YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003"

Transkriptio

1 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/ Konsernijohtaja Reino Hanhinen

2 I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden näkymät VI. Tapahtumat katsauskauden jälkeen: Building Systems -yrityskauppa Liitteet YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003

3 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 I. YIT-konserni

4 Merkittävät tapahtumat Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 932,1 miljoonaa euroa (1-6/2002: 840,5 Me). Tilauskanta nousi ennätystasolle 1 091,8 miljoonaa euroa (879,9 Me). Tilauskannan kasvu oli 24 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli hyvällä 20,4 %:n tasolla (18,1 %). Liikevoitto nousi 57,9 miljoonaan euroon (39,2 Me). Kertaluonteisten erien vaikutus oli noin 24,3 miljoonaa euroa. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 22 % (20 %). Kansainvälisen liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 30 % ja nousi 256,9 miljoonaan euroon (198,3 Me). Katsauskauden päättymisen jälkeen YIT osti allekirjoitetulla sopimuksella ABB:ltä sen talotekniikka-, kiinteistö- ja teollisuuspalveluita tarjoavat Building Systems -liiketoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Kilpailuvirasto hyväksyi yrityskaupan Suomen osalta ja Konkurrensverket Ruotsin osalta Kaupan arvioidaan toteutuvan mennessä.

5 YIT:n konsernirakenne 6/2003 YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä YIT Rakennus Oy YIT Installaatiot Oy YIT Primatel Oy Ilpo Jalasjoki Juhani Pitkäkoski Hannu Leinonen Talonrakennus Kiinteistöpalvelut Infrapalvelut Kansainvälinen toiminta Kiinteistötekniikka Teollisuuden investoinnit Teollisuuden kunnossapito Skandinavia Televerkot Mobiiliverkot Kiinteistöverkot Liikevaihto 1-6/ M Henkilöstö 6/ Liikevaihto 1-6/ M Henkilöstö 6/ Liikevaihto 1-6/ M Henkilöstö 6/

6 YIT Rakennus Liikevaihdon jakauma liiketoimintaryhmittäin 1-6/2003 (koko vuosi 2002) Talonrakennus 63 % (56 %) - Asuntorakentaminen 54 % (46 %) Kansainvälinen toiminta 14 % (15 %) Infrapalvelut 9 % (11 %) Kiinteistöpalvelut 14 % (18 %) - Muu talonrakentaminen 9 % (10 %) Liikevaihto 624,4 M (1 111,8)

7 YIT Installaatiot Liikevaihdon jakauma sektoreittain 1-6/2003 (koko vuosi 2002) Kiinteistötekniikan investoinnit 18 % (18 %) Teollisuuden investoinnit 21 % (19 %) Kiinteistötekniikan kunnossapito 28 % (27 %) Teollisuuden kunnossapito 33 % (36 %) Liikevaihto 260,3 M (581,7)

8 YIT Primatel Liikevaihdon jakauma 1-6/2003 (6-12/2002) Kansainvälinen toiminta 2 % (1 %) Projektituotanto 41 % (40 %) Ylläpito, korjaus ja liittymätoimitukset 57 % (59 %) Liikevaihto 56,4 M (95,8)

9 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 II. Taloudellinen katsaus

10 Konsernituloslaskelma M 1-6/ /2002 Muutos 1-12/2002 Liikevaihto 932,1 840,5 11 % 1 763,0 Ulkomaantoiminnan osuus 181,6 185,7-2 % 386,9 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -860,3-788,0 9 % ,5 Poistot ja arvonalentumiset -8,3-8,0 4 % -16,9 Konserniliikearvon poisto -5,6-5,3 6 % -12,8 Liikevoitto 57,9 39,2 48 % 89,8 % liikevaihdosta 6,2 % 4,7 %.. 5,1 % Rahoitustuotot ja -kulut, netto -6,4-5,8 10 % -12,2 Voitto ennen satunnaiseriä 51,5 33,4 54 % 77,6 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja 51,5 33,4 54 % 77,6 Katsauskauden voitto 35,5 11,9*) 198 % 43,0*) *) Tulosta pienensi jälkivero 10,9 M

11 Konsernitase M 6/2003 6/2002 Muutos 12/2002 VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 9,2 7,7 19 % 9,7 Konserniliikearvo 69,3 78,4-12 % 71,8 Aineelliset hyödykkeet 57,1 74,4-23 % 61,9 Sijoitukset Omat osakkeet 7,2 7,2 0 % 7,2 Muut sijoitukset 7,4 6,4 16 % 7,1 Vaihto-omaisuus 396,5 280,2 42 % 338,1 Saamiset 599,0 550,8 9 % 503,5 Rahoitusarvopaperit 10,7 1,9 463 % 10,7 Rahat ja pankkisaamiset 19,9 17,5 14 % 28,2 Vastaavaa yhteensä 1 176, ,5 15 % 1 038,2

12 Konsernitase M 6/2003 6/2002 Muutos 12/2002 VASTATTAVAA Osakepääoma 59,6 59,3 1 % 59,5 Muu oma pääoma 323,3 281,5 15 % 313,7 Vähemmistöosuus 2,2 2,6-15 % 2,9 Pakolliset varaukset 8,8 11,4-23 % 14,2 Pitkäaikainen vieras pääoma 114,6 139,6-18 % 138,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 667,8 530,1 26 % 509,7 Vastattavaa yhteensä 1 176, ,5 15 % 1 038,2

13 Tunnuslukuja 6/2003 6/2002 Muutos 12/2002 Sijoitetun pääoman tuotto 20,4 %*) 18,1 %**).. 17,8 % Omavaraisuusaste 34,8 % 35,5 %.. 38,2 % Korollinen nettovelka, M 139,5 156,3-11 % 104,1 Velkaantumisaste 36,9 % 46,5 %.. 28,2 % Tulos/osake, 1,22 0, % 1,49 Tulos/osake,, ilman jälkiveroa 0,79.. 1,86 Oma pääoma/osake, 12,85 11,48 12 % 12,54 Osakkeen keskikurssi, 16,02 16,39-2 % 16,40 Osakkeen päätöskurssi, 17,00 18,50-8 % 16,79 Bruttoinvestoinnit, M 14,2 52,3-73 % 60,6 Tilauskanta, M 1 091,8 879,9 24 % 938,8 Henkilöstö keskimäärin % *) Ajalta **) Ajalta

14 Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin YIT-YHTYMÄ OYJ M 1-6/ 1-6/ Muutos 7/ / / Talonrakennus 395,2 318,8 24 % 695,8 619,4 Kiinteistöpalvelut 88,5 106,9-17 % 188,4 206,8 Infrapalvelut 52,4 48,7 8 % 122,5 118,8 Kansainvälinen toiminta 88,7 75,7 17 % 181,4 168,4 Muut erät (YIT Rakennus) -0,4-0,9-56 % -1,1-1,6 YIT RAKENNUS 624,4 549,2 14 % 1 187, ,8 YIT INSTALLAATIOT 260,3 295,6-12 % 546,4 581,7 YIT PRIMATEL *) 56,4 12,5 351 % 139,7 95,8 Muut erät (konserni) -9,0-16,8-46 % -18,5-26,3 YIT-KONSERNI 932,1 840,5 11 % 1 854, ,0 *) YIT-konserniin

15 Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin YIT-YHTYMÄ OYJ M 1-6/ 1-6/ Muutos 7/ / / Talonrakennus 28,6 24,6 16 % 53,3 49,3 Kiinteistöpalvelut 0,6 7,4-92 % 6,3 13,1 Infrapalvelut 0,9 1,5-40 % 3,5 4,1 Kansainvälinen toiminta 30,0 2, % 33,5 6,2 Muut erät (YIT Rakennus) -2,8-3,8-26 % -1,4-2,4 YIT RAKENNUS 57,3 32,4 77 % 95,2 70,3 YIT INSTALLAATIOT 5,5 9,2-40 % 17,4 21,1 YIT PRIMATEL *) 0,7 2,0-65 % 4,7 6,0 Muut erät (konserni) -5,6-4,4 27 % -8,8-7,6 YIT-KONSERNI 57,9 39,2 48 % 108,5 89,8 *) YIT-konserniin

16 Operatiivinen kassavirta ennen veroja M / /2003 Operatiivinen kassavirta ennen veroja = liiketoiminnan rahavirta + käyttöpääoman muutos + investointien rahavirta

17 Bruttoinvestoinnit M ,6 % 36 3,1 % 36 3,4 % 34 2,9 % 2,8 % % liikevaihdosta 6,5 % 6,2 % 5,2 % 52 3,9 % 2,6 % ,5 % / /2003 Vuosi 2001 sisältää Calorin yrityskaupan ja vuosi 2002 Primatelin yrityskaupan. 1,3 % 0,0 %

18 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet

19 YIT:n strateginen polku Elinkaaren palveluketjun sisältö Palveluntarjoaja Kunnossapitäjä Gryndaaja Telerakentaja Urakoitsija LVIS-rakentaja Talonrakentaja Maarakentaja Palveluntarjonnan laajuus

20 YIT:n elinkaaren mittainen palveluketju Kiinteistöt, infrastruktuuri, teollisuus, tietoliikenneverkot Kiinteistötekniikan ylläpitoja huoltopalvelut YIT Building Systems (2003) Yritysostot Kiinteistötekniikan ylläpitoja huoltopalvelut Calor (2001) Televerkkojen ylläpito YIT Primatel (2002) Saumauseristeliiketoiminta Makroflex (2003) Teollisuuden kunnossapito YIT Service (1996) Kiinteistötekniikan ylläpitoja huoltopalvelut YIT Huber (1995) Kiinteistöjen ylläpitopalvelut YIT Rapido (1999) Teräsrakentaminen PPTH Teräs Oy (1999) Testausliiketoiminta Huber Testing Oy (2000) Divestoinnit Pintakäsittelyliiketoiminta (2001)

21 YIT:n strategiset tavoitetasot Liiketoiminnan kasvu keskimäärin 5-10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto 18 % Omavaraisuusaste 40 % Osingonjako % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

22 Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto, M Liikevoitto, M Tavoitetaso: vuosikasvu 5-10 %

23 Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % ,6 21,2 21,6 40,2 40,3 20, ,3 38,2 35,5 34,8 17,818, , , /02 6/03 6/02 6/03 Tavoitetaso: 18 % Tavoitetaso: 40 %

24 Tulos/osake ja oma pääoma/osake Tulos/osake, Oma pääoma/osake, 2,20 2,00 1,80 1,60 1,59 1,90 2,14 1,86 *) ,25 10,52 11,92 12,54 11,48 12,85 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,98 0,79 *) 1, ,69 0,40 0,20 2 0, /02 6/03 6/02 6/03 * Ilman 10,9 M :n jälkiveroa

25 Osingonjako 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,42 Osinko/osake, 0,60 0,75 0,85 0, ,0 Osingonjako % vuosituloksesta 37,7 39,5 39,7 60, ,4 *) YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen *)Ilman10,9 M :n jälkiveroa

26 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 IV. YIT:n osake

27 YIT:n osakkeen kurssin ja HEXportfolioindexin suhteellinen kehitys YIT HEX Portfolio Lähde: Reuters YIT-YHTYMÄ OYJ % Building Systems yrityskaupan julkistaminen

28 YIT:n osakekannan markkina-arvon kehitys M /02 6/

29 Suurimmat osakkeenomistajat kpl % 1. Suomi-yhtiöt ,85 2. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ,95 3. Tapiola-ryhmä ,25 4. Kesk. Eläkevak.yhtiö Varma-Sampo ,82 5. Pohjola-yhtiöt ,48 6. Keskin.Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,85 7. Keskin. Vakuutusyhtiö Kaleva ,57 8. Kuntien Eläkevakuutus ,01 9. YIT-Yhtymä Oyj , Security Trading Oy ,68 Hallintarekisteröidyt ,16 Muut ,48 Yhteensä ,00 Osakkeenomistajia yht , osakkeen nimellisarvo 2 euroa. Osakepääoma euroa.

30 Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten omistajien %-osuus koko osakemäärästä %

31 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 V. Tulevaisuuden näkymät

32 Tilauskanta vuosineljänneksittäin M 1200 M kauden lopussa 1 091,

33 YIT Building Systems yrityskauppa Vahva markkina-asema Itämeren alueella YIT Building Systems (Ruotsi) Liikevaihto 2002 noin 570 M Henkilöstö 5/ Toimipaikkoja 159 YIT Kiinteistötekniikka Oy (Suomi) Liikevaihto 2002 noin 490 M Henkilöstö 5/ Toimipaikkoja 79 YIT Building Systems AS (Norja) Liikevaihto 2002 noin 340 M Henkilöstö 5/ Toimipaikkoja 63 YIT Installation AS (Tanska) Liikevaihto 2002 noin 100 M Henkilöstö 5/ Toimipaikkoja 13 YIT Building Systems (Baltia ja Venäjä) Liikevaihto 2002 noin 15 M Henkilöstö 5/ Toimipaikkoja 5

34 Kuntien väliset muutot Suomessa henkeä /2003: /2002: Lähde: Tilastokeskus,

35 Asuntoluotot ja korot Suomessa Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. e Kotitalouksien uusien asuntoluottojen keskikorko, % M % Lähde: Suomen Pankki,

36 YIT:n asuntoaloitukset Suomessa kpl / /2003 Vapaarahoitteiset Valtion tukemat + kilpailu-urakat

37 YIT:n päästrategia ja näkymät vuodelle 2003 YIT-Yhtymän päästrategia on kannattava kasvu. Vahvan tilauskannan ja Building Systemsin oston ansiosta YIT:n liikevaihto kasvaa voimakkaasti. Tuloksen ennen veroja arvioidaan paranevan vuonna 2003.

38 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 VI. Tapahtumat katsauskauden jälkeen: Building Systems -yrityskauppa

39 YIT:n uusi konsernirakenne YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä Kiinteistötekniset palvelut Juhani Pitkäkoski Rakentamispalvelut Ilpo Jalasjoki Teollisuuden palvelut Raimo Poutiainen Televerkkopalvelut Hannu Leinonen Kiinteistötekniikka Asunnot Putkistot ja säiliöt Kiinteät verkot Automaatio ja turva Kiinteistönhoitopalvelut Työympäristöt Infrastruktuuri Teollisuuden kunnossapito Mobiiliverkot Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M *) Henkilöstö 5/ Henkilöstö 5/ Henkilöstö 5/ Henkilöstö 5/ *) Primatel YIT-konserniin

40 Liikevaihto M noin Ostettava Building Systems -liiketoiminta noin M YIT ennen yrityskauppaa M

41 YIT-konsernin liikevaihdon jakauma yrityskaupan jälkeen Televerkkopalvelut 3 % 78 M *) Kiinteistötekniset palvelut 52 % M Teollisuuden palvelut 8 % 230 M *) Primatel YIT-konserniin Liikevaihto 2002 noin M Rakentamispalvelut 37 % M

42 YIT:n liikevaihdon maantieteellinen jakauma yrityskaupan jälkeen Muut 20 M 1% Venäjä 40 M 1% Baltia 110 M 4% Suomi M 58% Muut Pohjoismaat M 36% Liikevaihto 2002 noin M

43 YIT:n henkilöstö yrityskaupan jälkeen /2003 Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä 5/ , josta YIT ja ostettava Building Systems 9 080

44 Yrityskaupan perusteet Yrityskauppa on osa YIT:n strategiaa laajentua Kiinteistötekniikan investointi- ja kunnossapitopalveluissa Pohjoismaissa. YIT:n ja ostettavan Building Systemsin liiketoiminnot ja henkilöstön osaaminen täydentävät toisiaan. Päällekkäistä toimintaa on vähän. Suomessa ja Ruotsissa nykyinen vesi- ja lämpötekninen osaaminen täydentyy sähkö- ja ilmastointiosaamisella. Norjassa ja Tanskassa YIT:lle avautuu kokonaan uudet markkinat. Yrityskauppa vahvistaa YIT:n markkina-asemaa. YIT voi tarjota asiakkaille entistä parempaa ja kattavampaa palvelua kiinteistön koko elinkaaren aikana. Yrityskaupan myötä vahvistetaan uuden teknologian kehittämistä ja soveltamista. Building Systems -liiketoiminnalle ominaista on hyvä kassavirta, vähäiset investointitarpeet sekä hyvä sijoitetun pääoman tuotto.

45 Ei päällekkäisiä vaan toisiaan tukevia toimintoja YIT:n vahvuutena lämpö ja vesi Sähkö Automaatio Ostettavan Building Systemsin vahvuutena sähkö ja ilmastointi Lämpö ja vesi Ilma Paloturvajärjestelmät Projektin johtaminen Taloteknisten järjestelmien huolto ja kunnossapito Valaistus Käyttöönotto ja asiakaskoulutus Jäähdytys Turvallisuus ja kulunvalvonta Informaatioteknologia

46 Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen Kiinteistöt, infrastruktuuri, teollisuus, tietoliikenneverkot M Huolto- ja kunnossapidon liikevaihto ja osuus koko konsernin liikevaihdosta 16% 20 % 22% 24% 30% Ostettava Building Systems -liiketoiminta YIT ennen yrityskauppaa

47 Yrityskaupan taloudelliset vaikutukset YIT rahoittaa yrityskaupan lainarahoituksella. Kaupan seurauksena yhtiön omavaraisuusaste alenee. YIT:n tavoitteena on palauttaa omavaraisuusaste tavoitetasolle viimeistään vuonna Kaupan vaikutuksen osakekohtaiseen tulokseen arvioidaan olevan positiivinen vuodesta 2004 alkaen.

48 Kiinteistöteknisten palveluiden rakenne YIT Building Systems Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen YIT Building Systems Ruotsi Maajohtaja Kari Kallio YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 1 Tj Antti Rantanen VTj Pekka Hämäläinen YIT Building Systems AS Norja Tj Arne Malonæs YIT Installation AS Tanska Tj Leo G Sørensen Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Turvatekniikka Kiinteistöpalvelut Teollisuussähkö Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Kiinteistötekniikka Kiinteistöpalvelut Turvatekniikka Teollisuussähkö Teollisuusputkistot Telekom Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Liikevaihto M Henkilöstö 5/ Henkilöstö 5/ Henkilöstö 5/ Henkilöstö 5/ Sisältää Venäjän ja Baltian liiketoiminnot

49 YIT Building Systems Arvio liikevaihdosta vuoden 2002 tiedoilla YIT Building Systems Ruotsi 38 % 570 M YIT Installation AS Tanska 7 % 100 M YIT Building Systems AS Norja 22 % 340 M YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 1 33% 510 M Liikevaihto 2002 noin M 1 Sisältää Venäjän ja Baltian liiketoiminnot

50 Kiinteistöteknisten palveluiden liikevaihdon jakauma Investoinnit 61% Huolto- ja kunnossapito 39 % Liikevaihto 2002 noin M

51 Lisätietoja nettisivuiltamme Esko Mäkelä Varatoimitusjohtaja Puhelin Faksi Veikko Myllyperkiö Viestintäjohtaja Puhelin Matkapuhelin Faksi Petra Thorén Sijoittajasuhdepäällikkö Puhelin Matkapuhelin Faksi

52 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 Liitteet

53 Tilauskanta liiketoimintaryhmittäin M 6/2003 6/2002 Muutos 12/2002 Talonrakennus 389,2 283,5 37 % 292,6 Kiinteistöpalvelut 172,2 129,0 33 % 117,6 Infrapalvelut 51,3 67,8-24 % 50,5 Kansainvälinen toiminta 172,2 124,3 39 % 158,6 YIT RAKENNUS 784,9 604,6 30 % 619,3 YIT INSTALLAATIOT 216,9 221,7-2 % 225,5 YIT PRIMATEL *) 90,0 53,6 68 % 94,0 YIT-KONSERNI 1 091,8 879,9 24 % 938,8 *) YIT-konserniin

54 M 600 Liikevaihto vuosineljänneksittäin ,5 315,6 298,6 339,7 355,4 430,3 377,2 460,2 386,4 454,1 417,6 504,9 431,5 500, I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03

55 Liikevoitto vuosineljänneksittäin M , ,1 30,2 19,3 19,1 19,5 29,4 24,6 26,2 14,8 24,4 25,8 24,8 10 6,9 0 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03

56 Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin 1-6/2003 Talonrakennus 395,2 M (42 %) YIT Primatel 56,4 M (6 %) Skandinavia 90,3 M (9 %) Teollisuuden kunnossapito 49,8 M (5 %) Teollisuuden investoinnit 69,5M (7 %) Kiinteistötekniikka 67,2M (7 %) Infrapalvelut 52,4M (6 %) Kansainvälinen toiminta 88,7M (9 %) Kiinteistöpalvelut 88,5 M (9 %) Yhteensä 932,1 M ulkomaantoiminnan osuus 181,6 M

57 Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus kielteisten vastausten prosenttiosuus) Suomen talous Oma talous Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri, 7/2003

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/21 KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/21 1-6/2 Muutos 1-12/2 % Liikevaihto 785,7 597,1 32 1 235,4 - josta ulkomaantoimintaa 145,3 95,3 52 146,4 Liiketoiminnan tuotot

Lisätiedot

YIT:n osavuosikatsaus

YIT:n osavuosikatsaus YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä 30.10.2003 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 I. YIT-konsernin taloudellinen katsaus II. Strategia ja taloudelliset tavoitteet III. Tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 Konsernituloslaskelma milj. e 1-3/ 2002 1-3/ 2001 Muutos 1-12/ 2001 Liikevaihto 386,4 355,4 9 % 1 623,1 Ulkomaantoiminnan

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 YIT:n konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/22 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/21 Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Teollisuus Teollisuus Palvelut

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 4.5.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/21 KONSERNIRAKENNE YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT OY Juhani Pitkäkoski Asuntorakentaminen

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 4.5.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 II. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 2.11.2004 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 II. Strategiset tavoitetasot

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2002

YIT-konsernin tilinpäätös 2002 YIT-konsernin tilinpäätös 2002 Reino Hanhinen YIT:n konsernirakenne 1/2003 YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT OY Juhani Pitkäkoski

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Reino Hanhinen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkinat

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.25 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 II. Strategiset taloudelliset

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2003

YIT-konsernin tilinpäätös 2003 YIT-konsernin tilinpäätös 2003 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 20.2.2004 YIT-konsernin tilinpäätös 2003 YIT-konserni Liitteet A. YIT-konsernin toimialat Kiinteistötekniset

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007 1 YIT CORPORATION YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja 27.7.27 2 YIT CORPORATION Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/27 Markkinat ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007 YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikkotilaisuus 26.4.27 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/27 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen Hannu Leinonen Konsernijohtaja Sijoitus - Invest 15.-16.11.2006 Sisältö Palveluvalikoima ja maantieteellinen toiminta-alue Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2005

YIT-konsernin tilinpäätös 2005 YIT-konsernin tilinpäätös 20 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 20 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina-

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2004

YIT-konsernin tilinpäätös 2004 1 YIT-konsernin tilinpäätös 2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 15.2.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin tilinpäätös 2004 II. Strategiset tavoitteet III. YIT:n

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2007 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 24.715.671 euroa (vuonna 2006 vastaavalla

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2004 Liikevaihto kasvoi 14% edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 42,8 miljoonaa euroa Liiketulos parani 93% ja nousi 2,4

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Julkaistu: 2004-08-12 06:30:48 CEST Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004, klo 8.30 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 27.10.2006 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus

YIT-konserni Osavuosikatsaus YIT-konserni Osavuosikatsaus Palvelua 8 maassa ja 5 toimipaikassa Henkilöstöä noin 24 1-9/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille 26.1.27 1 Sisältö YIT-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

YIT-konserni Tilinpäätös 2008

YIT-konserni Tilinpäätös 2008 YIT-konserni Tilinpäätös 28 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 6.2.29 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Panostaja Oyj Pörssitiedote klo PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Panostaja Oyj Pörssitiedote 20.3.2003 klo 11.30 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2002-31.1.2003 Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä neljännesvuotiskaudella 9,9 milj. euroa (ed. tilikauden

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 7-9/2003 7-9/2002 1-9/2003 1-9/2002 2002 Liikevaihto 683,0 611,1 2 054,4 1 974,9 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1,2 0,1-1,1

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003

Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 m êëëáíáéççíé= 20. huhtikuuta 2005 Listautuvien yhtiöiden, KONE Oyj:n ja Cargotec Oyj:n, pro forma -luvut tammi maaliskuulta 2004 sekä vuosilta 2004 ja 2003 Jakautumissuunnitelman mukaisesti KONE jakautuu

Lisätiedot

Palvelut 45 % 51 % 44 % Lisenssit 32 % 34 % 34 % Laitemyynti 23 % 15 % 22 %

Palvelut 45 % 51 % 44 % Lisenssit 32 % 34 % 34 % Laitemyynti 23 % 15 % 22 % Solteq Oyj Pörssitiedote 21.8.2001 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto oli katsauskaudella 9,7 miljoonaa euroa, jossa kasvua 3,8 %. Liiketappio katsauskaudella oli 1,5 miljoonaa

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2006

YIT-konsernin tilinpäätös 2006 YIT-konsernin tilinpäätös 2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 9.2.2007 Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 2006 Katsaus vuoteen 2006 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot