Uusia sijoitusasuntoja Jyväskylästä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusia sijoitusasuntoja Jyväskylästä"

Transkriptio

1 TUOTTO ARVO KEHITYS Uusia sijoitusasuntoja Jyväskylästä Tuotto-odotus* 7,o% HYVÄ SIJAINTI - KASVUKESKUS HYVÄ MIKROSIJAINTI UUSI HUOLTOVAPAA TALOYHTIÖ HYVÄ TUOTTO OMALLE PÄÄOMALLE MALTILLISET RISKIT Hinnat alk /asuntokori *) Asuntokoriin sijoitetulle omalle pääomalle optimiolosuhteissa arvioitu sijoituksen vuotuinen tuottoprosentti. Laskelma on alustava, perustuen ennusteisiin ja WS Kiinteistöille annettuihin tietoihin, ilmoitettu sitoumuksetta ja vain suuntaa-antavana.

2 Tuottohakuisen kiinteistösijoittamisen asiantuntija

3 Kiinteistösijoitukset ovat tänäänkin houkuttava kohde tuottohakuiselle sijoittajalle Asunto- ja kiinteistösijoittaminen on edelleen erinomainen tapa sekä turvata että kasvattaa varallisuutta sekä hajauttaa sijoitussalkkua. Kiinteään omaisuuteen sijoittaminen on ollut tuottoisaa sijoitustoimintaa kautta historian, jossa on päästy hyötymään vuokratulojen ohella myös pääoman kasvusta. Sijoittaminen asuntoihin ja kiinteistöihin vaatii aina näkemyksen sijoituskohteen sijainnista, riskeistä, mahdollisuuksista sekä tuottopotentiaalista. Kohteen valinnassa on otettava huomioon, kuinka kohde asettuu markkinoilla vallitsevaan kysyntään ja kuinka markkinoilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat kohteeseen. Oikean kohteen löytäminen ja erityisesti sen jalostaminen tuottavaksi sijoituskohteeksi vaatii aina puolueetonta tietoa ja kattavaa faktoihin perehtymistä. Tämän takia asiantuntijan puoleen kääntyminen kannattaa aina. Takana on haasteellisia sijoitusvuosia osakemarkkinoilla. Näkemyksemme mukaan tämä on johtanut asunto- ja kiinteistösijoittamisen kasvuun. Asunto- ja kiinteistösijoittaminen on tarjonnut vakaata tuottoa ja arvonnousuakin viimeiset vuodet. Taloudellisten suhdanteiden aiheuttama osakemarkkinoiden epävarmuus antaa jatkossakin erinomaisia mahdollisuuksia sekä arvon että tuoton kerryttämiseen kiinteistösijoituksilla. Tiloja on tällä hetkellä paljon myytävänä, eikä suurin osa tarjonnasta täytä sijoittamiselle asetettuja kriteereitä. Sen sijaan tarkoilla valintakriteereillä markkinoilta on löydettävissä erittäin hyviä kohteita ja tilaisuuksia sijoittajalle.

4 YRITYSESITTELY Sijoittamisen ja varainhoidon ammattilainen - vakaa, osaava ja kokenut toimija Suomen WS Kiinteistöt Oy on osa vuonna 2006 perustettua Wallstreet konsernia. Yritysryhmän palveluksessa työskentelee yli 40 sijoituksen ja varainhoidon kokenutta ja arvostettua ammattilaista. Wallstreet ryhmällä on yli asiakasta ja 200 asiakasomistajaa. Suomalainen vakavarainen yrityskonsernimme tarjoaa säästö- ja sijoituspalveluita, asunto- ja kiinteistövarallisuuden hoitopalveluita, yrityskauppojen ja yritysjohdon konsultointia sekä taloushallinnon palveluita. Wallstreetin kautta säästetty ja sijoitettu sijoitusvarallisuus on noussut jo yli 300 milj. euroon. Konsernin osaamisen avulla asiakkaamme saavat laaja-alaisen näkemyksen asunto- ja kiinteistövarallisuuden kasvattamiseen lähestymisellä, joka on tyypillistä varainhoitotaustaisille ammattilaisille. Suomen WS Kiinteistöt tarjoaa kaikissa markkinaolosuhteissa ainutlaatuisen korkeatasoista ja osaavaa kohteiden välityspalvelua, sekä myyjille että ostajille. Hyödynnämme asiakkaittemme eduksi ainutlaatuista APAM analyysiä, jonka avulla pystymme tehokkaasti ja luotettavasti hakemaan, seulomaan ja tarjoamaan kohteita tuotto-, arvoja kasvuhakuisille sijoittajille. Konsernimme pääkonttori Helsingin Aleksanterinkadulla. Palvelemme kattavasti koko Suomessa, tukikohtinamme toimistot lisäksi Tampereella, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Lue lisää Wallstreet konsernin tarjoamista palveluista ja tuoreimmat uutiset osoitteessa

5 KOHTEIDEN LUOKITUS Haemme, tunnistamme ja välitämme kohteet niiden tuoton, arvon ja kehityksen mukaan. Tuottokohteet tarjoavat sijoittajalle kestävää tuottoa, sillä niissä on useimmiten hyvät vuokralaiset yli viiden vuoden vuokrasopimuksilla. Arvokohteet ovat sijoittajille kiinnostavia sillä niiden arvon oletetaan kehittymään suotuisasti tulevaisuudessa. Arvokohteille ominaista ovat hyvä sijainti, rakennuksen kunto ja ominaisuudet sekä pitkäikäisyys. Suomen WS Kiinteistöt on erikoistunut puhtaasti kohteisiin, jotka kohtaavat ammattimaisesti sijoittavien tahojen strategiset tavoitteet. Kohteina voivat yhtä hyvin olla yksittäiset asunnot, toimitilat, liiketilat, kokonaiset kiinteistöt, varastot, maa-alueet ja tontit. Sijoituksia tarjotaan eri kokoluokissa. Kohteet on jaoteltu kolmeen pääkategoriaan; tuotto, arvo ja kehitys. Yksittäinen kohde kuuluu yleensä yhteen kategoriaan, mutta optimitilanteessa kiinteistö voi täyttää kaikkien kolmen kategorian kriteerit. Jokaisen kohteen esitteessä on mainittu, minkä kategorian mukainen kohde on. Kohteiden sijoituskelpoisuutta arvioidaan APAM mallilla. Tarkastelemme kohteita niiden sijoituskelpoisuuden kautta. Kohteemme vaihtelevat kooltaan yksittäisistä huoneistoista kokonaisiin rakennuksiin, uudiskohteista saneerausprojekteihin. Kehityskohteet tarjoavat sijoittajalle merkittäviä mahdollisuuksia, sillä niistä on jalostamalla mahdollista saada merkittäviä tuottoja. Kehityskohteet ovat useimmiten sijoitushorisontiltaan 1-3 vuotta.

6 APAM -ANALYYSI Sijoituskelpoisuuden analysointi jäsennellysti ja objektiivisesti Sovellamme kiinteistösijoituskohteiden arvioinnissa ja valinnassa markkinoilla ainutlaatuista ja innovatiivista APAM mallia (Advanced Property Assessment Model). Menetelmä perustuu tarkasti valittuihin yhteismitallisilla asteikoilla pisteytettäviin hierarkkisesti luokiteltuihin parametreihin, joilla on normitetussa mallissa omat tarkasti määritellyt painotuksensa. APAM mallissa läpikäydään jäsennellysti kymmeniä tarkistuskohtia aina kiinteistön kunnosta esimerkiksi tuottojen takana olevien vuokralaisten taustoihin ja luottokelpoisuuteen. Analyysissä tarvittavat tiedot kerätäänkin sekä kiinteistön omistajalta, viranomaisilta, julkisista lähteistä että kolmansilta puolueettomilta osapuolilta. Kaikki oleelliset tekijät sijainnista aina vuokrasopimuksen korotusperusteeseen katetaan varman systemaattisesti analyysissa. Myös odotettu arvonkehitys suhteutettuna alueen indeksiin pisteytetään. APAM Malli muodostaa mistä kohteesta tahansa aina vertailukelpoisen kokonaisarvosanan. Suomen WS Kiinteistöt suorittaa toimeksiantoja ainoastaan kiinteistöille, joiden APAM pisteet ylittävät sijoituskelpoisuudelle kuukausittain asettamamme viiterajan. Sekä myynti- että ostotoimeksiantojemme kohteena olevat kiinteistöt käyvät aina läpi yhtenevät ja vertailun mahdollistavat analyysit.

7 KOHDETIEDOT Uusia sijoitusasuntoja, Jyväskylä Hinnat alk / asuntokori

8 YHTEENVETO KOHTEESTA Uusia sijoitusasuntoja halutulta Seppälän alueelta Jyväskylästä TUOTTO ARVO KEHITYS Poikkeuksellinen mahdollisuus sijoittajalle saada vain ja ainoastaan pieniä sijoitusasuntoja, eli yksiöitä ja kaksioita. WS Kiinteistöt tarjoaa rajatun määrän ja ajan Rakennustoimisto Pohjolan rakentamia sijoitusasuntoja sijoittajille. Asuinkerrostalo valmistuu kesällä 2014 ja sisältää yhteensä 33 asuntoa. WS kiinteistöt tarjoaa nyt asiakkailleen näistä 21 asuntoa tukkuhintaan. Asunnot ovat jaettuna kolmen asunnon asuntokoreihin, sisältäen kuitenkin vain yksiöitä ja kaksioita. Valitse oma sijoitusasuntopakettisi nopeasti ja pääset kiinni erittäin tuottavaan asuntosijoittamiseen. Myyntihinnat alk Vuokratuotto*/vuosi alk , 0 % HYVÄ SIJAINTI - KASVUKESKUS HYVÄ MIKROSIJAINTI UUSI HUOLTOVAPAA TALOYHTIÖ HYVÄ TUOTTO OMALLE PÄÄOMALLE MALTILLISET RISKIT *) Asuntokoriin sijoitetulle omalle pääomalle optimiolosuhteissa arvioitu sijoituksen vuotuinen tuottoprosentti. Laskelma on alustava, perustuen ennusteisiin ja WS Kiinteistöille annettuihin tietoihin, ilmoitettu sitoumuksetta ja vain suuntaa-antavana.

9 TIETOJA ALUEESTA JOSSA KOHDE SIJAITSEEE Jyväskylä - kasvava, kiinnostava ja suosittu Ihmisläheinen elinympäristö Jyväskylän seutu on turvallinen ja monipuolinen asuinympäristö, jossa luonnon läheisyys ja kaupunkiasuminen kohtaavat. Puhdas luonto ja kattava palvelutarjonta eri elämänvaiheisiin takaavat viihtyisyyden. Seudun monipuolinen koulutustarjonta luo kaupungille nuoren ilmeen. Jyväskylä sai Taloustutkimus Oy:n Muuttohalukkuus tutkimuksessa toiseksi parhaimman sijan. Jyväskylän yleisimago on vahva, lisäksi kaupunki saa parhaat arviot ominaisuuksissa hyvä kasvuympäristö lapsille ja viihtyisä asuinympäristö. Kyselyyn vastasi yli suomalaista. Tulos ei yllätä, sillä Jyväskylä on ollut yksi Suomen suosituimmista muuttokohteista jo usean vuoden ajan. Jyväskylä säilyy yhtenä Suomen vetovoimaisimmista kaupungeista ja kehitys jatkuu myönteisenä. Vuoden 2009 alusta Jyväskylä on ollut Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki asukkaallaan. Yliopistokaupunkina Jyväskylän monipuolinen elinkeinorakenne ylläpitää alueen asemaa vahvana asuntomarkkina-alueena. Käsityksemme mukaan Jyväskylän sijainniltaan parhaiden asuntokohteiden kehitys jatkuu tulevaisuudessakin koko Keski-Suomen vahvimpana ja tekee siitä erittäin houkuttelevan osan maantieteellisesti hajautettua asuntosijoitussalkkua. Asuntojen vuokrien ennustetaan pysyvän vakaina, ja niihin odotetaan noin 3%:n nousua. Jyväskylän asema alueen kasvukeskuksena jatkaa vahvaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Nettotuottovaatimukset ovat tällä hetkellä valtakunnallisesti noin seitsemän prosentin tasoilla. Jyväskylä on koulutuksen kaupunki. Jyväskylän yliopisto on maan neljänneksi suurin ja hyvin tunnustettu ja arvostettu opinahjo. Vuonna 2008 yhteishaun perusteella Jyväskylän ammattikorkeakoulu on Suomen toiseksi kiinnostavin ammattikorkeakoulu hakijoiden määrällä mitattuna. Myös ammatillinen koulutus on maamme parhaimpia. Monipuolinen koulutustarjonta tuottaa Jyväskylän seudun yrityksille runsaasti osaavaa henkilökuntaa, mitä voidaan ehdottomasti pitää Jyväskylän vahvuutena yritysten näkökulmasta. Jyväskylän seutu tarjoaa lukuisia vapaa-ajan aktiviteetteja ja tekemistä löytyy niin suurtapahtumista pitäville kuin luonnonrauhaa rakastaville. Monipuoliset 7, 0% harrastusmahdollisuudet tarjoavat jotain jokaiselle. Vuonna 2014 valmistuva kohde on huoltovapaa asuntosijoituskohde ja tarjoaa omistajalleen hyvän ja vakaan sijoituskohteen.

10 TIETOJA ALUEESTA JOSSA KOHDE SIJAITSEEE Jyväskylä on aktiivinen Yliopistokaupunki joka kiinnostaa asuntosijoittajia. Jyväskylässä on Suomen vilkkaimpia ja arvostetuimpia opiskelukaupunkeja. Seudun koulutustarjonta ei ole suunnattu pelkästään nuorille, vaan se mahdollistaa monialaisen koulutuksen läpi elämän. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama rajat ylittävä sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. Kuntayhtymän oppilaitoksia ja yksiköitä ovat Jyväskylän aikuisopisto, Jyväskylän ammattiopisto, Jämsän ammattiopisto, Jyväskylän lukiokoulutus, Jyväskylän oppisopimuskeskus, kiinteistöliikelaitos ja kuntayhtymän johto. Kuntayhtymään kuuluu opiskelijaa ja 1200 työntekijää. 7, 0% Jyväskylässä on yli opiskelijaa! Jyväskylän yliopisto on maisteritutkintojen määrällä mitattuna Suomen toiseksi suurin yliopisto. Yliopistossa on päätoimista opiskelijaa henkilöstön määrän ollessa Yliopisto on erittäin kansainvälinen, sillä se tekee opiskelija- ja opettajavaihtoa yli 300 ulkomaisen yliopiston kanssa. Yliopistolla on tarjolla lähes 80 pääainetta ja yli sata oppiainetta seitsemässä tiedekunnassa, joista liikuntatieteellinen tiedekunta on ainoa laatuaan Suomessa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on kansainvälisesti suuntautunut oppilaitos, joka tarjoaa korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, täydennyskoulutusta, ammatillista opettajakoulutusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja työ- ja elinkeinoelämälle. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on opiskelijaa.

11

12 Vuokratuottoennuste, yksiöt

13 Vuokratuottoennuste, kaksiot

14 KUVIA KOHTEESTA Loistava mahdollisuus asuntosijoittajalle Rakentajan 10-vuoden vastuu antaa sijoittajalle turvan rakentamisen laadusta ja takaa sijoittajalle huolettoman ja matalan riskin sijoitusmahdollisuuden. Erinomainen sijainti Kaikki palvelut kävelyetäisyydellä. Läheltä löytyy Prisma, Citymarket, Gigantti ja muut suuret kaupat. Julkiset kulkuyhteydet ovat erinomaiset ja luonnon rauhaan lenkkipoluille pääsee miltei suoraan ovelta. 7, 0% Tontin viimeinen rakennus Aiemmin rakennettujen talojen vastaavat asunnot on kaikki jo myyty ja vuokraukseen tarkoitetut ovat vuokrattuina. Olemme saaneet näistä poikkeuksellisen vertailukelpoiset vuokrahinnat tuottolaskelmiemme tueksi. *) Kiinteistölle optimiolosuhteissa arvioitu sijoituksen vuotuinen tuottoprosentti. Laskelma on alustava, perustuen useisiin olettamiin ja epävarmuustekijöihin, ilmoitettu sitoumuksetta ja vain suuntaa-antavana.

15 HINNAT TUOTTO ARVO KEHITYS Asuntosijoituspaketit Sijoituspaketti A: Huoneisto A2, 1H+KT+S+ALK, 37,5 m2, 1 krs. Huoneisto A18, 1-2H+KT+S, 40 m2, 4 krs. Huoneisto A33, 1H+KT+S+ALK, 37 m2, 6 krs. Myyntihinta , vh , 47 % Sijoituspaketti E: Huoneisto A3, 2H+KT+S, 48,5 m2, 1 krs. Huoneisto A11, 1H+KT+S+ALK, 37,5 m2, 3 krs. Huoneisto A27, 1H+KT+S+ALK, 37,5 m2, 5 krs. Myyntihinta , vh , 01 % Sijoituspaketti B: Huoneisto A12, 1-2H+KT+S, 40 m2, 3 krs. Huoneisto A26, 2H+KT+S, 54 m2, 5 krs. Huoneisto A28, 1H+KT+ALK, 29 m2, 6 krs. Myyntihinta , vh , 01 % Sijoituspaketti F: Huoneisto A9, 1H+KT+S+ALK, 37,5 m2, 2 krs. Huoneisto A14, 2H+KT+S, 54 m2, 3 krs. Huoneisto A17, 1H+KT+S+ALK, 37 m2, 4 krs. Myyntihinta , vh , 02 % Sijoituspaketti C: Huoneisto A1, 1H+KT+ALK, 29 m2, 1 krs. Huoneisto A23, 1H+KT+S+ALK, 37 m2, 5 krs. Huoneisto A32, 2H+KT+S, 54 m2, 6 krs. Myyntihinta , vh , 28 % Sijoituspaketti G: Huoneisto A15, 1H+KT+S+ALK, 37,5 m2, 3 krs. Huoneisto A20, 2H+KT+S, 54 m2, 4 krs. Huoneisto A21, 1H+KT+S+ALK, 37,5 m2, 4 krs. Myyntihinta , vh , 12 % Sijoituspaketti D: Huoneisto A8, 2H+KT+S, 54 m2, 2 krs. Huoneisto A24, 1-2H+KT+S, 40 m2, 5 krs. Huoneisto A29, 1H+KT+S+ALK, 37 m2, 6 krs. Myyntihinta , vh , 02 % Hinnat vain asuntokoreittain! Asuntokoreja myynnissä vain rajoitetun ajan. *) Asuntokoriin sijoitetulle omalle pääomalle optimiolosuhteissa arvioitu sijoituksen vuotuinen tuottoprosentti. Laskelma on alustava, perustuen ennusteisiin ja WS Kiinteistöille annettuihin tietoihin, ilmoitettu sitoumuksetta ja vain suuntaa-antavana.

16 RAKENNUSYHTIÖ TUOTTO ARVO KEHITYS RAKENNUSTOIMISTO POHJOLA Rakennustoimisto Pohjola Oy on Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa toimiva perheyritys. Talonrakentamisen kokemusta Pohjolalla on vuodesta 1989 lähtien. Osaamista löytyy kaikilta talonrakentamisen osa-alueilta, asuinrakentamisesta liike- ja tuotantotiloihin ja korjausrakentamiseen. Asuntotuotantoa on lähes 8000 asuntoa. Henkilöstöä Pohjolassa on noin 50. Liikevaihto oli 48,6 milj. vuonna Työmaita on vuosittain käynnissä viitisentoista, joissa on sekä urakkakohteita että omaa tuotantoa. Vuosittain käynnissä on 1-2 vaativampaa erikoiskohdetta. Rakennustoimisto Pohjola on rakentanut jo kaksi asuinkerrostaloa Seppälän alueelle ja nyt myynnissä oleva kerrostalo on alueen viimeinen. Lisätiedot Suomen WS Kiinteistöt Oy / HYVÄ SIJAINTI - KASVUKESKUS HYVÄ MIKROSIJAINTI UUSI HUOLTOVAPAA TALOYHTIÖ HYVÄ TUOTTO OMALLE PÄÄOMALLE MALTILLISET RISKIT

17 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTE 1/2 Rakennuskohde: As Oy Jyväskylän Ahjotar, Seppäläntie 4-6 C, Jyväskylä. 1 kpl 6-krs. kerrostalo, 28 as. ja LPA-alue. Tontti Jyväskylä / 15. kaup.osa / kortteli 18 / tontit 3 ja 4. Oma tontti. Tontti 3: pinta-ala yht m2 (jaettu hallinnanjakosopimuksella kolmeen osaan, joista yksi luovutettu ja yksi myöhemmin rakennettavalle taloyhtiölle). Tontti 4 (LPA-alue): pinta-ala 2395 m2 7, 0% Kaavoitus Asemakaava, lisätietoja Jyväskylän kaupunki, (014) Rakenteet Rakennus perustetaan paalutetuille teräsbetonianturoille. Alapohja ja välipohjat ovat teräsbetonisia ontelolaattoja 370 mm + pumpputasoite, alapohjan ontelot eristetty. Ulkoseinät ovat pääosin rapattupintaiset (ns. ohutrappaus). Ovet ja ikkunat Seinät Yläpohja Kerrostaso-ovet ovat 2-lehtiset, sisäovi valkoinen laakaovi, ulko-ovi puuviilupintainen. Asuntojen parvekkeiden ja asuntopihojen ovet ovat ulosaukeavia ikkunallisia puuovia, ulkopuoli alumiinia. Huoneistojen sisäovet ovat tehdasvalmisteisia valkoisia laakaovia, ovikarmit ja karmilistat ovat puuta. Saunan ovi on kokolasiovi. Huonetilojen ikkunat ovat 3 -kertaisia, sisään aukeavia, ulkopuoleltaan alumiinipintaisia puuikkunoita. Pääulko-ovet ovat metallilasiovia. Muut ulko-ovet puurakenteisia ja hdf-pintaisia. Parvekkeet ovat lasitetut. Huoneistojen väliset seinät ovat teräsbetonielementtejä. Kevyet väliseinät ovat pääosin teräsrankarunkoisia kipsilevyseiniä. Pesuja saunatilat ovat valmiita tehdasvalmisteisia kylpyhuone-elementtejä. Yläpohjarakenteena on betoninen 200 mm ontelolaatta. Vesikattomuotona loiva pulpettikatto, katon katteena on bitumikermi. Lämmöneristeenä on noin 450 mm puhallusvillaa. Huonetilojen päällysteet tila lattia seinät katto ( ** ET laminaatti maalattu roisketasoitus OH laminaatti maalattu ( * roisketasoitus K, KK laminaatti maalattu maal./roisket. MH laminaatti maalattu ( * roisketasoitus VH laminaatti maalattu maalattu SAUNA laatoitettu paneloitu paneloitu PH laatoitettu laatoitettu pinnoitettu teräsohutlevy

18 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTE 2/2 ( *Olo-/makuuhuoneen seinässä on tehostemaalaus arkkitehdin asuntokohtaisen suunnitelman mukaisesti. ( **Alaslasketut katot asunnoissa ovat yleensä avattavia kipsilevykattoja. T-listakannatus. Keittiön työpöytien ja pesupöytien taustat laatoitetaan. Kalusteet ja varusteet Keittiöiden kiinteät kalusteet ovat tehdasvalmisteisia standardikalusteita maalatulla mdf-ovella, HR4. Pesupöytälevyt ovat ruostumatonta terästä (pellavakuviopinta). Työpöytätasot ovat laminaattipintaiset ja taivereunaiset. Muut komerokalusteet ovat valkoisia melamiinipintaisia, HR1. Vakiovarusteisiin kuuluvat: -50 cm leveä 4-levyinen vakioliesi ja liesikupu -jääpakastinkaappiyhdistelmä (yksiöt ja kaksiot) -astianpesukone -saunassa sähkökiuas -kph:ssa valaisinpeilikaappi 2.-6 kerros Antenni- ja puhelinjärjestelmät Talot liitetään kaapeli-tv-järjestelmään sekä puhelinverkkoon. Ovipuhelinjärjestelmä. Talotekniikka -Asuntokohtainen tulopoistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla asunnon sähköstä. -kaukolämpö, lämmönluovutus pattereilla -pesuhuoneissa ja saunoissa lattialämmitys sähköllä asunnon sähköstä. -Huoneistokohtainen vedenmittaus (kylmä ja kuuma vesi). -yleiskaapelointi -hissi. Autopaikat Yhtiöllä on yhteensä 21 kpl lämmitysmahdollisuudella varustettua autopaikkaosaketta. Autopaikat sijaitsevat viereisellä LPA-tontilla nro 4. Lisäksi 1 kpl inva-ap. on tontilla nro 3. Yhtiölle kuuluvat tilat Kylmä UVV pihassa, 1. kerroksessa tekniset tilat (SPK, LJH), siivouskomero, lastenvaunuvarasto, asuntokohtaiset irtaimistovarastot (1 kpl / asunto) VSS:ssa ja osa erillisessä irtaimistovarastotilassa. Yhteinen jätteidenkeräys syväkeräyssäiliöillä Talon B kanssa.

19 Oikeudellinen tiedote Tässä kohde-esitteessä esitellään Suomen WS Kiinteistöt Oy:n (myöhemmin WSK) toimintaa, palveluja sekä myynnissä olevaa kohdetta. Sisältö on WSK:n omaisuutta ja Suomen tekijänoikeuslain suojaamia, ellei toisin ole mainittu. Tietoja ei saa kopioida kaupalliseen käyttöön. Tämän esitteen sisältämät tiedot on tarkoitettu vain yleistä tiedotus- ja opastustoimintaa varten sekä kohteen pintapuoliseen tutustumiseen. Ennen lopullista ostopäätöstä ja kaupantekoa asiakkaan on tutustuttava asuntokauppalain määräämiin asiakirjoihin. WSK:lla ja sen yhteistyökumppaneilla on tekijänoikeus tämän esitteen kaikkeen sisältöön (esimerkiksi tekstiin ja kuviin). Kaikki oikeudet pidätetään. Koko sisällön tai sen osan kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa ilman WSK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty. Sisältöä saa käyttää vain niin, ettei se vahingoita WSK:n tai sen tuotteiden ja palveluiden mainetta. Tässä esitteessä olevaa tietoa ei saa muuttaa ilman WSK:n nimenomaista kirjallista lupaa. WSK pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että esitteen sisältö on ajan tasalla ja oikein, mutta ei takaa eikä väitä sen sisällön olevan virheetöntä, järjestyksessä, ajantasaista tai täydellistä, ja saattaa muuttaa sen sisältöä tai poistaa esitteen käytöstä ennalta ilmoittamatta. Esitteessä oleva tieto on tarkoitettu vain yleiseksi opastukseksi. WSK ei myöskään vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka aiheutuu esitteen sisällön virheistä tai puutteista. Tämä esite saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin, kolmansien osapuolien ylläpitämiin palveluihin ja tietoihin. Näihin WSK ei pysty vaikuttamaan, eikä WSK vastaa näiden kolmansien osapuolien verkkosivustojen ja tietojen hallinnasta, niiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta, eikä se vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta, joka johtuu näistä kolmansien osapuolien sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista. Tämä vastuuvapauslauseke ja tämän esitteen sisältö ovat Suomen lain alaisia riippumatta siitä, ovatko ne ristiriidassa lain säännösten kanssa. Jos tästä vastuuvapauslausekkeesta syntyy tai siihen liittyy sellaisia erimielisyyksiä, joista ei pystytä sopimaan, ne ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

20 Suomen WS Kiinteistöt Oy Aleksanterinkatu 15 A, Helsinki Hämeenkatu 22 B, Tampere Puh

ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ. Tontti 50 vuoden vuokrasopimuksella, Ratina Tampere 3766 m 2

ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ. Tontti 50 vuoden vuokrasopimuksella, Ratina Tampere 3766 m 2 ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ Tontti 50 vuoden vuokrasopimuksella, Ratina Tampere 3766 m 2 TUOTTO ARVO KEHITYS Tuotto-odotus* 6,0 % LOISTAVA SIJAINTI 50 VUODEN VUOKRASOPIMUS HYVÄ TUOTTO

Lisätiedot

ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ. Vuokrattuja liikekiinteistöjä pitkillä vuokrasopimuksilla Turun alueelta. Tuotto-odotus* 9,0 %

ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ. Vuokrattuja liikekiinteistöjä pitkillä vuokrasopimuksilla Turun alueelta. Tuotto-odotus* 9,0 % ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ Vuokrattuja liikekiinteistöjä pitkillä vuokrasopimuksilla Turun alueelta TUOTTO ARVO KEHITYS Tuotto-odotus* 9,0 % VÄLITTÄJÄN ESITTELY Tuottohakuisen kiinteistösijoittamisen

Lisätiedot

Liike- ja asuntokiinteistö Riihimäki 1522 m 2

Liike- ja asuntokiinteistö Riihimäki 1522 m 2 ESITE SIJOITUSKOHTEEKSI TARJOTUSTA KIINTEISTÖSTÄ TUOTTO ARVO KEHITYS Liike- ja asuntokiinteistö Riihimäki 1522 m 2 HYVÄ MAKRO- JA MIKROSIJAINTI VANKKA RAKENNUS PALJON PIENIÄ ASUNTOJA SELKEÄ TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Myydään kaksi hoivakotikiinteistöä omistavan yhtiön koko osakekanta HYVÄT SIJAINNIT HUOLLETUT RAKENNUKSET LISÄRAKENTAMINEN MAHDOLLISTA HYVÄ TUOTTO

Myydään kaksi hoivakotikiinteistöä omistavan yhtiön koko osakekanta HYVÄT SIJAINNIT HUOLLETUT RAKENNUKSET LISÄRAKENTAMINEN MAHDOLLISTA HYVÄ TUOTTO Myydään kaksi hoivakotikiinteistöä omistavan yhtiön koko osakekanta HYVÄT SIJAINNIT HUOLLETUT RAKENNUKSET LISÄRAKENTAMINEN MAHDOLLISTA HYVÄ TUOTTO TUOTTO ARVO KEHITYS 2.300.000 Tuottohakuisen kiinteistösijoittamisen

Lisätiedot

Mamsellinkartano. Seniori. Helppo ja turvallinen senioriasunto Helsingin Myllypurossa. asumisoikeus oy

Mamsellinkartano. Seniori. Helppo ja turvallinen senioriasunto Helsingin Myllypurossa. asumisoikeus oy Mamsellinkartano Helppo ja turvallinen senioriasunto Helsingin Myllypurossa Seniori asumisoikeus oy 02 Myllypuro lukuina Helsingin kaupunginosa nro 454 Myllypurossa on asukkaita Noin 9 000 Työpaikkoja

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

ASUNTOINFO ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA

ASUNTOINFO ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA ESPOO SAUNALAHTI ASUNTOINFO ASUNTO OY ESPOON MERIHIEKKA Elämänlaadun rakentaja Asuntoja, joissa viihdytään Sisällysluettelo Asemapiirros sivu 3 Asuntopohjat sivu 6 JM-Valinta sivu 18 Asunnon pintamateriaalit

Lisätiedot

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus

Kapiteeli Oy Asiakaspalvelukeskus VUOSIKERTOMUS 2003 KIINTEISTÖSIJOITUSYHTIÖ KAPITEELI OY VUOKRAA, KEHITTÄÄ JA MYY KIINTEISTÖJÄ JA TOIMITILAA. YHTIÖN KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEARVO VUODEN 2003 LOPUSSA OLI 1,2 MILJARDIA EUROA. YHTIÖN OMISTAA

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Yritys- Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa TYÖHYVINVOINTIMYYMÄLÄ. Keski-Suomen. Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa

Yritys- Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa TYÖHYVINVOINTIMYYMÄLÄ. Keski-Suomen. Jyväskylästä vapaana tuotanto-/liiketilaa Keski-Suomen Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Teollisuus-/varastohallikiinteistö Korpilahti, Tehotie 2 v. 1991/2001 valmistunut hyväkuntoinen n. 900 m 2 :n teollisuus-/ varastohalli. Tontti n. 6205 m 2.

Lisätiedot

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan

> Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja strategia 4 > Toimitusjohtajan L I I K E T I L O J E N O S A A J A > Vuosikertomus 2004 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O > Citycon lyhyesti 1 > Citycon sijoituskohteena ja tietoja osakkeenomistajille 2 > Missio, visio, tavoitteet ja

Lisätiedot

ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO KESKUSTAKOTEJA KAUPUNKIPUISTOSSA

ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO KESKUSTAKOTEJA KAUPUNKIPUISTOSSA ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO ASUNTO OY HÄMEENLINNAN VELHO KESKUSTAKOTEJA KAUPUNKIPUISTOSSA NYKYAIKAISTA ASUMISTA HISTORIALLISESSA PUISTOMAISEMASSA Asunto Oy Hämeenlinnan Velhossa lyövät nykyaika ja historia

Lisätiedot

Keski-Suomi Marraskuu 3/2011

Keski-Suomi Marraskuu 3/2011 Yritys- maailma www.toimitilatjkl.fi Keski-Suomi Marraskuu 3/2011 25 Reitti Mme-Jkl-Joutsa-Vantaan Ikea-Messuk.-Keskusta 3.12. alkaen myös reittiä Äki-S:hti-Laukaa +5, joka kuun ensimmäisenä lauantaina

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2014 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 KIINTEISTÖJEN KÄYTTÄJIEN TARPEET

Lisätiedot

Asunto Oy Turun Michailowinlinna KAKOLANMÄKI

Asunto Oy Turun Michailowinlinna KAKOLANMÄKI Asunto Oy Turun Michailowinlinna KAKOLANMÄKI 2 Portit auki moderniin asumiseen 3 Michailowinlinna rakennetaan Michailowinportin naapuriin, vanhan Kakolan Anneksen ja Michailowin portaiden lähelle. Talot

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI KEVÄT 2015 NEWSEC SUOMESSA: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU MUU SUOMI SISÄLLYSLUETTELO NEWSEC MARKKINAKATSAUS KEVÄT 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 3

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI Koti Kaivokselan parhaalta paikalta As Oy Vantaan VASKIHEIKKI VARTE OY Malmin kauppatie 8 A 00700 Helsinki 029 080 4040 MYYNTI Harri Koho 050 501 6000 harri.koho@varte.fi www.varte.fi REV. V 17.9.2014

Lisätiedot

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisällys

Toimitusjohtajan katsaus. Renor lyhyesti. Tärkeimmät omistukset. Tunnuslukuja. Sisällys Vuosikatsaus 2008 Renor lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Renor Oy on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, kehittää ja vuokraa toimitilakiinteistöjä. Yhtiö on erikoistunut entisten tehdasyhteisöjen kehittämiseen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI. UUSIA ASUNTOVAIHTOEHTOJA Merihenkistä asumista etsivä saattaa ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Marraskuu 2007 KIINTEISTÖT & ARKKITEHTUURI Seuraava Teemanumero Franchising 10.11. KIINTEISTÖJÄ OSAKESALKKUUN Kiinteistösijoittaminen

Lisätiedot

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin

5 2009 27.10.2009 YHTEYSTIEDOT. Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin 5 2009 27.10.2009 Indeksitalovertailu 2009 - Vastikkeista jo 60 prosenttia veroihin ja kunnallisiin maksuihin Loviisalaistaloyhtiö maksaa veroja ja maksuja yli 40 prosenttia oululaisyhtiötä enemmän Talousarvio-ohje

Lisätiedot

ASUNTOINFO ASUNTO OY VANTAAN LEIVONLAULU

ASUNTOINFO ASUNTO OY VANTAAN LEIVONLAULU VANTAA KIVISTÖ ASUNTOINFO ASUNTO OY VANTAAN LEIVONLAULU Elämänlaadun rakentaja Asuntoja, joissa viihdytään Sisällysluettelo Asemapiirros sivu 3 Asuntopohjat sivu 6 Piha-alueet sivu 14 JM-Valinta sivu 16

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

Luomme kasvuyrityksiä

Luomme kasvuyrityksiä Luomme kasvuyrityksiä Panostaja Oyj vuosikertomus 2010 Viisi johtotähteämme Missio Panostaja tukee aktiivisesti omistamiensa liiketoiminta-alueiden yrittäjiä kehittämään yhdessä omistettuja liiketoiminta-alueita

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi. Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle Kevät 2012 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mari-Leena Talvitie Oulussa osataan panna töpinäksi Huoneenrakentamisesta kaikki alkoi Porvoon Taidetehdas avautuu yleisölle Torikeskus tuo vilskettä Valkeakoskelle

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI

Koti Kaivokselan parhaalta paikalta. As Oy Vantaan VASKIHEIKKI Koti Kaivokselan parhaalta paikalta As Oy Vantaan VASKIHEIKKI VARTE OY Malmin kauppatie 8 A 00700 Helsinki 029 080 4040 MYYNTI Harri Koho 050 501 6000 harri.koho@varte.fi www.varte.fi REV. III 17.3.2014

Lisätiedot