Inspire-verkoston perustamistilaisuus klo 9-12:30 Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, Opastinsilta 12 B, 2.krs, Helsinki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inspire-verkoston perustamistilaisuus klo 9-12:30 Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, Opastinsilta 12 B, 2.krs, Helsinki."

Transkriptio

1 Muistio 1 (7) klo 9-12:30 Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, Opastinsilta 12 B, 2.krs, Helsinki. Puheenjohtaja: Antti Rainio Antti Vertanen: INSPIRE-direktiivi määrittelee puitteita kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiselle Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä piti ensin esityksen aiheesta INSPIRE-direktiivi määrittelee puitteita kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiselle. Esityksessä hän kävi läpi, mikä on tilanne tällä hetkellä niin kansallisessa lainsäädännössä kuin Inspire-direktiivin toimeenpanossakin. Erityisesti Asetus paikkatietoinfrastruktuurista on tällä hetkellä työn alla. Esityksen kalvot Reino Ruotsalainen (Maanmittauslaitos) kertoi, että muunnospalvelujen toimeenpanosääntöjä valmisteleva ryhmä (drafting team) on kirjannut, että muunnospalvelut olisivat ilmaisia. Lisäksi hän toi esiin ongelman, että hakupalvelujen toimeenpanosäännöt perustuvat OGC:n Catalogue Servicemäärityksiin, jotka OGC on vetämässä pois. Matti Holopainen (Kuntaliitto) pohti Inspire-direktiivin suhdetta PSI-direktiiviin. Julkisen tiedon hyödyntämisen esteisiin esim. kaupallisen käytön kannalta olisi saatava pelisäännöt. Antti Kosonen (Maanmittauslaitos) huomautti tähän, että kyseisissä direktiiveissä on kyse eri asioista. Inspiredirektiivi koskee tiedonsiirtoa viranomaisten välillä, kun taas PSI-direktiivi koskee tiedonsiirtoa viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Tällä hetkellä pelisäännöt ovat erilaiset ja yhteiset pelisäännöt olisi kuitenkin hyvä kehittää. Antti Rainio: Kansallinen Inspire-verkosto: tavoitteet, tehtävät ja organisointi Antti Rainio Maanmittauslaitoksesta esitteli perustettavan kansallisen Inspire-verkoston tavoitteita, tehtäviä ja organisointia. Tavoitteena on luoda verkosto, joka yhdessä huolehtii Inspire-direktiivin velvoitteista ja kehittää kansallista paikkatietoinfrastruktuuria Inspire-direktiivin pohjalta. Esityksen kalvot Yleiskeskustelua Inspire-verkostosta Reino Ruotsalainen (Maanmittauslaitos) esitti maa- ja metsätalousministeriölle kysymyksen siitä, mitä aliorganisaatioita tulevalla neuvottelukunnalla tulee olemaan. Antti Vertasen (maa- ja metsätalousministeriö) mukaan verkoston ja sen työryhmien rinnalle tuskin tarvitaan aliorganisaatioita neuvottelukunnan yhteyteen. Juha Saarentauksen (Sito-yhtiöt) mukaan paikkatietoinfrastruktuuria tulkitaan nykyään siten, että se koskee vain viranomaisten välistä tiedonsiirtoa, ja energiaa on käytetty lähinnä päällekkäisten tietovarantojen ylläpitämiseen. Hänen mukaansa Suomen kansainvälinen kilpailukyky on heikko paikkatietoinfrastruktuurin alalla. Laki on kuitenkin niin kuin se luetaan. Inspire-direktiivin myötä alalle voidaan luoda uusia rakenteita ja lisätä vuorovaikutustaeri toimijoiden välillä. Nyt on mietittävä, millaisia strategioita luodaan ja miten niiden mukaan toimitaan. Suuri merkitys on liiketoimintamalleilla kaupallisissa yrityksissä, joissa luodaan tehokkuutta parantavia tuotteita.

2 Muistio 2 (7) Paula Ahonen-Rainion (Teknillinen korkeakoulu) mielestä on hienoa, että tavoitellaan taivaita. On kuitenkin myös pohdittava, miten käytännön resursseja hallitaan. Inspire-sihteeristössäkin resurssit ovat rajalliset, joten on pohdittava, mistä saadaan lisää resursseja verkoston käyttöön. Antti Vertasen (maa- ja metsätalousministeriö) mukaan nyt ollaan luomassa uutta riippumatonta orgaania, jonka kautta lobbaaminen ja kannanotto on helpompaa, kun Maanmittauslaitos ja maa- ja metsätalousministeriö ovat verkostossa vain tukitoimijoita. Lisärahoitusta voidaan hakea eri organisaatioista, myös EU:sta. Antti Rainio (Maanmittauslaitos) ehdotti innovaatiorahoituksen hakemista mm. TEKES:iltä. Markku Suvanen (opetusministeriö) totesi Inspire-asioiden kytkeytyvän isompaan kysymykseen julkisten tietoaineistojen käytöstä, jossa opetusministeriö on koordinoivana tahona Tutkimuksen tietoaineistot - projektissa. Tommi Oikarisen (valtiovarainministeriö) mielestä on hyvä, että verkostoa ollaan perustamassa. Valtiovarainministeriössä verkosto liittyy sekä Valtiotason arkkitehtuurit -projektiin että Perustietovarantojen keräämishankkeeseen. Valtiotason arkkitehtuurit -projektissa ollaan määrittelemässä, millainen valtion tietojärjestelmäarkkitehtuurin pitäisi olla, ja Inspire on osa tätä kokonaisuutta. Perustietovarantojen keräämishankkeessa ollaan luomassa yhteistä rajapintaa perustietovarantojen hyödyntämiseksi. Rajapinnasta tulisi osa valtionhallinnon arkkitehtuuria. Aapo Rista (Taideteollinen korkeakoulu) peräänkuulutti sitä, että aineiston ollessa internetissä tarjolla sitä olisi myös pystyttävä hyödyntämään. Hyödyntämisen tuloksena voisi syntyä leikkisiä ja kokeilevia innovaatioita aineistojen uudenlaisesta käytöstä. Petri Särkisaari (Hallinnon tietotekniikkakeskus) toivoi, että verkosto tukee JHS-suositusten päivittämistä sekä paikkatietoon liittyvien käytäntöjen, kuten koordinaattijärjestelmien, standardointia. Paula Ahonen-Rainio (Teknillinen Korkeakoulu) muistutti, että paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseen osallistuvilla organisaatioilla on oltava oma sisäinen paikkatietoinfrastruktuurinsa, joiden perustamista ja ylläpitoa verkoston on tuettava. Jorma Marttinen (GeoAudit Oy) esitti huolensa siitä, miten paikkatietoinfrastruktuurin kehittyminen saadaan pidettyä tulevaisuudessa nousujohteisena Rainion esittämän XL-skenaarion mukaisesti. Jaakko Uusitalo (Tampereen kaupunki) muistutti, että tiedottamisen on oltava mahdollisimman laajaa ja siihen on panostettava paljon. Myös verkoston toimintasuunnitelmaan liittyvä tiedotus on saatava paremmin näkyville. Antti Rainio (Maanmittauslaitos) totesi, että verkoston ohjausryhmän tulee huolehtia viestintäsuunnitelman laatimisesta. Ossi Väänänen (ATK-Tehdas Oy) oli huolissaan siitä, että vaikka aineistoja voidaan nyt käyttää internetissä, niiden muu hyödyntäminen on hankalaa esim. mobiililaitteissa. Liiketoimintamalleja on pyrittävä näin kehittämään innovaatioita suosivammiksi. Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto) painotti viestinnän merkitystä. Niin käytännön kokemuksia kuin tutkimustuloksiakin on vietävä eteenpäin sekä viranomaisille että käyttäjille. Tietoisuutta paikkatietoalan tapahtumista on lisättävä myös muiden kuin aina niiden samojen keskuudessa. Matti Holopainen (Kuntaliitto) pohti, miten motivoidutaan verkoston työhön. Julkishallinnon eri organisaatioiden välillä on tehtävä tiedonsiirtoa. Myös kaupalliset intressit huomioon ottaen on mietittävä, miten paikkatiedon raaka-aineet saadaan kaikkien käyttöön.

3 Muistio 3 (7) Reino Ruotsalainen (Maanmittauslaitos) kysyi valtiovarainministeriöltä Valtion IT-palvelukeskuksen roolia verkostossa. Tommi Oikarisen (Valtiovarainministeriö) mukaan keskus on hankintaorganisaatioeikä se huolehdi Inspire-direktiivin toimeenpanosta. Oikarinen pyysi verkostoa myös miettimään, miten hinnoittelusolmun voisi avata ja kertomaan käytännön ideoita asian ratkaisemiseksi. Kimmo Soukin (Bentley) mukaan, jos Inspiren toimeenpanossa mennään juuri ja juuri riman yli, täytetään vain EU:n velvoitteet. Jos taas mennään XL-skenaarion mukaisesti, edistetään paikkatietoinfrastruktuurin kehitystä Suomessa ja tietovirrat pääsevät kulkemaan eri viranomaisten ja muiden osapuolten välillä. Antti Rainio (Maanmittauslaitos) kommentoi tähän, että verkoston tavoitteena voisi olla toimiva paikkatietoyhteiskunta, ja Antti Vertanen (Maa- ja metsätalousministeriö), että paikkatietoyhteiskunnan kehittäminen on verkoston tehtävä. Verkoston toimintasuunnitelman käsittely Verkoston tavoitteita Antti Rainio (Maanmittauslaitos) esitteli ehdotuksen verkoston tavoitteiksi: Verkoston tavoitteena on edistää Inspire-direktiivin toimeenpanoa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyödyntämistä sekä eri sektorien ja kaikkien osapuolten mahdollisuuksia osallistua työhön ja hyötyä työn tuloksista. Tuuli Toivonen (Helsingin yliopisto) toivoi, että tavoitteissa näkyisi myös pyrkimys vaikuttaa isompiinkin päätöksiin. Päätettiin Esa Tiaisen (Maanmittauslaitos) ehdotuksesta lisätä verkoston tavoitteisiin laadun varmistamisen tuottajille, käyttäjille ja muille toimijoille. Päätettiin Jorma Marttisen (GeoAudit Oy) ehdotuksesta vaihtaa ensimmäisen tavoitteen asioiden järjestys päinvastoin. Aikaisemmin: edistää Inspire-direktiivin toimeenpanoa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyödyntämistä Nyt: edistää kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamista ja hyödyntämistä ja Inspire-direktiivin toimeenpanoa Verkoston tehtävät Antti Rainio (Maanmittauslaitos) esitteli ehdotuksen verkoston tehtäviksi: 1. kokoaa ja jakaa tietoa säädösten ja ohjeiden kehityksestä ja tuo esiin tarpeita käytäntöjen ja ohjeistuksen parantamiseksi 2. kommentoi luonnoksia toimeenpanosäännöksi ja -ohjeiksi sekä tietotuotemäärittelyiksi ja ilmoittautuu intressiryhmäksi (SDIC, Spatial Data Interest Community) 3. käsittelee komissiolle toimitettavan luettelon paikkatietoaineistoista ja verkkopalveluista 4. seuraa ja arvioi toimeenpanon ja paikkatietoinfrastruktuurin toteutuksen etenemistä ja tekee ehdotuksia tehtävässä edistymiseksi 5. seuraa paikkatietoinfrastruktuurin käyttöä ja hyödyntämistä sekä etsii ja osoittaa uusia mahdollisuuksia palvelujen kehittämiseen ja paikkatiedon käyttöön 6. seuraa alan teknologiakehitystä ja jakaa tietoa välineistä paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamisessa ja hyödyntämisessä 7. osallistuu kansallisen paikkatietostrategian laatimiseen ja seuraa sen toimeenpanoa 8. kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön

4 Muistio 4 (7) Päätettiin seuraavista muutoksista (kohtien numerot viittaavat ehdotuksen mukaiseen järjestykseen): Päätettiin Esa Tiaisen (Maanmittauslaitos) ehdotuksesta lisätä kohdan 3 alkuun tunnistaa paikkatietoaineistoja. Päätettiin siirtää kohdat 4-6 alkuun Risto Kalliolan (Turun yliopisto) ehdotuksesta. Päätettiin Paula Ahonen-Rainion (Teknillinen Korkeakoulu) ehdotuksesta korostaa kohdissa 1-3, että kyse on Inspire-direktiivin toimeenpanosta. Myös hänen ehdotuksestaan päätettiin kohdan 3 verbi käsittelee muuttaa muotoon ehdottaa. Päätettiin Jurkka Tuokon (Maanmittauslaitos) ehdotuksesta lisätä kohtaan 7 ylläpitää strategiaprosessia. Päätettiin Antti Rainion (Maanmittauslaitos) lisätä kohdaksi 9 viestintä. Työryhmät verkostossa Antti Rainio esitteli verkoston työskentelyä varten ehdotetut työryhmät ja kertoi niiden tehtävistä. Tarkoitus on, että työryhmät tarkentavat tehtäviään työn käynnistyessä ja sen aikana. Verkkopalvelut ja portaali -työryhmän tehtävät: Paikkatiedon verkkopalvelujen ja paikkatietoportaalin toteuttamisen seuraaminen Inspire-prosessissa valmistuvien palvelujen toteuttamista koskevia säädöksien ja ohjeiden seuraaminen Kaupallisten ja avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistojen kehityksen seuraaminen Palvelujen toteuttamiskokemusten vaihtaminen jäsenten välillä Palvelukokonaisuuden laajenemisen seuraaminen Paikkatietoportaalin kehittämiseen osallistuminen o Kehitystarpeiden esittäminen ja määrittely o Portaalin kehitys- ja tuotantoversioiden arviointi Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmän tehtävät: Metatiedon laatimisen, kansallisen ja eurooppalaisen tietotuotemäärittelyn ja näitä koskevien säädösten ja ohjeiden laatimisen seuraaminen Paikkatietojen tuotteistamisen harmonisointiin pyrkiminen sanastojen, koodistojen, tietoelementtien ja skeemojen yhtenäistämiseksi Kokemusten vaihtaminen ja vaihtaa kokemuksia ja metatiedon tallennuksen, muokkauksen ja hallinnan sekä skeemojen laatimisen ja luettelopalvelujen välineiden arviointi sekä välineiden kehitystarpeiden esilletuonti Paikkatietoalan sanasto- ja ontologiatyön seuraaminen Paikkatiedon termitalkoiden edistymisen seuraaminen Jorma Marttinen (GeoAudit Oy) ehdotti tähän ryhmään lisättäväksi myös laatua koskevat kysymykset. Pelisäännöt ja sopimukset -työryhmän tehtävät: Paikkatiedon käyttöehtojen ja sopimusmallien sisällön sekä Inspire-prosessin lisensointikäytäntöjen ja niihin liittyvien säädösten ja ohjeiden seuraaminen Sovellettavien käyttöehtojen yhtenäistämiseen ja yksinkertaistamiseen pyrkiminen sekä sopimusmallien kehittäminen

5 Muistio 5 (7) Paikkatiedon välittämisen ja palvelujen toteutuksen mallien tarkasteleminen ulkoistamisen keinoin kilpailun edistämiseksi palvelujen toteuttamisessa Tiedon kerääminen ja kokemuksien vaihtaminen paikkatiedon oikeuksien hallinnan välineistä ja ratkaisuista Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen -työryhmän tehtävät: Seurannan ja raportoinnin indikaattoreihin paneutuminen ja raportoinnin pohjalta paikkatietoinfrastruktuurin tarjoamien aineistojen ja palvelujen käytön seuraaminen Paikkatiedon hyödyntämisen esteiden kirjaaminen ja keinojen etsiminen niiden poistamiseen Paikkatiedon uusien soveltamismahdollisuuksien ja -alueiden tunnistaminen ja keinojen etsiminen hyödyntämisen laajentamiseen sekä infrastruktuurin tarjoamien mahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseen Antti Rainio totesi, että toimintasuunnitelmaan tehdään ehdotetut muutokset keskustelussa sovitun mukaan. Henkilövalinnat Toimintasuunnitelman mukaan verkostolle valitaan vuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä työryhmien puheenjohtajat. Kyseiset henkilöt muodostavat myös verkoston ohjausryhmän. Tuuli Toivonen esitti, että verkosto voisi valita myös muita henkilöitä ohjausryhmään. Maanmittauslaitoksen Kehittämiskeskuksen Paikkatietoinfratiimi toimii verkostossa Inspiresihteeristönä. Antti Rainio esitteli muut sihteeristössä toimivat henkilöt: Riikka Kivekäs, Jani Kylmäaho, Panu Muhli, Kirsi Mäkinen, Pasi Pekkinen, Reino Ruotsalainen ja Esa Tiainen. Verkostoon mennessä ilmoittautuneet henkilöt saivat Antti Rainiolta toisen verkkokyselyn, jossa kukin pääsi halutessaan ehdottamaan verkostolle puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa sekä verkoston työryhmille vetäjiä. Kyselyyn pystyi vastaamaan Noin puolet verkostoon ilmoittautuneista (79/167) vastasi kyselyyn. Tuuli Toivonen ja Paula Ahonen-Rainio kritisoivat ehdokasasettelutapaa ja toivoivat, että tulevaisuudessa valintojen valmistelu hoidettaisiin paremmin siten, että kaikki olisivat tietoisia siitä, keitä on ehdolla ja henkilöt voisivat kieltäytyä ehdokkuudesta. Antti Rainio totesi, että Maanmittauslaitoksessa on linjattu, että laitoksen huolehtiessa Inspiresihteeristöstä, laitoksen edustajat eivät ole käytettävissä muissa valinnoissa. Verkoston puheenjohtajaksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: - Risto Kalliola, Turun yliopisto - Jarmo Kohonen, Geologian tutkimuskeskus - Antti Rainio, Maanmittauslaitos - Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto - Tiina Tuurnala, Merenkulkulaitos - Antti Vertanen, Maa- ja metsätalousministeriö Muut kuin Tiina Tuurnala olivat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä puheenjohtajaksi. Verkoston puheenjohtajaksi valittiin Tiina Tuurnala. Verkoston varapuheenjohtajiksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: - Pekka Tervonen, Vantaan kaupunki

6 Muistio 6 (7) - Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto - Antti Vertanen, Maa- ja metsätalousministeriö Pekka Tervonen ja Tuuli Toivonen totesivat ja olivat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä varapuheenjohtajaksi. Näin verkoston varapuheenjohtajaksi valittiin Antti Vertanen. Sovittiin, että varapuheenjohtajia voidaan valita lisää sen jälkeen, kun työryhmien vetäjät on valittu. Verkkopalvelut ja portaali -työryhmän vetäjäksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: - Veli-Matti Kiviranta, Logica - Lassi Lehto, Geodeettinen laitos - Teija Tarvainen, Maanmittauslaitos Lassi Lehto oli ilmoittanut, että ei ole käytettävissä, ja Teija Tarvainen Maanmittauslaitoksen edustajana oli estynyt, joten työryhmän vetäjäksi valittiin Veli-Matti Kiviranta. Paikkatietotuotteet ja harmonisointi -työryhmän vetäjäksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: - Antti Saarikoski, Maanmittauslaitos - Yrjö Sucksdorff, Suomen ympäristökeskus Maanmittauslaitoksen edustajana Antti Saarikoski oli estynyt. Yrjö Sucksdorff ei ollut läsnä, mutta oli ilmoittanut etukäteen, että joko hän tai joku muu henkilö Suomen Ympäristökeskuksesta voi toimia kyseisen työryhmän vetäjänä. Päätettiin antaa Yrjö Sucksdorffille valtuus nimetä tilalleen toinen henkilö, mahdollisesti Riitta Teiniranta, samasta organisaatiosta. (Sihteerin huomautus: Myöhemmin samana päivänä Yrjö Sucksdorff ilmoitti, että työryhmän vetäjäksi tulee Riitta Teiniranta.) Pelisäännöt ja sopimukset -työryhmän vetäjäksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: - Matti Holopainen, Kuntaliitto - Juha Saarentaus, Sito-yhtiöt - Antti Kosonen, Maanmittauslaitos Maanmittauslaitoksen edustajana Antti Kosonen oli estynyt. Sekä Matti Holopainen että Juha Saarentaus ilmoittivat olevansa käytettävissä. Paula Ahonen-Rainio ehdotti, että valittaisiin toinen vetäjäksi työryhmään ja toinen varapuheenjohtajaksi verkostoon. Näin päätettiin tehdä. Holopainen ja Saarentaus poistuivat ja valinnastapidettiin kättennostoäänestys, jossa Ryhän vetäjän tehtävään silmämääräisen arvion mukaan Matti Holopainen sai noin 60% äänistä ja Juha Saarentaus noin 40% äänistä. Matti Holopainen tuli valituksi työryhmän vetäjäksija Juha Saarentaus verkoston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen -työryhmän vetäjäksi oli ehdotettu seuraavia henkilöitä: - Paula Ahonen-Rainio, Teknillinen Korkeakoulu - Jaana Mäkelä, Teknillinen Korkeakoulu Jaana Mäkelä oli ilmoittanut olevansa käytettävissä ja Paula Ahonen-Rainio ilmoitti väistyvänsä, koska kannatti Jaana Mäkelän valintaa. Jaana Mäkelä valittiin työryhmän vetäjäksi. Antti Rainio myönsi ja pahoitteli, että henkilövalintoihin liittyvä valmisteluaika oli ollut lyhyt ja totesi, että tulevaisuudessa valintoja valmistelemaan voitaisiin nimetä vaalitoimikunta. Panu Muhli ja Jani Kylmäaho: Paikkatietoportaalin pilotti

7 Muistio 7 (7) Panu Muhli ja Jani Kylmäaho (Maanmittauslaitos) esittelivät kansallisen Paikkatietoportaalin pilottia, joka avataan käyttöön kesäkuun aikana. Esityksen kalvot Esittely herätti keskustelua Paikkatietoportaalin kehittämisestä. Pilotissa karttakuvien käyttö rajoittuu portaalissa selailuun, mutta aineistojen saatavuutta ja palvelurajapinnan hyödyntämistä myös muuhun käyttöön pidettiin tärkeänä. Kaupalliseen hyödyntämiseen tulee paneutua verkoston työryhmissä. Portaalin toteuttamisen kannalta on keskeistä, kenelle ja mihin tarkoitukseen palvelua kehitetään. Pilotin avulla kerätään kokemuksia tulevaa kehittämistä varten.

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä. Matti Holopainen

Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä. Matti Holopainen Käyttöehdot ja sopimusmallit - työryhmä Matti Holopainen Työryhmän tehtävät Seuraa paikkatiedon käyttöehtojen ja sopimusmallien sisältöä sekä Inspire-prosessin lisensiointikäytäntöjä ja niihin liittyviä

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa

Inspire-sihteeristö 1 (10) Antti Rainio Tarkistettu verkoston kokouksessa Inspire-sihteeristö 1 (10) Kansallisen Tämä toimintasuunnitelma on tarkistettu kansallisen Inspire-verkoston perustamistilaisuussa 1.6.2009 käydyn keskustelun pohjalta. 1. Taustaa 1.1. Inspire-direktiivi

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Jani Kylmäaho

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Jani Kylmäaho Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 4.9.2009 klo 12:30-15:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja esittäytymiset... 2 2. n toimintasuunnitelman esittely...

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2010-2011 Tämä Inspire-verkoston toisen kauden 2010-2011 toimintasuunnitelma on tarkistettu vastaamaan verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 15.11.2016 Panu Muhli, Maanmittauslaitos Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Kysely: Mistä aiheista

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Paikkatietoasiain neuvottelukunta 2013-2016 2.5.2016 1 Taustaa 1983-91 LIS-projekti kehittämään paikkatietojen yhteiskäyttöä - yhteiskäytön edistäminen lisättiin MML:n tehtäviin - paikkatietohakemisto

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma Taustaa Verkoston käynnistyminen Paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen Inspire-sihteeristö 1 (6) Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013 Tämä Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma 2013-2014 on hyväksytty verkoston vuosikokouksessa 12.6.2013. Aiemmin 1.6.2009 perustettu

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET Paikkatietoasiain neuvottelukunta 15.3.2010 LUONNOS PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET 1. Tausta ja tavoitteet Erilaisista tietovarannoista ja tietoverkon palveluista

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelman luonnos on laadittu Inspire-verkoston ohjausryhmän

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio Päivitetty 21.8.2009. Kansallisen Inspire-verkoston puheenjohtajat, ohjausryhmä ja työryhmät

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio Päivitetty 21.8.2009. Kansallisen Inspire-verkoston puheenjohtajat, ohjausryhmä ja työryhmät Inspire-sihteeristö 1 (7) Kansallisen Inspire-verkoston puheenjohtajat, ohjausryhmä ja työryhmät Verkkopalvelut ja portaali Veli-Matti Kiviranta Ohjausryhmä työryhmien vetäjät ja verkoston pj. & vpj. Paikkatietotuotteet

Lisätiedot

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli

Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Verkkopalvelut ja portaali -ryhmä Laatija: Panu Muhli Inspire-verkosto Muistio 1 (5) Inspire-verkoston n kokous Aika: 15.1.2010 klo 12:00-14:00 Paikka: Logica, Karvaamokuja 2, Helsinki 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen... 2 2. Kokouksen työjärjestys...

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano 30.8.2010 Antti Rainio Maanmittauslaitos täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta

Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-katsaus Inspire-direktiivin toimeenpano ja Inspire-verkoston toiminta Inspire-sihteeristö Antti Rainio Kuntien paikkatiedon hyvät käytänteet 12.5.2011 20.5.2011 Inspire säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset Helmikuu 2013 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö Laajennetun sihteeristön kokous

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö Laajennetun sihteeristön kokous Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö Laajennetun sihteeristön kokous Muistio Aika: Keskiviikko kello 14 16 Paikka: Maanmittauslaitos, Pasila, neuvotteluhuone Struve Osallistujat:

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS

Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire-direktiivin toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire Ahvenanmaalla Komissio antoi Suomelle huomautuksen siitä, että Inspire-direktiiviä ei ole saatettu voimaan aikataulussa

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Kansallinen Inspire-verkosto ja paikkatietostrategian valmistelu. Paikkatietoasian neuvottelukunta kokous 15.3.2010

Kansallinen Inspire-verkosto ja paikkatietostrategian valmistelu. Paikkatietoasian neuvottelukunta kokous 15.3.2010 Kansallinen Inspire-verkosto ja paikkatietostrategian valmistelu Paikkatietoasian neuvottelukunta kokous 15.3.2010 17.3.2010 OGC Paikkatietoalan kansainvälisiä ja kotimaisia foorumeja GSDI ISO/ TC211 CEN/

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö Laajennetun sihteeristön kokous

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö Laajennetun sihteeristön kokous Paikkatietoasiain neuvottelukunnan laajennettu sihteeristö Laajennetun sihteeristön kokous Muistio Aika: Keskiviikko kello 13 15 Paikka: Maanmittauslaitos, Pasila, neuvotteluhuone Struve Osallistujat:

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous

Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus. Patinen kokous Kansallisen paikkatietostrategian päivitys Tilannekatsaus Patinen kokous 27.9.2013 Paikkatietostrategian päivitys Vision, tavoitteiden ja toimenpiteiden työstäminen strategiaryhmässä kesä- elokuu Esittely

Lisätiedot

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti

Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Kansalliset paikkatietotuotteet INSPIREyhteensopivasti Paikkatietoverkoston kärkiteeman työpaja 20.9.2016 Panu Muhli, Inspire-sihteeristö Lena Hallin-Pihlatie, Suomen ympäristökeskus Ohjelma 9:00 9:15

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu

Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu Infrastruktuurin hyödyntäminen työryhmä 2010-2011 Jaana Mäkelä Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu 14.5.2011 Tavoitteet Paikkatietojen hyödyntäminen Suomessa 2010 kysely Kehittää indikaattorit,

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen

Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Arjen tietoyhteiskunta: Tiedon saatavuuden edistäminen Linked Open Data in Finland Kristiina Pietikäinen Julkisen sektorin tieto -työryhmä Tavoitteet: Määritellä ja käynnistää toimia, joiden tavoitteena

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN ALOITUSKOKOUS Aika: 3.9.2009 klo 13-16 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 13:07. Puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokous

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokous Paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokous Aika: Torstai 13.6.2013 klo 9:10-11:30 Paikka: Pihapaviljonki, nh. 375, Snellmaninkatu 5 (sisäpiha), Helsinki Läsnä: Puheenjohtaja: Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Kärkihanke-työpaja äänestyksiä

Kärkihanke-työpaja äänestyksiä Kärkihanke-työpaja äänestyksiä 1.4.2014 KÄRKIHANKE-TYÖPAJA Tiistaina 1.4.2014 kello 9-12 Messukeskuksessa Helsingissä Järjestäjinä: Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta OHJELMA 9:00-9:15

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä 1.6.2010 Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6)

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016. Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNTA (JUHTA) 6/2016 Paikkatieto asiantuntemusalueen tilanne (liite 6) Taustaa Organisointi Toiminta ja hankkeet Esittelijä: tietohallintojohtaja Antti Vertanen

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma Inspire-sihteeristö Tarkistettu 7.6.2012 vuosikokouksessa 1 (9) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2012-2013 Tämä Inspire-verkoston neljännen kauden 2012-2013 toimintasuunnitelma on tarkistettu

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI )

Paikkatietoasiain neuvottelukunta PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI ) Paikkatietoasiain neuvottelukunta 7.5.2013 LUONNOS PAIKKATIETOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA (PATINE) JA SEN TOIMINTAPERI- AATTEET (TOIMIKAUSI 2013-2016) 1. Tausta ja tavoitteet INSPRE-direktiivi Euroopan yhteisön

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Konsultin äkkivääriä havaintoja paikkatiedon avoimuuden vaikutuksesta liiketoiminnan sujuvuuteen

Konsultin äkkivääriä havaintoja paikkatiedon avoimuuden vaikutuksesta liiketoiminnan sujuvuuteen Konsultin äkkivääriä havaintoja paikkatiedon avoimuuden vaikutuksesta liiketoiminnan sujuvuuteen SKS-Teemapäivä 3.2.2011 Liiketoiminta ja avoin paikkatieto Kari Mikkonen, Paikkatietokonsultit Oy Julkinen/julkishallinnon/avoin?

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO -HANKE. Tausta

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO -HANKE. Tausta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETTAMISPÄÄTÖS 1807/07.01.00/2016 4.1.2017 PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO -HANKE Asettaminen Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies VM/2673/00.01.00.00/2018 Heikki Talkkari 10.1.2019 VM210:00/2018 LUONNOS JULKISEN HALLINNON TIETOHALLINNON NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN 1.

Lisätiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot

JHS 158: Paikkatiedon metatiedot JHS 158: Paikkatiedon metatiedot 5.4.2018 1 JHS 158: Paikkatiedon metatiedot KÄYTTÖTARKOITUS Vektori- ja rasterimuotoisten paikkatietojen metatietojen sisällön määrittely Ohjeiden antaminen paikkatietojen

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Paikkatiedon viitearkkitehtuuri - toimeenpano Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Paikkatiedon viitearkkitehtuuri -infotilaisuus 13.10.2016 Pasila, Helsinki Poliittinen

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS

PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN-RYHMÄN 7. KOKOUS Aika: 18.5.2011 klo 13-15.15 Paikka: MML Pasila (Opastinsilta 12, Helsinki), kokoushuone Kotipalsta 5. krs. Läsnä: Jaana Mäkelä (pj) Kylli EK

Lisätiedot

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 196 EUREF-FIN -järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 197 EUREF-FIN - koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako MARKKU POUTANEN Paikkatietokeskus FGI Taustaa

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä

Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista. Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatietoon liittyvistä JHShankkeista Pekka Sarkola Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Esityksen sisältö Paikkatiedon JHS ohjausryhmä Voimassaolevat paikkatiedon JHS:t Työryhmävaiheessa olevat hankkeet Suunnitteilla

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Paikkatietostrategiaa Tampereella

Paikkatietostrategiaa Tampereella Paikkatietostrategiaa Tampereella 17.5.2013 Anna Mustajoki Paikkatietostrategia 2013-2015 OHJAAVAT PERIAATTEET Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Tampereen pormestariohjelmasta 2013 2016 ja kaupunkistrategiasta.

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 1. kokous 15.3.2010 Asialista 15.3.2010 1. Asialistan hyväksyminen 2. Neuvottelukunnan järjestäytyminen (30 min) 3. INSPIRE-direktiivin toimeenpanon tilannekatsaus (20 min) 4. Raportointi (20 min) 5. Inspire-verkosto

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy

Kansallinen paikkatietostrategia Toimeenpanon tilanne. Pekka Sarkola Poscon Oy Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpanon tilanne Pekka Sarkola Poscon Oy 26.8.2011 Ministeriöiden haastattelut Haastatellaan paikkatietojen tuottamisen ja hyödyntämisen kannalta oleelliset

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen. Tarjouspyyntö info Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan kehittäminen Tarjouspyyntö info 16.10.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Infrastruktuurin tilan viestintää Ontologiapohjainen hakutoiminto Tietojen rajaamista

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen

Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Laatua ja kypsyyttä paikkatietojen hyödyntämiseen Jaana Mäkelä Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen-koulutus 7.5.2015 Tutkimus 2010: Organisaatioiden välinen yhteistyö liittyen paikkatietoaineistoihin

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO

PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO PAIKKATIETOPOLIITTINEN SELONTEKO KOORDINAATIT KEHITYKSELLE Maanmittauspäivät Kari-Pekka Karlsson 31.5.2017 Selonteon tavoitteet Julkishallinnon paikkatietotoimintojen tavoitekuva 1. Paikkatietojen tuottajien,

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Maannos> Muistio 2015-02-06 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Maannos Päivämäärä

Lisätiedot

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet

JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JHS XXX Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta Esa Tiainen Maanmittauslaitos (MML) Paikkatiedon yksilöivät tunnisteet -keskustelutilaisuus 14.4.2014

Lisätiedot

JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa

JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa JHS 153 ETRS89-järjestelmän mukaiset koordinaatit Suomessa ja JHS 154 ETRS89-järjestelmään liittyvät karttaprojektiot, tasokoordinaatistot ja karttalehtijako (päivitys) 2013-09-09 1(10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN KOKOUS 2/2009

Inspire-sihteeristö Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen- PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN KOKOUS 2/2009 PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN HYÖDYNTÄMINEN- RYHMÄN KOKOUS 2/2009 Aika: 8.12.2009 klo 13-15 Paikka: Maanmittauslaitos, kokoushuone Legenda Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Jaana Mäkelä toivotti

Lisätiedot

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi Kai Koistinen 17.5.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE seuranta ja raportointi INSPIRE-toimeenpanon etenemistä jäsenmaissa seurataan vuosittain

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Tarjouskilpailun info 1.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Antti Rainio etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

Maastotietokannan ylläpito

Maastotietokannan ylläpito Maastotietokannan ylläpito Kuntien paikkatietoseminaari 10.-11.2.2015 Risto Ilves Kehityspäällikkö, Maastotietotuotanto Maanmittauslaitos Sisältö Nykytoiminta lyhyesti Kansallinen maastotietokanta hanke

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio

Inspire-sihteeristö 1 (7) Antti Rainio Inspire- 1 (7) Tämä strategiaprosessin kuvaus on tarkoitettu verkoston strategiatyön ohjeeksi; kuvaus on tarkistettu verkoston ohjausryhmän kokouksessa 24.6.2009. 1. Strategiaprosessin lähtökohdat Kansallinen

Lisätiedot

JHS163 PÄIVITYSHANKE

JHS163 PÄIVITYSHANKE JHS163 PÄIVITYSHANKE 30.10.2017 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen edellytykset...

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano TILANNEKATSAUS

Inspire-toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire-toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire-tietotuotteiden määrittely Direktiivin liitteiden II ja III teemojen osalta käynnissä 19 työryhmää - Suomesta mukana: - Risto Ilves, MML, Ortokuvat - Aaro Mikkola,

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016

Paikkatiedon JHS-seminaari. Paikkatietomarkkinat 2016 Paikkatiedon JHS-seminaari Paikkatietomarkkinat 2016 Ohjelma 9:00 Tervetuloa JHS-seminaarin Katsaus Paikkatiedon JHS:iin Pekka Sarkola, paikkatiedon JHS ohjausryhmä Paikkatiedot JUHTAn toiminnassa Jari

Lisätiedot

LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET

LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET LYNETIN AINEISTOPOLITIIKKA JA SEURAAVAT ASKELEET Sirpa Thessler Pääsihteeri, LYNET LYNETIN TUTKIMUSAINEISTOSEMINAARI 31.1.2012 Yhdessä enemmän - uusi malli toimia ja tukea päättäjiä Evira GL Metla MTT

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat

Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat kekepaikkatieto (Maanmittauslaitos), olet kirjautuneena sisään.. toukokuuta :: Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio

INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa. Inspire-sihteeristö Antti Rainio INSPIRE direktiivin liitteiden II&III tietotuoteryhmät Suomessa Inspire-sihteeristö Antti Rainio 2.5.2012 29.5.2012 täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010

Lisätiedot