Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT"

Transkriptio

1 Kela-kortit

2 Sisällysluettelo Kela-kortit Edellytykset Tiedot Uusiminen Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen... Tilatut kortit Kuvaton Kela-kortti Kortin toimittaminen ja hakeminen Virheellinen kortti Kortin katoaminen Erikoistilanteet Kuvallinen Kela-kortti Kortin tiedot Kortin uusiminen Virheellinen kortti Kortista luopuminen Hakemusten käsittely Tilauksen peruutus Kyselyt Henkilökortti sairausvakuutustiedoin Kortin tiedot Kortin hakeminen Kortin toimittaminen Kortin peruuttaminen Kortin katoaminen Kortin uusiminen Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kortin tiedot Kortin voimassaoloaika Kortin hakeminen Kortin tilaaminen Kortin uusiminen ja uusimisen esto Virheellinen kortti Kortin palauttaminen ja hävittäminen 1

3 Kela-kortit Suomessa vakuutettu henkilö voi halutessaan saada Kelan päätöksellä poliisin myöntämään henkilökorttiin myös sairausvakuutustiedot (henkilökortti sairausvakuutustiedoin), jolloin korttia voi käyttää Kela-kortin tavoin. Sairausvakuutustiedot merkitään kortin kääntöpuolelle. Kortit valmistaa ja postittaa Gemalto Oy. Korttitilaukset toimitetaan päivittäin atk:n välityksellä valmistajalle. Kuvallista Kela-korttia varten valokuva ja nimikirjoitus lähetetään valmistajalle postitse toimistosta. Valmistajalta saadaan palautteena tiedot korttien valmistuspäivistä. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen muovikortti, jotka molemmat ovat ilmaisia. Kuvaton Kela-kortti toimitetaan vakuutetuille yleensä automaattisesti. Kuvallinen kortti on aina joko asiakkaan tai toimiston tilattava. Molemmat kortit voi tilata mikä tahansa toimisto, kun on ensin varmistuttu tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että hakija on vakuutettu. Työpaikkakassan jäsenet tilaavat kuvattoman kortin työpaikkakassasta ja kuvallisen Kelan toimistosta. Kuvallisen kortin hankkineilla työpaikkakassan jäsenillä on myös kuvaton kortti. Edellytykset Sairausvakuutuskortti (Kela-kortti) kuuluu kaikille sairausvakuutuslain mukaan vakuutetuille henkilöille. Kortin haltijalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin. (SVL 1224/ luku 1 ) Kela-korttiin ei kuitenkaan ole oikeutta silloin, kun henkilö ei ole vakuutettu, vakuuttaminen on epäselvä tai vakuuttamisasian käsittely on kesken henkilöllä ei ole nimeä henkilölle on rekisteröity väestötietoryhmässä kortin kirjoittamisen esto (esim. ottolapset, joille on vireillä nimenmuutos) henkilön tunnus on Kelan antama (ns. vajaa tunnus tai Kela-tunnus). Selvitä vakuuttaminen ennen kortin tilaamista. Tiedot Kela-korttiin kirjoitettavat henkilö- ja vakuutustiedot ja kortin postitusosoite samoin kuin henkilökortin sairausvakuutustiedot otetaan Kelan tietokannoista. Korttia tilattaessa kiinnitä erityistä huomiota tietojen oikeellisuuteen sekä tarvittaessa selvitä ja huolehdi, että virheelliset tai puutteelliset tiedot korjataan ennen kortin tilaamista. Uusiminen Kun kortin tiedot muuttuvat tai tietoja korjataan, kortti on uusittava. Uuden lääkeoikeuspäätöksen yhteydessä väliaikaistodistuksena apteekissa käy vanhan Kela-kortin kanssa esitetty lääkeoikeuspäätös. Jos vakuutettu poikkeuksellisesti muutoin tarvitsee korttia nopeammin kuin se on mahdollista saada tilaamalla, voit antaa väliaikaistodistuksen (SV 51sr) enintään kuukaudeksi. 2

4 Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen Kun vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille, hänen tulee palauttaa Kela-korttinsa toimistoon. Kela-kortin saatteessa vakuutettua kehotetaan hävittämään entinen kortti tai palauttamaan se toimistoon. Väärinkäytön estämiseksi tai kortissa olevien virheellisten tietojen vuoksi voit tarvittaessa erikseen pyytää entisen kortin palauttamista. Kirjaa toimistoon palautunut kortti palautuneeksi kortin palautustapahtumalla. Voit myös tallentaa tiedot kortin peruutuksesta (kortin voimassaolon päättymisestä vakuutuksen päättymisen, kortin uusimisen tai muun vastaavan syyn vuoksi). Hävitä toimistoon palautetut kortit ja huolehdi siitä, ettei nimi tai henkilötunnus jää tunnistettavaksi. Lähetä suuremmat erät hävitettäväksi keskusarkistoon. Henkilökortin peruuttaa poliisi. Kela ei ota vastaan palautettavia henkilökortteja. Tilatut kortit Tilatut kortit -kyselyllä saat tiedot kaikista vakuutetulle tilatuista kuvattomista ja kuvallisista Kelakorteista, henkilökorteista sairausvakuutustiedoin ja sosiaaliturvakorteista. Sosiaaliturvakortti oli kokeiluluontoinen sähköinen kortti, joita ei enää myönnetä. Automaattisesti syntyneet kuvattoman kortin tilaukset ovat nähtävissä kyselyllä vasta, kun tilaus on lähtenyt korttitoimittajalle. Kuvaton Kela-kortti Yleistiedot Kortin nimi (Kela-kortti/Sairausvakuutuskortti) Kortin myöntäjä (Kansaneläkelaitos) Myöntämispäivä (= valmistuspäivä) Henkilötiedot Henkilötunnus, myös viivakoodina takasivulla Suku- ja etunimet (VTJ:n mukaiset) Omakätinen nimikirjoitus (jos vakuutettu haluaa) Ennen tilatuissa korteissa on lisäksi kotikunta Kelan vakuutustiedot VAKUUTETTU xxxxxx ASTI, määräajaksi vakuutetuilla (= kortin voimassaoloaika) Oikeus erityiskorvaukseen tai rajoitettuun peruskorvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaolon viimeinen kuukausi ja vuosi (esim. AE 201/08.10) Korvaus toimistosta merkintä (KT-merkintä), jos korvaukset on haettava toimistosta TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan piiriin 3

5 Kortin toimittaminen ja hakeminen Kuvaton Kela-kortti toimitetaan automaattisesti, tai toimisto tilaa kortin joko vakuutetun hakemuksesta tai tekemiensä ratkaisujen seurauksena. Korttivalmistaja postittaa kortin suoraan kotiosoitteeseen kaikille, joille se tietokannan tietojen tai toimiston tilauksen perusteella on mahdollista. Toimistoon korttitoimittaja postittaa mahdolliset ulkomaille, myös Pohjoismaihin, toimitettavat kortit sekä korvausten seurantaan kuuluville vakuutetuille (kortissa on tällöin merkintä KT) automaattisesti toimitettavat kortit. Toimisto postittaa nämä kortit edelleen vakuutetun kotiosoitteeseen. Automaattisesti Kortti toimitetaan automaattisesti VTJ-tietojen tai Kelassa tehdyn tietomuutoksen perusteella seuraavissa tilanteissa: lapsi saa nimen (poikkeuksena ottolapset, joille vireillä olevan nimenmuutoksen takia kortin kirjoittaminen estetty) nimi muuttuu tai korjataan henkilötunnus muuttuu tai korjataan vakuutettu siirtyy työpaikkakassan vastuulle tai vastuulta vakuutetulle tehdään erityiskorvattavien lääkeoikeuksien käsittelyjärjestelmällä uusi myöntöpäätös. henkilölle tehdään myönteinen vakuuttamispäätös Vakuuttaminen-järjestelmällä. Kuvatonta Kela-korttia ei kuitenkaan voida toimittaa automaattisesti, kun tietokannan tietojen mukaan henkilö ei ole vakuutettu, vakuuttaminen on epäselvä tai vakuuttamisasian käsittely on kesken vakuutetulla on kuvallinen Kela-kortti, johon lääkeoikeuksien merkitsemistä ei ole estetty (työpaikkakassan jäsenelle kuitenkin tehdään aina kuvallisen lisäksi myös kuvaton kortti) osoitetta ei ole, se on puutteellinen tai ulkomaan osoite henkilö asuu ulkomailla (kunta 200) ja tilaus on tehty muun kuin vakuuttamisjärjestelmän kautta. Toimistoille lähetetään tarkistuslista automaattisesti syntyvistä korttitilauksista, joiden lähtemisen em. rajoitukset estävät. Automaattisesti työpaikkakassan vastuunsiirron, erityiskorvausoikeuspäätöksen tai vakuuttamispäätöksen yhteydessä muodostuneen korttitilauksen voit poistaa saman päivän aikana kuvattoman kortin tilaustapahtumalla. Toimiston tilauksesta Toimiston tulee huolehtia kortin tilaamisesta mm. silloin, kun henkilö rekisteröidään vakuutetuksi Suomessa eikä vakuuttamisjärjestelmä tee automaattisesti korttitilausta vakuutetulle rekisteröidään Korvaus toimistosta -merkintä tai merkintä poistetaan toimistolle lähetettyyn Kela-korttitilausten tarkistuslistaan sisältyy vakuutettuja, joille kuuluu tilata uusi kortti. 4

6 Vakuutetun hakemuksesta Vakuutettu voi hakea uuden kortin esimerkiksi kadonneen kortin tilalle. Kela-korttia voi hakea postitse lomakkeella SV 157sr, jonka voi tulostaa myös Kelan internetsivuilta puhelimitse tai asioimalla Kelan toimistossa, jossa kortti voidaan tilata ilman hakemusta, jos vakuuttamisasia on kunnossa. Toimivalta hakea korttia on jokaisella täysivaltaisella ja täysi-ikäisellä sekä 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä itsellään. Toinen henkilö voi toimia hakijana toisen puolesta, kun hän on henkilön edunvalvoja (mukaan lukien alle 18-vuotiaan huoltaja) käyttää puhevaltaa ns. muuna henkilönä silloin, kun henkilö ei itse sairauden, vanhuuden tms. vastaavan syyn takia kykene hakemaan korttia eikä hänellä ole edunvalvojaa on valtuutettu. Kirjallisen valtakirjan ohella voidaan hyväksyä myös muu luotettava valtuutus, esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa annettu suullinen valtuutus. Suullisesta valtuutuksesta on tehtävä riittävät merkinnät asiakirjoihin. Myös faksilla tai sähköpostitse annettu valtakirja voidaan hyväksyä, ellei ole syytä epäillä sen luotettavuutta, alkuperäisyyttä tai eheyttä. Virheellinen kortti Tilaa virheellisen kortin tilalle uusi kortti. Jos kysymyksessä on tekninen, kortin valmistajasta johtuva virhe, merkitse tilaus valitukseksi, jolloin kortin valmistaja toimittaa uuden kortin maksutta. Tilauksen voi tehdä valituksena vain 60 päivän sisällä virheellisen kortin tilaamisesta. Virheellistä korttia ei tarvitse toimittaa valmistajalle. Kortin katoaminen Tilaa kadonneen tilalle uusi kortti. Voit harkintasi mukaan edellyttää vakuutetun antamaa, perusteltua kirjallista selvitystä (SV 157sr). Kuvattoman kortin hakemuksia ei tarvitse arkistoida, vaan ne voi hävittää sen jälkeen, kun tilaus on tehty. Erikoistilanteet Tietohallinnon väestötietoryhmä tilaa kortin niissä tapauksissa, kun se poistaa tietokantaan tallennetun kortin kirjoittamisen eston. Se myös välittää toimistojen tilattavaksi valmistajan virheellisiksi ilmoittamia tilauksia. Kuvallinen Kela-kortti Kuvallisen Kela-kortin voi saada vain sellainen henkilö, jolla on jo ennestään voimassa oleva kuvallinen Kela-kortti. Jos kortti täytyy uusia esimerkiksi nimen tai sairausvakuutustietojen muuttuessa, voi hakea uutta kuvallista Kela-korttia. Kuvallisen Kela-kortin uusiminen on ilmaista. 5

7 Kuvallinen Kela-kortti sisältää henkilö- ja sairausvakuutustietojen lisäksi valokuvan ja vakuutetun valinnan mukaan eläkeläisalennuksiin oikeuttavia merkintöjä. Kuvallisella kortilla voi siten osoittaa henkilöllisyytensä niissä palvelupaikoissa, jotka kelpuuttavat sen tähän tarkoitukseen (esim. pankit ja Posti). Sillä voi myös osoittaa olevansa eläkkeensaaja sekä oikeutensa eläkeläisalennuksiin Finnairin kotimaan liikenteessä, Valtionrautateillä ja linja-autoliikenteessä, jos vakuutettu on halunnut korttiinsa nämä alennusmerkinnät. Lisäksi kortissa voi olla R-tunnus (rintamasotilastunnus, rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus) tai MR-tunnus (osallistunut miinanraivaustehtäviin). Kortin tiedot Kortissa on samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa, erityiskorvaukseen oikeuttavia sairauksia koskevat tiedot kuitenkin vain vakuutetun niin halutessa. Lisäksi kuvallisessa kortissa on seuraavia tietoja: Yleis- ja henkilötiedot Kansalaisuus Suomen kansalaisilla (muille jätetään tyhjäksi) Valokuva Kelan logo Lisätiedot (jos vakuutettu on halunnut) ELÄKKEENSAAJA-merkintä eläkkeen saajilla R-tunnus niillä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus MR-tunnus miinanraivaustehtäviin osallistuneilla Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon (linja-autoliikenteen) eläkeläisalennukseen oikeuttava merkintä Kuvallisen Kela-kortin alkuperäisyyden voi varmistaa mm. kortin takasivulla olevasta Kelan logosta, jonka väri muuttuu korttia käänneltäessä, sekä takasivun ylitse kulkevasta graafisesta, sormin tunnistettavissa olevasta kohokuviosta. Eläkkeensaaja, Finnair, VR, Matkahuolto Eläkkeensaajamerkinnän sekä Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon alennusmerkintöjen perusteet ovat alkaen olleet samat. Jos alle 65-vuotias henkilö ei ole korttia hakiessaan saanut Kelasta merkintään oikeuttavaa eläkettä, perusteena on käytetty työeläketietoja ja maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmän eläketietoja. Eläkkeensaajamerkinnän sekä Finnairin, VR:n ja Matkahuollon alennusmerkinnät ovat voineet saada korttia haettaessa 65 vuotta täyttäneet sekä sitä nuoremmat, jotka saavat kansaneläkejärjestelmän, Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän tai luopumisjärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä varhennettua vanhuuseläkettä työkyvyttömyyseläkettä yksilöllistä varhaiseläkettä 6

8 työttömyyseläkettä pitkäaikaistyöttömien eläketukea maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmän mukaista eläkettä (luopumiseläke, luopumiskorvaus, luopumistuki, sukupolven vaihdoseläke). Merkintään ei kuitenkaan ole syntynyt oikeutta, jos eläke on määräaikainen eläke tai kuntoutustuki osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke ulkomaan eläke opetusministeriön myöntämä ylimääräinen eläke, sanomalehtimies- ja taiteilijaeläke tai taiteilija-apurahaeläke kansanedustajan tai valtioneuvoston jäsenen vanhuuseläke, jos saaja on alle 60 v. eläke on niin pieni, ettei sitä makseta tai se maksetaan pienuuden takia kertasuorituksena. Poikkeus: jos työeläkettä ei muun (SOLITA) etuuden yhteensovituksen vuoksi jää maksettavaksi, oikeus kuitenkin syntyy. perhe-eläke SOLITA-etuus vapaaehtoinen eläke, rekisteröimätön eläke tai muu korvaus. 65 vuotta täyttäneet saavat Finnairin, VR:n ja Matkahuollon alennukset myös esittämällä passin, henkilökortin tai ajokortin. Ne alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka eivät ole saaneet alennusmerkintöjä Kela-korttiinsa, voivat selvittää oikeutensa alennuksiin suoraan Finnairilta, VR:ltä ja Matkahuollosta. Alennuksen saamiseksi Finnair edellyttää eläkepäätöksen esittämistä lipunostotilanteessa, ja VR ja Matkahuolto myyvät alennuksiin oikeuttavaa omaa korttiaan. Eläkkeensaajille erilaisia etuisuuksia myöntävät organisaatiot päättävät itse etuisuuksistaan ja myös siitä, minkälaisia todistuksia eläkkeen saamisesta edellyttävät. Nuorisotunnus Kuvalliseen korttiin oli vuotiailla mahdollisuus saada nuorisotunnus (Herkules) saakka. Tunnuksen sisältäviä kortteja voi käyttää nuorisokorttina siihen saakka, kunnes henkilö ylittää tunnuksen ikärajan. Kortin uusiminen Vakuutetulle voidaan tilata ilmainen uusintakortti silloin, kun henkilötunnus muuttuu nimi muuttuu kansalaisuus muuttuu sairaustiedot muuttuvat Korvaus toimistosta -tieto muuttuu työpaikkakassa-tieto muuttuu Vakuutettu asti -tieto muuttuu kortti uusitaan Kelasta tai korttitoimittajasta johtuvan virheen vuoksi kortti on kadonnut postissa kortti uusitaan selvittämättömän virheen vuoksi 7

9 kortti uusitaan eläkkeen lakkauttamisen vuoksi. Uusintakorttiin ei synny oikeutta silloin, kun kortti on kadonnut eläkkeensaaja-tieto muuttuu R-tunnus tai MR-tunnustieto muuttuu eläkeläisalennustieto muuttuu sairaustietoja otetaan mukaan tai poistetaan asiakkaan mielen muutoksen johdosta kortti on uusittava asiakkaasta johtuvan virheen vuoksi. Uusintatilauksia ei missään tilanteessa tehdä automaattisesti, vaan ne tekee aina toimisto eräissä tietojen muutostilanteissa omasta aloitteestaan, ja muulloin vakuutetun hakemuksesta. Kuka tilaa uuden kortin Toimisto tilaa uuden kuvallisen Kela-kortin ilman vakuutetun hakemusta kun vakuutetulle tehdään erityiskorvattavien lääkeoikeuksien käsittelyjärjestelmällä uusi myöntöpäätös taikka päätös poistetaan kun vakuutetulle rekisteröidään Korvaus toimistosta -merkintä tai se poistetaan kun vakuutuksen voimassaoloaikaa muutetaan kun lisämerkintöihin oikeuttava eläkeoikeus lakkaa eräissä virhetilanteissa. Toimisto voi kuitenkin edellä mainituissa tilanteissa tehdä tilauksen vain, jos vakuutetun valokuva ja nimikirjoitus on arkistossa tilaushetkellä vakuutetun nimi ei ole muuttunut edellisen tilauksen jälkeen lääkeoikeuden muuttuessa lääkeoikeuksien korttiin merkitsemisestä on kysytty vakuutetulta aiemmin oikeudet lisämerkintöihin (eläkkeensaaja, nuorisotunnus, Finnair, VR, Matkahuolto) ovat samat kuin edellisessä tilauksessa. Jos oikeudet edellisestä ovat vähentyneet, tilaa uusi kortti ja pyydä vanha kortti takaisin. Kun työpaikkakassan jäsenelle, jolla on kuvallinen Kela-kortti, tehdään uusi erityiskorvausoikeuspäätös ja päätöksessä ilmoitetaan kuvallisen kortin lähettämisestä ilman vakuutetun hakemusta, työpaikkakassan tulee pyytää Kelan toimistoa tilaamaan vakuutetulle uusi kuvallinen Kela-kortti. Muissa tapauksissa vakuutetun on itse haettava uutta korttia Kelan toimistosta. Tunnistaminen Vaikka kyseessä onkin uusintakortti, ennen kortin tilaamista kortin vakuutettu on tunnistettava luotettavasti. Vakuutetun tunnistamiseen ja hakemuksen tietojen oikeellisuuteen tulee palvelutilanteessa kiinnittää erityistä huomiota. Jos vakuutettua ei toimistossa varmuudella tunneta, tunnistamista varten on esitettävä jokin seuraavista asiakirjoista: 8

10 voimassaoleva passi ajokortti ( tai sen jälkeen myönnetty) poliisin antama henkilökortti ( jälkeen myönnetty) entinen kuvallinen Kela-kortti. Vain poikkeuksellisissa tilanteissa tunnistamisessa voidaan hyväksyä muut asiakirjat, mikäli niitä on useita, ja henkilö on niiden perusteella luotettavasti tunnistettavissa. Henkilöä ei voida tunnistaa luotettavasti, jos hänen muukalaispassissaan on merkintä siitä, ettei henkilöllisyyttä ole pystytty varmistamaan. Erityisen huolellinen tulee olla nuorten henkilöiden tunnistamisessa. Jos hakijaa ei voida luotettavasti tunnistaa toimistossa, tunnistuksen suorittaa poliisi. Poliisin tunnistusta voidaan käyttää myös tunnistamisen varmistamiseen, mikäli siihen on erityistä syytä, kuten esim. epäily väärennetystä asiakirjasta. Poliisin tunnistamispalvelu on asiakkaalle maksullinen. Valokuva ja nimikirjoitus Korttia uusittaessa valokuva ja/tai nimikirjoitus voidaan ottaa arkistosta, jos ne sieltä löytyvät. Jos niitä ei ole talletettu arkistoon tai ne on sieltä poistettu, korttia uusittaessa asiakkaalla tulee olla mukanaan yksi valokuva, josta hänet hyvin tuntee (ks. mm. passista/valokuvaohje). Nimikirjoitus tulee korttiin aina, kun henkilö pystyy itse sen kirjoittamaan. Vanhukset ja muut aikuiset, jotka eivät pysty kirjoittamaan nimeään kaunokirjoituksella, voivat käyttää "puumerkkejä". Kirjoitustaidottomille toimihenkilö vetää nimikirjoitus-kohtaan viivan, joka tulostuu korttiin nimikirjoituksen paikalle. Vakuutetun tulee kirjoittaa nimikirjoituksensa kantalomakkeeseen toimihenkilön nähden. Jotta nimikirjoitus näkyisi kortissa selvästi, se on kirjoitettava mustalla kuulamustekynällä. Kuva- ja nimikirjoitusarkisto ja arkistosta poisto Valokuva ja nimikirjoitus voidaan tallettaa kortin toimittajan ylläpitämään kuva-arkistoon koneellisessa muodossa. Arkistoimiseen tarvitaan vakuutetun suostumus. Kuva ja nimikirjoitus säilyvät arkistossa kuusi vuotta, ellei vakuutettu sitä ennen toimita uutta kuvaa ja nimikirjoitusta taikka halua entisiä muuten poistettavaksi. Arkistoitua kuvaa ja nimikirjoitusta käytetään vain kuvallisten Kela-korttien uusintatilauksissa. Jos vakuutettu haluaa kesken säilytysajan poistaa arkistoon talletetun kuvan ja nimikirjoituksen, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen pyyntö, jonka toimisto toimittaa jatkotoimia varten Tietohallinnon väestötietoryhmään. Virheellinen kortti Jos asiakas on saanut virheellisen tai muutoin viallisen kortin, tilaa hänelle uusi kortti. Kun virhe ei johdu asiakkaasta, toimisto voi tehdä uusintatilauksen ilman vakuutetun hakemustakin, kun on saanut virheellisen kortin toimistoon ja siten varmistunut virheestä ja sen syystä. Kortin maksuluokka määräytyy sen mukaan kenestä virheen katsotaan aiheutuneen. Jos tilaus tehdään 60 päivän sisällä virheellisen kortin tilaamisesta, menettele seuraavasti: jos kysymyksessä on Kelan maksuluokkaan kuuluva virhe, tee tilaus merkitsemällä maksajaksi K (Kela) kohtaan VALITUS. Älä lähetä uutta kantakorttia. 9

11 jos kysymyksessä on tekninen, valmistusvirheeksi epäiltävä virhe, tee tilaus merkitsemällä maksajaksi kortin toimittaja kohtaan VALITUS. Lähetä valmistajalle virheellinen kortti ja sen saatteena selostus virheestä. Kortista luopuminen Jos vakuutettu haluaa luopua kuvallisen kortin käytöstä, tallenna luopumistieto kuvattoman kortin tilaustapahtumalla. Luopumisen jälkeen vakuutettu saa automaattisesti kuvattomat muutoskortit (esim. nimen muuttuessa). Hakemusten käsittely Tilaa kortti vakuutetun läsnäollessa tilaustapahtumalla. Jos tilaustapahtuma ei ole käytettävissä tai asiakas haluaa jättää hakemuksen aikaisemmin kuin kortti voidaan tilata, laadi hakemus lomakkeelle SV 192sr ja rekisteröi se jälkikäteen. Asiakkaan hakemus Tarkista hakemusruudun tiedot ja vertaa niitä tunnistamisessa käytettyyn asiakirjaan. Nimenä näytetään VTJ:n mukaista nimeä eikä sitä voi muuttaa. Jos nimi ei mahdu yhdelle riville, vie ensimmäiselle riville merkintä siitä, mistä kohtaa nimi tulee jakaa eri riveille. Tarkista aina tilaustietojen oikeellisuus ja pitkien nimien jakaantuminen riveille hakemuslomakkeelta, jolle tiedot tulostuvat täsmälleen samanmuotoisina kuin korttiinkin. Merkitse asiakkaan valokuvan taakse henkilötunnus ja Kelan toimiston leima. Liitä valokuva kantalomakkeeseen kaksipuolista valokuvatarraa käyttäen sille varattuun paikkaan. Toimiston tilaus Korttitilaus lähtee näytön tietojen mukaisena, etkä voi muuttaa vakuutetun tietoja osoitetta lukuun ottamatta. Älä lähetä korttitoimittajalle toimiston tilauksista syntyviä kantalomakkeita. Tilaustietojen lähetys Vastaanotettujen hakemusten kantalomakkeet toimisto lähettää päivittäin postitse tavallisena 1. luokan kirjelähetyksenä korttitoimittajalle. Toimittaja saa hakemusten tiedot Kelalta koneellisesti luettavassa muodossa ja yhdistää ne postitse saapuneiden kantalomakkeiden tietoihin. Korttien postitus Korttitoimittaja postittaa valmiin kortin asiakkaalle 2. luokan kirjelähetyksenä hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen Suomessa. Tilauksen peruutus Jos valmistaja ei hakemuksen virheellisyyden tms. takia voi toimittaa korttia, tilaus palautuu Kelaan Tietohallinnon väestötietoryhmään, joka selvittää asian toimiston kanssa. 10

12 Voit peruuttaa korttitilauksen samana päivänä kun tilaus on tehty. Mikäli virhe huomataan myöhemmin, tilausta ei voi enää peruuttaa tilaustapahtumalla. Tarvittaessa tulee ottaa yhteys Tietohallinnon väestötietoryhmään Kyselyt Tilaustietojen ennakkokyselyllä voit tarvittaessa ennen tilauksen tekoa tarkistaa esim. oikeudet alennusmerkintöihin. Lisäksi vakuutettukohtaisella kyselyllä saat tiedot kaikista kuvallisen Kela-kortin tilauksista. Kyselyllä ACHL saat luettelon annetulla aikavälillä toimiston vakuutetuille muista toimistoista tilatuista korteista. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin Suomessa vakuutettu henkilö voi halutessaan saada Kelan päätöksellä henkilökorttiin sairausvakuutustiedot, jolloin kortti kelpaa sairausvakuutuskorttina. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin on samalla virallinen henkilökortti, matkustusasiakirja sekä kansalaisen sähköinen tunnistuskortti. Kortti on voimassa viisi vuotta. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin vastaanottamiseen ja varmenteiden sulkemiseen liittyvästä neuvonnasta, tiedottamisesta ja yhteistyöstä on sovittu kesäkuussa 2006 sisäasiainministeriön poliisiosaston, Kelan ja väestörekisterikeskuksen allekirjoittamassa yhteispalvelusopimuksessa. Kortin tiedot Sairausvakuutustiedot ovat henkilökortin kääntöpuolella. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin tunnistaa viivakoodista ja sen alla olevasta KELA tai FPA -tunnuksesta. Lisäksi kortissa on KT-merkintää lukuun ottamatta samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa. Tiedot merkitään suomeksi tai ruotsiksi henkilön hakemuksen perusteella. Yleistiedot kortin nimi (Henkilökortti) kortin numero, myöntöpäivä ja viimeinen voimassaolopäivä kortin ja varmenteen myöntäjän tiedot matkustusasiakirjatiedot. Henkilötiedot sukunimi, etunimet, sukupuoli ja kansalaisuus henkilötunnus (muodossa syntymäaika ja tunnus) nimikirjoitus kansalaisvarmenne (sirulla). Sairausvakuutustiedot henkilötunnus (viivakoodina) KELA- tai FPA-tunnus 11

13 VAKUUTETTU xxxxxxxx ASTI, määräajaksi Suomessa vakuutetuilla (kortin voimassaoloaika sairausvakuutuskorttina) oikeus erityiskorvaukseen ja rajoitettuun peruskorvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaolon viimeinen kuukausi ja vuosi (esim. AE 203/12.10) TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan vastuulle. Jos kortin sairausvakuutustiedot muuttuvat, kortti on uusittava tai tilalle on hankittava Kela-kortti. Kortin hakeminen Kortin hakija jättää henkilökorttihakemuksensa henkilökohtaisesti poliisille, ja hakija todistaa henkilöllisyytensä. Alaikäisen korttihakemukseen tarvitaan huoltajien suostumus. Hakija liittää hakemukseen yhden valokuvan. Poliisi selvittää hakijalle sairausvakuutustietojen muuttumisen ja kortin peruuttamisen vaikutukset. Henkilökortin myöntämisestä päättää aina poliisi. Kela tekee päätöksen sairausvakuutustietojen merkitsemisestä korttiin. Kela tekee päätökset myös työpaikkakassan jäsenten osalta. Poliisi pyytää Kelan päätöstä sairausvakuutustietojen merkitsemisestä korttiin sähköisesti. Kelan myöntöratkaisut tehdään ensisijassa ohjelmallisesti. Jos automaattiratkaisua ei voida tehdä, asia siirtyy Rovaniemen vakuutuspiirin käsiteltäväksi. Jos sairausvakuutustietoja koskeva Kelan ratkaisu on kielteinen, Rovaniemen vakuutuspiiri antaa asiasta kirjallisen päätöksen (KVP15) asiakaskirjejärjestelmällä ja toimittaa päätöksen ratkaisupyynnön tehneelle poliisille asiakkaalle lähettämistä varten. Asiakas voi valittaa päätöksestä sen jälkeen, kun poliisi on antanut päätöksensä. Poliisi huolehtii mahdollisista valitukseen liittyvistä toimenpiteistä. Jos valitus johtaa kortin myöntämiseen, Rovaniemen vakuutuspiiri tekee kokonaan uuden tilauksen. Kortin toimittaminen Henkilökortit valmistaa Gemalto Oy. Kela toimittaa korttiin kirjoitettavat sairausvakuutustiedot toimittajalle korttitilausjärjestelmää käyttäen. Kortti valmistetaan sen jälkeen kun poliisi on tehnyt oman päätöksensä ja välittänyt hakemuksen ja valokuvat toimittajalle. Kela saa päivittäin palautetiedot toimitetuista korteista ja niiden viimeisestä voimassaolopäivästä. Korttitoimittaja lähettää valmiit kortit poliisille ja kansalaisvarmenteeseen liittyvät tunnusluvut (PINkoodit) asiakkaalle. Asiakas noutaa kortin poliisilta tai poikkeuksellisesti poliisi voi lähettää kortin postitse. Kortin peruuttaminen Poliisi voi peruuttaa kortin omasta aloitteestaan taikka kortin haltijan tai Kelan pyynnöstä. Alaikäisen kortti peruutetaan, jos huoltaja peruuttaa suostumuksensa. Poliisi voi lain mukaan peruuttaa henkilökortin, jos se on turmeltunut tai sen merkintöjä on muutettu, se on kadonnut tai anastettu, sitä käyttää oikeudettomasti muu kuin se, jolle kortti on annettu, tai sen sirulla olevia kansalaisvarmennetai kortin haltijan tunnistautumistietoja taikka välttämättömiä teknisiä tietoja on muutettu. Poliisi voi peruuttaa kortin myös silloin, kun henkilö ei enää ole vakuutettu Suomessa sairauden varalta tai oikeutettu henkilökorttilaissa (829/ a ) tarkoitettuihin korvauksiin tai jos em. tietoja on oikeudettomasti muutettu. 12

14 Kortin peruuttamista koskevan pyynnön voi jälkimmäisessä kohdassa mainituissa tapauksissa tehdä Kela. Kun henkilölle, jolla on käytössään sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti, tehdään kielteinen vakuuttamispäätös ulkomaille muuton vuoksi, päätöksen tehnyt toimisto pyytää poliisia peruuttamaan henkilökortin. Vakuuttamispäätöksessä asiakkaalle ilmoitetaan, ettei korttia saa enää käyttää sairausvakuutuskorttina, ja että Kela on pyytänyt poliisia peruuttamaan kortin. Henkilökortin peruuttavan poliisin on selvitettävä kortinhaltijalle peruuttamisen vaikutukset. Peruuttamisen yhteydessä poliisi vie kansalaisvarmenteen sulkulistalle. Poliisin tulee ilmoittaa Kelalle tekemistään kortin peruutuksista sen jälkeen, kun peruuttamispäätös on tehty. Rovaniemen vakuutuspiiri tallentaa kortin peruuttamispäivän ja peruuttamisen syyn korttijärjestelmään. Jos peruuttaminen on tapahtunut muusta kuin Kelan pyynnöstä, samalla on selvitettävä myös, onko henkilölle tilattava uusi Kela-kortti ja huolehdittava tarvittaessa sen tilaamisesta. Kun kortti on peruutettu, poliisi ottaa sen pois. Poliisi voi tarvittaessa ottaa henkilökortin väliaikaisesti pois jo ennen peruuttamispäätöstä. Kela ei ota vastaan palautettavia kortteja. Kortin katoaminen Kun vakuutettu ilmoittaa henkilökortin kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, toimiston tulee ohjata häntä ilmoittamaan varmenne välittömästi sulkulistalle. Kela ei tee sulkulistailmoituksia, vaan ohjaa asiakasta ilmoituksen tekemisessä ja antaa tarvittaessa puhelimen hänen käyttöönsä. Ilmoitus tehdään yleiseen sulkulistapalvelunumeroon (maksuton). Kuulovammaisten tekstipuhelinpalvelu palvelee numerossa , mikä myös on sulkuilmoituksen yhteydessä maksuton. Kun varmenne on ilmoitettu sulkulistalle, sitä ei voi enää käyttää varmennetta edellyttävissä sähköisissä palveluissa. Sulkulistalle ilmoitettua varmennetta ei myöskään voi ottaa myöhemmin uudestaan käyttöön. Varmenteiden sulkeminen ei estä kortin käyttöä henkilökorttina, matkustusasiakirjana tai sairausvakuutuskorttina. Asiakkaan on haettava uutta korttia kadonneen tilalle kuten ensimmäistä korttia. Uuteen henkilökorttiin tulee uusi sähköinen varmenne. Kortin uusiminen Kortin uusimisen aiheuttavat tilanteet Sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti voi olla tarpeen uusia kesken sen voimassaolon esim. silloin, kun Kela myöntää uuden erityiskorvausoikeuden. Sitä koskevassa päätöksessä ilmoitetaan, että saadakseen oikeuden merkityksi sairausvakuutustiedot sisältävään henkilökorttiinsa vakuutetun on haettava uutta korttia poliisilta. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin haltija on Suomessa määräaikaisesti vakuutettu, ja hän saa Kelasta uuden vakuuttamispäätöksen entisen jatkoksi. Vakuuttamispäätöksessä kehotetaan hankkimaan uusi henkilökortti. Asiakas tarvitsee kortin katoamisen vuoksi uuden kortin. Asiakkaalta on ensin varmistettava, että hän on ilmoittanut kadonneen korttinsa varmenteen sulkulistalle. Työpaikkakassa siirtää henkilökorttia käyttävän vakuutetun vastuulleen tai pois vastuultaan. Tällöin vastuunsiirtotapahtuma tilaa henkilölle kuvattoman Kela-kortin. Työpaikkakassan tulee informoida asiakasta henkilökortin käytöstä ja sen uusimistarpeesta, jos asiakkaalla on 13

15 henkilökortti. Työpaikkakassan jäsen voi aina halutessaan em. muutosten yhteydessä hankkia uuden henkilökortin. Uusintakortin hankkiminen Uusintakorttia on haettava poliisilta samoin kuin ensimmäistä korttia. Myös uusintakortti on asiakkaalle maksullinen. Vanha kortti raukeaa ja sen voimassaolo päättyy, kun poliisi luovuttaa uuden kortin asiakkaalle. Poliisi varmistaa, että vanhan kortin varmenne viedään sulkulistalle, mikäli sen voimassaolo ei muuten ole jo päättynyt. Poliisi tekee rauenneen henkilökortin kelpaamattomaksi leikkaamalla kortin oikean alakulman pois ja luovuttaa sen takaisin kortin haltijalle. Henkilö voi käyttää vanhaa korttiaan sillä salaamiensa asiakirjojen ja tiedostojen hallintaan. Jos vakuutettu haluaa henkilökortin sijasta Kela-kortin, toimisto tilaa kortin ja tallentaa samalla korttijärjestelmään tiedon siitä, että vakuutettu on luopunut henkilökortin käytöstä. Jos vakuutettu hakee poliisilta sairausvakuutustiedot sisältävän uuden henkilökortin sijasta tavallisen henkilökortin esim. nimenmuutoksen takia, Kela ei saa tietoa kortin vaihtamisesta, vaan vakuutetun on itse pyydettävä Kelasta uutta Kela-korttia. Virheellisen kortin uusiminen Asiakas voi valittaa kortin valmistusvirheestä 90 päivän ajan kortin toimituspäivästä lukien, ja sirun viallisuudesta koko kortin voimassaoloajan. Kelan toimistot ottavat vastaan vain kortin sairausvakuutustietoja koskevia valituksia. Toimistot välittävät valitusasiat jatkokäsiteltäväksi Rovaniemen vakuutuspiiriin, joka aina ennen asian hoitamista keskustelee reklamaatiokortin tilaamisesta viallisen kortin myöntäneen poliisilaitoksen kanssa. Jos kortin sairausvakuutustiedoissa on Kelasta johtuva virhe, Rovaniemen vakuutuspiiri tekee uuden korttitilauksen ja merkitsee maksajaksi Kela. Jos sairausvakuutustiedoissa epäillään olevan kortin valmistajasta johtuva virhe, Rovaniemen vakuutuspiiri selvittää asian ennen tilausta Tietotuen välityksellä toimittajalta. Jos toimittaja pystyy valmistamaan kortin vanhoilla tiedoilla, uutta tilausta ei tarvita. Muussa tapauksessa Rovaniemen vakuutuspiiri tilaa uuden kortin ja merkitsee maksajaksi Toimittaja. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti on otettu Suomessa käyttöön , ja se korvaa aiemmin käytössä olleet E 111-, E 119- ja E 128 -lomakkeet. Kortilla Suomessa vakuutettu voi osoittaa oikeutensa tilapäisen oleskelun aikana hoitoetuuksiin toisessa EY-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa. Lue lisää Kenellä on oikeus Suomen eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Kelan myöntämä Suomen eurooppalainen sairaanhoitokortti on joko suomen- tai ruotsinkielinen vakuutetun päätöksenantokielen mukaisesti. 14

16 Kortti on kuvaton ja maksuton muovikortti, jonka valmistaa ja postittaa Oberthur Technologies Finland Oy. Korttitilaukset menevät päivittäin automaattisesti valmistajalle, jolta tulevat palautteena tiedot korttien valmistuspäivistä. Kortin tiedot Kortti sisältää seuraavat tiedot kortin nimi (eurooppalainen sairaanhoitokortti) kortin myöntäneen maan maatunnus (FI) sukunimi etunimet syntymäaika henkilötunnus kortin myöntäneen laitoksen tunniste kortin numero kortin viimeinen voimassaolopäivä omakätinen allekirjoitus. Korttiin kirjoitettavat henkilötiedot ja kortin postitusosoite tulevat Kelan tietokannoista. Kortin postitusosoite voi olla joko kotimaan osoite tai ulkomaan osoite. Kortin voimassaoloaika Kortti on voimassa kaksi vuotta tilauspäivästä, minkä jälkeen vakuutetulle tilataan ohjelmallisesti uusi kortti, mikäli kortin saamisen edellytykset täyttyvät. Kortin voimassaoloaika on kahta vuotta lyhyempi, jos henkilön vakuuttaminen Suomessa päättyy aiemmin. Kortin voimassaolo on aina tarkistettava henkilön vakuuttamistiedoista. Ks. tarkemmin kortin peruuttamisesta ja poisottamisesta Kortin hakeminen Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi hakea Kelan internetsivujen sähköisessä asiointipalvelussa, johon voi tunnistautua joko verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla postitse lomakkeella SV 193sr, jonka voi tulostaa myös Kelan internetsivuilta puhelimitse asioimalla Kelan toimistossa, jossa kortti voidaan tilata ilman hakemusta, jos vakuuttamisasia on kunnossa. Kun hakemus saapuu toimistoon, ratkaise hakemus heti. Jos hakemusta ei voi heti ratkaista, kuvaa hakemus SAHA:n Ilm-kansioon. Hävitä hakemus, kun olet tilannut kortin. Jos kortin hakija ei ole vakuutettu eikä korttia voida sen vuoksi tilata, anna asiasta päätös asiakaskirjepohjalla KVP19. Toimivalta hakea korttia on jokaisella täysivaltaisella ja täysi-ikäisellä sekä 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä itsellään. 15

17 Toinen henkilö voi toimia hakijana toisen puolesta, kun hän on henkilön edunvalvoja (mukaan lukien alle 18-vuotiaan huoltaja) käyttää puhevaltaa ns. muuna henkilönä silloin, kun henkilö ei itse sairauden, vanhuuden tms. vastaavan syyn takia kykene hakemaan korttia eikä hänellä ole edunvalvojaa on valtuutettu. Kirjallisen valtakirjan ohella voidaan hyväksyä myös muu luotettava valtuutus, esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa annettu suullinen valtuutus. Suullisesta valtuutuksesta on tehtävä riittävät merkinnät asiakirjoihin. Myös faksilla tai sähköpostitse annettu valtakirja voidaan hyväksyä, ellei ole syytä epäillä sen luotettavuutta, alkuperäisyyttä tai eheyttä. Kortin tilaaminen Tilaa kortti HEMU-tapahtuman valinnalla Kela-kortti. Kortin voi tilata missä tahansa Kelan toimistossa, kun ensin varmistat hakemistietojen oikeellisuuden ja sen, että hakija on vakuutettu. Myös työpaikkakassojen jäsenet tilaavat korttinsa Kelan toimistosta, sillä työpaikkakassat eivät voi tilata eurooppalaisia sairaanhoitokortteja. Tilaus voidaan poistaa tilauspäivän aikana. Korttia ei voi kuitenkaan tilata silloin, kun tietokannan tietojen mukaan henkilö ei ole vakuutettu tai vakuuttaminen on epäselvä henkilöllä ei ole nimeä henkilölle on rekisteröity väestötietoryhmässä kortin kirjoittamisen esto henkilön tunnus on Kelan antama ns. vajaa tunnus tai Kela-tunnus. Korttia ei voi myöskään tilata silloin, jos henkilölle on jo samana päivänä tilattu eurooppalainen sairaanhoitokortti, tai kun tilattavan kortin voimassaoloaika päättyy alle 10 pankkipäivässä tilauspäivästä määräajaksi myönnetyn vakuuttamisen päättyessä. Jos henkilölle tehdään myönteinen vakuuttamisratkaisu ja kohdevaltiona on EU/ETA-valtio tai Sveitsi, ohjelma tilaa ratkaisun yhteydessä eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jos henkilöllä ei ole voimassaolevaa korttia jo ennestään. Kortti toimitetaan vakuutetulle postitse noin viikon kuluttua tilauksesta. Kiireellisissä tapauksissa voidaan antaa eurooppalaisen sairaanhoidonkortin väliaikaisesti korvaava todistus. Tilatut kortit -kyselyllä saa tiedot kaikista vakuutetulle tilatuista eurooppalaisista sairaanhoitokorteista. Kortin uusiminen ja uusimisen esto Kortti uusitaan ohjelmallisesti, kun kortin kahden vuoden voimassaoloaika päättyy, jos kortin saamisen edellytykset edelleen täyttyvät. Uusi kortti toimitetaan automaattisesti myös VTJ-tietojen (sukunimi, etunimi tai henkilötunnus) muuttuessa. Voit tallentaa vakuutetun pyynnöstä tiedon eurooppalaisen sairaanhoitokortin uusimisen estosta. Tällöin uutta korttia ei lähde vakuutetulle ohjelmallisesti silloin, kun edellisen kortin voimassaolo päättyy, tai kun tehdään myönteinen vakuuttamispäätös tai kun vakuutetun VTJ-tiedot muuttuvat. Tilaustapahtumalla kuitenkin voi tilata uuden kortin. 16

18 Virheellinen kortti Tilaa vakuutetulle uusi kortti, jos kortti on virheellinen. Jos kyseessä on kortin valmistajasta johtuva tekninen virhe, kortin maksajaksi merkitään toimittaja. Tällöin kortin valmistaja toimittaa uuden kortin maksutta. Näin voi tehdä kortin koko voimassaoloajan aikana. Virheellistä korttia ei tarvitse toimittaa valmistajalle. Kortin palauttaminen ja hävittäminen Henkilön tulee palauttaa korttinsa Kelan toimistoon, kun vakuuttaminen Suomessa päättyy kortin voimassaoloaikana. Sekä kortissa että kortin saatteessa todetaan, että kortti tulee palauttaa Kelan toimistoon, mikäli oikeus kortin käyttöön todetaan päättyneeksi. Myös kielteisessä vakuuttamispäätöksessä pyydetään palauttamaan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kirjaa toimistoon palautunut kortti palautuneeksi kortin palautustapahtumalla. Hävitä toimistoon palautetut kortit ja huolehdi hävitettäessä siitä, etteivät nimi ja henkilötunnus jää tunnistettaviksi. 17

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 1 (11)

Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 1 (11) Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 1 (11) Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 2 SISÄLLYS 1 Yleistä... 3 2 Edellytykset... 3 3 Tiedot... 3 4 Uusiminen... 3 5 Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen...

Lisätiedot

Kuvallinen Kela-kortti

Kuvallinen Kela-kortti Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 Kuvallinen Kela-kortti Kela on lopettanut kuvallisten Kela-korttien myöntämisen 13.10.2008. Kaikki tähän päivämäärään mennessä myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 1.4.2013 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Kelan myöntämiä kortteja

Lisätiedot

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt

3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt 3 Suorakorvausmenettelyn piiriin kuuluvat vakuutetuthenkilöt ja ostot Suorakorvausmenettely koskee Suomessa asuvia, sairausvakuutuslain mukaan vakuutettuja henkilöitä. Lisäksi suorakorvausmenettely koskee

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ

Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ 1 Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ Poliisin myöntämän henkilökortin ensisijainen käyttötarkoitus on osoittaa haltijansa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN. Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena

Itsenäiseen elämään HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN. Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena Itsenäiseen elämään 2 HENKILÖLLISYYDEN TODISTAMINEN Joona-Vuorenmaa, Eeva-Maija & Ruotonen, Leena Sisällys 1. MIKÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS ON?... 3 2. MITÄ HENKILÖLLISYYSTODISTUS KERTOO?... 3 3. MIHIN TARVITSET

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Apteekkien SV-ohjeet, liite 2 1.6.2014

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Henkilökortti

Henkilökorttilaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Henkilökortti Henkilökorttilaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Henkilökortti Tässä laissa säädetään Suomen kansalaiselle ja Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilöllisyyden

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana

Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Sosiaaliturva Pohjoismaissa opiskelun aikana Anita Leskinen 03.12.2009 Lainsäädäntö Opiskelijaan sovellettava lainsäädäntö määräytyy Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan - POS 5 artikla * Henkilöön,

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAMINAN KAUPUNKI HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja Henkilötunnus etunimet Osoite Puhelin PUOLISO

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI

+ + KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI KAN_5 1 *1209901* KANSALAISUUSILMOITUS; KAKSITOISTA VUOTTA TÄYTTÄNYT OTTOLAPSI Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu 12 vuotta täyttäneelle ottolapselle, jonka ottovanhemmista ainakin toinen on Suomen kansalainen.

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

OHJEET LIIKEPAIKOILLE

OHJEET LIIKEPAIKOILLE OHJEET LIIKEPAIKOILLE DINERS CLUB -KORTIN TUNNISTAMINEN Yhteistä kaikille Diners Club -korteille on vasemmassa yläkulmassa oleva Diners Clubin logo. Kortin etupuolelle on kohopainettu kortin numero, kortinhaltijan

Lisätiedot

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat

Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Ulkomailla opiskelevien ja työskentelevien lääkeasiat Proviisori Jaana Harsia-Alatalo Kelan terveysosaston lääkekorvausryhmä 17.2.2010 Suomen lääkekorvausjärjestelmä: Mitä korvataan? Kela korvaa lääkkeitä,

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835. Henkilökorttilaki. N:o 829 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 4 päivänä elokuuta 1999 N:o 829 835 SISÄLLYS N:o Sivu 829 Henkilökorttilaki... 1913 830 Laki väestötietolain 23 :n muuttamisesta... 1917 831 Asetus väestötietoasetuksen

Lisätiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot

* * A-OSA + + OLE_ADO 1 OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot OLE_ADO 1 *1019901* OLESKELULUPAHAKEMUS ADOPTION PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka asut Suomessa ja haet oleskelulupaa ulkomailta adoptoitavalle lapselle (kansainvälinen

Lisätiedot

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN

KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN KAN_4 1 *1199901* KANSALAISUUSILMOITUS; ULKOMAILLA AVIOLIITON ULKOPUOLELLA SYNTYNYT ULKOMAALAINEN, JONKA SYNTYESSÄ ISÄ OLI SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE

+ + HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE KAN_10 1 *1259901* HAKEMUS SUOMEN KANSALAISUUDESTA VAPAUTUMISEKSI LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet vapautumista Suomen kansalaisuudesta huollossasi olevalle lapselle, jolla

Lisätiedot

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015

REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 REKISTERISELOSTEET Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.4.2011, päivityspvm: 17.4.2015 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteiden tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkeläisen sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Ilmoitus

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_MUU_201114PP + OLE_MUU 1 *1069901* OLESKELULUPAHAKEMUS SUOMEEN; MUU PERUSTE Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa perusteella, jolle ei ole olemassa omaa hakemuslomaketta. Huomaathan,

Lisätiedot

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden

+ + Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden KAN_7 1 *1229901* KANSALAISUUSILMOITUS; ENTINEN SUOMEN KANSALAINEN Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu sinulle entinen Suomen kansalainen, joka olet menettänyt Suomen kansalaisuuden Jos haluat hakea Suomen

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Toimittajatapaaminen 9.6.2010

Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Toimittajatapaaminen 9.6.2010 Kela saa hoidettavakseen yhä uusia tehtäviä 1.4. 2009 Kelalle siirtyi elatustuki 1.9.2010 Kelalle siirtyy vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu 1.3.2011 uusi etuus, takuueläke

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kelan palvelut henkilöasiakkaille

Kelan palvelut henkilöasiakkaille Kelan palvelut henkilöasiakkaille Susanna Sinda, Kelan Ulkomaan yksikkö 17. 18.2.2010 Kelan palvelukanavat Kelan palvelukanavia ovat posti puhelinpalvelu verkkopalvelut 1) kaikille avoimet palvelut (www.kela.fi)

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje 12.05.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU I MAASEUTUVIRASTON YHTEYSTIEDOT 3 II MUUT YHTEYSTIEDOT 3 1 YLEISTÄ 4 2 REKISTERÖITYMINEN SÄHKÖISEN HAKUPALVELUN ASIAKKAAKSI

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Jäsenlaskutus Kuksassa

Jäsenlaskutus Kuksassa Jäsenlaskutus Kuksassa SISÄLLYSLUETTELO 1. Jäsenlaskutusaikataulu... 2 Uudet jäsenet... 2 Kevätkaudella (tammikuu-heinäkuu) liittyvät jäsenet... 2 Syyskaudella (elokuu-joulukuu) liittyvät jäsenet... 2

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus Virkamiehen asiointikortti Esityksen sisältö: VRK:n Varmennepalvelut Toimikortit/Virkakortit Korttien tilaaminen Toimikortin käyttö Ongelmatilanteet Varmennepalvelut Kansalaisvarmenne Organisaatiovarmenne

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

+ + Haen uutta määräaikaista oleskelulupaa perhesiteen perusteella ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten:

+ + Haen uutta määräaikaista oleskelulupaa perhesiteen perusteella ja annan tässä tarkoituksessa seuraavat tiedot hakemuksen käsittelyä varten: OLE_JATKO_PS 1 *1289901* JATKOLUPAHAKEMUS; OLESKELULUPA PERHESITEEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty määräaikainen oleskelulupa perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Venäjän viisumianomuksen täyttöohjeet

Venäjän viisumianomuksen täyttöohjeet Venäjän viisumianomuksen täyttöohjeet YLEISTÄ Viisumianomus täytetään sähköisesti Venäjän ulkoministeriön konsuliosaston sivuilla, tulostetaan ja allekirjoitetaan. Allekirjoitettu viisumianomus toimitetaan

Lisätiedot

Hakuohje Hitsauskoordinoijat

Hakuohje Hitsauskoordinoijat 1 (5) HAKUOHJE HITSAUSKOORDINOIJAN SERTIFIOINTIA HAKEVILLE 1. YLEISTÄ Hitsauskoordinoijien sertifioinnin tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoinen ulkopuolisen sertifiointielimen suorittama pätevyyden

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010

Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010. Kansaneläke. Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 31.8.2010 Kansaneläke Päivi Kiviniemi-Bruun 31.8.2010 Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan v. 2008 Eläkkeensaajat Suomessa asuvat Ulkomailla asuvat Yhteensä,

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Eläkkeensaajana Espanjassa

Eläkkeensaajana Espanjassa Eläkkeensaajana Espanjassa Filippa Nikkinen Helmikuu 2010 Kelan Ulkomaan yksikkö Asiakkaitamme ovat: Ulkomailla asuvat eläkkeenhakijat ja saajat Ulkomaille muuttavat / ulkomailla asuvat vakuutetut lähetetyt

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

Miten lääkkeitä korvataan ja

Miten lääkkeitä korvataan ja Miten lääkkeitä korvataan ja kenelle? Jaana Harsia-Alatalo Proviisori Terveysosasto/lääkeryhmä 1 Miksi ja kenelle lääkkeitä korvataan? Historiaa. Sairausvakuutuslain mukainen lääkekorvausjärjestelmä tuli

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito

Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Ulkomailla työskentelevän sairaanhoito Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta 25.8.2011 Sanna Kuorikoski Sisältö Työhön ulkomaille Työskentely EU- tai Eta-maissa tai Sveitsissä ja sairaanhoito-oikeus

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta kortinhaltijan

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Oulun aineiston dokumentti

Oulun aineiston dokumentti LÄKTURVAKSKUS 1(5) Oulun aineiston dokumentti Materiaali on tehty 31.3.2001 rekisteristä. Materiaalissa on SAS:n versiolla 8 tuotettu taulu sasdata.xomat2, joka sisältää omaeläkkeet Jos aineistojen kanssa

Lisätiedot

«Passilaki» 21.7.2006/671

«Passilaki» 21.7.2006/671 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/671 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. «Passilaki» 21.7.2006/671 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot