Kuovinkadun päiväkodin tiedote:

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuovinkadun päiväkodin tiedote:"

Transkriptio

1 Tiedote Kuovinkadun päiväkoti 1/ Kuovinkadun päiväkodin tiedote: Kohteessa Kuovinkadun päiväkoti (Kuovinkatu 2) suoritetaan parhaillaan rakennuksen kuntoon liittyviä lisäselvityksiä ja -tutkimuksia. Tutkimusten päätarkoituksena on todentaa kiinteistön nykyinen kunto ja varmistua tilojen terveydellisistä olosuhteista. Havaintojen perusteella määritetään mahdolliset korjaustarpeet ja niiden laajuus. Kaupunki tiedottaa tämän hetkisistä havainnoista: Rakennuksen kuntotutkimuksen ensimmäisen materiaalinäytesarjan laboratoriotulokset on saatu ja niitä hyödynnetään osana varsinaista loppuraporttia. Kaupunki on päättänyt julkistaa nämä tulokset jo ennen varsinaista raporttia, vaikka niistä ei voida tässä vaiheessa tehdä lopullisia johtopäätöksiä. Niiden kokonaisvaikutusta rakennuksen käyttöön tai terveydellisiin olosuhteisiin on mahdotonta arvioida tässä vaiheessa. Kyseinen näytesarja koostuu pääsääntöisesti rakenteen sisäpuolisista materiaaleista, jotka ovat eristetty pois suorasta ilmayhteydestä sisäilmaan höyrysulun avulla. Lisäksi näytteet ovat pääsääntöisesti Valviran ohje 8/2016 toimenpiderajojen pois rajatulla listalla (ks. viimeinen kappale). Näytteet koostuvat lämmöneristeitä ja materiaaleja, jotka ovat suorassa/-tai epäsuorassa yhteydessä ulkoilman tai maaperän kanssa. Näytesarja on haluttu analysoida varsinaisen raportin mahdollisten korjaustapaehdotusten valintaa ja suunnittelua varten. Tällä hetkellä käynnissä olevat rakenteiden tiiveysmittaukset, joilla varmistetaan vuotaako rakenteen läpi ilmaa sisätiloihin, tarkentavat näiden näyteanalyysien havaintojen kriittisyyden. Näyteanalyysissä kaksi näytteistä on höyrysulun sisäpuolella ja ne koostuvat kipsilevyjen takaosan pahveista (MN4 ja MN9.) Näissä näytteissä havaittiin mikrobikasvustoa (korkea bakteerikasvusto). Selvitämme parhaillaan lisätutkimuksilla ovatko nämä vauriot vain osassa rakennusta vai havaitaanko vastaavaa vaurioita useammalla alueella. Havainnoista tiedotamme myöhemmin ja niiden lopullinen vaikutus on arvioitu loppuraportissa. Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa (sieni- tai aktinomykeettikasvusto) osoittanut näyte / näytteitä. Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran ohje 8/2016). Rajaus: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja. Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016). Parhain terveisin Sami Nyström, ins. AMK & rakennusterveysasiantuntija (C ) Ryhmäpäällikkö, tutkimus- ja tarkastus puh Sitowise Oy Y-tunnus Sähköposti

2 TESTAUSSELOSTE materiaalinäytteen laimennussarjaviljely 1/16 (liite 2 s.) PC-pohja: Pessi, 11/2018 Tunniste: Tilaaja: Sitowise Oy Helsinginkatu 15, Turku Laskutus: sama, viite: L Toimitusosoite: Tiedoksi: Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely 11 kpl Tiedot näytteenotosta: Kohde: L19254/ Kuovin päiväkoti, Kaarina Näytteenottaja: Sitowise Oy / Jukka-Pekka Laine Näytteenottopvm , näytteet saapuneet Näytteet: Lab. tunniste MN1. US, lasivilla, sisäpinta (lasivilla) Bh646 MN2. US, lasivilla, ulkopinta (lasivilla) Bh647 MN3. YP, puhallusvilla (puhallusvilla) Bh648 MN4. US, kipsilevyn pahvi, ulkopinta (pahvi) Bh649 MN5. US, lasivilla, sisäpinta (lasivilla) Bh650 MN6. US, betonivalu (betoni) Bh651 MN7. US, lasivilla, ulkopinta (lasivilla) Bh652 MN8. US, lasivilla, sisäpinta (lasivilla) Bh653 MN9. US, kipsilevyn pahvi, ulkopinta (pahvi) Bh654 MN10. US, lasivilla, ulkopinta (lasivilla) Bh655 MN11. YP, puhallusvilla (puhallusvilla) Bh656 Analyysi: Menetelmä: Viljelypvm: Analysoijat: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Rakennusmateriaalinäytteen laimennusviljely. Näytteen analysoinnissa ja tulosten tulkinnassa käytetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira, ohje 8/2016) ja Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistusta. Mikrobien viljelyyn perustuva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Tulos ilmoitetaan (pmy, pesäkkeen muodostava yksikkö). Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena (>) tai havaintona (+). Menetelmän tarkempi kuvaus on liitteessä /Marika Viljanen Anna Puisto, Marika Viljanen

3 Näyte MN1. US, lasivilla, sisäpinta (lasivilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) 2/16 (liite 2 s.) Bh646 Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): (1 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan (1 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 410 Homesienet: Aspergillus fumigatus * + Penicillium + Hiivasienet: 140 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 410 Homesienet: Aspergillus ryhmä Restricti * 140 Aspergillus versicolor * + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 140 Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 ) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. (1 Näytekohtaiset huomiot Tulos on likimääräinen. Asumisterveysohjetta soveltavan Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistuksen mukaan laimennusviljely on luotettava kun mikrobipitoisuus voidaan laskea vähintään kahdesta peräkkäisestä laimennoksesta. Luotettavuutta lisää jos toistoina viljeltyjen maljojen tulokset ovat ohjeen kriteerien mukaan riittävän samankaltaiset eli nk. dispersioindeksi ei ylity. Näytteen rinnakkaisina toistoina viljeltyjen THG-maljojen bakteeripesäkeluvut eroavat toisistaan niin paljon, että laimennussarjan luotettavuus on tältä osin alentunut. Analyysin perusteella saatu likimääräinen, suuruusluokaltaan oikea, tulos on raportoitu.

4 3/16 (liite 2 s.) Bh647 Näyte MN2. US, lasivilla, ulkopinta (lasivilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 270 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Aspergillus versicolor * Acremonium * 140 Calcarisporium 140 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Cladosporium Aspergillus ryhmä Restricti * Acremonium * > Penicillium > Aspergillus versicolor * + Eurotium * + Hiivasienet: + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti Näytteen kserofiilinen sienipitoisuus ylitti selkeästi ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto (sienikasvusto). Näytekohtaiset huomiot Näytemateriaali oli tummunutta.

5 4/16 (liite 2 s.) Bh648 Näyte MN3. YP, puhallusvilla (puhallusvilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): alle havaintorajan Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): alle havaintorajan alle havaintorajan alle havaintorajan Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen sienipitoisuus alitti havaintorajan. Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

6 5/16 (liite 2 s.) Bh649 Näyte MN4. US, kipsilevyn pahvi, ulkopinta (pahvi) Havaintoraja: 90 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): (1 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: >90 (1 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Aspergillus ryhmä Usti * Penicillium 990 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 90 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Aspergillus ryhmä Usti * 900 Penicillium 720 Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti Materiaalin suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Korkea muiden bakteerien pitoisuus saattoi estää aktinomykeettien kasvua tai havaitsemista käytetyllä menetelmällä. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 ) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näytteessä esiintyy bakteerikasvustoa. (1 Näytekohtaiset huomiot Näytteessä oli tummapilkkuisuutta. Korkea kokonaisbakteeripitoisuus esti aktinomykeettien tarkan pitoisuuden määrittämisen. Aktinomykeettien määrä ilmoitetaan arvioituna pitoisuutena (esitetty merkillä >). Näytteessä esiintynyt erittäin korkea muiden bakteerien pitoisuus on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai havaittavuutta.

7 6/16 (liite 2 s.) Bh650 Näyte MN5. US, lasivilla, sisäpinta (lasivilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 680 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 410 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): 270 Homesienet: Penicillium 270 Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 410 Homesienet: Penicillium 140 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 270 Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 ) ja sienilajisto oli tavanomainen. Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

8 7/16 (liite 2 s.) Bh651 Näyte MN6. US, betonivalu (betoni) Havaintoraja: 45 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Scopulariopsis * Aspergillus versicolor * Blastobotrys + Aspergillus sp. + Hiivasienet: + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma + Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Blastobotrys Aspergillus versicolor * Eurotium * Aspergillus ryhmä Restricti * + Wallemia * + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Näytteen aktinomykeettipitoisuus ylitti selkeästi Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti Näytteen sienipitoisuus ylitti selkeästi ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto (aktinomykeetti-,bakteeri ja sienikasvusto).

9 8/16 (liite 2 s.) Bh652 Näyte MN7. US, lasivilla, ulkopinta (lasivilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Blastobotrys Aspergillus versicolor * Cladosporium + Scopulariopsis * + Hiivasienet: + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Aspergillus versicolor * + Blastobotrys + Cladosporium + Eurotium * + Hiivasienet: + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Näytteen aktinomykeettipitoisuus ylitti selkeästi Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti Näytteen sienipitoisuus ylitti selkeästi ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto (aktinomykeetti-,bakteeri ja sienikasvusto). Näytekohtaiset huomiot Näytemateriaali oli lievästi tummunutta.

10 9/16 (liite 2 s.) Bh653 Näyte MN8. US, lasivilla, sisäpinta (lasivilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Scopulariopsis * Aspergillus versicolor * 140 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Eurotium * 410 Cladosporium + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Näytteen aktinomykeettipitoisuus ylitti selkeästi Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti Näytteen mesofiilinen sienipitoisuus oli kohonnut ( ) ja siinä havaittiin poikkeavasti kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Mittausepävarmuus huomioiden rajan ylitys ei ole luotettava. Mesofiilisten sienten näytekohtainen mittausepävarmuus on 12 % (M2-alusta). Näytteen kserofiilinen sienipitoisuus ylitti mittausepävarmuus huomioiden ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Kserofiilisten sienten näytekohtainen mittausepävarmuus on 15 % (DG18-alusta). Näytteessä on mikrobikasvusto (aktinomykeetti- ja sienikasvusto).

11 10/16 (liite 2 s.) Bh654 Näyte MN9. US, kipsilevyn pahvi, ulkopinta (pahvi) Havaintoraja: 90 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: alle havaintorajan Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Aspergillus versicolor * 90 Scopulariopsis * 90 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Homesienet: Penicillium Eurotium * 270 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Näytteen aktinomykeettipitoisuus alitti havaintorajan. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus ylitti Materiaalin suuri bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Korkea muiden bakteerien pitoisuus saattoi estää aktinomykeettien kasvua tai havaitsemista käytetyllä menetelmällä. Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 ) eikä näytteessä esiintynyt merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Näytteessä esiintyy bakteerikasvustoa. Näytekohtaiset huomiot Näytteessä oli tummapilkkuisuutta ja vaalea värimuutos.

12 11/16 (liite 2 s.) Bh655 Näyte MN10. US, lasivilla, ulkopinta (lasivilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): (1 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: (1 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): Sienilajisto lajit tyhjä Homesienet: Penicillium Scopulariopsis * 270 Aspergillus sp. 140 Aspergillus versicolor * 140 Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): Sienilajisto lajit tyhjä Homesienet: Penicillium Eurotium * 810 Aspergillus ryhmä Restricti * + Itiöimättömät ryhmät: steriili rihma 680 Näytteen aktinomykeettipitoisuus ylitti selkeästi Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti Näytteen mesofiilinen sienipitoisuus ylitti mittausepävarmuus huomioiden ja näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavaa sienisuvustoa. Mesofiilisten sienten näytekohtainen mittausepävarmuus on 12 % (M2-alusta). Näytteen kserofiilinen sienipitoisuus oli kohonnut ( ) ja siinä havaittiin poikkeavasti kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Mittausepävarmuus huomioiden rajan ylitys ei ole luotettava. Kserofiilisten sienten näytekohtainen mittausepävarmuus on 15 % (DG18-alusta). Näytteessä on mikrobikasvusto (aktinomykeetti- ja sienikasvusto). (1 Näytekohtaiset huomiot Tulos on likimääräinen. Asumisterveysohjetta soveltavan Asumisterveysoppaan (2009) ohjeistuksen mukaan laimennusviljely on luotettava kun mikrobipitoisuus voidaan laskea vähintään kahdesta peräkkäisestä laimennoksesta. Luotettavuutta lisää jos toistoina viljeltyjen maljojen tulokset ovat ohjeen kriteerien mukaan riittävän samankaltaiset eli nk. dispersioindeksi ei ylity. Näytteen rinnakkaisina toistoina viljeltyjen THG-maljojen bakteeripesäkeluvut eroavat toisistaan niin paljon, että laimennussarjan luotettavuus on tältä osin alentunut. Analyysin perusteella saatu likimääräinen, suuruusluokaltaan oikea, tulos on raportoitu.

13 12/16 (liite 2 s.) Bh656 Näyte MN11. YP, puhallusvilla (puhallusvilla) Havaintoraja: 140 (pienin havaittava pitoisuus) Kokonaisbakteeripitoisuus (THG-elatusalusta, 7 vrk): 140 Aktinomykeettipitoisuus (THG-elatusalusta, 14 vrk) *: 140 Sienipitoisuus, mesofiiliset sienet, (M2 -elatusalusta): alle havaintorajan Sienipitoisuus, kserofiiliset sienet (DG-18 -elatusalusta): 140 Homesienet: Penicillium 140 Näytteessä ei havaittu merkittäviä määriä aktinomykeettejä. Näytteen kokonaisbakteeripitoisuus alitti Näytteen sienipitoisuus oli matala (<5000 ) ja sienilajisto oli tavanomainen. Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa.

14 13/16 (liite 2 s.) Lausunto Yhteenveto tuloksista Näyte /Lab.tunniste Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin MN1. /Bh646 MN2. /Bh647 MN3. /Bh648 MN4. /Bh649 MN5. /Bh650 MN6. /Bh651 MN7. /Bh652 MN8. /Bh653 MN9. /Bh654 MN10. /Bh655 MN11. /Bh656 Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto. Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto (bakteerikasvusto). Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. Näytteessä on mikrobikasvusto. Näytteessä on mikrobikasvusto. Näytteessä on mikrobikasvusto. Näytteessä on mikrobikasvusto (bakteerikasvusto). Näytteessä on mikrobikasvusto. Käytetyllä viljelymenetelmällä näytteessä ei havaittu mikrobikasvustoa. Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015) Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015) Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa (sieni- tai aktinomykeettikasvusto) osoittanut näyte / näytteitä. Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran ohje 8/2016). Rajaus: Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja. Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

15 14/16 (liite 2 s.) Huomioitavaa Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Turussa Raisa Ilmanen FM, projektitutkija Anna-Mari Pessi FM, erikoistutkija

16 Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus. Näytteen analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valviran ohje 8/2016) sekä Asumisterveysoppaan (2009) ohjeisiin. Mikrobipitoisuus todetaan mikrobien laimennusviljelyllä ja lajisto tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Viljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä mikrobien kokonaispitoisuuden että lajiston tarkasteluun. Laimennusviljely Viljelyyn perustuvaan pitoisuuden määritykseen liittyy sienien osalta suku/lajitason tunnistus. Bakteereista tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit eli sädesienet. Näytteeseen lisätään laimennusliuosta ja näytesuspensiosta tehdään laimennussarja. Kustakin laimennoksesta viljellään 2 rinnakkaista toistoa. Tulos ilmoitetaan (pesäkkeen muodostava yksikkö, englanniksi cfu; colony forming unit). Muissa kuin pitoisuuden laskemiseen käytetyissä maljoissa havaitut sienisuvut ja -lajit esitetään havaintona +. Jos havaittua lajistoa ei voida ilmoittaa tarkkana pitoisuutena, esitetään se joko arvioituna pitoisuutena > tai havaintona +. Kasvualustat ja -olosuhteet (Asumisterveysopas 2009, Valviran ohje 8/2016): Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7 14 vrk sekä aktinomykeettien tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus keskeyttää. Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat Kasvualusta ja lyhenne Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG 2 % mallasuute- alusta, M2 Dikloranglyseroli-18- alusta, DG-18 Alustalla kasvavat mikrobit aktinomykeetit ja muut bakteerit mesofiiliset sienet; hiiva- ja homesienet, basidiomykeetit kserofiiliset sienet, jotka kasvavat muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on a w = Suoramikroskopointi lisäanalyysinä Jos rakennusmateriaalinäytteen sienipitoisuus on alle määritysrajan tai näytteessä havaitaan vain yksittäisiä pesäkkeitä, kyseessä voi olla vaurioitumaton näyte tai kuivunut kasvusto. Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen kasvuston esiintyminen. Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdista tehdyiltä preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja. TULKINNAN PERUSTEET Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski. Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen sienipitoisuus on vähintään tai aktinomykeettipitoisuus Tulkinnassa huomioidaan näytekohtainen mittausepävarmuus. Pienempien sienipitoisuuksien ( ) katsotaan viittaavan mikrobikasvustoon, mikäli näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita (taulukko 2) tai sienilajisto on epätavallisen yksipuolinen. Löydöksen viitatessa mikrobikasvustoon, mikrobikasvuston mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Usean indikaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. Näytteen kohonnut bakteeripitoisuus viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Pelkkä suuri bakteeripitoisuus (muut kuin aktinomykeetit) voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta.

17 Analyysiraportin liiteosa, 2 sivua Näytekohtaisessa tulosten tulkinnassa otetaan huomioon menetelmän tekninen mittausepävarmuus ja muut tuloksen luotettavuuteen vaikuttavat tekijät. Epävarmuutta lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. Kosteusvauriota indikoiva lajisto Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto. Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Kosteusvaurioindikaattorimikrobit Bakteerit: aktinomykeetit Homesienet: Acremonium Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus ryhmä A. ochraceus, ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus Restricti ryhmä sisältäen A.penicillioides sekä A. restrictus - lajit Aspergillus sydowii Aspergillus terreus Aspergillus Usti ryhmä A.ustus sekä ryhmän mikroskooppisesti samankaltaiset lajit Aspergillus versicolor Chaetomium sekä suvuton muoto Botryotrichum Engyodontium Eurotium Exophiala Fusarium Geomyces Oidiodendron Phialophora sensu lato useita aiemmin sukuun Phialophora kuuluvia lajeja Scopulariopsis Sphaeropsidales ryhmä; erikseen suku Phoma Stachybotrys Trichoderma Tritirachium Ulocladium Wallemia Hiivasienet: Sporobolomyces Rajaukset Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten tulkinnasta. Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava. Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja määrään. LISÄTIETOA Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman Kosteus- ja hometalkoot toimintaohjelman sivustolla on käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen (hometalkoot.fi/guides). VIITTEET Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori ss. Pitkäranta, M. (toim) Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 2016). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Kontrollimittaukset. Mikrobinäytteet , ja VOC ilmanäyte

Kontrollimittaukset. Mikrobinäytteet , ja VOC ilmanäyte 1(7) Kontrollimittaukset, mikrobit ja VOC Sepänkatu 2, 20700 Turku Kontrollimittaukset Mikrobinäytteet 29.5.2019, 7.6.2019 ja 18.6.2019 VOC ilmanäyte 7.6.2019 Sepänkadun koulu Sepänkatu 2, 20700 Turku

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, laimennusviljely (1 /19; liiteosa 2 ss.) PCpohja: Pessi, 2015 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy/Mari Lehtonen Apilakatu 10,

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuovinkadun päiväkodin tiedote:

Kuovinkadun päiväkodin tiedote: Tiedote Kuovinkadun päiväkoti 1/2 11.7.2019 Kuovinkadun päiväkodin tiedote: Kohteessa Kuovinkadun päiväkoti (Kuovinkatu 2) on suoritettu kesän aikana rakennuksen kuntoon liittyviä lisäselvityksiä ja -tutkimuksia.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET ILMANÄYTTEET ja

KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET ILMANÄYTTEET ja Raportti 1 (3) Kaarinan kaupunki Valkeavuoren koulu A- ja B-rakennukset Ilmanäytteet 18.3.2019 Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / VALKEAVUOREN KOULUN A- JA B-RAKENNUKSET ILMANÄYTTEET 18.2.2019

Lisätiedot

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu 20 20700 Turku Tutkimusselosteen päiväys 8.2.2019 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä

TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä TESTAUSSELOSTE ilmanäyte 6 vaiheimpaktiokerääjällä (1 / 11; liite 3 ss.) tunniste: PC-seloste, Pessi, 27.11.2015 Tilaaja: Laskutus: Raportin toim.os.: Raksystems insinööritoimisto Oy/Kari Hassinen Vetotie

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely. Pihlajaranta 10, 28400 Ulvila

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely. Pihlajaranta 10, 28400 Ulvila TESTAUSSELOSTE 1 / 6 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite.: Tomi Tomi Levola Pihlajaranta 10, 28400 Ulvila sama Tomi.levola@hotmail.com Selosteen sisältö: materiaalinäytteitä 4 kpl Näytetiedot: Kohde: Harolan

Lisätiedot

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ

KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ Kirsi Mäkiranta, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä Aerobiologian laboratorio, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö Taustaa Sisäilmanäytteitä

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki

MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ. Petuliantie Tervajoki MIKROBITUTKIMUS MATERIAALINÄYTTEISTÄ Petuliantie 9 66440 Tervajoki WOLFFINTIE 36 65200 Vaasa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 MIKROBITUTKIMUS PETULIANTIE 9, 66440 TERVAJOKI

Lisätiedot

Talvitie 10, Turku

Talvitie 10, Turku Tutkimusraportin osittainen kopioiminen on kielletty. Raportin tulokset sekä päätelmät koskevat vain tutkittua kohdetta eikä niitä voida sellaisenaan käyttää muiden kohteiden terveydellisten olojen tutkimiseen.

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET

KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET Raportti 1 (4) Kemiönsaari, Taalintehtaan Virastotalo Ilmanäytteet 27.4.2018 Kemiönsaaren kunta Lilian Karlsson Vretantie 19 25700 Kemiö KEMIÖNSAARI, TAALINTEHTAAN VIRASTOTALO / MIKROBI-ILMANÄYTTEET 13.3.2018

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

Sauvon koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushanke

Sauvon koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushanke Sauvon koulukeskuksen laajennus- ja peruskorjaushanke 14.08.2019 otettujen mikrobimateriaalinäytteiden tulokset ja niiden perusteella tehtävät toimenpideehdotukset Saustilantie 10 21570 Sauvo --------

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI / KUOVINKADUN PÄIVÄKOTI OSITTAINEN SISÄILMASELVITYS

KAARINAN KAUPUNKI / KUOVINKADUN PÄIVÄKOTI OSITTAINEN SISÄILMASELVITYS Raportti 1 (9) Kaarinan kaupunki / Kuovinkadun päiväkoti Osittainen sisäilmaselvitys 14.3.2019 Kaarinan kaupunki Mirka Salonen KAARINAN KAUPUNKI / KUOVINKADUN PÄIVÄKOTI OSITTAINEN SISÄILMASELVITYS 1 Lähtötilanne

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Hämeenlinnan Lyseon yläaste, 13100 Hämeenlinna 1 (4) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Hämeenlinnan Lyseon yläaste Lukiokatu 6-8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

RAKENNETUTKIMUS PAIJALAN VANHA PUUKOULU PAIJALANTIE TUUSULA

RAKENNETUTKIMUS PAIJALAN VANHA PUUKOULU PAIJALANTIE TUUSULA RAKENNETUTKIMUS 29.1.2019 PAIJALAN VANHA PUUKOULU 04300 TUUSULA 04300 TUUSULA 2/23 Sisällysluettelo 1 KUNTOTUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja... 3 1.3

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

RAPORTTI PIIKKIÖN YHTENÄISKOULU SISÄILMASELVITYS JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TUTKIMUKSET

RAPORTTI PIIKKIÖN YHTENÄISKOULU SISÄILMASELVITYS JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TUTKIMUKSET RAPORTTI PIIKKIÖN YHTENÄISKOULU SISÄILMASELVITYS JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN TUTKIMUKSET Raportti 2 (17) Sisällys 1 Kohteen ja tutkimuksen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja tilaaja... 3 1.2 Tekijä ja ajankohta...

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan

Tulkinnan perusteet Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (Valvira 8/2016) mukaan Keskuskoulu, 13100 Hämeenlinna 1 (3) LAUSUNTO ILMANÄYTTEISTÄ 7.4.2017 YLEISTÄ Kohde Keskuskoulu Lukiokatu 8 13100 Hämeenlinna Tilaaja Mika Metsäalho Rakennustekninen asiantuntija Linnan tilapalvelut -liikelaitos

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon

Asumisterveys - olosuhteet kuntoon Asumisterveys - olosuhteet kuntoon LVI-päivät Tampere 1 27.10.2017 Etunimi Sukunimi Terveydensuojelulain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskuskoulu

Hämeenlinnan keskuskoulu Hämeenlinnan keskuskoulu Lausuntoraportti sisäilmanäytteistä Päivätty 4.4.2016 Ardiko Oy Vehnämyllynkatu 8 33560 TAMPERE Hämeenlinnan keskuskoulu Sisäilmanäytetulosten tulkinta Tutkimuskohde Hämeenlinnan

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta

Lisätiedot

Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset

Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset Muu näyte: näytteenottajan mahdollisuudet - laboratorion rajoitukset Anna-Mari Pessi Erikoistutkija Aerobiologian yksikkö Muut kuin STM:n ohjeen mukaiset näytteet Suoramikroskopointi, natiivi Materiaalinäyte

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden suoramikroskopointija viljelymenetelmien vertailu. Tuija Häkkilä Aerobiologian yksikkö

Materiaalinäytteiden suoramikroskopointija viljelymenetelmien vertailu. Tuija Häkkilä Aerobiologian yksikkö Materiaalinäytteiden suoramikroskopointija viljelymenetelmien vertailu Tuija Häkkilä Aerobiologian yksikkö Suoramikroskopointi Materiaalia tarkastellaan silmämääräisesti, onko värimuutosta tai näkyvää

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16

SRV Toimitilat Oy LAUSUNTO 5.12.2011 Risto Verho. SRV VKT PL 555 02201 ESPOO sivuja yhteensä 16 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi SRV Toimitilat

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta

Rakennusterveysasiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta 1(12) Rakennusterveysasiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta Hämeenkatu 24 15140 Lahti 2(12) 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: As Oy Lahden Hämeenkatu 24 Hämeenkatu 24 15140 Lahti Tilaaja: Nuorisosäätiö Nuorisoasuntojen

Lisätiedot

Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta

Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta Mikrobiologiset määritykset uutta ja asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen tulkinta Kaisa Jalkanen, tutkija Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 28.10.2016 Ympäristöterveyspäivät 1 Sisäilmaongelmia voivat

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA

Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, KERAVA 10.1.2017 Kosteusmittaus- ja mikrobianalyysiraportti Kalevan koulu Liikuntasalirakennus Kalevankatu 66, 04250 KERAVA / Tutkimuspalvelut Jaana Kovalchuk Rakennusterveysasiantuntija, FM VTT-C-22611-26-17

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

llmanvaihdon merkitys sisäilmaongelmissa Painesuhteet

llmanvaihdon merkitys sisäilmaongelmissa Painesuhteet llmanvaihdon merkitys sisäilmaongelmissa Painesuhteet Anton Peltonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2018 Rakennustekniikka Kiinteistönpitotekniikka ja korjausrakentaminen TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset ja riskirakenteet

Sisäilmatutkimukset ja riskirakenteet RAKSVSTEMS 1(11) Linnalan koulu Liite 3: Sisäilmatutkimukset ja riskirakenteet Sisäilmatutkimukset ja riskirakenteet KUMPPANUUSTALO Honkaharju 7, 55800 Imatra Raportointipäivä 9.3.2015 www.raksystems.fi

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

Ruununmyllyn pääkoulu

Ruununmyllyn pääkoulu Ruununmyllyn pääkoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Ruununmyllyn pääkoulu Ruununmyllyntie 2 13270 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Uusi Asumisterveysasetus

Uusi Asumisterveysasetus KOKO TOTUUS Uusi toimitusjohtaja, RI 1 Historiaa (763/94) Sisäilmaohje, STM 2/97, 1997 Asumisterveysohje (STM) Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Valtuutussäännös: (763/94) 32 Voimassa 1.5.2003

Lisätiedot

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi

Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Sisäilmaongelman vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, yksikön päällikkö, dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 27.3.2017 SISEM2017 Hyvärinen 1 Sisäilmaongelmia aiheuttavat monet tekijät yhdessä ja

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT

Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:

Lisätiedot

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA

Luolajan puukoulu. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Luolajan puukoulu Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Luolajan koulu Vesitie 14 13500 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kaurialan koulu (rakennus 3)

Kaurialan koulu (rakennus 3) Kaurialan koulu (rakennus 3) Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Kaurialan koulu Torikatu 33 13130 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa,

VANTAA250KIVISTÖNPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA. Kivistön päiväkoti, Moreenitie 39, Vantaa, N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Luolajan puukoulu. Lausuntoraportti sisäilmanäytteistä. Vehnämyllynkatu TAMPERE

Luolajan puukoulu. Lausuntoraportti sisäilmanäytteistä. Vehnämyllynkatu TAMPERE Luolajan puukoulu Lausuntoraportti sisäilmanäytteistä Päivätty 7.4.2016 Ardiko Oy Vehnämyllynkatu 8 33630 TAMPERE Sisäilmanäytetulosten tulkinta Tutkimuskohde Luolajan puukoulu Vesitie 14 13500 Hämeenlinna

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

Tulossa oleva STM:n opas asumisterveyslaboratorioille Mitä uutta?

Tulossa oleva STM:n opas asumisterveyslaboratorioille Mitä uutta? Tulossa oleva STM:n opas asumisterveyslaboratorioille Mitä uutta? Anna-Mari Pessi 4.10.2017 Asumisterveysasetus (STM 545/2015) 20 Mikrobit Ł Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 20 Osa IV Mikrobiologiset

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Högstadium, työpajasiipi Brandensteininkatu 27 saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde: Tilaaja:

Lisätiedot

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA

ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET PIRKKALAN KUNNANVIRASTO SUUPANTIE PIRKKALA ASB-Consult Oy Ab SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET SUUPANTIE 11 33960 PIRKKALA SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 2 SISÄILMAN MIKROBIPITOISUUSMÄÄRITYKSET 1. LÄHTÖTIEDOT Kohde: SUUPANTIE 11 33960

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 6.12.2010. KALLIOSUOJA. A Kielotie 13 01300 VANTAA sivuja yhteensä 13 N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS

TUTKIMUSSELOSTUS TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde

Lisätiedot

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta

Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Materiaalinäytteiden qpcr-tulosten tulkinnasta Helena Rintala ja Teija Meklin Sisäilmastoseminaari 13.3.2014 Taustaa qpcr (kvantitatiivinen PCR) on nopea menetelmä mikrobien toteamiseen Käytetty paljon

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen

Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohje Pertti Metiäinen 19.10.2015 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveysohje asumisterveysasetukseksi STM:n asetus (545/2015) asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä

Lisätiedot

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA

KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA KOHTEEN RAPORTTI HOMEKOIRAN TEKEMÄSTÄ KARTOITUKSESTA Loviisan ruotsinkielinen koulukeskus Liikuntahalli Brandensteininkatu 27 07900 Loviisa saara.pulkkinen@homekoiratsjas.fi, 040 5411367 Sivu 1 Kohde:

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA242RAUTPIHANPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt

Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Sisäympäristönäytteen homeviljelyt Kaisa Jalkanen, tutkija 6.2.2017 Labquality Days Kaisa Jalkanen THL 1 Mihin mikrobitutkimuksia voidaan käyttää? Havaitsemaan mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttava olosuhde

Lisätiedot

Miemalan ala aste. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Alikyläntie 10 13430 HÄMEENLINNA

Miemalan ala aste. Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista. Alikyläntie 10 13430 HÄMEENLINNA Miemalan ala aste Lausunto sisäilmanäytteiden tuloksista Miemalan ala aste Alikyläntie 10 13430 HÄMEENLINNA Hämeenlinnan tilapalvelut liikelaitos Mika Metsäalho Raatihuoneenkatu 9 13101 HÄMEENLINNA Sisällysluettelo

Lisätiedot