LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA"

Transkriptio

1 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkintaohje selventää sitä, käsitelläänkö kiinteistöjen rakennussopimuksia IAS 11 Pitkäaikaishankkeet -standardin vai IAS 18 Tuotot -standardin mukaisesti. Tulkinnassa ohjeistetaan, milloin kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat tuotot kirjataan luovutuksen mukaan, ja milloin tuloutusperiaatteena voidaan käyttää osatuloutusta. Lemminkäinen-konsernissa tulkintaohjeen vaikutus kohdistuu erityisesti asuntorakentamisen perustajaurakoinnin tuloutukseen, joka vuoden 2010 alusta alkaen muuttuu osatuloutuksesta luovutuksen mukaiseksi. Käyttöönotto vaikuttaa konsernin tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman tiettyihin eriin sekä niistä laskettaviin tunnuslukuihin. Myös yhtiön raportoimat tiedot tilauskannoista muuttuvat tulkinnan käyttöönoton seurauksena. Lemminkäinen soveltaa tulkintaohjetta myös sisäiseen, johdolle toimitettavaan segmenttiraportointiin, eikä raportointikäytännön muutoksella ole siten vaikutusta segmenttitietojen täsmäytyseriin. Tulkintaohjeen käyttöönotto pienentää yhtiön vuoden 2009 avaavan taseen omaa pääomaa 4,2 milj. eurolla, mikä on 0,8 milj. euroa vähemmän kuin yhtiö arvioi tilinpäätöstiedotteessaan (Tilinpäätöstiedote ). KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-12/2009 Tuloslaskelma 1-12/2009 Liikevaihto 1 965, ,4 1,1 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut , ,4-1,2 Poistot 34,3 34,3 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1,5 1,5 Liikevoitto 23,2 23,3-0,2 Rahoituskulut 54,1 54,1 Rahoitustuotot 20,7 20,7 Tulos ennen veroja -10,2-10,0-0,2 Tuloverot -13,6-13,7 0,0 Tilikauden tulos -23,8-23,7-0,1 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -26,2-26,1-0,1 Vähemmistölle 2,4 2,4 0,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa -1,54-1,53-0,01 Lemminkäinen Oyj Posti Puhelin/Fax Internet/Sähköposti Pankki Y-tunnus Salmisaarenaukio 2 PL OKO ALV rek HELSINKI HELSINKI Kotipaikka Helsinki

2 2 (22) Konsernin laaja tuloslaskelma 1-12/2009 Tilikauden tulos -23,8-23,7-0,1 Muuntoerot 3,4 3,3 0,0 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -0,4-0,4 Rahavirran suojaus -0,2-0,2 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 2,8 2,7 Tilikauden laaja tulos -21,0-21,0 0,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -23,4-23,3-0,1 Vähemmistölle 2,4 2,4 0,0

3 3 (22) Konsernitase 12/2009 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 184,6 184,6 Liikearvot 78,3 78,3 Muut aineettomat hyödykkeet 2,7 2,7 Sijoitukset 12,8 12,8 Laskennallinen verosaaminen 14,3 12,8 1,4 Muut pitkäaikaiset saamiset 7,5 7,5 Yhteensä 300,1 298,7 1,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 374,7 355,4 19,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 305,1 305,1 Rahavarat 74,4 74,4 Yhteensä 754,3 735,0 19,3 Varat yhteensä 1 054, ,7 20,7 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 34,0 34,0 Ylikurssirahasto 5,8 5,8 Suojausrahasto -2,0-2,0 Muuntoerot -1,7-1,7 0,0 Edellisten tilikausien voitto 261,6 265,4-3,8 Tilikauden tulos -26,2-26,1-0,1 Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta 271,5 275,4-3,9 Vähemmistöosuus 23,2 23,7-0,5 Oma pääoma yhteensä 294,8 299,0-4,3 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 19,0 19,0 Eläkevelvoitteet 0,7 0,7 Varaukset 1,8 1,8 Rahoitusvelat 290,7 290,7 Muut velat 2,4 2,4 Yhteensä 314,6 314,6 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 328,4 303,4 25,0 Varaukset 8,3 8,3 Rahoitusvelat 108,4 108,4 Yhteensä 445,0 420,0 25,0 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 054, ,7 20,7

4 4 (22) Konsernin rahavirtalaskelma 1-12/2009 Tulos ennen veroja -10,2-10,0-0,2 Poistot 34,3 34,3 Muut oikaisut 33,9 33,9 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 58,0 58,1-0,1 Käyttöpääoman muutos 52,4 52,3 0,1 Rahoituserät -30,2-30,2 Maksetut välittömät verot -16,0-16,0 Liiketoiminnan rahavirta 64,2 64,2 Investoinneista saadut rahavirrat 11,9 11,9 Investoinneista suoritetut rahavirrat -30,5-30,5 Pitkäaikaisten saamisten muutos 0,0 0,0 Lainojen nostot 562,3 562,3 Lainojen takaisinmaksut -764,6-764,6 Maksetut osingot -18,0-18,0 Rahoituksen rahavirta -220,2-220,2 Rahavarojen muutos -174,6-174,6 Rahavarat kauden alussa 250,1 250,1 Rahavarojen muuntoero -1,1-1,1 Rahavarat kauden lopussa 74,4 74,4

5 5 (22) KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-9/2009 Konsernin tuloslaskelma 1-9/2009 Liikevaihto 1 440, ,8-4,4 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut , ,2 4,6 Poistot 26,7 26,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1,1 1,1 Liikevoitto 11,2 11,0 0,1 Rahoituskulut 41,0 41,0 Rahoitustuotot 15,6 15,6 Tulos ennen veroja -14,2-14,4 0,1 Tuloverot -10,3-10,2-0,1 Tilikauden tulos -24,5-24,6 0,0 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -25,5-25,8 0,3 Vähemmistölle 1,0 1,3-0,3 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa -1,50-1,52 0,02 Konsernin laaja tuloslaskelma 1-9/2009 Tilikauden tulos -24,5-24,6 0,0 Muuntoerot 2,1 2,1 0,0 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -0,4-0,4 Rahavirran suojaus -0,5-0,5 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,2 1,2 Tilikauden laaja tulos -23,3-23,4 0,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -24,3-24,6 0,3 Vähemmistölle 1,0 1,3-0,3

6 6 (22) Konsernitase 9/2009 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 185,4 185,4 Liikearvot 77,7 77,7 Muut aineettomat hyödykkeet 2,4 2,4 Sijoitukset 12,7 12,7 Laskennallinen verosaaminen 16,5 15,2 1,3 Muut pitkäaikaiset saamiset 6,8 6,8 Yhteensä 301,4 300,1 1,3 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 429,1 403,9 25,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset 479,9 479,9 Rahavarat 121,1 121,1 Yhteensä 1 030, ,9 25,3 Varat yhteensä 1 331, ,0 26,5 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 34,0 34,0 Ylikurssirahasto 5,8 5,8 Suojausrahasto -2,2-2,2 Muuntoerot -3,0-3,0 0,0 Edellisten tilikausien voitto 261,6 265,4-3,8 Tilikauden tulos -25,5-25,8 0,3 Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta 270,7 274,1-3,5 Vähemmistöosuus 22,7 23,4-0,7 Oma pääoma yhteensä 293,4 297,5-4,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 19,4 19,4 Eläkevelvoitteet 0,3 0,3 Varaukset 2,4 2,4 Rahoitusvelat 58,4 58,4 Muut velat 2,4 2,4 Yhteensä 82,9 82,9 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 497,9 467,2 30,7 Varaukset 7,2 7,2 Rahoitusvelat 450,2 450,2 Yhteensä 955,1 924,5 30,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 331, ,0 26,5

7 7 (22) Konsernin rahavirtalaskelma 1-9/2009 Tulos ennen veroja -14,2-14,4 0,1 Poistot 26,7 26,7 Muut oikaisut 24,3 24,3 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 36,8 36,6 0,2 Käyttöpääoman muutos 2,2 2,4-0,1 Rahoituserät -23,3-23,3 Maksetut välittömät verot -19,2-19,2 Liiketoiminnan rahavirta -3,5-3,5 Investoinneista saadut rahavirrat 8,1 8,1 Investoinneista suoritetut rahavirrat -23,3-23,3 Pitkäaikaisten saamisten muutos -0,5-0,5 Lainojen nostot 458,7 458,7 Lainojen takaisinmaksut -548,6-548,6 Maksetut osingot -18,0-18,0 Rahoituksen rahavirta -108,4-108,4 Rahavarojen muutos -127,0-127,0 Rahavarat kauden alussa 250,1 250,1 Rahavarojen muuntoero -1,9-1,9 Rahavarat kauden lopussa 121,1 121,1

8 8 (22) KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-6/2009 Konsernin tuloslaskelma 1-6/2009 Liikevaihto 871,8 881,6-9,8 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -836,7-845,9 9,3 Poistot 14,2 14,2 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,0 0,0 Liikevoitto 21,0 21,5-0,5 Rahoituskulut 30,5 30,5 Rahoitustuotot 11,4 11,4 Tulos ennen veroja 1,9 2,4-0,5 Tuloverot -2,2-2,3 0,1 Tilikauden tulos -0,3 0,1-0,5 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -1,5-1,3-0,2 Vähemmistölle 1,2 1,5-0,2 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa -0,09-0,08-0,01 Konsernin laaja tuloslaskelma 1-6/2009 Tilikauden tulos -0,3 0,1-0,5 Muuntoerot 0,5 0,4 0,1 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -0,5-0,5 Rahavirran suojaus -0,4-0,4 Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,5-0,5 Tilikauden laaja tulos -0,8-0,4-0,3 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -2,0-1,9-0,1 Vähemmistölle 1,2 1,5-0,2

9 9 (22) Konsernitase 6/2009 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 188,4 188,4 Liikearvot 76,8 76,8 Muut aineettomat hyödykkeet 2,4 2,4 Sijoitukset 11,1 11,1 Laskennallinen verosaaminen 16,4 14,9 1,4 Muut pitkäaikaiset saamiset 6,6 6,6 Yhteensä 301,7 300,2 1,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 447,4 417,7 29,7 Myyntisaamiset ja muut saamiset 504,3 504,3 Rahavarat 111,0 111,0 Yhteensä 1 062, ,0 29,7 Varat yhteensä 1 364, ,2 31,1 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 34,0 34,0 Ylikurssirahasto 5,8 5,8 Suojausrahasto -2,2-2,2 Muuntoerot -4,8-4,8 0,0 Edellisten tilikausien voitto 261,6 265,4-3,8 Tilikauden tulos -1,5-1,3-0,2 Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta 292,9 296,9-4,0 Vähemmistöosuus 23,0 23,7-0,7 Oma pääoma yhteensä 315,9 320,5-4,6 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 16,5 16,5 Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 Varaukset 2,0 2,0 Rahoitusvelat 267,8 267,8 Muut velat 2,4 2,4 Yhteensä 288,8 288,8 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 463,7 427,9 35,7 Varaukset 7,5 7,5 Rahoitusvelat 288,4 288,4 Yhteensä 759,6 723,9 35,7 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 364, ,2 31,1

10 10 (22) Konsernin rahavirtalaskelma 1-6/2009 Tulos ennen veroja 1,9 2,4-0,5 Poistot 14,2 14,2 0,0 Muut oikaisut 16,9 16,8 0,1 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 33,0 33,4-0,5 Käyttöpääoman muutos -62,8-63,3 0,5 Rahoituserät -26,7-26,7 Maksetut välittömät verot -14,1-14,1 Liiketoiminnan rahavirta -70,6-70,6 Investoinneista saadut rahavirrat 1,9 1,9 Investoinneista suoritetut rahavirrat -18,2-18,2 Pitkäaikaisten saamisten muutos -0,3-0,3 Lainojen nostot 406,7 406,7 Lainojen takaisinmaksut -438,8-438,8 Maksetut osingot -17,9-17,9 Rahoituksen rahavirta -50,3-50,3 Rahavarojen muutos -137,1-137,1 Rahavarat kauden alussa 250,1 250,1 Rahavarojen muuntoero -1,9-1,9 Rahavarat kauden lopussa 111,0 111,0

11 11 (22) KONSERNIN TULOSLASKELMA, TASE JA RAHAVIRTALASKELMA 1-3/2009 Konsernin tuloslaskelma 1-3/2009 Liikevaihto 343,5 336,9 6,5 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -345,4-340,6-4,8 Poistot 4,7 4,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,2-0,2 Liikevoitto -6,9-8,6 1,8 Rahoituskulut 20,1 20,1 Rahoitustuotot 10,3 10,3 Tulos ennen veroja -16,7-18,4 1,8 Tuloverot 3,4 3,9-0,5 Tilikauden tulos -13,3-14,6 1,2 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -13,9-15,0 1,1 Vähemmistölle 0,5 0,4 0,1 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa -0,81-0,88 0,07 Konsernin laaja tuloslaskelma 1-3/2009 Tilikauden tulos -13,3-14,6 1,2 Muuntoerot 1,5 1,5 0,1 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -1,1-1,1 Rahavirran suojaus -0,6-0,6 Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1-0,2 0,1 Tilikauden laaja tulos -13,4-14,8 1,3 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -14,0-15,2 1,2 Vähemmistölle 0,5 0,4 0,1

12 12 (22) Konsernitase 3/2009 Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 194,2 194,2 Liikearvot 76,2 76,2 Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,5 Sijoitukset 11,1 11,1 Laskennallinen verosaaminen 16,3 15,4 0,8 Muut pitkäaikaiset saamiset 6,8 6,8 Yhteensä 307,0 306,2 0,8 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 438,5 423,0 15,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 418,7 418,7 Rahavarat 154,5 154,5 Yhteensä 1 011,7 996,2 15,6 Varat yhteensä 1 318, ,3 16,4 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 34,0 34,0 Ylikurssirahasto 5,8 5,8 Suojausrahasto -2,3-2,3 Muuntoerot -4,2-4,3 0,1 Edellisten tilikausien voitto 261,6 265,4-3,8 Tilikauden tulos -13,9-15,0 1,1 Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta 281,0 283,5-2,5 Vähemmistöosuus 25,4 25,7-0,3 Oma pääoma yhteensä 306,4 309,2-2,9 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 18,5 18,5 Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 Varaukset 2,3 2,3 Rahoitusvelat 118,4 118,4 Muut velat 1,9 1,9 Yhteensä 141,2 141,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 377,5 358,2 19,3 Varaukset 7,0 7,0 Rahoitusvelat 486,7 486,7 Yhteensä 871,2 851,9 19,3 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 318, ,3 16,4

13 13 (22) Konsernin rahavirtalaskelma 1-3/2009 Tulos ennen veroja -16,7-18,4 1,8 Poistot 4,7 4,7 Muut oikaisut 8,3 8,2 0,1 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -3,6-5,5 1,8 Käyttöpääoman muutos -66,3-64,4-1,9 Rahoituserät -9,3-9,3 Maksetut välittömät verot -6,2-6,2 Liiketoiminnan rahavirta -85,4-85,4 Investoinneista saadut rahavirrat 0,2 0,2 Investoinneista suoritetut rahavirrat -11,3-11,3 Pitkäaikaisten saamisten muutos -0,4-0,4 Lainojen nostot 89,3 89,3 Lainojen takaisinmaksut -71,8-71,8 Maksetut osingot -13,9-13,9 Rahoituksen rahavirta 3,1 3,1 Rahavarojen muutos -93,5-93,5 Rahavarat kauden alussa 250,1 250,1 Rahavarojen muuntoero -2,2-2,2 Rahavarat kauden lopussa 154,5 154,5

14 14 (22) KONSERNIN AVAAVA TASE Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 187,0 187,0 Liikearvot 74,9 74,9 Muut aineettomat hyödykkeet 2,5 2,5 Sijoitukset 10,7 10,7 Laskennallinen verosaaminen 8,6 7,2 1,4 Muut pitkäaikaiset saamiset 6,3 6,3 Yhteensä 290,1 288,7 1,4 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 418,8 398,2 20,6 Myyntisaamiset ja muut saamiset 476,3 476,3 Rahavarat 250,1 250,1 Yhteensä 1 145, ,7 20,6 Varat yhteensä 1 435, ,3 21,9 Oma pääoma ja velat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 34,0 34,0 Ylikurssirahasto 5,8 5,8 Suojausrahasto -1,7-1,7 Muuntoerot -4,7-4,7 0,0 Edellisten tilikausien voitto ja tilikauden tulos 276,9 280,7-3,8 Oma pääoma ennen vähemmistöosuutta 310,3 314,0-3,8 Vähemmistöosuus 27,3 27,8-0,4 Oma pääoma yhteensä 337,6 341,8-4,2 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 18,7 18,7 Eläkevelvoitteet 0,2 0,2 Varaukset 2,2 2,2 Rahoitusvelat 118,8 118,8 Muut velat 1,3 1,3 Yhteensä 141,2 141,2 Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat 481,7 455,6 26,1 Varaukset 7,1 7,1 Rahoitusvelat 467,7 467,7 Yhteensä 956,4 930,4 26,1 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 435, ,3 21,9

15 15 (22) LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A = Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Muuntoerot D = Suojausrahasto E = Kertyneet voittovarat F = Vähemmistöosuus G = Oma pääoma yhteensä Milj. euroa A B C D E F G Raportoitu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 280,7 27,8 341,8 IFRIC 15 -muutokset -3,8-0,4-4,2 Muutettu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 276,9 27,3 337,6 Tilikauden tulos -26,2 2,4-23,8 Muuntoerot 3,4 3,4 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -0,4-0,4 Rahavirran suojaus -0,2-0,2 Tilikauden laaja tulos yhteensä 3,0-0,2-26,2 2,4-21,0 Osingonjako -15,3-2,0-17,3 Vähemmistöomistuksen muutos -4,5-4,5 Liiketoiminta omistajien kanssa yhteensä -15,3-6,5-21,8 Oma pääoma ,0 5,8-1,7-2,0 235,4 23,2 294,8

16 16 (22) Milj. euroa A B C D E F G Raportoitu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 280,7 27,8 341,8 IFRIC 15 -muutokset -3,8-0,4-4,2 Muutettu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 276,9 27,3 337,6 Tilikauden tulos -25,5 1,0-24,5 Muuntoerot 2,1 2,1 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -0,4-0,4 Rahavirran suojaus -0,5-0,5 Tilikauden laaja tulos yhteensä 1,7-0,5-25,5 1,0-23,3 Osingonjako -15,3-2,0-17,3 Vähemmistöomistuksen muutos -3,6-3,6 Liiketoiminta omistajien kanssa yhteensä -15,3-5,6-20,9 Oma pääoma ,0 5,8-3,0-2,2 236,1 22,7 293,4 Milj. euroa A B C D E F G Raportoitu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 280,7 27,8 341,8 IFRIC 15 -muutokset -3,8-0,4-4,2 Muutettu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 276,9 27,3 337,6 Tilikauden tulos -1,5 1,2-0,3 Muuntoerot 0,5 0,5 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -0,5-0,5 Rahavirran suojaus -0,4-0,4 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,0-0,4-1,5 1,2-0,8 Osingonjako -15,3-2,0-17,3 Vähemmistöomistuksen muutos -3,6-3,6 Liiketoiminta omistajien kanssa yhteensä -15,3-5,5-20,9 Oma pääoma ,0 5,8-4,8-2,2 260,1 23,0 315,9

17 17 (22) Milj. euroa A B C D E F G Raportoitu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 280,7 27,8 341,8 IFRIC 15 -muutokset -3,8-0,4-4,2 Muutettu oma pääoma ,0 5,8-4,7-1,7 276,9 27,3 337,6 Tilikauden tulos -13,9 0,5-13,3 Muuntoerot 1,5 1,5 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus -1,1-1,1 Rahavirran suojaus -0,6-0,6 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,5-0,6-13,9 0,5-13,4 Osingonjako -15,3-1,9-17,2 Vähemmistöomistuksen muutos -0,6-0,6 Liiketoiminta omistajien kanssa yhteensä -15,3-2,5-17,8 Oma pääoma ,0 5,8-4,2-2,3 247,7 25,4 306,4 KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Milj. euroa Liikevaihto 525,1 568,6 528,3 343,5 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -505,9-567,0-491,3-345,4 Poistot 7,6 12,5 9,5 4,7 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 0,4 1,1 0,3-0,2 Liikevoitto 12,0-9,8 27,8-6,9 Rahoituskulut 13,1 10,5 10,4 20,1 Rahoitustuotot 5,2 4,1 1,2 10,3 Tulos ennen veroja 4,0-16,1 18,6-16,7 Tuloverot -3,3-8,1-5,6 3,4 Tilikauden tulos 0,7-24,2 13,0-13,3 Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille -0,7-24,0 12,3-13,9 Vähemmistölle 1,4-0,3 0,7 0,5 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa -0,04-1,41 0,72-0,81

18 18 (22) KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Milj. euroa Tilikauden tulos 0,7-24,2 13,0-13,3 Muuntoerot 1,3 1,6-1,1 1,5 Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,1 0,5-1,1 Rahavirran suojaus 0,3-0,1 0,2-0,6 Muut laajan tuloksen erät yhteensä 1,6 1,7-0,4-0,1 Tilikauden laaja tulos 2,3-22,5 12,6-13,4 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 0,9-22,2 12,0-14,0 Vähemmistölle 1,4-0,3 0,7 0,5 SEGMENTTI-INFORMAATIO IFRIC 15 -tulkintaohjeesta aiheutuneiden vaikutusten lisäksi vuoden 2009 segmenttiraportoinnin lukuihin on sisällytetty myös seuraavat muutokset. Aiemmin Lemminkäisen infrarakentamisen toimialaan kuulunut Forssan Betoni Oy siirtyi vuoden 2010 alusta rakennustuotteet-toimialaan. Tässä tiedotteessa on esitetty toimialakohtaiset vertailuluvut vuodelta 2009 uuden organisaation mukaisesti. Vuoden 2010 alusta alkaen rahoituseriä ei raportoida johdolle toimitettavassa segmenttiraportissa toimialakohtaisesti. Tämän vuoksi myös vuoden 2009 toimialakohtaiset vertailutiedot esitetään vain liikevoitto-riville asti. TALO = Talonrakentaminen INFRA = Infrarakentaminen TATE = Talotekniikka RAKTU = Rakennustuotteet MUUT = Muut toiminnot ELIM = Konsernieliminointi SEGM = Segmentit yhteensä TÄSM = Täsmäytyserät YHT = Konserni yhteensä, IFRS Milj. euroa 1-12/2009 TALO INFRA TATE RAKTU MUUT ELIM SEGM TÄSM YHT Liikevaihto 868,7 768,0 233,8 154,2 10,3-52, ,6-17, ,5 Poistot 2,6 30,5 0,8 3,5 0,8 38,1-3,9 34,3 Liikevoitto 36,4 22,0 12,2 10,4-61,7 19,4 3,8 23,2

19 19 (22) Milj. euroa 1-9/2009 TALO INFRA TATE RAKTU MUUT ELIM SEGM TÄSM YHT Liikevaihto 602,4 594,4 168,6 115,3 8,3-33, ,6-15, ,4 Poistot 2,1 23,1 0,6 2,6 0,6 29,0-2,3 26,7 Liikevoitto 21,7 27,8 9,0 8,6-58,3 8,9 2,3 11,2 Milj. euroa 1-6/2009 TALO INFRA TATE RAKTU MUUT ELIM SEGM TÄSM YHT Liikevaihto 422,3 290,1 115,9 66,6 5,4-24,5 875,7-4,0 871,8 Poistot 1,4 11,8 0,4 1,7 0,4 15,7-1,5 14,2 Liikevoitto 20,5-5,5 5,1 2,5-2,3 20,4 0,6 21,0 Milj. euroa 1-3/2009 TALO INFRA TATE RAKTU MUUT ELIM SEGM TÄSM YHT Liikevaihto 205,3 68,0 55,3 22,6 2,5-9,6 344,1-0,6 343,5 Poistot 0,7 3,4 0,2 0,9 0,2 5,4-0,7 4,7 Liikevoitto 11,4-18,2 2,5-2,1-0,2-6,5-0,4-6,9 LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Milj. euroa Talonrakentaminen 266,3 180,1 217,0 205,3 Infrarakentaminen 173,6 304,3 222,1 68,0 Talotekniikka 65,2 52,6 60,6 55,3 Rakennustuotteet 38,9 48,8 44,0 22,6 Muut toiminnot 2,1 2,9 2,9 2,5 Konsernieliminointi -19,2-8,8-14,9-9,6 Segmentit yhteensä 526,9 579,9 531,7 344,1 Täsmäytyserät -1,8-11,3-3,4-0,6 Konserni yhteensä, IFRS 525,1 568,6 528,3 343,5

20 20 (22) LIIKEVOITTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Milj. euroa Talonrakentaminen 14,7 1,2 9,1 11,4 Infrarakentaminen -5,8 33,3 12,8-18,2 Talotekniikka 3,2 3,8 2,6 2,5 Rakennustuotteet 1,8 6,1 4,6-2,1 Muut toiminnot -3,4-56,0-2,1-0,2 Segmentit yhteensä 10,5-11,5 26,9-6,5 Täsmäytyserät 1,5 1,8 0,9-0,4 Konserni yhteensä, IFRS 12,0-9,8 27,8-6,9 LIIKEVOITTO-% 1-12/ 1-9/ 1-6/ 1-3/ Talonrakentaminen 4,2 3,6 4,9 5,6 Infrarakentaminen 2,9 4,7-1,9-26,8 Talotekniikka 5,2 5,3 4,4 4,6 Rakennustuotteet 6,8 7,5 3,8-9,2 Muut toiminnot yli sata yli sata -42,8-7,1 Segmentit yhteensä 1,0 0,6 2,3-1,9 Täsmäytyserät -22,1-15,1-14,0 62,1 Konserni yhteensä, IFRS 1,2 0,8 2,4-2,0 LIIKEVOITTO-% VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ Talonrakentaminen 5,5 0,7 4,2 5,6 Infrarakentaminen -3,4 10,9 5,7-26,8 Talotekniikka 5,0 7,3 4,3 4,6 Rakennustuotteet 4,6 12,5 10,4-9,2 Muut toiminnot yli sata yli sata -73,8-7,1 Segmentit yhteensä 2,0-2,0 5,1-1,9 Täsmäytyserät -81,0-15,5-26,9 62,1 Konserni yhteensä, IFRS 2,3-1,7 5,3-2,0 VARAT Milj. euroa 12/2009 9/2009 6/2009 3/2009 Talonrakentaminen 357,9 420,6 387,3 398,3 Infrarakentaminen 253,9 357,5 355,4 265,3 Talotekniikka 30,5 30,1 30,1 29,2 Rakennustuotteet 55,3 61,5 62,5 53,3 Muut toiminnot 43,6 45,4 43,2 42,0 Segmentit yhteensä 741,1 915,2 878,5 788,1 Segmenteille kohdistamattomat varat ja konsernieliminoinnit yhteensä 313,3 416,3 485,9 530,7 Konserni yhteensä, IFRS 1 054, , , ,8

21 21 (22) TILAUSKANTA Milj. euroa 12/2009 9/2009 6/2009 3/2009 Talonrakentaminen 520,8 516,9 565,9 540,8 Infrarakentaminen 319,2 382,1 490,0 474,8 Talotekniikka 106,8 90,3 84,0 85,8 Rakennustuotteet 36,8 40,9 48,9 40,3 Konserni yhteensä 978, , , ,4 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 12/2009 9/2009 6/2009 3/2009 Talonrakentaminen Infrarakentaminen Talotekniikka Rakennustuotteet Emoyhtiö Konserni yhteensä TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 12/2009 9/2009 6/2009 3/2009 Oman pääoman tuotto, % -7,5-7,8-0,1-4,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 3,1 3,6 0,4 Liikevoitto-% 1,2 0,8 2,4-2,0 Omavaraisuusaste, % 31,0 24,4 26,0 25,5 Gearing, % 110,2 132,1 140,9 147,1 Korollinen nettovelka, milj. euroa 324,7 387,5 445,2 450,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa (sis. leasingostot) 41,5 32,4 19,4 10,3 Tilauskanta, milj. euroa 978, , , ,4 -josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus, milj. euroa 213,5 291,4 362,0 350,0 Henkilöstö keskimäärin Henkilöstö kauden lopussa Liikevaihto milj. euroa 1 965, ,4 871,8 343,5 -josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus, milj. euroa 527,6 392,5 218,1 71,7 % liikevaihdosta 26,8 27,2 25,0 20,9

22 22 (22) OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 12/2009 9/2009 6/2009 3/2009 Tulos/osake, euroa -1,54-1,50-0,09-0,81 Oma pääoma/osake, euroa 15,95 15,90 17,21 16,51 Osinko/osake, euroa 0,00 (1 0,00 0,00 0,00 Osinko/tulos, % 0,0 0,0 0,0 0,0 Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 411,9 451,1 323,7 268,9 Kurssi kauden lopussa, euroa 24,20 26,50 19,02 15,80 Vaihto kaudella, 1000 kpl Osakkeiden lukumäärä, 1000 kpl ) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle LEMMINKÄINEN OYJ Konserniviestintä LISÄTIETOJA: Talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman Lemminkäinen Oyj p JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Lemminkäinen-konserni toimii rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Konsernin toimialat ovat talonrakentaminen, infrarakentaminen, talotekniikka ja rakennustuotteet. Liikevaihto vuonna 2009 oli noin 2,0 miljardia euroa, josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli noin viidennes. Konsernin palveluksessa on noin henkilöä. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammijoulukuu KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2019 KLO 09.00 IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammijoulukuu 2018 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset standardi

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

Q Puolivuosikatsaus

Q Puolivuosikatsaus Q2 1.1. 30.6.2018 Puolivuosikatsaus Avainluvut 4-6/2018 4-6/2017 Muutos% 1-6/2018 1-6/2017 Muutos% 1-12/2017 Liikevaihto, MEUR 217,7 196,0 11,0 % 391,3 352,6 11,0 % 796,5 Vertailukelpoisten myymälöiden

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Oikaisut IFRS Julkaistu

Oikaisut IFRS Julkaistu :n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa taulukoissa. jen laskelmien tiedot ja tilikauden 2017 raportoitujen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Heinä-syyskuu 2018 29.10.2018 2 / 5 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.7. 30.9.2018 Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti Liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 22 % ja käyttökate 66 % edellisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018

Tokmanni-konsernin IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset oikaistut vertailutiedot vuodelta 2018 IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTTO TOKMANNISSA 1.1.2019 voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS

ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoimintakatsaus Loka-joulukuu 2018 22.2.2019 2 / 6 ROPOHOLD OYJ LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.10. 31.12.2018 Loka - joulukuu 2018 lyhyesti Konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden neljännen kvartaalin aikana

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35 tuhatta euroa (708 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 35 tuhatta euroa (708 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2014 OSAVUOSIKATSAUS 8.8.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 20,0 miljoonaa euroa (20,3 milj. euroa) - Liikevoitto 527 tuhatta euroa (185 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

* oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

Lisätiedot

VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA

VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA VALIKOITUJA TILINTARKASTAMATTOMIA CARVE-OUT-TALOUDELLISIA OSAVUOSITIETOJA 30.9.2019 PÄÄTTYNEELTÄ YHDEKSÄN KUUKAUDEN JAKSOLTA TUNNUSLUVUT Milj. euroa, prosenttia 1 9/2019 1 9/2018 1 12/2018 Saadut tilaukset

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45. Katsauskauden tulos kaksinkertaistui YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2015 PÖRSSITIEDOTE 7.8.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kaksinkertaistui - Liikevaihto 20,3 miljoonaa euroa (20,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,1 miljoonaa

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevaihto oli 149,4 (151,8) miljoonaa euroa. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 37,7 (35,8) miljoonaa euroa. GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 8.2.2011 klo 9.00 Glaston: Ennakkotietoja vuoden tuloksesta Saadut tilaukset olivat tammi-joulukuussa 148,3 (151,5) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen saadut tilaukset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OSAVUOSIKATSAUS KLO 10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OSAVUOSIKATSAUS KLO 10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2010 5.11.2010 KLO 10:00 - Liikevaihto 22,8 miljoonaa euroa (17,1 milj. euroa) - Liikevoitto 634 tuhatta euroa (liiketappio 458 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017 - KORJATTU PÖRSSITIEDOTE 10.8.2017 KLO 9:30 LIIKEVAIHTO KASVOI 40%. - Liikevaihto 26,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) - Liikevoitto 1,3 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Ilkka-Yhtymä Oyj. Ilkka-Yhtymän alustava avaava IFRS-tase ja vertailuluvut 2004

Ilkka-Yhtymä Oyj. Ilkka-Yhtymän alustava avaava IFRS-tase ja vertailuluvut 2004 1 Ilkka-Yhtymä Oyj Ilkka-Yhtymän alustava avaava -tase ja vertailuluvut 2004 Ilkka-Yhtymä -konserni siirtyi -standardien mukaiseen raportointiin 1.1.2005 alkaen. Ensimmäinen -laskentaperiaattein laadittu

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:40

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:40 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.5.2016 KLO 8:40 - Liikevaihto 8,7 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa) - Liikevoitto 166 tuhatta euroa (442 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2006/2007. Arvo EUR /2006 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006-30.11.2006 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa.

Suomen liikevaihto kasvoi 32 prosentilla 17,3 miljoonaan euroon. Edellisenä vuonna liikevaihto oli 13,2 miljoonaa euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2017 PÖRSSITIEDOTE 9.11.2017 KLO 9:10 TULOS LÄHES KAKSINKERTAINEN - Liikevaihto 40,0 miljoonaa euroa (28,3 milj. euroa) - Liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä

Myynti kpl 2007/2008. Arvo EUR /2007 Syyskuu Varastomyynti Yhteensä TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007-30.11.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:45 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 PÖRSSITIEDOTE 7.5.2015 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,3 miljoonaa euroa (9,9 milj. euroa) - Liikevoitto 442 tuhatta euroa (223 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammi-syyskuu 2018

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammi-syyskuu 2018 KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2018 KLO 09.00 Vuokrasopimukset standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin t vertailutiedot tammi-syyskuu 2018 1.1.2019 voimaan astuva Vuokrasopimukset standardi käsittelee

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot

Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot Aspocomp Group Oyj:n oikaistut taloudelliset tiedot IFRS 15:n mukaan oikaistujen ja tilikaudella 2017 osavuosikatsauksissa ja vuositilinpäätöksessä julkaistujen tietojen vertailut on esitetty seuraavissa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot