Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT"

Transkriptio

1 Kela-kortit

2 Sisällysluettelo Kela-kortit Edellytykset Tiedot Uusiminen Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen... Tilatut kortit Kuvaton Kela-kortti Kortin toimittaminen ja hakeminen Virheellinen kortti Kortin katoaminen Erikoistilanteet Kuvallinen Kela-kortti Kortin tiedot Kortin uusiminen Virheellinen kortti Kortista luopuminen Hakemusten käsittely Tilauksen peruutus Kyselyt Henkilökortti sairausvakuutustiedoin Kortin tiedot Kortin hakeminen Kortin toimittaminen Kortin peruuttaminen Kortin katoaminen Kortin uusiminen Eurooppalainen sairaanhoitokortti Kortin tiedot Kortin voimassaoloaika Kortin hakeminen Kortin tilaaminen Kortin uusiminen ja uusimisen esto Virheellinen kortti Kortin palauttaminen ja hävittäminen 1

3 Kela-kortit Suomessa vakuutettu henkilö voi halutessaan saada Kelan päätöksellä poliisin myöntämään henkilökorttiin myös sairausvakuutustiedot (henkilökortti sairausvakuutustiedoin), jolloin korttia voi käyttää Kela-kortin tavoin. Sairausvakuutustiedot merkitään kortin kääntöpuolelle. Kortit valmistaa ja postittaa Gemalto Oy. Korttitilaukset toimitetaan päivittäin atk:n välityksellä valmistajalle. Kuvallista Kela-korttia varten valokuva ja nimikirjoitus lähetetään valmistajalle postitse toimistosta. Valmistajalta saadaan palautteena tiedot korttien valmistuspäivistä. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen muovikortti, jotka molemmat ovat ilmaisia. Kuvaton Kela-kortti toimitetaan vakuutetuille yleensä automaattisesti. Kuvallinen kortti on aina joko asiakkaan tai toimiston tilattava. Molemmat kortit voi tilata mikä tahansa toimisto, kun on ensin varmistuttu tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että hakija on vakuutettu. Työpaikkakassan jäsenet tilaavat kuvattoman kortin työpaikkakassasta ja kuvallisen Kelan toimistosta. Kuvallisen kortin hankkineilla työpaikkakassan jäsenillä on myös kuvaton kortti. Edellytykset Sairausvakuutuskortti (Kela-kortti) kuuluu kaikille sairausvakuutuslain mukaan vakuutetuille henkilöille. Kortin haltijalla on oikeus sairausvakuutuslain mukaisiin korvauksiin. (SVL 1224/ luku 1 ) Kela-korttiin ei kuitenkaan ole oikeutta silloin, kun henkilö ei ole vakuutettu, vakuuttaminen on epäselvä tai vakuuttamisasian käsittely on kesken henkilöllä ei ole nimeä henkilölle on rekisteröity väestötietoryhmässä kortin kirjoittamisen esto (esim. ottolapset, joille on vireillä nimenmuutos) henkilön tunnus on Kelan antama (ns. vajaa tunnus tai Kela-tunnus). Selvitä vakuuttaminen ennen kortin tilaamista. Tiedot Kela-korttiin kirjoitettavat henkilö- ja vakuutustiedot ja kortin postitusosoite samoin kuin henkilökortin sairausvakuutustiedot otetaan Kelan tietokannoista. Korttia tilattaessa kiinnitä erityistä huomiota tietojen oikeellisuuteen sekä tarvittaessa selvitä ja huolehdi, että virheelliset tai puutteelliset tiedot korjataan ennen kortin tilaamista. Uusiminen Kun kortin tiedot muuttuvat tai tietoja korjataan, kortti on uusittava. Uuden lääkeoikeuspäätöksen yhteydessä väliaikaistodistuksena apteekissa käy vanhan Kela-kortin kanssa esitetty lääkeoikeuspäätös. Jos vakuutettu poikkeuksellisesti muutoin tarvitsee korttia nopeammin kuin se on mahdollista saada tilaamalla, voit antaa väliaikaistodistuksen (SV 51sr) enintään kuukaudeksi. 2

4 Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen Kun vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille, hänen tulee palauttaa Kela-korttinsa toimistoon. Kela-kortin saatteessa vakuutettua kehotetaan hävittämään entinen kortti tai palauttamaan se toimistoon. Väärinkäytön estämiseksi tai kortissa olevien virheellisten tietojen vuoksi voit tarvittaessa erikseen pyytää entisen kortin palauttamista. Kirjaa toimistoon palautunut kortti palautuneeksi kortin palautustapahtumalla. Voit myös tallentaa tiedot kortin peruutuksesta (kortin voimassaolon päättymisestä vakuutuksen päättymisen, kortin uusimisen tai muun vastaavan syyn vuoksi). Hävitä toimistoon palautetut kortit ja huolehdi siitä, ettei nimi tai henkilötunnus jää tunnistettavaksi. Lähetä suuremmat erät hävitettäväksi keskusarkistoon. Henkilökortin peruuttaa poliisi. Kela ei ota vastaan palautettavia henkilökortteja. Tilatut kortit Tilatut kortit -kyselyllä saat tiedot kaikista vakuutetulle tilatuista kuvattomista ja kuvallisista Kelakorteista, henkilökorteista sairausvakuutustiedoin ja sosiaaliturvakorteista. Sosiaaliturvakortti oli kokeiluluontoinen sähköinen kortti, joita ei enää myönnetä. Automaattisesti syntyneet kuvattoman kortin tilaukset ovat nähtävissä kyselyllä vasta, kun tilaus on lähtenyt korttitoimittajalle. Kuvaton Kela-kortti Yleistiedot Kortin nimi (Kela-kortti/Sairausvakuutuskortti) Kortin myöntäjä (Kansaneläkelaitos) Myöntämispäivä (= valmistuspäivä) Henkilötiedot Henkilötunnus, myös viivakoodina takasivulla Suku- ja etunimet (VTJ:n mukaiset) Omakätinen nimikirjoitus (jos vakuutettu haluaa) Ennen tilatuissa korteissa on lisäksi kotikunta Kelan vakuutustiedot VAKUUTETTU xxxxxx ASTI, määräajaksi vakuutetuilla (= kortin voimassaoloaika) Oikeus erityiskorvaukseen tai rajoitettuun peruskorvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaolon viimeinen kuukausi ja vuosi (esim. AE 201/08.10) Korvaus toimistosta merkintä (KT-merkintä), jos korvaukset on haettava toimistosta TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan piiriin 3

5 Kortin toimittaminen ja hakeminen Kuvaton Kela-kortti toimitetaan automaattisesti, tai toimisto tilaa kortin joko vakuutetun hakemuksesta tai tekemiensä ratkaisujen seurauksena. Korttivalmistaja postittaa kortin suoraan kotiosoitteeseen kaikille, joille se tietokannan tietojen tai toimiston tilauksen perusteella on mahdollista. Toimistoon korttitoimittaja postittaa mahdolliset ulkomaille, myös Pohjoismaihin, toimitettavat kortit sekä korvausten seurantaan kuuluville vakuutetuille (kortissa on tällöin merkintä KT) automaattisesti toimitettavat kortit. Toimisto postittaa nämä kortit edelleen vakuutetun kotiosoitteeseen. Automaattisesti Kortti toimitetaan automaattisesti VTJ-tietojen tai Kelassa tehdyn tietomuutoksen perusteella seuraavissa tilanteissa: lapsi saa nimen (poikkeuksena ottolapset, joille vireillä olevan nimenmuutoksen takia kortin kirjoittaminen estetty) nimi muuttuu tai korjataan henkilötunnus muuttuu tai korjataan vakuutettu siirtyy työpaikkakassan vastuulle tai vastuulta vakuutetulle tehdään erityiskorvattavien lääkeoikeuksien käsittelyjärjestelmällä uusi myöntöpäätös. henkilölle tehdään myönteinen vakuuttamispäätös Vakuuttaminen-järjestelmällä. Kuvatonta Kela-korttia ei kuitenkaan voida toimittaa automaattisesti, kun tietokannan tietojen mukaan henkilö ei ole vakuutettu, vakuuttaminen on epäselvä tai vakuuttamisasian käsittely on kesken vakuutetulla on kuvallinen Kela-kortti, johon lääkeoikeuksien merkitsemistä ei ole estetty (työpaikkakassan jäsenelle kuitenkin tehdään aina kuvallisen lisäksi myös kuvaton kortti) osoitetta ei ole, se on puutteellinen tai ulkomaan osoite henkilö asuu ulkomailla (kunta 200) ja tilaus on tehty muun kuin vakuuttamisjärjestelmän kautta. Toimistoille lähetetään tarkistuslista automaattisesti syntyvistä korttitilauksista, joiden lähtemisen em. rajoitukset estävät. Automaattisesti työpaikkakassan vastuunsiirron, erityiskorvausoikeuspäätöksen tai vakuuttamispäätöksen yhteydessä muodostuneen korttitilauksen voit poistaa saman päivän aikana kuvattoman kortin tilaustapahtumalla. Toimiston tilauksesta Toimiston tulee huolehtia kortin tilaamisesta mm. silloin, kun henkilö rekisteröidään vakuutetuksi Suomessa eikä vakuuttamisjärjestelmä tee automaattisesti korttitilausta vakuutetulle rekisteröidään Korvaus toimistosta -merkintä tai merkintä poistetaan toimistolle lähetettyyn Kela-korttitilausten tarkistuslistaan sisältyy vakuutettuja, joille kuuluu tilata uusi kortti. 4

6 Vakuutetun hakemuksesta Vakuutettu voi hakea uuden kortin esimerkiksi kadonneen kortin tilalle. Kela-korttia voi hakea postitse lomakkeella SV 157sr, jonka voi tulostaa myös Kelan internetsivuilta puhelimitse tai asioimalla Kelan toimistossa, jossa kortti voidaan tilata ilman hakemusta, jos vakuuttamisasia on kunnossa. Toimivalta hakea korttia on jokaisella täysivaltaisella ja täysi-ikäisellä sekä 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä itsellään. Toinen henkilö voi toimia hakijana toisen puolesta, kun hän on henkilön edunvalvoja (mukaan lukien alle 18-vuotiaan huoltaja) käyttää puhevaltaa ns. muuna henkilönä silloin, kun henkilö ei itse sairauden, vanhuuden tms. vastaavan syyn takia kykene hakemaan korttia eikä hänellä ole edunvalvojaa on valtuutettu. Kirjallisen valtakirjan ohella voidaan hyväksyä myös muu luotettava valtuutus, esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa annettu suullinen valtuutus. Suullisesta valtuutuksesta on tehtävä riittävät merkinnät asiakirjoihin. Myös faksilla tai sähköpostitse annettu valtakirja voidaan hyväksyä, ellei ole syytä epäillä sen luotettavuutta, alkuperäisyyttä tai eheyttä. Virheellinen kortti Tilaa virheellisen kortin tilalle uusi kortti. Jos kysymyksessä on tekninen, kortin valmistajasta johtuva virhe, merkitse tilaus valitukseksi, jolloin kortin valmistaja toimittaa uuden kortin maksutta. Tilauksen voi tehdä valituksena vain 60 päivän sisällä virheellisen kortin tilaamisesta. Virheellistä korttia ei tarvitse toimittaa valmistajalle. Kortin katoaminen Tilaa kadonneen tilalle uusi kortti. Voit harkintasi mukaan edellyttää vakuutetun antamaa, perusteltua kirjallista selvitystä (SV 157sr). Kuvattoman kortin hakemuksia ei tarvitse arkistoida, vaan ne voi hävittää sen jälkeen, kun tilaus on tehty. Erikoistilanteet Tietohallinnon väestötietoryhmä tilaa kortin niissä tapauksissa, kun se poistaa tietokantaan tallennetun kortin kirjoittamisen eston. Se myös välittää toimistojen tilattavaksi valmistajan virheellisiksi ilmoittamia tilauksia. Kuvallinen Kela-kortti Kuvallisen Kela-kortin voi saada vain sellainen henkilö, jolla on jo ennestään voimassa oleva kuvallinen Kela-kortti. Jos kortti täytyy uusia esimerkiksi nimen tai sairausvakuutustietojen muuttuessa, voi hakea uutta kuvallista Kela-korttia. Kuvallisen Kela-kortin uusiminen on ilmaista. 5

7 Kuvallinen Kela-kortti sisältää henkilö- ja sairausvakuutustietojen lisäksi valokuvan ja vakuutetun valinnan mukaan eläkeläisalennuksiin oikeuttavia merkintöjä. Kuvallisella kortilla voi siten osoittaa henkilöllisyytensä niissä palvelupaikoissa, jotka kelpuuttavat sen tähän tarkoitukseen (esim. pankit ja Posti). Sillä voi myös osoittaa olevansa eläkkeensaaja sekä oikeutensa eläkeläisalennuksiin Finnairin kotimaan liikenteessä, Valtionrautateillä ja linja-autoliikenteessä, jos vakuutettu on halunnut korttiinsa nämä alennusmerkinnät. Lisäksi kortissa voi olla R-tunnus (rintamasotilastunnus, rintamatunnus, rintamapalvelustunnus tai veteraanitunnus) tai MR-tunnus (osallistunut miinanraivaustehtäviin). Kortin tiedot Kortissa on samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa, erityiskorvaukseen oikeuttavia sairauksia koskevat tiedot kuitenkin vain vakuutetun niin halutessa. Lisäksi kuvallisessa kortissa on seuraavia tietoja: Yleis- ja henkilötiedot Kansalaisuus Suomen kansalaisilla (muille jätetään tyhjäksi) Valokuva Kelan logo Lisätiedot (jos vakuutettu on halunnut) ELÄKKEENSAAJA-merkintä eläkkeen saajilla R-tunnus niillä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus MR-tunnus miinanraivaustehtäviin osallistuneilla Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon (linja-autoliikenteen) eläkeläisalennukseen oikeuttava merkintä Kuvallisen Kela-kortin alkuperäisyyden voi varmistaa mm. kortin takasivulla olevasta Kelan logosta, jonka väri muuttuu korttia käänneltäessä, sekä takasivun ylitse kulkevasta graafisesta, sormin tunnistettavissa olevasta kohokuviosta. Eläkkeensaaja, Finnair, VR, Matkahuolto Eläkkeensaajamerkinnän sekä Finnairin kotimaan liikenteen, VR:n ja Matkahuollon alennusmerkintöjen perusteet ovat alkaen olleet samat. Jos alle 65-vuotias henkilö ei ole korttia hakiessaan saanut Kelasta merkintään oikeuttavaa eläkettä, perusteena on käytetty työeläketietoja ja maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmän eläketietoja. Eläkkeensaajamerkinnän sekä Finnairin, VR:n ja Matkahuollon alennusmerkinnät ovat voineet saada korttia haettaessa 65 vuotta täyttäneet sekä sitä nuoremmat, jotka saavat kansaneläkejärjestelmän, Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän tai luopumisjärjestelmän mukaista vanhuuseläkettä varhennettua vanhuuseläkettä työkyvyttömyyseläkettä yksilöllistä varhaiseläkettä 6

8 työttömyyseläkettä pitkäaikaistyöttömien eläketukea maatalousyrittäjien luopumisjärjestelmän mukaista eläkettä (luopumiseläke, luopumiskorvaus, luopumistuki, sukupolven vaihdoseläke). Merkintään ei kuitenkaan ole syntynyt oikeutta, jos eläke on määräaikainen eläke tai kuntoutustuki osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke ulkomaan eläke opetusministeriön myöntämä ylimääräinen eläke, sanomalehtimies- ja taiteilijaeläke tai taiteilija-apurahaeläke kansanedustajan tai valtioneuvoston jäsenen vanhuuseläke, jos saaja on alle 60 v. eläke on niin pieni, ettei sitä makseta tai se maksetaan pienuuden takia kertasuorituksena. Poikkeus: jos työeläkettä ei muun (SOLITA) etuuden yhteensovituksen vuoksi jää maksettavaksi, oikeus kuitenkin syntyy. perhe-eläke SOLITA-etuus vapaaehtoinen eläke, rekisteröimätön eläke tai muu korvaus. 65 vuotta täyttäneet saavat Finnairin, VR:n ja Matkahuollon alennukset myös esittämällä passin, henkilökortin tai ajokortin. Ne alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka eivät ole saaneet alennusmerkintöjä Kela-korttiinsa, voivat selvittää oikeutensa alennuksiin suoraan Finnairilta, VR:ltä ja Matkahuollosta. Alennuksen saamiseksi Finnair edellyttää eläkepäätöksen esittämistä lipunostotilanteessa, ja VR ja Matkahuolto myyvät alennuksiin oikeuttavaa omaa korttiaan. Eläkkeensaajille erilaisia etuisuuksia myöntävät organisaatiot päättävät itse etuisuuksistaan ja myös siitä, minkälaisia todistuksia eläkkeen saamisesta edellyttävät. Nuorisotunnus Kuvalliseen korttiin oli vuotiailla mahdollisuus saada nuorisotunnus (Herkules) saakka. Tunnuksen sisältäviä kortteja voi käyttää nuorisokorttina siihen saakka, kunnes henkilö ylittää tunnuksen ikärajan. Kortin uusiminen Vakuutetulle voidaan tilata ilmainen uusintakortti silloin, kun henkilötunnus muuttuu nimi muuttuu kansalaisuus muuttuu sairaustiedot muuttuvat Korvaus toimistosta -tieto muuttuu työpaikkakassa-tieto muuttuu Vakuutettu asti -tieto muuttuu kortti uusitaan Kelasta tai korttitoimittajasta johtuvan virheen vuoksi kortti on kadonnut postissa kortti uusitaan selvittämättömän virheen vuoksi 7

9 kortti uusitaan eläkkeen lakkauttamisen vuoksi. Uusintakorttiin ei synny oikeutta silloin, kun kortti on kadonnut eläkkeensaaja-tieto muuttuu R-tunnus tai MR-tunnustieto muuttuu eläkeläisalennustieto muuttuu sairaustietoja otetaan mukaan tai poistetaan asiakkaan mielen muutoksen johdosta kortti on uusittava asiakkaasta johtuvan virheen vuoksi. Uusintatilauksia ei missään tilanteessa tehdä automaattisesti, vaan ne tekee aina toimisto eräissä tietojen muutostilanteissa omasta aloitteestaan, ja muulloin vakuutetun hakemuksesta. Kuka tilaa uuden kortin Toimisto tilaa uuden kuvallisen Kela-kortin ilman vakuutetun hakemusta kun vakuutetulle tehdään erityiskorvattavien lääkeoikeuksien käsittelyjärjestelmällä uusi myöntöpäätös taikka päätös poistetaan kun vakuutetulle rekisteröidään Korvaus toimistosta -merkintä tai se poistetaan kun vakuutuksen voimassaoloaikaa muutetaan kun lisämerkintöihin oikeuttava eläkeoikeus lakkaa eräissä virhetilanteissa. Toimisto voi kuitenkin edellä mainituissa tilanteissa tehdä tilauksen vain, jos vakuutetun valokuva ja nimikirjoitus on arkistossa tilaushetkellä vakuutetun nimi ei ole muuttunut edellisen tilauksen jälkeen lääkeoikeuden muuttuessa lääkeoikeuksien korttiin merkitsemisestä on kysytty vakuutetulta aiemmin oikeudet lisämerkintöihin (eläkkeensaaja, nuorisotunnus, Finnair, VR, Matkahuolto) ovat samat kuin edellisessä tilauksessa. Jos oikeudet edellisestä ovat vähentyneet, tilaa uusi kortti ja pyydä vanha kortti takaisin. Kun työpaikkakassan jäsenelle, jolla on kuvallinen Kela-kortti, tehdään uusi erityiskorvausoikeuspäätös ja päätöksessä ilmoitetaan kuvallisen kortin lähettämisestä ilman vakuutetun hakemusta, työpaikkakassan tulee pyytää Kelan toimistoa tilaamaan vakuutetulle uusi kuvallinen Kela-kortti. Muissa tapauksissa vakuutetun on itse haettava uutta korttia Kelan toimistosta. Tunnistaminen Vaikka kyseessä onkin uusintakortti, ennen kortin tilaamista kortin vakuutettu on tunnistettava luotettavasti. Vakuutetun tunnistamiseen ja hakemuksen tietojen oikeellisuuteen tulee palvelutilanteessa kiinnittää erityistä huomiota. Jos vakuutettua ei toimistossa varmuudella tunneta, tunnistamista varten on esitettävä jokin seuraavista asiakirjoista: 8

10 voimassaoleva passi ajokortti ( tai sen jälkeen myönnetty) poliisin antama henkilökortti ( jälkeen myönnetty) entinen kuvallinen Kela-kortti. Vain poikkeuksellisissa tilanteissa tunnistamisessa voidaan hyväksyä muut asiakirjat, mikäli niitä on useita, ja henkilö on niiden perusteella luotettavasti tunnistettavissa. Henkilöä ei voida tunnistaa luotettavasti, jos hänen muukalaispassissaan on merkintä siitä, ettei henkilöllisyyttä ole pystytty varmistamaan. Erityisen huolellinen tulee olla nuorten henkilöiden tunnistamisessa. Jos hakijaa ei voida luotettavasti tunnistaa toimistossa, tunnistuksen suorittaa poliisi. Poliisin tunnistusta voidaan käyttää myös tunnistamisen varmistamiseen, mikäli siihen on erityistä syytä, kuten esim. epäily väärennetystä asiakirjasta. Poliisin tunnistamispalvelu on asiakkaalle maksullinen. Valokuva ja nimikirjoitus Korttia uusittaessa valokuva ja/tai nimikirjoitus voidaan ottaa arkistosta, jos ne sieltä löytyvät. Jos niitä ei ole talletettu arkistoon tai ne on sieltä poistettu, korttia uusittaessa asiakkaalla tulee olla mukanaan yksi valokuva, josta hänet hyvin tuntee (ks. mm. passista/valokuvaohje). Nimikirjoitus tulee korttiin aina, kun henkilö pystyy itse sen kirjoittamaan. Vanhukset ja muut aikuiset, jotka eivät pysty kirjoittamaan nimeään kaunokirjoituksella, voivat käyttää "puumerkkejä". Kirjoitustaidottomille toimihenkilö vetää nimikirjoitus-kohtaan viivan, joka tulostuu korttiin nimikirjoituksen paikalle. Vakuutetun tulee kirjoittaa nimikirjoituksensa kantalomakkeeseen toimihenkilön nähden. Jotta nimikirjoitus näkyisi kortissa selvästi, se on kirjoitettava mustalla kuulamustekynällä. Kuva- ja nimikirjoitusarkisto ja arkistosta poisto Valokuva ja nimikirjoitus voidaan tallettaa kortin toimittajan ylläpitämään kuva-arkistoon koneellisessa muodossa. Arkistoimiseen tarvitaan vakuutetun suostumus. Kuva ja nimikirjoitus säilyvät arkistossa kuusi vuotta, ellei vakuutettu sitä ennen toimita uutta kuvaa ja nimikirjoitusta taikka halua entisiä muuten poistettavaksi. Arkistoitua kuvaa ja nimikirjoitusta käytetään vain kuvallisten Kela-korttien uusintatilauksissa. Jos vakuutettu haluaa kesken säilytysajan poistaa arkistoon talletetun kuvan ja nimikirjoituksen, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen pyyntö, jonka toimisto toimittaa jatkotoimia varten Tietohallinnon väestötietoryhmään. Virheellinen kortti Jos asiakas on saanut virheellisen tai muutoin viallisen kortin, tilaa hänelle uusi kortti. Kun virhe ei johdu asiakkaasta, toimisto voi tehdä uusintatilauksen ilman vakuutetun hakemustakin, kun on saanut virheellisen kortin toimistoon ja siten varmistunut virheestä ja sen syystä. Kortin maksuluokka määräytyy sen mukaan kenestä virheen katsotaan aiheutuneen. Jos tilaus tehdään 60 päivän sisällä virheellisen kortin tilaamisesta, menettele seuraavasti: jos kysymyksessä on Kelan maksuluokkaan kuuluva virhe, tee tilaus merkitsemällä maksajaksi K (Kela) kohtaan VALITUS. Älä lähetä uutta kantakorttia. 9

11 jos kysymyksessä on tekninen, valmistusvirheeksi epäiltävä virhe, tee tilaus merkitsemällä maksajaksi kortin toimittaja kohtaan VALITUS. Lähetä valmistajalle virheellinen kortti ja sen saatteena selostus virheestä. Kortista luopuminen Jos vakuutettu haluaa luopua kuvallisen kortin käytöstä, tallenna luopumistieto kuvattoman kortin tilaustapahtumalla. Luopumisen jälkeen vakuutettu saa automaattisesti kuvattomat muutoskortit (esim. nimen muuttuessa). Hakemusten käsittely Tilaa kortti vakuutetun läsnäollessa tilaustapahtumalla. Jos tilaustapahtuma ei ole käytettävissä tai asiakas haluaa jättää hakemuksen aikaisemmin kuin kortti voidaan tilata, laadi hakemus lomakkeelle SV 192sr ja rekisteröi se jälkikäteen. Asiakkaan hakemus Tarkista hakemusruudun tiedot ja vertaa niitä tunnistamisessa käytettyyn asiakirjaan. Nimenä näytetään VTJ:n mukaista nimeä eikä sitä voi muuttaa. Jos nimi ei mahdu yhdelle riville, vie ensimmäiselle riville merkintä siitä, mistä kohtaa nimi tulee jakaa eri riveille. Tarkista aina tilaustietojen oikeellisuus ja pitkien nimien jakaantuminen riveille hakemuslomakkeelta, jolle tiedot tulostuvat täsmälleen samanmuotoisina kuin korttiinkin. Merkitse asiakkaan valokuvan taakse henkilötunnus ja Kelan toimiston leima. Liitä valokuva kantalomakkeeseen kaksipuolista valokuvatarraa käyttäen sille varattuun paikkaan. Toimiston tilaus Korttitilaus lähtee näytön tietojen mukaisena, etkä voi muuttaa vakuutetun tietoja osoitetta lukuun ottamatta. Älä lähetä korttitoimittajalle toimiston tilauksista syntyviä kantalomakkeita. Tilaustietojen lähetys Vastaanotettujen hakemusten kantalomakkeet toimisto lähettää päivittäin postitse tavallisena 1. luokan kirjelähetyksenä korttitoimittajalle. Toimittaja saa hakemusten tiedot Kelalta koneellisesti luettavassa muodossa ja yhdistää ne postitse saapuneiden kantalomakkeiden tietoihin. Korttien postitus Korttitoimittaja postittaa valmiin kortin asiakkaalle 2. luokan kirjelähetyksenä hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen Suomessa. Tilauksen peruutus Jos valmistaja ei hakemuksen virheellisyyden tms. takia voi toimittaa korttia, tilaus palautuu Kelaan Tietohallinnon väestötietoryhmään, joka selvittää asian toimiston kanssa. 10

12 Voit peruuttaa korttitilauksen samana päivänä kun tilaus on tehty. Mikäli virhe huomataan myöhemmin, tilausta ei voi enää peruuttaa tilaustapahtumalla. Tarvittaessa tulee ottaa yhteys Tietohallinnon väestötietoryhmään Kyselyt Tilaustietojen ennakkokyselyllä voit tarvittaessa ennen tilauksen tekoa tarkistaa esim. oikeudet alennusmerkintöihin. Lisäksi vakuutettukohtaisella kyselyllä saat tiedot kaikista kuvallisen Kela-kortin tilauksista. Kyselyllä ACHL saat luettelon annetulla aikavälillä toimiston vakuutetuille muista toimistoista tilatuista korteista. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin Suomessa vakuutettu henkilö voi halutessaan saada Kelan päätöksellä henkilökorttiin sairausvakuutustiedot, jolloin kortti kelpaa sairausvakuutuskorttina. Henkilökortti sairausvakuutustiedoin on samalla virallinen henkilökortti, matkustusasiakirja sekä kansalaisen sähköinen tunnistuskortti. Kortti on voimassa viisi vuotta. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin vastaanottamiseen ja varmenteiden sulkemiseen liittyvästä neuvonnasta, tiedottamisesta ja yhteistyöstä on sovittu kesäkuussa 2006 sisäasiainministeriön poliisiosaston, Kelan ja väestörekisterikeskuksen allekirjoittamassa yhteispalvelusopimuksessa. Kortin tiedot Sairausvakuutustiedot ovat henkilökortin kääntöpuolella. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin tunnistaa viivakoodista ja sen alla olevasta KELA tai FPA -tunnuksesta. Lisäksi kortissa on KT-merkintää lukuun ottamatta samat tiedot kuin kuvattomassa Kela-kortissa. Tiedot merkitään suomeksi tai ruotsiksi henkilön hakemuksen perusteella. Yleistiedot kortin nimi (Henkilökortti) kortin numero, myöntöpäivä ja viimeinen voimassaolopäivä kortin ja varmenteen myöntäjän tiedot matkustusasiakirjatiedot. Henkilötiedot sukunimi, etunimet, sukupuoli ja kansalaisuus henkilötunnus (muodossa syntymäaika ja tunnus) nimikirjoitus kansalaisvarmenne (sirulla). Sairausvakuutustiedot henkilötunnus (viivakoodina) KELA- tai FPA-tunnus 11

13 VAKUUTETTU xxxxxxxx ASTI, määräajaksi Suomessa vakuutetuilla (kortin voimassaoloaika sairausvakuutuskorttina) oikeus erityiskorvaukseen ja rajoitettuun peruskorvaukseen: korvausryhmä, sairauden tai lääkkeen numero ja oikeuden voimassaolon viimeinen kuukausi ja vuosi (esim. AE 203/12.10) TYÖPAIKKAKASSA ja kassan numero, jos henkilö kuuluu työpaikkakassan vastuulle. Jos kortin sairausvakuutustiedot muuttuvat, kortti on uusittava tai tilalle on hankittava Kela-kortti. Kortin hakeminen Kortin hakija jättää henkilökorttihakemuksensa henkilökohtaisesti poliisille, ja hakija todistaa henkilöllisyytensä. Alaikäisen korttihakemukseen tarvitaan huoltajien suostumus. Hakija liittää hakemukseen yhden valokuvan. Poliisi selvittää hakijalle sairausvakuutustietojen muuttumisen ja kortin peruuttamisen vaikutukset. Henkilökortin myöntämisestä päättää aina poliisi. Kela tekee päätöksen sairausvakuutustietojen merkitsemisestä korttiin. Kela tekee päätökset myös työpaikkakassan jäsenten osalta. Poliisi pyytää Kelan päätöstä sairausvakuutustietojen merkitsemisestä korttiin sähköisesti. Kelan myöntöratkaisut tehdään ensisijassa ohjelmallisesti. Jos automaattiratkaisua ei voida tehdä, asia siirtyy Rovaniemen vakuutuspiirin käsiteltäväksi. Jos sairausvakuutustietoja koskeva Kelan ratkaisu on kielteinen, Rovaniemen vakuutuspiiri antaa asiasta kirjallisen päätöksen (KVP15) asiakaskirjejärjestelmällä ja toimittaa päätöksen ratkaisupyynnön tehneelle poliisille asiakkaalle lähettämistä varten. Asiakas voi valittaa päätöksestä sen jälkeen, kun poliisi on antanut päätöksensä. Poliisi huolehtii mahdollisista valitukseen liittyvistä toimenpiteistä. Jos valitus johtaa kortin myöntämiseen, Rovaniemen vakuutuspiiri tekee kokonaan uuden tilauksen. Kortin toimittaminen Henkilökortit valmistaa Gemalto Oy. Kela toimittaa korttiin kirjoitettavat sairausvakuutustiedot toimittajalle korttitilausjärjestelmää käyttäen. Kortti valmistetaan sen jälkeen kun poliisi on tehnyt oman päätöksensä ja välittänyt hakemuksen ja valokuvat toimittajalle. Kela saa päivittäin palautetiedot toimitetuista korteista ja niiden viimeisestä voimassaolopäivästä. Korttitoimittaja lähettää valmiit kortit poliisille ja kansalaisvarmenteeseen liittyvät tunnusluvut (PINkoodit) asiakkaalle. Asiakas noutaa kortin poliisilta tai poikkeuksellisesti poliisi voi lähettää kortin postitse. Kortin peruuttaminen Poliisi voi peruuttaa kortin omasta aloitteestaan taikka kortin haltijan tai Kelan pyynnöstä. Alaikäisen kortti peruutetaan, jos huoltaja peruuttaa suostumuksensa. Poliisi voi lain mukaan peruuttaa henkilökortin, jos se on turmeltunut tai sen merkintöjä on muutettu, se on kadonnut tai anastettu, sitä käyttää oikeudettomasti muu kuin se, jolle kortti on annettu, tai sen sirulla olevia kansalaisvarmennetai kortin haltijan tunnistautumistietoja taikka välttämättömiä teknisiä tietoja on muutettu. Poliisi voi peruuttaa kortin myös silloin, kun henkilö ei enää ole vakuutettu Suomessa sairauden varalta tai oikeutettu henkilökorttilaissa (829/ a ) tarkoitettuihin korvauksiin tai jos em. tietoja on oikeudettomasti muutettu. 12

14 Kortin peruuttamista koskevan pyynnön voi jälkimmäisessä kohdassa mainituissa tapauksissa tehdä Kela. Kun henkilölle, jolla on käytössään sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti, tehdään kielteinen vakuuttamispäätös ulkomaille muuton vuoksi, päätöksen tehnyt toimisto pyytää poliisia peruuttamaan henkilökortin. Vakuuttamispäätöksessä asiakkaalle ilmoitetaan, ettei korttia saa enää käyttää sairausvakuutuskorttina, ja että Kela on pyytänyt poliisia peruuttamaan kortin. Henkilökortin peruuttavan poliisin on selvitettävä kortinhaltijalle peruuttamisen vaikutukset. Peruuttamisen yhteydessä poliisi vie kansalaisvarmenteen sulkulistalle. Poliisin tulee ilmoittaa Kelalle tekemistään kortin peruutuksista sen jälkeen, kun peruuttamispäätös on tehty. Rovaniemen vakuutuspiiri tallentaa kortin peruuttamispäivän ja peruuttamisen syyn korttijärjestelmään. Jos peruuttaminen on tapahtunut muusta kuin Kelan pyynnöstä, samalla on selvitettävä myös, onko henkilölle tilattava uusi Kela-kortti ja huolehdittava tarvittaessa sen tilaamisesta. Kun kortti on peruutettu, poliisi ottaa sen pois. Poliisi voi tarvittaessa ottaa henkilökortin väliaikaisesti pois jo ennen peruuttamispäätöstä. Kela ei ota vastaan palautettavia kortteja. Kortin katoaminen Kun vakuutettu ilmoittaa henkilökortin kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun, toimiston tulee ohjata häntä ilmoittamaan varmenne välittömästi sulkulistalle. Kela ei tee sulkulistailmoituksia, vaan ohjaa asiakasta ilmoituksen tekemisessä ja antaa tarvittaessa puhelimen hänen käyttöönsä. Ilmoitus tehdään yleiseen sulkulistapalvelunumeroon (maksuton). Kuulovammaisten tekstipuhelinpalvelu palvelee numerossa , mikä myös on sulkuilmoituksen yhteydessä maksuton. Kun varmenne on ilmoitettu sulkulistalle, sitä ei voi enää käyttää varmennetta edellyttävissä sähköisissä palveluissa. Sulkulistalle ilmoitettua varmennetta ei myöskään voi ottaa myöhemmin uudestaan käyttöön. Varmenteiden sulkeminen ei estä kortin käyttöä henkilökorttina, matkustusasiakirjana tai sairausvakuutuskorttina. Asiakkaan on haettava uutta korttia kadonneen tilalle kuten ensimmäistä korttia. Uuteen henkilökorttiin tulee uusi sähköinen varmenne. Kortin uusiminen Kortin uusimisen aiheuttavat tilanteet Sairausvakuutustiedot sisältävä henkilökortti voi olla tarpeen uusia kesken sen voimassaolon esim. silloin, kun Kela myöntää uuden erityiskorvausoikeuden. Sitä koskevassa päätöksessä ilmoitetaan, että saadakseen oikeuden merkityksi sairausvakuutustiedot sisältävään henkilökorttiinsa vakuutetun on haettava uutta korttia poliisilta. Sairausvakuutustiedot sisältävän henkilökortin haltija on Suomessa määräaikaisesti vakuutettu, ja hän saa Kelasta uuden vakuuttamispäätöksen entisen jatkoksi. Vakuuttamispäätöksessä kehotetaan hankkimaan uusi henkilökortti. Asiakas tarvitsee kortin katoamisen vuoksi uuden kortin. Asiakkaalta on ensin varmistettava, että hän on ilmoittanut kadonneen korttinsa varmenteen sulkulistalle. Työpaikkakassa siirtää henkilökorttia käyttävän vakuutetun vastuulleen tai pois vastuultaan. Tällöin vastuunsiirtotapahtuma tilaa henkilölle kuvattoman Kela-kortin. Työpaikkakassan tulee informoida asiakasta henkilökortin käytöstä ja sen uusimistarpeesta, jos asiakkaalla on 13

15 henkilökortti. Työpaikkakassan jäsen voi aina halutessaan em. muutosten yhteydessä hankkia uuden henkilökortin. Uusintakortin hankkiminen Uusintakorttia on haettava poliisilta samoin kuin ensimmäistä korttia. Myös uusintakortti on asiakkaalle maksullinen. Vanha kortti raukeaa ja sen voimassaolo päättyy, kun poliisi luovuttaa uuden kortin asiakkaalle. Poliisi varmistaa, että vanhan kortin varmenne viedään sulkulistalle, mikäli sen voimassaolo ei muuten ole jo päättynyt. Poliisi tekee rauenneen henkilökortin kelpaamattomaksi leikkaamalla kortin oikean alakulman pois ja luovuttaa sen takaisin kortin haltijalle. Henkilö voi käyttää vanhaa korttiaan sillä salaamiensa asiakirjojen ja tiedostojen hallintaan. Jos vakuutettu haluaa henkilökortin sijasta Kela-kortin, toimisto tilaa kortin ja tallentaa samalla korttijärjestelmään tiedon siitä, että vakuutettu on luopunut henkilökortin käytöstä. Jos vakuutettu hakee poliisilta sairausvakuutustiedot sisältävän uuden henkilökortin sijasta tavallisen henkilökortin esim. nimenmuutoksen takia, Kela ei saa tietoa kortin vaihtamisesta, vaan vakuutetun on itse pyydettävä Kelasta uutta Kela-korttia. Virheellisen kortin uusiminen Asiakas voi valittaa kortin valmistusvirheestä 90 päivän ajan kortin toimituspäivästä lukien, ja sirun viallisuudesta koko kortin voimassaoloajan. Kelan toimistot ottavat vastaan vain kortin sairausvakuutustietoja koskevia valituksia. Toimistot välittävät valitusasiat jatkokäsiteltäväksi Rovaniemen vakuutuspiiriin, joka aina ennen asian hoitamista keskustelee reklamaatiokortin tilaamisesta viallisen kortin myöntäneen poliisilaitoksen kanssa. Jos kortin sairausvakuutustiedoissa on Kelasta johtuva virhe, Rovaniemen vakuutuspiiri tekee uuden korttitilauksen ja merkitsee maksajaksi Kela. Jos sairausvakuutustiedoissa epäillään olevan kortin valmistajasta johtuva virhe, Rovaniemen vakuutuspiiri selvittää asian ennen tilausta Tietotuen välityksellä toimittajalta. Jos toimittaja pystyy valmistamaan kortin vanhoilla tiedoilla, uutta tilausta ei tarvita. Muussa tapauksessa Rovaniemen vakuutuspiiri tilaa uuden kortin ja merkitsee maksajaksi Toimittaja. Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti on otettu Suomessa käyttöön , ja se korvaa aiemmin käytössä olleet E 111-, E 119- ja E 128 -lomakkeet. Kortilla Suomessa vakuutettu voi osoittaa oikeutensa tilapäisen oleskelun aikana hoitoetuuksiin toisessa EY-lainsäädäntöä soveltavassa valtiossa. Lue lisää Kenellä on oikeus Suomen eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Kelan myöntämä Suomen eurooppalainen sairaanhoitokortti on joko suomen- tai ruotsinkielinen vakuutetun päätöksenantokielen mukaisesti. 14

16 Kortti on kuvaton ja maksuton muovikortti, jonka valmistaa ja postittaa Oberthur Technologies Finland Oy. Korttitilaukset menevät päivittäin automaattisesti valmistajalle, jolta tulevat palautteena tiedot korttien valmistuspäivistä. Kortin tiedot Kortti sisältää seuraavat tiedot kortin nimi (eurooppalainen sairaanhoitokortti) kortin myöntäneen maan maatunnus (FI) sukunimi etunimet syntymäaika henkilötunnus kortin myöntäneen laitoksen tunniste kortin numero kortin viimeinen voimassaolopäivä omakätinen allekirjoitus. Korttiin kirjoitettavat henkilötiedot ja kortin postitusosoite tulevat Kelan tietokannoista. Kortin postitusosoite voi olla joko kotimaan osoite tai ulkomaan osoite. Kortin voimassaoloaika Kortti on voimassa kaksi vuotta tilauspäivästä, minkä jälkeen vakuutetulle tilataan ohjelmallisesti uusi kortti, mikäli kortin saamisen edellytykset täyttyvät. Kortin voimassaoloaika on kahta vuotta lyhyempi, jos henkilön vakuuttaminen Suomessa päättyy aiemmin. Kortin voimassaolo on aina tarkistettava henkilön vakuuttamistiedoista. Ks. tarkemmin kortin peruuttamisesta ja poisottamisesta Kortin hakeminen Eurooppalaista sairaanhoitokorttia voi hakea Kelan internetsivujen sähköisessä asiointipalvelussa, johon voi tunnistautua joko verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla postitse lomakkeella SV 193sr, jonka voi tulostaa myös Kelan internetsivuilta puhelimitse asioimalla Kelan toimistossa, jossa kortti voidaan tilata ilman hakemusta, jos vakuuttamisasia on kunnossa. Kun hakemus saapuu toimistoon, ratkaise hakemus heti. Jos hakemusta ei voi heti ratkaista, kuvaa hakemus SAHA:n Ilm-kansioon. Hävitä hakemus, kun olet tilannut kortin. Jos kortin hakija ei ole vakuutettu eikä korttia voida sen vuoksi tilata, anna asiasta päätös asiakaskirjepohjalla KVP19. Toimivalta hakea korttia on jokaisella täysivaltaisella ja täysi-ikäisellä sekä 15 vuotta täyttäneellä henkilöllä itsellään. 15

17 Toinen henkilö voi toimia hakijana toisen puolesta, kun hän on henkilön edunvalvoja (mukaan lukien alle 18-vuotiaan huoltaja) käyttää puhevaltaa ns. muuna henkilönä silloin, kun henkilö ei itse sairauden, vanhuuden tms. vastaavan syyn takia kykene hakemaan korttia eikä hänellä ole edunvalvojaa on valtuutettu. Kirjallisen valtakirjan ohella voidaan hyväksyä myös muu luotettava valtuutus, esim. puhelimitse tai henkilökohtaisesti Kelan toimistossa annettu suullinen valtuutus. Suullisesta valtuutuksesta on tehtävä riittävät merkinnät asiakirjoihin. Myös faksilla tai sähköpostitse annettu valtakirja voidaan hyväksyä, ellei ole syytä epäillä sen luotettavuutta, alkuperäisyyttä tai eheyttä. Kortin tilaaminen Tilaa kortti HEMU-tapahtuman valinnalla Kela-kortti. Kortin voi tilata missä tahansa Kelan toimistossa, kun ensin varmistat hakemistietojen oikeellisuuden ja sen, että hakija on vakuutettu. Myös työpaikkakassojen jäsenet tilaavat korttinsa Kelan toimistosta, sillä työpaikkakassat eivät voi tilata eurooppalaisia sairaanhoitokortteja. Tilaus voidaan poistaa tilauspäivän aikana. Korttia ei voi kuitenkaan tilata silloin, kun tietokannan tietojen mukaan henkilö ei ole vakuutettu tai vakuuttaminen on epäselvä henkilöllä ei ole nimeä henkilölle on rekisteröity väestötietoryhmässä kortin kirjoittamisen esto henkilön tunnus on Kelan antama ns. vajaa tunnus tai Kela-tunnus. Korttia ei voi myöskään tilata silloin, jos henkilölle on jo samana päivänä tilattu eurooppalainen sairaanhoitokortti, tai kun tilattavan kortin voimassaoloaika päättyy alle 10 pankkipäivässä tilauspäivästä määräajaksi myönnetyn vakuuttamisen päättyessä. Jos henkilölle tehdään myönteinen vakuuttamisratkaisu ja kohdevaltiona on EU/ETA-valtio tai Sveitsi, ohjelma tilaa ratkaisun yhteydessä eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jos henkilöllä ei ole voimassaolevaa korttia jo ennestään. Kortti toimitetaan vakuutetulle postitse noin viikon kuluttua tilauksesta. Kiireellisissä tapauksissa voidaan antaa eurooppalaisen sairaanhoidonkortin väliaikaisesti korvaava todistus. Tilatut kortit -kyselyllä saa tiedot kaikista vakuutetulle tilatuista eurooppalaisista sairaanhoitokorteista. Kortin uusiminen ja uusimisen esto Kortti uusitaan ohjelmallisesti, kun kortin kahden vuoden voimassaoloaika päättyy, jos kortin saamisen edellytykset edelleen täyttyvät. Uusi kortti toimitetaan automaattisesti myös VTJ-tietojen (sukunimi, etunimi tai henkilötunnus) muuttuessa. Voit tallentaa vakuutetun pyynnöstä tiedon eurooppalaisen sairaanhoitokortin uusimisen estosta. Tällöin uutta korttia ei lähde vakuutetulle ohjelmallisesti silloin, kun edellisen kortin voimassaolo päättyy, tai kun tehdään myönteinen vakuuttamispäätös tai kun vakuutetun VTJ-tiedot muuttuvat. Tilaustapahtumalla kuitenkin voi tilata uuden kortin. 16

18 Virheellinen kortti Tilaa vakuutetulle uusi kortti, jos kortti on virheellinen. Jos kyseessä on kortin valmistajasta johtuva tekninen virhe, kortin maksajaksi merkitään toimittaja. Tällöin kortin valmistaja toimittaa uuden kortin maksutta. Näin voi tehdä kortin koko voimassaoloajan aikana. Virheellistä korttia ei tarvitse toimittaa valmistajalle. Kortin palauttaminen ja hävittäminen Henkilön tulee palauttaa korttinsa Kelan toimistoon, kun vakuuttaminen Suomessa päättyy kortin voimassaoloaikana. Sekä kortissa että kortin saatteessa todetaan, että kortti tulee palauttaa Kelan toimistoon, mikäli oikeus kortin käyttöön todetaan päättyneeksi. Myös kielteisessä vakuuttamispäätöksessä pyydetään palauttamaan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kirjaa toimistoon palautunut kortti palautuneeksi kortin palautustapahtumalla. Hävitä toimistoon palautetut kortit ja huolehdi hävitettäessä siitä, etteivät nimi ja henkilötunnus jää tunnistettaviksi. 17

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 1 (11)

Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 1 (11) Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 1 (11) Kela-kortti ja henkilökortti 29.9.2014 2 SISÄLLYS 1 Yleistä... 3 2 Edellytykset... 3 3 Tiedot... 3 4 Uusiminen... 3 5 Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen...

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite

Sopimukset. Apteekkien SV-ohjeet, liite Apteekkien SV-ohjeet, liite 1 1.4.2013 Sopimukset Apteekkien ja Kelan väliset sopimukset ovat apteekkien käyttöön tarkoitetulla ekstranet-sivustolla (Kirjaudu palveluun). 1 (1) Kelan myöntämiä kortteja

Lisätiedot

Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ

Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ 1 Henkilökortin käyttöehdot POLIISIHALLITUS VÄESTÖREKISTERIKESKUS OHJE 1.3.2016 HENKILÖKORTIN KÄYTTÖ JA VASTUUT YLEISTÄ Poliisin myöntämän henkilökortin ensisijainen käyttötarkoitus on osoittaa haltijansa

Lisätiedot

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ulkomailla työskentelevän hoitooikeus 25.8.2016 Suvi Lummila, Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Sisältö 1. Yleistä hoito-oikeuksista Suomessa 2. Työskentely EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja hoitooikeus

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Henkilökortti

Henkilökorttilaki. 1 luku. Yleiset säännökset. Henkilökortti Henkilökorttilaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Henkilökortti Tässä laissa säädetään Suomen kansalaiselle ja Suomessa oleskelevalle ulkomaalaiselle henkilöllisyyden

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen

Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Ulkomailla syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen Vakuutusyhtiöiltapäivä 12.5.2015 Reetta Kyyrö Terveysosasto Kv-sairaanhoitotiimi Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset 1. Äkillinen sairastuminen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Näin käytät ereseptiä

Näin käytät ereseptiä Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä (eresepti). Tiedot ereseptin käyttöönottaneista organisaatioista saat terveydenhuollosta, apteekeista ja sivustolta

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus

Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa. Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus Ruotsissa asuvan eläkkeensaajan hoito-oikeudet Suomessa Suvi Lummila Kelan Kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 5.10.2016 Sisältö Mitä tarkoittaa oikeus käyttää terveyspalveluita Suomessa Miten hoito-oikeus

Lisätiedot

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta

Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Tietoa merimiesten sosiaaliturvasta ja sairausvakuutuksesta Sisällys Yleistä..........................................1 Lippusääntö..................................1 Merimiehiin sovellettava EU-lainsäädäntö.......1

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA OLE_EN 1 *1049901* OLESKELULUPAHAKEMUS ENTISEN SUOMEN KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet itse ollut Suomen

Lisätiedot

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus

Virkamiehen asiointikortti. Tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus Virkamiehen asiointikortti Esityksen sisältö: VRK:n Varmennepalvelut Toimikortit/Virkakortit Korttien tilaaminen Toimikortin käyttö Ongelmatilanteet Varmennepalvelut Kansalaisvarmenne Organisaatiovarmenne

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 295/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi ulkomaalaislain ja opintotukilain

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA OLE_TY4 1 *1149901* OLESKELULUPAHAKEMUS URHEILUN TAI VALMENTAMISEN PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet oleskelulupaa Suomeen urheilijana tai urheiluvalmentajana, ja toimintasi Suomessa

Lisätiedot

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE

TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE Kirsi Salo 12.12.2013 1(6) Arvoisa jäsenlaitos TYÖTAPATURMAKORVAUSTIETOJEN LUOVUTUS TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄLLE 1. YLEISTÄ Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kiertokirjeessä 18/2005 on kerrottu työtapaturmakorvaustietojen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg

KV-kesäpäivät. Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa. Outi Äyräs-Blumberg KV-kesäpäivät Perusasioita eläkkeistä kv-tilanteissa Outi Äyräs-Blumberg 26.8.2016 Suomen eläkejärjestelmät Työeläke Ansaitaan palkkatyöllä tai yrittämisellä Työeläkelaitokset hoitavat ETK toimii lakisääteisenä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK3_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA. 1 Huoltajani tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK3_plus 1 *1479901* PERHESELVITYSLOMAKE LAPSELLE HAKIJANA HUOLTAJA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka huoltaja on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Sinä asut

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Kela ja lääkekorvaukset

Kela ja lääkekorvaukset Kela ja lääkekorvaukset 1 Korvausjärjestelmä ja lääkkeen korvattavuus 2 Lääkehuollon ja lääkekorvausjärjestelmän tavoitteita Mahdollistaa tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE

ILMOITUSTIETOKANNAN REKISTERISELOSTE ILMOITUSTIETOKANNAN KALEVAN Enterprise-ilmoitusjärjestelmästä allekirjoitettuina alla mainitulle rekisteriasioita hoitavalle PL 170, 90401 OULU käyntiosoite Lekatie 1 puhelin (08) 5377 111 y-tunnus 0187274-0

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014

LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön. TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke ja sen vaikutukset käytännön neuvontatyöhön TEM neuvojien koulutuspäivä Hilkka Vanhatalo 10.12.2014 LuvallaHETU-hanke Hankkeen esittely Hankkeen sisältö Tavoitteet Prosessi muutoksen

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_IN_311216PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_IN_311216PP + OLE_IN 1 *1059901* OLESKELULUPAHAKEMUS PALUUMUUTON PERUSTEELLA Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa sillä perusteella, että olet kuulunut Inkerin siirtoväkeen, joka vuosina

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH5_201114PP + OLE_PH5 1 *1329901* OLESKELULUPAHAKEMUS MUULLE OMAISELLE Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka haet ensimmäistä oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen muuna omaisena kuin puolisona tai alaikäisiä

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin.

+ + Tämän lomakkeen lisäksi puolisosi tulee täyttää lomake PK2_plus, jossa hän vastaa perhesidettä koskeviin kysymyksiin. OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, joka olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio

Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio Työhön ulkomaille Voinko kuulua Suomen sosiaaliturvaan? Merja Siltanen-Kallio 25.8.2016 Termit Sopimukseton maa tarkoittaa muuta maata kuin EU-/ETA-maata tai Sveitsiä, tai Sosiaaliturvasopimusmaata (mm.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Business Online Korttipalvelu

Business Online Korttipalvelu Business Online Korttipalvelu Yleistä Business Online sopimuksen Korttimoduulissa voit katsoa yrityksesi korttisopimuksia ja korttien tietoja. Osio sisältää lisäksi käyttövaltuuksien hallinnan. Kun korttimoduuli

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto

Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava. Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Valitse tunnistautumisvaihtoehto. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava Mikäli valitsit sähköisen tunnistautumisen -> valitse sopivin vaihtoehto Lue läpi ja tulosta tarvittaessa tiedostot -> valitse

Lisätiedot

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 13/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 13/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan pienituloisten rintamaveteraanien taloudellisen

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH2_040116PP + OLE_PH2 1 *1309901* OLESKELULUPAHAKEMUS PUOLISO SUOMEN KANSALAINEN Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Puolisosi on Suomen

Lisätiedot

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus.

Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus. Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi. Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus. Kiuruveden kaupunki Sivistyspalvelukeskus Avustushakemus Kulttuuri- ja nuorisotoimi Vuosi 20 Kohdeavustus Toiminta-avustus Kulttuuritoimen avustus Nuorisotoimen avustus Saapunut:.. (käsittelijä täyttää)

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI

242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE VP4 RAKENNUSLAUTAKUNTA LJ 5.8.2014 242 PIENTALOJEN RAKENNUSLUPAMAKSUJEN ALENTAMINEN MÄÄRÄAIKAISESTI 1.10.2014 31.1.2015 PÄÄTÖSEHDOTUS päättää, että 1.10.2014 31.1.2015

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA

+ + PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA PK1_plus 1 *1429901* PERHESELVITYSLOMAKE PUOLISOLLE JOKA OLESKELULUVALLA SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jonka puoliso on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Ulkomaille muutto ja kotikunta

Ulkomaille muutto ja kotikunta Ulkomaille muutto ja kotikunta Kelan kv-kesätilaisuus 26./27.8.2016 Torbjörn Sandell Sisältö Väestökirjahallinnon lyhyt esittely Kotikunnan määräytyminen Pääsääntö ja poikkeukset Maastamuutto ja maahanmuutto

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO

Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen. Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Ampuma-aselupamenettelyn uudistaminen Neuvotteleva virkamies Johanna Kari, SM/PO Muutosten taustalla Poliisin lupahallintostrategia 2012. Kaikkiin lupalajeihin samat kehittämistoimet; lupaprosessien selkeyttäminen,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_311216PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH3_311216PP + OLE_PH3 1 *1449901* OLESKELULUPAHAKEMUS HUOLTAJALLE LAPSI SUOMESSA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos haet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Huollossasi oleva alle 18 vuoden

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot