Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen"

Transkriptio

1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen 1

2 Liite 1 Toimintasuunnitelma Sisältö ja tavoitteet Aikataulu Talousarvio Liite 2 Sastamalan Ydinprosessiohjeistus Lapsi- ja nuorisopoliittiseen ohjelmaan Liite 3 Hankkeen nimi Liite 4 Yhteisön taloustiedot Sastamalan kaupunki Opetus- ja kasvatuskeskus Nuorisopalvelut Tiina Mäkiranta Asemakatu SASTAMALA 2

3 JOHDANTO Liite 1 Sastamalan kaupunki on valinnut lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmansa erityisteemaksi osallistumisen ja yhteisöllisyyden. Sastamalan kaupungissa nuorisopalveluiden tehtävänä on koordinoida ohjelman kokoamista laajaalaisesti huomioiden kaikki ydinprosessit ja mahdolliset kolmannen sektorin toimijat. Lisäksi nuorisopalveluiden osaprosessin tavoitteena on muodostaa toimintamuodot vastaamaan hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteita kokonaisvaltaisesti ja pysyvästi nuorisopalveluiden rakenteeseen. Haasteen tähän työhön tuo niukkenevan talolouden aika ja uusi noin 100km laajuinen kaupunki prosessiorganisaatioineen (kuntaliitos Mouhijärvi, Vammala, Äetsä). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen ja seuranta on osa kaupungin strategiatyötä, strategisena ydin käsitteenä on kasvun Sastamala. Sastamalassa ajatuksena on lapsi ja nuori tulevaisuuden aktiivisena kansalaisena. Kaikilla yksilöillä on tässä yhteiskunnassa heti syntymästään lähtien muodollinen, annettu asema. Tämä ei kuitenkaan yksistään riitä, lisäksi lapsen ja nuoren kehittyminen aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi vaatii osallistumista, yhteisön jäsenenä toimimista lähtien liikkeelle perheestä, päiväkodista, koulusta ja sitä rataa eteenpäin. Tämä erilaisiin yhteisöihin kuuluminen kehittyy osallistumisen ja positiivisten kokomusten kautta. Osallistumisen ja kokemusten lisäksi lapsen aktiivisen kansalaisuuden kehitykseen liittyy sosiaalisuus, kuulluksi tuleminen. Lapsille ja nuorille välttämättä aina ominaisin osallistumismuoto ei ole puhe, lapsenomaisempia tapoja ovat esimerkiksi piirtäminen ja leikin omainen toiminta, nuorille taas kirjallinen ilmaisu voi olla ominaista. Tästä johtuen nuorten ja lasten aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista, osallisuutta, tulee pohtia ja kehittää Sastamalan kaupungissa monipuolisesti ja eri ikäryhmille sopivalla räätälöidyllä tavalla. 3

4 LASTEN JA NUORTEN KASVATUS JA OHJAUS YDINPROSESSIN KUVAUS Kasvatuksen prosessit Päiväkodit Perhepäivähoito Varhaiskasvatus Tiimi Kotihoidontuki Erityinen tuki ja erityisopetus Esiopetus Ostopalvelut Esiopetus Erityinen tuki ja erityisopetus Prosessitiimi Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus Lukiokoulutus Tiimi Perusopetustiimi Perusopetus Tiimi Nuorisotyö Aikuislukio Yhdistelmäopinnot Opiskelijahuolto Päivälukio Sastamalan kaupunki Erityinen tuki ja erityisopetus Aamu- ja iltapäivätoiminta Opetus 1-9 lk Lisäopetus 10.lk Oppilashuolto Nuorten osallisuus Nuorisojärjestöt ja nuorisotalo Kerho- ja leiritoiminta Tieto- ja neuvontapalvelut Erityisnuorisotyö 4

5 SASTAMALAN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN OSAPROSESSI Lasten ja nuorten kasvatus ja ohjaus -> Nuorisotyö OSATOIMINNOT Nuorten osallisuus: nuorisovaltuusto, oppilaskunnat, aluenuvat Nuorisojärjestöt Kerhotoiminta Nuorisotalotoiminta Leiritoiminta, tapahtumat, matkat, kv. toiminta Tieto- ja neuvontapalvelut Erityisnuorisotyö ASIAKAS Alle 29 -vuotiaat PERUSTEHTÄVÄ Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen Sastamalan kaupunki TULOS Itsenäinen ja sosiaalinen nuori Haettava hankerahoitus on tarkoitus käyttää nuorisopalveluiden toimintojen suunnitelmalliseen kehittämiseen hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman osoittamaan suuntaan. Vahvistaa nuorisopalveluiden koordinoimana koko kaupungin lasten ja nuorten kuulemis- ja osallistumiskäytäntöjä. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvät käytännöt ja toimintatavat Sastamalan nuorisopalveluille ja yhteistyötahoille liittyen laajaan osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen sekä yhdenvertaisuuteen ajatellen lasten ja nuorten äänen kuulumista. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kirjata toimintatavat ylös ja antaa tietoa eteenpäin hyödynnettäviksi muissa seutukunnan kunnissa/nuorisopalveluissa. 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA Lasten ja nuorten osallistumiselle oman kotikaupunkinsa, elämänpiirinsä ja arkensa suunnitteluun, kehittämiseen ja käytännöntoimintaan on annettava tilaa. Uuden Sastamalan kaupungin on luotava systemaattinen järjestelmä, jotta tämä osallistuminen ja yhteisöllisyyden muodostuminen on mahdollista. Sastamalan kaupunki on perustettu vuoden 2009 alusta alkaen, Äetsän ja Mouhijärven kunnat sekä Vammalan kaupunki muodostivat yhden maantieteellisesti laajan kaupungin kuntaliitoksen myötä. Sastamalassa on asukkaita , joista alle 29-vuotiaita asukkaita on 7579 henkeä, yli 30%. Sastamalan kaupungin hallinto perustuu prosessiorganisaatioon, joka toimintamuotona on kunta alalla melko harvinainen ja uusi. Prosessi alkaa asiakkaan tarpeista ja päättyy niiden tyydyttämiseen (edellä kuvattuna Sastamalan kaupungin prosessit sekä eriteltynä kasvatuksen prosessit). Uudesta kaupungista ja prosessiorganisaatioon siirtymisestä johtuen muutoksia aiempiin toimintatapoihin on tullut melkoisesti. Prosessiorganisaation omaksuminen ja palveluiden sijoittuminen oikeille tehtäväkentille on vienyt voimavaroja. Sastamalan kaupunginvaltuusto on valinnut strategian erityisteemaksi lasten ja nuorten Sastamalan, jonka keskeisenä osa-alueena on lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen. Sastamalan laspi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen on osa hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman täytäntöön soveltamista. Pelkän selvityksen kokoaminen ei yksistään riitä, tarvitaan voimavaroja kehittämistyön konkretisoimiseksi käytännön toimintoihin. Tästä johtuen lähdimme valmistelemaan nuorisopalveluiden kehittämishanketta, tavoitteena on vastata hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteisiin kokonaisvaltaisesti luvun 7. toimenpiteiden toteuttamiseksi ja lisäksi kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuden teemaan. Jatkossa näihin toimenpiteisiin ei tarvita erillistä resursointia. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintatavat jotka uppoutuvat nuorisopalveluiden vakituisiin toimintamalleihin ajattelemalla sekä kirjaamalla toimintatavat ja resursoimalla tehtäväkentät järkevästi parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi. Sastamalan kaupungin oman lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen on aloitettu. Ohjelmassa on erityisnäkökulmaksi valittu lasten ja nuorten laaja kuuleminen, 6

7 osallistuminen ja yhteisöllisyys. Kaupungin ydinprosesseille ja yhteistyötahoille on annettu ohjeistus miten tietoja, tavoitteita ja toimenpiteitä tulee kirjata Sastamalan ensimmäiselle seurantakaudelle (liite 2). Tavoitteena on että toimenpiteet jäävät pysyviksi toiminnoiksi Sastamalan kaupungissa. Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen selvityksen tavoitteena on valmistua ennen kesää Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen selvityksen koonnista vastaa nuorisopalvelut. On luontevaa, että nuorisopalvelut koordinoi selvityksen kokoamista, koska pääteema laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys on erityisesti nuorisopalvelujen osaamisaluetta. Sastamalan nuorisopalveluiden on tarkoitus lähteä kehittämään toimintamuotojaan pääkäsitteenään osallisuus ja yhteisöllisyys. Tämä hankehakemus hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon liittyy suoranaisesti ja kokonaisvaltaisesti hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman luvun 7. tavoitteiden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden toteuttamiseksi ja liittämiseksi Sastamalan kaupungin nuorisopalveluiden käytänteisiin pysyvästi. Erityisesti hankeen kustannukset koostuvat palkkauskustannuksista, jotta saadaan toimintamallit suunniteltua, kirjattua ja juurrutettua, lisäksi kustannuksia tulee henkilöstön koulutuksesta. Seuraavassa Sastamalan kaupungin kehittämishaasteet ajatellen hankkeen konkreettisia tavoitteita ja hallituksen lapsi-/nuorisopolitiikan kehittämis-ohjelmaan. Tässä hankkeessa ei ole tarkoitus tavoitella kuuta taivaalta vaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti realistiset tavoitteet ja juurruttaa ne pysyviksi käytännöiksi Sastamalan kaupungin prosessien toimintaan ja suuntaviivaksi kehityskululle. 7

8 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET Lasten ja nuorten vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmät, oppilaskuntatyön kehittäminen Sastamalan kaupungissa toimii nuorisovaltuusto ja alueelliset nuorisoneuvostot. Nuorisovaltuuston jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa kaupungin päättävissä elimissä. Alueellisia nuorisoneuvostoja on kolme: pohjoinen, läntinen ja eteläinen ryhmä, joiden aluerajat ovat osittain perua vanhoista kuntarajoista ja jäsenet vanhojen kuntien nuorisovaltuustoista. Sastamalan nuorten osallisuus ajatellen nuorisovaltuusto toimintaa vaatii vielä hiomista ja pohdintoja, miten saadaan kokonaisvaltaisesti nuorten ääni kuulumaan koko laajan kaupungin alueella ja miten sekä valtuuston että nuorisoneuvostojen rooli saadaan hiottua yhteen, jotta kaikkien tahojen ääni kuuluu sekä miten vaalit käytännössä toteutetaan. Lisäksi selvitystyötä vaatii erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuustotoiminnassa, esimerkiksi vammaisneuvostolle kiintiöpaikka tai muiden vastaavien toimintamuotojen selvittäminen vaatii resurssia. Oppilaskuntatoiminta on aloitettu useissa oppilaitoksissa Sastamalan alueella. Alakoulujen oppilaskunnilla on yhteisryhmä, johon kuuluu lähes kaikista alakouluista kaksi oppilasta ja oppilaskuntatyötä ohjaavaopettaja. Vammalan kaupunki on ollut oppilaskuntatyössä yksi edelläkävijä kaupungeista Suomessa, Sastamalan haaste on juurruttaa toiminnot suurempaan kokonaisuuteen. Vammalan oppilaskunnille on pidetty niin sanottuja huippukokouksia, joissa oppilaskunnat ovat esittäneet kouluviihtyvyyteen liittyviä projektejaan. Esitysten pohjalta huippukokouksessa on jaettu tilakeskuksen ja nuorisovaltuuston korvamerkittyä rahaa projektien toteuttamiseksi. Tavoitteet: - Nuorisovaltuustotoiminnan rakenteen selkeyttäminen, mikä rooli on alueellisilla nuorisoneuvostoilla, nuorten paikallisten ryhmien aloitteet nuorisovaltuustolle ja nuorisoneuvostoille - Nuorisovaltuustotoiminnan tunnetuksi tekeminen sekä nuorten että päättäjien näkökulmista. Nuorisovaltuustotoiminnan vaalijärjestelmän kehittäminen toimivaksi 8

9 kokonaisuudeksi koko kaupungin alueella yhteistyössä oppilaitosten kanssa, huomioiden oppimiskokemusmahdollisuus vaalienyhteydessä. - Selvitystyötä vaatii erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuusto- ja osallisuustoiminnassa, esimerkiksi vammaisneuvostolle kiintiöpaikka tai muun vastaavan toimintamuodon mahdollisuuden selvittäminen Sastamalassa yhdenvertaisuuden parantamiseksi. - Juurruttaa kaikkiin Sastamalan oppilaitoksiin toimiva oppilaskunta. - Kouluttaa oppilaskuntia ohjaavia opettajia ja luoda oppilaskunnille toimintaedellytykset, kehittää koulujen ja nuorisopalveluiden yhteistyötä oppilaskuntatyössä, toimintatahojen roolien selvittäminen, selkeyttäminen ja kokoaminen kirjalliseen muotoon. - Vammalan toimivien käytäntöjen siirtäminen/juurruttaminen oppilaskuntatyöhön koko uuden kaupungin alueella, alakoulujen yhteisryhmät ja huippukokoukset. Laajentaa mahdollisuuksien mukaan yhteisryhmä- ja huippukokousajattelu koskettamaan yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitoksia sekä selvittää päiväkotiosallisuuden mahdollisuudet huippukokouskäytäntöön liittyen. Yhteisryhmien on Vammalan kaupungissa nähty kehittävän oppilaskuntien merkityksellisyyttä, aktiivisuutta ja oppilaiden osallistumista huomattavalla tavalla. - Huippukokouskäytännön laajentaminen yläkoulu- ja päiväkotiasteille sekä juurruttaminen alakouluasteella Sastamalan käytäntöihin. Suunnitella huippukokouksen yhteyteen kaikkien oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajien yhteinen tapaaminen edistämään ko. tahojen vaikuttamis- ja kuulemisjärjestelmää sekä laajaa yhteistyötä merkittävästi, lisäksi parantaa lasten- ja nuorten tietoisuutta vaikuttamiskanavista. - Nuorisopalvelut kokoaa materiaalia liittyen lasten- ja nuorten osallisuusmahdollisuuksiin ja kuulemiseen ajatellen kaikkia kaupungin ydinprosesseita ja yhteistyötahoja, hankkeessa toimiva henkilö tukee ja koordinoi aktiivisesti koko kaupungin alueella Sastamalan lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytäntöön, laaja pääteema on osallistuminen ja yhteisöllisyys. 9

10 Verkkodemokratia Sastamalan kaupungin lapsilla ja nuorilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään verkkodemokratian ajatusmallin mukaisesti. Nuorisopalvelut ovat pohtineet Internetin kautta tehtävän palaute/ilmoittautumis/kyselypohjaa kaupungin kotisivuille. Tavoitteet: - Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan Internetissä kaupungin kotisivuilla. Luoda lapsille ja nuorille mahdollisuus esittää kysymyksiä kaupungin Internet sivujen kautta, nuorisopalvelut vastaa/välittää kysymyksen eteenpäin oikealle taholle. - Luoda osallisuuden verkkosivut, joilla nähtävillä nuorisovaltuuston, alueellisten nuorisoneuvostojen, nuorisotilatoimikuntien, oppilaskuntien ja nuorisoparlamentin kokousmuistiot/tärkeimmät päätökset. Lisäksi samaan yhteyteen mahdollisuus kommentoida päätöksiä/tehdä aloitteita sekä lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta olemassa olevista vaikutusmahdollisuuskanavista, tämän kautta kasvattaa yhteisöllisyyteen ja kiinnostuneeseen aikuisuuteen. Vaalijärjestelmä ja demokratiakasvatus Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman erityisteemaksi on valittu laaja osallistuminen ja yhteisöllisyys. Kaupungin ydinprosessi kansalaisvaikuttaminen ja päätöksenteko pureutuu ohjelman kirjaamisvaiheessa nuoriin äänestäjiin ja nuorten äänen, asettaa ydinprosessikohtaiset tavoitteet. Nuorisopalvelut omalta osaltaan yhteistyössä ydinprosessin kanssa pyrkii aktivoimaan nuoria kansalaisaloiteoikeuden hyödyntämiseen ja nuorisovaltuustotoiminnan seuraamiseen. Äänestystilaisuuksiin oppilaskunta- ja nuorisovaltuustovaaleissa käytetään resurssia myös viestittämään äänestämisen ja aktiivisuuden merkityksestä lapsille ja nuorille. 10

11 Tavoitteet: - Laaditaan oppilaskunta ja nuorisovaltuustovaaleihin selkeät ohjeistukset, jotka noudattavat pääpiirteittäin yleisiä valtiollisia vaaleja. Selvitetään miten oppitunneilla huomioidaan tulevat oppilaskunta ja nuorisovaltuustovaalit, tuotetaan materiaalia. - Päiväkotien osalta pyritään miettimään mistä asioista voitaisiin normaalien viikkorytmien yhteydessä äänestää, esimerkiksi satuhahmot, värit tms. toimintaan liittyvät asiat, jotta lapset oppivat muodostamaa mielipiteitään ja huomioivat että niistä on jotakin hyötyä, tuotetaan materiaalia toiminnan mahdollistamiseksi. Päiväkotiosallisuuteen ei Sastamalan kaupungissa ole vielä pureuduttu. Ennalta ehkäisevä nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoiminta, Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen Sastamalassa on tarjolla paljon lapsille, nuorille ja perheille monipuolista toimintaa, jota omalta osaltaan tuottaa kaupunki, yhdistykset, seurat ja seurakunnat. Harrastaminen on yhteisön jäseneksi kasvamista, vaikuttamista omaan vapaa-aikaansa, osa aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista. Kaupungin tehtävänä on huolehtia harrastustoiminnan kehittämisestä, jakaa avustusta järjestettävään toimintaa ja tarpeen vaatiessa järjestää itse matalan kynnyksen harrasteryhmätoimintaa. Tavoitteet: - Selvittää miten lasten ja nuorten ääni saadaan paremmin kuuluville harrastus- ja kerhotoiminnan aihealueisiin ja sisältöihin. Lisätään järjestöjen ja koulujen tietoisuutta lasten ja nuorten oikeudesta, halusta ja kyvystä vaikuttaa harrastuksiinsa liittyviin asioihin. - Kootaan yhteen järjestelmä, josta tuotoksena tulee vuosittain sekä syksyllä toimintakauden alussa että keväällä kesäntoiminnasta 3-sektorin toimijoiden, seurakuntien ja kaupungin yhteinen harrastustoimintavihko, jossa esillä kaikki mahdolliset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Sastamalan kaupungin alueella. Näin lisätään 11

12 ennaltaehkäisevän nuorisotyön tavoitettavuutta. Materiaali pyritään julkaisemaan Internetissä ja painamaan kirjalliseen muotoon oppilaitoksissa jaettavana tietoiskuna. - Selvitetään nuoriso- ja sosiaalipalveluiden yhteistyömahdollisuudet järjestettäessä matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetuille erityisryhmille, huomioiden erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulma. Edistetään toiminnalla nuorten myönteistä kuvaa monikulttuurisuutta ja erilaisia vähemmistöjä kohtaan. - Nuorisotila-, tapahtuma-, retki-. ja leirityöhön kehitetään palautejärjestelmä, jonka kautta lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluville, pystytään ennakoimaan lasten ja nuorten kiinnostustenkohteiden aaltokulkua ja kehittämään toimintaa ajan trendin vaatimiin suuntiin. - Järjestetään kaupungin prosesseille, yhteistyötahoille, 3-sektorin toimijoille ja seurakunnille koulutus ja keskustelutilaisuus, miten lapset ja nuorten voidaan ottaa mukaan toimintaa ja miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuulumaan heitä koskevissa asioissa paremmin. - Vammalan kaupungissa on toiminut nuorisoparlamentti, joka on koostunut nuorisojärjestöjen edustajista. Nuorisoparlamentti on ollut yhteistyöelin kaupungin ja järjestöjen välillä. Laajennetaan nuorisoparlamenttitoiminta koskettamaan koko kaupungin aluetta. Nuorisoparlamentin kautta viedään nuorisojärjestöille tietoa avustuksista, toimitilamahdollisuuksista, yhteistyötapahtumista ja järjestetään koulutusta. - Selvitetään prosessien välinen yhteistyö liittyen nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuteen/kehittämiseen, nuorten työllistämisen kehittämiseksi ja reagointiajan lyhentämiseksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten auttamiseksi Sastamalan alueella, yhteistyössä Sastamalan työpalvelukeskus Työteekin kanssa. Yhteisöllinen kansalaisuus ja nuorisotilat lähiyhteisönä Sastamalan kaupungin nuorisopalveluilla on viisi nuorisotilaa joissa toteutetaan avointa nuorisotilatoimintaa. Tämän lisäksi nuorisopalvelut hallinnoi kuutta erityyppistä tilaa, joista on yhdistysten ja nuorten ryhmien mahdollista varata toimitilaa käyttöönsä. 12

13 Osalla avointa nuorisotilatoimintaa toteuttavalla tilalla toimii talotoimikunta, jonka tehtävänä on päättää erilaisista tiloihin liittyvistä asioista, toimia nuorisotyöntekijöiden apuna ja suunnitella erilaisia tapahtumia tiloille. Talotoimikunta kehittää nuorisotilan demokratiaa, nuorten osallisuutta ja muodostaa kävijöiden ympärille yhteisöllisyyden tunnetta. Tavoitteet: - Juurruttaa Sastamalan kaikille avointa nuorisotilatoimintaa toteuttaville tiloille talotoimikunta. Kirjata talotoimikunnille toimintatavoitteet ja perusteet, pohtia miten ryhmä parhaiten voi vaikuttaa demokratian toteutumiseen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen nuorisotilalla. Luodaan tilatoimikuntien toiminnalle toimintaedellytykset. Järjestetään tilatoimikunnille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan kaupungin muiden tilatoimikuntien kanssa. - Kehitetään kaupungin prosessien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi nuorisotiloilta. Kirjataan varhaisen puuttumisen mallit sekä selvitetään toiminta- ja yhteistyömahdollisuudet erityistapauksia varten. - Pohditaan ja suunnitellaan nuorisotilojen palveluita sosiaalista vahvistamista tukevaksi ja nuoria aktivoivaksi, ajatuksena yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen. - Kiinnitetään nuorisotiloilla huomiota yhdenvertaisuuteen, nuorten myönteisten asenteiden vahvistamiseen erilaisia vähemmistöjä ja monikulttuurisuutta kohtaan, pohditaan miten tasa-arvoisuutta saadaan tiloilla kehitettyä. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen. 13

14 AIKATAULU: kevät Sastamalan kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoaminen, erityisteeman laaja osallisuus ja yhdenvertaisuus osalta - koulutuksen/keskustelutilaisuuden järjestäminen kaupunginprosesseille, yhteistyötahoille, 3-sektorin toimijoille ja seurakunnille, miten lapset ja nuorten voidaan ottaa mukaan päätöksentekoon, miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuulumaan heitä koskevissa asioissa - ohjaaville opettajille koulutus oppilaskuntatyöstä - kirjataan nuorisopalveluiden ja oppilaskuntien yhteistyömuodot ja tavoitteet - selvitetään mahdollisuus perustaa yläkoulujen ja toisen asteen oppilaskuntien yhteisryhmätoiminta, mahdollisuuksien mukaan toiminnan käynnistäminen ja toimintatapojen kirjaaminen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi syksy oppilaskuntatoiminnan tehostaminen, pohditaan ja kirjataan ylös mahdollisuuksia miten oppilaskuntatyön kautta voidaan vaikuttaa kouluviihtyvyyteen ja koulun/luokkien yhteishengen parantamiseen, yhteisöllisyyteen - Sastamalan nuorisovaltuusto vaalien ohjeistuksen laatiminen, nuorisovaltuustotoiminnan periaatteiden kirjaaminen huomioiden alueelliset nuorisoneuvostot, pohditaan ja kirjataan miten nuoret saadaan tekemään aloitteita itseään koskevista asioista. Selvitetään kouluyhteistyön mahdollisuus aloitteissa - erityisryhmien huomioiminen nuorisovaltuustotoiminnassa, selvittää mahdollisuus läsnäolo-oikeudesta/varsinaisesta jäsenestä erityisryhmille tasavertaisuuden parantamiseksi - vaalijärjestelmien luominen oppilaskunnille ja nuorisovaltuustolle, Sastamalan kaupungin ensimmäiset nuorisovaltuusto vaalit joulukuussa lapsille ja nuorille väylä ilmaista mielipiteitään/esittää kysymyksiä Internetissä 14

15 - selvitys nuoriso- ja sosiaalipalveluiden yhteistyömahdollisuuksista järjestettäessä matalankynnyksen harrastusmahdollisuuksia kohdennetuille erityisryhmille, huomioiden erityisesti yhdenvertaisuuden näkökulma - palautejärjestelmän kehittäminen nuorisotila-, tapahtuma-, retki-. ja leirityöhön - päiväkotiosallisuuden mahdollisuuksien selvittäminen - huippukokouskäytännön laajentaminen mahdollisuuksien mukaan koskemaan kaikkia kaupungin oppilaitoksia - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi - raportin kirjaaminen kevät osallisuuden verkkosivujen luominen, nuorisovaltuuston, alueellisten nuorisoneuvostojen, nuorisotilatoimikuntien, oppilaskuntien ja nuorisoparlamentin kokousmuistiot/tärkeimmät päätökset, nuorille mahdollisuus kommentoida päätöksiä/tehdä aloitteita - harrastustoimintavihkon kokoaminen sekä paperi- että sähköisenä versiona, jossa esillä kaikki mahdolliset lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet Sastamalan kaupungin alueella - kirjataan yhteistyötahojen ja kaupungin yhteistyönä, miten harrastustoimintavihko jatkossa kootaan kesäksi/syksyksi vuosittain - Nuorisoparlamenttitoiminnan laajentaminen koskettamaan koko kaupungin aluetta, selvitys miten toimintaa jatkossa pyöritetään - nuorten työpajatoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen, kaupungin prosessien välillä, yhteistyön kehittäminen - pohditaan ja suunnitellaan nuorisotilojen palveluita sosiaalista vahvistamista tukevaksi ja nuoria aktivoivaksi, ajatuksena yhteisöllisyys ja aktiivinen kansalaisuus. Talotoiminnalla pyritään edistämään demokraattista toimintaa sekä tukemaan nuoren kasvua mielekkään tekemisen kautta. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen - kiinnitetään nuorisotiloilla huomiota yhdenvertaisuuteen, nuorten myönteisten asenteiden vahvistamiseen erilaisia vähemmistöjä ja monikulttuurisuutta kohtaan, pohditaan miten tasa-arvoisuutta saadaan tiloilla kehitettyä. Järjestetään Sastamalassa tai nuorisotilatyöntekijät osallistuvat ko. aihealueen koulutukseen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi 15

16 -tukea kehittämistyön tähänastisia tuloksia, varmistaa toimintojen jatkuvuus syksy kirjata talotoimikunnille toimintatavoitteet, selvitetään miten ryhmä parhaiten voi vaikuttaa demokratian toteutumiseen ja yhteisöllisyyden muodostumiseen sekä nuorten osallisuusmahdollisuuksiin tilalla, kirjataan toimintatapoja ylös - luodaan tilatoimikuntien toiminnalle toimintaedellytykset. Järjestetään tilatoimikunnille mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja ideoitaan kaupungin muiden tilatoimikuntien kanssa toiminnan merkityksellisyyden ja kehittämisen parantamiseksi - kehitetään kaupungin prosessien välistä yhteistyötä ja toimintamalleja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamiseksi. Kirjataan ja selvitetään nuorisotilojen toimintamahdollisuudet, yhteistyömahdollisuudet erityistapauksia varten, lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön yhteydessä nousevien yhteistyötahojen kanssa, luodaan nuorisotiloille yhteiset varhaisen puuttumisen mallit - toimintojen juurruttaminen, onko kaikille toiminnolla nimetty vastuuhenkilö ajatellen jatkoa -tukea kehittämistyön tuloksia, varmistaa toimintojen jatkuvuus - raportin kirjaaminen - kokemusten/toimintatapojen välittäminen seutukunnan hyödynnettäväksi 16

17 TALOUSARVIO: vuosi 2010 vuosi2011 palkkausmenot sivukuluineen matkakustannukset koulutuskustannukset muut kulut (puhelin, materiaali) vuokra- ja leasingkustannukset yhteensä: yhteensä: Rahoitussuunnitelma: kunnan omarahoitus: kehittämisraha: Hakkeen toteutusaika Kokonaiskustannukset haettavan kehittämisrahan osuus Kaupungin omarahoitusosuus Kustannusten erittely: Palkkauskustannuksen: Projektityöntekijän palkkaaminen työskentelemään Sastamalan kaupungin nuorisopalveluiden kehittämistyöhön hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman täytäntöönpanoon täysivaltaisesti 17

18 luvun 7 toimenpiteiden osalta ja lisäksi kiinnittämällä huomiota yhdenvertaisuuden edistämiseen. Matkakustannus: Hanketyöntekijän kaupungin sisäinen liikkuminen, Sastamalan kaupungin alue on laaja yli 100km kaupungin laidasta toiseen. Koulutuksiin liittyvät matkakustannukset. Koulutuskustannukset: Esitettyjen tavoitteiden toteuttaminen vaatii nuorisopalveluiden henkilöstön, oppilaskuntien ohjaavien oppilaiden, 3 sektorin ja yhteistyötahojen koulutusta. Muut kulut: Tavoitteiden toteuttaminen, yhteistyön kehittäminen ja työskenteleminen vaatii materiaalia toimintaedellytykseksi. Koulutusten kahvitus/ruokailukustannukset, puhelin kustannukset, tietoverkkokustannukset, asiantuntijapalkkiot liittyen verkkotoimintojen kehittämiseen ja muut juoksevat kustannukset. Vuokrakustannukset: Työskenteleminen vaatii työtilan, puhelimen ja atk-järjestelmän vuokrausta. Koulutuksien järjestäminen vaatii kaupungintilojen käyttöä, josta myös aiheutuu vuokrakustannuksia. 18

19 Liite 2 LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMATYÖ SASTAMALASSA Mikä on lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma: - Kaupungin on yhdessä laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksi. - Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista. - Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi- sekä lapsi- ja nuorisopolitiikkaa, ohjelma on osa kaupungin strategialuonnosta - Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukemista sekä lapsen ja nuoren erilaisia palveluja ja oikeuksia mukaan lukien kaikkien ydinprosessien palvelut. Sastamalan kaupungin hallitus on kokouksessaan päättänyt, että kaupungissa laaditaan kokonaisvaltainen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma. Ohjelmalle on nimetty hallituksen päätöksen mukainen seurantaryhmä, johon lautakunnat ja Saspen hallitus ovat valinneet seuraavat henkilöt: - Kulttuuri- ja vapaa-aika ltk: Heli Tuominen ja Vesa Hirvikoski - Maaseutultk: Jasmiina Ahti - Sosiaali- ja terveysltk: Tuila Kaltto ja Aluesosiaalityön johtaja - Saspen yhtymähallitus: Erja Mäkelä - Tekninen ltk: Antti Jokinen - Tilakeskuksen johtokunta: Ulpu Hukkanen - Nuorisovaltuusto: Mariikka Ala Maakala - Sastamalan Opisto: Kaarina Karjula - Kasvatus- ja opetusltk: Lukio: Eija Koski Varhaiskasvatus: Marjut Vuokko Perusopetus: Mikko Tokola varalla Juha Marttila Nuorisopalvelut: Tiina Mäkiranta - Seurantaryhmän jäsenet arvioivat lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelmatyön toteuttamista. Seurantaryhmän tavoitteena on koordinoida ja arvioida selvityksen etenemistä, laatia selvitykselle tavoitteet, edistää moniammatillista yhteistyötä sekä vaikuttaa siihen että lasten- ja nuorten rooli näkyy kaupungin päätöksenteossa. - Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman kokoamisesta vastaa nuorisopalvelut, Tiina Mäkiranta. Ohjelma tavoitteena on valmistua kesäkuun loppuun 2010 mennessä. Ohjelma tullaan päivittämään säännöllisesti. 19

20 Ohjelman yleinen tavoite: - Kaupungin toiminnassa lapset ja nuoret ovat monen eri ydinprosessin piirissä ja siksi on tärkeää ponnistella jokaisessa prosessissa ja rajapinnoilla tapahtuvan työn toimivuuden hyväksi ja koota yhtenäinen ohjelma - Tavoitteena on, että lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavat asiat tulevat kokonaisvaltaisesti huomioiduksi Sastamalan kaupungin toimintaa ohjaavissa päätösasiakirjoissa. - Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma luo konkreettiset tavoitteet, miten prosessit kehittävät lasten ja nuorten elinoloja, turvallisuutta ja osallistumista omalta osaltaan? - Niukkenevan talouden ajassa joudumme entistä enemmän etsimään erilaisia yhteistyön malleja ja muotoja, toimintojen kehittäminen ja kirjaaminen ei vaadi lisärahoitusta vaan olennaista on resurssien kohdentaminen ja uusien toimintatapojen mukaan ottaminen OHJEISTUS YDINPROSESSEILLE LAPSI- JA NUORISOPOLIITTISEN OHJELMA KOKOAMISESTA - Kaupungin Ydinprosesseille/muille yhteistyötahoille annetaan ohjeistus kuinka ja mistä näkökulmista lasten ja nuorten asioita tulee tarkastella - Prosesseille on kerätty avuksi mahdollisia aihealueita, jotka voisivat olla tärkeitä pohdittaessa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa kunkin prosessin näkökulmasta. - Jokainen prosessi kirjaa tarpeen mukaan ohjelmaan oman osuutensa kolmesta erinäkökulmasta: 1. Olemassa olevat lasten- ja nuorten palvelut 2. Ohjelman yleisistä teemoista kirjataan ko. tahon huomioitavat asiat, tavoitteet ja mahdolliset konkreettiset toimenpiteet seurantakaudelle: - ohjelman yleiset teemat: - elinolot (koulutus, harrastukset, sosiaali- ja terveyspalvelut, ympäristö) - turvallisuus (fyysinen turvallisuus: leikki- ja piha-alueet, kaupungin yleiset alueet, rakennukset, välineet, liikennejärjestelyt ja sosiaalinen turvallisuus: vanhemmuuden tukeminen, yhteisöllisyys, aikuisten vastuu, ennaltaehkäisevä työ) miten lapset, nuoret ja lapsiperheet huomioidaan? mitkä ovat tavoitteet ja toimenpiteet, jotta lasten- ja nuorten elinoloja ja turvallisuutta voitaisiin parantaa 20

Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012

Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012 Liite 1 Sastamalan toimintamuodot laajaan osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen Toimintasuunnitelma 2011-2012 1 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 TOIMINTASUUNNITELMA... 4 SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 5 AIKATAULU... 8 TALOUSARVIO...

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015

LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 LASTEN JA NUORTEN OSALLISUUDEN MONIALAINEN KAUPUNKIOHJELMA 2012-2015 Lasten ja nuorten osallisuus koulun ja nuorisotyön yhteistyönä seminaari 12.9.2011 Tanja Räty koordinaattori / osallisuuskasvatus Jyväskylän

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA

KOULUNUORISOTYÖ & OSALLISUUS KOKKOLA KOULU & OSALLISUUS KOKKOLA 1. Lupa toimia koulussa, mallinnus (2010) 2. Mitä tehdään, ketkä, mitä osataan, halutaan, tarvitaan (2011-2012) 3. Yhteistyön merkitys, tiimityöskentely, toimintakulttuuri ja

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N Lait

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012

Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Oulun seutu Kuuluuko ääni, kuuntelen!? Osallisuus teematilaisuus 17.10.2012 Leena Hassi 1 TUKEVA 3 - juurruttamishanke Aikataulu: 1.10.2012-31.10.2013 Rahoitus: STM (75%) ja kunnat (25%) Hankkeen toteuttajat:

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö

Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Nuorten osallisuutta ja kuulemista koskeva lainsäädäntö Yleistä Sääntelyä kansainvälisellä tasolla YK:n lasten oikeuksien sopimus EU:n valkoinen kirja Sääntelyä yleislaeissa Perustuslaki, kuntalaki Erityislait

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Kansalaistoiminta setlementtityössä - osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen Valtakunnallinen vertaistoiminnan koulutus 1 Mona Särkelä-Kukko 18.10.2013 1 Sisältö 1. Osallisuus, osallistuminen ja vaikuttaminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Mitä osallisuus voisi olla?

Mitä osallisuus voisi olla? Mitä osallisuus voisi olla? Laki ja osallisuus Lasten ja nuorten osallisuudella on hyvin vahva laillinen perusta. Se ei ole onneksi vain aikuisten hyväntahtoisuuden varassa. perustuslaki perusopetus- ja

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05.

Nuorisolautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 241/12.05. Nuorisolautakunta 3 5.03.07 Kunnanhallitus 5 7.03.07 Kunnanhallitus 55 0.05.07 Nuorisovaltuuston perustaminen (kv) 4/.05.00/07 Nuorisolautakunta 5.03.07 3 Kuntalaki (40/05) velvoittaa kuntia huolehtimaan

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki

Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat. Ylöjärven kaupunki Kuntalaisten osallistumis- ja palautekanavat Osallisuus Edustuksellinen osallisuus Tieto-osallisuus Suora osallisuus Toimintaosallisuus 3 Edustuksellinen osallisuus Vaalit Kaupunginvaltuusto ja hallitus

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa

Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa Kaupunginhallitus 372 15.09.2014 Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin käyttöönotto Lappeenrannassa 777/00.04.02.02/2014 KH 372 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö. Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5. Koulun ja nuorisotyön yhteistyö Kanuuna kuntien nuorisotoimenjohtajille tehdyn kyselyn tulokset Lasse Siurala ja Piia Aho 19.5.2011 1 Taustaa Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kunnissa tapahtuvaa koulun

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.

Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007. Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11. Lapsille sopiva Jyväskylä Jyväskylän lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2007 Lapsen oikeudet nyt ja huomenna Iltapäiväseminaari 19.11.2007 Jyväskylän kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2005 sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

Unicefin mallin mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta Espoossa

Unicefin mallin mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta Espoossa Unicefin mallin mukainen arvio lasten oikeuksien ja lasten osallistumismahdollisuuksien toteutumisesta Espoossa Keskeimpiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita Espoossa 21.10.2015 Elina Palojärvi & Terhi Pippuri

Lisätiedot

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos

Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos Satakunnan perhekeskustoimintamalli Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Luonnos 10.10.17 Satakunnan perhekeskus Perhelähtöisesti. Yhteistyössä. Lähellä. Verkostomainen palvelukokonaisuus Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005

Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Miten lapset ja nuoret voivat vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä? Hesan Nuorten Ääni -kampanja Päivi Anunti 10.10.2005 Ovatko suomalaiset nuoret kiinnostuneita osallistumaan? Tutkija Sakari Suutarinen:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010

Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano. ROMPO yleisesitys 2010 Suomen romanipoliittinen ohjelma ja sen toimeenpano ROMPO yleisesitys 2010 Romanipoliittisen ohjelman valmistelu Laajapohjainen työryhmä Työryhmän toimikausi 1.1.2009-30.9.2009 Romaniväestön kuulemistilaisuudet

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia

Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma. Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Lasten ja nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma Lähetekeskustelun 8.9.2011 koontia Laura Hokkanen Innovaatiopalvelut Tanja Räty Nuorisopalvelut Lähetekeskustelu Vanha Ortopedia 8.9.2011 - Lasten

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014

Foorumitoiminta Pirkkalassa. Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminta Pirkkalassa Pormestari Helena Rissanen 30.9.2014 Foorumitoiminnan taustaa Foorumitoiminnan taustalla oli Tekesin rahoittama perusturvapalveluiden kehittämishanke Terveellä järjellä parasta

Lisätiedot

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen

Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön Anne Pyykkönen Asukkaiden osallisuus palveluissa - käsitteistä käytäntöön 22.8.2017 Anne Pyykkönen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry: 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille osallistumisen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Demokratiatyöryhmän pohdintoja ja linjauksia 13.8.2014 9.10.2014 Page 1 Uudistuksen tavoitteita Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Poliittisen johtamisen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015

HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020. Palveluvaliokunta 10.2.2015 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 Palveluvaliokunta 10.2.2015 Tavoitetila, toimenpiteet, arviointi,resursointi, rakenteet KEMPELEEN KOULUSTRATGIA 2000-2004 Oppiva organisaatio Oppilaan hyvinvointi Opetuksen

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mitä ne täällä tekee?

Mitä ne täällä tekee? Mitä ne täällä tekee? Nuorisotyö opettajien valtakunnassa! Nuorisosihteeri Seija Laitinen 9.10.2013 KOULUNUORISOTYÖ Suomessa verraten uusi työmuoto Hankkeita ja projekteja Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Avustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon Annika Kattilakoski, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, Pohjanmaan

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu

Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa. Keskustelutilaisuus Oulu Opetus ja kulttuuri tulevaisuuden kunnassa Keskustelutilaisuus Oulu 27.2.2017 Teemaryhmät Mikä on opetuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön tulevaisuuden kuva kunnassa? Millaisia ovat haasteet? Mitä

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminta oppilaan hyvinvoinnin tukena

Aamu- ja iltapäivätoiminta oppilaan hyvinvoinnin tukena KT, projektipäällikkö Leevi Launonen: Aamu- ja iltapäivätoiminta oppilaan hyvinvoinnin tukena Hyvä alku messut 10.-11.1.2005 Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteiskunnallista taustaa Koululaisten iltapäivähoidon

Lisätiedot

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori

Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus. Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Liikkuva koulu tilannekatsaus sekä oppilaan osallisuus Janne Kulmala, Mittauskoordinaattori Sisällys 1. Liikkuva koulu -ohjelman laajeneminen valtakunnalliseksi 2. Oppilaiden fyysinen aktiivisuus 3. Aktiivisempia

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Aika: Tiistai klo Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, Tuusula

Aika: Tiistai klo Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, Tuusula YHTEENVETO 22.9.2009 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMIEN TOIMEENPANO JA ARVIOINTI Aika: Tiistai 22.9.2009 klo 10 15.30 Paikka: Loma- ja kurssikeskus Onnela, Rantatie 34, Tuusula Asiantuntija: Sirkka

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot