Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN"

Transkriptio

1 Työpaikkana HUS TERVETULOA TÖIHIN

2 HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. Kun haluat perehtyä oppaassa mainittuihin asioihin tarkemmin, löydät lisätietoa ja tarkempia kuvauksia kustakin aiheesta intranetistä. Käytä hakusanana aihealueiden otsikoita. 2

3 Sisältö Tämä opas on tarkoitettu kaikille uusille HUS:ssa aloittaville työntekijöille. Opas on tiivis tietopaketti työssä aloittamisen tueksi ja sisältää tietoa muun muassa työsuhteesta, palkkauksesta, vuosi- ja sairauslomista, henkilöstön koulutuksesta, henkilöstöeduista, työterveyshuollosta, yhteistoiminnasta ja työsuojelusta. HUS TYÖNANTAJANA... 5 PÄÄTÖKSENTEKO JA JOHTAMINEN... 7 TYÖSSÄ HUS:SSA... 9 Palvelussuhde... 9 Virkasuhde... 9 Työsuhde... 9 Koeaika... 9 Perehdytys... 9 Työhöntulotarkastus Todistukset Työaika Liukuva työaika Etätyöskentely Ylityö Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet PALKKAUS JA PALKANMAKSUPÄIVÄT Mikä on varsinainen palkka? Työaikakorvaukset Tulospalkkio VEROKORTTI JA PALKKALASKELMA Verokortti Palkkalaskelma eli ansioerittely Palkkatodistus PALKITSEMINEN HUS:SSA HENKILÖSTÖETUUDET HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Kehityskeskustelut Urasuunnittelu osana osaamisen kehittämistä Työstä toiseen HUS:n sisällä Työnohjaus OSALLISTU, VAIKUTA Tietoa tarjolla Yhteistoiminta ja työsuojelu Henkilöstöjärjestöt TYÖSTÄ VAPAALLE Vuosiloma Perhevapaat Opintovapaa Vuorotteluvapaa Muut virka- tai työvapaat SAIRASTUESSA Sairausloma Osa-aikainen sairausloma Työtapaturma TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Irtisanomisaika Työtodistus ELÄKE JA RYHMÄHENKIVAKUUTUS Eläkkeelle Ryhmähenkivakuutus

4 HUS:n sairaaloissa työskentelee noin ammattilaista potilashoidosta erilaisiin tukipalveluihin. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaala Paloniemen sairaala Raasepori Lohja Inkoo Länsi-Uudenmaan sairaala Tammiharjun sairaala Karkkila Siuntio Kellokosken sairaala Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaala Vihti Hyvinkää Askola Nurmijärvi Järvenpää Pornainen Tuusula Kerava Porvoo Sipoo Vantaa Espoo Helsinki Kauniainen Kirkkonummi Jorvin sairaala HYKSsairaanhoitoalue Mäntsälä Peijaksen sairaala Helsinki: Auroran sairaala Herttoniemen sairaala Iho- ja allergiasairaala Kirurginen sairaala Kätilöopiston sairaala Lastenklinikka Lastenlinna Porvoon sairaanhoitoalue Loviisa Lapinjärvi Porvoon sairaala Meilahden kolmiosairaala Meilahden tornisairaala Naistenklinikka Psykiatriakeskus Silmä-korvasairaala Syöpätautien klinikka Töölön sairaala 4

5 HUS työnantajana Työ HUS:ssa on merkityksellistä ja arvokasta potilaiden, heidän omaistensa ja koko yhteiskunnan kannalta. HUS on uusmaalaisten kuntien perustama, vuonna 2000 toimintansa aloittanut kuntayhtymä, jonka liikevaihto on lähes 2 miljardia euroa vuodessa. Eri puolilla Uuttamaata HUS:n palveluksessa työskentelee noin ammattilaista. HUS:n 23 sairaalassa hoidetaan vuosittain puolta miljoonaa potilasta. Työtehtävien kirjo on laaja ja erilaisia tehtävänimikkeitä on HUS:ssa käytössä noin 350. Kelpoisuusehdoista, yliopistoyhteistyöstä ja toimialasta johtuen henkilöstön koulutustaso on korkea. HUS on Suomen kolmanneksi suurin työnantaja Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat Hyks-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi- Uudenmaan sairaanhoitoalueet. Sairaanhoidollisia tukipalveluita tuottavat HUS-Apteekki, HUSLAB, HUS-Kuvantaminen ja Apuvälinekeskus ja muita tukipalveluita HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis, Ravioli ja HUS-Tilakeskus. Lisäksi yhtymähallinnon alaisuudessa toimivat HUS-Tietohallinto ja HUS-Työterveys. HUS-Kiinteistöt Oy tuottaa rakentamispalvelut ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy tuottaa tekstiilipalvelut. HYKSin Oy tuottaa palveluja yksityispotilaille. Kaavio HUS:n toiminnallisesta organisaatiosta löytyy intranetistä. HUS:n arvot Ihmisten yhdenvertaisuus Potilaslähtöisyys Luovuus ja innovatiivisuus Korkea laatu ja tehokkuus Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus HUS:n toiminta perustuu vahvalle arvopohjalle. HUS:n tavoitteena on olla edelläkävijä, joka tarjoaa vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi. Suomen suurin sairaanhoito-organisaatio noin osaajaa hoitohenkilökunta muu henkilökunta lääkärit 56 % 26 % 13 % 5 % erityistyöntekijät 5

6 6

7 Päätöksenteko ja johtaminen HUS on kansainvälisesti korkeatasoinen, uutta tietoa luova sairaalaorganisaatio, jossa potilaiden tutkimus ja hoito on laadukasta, oikea-aikaista, turvallista ja asiakaslähtöistä. HUS:n palvelutuotanto on kilpailukykyistä, ja sen sairaalat ja yksiköt tarjoavat haluttuja työpaikkoja. Kuntayhtymän valtuusto käyttää HUS:n ylintä päätösvaltaa. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen ja siinä ovat edustettuina kaikki HUS:n omistajakunnat. Valtuusto valitsee kuntayhtymän hallituksen. Valtuuston ja hallituksen lisäksi luottamusmieselimiä ovat muun muassa sairaanhoitoalueiden lautakunnat, psykiatrian lautakunta ja vähemmistökielinen lautakunta. Lisäksi liikelaitoksilla on omat johtokuntansa ja tytäryhtiöillä hallituksensa. Luottamushenkilöt ja HUS:n henkilöstö työskentelevät yhteistyössä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Tiivistyvä kumppanuus perusterveydenhuollon kanssa Uudistava johtajuus ja organisaatio Ihmisten yhdenvertaisuus Potilaslähtöisyys Korkeatasoinen tutkimus ja opetus Osaava ja motivoitunut henkilöstö Hallittu ja tasapainoinen talous PÄÄMÄÄRÄT EDELLYTYKSET ARVOT Toimivat tilat, teknologia ja ympäristövastuu Korkea laatu ja tehokkuus Potilaslähtöinen ja oikeaaikainen hoito Luovuus ja innovatiivisuus Omistajayhteisöjen ja sidosryhmien luottamus Avoimuus, luottamus ja keskinäinen arvostus Vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi 7

8 Potilaamme saavat hoitoa lääketieteen kaikilla erikoisaloilla vuorokauden jokaisena tuntina. 5 % 7 % 12 % 23 % 24 % 29 % Henkilöstön koulutusrakenne Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Tutkijakoulutus 8

9 TYÖSSÄ HUS:SSA Tästä eteenpäin työntekijällä tarkoitetaan sekä virka- että työsuhteisia henkilöitä ellei toisin mainita. Palvelussuhde tarkoittaa joko virkasuhdetta tai työsuhdetta HUS-kuntayhtymään. Palvelussuhde on joko toistaiseksi voimassa oleva eli vakinainen tai määräaikainen. Määräajan pituus mainitaan työsopimuksessa tai viranhoitomääräyksessä. Virkasuhteessa HUS:ssa ovat lääkärit ja ylemmissä johtotehtävissä toimivat viranhaltijat. Muut tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti työsuhteessa. Virkasuhdetta käytetään, jos viranhaltijan tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä ja se perustuu viranomaisen tekemään virkaanottamispäätökseen. Virkaanottamispäätöksen lisäksi tulevalle viranhaltijalle annetaan viranhoitomääräys. Viranhaltijan velvollisuudet määritellään hallintosäännössä ja kunnallisia viranhaltijoita koskevassa laissa. Viranhaltija on velvollinen siirtymään tehtävästä toiseen ja virkatehtäviä voidaan muuttaa perustellusta syystä. työaika, sovellettava työehtosopimus ja maininta koeajasta ja sen pituudesta. Solmiessaan työsopimuksen henkilö sitoutuu tietyin työehtosopimuksessa ja laissa mainituin edellytyksin tarvittaessa siirtymään toiseen tehtävään kuntayhtymän sisällä. Työpiste ja tehtävänimike saattavat myös muuttua työsuhteen aikana. Koeaika Palvelussuhteeseen otettaessa käytetään HUS:ssa pääsääntöisesti koeaikaa. Työsuhteisilla henkilöillä koeaika on enintään neljä kuukautta, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeustapauksia, joissa se voi olla kuusi kuukautta. Virkasuhteessa koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Määräaikaisessa palvelussuhteessa koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestosta. Koeaikana palvelussuhde voidaan purkaa molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa. 14 % 86 % Työsuhde perustuu HUS:n ja työntekijäksi tulevan henkilön väliseen työsopimukseen. Työsopimukseen merkitään tehtävät, työpaikka palvelussuhteen alkaessa, tehtäväkohtainen palkka, Perehdytyksellä on tärkeä merkitys osaamiselle, työhyvinvoinnille ja työturvallisuudelle. Työnantajalla on lainsäädännöllinen vastuu järjestää perehdytys. Perehdytyksen toteutumisesta vastaa Henkilöstöstä naisia on 86 % ja miehiä 14 %. 9

10 esimies. Jokaisen työntekijän työtehtäviin sisältyy opetus- ja perehdytysvelvollisuus. Perehtyjän on tärkeää olla aktiivinen oman osaamisensa kehittämisessä. Uusi työntekijä saa palvelussuhteensa alussa sähköpostiinsa viestin, jossa on linkki intranetiin uusien työntekijöiden sivustolle. Sivustolle on koottu tärkeää tietoa perehdytyksen alkuun. Myös esimies saa viestin uuden työntekijän aloittamisesta ja tukea perehdytyksen suunnitteluun. Perehdytyksen onnistumista seurataan yksikössä käytävillä palautekeskusteluilla sekä työntekijöille lähetettävällä perehdytyskyselyllä. Työhöntulotarkastuksessa arvioidaan työntekijän terveydentilaa ja työkykyä suhteessa työtehtävään. HUS:ssa kaikki vakituiseen palvelussuhteeseen ja yli 6 kk kestävään määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat henkilöt käyvät työhöntulotarkastuksessa viimeistään palvelussuhteen alkaessa ellei palvelussuhteeseen ottavan esimiehen kanssa ole toisin sovittu. Tarkastuksesta annetaan työntekijälle sopivuuslausunto, jonka hän toimittaa esimiehelleen. Todistukset Työhön tullessaan työntekijä toimittaa esimiehelleen oikeaksi todennetut kopiot tutkintotodistuksista ja aiempien työpaikkojen työtodistuksista. Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä tarvitaan lisäksi kopio Valviran tai Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) myöntämästä todis- jolla todennetaan oikeus toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä tai lupa harjoittaa asianomaista ammattia. Todistusten kopiot toimitetaan palkanlaskentaan ja niitä käytetään erilaisten palkanlisien ja vuosilomaoikeuden laskemisessa. Kopiot todistuksista jäävät työnantajan arkistoon. Työaika HUS:ssa on käytössä viisi eri työaikamuotoa. Jaksotyöaika on yleisin työaikamuoto. Työaika on tällöin 114 tuntia 45 minuuttia kolmen viikon jaksossa. Jos käytössä on kuuden viikon työaikajakso, työaika on 229 tuntia 30 minuuttia. Työaikaan vaikuttavat alentavasti arkipyhät ja vuosilomat sekä virka- ja työvapaat. Jaksotyötä tehdään esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoitotyössä vuodeosastoilla. Lääkäreiden työaika koostuu säännöllisestä työajasta, joka muistuttaa työaikamuotona jaksotyöaikaa, ja päivystyksistä. Yleistyöajassa työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Yleistyöajassa voidaan käyttää myös tasoittumisjaksoja, joiden pituus on 3 tai 6 viikkoa. Yleistyöaika soveltuu tehtäviin, joissa ei tehdä yötyötä. Toimistotyössä työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. 37 tunnin viikkotyöaika on käytössä eräillä erityisryhmillä, kuten fyysikoilla, kemisteillä, sairaalakemisteillä sekä osastoryhmänpäälliköillä. Liukuva työaika on käytössä yleistyöajassa, toimistotyöajassa ja 37 tunnin viikkotyöajassa. Työaikapankilla tarkoitetaan sitä, että kertyneet työaikakorvaukset voidaan säästää ja rahakorvauksen sijasta muuttaa vapaaajaksi. Tämän vapaan työntekijä voi pitää erikseen esimiehen kanssa sovituissa jaksoissa. Tarkempi ohjeistus työaikapankista löytyy intranetistä. Etätyöskentely on mahdollista tehtävissä, joissa ei tarvita tiivistä henkilökohtaista työskentelyä asiakkaiden tai työtoverien kanssa. Etätyö perustuu aina työnantajan ja työntekijän yhteiseen sopimukseen. Tarkempi ohje etätyön tekemisestä löytyy intranetistä. Ylityön tekemiseen tarvitaan ylityösopimus. Ylityötä saa teettää palvelussuhteisella työntekijällä vain hänen erikseen antamallaan suostumuksella. Viranhaltija ei voi kieltäytyä ylityön tekemisestä, jos ylityön tekeminen on välttämätöntä. Ylityöstä maksettava korvaus on sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Johtavilla ja itsenäisessä asemassa olevilla viranhaltijoilla ja toimihenkilöillä on rajoitettu oikeus työaikakorvauksiin. Sunnuntai-, lauantai-, aatto-, ilta- ja yötyöstä ja arkipyhistä maksetaan virka- ja työehtosopimusten mukaiset työaikakorvaukset. 10

11 Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet Työntekijällä on oikeus työ- ja virkaehtosopimusten mukaiseen palkkaan, lakien ja sopimusten antamaan suojaan, järjestäytymiseen sekä terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Työntekijän pitää suorittaa työtehtävänsä huolellisesti, noudattaa työnjohdon antamia ohjeita, huolehtia työturvallisuudesta ja pidättäytyä työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta. Työntekijän on tehtävä kaikista sivutoimistaan sivutoimi-ilmoitukset tai haettava sivutoimilupaa. HUS:n erillinen sivutoimilupaohjeistus löytyy intranetistä. Salassapitovelvollisuuden mukaisesti liike- ja ammattisalaisuuksia ei saa kertoa sivullisille palvelussuhteen kestäessä eikä sen päätyttyä ilman laista tulevaa velvoitetta tai HUS:n suostumusta. Palvelussuhteen aluksi allekirjoittaa työntekijä salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen. Sen mukaisesti työntekijä ei saa liikeja ammattisalaisuuksien lisäksi ilmaista työn vuoksi tietoon saatuja HUS:ia, sen asiakkaita, sopimuskumppaneita tai muita yhteistyötahoja koskevia salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi potilaiden terveydentilatiedot. Työnantajan oikeuksiin kuuluu työnjohto-oikeus eli oikeus johtaa työtä ja antaa työnjohdollisia ohjeita ja määräyksiä työntekijöille. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, huolehdittava työturvallisuudesta ja hyvän työilmapiirin edistämisestä sekä tuettava työntekijän työssä suoriutumista ja ammatillista kehitystä. 11

12 PALKKAUS JA PALKANMAKSUPÄIVÄT Työntekijöiden palvelussuhteen ehdot perustuvat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin. HUS:ssa sovelletaan kolmea koko kuntasektoria koskevaa työ- ja virkaehtosopimusta: Kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus (KVTES), Lääkärisopimus (LS) ja Teknisten sopimus (TS). Sopimuksia täydennetään HUS:ssa sovituilla niin sanotuilla paikallisilla sopimuksilla, joissa on otettu huomioon HUS:n omat erityisolosuhteet ja tarpeet muun muassa palkkauksessa ja työajoissa. Työntekijällä on oikeus saada palkkaa siitä päivästä lukien, kun hänen palvelussuhteensa kuntayhtymään on alkanut. Yksilötasolla palkka perustuu siihen, mitä edellytyksiä työ tekijältä vaatii, mitä työntekijä osaa, miten hän suoriutuu työstään, miten paljon hänelle on lisätehtäviä ja miten tuloksellisesti hän sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä työnsä tekee. Työntekijän varsinainen kuukausipalkka rakentuu tehtäväkohtaisesta palkasta, työkokemus-/ammattialalisästä ja henkilökohtaisista palkanosista. Lisäksi maksetaan sopimuksen mukaisia työaikalisiä ja tulospalkkauksessa mukana olevissa yksiköissä tulospalkkioita. Palkkaa maksetaan jokaiselta kuukauden päivältä riippumatta siitä, onko se työpäivä tai vapaapäivä. Lyhyissä, enintään 12 kalenteripäivää kestävissä työ- tai virkasuhteissa palkka maksetaan tehtyjen tuntien perusteella tuntipalkkana, joka lasketaan kuukausipalkasta. + tehtäväkohtainen palkka + työkokemuslisät + henkilökohtaiset palkanosat = varsinainen palkka Mikä on varsinainen palkka? Varsinainen palkka maksetaan siitä tehdystä työstä, jonka työntekijä on velvollinen tekemään säännönmukaisesti vuorokausittain, viikoittain tai jaksoittain ilman lisä- tai ylityökorvauksia. Tehtävän peruspalkan eli sen, mitä kyseisestä tehtävästä on vähintään maksettava, määrittää tehtävään sovellettava virka- ja työehtosopimus. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy työtehtävän vaativuuden mukaan. Vaativuuskriteerit on määritelty HUS-tasoisesti. Työkokemuslisää maksetaan työkokemuksen perusteella. Työkokemuslisä on 3 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun työntekijä on ollut vähintään 5 vuotta ja 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta, kun työntekijä on ollut vähintään 10 vuotta virka-/työsuhteessa HUS:iin tai muun työnantajan palveluksessa tehtävässä, josta on olennaista hyötyä nykyisissä tehtävissä. Yritystoiminnan osalta työkokemuslisään huomioidaan enintään yhteensä 5 vuotta. 12

13 HUS:n suurin vahvuus on asiantunteva ja osaava henkilökunta. Teknisissä tehtävissä työkokemuslisää vastaa ammattialalisä, jota maksetaan 3 vuoden palvelusajan jälkeen 4 % ja 5 vuoden palvelusajan jälkeen 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta laskettuna. Henkilökohtainen palkanosa perustuu lisätehtäviin, henkilökohtaiseen osaamiseen, työn tuloksiin sekä yhteistyö- ja kehityskykyyn. Kielenkäyttölisä voidaan myöntää työyhteisöä hyödyttävästä toisen kotimaisen kielen tai viittomakielen käytöstä työtehtävissä. Työaikakorvaukset Varsinaisen kuukausipalkan lisäksi maksetaan tehtyihin työtunteihin perustuvia työaikalisiä. Työaikalisät voidaan maksaa rahana tai antaa ne vastaavana vapaaaikana. Korvausmuodosta päättää työnantaja. Säännöllisen työajan lisäksi tehdystä työstä maksetaan lisä- ja ylityökorvauksia. Lisätyö maksetaan aina yksinkertaisella tuntipalkalla. Ylityöt korvataan 50 % ja 100 % korotetulla tuntipalkalla riippuen ylityötuntien määrästä. Työssä, jossa työaika voidaan sijoittaa myös ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuihin ja arkipyhiin, maksetaan näinä aikoina tehdyiltä tunneilta ilta-, yö-, lauantai-, aatto- ja sunnuntaikorvauksia sekä arkipyhäkorvauksia. Varallaolokorvausta maksetaan ajalta, jonka työnantaja on määrännyt työntekijän olemaan tavoitettavissa niin, että hänet voidaan tarvittaessa kutsua työhön. Varallaolokorvaus voi vaihdella % riippuen siitä, millaisia rajoituksia varallaolo aiheuttaa työntekijän vapaa-ajankäytölle. Lääkäreille maksetaan päivystyskorvauksia päivystysvelvollisuudesta. Päivystyskorvaus määräytyy sen mukaisesti, tehdäänkö päivystyksen aikana aktiivityötä vai ei. Tulospalkkio Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa ja edistää HUS:n tavoitteiden toteutumista, toiminnan tuloksellisuuden parantamista sekä laadukasta ja hyvää palvelua sekä palkita henkilöstöä näiden tavoitteiden saavuttamisesta. Tulospalkkion käyttämisestä päätetään erikseen. 13

14 VEROKORTTI JA PALKKALASKELMA Verokortti Verottaja postittaa uudet verokortit vuosittain, yleensä tammikuussa. Verokortit tulevat voimaan helmikuun alusta, joten tammikuun ansiotulon verotus tehdään tällöin vielä edellisen vuoden verokortilla. Työntekijä toimittaa alkuperäisen verokortin työnantajalle ennakonpidätystä varten. Jos henkilö käyttää sivutoimen verokorttia, hän luovuttaa siitä kopion työnantajalle. Jos verokorttia ei ole toimitettu ajoissa ennen palkanmaksua, työnantaja käyttää ennakonpidätysprosenttina 60 %. Vuositulorajallisessa verokortissa on kaksi vaihtoehtoista ennakonpidätystapaa. Palkansaaja valitsee kalenterivuoden alussa, kumpaa laskentatapaa hän haluaa käyttää. Vuoden aikana on mahdollista toimittaa uusi verokortti, jos laskentaperusteet muuttuvat. Verohallinnon internetsivuilla (www. vero.fi) on muun muassa veroprosenttilaskuri ja lisätietoa ennakonpidätyksestä ja verokorteista. Muutosverokortin voi tilata myös sähköisesti Verohallinnon internetsivuilta. Palkkalaskelma eli ansioerittely Työnantaja toimittaa palkansaajalle ennen jokaista palkkapäivää palkkalaskelman, jota kutsutaan myös ansioerittelyksi. Palkkalaskelmasta selviävät palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. HUS:ssa on käytössä sähköinen palkkalaskelma eli ns. verkkopalkka. HUS toimittaa palkkalaskelman sähköisesti kunkin palkansaajan verkkopankkiin, josta palkkalaskelmaa voi katsoa omilla verkkopankkitunnuksillaan. Palkkalaskelman voi saada poikkeustapauksessa myös paperisena kotiosoitteeseen, esimerkiksi, jos työntekijällä ei ole käytössään verkkopankkitunnuksia. Toimitusosoitteen muutos tehdään HUS Plussan kautta. Palkkalaskelma sisältää erittelyn maksetuista palkanosista, luontoiseduista, veroista ja muista pidätyksistä sekä palkkatodistuksen. Tarkempia tietoja palkkalaskelman luvuista ja laskelman lukemista löytyy sähköisestä Palkkalaskelma-esitteestä intranetissä. Palkkatodistus Palkkalaskelman viimeisellä sivulla on palkkatodistus, jossa on kertymätietoja. Sivu kelpaa palkkatodistuksena esimerkiksi Kelassa ja pankeissa. Kertymätietoja tarvitaan myös tilattaessa uusi verokortti kesken vuoden. Sairausvakuutuksen päivärahamaksu lasketaan veronalaisesta ansiosta. Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, ja se on ilmoitettu verottajaa varten palkkatodistussivun ylälaidassa. Palkkatodistus on hyvä säilyttää verotuksen tarkistamista varten. 14

15 Palkkalaskelman viimeisellä sivulla on palkkatodistus, jossa on kertymätietoja. Sivu kelpaa palkkatodistuksena esimerkiksi Kelassa ja pankeissa. Verkkopalkka on palvelu, jolla HUS toimittaa palkkalaskelmasi sähköisessä muodossa. 15

16 palkitseminen hus:ssa Palkitsemisen tarkoituksena on tukea tavoitteiden saavuttamista ja palkita henkilöstöä hyvin tehdystä työstä ja huslaisuudesta. Palkitsemisen kokonaisuus muodostuu HUS:ssa neljästä osa-alueesta, joita ovat palkkaus, henkilöstöedut, organisaation kehitys ja positiivinen työympäristö. Palkitsemisen johtamisen kokonaisuus Organisaation näkökulma arvon tuottaminen strategian toimeenpano hyvät tulokset kasvu ja kehittyminen tuottavuustavoitteet Kokonaispalkka tehtäväkohtainen palkka henkilökohtaiset palkanosat tulospalkkiot lyhyen aikavälin kannustimet luontaisedut Organisaation kehitys suorituksen johtaminen osaamisen johtaminen koulutus ja kehittäminen urakehitysmahdollisuudet akateeminen tutkimus ja T&K-hankkeet Henkilöstöetuudet terveys ja hyvinvointi palkalliset vapaat työsuhdeasunnot työsuhdematkalippuetu virkistystoiminta lomamökit ja virkistysalueet merkkipäivät, arvonimet, kunniamerkit Positiivinen työympäristö kulttuuri ja ilmapiiri työn sisältö ja joustavuus työelämän laatu fyysinen työympäristö hyvä johtaminen Työntekijän näkökulma innostus sitoutuminen tyytyväisyys toimeentulo 16

17 HENKILÖSTÖETUUDET Henkilöstöeduilla halutaan huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja työviihtyvyydestä sekä työhön ja työpaikkaan sitoutumisesta. Työnantajan tukema työpaikkaruokailu, työsuhdematkalippu ja palvelussuhdeasunnot ovat tärkeimpiä kuntayhtymän henkilöstölleen tarjoamia etuuksia. Lisäksi työnantaja muistaa henkilöstöä erilaisin merkkipäivälahjoin. Muita henkilöstöetuja ovat muun muassa monipuoliset koulutusmahdollisuudet, työaikajoustot ja sairaan lapsen hoitopalvelu. Lomaedut karttuvat palveluvuosien myötä ja ovat kokonaisuutena varsin kilpailukykyiset, kuten kunta-alalla yleensäkin. HUS:n hallitus hyväksyy vuosittain henkilökunnan virkistys- ja harrastustoiminnan tukemiseen käytettävän rahoituksen. Henkilökunnalla on käytössään Lylyisten virkistysalue Lohjalla ja eri sairaanhoitoalueilla sijaitsevia virkistyspaikkoja. Pohjois- ja Keski-Suomessa on henkilöstölle vuokrattavia lomaasuntoja. HUS:n paikalliset urheiluseurat tarjoavat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, joista jokainen voi valita mieleisensä. Lajien kirjosta löytyvät muun muassa sähly, lentopallo, golf, jooga, ratsastus ja urheilusukellus. Liikuntakerhojen lisäksi työpaikoilla toimii lukuisia muita henkilökuntakerhoja, joiden toimintaa kuntayhtymä tukee. Henkilökuntakortilla saa alennuksia eri alojen yrityksistä. Tarkempia tietoja ajankohtaisista henkilöstöeduista löytyy intranetistä. 17

18 HENKILÖsTÖN KEHITTÄ- MINEN JA KOULUTUS HUS panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen. Henkilöstön kehittämisellä ja koulutuksella tuetaan henkilöstön osaamista ja työtehtävissä kehittymistä. HUS:ssa järjestetään sisäistä koulutusta ja työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua myös työhön liittyvään ulkopuoliseen koulutukseen. Koulutuksiin voi osallistua sopimalla asiasta esimiehensä kanssa. Koulutuksiin osallistuminen on suunnitelmallista ja perustuu koulutustarpeiden arviointiin muun muassa kehityskeskusteluiden yhteydessä. Esimiehellä on työnjohdollinen oikeus tarvittaessa antaa myös määräys tarpeelliseen täydennyskoulutukseen osallistumisesta. Muita työnantajan tarjoamia ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuuksia ovat omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen, oppisopimuskoulutuksen hyödyntäminen sekä mahdollisuus työkiertoon ja kehittämishankkeissa työskentelyyn. Perinteisten opiskelumuotojen lisäksi järjestetään myös verkkokoulutusta, jolloin opiskelu ei ole aikaan tai paikkaan sidottua. HUS Plussassa olevan koulutuskalenterin kautta voi tutustua sisäiseen koulutustarjontaan ja ilmoittautua esimiesten kanssa sovittuihin sisäisiin koulutuksiin. Sieltä löytyy myös jokaiselle työntekijälle oma koulutuskortti, johon kerätään tietoa työtehtäviin liittyvistä, työntekijän käymistä koulutuksista ja pätevyyksistä. Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut ovat osa toiminnan suunnittelua ja johtamista. Keskustelujen käyminen vuosittain on HUS:n esimiesten normaalia työtä ja jokaisen työntekijän oikeus. Keskustelussa käydään läpi organisaation ja yksikön tavoitteet työtekijän oman työn näkökulmasta. Tarkoituksena on myös huolehtia työntekijöiden osaamisen kehittämisestä sekä antaa ja saada palautetta puolin ja toisin. Urasuunnittelu osana osaamisen kehittämistä Urasuunnittelulla tarkoitetaan työntekijän uran ja työssä kehittymisen suunnitelmallista tukemista siten, että työntekijän osaaminen vastaa organisaation tarpeita. Urasuunnittelun tavoitteena on varmistaa yksilön ja työyhteisön tarvitsema osaaminen myös pitkällä tähtäimellä. Työntekijän vastuulla on huolehtia ammattitaidostaan ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Esimiehen vastuulla on huolehtia urasuunnittelun toteuttamisesta. Henkilökohtaisten urasuunnitelmien laatiminen ja toteuttamisen seuraaminen on osa kehityskeskustelukäytäntöä. Työntekijän kannalta pitkäjänteinen työuran suunnittelu on motivoivaa ja palkitsevaa ja kannustaa hakeutumaan erilaisiin tehtäviin HUS:ssa oman osaa- 18

19 Tehtävänkiertoon haluavan kannattaa seurata intranetissa julkaistavia HUS:n avoimia työpaikkoja. misen kasvattamiseksi. Urajärjestelmä sisältää erilaisia polkuja, joissa kaikissa on yhtäläinen kehittymisen ja kasvun mahdollisuus. HUS:ssa voi luoda uraa asiantuntija-, kehittämis-, tutkija- ja johtajatehtävissä. Työstä toiseen HUS:n sisällä Työkierrolla on keskeinen rooli ammatillisen osaamisen laajentamisessa. Työkierron olisi suositeltavaa olla osa yksikön suunnitelmallista toimintaa. Työkierrosta kiinnostunut työntekijä keskustelee asiasta esimiehensä kanssa, ja hänen kannattaa seurata myös intranetissä julkaistavia HUS:n avoimia työpaikkoja. HUS:ssa on myös muita tehtäväkiertomahdollisuuksia (esimerkiksi projektit ja sijaisuudet), joista lisä- tietoja saa esimieheltä ja henkilöstöyksiköistä. Työnohjaus Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Se on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä ja kehittyä ammatillisesti. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjaukseen osallistuminen on tarvelähtöistä ja se tapahtuu ohjattavan työaikana. Osaamisen kehittämiskeinojamme ovat muun muassa: perehdyttäminen sisäinen koulutus (yleinen ja täydennyskoulutus) ulkoinen koulutus oppisopimuskoulutus verkkokoulutus kehittämistehtävät ja vastuut työkierrot sijaistukset projekteissa toimiminen työnohjaus urakehitysmallit johtamisen koulutusohjelmat opinnäytteiden ja väitöskirjatöiden tukeminen tutkimus- ja kehittämishankerahoitukset 19

20 OSALLISTU, VAIKUTA Tärkein sisäisen tiedottamisen väline HUS:ssa on intranet. Intranetissä julkaistaan uutisia, tiedotteita, tapahtumakutsuja ja koulutuksia. Intranetiä kannattaa seurata säännöllisesti, jotta pysyy ajan tasalla HUS:n toiminnasta ja ajankohtaisista työhön vaikuttavista asioista. Tietoa tarjolla Intranetiin on koottu henkilöstöasioihin liittyvä ohjeistus. HUS Plus on jokaisen huslaisen työväline henkilöstöasioiden hoitoon. HUS Plussan itsepalveluominaisuuksien avulla voi mm. ilmoittautua koulutuksiin ja hakea vuosilomaa. HUS:n yhteisölehti Husari lähetetään jokaiselle työntekijälle kotiin kuusi kertaa vuodessa. Tulosalueilla ja toimialoilla voi lisäksi olla omia lehtiä ja viikkotiedotteita. Tietoa saa myös työpaikkakokouksista, ilmoitustauluilta, esitteistä ja internetistä. Yhteistoiminta ja työsuojelu HUS:ssa noudatetaan kunta-alan yhteistoimintalakia ja hallituksen päätöstä yhteistoiminnan organisoitumisesta. Yhteistoiminta vahvistaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmistelussa. Yhteistoimintaa tapahtuu työyhteisötasolla työpaikkakokouksissa, kehityskeskusteluissa ja koulutus- ja tiedo- tustilaisuuksissa sekä edustuksellisissa muodoissa, kuten työryhmissä, yhteistyötoimikunnissa ja yhtymätasolla henkilöstötoimikunnassa. Työsuojelu on osa työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa. Se on osa päivittäistä työyhteisön toimintaa, johtamista ja kehittämistä. Työsuojelun yhteistoiminnasta vastaavat henkilöstötoimikunta ja työsuojelujaosto. Käytännön yhteistoiminnasta huolehtivat esimiehet ja työsuojeluhenkilöt. Työsuojelu on ennaltaehkäisevää ja sen tavoitteena on taata henkilökunnalle turvalliset ja terveelliset työolosuhteet, edistää työhyvinvointia ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä, psykososiaalista hyvinvointia sekä työntekijöiden välistä tasa-arvoa. Työsuojelua toteutetaan parantamalla työoloja teknisten, ergonomisten sekä työhygienisten keinojen, valistustyön, koulutuksen, neuvonnan sekä opastuksen avulla. Tavoittteena on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja kehittävä työympäristö. Työsuojelupäälliköiden ja -valtuutettujen nimet löytyvät intranetistä. Henkilöstöjärjestöt Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää työ- ja virkaehtosopimusten noudattamista, työnantajan ja henkilöstön välillä syntyvien ristiriitojen tarkoituksenmukaista, oikeudenmukaista sekä nopeaa selvittämistä ja työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmiehet valitaan edustamiensa ammattijärjestöjen jäsenten vaaleilla. Jokaisella työntekijällä on oikeus kuulua haluamaansa ammattiliittoon tai olla järjestäytymätön. Suurimmat ammattiliitot HUS:ssa ovat Tehy, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto (SuPer), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) sekä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto (Jyty) ja Tekniikka ja Terveys KTN. Tietoa ammattiyhdistysten toiminnasta saa luottamusmiehiltä. 20

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

VUOROTTELUKORVAUS. Tampere Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa VUOROTTELUKORVAUS Tampere 27.1.2018 Anu Turakainen Vastaava etuuskäsittelijä Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Tämä esitys on tarkoitettu yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Muista työsuhteen alkaessa! Pyydä työsopimuksesi kirjallisena. Työsopimuksessa

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA,

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, 19.3.2018 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän

Lisätiedot

Toimivaltuudet on määritelty Lapuan kaupungin hallintosäännössä.

Toimivaltuudet on määritelty Lapuan kaupungin hallintosäännössä. Johtajasopimus Tällä Lapuan kaupungin ja Satu Kankareen (8.2.1966) välisellä johtajasopimuksella sovitaan kaupunginjohtajan työn painopisteistä ja tavoitteista sekä palvelussuhteen ehdoista. 1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK

Työstä poissaolot - perhevapaat. STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Työstä poissaolot - perhevapaat STTK:n luottamusmies 2015 -seminaarin työpaja to 7.5.2015 klo 15.05-15.45 Anja Lahermaa, lakimies, STTK Taustaa työstä poissaoloille Työstä poissaoloja voidaan ryhmitellä

Lisätiedot

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila

Terveydenhoitajana työelämään. Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Terveydenhoitajana työelämään Harri Liikkanen Neuvottelupäällikkö 6.10.2015 Laurea/Tikkurila Työsi pääehdoista sovitaan työ- ja virkaehtosopimuksilla Työ- ja virkaehtosopimukset tehdään sopimusaloittain

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS LIITE 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON LAITOSHUOLLON SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TAYS HATANPÄÄN KARDIOLOGISEN VUODEOSASTOTOIMINNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN TAYS SYDÄNKESKUS OY:lle

PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TAYS HATANPÄÄN KARDIOLOGISEN VUODEOSASTOTOIMINNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN TAYS SYDÄNKESKUS OY:lle PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN TAYS HATANPÄÄN KARDIOLOGISEN VUODEOSASTOTOIMINNAN TYÖNTEKIJÖIDEN SIIRTYMINEN TAYS SYDÄNKESKUS OY:lle 1 Yleistä 2 Luovuttava ja vastaanottava organisaatio 3 Siirron aikataulu

Lisätiedot

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ

HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ , liite 1 ANNE-MARIA MÄKINEN PALVELUSSUHDEJOHTAJA 1 HUS:N PALKKAUSJÄRJESTELMÄ liikelaitosten johtokunta 5.11.2014 2 1 , liite 1 PALKKAUS OSANA TYÖNTEKIJÖIDEN KANNUSTAMISEN JA PALKITSEMISEN KOKONAISUUTTA,

Lisätiedot

Korvaava työ kemian aloilla

Korvaava työ kemian aloilla Korvaava työ kemian aloilla KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 1 KORVAAVA TYÖ KEMIAN ALOILLA 2017 Korvaava työ kemian aloilla

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa.

Tulokasopas. Käyntiosoite: Rantalantie 6, 81720 Lieksa PL 13, 81701 Lieksa Puh. 04010 44000 Fax (013) 525 050 Kirjaamo@lieksa.fi www.lieksa. Tulokasopas 1 Tulokasopas Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto xx.xx.2016 Tulokasopas 2 TERVETULOA LIEKSAN KAUPUNGIN PALVELUKSEEN Esitän parhaimmat onnittelut uudesta työpaikastasi ja samalla toivotan

Lisätiedot

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää!

HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA. Hyvää työpäivää! HUS:n TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyvää työpäivää! HUS:N STRATEGIA JA ARVOT HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ Johtaminen ja työprosessien kehittäminen Kehittymismahdollisuudet Henkilöstösuunnittelu, hallinta ja seuranta Yhteistoiminta

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) HENKILÖSTÖKESKUS Henkilöstöpolitiikka Leena Mattheiszen 14.2.2013 HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (5) Jakelussa mainituille ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN JA ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMINEN 1 Vanhuuseläkkeelle siirtyminen Tämä ohje korvaa henkilöstökeskuksen 7.1.2010 antaman ohjeen

Lisätiedot

Työntekijän vakuutukset

Työntekijän vakuutukset Työntekijän vakuutukset Työntekijän eläketurva Suomessa on kaksi eläkejärjestelmää, jotka täydentävät toisiaan: työeläkelaki ja kansaneläkelaki. Työeläkkeet ansaitaan omalla palkkatyöllä ja yrittämisellä

Lisätiedot

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki

Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Tietotekniikan palvelualan TES vs. laki Palkat Minimipalkkalakia ei ole! Tehtäväryhmän ja vaativuuden mukaiset vähimmäispalkat. 2 Säännöllinen työaika Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Työehtosopimus yliopistoissa

Työehtosopimus yliopistoissa Työehtosopimus yliopistoissa Voimassa 1.3.2010 29.2.2012 Voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011, jos vuoden 2011 palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. Tämän jälkeen jatkuu vuoden kerrallaan, ellei

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Selkoesite. Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Selkoesite. Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Selkoesite Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa tarkoittaa, että työntekijä jää pois työstä määräajaksi ja työnantaja palkkaa hänen tilalleen työttömän työnhakijan. Työntekijä

Lisätiedot

Työelämän juridiset pelisäännöt

Työelämän juridiset pelisäännöt Työelämän juridiset pelisäännöt 7.11.2017 Heidi Tupamäki lakimies Työsuhde Työsuhde on sopimussuhde jossa työntekijä sitoutuu sopimuksella - tekemään henkilökohtaisesti työtä - työnantajan lukuun - tämän

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Paikallinen virka- ja työehtosopimus 1 (5)

Paikallinen virka- ja työehtosopimus 1 (5) Työaikapankki, paikallinen virka- ja työehtosopimus Paikallinen virka- ja työehtosopimus 1 (5) Työaikapankin käyttöönotosta ja työaikapankin sisällöstä on määräys virka- ja työehtosopimuksissa. KVTES:n

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville.

Työelämän ABC. Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Työelämän ABC Materiaali on tarkoitettu erityisesti yli 18-vuotiaille määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia solmiville. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA

LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY AMMATTILIITTO PRO RY JRu, RJ, HH 17.9.2014 LIITTOJEN YHTEINEN OHJE KOSKIEN ÄITIYSVAPAAN PALKKAA Työtuomioistuimen tuomio TT2014:116 koskien Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Neurologian toimintojen henkilöstön siirtyminen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle

Neurologian toimintojen henkilöstön siirtyminen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle SIIRTYMÄSOPIMUS 1 Neurologian toimintojen henkilöstön siirtyminen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymälle 1 Yleistä Neurologian osasto- ja poliklinikkatoiminnot

Lisätiedot

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi

TYÖSOPIMUS. Työsuhteen alkamispäivämäärä Työsuhteen alkaessa on. kuukauden koeaika Työsopimus on voimassa Toistaiseksi Työnantaja TYÖSOPIMUS Työsuhteen osapuolet Työsopimuksen voimassaolo Työntekijä Henkilötunnus Yllä mainittu työntekijä sitoutuu korvausta vastaan tekemään yllä mainitun työnantajan hänelle osoittamaa työtä

Lisätiedot

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työsopimuslain muutokset voimaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työsopimuslain muutokset voimaan 1.1.2017 Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa TSL 1:3a Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ei edellytä TSL 3 :n 2 momentissa tarkoitettua

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA

HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Työnantajapolitiikkayksikkö HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA HELSINGIN KAUPUNKI OHJE 1 (6) Jakelussa mainituille HUOMIONOSOITUKSET JA MERKKIPÄIVÄLAHJAT HELSINGIN KAUPUNGILLA Kaupunginjohtaja on hyväksynyt johtajistokäsittelyssä 14.12.2016 uudet merkkipäivälahjaperiaatteet.

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN velvollisuudet ja maksut

TYÖNANTAJAN velvollisuudet ja maksut TYÖNANTAJAN velvollisuudet ja maksut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työnantajan sosiaaliturvamaksu eli sairausvakuutusmaksu maksetaan kaikista työntekijöistä jotka ovat 16-67-vuotiaita. Se maksetaan oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma

VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT. Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa. 1. Sairausloma VIRKA-, TYÖ- JA PERHEVAPAAT Virkavapaan/ työvapaan hakeminen ja muuta huomioitavaa 1. Sairausloma Työntekijän/viranhaltijan lyhytaikaisen (enintään 3 päivää) sairausloman voi myöntää lähiesimies tai muu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16

TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1. ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖNANTAJUUDEN PERUSTEET OSA 1 ISLO 6.10.2011 klo 14-16 TYÖLLISTÄMISEN ASKELEET 1/4 Yhdistys lähtövalmiiksi työnantajana 1. Allekirjoitusoikeudet, päätöksenteko, ry 2. Arvio rahoista 3. Y-tunnus 4. Hallitus

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA

HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA HYVÄ HALLINTO JA VAKAA TALOUS HUIPPUTULOSTEN PERUSTANA erikoissairaanhoito on dynaamisesti kehittyvä yhteiskunnallisen palvelun alue, kaikki uusiutuu viiden vuoden välein Tänään Harvardissa, huomenna HYKSissä

Lisätiedot

Ohjeet korvaavan työn tekemisestä Raision kaupungissa

Ohjeet korvaavan työn tekemisestä Raision kaupungissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Yhteistoimintaryhmä 93 25.10.2018 Asianro 973/01.01.01/2018 306 Ohjeet korvaavan työn tekemisestä Raision kaupungissa Päätöshistoria Yhteistoimintaryhmä 25.10.2018 93

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO

HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO HUSLABIN TULEVAISUUDEN ORGANISAATIO SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäiv ivät t 31.10.2013 Toimitusjohtaja Piia Aarnisalo, HUSLAB 31.10.2013 1 SUOMEN JOHTAVA KLIINISTEN LABORTORIOPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 HALLITUS 40 03.03.2014 PALKKAUSJÄRJESTELMÄ JA SEN TAVOITE- JA TOIMINTAOHJELMA KAUDELLE 2014-2017 105/01/01/01/2014 HALL 40 Taustaa Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan HUS:n henkilöstömäärä oli 31.12.2013

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset

Keskeytysmääräykset sisältävät voimaantulevat yleistyöaikamääräykset KVTES yleistyöaika Keskeytysmääräykset sisältävät 7.5.2018 voimaantulevat yleistyöaikamääräykset Edustajisto 15.2.2018 Määräysten voimaantulo Määräykset korvaavat KVTES III luvun 7, 14 ja 15 yleistyöaikaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(10) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Korvaava työ KEMIANTEOLLISUUS RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY 16.8.2013 Työyhteisön puutteellinen tuki Korvaavasta työn pelisäännöistä ei ole

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Ammatillisten vuosityöaika

Ammatillisten vuosityöaika 1 Ammatillisten vuosityöaika Markku Perttunen OAJ 2 1 Palkka 3 Opettajan palkka Kokoaikaisen (1500 h) opettajan tehtäväkohtainen palkka on vähintään sopimuksen palkkaliitteen mukainen Palkkataso: OVTES

Lisätiedot

UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO

UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO Elinkeino ja työmarkkinatiedote 21/2018 25.5.2018 1 MK/TO UUSI MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS JA OMAILMOITUSMENETTELYN KÄYTTÖÖNOTTO Työehtosopimusmuutokset Elinkeino ja työmarkkinatiedotteessa

Lisätiedot

Luottamusmiehen asema ja tehtävät

Luottamusmiehen asema ja tehtävät Luottamusmiehen asema ja tehtävät Kirkon alojen koulutus uusille luottamusmiehille 7.- Hotelli Avassa Helsingin Vallilassa Kirkon luottamusmiessopimus Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) liite

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA 1 PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖAIKAPANKIN KÄYTTÖÖNOTOSTA JA EHDOISTA Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2017 luku III 32 pykälän 1 momentissa todetaan, että kunnassa voidaan ottaa käyttöön työaikapankki

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3

KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SAATTEEKSI HENKILÖSTÖPANOKSET HENKILÖSTÖ... 3 1(11) KONNEVEDEN KUNTA HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI. 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET. 3 1.1. HENKILÖSTÖ... 3 1.1.1 Henkilöstön määrä... 3 1.1.2 Henkilöstön määrä toimialoittain.. 3 1.1.3

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2003:2 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta.

Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. 30.9.2016 1 OHJEET VUOSITYÖAJAN PIDENTÄMISEKSI Suomen Farmasialiiton, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Apteekkien työnantajaliiton yhteinen ohje vuosityöajan pidentämisen toteuttamisesta. Vuosityöajan

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot