valo on epäsuoraa. Ks. myös RT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valo on epäsuoraa. Ks. myös RT 055.30."

Transkriptio

1 RTS 07:36 Lausuntoehdotus syyskuu (9) PÄIVÄNVALO JA AURINGONSUOJAUS päivänvalo, auringonsuojaus Tässä RT-ohjekortissa käsitellään päivänvaloa ja auringonsuojausta suunnittelussa. SISÄLLYSLUETTELO KE Rakennustieto Oy 1 YLEISTÄ 1.1 Käsitteitä 1.2 Päivänvalon käytön tavoitteet 1.3 Päivänvalon ominaisuudet ja saatavuus 2 RATKAISUJEN SUUNNITTELU 2.1 Suunnittelun lähtökohdat 2.2 Ikkunoiden sijoittelun yleisperiaatteet 2.3 Tehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa 3 AURINGONSUOJAT 3.1 Suojaustarpeen arviointi 3.2 Auringonsuojat 3.3 Auringonsuojasäleikön mitoitus 4 ERITYISKYSYMYKSIÄ 4.1 Lasin käyttö julkisivuissa ja auringonsuojana 4.2 Atriumit ja valokatteet 4.3 Päivänvalon ja sähkövalon yhteensovitus KIRJALLISUUTTA 1 YLEISTÄ 1.1 Käsitteitä Hajavalo Valo, jolla ei ole vallitsevaa suuntaa vaan, joka tulee esimerkiksi taivaalta tai huoneen sisäseinistä. Luminanssi, yksikkö [cd/m 2 ] Havainnollisesti kuvattuna tarkastelusuunnasta näkyvä pintakirkkaus tai valotiheys (silmän aistima kirkkaus riippuu myös muista seikoista), täsmällisemmin määriteltynä hyvin pienen pinta-alkion valovoima tarkastelusuuntaan suhteessa tähän suuntaan näkyvän projektion pinta-alaan. Päivänvalo (valaistusterminä suositeltavampi kuin luonnonvalo ) Koostuu suorasta auringonvalosta ja taivaalta sironneesta (auringon) hajavalosta. Myös jälkimmäinen on suoraa valoa, kun taivas katsotaan itsenäiseksi valonlähteeksi. Esim. maasta tai seinistä heijastuva valo on epäsuoraa. Ks. myös RT Päivänvalosuhde (engl. daylight factor, DF) [%] Päivänvalon aiheuttama valaistusvoimakkuus sisätilassa halutulla tasolla verrattuna vastaavaan valaistusvoimakkuuteen vapaassa ulkotilassa, kun suoraa auringonvaloa ei oteta huomioon. Tyypillinen tavoite on 1 5 %. Suora valo Valo, joka tulee suoraan valonlähteestä eikä epäsuorasti heijastumalla tms. tavalla. Kuva 1 Viipurin kirjaston keskeinen oivallus oli käyttää pyöreitä ikkunakuiluja päivänvalon ja sivuseiniä sähkövalon valonjakopintoina. Ikkunakuilu toimii myös aurinkosuojana. Alvar ja Aino Aalto, ) Martti Kapanen, Alvar Aalto museo. (Kuva lainattu luonnokseen) Valaistusvoimakkuus, yksikkö luksi [lx = lm/m 2 ] pinnalle tuleva valovirta suhteessa pinta-alaan valon suunnasta riippumatta. Useimmiten tarkastellaan vaakatason eli horisontaaleja valaistusvoimakkuuksia. Valovirta, yksikkö luumen [lm] silmän herkkyyden mukaan painotettu säteilyteho. Valovoima, yksikkö kandela [cd = lm/steradiaani] (teoriassa pistemäisen) valonlähteen valovirran osuus tiettyyn suuntaan. Värilämpötila, yksikkö kelvin [K] lämpötila, jossa (ideaalinen) hehkuva kappale tuottaa täsmälleen tai suunnilleen samanväristä valoa kuin tarkasteltava valo on.

2 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Kuva 2. Diagrammi päivänvalon kokonaisvalaistusvoimakkuuden vaihteluista vaakatasolla Helsingissä vuonna 1997 päivän ja vuorokaudenajan mukaan tuhansina lukseina. Pystyjuovat kuvaavat aurinkoisten ja pilvisten päivien vaihtelua. 1.2 Päivänvalon käytön tavoitteet Tässä RT-kortissa tarkastellaan keinoja, joilla päivänvaloa saadaan rakennukseen mahdollisimman tasaisesti ja hallitusti, voidaan vaikuttaa sen laatuun ja välttää vääränlaisen valaistuksen haittoja. Nämä tavoitteet soveltuvat yleensä työympäristöihin ja vaativiin näkötehtäviin sekä rakennuksiin, joissa pyritään säästämään sähkövalaistuksen energiaa. Ratkaisujen vaikeutena on usein päivänvalon vaimeneminen syvemmällä rakennuksessa samalla kun valoa voi olla ikkunan lähellä liikaa. Aina ei tavoitella valoteknisesti hyvää valaistusta, esimerkkinä perinteinen hämärä sauna. Tavoitteet riippuvat suunnittelutehtävästä. Useimmiten suunnittelun kriittisin tehtävä ei ole päivänvalon määrän optimointi vaan ratkaisun mahdollisten riskien tunnistaminen. Tyypillisesti vaarana on ajoittainen liian voimakas valo, jos päivänvalon ominaisuuksia ei ole otettu suunnittelussa huomioon. On myös syytä tunnistaa, milloin kaivataan tarkempaa valaistusteknistä suunnittelua, johon olisi varattava lisäresursseja. Kyse voi olla toimivuuden varmistamisesta tai mitoituksesta. Myös arkkitehdin erikoisratkaisut voivat synnyttää tällaisen tarpeen. 1.3 Päivänvalon ominaisuudet ja saatavuus Suunnittelun kannalta olennaisin asia on päivänvalon jakautuminen kahteen hyvin erilaiseen valonlähteeseen, aurinkoon ja taivaankanteen. Suora auringonvalo on lähes yhdensuuntaista ja hyvin voimakasta. Auringon äärimmäinen luminanssi aiheuttaa suuren häikäisyriskin. Vaakatason valaistusvoimakkuus 60 leveyspiirillä on suurimmillaan noin 70 kiloluksia ( lx), yli satakertainen sisätilan tyypilliseen sähkövalaistukseen verrattuna. Auringonvalo voidaan johtaa syvälle rakennukseen, mutta ongelmina on valon ajoittaisuus ja muuttuva suunta. Taivaan hajavalo säteilee koko puoliavaruuden alueelta. Sen tuottama valaistusvoimakkuus on pienempi kuin suoran auringonvalon, pilvettömällä säällä suurimmillaan vain klx. Noin 40 klx:n valaistusvoimakkuus saavutetaan puolipilvisissä tai kevyen pilvipeitteen tapauksissa. Pilvisen talvipäivän valaistusvoimakkuudet yltävät vain muutamaan tuhanteen luksiin. Laadultaan taivaanvalo soveltu hyvin valaistustarkoituksiin, mutta sen määrä sisätiloissa riippuu olennaisesti ikkunapinta-alasta ja vaimenee nopeasti etäämpänä ikkunoista. Kokonaisvalaistusvoimakkuus muodostuu edellisten summana ja on pilvettömällä säällä Etelä-Suomessa vaakatasolla jopa klx. Päivänvalon saatavuus ja eri tilanteiden esiintyvyys on viime vuosina selvitetty hyvin. Perustietoa on myös RT-korteissa RT Ilmasto, säteily ja RT Varjon suunta ja pituus. Taulukko 1. Jos vertailukohtana on tietokonenäytön tyypillinen luminanssi, päivänvalon tuottamat tyypilliset luminanssit ovat jopa satakertaisina liian suuria. Suora auringonvalo ja laajat ulkotilan valoisat pinnat vaativat suunnittelijan huomiota. kohde tyypillinen luminanssi [cd/m 2 ] monitorin ruutu, valkoinen taustaväri paperiarkki työtasolla sähkövalossa sininen päivätaivas (ei aivan auringon suunnassa) ikkunan läpi katsottuna ohut verho- tai harsopilvipeite ikkunan läpi katsottuna auringon valaisema vaalea julkisivu ikkunan läpi katsottuna (laajapintainen häikäisy) jopa > auringon valaisema valkoinen sisätilan pinta jopa >

3 3 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Taulukko 2. Päivänvalon käyttöön vaikuttavia tärkeimpiä näkökohtia, kun suunniteltavana on tila tiettyyn käyttötarkoitukseen. Erityispiirteitä Päivänvaloa koskevat suunnitteluperiaatteet Toimistotila Luokkahuone Tilan käyttötarkoitus Avotoimisto, jossa tietokonemonitoreja, tavallinen toimistotyö. Tavanomainen opetuskäyttö, audiovisuaaliset välineet. Pyritään levolliseen, kontrasteiltaan hallittuun näköympäristöön. Estetään suoran auringonvalon osuminen työpisteisiin. Estetään kirkkaasti valaistut alueet, jotka voivat heijastua monitorien pinnalta ja aiheuttaa kiiltokuvastumista työalueilta. Hyödynnetään päivänvaloa yleisvalaistuksessa. Pyritään valoisaan yleisilmeeseen ja avataan näkymä ulos. Jaetaan päivänvalo mahdollisimman tasaisesti kaikille tyyöpisteille niin, että päävalo tulee mieluiten ylävasemmalta. Estetään varjostamattoman auringonvalon osuminen työpisteisiin ja näkökentässä oleviin seinä- ym. pintoihiin. Mahdollistetaan päivänvalon määrän säätely ja rajoittaminen. Kirjastosali Lainaus, lukeminen. Estetään suoran auringonvalon osuminen työ- ja lukualueille, vaikka sitä esiintyisi hallitusti muualla. Estetään häikäisy ikkunoista ja auringon valaisemilta pinnoilta. Estetään varjostamattoman auringonvalon osuminen pintoihin, jotka voivat huonontaa näkömukavuutta ja heijastua tietokoneiden näytöistä. Ateljee Myymälätila Lasikatteinen julkinen tila Piirustus, maalaus, kolmiulotteinen työskentely. Vähittäismyyntipakkauksia, tekstiilejä yms. Myös näköesteisten käyttöön. Luodaan neutraali tausta työskentelylle ja tarjotaan riittävästi pehmeää yleisvaloa. Huolehditaan sopivasta varjonmuodostuksesta, mahdollistetaan valaistustilanteiden muuntelu ja valon säätely. Estetään suoran auringonvalon ja valoisien pintojen aiheuttama häikäisy. Sovitetaan päivänvalon ja keinovalon tulosuunnat ja värilämpötilat toisiinsa, kiinnitetään huomiota värintoistoon. Käytetään määrältään kohtuullista, tasaista päivänvaloa, johon sopii tuotteita varten suunniteltu keinovalaistus (kohde- ja yleisvalaistus). Käytetään suoraa auringonvaloa hyvin harkitusti ja estetään sen osuminen tuotteisiin. Rajoitetaan haalistavaa uv-säteilyä. Käytetään harkitusti suojaamattomia lasipintoja, suositaan heijastuvaa valoa. Vältetään vaaleimpien sisävärien käyttöä auringonvalossa, ellei valon määrää ole leikattu. Estetään voimakkaat heijastukset kiiltävistä pinnoista ja muu häikäisy. Käytetään täydentävää keinovaloa varjokohdissa. 2 RATKAISUJEN SUUNNITTELU 2.1 Suunnittelun lähtökohdat Aluksi on syytä selvittää, onko tilassa tehtäville toiminnoille asettettu päivänvaloa koskevia tarpeita tai vaatimuksia, joista on esimerkkejä taulukossa 2. (Ks. myös RT Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö, RT Saunan tilojen suunnittelu, RT XX Kuvataiteilijoiden työtilat, RT Näyttelytilat sekä RT Toimistotilat, työpistesuunnittelu ja -mitoitus.) Tiloissa, joissa käyttäjä on sidottu tiettyyn paikkaan (työpisteeseen, potilasvuoteeseen tms.) suunnittelulla on kriittisempi merkitys kuin tiloissa, joissa paikka on vapaasti valittavissa. Arkkitehtoniset mahdollisuudet hyödynnetään parhaiten tarkastelemalla päivänvaloa hankkeen alusta asti (taulukko 3). Suunnittelu ei yleensä edellytä päivänvalon määrän laskentaa, mutta vaativissa kohteissa voidaan tarvittaessa tutkia ja mitoittaa ratkaisut tarkemmin. Luonnosratkaisun suunnittelussa voi käyttää tässä kortissa esitettyjä ikkunoiden sijoittelun yleisperiaatteita. Rakennuksen sijoitusta on käsitelty kortissa RT Pientalotontti. Tärkeimmät suunnitteluperiaatteet ovat tiivistetysti: 1. Huolehditaan riittävästä valon määrästä ja ikkunapinnan määrästä tilan käytön mukaan. 2. Pyritään siihen, että valo jakautuu tilaan riittävän tasaisesti ja että myös näkyvät pinnat saavat miellyttävän ja tilaan sopivan valoisuuden (luminanssin). 3. Vältetään kirkkaita, häikäiseviä alueita näkökentässä, erityisesti jos näkötehtävät sitä edellyttävät, ja rajoitetaan suoran auringonvalon pääsyä sisätilaan tarpeen mukaan. Valaistussuunnittelun oppaissa on yleensä tarkasteltu vain sähkövalaistusta, joten niissä ei ole samalla tavalla ohjeistettu päivänvaloa koskevia kysymyksiä. Yleensä sähkövalon luksisuosituksia ei kannata soveltaa päivänvaloon, jonka määrä vaihtelee. Nk. päivänvalosuhde määritteleekin sisätilan valaistuksen suhteessa ulkotilaan. Näyttöpäätetyö on poikkeus: siinä vaakatasolla n lx on tavoiteltava yläraja, mutta muulloin valoa saa olla enemmän. Näkökentän luminanssit tarjoavat valaistusvoimakkuutta käyttökelpoisemman tavan tarkastella päivänvalon vaikutuksia. Keskeinen tavoite on liian suurten luminanssien ja kontrastien estäminen (taulukko 1 ja 2), mutta kohtuulliset luminanssierot koetaan myönteisiksi. Kuva 3. Esimerkki kiiltokuvastumisesta kuvaruudun pinnalta. Syynä on auringonpaiste ruutua vastapäätä olevaan pintaan. Monitorin sijoitus on väärä tai tilan auringonsuojaus puutteellinen.

4 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Ikkunoiden sijoittelun yleisperiaatteet Seuraavassa tarkastellaan ikkunoita neljästä valaistuksellisesta perusperiaatteesta lähtien (kuva 7). Arkkitehdin kannalta monet päivänvalokirjallisuuden ohjeet ovat liian yksinkertaistavia, mutta oheiset näkökohdat voivat silti olla hyödyllisiä. 1. Suurin osa käyttökelpoisesta päivänvalosta tulee ylhäältä tai yläviistosta (vähintään 20 kulmassa). Kattoikkunat ovat yleensä sivuikkunoita parempi vaihtoehto, jos siihen on mahdollisuuksia. Katto ei kuitenkaan saa muodostua häikäisylähteeksi. (kuvat 6, 13) Seinäikkunan sijoitus ylös parantaa valon ulottumista tilaan. Vanha sääntö huoneen syvyydelle on korkeintaan 2 2,5 kertaa yläpuitteen korko lattiasta, kun ikkunat ovat vain yhdellä seinällä. Alapuitteen korotus vähentää valon määrää ikkunan edustalla ja siis tasoittaa valoa. (kuvat 4, 5, 7, 9, 11) Lähelle kattoa sijoitetut matalat huonetilojen väliset ikkunat ovat niukka valonlähde (kuva 10). Kuvat 4, 5. Runopuisto, rivitalo, Juha Leiviskä Korkea valoaukko, vaikka melko kapea, ottaa valon syvälle runkoon sisään. ARK 3/2004 s.59. Kuva lainattu RT-luonnokseen. Kuva Arno de la Chapelle. (Pyydetään uudempaa kuvaa.) h 6 3 Kuva 6. Kattoikkunan avulla saadaan tehokkaasti valoa käytävään. Väliseinän yläosa on lasia, joten valoa johdetaan myös työhuoneisiin. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston lisärakennus. Auer & Sandås Arkkitehdit Oy. ARK 1/ 2003, s.57. Kuva 7. Kaavamainen esitys joistakin tilan ominaisuuksista, joilla on vaikutusta valaistusympäristön muodostumiseen ja päivänvalon määrään. Numeroiden selitykset 1. Riittävän suuri ikkuna-aukko 2. Auringonsuoja tai ikkunan sijoitus estää liiallisen valon työalueelle ja sisäpinnoille 3. Korkea alapuite ei yleensä huononna valaistusta 4. Korkealla oleva yläpuite (suuri h/d) lisää valoa sisätilassa d 5. Vaalea seinä ja vaaleat ikkunanpuitteet tasoittavat valoa ja pienentävät kontrasteja 6. Työkohde sijoitettu niin, ettei synny haitallisia kuvastumisia ikkunoista tai sisäpinnoista 7. Riittävän kokoinen sisäikkuna johtaa päivänvaloa syvemmälle tiloihin. 8. Kohtuullinen seinän valaisu tasoittaa luminanssikontrasteja 9. Täydentävä sähkövalo

5 5 Lausuntoehdotus RTS 07:36 2. Päivänvalon käytön perusta on ulkoa tuleva hajavalo, jonka saanti riippuu ikkunapinta-alan suhteellisesta määrästä ja ikkunoiden sijainnista. Suhteellisen ikkuna-alan huoneessa on oltava riittävän suuri. Liian matalien tai kapeiden ikkunoiden valokulma on pieni ja estää lisäksi ulos näkemistä. On syytä välttää ikkunattomia nurkkia ja syviä tiloja, joihin hajavalo ei tunkeudu. Hajavalo siirtyy huonosti korkean atriumin, syvän huonetilan, valokuilun, ikkunasyvennyksen tms. läpi. 3. Suora auringonvalo on yleensä käsiteltävä varjostamalla, vaimentamalla tai hajottamalla. Suuri ikkuna ilman valonsäätely- tai peittämismahdollisuutta on haittojen kannalta riskialtis. Suoraa auringonvaloa ei pitäisi päästää työalueille edes vaimentavan lasin läpi. Muualla se voi olla kohtuudella käytettynä viihtyisyyttä lisäävää. Kuva 8. Hienovaraisesti jäsennelty katto toimii myös valonjakopintana. Vallilan kirjasto, Juha Leiviskä. ARK 3/2004 s.. Kuva lainattu RT-luonnokseen. Kuva Arno de la Chapelle. 4. Useasta suunnasta tuleva valo tasoittaa valojakaumaa, kontrasteja ja varjoja. On usein tarkoituksenmukaista järjestää pääasiallinen päivänvalon lähde (ikkuna, -seinä) ja sitä täydentävä valaistus (viereisen tai vastakkaisen seinän ikkunat, valonjakopinnat, sähkövalo). Kaksipuolisessa valaistuksessa toisen puolen ikkunat voivat saada valoa myös atriumtilan, sivukäytävän tms. kautta (vertaa kohta 2). Huoneen sisäpinnat, myös puitteet, ikkunan edustan lattia ja vaalea sisäkatto, toimivat ikkunoita täydentävinä valonjakopintoina (kuvat 1, 8). Toimivat valonjakopinnat ovat vaaleita (valkoisia), riittävän laajoja ja sijaitsevat sopivasti eli saavat tehokkaasti valoa ja heijastavat sitä sopivasta suunnasta. Pintojen valaisu vaikuttaa myös sisätilan näkymiin. (kuva 8) Kuva 9 Luokkahuoneen ikkunaseinä ulottuu kattoon ja muodostaa valoerkkereitä. Varjostus on toteutettu arkkitehtonisin keinoin rakenteellisen lipan avulla. Finnoon koulu ja päiväkoti, Kouvo - Partanen. Kuva Jussi Tiainen. Lainattu RT-luonnokseen. ARK 1/2004 Kuva 10. Myös huonetilojen välisten ikkunoiden on oltava riittävän laajoja, jotta niillä olisi valaistuksellista merkitystä. Kuva lainattu luonnokseen. (Mid Muotolevy) Kuva 11. Pienikin ikkuna sijoitettuna seinän yläosaan on tehokas valonlähde. Ruusutorpan koulu Talonpoika - Jordan - Keiramo - Koli Kuva Jussi Tiainen ARK 1/2004 Kuva lainattu RT-luonnokseen.

6 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Tehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa (Ks. Myös RT Rakennuksen sisäilmasto) Taulukko 3. Päivänvalon huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa, tärkeimmät tehtävät. Vaihe Tehtävät Tehtävät päivänvalon kannalta Erityiset kysymykset Soveltaminen TS / TARVESELVITYS Tavoiteasettelu Valaistuksen yleistavoitteet ja erityistarpeet (Kohteen vaativuuden ja käytön mukaan) Rakennuspaikkavaihtoehtojen tarkastelu Mahdollisuudet toteuttaa valaistustarpeet ja hallita riskit Ilmansuunnat Varjostus Massoittelun ja sijoittelun mahdollisuudet Huomioon ottaminen asemakaavassa HS / HANKESUUNNITTELU Mitoitusperusteiden ja laatutason määrittäminen Erityinen päivänvalon mitoitustarve (taulukko 2) Kirjataan vaatimuksiin Häikäisyn ja haittojen suhteen erityisen riskialttiit toiminnot (taulukko 4) Kirjataan vaatimuksiin RS / RAKENNUSSUUNNITTELU Ehdotus- ja luonnossuunnittelu täy- Valaistusvaatimusten dentäminen tar- Lähtötietojen kistaminen Tarvitaanko valoa paljon/vähän? Tarvitaanko auringonsuojausta? Onko esteettömyysvaatimuksia? Päivänvalon osalta vaativissa kohteissa tai erityiskäyttäjäryhmille Täydentävät tehtävät Suunnitteluresurssien tarkistus Onko valaistuksen erikoissuunnittelutarpeita? Onko arkkitehdin omia erityisratkaisuja? Vaativissa kohteissa tai ehdotuksen sisältäessä riskejä Rakennuspaikan käytön ja massoittelun vaihtoehdot Päivänvalon saanti ja haittojen minimointi Saavatko tilat valoa oikeassa suhteessa? Tuleeko valo sopivasta suunnasta? Onko suora auringonvalo ongelma? Luonnossuunnitelman laatiminen Valaistusperiaatteet kokonaisuutena Ikkuna- ja lasityypin alustava valinta Ikkunapintojen sopiva koko? Sähkövalon ja päivänvalon yhdistäminen Miten valo jakautuu huonetiloihin? Miten suora auringonvalo tulee sisään? Tarvittaessa koordinointi sähkövalaistuksen suunnitteluun Näköesteisyyden yms. erityisvaatimusten huomioon ottaminen Auringonsuojaustarpeen määrittely ja riskikohtien tunnistaminen Ovatko kontrastit, häikäisy, pintojen väritys hallinnassa? Tarkistetaan häikäisyn ja haittojen suhteen riskialttiit toiminnot (taulukko ) Erityisesti, jos tilassa on suuria ikkunapintoja Koordinointi LVI-suunnitteluun lämpökysymyksissä Alustava auringonsuojien periaateratkaisu. Päivänvalon säädön tarpeet, tilojen pimennystarpeet Erityisesti vaativissa kohteissa. Mahdolliset pienoismallikokeet, valaistussimuloinnit tms. Valinta valmiiden tai projektikohtaisten ratkaisujen välillä (taulukko 4) Yhdistäminen auringonsuojaukseen ja sähkövalaistukseen Lopputuloksen varmistaminen, mitoitus, riskien poisto Tarvittaessa lisäresursseja toteutussuunnitteluun Vaativissa kohteissa

7 7 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Taulukko 3 (jatkoa) Päivänvalon huomioon ottaminen hankkeen eri vaiheissa, tärkeimmät tehtävät. Vaihe Tehtävät Tehtävät päivänvalon kannalta Erityiset kysymykset Soveltaminen Toteutussuunnittelu Ikkunalasien määrittely (valoja lämpösäteilyn läpäisy) Erikoislasiratkaisut (valoa hajottavat yms.) Auringonsuojaus, valaistustasot Valonläpäisy, valonhajotuskyky, ulkonäkö jne. Koordinointi LVI-suunnitteluun Tarvittaessa erikoissuunnittelu Auringonsuojien tekninen mitoitus ja valinta nan mukaan Suojan tyyppi käyttötavan ja toimin- Projektikohtaisten erikoissuojien suunnittelu UV-säteilyn hallinta Vaativat kohteet, museot, galleriat ym. Koordinointi LVI-suunnitteluun Teknisten erikoisratkaisujen soveltuvuuden varmistaminen Toimivuus, toteutusriskit, soveltuvuus kohteseen (Mikäli tarpeen käyttää kohteessa) RA RAKENNUSAIKAISET TEHTÄVÄT Materiaalien toteaminen vastaavuuden Läpäisy- ja heijastussuhteet, valon hajotus, UV-absorptio jne. Vaativissa kohteissa. KO KÄYTTÖÖNOTTOTEHTÄVÄT Teknisten järjestelmien viritys toimintakuntoon Valaistuksen ja verhojen säätö. (Mikäli on käytetty) 3 AURINGONSUOJAT 3.1 Suojaustarpeen arviointi Auringonsuojaustarvetta on tarkasteltava erityisesti, jos 1. käytetään suuria ikkunapintoja, ikkunat avautuvat aurinkoisiin ilmansuuntiin, tilassa on kattoikkunoita tai ikkunasta näkyy auringon voimakkaasti valaisema pinta 2. tilan käyttö edellyttää häikäisyn, suoran auringonvalon ja näkyvien luminanssien rajoittamista 3. auringonsäteilyn voi olettaa aiheuttavan liikalämpöä (RT ). Taulukossa 4 on eritelty tarkemmin näkötehtäviä, joissa auringonsuojaus on tarpeen visuaalisista syistä. Auringonsuojauksella voidaan rajoittaa sekä näkökentän luminansseja että työalueelle kohdistuvan valon määrää. Suojaus voi olla myös osa valon määrän säätöä. Noin puolet auringosäteilyn energiasta on näkyvän valon alueella. Näkyväkin valo voi siis aiheuttaa lämpöongelmia absorboituessaan rakennuksen sisälle. Ikkunoiden ulkopuolelle sijoitettu auringonsuoja on tältä kannalta tehokkaampi. Taulukko 4. Eräitä vaativia näkötehtäviä ja tiloja, joissa auringonsuojaus on tärkeä tai välttämätön. Muissa tehtävissä tarve on harkittava tapauskohtaisesti. Näkötehtävät näyttölaitteisiin tai monitoreihin liittyvät tehtävät yleensä lukeminen, piirtäminen, visuaalinen ja näkötehokkuutta vaativat tehtävät yleensä, värien arviointi pelit, urheilu, urheilun seuraaminen tilat joissa on päivänvalolle ja UV-säteilylle arkoja materiaaleja Esimerkkejä toimistot ja vastaavat tilat, videoneuvottelutilat, valvomot yms. kirjastot, lukusalit kokoustilat opetustilat työpisteet yleensä urheilu- ja pelihallit liikunta- ja voimistelusalit uimahallit museot, näyttelytilat monet myymälätilat

8 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Auringonsuojat Varsinaiset auringonsuojat (taulukko 5 a+b) täydentävät arkkitehtonisia keinoja, kuten ikkunapintojen suuntausta, ulkoisen tai rakenteellisen varjostuksen hyödyntämistä ja ikkunasyvennysten rakenteita. Auringonsuojan sijoituksessa on otettava huomioon suojassa vapautuva lämpöenergia, erityisesti jos suoja sijoitetaan ikkunalasituksen sisäpuolelle. Taulukko 5 Auringonsuojaratkaisujen perustyypittely sijoituksen ja toimintaperiaatteen mukaan. Ratkaisutyyppi Periaatekuva Mitoituskriteerit Huomautuksia Julkisivun ulkopuolen julksivupinnan suuntaiset säleiköt (säleiden pitkittäissuunta yleensä vaakasuora tai myös pystysuora, säleväli avautuu vaakasuuntiin) Julkisivun ulkopuolen vaakasuuntaiset säleiköt (lippaja katostyyppiset säleväli avautuu ylöspäin) Valokatteiden säleiköt (säleiden pitkittäissuunta vapaa, säleväli avautuu ylöspäin) Ritilä- tai kennotyyppiset suojat (vastaavat esim. kaksisuuntaista säleikköä) Säleiden suhteelliset dimensiot ja sijoitteluväli, pitkittäissuunta (vaaka- tai pystysuora) sekä sälekulma. Mitoituksessa on otettava huomioon julkisivun ilmansuunta. Säädettävyys mahdollinen. Säleiden suhteelliset dimensiot ja sijoitteluväli, pitkittäissuunta sekä sälekulma. Rakenne ei suojaa auringolta jonka korkeuskulma on pieni (aurinko näkyy rakenteen alta). Säleiden suhteelliset dimensiot ja sijoitteluväli, pitkittäissuunta sekä sälekulma. Säädettävyys mahdollinen. Mitoituksessa voidaan yhdistää kummankin sälesuunnan tarkastelu (jos kenno on suorakulmainen) Vaikuttaa tehokkaasti lämpösäteilyyn. Säleiden koko ja aiheutuva siluettivaikutelma ikkunassa on syytä ottaa huomioon. Tarjolla on säleleveydeltään hyvin erilaisia ratkaisuja (yhdestä satoihin millimetreihin). Vaikuttaa tehokkaasti lämpösäteilyyn. Säleiden pitkittäissuunta voi myös poiketa julkisivun suunnasta, jos mitoitus ja rakenne muuten sallivat. Suojausta voi täydentää esim. sälekaihtimella. Vaipan ulkopuolella vaikuttaa tehokkaasti lämpösäteilyyn. Säleiden koko ja näkökenttään aiheutuva raidoitus on syytä ottaa huomioon. Lumen ja jään vaikutus selvitettävä ulkopuolisessa säleikössä. Ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa tehokas suojaus varsinkin kattopinnoilla. Lumen ja jään vaikutus otettava huomioon. Geometria on mitoitettava niin, että varjo peittää riittävän hyvin ikkuna-alan. Julkisivun pysty- ja vaakasuuntaiset varjostavat tasot (esim. lipat, räystään jatkeet, ikkunan viereiset seinäkkeet) Käyttökelpoisuus riippuu julkisivun suunnasta ja tason sijoituksesta.

9 9 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Taulukko 5 (jatkoa) Auringonsuojaratkaisujen perustyypittely sijoituksen ja toimintaperiaatteen mukaan. Ratkaisutyyppi Periaatekuva Mitoituskriteerit Huomautuksia Sälekaihtimet (ikkunan välissä tai sisäpuolella) Kankaiset tms. pystysuuntaiset ripustetut säleet ikkunan sisäpuolella. Periaatteessa kuten muillakin pystypinnan säleiköillä, mutta säädettävä sälekulma ei edellytä varsinaista mitoitusta. Säädettävä sälekulma ei edellytä varsinaista mitoitusta. Toimivat parhaiten, kun aurinko suuntautuu ikkunaan viistosti sivulta. Helppo asennettavuus ja tehokas visuaalinen suojaus tekevät sälekaihtimesta käyttökelpoisen yleisratkaisun. Lämpösäteilyn kannalta huonompi kuin ulkopuolinen säleikkö. Tarjolla on lämpöominaisuuksia parantavia erityispinnoitteita Vaalea kangas ei välttämättä suojaa läpi tulevalta häikäisyltä. Ei juuri suojaa lämpösäteilyltä. Helposti asennettava. Markiisityyppiset katokset Suojausgeometria saman tyyppinen kuin lipalla. Myös sisätiloissa mahdollisia. Screen-tyyppiset verhot, jotka vaimentavat suoraa valoa ja mahdollisesti hajottavat sitä. Eivät estä kokonaan suoraa auringonvaloa, joten on valittava riittävän pieni läpäisy. Lämpötekninen toimivuus selvitettävä. Sopivia myös laajapintaisen häikäisyn estämiseen (vastakkaiset julkisivut yms.). Verho voi olla visuaalisesti hyvin huomaamaton, jos kaikki ikkunat on peitetty samalla tavalla (ei muodostu vertailukohtia). Käyttö tarpeen mukaan mahdollinen. Voidaan yhdistää pimennysverhoon Auringonsuojalasit (ks. taulukko 6) Käsitelty erikseen tarkemmin Valohyllyt (ikkunan yläosan tasolle sijoitettavat heijastavat ja varjostavat tasot) Auringonsuojauksen kannalta toimivat lipan tavoin. Ratkaisu yhdistää auringonsuojauksen ja valoa sisäkattoon suuntaavan toiminnan. Eivät välttämättä toimi kovin hyvin Suomen leveysasteilla. Valoa suuntaavat komponentit, kuten prismalasit, erikoissäleiköt jne Etuna valon hajottamiseen verrattuna on suoran auringonvalon tunkeutumiskyvyn säilyminen. Häikäisyn välttäminen vaatii mitoituksen ja sovituksen tilaan. Erityisratkaisuja, joiden tavoitteena suunnata valoa tilan takaosiin. Voivat aiheuttaa heijastuksia sisäpintoihin. Asettavat vaatimuksia alakattoratkaisulle.

10 RTS 07:36 Lausuntoehdotus Auringonsuojasäleikön mitoitus Säleikkötyyppisiä suojia tehdään usein arkkitehdin suunnitelmien mukaan. Pyrkimys ulkonäön keveyteen johtaa kuitenkin helposti puutteelliseen suojaukseen. Säleiden suunta, suhteellinen etäisyys toisistaan ja sälekulmat vaikuttavat olennaisesti suojaukseen, mutta vain suhteellisilla dimensioilla on vaikutusta varjostuksen määrään. Sälevälien absoluuttinen leveys vaikuttaa syntyvään valokuvioon. Aurinko ei ole pistemäinen valonlähde näkyy n. 0,5 asteen kulmassa. Pienen reiän läpi paistava aurinko synnyttää metrin etäisyydelle n. 9 millimetrin levyisen kuvansa. Jotta säleikön rakojen projisoimat kuvat alkaisivat sulautua yhteen, etäisyyden on siis oltava suunnilleen 100-kertainen säleiden sijoitteluväliin nähden (kuva 12). Kauempana aurinko alkaa näkyä useammasta säleikön raosta samanaikaisesti. Kaikkein pienimmillä millimetriluokan säleiköillä tällä ilmiöllä ei ole merkitystä. Säleiden vaalea väri lisää hajavalon läpäisyä. Peilaavat säleet voivat aiheuttaa heijastuksia sisätilaan. Automaattisesti säätyvä säleikkötyyppinen suoja on valon määrän suhteen joustavampi kuin kiinteä. Oikein sijoitettu ja mitoitettu kiinteä säleikkö voi kuitenkin toimia täysin tyydyttävästi, kunhan se ei vaimenna valoa liikaa. Lasipinta-alan on myös oltava riittävän suuri. Vaihtoehtona voi myös olla käsisäätöinen tai päälle-pois-kytkettävä auringonsuojatyyppi. Kuva 12. Valokuvion leveys auringon paistaessa säleikön raoista. Valintaan vaikuttavat myös helppokäyttöisyys, toimintavarmuus ja kestävyys. 4 ERITYISKYSYMYKSIÄ 4.1 Lasin käyttö julkisivuissa ja auringonsuojana Lämpökuormien hallitseminen erikoislaseilla on parantanut avointen lasipintojen käyttömahdollisuuksia. On myös mahdollista suunnitella esimerkiksi runsaasti valoa tuottavia kattoikkunoita. Tärkeimmät lasin näkyvät erityisominaisuudet tässä yhteydessä ovat valonläpäisyn pienentäminen auringonsuojalaseilla sekä valon hajottaminen (taulukko 6). Jos valaistustavoitteet ovat vaativat (taulukko 2), pelkän lasin käyttö auringonsuojana on kyseenalaista. Auringonsuojalasia käytettäessa luminanssisuhteet eivät muutu merkittävästi niin kauan, kuin lasin läpi näkyvät ulkotilan luminanssit pysyvät suurina sisätilan luminansseihin verrattuna. Jos julkisivu on auringon puolella, lasin läpäisyn on oltava varsin pieni, jotta ikkunasta näkyvä aurinko tai sen tuottamat valonläikät työtasolla eivät häikäisisi. Tällöin päivänvalon saanti pilvisellä säällä on niukkaa. Vaihtoehtona voisi tällöin olla kirkas lasi yhdistettynä erilliseen auringonsuojaan. Taulukko 6. Erilaisten lasityyppien ominaisuuksia. lasityyppi ominaisuudet toimintaperiaate tai toteutus eristyslasi (vanh. umpiolasi ) selektiivilasi auringonsuojalasi absorboiva lasi kahdesta tai useammasta lasista koottu elementti säteilyn läpäisyn suhteen selektiivinen (varsinkin lämmöneristävyyttä parantava) lasi, joka yleensä läpäisee vähemmän lämpösäteilyä kuin näkyvää valoa yleisnimitys laseille, jotka läpäisevät tavallista vähemmän auringon säteilyä auringonsuojalasi, joka absorboi itseensä osan auringon säteilystä lasien väli on kaasutiivis ja täytetty ilmalla tai muulla kaasulla erikoispinnoite, jonka emissiviteetti on lasin arvoa pienempi ja heijastaa pitkäaaltoista säteilyä (aallonpituusalue riippuu pinnoitteesta) absorbointi, peiliheijastus, selektiiviset pinnoitteet tai näiden yhdistelmät massavärjäys peiliheijastava lasi auringonsuojalasi, jonka suojauskyky perustuu peiliheijastukseen valoa heijastava pinnoite erikoiskirkas lasi valoa hajottava lasi (läpikuultava lasi) valon värisävyn muuttumattomuus tavoiteltaessa erityisen hyvää värintoistoa; lämpösäteilyn läpäisy yleisnimitys laseille, joilla on valon hajaläpäisyominaisuus mattakäsittelyn tms. ansiosta lasimassasta on poistettu vihertävän sävyn aiheuttava raudan oksidi vaihtoehtoja mm. etsaus, mattahionta, hiekkapuhallus, mattalaminointi, silkkipainatus ja kohokuviointi

11 11 Lausuntoehdotus RTS 07:36 Valon hajottaminen yksinomaisena keinona ei pienennä lasiin osuvan auringonvalon luminanssia riittävästi, vaan tuloksena on helposti joka suuntaan säteilevä häikäisylähde. Valoa hajottava lasi toimii parhaiten auringolta suojattuina laajahkoina pintoina (vrt. kuva 10). Se ei sovellu näkökentässä olevien auringonsuojien materiaaliksi ilman merkittävää tummennusta tms. lisävaimennusta. Paljaiden lasinpintojen peilaava vaikutus voi aiheuttaa haitallisia auringonvalon heijastumia sisätilaan. Säleikköjen tai silkkipainettujen julkisivurastereiden läpi aurinko voi tuottaa terävästi vaihtelevan valokuvion (ilmiön tarkasteluun voi käyttää kuvassa 12 esitettyä periaatetta). 4.2 Atriumit ja valokatteet Atriumin tai valokatteen arkkitehtonisena tavoitteena on usein ulkotilamaisuus. Jos siihen pyritään konkreettisesti avoimin lasipinnoin, auringonsuojaus jää helposti riittämättömäksi. Suora auringonvalo ja suuri valaistusvoimakkuus eivät ole ainoita ulkotilamaisuutta luovia seikkoja. Myös varjoisuus, pehmeä ylävalo ja hillityt luminanssikontrastit voivat olla ulkotiloille ominaisia. Auringonsuojaukseen voi käyttää useitakin vaihtoehtoja: pysty- ja vaakapintojen auringonsuojatyypit voivat sopia myös valokatteisiin voidaan hyödyntää lasikatteen yläpuolisia rakenteita ja ympäröiviä rakennusmassoja suuretkin toistuvat katon rakenteet (palkit, ikkunakuilut) voivat toimia auringonsuojasäleikön tavoin sopivasti mitoitettuina valoa voidaan ottaa suunnatusta kattoikkunarakenteesta (klerestorioikkunointi) tai ikkunajulkisivun kautta voidaan pyrkiä sellaiseen tilan muotoon, ettei valo osu kriittisiin kohtiin. Auringonsuojauksen puuttuminen yhdistettynä vaaleaan sisäväritykseen johtaa helposti laaja-alaiseen häikäisyyn. Myös auringonsuojana toimivat kattorakenteet voivat aiheuttaa häikäisyä, etenkin niiden tasolla oleviin työtiloihin. Lisäksi on estettävä auringon häiritsevä peilautuminen lasipinnoista. ten sisäkaton osia tai valoa hajottavia laseja. Heijastavien pintojen on oltava mahdollisimman vaaleita ja kiiltämättömiä. Toisinaan sähkövalon väri on sovitettava päivänvaloon (taulukko 7). Yleensä tarkoitus ei ole kuitenkaan jäljitellä päivänvaloa, jonka värilämpötila vaihtelee varsin paljon (jopa auringonlaskun alle 2000:sta aina sinitaivaan yli :een kelviniin). Sähkövalon kelvinin väliltä (halogeenilamppu - suora auringonvalo) valittu värilämpötila on yleensä käyttökelpoinen. Suhde voi olla myös kontrastoiva, esimerkiksi tavanomaisessa työvalaistuksessa lämmin keinovalo voi täydentää päivänvaloa. Näyttelytiloissa pyritään yhtenäisempään värilämpötilaan, jolloin keinovalolle n K on usein sopiva kopromissi. On otettava huomioon värivaikutelma myös päivänvalon puuttuessa. valonlähde tulenliekki (kynttilä) <1900 vakiohehkulamppu 2700 halogeenilamppu (pienjännitteinen) Kuva 13. Keskeistila valaistaan tehokkaasti etenkin kattovalokuilun kautta. Seinä toimii valonjakopintana. Finnoon koulu. Kouvo - Partanen ARK 1/2004. S. 39. Kuva Jussi Tiainen. Kuva lainattu RT-luonnokseen. Taulukko 7. Esimerkkejä valonlähteiden värilämpötiloista. Mitä korkeampi värilämpötila, sitä kylmempi värisävy. Arvot ovat likimääräisiä ja vaihtelevat käytännössä. värilämpötila K Päivänvalon ja sähkövalon yhteensovitus Sähkövalaistus on ratkaisevasti vähentänyt riippuvuutta päivänvalosta. Sähkövalolla voi myös vähentää syvän huonetilan varjokohtia ja korjata vain yhdellä sivulla olevien ikkunoiden valonjakoa puutteita. Sähkövalon säätöä päivänvalon määrän mukaan voidaan tarvita erityiskohteissa tai kun halutaan säästää sähköenergiaa. Sähkövalaistuksen epäsuora osa voi hyödyntää samoja valonjakopintoja, joita käytetään päivänvalon jakamiseen, ku- sisätilojen yleisloistelampu t pelkkä suora auringonvalo päivällä päivänvalo, päivällä sekoittunut, sininen taivaankansi, eri kohdissa noin 5000 noin

12 RTS 07:36 Lausuntoehdotus KIRJALLISUUTTA RT-ohjekortteja RT Ilmasto, säteily RT Varjon suunta ja pituus RT Rakennuksen sisäilmasto RT Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö RT Valaisimet RT Pientalotontti RT Saunan tilojen suunnittelu RT Kuvataiteilijoiden työtilat RT Näyttelytilat RT Toimistotilat, työpistesuunnittelu ja -mitoitus Muuta kirjallisuutta Valaistuksen laskenta, mittaukset ja huolto. Valaistustekniikka-sarja, osa 1. Espoo: Suomen Sähköurakoitsijaliitto ry & Suomen Valoteknillinen seura ry. The IESNA Lighting Handbook : Reference & Application. 9 th ed. New York: Illuminating Engineering Society of North America (www.iesna.org) Daylighting in Buildings. The European Commission, Directorate-General for Energy. (A Thermie programme action.) URL: [2002?] Shading systems. Solar shading for the European climates. The European Commission. (Energie General information.) URL: Baker, N. & Steemers, K Daylight Design of Buildings. James & James, Lam, William M. C Sunlighting as formgiver for architecture. New York: Van Nostrand Reinhold. Kuva 14. Hyvän paimenen kirkko. Juha Leiviskä. Valokuva. Kuvalähteet Kuvat on lainattu RT-ohjekorttiehdotukseen. Lopulliset julkaisuluvat selvitetään myöhemmin. Käsikirjoituksen tähän RT-ohjekorttiin on laatinut arkkitehti, DI, Markku Norvasuo.

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ

VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITTELU Ky VALAISTUSSUUNNITTELUN RESTORATIIVISET VAIKUTUKSET RAKENNETUSSA

Lisätiedot

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012

Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Mikael Vilpponen Innojok Oy 8.11.2012 Aiheita Valaistukseen liittyviä peruskäsitteitä Eri lampputyyppien ominaisuuksia Led-lampuissa huomioitavaa Valaistuksen mitoittaminen ja led valaistuksen mahdollisuudet

Lisätiedot

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla

LED Systems. Yleisvalaistusta LEDtuotteilla LED Systems Yleisvalaistusta LEDtuotteilla Valo: sähkömagenettisen spektrin ihmissilmällä nähtävä osa (aallonpituus n 350 700 nanometriä) Näkyvää valoa Spektrijakauma Halogeenilamppu Pienoisloistelamppu

Lisätiedot

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1)

UGR -arvo voidaan laskea yhtälöllä (4.1). UGR=8 lg 0,25 L (4.1) S-118.3218 VALAISTUSTEKNIIKKA II LASKUHARJOITUS 2 HÄIKÄISY Tehtävä 4 Laske oheisen yhtälön avulla UGR (Unified Glare Rating) -arvo kuvan 4a tilanteessa, kun havaitsija istuu kohdassa A katsoen suoraan

Lisätiedot

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille

Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Varjoa ja suojaa ulkopuolisille terasseille ja ruokailualueille Luo ympäristöösi hyvinvointia edistävä keidas Apollo Xline terassimarkiisilla. Talvipuutarha on jokaisen talon helmi;. keidas ihmisille,

Lisätiedot

TÄMÄ RT-KORTTI SISÄLTYY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN RAKENNUSTIETOKORTISTOON. JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN. OSITTAIN LAINATTAESSA ON LÄHDE MAINITTAVA

TÄMÄ RT-KORTTI SISÄLTYY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN RAKENNUSTIETOKORTISTOON. JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN. OSITTAIN LAINATTAESSA ON LÄHDE MAINITTAVA rakennustietosäätiö RT 055.30 bygginformationsstiftelsen Ilmatieteen laitoksen kanssa yhteistyössä 1976 Kesäkuu 1 (7) TÄMÄ RT-KORTTI SISÄLTYY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖN RAKENNUSTIETOKORTISTOON. JÄLKIPAINOS KIELLETÄÄN.

Lisätiedot

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014

VALAISTUSTA VALOSTA. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet. Kari Sormunen Syksy 2014 VALAISTUSTA VALOSTA Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet Kari Sormunen Syksy 2014 OPPILAIDEN KÄSITYKSIÄ VALOSTA Oppilaat kuvittelevat, että valo etenee katsojan silmästä katsottavaan kohteeseen. Todellisuudessa

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA R A K E N N U S V A L V O N N A N A J A N K O H T A I S S E M I N A A R I 1 2. 1 2. 2 0 1 6 KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTI SAFA ARKKITEHTUURITOIMISTO

Lisätiedot

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN

TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN FIN TANEO NIVELVARTINEN JA JÄRJESTELMÄVALAISIN 2 TANEO MONIPUOLINEN VALAISIN IHANTEELLISEEN VALAISTUKSEEN. Tinkimätön valaistusratkaisu on välttämätön aina kun silmäsi ovat koetuksella. Oli työtehtävänä

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu

SAPA AURINKOSUOJA Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu 4550 Yhdistetty toiminnallisuus ja muotoilu Sapa Solar Shading 4550 ow urinkosäleikkö asennetaan joko pysty- tai vaakasuuntaiseksi. sennus voi olla joko itsekantava tai kiinnitys voidaan tehdä muihin kantaviin

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Sälekaihtimet. Säädä valoisuutta klassikkomallilla

Sälekaihtimet. Säädä valoisuutta klassikkomallilla Sälekaihtimet Säädä valoisuutta klassikkomallilla Rajattomasti mahdollisuuksia Sälekaihdin on yksi tavallisimmista auringonvalolta suojautumiseen ja pimentämiseen käytetyistä ikkunatuotteista. Ja siihen

Lisätiedot

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Maksimoi suunnittelemiesi tilojen toimivuus: luo kotimaisilla valaisimilla viihtyvyyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lehdistötiedote ID Helsinki 2016 INNOLUX PRO - PALVELUKSESSASI! Innolux on Suomen suurin design- ja kirkavalovalaisimien valmistaja ja valaistuksen asiantuntija. Monipuolisten palveluidemme ja räätälöintiratkaisuidemme

Lisätiedot

Palvelutiskit, kalusteet

Palvelutiskit, kalusteet Palvelutiskit, kalusteet Suomen rakentamismääräyskokoelman osa F1 Kalusteista määrätään F1:ssä seuraavaa: Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden

Lisätiedot

Vain kaksi valonlähdettä

Vain kaksi valonlähdettä DECOLINE Vain kaksi valonlähdettä Halogeenivapaa Decoline, tulevaisuuden valaisin. Nykypäivän toimistovalaisimissa on useimmiten 3 loisteputkea. Perinteisessä ylä- ja alavalollisessa toimistovalaisimessa

Lisätiedot

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m

Ledif difakt ktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Ledi diryh ä m Ledifaktoja Jaakko Ketomäki Obelux Oy Lediryhmä Lediryhmä Suomen Valoteknillisen Seuran yhteydessä toimiva leditoimijoiden työryhmä Tavoitteena jakaa oikeaa ja puolueetonta tietoa ledeistä sekä niiden

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET. Mobilia Kangasala 21.4.2010

VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET. Mobilia Kangasala 21.4.2010 VALAISTUKSEN VAIKUTUKSET Mobilia Kangasala 21.4.2010 Kuva: Pink Floyd - Dark Side of the Moon Lamppu lähettää valovirran φ [φ] = lm (lumen) Valaisin lähettää valovoiman I [I] = cd (kandela) Pinnalle tulee

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA

Valaistus. Saatavana jäähdytyspalkkeihin. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Valaistus Saatavana jäähdytyspalkkeihin IQID IQFC IQFD IQFE QPDA Joissain tapauksissa halutaan jäähdytyspalkki varustaa valaistuksella. Näin vapautuu kattopintaa ja useampia toimintoja kootaan yhteen yksikköön.

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions

www.ces.ee Citysec Energy Solutions AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Citysec Energy Solutions Uusiutuvan energian ratkaisut Citysec Energy Solutions Tulevaisuus on jo tänään! AURINKOPANEELIT HYBRIDIRATKAISUT Sähkö ja lämmin vesi - yhdellä moduulilla INVERTTERIT TARVIKKEET LED-VALOT KATUVALOT Narva

Lisätiedot

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus

AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus AS OY HELSINGIN KARPALO Passiivinen auringonsuojaus Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Yliopistonkatu 30 PL 56, 20101

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007

Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten. v22.10.2007 Selainpohjainen suunnitteluohjelma avotoimistojen akustiikkasuunnittelua varten v22.10.2007 Suunnitteluohjelma lyhyesti työkalun avulla voi arvioida avotoimistoon muodostuvat akustiset olosuhteet nopeasti

Lisätiedot

10. Globaali valaistus

10. Globaali valaistus 10. Globaali valaistus Globaalilla eli kokonaisvalaistuksella tarkoitetaan tietokonegrafiikassa malleja, jotka renderöivät kuvaa laskien pisteestä x heijastuneen valon ottamalla huomioon kaiken tähän pisteeseen

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

AALTO-passi. Oma nimi:

AALTO-passi. Oma nimi: AALTO-passi Oma nimi: Kiertele Aalto-keskuksessa ulkona ja niissä sisätiloissa, jotka ovat avoinna. Etsi kuvista näkyvät kohdat. Kun löydät kohteen ja keksit vastauksen kysymyksiin, piirrä rasti kuvan

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä

Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Lighting Metronomis LED valon ja varjon leikkiä Metronomis LED Torch Metronomis LED on ensimmäinen valaisinsarja, joka tarjoaa laajan valikoiman erityisesti ulkovalaistukseen tarkoitettuja valaistustehosteita.

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

Täydellinen aurinkosuoja terassille

Täydellinen aurinkosuoja terassille Täydellinen aurinkosuoja terassille Kaikille on tuttu tilanne, jolloin tulisi nauttia kesästä mutta ainut toiveesi on päästä varjoon. Sateen yllättäessä on taas pakko vetäytyä sisätiloihin. Satoi tai paistoi,

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6)

RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 Tuotetieto 1 Tuotetieto syyskuu 2014 voimassa 31.10.2016 asti korvaa RT X76/641-38274 1 (6) RT 38564 533 Talo 2000 641 Talo 90 X76 SfB KIINTO- JA SIIRTOHYLLYT TOIMISTOLAATIKOSTOT JA -KAAPIT PIIRUSTUSLAATIKOSTOT

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

2016 K AT T O / S E I N Ä

2016 K AT T O / S E I N Ä 2016 KATTO/SEINÄ 3 KATTO/SEINÄ Katto- ja seinävalaisinten avulla luot toimivan ja tehostavan valaistuksen niin yksityisissä kuin julkisissa tiloissa. Korostusvalaistus seinässä näyttää reitin ja on hauska

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

LED-mainostaulut riski liikenneturvallisuudelle?

LED-mainostaulut riski liikenneturvallisuudelle? LED-mainostaulut riski liikenneturvallisuudelle? Liikenne ja maankäyttö 2015 Jani Karjalainen Ympäristösi parhaat tekijät 5 6 7 25.4.2013 12.11.2013 LED-mainostaulut riski liikenneturvallisuudelle? 8 Esityksen

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Philipsin ledilamput. Luotettavat ja energiatehokkaat valonlähteet

Philipsin ledilamput. Luotettavat ja energiatehokkaat valonlähteet Philipsin ledilamput Luotettavat ja energiakkaat valonlähteet MASTER LEspot GU10 Verkkojännitteisten halogeenilamppujen tilalle Ledilamput, joilla voidaan helposti korvata halogeenilamput (230-240V) Saatavana

Lisätiedot

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LOUNATUULI 160 m 2 l 180 m 2 RANTATALON TUNNELMAA valoisassa kodissa Lounatuuli edustaa New England -tyyppistä arkkitehtuuria, joka vie ajatukset merelle ja rannalle, vaikka kotisi olisi keskellä

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01

Idesco EPC. Ajoneuvontunnistus. 12.1.2015 Idesco Oy C00442F 1.01 Idesco EPC Ajoneuvontunnistus C00442F 1.01 Sisältö Yleistä tunnisteiden ja lukijan toiminnasta 3 Lukijan ja tunnisteiden antennien säteilykuviot 4 Idesco EPC-lukijan asennus 5 Erikoistuulilasit 8 Ajoneuvojen

Lisätiedot

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN!

KAIHDIN UUTISET AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! ULVILAN KAIHDIN OY TIEDOTUSLEHTI KESÄ 2016 www.ulvilankaihdin.fi AJATTOMAT SÄLEKAIHTIMET YLLÄTTÄVÄT RULLAKAIHTIMET MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN LAMELLIT SUOJAAVAT MARKIISIT TAKUULLA KOTIMAINEN! SÄLEKAIHTIMET

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011

Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 1 Hernesaaren osayleiskaava-alueen aallokkotarkastelu TIIVISTELMÄLUONNOS 31.10.2011 Laskelmat aallonkorkeuksista alueella Hernesaaren alue on aallonkon laskennan kannalta hankala alue, koska sinne pääsee

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen

CYGNAEUKSEN PUISTO, JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen , JYVÄSKYLÄ VALAISTUKSEN YLEISSUUNNITELMA 4.11.2003 VALOA valaistusarkkitehtuuria Oy / Annukka Larsen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI / KATU- JA PUISTO-OSASTO MAISEMA-ARKKITEHTITOIMISTO NÄKYMÄ OY TAUSTAA TAUSTAA Suunnitelmassa

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa

IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa 500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Valmispituus 198 cm ja leveys 70 cm tarkoittavat yhden verhon kokonaismittoja.

Valmispituus 198 cm ja leveys 70 cm tarkoittavat yhden verhon kokonaismittoja. 1 Tarjouspyyntö Kirkkonunmmen kunnan eräisiin päiväkoteihin ja kouluihin hankittavista verhoista/ vastaukset 18.1.2010 mennessä esitettyihin tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin Kysymys 1 Paneeliverhoille

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

Pienoiskasvihuone. esimerkki ryhmäprojektista koululle tai koulun ulkopuoliselle asiakkaalle.

Pienoiskasvihuone. esimerkki ryhmäprojektista koululle tai koulun ulkopuoliselle asiakkaalle. Pienoiskasvihuone esimerkki ryhmäprojektista koululle tai koulun ulkopuoliselle asiakkaalle. Raportti teknisen työn erikoistumisopintojen soveltavasta työstä. Antti Laakkonen 27.4.1992 1. Työn kuvaus Esimerkkityöksi

Lisätiedot

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus.

XS S M L XL ALL. 45 dbrw asti * Korkeus 2.5 m. Muunneltavissa. Ilman jäähdytys * Korkeus 2.1 m. Esteetön tila. Tilan sopivuus. n sopivuus 2.1 m 2.5 m 45 dbrw asti * Muunneltavissa * Ilman jäähdytys * Esteetön tila XS S M L XL 1 henkilölle 1-2 henkilölle 1-4 henkilölle 1-6 henkilölle Yli 8 henkilölle Helppo pystyttää Helppo siirtää

Lisätiedot

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m

SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m SUUNNITTELUASIAKIRJAT OSSINLAMMEN SILTA, Otaniemi KOIVIKKO Puinen vinoköysisilta Jm 1,9 + 8,0 + 4,2 m Kokonaispituus 16,2m Suunnitelmaselostus Ossinlammensilta, Koivikko... 3 Rakennuspaikka... 3 Suunnittelun

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista REHVA Guide books Sivu 2 HAASTE Suunnittelukulttuurin tulee kehittyä ja oppia uusia keinoja. Aurinkosuojajärjestelmä on huomioitava suunnittelun

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

AurinkoATLAS - miksi mittaustietoa auringosta tarvitaan?

AurinkoATLAS - miksi mittaustietoa auringosta tarvitaan? AurinkoATLAS - miksi mittaustietoa auringosta tarvitaan? Aurinkoatlas-seminaari 20.11.2013 Jussi Kaurola Tulosalueen johtaja, Ilmatieteen laitos Anders Lindfors, Aku Riihelä, Jenni Latikka, Pentti Pirinen,

Lisätiedot

Toimistovalaisimet FI

Toimistovalaisimet FI Toimistovalaisimet FI PRANA+sarja LED LATTIA JA RIPUSTUSVALAISIMET PRANA+sarjan ylävalo liikuteltava VALAISINPÄÄ SUORA VALO HIGHTECHTUNNISTIN KIRKKAUS TILANNEOHJAUS TUNABLE WHITE TOIMINTO VALON VÄRIN mukautukseen

Lisätiedot

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS

RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS 466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma,

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä.

TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ. Kuvittele itsesi teoksen sisään noin 5 cm:n pituisena ja piirrä eteesi aukeava näkymä. Pystysuuntaiselle A3-arkille piirtämällä. PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOE ARKKITEHTUURIN JA MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHTEET MAANANTAI 7.6.2010 KLO 10.00-12.00 1 TAIDETEOKSEN SISÄLLÄ Oheinen kuva esittää Richard Longin veistosta A Line in Scotland

Lisätiedot

Auringonsuojaus. Pilkingtonin auringonsuojalasivalikoima

Auringonsuojaus. Pilkingtonin auringonsuojalasivalikoima Auringonsuojaus Pilkingtonin auringonsuojalasivalikoima Sisältö Rakennusten energiatehokkuus Auringonsuojaus kuinka se toimii Matala emissiivisyys kuinka se toimii Pilkingtonin auringonsuojalasivalikoiman

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Kirkkopuiston seurakuntakoti

Kirkkopuiston seurakuntakoti Kirkkopuiston seurakuntakoti 10.6.2015 Kirkkopuiston seurakuntakoti sijaitsee Keskuskirkon läheisyydessä kaupungin keskustassa, katuosoite: Hämeenkatu 5, postiosoite: Kirkkopolku 2 a. Rakennus valmistui

Lisätiedot

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia.

Runko alumiiniprofiilia, päädyt kestävää ja paloa edistämätöntä V-0-paloluokiteltua PC-muovia tai alumiinia. Tuotetiedot Mekaaniset Suojausluokka Kotelointiluokka IK-luokka Käyttöympäristön lämpötila [ C] Runkorakenne / muut tekniset tiedot Yleiskuvaus / tuotekuvaus Häikäisysuoja / optiikka Asennustapa I IP44/IP65

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka Laskuharjoitukset. Suure Symboli Yksikkö Laskenta Valovirta cd (kandela)

ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka Laskuharjoitukset. Suure Symboli Yksikkö Laskenta Valovirta cd (kandela) ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka IV-V/20142015 Laskuharjoitukset Ratkaisut Tehtävä 1 Täydennä taulukko: Suure Symboli Yksikkö Laskenta Valovirta cd (kandela) Valotehokkuus E cos = Ratkaisu: Suure (På Svenska;

Lisätiedot