Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen"

Transkriptio

1 Koulutus ja osaava henkilöstö Tilastotietoa Minna Jokinen

2 Teknologiateollisuuden henkilöstön tutkinnot Tutkija- ja ylempi korkeakouluaste (esim. DI, lis. tri) Alempi korkeaaste (AMK) Alin korkea-aste (esim. teknikko) Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei amm. tutkintoa Elektron.- Tietotekn. Kone- ja Metallien &sähköt. metallituotet. jalostus Teknologiateollisuus yhteensä Teknologiateollisuuden toimialat 2006 Lähde: Tilastokeskus 2

3 Teknologiateollisuuden henkilöstön koulutusalat Muu Luonnontiet. Kaupallinen ja yhteiskuntatiet. Tekniikan ala Yleissivistävä Teknologiateollisuus yhteensä Elektron.- &sähköt. Tietotekn. Kone- ja metallituotet. Metallien jalostus Lähde: Tilastokeskus 3

4 Opintoala Käytetty terminologia ja sen sisältämät tutkinnot koulutussektoreittain Tutkinnot tilastokeskuksen luokituksen mukaan (nykyiset tutkinnot) Kone-, metalli- ja energiatekniikka Ammatillinen toinen aste, ammattiopistot Kone- ja metalliala Ammattikorkeakoulu Kone-, metalli- ja energiatekniikka Yliopisto Kone-, metalli- ja energiatekniikka Kone- ja metallialan perustutkinto Ammattitutkinnot: useita Erikoisammattitutkinnot: useita Insinöörit - konetekniikka - energiatekniikka - kuljetustekniikka - merenkulku Diplomi-insinöörit - konetekniikka - energiatekniikka (Historiallisista syistä liitetty ajoittain auto- ja kuljetustekniikka) Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähköala Sähkö- ja automaatiotekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Sähköalan perustutkinto Ammattitutkinnot: useita Erikoisammattitutkinnot: useita Yhdistetty sähköalaan Insinöörit - sähkötekniikka - automaatiotekniikka - elektroniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Diplomi-insinöörit - sähkötekniikka - automaatiotekniikka - teknillinen fysiikka - teknis-luonnontiet. Tieto- ja tietoliikennetekniikka Ammattitutkinnot: useita Erikoisammattitutkinnot: useita Insinöörit - tietotekniikka Diplomi-insinöörit - tietotekniikka - tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely Tietojenkäsittely Tietojenkäsittelyalan perustutkinto, datanomi Tietojenkäsittely Tradenomi, (tietojenkäsittely, liiketalouden AMK-tutkinto) Tietojenkäsittely FM: Tietojenkäsittelytiede KTM: Tietojärjestelmätiede Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto 4

5 Teknologiateollisuuden osuus eräiden tutkinnon suorittaneiden työllisten työnantajana 2005 (%) Tutkinto (työllisiä teknologiateollisuudessa ) DI, tuotantotalous ( 1691 ). DI, prosessi- ja materiaalitekn. ( 1797 ) DI, tieto- ja tietoliikennetekn. ( 3514 ) DI, sähkö- ja automaatiotekn. ( 4612 ) DI, kone- ja energiatekn. ( 3805 ) Insinööri (ml. AMK), tuotantotalous ( 1039 ) Insinööri (ml. AMK), tieto- ja tietoliikennetekn. ( 3566 ) Insinööri (ml. AMK), sähkö- ja automaatiotekn. ( 6258 ) Insinööri (ml. AMK), kone-, energia- ja kuljetustekn. ( 9392 ) Teknikko, tieto- ja tietoliikennetekn. ( 1622 ) Teknikko, sähkö- ja automaatiotekn. ( 2979 ) Teknikko, konetekn. ( 7589 ) Sähköalan ml. tieto- ja tietoliikennetekn. at ( 528 ) LVI-alan at ( 466 ). Kone- ja metallialan at ja eat ( 1532 ) Sähköalan perustutkinto ( ). Auto- ja kuljetusalan pt. ( 8324 ). Kone- ja metallialan perustutkinto ( ) Tietojenkäsittelyalan yliopistotutkinnot ( 3131 ) Tietojenkäsittelyalan alin korkea-aste ( 2550 ) Tietojenkäsittelyalan at ja eat ( 411 ) Tietojenkäsittelyn perustutkinto ( 1128 ). Tradenomi, tietojenkäsittely ( 2265 ) Merkonomi (opisto), tietojenkäs. ( 904 ) Lähde: Tilastokeskus

6 Teknologiateollisuuden henkilöstön eläköityminen koulutusaloittain ja -tasoittain keskimäärin/vuosi, vuosina Elektroniikka- ja sähköteollisuus ja tietotekniikka-ala Kone- ja metallituoteteollisuus ja metallien jalostus DI Muu yliopisto Insinööri Muu AMK Teknikko Muu alin Ammatillinen, Tekniikka*) Ammatillinen muu Ei tutkintoa *) Ammatillinen toinen aste sisältää perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon Lähteet: Tilastokeskuksen ja eläketurvakeskuksen tietojen pohjalta tehdyt Teknologiateollisuus ry:n laskelmat 6

7 Teknologiateollisuuden vuotuinen rekrytointitarve keskipitkällä aikavälillä Kone- ja metallituoteteollisuus & metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus & tietotekniikka-ala Diplomiinsinööri Muu yliopistotutkinto Insinööri Muu AMKtutkinto Ammatillinen, tekniikka Ammatillinen, muu Ammatillinen tutkinto kattaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon sekä teknikkotason rekrytointitarpeen Lähde: Eläketurvakeskus, Teknologiateollisuus ry, Tilastokeskus Arvio joulukuussa

8 Koulutusjärjestelmä 8

9 Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Ei jatkanut opiskelua Peruskoulun 10. luokka Toisen asteen ammatillinen koulutus Lukiokoulutus 10 % 0 % Valmistumisvuosi Lähde: Tilastokeskus 9

10 100 % Ylioppilastutkinnon vuonna 2005 suorittaneiden sijoittuminen jatko-opintoihin ja työelämään vuosina 2005 ja % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Muu Varusmiespalvelu Työtön Työllinen Muu koulutus Yliopisto Ammattikorkeakoulu Toisen asteen ammatillinen koulutus 10 % 0 % Lähde: Tilastokeskus 10

11 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tekniikan alan uudet opiskelijat ja lukion pitkän matematiikan oppimäärän suorittaneet Tekniikan alan uudet opiskelijat Lukion pitkän matematiikan suorittaneet Lähde: Tilastokeskus 11

12 Lukion pitkän matematiikan suorittaneet Osuus, % Pitkän matematiikan suorittaneiden osuus kaikista lukion suorittaneista Pitkän matematiikan suorittaneiden naisten osuus kaikista lukion suorittaneista naisista Lähde: Tilastokeskus 12

13 Eräitä teknologiateollisuudelle keskeisiä tutkintoja suorittaneiden sijoittuminen töihin vuonna % Muut 90 % 80 % Eläkeläiset 70 % 60 % Armeija tms. 50 % Opiskelija 40 % 30 % Työttömät 20 % 10 % Työssä muualla 0 % Tietojen käs. Koneja met. Toinen aste, perustutkinnot Sähkö Tietojen käs. Kone-, met.- ja energ. Sähkö ja autom AMK-tutkinto, insinööri, tradenomi Tieto ja tietol. Tietojen käs. Kone-, met.- ja energ. Sähkö ja autom. Tieto ja tietol. Yliopistotutkinto: DI, FM (KTM) Työssä teknologiateollisuudessa Lähde: Tilastokeskus 13

14 Uudet opiskelijat, opiskelijamäärät ja tutkinnot vuonna 2007 oppilaitostasoittain teknologiateollisuuden koulutuslinjoilla Oppilaitos / linja Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnot AMMATTIOPISTO, kaikki tutkinnot AMMATTIOPISTO, perustutkinnot Tekniikan ja liikenteen ala, perustutkinnot 'Teknologiateollisuuden' alat yht., perustutk Kone- ja metalliala Sähköala (ml. tietotekniikka) Tietojenkäsittely AMMATTIKORKEAKOULU (nuorisoaste ) yht Tekniikka ja liikenne 'Teknologiateollisuuden' alat yht Kone-, energia- ja kuljetustekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely YLIOPISTOT yht. (perustutkinnot / jatkotutkinnot) / / / 1986 Teknillistieteellinen (Tekn. kand.&di / jatkotutkinnot) 3605 / / / 395 'Teknologiateollisuuden' alat yht / / / 314 Kone- ja energiatekniikka 584 / 4975 / / 33 Sähkö- ja automaatiotekniikka 737 / 7047 / / 155 Tieto- ja tietoliikennetekniikka 843 / 8190 / / 56 Tietojenkäsittely 880 / 8865 / / 70 Uusien jatkotutkinto-opiskelijoiden määrää ei kattavasti tilastoitu 14

15 Yhteishaun ensisijaishakijat 100 yhteishaussa valittua kohden eri koulutussektoreilla vuonna Kone-, metalli- ja energiatekniikka & sähkö- ja automaatiotekniikka & tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittely *) Toinen aste AMK Yliopisto Kone-,metalli- ja energiatekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely Lähde: OPH, TKK 15

16 Toinen aste 16

17 Ammatillinen toisen asteen koulutus, yhteenveto teknologia-aloista: Kone- ja metalliala, sähköala ja tietojenkäsittelyala Kone- ja metallialan ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneiden nuorten määrän useita vuosia jatkunut kasvu taittui vuonna Sähköalan ensisijaishakijoiden määrä jatkaa hienoista nousuaan ja tietojenkäsittelyalan lasku pysähtynyt. Naisten osuus uusista opiskelijoista on perinteisesti korkein tietojenkäsittelyalalla ja on supistumisestaan huolimatta neljänneksen tasoa. Kone- ja metallialalla vastaava osuus on viime vuosina noussut kymmenykseen. Sähköalalla osuus on noin 5 %. Perusasteen opinnot viivästyvät ja keskeytyvät liian usein Neljän vuoden kuluttua opintojen aloittamisesta Jonkin tutkinnon on suorittanut 75 % sähköalalla, 68 % kone- ja metallialalla ja 61 % tietojenkäsittelyalalla aloittaneista opiskelijoista. Opintonsa on keskeyttänyt 16 % sähköalan, 23 % kone- ja metallialan sekä 24 % tietojenkäsittelyalan opiskelijoista, ainakin toistaiseksi 17

18 Ammatillinen toisen asteen koulutus, yhteenveto teknologia-aloista: Kone- ja metalliala, sähköala ja tietojenkäsittelyala Viiden viimeisen vuoden aikana valmistuneista vuotiaista teknologiateollisuuteen sijoittuu kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneista 39 % sähköalan (ml. tietotekniikka) perustutkinnon suorittaneista 13 % tietojenkäsittelyalan perustutkinnon suorittaneista 9 % Kaikista valmistuneista vuotiaista teknologiateollisuudessa työskentelee kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneista 26 % sähköalan (ml. tietotekniikka) tutkinnon suorittaneista 19 % tietojenkäsittelyalan tutkinnon suorittaneista 15 % 18

19 Toisen asteen yhteishaku vuosina 2008 ja Eräiden koulutusalojen ensisijaishakijat suhteessa aloituspaikkoihin (%). Koulutusala (valinnan aloituspaikat 2009) Viestintä ja informaatio (920) Kauneudenhoito (1094) Maatilatalous (1216) Käsi- ja taideteoll. (1451) Tietojenkäsittely (1751) Prosessi, kemia, materiaali (2370) Kone- ja metalliala (3330) Arkkitehtuuri ja rakennus (3790) Ajoneuvo- ja kuljetus (3584) Sos&terveys (4139) Liiketal. ja kauppa (4172) Tieto- ja tietoliikennetekn. (1453) Sähkö- ja automaatio(2563) Sähköala yht. (4016) Majoitus ja ravitsemis (4743) 91 Ammatillinen yht (42968) Lukio (40376) Peruskoulupohjaiset linjat: Ensisijaishakijat / 100 aloituspaikkaa Lähde: OPH

20 Peruskoulupohjaiset linjat Toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteishaku Ensisijaishakijat 100 aloituspaikkaa* kohden. Kone- ja metalliala & sähköala** & tietojenkäsittely Kone- ja metalliala Sähköala yht Tietojenkäsittely **) Sähköala jaettu syksystä 2009 kahteen osaan, sähkö- ja automaatiotekniikkaan, jonne hakijoita 129/100 aloituspaikkaa ja tieto ja tietoliikennetekniikkaan 73/100 *) valinnan aloituspaikat Lähde: OPH 20

21 Kone- ja metallialan toisen asteen ensisijaishakijat ja aloituspaikat* vuosina Peruskoulupohjaiset linjat * valinnan mukaiset aloituspaikat 21

22 Kone- ja metallialan toisen asteen yhteishaku 2008 ja 2009 Ensisijaishakijat / 100 aloituspaikkaa. Peruskoulupohjaiset linjat Alue, valinnan aloituspaikat 2009 Koko maa 3330 Lappi 152 Kainuu 42 Pohjois-Pohjanmaa 260 Keski-Pohjanmaa 36 Pohjanmaa 158 Etelä-Pohjanmaa 195 Keski-Suomi 231 Pohjois-Karjala 139 Pohjois-Savo 164 Etelä-Savo 66 Etelä-Karjala 78 Kymenlaakso 140 Päijät-Häme 127 Pirkanmaa 443 Kanta-Häme 140 Satakunta 222 Varsinais-Suomi 296 Itä-Uusimaa 35 Uusimaa Lähde: OPH

23 6000 Sähköalan*) toisen asteen ensisijaishakijat ja aloituspaikat**) vuosina Peruskoulupohjaiset linjat *) Sähköalalla kaksi tutkintoa syksystä 2009 alkaen: Sähkö- ja automaatiotekniikassa 3294 ensisijaishakijaa / 2563 valinnan mukaista aloituspaikkaa Tieto- ja tietoliikennetekniikka: 1063 / 1453 **) valinnan mukaiset aloituspaikat 23

24 Sähköalan* toisen asteen yhteishaku 2008 ja 2009 Ensisijaishakijat /100 aloituspaikkaa. Peruskoulupohjaiset linjat Alue, valinnan aloituspaikat 2009 Koko maa 4016 Lappi 158 Kainuu 58 Pohjois-Pohjanmaa 324 Keski-Pohjanmaa 54 Pohjanmaa 160 Etelä-Pohjanmaa 249 Keski-Suomi 208 Pohjois-Karjala 123 Pohjois-Savo 178 Etelä-Savo 124 Etelä-Karjala 68 Kymenlaakso 152 Päijät-Häme 145 Pirkanmaa 308 Kanta-Häme 105 Satakunta 186 Varsinais-Suomi 379 Itä-Uusimaa 121 Uusimaa *) Sähköala jakaantuu kahteen tutkintoon syksystä 2009 alkaen: sähkö- ja automaatiotekniikka ja tieto- ja tietoliikennetekniikka Lähde: OPH

25 Tietojenkäsittelyalan toisen asteen ensisijaishakijat ja aloituspaikat* Peruskoulupohjaiset linjat * valinnan mukaiset aloituspaikat 25

26 Tietojenkäsittelyalan toisen asteen yhteishaku 2008 ja 2009 Ensisijaishakijat / 100 aloituspaikkaa. Peruskoulupohjaiset linjat Alue, valinnan aloituspaikat 2009 Koko maa 1751 Lappi 65 Pohjois-Pohjanmaa 116 Keski-Pohjanmaa 23 Pohjanmaa 100 Etelä-Pohjanmaa 109 Keski-Suomi 139 Pohjois-Karjala 53 Pohjois-Savo 80 Etelä-Savo 44 Etelä-Karjala 59 Kymenlaakso 54 Päijät-Häme 48 Pirkanmaa 126 Kanta-Häme 74 Satakunta 105 Varsinais-Suomi 119 Itä-Uusimaa 44 Uusimaa

27 Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet *) Kone- ja metalliala & sähköala & tietojenkäsittely Kone-ja metalliala Sähköala Tietojenkäsittely *) Kaikki koulutusmuodot 27

28 Toisen asteen ammatillinen koulutus: Kone- ja metallialan perustutkinto Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja yhteishaussa koulutukseen valitut*). Koulutuksen uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet**) Ensisijaiset hakijat Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Perustutkinnon suorittaneet *) Peruskoulu- ja yo-pohjaiset linjat **) kaikki koulutusmuodot Tutkinnon aloittaneiden tilastointiperusteet muuttuneet: Lähde: OPH ja Tilastokeskus Vuoteen 2003: määrä Vuodesta 2004: määrä kalenterivuoden aikana 28

29 Toisen asteen ammatillinen koulutus: Sähköalan perustutkinto*) Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja yhteishaussa koulutukseen valitut *). Koulutuksen uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet **) Ensisijaiset hakijat Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Perustutkinnon suorittaneet *) Sisältää sähkö- ja automaatio- sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan ensisijaishakijat 2009 **) Peruskoulu- ja yo-pohjaiset linjat Tutkinnon aloittaneiden tilastointiperusteet muuttuneet: Lähde: OPH ja Tilastokeskus Vuoteen 2003: määrä Vuodesta 2004: määrä koko vuonna 29

30 Toisen asteen ammatillinen koulutus: Tietojenkäsittelyala Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja koulutukseen valitut *). Koulutuksen uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet **) Ensisijaiset hakijat Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Perustutkinnon suorittaneet *) Peruskoulu- ja yo-pohjaiset linjat **) Kaikki koulutusmuodot Tutkinnon aloittaneiden tilastointiperusteet muuttuneet: Vuoteen 2003: määrä Vuodesta 2004: määrä kalenterivuoden aikana Lähde: OPH ja Tilastokeskus 30

31 Toisen asteen ammatillinen koulutus: Naisten osuus kone- ja metallialan & sähköalan & tietojenkäsittelyalan uusista perustutkinto-opiskelijoista Kone- ja metalliala Sähköala Tietojenkäsittelyala Kaikki koulutusmuodot Tutkinnon aloittaneiden tilastointiperusteet muuttuneet: Vuoteen 2003: määrä Vuodesta 2004: määrä kalenterivuoden aikana Lähde: Tilastokeskus 31

32 Ammatillisen toisen asteen peruskoulutuksen opintojen eteneminen Syksyllä 2002 opintonsa aloittaneet. Tilanne syksyllä 2006, 4 vuoden kuluttua. 100 % 90 % 80 % Muu 70 % Työtön 60 % 50 % 40 % Työssä, keskeyttänyt Opiskelee muuta 30 % Opiskelee alkup. tutkintoa 20 % 10 % 0 % Kaikki Tietojenkäsittely Tekniikka yht Kone- ja metalliala Sähköala Tutkinto muulla alalla Tutkinto alkup. alalla 32

33 Kone- ja metallialan ammatillisessa peruskoulutuksessa opintonsa aloittaneiden opintojen eteneminen Syksyllä 2002 opintonsa aloittaneet. Tilanne 4 vuoden jälkeen opintojen aloittamisesta 9 % Opiskelee 9 % 4 % Töissä Työtön 68 % 32 % 10 % Muu Suoritettu tutkinto* Ei tutkintoa Opintonsa syksyllä 2002 kone- ja metallialan ammatillisessa koulutuksessa aloittaneet ( 3 v. tutkinto) * joista 66 % alkuperäisellä opintoalalla Lähde: Tilastokeskus 33

34 Sähköalan ammatillisessa peruskoulutuksessa opintonsa aloittaneiden opintojen eteneminen Syksyllä 2002 opintonsa aloittaneet. Tilanne 4 vuoden jälkeen opintojen aloittamisesta 7 % 2 % 9 % Opiskelee Töissä Työtön 7 % 75 % 25 % Muu Suoritettu tutkinto* Ei tutkintoa 4247 Opintonsa syksyllä 2002 sähköalan ammatillisessa koulutuksessa aloittaneet ( 3 v. tutkinto) * joista 73 % alkuperäisellä opintoalalla Lähde: Tilastokeskus 34

35 Tietojenkäsittelyalan ammatillisessa peruskoulutuksessa opintonsa aloittaneiden opintojen eteneminen Syksyllä 2002 opintonsa aloittaneet. Tilanne 4 vuoden jälkeen opintojen aloittamisesta 15 % Opiskelee 10 % 3 % Töissä Työtön 61 % 39 % 11 % Muu Suoritettu tutkinto* Ei tutkintoa Opintonsa syksyllä 2002 tietojenkäsittelyalan ammatillisessa koulutuksessa aloittaneet ( 3 v. tutkinto) * joista 57 % alkuperäisellä opintoalalla Lähde: Tilastokeskus 35

36 Kone- ja metallialan ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneiden sijoittuminen vuonna % 13 % 31 % Opiskelee Työtön 38 % Töissä muilla aloilla Töissä teknologiateollisuudessa 61 % 10 % Muu Muu toiminta Kone- ja metallialan ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneet Lähde: Tilastokeskus 36

37 Sähköalan ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneiden sijoittuminen vuonna % 15 % 46 % Opiskelee Työtön 13 % Töissä muilla aloilla Töissä teknologiateollisuudessa 87 % 11 % Muu Muu toiminta Sähköalan ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneet Lähde: Tilastokeskus 37

38 Tietojenkäsittelyalan ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneiden sijoittuminen töihin vuonna % 17 % 48 % Opiskelee Työtön 9 % Töissä muilla aloilla Töissä teknologiateollisuudessa 91 % 9 % Muu Muu toiminta 5404 Tietojenkäsittelyalan ammatillisen perustutkinnon vuosina suorittaneet Lähde: Työssäkäyntiennakko, Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus 38

39 Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneet työelämässä 2005 valmistumisvuoden mukaan 100 % 80 % Muu Kiint.- ja tutk.-, liikeelämän palv. Kuljetus, logist. 60 % Kauppa Rakentaminen 40 % Muu teollisuus 20 % Teknologiateollisuus Puu- ja paperiteoll. 0 % Yhteensä Valmistumisvuosi Lähde: Tilastokeskus 39

40 Sähköalan *) perustutkinnon suorittaneet työelämässä 2005 valmistumisvuoden mukaan 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yhteensä Valmistumisvuosi Muut Kiint.- ja tutk.-, liikeelämän palv. Kuljetus, logist. Kauppa Rakentaminen Muu teollisuus Teknologiateollisuus Puu- ja paperiteoll. *) sisältää tieto- ja tietoliikennetekniikan Lähde: Tilastokeskus 40

41 Tietojenkäsittelyalan perustutkinnon suorittaneet työelämässä 2005 valmistumisvuoden mukaan Muu toiminta 100 % Muut palvelut 90 % Terv.- ja sos.palvelut 80 % Koulutus 70 % Julkinen hallinto 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yhteensä Valmistumisvuosi Kiint.- ja tutk.-, liikeelämän palv. Kuljetus, logist. Kauppa Rakentaminen Muu teollisuus Teknologiateollisuus Puu- ja paperiteoll. Vuosina datanomeja valmistui noin 10 Lähde: Tilastokeskus 41

42 Ammattikorkeakoulut 42

43 AMK yhteenveto teknologia-aloista: Kone- metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tietotekniikka ja tietojenkäsittelyala Kone- metalli- ja energiatekniikan, sähkö- ja automaatiotekniikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelyalan ensisijaishakijoiden määrä on viime vuosina laskenut. Myös aloituspaikkojen määrää on supistettu. Naisten osuus uusista opiskelijoista on korkein tietojenkäsittelyalalla ja on tällä hetkellä runsaan neljänneksen. Tietoliikennetekniikassa naisten osuus on kasvanut kymmenykseen. Muilla aloilla osuus on pysytellyt runsaan viiden prosentin tasolla. Ammattikorkeakouluopinnot viivästyvät tai keskeytyvät liian usein. Viiden vuoden kuluttua opintojen aloittamisesta jonkin tutkinnon on suorittanut runsas 40 % sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tietotekniikan opiskelijoista ja runsas 50 % kone- metalli- ja energiatekniikan sekä tietojenkäsittelyalan opiskelijoista. Opintonsa on keskeyttänyt miltei viidennes opiskelijoista Alkuperäisen opintoalan on vaihtanut neljännes sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoista, viidennes kone-, metalli- ja energiatekniikan ja kuudennes tietojenkäsittelyalan opiskelijoista. 43

44 AMK yhteenveto teknologia-aloista: Kone- metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tietotekniikka ja tietojenkäsittelyala Viiden viimeisen vuoden aikana valmistuneista vuotiaista AMK- tutkinnon suorittaneista teknologiateollisuuteen sijoittuu Tietojenkäsittelyalan tradenomeista 33 % Kone- ja energiatekniikan insinööreistä 34 % Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä 37 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööreistä 45 % Kaikista teknologia-alojen AMK-tason tutkinnon suorittaneista vuotiaista teknologiateollisuuteen sijoittuu Tietojenkäsittelyalan tutkinnon suorittaneista 33 % Kone- ja energiatekniikan insinööreistä 34 % Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä 36 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööreistä 50 % 44

45 Ammattikorkeakoulujen yhteishaku keväällä 2008 Eräiden koulutusalojen ensisijaishakijat /100 aloituspaikkaa. Koulutusala (valinnan aloituspaikat 2008) KAIKKI ALAT YHTEENSÄ Matkailu-, avitsemis-, ja talousala yht Sosiaali., terveys- ja liikunta-ala yht 5518 Tekniset terveyspalvelut Kuntoutus ja liikunta Terveysala Sosiaaliala Luonnonvara ja ympäristöala yht Luonto- ja ympäristöala Tekniikka ja liikenne yht 9284 Tuotantotalous 318 Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Prosessi-,kemian - ja materiaalitekn. 794 Tieto- ja tietoliikennetekniikka 1869 Sähkö- ja automaatiotekniikka 1409 Kone-,metalli- ja energiatekniikka Arkkitehtuuri ja rakentaminen Tietojenkäsittely Yht.kunta-,liiketalous- ja hallinto yht Kulttuuriala yht Humanistinen ja kasvatusala yht Lähde: OPH:n tilastot

46 AMK- koulutuksen ensisijaishakijat 100 valittua kohden. Kone-, metalli- ja energiatekniikka & sähkö- ja automaatiotekniikka & tieto- ja tietoliikennetekniikka & tietojenkäsittely Kone-, metalli- ja energiatekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely Tilastointi uudistui vuonna 2004 Lähde: OPH 46

47 AMK-tutkinnon suorittaneet Kone- metalli- ja energiatekniikka & sähkö- ja automaatiotekniikka & tieto- ja tietoliikennetekniikka & tietojenkäsittely Kone-, metalli- ja energiatekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely Lähde: Tilastokeskus 47

48 Ammattikorkeakoulu: Kone-, metalli- ja energiatekniikka Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja koulutukseen valitut. Nuorisoasteen koulutuksen uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet sij. hakijat Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot Lähde: OPH ja Tilastokeskus 48

49 AMK: Sähkö-, automaatio- & tieto- ja tietoliikennetekniikka. Nuorisoasteen koulutuksen yhteishaun ensisijaishakijat ja valitut. uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet sij.hakijat Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot Lähde: OPH ja Tilastokeskus 49

50 AMK: Sähkö- ja automaatiotekniikka Nuorisoasteen koulutuksen yhteishaun ensisijaishakijat ja valitut. Uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet sij.hakijat Valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot Lähde: OPH ja Tilastokeskus 50

51 AMK: Tieto- ja tietoliikennetekniikka Yhteishaun ensisijaishakijat ja valitut. Nuorisoasteen koulutuksen uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet sij.hakijat Valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot Lähde: OPH ja Tilastokeskus 51

52 AMK: Tietojenkäsittelyala Yhteishaun ensisijaishakijat ja valitut Nuorisoasteen koulutuksen uudet opiskelijat ja perustutkinnon suorittaneet Ensisijaishakijat Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot Lähde: Tilastokeskus 52

53 Ammattikorkeakoulut: Naisten osuus uusista opiskelijoista tietojenkäsittely- ja eräillä tekniikan aloilla Kone-, metalli- ja energiatekniikka Sähkö ja automaatio Tieto- ja tietoliikenne Tietojenkäsittely Lähde: Tilastokeskus 53

54 Ammattikorkeakouluopintojen eteneminen Syksyllä 2001 opintonsa aloittaneet. Tilanne syksyllä 2006, 5 vuoden kuluttua. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % Muu Työtön Työllinen Opiskelee muuta Opiskelee alkup. Tutkintoa Muu tutkinto Tutkinto alkup. Alalla 10 % 0 % Kaikki alat yht Tietojen- käsittely Tekniikka yht Kone-, metalli- ja energiat. Sähkö- ja autom.tekn. Tieto- ja tietoliikennet. Lähde: Tilastokeskus 54

55 Yliopisto 55

56 Yliopistokoulutus, yhteenveto teknologia-aloista: Kone- metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede Teknologiateollisuudelle keskeisten yliopisto-opintojen vetovoima, ensisijaishakijoiden määrä suhteessa valittuihin on kohtuullisen hyvällä tasolla. Ensisijaishakijoiden määrä on alhaisempi kuin vuosituhannen alussa, mutta kone-, metalli ja energiatekniikan ensisijaishakijoiden määrä on viime vuosina kääntynyt kasvuun. Uusien opiskelijoiden määrä on alhaisempi kuin vuosikymmenen alussa. Suoritettujen tutkintojen määrä on toistaiseksi kasvanut. Naisten osuus uusista opiskelijoista on korkein tietojenkäsittelyalalla, miltei neljänneksen tasolla. Sähkö- ja automaatiotekniikan ja tietotekniikka-alan opiskelijoista 15 % ja kone-, metalli- ja energiatekniikan opiskelijoista 10 % on naisia. 56

57 Yliopistokoulutus, yhteenveto teknologia-aloista: Kone- metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede Yliopisto-opinnot kestävät varsin kauan. Seitsemän vuoden kuluttua opintojen aloittamisesta Jonkin tutkinnon on suorittanut 46 % sähkö- ja automaatiotekniikan, 40 % kone-, metalli- ja energiatekniikan sekä noin kolmannes tietojenkäsittelyalan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan opinnot aloittaneista opiskelijoista. Opinnot on keskeyttänyt 13 % tietojenkäsittelytieteen sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoista. Sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kone-, metalli- ja energiatekniikan opiskelijoista keskeyttäneitä on noin 5 %. Opintoalaa on vaihtanut kolmannes kone-, metalli ja energiatekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoista, neljännes tietojenkäsittelyalan opiskelijoista ja runsas kymmenys tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoista. 57

58 Yliopistokoulutus, yhteenveto teknologia-aloista: Kone- metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede Viiden viimeisen vuoden aikana valmistuneista vuotiaista yliopistotutkinnon suorittaneista teknologiateollisuuteen sijoittuu Tietojenkäsittelytieteen maistereista 46 % Kone- ja energiatekniikan diplomi-insinööreistä 45 % Sähkö- ja automaatiotekniikan diplomi-insinööreistä 45 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööreistä 61 % Kaikista teknologia-alojen yliopistotutkinnon suorittaneista vuotiaista teknologiateollisuuteen sijoittuu Tietojenkäsittelyalan tutkinnon suorittaneista 51 % Kone- ja energiatekniikan insinööreistä 42 % Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööreistä 47 % Tieto- ja tietoliikennetekniikan insinööreistä 62 % 58

59 Eräät teknistieteellisen ja tietojenkäsittelytieteellisen yliopistokoulutuksen hakijat / 100 valittua. Kone- metalli- ja energiatekniikka & sähkö- ja automaatiotekniikka & tieto- ja tietoliikennetekniikka & tietojenkäsittelytiede Kone-, metalli- ja energiatekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tietojenkäsittely Lähde: TKK 59

60 Teknillistieteellinen: Kone-, metalli- ja energiatekniikka Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja koulutukseen valitut. Perustutkintoon *) tähtäävän koulutuksen uudet opiskelijat ja sen suorittaneet sij. hak. Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot *) Alemmat ja ylemmät tutkinnot Lähde: TKK ja Tilastokeskus 60

61 Teknillistieteellinen: Sähkö- ja automaatiotekniikka Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja koulutukseen valitut. Perustutkintoon *) tähtäävän koulutuksen uudet opiskelijat ja sen suorittaneet sij.hak. Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot *) Alemmat ja ylemmät tutkinnot Lähde: TKK ja Tilastokeskus 61

62 Teknillistieteellinen: Tieto- ja tietoliikennetekniikka Yhteishaun ensisijaiset hakijat ja koulutukseen valitut. Perustutkintoon *) tähtäävän koulutuksen uudet opiskelijat ja sen suorittaneet sij. hak. Yhteishaussa valitut Uudet opiskelijat Tutkinnot *) Alemmat ja ylemmät tutkinnot Lähde: TKK ja Tilastokeskus 62

63 Luonnontieteellinen yliopistotutkinto: Tietojenkäsittely Ensisijaiset hakijat ja hyväksytyt Perustutkintoon *) tähtäävän koulutuksen uudet opiskelijat ja sen suorittaneet Ensisijaishakijat Hyväksytyt Uudet opiskelijat Tutkinnot *) Alemmat ja ylemmät tutkinnot Lähde: Joensuun yliopisto ja Tilastokeskus 63

64 Yliopistotutkinnon suorittaneet Kone-, metalli- ja energiatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka sekä tietojenkäsittelytiede Kone-, metalli- ja energiatekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely *) Alemmat ja ylemmät tutkinnot Lähde: Tilastokeskus 64

65 Yliopistot: Naisten osuus eräiden tekniikan alojen ja tietojenkäsittelyalan* uusista opiskelijoista Kone-, metalli- ja energiatekniikka Sähkö ja automaatiotekniikka Tieto- ja tietoliikennetekniikka Tietojenkäsittely *) Sisältää tietojenkäsittely- ja tietojärjestelmätieteen opiskelijat kauppa-, yhteiskunta- ja luonnontieteelliseltä koulutusalalta Lähde: Tilastokeskus 65

66 Yliopisto-opintojen eteneminen Syksyllä 1998 opintonsa aloittaneet. Tilanne syksyllä 2005, 7 vuoden kuluttua. 100 % Muu 90 % 80 % Työtön 70 % 60 % 50 % Työssä, keskeyttänyt Opiskelee muuta 40 % Opiskelee alkup. alalla 30 % Tutkinto, muu 20 % 10 % Tutkinto alkup. alalla 0 % Kaikki yht. Tietojenkäsittely Tekniikka yht Kone-, met.- ja energiat. Sähkö- ja autom. tekn. Tieto- ja tietoliik. tekn Lähde: Tilastokeskus 66

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä Teknologiayritykset työllistävät

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 213 Minna Jokinen Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 3 25 2 15 1 5 196 1965 197 1975 198 1985 199 1995 2 25 21 (31.3.) Elektroniikka- ja sähköteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Asiantuntija Lasse Ala-Kojola

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Asiantuntija Lasse Ala-Kojola Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Asiantuntija Lasse Ala-Kojola 21.8.2008 Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 3/2017. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNITTAIN 5/2012 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 29.6.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2017 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Tavoitekehitys, Varsinais-Suomi

Tavoitekehitys, Varsinais-Suomi 0 Yleissivistävä koulutus 0 0 0 0 1 Humanistinen ja kasvatusala 707 707 450 437 257 270 2 Kulttuuriala 755 859 346 288 513 571 3 Yhteiskuntat., liiketalouden ja hallinnon ala 1 528 1 819 1 332 1 500 487

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen

Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Rakenteellinen kehittäminen ja koulutustarjonnan suuntaaminen Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖN JA YLIOPISTOJEN JOHDON SEMINAARI JYVÄSKYLÄ 14. 15.11.2007 Rakenteellinen kehittäminen kevään

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat

Henkilöstöselvitys 2016 Raportin kuvat Henkilöstöselvitys 216 Raportin kuvat 1.3.214 Tekstiosaan tulevat kuvat 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 25-212 sekä arvio Suomen henkilöstön määrästä vuodelle 216 34 32 3 28

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden muutosindikaattorit 1/2017

Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden muutosindikaattorit 1/2017 SPATIA Raportteja 3/2017 Pohjois-Karjalan työmarkkinoiden muutosindikaattorit 1/2017 Osa I: Tilastokatsaus koulutuksesta työelämään sijoittumisesta Osa II: Teemakartat työllisyydestä ja työttömyydestä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 9/2016. Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 5/2011 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 24.11.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan työttömien

Lisätiedot

Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin

Vieraskieliset ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin ammatillisessa koulutuksessa 14.3.2017 Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuus Marianne Portin . 13/03/2017 Opetushallitus 2 Vieraskielisten opiskelijoiden lukumäärä ja osuus (%) kaikista

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2011 2016 Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 5.8.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2016 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE

LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE LIITE 6: TYÖVOIMAN TARVE JA ALOITTAJATARVE 2017-2025 KASVU (SEKTORI) KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 7 116 7 636 6 526 6 662 9 488 10 181 Kaikki tarkastellut tutkintonimikkeet yhteensä,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Kysely korkeakoulutustarpeista

Kysely korkeakoulutustarpeista Kysely korkeakoulutustarpeista Kyselyn perustiedot Kysely oli auki webropolissa: 5. 8.5 Kyselyä kampanjoitiin somessa ja verkostoissa Vastauksia 8.5.2018 / 107 kpl:tta Minkälainen pohjakoulutus sinulla

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 84 400 osallistujaa vuonna 2009

Lisätiedot

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta

Maaliskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,2 % työvoimasta TEK Työllisyyskatsaus / Otto Kanervo 19.5.015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Maaliskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3 5 17 % 5, % työvoimasta

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS

LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS LIITE 5: TYÖVOIMAN PERUSKEHITYS OPINTOALA/TARKASTELURYHMÄ/TUTKINTONIMIKE TYÖVOIMA (TILASTOVUOSI 2014) VUOSITTAINEN POISTUMA 1 KAIKKI TARKASTELLUT TUTKINTONIMIKKEET YHTEENSÄ 158 581 5 199 4 895-304 Kaikki

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 56 900 osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010

Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Suomen korkeakoulutetut työttömät koulutusaloittain ja asteittain 2005 2010 Pekka Neittaanmäki ja Johanna Ärje Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 13.07.2010 1. Johdanto Tässä raportissa tarkastellaan

Lisätiedot

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Koulutus 2010 Opintojen kulku 2008 Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Tilastokeskuksen mukaan yliopistotutkinnon läpäisi viidessä ja puolessa vuodessa 44 prosenttia, kun viime

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Joulukuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,1 % työvoimasta

Joulukuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 5,1 % työvoimasta / Otto Kanervo 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Joulukuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3090 370 15 % 5,1 % työvoimasta Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat yhteensä

Työttömät työnhakijat yhteensä Niilo Melolinna, Erikoistutkija 28.5.2013 OTE jaosto TIETOJA AKATEEMISESTA TYÖTTÖMYYDESTÄ JA SEN VIIME AJAN MUUTOKSISTA TEM:N TYÖNVÄLITYSTILASTON POHJALTA 1207. Työnhakijat ammatin, koulutuksen ja kansalaisuuden

Lisätiedot

Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino

Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5 miljardia euroa. 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. Alan

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Helmikuu 2019

Työttömät insinöörit. Helmikuu 2019 Työttömät insinöörit Helmikuu 2019 Työttömyystilanne helmikuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4522 Määrä laski kuukauden aikana 85 henkilöllä (-1,8 %) Vuoden aikana laskua 610 henkilöä (-12 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Yhteishaun 2019 alustavat tulokset

Yhteishaun 2019 alustavat tulokset Yhteishaun 2019 alustavat tulokset 18.3.2018 Jatta Herranen Opiskelijapalvelut/Hakutoimisto Toive 1 Kaikki Haun al. paikat Vetovoima Riveria, Joensuu 780 2668 915 0,85 Riveria, Kitee 74 240 123 0,60 Riveria,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Muutostarpeet Insinöörikoulutuksessa Samu Salo Puheenjohtaja Insinööriliitto

Muutostarpeet Insinöörikoulutuksessa Samu Salo Puheenjohtaja Insinööriliitto Muutostarpeet Insinöörikoulutuksessa Samu Salo Puheenjohtaja Insinööriliitto Taustatietoja Työelämänmuutos Insinöörialoilla on voimistunut oleellisesti 2010-luvulla 41 % insinööreistä työskentelee työpaikalla,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66

2 YLEMPI PERUSASTE 2011 PERUSKOULU 4146 63 2012 KESKIKOULU 429 3 2019 MUU YLEISSIV. KOUL., YL. PERUSASTE 113 0 YHT 4688 66 1220. Työnhakijat koulutuksen mukaan ja heistä vastavalmistuneet Lähde: TEM, työnvälitystilastot 2013 Maaliskuu 12 POHJOIS-POHJANMAA Työttömät yhteensä Työnhakijoita laskentapäivänä Kaikki yhteensä Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli

Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Koulutusvalinnat, opinto-ohjaus ja sukupuoli Segregaation lieventäminen kouluissa ja oppilaitoksissa keskustelutilaisuus 21.1.2010 Heli Kuusi Esityksen kuviot perustuvat Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet 1..01 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 95 +5 +1 %,9 % työvoimasta Vastavalmistuneet 15 +33 9 %,0 %

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Syyskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 4,9 % työvoimasta

Syyskuu 2014 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet. Määrä % Kaikki yhteensä % 4,9 % työvoimasta / Otto Kanervo.11.01 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Syyskuu 01 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 930 0 1 %,9 % työvoimasta Vastavalmistuneet

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 28.11.2018 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2017 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2013

Koulutukseen hakeutuminen 2013 Koulutus 2015 Koulutukseen hakeutuminen 2013 Joka kymmenes korkeakoulujen uusi opiskelija suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lähes 12 prosenttia alemman

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 3.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2016 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011

Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus 4.4.2011 Toimintaympäristö: Koulutus ja tutkimus Tampere 4.4.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Marraskuu 2018

Työttömät insinöörit. Marraskuu 2018 Työttömät insinöörit Marraskuu 2018 Työttömyystilanne marraskuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4325 Määrä laski kuukauden aikana 28 henkilöllä (-0,6 %) ja vuoden aikana 909 henkilöllä (-17 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila 2018 Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, 15.3.2018 90% 80% 70% Varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Kaikki esityksen tiedot perustuvat työssäkäyntitilaston aikasarjatiedostoon. Se kuvaa kaikkien

Lisätiedot

Heinäkuussa insinöörien työttömyydessä pientä kasvua

Heinäkuussa insinöörien työttömyydessä pientä kasvua INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 12.9. kuussa insinöörien työttömyydessä pientä kasvua Insinöörien työttömyystietoja heinäkuussa * kuussa työttömien insinöörien määrä oli 4939 henkilöä. Määrä nousi

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Työttömyyskatsaus Elokuu 2018

Työttömät insinöörit. Työttömyyskatsaus Elokuu 2018 Työttömät insinöörit Työttömyyskatsaus Elokuu 2018 Työttömyystilanne elokuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4572 Määrä laski kuukauden aikana 367 henkilöllä (-7 %) ja vuoden aikana 1038 henkilöllä (-19 %)

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Joulukuu 2018

Työttömät insinöörit. Joulukuu 2018 Työttömät insinöörit Joulukuu 2018 Työttömyystilanne joulukuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4666 Määrä kasvoi kuukauden aikana 341 henkilöllä (8 %) tyypillistä kausivaihtelua, kasvu kuitenkin hieman edellisvuosien

Lisätiedot

KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT

KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT Peruskoulun oppilaat 2018 Lukio-opiskelijat ja ylioppilastutkinnot Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Tammikuu 2019

Työttömät insinöörit. Tammikuu 2019 Työttömät insinöörit Tammikuu 2019 Työttömyystilanne tammikuussa 2019 Työttömiä insinöörejä 4607 Määrä laski kuukauden aikana 59 henkilöllä (-1,3 %) Vuoden aikana laskua 718 henkilöä (-13 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Lokakuu 2018

Työttömät insinöörit. Lokakuu 2018 Työttömät insinöörit Lokakuu 2018 Työttömyystilanne lokakuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4353 Määrä laski kuukauden aikana 121 henkilöllä (-3 %) ja vuoden aikana 928 henkilöllä (-18 %) Työttömyysprosentti

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS II/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä vuoden takaisella tasolla,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 1. vuosineljännes 2011 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS I/2011 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä pienentynyt hieman vuodenvaihteesta,

Lisätiedot

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja

Katsaus koulutustarjontaan. Valtuuston seminaari Jatta Herranen kehitysjohtaja Katsaus koulutustarjontaan Valtuuston seminaari 20.9.2017 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 KOULUTUSMUODOT 2015 % 2016 % Ammatillinen peruskoulutus (33) 5 119 77 % 4 842 77,4 % Muut

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Työttömät insinöörit. Työttömyyskatsaus Syyskuu 2018

Työttömät insinöörit. Työttömyyskatsaus Syyskuu 2018 Työttömät insinöörit Työttömyyskatsaus Syyskuu 2018 Työttömyystilanne syyskuussa 2018 Työttömiä insinöörejä 4474 Määrä laski kuukauden aikana 98 henkilöllä (-2 %) ja vuoden aikana 913 henkilöllä (-17 %)

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Opintojen kulku Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut

Opintojen kulku Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut Koulutus 2011 Opintojen kulku 2009 Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut Tilastokeskuksen mukaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen suoritti kolmen ja puolen vuoden aikana 63 prosenttia.

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004

Tutkimus. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus. 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2004 Tutkimus/PP KESÄKUU 2004 Rakennusalalla tilanne edelleen paranee, muilla aloilla ei Työttömien diplomi-insinöörien

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta

Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tilastoja Kaakkois-Suomen aikuiskoulutuksesta Tarja Paananen 7/2010 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JULKAISUJA

Lisätiedot

Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino

Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat Suomessa vuosittain noin 5 miljardia euroa. 70 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k -investoinneista. Alan

Lisätiedot

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja

Kevään yhteishaku 2016. Turun AMK:n hakijatilastoja Kevään yhteishaku 2016 Turun AMK:n ilastoja Viestintäpalvelut 19.5.2016 Taustatietoa Tiedot hakijoista perustuvat OPH:n vipunen.fi -palvelussa julkaistuihin tilastoihin. Kevään 2016 yhteishaun osalta tiedot

Lisätiedot

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes

Tutkimus. Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien. Työllisyyskatsaus. 4. vuosineljännes Tutkimus Diplomi- insinöörien ja arkkitehtien Työllisyyskatsaus 4. vuosineljännes 2010 www.tek.fi TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK TYÖLLISYYSKATSAUS IV/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä edelleen

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 133 800 vuonna 2011 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Kesäkuussa työttömyydessä kausivaihtelun mukaista kasvua

Kesäkuussa työttömyydessä kausivaihtelun mukaista kasvua INSINÖÖRILIITTO Tutkimus/Paula Pesonen 1.8.218 Kesäkuussa työttömyydessä kausivaihtelun mukaista kasvua Insinöörien työttömyystietoja kesäkuussa 218 * Kesäkuussa työttömien insinöörien määrä oli 482 henkilöä.

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh. 0447142670 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu

Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu Pohjois-Savon lukiokoulutuksen ja ammatillisen 2- asteen tilastotarkastelu (KESU-prosessin taustapaperi) Aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen Pohjois-Savon liitto teemu.juntunen@pohjois-savo.fi Puh.

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen?

Mitä peruskoulun jälkeen? Mitä peruskoulun jälkeen? Opinto-ohjaaja Pia Nissilä opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2018 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 20.2.-13.3.2018. Koulutukset alkavat syksyllä 2018.

Lisätiedot

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet

Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut. Kesäkuu 2015 Yhteensä Muutos 12 kk Suhteelliset osuudet ..015 1 Taulukko 1. Työttömät tekniikan alan yliopistokoulutetut Kesäkuu 015 Yhteensä Muutos 1 kk Suhteelliset osuudet Määrä % Kaikki yhteensä 3337 39 1 % 5,5 % työvoimasta Vastavalmistuneet 1 1 %, % 1kk

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Bioanalyytikkokoulutus ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot