YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004"

Transkriptio

1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus

2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

3 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2004

4 Osavuosikatsaus 1-3/2004 Liikevaihto kasvoi 65 % ja oli 713,1 milj. euroa (431,5). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Building Systems -liiketoiminnan osto ABB:ltä sekä vapaarahoitteisen asuntotuotannon kasvu Suomessa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta 37 % (20 %). Huolto- ja kunnossapidon osuus liikevaihdosta nousi 34 %:iin (25 %). Tilauskanta kasvoi 47 % ja oli 1 478,2 milj. euroa (1 008,3). Liikevoitto (EBIT) oli 28,0 milj. euroa (6,9) ja liikevoitto ennen liikearvoja konserniliikearvopoistoja (EBITA) 35,3 milj. euroa (9,7). Sijoitetun pääoman tuotto 20,8 % (17,0 %). Osakekohtainen tulos 0,27 euroa (0,03). Building Systems -liiketoiminnan integraatioprosessi eteni suunnitellusti.

5 YIT:n konsernirakenne YIT-Yhtymä Oyj Reino Hanhinen Konsernijohto, Konsernipalvelut, Konserniviestintä Kiinteistötekniset palvelut Juhani Pitkäkoski Rakentamispalvelut Ilpo Jalasjoki Teollisuuden palvelut Raimo Poutiainen Tietoverkkopalvelut Hannu Leinonen Kiinteistötekniikka Asunnot Putkistot ja säiliöt Kiinteät verkot Automaatio ja turva Kiinteistönhoitopalvelut Työympäristöt Infrastruktuuri Teollisuuden kunnossapito Mobiiliverkot Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Liikevaihto 1-3/ M Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/ Henkilöstö 3/

6 Markkina-aseman vahvistaminen strategisilla toiminta-alueilla YIT-YHTYMÄ OYJ YIT on liikevaihdolla mitattuna kaikilla toimialoillaan markkinajohtaja Suomessa. Kiinteistöteknisissä palveluissa YIT on johtava yritys Pohjoismaissa. YIT:n strategiana on rakentamispalveluiden vahvistaminen Baltiassa ja Venäjällä. KIINTEISTÖTEKNISET PALVELUT YIT Building Systems (Ruotsi) Liikevaihto 1-3/ ,5 M Henkilöstö 3/ Toimipaikkoja 159 YIT Kiinteistötekniikka Oy (Suomi) *) Liikevaihto 1-3/ ,3 M Henkilöstö 3/ Toimipaikkoja 79 YIT Building Systems AS (Norja) Liikevaihto 1-3/ ,6 M Henkilöstö 3/ Toimipaikkoja 63 YIT A/S (Tanska) Liikevaihto 1-3/ ,5 M Henkilöstö 3/ Toimipaikkoja 13 RAKENTAMISPALVELUT TIETOVERKKOPALVELUT Baltian maat - AS FKSM, Tallinna - AB YIT Kausta, Kaunas - YIT Latvija SIA, Riika Venäjä - ZAO YIT Lentek, Pietari - ZAO YIT Genstroi, Moskova - ZAO YIT Ramenje,Moskova - liikevaihto 1-3/ 2004 n. 50 M - henkilöstöä *) Sisältää Baltian ja Venäjän liiketoiminnot

7 Konsernituloslaskelma M 1-3/ / 2003 Muutos 1-12/ 2003 Liikevaihto 713,1 431,5 65 % 2 389,7 Ulkomaantoiminnan osuus 267,2 84,5 216 % 672,5 Liiketoiminnan tuotot ja kulut -673,8-417,7 61 % ,3 Poistot ja arvonalentumiset -4,0-4,1-2 % -17,8 Liikevoitto ennen liikearvo- ja konserniliikearvon poistoja (EBITA) 35,3 9,7 264 % 118,6 % liikevaihdosta 5,0 % 2,3 % 5,0 % Liikearvo- ja konserniliikearvojen poistot -7,3-2,8 161 % -20,0 Liikevoitto (EBIT) 28,0 6,9 306 % 98,6 % liikevaihdosta 3,9 % 1,6 % 4,1 % Rahoitustuotot ja -kulut, netto -3,7-3,6 3 % -14,2 Voitto ennen satunnaiseriä 24,3 3,3 636 % 84,4 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto ennen veroja 24,3 3,3 636 % 84,4 Katsauskauden voitto 16,4 1,6 925 % 48,4

8 Konsernitase M 3/2004 3/2003 Muutos 12/2003 VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 176,8 9, % 180,7 Konserniliikearvo 75,2 69,1 9 % 78,0 Aineelliset hyödykkeet 64,3 61,0 5 % 66,8 Sijoitukset Omat osakkeet 7,2 Muut sijoitukset 8,0 7,1 13 % 7,9 Vaihto-omaisuus 362,1 337,8 7 % 380,8 Saamiset 780,6 543,3 44 % 781,0 Rahoitusarvopaperit 12,9 15,1-15 % 11,9 Rahat ja pankkisaamiset 40,1 17,4 130 % 48,4 Vastaavaa yhteensä 1 520, ,7 42 % 1 555,5

9 Konsernitase M 3/2004 3/2003 Muutos 12/2003 VASTATTAVAA Osakepääoma 61,0 59,5 3 % 61,0 Muu oma pääoma 327,2 288,9 13 % 347,3 Vähemmistöosuus 3,5 2,8 25 % 3,4 Pakolliset varaukset 23,6 9,6 146 % 27,3 Korollinen vieras pääoma 273,6 154,8 77 % 264,7 Koroton vieras pääoma 831,1 552,1 51 % 851,8 Vastattavaa yhteensä 1 520, ,7 42 % 1 555,5

10 M Liikevaihto / , ,1 1763, ,7 1222,1 1235, ,3 941, ,6 660,0 431,5 713, Strateginen tavoitetaso: 5 10 % vuodessa 1-3/03 1-3/04

11 Liikevaihto toimialoittain M 1-3/ / 2003 Muutos 1-12/ 2003 Kiinteistötekniset palvelut 316,9 80,8 1) 292 % 681,0 2) Rakentamispalvelut 338,3 280,6 21 % 1 398,5 Teollisuuden palvelut 42,7 48,4 1) -12 % 209,7 Tietoverkkopalvelut 24,4 25,5-4 % 130,0 Muut erät -9,2-3,8 142 % -29,5 YIT-konserni yhteensä 713,1 431,5 65 % 2 389,7 1) Vuoden 2003 vertailuluvut ovat pro forma -laskelmia. 2) Ostettu Building Systems -liiketoiminta konsolidoitu YIT-konserniin

12 Liikevaihto maittain 1-3/2004 Suomi 63 % 445,9 M Venäjä 3 % 20,8 M Baltia 4 % 28,2 M Muut Pohjoismaat 30 % 214,6 M Liikevaihto yhteensä 713,1 M, josta kansainvälistä liiketoimintaa 267,2 M

13 Liikevoitto /2004 M ,7 98,6 89,7 89,8 62,3 54,0 54,5 42,2 28,0 16,5 19,0 6, /03 1-3/04

14 Liikevoitto toimialoittain M 1-3/ / 2003 Muutos 1-12/ 2003 Kiinteistötekniset palvelut -1,3-1) -19,7 2) Rakentamispalvelut 30,1 9,5 3) 217 % 107,8 Teollisuuden palvelut -0,1-1) 8,8 Tietoverkkopalvelut 0,6-1,7 10,7 (YIT Installaatiot) - 1,8 1) - Muut erät -1,3-2,7-52 % -9,0 YIT-konserni yhteensä 28,0 6,9 306 % 98,6 1) YIT Installaatioiden liikevoiton jakautuminen Kiinteistöteknisten palveluiden ja Teollisuuden palveluiden kesken ei ollut tarkasti laskettavissa jälkikäteen. 2) Liikevoittoa pienentävät 5,8 milj. euron integraatiokustannukset ja 11,5 milj. euron suuruiset Ruotsin toiminnan sopeuttamiskustannukset. 3) Liikevoittoa pienentää 5,7 milj. euron summa, jonka YIT kirjasi tappiokseen Helsingin käräjäoikeuden päätöksen perusteella SOK:n entisen pääkonttorikiinteistön saneerausta koskeneessa kiistassa. YIT on valittanut päätöksestä.

15 M Tilauskanta kauden lopussa 1 490, , ,8 920, ,3 897, ,8 346,1 319,7 411,7 477,5 479,1 574,7 735,8 555,6 683,8 778, ,3 517,4 319,9 432,3 569,5 236,6 269,2 262,0 255,0 180,2 96,2 76,9 57,7 91,8 89,2 46,8 57, ,9 3/ ,4 3/2004 Kansainvälinen Suomi

16 Tilauskanta toimialoittain M 3/2004 3/2003 Muutos 12/2003 Kiinteistötekniset palvelut 557,2 133,5 1) 317 % 502,3 Rakentamispalvelut 735,6 699,3 5 % 817,7 Teollisuuden palvelut 76,0 81,0 1) -6 % 67,2 Tietoverkkopalvelut 109,4 94,5 16 % 102,9 YIT-konserni yhteensä 1 478, ,3 47 % 1 490,1 1) Vuoden 2003 vertailuluvut ovat pro forma -laskelmia.

17 Operatiivinen kassavirta ennen veroja M / ) ) /03 1-3/04 1) Kassavirta ennen Building Systems -yrityskaupan kauppasummaa 169,2 milj. euroa, joka maksettiin ) Kassavirtaan sisältyy Building Systems -yrityskaupan 22 miljoonan euron lisäkauppahinta, joka maksettiin tammikuussa Operatiivinen kassavirta ennen veroja = liiketoiminnan rahavirta + käyttöpääoman muutos + investointien rahavirta

18 Sijoitetun pääoman tuotto /2004 % ,2 21,6 20,8 17,8 17,0 16,8 15,5 14,5 13,7 11,8 7,1 6, Strateginen tavoitetaso: 18 % 3/03 3/04

19 % Omavaraisuusaste / ,0 37,3 41,6 40,2 40,3 38,2 34, ,2 28,3 27, , , /03 3/04 Strateginen tavoitetaso: 40 %

20 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 0, ,42 0,34 0, Osingonjako Osinko/osake*, , , ,85 0, * Osingon määrä per osake kuvastaa senhetkistä todellista määrää eikä ole korjattu YIT:n osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistumisella (splittaus), joka tapahtui , ,8 27, ,0 YIT:n osingonjakopolitiikka: Osinkona % vuosituloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen Osingonjako % vuosituloksesta , ,5 39, , ,2 2003

21 Tulos/osake /2004 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20 1,07 0,95 0,80 0,75 0,82 0,62 0,44 0,49 0,27 0,15 0,03-0, /03 3/04 YIT:n osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui , kun osakkeen nimellisarvo muuttui kahdesta eurosta yhdeksi euroksi (splittaus). Vertailukausien raportoidut luvut on jaettu kahdella.

22 Kunnossapitopalveluiden kasvattaminen M Huolto- ja kunnossapitopalveluiden liikevaihto ja osuus konsernin liikevaihdosta 27 % % 24 % % 22 % 34 % % /03 1-3/04

23 Henkilöstö kauden lopussa /03 3/04

24 Suurimmat osakkeenomistajat kpl % 1. Keskinäinen Henkivak.yhtiö Suomi ,62 2. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ,74 3. Kesk. työeläkevakuutusyhtiö Varma ,36 4. Tapiola-ryhmä ,36 5. Keskin.Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,37 6. Pohjola-konserni ,44 7. Security Trading Oy ,29 8. Kuntien Eläkevakuutus ,97 9. Etera Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö , Valtion eläkerahasto ,31 Hallintarekisteröidyt ,49 Muut ,68 Yhteensä ,00 Osakkeenomistajia yht Osakkeen nimellisarvo 1 euro rekisteröity , jolloin osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui (splittaus). Osakepääoma euroa.

25 Kansainvälisten sijoittajien omistusosuus % YIT:n osakekannasta %

26 Osakkeenomistajien määrä kauden lopussa /04 4/04 YIT-Yhtymä Oy perustettiin ; lähtien yhtiö on ollut YIT-Yhtymä Oyj.

27 Tulevaisuuden näkymät

28 Rakentamispalvelut YIT:n asuntoaloitukset Suomessa kpl / /2004 Vapaarahoitteiset Valtion tukemat + kilpailu-urakat

29 Rakentamispalvelut Kuntien väliset muutot Suomessa henkilöä /2004: /2003: Lähde: Tilastokeskus, 4/ YIT-YHTYMÄ OYJ

30 Asuntoluottojen nostot ja asuntoluottokorot Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. e Kotitalouksien uusien asuntoluottojen keskikorko, % M % Kotitalouksien asuntoluottojen keskikorko, %, uusi EU-sarja Kotitalouksien asuntoluottojen bruttonostot, milj. e, uusi EU-sarja Lähde: STT/Suomen Pankki,

31 Kuluttajien arviot omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua Saldoluku (myönteisten vastausten prosenttiosuus kielteisten vastausten prosenttiosuus) Oma talous Suomen talous Lähde: Tilastokeskuksen kuluttajabarometri,

32 Asuntojen hinnat neljännesvuosittain 1980 = 100 Lähde: RT, Tilastokeskus

33 Rakentamispalvelut YIT:n asuntotuotanto Venäjällä ja Baltiassa kpl *) / Aloitetut Valmistuneet Rakenteilla 1-3/ 1-3/ 1-3/ /2003 3/ /2003 *) Aloitetuista asunnoista kappaletta oli Pietarissa.

34 Kiinteistötekniikka Markkinat ja trendit Kiinteistötekniikan markkinat jokaisessa Pohjoismaassa noin 4 6 mrd. euroa. Kiinteistötekniikan osuus rakennuskustannuksista sekä kiinteistökannan korjaus- ja kunnossapitotöistä kasvaa edelleen. Teknologia kehittyy ja järjestelmät monimutkaistuvat. ICT-klusterin mukaantulo (mm. mobiiliteknologia). Osaamisen vaatimustaso nousee myös huoltotoiminnassa. EU-direktiivit ohjaavat teknisiä ratkaisuja (mm. energian säästö). Investointivaihe on vain osa Design & Build -tyylistä palvelumallia, jossa palveluketju laajenee koko elinkaaren ajalle. Valtakunnalliset kiinteistönomistajat ja teollisuus ulkoistavat taloteknisiä palveluja.

35 Teollisuuden palvelut Merkittävät uudet projektit ja palvelut OL3 ydinvoimala M real Kaskinen CTMP laitos alkaa 10/04 Kemiallismekaanisen sellutehtaan putkisto- ja säiliötoimitukset Fortum Diesel alkaa 10/04 Prosessiuuneja ja putkistoja, sähköistystä, automatisointia Stora Enso Kvarnsveden PM 12 toteutus 10/04 09/05 Kvarnsvedenin kuitulinjan uusinta Stora Enso Skoghall Energy toteutus 09/04 10/05 Skoghallin soodakattilalaitos Scanraff krakkauksen laajennus Ruotsissa -toteutus 10/04 9/05 Ormen Lange, kaasuterminaali, Norja

36 Markkinanäkymät BKT:n kasvu nopeutuu tänä ja ensi vuonna kaikissa Pohjoismaissa 2,5 3,0 prosenttiin. Venäjällä ja Baltian maissa BKT:n ja investointien kasvunopeus on kaksinkertainen. Asuntokysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana muuttoliikkeen, korkotason ja kotitalouksien tulokehityksen ansiosta. Viennin ja investointien arvioidaan vilkastuvan vuoden lopulla ja ensi vuoden aikana. Pohjoismaissa on tämän ja ensi vuoden aikana alkamassa useita suuria liikenneinfrastruktuurihankkeita sekä YIT:n Kiinteistöteknisten palvelujen ja Teollisuuden palvelujen kannalta potentiaalisia teollisuuden sekä petrokemian ja energiasektorin investointihankkeita.

37 Näkymät vuodelle 2004 YIT:n liikevaihto kasvaa merkittävästi, kun Kiinteistötekniset palvelut -toimiala kerryttää liikevaihtoa koko vuoden, asuntojen kysyntä jatkuu vahvana sekä Suomessa että Venäjällä ja teollisuuden investointinäkymät Pohjoismaissa vahvistuvat vuoden lopulla. Tuloksen ennen satunnaisia eriä ja veroja arvioidaan paranevan merkittävästi. Kiinteistötekniset palvelut -toimialan vaikutuksen YIT:n tulokseen koko vuodelta 2004 odotetaan olevan positiivinen.

38 Lisätietoja nettisivuiltamme Esko Mäkelä Varatoimitusjohtaja Puhelin Faksi Petra Thorén Sijoittajasuhdepäällikkö Puhelin Matkapuhelin Faksi Veikko Myllyperkiö Viestintäjohtaja Puhelin Matkapuhelin Faksi

39 Liitteet

40 Tunnusluvut 3/2004 3/2003 Muutos 12/2003 Sijoitetun pääoman tuotto 20,8 % 1) 17,0 % 1) 16,8 % Omavaraisuusaste 27,7 % 34,7 % 28,3 % Korollinen nettovelka, M 220,5 122,4 80 % 204,4 Velkaantumisaste 56,3 % 35,6 % 49,6 % Tulos/osake, 0,27 0,03 2) 800 % 0,82 2) Oma pääoma/osake, 6,36 5,85 2) 9 % 6,69 2) Osakkeen keskikurssi, 15,08 7,98 2) 89 % 10,35 2) Osakkeen päätöskurssi, 15,40 7,35 2) 110 % 13,45 2) Bruttoinvestoinnit, M 6,1 5,1 20 % 232,9 Tilauskanta, M 1 478, ,3 47 % 1 490,1 Henkilöstö keskimäärin % ) Laskettu viimeiseltä 12 kuukaudelta. 2) YIT:n osakkeiden lukumäärä kaksinkertaistui , kun osakkeen nimellisarvo muuttui kahdesta eurosta yhdeksi euroksi (splittaus). Osakkeen arvoa koskevat tunnusluvut vertailukausilta on jaettu kahdella.

41 Liikevaihto toimialoittain 1-3/2004 Tietoverkkopalvelut 3 % 24,4 M Teollisuuden palvelut 6 % 42,7 M Kiinteistötekniset palvelut 44 % 316,9 M Rakentamispalvelut 47 % 338,3 M Liikevaihto yhteensä 713,1 M, josta kansainvälistä liiketoimintaa 267,2 M

42 Kiinteistötekniset palvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2004 YIT Building Systems Ruotsi 36 % 112,5 M YIT A/S Tanska 8 % 25,5 M YIT Building Systems AS Norja 24 % 75,6 M YIT Kiinteistötekniikka Oy Suomi 1) 33 % 103,3 M Liikevaihto 316,9 M 1) Sisältää Venäjän ja Baltian liiketoiminnot.

43 Rakentamispalvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2004 Kansainvälinen liiketoiminta 14 % 48,7 M Kotimainen liiketoiminta 86 % 289,6 M Liikevaihto 338,3 M

44 Teollisuuden palvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2004 Investoinnit 37 % 15,8 M Kunnossapito 63 % 26,9 M Liikevaihto 42,7 M

45 Tietoverkkopalvelut Liikevaihdon jakauma 1-3/2004 Pitkäjänteiset palvelusopimukset 77 % 18,7 M Projektituotanto 23 % 5,7 M Liikevaihto 24,4 M

46 M Liikevaihto / , ,6 410,4 660,0 503,8 876,3 941,4 718,9 770,3 1167,7 967,7 1056,8 135,2 156,2 157,4 171,1 200,0 165,3 1222,1 1235,4 1089,0 146,4 1623,1 1292,6 330,5 1763,0 1376,1 386,9 1717,2 672,5 431, / ,5 713,1 445,9 267,2 1-3/ 2004 Kansainvälinen Suomi

47 M Liikevaihto vuosineljänneksittäin *) 954, , ,5 315,6 298,6 339,7 355,4 430,3 377,2 460,2 386,4 454,1 417,6 504,9 431,5 500,6 503, I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04 *) Sisältää ostetun Building Systems liiketoiminnan liikevaihdon

48 M Liikevoitto toimialoittain 1-3/ , , ,3 Kiinteistötekniset palvelut -0,1 Teollisuuden palvelut Rakentamispalvelut Tietoverkkopalvelut -1,3 Muut erät Liikevoitto yhteensä 28,0 M

49 M 60 Liikevoitto vuosineljänneksittäin 50 51, ,1 30,2 19,3 19,1 19,5 29,4 24,6 26,2 14,8 24,4 25,8 24,8 27,9 12,8 28,0 10 6,9 0 I/00 II/00 III/00 IV/00 I/01 II/01 III/01 IV/01 I/02 II/02 III/02 IV/02 I/03 II/03 III/03 IV/03 I/04

50 Tilauskanta toimialoittain Kiinteistötekniset palvelut 38 % 557,2 M Tietoverkkopalvelut 7 % 109,4 M Teollisuuden palvelut 5 % 76,0 M Tilauskanta yhteensä 1 478,2 M, josta kansainvälistä tilauskantaa 580,4 M Rakentamispalvelut 50 % 735,6 M

51 Tilauskanta vuosineljänneksittäin /2004, M kauden lopussa

52 YIT:n päästrategia ja strategian painopistealueita YIT:n päästrategia on kannattava kasvu Lähiajan erityisiä strategisia painopistealueita ovat hyvä kassavirta ja kustannustehokkuus Toiminnassa keskitytään pääomien käytön tehokkuuteen ja tuottavuuden kasvattamiseen

53 YIT:n strategiset tavoitetasot Liiketoiminnan kasvu keskimäärin 5 10 % vuodessa Sijoitetun pääoman tuotto 18 % Omavaraisuusaste 40 % Osingonjako % tuloksesta verojen ja vähemmistöosuuden jälkeen

54 Bruttoinvestoinnit M ,7 % 233 % liikevaihdosta 10,4 % 9,1 % 7,8 % 150 6,5 % ,6 % 2,9 % 3,4 % 2,8 % ,2 % 0,9 % / /2004 5,2 % 3,9 % 2,6 % 1,3 % 0,0 % Merkittävät yrityskaupat: YIT Calor (2001), YIT Primatel (2002) ja YIT Building Systems (2003).

55 Henkilöstö maittain Venäjä 3 % 701 Baltian maat 5 % Tanska 5 % Suomi 55 % Norja 12 % Ruotsi 20 % Yhteensä henkeä

56 Henkilöstö toimialoittain Konsernipalvelut 1 % 272 Kiinteistötekniset palvelut 58 % Tietoverkkopalvelut 6 % Teollisuuden palvelut 13 % Rakentamispalvelut 22 % Yhteensä henkeä

57 Kuluttajien luottamusindikaattori % 30 Suomi Euroalue Lähde: Euroopan komissio/suomen Pankki,

58 Kpl YIT:n keskimääräinen päivävaihto Tammikuu huhtikuu Tammikuu Lähde: Reuters Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu 27 saakka

59 Markkina-arvon kehitys M /03 3/

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.2004 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2004 II. Tulevaisuuden näkymät Liitteet

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 2.11.2004 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2004 II. Strategiset tavoitetasot

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003

YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 YIT:n osavuosikatsaus 1-6/2003 1.8.2003 Konsernijohtaja Reino Hanhinen I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden näkymät VI.

Lisätiedot

YIT:n osavuosikatsaus

YIT:n osavuosikatsaus YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 Varatoimitusjohtaja Esko Mäkelä 30.10.2003 YIT:n osavuosikatsaus 1-9/2003 I. YIT-konsernin taloudellinen katsaus II. Strategia ja taloudelliset tavoitteet III. Tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/21 KONSERNITULOSLASKELMA (milj. euroa) 1-6/21 1-6/2 Muutos 1-12/2 % Liikevaihto 785,7 597,1 32 1 235,4 - josta ulkomaantoimintaa 145,3 95,3 52 146,4 Liiketoiminnan tuotot

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003. Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 Reino Hanhinen YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-3/2003 I. YIT-konserni II. Taloudellinen katsaus III. Strategia ja taloudelliset tavoitteet IV. YIT:n osake V. Tulevaisuuden

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2005 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Reino Hanhinen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkinat

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2003

YIT-konsernin tilinpäätös 2003 YIT-konsernin tilinpäätös 2003 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 20.2.2004 YIT-konsernin tilinpäätös 2003 YIT-konserni Liitteet A. YIT-konsernin toimialat Kiinteistötekniset

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-3/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 Konsernituloslaskelma milj. e 1-3/ 2002 1-3/ 2001 Muutos 1-12/ 2001 Liikevaihto 386,4 355,4 9 % 1 623,1 Ulkomaantoiminnan

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 5.8.25 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/25 II. Strategiset taloudelliset

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2007 1 YIT CORPORATION YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja 27.7.27 2 YIT CORPORATION Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/27 Markkinat ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake Osavuosikatsaus

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 1 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 4.5.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 II. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-6/2002 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/2001 YIT:n konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2001 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/21 KONSERNIRAKENNE YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT OY Juhani Pitkäkoski Asuntorakentaminen

Lisätiedot

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002

YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/2002 YIT-Yhtymän osavuosikatsaus 1-9/22 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 12/21 Kokonaistuotanto pääelinkeinoittain Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Vol.indeksi 1985 = 1, kausitas. Teollisuus Teollisuus Palvelut

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2004

YIT-konsernin tilinpäätös 2004 1 YIT-konsernin tilinpäätös 2004 Konsernijohtaja Reino Hanhinen Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 15.2.2005 2 Sisällysluettelo I. YIT-konsernin tilinpäätös 2004 II. Strategiset tavoitteet III. YIT:n

Lisätiedot

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007

YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/2007 YIT-konsernin Osavuosikatsaus 1-3/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikkotilaisuus 26.4.27 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/27 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät Liitteet YIT:n osake

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-3/26 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina-

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2002

YIT-konsernin tilinpäätös 2002 YIT-konsernin tilinpäätös 2002 Reino Hanhinen YIT:n konsernirakenne 1/2003 YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT OY Juhani Pitkäkoski

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2005

YIT-konsernin tilinpäätös 2005 YIT-konsernin tilinpäätös 20 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 20 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Lisätiedot

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen

YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen YIT - sijoitus monikansalliseen palveluyritykseen Hannu Leinonen Konsernijohtaja Sijoitus - Invest 15.-16.11.2006 Sisältö Palveluvalikoima ja maantieteellinen toiminta-alue Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-6/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / huhtikuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-3 / 2012 27. huhtikuuta 2012 TAMMI MAALISKUU 2012 Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32,0 milj. euroa (27,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 16,9 prosenttia. Liikevaihtoa

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / elokuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-6 / 3. elokuuta TAMMI KESÄKUU Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 67,1 milj. euroa (57,9), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 15,9 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus

YIT-konserni Osavuosikatsaus YIT-konserni Osavuosikatsaus Palvelua 8 maassa ja 5 toimipaikassa Henkilöstöä noin 24 1-9/27 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Tiedotustilaisuus analyytikoille 26.1.27 1 Sisältö YIT-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

YIT-konserni Tilinpäätös 2008

YIT-konserni Tilinpäätös 2008 YIT-konserni Tilinpäätös 28 Juhani Pitkäkoski Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 6.2.29 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro

Lisätiedot

MARTELA Yhtiökokous 14.3. 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden lopussa

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / MARTELA TILINPÄÄTÖS 01-12 / 8.2.2012 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 130,7 milj. euroa (108,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 20,6 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006

YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 27.10.2006 Sisällysluettelo YIT-konsernin osavuosikatsaus 1-9/2006 Strategia ja taloudelliset tavoitetasot

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 5.8.2009 Tammi kesäkuu 2009 Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 45,3 milj. euroa (69,4), jossa oli

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-09 / 26.10. TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 91,7 milj. euroa (74,4), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,4 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti alkuvuonna

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2006

YIT-konsernin tilinpäätös 2006 YIT-konsernin tilinpäätös 2006 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 9.2.2007 Sisällysluettelo YIT-konsernin tilinpäätös 2006 Katsaus vuoteen 2006 Markkina- ja tulevaisuudennäkymät

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2014 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2014 20 20 Liikevaihto 287,9 154,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 27,4

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus. Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2010 28.4.2010 Tammikuu maaliskuu 2010 Toimistokalustekysyntä laski viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (24,0), jossa oli

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS /

MARTELA TILINPÄÄTÖS / TILINPÄÄTÖS 01-12 / 09.02.2011 TAMMI JOULUKUU Toimistokalustekysynnässä ei ole aikana tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 108,4 milj. euroa (95,3),

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015

Munksjö Tilinpäätöstiedote 2015 Munksjö Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 290,0 281,0 1 130,7 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 22,1 28,4 93,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,6

Lisätiedot

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013

Munksjö Oyj. Tilinpäätöstiedote 2013 Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 255,7 159,1 863,3 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,0 8,8 55,0 42,3 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 6,3

Lisätiedot

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

* oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu (milj. euroa) 20 20 20 20 20 Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1 Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Munksjö Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.20 huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1 Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3 Käyttökateprosentti

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn

Atria Oyj Osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2013 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 26.4.2013 Atria-konserni Katsaus /2013 Milj. 2013 2012 2012 Liikevaihto 328,4 308,6 1 343,6 Liikevoitto 3,2 0,1 30,2 Liikevoitto-%

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-06 / 2010 4.8.2010 TAMMI KESÄKUU KESÄKUU2010 Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi kesäkuun liikevaihto oli 48,3 milj. euroa (45,3), jossa oli

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003).

- Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). Done Solutions Oyj Pörssitiedote 24.2.2005 klo 9.00 DONE SOLUTIONSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2004 - Liikevaihto vuonna 2004 oli 18,4 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa vuonna 2003). - Liiketulos oli -0,9

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 4-6/2003 4-6/2002 1-6/2003 1-6/2002 2002 Liikevaihto 671,9 707,5 1 371,4 1 363,8 2 612,3 Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,3-0,4

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot