Teknologiateollisuuden näkymät ja osaamistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknologiateollisuuden näkymät ja osaamistarpeet"

Transkriptio

1 Teknologiateollisuuden näkymät ja osaamistarpeet ABB Oy Kalle Mattila, johtaja Teknologiateollisuus Mervi Karikorpi, johtaja

2 Sisältö Teknologiateollisuus ja sen merkitys Suomelle Toimintaympäristön megatrendit Teknologiateollisuuden muutosvoimia ja osaamistarpeita Ammattikorkeakoulujen haasteita ja mahdollisuuksia ABB

3 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien lähes henkilöä eli runsaan neljäsosan Suomen koko työvoimasta.

4 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2008 Liikevaihto 78 mrd, josta tavaravienti 39 mrd ja palveluvienti 15 mrd Pohjois-Amerikka 2,5 mrd. 7 % Länsi-Eurooppa 19 mrd. 47 % Keski- ja Itä-Eurooppa 8,9 mrd. 23 % Keski- ja Etelä-Amerikka 1,2 mrd. 3 % Afrikka 1 mrd. 3 % Lähi-itä 1,8 mrd. 5 % Aasia 4,6 mrd. 12 %

5 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa Suomessa henkilöstöä 22 % enemmän kuin 1990! Tytäryrityksissä ulkomailla n henkilöä (31.12) Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry 5

6 Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä 90 % on pk-yrityksiä Yritysten lukumäärä/1 460 Henkilöstön kokonaismäärä/ (13%) 1318 (90 %) (34 %) (53%) 63 (4%) 79 % (6%) henkilön yritykset henkilön yritykset 500 henkilön yritykset Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä

7 Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön koulutusrakenne Tutkija- ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI, lis. tri) AMK-tutkinto (insinööri, jne.) Alin korkea-aste (esim. teknikko) Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei amm. tutkintoa ES TT KOME MJ Teknologiateollisuus yhteensä Teknologiateollisuuden toimialat 2007 Lähde: Tilastokeskus

8 Teknologiateollisuuden Suomen henkilöstön eläkkeelle siirtyminen vuosittain 8000 Henkilöä Toimihenkilöt Työntekijät Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus

9 Toimintaympäristön megatrendit

10 Toimintaympäristön yleiset megatrendit Globaalisuus Tieto ja osaaminen Väestökehitys Digitaalisuus Kestävä kehitys

11 Tutkimus- ja kehittämisinvestointien osuus BKT:sta vuonna 2007 Osuus BKT:sta, % 5,0 % 4,5 % Ennuste vuodelle 2009*: 4,0 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % Virallinen tavoite vuodelle 2020: 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Israel Ruotsi Suomi Etelä-Korea Japani Yhdysvallat Saksa OECD *) Valtiovarainministeriön BKT-ennuste ( ) ja Tilastokeskuksen t&k-ennuste ( ) Lähde: OECD, Main Science and Technology Indicators Ranska EU27 Iso-Britannia Kiina Italia* Venäjä

12 Muutosvoimat ja osaamistarpeet

13 Teknologiateollisuuden yritysten toimintaan ja osaamistarpeisiin vaikuttavia muutosvoimia Talouden taantuma nopeuttaa globaalia rakennemuutosta; kehittyvien talouksien merkitys markkina-alueena, osaajien lähteenä, houkuttelevana innovaatioympäristönä kasvaa edelleen. Kilpailu asiakkaista kiristyy ja korostaa ratkaisumyynnin merkitystä. Työtä tehdään verkostoissa ja verkossa, 24/7. Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa Nopea kehitys energia- ja ympäristöteknologiassa, energiatehokkuuden merkityksen kasvu Asiakkaat, kumppanit ja oma organisaatio ovat yhä enenevässä määrin kansainvälisiä

14 Kilpailuedun saavuttaminen edellyttää yrityksiltä maailmanluokan osaamista Korostuvat erityisosaamisalueet Asiakkuuksien hallinta ja business intelligence Teknologinen syväosaaminen Johtamisosaaminen (globaalit yritykset ja kumppanuusverkostot; monikulttuurisuus; virtuaalisuus)

15 Yleiset työelämävalmiuksien merkitys korostuu nopeissa muutoksissa Global mindset, valmiudet toimia monikulttuurisessa yhteisössä, kansainvälinen osaaminen Kokonaisuuksien hahmottaminen, järjestelmätason osaaminen, konseptointitaidot Palveluosaaminen, yrittäjyys Ympäristöosaaminen, energiatehokkuus, elinkaariajattelu ICT:n tehokas hyödyntäminen Valmiudet ja ambitio elinikäiseen oppimiseen Kyky nähdä mahdollisuuksia Muutoksen hallinta

16 Teknologiateollisuuden yritykset (ja Suomi) voivat pärjätä vain panostamalla määrätietoisesti uusiin innovaatioihin Tuote- ja palvelukehitystiimissä tarvitaan monenlaista osaamista Verkostojen johtaminen Ihmisten johtaminen Yhteistyötaidot Valmistusmenetelmät ja -teknologiat Systeemiajattelu Teollinen muotoilu Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen Business intelligence Optimointi Tekniikan ammattilainen Verkostossa toimiminen Muutosvalmius Yrittäjyys Palveluosaaminen IPR:ien hallinta Elinkaariosaaminen Kansainvälisyys Brandin hallinta Liiketoimintaja innovaatioprosessit Käyttäjäkokemus Kyky nähdä mahdollisuuksia Oppimishalua ja -kykyä Maailman paras tuote- ja palvelukehitystiimi on luonteeltaan yrittäjä, joka etsii asiakaspinnasta uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tunnistaa mahdollisuuden, analysoi tarpeen suunnitteluraamiksi ja luo valitun tiimin kanssa kansainvälisen konseptin, tuotteen ja palvelun sekä toimivan ansaintamallin uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Lähde: Kone- ja metallituoteteollisuus 2020, Teknologiateollisuus ry 2008

17 Ammattikorkeakoulujen haasteita ja -mahdollisuuksia

18 Teknologiateollisuus on merkittävä insinöörien työllistäjä Viiden viimeisen vuoden aikana valmistuneista vuotiaista AMK- tutkinnon suorittaneista teknologiateollisuuteen sijoittuu Tietojenkäsittelyalan tradenomeista 33 % Kone- ja energiatekniikan insinööreistä 34 % Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä 37 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööreistä 45 %

19 Jäsenyritysten palaute insinöörikoulutuksesta Tutkintojen vastaavuus yritysten tarpeisiin. Vastaavuutta hyvänä tai erittäin hyvänä pitäneiden yritysten osuus, % Lähde: Tulevaisuuden osaamistarpeet teknologiateollisuudessa selvitysraportti, Teknologiateollisuus ry Kysely toteutettiin Vastanneita yrityksiä oli noin 360. Kaupallinen Teknillinen Tietojenkäsittely Elektroniikka- ja sähköteollisuus Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto (lis., tri) Kone- ja metallituoteteollisuus Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto (lis., tri) Metallien jalostus Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto (lis., tri) Tietotekniikkaala Toinen aste AMK Yliopisto Jatkotutkinto (lis., tri)

20 Minkälaisiin tehtäviin insinöörit sijoittuvat tulevaisuudessa? Avainsanat, jotka kuvaavat hyvin tai melko hyvin insinöörien tehtäväpainotuksia lähitulevaisuudessa % vastanneista yrityksistä Kehittäminen Käytännönläheisyys Asiantuntijuus Innovointi Yrittäjyys Tutkimus Vastanneita teknologiateollisuuden pk-yrityksiä yhteensä 114 Lähde: Teknologiateollisuus, Kysely toteutettiin lokakuussa 2009 (INSSI-hanke)

21 Teknologia-alojen insinöörikoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia (1/2) Koulutuksen työelämälähtöisyys ja ammattikorkeakoulujen toiminnan vaikuttavuus ammattiosaamisen tason nostamisessa ja työelämän kehittämisessä. Vetovoima joissain yksiköissä alhainen: Koulutukseen ensisijaisesti hakeneiden määrä 100 aloituspaikkaa kohden vaihtelee merkittävästi koulutusohjelmittain ja ammattikorkeakouluittain (alla suomenkieliset ohjelmat): Naisten osuus uusista opiskelijoista on edelleen matala. Ammattikorkeakouluopinnot viivästyvät tai keskeytyvät liian usein.

22 Teknologia-alojen insinöörikoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia (2/2) Tieto- ja tietoliikennetekniikan suomenkielisen insinööri ja DI-koulutuksen (päätöksenmukaiset) aloituspaikat keväällä Duaalimallin toimivuudesta ja rakenteellisista ratkaisusta tehtävä teknologia-aloilla kokonaisarvio vuoteen 2015 mennessä. Ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta odotetaan selkeästi erilaista profiilia; korkeakoulujen profiloituminen vielä kesken. Erilaiset yhteistyöratkaisut mahdollistettava - amk: paikalliset yritykset, yliopistot, ammattiopistot - rakenteellisten kehittämisen rinnalla etsittävä uusia toimintatapoja yritysten osaamistarpeisiin vastaamiseksi.

23 ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä Markkinajohtaja tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla Henkilöstö: noin 100 maassa Liikevaihto: 2009: 32 mrd USD Yhtymä perustettu vuonna 1988 fuusioimalla sveitsiläinen ja ruotsalainen teknologiayritys Edeltäjät perustettu vuonna 1883 ja 1891 Pörssiyhtiö, jonka pääkonttori on Sveitsissä

24 ABB Suomessa Avainluvut 2009

25 ABB Suomessa Avainluvut (MEUR) 2009* 2008 % Muutos Saadut tilaukset Liikevaihto Tilauskanta Operatiivinen kassavirta T&K Henkilöstö *Lukuihin sisältyvät Efora Oy:n ja Asennustuotteiden liiketoiminnat

26 ABB Suomessa Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus ja tuotekehitys 2009 yhteensä 130 MEUR, + 6 % MEUR sähkömoottoreiden tuotevalikoimasta valtaosa soveltuu jo nyt EU:n v voimaan astuvan hyötysuhdedirektiivin tiukimpiin luokkiin vaihtosuuntaajasarja aurinkosähkövoimaloihin sekä teollisuus- ja toimistorakennuksiin asennettuihin aurinkosähköjärjestelmiin markkinoiden kattavin relesarja käytettäväksi vaativista sähkönsiirtoverkon sovelluksista jakeluverkon muuntamosovelluksiin uuden sukupolven Azipod propulsiojärjestelmä, jossa luotettavuutta, ympäristöystävällisyyttä, elinkaariajattelua ja huollettavuutta kehitetty edelleen

27 Henkilöstön kehittäminen 2009 Panostukset henkilöstön kehittämiseen: yhteensä 14 MEUR keskimäärin EUR/henkilö Painopistealueet: esimies- ja johtamiskoulutus prosessit ja toimintatavat asiantuntijakoulutus ammatillinen täydennyskoulutus

28 ABB Suomessa Henkilöstö Tehtaita Hanko 69 Harjavalta 176 Heinola 81 Helsinki 2849 Hämeenlinna 57 Imatra 385 Joensuu 5 Jyväskylä 33 Kemi 283 Kokkola 8 Kuopio 4 Kuusankoski 57 Lahti 27 Lappeenranta 42 Lohja 12 Mikkeli 18 Myllykoski 146 Nokia 90 Oulu 313 Pietarsaari 9 Pori 42 Porvoo 102 Raisio 17 Rauma 14 Salo 10 Tampere 20 Turku 67 Uimaharju 61 Vaasa 2079 Vantaa 172 Varkaus 198 Yhteensä 7437

29

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015

SATAKUNNAN TEOLLISUUSVISIO 2015 Ohjausryhmä: Tauno Matomäki, pj Pertti Asunmaa, UPM Ari Eklund, Prizztech Oy Esa Mäki, HK Ruokatalo Kari Ollila, CimSolar Oy Risto Salo, Hollming Oy Timo Suistio, STX Europe ASA 1.12.2008 Petri Merisaari

Lisätiedot

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat:

HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013. koulu Oy. Omistajatahot ovat: 1 (27) HAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 27.9.2013 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 1.2. Ylläpitäjän kotipaikka

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013

Turun ammattikorkeakoulu Oy 27.9.2013 HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Turun ammattikorkeakoulu Oy / Turku University of Applied Sciences Ltd 1.2.

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET

LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ritva Rajander-Juusti LIIKETALOUSALAN OSAAMISTARPEET Ennakointitietoa koulutuksen suunnittelun tueksi Raportit ja selvitykset 2013:1 Opetushallitus ja tekijät Raportit ja selvitykset 2013:1 ISBN 978-952-13-5365-9

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15

MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 MITEN PK-YRITYS MENESTYISI SUOMESSA? TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA 2014-15 KILPAILUKYKYISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ YRITYKSET VOIVAT KASVAA JA KANSAINVÄLISTYÄ TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YRITTÄJYYSOHJELMA

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät

Ammattialojen Tulevaisuuden näkymät Ammattialojen näkymät Mitkä alat työllistävät? Mitä tulevaisuuden osaamistarpeita on eri aloilla? Mihin ammattiin minä suuntautuisin? Sisällys Elintarvikeala... 4 Energia- ja ympäristöala... 5 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa

Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Metsäalan korkeakoulutuksen mahdollisuudet vastata muuttuviin osaamistarpeisiin Itä- ja Kaakkois-Suomessa Yhteenveto tuloksista ja johtopäätöksistä Kotka 10.3.2009 Anssi Niskanen, Saija Miina ja Johanna

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA

SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA SELVITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN HALLINNON JA KAUPAN ALAN JATKOTUTKINNOISTA Opetusministeriölle Hallituksen 29.12.1999 päättämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.)

Megatrendit ja me. Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 12 Megatrendit ja me Eija Ahola ja Anne Palkamo (toim.) Tekesin katsaus 255/2009 Helsinki 2009 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta

Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Yritysten hankintatoimen osaamistarpeet ja koulutustarjonta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen)

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot