ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 84. Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto AIKA 18:05-20:27 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 87 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 35 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ERON MYÖNTÄMINEN MARITTA HELINILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ 37 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA TALOUDEN RAPORTOINTI LISÄMÄÄRÄRAHA / PERUSTURVALAUTAKUNTA LISÄMÄÄRÄRAHA / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖOSASTO 41 TULEVAISUUDEN KOULU -STRATEGIA TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2019 SAAKKA) 45 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET ILMOITUSASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aaltonen Pasi 18:05-20:27 valtuutettu Aaltonen Tero 18:05-20:27 valtuutettu Berg Anne 18:05-20:27 valtuutettu Eloranta Ari-Pekka 18:05-20:27 valtuutettu Felin Ali 18:05-20:27 valtuutettu Franzen Erik 18:05-20:27 valtuutettu Honkasalo Riku 18:05-20:27 valtuutettu Hämäläinen Heli 18:05-20:27 valtuutettu Hämäläinen Seija 18:05-20:27 valtuutettu Korkatti Juhani 18:05-20:27 valtuutettu Ollila Antti 18:05-20:27 valtuutettu Pitkänen Asko 18:05-20:27 valtuutettu Pusula Erkki 18:05-20:27 valtuutettu Saarinen Riku 18:05-20:27 valtuutettu Simelius-Nieminen Saga 18:05-20:27 valtuutettu Simola Hanna 18:05-20:27 valtuutettu Stenbäck Reija-Riikka 18:05-20:27 valtuutettu Suominen Tero 18:05-20:27 valtuutettu Sääski Pia 18:05-20:27 valtuutettu Tiljander Jari 18:05-20:27 valtuutettu Tummala Jaana 18:05-20:27 valtuutettu Vettenranta Jari 18:05-20:27 valtuutettu Vihreäluoto Hannu 18:05-20:27 valtuutettu Vilkki Jouni 18:05-20:27 valtuutettu Wäre Petriina 18:05-20:27 valtuutettu Haapamäki Seija 18:05-20:27 varavaltuutettu (Kurki Sanna) Kiiskinen Rauna 18:05-20:27 varavaltuutettu (Merihaara Olavi) POISSA Kurki Sanna valtuutettu Merihaara Olavi valtuutettu MUU Rautiainen Esko 18:05-20:27 kunnanjohtaja Saloranta Tuija 18:05-20:27 vt.hallintojohtaja Jahnsson Kari 18:05-20:27 controller Ikonen Antti 18:05-20:27 vt.toimialajohtaja Kailio Antti 18:05-20:27 vs. tekninen johtaja Lehtinen Ilona 18:05-20:27 perusturvajohtaja Hynninen Pirkko 18:05-20:27 sivistystoimenjohtaj a Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Ollila ja Asko Pitkänen. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Pöytäkirjan allekirjoitus Riku Honkasalo Tuija Saloranta ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 13. päivänä marraskuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Antti Ollila Asko Pitkänen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 20. päivänä marraskuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KVALT 34 Tästä kokouksesta on ilmoitettu Uusimaa -nimisessä sanomalehdessä ja kokouskutsu on julkaistu kunnan ilmoitustaululla Ko kous kut su ja esityslista liitteineen on lähetetty kunnanvaltuuston työjärjes tyksen mu kai sesti valtuutetuille ja hallituksen jäsenille Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kunnanvirastossa klo Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä. Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todetaan kokouksessa läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä todettiin kokouksessa läsnäoleviksi 25 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN KVALT 35 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvitykset: - Kunnanhallituksen päätös VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2019 SAAKKA) Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanvaltuuston ko kouk sen työjär jes tyksen ja lisäselvitykset. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN MARITTA HELINILLE LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ KHALL 200 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Maritta Helin pyytää päivätyssä kirjeessään eroa Askolan kunnan luottamustehtävistä henkilökohtaisten syiden vuoksi. Kuntalain 70 :n mukaan "Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.". Kunnanvaltuusto on valinnut Maritta Helinin perusturvalautakunnan varajäseneksi toimikaudeksi Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Maritta Helinille eron kunnallisesta luottamustehtävästä ja valitsee peruturvalautakunnan varajäsenen toimikauden loppuajaksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KVALT 36 Kunnanvaltuusto myönsi Maritta Helinille eron kunnallisesta luottamustehtävästä ja valitsi perusturvalautakunnan varajäseneksi Hanna Simolan toimikauden loppuajaksi.

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 KHALL 117 Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU Tarkastuslautakunnan tehtävänä on vuosittain arvioida, ovatko valtuuston aset ta mat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kun ta kon sernis sa toteutuneet, ja antaa siitä valtuustolle arviointikertomus. Tarkastuslautakunta on valmistellut vuoden 2014 arviointikertomusta kokouk sis saan ja Tarkastuslautakunta jatkaa ar vioin tiker to muk sen valmistelua. Luonnos on lähetetty eri postina. Tarkastuslautakunta Ehdotus pj.: Tarkastuslautakunta - hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen, - lähettää arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle ja - esittää kunnanvaltuustolle, että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vasti neet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suo si tuk sis ta kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syys kuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle viimeistään loka kuun loppuun mennessä. Ehdotuksen mukaisesti. Liite 2 arviointikertomus. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2014 tietoonsa saa te tuk si ja saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi tar kas tus lau takun nan esittämällä tavalla. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai etu KVALT 15 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KHALL 195 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta Kunnanvaltuusto on pyytänyt toimielimiltä selvityksen toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta. Seuraavien toimielimien antamat selvitykset vuoden 2014 arviointikertomuksesta ovat liitteenä: -perusturvalautakunta sivistyslautakunta tekninen lautakunta kunnanhallitus Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee eri toimielinten antamat selvitykset vuoden 2014 arviointikertomuksesta tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne ja oman lausuntonsa yleishallinnon osalta edelleen tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh tai KVALT 37 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TALOUDEN RAPORTOINTI KHALL 207 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakuntien tulee antaa kunnanhallitukselle raportti käyttösuunnitelmiensa toteutumisesta huhtikuun lopun ja syyskuun lopun tilanteesta ja tilinpäätöksen tilanteesta sekä silloin, kun kunnanhallitus näin päättää. Kunnanhallituksen kokouksen oheismateriaalina ovat raportit ajalta Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee toimialojen valmistelemat talouden ja toiminnan raportit tietoonsa saatetuksi. Edelleen kunnanhallitus päättää saattaa edellä mainitut tiedoksi valtuustolle. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: controller Kari Jahnsson, puh tai KVALT 38 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA / PERUSTURVALAUTAKUNTA PTLTK 98 Valmistelija: perusturvajohtaja Ilona Lehtinen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuuston hyväksymää määrärahaa toimielimelle ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia meno- ja tulomäärärahoissa pysymisestä sekä etsittävä vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja. Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2015 on tehty vuoden 2014 talousarvion toteutumiseen nähden epärealistiseksi. Perusturvalautakunnan alainen toiminta on lähes kokonaan lakisääteistä ja toiminnat perustuvat kuntalaisten subjektiivisiin oikeuksiin palveluihin oikeutettuja kuntalaisia tiedettiin talousarviota laadittaessa olevan enemmän kuin talousarviossa oli varattu määrärahaa erityisesti vammaispalveluihin ja lasten laitoshoitoon. Määrärahaa tarvitaan lisää myös sosiaalityöhön, koska toimeentulotukeen oikeutettujen perheiden määrä on lisääntynyt työttömyyden kasvun myötä. Terveyskeskuksen talousarviossa varauduttiin lääkärirekrytointeihin, mutta niissä ei ole onnistuttu toivotulla tavalla, vaan on jouduttu turvautumaan ostopalveluihin. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset ja päivystyskustannukset ovat nousseet huonon lääkäritilanteen vuoksi. Päätösehdotus (perusturvajohtaja Ilona Lehtinen): Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/valtuustolle että perusturvalautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa seuraavan erittelyn mukaisesti: Sosiaalityö Toimeentulotuki Lasten laitoshoito Vammaispalvelu Kehitysvammahuolto Ostolääkärit Erikoissairaanhoito Yhteensä Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: kunnanhallitus

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lisätietoja: perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, puh tai KHALL 208 Valmistelija: kunnanjohtaja Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että perusturvalautakunnalle myönnetään lisämäärärahaa euroa erittelyn mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto KVALT 39 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto LISÄMÄÄRÄRAHA / RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖOSASTO KHALL 210 Valmistelija: vt toimialajohtaja Antti Ikonen Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan valtuuston hyväksymää määrärahaa toimielimelle ei saa ylittää ilman valtuuston lupaa. Lautakunnan tehtävänä on huolehtia meno- ja tulomäärärahoissa pysymisestä sekä etsittävä vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarviossa on tapahtunut virhe myyntituottoarvioiden merkitsemisessä. Kunnille on lähetetty laadittu maksuosuuslaskelma jossa myyntituotoiksi on muilta kunnilta arvioitu saatavaksi Talousarviolaskelmaan on kuitenkin merkitty myyntituotoiksi Virhe on siis suuruudeltaan Lisämäärärahan suuruus loppuvuodelle on , joten mikäli talousarvioon olisi merkitty oikea myyntituottoarvio, olisi rakennus- ja ympäristölautakunnan ennuste loppuvuodelle talousarvion mukainen. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakennus- ja ympäristölautakunnalle myönnetään lisämääräraha. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: vt. toimialajohtaja Antti Ikonen, puh tai KVALT 40 Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TULEVAISUUDEN KOULU -STRATEGIA SIVLTK Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan parhaillaan, ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan aloittaa kunnan opetussuunnitelman uudistustyön rehtoreitten ja lautakunnan yhteisellä työseminaarilla Työseminaarissa asetettiin työryhmät jatkotyöskentelyä varten. Opetushallitus järjestää uudistustyölle tukikoulutusta. Koulutukseen ovat osallistuneet pj. Jouni Vilkki, siv.j. Anne Perjopuro ja varareht. Juha Koskenniemi. Tämä ryhmä toimii uudistustyön johtoryhmänä, ja lisäksi johtoryhmään tulee rehtori Eeva Hanhivaara. Alatyöryhmät perustetaan seuraavasti: 1. Yläkoulu-lukio -työryhmä: (Kaija Impola-Peltomaa pj, Esa Honkaniemi, opinto-ohjaaja, yläkoulun opettaja X, lautakunnan edustaja) -yhteyshenkilö johtoryhmään Juha Koskenniemi 2. Alakoulutyöryhmä: ( Anu Hovilehto pj, opettaja Arja Salminen, erit.op. Hanna Piiroinen, kuraattori Hanna-Riikka Yrjäs, lautakunnan jäsen) -yhteyshenkilö johtoryhmään Eeva Hanhivaara 3. Varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus työryhmä: (Jonna Soininen pj, Hanna Linna, esiopetuksen opettaja Aija Rannikko, kelto Kirsti Taskinen,lautakunnan jäsen) -yhteyshenkilö johtoryhmään Anne Perjopuro Uudistustyö jatkuu Askolan sivistystoimen strategian päivittämisellä, joka tehdään työryhmissä tämän syyslukukauden aikana. Johtoryhmä ohjeistaa ja aikatauluttaa työryhmätyöskentelyn. Työryhmien kulut korvataan

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ laatuhankkeen rahoituksesta. Johtoryhmä informoi lautakuntaa työn edistymisestä. Sivistyslautakunnan ja rehtoreitten yhteinen arviointiseminaari pidetään kesäkuun alussa. Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää asettaa opetussuunnitelman uudistustyöhön em. johtoryhmän ja alatyöryhmät, sekä nimeää edustajansa alatyöryhmiin. Johtoryhmä ohjeistaa ja aikatauluttaa alatyöryhmät sekä informoi lautakuntaa työn edistymisestä. Arviointiseminaari pidetään kesäkuun alussa. Lautakunta asetti Hanna Falckin yläkoulu-lukio -työryhmään, Tommi Kärkkäisen alakoulutyöryhmään ja Juho Nirvin varhaiskasvatus-esiopetus -alkuopetus -työryhmään. Muutoin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti." KHALL Kunnanhallitus on päätöksenään hyväksynyt Saga Simelius-Niemisen ehdotuksen: "Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan mukaisen päätöksen (TEKNLTK 42, ), sillä muutoksella, että Monninkylän Sateenkaaren laajentamissuunnitelmassa ja -rakentamisessa huomioidaan varhaiskasvatuksen lisätilojen lisäksi yhden täysimittaisen luokkatilan varaus tuleviin tarpeisiin. Tämän päätöksen toimeenpano aloitetaan kiireellisesti valtuuston hyväksymän kuluvan vuoden talousarviossa sekä vuoden 2015 investointisuunnitelmassa alustavasti hyväksytyllä tavalla, jotta varhaiskasvatuksen lisätilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään Kunnanvaltuusto ottaa kunnanhallituksen tulevan esityksen pohjalta kantaa kunnan alakouluverkkoon "Tulevaisuuden oppimisympäristö" -nimisen strategian hyväksymisen yhteydessä lukuvuoden aikana. Kyseisessä strategiassa suunnitellaan ja aikataulutetaan Askolan kunnan alakouluverkkoon vuosina tehtävät investoinnit, ja samassa yhteydessä päätetään myös edellä mainitun Monninkylän alkuopetustilan mahdollisesta rakentamisesta." Reija-Riikka Stenbäck kannatti Saga Simelius-Niemisen tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saga Simelius-Niemisen ehdotusta äänestävät "EI".

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Olavi Merihaara, Erik Franzen ja Sanna Kurki) ja Saga Simelius-Niemisen esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Seija Hämäläinen, Saga Simelius-Nieminen ja Reija-Riikka Stenbäck). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Saga Simelius-Niemisen muutosehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Merihaara, Erik Franzen ja Sanna Kurki jättivät eriävät mielipiteet." SIVLTK Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta valmistelee tulevaisuuden koulu - strategian tämän lukuvuoden aikana. Strategiatyö on jo aloitettu OPS-uudistustyön osana elokuussa Tulevaisuuden koulu on koko sivistyksen toimialan yhteinen strategia, joka koostuu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja kirjaston strategioista. Mikäli nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi siirretään sivistyksen toimialaan, myös näiden toimialojen strategiat siirretään sivistyksen strategian osiksi. Strategia noudattaa kuntastrategian linjauksia. Tämän strategian liitteenä tehdään suunnitelma ja aikataulutus alakouluverkon vuosien investoinneista. Sivistystoimen yksiköt tekevät strategian osien valmistelutyön ja sivistystoimen johtoryhmä kokoaa osat lautakunnan päätettäväksi. Opetussuunnitelman uudistustyö jatkuu tulevana lukuvuonna ja strategiatyö liitetään siihen niin, että OPS-työhön asetetut työryhmät työstävät myös strategiaa. Sivistyslautakunnan ja rehtoreiden yhteinen OPS-seminaari pidetään torstaina klo Se aloitetaan tutustumalla Pornaisten Yhtenäiskouluun. Sivistyslautakunnan OPS-työlle asettama johtorymä (pj. J. Vilkki, jäsenet Perjopuro, Hanhivaara, Koskenniemi) suunnittelee ja aikatauluttaa yksiköitten ja työryhmien työskentelyn, sekä sidosryhmien osallistamisen. Johtoryhmään ja alatyöryhmiin pyydetään mukaan Pukkilan edustaja. Sivistyslautakunnan, työryhmien ja sivistyksen johtoryhmän yhteinen työja arviointiseminaari pidetään klo Strategia- ja OPS-työn edistymistä raportoidaan säännöllisesti sivistyslautakunnan kokouksissa. Sivistyslautakunta tarkentaa strategia- ja OPS-työn aikataulun tammikuussa OPS-työn materiaali löytyy osoitteesta: Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Opetusuunnitelman uudistustyötä jatketaan ja Tulevaisuuden koulu -strategiaa (= kh:n nimeämä "Tulevaisuuden oppimisympäristö") valmistellaan nimetyissä työryhmissä ja rehtoreiden ja sivistyslautakunnan OPS-seminaareissa.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Työn edistymistä raportoidaan sivistyslautakunnalle säännöllisesti joka kokouksessa. Sivistyslautakunta tarkentaa aikataulun tammikuussa Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. SIVLTK 80 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistystoimen johtoryhmä on valmistellut strategialuonnoksen koko sivistystoimen yhteiseksi strategiaksi. Sivistystoimen strategialuonnos on esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdostus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetken valmistelutilanteen ja nimeää jatkotyöskentelyyn työryhmän, johon kuuluvat: Anne Perjopuro, Jouni Vilkki, Anne Berg, Kaija Impola-Peltomaa, Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara. Lisäksi sivistyslautakunta pitää tammi-helmikuussa 2015 iltakoulun asiasta saatujen tietojen perusteella jatkotyöskentelyn ohjeistamiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. SIVLTK 3 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Alakoulutyöryhmä on aloittanut työnsä Työryhmä tutkii kolmea vaihtoehtoista alakoulumallia tehdyn palveluverkkoselvytyksen perusteella. Sivistyslautakunta pitää iltakoulun alakouluvaihtoehdoista maanantaina Työryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Sivistystoimenjohtaja pyytää teknisen lautakunnan jäsenet mukaan iltakouluun. Sivistystoimenjohtaja esittelee alakoulutyöryhmän työtä kunnanhallitukselle Tulevaisuuden koulu info- ja keskusteluilta koulun opetuksen ja oppimisen muuttumisesta sekä alakoulun vaihtoehtoisista malleista pidetään Askolan koululla tiistaina klo Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille sekä asiasta kiinnostuneille. Valtuustolle pidetään iltakoulu asiasta huhtikuussa. Sivistyslautakunta päättää kunnanhallitukselle esiteltävästä alakouluverkosta toukokuun kokouksessa Valtuusto päättää asiasta Päätösehdotus: (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetken valmistelutilanteen ja

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ hyväksyy lautakunnan iltakoulun , sekä esittää kunnanhallitukselle, että tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa alakouluvaihtoehdoista maaliskuun loppuun mennessä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai KHALL 37 Valmistelija: kunnanjohtaja Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaneeksi valmistelutilanteen, hyväksyy laaditun aikataulun ja päättää pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon annettujen alakouluvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja investointien suuruusluokasta maaliskuun loppuun mennessä. Samoin kunnanhallitus pyytää kunnan perusturvalautakuntaa ja nuorisoneuvostoa antamaan lausuntonsa asiassa maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus myös pyytää sivistyslautakuntaa ottamaan huomioon koulujen vanhempainyhdistysten ja muiden mahdollisten tahojen kannanotot lautakunnan itsensä päättämällä tavalla. Jari Vettenranta esitti, että selvitykseen sisällytetään mahdollinen 5- ja / tai 6- luokkalaisten siirto Askolan koululle. Erkki Pusula kannatti Jari Vettenrannan tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 (Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Jari Vettenrannan esitystä kannatti 5 (Jari Vettenranta, Erkki Pusula, Sanna Kurki, Heli Hämäläinen ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan muutosehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa oli vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro klo Kokouksessa pidettiin tauko klo

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Täytäntöönpano: tekninen lautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, nuorisoneuvosto Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 13 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Alakoulutyöryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia malleja tulevaisuuden alakouluverkoksi kolmen peruskysymyksen kautta: 1.Toteutuvatko opetussuunnitelma 2016 ja perusopetuksen strategia kaikissa kouluverkkovaihtoehdoissa yhdenvertaisesti? 2. Millaisia tilatarpeita eri vaihtoehdoissa on? 3. Millaisia kustannuksia eri vaihtoehdoissa on? Askolan kunnan sivuilla on tiedotettu työskentelyn etenemisesta ja julkaistu valmistelun päivitetyt luonnokset. Sivuilla on esillä myös aiemmat luonnokset, etenemisaikataulu sekä tilaisuudet, joissa asiaa on käsitelty. Tulevaisuuden koulu illassa esitellään tulevaa opetussuunnitelmaa sekä alakoulutyöryhmän työskentelyä. Illan aikana on mahdollista antaa palautetta, joka kerätään sekä työryhmän että sivistyslautakunnan työskentelyn tueksi. Viimeisin versio vaihtoehdoista on käsitelty sivistyslautakunnan iltakoulussa keskiviikkona ja se on lähetetty jäsenille torstaina Vaihtoehtojen kustannuslaskenta on kesken. Sivistyslautakunta pitää iltakoulun vaihtoehdoista kun kustannuslaskenta valmistuu. Prosessin aikataulu esityslistan oheismateriaalina. Valtuustolle pidetään iltakoulu asiasta ma Alakouluverkon selvitystyön rinnalla valmistellaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kaikissa kouluissa. Myös sivistyksen toimialan strategioiden yhtenäistämistyö jatkuu. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tämän hetken valmistelutilanteen ja päättää pitää iltakoulun klo Askolan koululla. Iltakoulun alkuun kutsutaan alakoulujen opetushenkilökuntaa. Henkilökunta voi myös lähettää mielipiteensä alakouluverkosta kirjallisena tai sähköpostilla lautakunnalle Kuntalaisille järjestetään Tulevaisuuden koulu -keskusteluilta maanantaina klo Askolan koululla.

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Alakoulutyöryhmien kokouksiin voivat tästä alkaen halutessaan osallistua myös kaikki lautakunnan jäsenet. Työryhmätyöskentelyyn otetaan mukaan myös arvokeskustelu. Vanhempainyhdistyksiltä pyydetään lausunnot alakouluverkosta mennessä. Sivistyslautakunta päättää yksimielisesti, että jatkotyöskentelyssä alakouluverkon selvitysvaihtoehdoista jätetään pois vaihtoehto 5 (Askolassa yksi koulu), vaihtoehto 6 (5.-6. luokat yläkoulun yhteyteen) ja vaihtoehto 7 (6.-luokat yläkoulun yhteyteen). Vaihtoehto 5 on tähän astisen selvityksen perusteella talouspaketin sisältämän investointimäärärahan puitteissa mahdoton. Vaihtoehdot 6 ja 7 ovat tulevan opetussuunnitelman vastaisia sekä pedagogisesti ja toiminnallisesti haastavia. Lisäksi sivistyslautakunta päättää valmistelussa edettävän esittelytekstin mukaisesti. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan olivat rehtorit Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara klo Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai KHALL 68 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Kunnanjohtaja päättää käyttää kuntalain 51 1 momentin mukaista otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan tekemään päätökseen hallintosäännön 19 mukaisesti. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus on päätöksellään merkinnyt tietoonsa saaneeksi valmistelutilanteen, hyväksynyt laaditun aikataulun ja päättänyt pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon annettujen alakouluvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja investointien suuruusluokasta maaliskuun loppuun mennessä. Samoin kunnanhallitus on pyytänyt kunnan perusturvalautakuntaa ja nuorisoneuvostoa antamaan lausuntonsa asiassa maaliskuun loppuun mennessä. Samoin kunnanhallitus on edellyttänyt, että selvitykseen sisällytetään mahdollinen 5- ja/ tai 6-luokkalaisten siirto Askolan koululle. Kunnanhallitus kumoaa sivistyslautakunnan asiasta tekemän päätöksen ja edellyttää, että tulevaisuuden kouluverkko-strategia laaditaan

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ kunnanhallituksen toimeksiannon mukaisesti. Päätöstä ei hyväksytty toisen pöytäkirjan tarkastajan toimesta joten pöytäkirja tämän pykälän osalta vietiin kunnanhallituksen kokoukseen tarkastettavaksi puheenjohtajan päätöksellä. KHALL 90 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Pöytäkirjantarkastaja Reija-Riikka Stenbäck on ilmoittanut, että ei hyväksy pöytäkirjan pykälää 68. Jos pöytäkirjan sisällöstä ei toimielimen puheenjohtajan (joka pöytäkirjaa tarkastettaessa viime kädessä hyväksyy pöytäkirjan sisällön) ja pöytäkirjantarkastajien kesken päästä yksimielisyyteen tai muusta syystä pöytäkirjaa ei normaalimenettelyssä saada tarkastettua, tarkastetaan pöytäkirja päätöksen tehneen toimielimen kokouksessa. Tällöin toimielin (tässä tapauksessa kunnanhallitus) ratkaisee pöytäkirjan ao. pykälän sisällön. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää pidetyn pöytäkirjan pykälän 68 hyväksymisestä. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että kokouksen päätös kirjataan kuulumaan seuraavasti: Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Kunnanhallitus kumoaa sivistyslautakunnan tekemän päätöksen ja valmisteluaikaa jatketaan syyskuun loppuun saakka. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tekninen lautakunta omassa arviossaan arvioi uudisinvestointien lisäksi myös käyttökustannukset sekä käyttömahdollisuudet ja muutosinvestoinnit jo olemassa olevien ja tyhjilleen jäävien tilojen osalta." Reija-Riikka Stenbäck esitti, että sivistyslautakunnan päätöstä ei kumota eikä valmisteluaikaa jatketa. Seija Hämäläinen kannatti Reija-Riikka Stenbäckin tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Reija-Riikka Stenbäckin ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Erik Franzen, Sanna

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kurki ja Olavi Merihaara) ja Reija-Riikka Stenbäckin esitystä kannatti 3 (Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan päätösehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Heli Hämäläinen, Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck jättivät eriävän mielipiteen. Merkitään pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo poistui kokouksesta äänestyksen ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: sivistyslautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai SIVLTK 23 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Alakoulutyöryhmä jatkaa valmistelutyötä kunnanhallituksen päättämän aikataulun ja oheistuksen mukaan. Selvitystyön raportointiin käytetään BDO-Consting Oy:tä. Valtuustoseminaarissa esitellään väliraportti, ja valmis raportti on käytettävissä elokuussa. Päätösehdotus (vt. sivistystoimen johtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tämän hetken valmistelutilanteen ja päättää pitää iltakoulun klo Askolan koululla. Iltakoulun alkuun kutsutaan alakoulujen opetushenkilökuntaa. Henkilökunta voi myös lähettää mielipiteensä alakouluverkosta kirjallisena tai sähköpostilla lautakunnalle Alakoulutyöryhmien kokouksiin voivat tästä alkaen halutessaan osallistua myös kaikki lautakunnan jäsenet. Työryhmätyöskentelyyn otetaan mukaan myös arvokeskustelu. Vanhempainyhdistyksiltä pyydetään lausunnot alakouluverkosta mennessä. Valmistelutyötä jatketaan kunnanhallituksen päättämän aikatalun ja ohjeistuksen mukaan. Selvitystyön raportointiin käytetään BDO-Consulting Oy:tä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan olivat rehtorit Kaija Impola-Peltomaa, Anu Hovilehto ja

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Eeva Hanhivaara klo Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 32 Valmistelija: vt.sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta on kuullut alakoulujen henkilöstöä iltakoulussa Alakoulutyöryhmä on keskustellut BDO:n asiantuntijan Seppo Lyyran kanssa selvitystyön raportoinnista ja ohjeistanut raportoinnissa huomioitavista asioista. Sivistyslautakunnalle tulleet lausunnot ja kannanotot alakouluverkon uudistamiseen sekä adressi Särkijärven ja Juornaankylän koulujen säilyttämiseksi ovat saapuneissa kirjeissä. Lausunnot on toimitettu lautakunnan jäsenille myös sähköpostitse. Sivistyslautakunnan ja sivistyksen johtoryhmän yhteisessä arviointiseminaarissa ma esitellään raportoinnin edistymistä ja ohjeistetaan jatkoa. Valtuuston työseminaarissa esitellään väliraporttia. Koska päätöksenteko alakouluverkosta siirtyy eteenpäin, oppilasmäärien kasvusta johtuva tilantarve on ratkaistava aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että Kirkonkylän ja Monninkylän koulujen pihalla olevia parakkeja tarvitaan seuraavina lukuvuosina, kunnes korvaavat tilat ovat käytettävissä. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tämän hetken valmistelun tilanteen ja päättää pitää sivistystoimen johtoryhmän ja sivistyslautakunnan yhteisen arviointiseminaarin maanantaina klo Lisäksi sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että Kirkonkylän ja Monninkylän koulujen pihalla olevien parakkien käyttöä jatketaan. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Merkitään pöytäkirjaan, että rehtorit Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. Täytäntöönpano: alakoulutyöryhmä, kunnanhallitus Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 41 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Strategiatyö on jo aloitettu OPS-uudistustyön osana elokuussa Tulevaisuuden koulu on koko sivistyksen toimialan yhteinen strategia, joka koostuu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja kirjaston, kulttuurin, sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen strategioista. Strategia noudattaa kuntastrategian linjauksia. Tämän strategian liitteenä tehdään suunnitelma ja aikataulutus alakouluverkon vuosien investoinneista.tämä alakouluverkon selvitys valmistuu elokuussa ja käsitellään seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy arviointiseminaarissa esitellyn sivistystoimen tulevaisuuden koulu-strategian. Vt. sivistystoimenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetken valmistelutilanteen ja päättää hyväksyä arviointiseminaarissa esitellyn sivistystoimen yhteisen strategian. Tulevaisuuden koulu -strategiatyö jatkuu. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: alakoulutyöryhmä, kunnanhallitus Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 57 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Kaija Impola-Peltomaa Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen yhteisen strategian Tulevaisuuden koulu -strategiatyö jatkuu alakouluverkon osalta. Sivistyslautakunta käsittelee tässä kokouksessaan BDO Consulting Oy:ltä tilattua Askolan kunnan kouluverkkoselvitys raporttia. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. Lukiolle vuokrataan tilat Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Askolan toimipisteestä alkaen. Askolan lukion nykyiset toimitilat vapautuvat Monninkylän koulun käyttöön. Tämän jälkeen Monninkylän kaksisarjaisen koulun rakentamisen suunnittelu aloitetaan. 2. Kirkonkylän koulu tarvitsee uudet toimitilat mennessä. Uudet

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ toimitilat rakennetaan Askolan koulun yhteyteen. Koulu rakennetaan kaksisarjaisena. 3. Juornaankylän ja Särkijärven koulut jatkavat entisissä toimitiloissaan. Sivistyslautakunta esittää, että näistä kouluista tehdään kuntokartoitus, jonka perusteella tehdään päätökset ylläpito- ja korjausinvestoinneista. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Täytäntöönpano: alakoulutyöryhmä, kunnanhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että Jani Kiili poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo KHALL 180 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: (numerointi on sama kuin sivistyslautakunnan päätöksessä) 1.Lukion siirto Amiston tiloihin ja osan Monninkylän koulun siirto lukion tiloihin ei vaikuta järkevältä. Lukion siirtyminen Amistoon vaatii tiloilta korjausta. ATK-verkon siirto Lukiolta Amistolle on yksin euroa. Lukion huoneistomenot ilman poistoja olivat vuonna 2014 noin euroa ja lisäkustannus Amistolta vuokratuista 3 luokasta oli euroa. Amiston kaavailu lukiolle vuokrattavien tilojen vuokrasta on euroa vuodessa. Tilakustannukset nousisivat siis lähes 2,5 kertaisiksi. Lukion tilat eivät sovellu alakoulun oppilaille, vaan vaativat huomattavia korjauksia eikä piha-alue sovellu alakoululaisille. Monninkylän oppilaista vain noin puolet mahtuu lukion tiloihin. Ja kun Monninkylän koululaiset väliaikaisen ajan jälkeen siirtyvät takaisin nykyiselle tontille, niin lukion tilat 950 m2 jäävät kunnan kannalta tyhjiksi. Monninkylän koulu voisi käyttää tilapäisesti Amiston tiloja, sillä ne ovat lähempänä kuin lukion tilat ja luopua mahdollisesti parakkitiloista. Lisäksi rakentamisen ajaksi tarvitaan huomattavasti lisää tiloja mihin Amiston tilat sopivat hyvin. Uudet tilat Monninkylän koululle voidaan rakentaa nykyiselle tontille, jos vanha osa puretaan ja lisäksi koulua voidaan laajentaa myös Sateenkaaren suuntaan tai Pornaisten suuntaan. Vuonna 1981 rakennetun koulun laajentaminen on edullisempaa kuin kokonaan uuden koulun rakentaminen. Lisäksi vuonna 2010 kouluun on tehty euron ilmanvaihtoremontti. Koulun piha, kentät ja ympäristö on valmis. Ennen rakentamispäätöstä tulee tarkoin varmistaa, ettei vanhassa koulussa ole sellaisia ongelmia, mitkä estävät laajentamisen ja peruskorjauksen jäljelle jäävälle koulun osalle. 2. Kirkonkylän koulun siirto yläkoulun tontille on hyvä ratkaisu, koska

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkonkylän koulun tontti ei sovellu lisärakentamiseen. Yläkoululla on rakennusoikeutta noin 2400 m2 ja 12 luokan ja oheistilojen rakentaminen tontille onnistuu. Suunnittelussa pyritään max. 3 milj.euron kustannustasoon. Yläkoululla on jo paljon oheistiloja ja teknisen työn tilat sekä liikuntaan on koulun oma sali ja Areena. Rakentaminen voidaan käynnistää nopeastikin. Jos suunnittelu käynnistetään heti, voidaan rakentaminen aloittaa syksyllä 2016 ja koulu on valmis syksyllä Kirkonkylän koulu voidaan nopeasti täyttää muilla toiminnoilla, eikä kunnalle jää tyhjää tilaa. 3. Juornaankylän ja Särkijärven koulut voivat jatkaa kyläkouluina ja niistä on tekeillä kuntoarviot, missä määritellään tärkeimmät toimet, jotta rakennukset säilyvät kunnossa. Ne voidaan melko pienin investointikustannuksin säilyttää kyläkoulutyyppisinä nykyisellä toimintamallilla. Jos niille tarvitaan lisärakentamista tai laajaa peruskorjausta, pitää se harkita tarkkaan, sillä silloin kustannukset nousevat helposti kovin korkeiksi. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja osana Tulevaisuuden oppimisympäristö- nimistä strategiaa Askolan koulujen tilakysymysten ratkaisuvaihtoehdoksi seuraavaa: 1. Kunnanhallitus tulee esittämään valtuustolle osana talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma sen, että Kirkonkylän koulun korvaavat tilat rakennetaan Askolan koulun yhteyteen. Tavoiteaikataulu uusien tilojen käyttöönotolle on ja taloussuunnittelun pohjaksi hyväksyttävä kustannusarvio vuodelle 2016 on euroa ja vuodelle euroa 2. Monninkylän koulun tilajärjestelyt lukiotoiminnan tilatarve sekä mahdollinen yhteistyö Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kanssa jätetään jatkovalmistelun varaan teknisen lautakunnan lausunnossaan esittämin perustein. Koulutoiminta Monninkylässä tulee jatkumaan. 3. Juornaankylän ja Särkijärven koulut jatkavat nykyisissä toimitiloissaan sekä teknisen lautakunnan että sivistyslautakunnan lausunnossaan esittämin perustein. 4. Nykyisen Kirkonkylän koulun tyhjäksi jäävien tilojen käyttö koulutoiminnan siellä päätyttyä jätetään viranhaltijatyönä tehtävään jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jouni Vilkki, sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen ja tekninen johtaja Antti Kailio olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana klo :04

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Täytäntöönpano: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KHALL 213 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää valtuustolle Tulevaisuuden oppimisympäristönimistä strategiaa Askolan koulujen tilakysymysten ratkaisuvaihtoehdoksi seuraavaa: 1. Kirkonkylän koulun korvaavat tilat rakennetaan Askolan koulun yhteyteen. Tavoiteaikataulu uusien tilojen käyttöönotolle on Koulutoiminta Monninkylässä tulee jatkumaan. Uudet tilat Monninkylän koululle voidaan rakentaa nykyiselle tontille, jos vanhin osa puretaan tai koulua voidaan laajentaa myös Sateenkaaren suuntaan tai Pornaisten suuntaan. Ennen rakentamispäätöstä tulee kuitenkin tarkoin varmistaa, ettei vanhassa koulussa ole sellaisia ongelmia, mitkä estävät laajentamisen ja peruskorjauksen jäljelle jäävälle koulun osalle. 3. Juornaankylän ja Särkijärven koulut jatkavat kyläkouluina. Kuntoarvioiden perusteella määritellään tärkeimmät toimet kiinteistöille, jotta ne säilyvät kunnossa. Laajat peruskorjaukset tai laajennukset tehdään vain erillisen harkinnan perusteella. 4. Nykyisen Kirkonkylän koulun tyhjäksi jäävien tilojen käyttö koulutoiminnan siellä päätyttyä jätetään viranhaltijatyönä tehtävään jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai KVALT Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä päätösehdotuksen mukaisesti.

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016 KHALL 211 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Kuntalain 111 mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnanjohtaja esittää, että Askolan vuoden 2016 tuloveroprosenttia korotetaan 0,75 prosenttiyksiköllä. Uusi tuloveroveroprosentti on siten 21,00. Tuloveroprosentin korotuksen vaikutus verokertymään on noin euroa. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 21,00. Keskustelun kuluessa Erik Franzen esitti, että tuloveroprosentti pidetään ennallaan 20,25. Heli Hämäläinen kannatti Erik Franzenin esitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Erik Franzenin ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 (Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Erik Franzenin esitystä kannatti 5 (Sanna Kurki, Heli Hämäläinen, Asko Pitkänen, Erik Franzen ja Jari Vettenranta). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Erik Franzenin esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: valtuusto Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai

28 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KVALT 42 Keskustelun kuluessa Hannu Vihreäluoto esitti sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa, että veroprosentiksi päätetään 20,50 %. Pia Sääski esitti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa, että veroprosentiksi päätetään kunnanjohtajan esittämä 21,00 %. Tero Aaltonen kannatti Pia Sääsken tekemään esitystä ja Seija Hämäläinen kannatti Hannu Vihreäluodon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, suoritetaan äänestys. I äänestys: Hannu Vihreäluodon esitys 20,50 % / Pia Sääsken esitys 21,00 % Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat Hannu Vihreäluodon esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Pia Sääsken esitystä äänestävät "EI". Valtuutetun nimi Jaa Ei Tyhjää Poissa 1. Aaltonen Pasi x 2. Aaltonen Tero x 3. Berg Anne x 4. Eloranta Ari-Pekka x 5. Felin Ali x 6. Franzén Erik x 7. Hämäläinen Heli x 8. Hämäläinen Seija x 9. Korkatti Juhani x 10. Kurki Sanna Haapamäki Seija x 11. Merihaara Olavi x Kiiskinen Rauna 12. Ollila Antti x 13. Pitkänen Asko x 14. Pusula Erkki x 15. Saarinen Riku x 16. Simelius-Nieminen Saga x 17. Simola Hanna x 18. Stenbäck Reija-Riikka x 19. Suominen Tero x 20. Sääski Pia x 21. Tiljander Jari x 22. Tummala Jaana x 23. Vettenranta Jari x 24. Vihreäluoto Hannu x 25. Vilkki Jouni x 26. Wäre Petriina x 27. Honkasalo Riku x Äänestyksessä saatiin 24 JAA ääntä (Hannu Vihreäluodon esitys 20,50 %) ja 3 EI ääntä (Pia Sääsken esitys 21,00 %). II äänestys:

29 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallituksen esitys 20,25 / Hannu Vihreäluoto 20,50 % Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Hannu Vihreäluodon esitystä äänestävät "EI". Valtuutetun nimi Jaa Ei Tyhjää Poissa 1. Aaltonen Pasi x 2. Aaltonen Tero x 3. Berg Anne x 4. Eloranta Ari-Pekka x 5. Felin Ali x 6. Franzén Erik x 7. Hämäläinen Heli x 8. Hämäläinen Seija x 9. Korkatti Juhani x 10. Kurki Sanna Haapamäki Seija x 11. Merihaara Olavi x Kiiskinen Rauna 12. Ollila Antti x 13. Pitkänen Asko x 14. Pusula Erkki x 15. Saarinen Riku x 16. Simelius-Nieminen Saga x 17. Simola Hanna x 18. Stenbäck Reija-Riikka x 19. Suominen Tero x 20. Sääski Pia x 21. Tiljander Jari x 22. Tummala Jaana x 23. Vettenranta Jari x 24. Vihreäluoto Hannu x 25. Vilkki Jouni x 26. Wäre Petriina x 27. Honkasalo Riku x Äänestyksessä saatiin 17 JAA ääntä (kunnanhallituksen päätösehdotus) ja 10 EI ääntä (Hannu Vihreäluodon esitys). Puheenjohtaja totesi äänestyksen jälkeen, että kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, että se vahvistaa Askolan kunnan vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 20,25 %. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo

30 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2016 KHALL 212 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen. Samassa yhteydessä vahvistetaan talousarviovuoden tuloveroprosentti. Kiinteistöveron vaihteluvälit ovat vuonna 2015: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % - vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti 0,37-0,80 % - muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosentti voidaan määrätä enintään 0,60 % suuremmaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti tai jos näin määrätty veroprosentti on alhaisempi kuin yleinen kiinteistöveroprosentti enintään yleisen kiinteistö veroprosentin suuruiseksi. Kiinteistöverolain 12 a :n mukaan rakentamattomalle rakennustontille korotettu veroprosentti on vähintään yleinen veroprosentti korotettuna yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta enintään 3 %. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00. Hallituksen esityksessä (HE 26/2015) ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia. Vuodelle 2016 on esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta: 1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korotettaisiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. 2. Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. 3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotettaisiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta. Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettaviksi. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80-1,55 prosentista 0,86-1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 prosentista 0,39-0,90 prosenttiin.

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta 61 02.09.2014 Sivistyslautakunta 80 25.11.2014 Sivistyslautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 37 04.02.2015 Sivistyslautakunta 13 10.03.2015 Kunnanhallitus 68 18.03.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta 61 02.09.2014 Sivistyslautakunta 80 25.11.2014 Sivistyslautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 37 04.02.2015 Sivistyslautakunta 13 10.03.2015 Kunnanhallitus 68 18.03.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro

Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta 61 02.09.2014 Sivistyslautakunta 80 25.11.2014 Sivistyslautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 37 04.02.2015 Sivistyslautakunta 13 10.03.2015 Kunnanhallitus 68 18.03.2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN

KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN Kunnanhallitus 146 30.06.2015 Kunnanvaltuusto 31 20.08.2015 KUNTALAIN 43 MUKAINEN ALOITE KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI TAI SIIRTÄMISEKSI MUIHIN TEHTÄVIIN KHALL 146 Valmistelija: kunnanhallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Täytäntöönpano: työryhmä

Täytäntöönpano: työryhmä Kunnanhallitus 21 01.02.2017 Kunnanhallitus 68 15.03.2017 Kunnanhallitus 115 10.05.2017 Kunnanvaltuusto 29 22.05.2017 HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2017 ALKAEN KHALL 21 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Sivistyslautakunta 10.03.2015 AIKA 17:30-21:12 PAIKKA ASKOLAN KUNNANTALO KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 21 11 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 365

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 365 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2015 365 Kunnanhallitus 30.09.2015 AIKA 17:00-21:12 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 178 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 367 179 TALOUDEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 436 Kunnanhallitus 03.11.2015 AIKA 17:03-21:03 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 206 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 439 207 TALOUDEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU

Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK 3 Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Askolan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 7/2017 1 Kunnanvaltuusto AIKA 15.11.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 2 TOTEAMINEN 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 Kunnanvaltuusto 61 16.11.2016 Kunnanhallitus 259 21.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 39 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 39 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 89 Sivistyslautakunta 16.06.2015 AIKA 17:30-20:45 PAIKKA Tiilään päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 91 40 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.11.2017 klo 18.00-19.00, tauko 18.35-18.40 Puumilan Taitotalo Ala-Katara Severi Alkkiomäki

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 22.10.2015 Ilmoitustaulunhoitaja Anne Härkälä Kokousaika 26.1.215 klo 17. Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 224 225 226 227 228 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Kiinteistöveron määrääminen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 Kunnanvaltuusto 61 16.11.2016 Kunnanhallitus 259 21.11.2016 Kunnanvaltuusto 71 19.12.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Kunnanhallitus 169 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 43 14.06.2017 KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA KHALL 169 Valmistelija: : hallintojohtaja Esityslistan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 63 Kunnanvaltuusto 20.08.2015 AIKA 18:00-21:48 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 66 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 29

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 35

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 35 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 35 Perusturvalautakunta 10.03.2015 AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 37 23 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VAHIJÄRVEN KOULU. Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio

VAHIJÄRVEN KOULU. Valmistelija: vs. tekninen johtaja Antti Kailio Tekninen lautakunta 3 27.01.2015 Kunnanhallitus 36 04.02.2015 Kunnanvaltuusto 5 04.03.2015 Kunnanhallitus 121 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 20 17.06.2015 Kunnanhallitus 181 30.09.2015 VAHIJÄRVEN KOULU TEKLTK

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA) Kunnanhallitus 204 12.10.2016 Kunnanhallitus 219 26.10.2016 Kunnanhallitus 237 02.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2020 SAAKKA)

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 )

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11, 12 ja 12 b ): Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ) Kunnanhallitus 456 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 148 11.11.2013 Kunnan kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodeksi 2014 1644/02.03.01/2011 Kunnanhallitus 28.10.2013 456 Kiinteistön sijaintikunnalle suoritetaan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 157 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 AIKA 18:00-19:31 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 160 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen Kunnanhallitus 255 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 69 11.11.2013 Vuoden 2014 kiinteistöveroprosenttien määrääminen 349/02.03.02/2013 Kunnanhallitus 28.10.2013 255 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY

OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY Kunnanhallitus 59 28.02.2017 Kunnanvaltuusto 23 18.04.2017 OIKAISUVAATIMUKSET / KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTUSJÄRJESTELY KHALL 59 Valmistelija: kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus päätti 34

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 5. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.11.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 8 Vanhusneuvosto 01.06.2017 AIKA 14:00-15:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto 01.02.2017 AIKA 14:00-15:10 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KATSAUS NEUVOSTON KULUNEESEEN 3 TOIMINTAKAUTEEN 2 KATSAUS KUNNAN

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2010 Kokousaika 15.11.2010 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 8/2017 1 Kunnanvaltuusto AIKA 07.12.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 2 TOTEAMINEN 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN

7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS LUKIEN Kunnanhallitus 113 10.05.2017 Kunnanhallitus 135 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 42 14.06.2017 Kunnanhallitus 7 30.08.2017 7 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 1.6.2017 LUKIEN KHALL 113

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KUNNANVIRASTON ALUEEN TONTTIEN MYYMINEN JA VUOKRAAMINEN

KIRKONKYLÄN KUNNANVIRASTON ALUEEN TONTTIEN MYYMINEN JA VUOKRAAMINEN Kunnanhallitus 38 02.03.2016 Kunnanvaltuusto 13 10.03.2016 KIRKONKYLÄN KUNNANVIRASTON ALUEEN TONTTIEN MYYMINEN JA VUOKRAAMINEN KHALL 38 Valmistelija: tekninen johtaja Jouni Martikainen Kunnan voimassa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT

4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT Sivistyslautakunta 75 26.09.2017 Sivistyslautakunta 82 09.10.2017 Sivistyslautakunta 4 30.10.2017 4 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 JA INVESTOINNIT SIVLTK 75 Valmistelija:

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Marko Pelttari Viranomainen No 4/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 46 KOKOUSAIKA Maanantai 10.11.2014 kello 19.00 19.14 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Maanantai 09.11.2015 kello 18.00 18.25 Puumilan Taitotalo Saapuvilla olleet Wiinamäki Petteri, pj. Kärkelä Pilvi jäsenet Markkola

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 15 Vanhusneuvosto 26.08.2015 AIKA 12:00-13:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 VANHUSNEUVOSTON TÄRKEÄNÄ PITÄMIÄ PAINOPISTEALUEITA JA ASIOITA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014

Kunnanvaltuusto Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 Kunnanvaltuusto 101 11.11.2013 Kiinteistöveroprosentin määräminen vuodelle 2014 KVALT 101 KHALL 273 Kunnanjohtaja Kiinteistöverolain (654/1992) 11 :n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat

Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30. Toivakan kirjasto. Käsiteltävät asiat Toivakan kunta Esityslista 3/2017 1/10 Aika 24.10.2017 klo 16:30 Paikka Toivakan kirjasto Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Esityslistan hyväksyminen 4 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 Kunnanhallitus 263 11.11.2013 Valtuusto 89 18.11.2013 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2014 267/02.03.01/2013 KHALL 263 11.11.2013 Kuntalain 66 :n

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asta Tirkkonen-Hersio

Asta Tirkkonen-Hersio Kokouskutsu / Esityslista Nro 8/2017 1 (9) Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA 6.11.2017 Klo 17:00 - KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Tuusniemen kunta, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 57 Sivistyslautakunta 12.05.2015 AIKA 17:45-20:26 PAIKKA Juornaankylän koulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 59 25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto. SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza OLLEET JÄSENET Alatörmänen Seppo Kotavuopio Kari ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.9.2015 klo 17.00 (valtuustoseminaari klo 15.00) KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Alamattila Jaakko Kimmel Miliza

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 18.10 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 6 /2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 19. joulukuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat Ero luottamustehtävistä / Ilpo Pylvänen, uuden valtuutetun kutsuminen valtuustoon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 13 Tarkastuslautakunta 2013-2016 01.03.2017 AIKA 01.03.2017 klo 09:00-11:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Laillisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 08.11.2010 kello 18.00 18.20 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I varapj Talasoja Timo,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009.

Nousiaisten kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2009. Kunnanhallitus 131 11.04.2011 Kunnanhallitus 159 02.05.2011 Kunnanhallitus 254 22.08.2011 Kunnanhallitus 276 05.09.2011 Kunnanvaltuusto 42 12.09.2011 Vapaa-aikalautakunta 14 08.05.2012 Hallintosääntö 1242/01/010/2011

Lisätiedot