Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut"

Transkriptio

1 Käyttö, osat Sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut D FI Vain ammattilaiskäyttöön. Ruiskuja ei ole hyväksytty käytettäviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa tai vaarallisissa paikoissa. Rakennusten maalien ja pinnoitteiden suurpaineruiskutukseen kannettavalla ruiskulla. 90/290/390 PC Classic -mallit: 207 bar, 20,7 Mpa (3000 psi) suurin työpaine 228 bar, 22,8 Mpa (3300 psi) suurin työpaine Lisätietoja mallista on sivulla 3. Tärkeitä turvaohjeita Lue tämän käyttöohjeen ja muiden käyttöohjeiden sisältämät varoitukset ja ohjeet. Tutustu laitteiston hallintalaitteisiin ja asianmukaiseen käyttöön. Säilytä nämä ohjeet. Muita käyttöohjeita Pistooli 386 (kontaktori/ftx) (SG3) Pumppu ti2526a Käytä vain alkuperäisiä Graco-varaosia. Muiden kuin Gracon varaosien käyttö voi mitätöidä takuun.

2 Sisältö Sisältö Mallit Varoitukset Osapiirustus Jalustamallit Lo-Boy-mallit Hi-Boy-mallit Maadoitus Virtavaatimukset Jatkojohdot Astiat Paineenpoistomenettely Liipaisinlukko Asetus Käynnistys Käyttö Ruiskutussuuttimen asennus Ruiskutus Suuttimen tukoksen puhdistaminen Puhdistus Kunnossapito Vianetsintä Mekaaninen/nestevirtaus Sähköinen vika Ruiskujen osat , 290, 390 Jalustaruiskut Osaluettelo Lo-Boy-ruiskujen osat Lo-Boy-ruisku Osaluettelo , 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen osat , 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen Osaluettelo Lisävarusteet ja merkinnät Ohjausyksikkö ja suodatin Säätö- ja suodatinosien luettelo Säätö- ja suodatinosin luettelo Kytkentäkaavio /20 V V Tekniset arvot Gracon normaali takuu Gracon yhteystiedot D

3 Mallit Mallit Hi-Boy Jalusta Lo-Boy V AC Malli 390 PC 7C30 7C33 NOVA 390 PC Standardin CAN/CSA C22.2 nro 68 mukainen sertifiointi Täyttää UL 450 -vaatimukset 20 Yhdysvallat 20 Meksiko/ Väli-Amerikka 230 Etelä-Amerikka 230 CEE 7/7 230 Eurooppa, monijohto 0 Yhdistynyt kuningaskunta 00 Japani/Taiwan 230 Aasia / Australia ja Uusi-Seelanti 230 Kiina 90 Express 7D Express 7D Express 7D90 90 PC Classic 7C438 7C PC Classic 7C344 7C PC Classic 7C348 7C PC Classic 7C346 7C35 90 PC Classic 7C PC Classic 7C PC 7C385 7C Express 7C PC 7C386 7C387 7C PC Classic 7C D 3

4 Varoitukset Varoitukset Seuraavat varoitukset koskevat tämän laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleistä vaaraa, ja vaaran merkki viittaa toimenpiteeseen liittyvään erityiseen vaaraan. Lue varoitukset, kun näet nämä symbolit tässä ohjeessa tai varoitusmerkinnöissä. Tästä osasta puuttuvat tuotekohtaiset vaara- ja varoitussymbolit saattavat esiintyä tarvittaessa muualla tässä käyttöoppaassa. MAADOITUS VAARA Tuote on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa antamalla sähkövirralle poistumistien. Tässä tuotteessa on johto, jossa on maadoitusjohto ja sopiva maadoitusliitin. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Maadoitusliittimen virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskuvaaran. Mikäli johto tai liitin vaatii korjausta tai vaihtoa, älä yhdistä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteäpäiseen napaan. Eristetty johto, jonka vihreässä ulkopinnassa on tai ei ole keltaisia raitoja, on maadoitusjohto. Varmista asia valtuutetulta sähköasentajalta tai huoltomieheltä, jos maadoitusohjeet ovat epäselvät tai jos epäilet laitteen kunnollista maadoitusta. Älä muuta liitintä. Jos se ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähköasentajan asentaa pistorasia. Tätä tuotetta käytetään nimellisjännitteellä 0 V, 20 V tai 230 V, ja siinä on samanlainen maadoitusliitin, kuin alla olevassa kuvassa on esitetty. 20 V Yhdysvallat 230 V 230 V Australia ja Uusi-Seelanti ti24583a Liitä tuote vain pistorasiaan, johon liitin sopii. Älä käytä adapteria tässä tuotteessa. Jatkojohdot: Käytä ainoastaan 3-johtoista jatkojohtoa, jossa on maadoitusliitin ja pistorasiaa, johon tuotteen liitin sopii. Varmista, että jatkojohto ei ole vaurioitunut. Mikäli jatkojohto on välttämätön, käytä vähintään 2 AWG:n johtoa (2,5 mm 2 ) johtamaan tuotteen vaatimaa virtaa. Liian pieni johto aiheuttaa häviön verkkojännitteessä sekä tehohäviön ja ylikuumenemista D

5 VAARA PALO- JA RÄJÄHDYSVAARA Varoitukset Herkästi syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää työalueella. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Älä ruiskuta syttyviä tai tulenarkoja materiaaleja lähellä avotulta tai savukkeita, moottoreita, sähkölaitteita tai muita tulenlähteitä. Laitteen läpi virtaava maali tai liuotin voi aiheuttaa staattista sähköä. Staattinen sähkö aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran maalien tai liuotinaineiden höyryjen lähellä. Ruiskutusjärjestelmän kaikkien osien, mukaan lukien pumppu, letkut, ruiskutuspistooli ja ruiskutusalueella ja sen ympärillä sijaitsevat osat, tulee olla asianmukaisesti maadoitetut staattista purkautumista ja kipinöintiä vastaan. Käytä Gracon sähköä johtavia tai maadoitettuja korkeapaineisten, ilmattomien maaliruiskujen letkuja. Varmista, että kaikki säiliöt ja keräysjärjestelmät on maadoitettu staattista sähköpurkausta vastaan. Käytä vain antistaattisia tai johtavia astiansuojia. Yhdistä maadoitettuun pistorasiaan ja käytä maadoitettuja jatkojohtoja. Älä käytä 3 2-sovitinta. Älä käytä halogenoitua hiilivetyä sisältävää maalia tai liuotinta. Älä ruiskuta syttyviä tai palavia nesteitä suljetussa tilassa. Tuuleta ruiskutusalue hyvin. Huolehdi, että raitista ilmaa on koko työskentelyalueella. Ruisku aiheuttaa kipinöitä. Pidä pumppu hyvin ilmastoidussa tilassa vähintään 6, m:n etäisyydellä ruiskutusalueelta ruiskutuksen, huuhtelun, puhdistuksen tai huollon aikana. Älä ruiskuta pumppukokoonpanoa. Älä tupakoi ruiskutusalueella äläkä ruiskuta kipinöiden tai liekkien lähistöllä. Älä käytä valokytkimiä, moottoreita tai muita kipinöitä synnyttäviä tuotteita ruiskutusalueilla. Pidä alue puhtaana ja vapaana maali- tai liuotinsäiliöistä, räteistä tai muista syttyvistä materiaaleista. Tutustu ruiskutettavien maalien ja liuottimien tietoihin. Lue kaikki käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) sekä maalien ja liuottimien pakkausmerkinnät. Noudata maalin ja liuottimien valmistajan turvallisuusohjeita. Sammuttimet on pidettävä käsillä koko työskentelyn ajan D 5

6 Varoitukset VAARA NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Korkeapaineruisku voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos näin tapahtuu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Älä suuntaa pistoolia tai suihkuta ihmisiä tai eläimiä kohti. Pidä kädet ja muut kehon osat pois poistoyksiköstä. Älä esimerkiksi yritä lopettaa vuotoja millään kehon osalla. Käytä aina suuttimen suojusta. Älä koskaan suihkuta ilman suuttimen suojusta. Käytä Gracon suuttimia. Ole varovainen, kun puhdistat tai vaihdat suuttimia. Mikäli suutin tukkeutuu ruiskutuksen aikana, sammuta laite ja vähennä painetta noudattamalla paineenpoistomenettelyä ennen kuin irrotat suuttimen puhdistamista varten. Laite ylläpitää painetta virran sammuttamisen jälkeen. Älä jätä laitetta jännitteisenä tai paineisena ilman valvontaa. Noudata paineenpoistomenettelyä, kun laite jätetään ilman valvontaa tai käyttö lopetetaan sekä ennen huoltoa, puhdistusta tai osien irrottamista. Tarkasta letkut ja osat vaurioiden varalta. Vaihda kaikki vaurioituneet letkut tai osat. Järjestelmä pystyy tuottamaan 20,6 MPa:n paineen (206 bar, psi). Käytä Gracon varaosia tai varusteita, jotka on normitettu vähintään 20,6 MPa:n (206 bar, psi) paineelle. Lukitse liipaisinlukko, kun et käytä ruiskua. Varmista, että liipaisinlukko toimii oikein. Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen laitteen käyttöä. Opettele, miten laite sammutetaan ja paine poistetaan nopeasti. Tutustu huolellisesti hallintalaitteisiin. LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Käytä aina maalatessasi asianmukaisia käsineitä, suojalaseja ja hengityssuojaimia tai maskia. Älä työskentele tai ruiskuta lasten lähellä. Pidä lapset aina pois laitteen lähettyviltä. Älä kurottele tai seiso epävakaalla alustalla. Seiso tukevasti ja pidä tasapaino koko ajan. Pysy valppaana ja katso, mitä olet tekemässä. Älä käytä laitetta väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Älä taivuta tai väännä letkua. Älä altista letkua lämpötiloille tai paineille, jotka ylittävät Gracon mainitsemat arvot. Älä käytä letkua laitteiston nostamiseen tai vetämiseen. Älä ruiskuta alle 7,6 metrin pituisella letkulla. Älä muunna laitetta millään tavalla. Kaikenlaiset muutokset voivat mitätöidä viranomaisten hyväksynnät ja vaarantaa turvallisuuden. Varmista, että kaikki laitteet on mitoitettu ja hyväksytty ympäristöön, jossa niitä käytetään D

7 SÄHKÖISKUN VAARA VAARA Varoitukset Laitteiston on oltava maadoitettu. Väärin tehty maadoitus, valmistelut tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Katkaise virta ja irrota sähköjohto ennen laitteen huoltoa. Käytä vain maadoitettuja pistorasioita. Käytä ainoastaan 3-johtoisia jatkojohtoja. Varmista, että ruiskun ja jatkojohtojen maadoitetut virta- ja jatkojohdot ovat kunnossa. Älä altista sateelle. Säilytä sisätiloissa. PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT Paineistetuille alumiinilaitteille sopimattomat nesteet voivat aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja laitteen vaurioitumisen. Näiden varoitusten laiminlyönti voi johtaa kuolemaan, vakavaan vammaan tai omaisuusvahinkoon. Älä käytä,,-trikloorietaania, metyylikloridia, muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai niitä sisältäviä nesteitä. Älä käytä klooripitoista valkaisuainetta. Monet muut nesteet voivat sisältää kemikaaleja, jotka saattavat reagoida alumiinin kanssa. Selvitä yhteensopivuus materiaalintoimittajalta. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Liikkuvat osat voivat puristaa, viiltää tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia. Pysy etäällä liikkuvista osista. Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia. Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata paineenpoistomenettelyä ennen laitteen tarkastamista, siirtämistä tai huoltoa. Irrota kaikki virtalähteet. MYRKYLLISTEN NESTEIDEN TAI HÖYRYJEN AIHEUTTAMA VAARA Myrkylliset nesteet tai höyryt voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai hengenvaaran sisään hengitettynä tai nieltynä tai jos niitä roiskuu silmiin tai iholle. Lue läpi käyttöturvallisuustiedote (MSDS), jotta tiedät käyttämiisi nesteisiin liittyvät erityiset vaarat. Säilytä vaarallista nestettä asianmukaisessa, hyväksytyssä astiassa. Hävitä vaarallinen neste noudattamalla vaarallisille nesteille annettuja ohjeita. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä työskentelyalueella sopivia suojavarusteita, jotka auttavat estämään vamman, mukaan lukien silmävamman, kuulon menetyksen, myrkyllisten höyryjen hengittämisen ja palovammat. Tähän suojavarustukseen kuuluvat muun muassa: Suojalasit ja kuulosuojaimet. Neste- ja liuotinvalmistajan suosittelemat hengityssuojaimet sekä suojavaatteet ja -käsineet. KALIFORNIAN OSAVALTION LAKIEHDOTUS 65 Tämä tuote sisältää kemikaalia, joka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttaa syöpää, synnynnäisiä vaurioita tai muita hedelmällisyysongelmia. Pese kädet käsittelyn jälkeen D 7

8 Osapiirustus Osapiirustus Jalustamallit A U M B V R D K S P N J F F G L H ti2409a A B D F G H J K L Virtakytkin Paineensäädin Esitäyttöventtiili Suuttimen suojus Ruiskutussuutin Pistooli Ilmaton letku Virtajohto Liipaisinlukko M N P R S U V Tyhjennysputki Nesteenimuputki Pumppu Nesteen ulostuloaukko Virtajohdon pidike Suodatin Sormisuojus / kaulatiivistenesteen (TSL:n) täyttökohta Malli-/sarjanumerokilpi (ei kuvassa, sijaitsee laitteen pohjassa) D

9 Osapiirustus Lo-Boy-mallit A S U K B M V N D R P J G F L H ti24093a A B D F G H J K Virtakytkin Paineensäädin Esitäyttöventtiili Suuttimen suojus Ruiskutussuutin Pistooli Ilmaton letku Virtajohto L M N P R U V Liipaisinlukko Tyhjennysputki Nesteenimuputki Pumppu Nesteen ulostuloaukko Suodatin Sormisuojus / kaulatiivistenesteen (TSL:n) täyttökohta Malli-/sarjanumerokilpi (ei kuvassa, sijaitsee laitteen pohjassa) D 9

10 Osapiirustus Hi-Boy-mallit S T R A B D U V P K M N J F F G L H ti24092a A B D F G H J K L Virtakytkin Paineensäädin Esitäyttöventtiili Suuttimen suojus Ruiskutussuutin Pistooli Ilmaton letku Virtajohto Liipaisinlukko M N P R S T U V Tyhjennysputki Nesteenimuputki Pumppu Nesteen ulostuloaukko Kannatin Suodatin Sormisuojus / kaulatiivistenesteen (TSL:n) täyttökohta Sangon koukku Malli-/sarjanumerokilpi (ei kuvassa, sijaitsee laitteen pohjassa) D

11 Maadoitus Maadoitus Laitteen täytyy olla maadoitettu, jotta voidaan vähentää staattisen kipinöinnin ja sähköiskun vaaraa. Sähköinen tai staattinen kipinöinti voi aiheuttaa syttyviä tai räjähtäviä höyryjä. Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Hyvä maadoitus antaa sähkövirralle poistumistien. Tässä ruiskussa on maadoitusjohto, jossa on asianmukainen maadoitusliitäntä. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten säännösten ja määräysten mukaisesti. Metalliastia on aina maadoitettava: kiinnitä astiaan maattojohdin. Kiinnitä johtimen yksi pää astiaan ja toinen pää vesijohtoon tai muuhun maadoitukseen. Älä muuta liitintä. Jos se ei sovi pistorasiaan, anna valtuutetun sähköasentajan asentaa pistorasia. Virtavaatimukset 0 20 V:n laitteet: V AC, 50/60 Hz, 3 A, yksivaihe. 230 V:n laitteet: 230 V AC, 50/60 Hz, 8 A, yksivaihe. Jatkojohdot Käytä jatkojohtoa, jossa on ehjä maaliitäntä. Jos tarvitaan jatkojohto, käytä vähintään 3-johtimista 2 AWG (2,5 mm2) -johtoa. HUOMAUTUS: kapeampi tulkki tai pidemmät jatkojohdot voivat vähentää ruiskun suorituskykyä. ti24584a Jatkuvan maadoituksen ylläpitäminen ruiskun huuhtelun tai paineen purkamisen yhteydessä: pitele ruiskutuspistoolin metallista osaa metalliastiaa vasten ja paina pistoolin liipaisinta. Astiat Liuotin- tai öljypohjaiset nesteet: noudata paikallisia ohjeita. Käytä ainoastaan sähköä johtavia metalliastioita, jotka asetetaan maadoitetulle alustalle, kuten betonille. Älä aseta astiaa paperin tai pahvin päälle tai muulle sähköä johtamattomalle alustalle, joka katkaisee maadoituksen D ti25497a

12 Paineenpoistomenettely Paineenpoistomenettely Noudata paineenpoistomenettelyä aina, kun näet tämän symbolin. Tämä laite pysyy paineistettuna, kunnes paine poistetaan käsin. Jotta paineenalainen neste ei aiheuttaisi nesteen tunkeutumista ihon läpi tai muuta vakavaa vammaa ja jotta roiskuva neste ja liikkuvat osat eivät aiheuttaisi vakavia vammoja, noudata paineenpoistomenettelyä aina kun ruisku pysäytetään ja ennen kuin ruisku puhdistetaan tai tarkastetaan ja ennen laitteen huoltoa.. 3. Käännä paineensäätö pienimmilleen. Vapauta liipaisinlukko. ti25230a 4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Paina liipaisinta paineen poistamiseksi. Käännä virtakytkin OFF-asentoon. Odota 7 sekuntia, jotta virta häviää. ti25497a ti2530a Lukitse liipaisinlukko. Lukitse liipaisinlukko. ti2493a D

13 Paineenpoistomenettely 6. Laita tyhjennysputki astiaan. Käännä esitäyttöventtiili alas. Jätä esitäyttöventtiili ala-asentoon eli tyhjennysasentoon, kunnes ruiskutat uudelleen. a. Löysää ERITTÄIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä ja poista paine vähitellen. b. Löysää mutteri tai liitin kokonaan. c. Poista suuttimen tai letkun tukos. Liipaisinlukko Lukitse liipaisinlukko aina, kun ruisku pysäytetään. Se estää ruiskutuksen vahingossa kädellä tai esimerkiksi silloin, jos pistooli putoaa tai sitä tönäistään. ti24607a 7. Jos epäilet, että suuttimen kärki tai letku on tukossa tai että paine ei ole vapautunut kokonaan: ti2462a D 3

14 Asetus Asetus 2. Liitä letkun toinen pää pistooliin. Suorita valmistelutoimet, kun ruisku puretaan pakkauksesta ensimmäistä kertaa tai pitkän varastointijakson jälkeen. Irrota kuljetustulppa nesteenpoistoaukosta ensimmäisten valmistelutoimien yhteydessä.. Yhdistä ilmaton Graco-letku nesteenpoistoaukkoon. Kiristä kunnolla käyttämällä kiintoavainta. ti24633a 3. Kiristä kunnolla käyttämällä kiintoavainta. 4. Lukitse liipaisinlukko. ti2493a ti2466a D

15 Asetus 5. Poista suuttimen suojus. a. Aseta TSL-pullon suutin ruiskun etuosassa olevan ritilän ylempään keskiaukkoon. b. Purista pulloa niin, että siitä tuleva TSL riittää täyttämään pumpputangon ja tiivistysmutterin tiivisteen välisen tilan. ti24592a 6. Kun purat ruiskun pakkauksesta ensimmäisen kerran, poista pakkausmateriaalit sisääntuloaukon seulasta. Tarkasta sisääntuloaukon seula tukosten ja epäpuhtauksien varalta pitkän varastointijakson jälkeen. ti24639a 8. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. ti2530a 9. Kiinnitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. ti24638a 7. Täytä kaulan tiivistysmutteri kaulatiivistenesteellä (TSL) tiivisteen ennenaikaisen kulumisen estämiseksi. Tee näin päivittäin tai jokaisen ruiskutuskerran yhteydessä. 0. Käännä esitäyttöventtiili alas. ti2465a D 5

16 Asetus 5. Käännä esitäyttöventtiili vaakasuoraan. Vapauta liipaisinlukko. ti24608a. Laita nesteenimuputki sekä tyhjennysputki maadoitettuun metalliastiaan, joka on täytetty osittain huuhtelunesteellä. Katso Maadoitus, sivulla. HUOMAUTUS: Uusissa ruiskuissa on toimitettaessa varastointinestettä, joka on huuhdeltava pois mineraalitärpätillä ennen ruiskun käyttöä. Varmista huuhtelunesteen yhteensopivuus ruiskutettavaan materiaaliin. Toinen huuhtelu yhteensopivalla nesteellä voi olla tarpeen. Käytä vettä lateksimaalien huuhtelemiseen ja mineraalitärpättiä öljypohjaisten maalien huuhtelemiseen. ti24640a 2. Käännä paineensäätö pienimmilleen. 3. Käännä virtakytkin ON-asentoon. 4. Nosta painetta puoli kierrosta niin, että moottori käynnistyy. Anna nesteen huuhtoutua ruiskun läpi yhden minuutin ajan. ti24646a 6. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Paina liipaisinta ja huuhtele, kunnes astia on puhdas. 7. Käännä virtakytkin OFF-asentoon. 8. Lukitse liipaisinlukko. 9. Tyhjennä astia, kun olet huuhdellut varastointinesteen ruiskusta. Aseta nesteenimuputki sekä tyhjennysputki takaisin maadoitettuun metalliastiaan, joka on täytetty osittain huuhtelunesteellä. Käytä vettä vesipohjaisten maalien huuhtelemiseen ja mineraalitärpättiä öljypohjaisten maalien huuhtelemiseen. 20. Käännä virtakytkin ON-asentoon. 2. Käännä esitäyttöventtiili vaakasuoraan. Vapauta liipaisinlukko. 22. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Paina liipaisinta ja huuhtele yhden minuutin ajan. 23. Käännä virtakytkin OFF-asentoon. 24. Lukitse liipaisinlukko. 25. Ruisku on nyt valmis käynnistettäväksi ja käytettäväksi D

17 Käynnistys Käynnistys 5.. Suorita Paineenpoistomenettely, sivulla Käännä paineen säätö alimmalle mahdolliselle paineelle. Nosta painetta puoli kierrosta niin, että moottori käynnistyy. Anna maalin kiertää ruiskun läpi, kunnes maalia virtaa tyhjennysputkesta ulos. ti2523a 6. Käännä esitäyttöventtiili vaakasuoraan. Vapauta liipaisinlukko. ti25230a 3. Käännä virtakytkin ON-asentoon. ti2529a 4. Aseta nesteenimuputki maaliastiaan. Aseta tyhjennysputki jäteastiaan. ti24646a D 7

18 Käynnistys 7. Pidä pistoolia maadoitettua metallista jäteastiaa vasten. Pidä pistoolin liipaisinta painettuna, kunnes maalia tulee. 20 s m ti24649a ti24647a 8. Siirrä pistooli maaliastiaan ja paina liipaisinta 20 sekuntia. Päästä liipaisin ja anna paineen kertyä ruiskuun. Lukitse liipaisinlukko. 0. Ruuvaa suutinyksikkö pistooliin ja kiristä. Katso Ruiskutussuuttimen asennus, sivulla 9. Katso pistoolin kokoamisohjeet erillisestä pistoolin käyttöohjeesta. Korkeapaineruisku voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Älä estä vuotoja kädellä tai rievulla. 9. Tarkasta, ettei vuotoja ole. Jos vuotoja ilmenee, suorita Paineenpoistomenettely, sivulla 2, kiristä sitten kaikki sovitteet ja toista käynnistystoimenpide. Jos vuotoja ei ole, jatka seuraavaan vaiheeseen. ti24652a D

19 Käyttö Käyttö Ruiskutussuuttimen asennus 4. Ruuvaa kokonaisuus pistooliin. Kiristä.. Suorita Paineenpoistomenettely, sivulla Käytä ruiskutussuutinta (A) ja aseta OneSeal (B) suuttimen suojukseen (C). C B A ti24652a Ruiskutus. Ruiskuta testikuvio. Säädä painetta, jotta paksut reunat häviävät. ti24653a 3. Työnnä ruiskutussuutin paikalleen. ti24669a ti24664a D 9

20 Käyttö 2. Käytä pienempää suutinta, jos paineensäätö ei poista paksuja reunoja. 3. Pidä pistoolia kohtisuorassa cm:n päässä maalattavasta pinnasta. Ruiskuta 50 % edellisen kerroksen päälle. ti24674a 4. Laukaise pistooli liikuttamisen jälkeen. Vapauta liipaisin ennen kuin lopetat. Katso erillistä pistoolin käyttöohjetta, jossa on lisätietoja ruiskuttamisesta. Suuttimen tukoksen puhdistaminen ti24673a 2. Lukitse liipaisinlukko. Käännä ruiskutussuutin takaisin alkuperäiseen asentoonsa. Vapauta liipaisinlukko ja jatka ruiskuttamista.. Vapauta liipaisin. Lukitse liipaisinlukko. Kierrä ruiskutussuutinta. Vapauta liipaisinlukko. Laukaise pistooli jätepaikalle tukoksen poistamiseksi. ti24676a D

21 Käyttö Puhdistus. Suorita Paineenpoistomenettely, sivulla Poista suuttimen suojus ja ruiskutussuutin. Katso lisätietoja erillisestä pistoolin käyttöohjeesta. ti24709a 4. Aseta nesteenimuputki huuhtelunesteeseen. Käytä vettä vesiliukoisten maalien huuhtelemiseen ja mineraalitärpättiä öljypohjaisten maalien huuhtelemiseen. Aseta tyhjennysputki jäteastiaan. ti24592a 3. Poista nesteenimuputki ja tyhjennysputki maalista ja pyyhi enimmät maalit pois ulkopinnalta. ti2470a 5. Käännä esitäyttöventtiili vaakasuoraan D 2

22 Käyttö 6. Nosta painetta puoli kierrosta niin, että moottori käynnistyy. Pidä pistoolia maaliastiaa vasten. Vapauta liipaisinlukko. Paina liipaisinta ja lisää painetta, kunnes pumppu käy tasaisesti ja huuhtelunestettä alkaa tulla ulos. ti2473a 9. Nosta nesteenimuputki huuhtelunesteen yläpuolelle. ti2472a ti25232a 7. Älä enää pidä liipaisinta painettuna. Siirrä pistooli jäteastiaan, pidä pistoolia astiaa vasten ja paina liipaisinta niin, että järjestelmä huuhtoutuu perusteellisesti. 8. Pidä liipaisin painettuna ja käännä esitäyttöventtiili alas. Vapauta sitten liipaisin. Anna huuhtelunesteen kiertää, kunnes tyhjennysputkesta tulee puhdasta nestettä. ti2474a D

23 Käyttö 0. Käännä esitäyttöventtiili vaakasuoraan. Suuntaa pistooli huuhteluastiaan ja paina liipaisinta, jotta putki tyhjenee nesteestä.. Lukitse liipaisinlukko. ti2478a 20 s 4. Jos käytät huuhteluun vettä, huuhtele uudelleen mineraalitärpätillä tai Pump Armorilla, jotta pinnoite estää ruiskua jäätymästä ja suojaa korroosiolta. ti24649a 2. Käännä paineensäätönuppi alhaisimmalle paineasetukselle ja käännä virtakytkin OFF-asentoon. Katkaise ruiskun virransyöttö. ti2479a 5. Pyyhi maaliruisku, letku ja pistooli veteen tai mineraalitärpättiin kastetulla rievulla. ti2534a 3. Irrota suodatin pistoolista ja ruiskusta, jos suodatin on asennettu. Puhdista ja tarkasta. Asenna suodatin paikoilleen. Katso erillistä ruiskutuspistoolin käyttöopasta D ti24720a 23

24 Kunnossapito Kunnossapito Määräjoin tehtävä kunnossapito on tärkeää ruiskun asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Kunnossapito sisältää määräajoin tehtäviä toimenpiteitä, jotka pitävät ruiskun käyttökunnossa ja ehkäisevät ongelmia jatkossa. Toimenpide Tarkasta/puhdista ruiskun suodatin, sisääntuloaukon seula ja pistoolin suodatin. Huoltoväli Päivittäin tai jokaisen ruiskutuskerran yhteydessä Tarkasta moottorin suojuksen ilma-aukot tukosten varalta. Päivittäin tai jokaisen ruiskutuskerran yhteydessä Lisää TSL:ää TSL:n täyttökohdan kautta. Päivittäin tai jokaisen ruiskutuskerran yhteydessä Tarkasta moottorin hiilet kulumisen varalta. Hiilten pituuden litran välein täytyy olla vähintään 3 mm. HUOMAUTUS: Hiilet eivät kulu samalla tavoin moottorin eri puolilla. Tarkasta kumpikin hiili. Varmista ruiskun sammuminen litran välein Kun ruiskun pistoolin liipaisinta EI paineta, ruiskun moottorin pitäisi pysähtyä, eikä sen pitäisi käynnistyä uudelleen, ennen kuin pistoolin liipaisinta painetaan uudelleen. Jos ruisku käynnistyy uudelleen, kun pistoolin liipaisinta EI paineta, tarkasta pumppu sisäisten ja ulkoisten vuotojen varalta ja tarkasta esitäyttöventtiili vuotojen varalta. Kaulatiivisteen säätö Käytön mukaan tarvittaessa Jos pumpun tiiviste alkaa vuotaa pitkään jatkuneen käytön jälkeen, kiristä tiivistemutteria alaspäin, kunnes vuoto lakkaa tai vähenee. Näin saadaan käyttöaikaa jatkettua noin 380 litralla, ennen kuin tiivisteet on uusittava. Tiivistysmutteri voidaan kiristää poistamatta O-rengasta D

25 Vianetsintä Mekaaninen/nestevirtaus Vianetsintä. Suorita ennen tarkastusta tai korjaamista Paineenpoistomenettely, sivulla Tarkasta kaikki mahdolliset ongelmat ja syyt ennen yksikön purkamista. Ongelma Tarkastettava kohde Jos kohde on OK, siirry seuraavaan. Toimenpiteet Jos kohde ei ole OK, katso tämän sarakkeen tietoja. Pumpun teho on alhainen Kulunut ruiskutussuutin. Suorita Paineenpoistomenettely, sivulla 2 ja vaihda sitten suutin. Katso ohjeita erillisestä pistoolin tai suuttimen käsikirjasta. Ruiskutussuutin on tukkeutunut. Vapauta painetta. Tarkasta ja puhdista ruiskutussuutin. Maalin syöttö. Täytä pumppu uudelleen. Imusiivilä tukossa. Irrota, puhdista ja asenna takaisin. Imuventtiilin kuula ja männän kuula eivät tiivistä kunnolla. Nestesuodatin tai suuttimen suodatin on tukossa tai likainen. Esitäyttöventtiili vuotaa. Varmista, että pumppu ei jatka toimintaansa liipaisimen vapauttamisen jälkeen. (Esitäyttöventtiili ei vuoda.) Kaulatiivisteen mutterin lähellä on vuotoa, mikä voi olla merkkinä kuluneista tai vaurioituneista tiivisteistä. Irrota ja puhdista imuventtiili. Katso onko kuulissa ja pesissä uurteita; vaihda tarvittaessa. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Poista maalista pumppua tukkivat hiukkaset siivilöimällä se ennen käyttöä. Puhdista suodatin. Suorita Paineenpoistomenettely, sivulla 2 ja korjaa sitten esitäyttöventtiili. Huolla pumppu. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Vaihda tiivisteet. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Katso myös, onko männän venttiilin istukassa kovettunutta maalia tai koloja ja vaihda tarvittaessa. Kiristä tiivistemutteri/nestekuppi D 25

26 Vianetsintä Ongelma Tarkastettava kohde Jos kohde on OK, siirry seuraavaan. Toimenpiteet Jos kohde ei ole OK, katso tämän sarakkeen tietoja. Pumpun teho on alhainen Pumpputanko on vaurioitunut. Korjaa pumppu. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Matala nollavirtauksen paine. Käännä paineensäätönuppi kokonaan myötäpäivään. Varmista, että paineensäätönuppi on asennettu kunnolla, jotta se menee kokonaan ääriasentoonsa myötäpäivään. Jos ongelma ei korjaannu, vaihda paineensäädin. Moottori käy, mutta pumppu ei toimi Liiallinen maalivuoto kaulatiivistemutteriin Männän tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet. Pumpun O-rengas on kulunut tai vaurioitunut. Imuventtiilin kuula on tukkeutunut aineesta. Huomattava paineen lasku letkussa raskailla materiaaleilla. Vaihda tiivisteet. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Vaihda O-rengas. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Puhdista imuventtiili. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Lyhennä letkun kokonaispituutta. Varmista jatkojohdon oikea koko. Katso Jatkojohdot, sivulla. Moottorin hiilten johdinten liitokset ja liittimet ovat löysällä. Tarkasta moottorin hiilet kulumisen varalta (Hiilten pituuden täytyy olla vähintään 3 mm.) Katso, ovatko moottorin hiilten jouset poikki tai vinossa. Jousen valssatun osan tulee olla suoraan hiilen päällä. Moottorin hiilet tarttuvat hiilten pitimiin. Kiertokangen kokoonpano vaurioitunut. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Hammaspyörät tai vaihdekotelo ovat vaurioituneet. Kaulatiivistemutteri on löysällä. Kaulatiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet. Männänvarsi on kulunut tai vaurioitunut. Kiristä liitinruuvit. Vaihda hiilet, jos johtimet ovat vahingoittuneet. Vaihda hiilet. Vaihda rikkoutunut jousi. Kohdista jousi hiileen nähden. Puhdista hiilten pitimet ja poista hiilipöly pienellä puhdistusharjalla. Kohdista hiilen johdin hiilen pitimessä olevaa uraan, jotta hiili pääsee liikkumaan vapaasti pystysuorassa. Vaihda kiertokangen kokoonpano. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Tarkasta vaihdekotelon kokoonpano ja hammaspyörät vaurioiden varalta ja vaihda tarvittaessa. Irrota kaulatiivistemutterin välirengas. Kiristä kaulatiivistemutteria juuri sen verran, että vuoto loppuu. Vaihda tiivisteet. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Vaihda varsi. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta D

27 Ongelma Tarkastettava kohde Jos kohde on OK, siirry seuraavaan. Vianetsintä Toimenpiteet Jos kohde ei ole OK, katso tämän sarakkeen tietoja. Pistoolista pärskyy nestettä Ilmaa pumpussa tai letkussa. Tarkasta ja kiristä kaikki nesteliitännät. Pyöritä pumppua mahdollisimman hitaasti esitäytön aikana. Ruiskutussuutin osittain tukossa. Avaa suutin. Katso Suuttimen tukoksen puhdistaminen, sivulla 20. Nestettä on vähän jäljellä tai astia on tyhjä. Täytä nesteensyöttö uudelleen. Esitäytä pumppu. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Tarkista nesteen määrä usein, jotta pumppu ei käy tyhjänä. Pumpun esitäyttö on vaikeaa Ilmaa pumpussa tai letkussa. Tarkasta ja kiristä kaikki nesteliitännät. Pyöritä pumppua mahdollisimman hitaasti esitäytön aikana. Imuventtiili vuotaa. Puhdista imuventtiili. Varmista, että kuulan tiiviste on ehjä ja että kuula tiivistää hyvin. Kokoa venttiili uudelleen. Pumpun tiivisteet ovat kuluneet. Vaihda pumpun tiivisteet. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta. Maali on liian paksua. Ohenna maali valmistajan suositusten mukaan. Ruisku toimii 5 0 minuuttia ja pysähtyy sitten Pumpun tiivistysmutteri on liian kireällä. Kun pumpun tiivistysmutteri on liian kireällä, pumpputangon tiivisteet rajoittavat pumpun toimintaa ja ylikuormittavat moottoria. Löysää pumpun tiivistemutteria. Katso, onko kaulan ympärillä vuotoja. Vaihda pumpun tiivisteet tarvittaessa. Katso lisätietoja pumpun käyttöohjekirjasta D 27

28 Vianetsintä Sähköinen vika Oire: Ruisku ei toimi, pysähtyy tai ei sammu. 2. Käännä virtakytkin OFF-asentoon, odota 30 sekuntia ja kytke sitten virta takaisin ON-asentoon (tämä varmistaa, että ruisku on normaalissa käyntitilassa). 3. Käännä paineensäätimen nuppia puoli kierrosta myötäpäivään. Suorita Paineenpoistomenettely, sivulla 2.. Kytke maaliruisku jännitteeltään oikeaan maadoitettuun pistorasiaan. Pysy loitolla sähköosista ja liikkuvista osista vianetsintätoimenpiteiden aikana. Jotta välttyisit sähköiskun vaaralta, kun kansia poistetaan vianetsintää varten, odota 7 sekuntia vedettyäsi pistokkeen pois pistorasiasta, jotta sähkövaraus häviää. Ongelma Tarkastettava kohde Tarkastustapa Ruisku ei toimi lainkaan. Tarkista sähkön syöttö. Varmista, että sähkövirta on vaihtovirtaa (AC) V AC -malleille V ja 230 V AC -malleille V. Tarkasta paineensäätimen liitännät. Tarkista paineensäädin. Tarkista vaihdettava sulake. Tarkista moottorin johtimet. Varmista, että liitin on puhdas ja liitetty tiukasti. Kytke hyvä, tunnettu paineensäädin. Mikäli moottori käy, vaihda paineensäädin. Kytke virta pois ruiskusta ja varmista, että virta kulkee sulakkeen läpi. Varmista, että liittimet ovat puhtaat, ja että ne on liitetty toisiinsa tiukasti D

29 + Vianetsintä Ongelma Tarkastettava kohde Tarkastustapa Tarkista moottorin pyöriminen. Suorita pyörintätesti kytkemällä 9 2 voltin paristo moottorin johtoihin. Moottorin johtojen ulkonäkö ja koko voivat vaihdella. Paikanna hiiliin menevät kaksi johtoa (yleensä punainen ja musta). Moottorin pitäisi pyöriä, kun paristo on kytketty moottorin johtoihin. BLACK (-) RED (+) YELLOW ti2522a 9-VOLT BATTERY Tarkista moottorin lämpökytkin. Moottorin pitäisi olla huoneenlämpötilassa tätä testiä varten. Kytke keltaiset johdot moottorista vastusmittariin. Mittarin tulisi osoittaa jatkuvuutta. BLACK (-) RED (+) YELLOW BEEP - - ti2523a D 29

30 - Vianetsintä Ongelma Tarkastettava kohde Tarkastustapa Tarkista moottorin ankkurin resistanssi. Kytke punainen ja musta johto moottorista vastusmittariin. Pyöritä moottoria ja selvitä, onko avoimia piirejä. Jos avoin piiri on havaittavissa, vaihda moottori. BLACK (-) - RED (+) -3 ohms YELLOW - ti2524a Tarkista moottori oikosulkujen varalta. Käytä vastusmittaria ja tarkasta moottori oikosulkujen varalta. Kytke mittarin johto ( ) moottorin koteloon. Siirrä mittarin johto (+) kuhunkin moottorin johtoon. Mittarin pitäisi lukea avoin piiri kaikissa johdoissa. GROUND BLACK (-) RED (+) OL YELLOW - ti2525a D

31 Vianetsintä Ongelma Tarkastettava kohde Tarkastustapa Ruisku ei sammu, vaikka suurin sallittu paine on saavutettu tai ylitetty. Tarkista paineensäädin. Irrota paineensäädin. Jos ruisku on edelleen käynnissä, vaihda ohjainkortti. Jos ruisku sammuu, vaihda paineensäädin. Yleiset sähköongelmat Varmista, että moottorin johdot on kiinnitetty ja liitetty kunnolla. Vaihda löysät liittimet; purista ne johtimiin. Varmista, että liittimet on liitetty toisiinsa tukevasti. Puhdista piirikortin liittimet. Kytke johtimet kunnolla kiinni. Katso, ovatko moottorin hiilten johdinten liitokset ja liittimet löysällä. Hiilten pituuden täytyy olla vähintään 3 mm. HUOMAUTUS: Hiilet eivät kulu samalla tavoin moottorin eri puolilla. Tarkasta kumpikin hiili. Katso, ovatko moottorin hiilten jouset rikki tai vinossa. Jousen valssatun osan tulee olla suoraan hiilen päällä. Moottorin hiilet ovat saattaneet tarttua hiilten pitimiin. Katso, onko moottorin ankkurin kommutaattorissa palamiskohtia, urautumista tai voimakasta epätasaisuutta. Kiristä liitinruuvit. Vaihda hiilet, jos johtimet ovat vahingoittuneet. Vaihda hiilet. Vaihda rikkoutunut jousi. Kohdista jousi hiileen nähden. Puhdista hiilten pitimet. Poista hiilipöly pienellä harjalla. Sovita hiilten johtimet hiilten pitimessä olevaa uraan, jotta hiili pääsee liikkumaan vapaasti pystysuorassa. Irrota moottori ja anna moottorikorjaamon pinnoittaa kommutaattori uudelleen, mikäli mahdollista D 3

32 Ruiskujen osat Ruiskujen osat Viitenumero 2 4 Momentti 5,8 8, N m 3,4 4,0 N m 2,6 3, N m a 54b 54c 54d Katso sivu ti24099a D

33 Ruiskujen osat Viitenumero 3 4 Momentti 5,8 8, N m Vasaratiukkuus 2,6 3, N m ti24098a D 33

34 Ruiskujen osat 90, 290, 390 Jalustaruiskut Osaluettelo Viitenumero Osa Kuvaus Kpl RUUVI, kone, uritettu/kuusiokolo, prikka RUUVI, mach, 4 uritettu kuusiokolo, prikka O-RENGAS SARJA, letku, tyhjennys sisältää osat 39, 55, 62, KANSI, etu 7C540 Jalustamallit 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 7C539 Jalustamallit 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, SUOJUS, moottori 5E34 Jalustamallit 7C34, 7C438, 7C344, 7C384, 7D899, 7D90, 7D900 5J37 Jalustamallit 7C30, 7C346, 7C347, 7C348, 7C385, 7C386, 7C389, SÄTEISVIERINTÄ- LAAKERI 27 Katso LETKU, liitos, sivu 4 0,64 cm 7,5 tai 5 m 28 Katso PISTOOLI, ruisku 34 sivu 4 Katso sivu 4 KORTTI, terveydentila (ei kuvassa) TARRA, varoitus SIIVILÄ, 7/8-4 unf OHJAUSLIITIN, kierteinen HAMMASPYÖRÄ, alennus 4 PUMPPU, mäntä 7C487 Pohjois-Amerikka 7C488 Aasia / Australia ja Uusi-Seelanti / Japani 7C489 Eurooppa 42 24W87 VAIHDEKOTELO, sisältää osan 47 Viitenumero Osa Kuvaus Kpl 43 24W640 KIERTOKANKI 44 24X020 HAMMASPYÖRÄ, kampiakseli, sisältää osan W830 SARJA, letku, liitos, sisältää osan RUUVI, kone, 9 kuusiokolo, prikka 52 Katso MERKINTÄ, etulevy sivu 4 53 Katso MERKINTÄ, sivu 4 sivulevy 54 * SARJA, sähkömoottori sisältää osan 54a 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 TUULETIN, moottori, rulla, kytkin sisältää osat 54b, 54c, 54d 54b MUTTERI, painettava 54c ALUSLAATTA, väliosa, pyöreä 54d SOVITIN, akseli 56 Katso VIRTAJOHTO sivu E823 RUNKO, jalusta LETKU, imusarja sisältää osat 4, 37, 9 63 Katso MERKINTÄ, sivu 4 varoitus 65 Katso MERKINTÄ, sivu 4 kansainväliset varoitusmerkit KÄDENSIJA, kahva 67 5G857 SUOJUS, jalka KUPPI, imu/tyhjennys KAHVA sisältää osat 47, C483 KANSI, pumpputanko RUUVI, itseporautuva, kuusiokolo ALUSLAATTA 32 6H37 TIIVISTE, O-RENGAS NESTE, TSL, 2,37 dl (ei kuvassa) 45 M70809 KIERRELIITIN, letku * Moottorin hiilisarjaa varten on tilattava Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua D

35 390-Lo-Boy-ruiskujen osat 390-Lo-Boy-ruiskujen osat 4 Viitenumero Momentti 5,8 8, N m 3,4 4,0 N m 2,6 3, N m a 54b 54c 54d Katso sivu ti240a D 35

36 390-Lo-Boy-ruiskujen osat Viitenumero 3 4 Momentti 5,8 8, N m Vasaratiukkuus 2,6 3, N m ti2400a D

37 390-Lo-Boy-ruisku Osaluettelo 390-Lo-Boy-ruiskujen osat Viitenumero Osa Kuvaus Kpl RUUVI, kone, uritettu/kuusiokolo, prikka RUUVI, mach, 4 uritettu kuusiokolo, prikka O-RENGAS SARJA, letku, tyhjennys sisältää osat 39, 55, 62, C539 KANSI, etu 23 5J37 SUOJUS, moottori SÄTEISVIERINTÄ- LAAKERI LETKU, liitos, 0,64 cm 5 m PISTOOLI, ruisku 34 7A34 KORTTI, terveydentila (ei kuvassa) SIIVILÄ, 7/8-4 unf OHJAUSLIITIN, kierteinen HAMMASPYÖRÄ, alennus 4 7C489 PUMPPU, mäntä 42 24W87 VAIHDEKOTELO, sisältää osan W640 KIERTOKANKI 44 24X020 HAMMASPYÖRÄ, kampiakseli, sisältää osan W830 SARJA, letku, liitos, sisältää osan TULPPA, putki RUUVI, kone, 8 kuusiokolo, prikka 52 7C89 MERKINTÄ, etulevy 53 7C820 MERKINTÄ, sivulevy 54 * 7C799 SARJA, sähkömoottori, 230 V, sisältää osan 54a 54a 7C795 TUULETIN, moottori, rulla, kytkin sisältää osat 54b, 54c, 54d Viitenumero Osa Kuvaus Kpl 54b MUTTERI, painettava 54c ALUSLAATTA, väliosa, pyöreä 54d SOVITIN, akseli 56 Katso VIRTAJOHTO sivu RUNKO, kärryt, lo LETKU, imusarja sisältää osat 4, 37, H087 MERKINTÄ, varoitus MERKINTÄ, kansainväliset varoitusmerkit 66 5B999 KIINNITYSKIE- 2 LEKE SUOJUS, napa KAHVA 70 7C483 KANSI, pumpputanko RENGAS, puoliksi 2 ilmarengas RUUVI, 2 itseporautuva, kuusiokolo prikka 83 5B870 KUPPI, imu/tyhjennys ALUSLAATTA 7 5G447 TULPPA, suojus, maalattu 32 6H37 TIIVISTE, O-RENGAS 45 M70809 KIERRELIITIN, letku RUUVI, mach, pnh NESTE, TSL, 2,37 dl (ei kuvassa) * Moottorin hiilisarjaa varten on tilattava Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua D 37

38 90, 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen osat 90, 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen osat Viitenumero Momentti 2 4 5,8 8, N m 3,4 4,0 N m 2,6 3, N m a 54b 54c d Katso sivu ti2403a D

39 90, 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen osat Viitenumero 3 4 Momentti 5,8 8, N m Vasaratiukkuus 2,6 3, N m ti2402a D 39

40 90, 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen osat 90, 290, 390 Hi-Boy-ruiskujen Osaluettelo Viitenumero Osa Kuvaus Kpl RUUVI, kone, uritettu/ kuusiokolo, prikka RUUVI, mach, 4 uritettu kuusiokolo, prikka ALUSLAATTA TIIVISTE, O-rengas 22 KANSI, etu 7C540 Hi-Boy -mallit 7C342, 7C343 7C539 Hi-Boy -mallit 7C33, 7C349, 7C350, 7C35, 7C SUOJUS, moottori 5E34 Hi-Boy -mallit 7C342, 7C343 5J37 Hi-Boy -mallit 7C33,7C349, 7C350, 7C35, 7C SÄTEISVIERINTÄL AAKERI 27 Katso LETKU, liitos, sivu 4 0,64 cm 7,5 tai 5 m 28 Katso PISTOOLI, ruisku 34 sivu 4 Katso sivu 4 KORTTI, terveydentila (ei kuvassa) TARRA, varoitus SIIVILÄ, 7/8-4 unf OHJAUSLIITIN, kierteinen HAMMASPYÖRÄ, alennus 4 PUMPPU, mäntä 7C487 Pohjois-Amerikka 7C488 Aasia / Australia ja Uusi-Seelanti / Japani 7C489 Eurooppa 42 24W87 VAIHDEKOTELO, sisältää osan W640 KIERTOKANKI 44 24X020 HAMMASPYÖRÄ, kampiakseli, sisältää osan W830 SARJA, letku, liitos, sisältää osan TULPPA, putki RUUVI, kone, 8 kuusiokolo, prikka 52 Katso MERKINTÄ, etulevy sivu 4 53 Katso sivu 4 MERKINTÄ, sivulevy Viitenumero Osa Kuvaus Kpl 54 * SARJA, sähkömoottori sisältää osan 54a 7C794 0/20 V 7C V 54a 7C795 TUULETIN, moottori, rulla, kytkin sisältää osat 54b, 54c, 54d 54b MUTTERI, painettava 54c ALUSLAATTA, väliosa, pyöreä 54d SOVITIN, akseli 55 5K092 LETKU, tyhjennys 56 Katso VIRTAJOHTO sivu C485 RUNKO, universal-kärry 60 7C949 PUTKI, imu, sisäänotto KIELEKE, jousi 63 Katso MERKINTÄ, sivu 4 varoitukset 65 Katso MERKINTÄ, sivu 4 varoitus RUUVI, mach, pnh SUOJUS, napa KAHVA osineen, kärry hi 70 7C483 KANSI, pumpputanko RENGAS, puoliksi 2 ilmarengas 87 5B652 TIIVISTERENGAS, imu 95 5E83 MUTTERI, lukitus 32 6H37 TIIVISTE, O-rengas 36 7C990 RIPUSTIN, astia MUTTERI, lukko, 2 insertti 45 M70809 KIERRELIITIN, letku NESTE, TSL, 2,37 dl (ei kuvassa) * Moottorin hiilisarjaa varten on tilattava Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua D

41 Lisävarusteet ja merkinnät Lisävarusteet ja merkinnät Ruiskumalli Viitenumero 27 Letku, 0,64 cm m Viitenumero 28 Pistooli, ruisku Viitenumero 52 Merkintä, etulevy Viitenumero 53 Merkintä, sivulevy Viitenumero 65 Merkintä, varoitus Viitenumero 34 Kortti, terveydentila Viitenumero 63 Merkintä, vaara 7C30 7C33 7C34 7C342 7C438 7C343 7C344 7C346 7C347 7C348 7C349 7C350 7C C89 7C & # 5K359 # C860 7C # 6G596 $ C862 7C # 6G596 $ C853 7C # 6G596 $ 7C X24 7D764 7D % 7A34 % 7C C89 7C % 7A34 % 5H086 7C386 7C C89 7C % 7A34 % 7C388 7C X24 7C853 7C % 7A34 % 7D D764 7D & # 5K359 # 7D D764 7D765 7C36 * # 7C35 * 7D D764 7D # 6G596 $ C82 7C & # 5K359 # Sarja, lisävaruste, säiliö # Englanti, espanja, Aasia / Australia ja Uusi-Seelanti % Englanti, kiina, korea $ Eurooppa & Pohjois-Amerikka Japani * Englanti, espanja, portugali 7,6 m 5,2 m Vaara- ja varoitustarroja, kilpiä ja kortteja on saatavana vaihto-osina ilman maksua D 4

42 Ohjausyksikkö ja suodatin Ohjausyksikkö ja suodatin Viitenumero Momentti 5,8 8, N m 2 3,4 4,0 N m 7 4,7 6,9 N m 8 5,4-8, N m a ti252a D

43 Säätö- ja suodatinosien luettelo Ohjausyksikkö ja suodatin Viitenumero Osa Kuvaus Kpl TIIVISTE, O-rengas TAPPI, uritettu TIIVISTE, istukka, venttiili RUUVI, kone, 3 kuusiokolo, prikka 5 Katso IMUSARJA, neste sivu 44 6* SUODATIN, neste Korkea imusarja mesh mesh, alkuperäinen mesh mesh Matala imusarja mesh, alkuperäinen mesh 7* KORKKI, imusarja SARJA, korkki, korkea imusarja, sisältää osan SARJA, korkki, matala imusarja, sisältää osat 8, 6 (60 mesh) 8* INSERTTI, suodatin 5B07 Korkea 5E288 Matala HOLKKI, moottorin johto 2 Katso ILMAISIN, sivu 44 paineensäädin NIPPA, (/4 npsm 2 /4 npt) 26 5E022 ALUSTA, venttiili Viitenumero Osa Kuvaus Kpl KAHVA, venttiili, tyhjennys VENTTIILI, tyhjennys, sisältää osat 5 ja KANTA, venttiili 38 Katso SARJA, sivu 44 paineensäädin, sisältää osat 9, 20, 5 49 KORTTI, ohjain V 6X Vsisältää osan 49a 49a 24R905 KORTTI, kondensaattori, 230 V 5 5A464 MERKINTÄ, ohjain 56 Katso VIRTAJOHTO sivu PIDIKE, pistoke, sovitin (tietyissä malleissa) 9 Katso JOHTOSARJA, sivu 44 sovitin 97 Katso RUUVI, mach, 2 sivu 44 HWH SOVITIN, Japani 45 M70809 KIERRELIITIN 46 7D294 VÄLILEVY, 2 imusarja 50 Katso Sulakkeen vaihto sivu MITTARI, paine, neste, ei kuvassa (tietyissä malleissa) 9783 LIITIN, T-kappale, nivel (mitalla varustetut mallit) * katso imusarjan malli (korkea vai matala) sivulta D 43

44 Ohjausyksikkö ja suodatin Säätö- ja suodatinosien luettelo Ruiskumalli Viitenumero 5 Imusarja Viitenumero 2 Viitenumero 38 Ilmaisin Paineensäädin Viitenumero 56 Virtajohto Viitenumero 9 Johtosarjan sovitin Viitenumero 97* Ruuvi Viitenumero 50 Sulake 7C30 7C33 7C590 7C725 24X289 % 5J C C34 5E295 5E794 24X C342 5E295 5E794 24X33 6W C343 7C344 7C593 7C725 24X290 % 6W C C346 7C59 7C725 24X290 % $ C C347 7C59 7C725 24X289 % C C348 7C349 7C59 7C725 24X290 % C C350 7C59 7C725 24X289 % C C35 7C59 7C725 24X290 % $ C C384 5E295 5E794 24X C385 7C590 7C725 24X289 % 5J743 & C C386 7C387 7C388 7C59 7C725 24X290 % C C389 7C592 7C725 24X C C438 5E295 5E794 24X33 6W D899 5E295 5E794 24X32 5J D900 5E295 5E794 24X $ D90 5E295 5E794 24X33 6W C590 7C725 24X289 % 5J C Korkea imusarja Suurin käyttöpaine psi (207 bar, 20,7 MPa) Matala imusarja % Suurin käyttöpaine psi (228 bar, 22,8 MPa) & Alueesta riippuen saattaa edellyttää liitinsovittimen (viitenumero 33) käyttöä $ Saatavilla myös sarja , joka sisältää johtopidikkeen (Viitenumero 90) ja sovittimet (viitenumero 9) Eurooppa, CEE 7/7 (tyypin F) -pistoke Kiina/Australia (tyypin I) -pistoke Eurooppalainen yleisjohto; pistokkeet: Italia (tyyppi L), Tanska (tyyppi K), Sveitsi (tyyppi J) Ruiskumalleissa joissa on tämä johto tulee käyttää johtopidikettä (viitenumero 90) * Momentti 5,8-8, N m D

45 Kytkentäkaavio 0/20 V Kytkentäkaavio from Motor 2 x Yellow Red (+) Black (-) Replaceable Fuse Pressure Control Assembly ON/OFF Switch ti5643a Power Plug White Black Capacitor Green ti5643a D 45

46 Kytkentäkaavio 230 V 230V Model From Motor 2X Yellow Red (+) Black (-) Pressure Control Assembly Red (D) Black (E) ON/OFF Switch Capacitors Black (F) Blue Red (H) Brown Red MOV Green ti22267a Power Plug D

47 Tekniset arvot Tekniset arvot 90/290/390 Ruisku Nesteen maksimityöpaine Yhdysvallat 3000 psi 3300 psi Metrinen 207 bar, 20,7 MPa 228 bar, 22,8 MPa Suurin tuotto 90/290/390 PC Classic 0,38 gpm,4 lpm 90 Express, 390 PC, 390 PC Classic 0,47 gpm,8 lpm Suurin suutinkoko 90/290/390 PC Classic 0,09 0,09 90 Express, 390 PC, 390 PC Classic 0,02 0,02 Nesteen ulostuloaukko npsm /4'' /4'' Jaksot 700/gallona 85/litra Generaattorin pienin teho 3000 W 3000 W 0 20 V, A, Hz Ø, 3, 50/ V, A, Hz Ø, 8, 50/60 Mitat Korkeus Jalusta 8,5'' 47 cm Lo-Boy 22,5'' 57,2 cm Hi-Boy 28,25'' (kahva alhaalla) 38,25'' (kahva ylhäällä) 7,8 cm (kahva alhaalla) 97,2 cm (kahva ylhäällä) Pituus Jalusta 6'' 40,6 cm Lo-Boy 26,5'' 67,3 cm Hi-Boy 23,25'' 59, cm Leveys Jalusta 4'' 35,6 cm Lo-Boy 20'' 50,6 cm Hi-Boy 20,5'' 52, cm Paino Jalusta 34 lb. 5,4 kg Lo-Boy 59 lb. 26,8 kg Hi-Boy 68,5 lb. 3, kg Melu** 4,8 bar (0,48 MPa, 70 psi) Äänenpaine 90 dba Ääniteho 00 dba D 47

48 Tekniset arvot 90/290/390 Valmistusmateriaalit Kostutettuja materiaaleja kaikissa malleissa Yhdysvallat Metrinen sinkkipinnotteinen ja nikkelipinnotteinen hiiliteräs, nailon, ruostumaton teräs, PTFE, asetaali, nahka, UHMWPE, alumiini, volframikarbidi, polyetyleeni, fluoroelastomeeri, uretaani Muistiinpanoja *Alkupaineet ja siirtymä per vaihe voivat vaihdella imutilan, antopaineen, ilmanpaineen ja nestetyypin mukaan. **Äänenpaine mitattu metrin etäisyydellä laitteesta. Ääniteho mitattu standardin ISO-3744 mukaan D

49 Gracon normaali takuu Gracon normaali takuu Graco takaa, että kaikki tässä käyttöoppaassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja valmistuksen osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin ne on myyty alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden vuoden ajan myyntipäivämäärästä. Takuu on voimassa vain silloin, kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia. Tämä takuu ei koske yleistä kulumista tai sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi ilmoitetun laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Graco-jälleenmyyjälle ilmoitetun vian varmistamista varten. Jos ilmoitettu vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkastuksessa ei löydetä materiaali- tai valmistusvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on edellä esitetyn mukainen. Ostaja suostuu siihen, ettei mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilö- tai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT KÄYTTÖKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Näitä Gracon myymiä, mutta ei valmistamia nimikkeitä (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letku jne.) koskee niiden valmistajan mahdollinen takuu. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin tukea takuuvaateen nostamisessa. Graco ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai laitteisiin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy D 49

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut Käyttö 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut 333367C FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Korjaus Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2425B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi)

Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) Käyttö Mark V Premium-, Mark V Max-, Mark VII Max-, Mark X Premiumja Mark X Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut (suomi) 3A2375B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit

Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit Käyttöohje/Osat Ilma-avusteiset G40-ruiskutuspistoolit 333203A FI Malli: 262929, 262932 Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin sovelluksiin. Vain ammattimaiseen käyttöön. Suurin käyttöpaine:

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC KÄYTTÖOHJEET KORJAUS SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE Lue tärkeät varoitukset ja käyttöohjeet tästä ja kaikista muista käyttöoppaista. KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308842B G-versio ULTRA MAX

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Application and processing note (P)

Application and processing note (P) Application and processing note (P) Article Number: 113703 Languages: fi BERNER_Application_and_processing_note_(P) 83892[PDF]_fi.pdf 2015-02-09 PAINE/ALIPAINEPUMPPUSARJA 113703 KÄYTTÖOPAS Lomake 824342

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA

KULJETTAJAN KÄSIKIRJA KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä.

Lisätiedot

Ultra Platinum -maaliruiskut

Ultra Platinum -maaliruiskut Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut 313734D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet

Konica Minolta - teollisuuslaitteet. Turvallisuusohjeet Konica Minolta - teollisuuslaitteet Turvallisuusohjeet Turvallisuusmerkinnät Tässä oppaassa käytetään seuraavassa esitettyjä merkintöjä. Niiden tarkoituksena on estää ennalta laitteen epäasianmukaisesta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE

Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Käyttöohjeet LA-VA V300 / Premium Line VAKUUMIPAKKAUSLAITE Hankkimallasi Lava vakuumipakkauslaitteella on 2 vuoden takuu. Takuu ei kata vahinkoa, mikäli ilmapumppuun on päästetty nestettä. On tärkeä tietää,

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Korjaus Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 311457H Tärkeitä turvaohjeita. Lue kaikki näiden käyttöohjeiden varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Mallit on lueteltu sivulla 2. Rakennusmaaleille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS!

Jäähdytysnesteen täyttö. Jäähdytysnesteen täytön edellytykset. Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Jäähdytysnesteen täytön edellytykset Työskentely ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän parissa VAROITUS! Käytä suojavarusteita, kun työskentelet ajoneuvon jäähdytysjärjestelmän

Lisätiedot

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502

Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502 Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot