Ohjelmakausi Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjelmakausi 2015-2020. Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke"

Transkriptio

1 Ohjelmakausi Kaakkois-Suomen Tuki-info hanke

2 Tukialueuudistus ja tukioikeudet Suorat peltoalaperusteiset tuet Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijän määritelmä Luonnonhaittakorvaus Lohkojen korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus Ympäristösitoumus Ympäristösopimukset Luonnonmukaisen tuotannon sitoumukset Kansalliset peltoalaperusteiset tuet Eläintuet Neuvo 2020 Sähköinen tukihaku

3 Tukialueuudistus ja tukioikeudet

4 Tukialueuudistus

5 Tukialueuudistus Kaksi tukialuetta AB-alue C-alue Vanha tukialue B-C1 B-alue osaksi AB-aluetta C1-alue osaksi C-aluetta Tukioikeuksien uudelleenkohdistaminen tehdään vuonna 2015 Tämän jälkeen tukioikeuksia voi käyttää ainoastaan alueella, jolle ne on kohdistettu

6 Tukioikeudet Käyttö tarkastetaan tilanteen mukaan Erikokoisia ja -arvoisia tukioikeuksia (1 ha - 0,01 ha) Lueteltu 103A lomakkeella (Vipu-palvelusta) Käyttämättömät tukioikeudet mitätöidään Siirrot vain aktiiviviljelijöiden kesken Mitätöinti halvimmista alkaen Koskee sekä omistus että vuokrattuja oikeuksia niiden suhteessa

7 Tukioikeudet Myy, lahjoita tai vuokraa ylimääräiset aktiiviviljelijälle, jolla on enemmän peltoa kuin tukioikeuksia Voi lahjoittaa myös kansalliseen varantoon 103A lomakkeelle vapaamuotoisesti lisätietoja kohtaan ilmoitus palautuksesta kansalliseen varantoon. Lomakkeen palautus ELY-keskukseen

8 Tukioikeudet Lisäosat Maito- ja sonnipalkkion sekä tärkkelysperunan lisäosat lakkautetaan 2016 Timotein lisäosa lakkautetaan 2017 Sokerijuurikkaan lisäosa lakkautetaan 2019

9 Suorat peltoalaperusteiset tuet

10 Suorat tuet, jakautuminen Perustuki 48,8% Viherryttämistuki 30% Nuoren viljelijän tuki 1% Tuotantosidonnaiset tuet 20% Peltokasvipalkkio, lypsylehmäpalkkio, nautapalkkio, lammas- ja vuohipalkkio Kansallinen varanto 0,2%

11 Perustuki Tukikelpoinen ala Kaikki maatalousmaa eli pelto, pysyvä nurmi/pysyvä laidun sekä pysyvät kasvit Lohkoille perustukiominaisuus A = pelto B = pysyvä laidun/pysyvä nurmi C = muu käyttö Tukitasoarvio AB-alueella 118 /ha, C-alueella 102 /ha

12 Viherryttämistuki Vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvän nurmen säilyttäminen (Ekologisen alan vaatimus) Tukikelpoista alaa on pääsääntöisesti pelto ja pysyvä laidun Tukitasoarvio AB-alue 74 /ha, C-alue 66 /ha

13 Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen AB-alue Alle 10 ha tilat ha tilat Yli 30 ha tilat o o o Ei monipuolistamisvaatimusta Viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia, pääkasvin ala ei yli 75% peltoalasta Viljeltävä vähintään kolmea eri viljelykasvia, pääkasvin ala ei yli 75% ja kahden tärkeimmän viljelykasvin ala ei yli 95% peltoalasta

14 Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen C-alue Alle 10 ha tilat Ei monipuolistamisvaatimusta Yli 10 ha tilat Viljeltävä vähintään kahta eri kasvia, pääkasvin ala max. 75 % peltoalasta

15 Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen Viljelykasvit Viljelykasvien, ristikukkaisten kasvien, kurkkukasvien ja koisokasvien ryhmissä olevat kasvit ovat eri kasvia Syys- ja kevätvilja eri kasveja Kesanto lasketaan omaksi kasviksi heinä- ja muut nurmikasvit yksi kasvi Seoskasvustot: eri seokset eri kasveja Luettelo Mavin sivulla Viljelykasvien osuuden laskenta-ajankohta on > Oltava tarkastettavissa tällä välillä

16 Viherryttämistuki, viljelyn monipuolistaminen Poikkeukset Viljelyn monipuolistamisen vaatimusta ei sovelleta tilaan jos, Yli 75 % peltoalasta on kesantoa, heinä- tai muita nurmirehukasveja. Lisäksi muuhun käyttöön jäävä ala saa olla enintään 30 ha Yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja kesantoa, heinä- tai muita nurmikasveja. Lisäksi muuhun käyttöön jäävä ala saa olla enintään 30 ha Yli 50 % peltoalasta ei ole ollut viljelijän ilmoittamana edellisenä vuonna ja koko peltoalalla viljellään eri peltokasvia kuin edellisenä vuonna.

17 Viherryttämistuki, pysyvän nurmen säilyttäminen Pysyvä nurmi Pysyvät laitumet ja sellaiset nurmet, jotka eivät ole kuuluneet viljelykiertoon vähintään viiteen vuoteen Tukihakemuksessa nurmena v lähtien Pysyvän nurmen osuus koko maatalousmaasta ei saa vähentyä enempää kuin 5 % vuonna 2015 vahvistettavasta viiteosuudesta Osuus lasketaan vuosittain ilmoitettujen alojen perusteella Seuranta koko maan tasolla

18 Pysyvä nurmi Tarkastelu peruslohkotasolla 2015 Jatkossa kasvulohkokohtaisesti Jos toinen kasvulohko ollut 2010 tai jälkeen muuta kasvia, ei peruslohkolle tule pysyvän nurmen merkintää 2015 Ei luonnonhoitopellot, lähes kaikki muut nurmet kuuluvat pysyvien nurmien piiriin Suojavyöhyke ja luonnonhoitopeltonurmi katkaisee Vihantavilja ja kokoviljasäilörehu katkaisee

19 Viherryttämistuki, ekologinen ala Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, on siitä ilmoitettava vähintään 5% ekologiseksi alaksi Ekologiseksi alaksi käyvät kesanto, typpeä sitovat kasvit, maisemapiirteet ja lyhytkiertoiset energiapuualat Vaatimus koskee viljelijöitä, joiden tilan talouskeskus sijaitsee Uudenmaan, Varsinais-Suomen tai Ahvenanmaan maakunnissa

20 Viherryttämistuki, ekologinen ala Poikkeukset Ekologisen alan vaatimus ei koske tilaa, jos Yli 75 % peltoalasta on heinä- tai muiden nurmirehukasvien tuotannossa, kesannolla, palkokasvien viljelyssä. Lisäksi muuhun käyttöön jäävä peltoala saa olla enintään 30 ha Yli 75 % tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea ja muita nurmikasveja. Lisäksi muuhun käyttöön jäävä peltoala saa olla enintään 30 ha

21 Nuoren viljelijän tuki Hakuvuonna enintään 40-vuotias perustukeen oikeutettu hakija Perustanut maatilan ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä Tukea maksetaan korkeintaan 5 vuotta maatilan perustamisesta Tilanpito on tullut aloittaa aikaisintaan vuonna 2010 Maksetaan enintään 90:lle tukioikeushehtaarille Tukitasoarvio n.50 /ha

22 Nuoren viljelijän tuki Aviopuolisot Molempien täytettävä ikävaatimus, mikäli maataloutta harjoitetaan yhdessä Maatalousyhtymä ja kuolinpesä Kaikkien osallisten on täytettävä ikävaatimus Osakeyhtiö Nuorella/nuorilla on oltava osake-enemmistö osakkeista ja osakkeiden tuotettava yli 50% yhtiön osakkeiden äänimäärästä

23 Nuoren viljelijän tuki Osuuskunta Yli puolet osuuskunnan jäsenistä on oltava nuoria Kommandiittiyhtiö Nuoria on oltava enemmistö yhtiön vastuunalaisista yhtiömiehistä Avoin yhtiö Kaikkien yhtiömiesten on oltava nuoria

24 Peltokasvipalkkio Valkuais- ja öljykasvi- sekä tärkkelysperunapalkkio yhdistyvät Uusina kasviryhminä ruis, sokerijuurikas sekä avomaanvihannekset Valkuais- ja öljykasveilta poistuu 10% pintaalavaatimus Tärkkelysperunasta poistuu vaatimus koulutuspäivistä, peltomaan laatutestin suorittamisesta ja lohkotietopankkiin liittymisestä

25 Peltokasvipalkkio Viljan ja valkuaiskasvin seos ei enää tukikelpoinen Vähäinen määrä voi olla tukikasvia Osittainen aluejako AB- alueella avomaanvihanneksille, tärkkelysperunalle, rukiille, sokerijuurikkaalle sekä valkuaiskasveille (sis.öljykasvit) C- alueella ei makseta avomaanvihanneksille

26 Peltokasvipalkkio Tukikelpoiset kasvit peltoherne härkäpapu lupiini kevät- ja syysrypsi sekä kevät- ja syysrapsi auringonkukka öljypellava öljyhamppu ruistankio ruis sokerijuurikas Tärkkelysperuna Avomaan vihannekset

27 Peltokasvipalkkio Alustavat tukitasot /ha AB-alue C-alue Valkuaiskasvit Ruis Sokerijuurikas Tärkkelysperuna Avomaanvihannekset 180

28 Aktiiviviljelijä

29 Aktiiviviljelijä tarkastelu tehdään joka vuosi tukihaun yhteydessä kansallisia tukia ja ympäristösopimuksia lukuun ottamatta viljelijöiden tulee täyttää aktiiviviljelijän ehto aloittavan viljelijän tulee täyttää aktiiviviljelijän ehto siitä hetkestä, kun hän on aloittanut maataloustoiminnan

30 Aktiiviviljelijä Kaikki ne viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia vuonna 2014 yhteensä enintään euroa, katsotaan aina aktiiviviljelijöiksi, riippumatta siitä mitä heidän muu toimintansa on. Vuonna 2014 suoria tukia olivat tilatuki, tärkkelysperunapalkkio, valkuais- ja öljykasvipalkkio sekä EU:n eläinpalkkiot.

31 Aktiiviviljelijä Kaikki ne viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia vuonna 2014 yli euroa, eivätkä hallinnoi lentoasemia, rautatieyhtiöitä, vesiyhtiöitä, kiinteistöyhtiöitä, pysyviä urheilukenttiä, ratsastusmaneesia tai vapaa-ajan alueita, ovat aktiiviviljelijöitä Ota yhteyttä kuntaan tai neuvojaan selvittääksesi tarkemmin oma tilanteesi

32 Luonnonhaittakorvaus

33 Luonnonhaittakorvaus Tavoitteet Edistää maanviljelysmaiseman säilymistä turvaamalla maataloustuotannon jatkumisen epäsuotuisassa ilmastossa Muutokset ohjelmakaudella Yksivuotinen toimenpide, viljelijämääritelmä yhtenäistyy suorien tukien kanssa. 5 ha minimialavaatimus Korvauskelpoisuuden laajennus: Pysyvät nurmet mukaan Sallittu kesannon ja LHP:n enimmäismäärä tiukentuu ed. kauteen verrattuna (25%). Degressiivisyys eli korvaustaso alenee 150 ha:n (-10 %) ja 300 ha:n (-20 %) jälkeen Kotieläintila kun vähintään 0,35 ey/ha Lasketaan kuluvan vuoden eläimet sekä pinta-ala

34 Luonnonhaittakorvaus Kesantorajoite esimerkki Tilan korvauskelpoinen ala 30,24ha Ohra 10ha, kaura 10ha, tilapäisesti viljelemätön 0,2ha, kasvimaa 0,04ha, kesanto 6ha, luonnonhoitopeltonurmi 4ha Muiden korvauskelpoisten kasvien ala 20ha -> lasketaan tilalle maksettava LHK: 20ha x 4/3 = 26,67ha Korvaustasot: AB-alue 217 /ha C-alue 242 /ha Kotieläinkorotus 60 /ha

35 Lohkojen korvauskelpoisuus

36 Lohkojen korvauskelpoisuus Lohkoille on määritelty korvauskelpoisuus Korvauskelpoinen = voidaan liittää ympäristö- ja luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksille, sekä maksaa LHK Vain LHK = voidaan maksaa ainoastaan luonnonhaittakorvausta (pysyvät laitumet) Ei korvauskelpoinen = ei voida liittää sitoumuksille

37 Lohkojen korvauskelpoisuus Pysyvä ominaisuus lohkolla Ominaisuus säilyy niin kauan kun lohko säilyy peltona Luonnonhaittakorvauksen, ympäristökorvauksen, luomun sekä kansallisten hehtaaritukien (C-alue) maksamisen edellytyksenä

38 Lohkojen korvauskelpoisuus Korvauskelpoinen ala 2015 Lohkot, jotka olivat tukikelpoisia LFA- tai ympäristötuessa v joilla oli LFA-, YMP- tai pohjoisten tukien tukikelpoisuus vuonna 2013 Tukikelpoisuutensa menettäneet lohkot Lohkot, jotka on ilmoitettu jonakin vuosista Jonolohkot Pysyvät laitumet v mukaan (vain LHK, pellolla ja pellon ulkopuolella) 20-vuotisten erityistukisopimusten alat, kun sopimus päättynyt

39 Lohkojen korvauskelpoisuus Harkinnanvarainen korvauskelpoisuus Tilusjärjestelylohkot Yli 65-vuotiaalta sitoutumattomalta viljelijältä siirtyvät lohkot Viljelemättömyyssitoumuksesta vapautuneet lohkot Korvauskelpoisuus haetaan lomakkeella 102 A kohdassa E tai sähköisesti peruslohkon lisätiedoissa ilmoittamalla hakuperuste

40 Lohkojen korvauskelpoisuus Korvauskelpoisuuden vaihtaminen Minimiala 0,50 ha Lohkot voidaan jakaa ennen vaihtoa Korvauskelpoinen ala ei saa kasvaa Vaihto saman tukialueen sisällä Haku lomakkeella 471

41 Sitoumukset/sopimukset Vanhat ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen sitoumukset päätetään hallinnon toimesta ja sen jälkeen alkaneet erityistukisopimukset päätetään Keväällä on haettava uusi ympäristösitoumus, luonnonmukaisen tuotannon sitoumus, ympäristösopimus Ympäristösitoumuksessa (myös luomu) minimiala 5ha/1ha, sopimuksissa omat rajat

42 Ympäristökorvaus

43 Ympäristökorvaukset ja perustason vaatimukset Ympäristösitoumus Geenipankkisäilytyksen toimenpiteet Alkuperäiskasvilajikkeiden ylläpito Alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Alkuperäisrotujen perimän säilytys - Lietelannan sijoittaminen peltoon - Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen - Valumavesien hallinta - Ympäristönhoitonurmet - Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys - Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla - Peltoluonnon monimuotoisuus - Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Tilakohtainen toimenpide > edellytys lohkokohtaisten toimenpiteiden valinnalle Ympäristökorvauksen vähimmäisvaatimukset (ei korvauksen perusteena) Perustaso (ei korvauksen perusteena): mm. Täydentävät ehdot (=lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset) ja maatalousmaan säilyttäminen

44 Kolmessa lohkokohtaisessa toimessa maantieteelliset kohdentamisalueet (ympäristönhoitonurmet, valumavesien hallinta ja peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys)

45 Ympäristökorvausjärjestelmän osat 1/2 Ympäristösitoumus Koko tilaa koskeva toimi: Ravinteiden tasapainoinen käyttö Lohkokohtaiset toimenpiteet: Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen Lietelannan sijoittaminen peltoon Valumavesien hallinta Ympäristönhoitonurmet Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Peltoluonnon monimuotoisuus Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu Pellon oltava korvauskelpoista ohjelmaperusteisissa korvauksissa Lohkokohtaisilla toimilla kiinteät toteutusehdot.

46 Ympäristökorvausjärjestelmän osat 2/2 Ympäristösopimus Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito Alkuperäisrotujen kasvattaminen Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot Vaativat erillisen suunnitelman ja ELY-keskuksen sopimuskäsittelyn. Ympäristösopimuksen tekeminen ei vaadi ympäristösitoumusta. Sopimuksista vain kurki-, hanhi-, ja joutsenpellot ovat peltomaalla

47 Ympäristökorvaukset Ravinteiden käytön rajat siirtyvät ympäristösitoumuksen vähimmäisvaatimukseksi. Erityistukisopimuksia siirtyy sitoumuksen lohkokohtaisiksi toimiksi ja ympäristösopimuksiksi Aiempaa kohdennetumpi. Korvaustaso muodostuu kuten aiemminkin perustason ylittävistä vaatimuksista.

48 Ympäristökorvaukset Ei jakoa kotieläin- ja kasvitiloihin Ei yläikärajaa Koulutuspäivävaatimus/nettitentti kaikille Vähimmäispinta-ala sitoumuksessa 5 hehtaaria / puutarhakasvien viljelyssä 1 hehtaari. Sopimuksissa sopimuskohtaiset minimialat. Sopimukset eivät vaadi ympäristösitoumuksen tekemistä Yhteinen korvauskelpoisuus ohjelmaperusteisissa tuissa Kaikki aiemmin alkaneet kesken olevat ympäristötuen sitoumukset päättyvät ilman takaisinperintää v. 2014, samoin useimmat sopimukset. Neuvontatoimenpide

49 Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54/200 /ha) Ympäristösitoumuksen koko tilaa koskeva toimi Korvattavat kustannukset: viljavuustutkimukset, viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelma, lohkokohtaiset muistiinpanot, 3 metriä leveät suojakaistat vesistöjen varsilla olevilla pelloilla, koulutuspäivä ja peltomaan laatutestin itsearviointi. Ympäristökorvausten vähimmäisvaatimuksia ovat Typen käyttörajoitukset lohkon multavuuden perusteella Fosforin käyttörajoitukset viljavuusluokan perusteella Ruiskun testaustodistus ja kasvinsuojeluaineiden käyttäjätutkinto

50 Lohkokohtaiset toimenpiteet

51 Lietelannan sijoittaminen peltoon (40 /ha) Lietelanta, virtsa, lietelannasta erotettu nestejae tai nestemäinen orgaaninen lannoitevalmiste on levitettävä sijoittavilla tai multaavilla laitteilla Vähintään 20 m3/ha/v Korvaus maksetaan levitysalalle syksyisen ilmoituksen perusteella

52 Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen (40 /ha) Pellolle levitetään ravinnepitoista orgaanista ainetta, jossa orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 20 % Aineet: lannoitevalmistelain mukaiset orgaaniset lannoitteet, maanparannusaineet tai kasvualustat, toiselta tilalta hyötykäyttöön hankittu kuivalanta tai lannasta erotettu kuivajae Omalta tilalta peräisin oleva lanta, turve, olki, niittojäte tai vastaavat aineet eivät korvauskelpoisia Levitettävä määrä vähintään 15 m 3 /ha/v Korvaus maksetaan levitysalalle syksyisen ilmoituksen perusteella

53 Valumavesien hallinta Sisältää säätösalaojituksen (70 /ha) hoitotoimenpiteet tai säätökastelun tai kuivatusvesien kierrätyksen (250 /ha) hoitotoimenpiteet Korvausta voidaan maksaa aiemman ympäristötukijärjestelmän mukaiselle, vastaavalle erityistukisopimusalalle lohkolle, johon on rakennettu soveltuva järjestelmä ja kyse on happamasta sulfaattimaasta tai eloperäisestä maasta maanäyte Lohko on happamien sulfaattimaiden erillisellä kohdentamisalueella

54 Ympäristönhoitonurmet 1/3 Suojavyöhykkeet: vesistöjen ja valtaojien varsilla, Natura pelloilla, pohjavesialueilla tai kosteikon rajalla oleville pelloille Kasvusto perustettava kolmen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana ja säilytettävä sitoumuskauden loppuun Monivuotinen, lannoittamaton, kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi Niitetään ja niittojäte korjataan pois joka vuosi, saa laiduntaa Korvaustaso kohdentamisalueella 500, muulla alueella 450

55 Ympäristönhoitonurmet 2/3 Monivuotiset ympäristönurmet: pohjavesialueella tai turvetai multamaalla koko maassa tai happamilla sulfaattimailla erillisellä kohdentamisalueella Vaatimus maanäytteestä Kasvusto perustettava kolmen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana eikä sitä saa uusia muokkaamalla, säilyttävä sitoumuskauden loppuun Saa käyttää lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita ja saa laiduntaa, kasvusto on korjattava joka vuosi Korvaustaso 50 /ha

56 Ympäristönhoitonurmet 3/3 Luonnonhoitopeltonurmet: vähintään kaksivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi tai monilajiseksi kehittynyt vanha nurmi Niitto joka toinen vuosi, saa korjata ja hyödyntää, saa laiduntaa Niitettävä joka vuosi, jos vaikea rikkakasvitilanne tai puiden kasvun estäminen. Enintään 20 % tilan korvauskelpoisesta alasta tämän toimen kohdentamisalueella, 5 % muulla alueella (Lisäksi luonnonhoitopeltonurmien ja monimuotoisuuspeltojen yhteismäärä kohdentamisalueella enintään 20%, muulla alueella 15%.) Korvaustaso kohdentamisalueella 120 /ha, muualla 100 /ha

57 Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys Tämän toimen kohdentamisalueella vaativampi toteutustapa ja korkeampi korvaustaso Korvauskelpoisesta alasta vähintään 20 % talviaikaan kasvipeitteistä joka vuosi Määrä voi vaihdella vuosittain: kohdentamisalueella 20(4 ), 40(18 ), 60(36 ) tai 80(54 ) % (muualla 20(4 ), 40(9 ) tai 60(11 ) %) Maksu perustuu syksyiseen ilmoitukseen 20 % voi olla kevennetysti muokattu, mutta kohdentamisalueella tämän prosentin ylittävien alojen on oltava aitoa kasvipeitettä (sänki tai kasvi) Rajauksia päällekkäisen maksamisen estämiseksi

58 Peltoluonnon monimuotoisuus 1/2 Kerääjäkasvit (100 /ha) - Kylvettävä mennessä - Kasvuston voi muokata aikaisintaan Kerääjäkasvien avulla ei voi perustaa monivuotista nurmea Viherlannoitusnurmet (54 /ha) Perustetaan nurmi- ja heinäkasvien siemenillä + vähintään 20 % typensitojakasvien siemeniä Saneerauskasvien viljely (300 /ha) Öljyretikka, valkosinappi, samettikukka tai näiden seos Saa muokata 2 kk päästä kylvöstä

59 Peltoluonnon monimuotoisuus 2/2 Monimuotoisuuspellot 300 /ha Riista-, maisema- tai niittykasvien siemenillä perustetut lohkot. Riista- ja maisemapellot uusittava vuosittain. Niittypellot säilytettävä kaksi kasvukautta, minkä jälkeen ilmoitettava muu kasvilaji tai perustettava uudestaan Niitto ei ole pakollista (puiden ja pensaiden kasvu estettävä, rikkakasvitapauksissa niitettävä), laiduntaminen ei ole sallittua Vuonna 2014 ilmoitetut LHP-niityt ilmoitettava luonnonhoitopeltonurmena ellei perusteta uutta niittykasvustoa Enintään 15 % korvauskelpoisesta alasta (Lisäksi luonnonhoitopeltonurmien ja monimuotoisuuspeltojen yhteismäärä kohdentamisalueella enintään 20%, muulla alueella 15%.)

60 Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla Yksivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava muovi, katepaperi tai muu orgaaninen materiaali Monivuotisten puutarhakasvien rivit: olki, hake, ruohosilppu, biohajoava muovi, muu orgaaninen materiaali, katepaperi, leikattava nurmikate Monivuotisten rivivälit: leikattava nurmikate tai muu orgaaninen kate Siemenperunalla rivit ja rivivälit katettava oljella Ei kuminalle Yksivuotisilla ja siemenperunalla 300 /ha Monivuotisilla 500 /ha

61 Puutarhakasvien vaihtoehtoineen kasvinsuojelu Tiettyjen biologisten tai mekaanisten torjuntamenetelmien käyttö Torjunnan onnistumisen seuranta Yksi torjuntatoimi/lohko, vähintään yksi lohko/vuosi Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutunut ei voi valita Ei kuminalle Menetelmän 1 korvaus 500 /ha Menetelmän 2 korvaus 350 /ha

62 Ympäristösopimukset 1/3 Ympäristösopimukset vastaavat aiemman ohjelmakauden erityistukisopimuksia, mutta korvauksen määrä on kiinteä /ha. ELY-keskuksen harkintamahdollisuutta ohjelman tavoitteita edistävien kohteiden hyväksymisessä on laajennettu. Sopimukset ovat ympäristösitoumuksesta erillisiä.

63 Ympäristösopimukset 2/3 Kosteikkojen hoito (450 /ha) Kosteikot, uomien luonnonmukaistaminen, tulva-alueet Viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset, vesioikeudelliset yhteisöt Yhdistyshakijoilta on poistettu toimintaryhmän lausuntovaatimus Vesiensuojeluun ja/tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, vaatimuksena maatalousvaikutteisuus Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (450/600 /ha) Sisältää perinnebiotoopit, luonnonlaitumet, reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet yms. Viljelijät ja rekisteröidyt yhdistykset Yhdistyshakijoilta on poistettu toimintaryhmän lausuntovaatimus

64 Ympäristösopimukset 3/3 Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (600 /ha) - Alueille, jossa lintujen massaesiintymistä johtuvia ongelmia viljelmille - Soveltuva kasvusto ja ruokinta - Vaatii ELY-keskuksen hyväksymän suunnitelman Alkuperäisrotujen kasvattaminen - Itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarja (530 /ey/v), suomenvuohet, suomen-, kainuunharmas- ja ahvenanmaanlampaat, suomenhevoset (300 /ey) ja maatiaiskanat (300 /tila/v) - Sopimuksen mukaisen eläinmäärän kasvattaminen ja lisääminen sopimuskauden ajan - Vähimmäiseläinmääriä nostettu

65 Luonnonmukainen tuotanto Kasvinviljely- ja kotieläinsitoumukset (160 /ha /ha) 5- vuotiset sitoumukset Minimiala 5ha, puutarhakasveilla 1ha Ympäristösitoumuksesta erillinen (voi tehdä myös ymp.sitoumuksen) Vähimmäisvaatimuksissa eroja lannoitusrajojen maksimeissa Kotieläintilan eläintiheysvaatimus 0,3ey/ha Hakemus toimitettava ELY-keskukseen

66 Kansalliset peltotuet

67 Kansalliset peltotuet Pinta-alavaatimus 5ha, puutarhakasvitilalla 1ha Alaikäraja 18v C-alueella: Pohjoinen hehtaarituki Yleinen hehtaarituki Nuorten viljelijöiden tuki Lisäksi myös etelässä maksettava sokerijuurikkaan kansallinen tuki

68 Neuvo järjestelmä

69 Neuvo 2020 Lista neuvojista löytyy (maaliskuussa 2015) Korvaus neuvonnasta maksetaan neuvojalle, viljelijän osuus ALV Max 3500 / tila / ohjelmakausi, max 1500 / tila / vuosi / neuvontahetki

70 Neuvo 2020 Täydentävät ehdot Viherryttämistuki Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen Luonnon monimuotoisuus Vesien ja maaperän suojelu Innovaatiot Ympäristökorvaus Maatalousmaan säilyttäminen Luomu Kasvinsuojelu ja integroitu torjunta Tuotantoeläinten hyvinvointi ja terveys Ympäristötehokkuuteen liittyvistä seikoista Uusiutuva energia

71 Neuvo 2020 Voit teettää myös Energiasuunnitelman Ympäristösuunnitelman Terveydenhuoltosuunnitelman Neuvontakäynnit räätälöidään tilan tarpeiden mukaisesti

Tuet vuonna Kumina-seminaari Mikko Kemppi

Tuet vuonna Kumina-seminaari Mikko Kemppi Tuet vuonna 2015 Kumina-seminaari 28.3.2015 Mikko Kemppi Sisältö 1. Täydentävät ehdot 2. Tukialueuudistus ja tukioikeudet 3. Suorat peltoalaperusteiset tuet 4. Luonnonhaittakorvaus 5. Lohkojen korvauskelpoisuus

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria

Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015. Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Eu-tukien muutoksia marjatiloille 2015 Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija ProAgria Korvauskelpoiset alat 2015 Lohkot, jotka tukikelpoisia v. 2014 Tukikelpoisuuden menettäneet lohkot (maksettu ymp.tuki

Lisätiedot

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK

Ympäristökorvaus Nitraattiasetus. 16.12.2014 Airi Kulmala MTK Ympäristökorvaus Nitraattiasetus Airi Kulmala MTK Huomio - Esitys perustuu tällä hetkellä käytössä oleviin luonnoksiin yms. - Yksityiskohdat annettavissa asetuksissa Muutokset mahdollisia Tärkeää osallistua

Lisätiedot

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä)

Mesikasviviljelmät ja tuet Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Mesikasviviljelmät ja tuet 20.3.2018 Ari Kallionpää Huittisten kaupunki/maaseutupalvelut (Huittinen-Punkalaidun-Säkylä) Aineisto koottu Mavin ympäristökorvauksen koulutusaineistosta sekä vuoden 2018 tukihakukouluksen

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET

LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET LOHKOKOHTAISET TOIMENPITEET Paimiosali 17.2.2016 Taina 1 17.2.2016 Lietelannan sijoittaminen peltoon: Lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpidettä voit toteuttaa sitoumukseen kuuluvalla lohkolla tai

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala

Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020. Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala Maatalouspolitiikan muutos kaudelle 2015-2020 Agrimarket Juha Lappalainen/Airi Kulmala EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet Päättyvä järjestelmä Tuleva järjestelmä 2015-2020 Tuotantosidonnaiset tuet (20-18%)

Lisätiedot

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015

Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Tukiuudistus2015 alkaen Huittinen 23.1.2015 Materiaali perustuu 21.10.2014 Mavin aineistoon Perustuki Tilatuesta perustukeen 2015 alkaen 2 tukialuetta AB ja C AB tasaosan arvo 113 e/ha (arvio) Pelto, pysyvä

Lisätiedot

LHK. Luonnonhaittakorvaus

LHK. Luonnonhaittakorvaus LHK Luonnonhaittakorvaus Lohkojen tukikelpoisuus -18 Tilatuessa lohko tukikelpoinen, kun viljelykunnossa 1.1.2018. Pitää olla kasvipeitteinen 1. ilmoitusvuonna. Luonnonhaittakorvaus, ympäristötuki ja luomutuki

Lisätiedot

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1

Tilatuki -Perustuki. Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki P Pethman Haikula Oy 1 Tilatuki -Perustuki Viherryttämistuki Nuoren viljelijän tuki Tuotanto sidonnainen Peltokasvituki 28.11.2014 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015 A-alue AB-alue B-C1

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Tilakohtaisia esimerkkejä

Tilakohtaisia esimerkkejä 02.04.2015 Tilakohtaisia esimerkkejä Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/ Mikä muuttuu 2015 -hanke Ympäristökorvausjärjestelmä Täydentävät ehdot, maatalousmaan

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos

Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Ympäristökorvaus 2015-2020 ohjelmaluonnos Juha Lappalainen 29.11.2013 Ohjelma on vasta luonnos Ohjelman lopullinen rahoitus, sisältö ja korvaustasot ovat vielä auki Valvontaan liittyviä asioita ei ole

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015

Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020. Tammikuu 2015 Uudistetut viljelijätuet Suomessa vuosina 2015-2020 Tammikuu 2015 1 Maatalouspolitiikan tavoitteista ja keinoista Kansallisen maatalouspolitiikan ydintehtävä: maatalous on kotimaisen elintarviketalouden

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta

Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Ajankohtaista maatalouspolitiikan rintamalta Suomen Siipikarjaliiton seminaari Minna-Mari Kaila 25.3.2015 Kevät 2015 tukijärjestelmät muuttuvat, ehdot lisääntyvät EU:n kokonaan rahoittamat suorat tuet

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

Ympäristökorvaukset 2015

Ympäristökorvaukset 2015 Ympäristökorvaukset 2015 Ei-tuotannolliset investoinnit Ympäristösitoumus 2015 Muutoksia aiempaan: yläikäraja poistuu ei kotieläintilan määritelmää lohkokohtaisten toimenpiteiden mukainen maksu erityistukisopimus-toimenpiteitä

Lisätiedot

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä

ANC eli luonnonhaittakorvaus yleistä ANC eli luonnonhaittakorvaus 2015 ja ympäristökorvaus 2015 komission käsittelyyn lähetetyssä maaseutuohjelmassa sekä kansallisen tukilain muutosesitys sekä tilatuki ja viherrys Suomen tiedonannon perusteella

Lisätiedot

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT

VALKUAIS- JA PALKOKASVIT VALKUAIS- JA PALKOKASVIT Uudistuneessa tukijärjestelmässä 13.3.2015 Sisältö Valkuaiskasvipalkkio Viherryttämisvaatimukset Palkokasvit eräissä ympäristökorvauksen toimenpiteissä Suorat tuet Nuorten tuki

Lisätiedot

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola

Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Luomuinfot Siikajoki, Jääli, Piippola Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija p. 0400 138733 anna-leena.vierimaa@proagria.fi ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Luomutuotantoon siirtymisen Tilakohtainen

Lisätiedot

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020

VILJELIJÄTUKI-INFO Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 VILJELIJÄTUKI-INFO 2019 Perustuki Viherryttäminen Peltokasvipalkkio Luonnonhaittakorvaus Ympäristökorvaus Täydentävät ehdot Muutokset 2020 Perustuki - Tukialueet pysyvät samoina, AB ja C - Tasaosan arvo

Lisätiedot

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille.

Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Ravinteiden tasapainoinen käyttö (54 ) on tilakohtainen toimenpide kaikille sitoutuneille. Edellyttää: Lohkokirjanpito, vuosittaiset viljely, ym. toimet lohkolla (esim. kalkitus,kylvöt, lann.sato) Viljavuustutkimus,

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 26.4.2016 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 22.3.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2016

Ympäristökorvaus 2016 Ympäristökorvaus 2016 Tampere 15.3.2016 Markku Kuoppa-aho Esityksen sisältö Ympäristökorvauksen muutokset Muutosten vaikutus Uudet paperiasiat ympäristökorvauksessa Ohjelmamuutokset Ohjelmamuutos hyväksytty

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien nurmien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan

Kaikki oikein mitä ilmoitat. MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Kaikki oikein mitä ilmoitat MTK Pohjois-Savo 1.6.2016 Jari Kajan Hakuprosessin top 7 Ympäristökorvaus Tukioikeuden hallinnointi Pysyvät nurmet Vipupalvelu Vipuneuvoja Lohkokohtainen kirjanpito Valvonta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 luonnos 7.1.2016 Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus

Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä. Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Ympäristökorvauksen sitoumuksen koulutuspäivä Eija Mutila, Satakunnan Ely-keskus Lannoituksen vähimmäisvaatimukset: Fosfori 325 kg/ha/5 vuotta ja puutarhataloudessa 560 kg/ha/5 vuotta Ennakointi (viljelykierto,

Lisätiedot

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK

LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK LFA LHK Ympäristötuki Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto EHT -EHK Peruslohkojen korvauskelpoisuus Kasvulohkojen piirtäminen Yhteiskäyttölohkot Muutoksia ja tarkennuksia tulee Tiedot perustuu valmistelun

Lisätiedot

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin.

Viherryttäminen. MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. Viherryttäminen MTK-Pirkanmaan tukikoulutus Kevät 2016 Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien

Lisätiedot

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella. Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Luomutilan vaihtoehtoja uudella tukikaudella Poimintoja Tukijärjestelmästä Ulla Turunen ProAgria Pohjois-Karjala Esityksen tiedot perustuvat tukien valmistelutilanteeseen marras-joulukuussa 2014 ja tiedot

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan

Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat. MTK Pohjois-Savo Jari Kajan Kaiken maailman kaistat ja muut tukihakuun liittyvät asiat MTK Pohjois-Savo 10.4.2017 Jari Kajan Haasteita / Kysymyksiä Budjetti on realismia olettaa, että määrärahat eivät ainakaan lisäänny Tukien tasaaminen

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku

Väliaikainen kansallinen tuki. Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti. Peltokasvipalkkio. Nuoren viljelijän tuki. Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki Perustuki Tukioikeuksien mitätöinti Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Sähköinen tukihaku Väliaikainen kansallinen tuki, ns. kriisituki velkaisille / investoineille

Lisätiedot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot

Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Peruslohkon korvauskelpoisuus Kasvulohkot Tiivistelmä tukihausta iltainfo IsoValkeinen 26.3.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Tukihallinto - ja valvontaryhmä Nykyinen tukikelpoinen ala määräytynyt pääosin

Lisätiedot

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttäminen. Viherryttämistuki Pysyvä nurmi. 1.4.2015 Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttäminen Viherryttämistuki Pysyvä nurmi Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämistuki Viherryttämisen vaatimukset Viljelyn monipuolistaminen Pysyvien laitumien säilyttäminen Ekologinen ala Vaatimus

Lisätiedot

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018

Esityksen sisältö Viherryttämistuki. Viherryttämistuen muutokset 2018 Viherryttämistuki Kevät 2018 Mirka Holmén Esityksen sisältö Viherryttämistuen muutokset 2018 Uudet kasvikoodit Viljelyn monipuolistamisvaatimuksen muutokset Ekologisen alan vaatimuksen muutokset 2 1 Uudet

Lisätiedot

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus

Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttäminen, luonnonhaittakorvaus, täydentävät ehdot ja nitraattiasetus Viherryttämistuki Uusi suora EU-tuki Vuosittain noin 157 milj. Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Tukitaso C-alueella n.

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020. Tilanne 18.3.2016 Jari Kajan MTK Pohjois-Savo

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020. Tilanne 18.3.2016 Jari Kajan MTK Pohjois-Savo Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020 Tilanne 18.3.2016 Jari Kajan MTK Pohjois-Savo Ohjelmakausi alkoi Tehtävät ovat vielä jokaiselle uusia - Perustuki (=tilatuki) 1. erä (80 %) - Viherryttämistuki

Lisätiedot

Kaksi erillistä opasta

Kaksi erillistä opasta Yleistä Sähköinen Hakuopas 2016 julkaistu www.mavi.fi sivulla Hakuoppaita ei paineta Yhteenveto maatilan tiedoista huhtikuun ½ välissä tiloille Liitteenä päätös ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaukset Sini Wallenius Maa- ja metsätalousministeriö 29.10.2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015)

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

Tukiehtomuutokset 2018

Tukiehtomuutokset 2018 Tukiehtomuutokset 2018 Tukihausta 2018 Huhtikuun puoliväli 15.6. saakka Ei tule esitäytettyjä materiaaleja Vipupalvelun kautta maanomistajat voivat tulostaa tukioikeuslomakkeen Hakuopas: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/sivut/hakuopas.aspx

Lisätiedot

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi

Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 SOMERON KAUPUNKI. p. (02) 77991 info@somero.fi www.somero.fi Viljelijätuki-info Teeriharju 4.4.2016 Joensuuntie 20 31400 Riikka Somero Gustafsson, Someron Maaseutyksikkö Tukioikeuksien mitätöinti vuodelta 2015 Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu Suomen

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020

Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020 Tukihaku, maksatukset Ympäristökorvaus 2015-2020 Tilanne 1.4.2016 Airi Kulmala/Juha Lappalainen/Leena Ala-Orvola MTK Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! EU-avustajien vastuuvakuutus

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

Tukiuudistus 2015 2020

Tukiuudistus 2015 2020 Tukiuudistus 2015 2020 Miten ohjelma lähti käyntiin? Mitä on otettava huomioon? MTK Pohjois-Savo 4.6.2015 Jari Kajan Tämän hetken ajatukset, top 3 Tukiehdot Täydentävät ehdot Oman talouden hallinta Tiedon

Lisätiedot

Suorat EU-peltotuet. - Viherryttämistuessa uusi tukikelpoinen kasvi: - viherkesanto (mesikasvit) PERUSTUKI JA VIHERRYTTÄMISTUKI - Uutta 2019:

Suorat EU-peltotuet. - Viherryttämistuessa uusi tukikelpoinen kasvi: - viherkesanto (mesikasvit) PERUSTUKI JA VIHERRYTTÄMISTUKI - Uutta 2019: Suorat EU-peltotuet PERUSTUKI JA VIHERRYTTÄMISTUKI - Uutta 2019: - Sokerilisäosa sekä varannosta myönnettyjen tukioikeuksien varantokorotus poistuvat ja siirretään osaksi kaikkien tukioikeuksien arvoa

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Tukihaku Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto Porvoo

Tukihaku Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto Porvoo Tukihaku 2018 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 10.4.2018 Porvoo Ritva Heikkilä Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaun aikataulut Päätukihaku avautuu huhtikuun puolivälissä - peruslohkomuutokset

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maisa-hankkeen loppuseminaari Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ympäristökorvaus Luonnonmukainen tuotanto MMM/Sini Wallenius Maaliskuu 2014 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys,

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1

Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020. Sivu 1 Ympäristösopimukset Ei-tuotannolliset investoinnit Luonnonmukainen tuotanto Neuvo 2020 Sivu 1 Ympäristösopimukset 1/3 Ympäristösopimus - Erillisen suunnitelman vaativat Kosteikkojen hoito Maatalousluonnon

Lisätiedot

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa

Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Kooste lohkokohtaisista toimenpiteistä ympäristökorvauksessa Yhteistä kaikille toimenpiteille: Voidaan toteuttaa ja saada korvausta ainoastaan korvauskelpoisilla pelloilla Lietelannan sijoittaminen 40

Lisätiedot

Tukihakukoulutukset 2018

Tukihakukoulutukset 2018 Tukihakukoulutukset 2018 Ympäristö Muutokset vuonna 2018 ja muistettavia asioita Sivu 1 20.4.2018 Mitä haussa tänä vuonna? Mitä haussa? Ohjaavana tekijänä onko tavoitteet saavutettu Hakuasetus VNA 148/2018

Lisätiedot

Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015

Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015 1 Peruslohkomuutokset & kasvulohkojen jakaminen Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maaseutuvirasto / Tietohallinto-osasto 2 Vipu-palvelun kartat 3 Peruslohkomuutokset Peruslohkomuutokset Jako Yhdistäminen

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä, perustuki, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio

Aktiiviviljelijä, perustuki, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijä, perustuki, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio Aktiiviviljelijä CAP uudistuksessa viljelijätuet tuenhakijoille, joiden maataloustoiminta ei ole vähäistä >Aktiiviviljelijä Ulkopuolelle

Lisätiedot

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1

Viherryttämisen ekologinen ala Pauli Pethman Haikula Oy 1 Viherryttämisen ekologinen ala 2018 1 Ekologinen ala Ekologisen alan vaatimus Uudenmaan ja Varsinaissuomen maakunnissa Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, ekologista alaa on ilmoitettava vähintään 5 %

Lisätiedot

Seutukunnallinen koulutus Hermannin koulu

Seutukunnallinen koulutus Hermannin koulu Seutukunnallinen koulutus 26.3.2019 Hermannin koulu Uutta 2019 Aktiiviviljelijävaatimus säilyy v. 2019, mutta ns. kieltolistaa ei enää sovelleta v. 2019 alkaen Sinut katsotaan viljelijätukihaussa aktiiviviljelijäksi,

Lisätiedot

Vipuneuvojan tarkisteet 2017

Vipuneuvojan tarkisteet 2017 Vipuneuvojan tarkisteet 2017 Lähetyksen estävät huomautukset Et ole hakenut yhtäkään tukea. Peruslohkolla ei ole yhtään kasvulohkoa. Peruslohkolla on kartalle kohdentamattomia kasvulohkoja. Kasvulohkojen

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet

Ympäristösitoumus. Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Ympäristösitoumus Tukiehtoihin muutoksia 2016 Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Materiaali perustuu julkaisuhetkellä käytettävissä oleviin tietoihin. 20.4.2016 Pauli Pethman Haikula

Lisätiedot

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle

MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ. Maatilan ympäristösuunnitelma. Ohje neuvojalle MAATILOJEN NEUVONTAJÄRJESTELMÄ Maatilan ympäristösuunnitelma Ohje neuvojalle 1. Johdanto Tässä maatilojen neuvontajärjestelmän ympäristösuunnitelmaohjeistuksessa on esitetty tiivistetyssä muodossa ohjeita

Lisätiedot

PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI

PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI PERUSTUKI TUKIOIKEUDET VIHERRYTTÄMISTUKI 2018 Perustuki EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki. Tukea maksetaan aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen Kaikki

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

Tukimuutokset keväällä vt päivitys

Tukimuutokset keväällä vt päivitys Tukimuutokset keväällä 2016 vt 25.1.2016 päivitys 29.1.2016 Tilatuki ja tukioikeudet Perustuki nousee vuodelle 2016 kun maito-, sonni- ja tärkkelysperunalisäosat päättyivät 2015 Timoteilisäosaa (50% täydestä)

Lisätiedot

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO

PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO PELTOKASVIPALKKIO PELTOKASVIPALKKIO ARVIOITU TUKITASO kasvi Valkuaiskasvit 60 /ha Ruis 100 Sokerijuurikas* 85 Tärkkelysperuna* * 565 Avomaan vihannekset 150 * Maksetaan koko maassa, paitsi avomaanvihanneksista

Lisätiedot

Muutokset Hakuoppaassa 2015

Muutokset Hakuoppaassa 2015 Muutokset Hakuoppaassa 2015 Hakuopas julkaistaan 16.3.2015. Tähän listaan kootaan julkaisun jälkeen tulleet muutokset. 16.3. jälkeen tulleet muutokset Hakuoppaaseen on muutettu 25.3. kaikki tukihaun päättymistä

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala

Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä sitoutumattomalla viljelijällä

Lisätiedot

Viljelijätukikoulutus 2015

Viljelijätukikoulutus 2015 Viljelijätukikoulutus 2015 Peruslohkojen korvauskelpoisuus Ympäristösitoumus Luonnonhaittakorvaukset Kansalliset peltotuet Täydentävät ehdot Luonnonmukainen tuotanto Ympäristösopimukset ja Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä

Ympäristökorvausjärjestelmä Ympäristökorvausjärjestelmä Muutoksia aiempaan ympäristötukeen verrattuna Yläikäraja poistuu Ei kotieläintilan määritelmää Lohkokohtaiset toimenpiteet Erityistukisopimuksia sitoumuksen alle Kohdentamisalueet

Lisätiedot

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu)

Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa. Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Maatalouden vesienhoito Etelä- Savossa Suomen esitys uudelle ohjelmakaudelle 2014 2020 (lopullinen päätös puuttuu) Täydentävien ehtojen vaatimukset Koskevat kaikkia maataloustuen hakijoita Vesistön ja

Lisätiedot

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018

Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 Peltokasvipalkkio ja kansalliset peltotuet 2018 25.4.2018 PELTOKASVIPALKKIO 25.4.2018 2 Peltokasvipalkkion yleiset tukiehdot Aktiiviviljelijä, ikä ei ole rajoittava tekijä Lohko, jolle haet palkkiota,

Lisätiedot

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen mahdollisuudet maitotilalla Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Ympäristökorvauksen valinnat maitotilalla Paljon ehtoja, mutta myös joustavuutta Toimenpiteiden valinnan avulla ja

Lisätiedot

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki)

Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen. (aikaisempi tilatuki) Tukioikeuksilla saa: perustuen viherryttämistuen nuorten viljelijöiden tuen (aikaisempi tilatuki) Uudet tukialueet: AB C Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilyy Tarkista 103A! 2 Tukioikeuksien

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio Viherryttäminen 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi

Lisätiedot

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT

PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT PERUSTUKI VIHERRYTTÄMINEN PYSYVÄT NURMET KESANNOT Perustuki (Tilatuki) EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu tuki Maksetaan vain aktiiviviljelijöille, jotka jättävät vuosittain tukihakemuksen

Lisätiedot

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä:

Viherryttämistuki 22.3.2015. Yhteistyössä: Viherryttämistuki Viherryttämistuki Kaksi tukialuetta ja tukitasoa: AB ja C Maatilan sijainti ratkaistaan talouskeskuksen mukaan, tai jos talouskeskusta ei ole, sen mukaan kummalla alueella pääosa pelloista

Lisätiedot

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi

Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto. Ohjelmakausi Ympäristökorvaus ja Luonnonmukainen tuotanto Ohjelmakausi 2014 2020 Keski-Suomen ELY-keskus Merja Lehtinen p.0294 024570 18.3.2015 18.3.2015 1 Ympäristökorvaus ja luomutuotanto Korvauskelpoisuus Ympäristökorvaus

Lisätiedot

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo

Tukiuudistus MTK Pohjois-Savo Tukiuudistus 2015-2020 MTK Pohjois-Savo Lohkon korvauskelpoisuus 2015-2020 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa/ympissä vuonna 2014 Lohko oli tukikelpoinen LFA:ssa tai ympissä tai kansallisissa tuissa vuonna

Lisätiedot

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen

Tukihaku 2015. Juha Lappalainen Tukihaku 2015 Juha Lappalainen Yksikkötuki vuonna 2015 e/yks Yksikkötuki vuonna 2014 e/yks Muutos vuodesta 2014 e/yks Tukiyksikkö Tukimenekki yhteensä 2013 milj. e Arvioitu tuki yhteensä 2014 milj. e Arvioitu

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki

Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Aktiiviviljelijä Perustuki Viherryttämistuki Peltokasvipalkkio Nuoren viljelijän tuki Hannu Heinämaa Hämeen ELY-keskus 23.3.2015 Tarkista lopulliset tukiehdot ennen päätukihaun päättymistä. Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet

Ympäristösitoumus. Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet Ympäristösitoumus Kaikilla uudet sitoumukset ja ehdot Täydentävät ehdot Tilakohtaiset toimenpiteet Lohkokohtaiset toimenpiteet Kohdentamisalueet 19.2.2016 P Pethman/Haikula Oy 1 Taakse jäänyttä elämää

Lisätiedot

Tukihakukoulutus kevät 2015

Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Tukihakukoulutus kevät 2015 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Tuki-infot viljelijöille

Tuki-infot viljelijöille Tuki-infot viljelijöille MaaseutuHarava, MTK Pohjois-Suomi Heidi Kumpula 4.4-18.4.2018 Luonnonhaittakorvaus ja kansalliset peltotuet: muutokset 2018 LHK: Viherlannoitusnurmelle ei makseta 4. vuonna enintään

Lisätiedot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot

Luonnonhoitopellot. Luonnonhoitopellot. Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Luonnonhoitopellot Monivuotiset nurmipeitteiset luonnonhoitopellot Riistapellot Maisemapellot Niittykasvien luonnonhoitopellot LHPeltojen tuet Hoidettua viljelemätöntä peltoa(lhp+kesannot)

Lisätiedot