot ovat henkilökortin kääntöpuolella. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin tunnistaa viivakoodista ja sen alla olevasta KELA tai FPA -tunnuksesta. Lisäksi kortissa on KT-merkintää lukuun ottamatta samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa. Tiedot merkitään suomeksi tai ruotsiksi henkilön hakemuksen perusteella. Yleistiedot kortin nimi (Henkilökortti) kortin numero, myöntöpäivä ja viimeinen voimassaolopäivä kortin ja varmenteen myöntäjän tiedot matkustusasiakirjatiedot. Henkilötiedot sukunimi, etunimet, sukupuoli ja kansalaisuus henkilötunnus (muodossa syntymäaika ja tunnus) nimikirjoitus kansalaisvarmenne (sirulla). Sairausvakuutustiedot henkilötunnus (viivakoodina) KELA- tai FPA-tunnus 11

13 VAKUUTETTU xxxxxxxx ASTI, määräajaksi Suomessa vakuutetuilla (kortin voimassaoloaika sairausvakuutuskorttina) oikeus erityiskorvaukseen ja rajoitettuun peruskorvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaolon viimeinen kuukausi ja vuosi (esim. AE 203/12.10) TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan vastuulle. Jos kortin sairausvakuutustiedot muuttuvat, kortti on uusittava tai tilalle on hankittava Kela-kortti. Kortin hakeminen Kortin hakija jättää henkilökorttihakemuksensa henkilökohtaisesti poliisille, ja hakija todistaa henkilöllisyytensä. Alaikäisen korttihakemukseen tarvitaan huoltajien suostumus. Hakija liittää hakemukseen yhden valokuvan. Poliisi selvittää hakijalle sairausvakuutustietojen muuttumisen ja kortin peruuttamisen vaikutukset. Henkilökortin myöntämisestä päättää aina poliisi. Kela tekee päätöksen sairausvakuutustietojen merkitsemisestä korttiin. Kela tekee päätökset myös työpaikkakassan jäsenten osalta. Poliisi pyytää Kelan päätöstä sairausvakuutustietojen merkitsemisestä korttiin sähköisesti. Kelan myöntöratkaisut tehdään ensisijassa ohjelmallisesti. Jos automaattiratkaisua ei voida tehdä, asia siirtyy Rovaniemen vakuutuspiirin käsiteltäväksi. Jos sairausvakuutustietoja koskeva Kelan ratkaisu on kielteinen, Rovaniemen vakuutuspiiri antaa asiasta kirjallisen päätöksen (KVP15) asiakaskirjejärjestelmällä ja toimittaa päätöksen ratkaisupyynnön tehneelle poliisille asiakkaalle lähettämistä varten. Asiakas voi valittaa päätöksestä sen jälkeen, kun poliisi on antanut päätöksensä. Poliisi huolehtii mahdollisista valitukseen liittyvistä toimenpiteistä. Jos valitus johtaa kortin myöntämiseen, Rovaniemen vakuutuspiiri tekee kokonaan uuden tilauksen. Kortin toimittaminen Henkilökortit valmistaa Gemalto Oy. Kela toimittaa korttiin kirjoitettavat sairausvakuutustiedot toimittajalle korttitilausjärjestelmää käyttäen. Kortti valmistetaan sen jälkeen kun poliisi on tehnyt oman päätöksensä ja välittänyt hakemuksen ja valokuvat toimittajalle. Kela saa päivittäin palautetiedot toimitetuista korteista ja niiden viimeisestä voimassaolopäivästä. Korttitoimittaja lähettää valmiit kortit poliisille ja kansalaisvarmenteeseen liittyvät tunnusluvut (PINkoodit) asiakkaalle. Asiakas noutaa kortin poliisilta tai poikkeuksellisesti poliisi voi lähettää kortin postitse. Kortin peruuttaminen Poliisi voi peruuttaa kortin omasta aloitteestaan taikka kortin haltijan tai Kelan pyynnöstä. Alaikäisen kortti peruutetaan, jos huoltaja peruuttaa suostumuksensa. Poliisi voi lain mukaan peruuttaa henkilökortin, jos se on turmeltunut tai sen merkintöjä on muutettu, se on kadonnut tai anastettu, sitä käyttää oikeudettomasti muu kuin se, jolle kortti on annettu, tai sen sirulla olevia kansalaisvarmennetai kortin haltijan tunnistautumistietoja taikka välttämättömiä teknisiä tietoja on muutettu. Poliisi voi peruuttaa kortin myös silloin, kun henkilö ei enää ole vakuutettu Suomessa sairauden varalta tai oikeutettu henkilökorttilaissa (829/ a ) tarkoitettuihin korvauksiin tai jos em. tietoja on oikeudettomasti muutettu. 12

14 Kortin peruuttamista koskevan pyynnön voi jälkimmäisessä kohdassa mainituissa tapauksissa tehdä Kela. Kun henkilölle, jolla on käytössään sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti, tehdään kielteinen vakuuttamispäätös ulkomaille muuton vuoksi, päätöksen tehnyt toimisto pyytää poliisia peruuttamaan henkilökortin. Vakuuttamispäätöksessä asiakkaalle ilmoitetaan, ettei korttia saa enää käyttää sairausvakuutuskorttina, ja että Kela on pyytänyt poliisia peruuttamaan kortin. Henkilökortin peruuttavan poliisin on selvitettävä kortinhaltijalle peruuttamisen vaikutukset. Peruuttamisen yhteydessä poliisi vie kansalaisvarmenteen sulkulistalle. Poliisin tulee ilmoittaa Kelalle tekemistään kortin peruutuksista sen jälkeen, kun peruuttamispäätös on tehty. Rovaniemen vakuutuspiiri tallentaa kortin peruuttamispäivän ja peruuttamisen syyn korttijärjestelmään. Jos peruuttaminen on tapahtunut muusta kuin Kelan pyynnöstä, samalla on selvitettävä myös, onko henkilölle tilattava uusi Kela-kortti ja huolehdittava tarvittaessa sen tilaamisesta. Kun kortti on peruutettu, poliisi ottaa sen pois. Poliisi voi tarvittaessa ottaa henkilökortin väliaikaisesti pois jo ennen peruuttamispäätöstä. Kela ei ota vastaan palautettavia kortteja. Kortin katoaminen Kun vakuutettu ilmoittaa henkilökortin kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, toimiston tulee ohjata häntä ilmoittamaan varmenne välittömästi sulkulistalle. Kela ei tee sulkulistailmoituksia, vaan ohjaa asiakasta ilmoituksen tekemisessä ja antaa tarvittaessa puhelimen hänen käyttöönsä. Ilmoitus tehdään yleiseen sulkulistapalvelunumeroon (maksuton). Kuulovammaisten tekstipuhelinpalvelu palvelee numerossa , mikä myös on sulkuilmoituksen yhteydessä maksuton. Kun varmenne on ilmoitettu sulkulistalle, sitä ei voi enää käyttää varmennetta edellyttävissä sähköisissä palveluissa. Sulkulistalle ilmoitettua varmennetta ei myöskään voi ottaa myöhemmin uudestaan käyttöön. Varmenteiden sulkeminen ei estä kortin käyttöä henkilökorttina, matkustusasiakirjana tai sairausvakuutuskorttina. Asiakkaan on haettava uutta korttia kadonneen tilalle kuten ensimmäistä korttia. Uuteen henkilökorttiin tulee uusi sähköinen varmenne. Kortin uusiminen Kortin uusimisen aiheuttavat tilanteet Sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti voi olla tarpeen uusia kesken sen voimassaolon esim. silloin, kun Kela myöntää uuden erityiskorvausoikeuden. Sitä koskevassa päätöksessä ilmoitetaan, että saadakseen oikeuden merkityksi sairausvakuutustiedot sisältävään henkilökorttiinsa vakuutetun on haettava uutta korttia poliisilta. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin haltija on Suomessa määräaikaisesti vakuutettu, ja hän saa Kelasta uuden vakuuttamispäätöksen entisen jatkoksi. Vakuuttamispäätöksessä kehotetaan hankkimaan uusi henkilökortti. Asiakas tarvitsee kortin katoamisen vuoksi uuden kortin. Asiakkaalta on ensin varmistettava, että hän on ilmoittanut kadonneen korttinsa varmenteen sulkulistalle. Työpaikkakassa siirtää henkilökorttia käyttävän vakuutetun vastuulleen tai pois vastuultaan. Tällöin vastuunsiirtotapahtuma tilaa henkilölle kuvattoman Kela-kortin. Työpaikkakassan tulee informoida asiakasta henkilökortin käytöstä ja sen uusimistarpeesta, jos asiakkaalla on 13

15 henkilökortti. Työpaikkakassan jäsen voi aina halutessaan em. muutosten yhteydessä hankkia uuden henkilökortin. Uusintakortin hankkiminen Uusintakorttia on haettava poliisilta samoin kuin ensimmäistä korttia. Myös uusintakortti on asiakkaalle maksullinen. Vanha kortti raukeaa ja sen voimassaolo päättyy, kun poliisi luovuttaa uuden kortin asiakkaalle. Poliisi varmistaa, että vanhan kortin varmenne viedään sulkulistalle, mikäli sen voimassaolo ei muuten ole jo päättynyt. Poliisi tekee rauenneen henkilökortin kelpaamattomaksi leikkaamalla kortin oikean alakulman pois ja luovuttaa sen takaisin kortin haltijalle. Henkilö voi käyttää vanhaa korttiaan sillä salaamiensa asiakirjojen ja tiedostojen hallintaan. Jos vakuutettu haluaa henkilökortin sijasta Kela-kortin, toimisto tilaa kortin ja tallentaa samalla korttijärjestelmään tiedon siitä, että vakuutettu on luopunut henkilökortin käytöstä. Jos vakuutettu hakee poliisilta sairausvakuutustiedot sisältävän uuden henkilökortin sijasta tavallisen henkilökortin esim. nimenmuutoksen takia, Kela ei saa tietoa kortin vaihtamisesta, vaan vakuutetun on itse pyydettävä Kelasta uutta Kela-korttia. Virheellisen kortin uusiminen Asiakas voi valittaa kortin valmistusvirheestä 90 päivän ajan kortin toimituspäivästä lukien, ja sirun viallisuudesta koko kortin voimassaoloajan. Kelan toimistot ottavat vastaan vain kortin sairausvakuutustietoja koskevia valituksia. Toimistot välittävät valitusasiat jatkokäsiteltäväksi Rovaniemen vakuutuspiiriin, joka aina ennen asian hoitamista keskustelee reklamaatiokortin tilaamisesta viallisen kortin myöntäneen poliisilaitoksen kanssa. Jos kortin sairausvakuutustiedoissa on Kelasta johtuva virhe, Rovaniemen vakuutuspiiri tekee uuden korttitilauksen ja merkitsee maksajaksi Kela. Jos sairausvakuutustiedoissa epäillään olevan kortin valmistajasta johtuva virhe, Rovaniemen vakuutuspiiri selvittää asian ennen tilausta Tietotuen välityksellä toimittajalta. Jos toimittaja pystyy valmistamaan kortin vanhoilla tiedoilla, uutta tilausta ei tarvita. Muussa tapauksessa Rovaniemen vakuutuspiiri tilaa uuden kortin ja merkitsee maksajaksi Toimittaja. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti on otettu Suomessa käyttöön , ja se korvaa aiemmin käytössä olleet E 111-, E 119- ja E 128 -lomakkeet. Kortilla Suomessa vakuutettu voi osoittaa oikeutensa tilapäisen oleskelun aikana hoitoetuuksiin toisessa EY-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa. Lue lisää Kenellä on oikeus Suomen eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Kelan myöntämä Suomen eurooppalainen sairaanhoitokortti on joko suomen- tai ruotsinkielinen vakuutetun päätöksenantokielen mukaisesti. 14

16 Kortti on kuvaton ja maksuton muovikortti, jonka valmistaa ja postittaa Oberthur Technologies Finland Oy. Korttitilaukset menevät päivittäin automaattisesti valmistajalle, jolta tulevat palautteena tiedot korttien valmistuspäivistä. Kortin tiedot Kortti sisältää seuraavat tiedot kortin nimi (eurooppalainen sairaanhoitokortti) kortin myöntäneen maan maatunnus (FI) sukunimi etunimet syntymäaika henkilötunnus kortin myöntäneen laitoksen tunniste kortin numero kortin viimeinen voimassaolopäivä omakätinen allekirjoitus. Korttiin kirjoitettavat henkilötiedot ja kortin postitusosoite tulevat Kelan tietokannoista. Kortin postitusosoite voi olla joko kotimaan osoite tai ulkomaan osoite. Kortin voimassaoloaika Kortti on voimassa kaksi vuotta tilauspäivästä, minkä jälkeen vakuutetulle tilataan ohjelmallisesti uusi kortti, mikäli kortin saamisen edellytykset täyttyvät. Kortin voimassaoloaika on kahta vuotta lyhyempi, jos henkilön vakuuttaminen Suomessa päättyy aiemmin. Kortin voimassaolo on aina tarkistettava henkilön vakuuttamistiedoista. Ks. tarkemmin kortin peruuttamisesta ja poisottamisesta Kortin hakeminen Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi hakea Kelan internetsivujen sähköisessä asiointipalvelussa, johon voi tunnistautua joko verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla postitse lomakkeella SV 193sr, jonka voi tulostaa myös Kelan internetsivuilta puhelimitse asioimalla Kelan toimistossa, jossa kortti voidaan tilata ilman hakemusta, jos vakuuttamisasia on kunnossa. Kun hakemus saapuu toimistoon, ratkaise hakemus heti. Jos hakemusta ei voi heti ratkaista, kuvaa hakemus SAHA:n Ilm-kansioon. Hävitä hakemus, kun olet tilannut kortin. Jos kortin hakija ei ole vakuutettu eikä korttia voida sen vuoksi tilata, anna asiasta päätös asiakaskirjepohjalla KVP19. Toimivalta hakea korttia on jokaisella täysivaltaisella ja täysi-ikäisellä sekä 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä itsellään. 15

17 Toinen henkilö voi toimia hakijana toisen puolesta, kun hän on henkilön edunvalvoja (mukaan lukien alle 18-vuotiaan huoltaja) käyttää puhevaltaa ns. muuna henkilönä silloin, kun henkilö ei itse sairauden, vanhuuden tms. vastaavan syyn takia kykene hakemaan korttia eikä hänellä ole edunvalvojaa on valtuutettu. Kirjallisen valtakirjan ohella voidaan hyväksyä myös muu luotettava valtuutus, esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa annettu suullinen valtuutus. Suullisesta valtuutuksesta on tehtävä riittävät merkinnät asiakirjoihin. Myös faksilla tai sähköpostitse annettu valtakirja voidaan hyväksyä, ellei ole syytä epäillä sen luotettavuutta, alkuperäisyyttä tai eheyttä. Kortin tilaaminen Tilaa kortti HEMU-tapahtuman valinnalla Kela-kortti. Kortin voi tilata missä tahansa Kelan toimistossa, kun ensin varmistat hakemistietojen oikeellisuuden ja sen, että hakija on vakuutettu. Myös työpaikkakassojen jäsenet tilaavat korttinsa Kelan toimistosta, sillä työpaikkakassat eivät voi tilata eurooppalaisia sairaanhoitokortteja. Tilaus voidaan poistaa tilauspäivän aikana. Korttia ei voi kuitenkaan tilata silloin, kun tietokannan tietojen mukaan henkilö ei ole vakuutettu tai vakuuttaminen on epäselvä henkilöllä ei ole nimeä henkilölle on rekisteröity väestötietoryhmässä kortin kirjoittamisen esto henkilön tunnus on Kelan antama ns. vajaa tunnus tai Kela-tunnus. Korttia ei voi myöskään tilata silloin, jos henkilölle on jo samana päivänä tilattu eurooppalainen sairaanhoitokortti, tai kun tilattavan kortin voimassaoloaika päättyy alle 10 pankkipäivässä tilauspäivästä määräajaksi myönnetyn vakuuttamisen päättyessä. Jos henkilölle tehdään myönteinen vakuuttamisratkaisu ja kohdevaltiona on EU/ETA-valtio tai Sveitsi, ohjelma tilaa ratkaisun yhteydessä eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jos henkilöllä ei ole voimassaolevaa korttia jo ennestään. Kortti toimitetaan vakuutetulle postitse noin viikon kuluttua tilauksesta. Kiireellisissä tapauksissa voidaan antaa eurooppalaisen sairaanhoidonkortin väliaikaisesti korvaava todistus. Tilatut kortit -kyselyllä saa tiedot kaikista vakuutetulle tilatuista eurooppalaisista sairaanhoitokorteista. Kortin uusiminen ja uusimisen esto Kortti uusitaan ohjelmallisesti, kun kortin kahden vuoden voimassaoloaika päättyy, jos kortin saamisen edellytykset edelleen täyttyvät. Uusi kortti toimitetaan automaattisesti myös VTJ-tietojen (sukunimi, etunimi tai henkilötunnus) muuttuessa. Voit tallentaa vakuutetun pyynnöstä tiedon eurooppalaisen sairaanhoitokortin uusimisen estosta. Tällöin uutta korttia ei lähde vakuutetulle ohjelmallisesti silloin, kun edellisen kortin voimassaolo päättyy, tai kun tehdään myönteinen vakuuttamispäätös tai kun vakuutetun VTJ-tiedot muuttuvat. Tilaustapahtumalla kuitenkin voi tilata uuden kortin. 16

18 Virheellinen kortti Tilaa vakuutetulle uusi kortti, jos kortti on virheellinen. Jos kyseessä on kortin valmistajasta johtuva tekninen virhe, kortin maksajaksi merkitään toimittaja. Tällöin kortin valmistaja toimittaa uuden kortin maksutta. Näin voi tehdä kortin koko voimassaoloajan aikana. Virheellistä korttia ei tarvitse toimittaa valmistajalle. Kortin palauttaminen ja hävittäminen Henkilön tulee palauttaa korttinsa Kelan toimistoon, kun vakuuttaminen Suomessa päättyy kortin voimassaoloaikana. Sekä kortissa että kortin saatteessa todetaan, että kortti tulee palauttaa Kelan toimistoon, mikäli oikeus kortin käyttöön todetaan päättyneeksi. Myös kielteisessä vakuuttamispäätöksessä pyydetään palauttamaan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kirjaa toimistoon palautunut kortti palautuneeksi kortin palautustapahtumalla. Hävitä toimistoon palautetut kortit ja huolehdi hävitettäessä siitä, etteivät nimi ja henkilötunnus jää tunnistettaviksi. 17

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille

Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille Yleiset korttiehdot henkilöasiakkaille 1 Soveltamisala Näitä yleisiä korttiehtoja henkilöasiakkaille sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien käyttöön. Nämä

Lisätiedot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot

ehdot ja K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehdot 1. Soveltamisala Näitä K-Plussa MasterCard Debit kortin käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) henkilöasiakkaille myöntämiin kortteihin ja korttien

Lisätiedot

TUOHI MasterCard -myyjäohje

TUOHI MasterCard -myyjäohje TUOHI MasterCard -myyjäohje Vain myyjien käyttöön (12/21) Liikkeen myyjätunnus: Pikaluottokeskus 8-95 faksi (9) 773 2453 ma - pe 8-2 la 9-17 Sisältö: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard -kortti 4 TUOHI

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS

MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS MASTERCARD -LUOTTOKORTTISOPIMUKSEN TUOTEKUVAUS 1. Tietoja palveluntarjoajasta ja valvontaviranomaisen yhteystiedot Nimi: Pohjola Pankki Oyj Y-tunnus: 0199920-7 Osoite: PL 308, Teollisuuskatu 1 b, 00101

Lisätiedot

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010

Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) sovellettavat ehdot 5.2010 Korttien sisältämät toiminnot ja 1 (8) Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Rahoitus Suomi Oy:n (jäljempänä Nordea) kortit sisältävät yhden tai useampia toimintoja, joiden avulla kortinhaltija voi käyttää

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2

Sonera CA. Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne. Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 1 (42) 30.5.2005 Sonera CA Varmennepolitiikka Sonera Class 2 -varmenne Voimassa 30.5.2005 lähtien Versio 2.2 Varmennepolitiikan OID-tunnus: 1.3.6.1.4.1.271.2.3.1.1.2 Ohjelmistovarmenteet yksityinen avain

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin

Lisätiedot

TravelPartner erityisehdot

TravelPartner erityisehdot TravelPartner erityisehdot TravelPartnerin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (TravelPartner, me, TravelPartner.fi)

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot

Matkaehdot. Seat24 Erityisehdot Matkaehdot Seat24 Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevfat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Seat24, me, Seat24.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Supersaverin erityisehdot

Supersaverin erityisehdot Supersaverin erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Supersaver, me, Supersaver.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011

19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Määräys 5/2011 1 (23) 19.12.2011 Dnro 3473/03.01.01/2011 Lääkkeiden toimittaminen Valtuutussäännökset Lääkelaki (395/1987) 57 :n 3 momentti, 57 a, 61 :n 6 momentti ja 65 :n 3 momentti sellaisena kuin 57

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Sisällysluettelo. Sivu 2 / 40. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 Tili- ja maksupalveluehdot Sisällysluettelo Tilin yleiset ehdot... 3 Euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleiset ehdot... 12 Lähtevien ja saapuvien valuuttamaksujen yleiset ehdot... 19 E-laskun

Lisätiedot

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Travelstartin Erityisehdot Kaikki kauttamme saatavilla olevat tuotteet ja palvelut Nämä matkaehdot soveltuvat kaikkiin SRG Finland Oy:ltä (Travelstart, me, Travelstart.fi) ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin.

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2013

PIENI PALVELUOPAS 2013 PIENI PALVELUOPAS 2013 www.invalidiliitto.fi/pienipalveluopas 1 Sisällysluettelo: sivu Yleistä palvelujen hakemisesta 3 - Hakemukset 3 - Päätös 3 - Muutoksenhaku 3 - Subjektiivinen oikeus eli erityinen

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILILUOTTOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV02 FINLAND ) Sivu 1 (5) Voimassa 1.1.2012 lähtien Tietoa Resurs Bank AB Suomen sivuliikkeestä Resurs Bank AB on ruotsalainen pankkiosakeyhtiö, joka

Lisätiedot

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9)

MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) MASTERCARD-LUOTON EHDOT 1 (9) Käytössä 1.12.2010 alkaen. Korttiin liitettävä luotto on jatkuvakäyttöinen luotto. Luotonantajana on Pohjola Pankki Oyj (jäljempänä "pankki"), joka kuuluu OP-Pohjolaryhmään.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013

SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 SOSIAALITURVAOPAS PITKÄAIKAISSAIRAILLE JA VAMMAISILLE 2013 Verkkojulkaisu järjestöjen työntekijöille www.sosiaaliturvaopas.fi JOHDANTO Sosiaaliturvaa kaikkine etuuksineen koskeva tieto on hajanaista. Palveluita

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED MONI PREPAID MASTERCARD -KORTIN SOPIMUSEHDOT MÄÄRITELMÄT Alkupäivä tarkoittaa päivää, jona Kortinhaltija alkaa käyttää Korttia tai aktivoi sen. Kortti tarkoittaa Korttiyhtiön

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot