Ultra Platinum -maaliruiskut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ultra Platinum -maaliruiskut"

Transkriptio

1 Korjaus Ultra Platinum -maaliruiskut D FI - Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Ei hyväksytty käytettäväksi Euroopan räjähdystiloja paikoissa. Vain ammattimaiseen käyttöön psi (22,8 MPa, 227 bar) suurin käyttöpaine Vac Malli Hi-Boy 240 Eurooppa 240 Europe Multi-cord M M M M M M380 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. 110 Iso-Britannia M M M381 ti18840a 695 /

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo Mallit Varoitukset Osat Yleisiä korjausohjeita Paineenpoistotoimet Maadoitus Vianetsintä Mekaaninen/nestevirtaus Sähköinen vika Vac ja 110 Vac, moottorin ohjauskortti Vac, suodatinlevy Paineensäätöpotentiometri Paineensäätimen muunnin Muistiinpanoja Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto Purkaminen Kokoonpano Moottorin vaihto Poistaminen Asennus Mäntäpumpun vaihto, 695/ Poistaminen Asennus Mäntäpumpun vaihto, Poistaminen Asennus Letkukela Poistaminen Asennus Smart Control-ohjaimen E-kortin vaihto Poistaminen Asennus FastFlush kielikytkimen vaihto Poistaminen Asennus E-Control-ohjaimen pariston vaihto Kytkentäkaavio Huomautuksia Gracon normaali takuu D

3 Varoitukset Varoitukset Seuraavat varoitukset koskevat laitteen asennusta, käyttöä, maadoitusta, kunnossapitoa ja korjausta. Huutomerkki tarkoittaa yleisluontoista varoitusta ja vaaran merkki toimenpidekohtaista vaaraa. Lue varoitukset. Lisäksi tämä käyttöohje voi sisältää tuotekohtaisia varoituksia. Maadoitusohjeet Tämä tuote on maadoitettava. Oikosulun sattuessa maadoitus pienentää sähköiskuvaaraa tarjoamalla pakojohdon sähkövirralle. Tässä tuotteessa on maadoitusjohdolla varustettu johto, jossa on asianmukainen maadoituspistoke. Pistoke on kytkettävä pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu asianmukaisesti paikallisten säädösten mukaisesti. VAARA MAADOITUS Maadoituspistokkeen väärä asennus johtaa sähköiskuvaaraan. Kun johto tai pistoke on korjattava tai vaihdettava, älä liitä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteään siipiliittimeen. Maadoitusjohto on eristetty johto, jonka ulkopinta on vihreä tai vihreä, jossa on keltaisia raitoja. Pyydä lisätietoja pätevältä sähköasentajalta tai huoltomieheltä, jos et ymmärrä maadoitusohjeita täysin tai jos on epäilyksiä siitä, onko tuote maadoitettu asianmukaisesti. Älä muuta mukana toimitettua pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä pätevää sähköasentajaa asentamaan asianmukainen pistorasia. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi standardimallisessa 230 V:n virtapiirissä, ja sen maadoituspistoke on samankaltainen kuin alla olevan kuvan pistoke. Liitä tuote ainoastaan sellaiseen pistorasiaan, jonka rakenne vastaa pistokkeen rakennetta. Älä käytä sovitinta tämän tuotteen kanssa. Jatkojohdot: Käytä ainoastaan 3-johtimisia jatkojohtoja, joissa on 3-napainen maadoituspistoke, ja 3-reikäistä pistorasiaa, johon tuotteen pistoke voidaan liittää. Varmista, että jatkojohto ei ole vaurioitunut. Jos jatkojohto on tarpeellinen, käytä vähintään 12 AWG (2,5 mm 2 ) -johtoa, joka on riittävän tehokas tuotteen käyttämää virtaa varten. Jos johto ei ole riittävän tehokas, se saattaa aiheuttaa jännitteen laskua, tehonhäviötä ja ylikuumenemista D 3

4 Varoitukset VAARA TULIPALON JA RÄJÄHDYKSEN VAARA Syttyvät höyryt, kuten liuotin- ja maalihöyryt, voivat syttyä tai räjähtää. Estä tulipalo ja räjähdys seuraavasti: Älä ruiskuta syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja avotulen tai sytytyslähteiden, kuten savukkeiden, moottoreiden tai sähkölaitteiden, läheisyydessä. Laitteiston läpi virtaava maali tai liuotin aiheuttaa staattista sähköä. Staattinen sähkö aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran maali- tai liuotinhöyryjen läheisyydessä. Kaikki ruiskutusjärjestelmän osat, mukaan lukien pumppu, letkun kokoonpano, ruiskutuspistooli ja ruiskutusalueella ja sen lähistöllä olevat osat, on maadoitettava asianmukaisesti staattisten purkausten ja kipinöiden estämiseksi. Käytä Gracon sähköä johtavia tai maadoitettuja korkeapaineisia ilmattomia maalinruiskutusletkuja. Tarkista, että kaikki säiliöt ja keräysjärjestelmät on maadoitettu asianmukaisesti purkausten estämiseksi. Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan ja käytä maadoitettuja jatkojohtoja. Älä käytä minkäänlaista sovitinta. Älä käytä maalia tai liuotinta, joka sisältää halogenoitua hiilivetyä. Huolehdi, että ruiskutusalueella on hyvä ilmanvaihto. Alueen läpi tulee virrata runsaasti raikasta ilmaa. Pidä pumpun kokoonpano alueella, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä ruiskuta pumpun kokoonpanoa. Älä tupakoi ruiskutusalueella. Älä käytä ruiskutusalueella valokatkaisimia, moottoreita tai muita vastaavia kipinöintiä aiheuttavia tuotteita. Pidä alue puhtaana äläkä säilytä alueella maali- tai liuotinastioita, rättejä tai muita syttyviä materiaaleja. Ota selvää ruiskutettavien maalien ja liuottimien sisällöstä. Lue kaikki maalien ja liuottimien mukana tuleva käyttöturvallisuustiedote (MSDS) ja etikettien tiedot. Noudata maalin ja liuottimien valmistajan turvallisuusohjeita. Tilassa on oltava toimivat sammutinlaitteet. Ruisku aiheuttaa kipinöitä. Jos palavaa nestettä käytetään laitteen lähellä tai sen huuhteluun tai puhdistukseen, ruisku on pidettävä vähintään 6 metrin päässä räjähtävistä huuruista. NESTEEN TUNKEUTUMISVAARA Älä suuntaa pistoolia tai ruiskua ihmisiä tai eläimiä kohti. Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana vuodoista. Älä esimerkiksi yritä pysäyttää vuotoa millään kehon osalla. Käytä aina suutinsuojaa. Älä ruiskuta, kun suutinsuoja ei ole paikallaan. Käytä Gracon suutinsuojia. Ole varovainen puhdistaessasi ja vaihtaessasi suuttimia. Jos suutin menee tukkoon ruiskutuksen aikana, sammuta yksikkö ja poista paine noudattamalla paineenpoistotoimia, ennen kuin irrotat suuttimen puhdistamista varten. Älä jätä yksikköä päälle tai paineistetuksi, kun yksikköä ei valvota. Kun yksikköä ei käytetä, katkaise yksiköstä virta noudattamalla paineenpoistotoimia. Korkeapaineinen ruisku voi ruiskuttaa myrkyllisiä aineita kehoon ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon. Jos nestettä ruiskuaa kehoon, on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon. Tarkista letkut ja osat vaurioiden varalta. Vaihda vaurioituneet letkut ja osat. Järjestelmä voi tuottaa psi:n paineen. Käytä Gracon varaosia ja lisävarusteita, joiden luokitus on vähintään psi. Kytke liipaisimen lukitus aina, kun et käytä ruiskua. Varmista, että liipaisimen lukko toimii asianmukaisesti. Varmista ennen yksikön käyttöä, että kaikki liitännät on kiinnitetty asianmukaisesti. Opettele pysäyttämään yksikkö ja vuotopaine nopeasti. Tutustu säätimiin perinpohjaisesti D

5 Varoitukset VAARA LAITTEISTON VÄÄRINKÄYTÖN VAARA Väärinkäyttö saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja. Käytä aina sopivia käsineitä, silmäsuojia ja hengityssuojaa tai -naamaria maalatessa. Älä käytä ruiskua lasten lähettyvillä. Pidä lapset aina poissa laitteen ulottuvilta. Älä kurkota tai seiso epävakaan tason päällä. Säilytä aina tasapaino ja pidä jalat tukevalla alustalla. Pysy valppaana ja mieti, mitä teet. Älä käytä yksikköä väsyneenä tai huumaavien aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Älä kierrä tai taivuttele letkua. Älä altista letkua Gracon suosituksia suuremmille lämpötiloille tai paineille. Älä vedä tai nosta yksikköä letkusta. SÄHKÖISKUN VAARA Väärin tehty maadoitus, asennus tai järjestelmän käyttö väärällä tavalla voivat aiheuttaa sähköiskun. Sammuta virta ja irrota virtajohto, ennen kuin huollat laitetta. Käytä vain maadoitettuja pistorasioita. Käytä vain 3-johtimisia jatkojohtoja. Varmista, että ruiskun ja jatkojohtojen maadoitetut jatkojohdot ovat kunnossa. Älä altista sateelle. Säilytys sisätiloissa. PAINEISTETTUJEN ALUMIINIOSIEN AIHEUTTAMAT VAARAT Älä käytä paineistetuissa alumiinivälineissä 1, 1, 1-trikloorietaani- tai metyleenikloridiliuottimia äläkä muita halogenoituja hiilivetyliuottimia tai nesteitä, jotka sisältävät tällaisia liuottimia. Se saattaa aiheuttaa vakavia kemiallisia reaktioita ja välineiden hajoamisen ja johtaa kuolemaan, vakaviin vammoihin ja omaisuusvahinkoihin. LIIKKUVIEN OSIEN AIHEUTTAMA VAARA Liikkuvat osat voivat puristaa tai katkaista sormia tai muita ruumiinosia. Pysy etäällä liikkuvista osista. Älä käytä laitetta ilman suojuksia ja suojakansia. Paineistettu laite saattaa käynnistyä vahingossa. Noudata tämän käyttöohjeen paineenpoistotoimia koskevia ohjeita ennen laitteen puhdistamista, tarkastamista tai huoltamista. Katkaise ilman tai virran syöttö. HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET Käytä asianmukaisia suojavarusteita käyttäessäsi ja huoltaessasi laitetta ja ollessasi sen käyttöalueella. Varusteet suojaavat sinua vakavilta vammoilta, kuten silmävammoilta, myrkkyhöyryjen hengittämiseltä ja palovammoista johtuvilta vammoilta ja kuulovaurioilta. Suojavarusteisiin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat varusteet: Suojalasit. Käytä aina nesteen ja liuotinaineen valmistajan suosittelemia suojavaatteita ja hengityssuojaimia. Käsineet. Kuulosuojaimet D 5

6 Osat Osat ti18841a Suomi 1 Laadukas digitaalinäyttö 2 Virtakytkin 3 Letkukela opas 3 Paineensäätö / E-Control-säädin 4 Esitäyttö-/ruiskutusventtiili/FastFlush 5 Suodatin 7 Lappoputki 8 Pumppu 9 Laakeripesä/ProConnect 11 Tyhjennysputki 12 Liipaisimen lukitus 13 Malli/sarjanumerotarra 14 WatchDog -kytkin D

7 Yleisiä korjausohjeita Yleisiä korjausohjeita Paineenpoistotoimet Järjestelmän paine täytyy poistaa käsin, jottei järjestelmä käynnisty ja ala ruiskuttaa vahingossa. Korkeapaineinen neste voi tunkeutua ihoon ja aiheuttaa vakavan vamman. Vähennä nesteen tunkeutumisen, roiskumisen tai liikkuvien osien aiheuttamaa tapaturmavaaraa noudattamalla paineenpoistotoimia aina kun: sinua kehotetaan poistamaan paine lopetat ruiskutuksen tarkastat tai huollat järjestelmän laitteita tai asennat tai puhdistat ruiskutussuutinta. ILMOITUS Vähennä painesäätimen toimintahäiriöitä seuraavasti: Irrota johdin kärkipihdeillä. Älä koskaan vedä johtimesta, vedä liittimestä. Yhdistä johdinliittimet kunnolla. Keskitä eristetyn urosliittimen lattaliitin naarasliittimeen. Reititä johdot huolellisesti, etteivät ne aiheuta häiriöitä muihin paineensäätimen liitäntöihin. Älä jätä johtoja puristuksiin kannen ja ohjainkotelon väliin. 1. Pidä kaikki ruuvit, mutterit, aluslaatat, tiivisteet ja sähköliitännät irrotettuina korjauksen aikana. Näitä osia ei normaalisti toimiteta korjaussarjojen mukana. 1. Kierrä paineensäätönuppi takaisin nollaan. 2. Käännä virtakytkin OFF-asentoon. 3. Irrota virtajohto pistorasiasta. 4. Pidä pistoolin metalliosaa tukevasti maadoitettua metalliastiaa vasten. Liipaise pistooli astiaan paineen poistamiseksi. 5. Lukitse pistoolin varmistussalpa. 6. Avaa esitäyttöventtiili. Jätä se auki, kunnes aloitat ruiskutuksen uudelleen. Jos epäilet, että suutin tai letku on aivan tukossa tai että paine ei ole täysin poistunut yllä esitettyjen toimien jälkeen, löysää HYVIN HITAASTI suuttimen suojuksen kiinnitysmutteria tai letkuliitintä paineen poistamiseksi vähitellen, ja löysää ne sitten kokonaan. Nyt suuttimen tai letkun tukos voidaan poistaa. Vähentääksesi vakavan tapaturman vaaraa, mukaan lukien sähköiskut, älä kosketa mitään liikkuvaa osaa tai sähköistä osaa käsin tai työkalulla korjausta tarkistettaessa. Sammuta maaliruisku ja irrota se pistorasiasta heti, kun tarkistus on tehty. Asenna kaikki kannet, suojukset, tiivisteet, ruuvit, aluslaatat ja moottorisuojus paikoilleen ennen maaliruiskun käyttöä. 2. Testaa korjaus ongelman korjaamisen jälkeen. 3. Jos ruisku ei toimi kunnolla, käy korjaustoimenpiteet läpi uudelleen varmistaaksesi, että kaikki on tehty oikein. Katso tarvittaessa muita mahdollisia ratkaisuja kohdasta Vianetsintä sivulta D 7

8 Maadoitus Maadoitus 2. Älä muuta maadoitusta tai käytä adapteria. ti2810a Sopimaton asennus tai suojapistotulpan muuttaminen johtaa sähköisku-, tulipalo- tai räjähdysvaaraan, josta voi olla seurauksena vakava tapaturma tai hengenvaara. 1. Ultra Max II 695, 795 ja V:n mallit vaativat 50/60 Hz:n, 15 A:n vaihtovirtaa ja maadoitetun pistorasian V:n mallit vaativat 50/60 Hz:n, 10 A:n vaihtovirtaa ja maadoitetun pistorasian. 3. Jos tarvitaan jatkojohto, käytä vähintään 3-johtimista 12 AWG (2,5 mm 2 ) -johtoa D

9 Vianetsintä Vianetsintä Mekaaninen/nestevirtaus Poista paine; sivu 7. ONGELMAN TYYPPI TARKASTUSKOHDE Jos kohde on OK, siirry seuraavaan TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso ohjeet tästä sarakkeesta Näytössä on E=XX 1. Vikailmoitus. 1. Määritä vian korjaustoimenpiteet taulukosta, sivu 11. WatchDog-järjestelmä laukeaa virheellisesti. Näytössä näkyy TYHJÄ. Pumppu ei käy 1. Käyttöolosuhteet WatchDogparametrien ulkopuolella. Pumpun teho on alhainen, katso jäljempänä. 1. Vähennä painetta. Katso säätöohje käyttöoppaasta. Käytä aktivoimatta WatchDog-järjestelmää, katso käyttöopasta. Pumpun teho on alhainen 1. Kulunut ruiskun suutin. 1. Noudata paineenpoistotoimia ja vaihda suutin. Ks. ohjeita erillisestä pistoolin tai suuttimen käyttöoppaasta. 2. Ruiskun suutin on tukkeutunut. 2. Poista paine. Tarkista ja puhdista ruiskutussuutin. 3. Maalin syöttö. 3. Lisää maalia ja esitäytä pumppu. 4. Imusiivilä tukossa. 4. Irrota, puhdista ja asenna takaisin. 5. Imuventtiilin kuula ja männän kuula eivät tiivistä kunnolla. 5. Irrota ja puhdista imuventtiili. Tarkasta, onko kuulassa ja kuulapesässä koloja; vaihda tarvittaessa; katso pumpun käyttöopas. Siivilöi maali ennen käyttöä poistaaksesi hiukkaset, jotka voivat tukkia pumpun. 6. Imuputken liitokset. 6. Kiristä löystyneet liitännät. Tarkista, puuttuuko tiivisteitä tai onko tiivisteitä vaurioitunut. 7. Nestesuodatin, suuttimen suodatin tai suutin on tukossa tai likainen. 7. Puhdista suodatin; katso ohjeet käyttöoppaasta. 8. Esitäyttöventtiili vuotaa. 8. Poista paine. Korjaa esitäyttöventtiili. 9. Varmista, että pumppu ei jatka toimintaansa liipaisimen vapauttamisen jälkeen. (Esitäyttöventtiili ei vuoda.) 10. Kaulatiivisteen mutterin lähellä on vuotoa, mikä voi olla merkkinä kuluneista tai vaurioituneista tiivisteistä. 9. Huolla pumppu; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 10. Vaihda tiivisteet; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. Tarkasta myös, onko männän venttiilin istukassa kovettunutta maalia tai koloja ja vaihda tarvittaessa. Kiristä tiivistemutteri/nestekuppi. 11. Pumpun kiertokangen vaurio. 11. Korjaa pumppu. Katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 12. Pieni nollavirtauksen paine. 12. Käännä paineensäätönuppi kokonaan myötäpäivään. Varmista, että paineensäätönuppi on asennettu kunnolla, jotta se kääntyy kokonaan ääriasentoonsa myötäpäivään. Jos ongelma ei korjaannu, vaihda paineenmuunnin. 13. Männän tiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet. 13. Vaihda tiivisteet; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta D 9

10 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI Pumpun teho on alhainen Moottori käy, mutta pumppu ei toimi Liiallinen maalivuoto kaulatiivistemutteriin 14. Pumpun O-rengas on kulunut tai vaurioitunut. 15. Imuventtiilin kuula on tukkeutunut aineesta. 14. Vaihda O-rengas; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 15. Puhdista imuventtiili; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 16. Paineasetus on liian alhainen. 16. Lisää painetta; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 17. Huomattava paineen lasku letkussa käytettäessä raskaita materiaaleja. 1. Mäntäpumpun tappi (32) vaurioitunut tai puuttuu; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 2. Kiertokangen kokoonpano (43) vaurioitunut; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 3. Hammaspyörät tai vaihdekotelo vaurioitunut, sivu Käytä halkaisijaltaan suurempaa letkua ja/tai lyhennä letkun kokonaispituutta. 1. Vaihda uusi pumppu, jos mäntäpumpun tappi puuttuu. Varmista, että pidätinjousi (31) on kunnolla kiertokangen urassa; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 2. Vaihda kiertokangen kokoonpano; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 3. Tarkista, onko vaihdekotelon kokoonpanossa ja hammaspyörissä vaurioita ja vaihda tarvittaessa; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 1. Kaulatiivistemutteri on löysällä. 1. Irrota kaulatiivistemutterin välirengas. Kiristä kaulatiivistemutteria juuri sen verran, että vuoto loppuu. 2. Kaulatiivisteet ovat kuluneet tai vaurioituneet. 3. Männänvarsi on kulunut tai vaurioitunut. 2. Vaihda tiivisteet; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 3. Vaihda männänvarsi; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. Pistoolista pärskyy nestettä 1. Ilmaa pumpussa tai letkussa. 1. Tarkista ja kiristä kaikki nesteliitännät. Vähennä moottorin käyntinopeutta ja anna pumpun pyöriä mahdollisimman hitaasti esitäytön aikana. 2. Suutin on osittain tukossa. 2. Poista suuttimen tukos; katso ohjeet suuttimen suojuksen käyttöoppaasta Pumpun esitäyttäminen on vaikeaa TARKASTUSKOHDE Jos kohde on OK, siirry seuraavaan 3. Nestettä on vähän jäljellä tai astia on tyhjä. 3. Täytä nestesäiliö. Esitäytä pumppu; katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. Tarkista nesteen määrä usein, jotta pumppu ei käy tyhjänä. 1. Ilmaa pumpussa tai letkussa. 1. Tarkista ja kiristä kaikki nesteliitännät. Vähennä moottorin käyntinopeutta ja anna pumpun pyöriä mahdollisimman hitaasti esitäytön aikana. 2. Imuventtiili vuotaa. 2. Puhdista imuventtiili. Varmista, että kuulan tiiviste on ehjä ja että kuula tiivistää hyvin. Kokoa venttiili uudelleen. 3. Pumpun tiivisteet ovat kuluneet. 3. Vaihda pumpun tiivisteet. Katso ohjeet pumpun käyttöoppaasta. 4. Maali on liian paksua. 4. Ohenna maali toimittajan ohjeiden mukaan. Ei näyttöä, ruisku toimii 1. Näyttö on vaurioitunut tai liitäntä on huono. TOIMENPITEET Jos kohde ei ole OK, katso ohjeet tästä sarakkeesta 1. Tarkista liitännät. Vaihda näyttö D

11 Vianetsintä Sähköinen vika Oire: maaliruisku ei käy tai lakkaa käymästä. Poista paine, sivu 7. Kytke maaliruisku jännitteeltään oikeaan, maadoitettuun pistorasiaan. Aseta virtakytkin OFF-asentoon 5 minuutin ja sitten takaisin ON-asentoon. Tämä varmistaa sen, että maaliruisku on normaalissa käyttötilassa. Käännä paineensäätimen nuppia puoli kierrosta myötäpäivään. Tarkkaile digitaalinäyttöä. VAARA Jotta välttyisit sähköiskun ja liikkuvien osien vaaralta, odota 5 minuutin vedettyäsi pistokkeen pois pistorasiasta, jotta sähkövaraus häviää, ennen kuin ryhdyt vianetsintätoimenpiteisiin. Pysy loitolla sähköosista ja liikkuvista osista vianetsintätoimenpiteiden aikana. Jos digitaalinen näyttö ei ole käytettävissä, käytä ohjauskortin merkkivaloa vianetsintäongelmissa: käännä virtakytkin OFF-asentoon, irrota paineensäätimen kansi ja kytke virta uudelleen. Tarkkaile merkkivaloa. LED-valon välähdykset vastaavat digitaalista virhekoodia: kaksi välähdystä tarkoittaa E = 02. ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE TARKISTUSMENETTELY Maaliruisku ei toimi lainkaan Katso vuokaavio, sivu 17. Digitaalinäyttö on tyhjä Ohjauskortin merkkivalo ei pala lainkaan Maaliruisku ei toimi lainkaan Tarkista muunnin Digitaalinäytössä näkyy E=02 tai muuntimen liitännät Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 2 kertaa peräkkäin 1. Varmista, että järjestelmässä ei ole painetta (katso kohta Paineen vähennys, sivu 7). Tarkista nestelinja mahdollisten tukkeumien, kuten tukkeutuneen suodattimen, varalta. 2. Käytä korkeapainemaaliruiskua, jonka koko on vähintään 1/4 tuumaa x 50 jalkaa ja jossa ei ole metallipunosletkua. Pienempi letku tai metallipunosletku voi aiheuttaa korkean paineen piikkejä. 3. Sammuta maaliruisku ja irrota virtajohto maaliruiskusta. 4. Tarkista muunnin ja ohjauskortin liitännät. 5. Irrota muunnin ohjauskortin liittimestä. Tarkista, että muuntimen liitännät ovat puhtaat ja tiukalla. 6. Kytke muunnin ohjauskortin liittimeen. Kytke virta, aseta ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Mikäli maaliruisku ei toimi kunnolla, sammuta ruisku ja siirry seuraavaan vaiheeseen. 7. Asenna uusi muunnin. Kytke virta, aseta ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Vaihda ohjauskortti, mikäli maaliruisku ei toimi kunnolla D 11

12 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE TARKISTUSMENETTELY Maaliruisku ei toimi lainkaan Digitaalinäytössä näkyy E=03 Tarkista muunnin tai muuntimen liitännät (ohjauskortti ei havaitse paineen signaalia). 1. Sammuta maaliruisku ja irrota virtajohto maaliruiskusta. 2. Tarkista muunnin ja ohjauskortin liitännät. 3. Irrota muunnin ohjauskortin liittimestä. Tarkista, että muuntimen liitännät ovat puhtaat ja tiukalla. Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 3 kertaa peräkkäin 4. Kytke muunnin ohjauskortin liittimeen. Kytke virta, aseta ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Mikäli maaliruisku ei toimi kunnolla, aseta ruisku OFF-asentoon ja siirry seuraavaan vaiheeseen. 5. Kytke toimivaksi todettu muunnin ohjauskortin liittimeen. 6. Käynnistä maaliruisku ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Mikäli maaliruisku toimii, asenna uusi muunnin. Mikäli ruisku ei toimi, vaihda ohjauskortti. 7. Tarkista muuntimen vastus ohmimittarilla (alle 9 kilo-ohmia punaisen ja mustan johdon välillä ja 3 6 kilo-ohmia vihreän ja keltaisen johdon välillä) D

13 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE TARKISTUSMENETTELY Maaliruisku ei toimi lainkaan Digitaalinäytössä näkyy E=05 Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 5 kertaa peräkkäin Säädin lähettää komennon moottorin käynnistämiseksi, mutta moottorin akseli ei pyöri. Mahdollisesti lukittunut roottori, moottorin ja säätimen välillä on avoin kytkentä, vika on moottorissa tai ohjauskortissa tai moottorin ampeerikuormitus on liian suuri. 1. Irrota pumppu ja yritä käyttää ruiskua. Jos moottori käy, tarkista, onko pumppu tai voimansiirto lukkiutunut. Jos ruisku ei toimi, siirry vaiheeseen Sammuta maaliruisku ja irrota virtajohto maaliruiskusta. 3. Irrota moottorin liittimet ohjauskortin liittimistä. Tarkista, että moottorin ja ohjauskortin liitännät ovat puhtaat ja tiukalla. Jos liitännät ovat puhtaat ja tiukalla, siirry vaiheeseen Sammuta maaliruisku ja pyöritä moottorin tuuletinta 1/2 kierrosta. Käynnistä ruisku uudelleen. Jos ruisku toimii, vaihda ohjauskortti. Jos ruisku ei toimi, siirry vaiheeseen Suorita pyöritystesti: Tee testi suurella 4-nastaisella moottorin kenttäliittimellä. Irrota nestepumppu ruiskusta. Testaa moottoria yhdistämällä jumpperilla nastat 1 & 2. Pyöritä moottorin tuuletinta noin 2 kierrosta sekunnissa. Tuuletinta pyöritettäessä pitäisi tuntua nykivää vastusta. Moottori on vaihdettava, mikäli vastusta ei tunnu. Toista testi nastoilla 1 & 3 ja 2 & 3. Nastaa 4 (vihreä johto) ei käytetä tässä testissä. Mikäli pyöritystesti onnistuu kaikilta osiltaan, siirry vaiheeseen 6. Vihreä Sininen Punainen Musta VAIHE 1: Vihreä Sininen Punainen Musta VAIHE 2: Vihreä Sininen Punainen Musta VAIHE 3: D 13

14 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE TARKISTUSMENETTELY Maaliruisku ei toimi lainkaan Digitaalinäytössä näkyy E=05 Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 5 kertaa peräkkäin Säädin lähettää komennon moottorin käynnistämiseksi, mutta moottorin akseli ei pyöri. Mahdollisesti lukittunut roottori, moottorin ja säätimen välillä on avoin kytkentä, vika on moottorissa tai ohjauskortissa tai moottorin ampeerikuormitus on liian suuri. 6. Suorita kenttäkäämin oikosulkutesti: Tee testi suurella 4-nastaisella moottorin kenttäliittimellä. Jatkuvuutta ei tulisi olla nastasta 4, maadoitusjohdosta tai mistään muista 3 nastasta. Mikäli moottorin kenttäliittimen testi ei onnistu, vaihda moottori. 7. Tarkista moottorin lämpökytkin: Irrota lämpöjohtimet. Aseta mittari ohmilukemille. Mittarin tulisi osoittaa oikeansuuruisia vastuksia kunkin mallin kohdalla (katso alla oleva taulukko). - ti13140a Vastustaulukko: ohmia kilo-ohmia ,9 kilo-ohmia D

15 Vianetsintä ONGELMAN TYYPPI TARKISTETTAVA KOHDE TARKISTUSMENETTELY Maaliruisku ei toimi lainkaan Digitaalinäytössä näkyy E=06 Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 6 kertaa peräkkäin Anna ruiskun jäähtyä. Jos maaliruisku käy jäähdyttyään, korjaa ylikuumenemisen syy. Pidä laitetta viileämmässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varmista, että moottorin ilmanottoaukko ei ole tukkeutunut. Jos ruisku ei vieläkään toimi, noudata vaiheen 1 ohjeita. HUOMAA: Moottorin täytyy jäähtyä testin suorittamista varten. 1. Tarkista lämpölaitteen liitin (keltaiset johdot) ohjauskortista. 2. Irrota lämpölaitteen liitin ohjauskortin liittimestä. Varmista, että liitännät ovat puhtaat ja tiukalla. 3. Mittaa lämpölaitteen vastus. Jos lukema ei ole oikea, vaihda moottori. Tarkista moottorin lämpökytkin: Irrota lämpöjohtimet. Aseta mittari ohmilukemille. Mittarin tulisi osoittaa oikeansuuruisia vastuksia kunkin mallin kohdalla (katso alla oleva taulukko). - ti13140a Vastustaulukko: ohmia kilo-ohmia ,9 kilo-ohmia Maaliruisku ei toimi lainkaan Digitaalinäytössä näkyy E=09 Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 9 kertaa peräkkäin Maaliruisku ei toimi lainkaan Digitaalinäytössä näkyy E=10 Ohjauskortin merkkivalo vilkkuu 10 kertaa peräkkäin Tarkista kytkennät. Säädin ei vastaanota moottorin asentotunnistimen signaalia Tarkista, lämpeneekö ohjauskortti liikaa. 4. Kytke lämpölaitteen liitin ohjauskortin liittimeen. Kytke virta, aseta ruisku ON-asentoon ja käännä säätönuppia 1/2 kierrosta myötäpäivään. Mikäli ruisku ei toimi, vaihda ohjauskortti. 1. Katkaise virta. 2. Irrota moottorin asentotunnistin ja tarkista, ovatko liittimet vaurioituneet. 3. Kytke tunnistin takaisin paikalleen. 4. Kytke virta. Mikäli ongelma ei korjaannu, vaihda moottori. 1. Varmista, ettei moottorin ilmanottoaukko ole tukkeutunut. 2. Varmista, ettei tuuletin ole rikkoutunut. 3. Varmista, että ohjainkortti on liitetty asianmukaisesti taustalevyyn ja tehokomponenteissa on käytetty johtavaa lämpötahnaa. 4. Vaihda ohjainkortti. 5. Vaihda moottori D 15

16 Vianetsintä Maaliruisku ei sammu 1. Poista paine, sivu 7. Jätä esitäyttöventtiili auki ja virtakytkin OFF-asentoon. 2. Irrota ohjainkotelon kansi jotta voit nähdä, palaako ohjauskortin merkkivalo. Vianetsintätoimenpiteet Kytke painemittari maaliletkuun, kytke ruisku ja kytke virta. Saavuttaako ruisku enimmäispaineen vai ylittääkö se sen? EI Mekaaninen ongelma: Katso käytössä olevan nestepumpun käsikirjasta ohjeet muiden vianetsintätoimenpiteiden suorittamiseksi. KYLLÄ Irrota muunnin ohjauskortista. Pysähtyykö moottori? EI Vaihda ohjainkortti. KYLLÄ Viallinen muunnin. Vaihda uuteen ja testaa uudella muuntimella D

17 Vianetsintä Maaliruisku ei toimi. (Katso vaiheet seuraavalta sivulta) Irrota ohjainkotelon kansi. Käynnistä maaliruisku. Tarkkaile ohjauskortilla olevaa ohjauskortin merkkivaloa (katso sivu 11). Ei valoa Kerran Normaali toiminta Valo palaa jatkuvasti Vilkkuu Ohjauskortti lähettää komennon moottorin käynnistämiseksi Katso vianmäärityksen lisäohjeita luvusta Virhekoodit Katso vaihe 1. Onko lukema yli 100 VAC (220VAC, 230V koneiden)? KYLLÄ EI Katso vaihe 2. Onko lukema yli 100 VAC (220VAC, 230V koneiden)? KYLLÄ Vaihda virtakytkin. EI Korjaa tai vaihda virtajohto. Katso vaihe 3. Näyttääkö mittari oikeat lukemat lämpökytkimen johdoista? EI Jos moottori on kuuma, anna sen jäähtyä ja uusi testi sen jälkeen. Jos mittari osoittaa vaiheessa 4 vääriä lukemia, vaihda moottori. Moottorin lämpölaite on viallinen. KYLLÄ Katso vaihe 4. Toimiiko moottori? EI Kytke testausmuunnin ohjauskorttiin. Toimiiko moottori? EI KYLLÄ KYLLÄ Vaihda ohjainkortti. Vaihda potentiometri. Vaihda paineenmuunnin D 17

18 Vianetsintä Poistaminen 240 Vac ja 110 Vac, moottorin ohjauskortti Asennus 1. Käytä asetonia tai vastaava puhtaampaa huolellisesti poistaa lämpö liitä taskut Powerbar. 2. Levitä lämpö yhdiste: Poista paine; sivu 7. Odota 5 minuuttia ennen huoltamista. 1. Irrota moottorin suojus: a. Irrota pultit moottorin suojuksesta. a. Yksiköiden kuvassa. 1 alla, Levitä hieman 15U114- tai lämpötahnaa (5) moottorin ohjauskortin (52) takaosan varjostetuille komponenttialueille. b. Irrota paineputki ruiskupistoolista. c. Irrota työkalukotelon pohjaruuvi. d. Löysytä (mutta älä irrota) neljä hyllyssä olevaa mutteria. Liu uta hyllyä varovasti eteenpäin. e. Irrota suojus f. Liu uta hylly takaisin paikalleen ja kiristä hyllyssä olevat neljä mutteria. 2. Irrota kaikki neljä ruuvia (38) ja kansi (96). Kuva 1 ti17334a 3. Irrota näytön liitin (A) moottorin ohjauskortista (52). 4. Irrota kaksi alinta ruuvia (39). Irrota potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauskortista (52). Irrota virtajohdon liittimet (D) ja suodatinlevyn liittimet (J) virtakytkimestä (33) ja irrota ohjauspaneeli (68). 5. Jos hetkellä, irrota WatchDog-kytkimen liitin (X) ja kielikytkimen liitin (L) moottorin ohjauskortista. b. Yksiköiden kuvassa. 2 alle, laita pieni määrä lämpötahna 15U114 tai (5) molempiin taskuihin Powerbar (69) ja kaavi koko tasku jos kaavin niin tasainen kerros on jäljellä taskussa Irrota moottorin ohjauskortin virtaliittimet (K) suodatinlevystä (146). 7. Irrota kaksi ylintä ruuvia (39) ja ohjainkotelo (61). 8. Irrota muuntimen liitin (E) moottorin ohjauskortista Irrota moottorin liittimet (F, G ja H). 10. Irrota kuusi ruuvia (27), kaksi ruuvia (102) ja ohjauskortti. Kuva 2 ti14693a ILMOITUS Välttääksesi moottorin ohjauskortin vioittamista, älä kiristä ruuveja (102) liikaa, sillä se voi vahingoittaa sähköisiä komponentteja D

19 Vianetsintä 3. Asenna ja kiristä kaksi ruuvia (102). Asenna moottorin ohjauskortti (52) kuudella ruuvilla (27). 4. Kiinnitä moottorin liittimet (F, G ja H) ja asenna jakolevyyn. 5. Kytke muuntimen liitin (E) moottorin ohjauskorttiin. 6. Kytke moottorin ohjauskortin virtaliittimet (K) suodatinlevyyn (146). 7. Asenna ohjainkotelo (61) kahdella ylimmällä ruuvilla (39). 8. Kytke suodatinlevyn virtaliittimet (J) ja virtajohdon liittimet (D) virtakytkimeen (33). 9. Kytke potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauskorttiin. 10. Kytke WatchDog-kytkimen liitin (X) ja kielikytkimen liitin (L) moottorin ohjauskorttiin. 11. Asenna ohjauspaneeli (68) kahdella ruuvilla (39). 12. Kytke näytön liitin (A) moottorin ohjauskorttiin (52). 13. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38). 14. Asenna moottorin suojus. a. Löysytä (mutta älä irrota) neljä hyllyssä olevaa mutteria ja liu uta hyllyä eteenpäin. b. Laita suojus paikalleen. c. Liu uta hylly takaisin paikalleen ja kiristä hyllyssä olevat neljä mutteria. d. Aseta työkalukotelon pohjaruuvi paikalleen ja kiristä tiukalle. e. Kiinnitä paineputki takaisin ruiskuun. f. Kiinnitä moottorin suojuksen pultit paikalleen D 19

20 Vianetsintä 240 Vac, suodatinlevy Asennus 1. Asenna suodatinlevy (146) neljällä ruuvilla (163). Poista paine, sivu 7. Poistaminen 1. Irrota neljä ruuvia (38) ja kansi (96). 2. Irrota näytön liitin (A) moottorin ohjauskortista (52). 3. Irrota kaksi alinta ruuvia (39). Irrota potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauskortista (52). Irrota virtajohdon liittimet (D) ja suodatinlevyn liittimet (J) virtakytkimestä (33) ja irrota ohjauspaneeli (68). 4. Irrota WatchDog-kytkimen liitin (X) ja kielikytkimen liitin (L) moottorin ohjauskortista. 5. Irrota moottorin ohjauskortin virtaliittimet (K) suodatinlevystä (146). 2. Kytke moottorin ohjauskortin virtaliittimet (K) suodatinlevyyn (146). 3. Kytke suodatinlevyn virtaliittimet (J) kahteen virtakytkimen (33) ylimpään liittimeen ja virtajohdon liittimet (D) kahteen virtakytkimen alimpaan liittimeen. 4. Kytke potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauskorttiin (52). 5. Jos hetkellä, kytke WatchDog-kytkimen liitin (X) ja kielikytkimen liitin (L) moottorin ohjauskorttiin. 6. Asenna ohjauspaneeli (68) kahdella ruuvilla (39). 7. Kytke näytön liitin (A) moottorin ohjauskorttiin (52). 8. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38). 6. Irrota neljä ruuvia (163) suodatinlevystä (146). 240 Vac F H G C K A A J E E L C ti18843a X D

21 Vianetsintä 110 Vac, Iso-Britannia Kiristä 1 ruuvi 1,58 1,92 Nm:iin F H G C K A A J E E L C ti18843a X D 21

22 Vianetsintä Paineensäätöpotentiometri Poistaminen 5. Irrota tiiviste (115), mutteri ja potentiometri (82) ohjauspaneelista (68). 68 Poista paine; sivu 7. Odota 5 minuuttia ennen huoltamista. 1. Irrota neljä ruuvia (38) ja kansi (96) Asennus ti13674a 38 ti13493a 2. Irrota kaksi ruuvia ja säätimen paneeli. 3. Irrota potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauskortista (95). 1. Asenna tiiviste (115), mutteri ja potentiometri (82) ohjauspaneeliin (68). Kiristä mutteri 3,25 4,0 Nm:iin. 68 C ti13674a 82 ti12997a 4. Irrota paineensäätimen nuppi (34) kuusioavaimella. 2. Asenna paineensäätimen nuppi (34): tarkista paineensäätimen nupin asento potentiometrin akseliin nähden. Käännä akseli kokonaan myötäpäivään ja kiinnitä nuppi täyteen ON-asentoon kuusioavaimella. Varmista että kiristät säätöruuvin tiukalle potentiometrin akselin pinnan tasalle. 34 ti7258a 34 ti7258a D

23 Vianetsintä 3. Kytke potentiometrin liitin (C) moottorin ohjauskorttiin Asenna ohjauspaneeli ja kiristä kaksi ruuvia. 5. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38). C 96 ti12997a 38 ti13493a D 23

24 Vianetsintä Paineensäätimen muunnin Poistaminen 4. Irrota neljä ruuvia (39) ja ohjainkotelo (61). Anna ohjauspaneelin (68) roikkua vapaasti. Poista paine; sivu 7. Odota 5 minuuttia ennen huoltamista. 1. Irrota neljä ruuvia (38) ja kansi (96) ti13494a 68 ti7458a 38 ti13493a 2. Irrota muuntimen liitin (E) moottorin ohjauskortista (95). 5. Irrota läpivientikumi (40) ohjainkotelosta ja irrota sen jälkeen muunnin (86) ja O-rengas (20) suodattimen kannasta (67). E ti7260a ti12999a 3. Irrota potentiometrin liitin (C), WatchDogin kytkin ja kielikytkimen liitin moottorin ohjauskortista. C Irrota läpivientikumi (40) muuntimesta ja säilytä uudelleenkäyttöä varten ti13495a ti13722a ti13495a D

25 Vianetsintä Asennus 1. Asenna O-rengas (20) ja muunnin (86) suodattimen kantaan (67). Kiristä Nm:iin. Asenna läpivientikumi muuntimeen (86) ja muunnin ohjainkoteloon. 3. Asenna ohjainkotelo (61) ja ohjauspaneeli (68) neljällä ruuvilla (39) ti7447a ti7458a ti13494a ti13496a Kytke potentiometrin liitin (E), WatchDogin kytkin ja kielikytkimen liitin moottorin ohjauskorttiin (95). 4. Kytke potentiometrin liitin (C), WatchDogin kytkin ja kielikytkimen liitin ohjauskorttiin. E C ti13722a 95 ti12999a 5. Asenna kansi (96) neljällä ruuvilla (38) ti13493a D 25

26 Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto ILMOITUS Älä pudota hammaspyörästöä (89) vaihdekoteloa (90) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon. Purkaminen Kokoonpano Varmista, että hammaspyörän aluslaatat (89) ja aluslevyt (28, 30, 90a, 36; katso sivu 29) ovat paikallaan. Harjaa rasvaa hammaspyörän hampaisiin. Poista paine, sivu Irrota ruuvi (31), kaksi mutteria (24), astian ripustin (55) ja pumpun varren suojus (108). 2. Irrota pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu 30 (695/795). 3. Irrota kaksi ruuvia (158) ja suojus (72). 4. Irrota neljä ruuvia (31) ja etukansi (51). 5. Irrota laakeripesä (83) ja kiertokanki (85) irrottamalla neljä ruuvia (14) ja aluslaatat (12). 6. Irrota viisi ruuvia (6) ja vedä vaihdekotelo (90) moottorista (84). 1. Työnnä vaihdekotelo (90) moottoriin (84) ja asenna se viidellä ruuvilla (6). Kiristä Nm:iin. 2. Asenna laakeripesä (83) neljällä ruuvilla (14) ja aluslaatalla (12). Kiristä Nm:iin. 3. Asenna etukansi (51) neljällä ruuvilla (31). 4. Asenna moottorisuojus (72) kahdella ruuvilla (158). 5. Asenna pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu 30 (695/795). 6. Asenna pumpun varren suojus (108) ja astian ripustin (55) ruuvilla (31) ja kahdella mutterilla (24) D

27 Vaihdekotelon ja laakeripesän vaihto ti18842a D 27

28 Moottorin vaihto Moottorin vaihto Poistaminen 10. Löysää kahta mutteria (19) ohjauksen lähellä olevalta puolelta ja irrota moottori (84) kärryn rungosta (62). Asennus Poista paine, sivu Irrota pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu 30 (695/795). ILMOITUS Älä pudota hammaspyörästöä (89) vaihdekoteloa (90) poistettaessa. Hammaspyörästö saattaa jäädä kiinni moottorin päätylevyyn tai vaihdekoteloon. 2. Irrota vaihdekotelo (90); katso Vaihdekotelon vaihto, sivu Irrota moottorin suojus: a. Irrota pultit moottorin suojuksesta. b. Irrota paineputki ruiskupistoolista. c. Irrota työkalukotelon pohjaruuvi. d. Löysytä (mutta älä irrota) neljä hyllyssä olevaa mutteria. Liu uta hyllyä varovasti eteenpäin. e. Irrota suojus. 2. Liu uta hylly takaisin paikalleen ja kiristä hyllyssä olevat neljä mutteria. 3. Irrota neljä ruuvia (38) ja paineensäätimen kansi (96). 4. Irrota kaksi alinta ruuvia (39) ja anna ohjauspaneelin (68) roikkua vapaasti. 5. Irrota kaikki kolme moottorin liitintä moottorista. 6. Irrota kaksi ylintä ruuvia (39) ja säätimen kotelo (61). 7. Irrota jousisuojus (29) moottorin johdoista ja virtakiskon levystä (69). 8. Irrota moottorin johdot jakolevystä ja irrota jakolevy. 9. Irrota kaksi ruuvia (23) ja mutteria (19) ohjauksen vastapäiseltä puolelta. 1. Liu uta uusi moottori (84) kahden ruuvin (23) alle kärryn runkoon (62), lähelle ohjausta. 2. Asenna kaksi ruuvia (23) ja mutteria (19) moottorin puolelle vastapäätä ohjausta. 3. Asenna jakolevy ja kytke moottorin johdot. 4. Kiristä kaikki neljä ruuvia (23) ja mutteria (19). Kiristä mutterit Nm:iin. 5. Asenna jousisuojus (29) moottorin johtoihin ja virtakiskon levyyn (69). 6. Asenna säätimen kotelo (61) kahdella ylimmällä ruuvilla (39). 7. Kytke kaikki kolme moottorin liitintä moottoriin. 8. Asenna ohjauspaneeli (68) kahdella ruuvilla (39). 9. Asenna paineensäätimen kansi (96) neljällä ruuvilla (38). 10. Asenna vaihdekotelo (90); katso Vaihdekotelon vaihto, sivu Asenna pumppu (91); katso Mäntäpumpun vaihto, sivu 30 (695/795). 12. Asenna moottorin suojus. a. Löysytä (mutta älä irrota) neljä hyllyssä olevaa mutteria ja liu uta hyllyä eteenpäin. b. Laita suojus paikalleen. c. Liu uta hylly takaisin paikalleen ja kiristä hyllyssä olevat neljä mutteria. d. Aseta työkalukotelon pohjaruuvi paikalleen ja kiristä tiukalle. e. Kiinnitä paineputki takaisin ruiskuun. f. Kiinnitä moottorin suojuksen pultit paikalleen D

29 Moottorin vaihto a ti18844a D 29

30 Mäntäpumpun vaihto, 695/795 Mäntäpumpun vaihto, 695/795 Katso pumpun korjausohjeet käyttöoppaasta tai Katso maaliruiskun soveltuvat osat käyttöoppaasta , tai Poistaminen pistorasiasta. Työnnä pidätinjousi (43) ylös ja työnnä pumpun tappi ulos. 44 ti7168a 1. Huuhtele pumppu. 43 Poista paine, sivu Irrota ruuvi (31) ja liu uta pumpun varren suojusta (108) eteenpäin. 4. Irrota imuputki (76), letku (94) ja aluslaatat ja O-renkaat. 5. Löysää pumpun vastamutteria (56). Kierrä pumppu irti ti7170a Pyöritä pumppua JOG-tilassa, kunnes pumpun tappi (44) on kohdassa, jossa sen voi irrottaa. Käännä virtakytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke ti7167b D

31 Mäntäpumpun vaihto, 695/795 Asennus 2. Asenna pumpun tappi (44). Varmista, että pidätinjousi (43) on kiertokangen (85) urassa. 3. Työnnä pumppua ylöspäin, kunnes pumppu kytkeytyy kierteisiin. Jos pumpun tappi löystyy, osia saattaa irrota pumppauksen voimasta. Osat voivat sinkoutua ilmaan ja aiheuttaa vakavan tapaturman tai omaisuusvahinkoja. ILMOITUS Jos pumpun vastamutteri löystyy käytön aikana, vaihdekotelon kierteet vahingoittuvat. 1. Vedä pumpun männänvartta ulos 2,5 cm. Laita rasvaa pumpun varren (A) yläosaan tai kiertokangen sisäpuolelle. 4. Kierrä pumppua, kunnes kierteet ovat vaihdekotelon aukon tasalla. Suuntaa pumpun ulostuloaukko taaksepäin. 5. Asenna aluslaatat, O-renkaat ja imuputki (76) sekä letku (94). 6. Kierrä vastamutteria (56) alas pumppua kohti, kunnes se pysähtyy. Kiristä vastamutteri käsin ja naputa sitä 1/8 1/4 kierrosta 570 g (enintään) vasaralla noin 102 Nm:iin. 7. Asenna pumpun varren suojus (108) ruuvilla (31). 8. Täytä tiivistemutteri Gracon TSL -kaulatiivistenesteellä, kunnes nestettä tulee tiivisteen päälle. A 4 cm ti7171a ti7169a D 31

32 Mäntäpumpun vaihto, 1095 Mäntäpumpun vaihto, 1095 Poistaminen 1. Huuhtele pumppu. 7. Käännä pumpun luukku auki. a. Käännä pumpun luukkua eteenpäin. 2. Pysäytä pumppu siten, että männänvarsi jää alimpaan asentoon. Lue kohta Nesteen tunkeutumisvaara; sivu Suorita paineenpoistotoimet, sivu Irrota tyhjennysletku ruiskusta. ti7326a ti6373a b. Käännä salvan sinkilä pois pumpun luukun syvennyksestä. c. Aseta sinkilä pumpun luukun ulkoreunalle. d. Jos pumpun luukku on jumissa, suorita vaiheet e, f ja 8. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen 9. e. Käännä salvan sinkilä takaisin pumpun luukun ulkoreunalta. ti6374a 5. Irrota maaliletku pumpusta. ti6300a 6. Nosta varmistussalpa ylös. Työnnä salpa auki. f. Aseta sinkilä pumpun luukun ulkonemaan. ti6369a ti6375a ti6370a D

33 Mäntäpumpun vaihto, Käännä pumpun luukkua eteenpäin. ti6377a Asennus 1. Vedä männänvarsi ulos tapin pidikkeen avulla. Työnnä männänvarsi sisään napauttamalla sitä kovaa pintaa vasten. 2. Työnnä pumpun kauluksen saumaa laakeripesän kielekkeellä, jotta voit sulkea pumpun luukun. ti6325a 9. Avaa pumpun luukku. ti7331a ti5492a 3. Liu uta pumppu kiertokankeen. Työnnä pumpun tappia, kunnes se on paikallaan. Huomaa: Tappi napsahtaa paikalleen. ti6378a 10. Vedä pumpun tappi ulos ja aseta se tapin pidikkeeseen. ti7328a ti7327a D 33

34 Mäntäpumpun vaihto, Sulje pumpun luukku ja kierrä salpa paikalleen. Älä kiristä salpaa. 6. Kiristä salpa ja kierrä salvan lukko lukitusasentoon. ti7329a ti6313a ti6204a TI6312a 7. Liitä tyhjennysletku ruiskuun. 5. Kierrä pumppua ja kohdista se maaliletkuun. Liitä maaliletku ja kiristä käsin 8 Nm:iin. ti6299a ti7330a 8. Lisää pumppuun Gracon TSL-nestettä, kunnes nestettä tulee tiivisteen päälle. ti5493a D

35 Letkukela Letkukela Poistaminen 1. Irrota letkunliitin kiertonivelen kannesta ja irrota letku kokonaan. 5. Irrota lukkorengas. ti13542a 2. Irrota kansi kiertonivelestä. ti13539a 6. Irrota letkukela. ti13675a ti13540a 3. Irrota E-pidike kiertonivelen akselista. 7. Irrota jäykkä nesteputki kiertonivelen akselista (mikäli tarpeen). 4. Irrota kiertonivelen kansi. ti13538a ti13541a 8. Irrota kiertonivelen akseli (mikäli tarpeen). ti13544a ti13543a D 35

36 Letkukela Asennus 1. Rasvaa akseli. 6. Asenna kiertonivelen kansi. ti13537a ti13543a 2. Aseta kiertonivelen akseli takaisin paikalleen, mikäli se on poistettu. 7. Asenna E-pidike. ti13544a ti13538a 3. Aseta jäykkä nesteputki takaisin kiertonivelen akseliin, mikäli se on poistettu. 8. Asenna letku letkun kanteen. Varmista, että letku kulkee letkukelan sivumutkan läpi. ti13541a 4. Varmista, että kaksi aluslevyä ja aaltojousi ovat navalla ennen kuin asennat letkukelan paikalleen. ti13539a 9. Kierrä letku kelalle. Varmista, että letku kulkee letkunohjaimen kautta. ti13545a 5. Asenna letkukela runkoon. Aseta C-pidike kelalle ja rungolle jotta aaltojousi sopii paikalleen. Asenna lukkorengas. ti13504a ti13536a D

37 Smart Control-ohjaimen E-kortin vaihto Smart Control-ohjaimen E-kortin vaihto Poistaminen Asennus 1. Asenna uusi Smart Control-ohjaimen E-kortti ja kiristä kolme ruuvia. 1. Irrota neljä ruuvia ja irrota näytön kansi. ti13570a ti13568a 2. Kytke radio-ohjauksen ohjauskortti pääohjauskorttiin. 2. Irrota Smart Control-ohjaimen E-kortti pääohjauskortista. ti13569a ti13569a 3. Aseta näytön kansi takaisin paikalleen ja kiristä neljä ruuvia. 3. Irrota kolme ruuvia ja irrota Smart Control-ohjaimen E-kortti ti13568a ti13570a D 37

38 FastFlush kielikytkimen vaihto FastFlush kielikytkimen vaihto Poistaminen Asennus 1. Levitä kierrelukitetta kielikytkimen päähän. Kiristä kielikytkin käsin, kunnes se on tiukasti kiinni ohjauspaneelissa. 1. Irrota neljä ruuvia ja irrota näytön kansi. ti13574a ti13568a 2. Levitä kierrelukitetta ja kiristä lukkomutteri kierteitettyä väylää vasten. 2. Irrota kaksi alinta ruuvia ja irrota ohjauspaneeli. ti13576a ti13571a 3. Kytke kielikytkin ohjauskorttiin. 3. Kytke kielikytkin ohjauskortista. ti13572a ti13572a 4. Asenna ohjauspaneeli paikalleen ja kiristä kaksi ruuvia. 4. Irrota kielikytkin ohjauspaneelista. ti13573a ti13571a 5. Aseta näytön kansi takaisin paikalleen ja kiristä neljä ruuvia. ti13568a D

39 E-Control-ohjaimen pariston vaihto E-Control-ohjaimen pariston vaihto 1. Irrota kaksi ruuvia E-Control-ohjaimen takakannesta ja erota puoliskot toisistaan. 3. Tarkista, onko o-rengas vaurioitunut ja vaihda tarpeen vaatiessa. ti13578a ti13577a 2. Vaihda vanha paristo uuteen. 4. Kiinnitä E-Control-ohjaimen takaseinän puoliskot ja kiristä kaksi ruuvia. ti13580a ti13577a D 39

40 Kytkentäkaavio Kytkentäkaavio Lämpökytkin Digitaalinäyttö Potentiometri Moottori Paineenmuunnin Musta ON Moottorin johdot FastFlush Moottorin anturin johdot Valkoinen Musta Vihreä/maa Sininen Ruskea Virtakytkin Ruskea + Sininen Virtaliitin ti13486d D

41 Huomautuksia Huomautuksia D 41

42 Gracon normaali takuu Graco takaa, että kaikki tässä asiakirjassa mainitut Gracon valmistamat ja sen nimellä varustetut laitteet ovat materiaalin ja työn osalta virheettömiä sinä päivänä, jolloin valtuutettu Graco-jälleenmyyjä on myynyt ne alkuperäisen ostajan käyttöön. Lukuun ottamatta Gracon myöntämiä erityisiä, jatkettuja tai rajoitettuja takuita Graco korjaa tai vaihtaa vialliseksi toteamansa laitteen osan yhden (1) vuoden ajan myyntipäiväyksestä. Tämä takuu on voimassa vain silloin kun laitteen asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa noudatetaan Gracon kirjallisia suosituksia. Tämä takuu ei koske normaalia kulumista eikä sellaista vikaa, vauriota tai kulumista, joka johtuu virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä, hankauksesta, korroosiosta, riittämättömästä tai sopimattomasta kunnossapidosta, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, laitteen muuttamisesta tai osien vaihtamisesta muihin kuin Gracon osiin, eikä Graco ole näistä vastuussa. Graco ei myöskään ole vastuussa viasta, vauriosta tai kulumisesta, joka johtuu Gracon laitteiden ja muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien välisestä yhteensopimattomuudesta, tai muiden kuin Gracon toimittamien rakenteiden, lisävarusteiden tai materiaalien sopimattomasta suunnittelusta, valmistuksesta, asennuksesta, käytöstä tai kunnossapidosta. Tämän takuun ehtona on vialliseksi väitetyn laitteen palauttaminen asiakkaan kustannuksella valtuutetulle Gracojälleenmyyjälle väitetyn vian varmistamista varten. Jos väitetty vika todetaan, Graco korjaa tai vaihtaa veloituksetta vialliset osat. Laite palautetaan alkuperäiselle ostajalle ilman kuljetuskustannuksia. Jos laitteen tarkistuksessa ei löydetä materiaali- tai työvirhettä, korjaus tehdään kohtuullista maksua vastaan, johon voi sisältyä kustannukset osista, työstä ja kuljetuksesta. TÄMÄ TAKUU ON YKSINOMAINEN JA KORVAA KAIKKI MUUT ILMAISTUT TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUU MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Gracon ainoa velvoite ja ostajan ainoa korvaus takuukysymyksissä on esitetty yllä. Ostaja suostuu siihen, että mitään muuta korvausta (mukaan lukien mm. satunnaiset tai välilliset vahingonkorvaukset menetetyistä voitoista, menetetystä myynnistä, henkilötai omaisuusvahingoista tai muista satunnaisista tai välillisistä menetyksistä) ei ole saatavissa. Takuuvaade on nostettava kahden (2) vuoden kuluessa myyntipäiväyksestä. GRACO EI MYÖNNÄ MITÄÄN TAKUUTA JA TORJUU KAIKKI OLETETUT TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SELLAISTEN LISÄVARUSTEIDEN, LAITTEIDEN, MATERIAALIEN TAI OSIEN YHTEYDESSÄ, JOTKA GRACO ON MYYNYT MUTTEI VALMISTANUT. Tällaisiin osiin, jotka Graco on myynyt muttei valmistanut (kuten sähkömoottorit, kytkimet, letkut, jne.), sovelletaan näiden valmistajien mahdollisesti antamia takuita. Graco tarjoaa ostajalle kohtuullisessa määrin apua takuuvaateen nostamisessa. Missään tapauksessa Graco ei ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingonkorvauksista, jotka aiheutuvat Gracon laitetoimituksista tai niihin myytyjen tuotteiden tai muiden tavaroiden hankkimisesta, toimivuudesta tai käytöstä, olipa kyseessä sopimusrikkomus, takuunalainen virhe, Gracon laiminlyönti tai jokin muu syy. FOR GRACO CANADA CUSTOMERS The Parties acknowledge that they have required that the present document, as well as all documents, notices and legal proceedings entered into, given or instituted pursuant hereto or relating directly or indirectly hereto, be drawn up in English. Les parties reconnaissent avoir convenu que la rédaction du présente document sera en Anglais, ainsi que tous documents, avis et procédures judiciaires exécutés, donnés ou intentés, à la suite de ou en rapport, directement ou indirectement, avec les procédures concernées. Graco Information For the latest information about Graco products, visit TO PLACE AN ORDER, contact your Graco distributor or call to identify the nearest distributor. All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice. Käännös alkuperäiset ohjeet. This manual contains Finnish. MM Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Copyright 2009, Graco Inc. All Graco manufacturing locations are registered to ISO Revised 02/2012

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, PASSIVOITU Tynnyrin kansi 308466B F-versio TI98A GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders; Slakweidestraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: 3 89 770

Lisätiedot

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut

Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut Korjaus Mark V Premium- ja Mark V Max -sähkökäyttöiset ilmattomat ruiskut 3A2425B FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön. Ei saa käyttää

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEISET Paineentasaussäiliöt ja nestesuodattimet Nestesuodattimet 079B N versio Suurin käyttöpaine 0 baaria ( MPa) Malli 80, A-sarja Erillinen kiinnitys Malli 7, E-sarja

Lisätiedot

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli

Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli Käyttöohjeet Osaluettelo Ilmaton kuviointimaalien ruiskutuspistooli 30849B M versio Suurin käyttöpaine 27,6 MPa (276 baria) Osanro 24705, B-sarja Sisältää RAC suutinsuojuksen ja GHD63 SwitchTip-suuttimen

Lisätiedot

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2

Korjaus. Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J. Mallit: ks. sivu 2 Korjaus Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V Ilmattomat maaliruiskut 311177J Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen Suurin käyttöpaine 3 300 psi (227

Lisätiedot

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Korjaus Ultra Max II/Ultimate Mx II Korean Patent 10-0579681 311376G Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA. Lue kaikki tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795

Mäntäpumppu. Korjaus 310643B. Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Korjaus Mäntäpumppu 310643B J-versio Suurin käyttöpaine 250 bar (24,8 MPa) Malli 248204, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 695 ja 795 Malli 248205, A-sarja Ultra Max II sekä Ultimate Mx II 1095

Lisätiedot

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi)

WARNING. Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus 3A1801B. Käyttö. Malli 24F893 Suurin käyttöpaine 0,83 bar, 0,083 Mp (12 psi) Käyttö Pro Pack -kannettava ruiskutuspakkaus - Käytettäväksi Graco -käsikäyttöisten ruiskujen kanssa (paitsi viimeistelyruiskut) - - Vain kannettaviin ruiskusovelluksiin vesi- ja öljypohjaisissa (lakkabensiini)

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Korjaus Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 311457H Tärkeitä turvaohjeita. Lue kaikki näiden käyttöohjeiden varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Mallit on lueteltu sivulla 2. Rakennusmaaleille

Lisätiedot

DutyMax -hydrauliruiskut

DutyMax -hydrauliruiskut Korjaus DutyMax -hydrauliruiskut 3A2476A FI - Vain ammattimaiseen käyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkissä tiloissa Euroopassa - Mallit: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057

Lisätiedot

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio

Nestesuodatin. Sisällysluettelo. Käyttöohjeet Osaluettelo 307273B. T versio Käyttöohjeet Osaluettelo Nestesuodatin 303B T versio Lue varoitukset ja ohjeet. Katso mallinumerot ja maksimikäyttöpaineet sivulta. Sisällysluettelo Malliluettelo.................................... Merkit.........................................

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo KORKEAPAINEINEN NESTEPUTKI Palloventtiilit, vastaventtiilit ja kiertonivelet 308B Tärkeitä turvaohjeita Lue kaikki tämän käyttöohjeen varoitukset ja ohjeet. Säilytä nämä ohjeet.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN

NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 08 9B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. NESTEEN ULOSTULOAUKON SUODATIN SUURIN KÄYTTÖPAINE

Lisätiedot

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut

695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut Käyttö 695 / 795 / 1095 / 1595 / Mark IV / Mark V / Mark VII / Mark X Sähköiset korkeapaineruiskut 333367C FI Kannettava korkeapaineruisku rakennusten pinnoitteiden ja maalien ruiskuttamiseen. Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Osaluettelo

Käyttöohjeet Osaluettelo Käyttöohjeet Osaluettelo HYDRA-SPRAY President- ja Monark-pumput 306981B AC versio 30:1 PRESIDENT-PUMPUT Nesteen suurin käyttöpaine 25 MPa (248 bar) Ilman suurin sisääntulopaine 0,8 MPa (8 baaria) Osanro

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC

Sisällysluettelo. ULTRA MAX 795 ja 1095 -korkeapainemaaliruiskut 308842B KÄYTTÖOHJEET KORJAUS. Muita käsikirjoja. G-versio 230 VAC 110 VAC 100 VAC KÄYTTÖOHJEET KORJAUS SÄILYTÄ VASTAISEN VARALLE Lue tärkeät varoitukset ja käyttöohjeet tästä ja kaikista muista käyttöoppaista. KÄYTTÖOHJEET Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308842B G-versio ULTRA MAX

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet KÄYTTÖOHJEET - OSLUETTELO 308994 -versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja ja varoituksia. LUE J SÄILYTÄ Ensi valinta kun laatu ratkaisee.z Ïlma-avusteiset Falcon- ja Falcon II -ruiskutuslaitteet

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Integroidut ilmanohjausmoduulit

Integroidut ilmanohjausmoduulit Käyttöohje osat Integroidut ilmanohjausmoduulit 3A0084H FI Integroidut ilmanohjaimet käytettäviksi yhdessä NXT -ilmamoottoreiden kanssa, mallit 2200, 3400 ja 6500. Vain ammattikäyttöön. 00 psi (0,69 MPa,

Lisätiedot

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit

4-kuula-alentimet 750 cm³, 1000 cm³, 1500 cm³ ja 2000 cm³ mallit Käyttöohjeet - osaluettelo Korjaussarjat Lisävarustesarjat Liittyvät ohjekirjat Katso sivu 28 4-kuula-alentimet 750 cm³, 000 cm³, 500 cm³ ja 2000 cm³ mallit 3A539L FI Suunniteltu alhaisille paineille ja

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut

Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut Käyttö Sähkötoimiset ilmattomat maaliruiskut 332778A FI - Vain suojapinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin - - Vain ammattikäyttöön - - Ei saa käyttää räjähdysherkässä tai vaarallisessa

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Korjaus. 395/495/595 Ilmattomat maaliruiskut. Sisällysluettelo. Suurin käyttöpaine psi (227 bar, 22,7 MPa) D-versio VAC. Muita käyttöoppaita

Korjaus. 395/495/595 Ilmattomat maaliruiskut. Sisällysluettelo. Suurin käyttöpaine psi (227 bar, 22,7 MPa) D-versio VAC. Muita käyttöoppaita Korjaus 395/495/595 Ilmattomat maaliruiskut Suurin käyttöpaine 3 300 psi (227 bar, 22,7 MPa) 311167 D-versio VAC 395 233960 233961 233962 120 495 233966 233967 233968 595 234490 234435 240 CEE 7/7 395

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa)

Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria (24,8 MPa) KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee. 308798B U-versio Mäntäpumppu Suurin käyttöpaine 250 baria

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet

Pienen ilmamäärän ilmansäätimet KÄYTTÖOHJEET OSALUETTELO 0867B F-versio KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ. Ensivalinta kun laatu ratkaisee. Pienen ilmamäärän ilmansäätimet Suurin tuloilman

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT

ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Käyttöohjeet ASETAALISTA VALMISTETUT, VESIOHENTEISILLE AINEILLE SOPIVAT Nestepaineen säätimet Vain matalapaineisiin järjestelmiin Nestevirtaus enint.,9 l/min 0825B Rev. E Lue varoitukset ja ohjeet. Jousikäyttöiset

Lisätiedot

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu

5:1 Fire-Ball 300 -pumppu Käyttöohjeet 5:1 Fire-Ball 300 -pumppu 332273ZAB FI Vain ei-korrosoivien ja hankaamattomien rasvojen ja voiteluaineiden pumppaamiseen. Vain ammattikäyttöön. Malli numero 203872, 203857, 204254, 222087,

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

SpeedoHealer. Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only

SpeedoHealer. Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only 1 / 5 25.3.2010 16:46 1. Yleistä 2. Ohjeet SpeedoHealer Kawasaki-III Harness Kit Sopii: ZX-10R ( 06-07) only Huomio: SpeedoHealer on tarkoitettu parantamaan nopeusmittarin tarkkuutta. Valmistaja / maahantuoja

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten

KÄYTTÄJÄN OPAS. Yksityiskohtainen käyttöoppaasi. BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten KÄYTTÄJÄN OPAS Yksityiskohtainen käyttöoppaasi BYDUREON 2 mg injektiokuiva-aine ja liuotin depotsuspensiota varten Jos sinulla on kysymyksiä BYDUREON-valmisteen käytöstä Katso Tavallisia kysymyksiä ja

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin. Malli #* VAC Maa

Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin. Malli #* VAC Maa Korjaus 390 Ilmaton ruisku 310824B B-versio Rakennusmaaleille ja -pinnoitteille tarkoitettuihin kannettaviin ruiskusovelluksiin 3 300 psi (22,7 MPa, 227 bar) suurin käyttöpaine TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA! Lue

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin

Analogisten mittarien kytkeminen Digital Optimax -malleihin OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-11c Jakelu: Myyntipäällikkö Kirjanpito-osasto Huoltopäällikkö Teknikko Varaosapäällikkö ILMOITUS Tämä on Outboard ohjetiedotteen 2000-11 päivitetty versio. Hävitä alkuperäinen

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10)

www.watman.fi Trojan Aqua UV Max 21.1.2010 Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) Puh 020 741 7220 Yleisohje (Revisio C) 1(6 + 10) TROJAN AQUA-UV Max - UV-SÄTEILIJÄT (Tyypit A... F4/F4 Plus; Revisio C) Varoitus! - Laite on suunniteltu turvalliseksi. Älä kuitenkaan koskaan liitä laitetta

Lisätiedot