valo on epäsuoraa. Ks. myös RT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valo on epäsuoraa. Ks. myös RT 055.30."

Transkriptio

1 RTS 07:36 Lausuntoehdotus syyskuu (9) PÄIVÄNVALO JA AURINGONSUOJAUS päivänvalo, auringonsuojaus Tässä RT-ohjekortissa käsitellään päivänvaloa ja auringonsuojausta suunnittelussa. SISÄLLYSLUETTELO KE Rakennustieto Oy 1 YLEISTÄ 1.1 Käsitteitä 1.2 Päivänvalon käytön tavoitteet 1.3 Päivänvalon ominaisuudet ja saatavuus 2 RATKAISUJEN SUUNNITTELU 2.1 Suunnittelun lähtökohdat 2.2 Ikkunoiden sijoittelun yleisperiaatteet 2.3 Tehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa 3 AURINGONSUOJAT 3.1 Suojaustarpeen arviointi 3.2 Auringonsuojat 3.3 Auringonsuojasäleikön mitoitus 4 ERITYISKYSYMYKSIÄ 4.1 Lasin käyttö julkisivuissa ja auringonsuojana 4.2 Atriumit ja valokatteet 4.3 Päivänvalon ja sähkövalon yhteensovitus KIRJALLISUUTTA 1 YLEISTÄ 1.1 Käsitteitä Hajavalo Valo, jolla ei ole vallitsevaa suuntaa vaan, joka tulee esimerkiksi taivaalta tai huoneen sisäseinistä. Luminanssi, yksikkö [cd/m 2 ] Havainnollisesti kuvattuna tarkastelusuunnasta näkyvä pintakirkkaus tai valotiheys (silmän aistima kirkkaus riippuu myös muista seikoista), täsmällisemmin määriteltynä hyvin pienen pinta-alkion valovoima tarkastelusuuntaan suhteessa tähän suuntaan näkyvän projektion pinta-alaan. Päivänvalo (valaistusterminä suositeltavampi kuin luonnonvalo ) Koostuu suorasta auringonvalosta ja taivaalta sironneesta (auringon) hajavalosta. Myös jälkimmäinen on suoraa valoa, kun taivas katsotaan itsenäiseksi valonlähteeksi. Esim. maasta tai seinistä heijastuva valo on epäsuoraa. Ks. myös RT Päivänvalosuhde (engl. daylight factor, DF) [%] Päivänvalon aiheuttama valaistusvoimakkuus sisätilassa halutulla tasolla verrattuna vastaavaan valaistusvoimakkuuteen vapaassa ulkotilassa, kun suoraa auringonvaloa ei oteta huomioon. Tyypillinen tavoite on 1 5 %. Suora valo Valo, joka tulee suoraan valonlähteestä eikä epäsuorasti heijastumalla tms. tavalla. Kuva 1 Viipurin kirjaston keskeinen oivallus oli käyttää pyöreitä ikkunakuiluja päivänvalon ja sivuseiniä sähkövalon valonjakopintoina. Ikkunakuilu toimii myös aurinkosuojana. Alvar ja Aino Aalto, ) Martti Kapanen, Alvar Aalto museo. (Kuva lainattu luonnokseen) Valaistusvoimakkuus, yksikkö luksi [lx = lm/m 2 ] pinnalle tuleva valovirta suhteessa pinta-alaan valon suunnasta riippumatta. Useimmiten tarkastellaan vaakatason eli horisontaaleja valaistusvoimakkuuksia. Valovirta, yksikkö luumen [lm] silmän herkkyyden mukaan painotettu säteilyteho. Valovoima, yksikkö kandela [cd = lm/steradiaani] (teoriassa pistemäisen) valonlähteen valovirran osuus tiettyyn suuntaan. Värilämpötila, yksikkö kelvin [K] lämpötila, jossa (ideaalinen) hehkuva kappale tuottaa täsmälleen tai suunnilleen samanväristä valoa kuin tarkasteltava valo on.

2 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Kuva 2. Diagrammi päivänvalon kokonaisvalaistusvoimakkuuden vaihteluista vaakatasolla Helsingissä vuonna 1997 päivän ja vuorokaudenajan mukaan tuhansina lukseina. Pystyjuovat kuvaavat aurinkoisten ja pilvisten päivien vaihtelua. 1.2 Päivänvalon käytön tavoitteet Tässä RT-kortissa tarkastellaan keinoja, joilla päivänvaloa saadaan rakennukseen mahdollisimman tasaisesti ja hallitusti, voidaan vaikuttaa sen laatuun ja välttää vääränlaisen valaistuksen haittoja. Nämä tavoitteet soveltuvat yleensä työympäristöihin ja vaativiin näkötehtäviin sekä rakennuksiin, joissa pyritään säästämään sähkövalaistuksen energiaa. Ratkaisujen vaikeutena on usein päivänvalon vaimeneminen syvemmällä rakennuksessa samalla kun valoa voi olla ikkunan lähellä liikaa. Aina ei tavoitella valoteknisesti hyvää valaistusta, esimerkkinä perinteinen hämärä sauna. Tavoitteet riippuvat suunnittelutehtävästä. Useimmiten suunnittelun kriittisin tehtävä ei ole päivänvalon määrän optimointi vaan ratkaisun mahdollisten riskien tunnistaminen. Tyypillisesti vaarana on ajoittainen liian voimakas valo, jos päivänvalon ominaisuuksia ei ole otettu suunnittelussa huomioon. On myös syytä tunnistaa, milloin kaivataan tarkempaa valaistusteknistä suunnittelua, johon olisi varattava lisäresursseja. Kyse voi olla toimivuuden varmistamisesta tai mitoituksesta. Myös arkkitehdin erikoisratkaisut voivat synnyttää tällaisen tarpeen. 1.3 Päivänvalon ominaisuudet ja saatavuus Suunnittelun kannalta olennaisin asia on päivänvalon jakautuminen kahteen hyvin erilaiseen valonlähteeseen, aurinkoon ja taivaankanteen. Suora auringonvalo on lähes yhdensuuntaista ja hyvin voimakasta. Auringon äärimmäinen luminanssi aiheuttaa suuren häikäisyriskin. Vaakatason valaistusvoimakkuus 60 leveyspiirillä on suurimmillaan noin 70 kiloluksia ( lx), yli satakertainen sisätilan tyypilliseen sähkövalaistukseen verrattuna. Auringonvalo voidaan johtaa syvälle rakennukseen, mutta ongelmina on valon ajoittaisuus ja muuttuva suunta. Taivaan hajavalo säteilee koko puoliavaruuden alueelta. Sen tuottama valaistusvoimakkuus on pienempi kuin suoran auringonvalon, pilvettömällä säällä suurimmillaan vain klx. Noin 40 klx:n valaistusvoimakkuus saavutetaan puolipilvisissä tai kevyen pilvipeitteen tapauksissa. Pilvisen talvipäivän valaistusvoimakkuudet yltävät vain muutamaan tuhanteen luksiin. Laadultaan taivaanvalo soveltu hyvin valaistustarkoituksiin, mutta sen määrä sisätiloissa riippuu olennaisesti ikkunapinta-alasta ja vaimenee nopeasti etäämpänä ikkunoista. Kokonaisvalaistusvoimakkuus muodostuu edellisten summana ja on pilvettömällä säällä Etelä-Suomessa vaakatasolla jopa klx. Päivänvalon saatavuus ja eri tilanteiden esiintyvyys on viime vuosina selvitetty hyvin. Perustietoa on myös RT-korteissa RT Ilmasto, säteily ja RT Varjon suunta ja pituus. Taulukko 1. Jos vertailukohtana on tietokonenäytön tyypillinen luminanssi, päivänvalon tuottamat tyypilliset luminanssit ovat jopa satakertaisina liian suuria. Suora auringonvalo ja laajat ulkotilan valoisat pinnat vaativat suunnittelijan huomiota. kohde tyypillinen luminanssi [cd/m 2 ] monitorin ruutu, valkoinen taustaväri paperiarkki työtasolla sähkövalossa sininen päivätaivas (ei aivan auringon suunnassa) ikkunan läpi katsottuna ohut verho- tai harsopilvipeite ikkunan läpi katsottuna auringon valaisema vaalea julkisivu ikkunan läpi katsottuna (laajapintainen häikäisy) jopa > auringon valaisema valkoinen sisätilan pinta jopa >

3 3 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Taulukko 2. Päivänvalon käyttöön vaikuttavia tärkeimpiä näkökohtia, kun suunniteltavana on tila tiettyyn käyttötarkoitukseen. Erityispiirteitä Päivänvaloa koskevat suunnitteluperiaatteet Toimistotila Luokkahuone Tilan käyttötarkoitus Avotoimisto, jossa tietokonemonitoreja, tavallinen toimistotyö. Tavanomainen opetuskäyttö, audiovisuaaliset välineet. Pyritään levolliseen, kontrasteiltaan hallittuun näköympäristöön. Estetään suoran auringonvalon osuminen työpisteisiin. Estetään kirkkaasti valaistut alueet, jotka voivat heijastua monitorien pinnalta ja aiheuttaa kiiltokuvastumista työalueilta. Hyödynnetään päivänvaloa yleisvalaistuksessa. Pyritään valoisaan yleisilmeeseen ja avataan näkymä ulos. Jaetaan päivänvalo mahdollisimman tasaisesti kaikille tyyöpisteille niin, että päävalo tulee mieluiten ylävasemmalta. Estetään varjostamattoman auringonvalon osuminen työpisteisiin ja näkökentässä oleviin seinä- ym. pintoihiin. Mahdollistetaan päivänvalon määrän säätely ja rajoittaminen. Kirjastosali Lainaus, lukeminen. Estetään suoran auringonvalon osuminen työ- ja lukualueille, vaikka sitä esiintyisi hallitusti muualla. Estetään häikäisy ikkunoista ja auringon valaisemilta pinnoilta. Estetään varjostamattoman auringonvalon osuminen pintoihin, jotka voivat huonontaa näkömukavuutta ja heijastua tietokoneiden näytöistä. Ateljee Myymälätila Lasikatteinen julkinen tila Piirustus, maalaus, kolmiulotteinen työskentely. Vähittäismyyntipakkauksia, tekstiilejä yms. Myös näköesteisten käyttöön. Luodaan neutraali tausta työskentelylle ja tarjotaan riittävästi pehmeää yleisvaloa. Huolehditaan sopivasta varjonmuodostuksesta, mahdollistetaan valaistustilanteiden muuntelu ja valon säätely. Estetään suoran auringonvalon ja valoisien pintojen aiheuttama häikäisy. Sovitetaan päivänvalon ja keinovalon tulosuunnat ja värilämpötilat toisiinsa, kiinnitetään huomiota värintoistoon. Käytetään määrältään kohtuullista, tasaista päivänvaloa, johon sopii tuotteita varten suunniteltu keinovalaistus (kohde- ja yleisvalaistus). Käytetään suoraa auringonvaloa hyvin harkitusti ja estetään sen osuminen tuotteisiin. Rajoitetaan haalistavaa uv-säteilyä. Käytetään harkitusti suojaamattomia lasipintoja, suositaan heijastuvaa valoa. Vältetään vaaleimpien sisävärien käyttöä auringonvalossa, ellei valon määrää ole leikattu. Estetään voimakkaat heijastukset kiiltävistä pinnoista ja muu häikäisy. Käytetään täydentävää keinovaloa varjokohdissa. 2 RATKAISUJEN SUUNNITTELU 2.1 Suunnittelun lähtökohdat Aluksi on syytä selvittää, onko tilassa tehtäville toiminnoille asettettu päivänvaloa koskevia tarpeita tai vaatimuksia, joista on esimerkkejä taulukossa 2. (Ks. myös RT Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö, RT Saunan tilojen suunnittelu, RT XX Kuvataiteilijoiden työtilat, RT Näyttelytilat sekä RT Toimistotilat, työpistesuunnittelu ja -mitoitus.) Tiloissa, joissa käyttäjä on sidottu tiettyyn paikkaan (työpisteeseen, potilasvuoteeseen tms.) suunnittelulla on kriittisempi merkitys kuin tiloissa, joissa paikka on vapaasti valittavissa. Arkkitehtoniset mahdollisuudet hyödynnetään parhaiten tarkastelemalla päivänvaloa hankkeen alusta asti (taulukko 3). Suunnittelu ei yleensä edellytä päivänvalon määrän laskentaa, mutta vaativissa kohteissa voidaan tarvittaessa tutkia ja mitoittaa ratkaisut tarkemmin. Luonnosratkaisun suunnittelussa voi käyttää tässä kortissa esitettyjä ikkunoiden sijoittelun yleisperiaatteita. Rakennuksen sijoitusta on käsitelty kortissa RT Pientalotontti. Tärkeimmät suunnitteluperiaatteet ovat tiivistetysti: 1. Huolehditaan riittävästä valon määrästä ja ikkunapinnan määrästä tilan käytön mukaan. 2. Pyritään siihen, että valo jakautuu tilaan riittävän tasaisesti ja että myös näkyvät pinnat saavat miellyttävän ja tilaan sopivan valoisuuden (luminanssin). 3. Vältetään kirkkaita, häikäiseviä alueita näkökentässä, erityisesti jos näkötehtävät sitä edellyttävät, ja rajoitetaan suoran auringonvalon pääsyä sisätilaan tarpeen mukaan. Valaistussuunnittelun oppaissa on yleensä tarkasteltu vain sähkövalaistusta, joten niissä ei ole samalla tavalla ohjeistettu päivänvaloa koskevia kysymyksiä. Yleensä sähkövalon luksisuosituksia ei kannata soveltaa päivänvaloon, jonka määrä vaihtelee. Nk. päivänvalosuhde määritteleekin sisätilan valaistuksen suhteessa ulkotilaan. Näyttöpäätetyö on poikkeus: siinä vaakatasolla n lx on tavoiteltava yläraja, mutta muulloin valoa saa olla enemmän. Näkökentän luminanssit tarjoavat valaistusvoimakkuutta käyttökelpoisemman tavan tarkastella päivänvalon vaikutuksia. Keskeinen tavoite on liian suurten luminanssien ja kontrastien estäminen (taulukko 1 ja 2), mutta kohtuulliset luminanssierot koetaan myönteisiksi. Kuva 3. Esimerkki kiiltokuvastumisesta kuvaruudun pinnalta. Syynä on auringonpaiste ruutua vastapäätä olevaan pintaan. Monitorin sijoitus on väärä tai tilan auringonsuojaus puutteellinen.

4 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Ikkunoiden sijoittelun yleisperiaatteet Seuraavassa tarkastellaan ikkunoita neljästä valaistuksellisesta perusperiaatteesta lähtien (kuva 7). Arkkitehdin kannalta monet päivänvalokirjallisuuden ohjeet ovat liian yksinkertaistavia, mutta oheiset näkökohdat voivat silti olla hyödyllisiä. 1. Suurin osa käyttökelpoisesta päivänvalosta tulee ylhäältä tai yläviistosta (vähintään 20 kulmassa). Kattoikkunat ovat yleensä sivuikkunoita parempi vaihtoehto, jos siihen on mahdollisuuksia. Katto ei kuitenkaan saa muodostua häikäisylähteeksi. (kuvat 6, 13) Seinäikkunan sijoitus ylös parantaa valon ulottumista tilaan. Vanha sääntö huoneen syvyydelle on korkeintaan 2 2,5 kertaa yläpuitteen korko lattiasta, kun ikkunat ovat vain yhdellä seinällä. Alapuitteen korotus vähentää valon määrää ikkunan edustalla ja siis tasoittaa valoa. (kuvat 4, 5, 7, 9, 11) Lähelle kattoa sijoitetut matalat huonetilojen väliset ikkunat ovat niukka valonlähde (kuva 10). Kuvat 4, 5. Runopuisto, rivitalo, Juha Leiviskä Korkea valoaukko, vaikka melko kapea, ottaa valon syvälle runkoon sisään. ARK 3/2004 s.59. Kuva lainattu RT-luonnokseen. Kuva Arno de la Chapelle. (Pyydetään uudempaa kuvaa.) h 6 3 Kuva 6. Kattoikkunan avulla saadaan tehokkaasti valoa käytävään. Väliseinän yläosa on lasia, joten valoa johdetaan myös työhuoneisiin. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston lisärakennus. Auer & Sandås Arkkitehdit Oy. ARK 1/ 2003, s.57. Kuva 7. Kaavamainen esitys joistakin tilan ominaisuuksista, joilla on vaikutusta valaistusympäristön muodostumiseen ja päivänvalon määrään. Numeroiden selitykset 1. Riittävän suuri ikkuna-aukko 2. Auringonsuoja tai ikkunan sijoitus estää liiallisen valon työalueelle ja sisäpinnoille 3. Korkea alapuite ei yleensä huononna valaistusta 4. Korkealla oleva yläpuite (suuri h/d) lisää valoa sisätilassa d 5. Vaalea seinä ja vaaleat ikkunanpuitteet tasoittavat valoa ja pienentävät kontrasteja 6. Työkohde sijoitettu niin, ettei synny haitallisia kuvastumisia ikkunoista tai sisäpinnoista 7. Riittävän kokoinen sisäikkuna johtaa päivänvaloa syvemmälle tiloihin. 8. Kohtuullinen seinän valaisu tasoittaa luminanssikontrasteja 9. Täydentävä sähkövalo

5 5 Lausuntoehdotus RTS 07:36 2. Päivänvalon käytön perusta on ulkoa tuleva hajavalo, jonka saanti riippuu ikkunapinta-alan suhteellisesta määrästä ja ikkunoiden sijainnista. Suhteellisen ikkuna-alan huoneessa on oltava riittävän suuri. Liian matalien tai kapeiden ikkunoiden valokulma on pieni ja estää lisäksi ulos näkemistä. On syytä välttää ikkunattomia nurkkia ja syviä tiloja, joihin hajavalo ei tunkeudu. Hajavalo siirtyy huonosti korkean atriumin, syvän huonetilan, valokuilun, ikkunasyvennyksen tms. läpi. 3. Suora auringonvalo on yleensä käsiteltävä varjostamalla, vaimentamalla tai hajottamalla. Suuri ikkuna ilman valonsäätely- tai peittämismahdollisuutta on haittojen kannalta riskialtis. Suoraa auringonvaloa ei pitäisi päästää työalueille edes vaimentavan lasin läpi. Muualla se voi olla kohtuudella käytettynä viihtyisyyttä lisäävää. Kuva 8. Hienovaraisesti jäsennelty katto toimii myös valonjakopintana. Vallilan kirjasto, Juha Leiviskä. ARK 3/2004 s.. Kuva lainattu RT-luonnokseen. Kuva Arno de la Chapelle. 4. Useasta suunnasta tuleva valo tasoittaa valojakaumaa, kontrasteja ja varjoja. On usein tarkoituksenmukaista järjestää pääasiallinen päivänvalon lähde (ikkuna, -seinä) ja sitä täydentävä valaistus (viereisen tai vastakkaisen seinän ikkunat, valonjakopinnat, sähkövalo). Kaksipuolisessa valaistuksessa toisen puolen ikkunat voivat saada valoa myös atriumtilan, sivukäytävän tms. kautta (vertaa kohta 2). Huoneen sisäpinnat, myös puitteet, ikkunan edustan lattia ja vaalea sisäkatto, toimivat ikkunoita täydentävinä valonjakopintoina (kuvat 1, 8). Toimivat valonjakopinnat ovat vaaleita (valkoisia), riittävän laajoja ja sijaitsevat sopivasti eli saavat tehokkaasti valoa ja heijastavat sitä sopivasta suunnasta. Pintojen valaisu vaikuttaa myös sisätilan näkymiin. (kuva 8) Kuva 9 Luokkahuoneen ikkunaseinä ulottuu kattoon ja muodostaa valoerkkereitä. Varjostus on toteutettu arkkitehtonisin keinoin rakenteellisen lipan avulla. Finnoon koulu ja päiväkoti, Kouvo - Partanen. Kuva Jussi Tiainen. Lainattu RT-luonnokseen. ARK 1/2004 Kuva 10. Myös huonetilojen välisten ikkunoiden on oltava riittävän laajoja, jotta niillä olisi valaistuksellista merkitystä. Kuva lainattu luonnokseen. (Mid Muotolevy) Kuva 11. Pienikin ikkuna sijoitettuna seinän yläosaan on tehokas valonlähde. Ruusutorpan koulu Talonpoika - Jordan - Keiramo - Koli Kuva Jussi Tiainen ARK 1/2004 Kuva lainattu RT-luonnokseen.

6 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Tehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa (Ks. Myös RT Rakennuksen sisäilmasto) Taulukko 3. Päivänvalon huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa, tärkeimmät tehtävät. Vaihe Tehtävät Tehtävät päivänvalon kannalta Erityiset kysymykset Soveltaminen TS / TARVESELVITYS Tavoiteasettelu Valaistuksen yleistavoitteet ja erityistarpeet (Kohteen vaativuuden ja käytön mukaan) Rakennuspaikkavaihtoehtojen tarkastelu Mahdollisuudet toteuttaa valaistustarpeet ja hallita riskit Ilmansuunnat Varjostus Massoittelun ja sijoittelun mahdollisuudet Huomioon ottaminen asemakaavassa HS / HANKESUUNNITTELU Mitoitusperusteiden ja laatutason määrittäminen Erityinen päivänvalon mitoitustarve (taulukko 2) Kirjataan vaatimuksiin Häikäisyn ja haittojen suhteen erityisen riskialttiit toiminnot (taulukko 4) Kirjataan vaatimuksiin RS / RAKENNUSSUUNNITTELU Ehdotus- ja luonnossuunnittelu täy- Valaistusvaatimusten dentäminen tar- Lähtötietojen kistaminen Tarvitaanko valoa paljon/vähän? Tarvitaanko auringonsuojausta? Onko esteettömyysvaatimuksia? Päivänvalon osalta vaativissa kohteissa tai erityiskäyttäjäryhmille Täydentävät tehtävät Suunnitteluresurssien tarkistus Onko valaistuksen erikoissuunnittelutarpeita? Onko arkkitehdin omia erityisratkaisuja? Vaativissa kohteissa tai ehdotuksen sisältäessä riskejä Rakennuspaikan käytön ja massoittelun vaihtoehdot Päivänvalon saanti ja haittojen minimointi Saavatko tilat valoa oikeassa suhteessa? Tuleeko valo sopivasta suunnasta? Onko suora auringonvalo ongelma? Luonnossuunnitelman laatiminen Valaistusperiaatteet kokonaisuutena Ikkuna- ja lasityypin alustava valinta Ikkunapintojen sopiva koko? Sähkövalon ja päivänvalon yhdistäminen Miten valo jakautuu huonetiloihin? Miten suora auringonvalo tulee sisään? Tarvittaessa koordinointi sähkövalaistuksen suunnitteluun Näköesteisyyden yms. erityisvaatimusten huomioon ottaminen Auringonsuojaustarpeen määrittely ja riskikohtien tunnistaminen Ovatko kontrastit, häikäisy, pintojen väritys hallinnassa? Tarkistetaan häikäisyn ja haittojen suhteen riskialttiit toiminnot (taulukko ) Erityisesti, jos tilassa on suuria ikkunapintoja Koordinointi LVI-suunnitteluun lämpökysymyksissä Alustava auringonsuojien periaateratkaisu. Päivänvalon säädön tarpeet, tilojen pimennystarpeet Erityisesti vaativissa kohteissa. Mahdolliset pienoismallikokeet, valaistussimuloinnit tms. Valinta valmiiden tai projektikohtaisten ratkaisujen välillä (taulukko 4) Yhdistäminen auringonsuojaukseen ja sähkövalaistukseen Lopputuloksen varmistaminen, mitoitus, riskien poisto Tarvittaessa lisäresursseja toteutussuunnitteluun Vaativissa kohteissa

7 7 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Taulukko 3 (jatkoa) Päivänvalon huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa, tärkeimmät tehtävät. Vaihe Tehtävät Tehtävät päivänvalon kannalta Erityiset kysymykset Soveltaminen Toteutussuunnittelu Ikkunalasien määrittely (valoja lämpösäteilyn läpäisy) Erikoislasiratkaisut (valoa hajottavat yms.) Auringonsuojaus, valaistustasot Valonläpäisy, valonhajotuskyky, ulkonäkö jne. Koordinointi LVI-suunnitteluun Tarvittaessa erikoissuunnittelu Auringonsuojien tekninen mitoitus ja valinta nan mukaan Suojan tyyppi käyttötavan ja toimin- Projektikohtaisten erikoissuojien suunnittelu UV-säteilyn hallinta Vaativat kohteet, museot, galleriat ym. Koordinointi LVI-suunnitteluun Teknisten erikoisratkaisujen soveltuvuuden varmistaminen Toimivuus, toteutusriskit, soveltuvuus kohteseen (Mikäli tarpeen käyttää kohteessa) RA RAKENNUSAIKAISET TEHTÄVÄT Materiaalien toteaminen vastaavuuden Läpäisy- ja heijastussuhteet, valon hajotus, UV-absorptio jne. Vaativissa kohteissa. KO KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT Teknisten järjestelmien viritys toimintakuntoon Valaistuksen ja verhojen säätö. (Mikäli on käytetty) 3 AURINGONSUOJAT 3.1 Suojaustarpeen arviointi Auringonsuojaustarvetta on tarkasteltava erityisesti, jos 1. käytetään suuria ikkunapintoja, ikkunat avautuvat aurinkoisiin ilmansuuntiin, tilassa on kattoikkunoita tai ikkunasta näkyy auringon voimakkaasti valaisema pinta 2. tilan käyttö edellyttää häikäisyn, suoran auringonvalon ja näkyvien luminanssien rajoittamista 3. auringonsäteilyn voi olettaa aiheuttavan liikalämpöä (RT ). Taulukossa 4 on eritelty tarkemmin näkötehtäviä, joissa auringonsuojaus on tarpeen visuaalisista syistä. Auringonsuojauksella voidaan rajoittaa sekä näkökentän luminansseja että työalueelle kohdistuvan valon määrää. Suojaus voi olla myös osa valon määrän säätöä. Noin puolet auringosäteilyn energiasta on näkyvän valon alueella. Näkyväkin valo voi siis aiheuttaa lämpöongelmia absorboituessaan rakennuksen sisälle. Ikkunoiden ulkopuolelle sijoitettu auringonsuoja on tältä kannalta tehokkaampi. Taulukko 4. Eräitä vaativia näkötehtäviä ja tiloja, joissa auringonsuojaus on tärkeä tai välttämätön. Muissa tehtävissä tarve on harkittava tapauskohtaisesti. Näkötehtävät näyttölaitteisiin tai monitoreihin liittyvät tehtävät yleensä lukeminen, piirtäminen, visuaalinen ja näkötehokkuutta vaativat tehtävät yleensä, värien arviointi pelit, urheilu, urheilun seuraaminen tilat joissa on päivänvalolle ja UV-säteilylle arkoja materiaaleja Esimerkkejä toimistot ja vastaavat tilat, videoneuvottelutilat, valvomot yms. kirjastot, lukusalit kokoustilat opetustilat työpisteet yleensä urheilu- ja pelihallit liikunta- ja voimistelusalit uimahallit museot, näyttelytilat monet myymälätilat

8 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Auringonsuojat Varsinaiset auringonsuojat (taulukko 5 a+b) täydentävät arkkitehtonisia keinoja, kuten ikkunapintojen suuntausta, ulkoisen tai rakenteellisen varjostuksen hyödyntämistä ja ikkunasyvennysten rakenteita. Auringonsuojan sijoituksessa on otettava huomioon suojassa vapautuva lämpöenergia, erityisesti jos suoja sijoitetaan ikkunalasituksen sisäpuolelle. Taulukko 5 Auringonsuojaratkaisujen perustyypittely sijoituksen ja toimintaperiaatteen mukaan. Ratkaisutyyppi Periaatekuva Mitoituskriteerit Huomautuksia Julkisivun ulkopuolen julksivupinnan suuntaiset säleiköt (säleiden pitkittäissuunta yleensä vaakasuora tai myös pystysuora, säleväli avautuu vaakasuuntiin) Julkisivun ulkopuolen vaakasuuntaiset säleiköt (lippaja katostyyppiset säleväli avautuu ylöspäin) Valokatteiden säleiköt (säleiden pitkittäissuunta vapaa, säleväli avautuu ylöspäin) Ritilä- tai kennotyyppiset suojat (vastaavat esim. kaksisuuntaista säleikköä) Säleiden suhteelliset dimensiot ja sijoitteluväli, pitkittäissuunta (vaaka- tai pystysuora) sekä sälekulma. Mitoituksessa on otettava huomioon julkisivun ilmansuunta. Säädettävyys mahdollinen. Säleiden suhteelliset dimensiot ja sijoitteluväli, pitkittäissuunta sekä sälekulma. Rakenne ei suojaa auringolta jonka korkeuskulma on pieni (aurinko näkyy rakenteen alta). Säleiden suhteelliset dimensiot ja sijoitteluväli, pitkittäissuunta sekä sälekulma. Säädettävyys mahdollinen. Mitoituksessa voidaan yhdistää kummankin sälesuunnan tarkastelu (jos kenno on suorakulmainen) Vaikuttaa tehokkaasti lämpösäteilyyn. Säleiden koko ja aiheutuva siluettivaikutelma ikkunassa on syytä ottaa huomioon. Tarjolla on säleleveydeltään hyvin erilaisia ratkaisuja (yhdestä satoihin millimetreihin). Vaikuttaa tehokkaasti lämpösäteilyyn. Säleiden pitkittäissuunta voi myös poiketa julkisivun suunnasta, jos mitoitus ja rakenne muuten sallivat. Suojausta voi täydentää esim. sälekaihtimella. Vaipan ulkopuolella vaikuttaa tehokkaasti lämpösäteilyyn. Säleiden koko ja näkökenttään aiheutuva raidoitus on syytä ottaa huomioon. Lumen ja jään vaikutus selvitettävä ulkopuolisessa säleikössä. Ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa tehokas suojaus varsinkin kattopinnoilla. Lumen ja jään vaikutus otettava huomioon. Geometria on mitoitettava niin, että varjo peittää riittävän hyvin ikkuna-alan. Julkisivun pysty- ja vaakasuuntaiset varjostavat tasot (esim. lipat, räystään jatkeet, ikkunan viereiset seinäkkeet) Käyttökelpoisuus riippuu julkisivun suunnasta ja tason sijoituksesta.

9 9 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Taulukko 5 (jatkoa) Auringonsuojaratkaisujen perustyypittely sijoituksen ja toimintaperiaatteen mukaan. Ratkaisutyyppi Periaatekuva Mitoituskriteerit Huomautuksia Sälekaihtimet (ikkunan välissä tai sisäpuolella) Kankaiset tms. pystysuuntaiset ripustetut säleet ikkunan sisäpuolella. Periaatteessa kuten muillakin pystypinnan säleiköillä, mutta säädettävä sälekulma ei edellytä varsinaista mitoitusta. Säädettävä sälekulma ei edellytä varsinaista mitoitusta. Toimivat parhaiten, kun aurinko suuntautuu ikkunaan viistosti sivulta. Helppo asennettavuus ja tehokas visuaalinen suojaus tekevät sälekaihtimesta käyttökelpoisen yleisratkaisun. Lämpösäteilyn kannalta huonompi kuin ulkopuolinen säleikkö. Tarjolla on lämpöominaisuuksia parantavia erityispinnoitteita Vaalea kangas ei välttämättä suojaa läpi tulevalta häikäisyltä. Ei juuri suojaa lämpösäteilyltä. Helposti asennettava. Markiisityyppiset katokset Suojausgeometria saman tyyppinen kuin lipalla. Myös sisätiloissa mahdollisia. Screen-tyyppiset verhot, jotka vaimentavat suoraa valoa ja mahdollisesti hajottavat sitä. Eivät estä kokonaan suoraa auringonvaloa, joten on valittava riittävän pieni läpäisy. Lämpötekninen toimivuus selvitettävä. Sopivia myös laajapintaisen häikäisyn estämiseen (vastakkaiset julkisivut yms.). Verho voi olla visuaalisesti hyvin huomaamaton, jos kaikki ikkunat on peitetty samalla tavalla (ei muodostu vertailukohtia). Käyttö tarpeen mukaan mahdollinen. Voidaan yhdistää pimennysverhoon Auringonsuojalasit (ks. taulukko 6) Käsitelty erikseen tarkemmin Valohyllyt (ikkunan yläosan tasolle sijoitettavat heijastavat ja varjostavat tasot) Auringonsuojauksen kannalta toimivat lipan tavoin. Ratkaisu yhdistää auringonsuojauksen ja valoa sisäkattoon suuntaavan toiminnan. Eivät välttämättä toimi kovin hyvin Suomen leveysasteilla. Valoa suuntaavat komponentit, kuten prismalasit, erikoissäleiköt jne Etuna valon hajottamiseen verrattuna on suoran auringonvalon tunkeutumiskyvyn säilyminen. Häikäisyn välttäminen vaatii mitoituksen ja sovituksen tilaan. Erityisratkaisuja, joiden tavoitteena suunnata valoa tilan takaosiin. Voivat aiheuttaa heijastuksia sisäpintoihin. Asettavat vaatimuksia alakattoratkaisulle.

10 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Auringonsuojasäleikön mitoitus Säleikkötyyppisiä suojia tehdään usein arkkitehdin suunnitelmien mukaan. Pyrkimys ulkonäön keveyteen johtaa kuitenkin helposti puutteelliseen suojaukseen. Säleiden suunta, suhteellinen etäisyys toisistaan ja sälekulmat vaikuttavat olennaisesti suojaukseen, mutta vain suhteellisilla dimensioilla on vaikutusta varjostuksen määrään. Sälevälien absoluuttinen leveys vaikuttaa syntyvään valokuvioon. Aurinko ei ole pistemäinen valonlähde näkyy n. 0,5 asteen kulmassa. Pienen reiän läpi paistava aurinko synnyttää metrin etäisyydelle n. 9 millimetrin levyisen kuvansa. Jotta säleikön rakojen projisoimat kuvat alkaisivat sulautua yhteen, etäisyyden on siis oltava suunnilleen 100-kertainen säleiden sijoitteluväliin nähden (kuva 12). Kauempana aurinko alkaa näkyä useammasta säleikön raosta samanaikaisesti. Kaikkein pienimmillä millimetriluokan säleiköillä tällä ilmiöllä ei ole merkitystä. Säleiden vaalea väri lisää hajavalon läpäisyä. Peilaavat säleet voivat aiheuttaa heijastuksia sisätilaan. Automaattisesti säätyvä säleikkötyyppinen suoja on valon määrän suhteen joustavampi kuin kiinteä. Oikein sijoitettu ja mitoitettu kiinteä säleikkö voi kuitenkin toimia täysin tyydyttävästi, kunhan se ei vaimenna valoa liikaa. Lasipinta-alan on myös oltava riittävän suuri. Vaihtoehtona voi myös olla käsisäätöinen tai päälle-pois-kytkettävä auringonsuojatyyppi. Kuva 12. Valokuvion leveys auringon paistaessa säleikön raoista. Valintaan vaikuttavat myös helppokäyttöisyys, toimintavarmuus ja kestävyys. 4 ERITYISKYSYMYKSIÄ 4.1 Lasin käyttö julkisivuissa ja auringonsuojana Lämpökuormien hallitseminen erikoislaseilla on parantanut avointen lasipintojen käyttömahdollisuuksia. On myös mahdollista suunnitella esimerkiksi runsaasti valoa tuottavia kattoikkunoita. Tärkeimmät lasin näkyvät erityisominaisuudet tässä yhteydessä ovat valonläpäisyn pienentäminen auringonsuojalaseilla sekä valon hajottaminen (taulukko 6). Jos valaistustavoitteet ovat vaativat (taulukko 2), pelkän lasin käyttö auringonsuojana on kyseenalaista. Auringonsuojalasia käytettäessa luminanssisuhteet eivät muutu merkittävästi niin kauan, kuin lasin läpi näkyvät ulkotilan luminanssit pysyvät suurina sisätilan luminansseihin verrattuna. Jos julkisivu on auringon puolella, lasin läpäisyn on oltava varsin pieni, jotta ikkunasta näkyvä aurinko tai sen tuottamat valonläikät työtasolla eivät häikäisisi. Tällöin päivänvalon saanti pilvisellä säällä on niukkaa. Vaihtoehtona voisi tällöin olla kirkas lasi yhdistettynä erilliseen auringonsuojaan. Taulukko 6. Erilaisten lasityyppien ominaisuuksia. lasityyppi ominaisuudet toimintaperiaate tai toteutus eristyslasi (vanh. umpiolasi ) selektiivilasi auringonsuojalasi absorboiva lasi kahdesta tai useammasta lasista koottu elementti säteilyn läpäisyn suhteen selektiivinen (varsinkin lämmöneristävyyttä parantava) lasi, joka yleensä läpäisee vähemmän lämpösäteilyä kuin näkyvää valoa yleisnimitys laseille, jotka läpäisevät tavallista vähemmän auringon säteilyä auringonsuojalasi, joka absorboi itseensä osan auringon säteilystä lasien väli on kaasutiivis ja täytetty ilmalla tai muulla kaasulla erikoispinnoite, jonka emissiviteetti on lasin arvoa pienempi ja heijastaa pitkäaaltoista säteilyä (aallonpituusalue riippuu pinnoitteesta) absorbointi, peiliheijastus, selektiiviset pinnoitteet tai näiden yhdistelmät massavärjäys peiliheijastava lasi auringonsuojalasi, jonka suojauskyky perustuu peiliheijastukseen valoa heijastava pinnoite erikoiskirkas lasi valoa hajottava lasi (läpikuultava lasi) valon värisävyn muuttumattomuus tavoiteltaessa erityisen hyvää värintoistoa; lämpösäteilyn läpäisy yleisnimitys laseille, joilla on valon hajaläpäisyominaisuus mattakäsittelyn tms. ansiosta lasimassasta on poistettu vihertävän sävyn aiheuttava raudan oksidi vaihtoehtoja mm. etsaus, mattahionta, hiekkapuhallus, mattalaminointi, silkkipainatus ja kohokuviointi

11 11 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Valon hajottaminen yksinomaisena keinona ei pienennä lasiin osuvan auringonvalon luminanssia riittävästi, vaan tuloksena on helposti joka suuntaan säteilevä häikäisylähde. Valoa hajottava lasi toimii parhaiten auringolta suojattuina laajahkoina pintoina (vrt. kuva 10). Se ei sovellu näkökentässä olevien auringonsuojien materiaaliksi ilman merkittävää tummennusta tms. lisävaimennusta. Paljaiden lasinpintojen peilaava vaikutus voi aiheuttaa haitallisia auringonvalon heijastumia sisätilaan. Säleikköjen tai silkkipainettujen julkisivurastereiden läpi aurinko voi tuottaa terävästi vaihtelevan valokuvion (ilmiön tarkasteluun voi käyttää kuvassa 12 esitettyä periaatetta). 4.2 Atriumit ja valokatteet Atriumin tai valokatteen arkkitehtonisena tavoitteena on usein ulkotilamaisuus. Jos siihen pyritään konkreettisesti avoimin lasipinnoin, auringonsuojaus jää helposti riittämättömäksi. Suora auringonvalo ja suuri valaistusvoimakkuus eivät ole ainoita ulkotilamaisuutta luovia seikkoja. Myös varjoisuus, pehmeä ylävalo ja hillityt luminanssikontrastit voivat olla ulkotiloille ominaisia. Auringonsuojaukseen voi käyttää useitakin vaihtoehtoja: pysty- ja vaakapintojen auringonsuojatyypit voivat sopia myös valokatteisiin voidaan hyödyntää lasikatteen yläpuolisia rakenteita ja ympäröiviä rakennusmassoja suuretkin toistuvat katon rakenteet (palkit, ikkunakuilut) voivat toimia auringonsuojasäleikön tavoin sopivasti mitoitettuina valoa voidaan ottaa suunnatusta kattoikkunarakenteesta (klerestorioikkunointi) tai ikkunajulkisivun kautta voidaan pyrkiä sellaiseen tilan muotoon, ettei valo osu kriittisiin kohtiin. Auringonsuojauksen puuttuminen yhdistettynä vaaleaan sisäväritykseen johtaa helposti laaja-alaiseen häikäisyyn. Myös auringonsuojana toimivat kattorakenteet voivat aiheuttaa häikäisyä, etenkin niiden tasolla oleviin työtiloihin. Lisäksi on estettävä auringon häiritsevä peilautuminen lasipinnoista. ten sisäkaton osia tai valoa hajottavia laseja. Heijastavien pintojen on oltava mahdollisimman vaaleita ja kiiltämättömiä. Toisinaan sähkövalon väri on sovitettava päivänvaloon (taulukko 7). Yleensä tarkoitus ei ole kuitenkaan jäljitellä päivänvaloa, jonka värilämpötila vaihtelee varsin paljon (jopa auringonlaskun alle 2000:sta aina sinitaivaan yli :een kelviniin). Sähkövalon kelvinin väliltä (halogeenilamppu - suora auringonvalo) valittu värilämpötila on yleensä käyttökelpoinen. Suhde voi olla myös kontrastoiva, esimerkiksi tavanomaisessa työvalaistuksessa lämmin keinovalo voi täydentää päivänvaloa. Näyttelytiloissa pyritään yhtenäisempään värilämpötilaan, jolloin keinovalolle n K on usein sopiva kopromissi. On otettava huomioon värivaikutelma myös päivänvalon puuttuessa. valonlähde tulenliekki (kynttilä) <1900 vakiohehkulamppu 2700 halogeenilamppu (pienjännitteinen) Kuva 13. Keskeistila valaistaan tehokkaasti etenkin kattovalokuilun kautta. Seinä toimii valonjakopintana. Finnoon koulu. Kouvo - Partanen ARK 1/2004. S. 39. Kuva Jussi Tiainen. Kuva lainattu RT-luonnokseen. Taulukko 7. Esimerkkejä valonlähteiden värilämpötiloista. Mitä korkeampi värilämpötila, sitä kylmempi värisävy. Arvot ovat likimääräisiä ja vaihtelevat käytännössä. värilämpötila K Päivänvalon ja sähkövalon yhteensovitus Sähkövalaistus on ratkaisevasti vähentänyt riippuvuutta päivänvalosta. Sähkövalolla voi myös vähentää syvän huonetilan varjokohtia ja korjata vain yhdellä sivulla olevien ikkunoiden valonjakoa puutteita. Sähkövalon säätöä päivänvalon määrän mukaan voidaan tarvita erityiskohteissa tai kun halutaan säästää sähköenergiaa. Sähkövalaistuksen epäsuora osa voi hyödyntää samoja valonjakopintoja, joita käytetään päivänvalon jakamiseen, ku- sisätilojen yleisloistelampu t pelkkä suora auringonvalo päivällä päivänvalo, päivällä sekoittunut, sininen taivaankansi, eri kohdissa noin 5000 noin

12 RTS 07:36 Lausuntoehdotus KIRJALLISUUTTA RT-ohjekortteja RT Ilmasto, säteily RT Varjon suunta ja pituus RT Rakennuksen sisäilmasto RT Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö RT Valaisimet RT Pientalotontti RT Saunan tilojen suunnittelu RT Kuvataiteilijoiden työtilat RT Näyttelytilat RT Toimistotilat, työpistesuunnittelu ja -mitoitus Muuta kirjallisuutta Valaistuksen laskenta, mittaukset ja huolto. Valaistustekniikka-sarja, osa 1. Espoo: Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry & Suomen Valoteknillinen seura ry. The IESNA Lighting Handbook : Reference & Application. 9 th ed. New York: Illuminating Engineering Society of North America (www.iesna.org) Daylighting in Buildings. The European Commission, Directorate-General for Energy. (A Thermie programme action.) URL: [2002?] Shading systems. Solar shading for the European climates. The European Commission. (Energie General information.) URL: Baker, N. & Steemers, K Daylight Design of Buildings. James & James, Lam, William M. C Sunlighting as formgiver for architecture. New York: Van Nostrand Reinhold. Kuva 14. Hyvän paimenen kirkko. Juha Leiviskä. Valokuva. Kuvalähteet Kuvat on lainattu RT-ohjekorttiehdotukseen. Lopulliset julkaisuluvat selvitetään myöhemmin. Käsikirjoituksen tähän RT-ohjekorttiin on laatinut arkkitehti, DI, Markku Norvasuo.

Kauniaisten kaupunki

Kauniaisten kaupunki Kauniaisten kaupunki Keskusurheilukenttä Valaistuslaskenta RAPORTTI LiCon-AT Oy Matleena Sirkiä Hyvinkää 13.3.2013 Sisällys 1 KÄSITTEET... 1 1.1 Valovirta... 1 1.2 Valovoima... 1 1.3 Valaistusvoimakkuus...

Lisätiedot

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI

PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI PERCIFAL RAKENNETUN TILAN VISUAALINEN ARVIOINTI Arvioijan nimi: Päivämäärä ja kellonaika: Arvioitava tila: Sijainti tilassa: Vastaa kysymyksiin annetussa järjestyksessä! Antaessasi vastauksesi asteikkomuodossa,

Lisätiedot

SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö

SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö SISUSTA VALOILLA 8.10.2013 Valoisa keittiö Sisustuksellinen valaistussuunnittelu Toimivat valaistusratkaisut koteihin ja yrityksiin Tampereen Valo ja Sisustus Mäntykatu 4, 33200 Tampere p 040 744 7357

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta:

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta: LASKUHARJOITUS 1 VALAISIMIEN OPTIIKKA Tehtävä 1 Pistemäinen valonlähde (Φ = 1000 lm, valokappaleen luminanssi L = 2500 kcd/m 2 ) sijoitetaan 15 cm suuruisen pyörähdysparaboloidin muotoisen peiliheijastimen

Lisätiedot

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA.

LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. LED VALON KÄYTTÖSOVELLUKSIA. PALJONKO LED VALO ANTAA VALOA? MITÄ EROJA ON ERI LINSSEILLÄ? Onko LED -valosta haastajaksi halogeenivalolle? Linssien avautumiskulma ja valoteho 8 (LED 3K, LED 6K ja halogeeni

Lisätiedot

ENERGY SAVING LAMPS. Energiansäästölamput 2008

ENERGY SAVING LAMPS. Energiansäästölamput 2008 Energiansäästölamput 2008 GP Saving Lamps Edut Säästää ympäristöä, vähentää hiilidioksidipäästöjä CO². Kestää 8-12 kertaa kauemmin* Vähentää kotitalouksien sähkönkulutusta jopa 80%* ja näin ollen myös

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen

Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistuksen suunnittelu uuteen asuinrakennukseen Valaistus on tärkeä osa hyviä asuinolosuhteita - tärkeämpi kuin yleensä osaamme edes kuvitella. Valaistus vaikuttaa monin tavoin ihmisen hyvinvointiin

Lisätiedot

Joni Koivukorpi HYBRIDI VALAISTUS ARKIKÄYTÖSSÄ

Joni Koivukorpi HYBRIDI VALAISTUS ARKIKÄYTÖSSÄ Joni Koivukorpi HYBRIDI VALAISTUS ARKIKÄYTÖSSÄ 24.1.2012 Hybridivalaistus arkikäytössä 2 (27) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Käytettävä tekniikka... 3 3. Käyttökohteet... 6

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Päivänvaloa helmikuussa 2015. Valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen, AD-Lux Oy

Päivänvaloa helmikuussa 2015. Valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen, AD-Lux Oy Päivänvaloa helmikuussa 2015 Valaistussuunnittelija Tuomo Räsänen, AD-Lux Oy Valon terveysvaikutuksia Luonnollinen valo 100 vuotta sitten -> nyt Valon terveysvaikutuksia yhä yleisin sisätiloissa oleva

Lisätiedot

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA

AKUSTINEN SUUNNITTELU HUONETYYPIN PERUSTEELLA HUONETYYPIN PERUSTEELLA Huonetilan käyttötarkoituksella on ratkaiseva merkitys luotavalle akustiselle ympäristölle. Huoneissa, joissa puhutaan, kuten luokkahuoneet ja auditoriot, on tärkeää varmistaa hyvä

Lisätiedot

Energiatehokkaan rakennuksen suunnittelu

Energiatehokkaan rakennuksen suunnittelu Energiatehokkaan rakennuksen suunnittelu RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 06.10. Jouko Pakanen Nollaenergiatalon määrittelyä Nollaenergiatalon energiataseen laskenta voi perustua useisiin erilaisiin kriteereihin

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka. Kari Sormunen Kevät 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen.

Lisätiedot

Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle

Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa. Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle Ledit vanhoissa ja uusissa sisävalaistusasennuksissa Tapio Kallasjoki Vantaan kaupunginvaltuustolle ErP-säädökset pakottavat siirtymään energiatehokkaampiin lamppuihin Loiste- ja monimetallilamput, ledit

Lisätiedot

NEW YORK LED VISUAALISTA MUKAVUUTTA JA NYKYAIKAISTA SUUNNITTELUA

NEW YORK LED VISUAALISTA MUKAVUUTTA JA NYKYAIKAISTA SUUNNITTELUA NEW YORK LED VISUAALISTA MUKAVUUTTA JA NYKYAIKAISTA SUUNNITTELUA 2 www.performanceinlighting.com NEW YORK LED VISUAALISTA MUKAVUUTTA JA NYKYAIKAISTA SUUNNITTELUA Mustavalkoinen valokuva lounas pilvenpiirtäjän

Lisätiedot

10.2. Säteenjäljitys ja radiositeettialgoritmi. Säteenjäljitys

10.2. Säteenjäljitys ja radiositeettialgoritmi. Säteenjäljitys 10.2. Säteenjäljitys ja radiositeettialgoritmi Säteenjäljitys Säteenjäljityksessä (T. Whitted 1980) valonsäteiden kulkema reitti etsitään käänteisessä järjestyksessä katsojan silmästä takaisin kuvaan valolähteeseen

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun

Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun itza Kestää aikaa Uusi, kestävä tapa valaistuksen tarkasteluun Itza kestää aikaa. Led-tekniikalle suunnitellun ja uusimmalla häikäisysuojatekniikalla ja optimoidulla rakenteella varustetun Itzan käyttöikä

Lisätiedot

valo Valokuvauksessa käytettävien valonlähteiden

valo Valokuvauksessa käytettävien valonlähteiden Vallitseva valo Valokuvauksessa käytettävien valonlähteiden joukossa kotien, työpaikkojen, katujen ja julkisten tilojen keinovalaistusta ei pidetä juuri arvossa. Päivänvalo on luonnollisin valonlähde.

Lisätiedot

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu) kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.

Lisätiedot

TÄMÄ RT-KORTTI SISÄLTYY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN RAKENNUSTIETOKORTISTOON. JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN. OSITTAIN LAINATTAESSA ON LÄHDE MAINITTAVA

TÄMÄ RT-KORTTI SISÄLTYY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN RAKENNUSTIETOKORTISTOON. JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN. OSITTAIN LAINATTAESSA ON LÄHDE MAINITTAVA rakennustietosäätiö RT 055.30 bygginformationsstiftelsen Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistyössä 1976 Kesäkuu 1 (7) TÄMÄ RT-KORTTI SISÄLTYY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN RAKENNUSTIETOKORTISTOON. JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN.

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen. Todellisuudessa

Lisätiedot

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen 3M Ikkunakalvot Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot Kirkkaasti Ensiluokkainen Uuden sukupolven 3M Ikkunakalvo Uutta toimivuutta Useat lämpöä torjuvat ikkunakalvot ovat sävyltään tummia, sisältävät metallia

Lisätiedot

Skaala Group. Vuonna 1956 perustettu perheyritys. Skaala missio:

Skaala Group. Vuonna 1956 perustettu perheyritys. Skaala missio: Vuonna 1956 perustettu perheyritys Erikoistunut ikkunoiden, ovien ja julkisivulasitusten tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin. Yksi johtavista ikkunateollisuuden yrityksistä Pohjoismaissa. Omistus ja

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Jälleen 3M tuote, johon voit luottaa

Jälleen 3M tuote, johon voit luottaa Laajempi suoja 3M Ultra Prestige PR S70 -kalvolla Ainutlaatuisen Prestige 70 ja Ultra S400 yhdistelmän ansiosta, Ultra Prestige kalvolla saat kummankin kalvon hyödyt - lämmöntorjunta ja turvallisuus. Useiden

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA R A K E N N U S V A L V O N N A N A J A N K O H T A I S S E M I N A A R I 1 2. 1 2. 2 0 1 6 KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTI SAFA ARKKITEHTUURITOIMISTO

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA OULU

RAKENNUSVALVONTA OULU Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Soundlight Comfort Ceiling Levollista tunnelmaa

Soundlight Comfort Ceiling Levollista tunnelmaa Soundlight Comfort Ceiling Levollista tunnelmaa Toimiva akustiikka ja miellyttävä valaistus yhdistelmä, joka takaa tunnelman Toimistojen haasteet Viestinnän kehittyminen on muuttanut työtapojamme dramaattisesti.

Lisätiedot

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209

PORVOO. Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218. Ölstens, Uppstens. 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 PORVOO Asemakaava 426 RAKENNUSTAPAOHJEET Kaavoitus- ja rakennuslautakunta 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens 31. kaupunginosa, korttelit 3207-3209 1 Porvoon kaupunki kaupunkisuunnitteluosasto YLEISTÄ Uppstensin

Lisätiedot

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED

LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS. www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED LAMPPUOPAS Kuinka säästät energiaa LED-lampuilla LAMPPUOPAS www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED - tämän päivän valaistusta LED - tämän päivän valaistusta LED Säästää energiaa

Lisätiedot

MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö. Pintavalintataulukko

MFA/UFA/UFK. Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö. Pintavalintataulukko Lattiaan, seinälle tai ikkunapenkkiin sijoitettava yleissäleikkö MFA/UFA/UFK Lyhyesti Sopii sekä tulo- että poistoilmalle Erittäin muuntelukykyinen, voidaan räätälöidä eri tarpeiden mukaan Rajoittamaton

Lisätiedot

Modulivalaisimet. Modulivalaisimet Alasvalot, Led

Modulivalaisimet. Modulivalaisimet Alasvalot, Led Modulivalaisimet Alasvalot Led Modulivalaisimet Alasvalot, Led Galileo Inlight Miranda Corona Capella UltraLed Galileo Alasvalo 19 20 TC-TEL HE TC-TEL Galileo Alasvalo Galileo on uppoasennukseen tarkoitettu

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely

Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Käyttäjät virtuaalitilassa Kommentteja ja kokemuksia, tulosten esittely Aallon harjalla näyttöön perustuva suunnittelu FRAMI 15. 16.3.2011 Tiina Yli-Karhu, EPSHP, projektipäällikkö Helinä Kotilainen, THL,

Lisätiedot

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT

SEINÄ/LATTIA LED-VALOT SEINÄ/LATTIA -VALOT Seinävalaisimien avulla voi helposti ja nopeasti muuttaa huoneen tyyliä ja tunnelmaa. Meiltä löytyy seinävalaisimia sekä sisä- että ulkokäyttöön ja värilämpötilasta riippuen valaistuksen

Lisätiedot

EWA Solar aurinkokeräin

EWA Solar aurinkokeräin EWA Solar aurinkokeräin Sisällys: 1. Keräimen periaate 2. Keräimen rakenne 3. Keräimen toiminta 4. Keräimen yhdistäminen EWA:an 5. Ohjeita keräimen rakentamiseksi 6. Varoitus 7. Ominaisuuksia luettelona

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Valaistuslaboratorio. TeTT Puolarkodin valaistusmuutos. Raportti. 30.9.2005 Jorma Lehtovaara

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Valaistuslaboratorio. TeTT Puolarkodin valaistusmuutos. Raportti. 30.9.2005 Jorma Lehtovaara TEKNILLINEN KORKEAKOULU Valaistuslaboratorio TeTT Puolarkodin valaistusmuutos Raportti 30.9.2005 Jorma Lehtovaara Puolarkodin valaistustutkimus Tutkimuskohde Puolarmetsän sairaalassa annetaan espoolaisille

Lisätiedot

UPPOPALLOALTAAN SPESIFIKAATIO

UPPOPALLOALTAAN SPESIFIKAATIO UPPOPALLOALTAAN SPESIFIKAATIO Riku Riikonen 4.12.2002 (Ed. versio Esa Mäkitalo 16.12.1990) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa uppopallopelin tarpeet ja vaatimukset uimahallirakenteissa ja -muodossa. Suomessa

Lisätiedot

Näe luonnon värit. Akutex FT värivalikoima

Näe luonnon värit. Akutex FT värivalikoima Näe luonnon värit Akutex FT värivalikoima Näe luonnon värit Akutex FT värivalikoima Uusia värejä hakiessamme olimme yhteydessä laajaan joukkoon eurooppalaisia arkkitehtejä sekä sisustusja tekstiilisuunnittelijoita.

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Miltä näyttävät matalaenergiatalot? - energiatehokkuuden vaikutus arkkitehtuuriin

Miltä näyttävät matalaenergiatalot? - energiatehokkuuden vaikutus arkkitehtuuriin Miltä näyttävät matalaenergiatalot? - energiatehokkuuden vaikutus arkkitehtuuriin 1 2 Ekotalojen arkkitehtuuri Rakennusten ja ikkunoiden suuntaaminen Aurinkoenergian passiivinen ja aktiivinen hyödyntäminen

Lisätiedot

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta Arne Jacobsen suunnitteli AJ Ekliptan vuonna 1959 Rødovren kaupungintaloon. Alkuperäinen malli oli saatavana 350 mm:n ja 450 mm:n halkaisijalla. Myöhemmin

Lisätiedot

Miksi päivänvalo on kaikille tärkeää? Kodin valaistussuunnittelu. Kodin eri huoneiden valaistus

Miksi päivänvalo on kaikille tärkeää? Kodin valaistussuunnittelu. Kodin eri huoneiden valaistus Kodin valaistusopas Miksi päivänvalo on kaikille tärkeää? Kodin valaistussuunnittelu Kodin eri huoneiden valaistus Valaisinten ja lamppujen valinta Valon vaikutukset hyvinvointiimme Miksi päivänvalo on

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

AIRAM SUOMALAISEN VALON ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1921

AIRAM SUOMALAISEN VALON ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1921 Kodin lamput AIRAM SUOMALAISEN VALON ASIANTUNTIJA JO VUODESTA 1921 Lamput ja valaisimet ovat Airamin tuotevalikoiman ydin. Airamin tuotteet sopivat hyvin suomalaiseen miljööseen ja vaativiin valaistusolosuhteisiin.

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

Sälekaihtimet. Säädä valoisuutta klassikkomallilla

Sälekaihtimet. Säädä valoisuutta klassikkomallilla Sälekaihtimet Säädä valoisuutta klassikkomallilla Rajattomasti mahdollisuuksia Sälekaihdin on yksi tavallisimmista auringonvalolta suojautumiseen ja pimentämiseen käytetyistä ikkunatuotteista. Ja siihen

Lisätiedot

STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia

STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia STOCKMANN 4.KRS Pilottialueen valaistus analysointi mittaukset ja ehdotuksia ALAKATTOLAUTAN VALAISTUKSEN LOPPURAPORTTI Korkeaalue Valotaskuista tuotetun epäsuoran valaistuksen tarkoitus on avata tila visuaalisesti

Lisätiedot

Tampereen Tornihotelli CASE STUDY. Juha Valjus Finnmap Consulting Oy 17.11.2011

Tampereen Tornihotelli CASE STUDY. Juha Valjus Finnmap Consulting Oy 17.11.2011 Tampereen Tornihotelli CASE STUDY Juha Valjus Finnmap Consulting Oy 17.11.2011 TAMPEREEN TORNIHOTELLI 2011 2 TAMPEREEN TORNIHOTELLI 2011 Veturitalli Ravintolat ja kokoustilat Torniosa Huoneet ja Lounge

Lisätiedot

Keittiön n ilmastointi

Keittiön n ilmastointi Keittiön n ilmastointi TAVOITTEET Keittiön ilmastoinnin tavoitteet ovat: - korkea hygieniataso - terveellinen, turvallinen ja viihtyisä työympäristö Ruoan valmistus ja elintarviketuotanto edellyttävät,

Lisätiedot

J.Forsman 30.11.2011 VIIKIN YMPÄRISTÖTALO ENERGIANTEHOKKUUDELTAAN SUOMEN PARAS TOIMISTORAKENNUS

J.Forsman 30.11.2011 VIIKIN YMPÄRISTÖTALO ENERGIANTEHOKKUUDELTAAN SUOMEN PARAS TOIMISTORAKENNUS J.Forsman 30.11.2011 VIIKIN YMPÄRISTÖTALO ENERGIANTEHOKKUUDELTAAN SUOMEN PARAS TOIMISTORAKENNUS SIJAINTI (ENNEN RAKENNUSTA) YLEISTÄ Bruttoala noin 6500 m2 Käyttäjät: Helsingin ympäristökeskus ja yliopiston

Lisätiedot

Naps Systems Oy. Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle. TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja

Naps Systems Oy. Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle. TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja 1 Naps Systems Oy Näkökulma aurinkoatlaksen merkityksestä järjestelmätoimittajalle TkT Mikko Juntunen, Teknologiajohtaja Copyright Naps Systems, Inc. 2013 2 Naps Systems lyhyesti Suomalainen, yksityisomistuksessa

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

ARKKITYYPPITALO 1/12 25.5.2011

ARKKITYYPPITALO 1/12 25.5.2011 RAITTINÄKYMÄ ARKKITYYPPITALO 1/12 KASVAVA ARKKITYYPPITALO 25.05.2011 Perustalo on arkkityyppinen: pohjaratkaisu on neliön muotoinen ja katto on talon suhteisiin sopiva napakka harjakatto. Talon yksinkertainen

Lisätiedot

LED-SISÄVALAISIMET. Universal Design Spot S100 / S102 / S104

LED-SISÄVALAISIMET. Universal Design Spot S100 / S102 / S104 LED-SISÄVALAISIMET Universal Design Spot S100 / S102 / S104 2 Hyvinvointia valolla Harmaa alasvalo nelikulmaisella kehyksellä, S104 Valkoinen alasvalo, S100 / S102 Ulkoinen Ambient-rengas, S104 Yleis-/kohdevalaisimet

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

PROMATECT -200 Asennusohje

PROMATECT -200 Asennusohje 1.1. Teräspilari 1. Teräspilari. 2. PROMATECT -200 levy. 3. PROMATECT -200 levy. 4. Kiinnitys hakain-nauloilla. 1.2. Levyjen asennusvaihtoehdot PROMATECT -200 levypaksuudet eri teräsprofiileille mitoitetaan

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101

Lisätiedot

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia

Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? 26.2.2015 Valaistus kaupunki- ja liikennesuunnittelussa Suunnittelijan kokemuksia Marjut Kauppinen, arkkitehti SAFA Marjut Kauppinen Arkkitehti (SAFA) Rakennukset,

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kompaktit kaasupurkauslamput (CHID)

Kompaktit kaasupurkauslamput (CHID) CDM monimetallilamput A B D Tuotekuvaus on eijastinmonimetallilamppu, jossa ydistyvät mm:n alumiinieijastinalogeenilamppujen trendikäs ulkonäkö ja -lamppujen pitkä ikä, yvä energiateokkuus ja yvä valkoinen

Lisätiedot

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET)

2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) 2.2 VALMISOSASUUNNITELUN LÄHTÖTIEDOT (TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSET) Kohde Valmisosasuunnittelun lähtötiedot arkkitehdilta Tarve 1.1 Mitoitetut työpiirustukset - Rakennuksen päämitat - Tasojen +korkeudet

Lisätiedot

Anatomisia taitekohtia kannattaa varoa. Anatomisia taitekohtia ovat nilkat, polvet, haarus, kyynärpää ja yleensä vartalon taitekohdat.

Anatomisia taitekohtia kannattaa varoa. Anatomisia taitekohtia ovat nilkat, polvet, haarus, kyynärpää ja yleensä vartalon taitekohdat. 1 2 Dokumentin aiheen totuus on usein laajempi kuin mitä videolle on voitu vangita. Siksi dokumentin ennakkotutkimusvaihe on olennainen dokumentin lopullisen totuudellisuuden kannalta. Tässä vaiheessa

Lisätiedot

Terassimarkiisi suuriin kattauksiin. Ihanteellinen markiisi mm. ravintoloiden terasseille. Markiisin viimeistelty kokonaisuus sisältää kahteen

Terassimarkiisi suuriin kattauksiin. Ihanteellinen markiisi mm. ravintoloiden terasseille. Markiisin viimeistelty kokonaisuus sisältää kahteen Terassimarkiisi suuriin kattauksiin. Ihanteellinen markiisi mm. ravintoloiden terasseille. Markiisin viimeistelty kokonaisuus sisältää kahteen suuntaan aukeavat kankaat sekä runkokehikon tolppineen. Yhdellä

Lisätiedot

VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET. Mobilia Kangasala 21.4.2010

VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET. Mobilia Kangasala 21.4.2010 VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET Mobilia Kangasala 21.4.2010 Kuva: Pink Floyd - Dark Side of the Moon Lamppu lähettää valovirran φ [φ] = lm (lumen) Valaisin lähettää valovoiman I [I] = cd (kandela) Pinnalle tulee

Lisätiedot

Tila haltuun: Näin sisustat valolla Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit aitoina ja kauniina.

Tila haltuun: Näin sisustat valolla Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit aitoina ja kauniina. Tila haltuun: Näin sisustat valolla Suosi valoa, joka näyttää sisustuksen värit aitoina ja kauniina. Valaistussuunnittelija Ilkka Pekanheimo, AD-Lux Oy Haastava tilanne Sisustussuunnittelija tai arkkitehti

Lisätiedot

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä

SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä Lighting SmartBalance tehon ja älykkään muotoilun yhdistelmä SmartBalance, suspended SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden

Lisätiedot

Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta.

Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta. Asuinrakennuksista ja asuntojen mitoituksesta. Hannu Hirsi Asuinrakennukset : Asuintalot 2 1 Kerrostalotyypit : Pienkerrostalot I Pienkerrostalot II Sivukäytävätalot Lamellitalot 3 Kerrostalotyypit jatkuu...

Lisätiedot

FL LED MUUNNELTAVUUTTA TEHOKKUUTTA TOIMINNALLISUUTTA. SPITTLER on yritys Perfomance in Lighting S.p.A. konsernissa. www.performanceinlighting.

FL LED MUUNNELTAVUUTTA TEHOKKUUTTA TOIMINNALLISUUTTA. SPITTLER on yritys Perfomance in Lighting S.p.A. konsernissa. www.performanceinlighting. FL LED MUUNNELTAVUUTTA TEHOKKUUTTA TOIMINNALLISUUTTA SPITTLER on yritys Perfomance in Lighting S.p.A. konsernissa. www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com FL LED Sisällys Tuoteperhe

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt

ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt Auringolta suojautuminen on tärkeä osa asumista sekä nykyaikaista rakentamista. Ulkotiloissa viilentävällä varjolla on tärkeä rooli paitsi viihtyisyyden myös terveytesi kannalta.

Lisätiedot

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC VALOA METREITTÄIN Meillä on useita valaisinvaihtoehtoja metritavarana. Voit valita erilaisten valolistojen ja -nauhojen väliltä. Tämäntyylinen valaistus antaa tasaisen valon ja sen voi asentaa melkein

Lisätiedot

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lehdistötiedote ID Helsinki 2016 INNOLUX PRO - PALVELUKSESSASI! Innolux on Suomen suurin design- ja kirkavalovalaisimien valmistaja ja valaistuksen asiantuntija. Monipuolisten palveluidemme ja räätälöintiratkaisuidemme

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265

II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 II, TIKKASENHARJU RAKENNUSTAPAOHJE KORTTELIT 237-265 Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy Iin kunta, Tekniset palvelut: Markku Vitikka Rakennusvalvonta: Eino Tihinen Tontin haltijan tulee toimittaa

Lisätiedot

TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.10.2014 asti 1 (6) Leveys, mm Moottori sivulla. Moottori keskellä

TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.10.2014 asti 1 (6) Leveys, mm Moottori sivulla. Moottori keskellä TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.10.2014 asti 1 (6) RT 38312 317 Talo 2000 418 Talo 90 X31 ikkunatarvikkeet SfB F32 Hoito- ja huoltokoodi WAREMA-AURINKOSUOJATUOTTEET julkisivusälekaihtimet liukuvarsimarkiisit

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX.

Älykäs ratkaisu. STEINEL-tunnistimet ja KNX. Älykäs ratkaisu STEINEL-tunnistimet ja KNX. "STEINEL-tunnistimien täsmällisyys ja toiminnallisuus täydentävät KNX-rakennusautomaation." STEINEL-tunnistimissa on muihin tunnistimiin verrattuna enemmän toimintoja

Lisätiedot

LED. Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan

LED. Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan LED Tulevaisuuden valonlähde! Lyhyt katsaus LED-teknologiaan Ledit mahdollistavat tunnelman muuttamisen tässä modernissa kouluympäristössä. Lämpimämpi keltainen kylmiin, talvisiin päiviin Kylmempi värisävy

Lisätiedot

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SAAREN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Rakentamistapaohjeet (4. alue) PAIMION KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2 1. YLEISTÄ - Rakennuttajia kehotetaan ottamaan yhteyttä rakennusvalvontaan jo tontin

Lisätiedot

Luo liikettä ja mukavuutta kotiin

Luo liikettä ja mukavuutta kotiin Sisäaurinkosuojien automatisointi Luo liikettä ja mukavuutta kotiin Helposti asennettavat toiminnot antavat mukavuutta ympäri vuoden. Anna automatiikan hoitaa hommat! automatiikka Sunis WireFree RTS Täysin

Lisätiedot

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet

Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Älykkään valaistuksen mahdollisuudet Jaakko Ketomäki Erikoistutkija, Interactive buildings VTT Technical Research Centre of Finland Älykäs valaistus? Tehokas valaistus Valaistustapa Valaisinsijoittelu

Lisätiedot