Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia."

Transkriptio

1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, 1. REKISTERIN NIMI Elbit Skills, rekrytointikanta 2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Rekisterin käyttötarkoitus on kerätä ja hallinnoida yrityksemme ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin käytettävää tietoa työnhakijoista, jotka ovat lähettäneet yrityksellemme hakemuksensa Internet-sivujemme kautta. Rekisterin pitäminen on tarpeellista avointen paikkojen täyttämistä varten. Rekisterissä olevia tietoja luovutetaan rekrytoiville esimiehille rekrytointitarpeen mukaan. 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN / REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilöt, joiden tietoja rekisterissä säilytetään, ovat hakemuksensa lähettäessään samalla antaneet luvan henkilötietojensa säilyttämiseen tietojärjestelmässämme rekrytointitarkoituksiin. Henkilö itse on määritellyt tietojen säilytysajan 1 6 kuukautta. 4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Käsiteltävät henkilötiedot ovat rekrytoinnin kannalta tarpeellisia ja hakijan omaan ilmoitukseen perustuvia. Vanhentuneiden tehtävien käsittely vältetään siten, että hakemukset poistuvat automaattisesti tietojärjestelmästä henkilön asettaman ajan jälkeen. Arkaluonteisia tietoja ei käsitellä tai säilytetä, sillä niitä ei hakemusvaiheessa kysytä. Hakijoiden henkilötunnuksia ei kysytä taikka käsitellä.

2 5. REKISTERIN TIETOLÄHTEET / SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteri koostuu hakijoiden itse ilmoittamistaan nimi- ja osoitetiedoista sekä työnhaun kannalta merkityksellisistä koulutuksellisista ja työkokemuksellisista tiedoista (hakemukseen liitetyissä hakemuskirjeessä sekä ansioluettelossa). Haastateltavien hakijoiden kanssa tiedot käydään työhaastattelussa läpi. 6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET / SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Rekisterissä olevia tietoja käsitellään salassa pidettävinä. Tietoja ei ole tarpeen luovuttaa millekään ulkopuoliselle taholle. Henkilötietoja luovutetaan rekisteristä rekrytointitarpeen mukaan niille esimiehille, jotka kyseistä rekrytointia ovat toteuttamassa. Tiedot luovutetaan avaamalla rekisteristä näkyvyys yksittäiselle rekrytoivalle esimiehelle. Jokainen tietoja käsittelevä henkilö on tietoinen vaitiolovelvollisuudestaan liittyen tietoihin, joita tietokantaa käsitellessä saa tietoonsa. Mikäli henkilö on antanut tallentaessaan tietojaan luvan käyttää hänen hakemustaan myös muissa Digia konsernin avoimissa paikoissa, näkyy CV kaikille Digia konsernin esimiehille. Muille henkilöille tai muista kuin rekrytointisyistä tietoja rekrytointitietokannasta ei luovuteta. 7. REKISTERIEN SISÄINEN KÄYTTÖ Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain rekrytointitarkoituksiin. Rekisteriä käyttävät henkilöt ovat tietoisia vaitiolovelvollisuudesta koskien tietoja, joita he rekisteriä käsitellessään ovat saaneet tietoonsa. Tietoja käsitellään erityistä huolellisuutta noudattaen. Tiedot säilytetään teknisesti siten, ettei niihin ole pääsyä muilla kuin tietoja tehtävissään tarvitsevilla henkilöillä. Rekisterin käsittelyssä on huomioitu henkilötietolain tarkoittamat käyttötarkoitussidonnaisuus, vaitiolosidonnaisuus, huolellisuusvelvoite ja tietojen asianmukainen suojaaminen. 8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Rekisteri on toteutettu Elbit Skills tietojärjestelmän avulla. Käytössä on Elbit Skills järjestelmän tarjoamat tietoturvasuojaukset. Rekisteriä ei voi käyttää ilman henkilökohtaisia tunnuksia ja käyttöoikeuksia. Rekisterissä käytetään yrityksen voimassaolevaa tunnus- ja salasanapolitiikka. Lähtökohta on, ettei kenelläkään ole pääsyä kantaan. Oikeudet annetaan henkilöstöhallinnon hyväksynnän jälkeen yksittäisille käyttäjille. Rekisterin käytöstä tallentuu valvontatieto dokumenttitasolla, jota voidaan myöhemmin käyttää väärinkäytösten selvittämiseen. IT-osaston Elbit Skills -vastaavalla on pääsy kannan valvontatietoihin. Kaikissa tietoturva-asioissa noudatetaan yrityksen voimassaolevaa tietoturvapolitiikkaa.

3 9. REKISTERIEN YHDISTÄMINEN Rekisteriä ei ole tarpeellista yhdistää. 10. HENKILÖREKISTERIEN JA REKISTERITIETOJEN INFORMOINTI, SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN Työnhakijoiden tietoja säilytetään tietokannassa henkilön itsensä määrittelemä aika. Hakijoille ilmoitetaan hakemuksen lähettämisen vaiheessa, että säilytämme hakemuksia tietokannassamme henkilön itsensä määrittämän ajan ja että tietoja käytetään rekrytointitarkoituksiin. Säilytysaikajakson jälkeen tietoja ei arkistoida vaan ne tuhoutuvat automaattisesti pysyvästi. 11. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS Hakijan pyynnöstä hänelle voidaan esittää tiedot, joita rekisterissämme hänestä on. Tarkastusoikeus voidaan toteuttaa kahden viikon määräajassa pyynnön esittämisestä. Jokainen tarkastuspyyntö käsitellään yksittäisenä tapauksena ja organisoidaan tilanteen mukaan. Tarkastuspyynnön voi jättää seuraavalla periaatteilla: Hakijan on esitettävä yksilöity tarkastuspyyntö Digian henkilöstöosastolle. Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. syntymäaika, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta. Rekisteröidyn kannattaa ottaa itselleen jäljennös rekisterinpitäjälle esittämästään pyynnöstä mahdollista jatkokäsittelyä varten.tarkastuspyyntöä ei voi tehdä asianajajan tai muun asiamiehen välityksellä, vaan se on tehtävä itse henkilökohtaisesti. Edunvalvoja voi pyytää tietoja, jos tarkastusoikeuden käyttäminen sisältyy hänelle annettuun määräykseen. Tarkastuspyynnön voi esittää rekisteriselosteen liitteenä olevalla lomakkeella. 12. TIEDON KORJAAMINEN Rekisterissä olevat virheet korjataan viipymättä, mikäli sellaisia ilmenee. Virheellisistä tiedoista voi ilmoittaa Digia Oyj:n henkilöstöosastolle Rekisterissä olevat virheet korjataan enintään kahden viikon kuluessa ilmoituksesta.

4 13. SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS Rekisterin käytöstä annetaan perehdytys ja tarpeelliset ohjeet jokaiselle rekrytoivalle esimiehelle. Muutoksista kannassa tiedotetaan aina erikseen.

5 LIITE 1 Vastaanottajan (rekisterinpitäjän) nimi: Osoite: REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on talletettu ylläpitämäänne rekisteriin. Haluan tarkistaa kaikki tietoni Haluan alla luetellut asiakirjat/tiedot Haluan tarkastaa ajanjaksolla olevat tiedot. Peruste: Henkilötietolaki (523/99) 26. Omakätinen allekirjoitus:.. Pvm: Nimen selvennys: / 200 Tarvittavat yksilöintitiedot: Osoite: Puhelinnumero. Mikäli rekisterinpitäjä epää tarkastusoikeuteni, asiasta tulee rekisterinpitäjän antaa henkilötietolain 28 :n mukaisesti kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen syy.

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo

TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Mervi Suuronen Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo TIETOSUOJASELOSTE 1 (3) Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Metsä Board Oyj Revontulenpuisto 2 02100 Espoo p. 010 4611 Laatimispäivä: 5.2.2015 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai

Lisätiedot

Omasote rekisteriseloste

Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 Omasote rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Rekisteriseloste 18.6.2014 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää.

Salasanassa täytyy olla 8 merkkiä, joista 2 numeroa. Skandinaavisia kirjaimia (å, ä, ö) ei voi käyttää. Tietoturva Postin sähköisten palvelujen perustana on turvallisuus. Käytämme edistyksellisiä turvamenetelmiä ja ohjelmointikieliä kehitystyössämme. Voit aina luottaa tietojesi turvallisuuteen kun käytät

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 15.4.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

2.1.2013 2020/2012/3738

2.1.2013 2020/2012/3738 Poliisihallitus TIETOSUOJASELOSTE 1 (10) Yhdistetty rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste sekä informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Julkisuuslaki (621/1999) 18 Julkisuusasetus (1030/1999)

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN

HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖREKISTERIIN TALLENNETUN TIEDON KORJAAMINEN Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYS 1 TIEDON KORJAAMINEN PÄHKINÄNKUORESSA...3 2 HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Tietosuoja turvaa oikeutesi

Tietosuoja turvaa oikeutesi Tietosuoja turvaa oikeutesi Kuka saa kerätä tietoja sinusta? Miten tietojasi käytetään? Miten niitä säilytetään? Mihin tietojasi luovutetaan? Pidä huoli oikeuksistasi TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Tässä

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki

SUOMEKSI. Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki Forum Virium Helsinki Unioninkatu 24 00130 Helsinki SUOMEKSI Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot.

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä.

Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. Oheisen mallin mukainen täytetty jäsenluettelon rekisteriseloste on pyydettäessä nähtävillä jokaisessa marttayhdistyksessä. JÄSENLUETTELON REKISTERISELOSTE JA JÄSENEN INFORMOINTI Tällä lomakkeella ovat

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE

SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE SONERAN PALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA-ASIAKKAILLE 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen. Näitä toimitusehtoja sovelletaan TeliaSonera Finland Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin

Lisätiedot

Sukututkimuksen käytännesäännöt

Sukututkimuksen käytännesäännöt Sukututkimuksen käytännesäännöt Suomen Sukututkimusseura 2013 Käytännesäännöt ohjeistukseksi Henkilötietolaki antaa mahdollisuuden laatia toimialakohtaisia ohjeistuksia sen soveltamisesta. Sukututkimuksen

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot