LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Sirkka Raassina Kaija Öystilä Matti Ponkilainen Tarja Mustonen, Matti Ponkilaisen varajäsen Maija Riikonen Rauni Tukiainen, Maija Riikosen varajäsen MUUT LÄSNÄ Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) ; OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Marja Leena Ilvonen Martti Hara NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 102 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, virsi 373: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Maija Riikonen ja Matti Ponkilainen olivat ilmoittaneet esteestä ja heidän tilalle oli kutsuttu varajäsenet Rauni Tukiainen ja Tarja Mustonen, mikä hyväksyttiin. Myös Tukiaisella ja Mustosella oli este. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 104 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Marja Leena Ilvonen ja Martti Hara. 105 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 106 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 2/ : Edustajien nimeäminen lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin 2007 SLS Hyvinkää: Anneli Jaakkola ja Riitta Lappi SLEY Ylistaro: Anneli Jaakkola, varalle Maija Määttänen SEKL Ryttylä: Rauha Hilonen, varalle Pertti Näsänen Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2007: Palvelutyön johtokunnan päätökset 2/ : Katsaus yhteisvastuukeräykseen Katsaus diakoniatyöhön Katsaus perheneuvontatyöhön Lisäruuan ostaminen EU ruuan tueksi Avustusanomukset Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2007: Lisätietoja Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. kirkkoherra Hannu Juntunen

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 107 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2007: 17: Lastenohjaajien lomauttaminen 18: Retki Ruunaan koskille , koskiyrittäjän valinta 19: Seurakuntapapiston vapaapäivät touko syyskuussa : Työloman myöntäminen sairauden takia 21: Seurakuntapapiston vuosilomat : Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 26: n päätöksen vahvistaminen I kanttorin viransijaisen palkkaamisessa 27: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 28 30: Lieksan kirkon oppaiden palkkaaminen kesäksi 2007 Talousjohtajan päätökset 2007: 14: Kiinteistöpäällikön sijaisen palkkaaminen 15: Määräaikaistalletuksen tekeminen 16: Työloman myöntäminen sairauden takia 17 18: Kokemuslisän myöntäminen 19: Työloman myöntäminen sairauden takia 20: Vahtimestarin sijaisen palkkaaminen 21: Luvan antaminen palveluskoirakokeiden järjestämiseen 22 23: Virkavapauden/työloman myöntäminen sairauden takia 24: Savijärven metsäkalmiston ristin hankintakustannusten jakaminen Kiinteistöpäällikön päätökset 2007: 1: Leimikoiden myynti Seurakuntapuutarhurin päätökset: 2: Lapsityönohjaajan päätökset: 1: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 2: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen,

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 108 ESITYKSEN TEKEMINEN JÄSENEN VALITSEMISESTA LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTAAN ANNA MAIJA POTINKARAN TILALLE Lähetystyön johtokunnan jäsen Anna Maija Potinkara on muuttanut pois paikkakunnalta Lisätietoja Kirkkoherra: tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se toteaa Anna Maija Potinkaran luottamustoimen Lieksan seurakunnassa lakanneen Potinkaran menetettyä vaalikelpoisuutensa ja valitsee Potinkaran tilalle Lähetystyön johtokuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi KL 7:3 ja KJ 7:2 Esitetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. kirkkoherra Hannu Juntunen ESITYKSEN TEKEMINEN TILINTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ TOIMIKAUDEKSI Tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta riippumattomaksi. Tilintarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat kirkkojärjestyksen ja tämän säännön mukaisesti. Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Kirkkovaltuusto määrää yhden heistä tilintarkastajien puheenjohtajaksi. Vähintään yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin (KHTtilintarkastaja), kauppakamarin (HTM tilintarkastaja) tai julkkishallinnon ja talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT tilintarkastaja) hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisöyhteisö. Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja voivat olla muun seurakunnan jäseniä. Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kirkkoneuvoston jäsen eikä häneen kirkkolain 7. luvun 5. pykälän 1. momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö, ei myöskään seurakunnan viranhaltija tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa oleva työntekijä. Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Jos edellytykset riippumattomaan tilintarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä. Tilintarkastajien tai heidän avukseen erikseen valittujen tarkastajien tulee vuosittain pitää seurakunnalle kuuluvan kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. Sen estämättä, mitä eräiden tietojen ja asiakirjojen salassa pitämisestä on säädetty kirkkolaissa muualla kuin sen 5 luvun 2 :ssä (rippisalai

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) suus) tai määrätty kirkkojärjestyksessä, tilintarkastajalla on oikeus saada tietoja asiakirjasta tai nähtäväkseen asiakirja, joka on pidettävä salassa, jos on katsottava, että tämä on tarpeen tilintarkastustehtävän suorittamiseksi. Tilintarkastajan vaitiolovelvollisuudesta on voimassa, mitä viranhaltijasta säädetään kirkkolain 6 luvun 3 :ssä. KJ 15:10 Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten vähintään kaksi tilintarkastajaa ja määrää yhden heistä puheenjohtajaksi sekä yhtä monta varatilintarkastajaa sekä päättää irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastamisesta. päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee seurakunnalle kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi Toiseksi tilintarkastajaksi kirkkoneuvosto esittää tilintarkastusyhteisö Audiator Oy:tä ja toiseksi tilintarkastajaksi HTM tilintarkastaja Jaakko Turusta sekä hänen varamiehekseen HTM tilintarkastaja Jouko Rostia. Tilintarkastajien puheenjohtajaksi esitetään Jaakko Turusta. Lisäksi esitetään, että kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajien avuksi kaksi irtaimen ja kiinteän omaisuuden tarkastajaa toimikaudeksi Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 110 ESITYKSEN TEKEMINEN KUIKKARANTA NIMISEN TILAN RN:o 381:3 MYYMISESTÄ Liite 1a Juha ja Anu Nevalainen ovat vuonna 2001 vuokranneet seurakunnalta Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Kuikkaranta nimisen tilan RN:o 381:3. Tilan pinta ala on n m2. Tila on Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan mukainen vapaa ajan asunnon rakennuspaikka nro Nevalaiset ovat keväällä 2007 jättäneet seurakunnalle ostotarjouksen ja ilmoittaneet olevansa valmiit maksamaan tilasta hinnaston mukaisen hinnan Vuokrasopimus on voimassa saakka ja vuoden 2007 vuokra on 271,95. Tästä tontista ei ole vielä hankittu kirkkohallituksen edellyttämää lausuntoa kauppahinnan riittävyydestä. Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää myydä tilan Juha ja Anu Nevalaiselle (kahdeksantuhattayhdeksänsataa) euron kauppahinnasta. Esitystä täydennetään lausunnolla kauppahinnan riittävyydestä. Kirkkovaltuuston päätös, joka edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet valtuuston jäsenistä sitä kannattaa, alistetaan kirkkohallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. Esitetään kirkkovaltuuston käsiteltäväksi päätösehdotuksen mukaisesti. Arviolausunto hankitaan kirkkovaltuuston kokoukseen. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 111 SEURAKUNNAN METSÄSTYSALUEITA METSÄSTYSKAUTENA KOSKE VISTA ASIOISTA PÄÄTTÄMINEN Liite 1 Seurakunnan riistataloussuunnitelman mukaan metsästysluvat ja osoitukset myöntää kirkkoneuvosto. Talousjohtaja päättää metsästysoikeuksien vuokraamisesta enintään viideksi vuodeksi kirkkoneuvoston vahvistamin ehdoin. Uuden luvan antamisen ehtona on saalisilmoituksen ja/tai valvontaraportin palauttaminen. Kausiluvat ja valvontaluvat käsitellään erikseen. Mahdollisesta ilveksen metsästyksestä päätetään erikseen. Maanomistaja voi suoraan itse myöntää majavan metsästysluvat. Saalisilmoitukset majavan metsästyksestä tulee edelleenkin toimittaa riistanhoitopiirille Talousjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto 1. Jatkaa metsäkanalintujen rauhoittamista Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloilla. 2. Vahvistaa saaliskiintiöt ja metsästysmaksut kaudeksi oheisen liitteen mukaisesti ja sisällyttää hinnastoon uusina maksuina koirakoe/harjoitusmaksun 10 (sis. alv 22 %) ajalle ja erillisten metsästysseuroille vuokrattavien tilojen koko tilan metsästysoikeuden maksuksi 0,40 /ha/v + alv 22 % 3. Antaa mahdolliset kausilupia ja valvojia koskevat ohjeet sekä valtuuttaa Lieksan Riistanhoitoyhdistyksen metsästyksen valvojat suorittamaan metsästyksen valvontaa myös seurakunnan metsästysalueilla. 4. Antaa kiinteistöpäällikölle luvan myöntää majavan metsästysoikeuden Lukkarilan, Pappilan ja Rauhalan tiloille. Muiden tilojen osalta majavan metsästysoikeus kuuluu metsästysoikeuden haltijalle. 5. Päättää, että Pappilan ja Rauhalan metsästysalueet kuuluvat karhun ja suden metsästyksen yhteislupamenettelyyn ja vahvistaa ampujamaksuksi 20 euroa (sis. alv 22 %). Tiedoksi: Keskusteltiin metsästyksen valvonnasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloustoimisto Kiinteistöpäällikkö Hinnasto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen, puh. (013) , sähköposti: kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen, puh , sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 112 HARJOITUSALUEEN ANTAMINEN SUSIRAJAN KANAKOIRAKERHO RY:N KÄYTTÖÖN Susirajan Kanakoirakerho ry:n puheenjohtaja Heino Pasi pyytää seurakunnalta harjoituslupaa Rauhalan metsästysalueen (108:45) pohjoispuolelle välille Hattuvaarantie Pudasjärvi Ruunaantie. Harjoituksissa ei käytetä aseita. Susirajan Kanakoirakerho ry (rek.nro: ) on mannermaisia ja englantilaisia kanakoiria harrastavien yhdistys Lieksassa. Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä noin 20 ja koiria 13. Kerho järjestää, edistää ja kehittää kanakoirien rodunomaista koulutus, harrastus ja kilpailutoimintaa, riistanhoito ja luonnonsuojelutoimintaa, sekä muuta kanakoiriin ja eränkäyntiin liittyvää harrastustoimintaa. Kerhon jäsenet harrastavat metsästystä omissa metsästysseuroissaan, mutta yhteistä metsäharjoitusaluetta kerholla ei ole ollut käytössä. Muutamilta lieksalaisilta maanviljelijöiltä on saatu käyttöön peltoalueita ja kenttäkoulutukselle on saatu lupa Lieksan katsastusasemalle. Yhdistys toimii hyvien metsästystapojen mukaisesti häiritsemättä muita metsässä liikkujia ja noudattamalla metsästyslakeja. Alueella liikkuessaan yhdistyksen jäsenet voivat seurata esim. alueella tapahtuvaa metsästystä. Metsäkanalinnut ovat olleet rauhoitettuja seurakunnan metsästysalueilla usean vuoden ajan. Talousjohtaja: antaa yhdistykselle luvan harjoittaa kanakoiria Rauhalan tilalla RN:o 108:45 oheisen kartan osoittamalla alueella Kontiovaarantien pohjoispuolella Ulkkajoen ja Nälämönsahin alueella. Rauhoitetut Tikkuusuo ja Purassuo sekä Ulkkakangas ja Puraskangas eivät kuulu toiminta alueeseen. Lupa on voimassa alkaen yhden vuoden ja lupamaksu on 50,00. Muista ehdoista sovitaan käyttöoikeussopimuksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 113 MÄÄRÄALAN MYYMINEN TÖRMÄLÄN TILASTA RN:O 5:59 (VIEKIN PAPPILAN TONTTI) Liite 2 Lieksan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä noin 1,8 ha:n kokoisen määräalan Lieksan kaupungin Viekijärven kylässä sijaitsevasta tilasta Törmälä RN:o 5:59 Heikki Luukkaselle euron kauppahinnasta. Kauppa koskee Viekissä sijaitsevaa Viekijokeen rajoittuvaa rakennuspaikkaa. Seurakunnan asiasta hankkiman selvityksen perusteella kauppahintaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen. Kirkkohallituksen virastokollegio on (pykälä 280) vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Sovelletut lainkohdat: kirkkolain 14 luvun 4 :n 1 momentti ja 24 luvun 2 :n 1 momentti. Virastokollegion päätös oikaisuvaatimusohjeineen on ollut nähtävänä Lieksan seurakunnan ilmoitustaululla Talousjohtaja: hyväksyy oheisena liitteenä olevan kauppakirjan ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätöksen. Kirkkoherra Hannu Juntunen ja talousjohtaja Kari Mustonen allekirjoittavat kauppakirjan seurakunnan puolesta. Jommankumman estyneenä ollessa toisena allekirjoittajana toimii toimistosihteeri Salme Kärkkäinen. Toimeenpano: Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kauppakirjan allekirjoittaminen Heikki Luukkanen Kirkkoherra Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 114 VIEKIJÄRVEN SIUNAUSKAPPELIN JA NURMIJÄRVEN KIRKON VUOSIKORJAUKSET VUONNA 2007 Rak.ins. Heikki Koistinen on yhdessä käyttäjien kanssa laatinut Viekijärven siunauskappelin ja Nurmijärven kirkon vuosikorjaussuunnitelmat. Kuluvan vuoden talousarviossa on :n suuruinen, Turusen rahaston rahoittama, määräraha Viekijärven kappelin korjaamista varten. Investointiohjelmassa on :n määrärahavaraus Lieksan kirkkoa ja Nurmijärven kirkkoa varten. Viekin siunauskappeli korjausohjelma: takapihan ulko oven luiskan korotus kynnystasoon takapihan tuulikaapin sisäovien alapintaan asennettava laahuskumit katafalkkikorokkeen poistaminen ja alueen pinnoittaminen salin lattian tasoon eteisaulan lattiapinnoitteen uusiminen keraamisella laatalla tai hitsatulla matolla ulko ovien kunnostus seinäjuurien kosteusvauriokorjaukset ja sisäpuolen maalipintojen maalaus ulkopuolen perusmuurin salaojitus ja maanpinnan muotoilu Nurmijärven kirkon korjausohjelma: peltikaton räystäsvuodan poisto jalkakouruineen kattopontin uusiminen räystään osalta ja uusi kattopeltikaista kattotuoliparrujen kunnon tarkastaminen ja tarvittaessa uusiminen räystäiden osalla ulkopuoliset räystäskourut syöksytorvineen Rakennustöiden epämääräisyyden vuoksi työt suoritetaan laskutyönä ja rakennuttajapalveluista huolehtii rak.ins. Heikki Koistinen. Kaivutyöt suoritetaan omana työnä ja rakennusteknisistä töistä huolehtii HR Rakennus Lieksasta. Hankkeet käynnistetään ja toteutetaan työvoimatilanteen ja määrärahojen puitteissa. Korjaustarpeen laajuus selviää vasta, kun rakenteita puretaan. Talousjohtaja: hyväksyy hankkeiden käynnistämisen suorana hankintana ja niiden toteuttamisen laaditun korjausohjelman periaatteiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Asiasta keskusteltiin. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 115 KIRKKOHERROJEN JA TALOUSPÄÄLLIKÖIDEN NEUVOTTELU NILSIÄSSÄ Kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden neuvottelu pidetään piispa Wille Riekkisen johdolla Nilsiän Tahkovuoressa ja Aholansaaressa. Ohjelmassa on mm. seuraavia aiheita: Sovitus ja sovinto kirkon sanoman ytimessä * piispa Munib Younan, Jordanian evl kirkko, LML Seurakuntien yhteistyöja PARAS hanke kirkkoherra Pekka Huokuna, Mikkelin maasrk Seurakunnan hallintoon liittyviä näkökohtia *lakimiesasessori Tuija Alatalo Seurakuntatyönjohtamisen ongelmakohtia * työsuojelutarkastaja Päivi Hyvärinen Koulutussuunnittelu seurakunnissa * hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen Ajankohtaiset asiat ja kirkkoherrojen toivomuksesta esille olettavat asiat Päätösrukous Paavon pirtissä, piispa Wille Riekkinen Osallistumismaksu 1 00 /henkilö sisältäen ohjelmaan merkityt tarjoilut ja laivakuljetukset. Tuomiokapituli laskuttaa osallistujia jälkikäteen. Majoitus Sokos hotelli Tahkovuoressa 48,50/2 hh, 84 /1hh. Neuvottelu kuuluu kirkkoherrojen, talouspäälliköiden ja talousjohtajien virkatehtäviin. Ilmoittautumiset viimeistään kolme viikkoa ennen neuvottelua tuomiokapituliin. Tiedoksi: Lisätietoja Kirkkoherra: Virkamatka hyväksytään kirkkoherran ja talousjohtajan vuoden 2007 matkaohjelmaan. Aiheutuvat kustannukset korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Hannu Juntunen Kari Mustonen Kirkkoherranvirasto Taloustoimisto kirkkoherra Hannu Juntunen

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 116 KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJAN MÄÄRÄÄMINEN VIRKA JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN SO VELTAMISEEN LIITTYVIIN PAIKALLISNEUVOTTELUIHIN Kirkon palkkausmääräysten uudistaminen toteutetaan alkavalla sopimuskaudella myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla. Talousjohtaja käy virka ja työehtosopimukseen liittyvät paikallisneuvottelut yhdessä kirkkoneuvoston määräämän edustajan kanssa (kirkkoneuvoston ohjesääntö 12 :n kohta 4). Talousjohtaja: määrää edustajan virka ja työehtosopimukseen liittyviin paikallisneuvotteluihin toimikaudeksi Keskusteltiin uudesta palkkausjärjestelmästä. Paikallisneuvotteluihin määrättiin Seppo Pulkkinen. Tiedoksi: Seppo Pulkkinen Hannu Juntunen Kari Mustonen Taloustoimisto Merja Nuutinen Tarmo Turunen Salme Kärkkäinen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 117 VUOSILOMASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN Liite 3 Tuomiokapituli hyväksyy kirkkoherran vuosilomasuunnitelman, kirkkoherra hyväksyy papiston vuosilomasuunnitelman. hyväksyy muiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden vuosilomasuunnitelman. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden ehdotukset on sovitettu työaloittain seurakunnan vuosilomasuunnitelmaksi. Menettely ei poikkea aikaisemmista vuosista. Lomien ajankohtien muuttamisesta ja suunnitelmassa vahvistumattomien lomien antamisesta päättävät oman henkilöstönsä osalta kirkkoherra ja talousjohtaja. Vuosilomasuunnitelma julkaistaan sisäisenä tiedotteena intranetsivuilla. Lomasuunnitelmaa päivittää kanslisti Meeri Mikkonen. Lomavuorojen järjestelyssä noudatetaan aikaisemmin omaksuttua käytäntöä. Talousjohtaja: vahvistaa toimivaltansa mukaisesti vuoden 2007 vuosilomasuunnitelman ja kirjaa suunnitelman muilta osin tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Pyykkö ei osallistunut asian käsittelyyn. Tiedoksi: Lisätietoja: Meeri Mikkonen Salme Kärkkäinen Kirkkoherranvirasto Ilmoitustaulu talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kirkkoherra Hannu Juntunen

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 118 VIEKIN HAUTAUSMAAN KUULUTETULLA ALUEELLA OLEVIEN HOITAMATTOMIEN HAUTOJEN TOTEAMINEN Osalla Viekin hautausmaata on meneillään kuulutusmenettely oleellisesti hoitamatta jätettyjen hautojen kuntoon saattamiseksi. Omaisia on kehotettu vuoden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta laittamaan haudat kuntoon uhalla, että hautaoikeus voidaan julistaa menetetyksi. Määräaika kuluu umpeen n asettama toimikunta määritteli kesällä 2006 haudat, joille hoitokehotus annettiin. Kun määräaika on kulunut umpeen, hoitamattomien hautojen luettelosta on poistettava ne haudat, jotka on kunnostettu ja joita on ryhdytty hoitamaan. Jos kirkkoneuvosto katsoo, että luottamushenkilöiden paikallista asiantuntemusta on tarpeen käyttää haudanhoidon arvioinnissa, tarkoitusta varten on nimettävä toimikunta. Muussa tapauksessa valmistelu voidaan jättää seurakuntapuutarhurin tehtäväksi. suorittaa Viekin hautausmaalla hautausmaakatselmuksen , jolloin käsitellään mm. hoitamattomien hautojen hautaoikeuden lakkauttamista. Tiedoksi: Talousjohtaja: asettaa toimikunnan tai antaa asian valmistelun seurakuntapuutarhurin tehtäväksi mennessä. Todettiin, että vuonna 1939 pappilan väentupa ja siellä olleet hautaasiakirjat ovat palaneet. Keskustelun jälkeen hoitamattomien hautojen arviointia varten asetettiin toimikunta, johon nimettiin Ahti Kiiskinen, Seppo Pyykkö ja Kaarina Turunen. Seurakuntapuutarhuri Leo Sutinen toimii toimikunnan koollekutsujana ja asiantuntijana. Arviointikatselmus suoritetaan välisenä aikana ennen kirkkoneuvoston seuraavaa kokousta. Ahti Kiiskinen Seppo Pyykkö Kaarina Turunen Leo Sutinen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 119 PALVELUTYÖN JOHTAJA SEPPO APAJALAHDEN TYÖAJAN LYHENTÄMINEN Palvelutyön johtaja Seppo Apajalahti on omasta pyynnöstään tehnyt lyhennettyä työaikaa alkaen. Apajalahti pyytää kirkkoneuvostolle osoittamassa kirjeessään, että työaikaa lyhennetään edelleen välisenä aikana: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvostolle Anon kunnioittaen saada tehdä lyhennettyä työaikaa ajalla Viikoittainen työaikana seuraa virastotyöaikaa ja on sen mukaisesti 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Anon sen lyhentämistä 33 tuntiin eli 91 prosenttiin normaalista työajasta. Olen ollut näin lyhennetyllä työajalla alkaen. Vapautuvan ajan käytän työyhteisöjen kehittämistoimintaan Kuopion hiippakunnan alueella. Tiedoksi: Lisätietoja Kirkkoherra: hyväksyy palvelutyön johtaja Seppo Apajalahden oma aloitteisen osa aikaistamisen väliseksi ajaksi siten, että Apajalahden viikkotyöaikaa lyhennetään 33 tuntiin ja että hänen palkkaansa alennetaan vastaavassa suhteessa siten, että hänelle maksetaan 91 % täyttä työaikaa edellyttävästä palkasta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Seppo Apajalahti Salme Kärkkäinen kirkkoherra Hannu Juntunen

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 120 EERO KORTELAISEN MAANVUORASOPIMUKSEN UUDISTAMINEN Liite 4 Lieksan seurakunta on vuokrannut alkaen T:mi Erä Eero/Eero Kortelaiselle n m2:n suuruisen määräalan Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan metsätalousmaaksi kaavoitetulta alueelta Kontiovaarasta Uuronlammen rannalta. Kortelainen on rakentanut alueelle kaksi kuvauskorsua ja käyttää aluetta kaupallisessa matkailutoiminnassa eläinten tarkkailuun. Alueella pidetään myös houkutinta (haaskaa), joka on poistettava ja hävitettävä terveysvalvonnan ohjeiden mukaisesti vuosittain viimeistään ja jonka saa viedä maastoon vuosittain aikaisintaan, kun karhunmetsästys lisälupineen on julistettu virallisesti päättyneeksi. Sopimus päättyi Vuosivuokra on ollut 500,00. Hinnaston mukainen vuosivuokran tavoitehinta on 4 % tontin kauppahinnasta. Tälle kaupallisessa käytössä olevalle asemakaavasta poikkeavalle alueelle ei ole määritelty kauppahintaa, koska sitä ei ole ollut tarkoitus myydä. Eero Kortelainen pyytää seurakuntaa jatkamaan vuokrasopimus oheisella kirjeellä: Lieksan seurakunta, kirkkoneuvosto Mönninkatu 13, LIEKSA Lieksa Pyydän Lieksan Seurakunnalta päättyvän vuokrasopimuksen uusimista (jatkamista) Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Pappilan tilan RN: 107: 101 Erä Eero Tmi: Eero Kortelaiselle, Lieksan Seurakunnalta vuokraaman määräalan vuokrasopimuksen uusimisen ja samalla toiminnan jatkon turvaamisen. Koska olen vuosien aikana tehnyt markkinointi työtä maailmalla näyttäisi työ pikkuhiljaa tuottaa hedelmää. Tuon samalla esille noin 2 kertaa 3 metriä jalaksilla olevan ammattilaiskojun joka sijaitsee aivan varsinaisen kuvauskämpän tuntumassa mutta ammattikuvaajille edullisemmassa paikassa koju oli rakennettu kokeeksi ja pois siirrettäväksi mutta näyttäisi siltä että se olisi varsin tarpeellinen alkuperäisen kuvauskämpän liian suuren ylhäältä alaspäin tapahtuvan kuvauksen kuvakulman takia. Alun perinhän oli tarkoitus kuvauskämppä upottaa maan sisään eli olisi saatu tällä laskettua kuvauskulmaa ammattilaisille edulliseksi, mutta erillaisten sattumien vuoksi päätettiin kämppä rakentaa nykyiseen korkeuteen, eli kämppä on vähemmän ammattilaisille ja katselioille sopivassa korkeudessa nykyisellä paikallaan. Pyydä myös anteeksi sopimuksen näin myöhäistä esille ottoa. Erä Eero Eero Kortelainen

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) Talousjohtaja: päättää vuokrata määräalan (n m2) uudelleen T:mi Erä Eero/ Eero Kortelaiselle väliseksi ajaksi ja määrää lisärakentamisen ja kaupallisen käytön huomioon ottaen vuosivuokraksi 750,00. Muut ehdot sovitaan vuokrasopimuksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin. Aimo Saarelainen poistui kokouksesta klo Toimeenpano: Sopimuksen allekirjoittaminen Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 121 SUVIRANNAN LUOVUTTAMINEN LIEKSAN 4H YHDISTYKSEN KÄYTTÖÖN KESÄN AJAKSI MAANANTAISIN Lieksan 4H yhdistys r.y. pyytää oheisella anomuksella Suvirantaa käyttöönsä kesän ajaksi maanantaisin. Lapsityönohjaaja Riitta Mälkösen ilmoituksen mukaan seurakunnan kasvatustyö ei ole lähdössä mukaan tähän hankkeeseen. Ohjaaja Anne Karhunen on ollut seurakunnan lapsityössä harjoittelijana 6 viikkoa päättyneellä toimintakaudella. Hinnaston mukaan Suvirannan päiväkäytöstä (klo 8 22) veloitetaan ulkopuolisilta 60,00 /ryhmä. Seurakunnan nuorisotyö/mauri Leinonen on varannut Suvirannan käyttöönsä koko kesäksi tiistaiksi ja keskiviikoksi. Lieksan 4H yhdistys r.y. ANOMUS Rantalantie Lieksa lieksan.4h Lieksan seurakunta Mönninkatu Lieksa ANOMUS SUVIRANNAN KÄYTTÖÖN Lieksan 4H yhdistys on mukana Ekoteko hankkeessa. Hankkeeseen liittyen käynnistämme kesän aikana Lieksassa lasten luontokerhotoiminnan. Aloitamme kerhon kesäkuussa Jamalissa ja toivomme voivan tarjota luontokerhoja myös keskustan alueen lapsille. Sopiva kerhopaikka olisi Suviranta jossa on lähellä metsää retkien tekemiseen sekä turvallinen piha alue leikkeihin. Keskustan alueen luontokerhoja pidettäisiin maanantaisin kello Tänä aikana meillä olisi kaksi eri ryhmää niin että 5 7 vuotiaiden ryhmä kokoontuisi kello ja 8 10 vuotiaiden ryhmä kello Kerhotoiminta alkaisi maanantaina. Lasten luontokerhot ovat osallistujille maksuttomia. Kerhojen ohjaajana toimii hankkeen työntekijä Anne Karjunen. Kerhoterveisin Anne Karjunen Lieksan 4H yhdistys Tiedoksi: Kirkkoherra: myöntää käyttöluvan ja määrää käyttömaksuksi 30,00 /käyttökerta. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lieksan 4H yhdistys ry/anne Karjunen Taloustoimisto, Kirkkoherranvirasto Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen,

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (26) 122 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTTI KIRJANPIDOSTA 1 4/2007 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2006 TA 2007 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Toimintakate päätehtävittäin Yleishallinto Toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Seurakuntatyö Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,8 Hautaustoimi Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,4 Kiinteistötoimi Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,4 Päätehtävät yhteensä Toimintatuotot ,5 Toimintakulut ,8 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ ,3 KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2006 TA 2007 Toteutuma Poikkeama Käyttö % Tuotot ja kulut lajeittain Toimintatuotot Korvaukset ,9 Myyntituotot Maksutuotot ,1 Vuokratuotot ,8 Metsätalouden tuotot ,1 Kolehdit ja keräystuotot ,8 Tuet ja avustukset ,4 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä ,5 Toimintakulut Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,7 Vuokrat ,7 Aineet ja tavarat ,1 Annetut avustukset ,6 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut yhteensä ,8 TOIMINTAKATE ,3

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (28) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (28) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (28) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Hara Martti ( ) ( ) Heikura Anni ( ) ( ) Ilvonen

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 /

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 / PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6/2017 KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.10.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Punkaharjun seurakuntatalo KOKOUKSEN OSALLISTUJAT Jäsenet Läsnä (Varajäsenet)

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2017 1/9. Kirkkoneuvosto

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2017 1/9. Kirkkoneuvosto Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2017 1/9 Kirkkoneuvosto 26.01.2017 Aika 26.01.2017 klo 19:00-19:15 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 Kokousaika: Ti 30.5.2017 klo 19.00, tai välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä Kokouspaikka: Lopen kirkon seurakuntasali,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto

Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/ Kirkkovaltuusto Kangasalan seurakunta ESITYSLISTA 1/2013 1 KUTSU Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Suoraman seurakuntakeskuksessa 22.1.2013 klo 19. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: liite

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 18.50 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen Pentti

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2016. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2016 Ensimmäisen pykälän numero: 17 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.4.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.30. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/ KOKOUSKUTSU Kokousaika maanantaina 14.11.2016 klo 13.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. ( 28) Kokouksen avaus 2. ( 29) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2016 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 25.5.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Yläneen seurakuntatalo SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 21.2.2017 klo 18 18.17 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kirkkoneuvosto /7. MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 1/7 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2014 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Mäki Kaija Lindholm Minna Isotalo Timo MUUT Tarja Ihamäki, talouspäällikkö,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 2/28.4.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 28.4.2011 klo 9.00 11.10 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2015 1 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.1.2015 AIKA torstaina 29.1.2015 klo 16.30-17.20 PAIKKA Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot