Johdanto. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdanto. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 PISTOSOPAS Lapsipotilaiden vanhemmille/hoitajille (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0.8 ml asfotaasialfa Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tämä materiaali on tarkistettu viimeksi maaliskuu 2020.

2 Johdanto Sisällysluettelo Tämä pistosopas on tarkoitettu lapsipotilaiden vanhemmille ja hoitajille, kun potilaalla on lapsuusiässä ilmennyt hypofosfatasia, hän hyötyisi pitkäaikaisesta entsyymikorvaushoidosta ja hänelle on määrätty Strensiq -valmistetta. Oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet ja selkeät kuvat siitä, miten vauvan/lapsen pistoskohta valitaan, lääke pistetään ja pistoksen tiedot kirjataan. Tämä opas on tarkoitettu täydentämään lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen antamaa opastusta. Ota yhteys lastasi hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen, jos sinulla on kysyttävää. Tärkeää tietoa 4 Varoitukset 5 Mitä Strensiq on? 6 Miten vauvan/lapsen Strensiq -hoito aloitetaan? 6 Mitä Strensiq -annosta käytetään? 6 Miten Strensiq annetaan? 7 Strensiq -valmisteen pistäminen 8 Strensiq -valmisteen säilytys ja ottaminen mukaan matkalle 14 Paikalliset yhteystiedot 15

3 Tärkeää tietoa Älä anna Strensiq -pistosta vauvalle/lapselle ennen kuin olet saanut asianmukaisen opastuksen terveydenhuollon ammattilaiselta. Tarkista Strensiq -valmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä ennen kuin aloitat. ÄLÄ käytä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Käytä aina uutta injektiopulloa ja tarkista huolellisesti, että neste on kirkasta, väritöntä tai hieman kellertävää, eikä sisällä hiukkasia. Jos epäilet, että injektiopullossa oleva neste on pilaantunutta, ÄLÄ käytä sitä. Käytä toista injektiopulloa ja kysy neuvoa lastasi hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiselta. Käytä aina lapsesi lääkärin määräämää annosta (ilmoitetaan milligrammoina). Injektiopullot on tarkoitettu kertakäyttöön, eikä niitä saa lävistää neulalla kuin kerran. Käytetyt injektiopullot on hävitettävä lääkkeen pistämisen jälkeen. Ruiskut ja neulat on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön, ja niitä on käsiteltävä varoen. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta ja hävitä ne turvallisesti terävälle jätteelle tarkoitettuun säiliöön. Neuloja ja ruiskuja ei saa panna tavallisen kotitalousjätteen sekaan. Säilytä Strensiq -injektiopulloja jääkaapissa 2 8 C:n lämpötilassa. ÄLÄ laita Strensiq -valmistetta pakastelokeroon tai sen lähelle, äläkä koskaan pistä Strensiq -valmistetta, jos tiedät tai epäilet sen jäätyneen. Säilytä lapsesi Strensiq -injektiopullot alkuperäispakkauksessa. Lääke on herkkä valolle. Varoitukset ja varotoimet Joillakin asfotaasialfaa saaneilla potilailla on esiintynyt lääkärinhoitoa vaativia, anafylaksiaa muistuttavia hengenvaarallisia allergisia reaktioita. Anafylaksiaa muistuttavia oireita ovat olleet hengitysvaikeudet, tukehtumisen tunne, pahoinvointi, turvotus silmien ympärillä ja/tai huimaus. Reaktiot ovat ilmenneet joidenkin minuuttien kuluessa asfotaasialfan pistämisestä, ja niitä voi esiintyä potilailla, jotka ovat ottaneet asfotaasialfaa jo jonkin aikaa (esim. yli vuoden ajan). Jos vauvalla/lapsella ilmenee mitä tahansa näistä oireista, lopeta Strensiq -hoito ja hakeudu välittömästi lääkärinhoitoon. Jos vauva/lapsi saa anafylaktisen reaktion tai sitä muistuttavia oireita, lapsesi lääkäri keskustelee kanssasi jatkotoimenpiteistä ja mahdollisesta Strensiq -hoidon uudelleen aloittamisesta lääkärin valvonnassa. Noudata aina lapsesi lääkärin antamia ohjeita. Rasvakyhmyjä tai rasvakudoksen vähentymistä ihon pinnalla (paikallista pistoskohdan lipodystrofiaa) on raportoitu Strensiq - valmistetta käyttävillä potilailla usean kuukauden jälkeen. Lue pistosten antoa koskevat suositukset huolellisesti kohdasta Miten Strensiq annetaan?. Lipodystrofian riskin pienentämiseksi on tärkeää vaihdella pistoskohtaa seuraavien paikkojen välillä: pakarat, vatsan alue, reidet ja olkavarret (hartialihakset). Jos vauvalle/lapselle annetaan Strensiq -hoitoa, hänelle saattaa ilmaantua pistoskohdan reaktio (esim. kipua, kyhmy, ihottumaa, värimuutoksia) lääkkeen pistämisen aikana tai sen jälkeisinä tunteina. Jos pistoskohdan reaktio on voimakas, kerro siitä heti lapsesi lääkärille. Lisätietoa Strensiq -valmisteesta on saatavissa Strensiq - pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta. 4 5

4 Mitä Strensiq on? Miten Strensiq annetaan? Strensiq on pitkäkestoiseen entsyymikorvaushoitoon tarkoitettu lääke potilaille, joilla on lapsuusiässä ilmennyt hypofosfatasia. Lääke annetaan ihon alle. Miten vauvan/lapsen Strensiq -hoito aloitetaan? Strensiq -hoidon määrää vauvan/lapsen lääkäri. Lastasi hoitava terveydenhuollon ammattilainen kertoo sinulle koulutusmateriaaleista, joita on saatavilla hoidon tueksi. Tästä pistosoppaasta ja saatavilla olevista kuvitetuista ohjeista voi olla lisäapua, kun opettelet antamaan pistoksen vauvalle/lapselle. Kuvitettuja ohjeita pääsee tarkastelemaan skannaamalla pakkausselosteessa olevan QR-koodin. Strensiq -valmistetta annetaan joko kolme tai kuusi kertaa viikossa pistoksena ihonalaiseen rasvakudokseen. Tätä kutsutaan ihonalaiskudokseksi, ja se sijaitsee aivan lihaskudoksen päällä. Vauvoilla ja lapsilla tietyt alueet soveltuvat ihonalaisen pistoksen antoon, ja ne näkyvät alla olevassa kuvassa. Nämä ovat yleensä alueita, joissa ihonalainen rasvakerros on runsas. Reidet ja vatsan alue ovat yleensä sopivimmat kohdat vauvoilla ja lapsilla. Kun pistoksia annetaan säännöllisesti, pistoskohtaa on vaihdeltava, koska se saattaa vähentää kipua ja ärsytystä. Vauvan/lapsen kasvaessa myös muut alueet, kuten olkavarret ja pakarat, saattavat olla soveltuvia alueita. Keskustele lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa vauvalle/lapselle sopivimmista pistoskohdista. Mitä Strensiq -annosta käytetään? Kun vauvalle/lapselle on määrätty Strensiq -valmistetta, sinun on pistettävä lääkettä tietyn kokoinen annos (ilmoitetaan milligrammoina), jonka lapsesi lääkäri on määrännyt. olkavarret (hartialihakset) Pistettävä annos perustuu vauvan/lapsen painoon. Lapsesi lääkäri laskee sopivan annoksen, joka on yhteensä 6 mg Strensiq -valmistetta painokiloa kohden joka viikko ihonalaisena pistoksena. Lapsesi voi saada joko 1 mg/ kg Strensiq -valmistetta pistoksena kuusi kertaa viikossa tai 2 mg/kg Strensiq -valmistetta pistoksena kolme kertaa viikossa, lapsesi lääkärin suosituksesta riippuen. vatsa reidet pakarat Jos vauva/lapsi painaa esimerkiksi 6 kg, hän saa 6 mg kuusi kertaa viikossa tai 12 mg kolme kertaa viikossa. Lääkkeen määrä pistosta kohden ei saa olla suurempi kuin 1 ml. Jos annokseen tarvitaan enemmän kuin 1 ml, useita pistoksia voidaan antaa peräjälkeen. Muista, että tämä opas on tarkoitettu lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen antaman opastuksen tueksi. 6 7

5 Strensiq -valmisteen pistäminen Strensiq -valmisteen pistäminen Ennen kuin aloitat, ota injektiopullo(t) jääkaapista minuuttia ennen pistämistä, jotta neste ehtii lämmetä huoneenlämpöiseksi (noin C). Älä lämmitä Strensiq -valmistetta millään muulla tavalla (esimerkiksi mikroaaltouunissa tai kuumassa vedessä). Kun injektiopullo on otettu jääkaapista, Strensiq -valmiste on käytettävä korkeintaan 3 tunnin kuluessa. Lisätietoa Strensiq -valmisteen säilytyksestä on sivulla 14. Muista, että injektiopullot on tarkoitettu kertakäyttöön, eikä niitä saa lävistää neulalla kuin kerran. Käytetyt injektiopullot on hävitettävä lääkkeen pistämisen jälkeen. Vaihe 1: Strensiq -annoksen valmistelu 1 1. Käytä aina uutta injektiopulloa ja tarkista huolellisesti, että neste on kirkasta, väritöntä tai hieman kellertävää, eikä sisällä hiukkasia. Poista suojakorkki (näkyy kuvassa punaisena) injektiopullosta, jolloin steriili kumitulppa tulee näkyviin. Pese kätesi huolellisesti vedellä ja saippualla. Aseta kaikki tarvikkeet puhtaalle alustalle turvalliseen paikkaan. Tarvitset seuraavat tarvikkeet: lapsellesi tarkoitettu (tarkoitetut) injektionestettä sisältävä(t) injektiopullo(t) lapsellesi tarkoitettu (tarkoitetut) ruisku(t) yksi suurempi injektioneula (esim. 25 G) yksi pienempi injektioneula (esim. 27 G tai 29 G, joka soveltuu pituudeltaan ihon alle annettaviin pistoksiin) desinfiointipyyhkeitä (tarvittaessa) sideharsoa tai pumpulia terävän jätteen säiliö* laastari tai liimasidos (tarvittaessa) pistospäiväkirja (tai muu muistiinpanoväline) Valitse pistoskohta (ks. kuva sivulla 7) ja valmistele kohta lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen neuvojen mukaisesti. * Lastasi hoitava terveydenhuollon ammattilainen neuvoo, miten saat terävän jätteen säiliön ja miten tarvikkeet hävitetään Aseta suurempi injektioneula (esim. 25 G) suojakorkki kiinnitettynä tyhjän ruiskun päähän, paina alaspäin ja kierrä myötäpäivään, kunnes neula on tiukasti kiinni ruiskussa. Poista neulan muovinen suojakorkki ja laita se terävän jätteen säiliöön. Varo satuttamasta itseäsi neulalla. Vedä ruiskuun lapsesi annosta vastaava määrä ilmaa vetämällä mäntää. Vaihe 2: Strensiq -liuoksen vetäminen injektiopullosta 1 1. Pidä kiinni ruiskusta ja injektiopullosta ja työnnä neula steriilin kumitulpan läpi injektiopulloon. Työnnä ruiskussa oleva ilma injektiopulloon työntämällä mäntä kokonaan sisään. 8 9

6 Strensiq -valmisteen pistäminen Strensiq -valmisteen pistäminen Käännä injektiopullo ja ruisku ylösalaisin. Kun neula on liuoksessa, vedä oikea annos ruiskuun vetämällä mäntää. 3. Ennen neulan poistamista injektiopullosta, tarkista ruisku ilmakuplien varalta. Vaihe 3: Pistämiseen käytettävän neulan kiinnittäminen ruiskuun 1. Poista neula injektiopullosta ja kiinnitä suojakorkki takaisin neulaan lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaan Irrota suurempi injektioneula, joka on suojattu uudelleen korkilla, painamalla alaspäin ja kiertämällä vastapäivään. Hävitä neula suojakorkkeineen laittamalla se terävän jätteen säiliöön. 4 Jos ruiskussa näkyy kuplia, pidä ruiskua neula ylöspäin ja koputa ruiskun säiliötä kevyesti, kunnes kuplat kohoavat ruiskun yläosaan. 4. Kun kaikki kuplat ovat ruiskun yläosassa, työnnä kuplat ruiskusta takaisin injektiopulloon työntämällä mäntää varovasti. Ilmakuplien poistamisen jälkeen tarkista ruiskussa oleva lääkeannos varmistaaksesi, että olet vetänyt ruiskuun oikean määrän lääkettä. Saatat tarvita useampia injektiopulloja oikeaan annokseen tarvittavan täyden määrän vetämiseksi ruiskuun Aseta pienempi injektioneula (esim. 27 G tai 29 G) suojakorkki kiinnitettynä täytetyn ruiskun päähän, paina alaspäin ja kierrä myötäpäivään, kunnes neula on tiukasti kiinni ruiskussa. Irrota neulan korkki vetämällä suoraan ja laita se terävän jätteen säiliöön. 4. Pidä ruiskua neula ylöspäin ja poista mahdolliset ilmakuplat koputtamalla sormella ruiskun säiliötä. Ilmakuplien poistamisen jälkeen tarkista silmämääräisesti, että ruiskun sisältämä annos on oikea. Nyt olet valmis pistämään oikean annoksen

7 Strensiq -valmisteen pistäminen Strensiq -valmisteen pistäminen Vaihe 4: Strensiq -valmisteen pistäminen Valitse vauvalle/lapselle sopivin pistoskohta (reidet, vatsa, olkavarret (hartialihakset), pakarat). Katso ohjeet kohdasta Miten Strensiq annetaan? sivulla Pitele vauvaa/lasta tukevasti paikallaan mukavassa asennossa. Lastasi hoitava terveydenhuollon ammattilainen neuvoo eri pistoskohtia koskevat parhaat asennot vauvalle/ lapselle Jatka ihosta kiinnipitämistä ja pistä lääke työntämällä ruiskun mäntä hitaasti ja tasaisesti kokonaan sisään. Poista neula, vapauta ihopoimu, laita ruisku terävän jätteen säiliöön ja laita pumpulituppo tai sideharso varovasti pistoskohdan päälle muutamaksi sekunniksi. Tämä auttaa sulkemaan kudoksessa olevan pistoskohdan ja estämään mahdollisen vuodon. Älä hiero pistoskohtaa pistoksen jälkeen Nipistä valitun pistoskohdan (tässä tapauksessa vauvan/lapsen reisi) ihoa kevyesti peukalolla ja etusormella Hävitä ruisku, käytetty injektiopullo ja neula terävän jätteen säiliöön. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja neuvoo, miten saat terävän jätteen säiliön Pidä ruiskusta kiinni kuten kynästä tai tikasta, työnnä neula koholla olevaan ihoon siten, että pistokulma on º ihon pintaan nähden. Pikkulapsille, joilla on vähän rasvaa ihon alla tai ohut iho, saattaa 45 asteen kulma olla parempi. 6. Jos lapsellesi määrätyn annoksen antamiseen tarvitaan toinen pistos, ota toinen Strensiq -injektiopullo ja toista kaikki edellä kuvatut vaiheet. Injektiopullot on tarkoitettu kertakäyttöön, eikä niitä saa lävistää neulalla kuin kerran. Peitä pistoskohta tarvittaessa pienellä laastarilla tai liimasidoksella

8 Strensiq -valmisteen pistäminen 7 7. Kirjaa kaikki pistostiedot muistiin lapsesi pistospäiväkirjaan tai muulla tavalla. Seuraavat tiedot on suositeltavaa kirjata muistiin: pistoskohta pistetty annos kaikki pistosreaktiot Jos sinulla on kysyttävää pistosreaktioista tai vauvan/lapsen lääkkeen valmistelusta tai antamisesta, keskustele asiasta lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Strensiq -valmisteen säilytys ja ottaminen mukaan matkalle Lapsesi Strensiq -injektiopullojen säilytys Säilytä lapsesi Strensiq -injektiopulloja jääkaapissa 2 8 C:n lämpötilassa. ÄLÄ laita Strensiq -valmistetta pakastelokeroon tai sen lähelle, äläkä koskaan pistä Strensiq -valmistetta, jos tiedät tai epäilet sen jäätyneen. Säilytä lapsesi Strensiq alkuperäispakkauksessa. Lääke on herkkä valolle. Ennen kuin aloitat, tarkista Strensiq -injektionesteen viimeinen käyttöpäivämäärä, joka on mainittu injektiopullon etiketissä. ÄLÄ käytä lääkettä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Strensiq -injektiopullojen mukaan ottaminen matkalle Laske, montako injektiopulloa lapsesi tarvitsee matkalla. Ota mukaan muutama ylimääräinen injektiopullo siltä varalta, että olette matkalla odotettua pidempään. Muista ottaa mukaan terävän jätteen säiliö ja muutama ylimääräinen ruisku. On suositeltavaa kuljettaa lapsen tarvikkeet käsimatkatavaroissa. Varmista, että määränpäässä on jääkaappi, jota voit käyttää. 14 On suositeltavaa, että mukaan otettavat lapsen injektiopullot säilytetään kylmälaukussa matkalla. Laukussa olevien kylmäpatruunoiden avulla lapsesi injektiopullot pysyvät oikeassa lämpötilassa. Säilytä kylmäpatruunoita pakastimessa, jotta ne ovat valmiina matkoja varten. Varmista, että jäätyneet kylmäpatruunat eivät ole suorassa kosketuksessa lapsesi lääkkeisiin. Lentomatkustaminen On suositeltavaa kuljettaa lapsen lääkkeet ja tarvikkeet käsimatkatavaroissa. On suositeltavaa ottaa mukaan vauvan/lapsen lääkärin laatima kirje, jossa on selitetty, että vauva/lapsi tarvitsee lääkkeitä matkustaessaan. Tarkista lentoyhtiöstä tai lentokentiltä, joiden kautta matkustat, liittyykö pistettävien lääkkeiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden mukanapitoon matkalla mitään erityismääräyksiä. Jos sinulla on matkustamiseen liittyviä kysymyksiä, keskustele niistä lastasi hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Paikalliset yhteystiedot Alexion-yhtiön tarjoama potilaiden hoidonohjauspalvelu. Lisätietoa on saatavissa osoitteesta: Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset vauvalla/lapsella haittavaikutuksia, kerro niistä lapsesi lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä oppaassa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL FIMEA 15

9 INJEKTIONSGUIDE för föräldrar/vårdare till spädbarn (asfotase alfa) 40 mg/ml, injektionsvätska, lösning 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml, injektionsvätska, lösning 80 mg/0.8 ml asfotas alfa Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning PAR/STR/FI/1/2020 Detta material reviderades senast mars 2020.

10 Inledning Innehåll Denna vägledning är avsedd för föräldrar och vårdare av spädbarn med hypofosfatasi som debuterat i barndomen, som behöver långtidsbehandling med enzymersättning och har ordinerats Strensiq. Här finns detaljerade anvisningar med tydliga illustrationer som visar hur man väljer injektionsställe, ger injektionen till barnet och gör noteringar om injektionen. Denna vägledning är avsedd som stöddokument till den träning som sker under översyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta hälso- och sjukvårdspersonalen om du har frågor. Viktig information 20 Varningar 21 Vad är Strensiq? 22 Hur börjar jag med Strensiq till mitt barn? 22 Hur stor dos Strensiq ska jag ge? 22 Hur ger jag Strensiq? 23 Så här injicerar du Strensiq 24 Förvara och resa med Strensiq 30 Lokala kontakter 31 00

11 Viktig information Injicera inte Strensiq till ditt barn förrän du har fått ordentlig utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Kontrollera utgångsdatum för Strensiq innan du börjar. Använd INTE läkemedlet om utgångsdatum har överskridits. Använd alltid en ny injektionsflaska och undersök vätskan noga- den ska vara klar, färglös eller svagt gul och får inte innehålla partiklar. Om du misstänker att vätskan i injektionsflaskan har förorenats ska du INTE använda den. Ta en ny flaska och kontakta hälso- och sjukvårdspersonalen för råd. Ge alltid exakt den dos (i milligram) som läkaren har ordinerat. Injektionsflaskorna är avsedda för engångsbruk och får bara punkteras en gång. Använda flaskor måste kastas efter injektionen. Sprutor och nålar är avsedda för engångsbruk och ska hanteras försiktigt. Förvara dem utom räckhåll för barn och kasta dem i en särskild behållare för vassa föremål. Nålar och sprutor får inte kastas bland vanligt hushållsavfall. Strensiq injektionsflaskor ska förvaras i kylskåp i 2 C till 8 C. Strensiq får INTE placeras i eller nära frysfacket. Injicera aldrig Strensiq om du vet eller misstänker att det har varit fryst. Strensiq ska förvaras i originalförpackningen eftersom det är ljuskänsligt. Detaljerad information om Strensiq finns i bipacksedeln som medföljer i Strensiq -förpackningen. Varningar och försiktighet En del patienter som har fått asfotas alfa har fått livshotande allergiska reaktioner liknande anafylaktiska reaktioner, som har krävt medicinsk behandling. Patienter som fått anafylaxiliknande symtom har fått svårt att andas, kvävningskänsla, illamående, svullnad runt ögonen och/eller yrsel. Reaktionerna inträffade inom några minuter efter injektionen med asfotas alfa och kan förekomma hos patienter som fått asfotas alfa i mer än ett år. Om ditt barn får något av dessa symtom ska du omedelbart sluta ge Strensiq och uppsöka sjukvård. Om ditt barn får en anafylaktisk reaktion eller en reaktion med liknande symtom, kommer barnets läkare att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas och om det är möjligt att börja med Strensiq igen under medicinsk övervakning. Följ alltid de instruktioner du får av läkaren. Fettknutor eller minskad mängd fettvävnad under huden (lokaliserad lipodystrofi) har rapporterats vid injektionsstället efter flera månader hos patienter som använder Strensiq. Läs noga igenom avsnittet Hur ger jag Strensiq? för injektionsrekommendationer. Det är viktigt att växla mellan följande injektionsställen för att minska risken för lipodystrofi: skinkorna, magen, låren eller överarmarnas utsida. Om ditt barn behandlas med Strensiq kan det få en reaktion vid injektionsstället (t.ex. smärta, knuta, utslag, missfärgning) under injektionen eller de närmaste timmarna efter injektionen. Om barnet får svåra reaktioner vid injektionsstället ska du omedelbart tala med läkaren

12 Vad är Strensiq? Hur ger jag Strensiq? Strensiq är ett läkemedel som används som en långtidsbehandling med enzymersättning till patienter med hypofosfatasi som debuterat i barndomen. Det ges subkutant, dvs. under huden. Hur börjar jag med Strensiq till mitt barn? Strensiq måste ordineras av barnläkare. Hälso- och sjukvårdspersonalen visar dig vilket utbildningsmaterial som finns som kan hjälpa dig med behandlingen. Denna vägledning, tillsammans med de animerade instruktionerna, kan vara till hjälp när du lär dig att ge ditt barn en injektion. Animerade instruktioner hittar du genom att skanna in den QR-kod som finns på bipacksedeln. Hur stor dos Strensiq ska jag ge? Strensiq ges antingen tre eller sex gånger i veckan som subkutan injektion i fettvävnaden strax under huden. Detta är det så kallade subkutana skiktet och ligger precis ovanför musklerna. Det finns några speciella områden på kroppen som är lämpliga för att ge subkutana injektioner till barn, se bilden nedan. Rent allmänt är detta områden med en rejäl mängd fett under huden. Låren och magen brukar vara de bästa ställena på barn. Vid regelbundna injektioner ska du variera injektionsställe mellan olika delar av kroppen för att minska eventuell smärta och irritation. Efterhand som barnet växer kan andra områden bli lämpligare, t.ex. armarna och skinkorna. Diskutera med hälso- och sjukvårdspersonalen vilka ställen som är bäst för ditt barn. När ditt barn ordinerats Strensiq måste du ge läkemedlet i exakt den dos (i milligram) som barnets läkare ordinerat. Dosen baseras på barnets kroppsvikt. Läkaren beräknar rätt dos, vilket är totalt 6 mg Strensiq per kilo kroppsvikt varje vecka, givet som subkutan injektion. Barnet kan få antingen en injektion på 1 mg/kg Strensiq sex gånger i veckan, eller en injektion på 2 mg/kg Strensiq tre gånger i veckan. Detta beslutar läkaren. magen Armarna (överarmens utsida) skinkorna Ett exempel: om barnet väger 6 kg ska hen få 6 mg sex gånger i veckan eller 12 mg tre gånger i veckan. låren Den maximala volymen per injektion får inte överskrida 1 ml. Om barnet ordinerats mer än 1 ml kan flera injektioner ges efter varandra. Kom ihåg att denna vägledning är avsedd som stöddokument till den träning som sker under översyn av hälso- och sjukvårdspersonal

13 Så här injicerar du Strensiq Så här injicerar du Strensiq Ta ut injektionsflaskorna ur kylskåpet 15 till 30 minuter innan injektionen ska ges så att vätskan får anta rumstemperatur (cirka 23 C till 27 C). Värm inte upp Strensiq på något annat sätt (t.ex. i mikrovågsugn eller varmvatten). När Strensiq tagits ut ur kylskåpet ska det användas inom 3 timmar. Mer information om förvaring av Strensiq finns på sidan 14. Kom ihåg att injektionsflaskorna är avsedda för engångsbruk och bara får punkteras en gång. Använda flaskor måste kastas efter injektionen. Tvätta händerna noga med tvål och vatten. Placera allt du behöver på en ren yta där de står säkert. Du behöver: Injektionsflaska/-flaskor Spruta/sprutor En större injektionsnål för att dra upp läkemedel (t.ex. 25 G). En mindre injektionsnål (t.ex. 27 eller 29 G) med lämplig längd för subkutan injektion) Sprittorkar (eventuellt) Kompress eller bomull Behållare för vassa föremål* Plåster eller självhäftande bandage (om det behövs) Injektionsdagbok (eller annat anteckningsmaterial) Välj injektionsställe (se bilden på sidan 7) och förbered detta enligt anvisningarna från hälso- och sjukvårdspersonalen. * Hälso- och sjukvårdspersonalen informerar om hur du får tag i en behållare för vassa föremål och hur de ska kastas. Steg 1: Gör i ordning Strensiq -dosen Använd alltid en ny injektionsflaska och undersök vätskan noga - den ska vara klar, färglös eller svagt gul och får inte innehålla partiklar. Ta av skyddslocket (rött på bilden) från injektionsflaskan. Därunder finns det sterila gummimembranet. 2. Sätt fast en större injektionsnål (t.ex. 25 G) på den tomma sprutan, låt skyddshättan sitta kvar på nålen. Tryck och vrid fast nålen i medurs riktning på sprutan tills den sitter säkert. Ta av skyddshättan från nålen på sprutan och kasta den i behållaren för vassa föremål. Var försiktig så att du inte skadar dig på nålen. Dra ut kolven så att den mängd luft dras in i sprutan som motsvarar barnets dos. Steg 2: Dra upp Strensiq -lösning ur injektionsflaskan 1 1. Fatta tag i sprutan och injektionsflaskan och stick ner nålen genom det sterila gummimembranet och in i flaskan. Tryck in kolven helt så att all luft töms ut i injektionsflaskan

14 Så här injicerar du Strensiq Så här injicerar du Strensiq 2 2. Vänd injektionsflaskan och sprutan upp och ned. Nålen ska befinna sig i vätskan. Dra ut kolven tills du har rätt dos i sprutan. Steg 3: Sätt fast injektionsnålen på sprutan 1. Dra ut nålen ur injektionsflaskan och sätt tillbaka skyddshättan på nålen så som hälso- och sjukvårdspersonalen har visat dig Ta bort den stora injektionsnålen med skyddshättan på genom att trycka in den och vrida moturs. Kasta den sedan i behållaren för vassa föremål Kontrollera att det inte finns några luftbubblor i sprutan innan du drar ut nålen ur injektionsflaskan. 4 Om det finns bubblor i sprutan ska sprutan hållas med nålen pekande uppåt, knacka sedan försiktigt på sprutans sida så att bubblorna flyter upp till ytan. 4. När alla bubblorna befinner sig överst i sprutan trycker du försiktigt in kolven så att bubblorna trycks ut ur sprutan och tillbaka in i flaskan. När bubblorna har avlägsnats, kontrollera dosen läkemedel i sprutan och att du har dragit upp rätt mängd vätska. Du kan behöva använda flera injektionsflaskor för att dra upp den mängd som behövs för rätt dos Sätt fast en smalare injektionsnål (t.ex. 27 eller 29 G) på den fyllda sprutan. Låt skyddshättan sitta kvar på nålen, tryck fast den och vrid medurs tills nålen sitter säkert på sprutan. Dra skyddshättan rakt av från nålen och kasta den i behållaren för vassa föremål. 4. Håll sprutan med nålen pekande uppåt och knacka på sprutan med ett finger för att avlägsna eventuella luftbubblor. När bubblorna har avlägsnats, kontrollera läkemedelsdosen i sprutan så att du säkert har dragit upp rätt mängd vätska. Du är nu redo att injicera korrekt dos

15 Så här injicerar du Strensiq Så här injicerar du Strensiq Steg 4: Injicera Strensiq Läs avsnittet Hur ger jag Strensiq? på sidan 7 för att bestämma vilket injektionsställe som är bäst för ditt barn (lår, mage, överarmens utsida, skinkorna) Håll barnet i en stadig men bekväm position. Hälso- och sjukvårdspersonalen visar dig vilken position som är den bästa för det injektionsställe du tänker använda Håll kvar greppet om huden och tryck in sprutkolven långsamt och stadigt, hela vägen in, för att injicera läkemedlet. Dra ut nålen, släpp hudvecket, lägg sprutan i behållaren för vassa föremål och tryck försiktigt med en bomullstuss eller kompress över injektionsstället i några sekunder. Detta bidrar till att försluta den punkterade vävnaden och förhindra läckage. Gnid inte på injektionsstället efter injektionen Nyp försiktigt ihop huden på det valda injektionsstället (i detta fall barnets lår) mellan tummen och pekfingret Kasta sprutan, den använda injektionsflaskan och nålen i behållaren för vassa föremål. Läkaren, apotekspersonalen eller sjuksköterskan informerar dig om hur du får tag i en sådan behållare Håll sprutan som en penna eller en pil och för in nålen i den upphöjda huden så att nålen har en vinkel mot hudytan på mellan 45 och 90 grader. Till små barn som har lite fett under huden eller tunn hud kan en vinkel på 45 grader vara bäst. 6. Om det behövs ytterligare en injektion för att barnet ska få hela den ordinerade dosen tar du fram en ny injektionsflaska med Strensiq och upprepar alla stegen ovan. Injektionsflaskorna är avsedda för engångsbruk och får bara punkteras en gång. Sätt ett litet plåster eller självhäftande bandage över injektionsstället om det behövs

16 Så här injicerar du Strensiq Skriv upp allt som gäller injektionen i injektionsdagboken eller på annan plats. Vi rekommenderar att du noterar: var du gav injektionen hur stor dos du injicerade eventuella injektionsreaktioner Om du undrar över något som gäller injektionsreaktioner, hur du gör i ordning eller injicerar läkemedlet till ditt barn, kan du fråga hälso- och sjukvårdspersonalen. Förvara och resa med Strensiq Förvara Strensiq injektionsflaskor Strensiq injektionsflaskor ska förvaras i kylskåp i 2 C till 8 C. Strensiq får INTE placeras i eller nära frysfacket. Injicera aldrig Strensiq om du vet eller misstänker att det har varit fryst. Strensiq ska förvaras i originalförpackningen eftersom det är ljuskänsligt. Kontrollera utgångsdatum för Strensiq innan du börjar (anges på etiketten på injektionsflaskan). Använd INTE läkemedlet om utgångsdatum har överskridits. Resa med Strensiq injektionsflaskor Räkna ut hur många injektionsflaskor ditt barn behöver under resan. Ta med några extra ifall du skulle vara borta längre än planerat. Kom ihåg att ta med behållaren för vassa föremål och några extra sprutor. Vi rekommenderar att du har allt detta i handbagaget. Kontrollera att det finns ett kylskåp som du kan använda på resmålet. Vi rekommenderar att du förvarar injektionsflaskorna i kylväska under resan. Kylväskan innehåller kylklampar som håller flaskorna vid rätt temperatur. Förvara kylklamparna i frysen så att de är klara när du ska ut och resa. Se till att kylklamparna inte kommer i direkt kontakt med läkemedlet. Flygresor Vi rekommenderar att du har läkemedlet och tillbehören i handbagaget. Det kan vara bra att ha med sig ett brev från barnets läkare som intygar att du måste ha med dig läkemedlet på resor. Kontrollera med flygbolaget, eller flygplatsen, om det finns några speciella regler för personer som medför läkemedel för injektion och tillbehören till detta. Om du undrar över något som gäller resor kan du rådgöra med hälsooch sjukvårdspersonalen som ansvarar för barnets behandling. Lokala kontakter Uppgifter lämnas som patientutbildning från Alexion. För ytterligare information, se: Rapportera biverkningar Om barnet får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. webbplats: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB FIMEA 31

17 00 PAR/STR/FI/1/2020

PISTOSOPAS. Lapsipotilaiden vanhemmille/hoitajille. injektioneste. 40 mg/ml injektioneste, liuos. 18 mg/0.45 ml 28 mg/0.

PISTOSOPAS. Lapsipotilaiden vanhemmille/hoitajille. injektioneste. 40 mg/ml injektioneste, liuos. 18 mg/0.45 ml 28 mg/0. PISTOSOPAS Lapsipotilaiden vanhemmille/hoitajille (asfotase (asfotaasialfa) alfa) injektioneste 40 mg/ml injektioneste, liuos 18 mg/0.45 ml 28 mg/0.7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0.8

Lisätiedot

OPAS KOTIPISTOSHOITOON

OPAS KOTIPISTOSHOITOON OPAS KOTIPISTOSHOITOON (asfotase alfa) 40 mg/ml injektioneste, liuos for injection 18 mg/0,45 ml 28 mg/0,7 ml 40 mg/1 ml 100 mg/ml injektioneste, liuos 80 mg/0,8 ml asfotaasialfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu

Lisätiedot

Bruksanvisning Käyttöohjeet Brugsanvisning INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING I FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETYSSÄ KYNÄSSÄ INJEKTIONS

Bruksanvisning Käyttöohjeet Brugsanvisning INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING I FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETYSSÄ KYNÄSSÄ INJEKTIONS Bruksanvisning Käyttöohjeet Brugsanvisning INJEKTIONSVÄTSKA, LÖSNING I FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA INJEKTIONESTE, LIUOS, ESITÄYTETYSSÄ KYNÄSSÄ INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING I FYLDT PEN 250 mikrogram/mikrogrammaa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä ruiskussa olevan ORENCIAannoksen

Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä ruiskussa olevan ORENCIAannoksen Ohjeet ORENCIA-pistoksen valmisteluun ja antoon ihon alle: Lue nämä ohjeet huolellisesti läpi, ja noudata ohjeita vaihe kerrallaan. Lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle, kuinka pistät esitäytetyssä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen

Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Suositellut annostukset aikuis- ja lapsipotilaille, katso sivut 2, 10 ja 11 Ilaris -injektionesteen valmistaminen ja injektion antaminen Ohje potilaalle ja terveydenhuollon ammattilaisille CAPS-hoitoon

Lisätiedot

a. asettaa sinulle määrätyn annoksen b. varmistaa koko pistoksen antamisen c. nähdä toisella kynällä pistettävän lisäannoksen.

a. asettaa sinulle määrätyn annoksen b. varmistaa koko pistoksen antamisen c. nähdä toisella kynällä pistettävän lisäannoksen. FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA 300 IE/0,5 ml Bruksanvisning Käyttöohjeet Brugervejledning FÖRFYLLD INJEKTIONSPENNA 300 IE/0,5 ml ESITÄYTETTY GONAL F-KYNÄ 300 IU/0,5 ml FYLDT PEN 300 IE/0,5 ml Sisällysluettelo

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Ennen käyttöä. Käytön jälkeen

Ennen käyttöä. Käytön jälkeen Tärkeät käyttöohjeet. Lue huolellisesti. KUINKA KÄYTETÄÄN ORENCIA-VALMISTETTA (abatasepti) ClickJect esitäytetty kynä 125 mg, injektioneste, liuos ihon alle Lue nämä ohjeet ennen kuin käytät ClickJect

Lisätiedot

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa

AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa AVONEX in (beeta-1a-interferoni) antaminen on entistäkin helpompaa Uusi BIO-SET-yhdistäjä Potilaille, jotka käyttävät AVONEX ia (beeta-1a-interferoni) BIO-SET is a Trademark of BIODOME beeta-1a-interferoni

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Oviderm 250 mg/g emulsiovoide. propyleeniglykoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Oviderm 250 mg/g emulsiovoide. propyleeniglykoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oviderm 250 mg/g emulsiovoide propyleeniglykoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos. injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA Fresenius Kabi injektioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos. natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos. natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääkevalmiste on saatavissa ilman

Lisätiedot

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys

FOKUS. grammatik. Konjunktiot ja sanajärjestys FOKUS grammatik Konjunktiot yhdistävät sanoja, lauseenosia ja lauseita. Konjunktiot jaetaan rinnastus- ja alistuskonjunktioihin. Jag och min kompis ska resa till Köpenhamn. Minä ja kaverini matkustamme

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. AJOVY 225 mg esitäytetty ruisku, liuos fremanetsumabi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. AJOVY 225 mg esitäytetty ruisku, liuos fremanetsumabi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle AJOVY 225 mg esitäytetty ruisku, liuos fremanetsumabi Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

CINRYZE -valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) valmistaminen ja itseannostelu Ohjeet potilaalle

CINRYZE -valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) valmistaminen ja itseannostelu Ohjeet potilaalle CINRYZE -valmisteen ([ihmisen] C1-inhibiittorin) valmistaminen ja itseannostelu Ohjeet potilaalle Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tämä ohje on tarkoitettu vain potilaille, joille on päätetty

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä (eksenatidi)

KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä (eksenatidi) KYNÄN KÄYTTÄJÄN OPAS Byetta 5 mikrogrammaa injektioneste, liuos, esitäytetyssä injektiokynässä (eksenatidi) KÄYTTÄJÄN OPPAAN SISÄLLYSLUETTELO Luku 1 MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ BYETTA-KYNÄSTÄSI Luku 2 UUDEN

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Strensiq 100 mg/ml injektioneste, liuos (80 mg/0,8 ml ) asfotaasi alfa

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle. Strensiq 100 mg/ml injektioneste, liuos (80 mg/0,8 ml ) asfotaasi alfa Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle Strensiq 100 mg/ml injektioneste, liuos (80 mg/0,8 ml ) asfotaasi alfa Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Gastrointestinum 100 mg kapselit natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle med-angin imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. B12-vitamiini ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. syanokobalamiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. B12-vitamiini ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. syanokobalamiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle B12-vitamiini ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen syanokobalamiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi

Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle. Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos. natriumkloridi Pakkauksseloste: Tietoa käyttäjälle Natr. chlorid. 9 mg/ml nenätipat, liuos natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Calmuril emulsiovoide karbamidi (urea) ja maitohappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Calmuril emulsiovoide karbamidi (urea) ja maitohappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Calmuril emulsiovoide karbamidi (urea) ja maitohappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Hengitysilma lääkintäkäyttöön

Hengitysilma lääkintäkäyttöön Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu Hengitysilma lääkintäkäyttöön Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA

KÄYTTÖOHJEET JA LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJA RIVSTOR-n (rivastigmiini) KÄYTTÖOJT J LÄÄKITYSPÄIVÄKIRJ Tämä tieto on tärkeää Rivastor-n turvallisen käytön varmistamiseksi. I Rivastor patch_educational material for patients_fi v01.1 05/2018 Käyttöohjeet

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle MYOCRISIN 40 mg/ml injektioneste, liuos MYOCRISIN 100 mg/ml injektioneste, liuos natriumaurotiomalaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg injektioneste, liuos. aviptadiili / fentolamiinimesilaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg injektioneste, liuos. aviptadiili / fentolamiinimesilaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Invicorp 25 mikrogrammaa/2 mg injektioneste, liuos aviptadiili / fentolamiinimesilaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Neulasta. solunsalpaajahoidon tukena. Potilasohje

Neulasta. solunsalpaajahoidon tukena. Potilasohje Neulasta solunsalpaajahoidon tukena Potilasohje Sisällysluettelo Solunsalpaajahoito 4 ja veren valkosolut Neutropenia 6 Neulasta 7 Pistosohje 8 Yleisiä kysymyksiä 12 2 3 Solunsalpaajahoito ja veren valkosolut

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Posirex Honey-Lemon 1,2 mg / 0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten natriumglyserofosfaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten natriumglyserofosfaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten natriumglyserofosfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Glitinum kovat kapselit. Jauhettu reunuspäivänkakkara PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Glitinum kovat kapselit. Jauhettu reunuspäivänkakkara PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Glitinum kovat kapselit Jauhettu reunuspäivänkakkara PERINTEINEN KASVIROHDOSVALMISTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos. sinkokaiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos. sinkokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Orodrops 12 mg/ml korvatipat, liuos sinkokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ohje Nebido -injektion antamisesta Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Ohje Nebido -injektion antamisesta Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Ohje Nebido -injektion antamisesta Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Tässä esitteessä on tietoa Nebido -valmisteen käytöstä ja Nebido -injektioon liittyvistä mahdollisista vaikutuksista. Valmisteyhteenveto

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten meropeneemi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 20 mg/ml silmätipat, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide dekspantenoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal 40 mg/ml silmätipat, liuos kerta-annospipetissä natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti

Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE Glinor 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos Natriumkromoglikaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oculac 50 mg/ml silmätipat, liuos Povidoni K25 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten hivenaineet Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trombosol Forte emulsiovoide. hepariini, bentsyylinikotinaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Trombosol Forte emulsiovoide. hepariini, bentsyylinikotinaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trombosol Forte emulsiovoide hepariini, bentsyylinikotinaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos. Natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos. Natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos Natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttava aine: morfiini PAKKAUSSELOSTE Oramorph 2 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 6 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Oramorph 20 mg/ml oraaliliuos, kerta-annosampullissa Vaikuttava aine: morfiini Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät

Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Kirkkonummen kunnan kuntalaiskysely / Kyrkslätts kommuns kommuninvånarenkät Raportti ajalta 02.03.2017-30.06.2017. Vastauksia annettu yhteensä 580 kpl. Minkä ikäinen olet? / Hur gammal är du? Alle 18 /

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos. Hypromelloosi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos. Hypromelloosi PAKKAUSSELOSTE 1 Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Hyprosan 3.2 mg/ml -silmätipat, liuos Hypromelloosi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi

PAKKAUSSELOSTE. Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten. meropeneemi PAKKAUSSELOSTE Meropenem Hospira 500 mg ja 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten meropeneemi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen. natriumkloridi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Natriumklorid Abcur 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen natriumkloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote

IMOVAX POLIO Inaktivoitu poliorokote PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Mutaflor oraalisuspensio 10 8 CFU/ml Escherichia coli kanta Nissle 1917 vastaten 10 8 elinkykyistä solua (CFU) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat

Lisätiedot

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN

LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN Tärkeää tietoa lääkevalmisteen LIUOTTAMISEEN, ANNOSTELUUN JA ANTAMISEEN VELCADE (bortetsomibi) 3,5 mg injektiopullo ihon alaiseen tai laskimon sisäiseen käyttöön OIKEA LIUOTTAMINEN, KUN VALMISTE ANNETAAN

Lisätiedot