ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116"

Transkriptio

1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN VALTUUTETTUJEN ALOITTEET SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET 54 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS TULEVAISUUDEN KOULU -STRATEGIA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖMAKSUT SELVITYS VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSALTA 60 MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT

2 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Vilkki Jouni 18:00-22:53 puheenjohtaja Berg Anne 18:00-22:53 varapj Kiili Jani 18:00-22:53 jäsen Kärkkäinen Tommi 18:00-22:53 jäsen Nirvi Juho 18:00-22:53 jäsen Simola Hanna 18:00-22:53 jäsen Leino Anja 19:00-22:53 Pukkilan edustaja Simelius-Nieminen Saga 18:00-22:53 varajäsen Vettenranta Jari 18:00-22:53 khall edustaja POISSA Hämäläinen Heli jäsen MUU Impola-Peltomaa Kaija 18:00-22:53 esittelijä Sutinen Leena 18:00-22:53 toimialasihteeri Soininen Jonna 18:00-18:35 asiantuntija Aaltonen Mia 19:01-20:27 asiantuntija Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Kärkkäinen ja Hanna Simola. tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan allekirjoitus Jouni Vilkki Leena Sutinen ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen mukaiseksi. tarkastus Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Askolassa 27. päivänä elokuuta 2015 Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset Tommi Kärkkäinen Hanna Simola Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Askolan kunnanvirastolla 7. päivänä syyskuuta 2015 pöytäkirjanpitäjä

3 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN SIVLTK 51 Lisäesityslistalla ja sen oheismateriaalina seuraavat lisäselvi tykset: - vapaa-aikatoimen käyttömaksut - selvitys vuoden 2014 arviointikertomuksesta sivistyslautakunnan osalta Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy esityslistan ja lisäesityslistalla olevat tarkennuk set kokouksen työjärjestykseksi.

4 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VALTUUTETTUJEN ALOITTEET SIVLTK 52 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Kaija Impola-Peltomaa Kunnanvaltuustossa esitetyt valtuustoaloitteet: 1. Kotihoidontuen kuntalisän kokeilusta päättäminen (Kokoomuksen valtuustoryhmä) Sivistyslautakunta, , Kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto ovat käsitelleet lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksatusohjeita. Kunnanvaltuustossa on päätetty, että kuntalisän maksuehdot ovat voimassa toistaiseksi. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteessa esitetään, että valtuusto saamansa arviointitiedon pohjalta erikseen päättää vakinaistetaanko sen aiemmin päättämä kotihoidon tuen kuntalisään liittyvä kokeilu, vai palataanko kokeilua edeltäneeseen järjestelyyn. Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen esittelee asian lautakunnan kokouksessa. 2. Päivähoidon tuntilaskutus (Keskustan valtuustoryhmä) Aloitteessa esitetään, että päivähoidon tuntilaskutusperiaatteen käyttöönoton mahdollisuus selvitetään kunnassamme ja päättää ottaa tuntilaskutuksen käyttöön mikäli selvitys osoittaa sen hyödyttävän perheitä ja olevan kunnalle kannattavaa. Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen esittelee asian lautakunnan kokouksessa. 3. Nuorisovaltuuston toiminta Askolassa kuntalain edellyttämällä tavalla (Kokoomuksen valtuustoryhmä) Aloitteessa esitetään, että uuden kuntalain mukainen toiminta toteutuu täysimääräisesti myös Askolan kunnassa. Tarvittaessa tämä tarkoittaa myös asiaan liittyviä uusia päätöksiä sekä määrärahoja. Lain mukaan kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston. 4. Venäjän kielen lisääminen kielitarjontaan (Piia Sääsken valtuustoaloite) Aloitteessa esitetään, että Askolan kunta alkaa tarjota venäjän kieltä A2-kielenä (A-ruotsin tilalla alakouluissa) ja B2-kielenä (valinnaisena kielenä yläkoulussa). Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): 1. Sivistylautakunta päättää, että varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen tekee valtuustoaloitteessa esitetyn arvioinnin kokeilun vaikutuksesta

5 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ päivähoitopaikkojen määrään. 2. Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen tekee valtuustoaloitteessa esitetyn selvityksen. 3.Sivistyslautakunta esittää, että asia siirretään kunnanhallitukselle. 4. Sivistyslautakunta päättää, että opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä selvitetään valinnaisen B2-kielen mahdollisuutta yläkoulussa ja A2-kielen mahdollisuutta alakouluissa. Vt. sivistystoimenjohtaja muutti päätösesitystä keskustelun jälkeen: 1. Lautakunta päättää, että valtuustoaloitteessa esitettyä arviointia kokeilun vaikutuksista ei tehdä. Kokeilu on päättynyt kunnanvaltuuston päätöksellä, jonka mukaan maksuehdot ovat voimassa toistaiseksi. 2.Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatusjohtaja tekee selvityksen tuntilaskutusperiatteen käyttöönoton mahdollisuudesta vuoden seurannan jälkeen elokuussa Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus käsittelee asian. 4. Sivistyslautakunta päättää, että opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä selvitetään valinnaisen B2-kielen mahdollisuutta yläkoulussa ja A2-kielen mahdollisuutta alakouluissa. Merkitään pöytäkirjaan, että varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen oli asiantuntijana tämän pykälän ajan klo Täytäntöönpano: kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto.

6 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SAAPUNEET KIRJELMÄT, ILMOITUKSET JA PÄÄTÖKSET SIVLTK 53 Sivistyslautakunnalle on saapunut seuraavat kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset: - vetoomus esiopetuksessa olevien oppilaiden koulukuljetuksen järjestämisestä - esitys esiopetusoppilaan koulukuljetuksen muuttamisesta Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee saapuneet kirjelmät, ilmoitukset ja päätökset tietoonsa saatetuiksi. Sivistyslautakunta päättää, että vetoomuksessa mainittujen esiopetusoppilaiden koulukuljetus järjestetään jo olemassa olevalla taksiliikenteellä tämän lukuvuoden osalta. Käydyn keskustelun perusteella, sivistyslautakunta valtuutti Mia Aaltosen ja Leena Sutisen käymään neuvottelut esiopetusoppilaan koulukuljetuksen muuttamisesta oppilaan perheen kanssa tämän lukuvuoden osalta. Sivistyslautakunta päätti perustaa työryhmän, joka valmistelee uudet koulukuljetuksen periaatteet, jotka otetaan käyttöön alkaen. Työryhmään valittiin lautakunnasta Juho Nirvi, Anne Berg ja Hanna Simola, sekä toimialasihteeri Leena Sutinen ja koulusihteeri Mia Aaltonen. Ryhmän kutsuu koolle sivistystoimenjohtaja. Merkitään pöytäkirjaan, että asiantuntijana tämän pykälän ajan kokouksessa oli Mia Aaltonen klo Täytäntöönpano: vetoomuksessa ja esityksissä olevien esiopetusoppilaiden huoltajat

7 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA SIVLTK 54 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Kaija Impola-Peltomaa Askolan kunnanhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden raportointia tehostetaan entisestään. Esityslistan oheismateriaalina on talousarvion toteutumisraportti ajalta Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumisraportin ajalta tietoonsa saatetuksi. Täytäntöönpano: kunnanhallitus, sivistystoimen eri tulosyksiköt Lisätietoja: Asianomaisten tulosyksiköiden johtajat

8 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta TULOSYKSIKÖIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA SIVLTK 55 Kunnan hallintosäännön 19 ja 20 :ssä säädetään otto-kelpoisen päätöksen il moittamisesta. "Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitet tava lautakunnalle tekemis tään päätöksistä lukuunottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lauta kunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeut taan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkistamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta." Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tulosyksiköiden johtajien päätöspöytäkirjat ajalta tietoonsa saatetuiksi ja ilmoittaa, ettei käytä teh tyihin pää tök siin otto-oikeutta.

9 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN KOKOUKSESSA ANTAMA AJANKOHTAISKATSAUS SIVLTK 56 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Kaija Impola-Peltomaa - Pirkko Hynninen valittu uudeksi sivistystoimenjohtajaksi - muut uudet henkilöt sivistystoimessa - talousarvion aikataulu - oppilasmäärät - jatko-opintoihin päässeet - hankkeet Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee vt.sivistystoimenjohtajan kokouksessa antaman ajan koh tais katsauksen tie toonsa saatetuksi.

10 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta TULEVAISUUDEN KOULU -STRATEGIA SIVLTK Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uudistetaan parhaillaan, ja uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan aloittaa kunnan opetussuunnitelman uudistustyön rehtoreitten ja lautakunnan yhteisellä työseminaarilla Työseminaarissa asetettiin työryhmät jatkotyöskentelyä varten. Opetushallitus järjestää uudistustyölle tukikoulutusta. Koulutukseen ovat osallistuneet pj. Jouni Vilkki, siv.j. Anne Perjopuro ja varareht. Juha Koskenniemi. Tämä ryhmä toimii uudistustyön johtoryhmänä, ja lisäksi johtoryhmään tulee rehtori Eeva Hanhivaara. Alatyöryhmät perustetaan seuraavasti: 1. Yläkoulu-lukio -työryhmä: (Kaija Impola-Peltomaa pj, Esa Honkaniemi, opinto-ohjaaja, yläkoulun opettaja X, lautakunnan edustaja) -yhteyshenkilö johtoryhmään Juha Koskenniemi 2. Alakoulutyöryhmä: ( Anu Hovilehto pj, opettaja Arja Salminen, erit.op. Hanna Piiroinen, kuraattori Hanna-Riikka Yrjäs, lautakunnan jäsen) -yhteyshenkilö johtoryhmään Eeva Hanhivaara 3. Varhaiskasvatus-esiopetus-alkuopetus työryhmä: (Jonna Soininen pj, Hanna Linna, esiopetuksen opettaja Aija Rannikko, kelto Kirsti Taskinen,lautakunnan jäsen) -yhteyshenkilö johtoryhmään Anne Perjopuro Uudistustyö jatkuu Askolan sivistystoimen strategian päivittämisellä, joka tehdään työryhmissä tämän syyslukukauden aikana. Johtoryhmä ohjeistaa ja aikatauluttaa työryhmätyöskentelyn. Työryhmien kulut korvataan laatuhankkeen rahoituksesta. Johtoryhmä informoi lautakuntaa työn edistymisestä. Sivistyslautakunnan ja rehtoreitten yhteinen arviointiseminaari pidetään kesäkuun alussa.

11 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Päätösehdotus (sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta päättää asettaa opetussuunnitelman uudistustyöhön em. johtoryhmän ja alatyöryhmät, sekä nimeää edustajansa alatyöryhmiin. Johtoryhmä ohjeistaa ja aikatauluttaa alatyöryhmät sekä informoi lautakuntaa työn edistymisestä. Arviointiseminaari pidetään kesäkuun alussa. Lautakunta asetti Hanna Falckin yläkoulu-lukio -työryhmään, Tommi Kärkkäisen alakoulutyöryhmään ja Juho Nirvin varhaiskasvatus-esiopetus -alkuopetus -työryhmään. Muutoin hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti." KHALL Kunnanhallitus on päätöksenään hyväksynyt Saga Simelius-Niemisen ehdotuksen: "Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan mukaisen päätöksen (TEKNLTK 42, ), sillä muutoksella, että Monninkylän Sateenkaaren laajentamissuunnitelmassa ja -rakentamisessa huomioidaan varhaiskasvatuksen lisätilojen lisäksi yhden täysimittaisen luokkatilan varaus tuleviin tarpeisiin. Tämän päätöksen toimeenpano aloitetaan kiireellisesti valtuuston hyväksymän kuluvan vuoden talousarviossa sekä vuoden 2015 investointisuunnitelmassa alustavasti hyväksytyllä tavalla, jotta varhaiskasvatuksen lisätilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään Kunnanvaltuusto ottaa kunnanhallituksen tulevan esityksen pohjalta kantaa kunnan alakouluverkkoon "Tulevaisuuden oppimisympäristö" -nimisen strategian hyväksymisen yhteydessä lukuvuoden aikana. Kyseisessä strategiassa suunnitellaan ja aikataulutetaan Askolan kunnan alakouluverkkoon vuosina tehtävät investoinnit, ja samassa yhteydessä päätetään myös edellä mainitun Monninkylän alkuopetustilan mahdollisesta rakentamisesta." Reija-Riikka Stenbäck kannatti Saga Simelius-Niemisen tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Saga Simelius-Niemisen ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 3 (Olavi Merihaara, Erik Franzen ja Sanna Kurki) ja Saga Simelius-Niemisen esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta,

12 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Seija Hämäläinen, Saga Simelius-Nieminen ja Reija-Riikka Stenbäck). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Saga Simelius-Niemisen muutosehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Olavi Merihaara, Erik Franzen ja Sanna Kurki jättivät eriävät mielipiteet." SIVLTK Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta valmistelee tulevaisuuden koulu - strategian tämän lukuvuoden aikana. Strategiatyö on jo aloitettu OPS-uudistustyön osana elokuussa Tulevaisuuden koulu on koko sivistyksen toimialan yhteinen strategia, joka koostuu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja kirjaston strategioista. Mikäli nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimi siirretään sivistyksen toimialaan, myös näiden toimialojen strategiat siirretään sivistyksen strategian osiksi. Strategia noudattaa kuntastrategian linjauksia. Tämän strategian liitteenä tehdään suunnitelma ja aikataulutus alakouluverkon vuosien investoinneista. Sivistystoimen yksiköt tekevät strategian osien valmistelutyön ja sivistystoimen johtoryhmä kokoaa osat lautakunnan päätettäväksi. Opetussuunnitelman uudistustyö jatkuu tulevana lukuvuonna ja strategiatyö liitetään siihen niin, että OPS-työhön asetetut työryhmät työstävät myös strategiaa. Sivistyslautakunnan ja rehtoreiden yhteinen OPS-seminaari pidetään torstaina klo Se aloitetaan tutustumalla Pornaisten Yhtenäiskouluun. Sivistyslautakunnan OPS-työlle asettama johtorymä (pj. J. Vilkki, jäsenet Perjopuro, Hanhivaara, Koskenniemi) suunnittelee ja aikatauluttaa yksiköitten ja työryhmien työskentelyn, sekä sidosryhmien osallistamisen. Johtoryhmään ja alatyöryhmiin pyydetään mukaan Pukkilan edustaja. Sivistyslautakunnan, työryhmien ja sivistyksen johtoryhmän yhteinen työja arviointiseminaari pidetään klo Strategia- ja OPS-työn edistymistä raportoidaan säännöllisesti sivistyslautakunnan kokouksissa. Sivistyslautakunta tarkentaa strategia- ja OPS-työn aikataulun tammikuussa OPS-työn materiaali löytyy osoitteesta: Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Opetusuunnitelman uudistustyötä jatketaan ja Tulevaisuuden koulu -strategiaa (= kh:n nimeämä "Tulevaisuuden oppimisympäristö") valmistellaan nimetyissä työryhmissä ja rehtoreiden ja sivistyslautakunnan OPS-seminaareissa. Työn edistymistä raportoidaan sivistyslautakunnalle säännöllisesti joka kokouksessa. Sivistyslautakunta tarkentaa aikataulun tammikuussa 2015.

13 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SIVLTK 80 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistystoimen johtoryhmä on valmistellut strategialuonnoksen koko sivistystoimen yhteiseksi strategiaksi. Sivistystoimen strategialuonnos on esityslistan oheismateriaalina. Päätösehdostus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetken valmistelutilanteen ja nimeää jatkotyöskentelyyn työryhmän, johon kuuluvat: Anne Perjopuro, Jouni Vilkki, Anne Berg, Kaija Impola-Peltomaa, Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara. Lisäksi sivistyslautakunta pitää tammi-helmikuussa 2015 iltakoulun asiasta saatujen tietojen perusteella jatkotyöskentelyn ohjeistamiseksi. SIVLTK 3 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Alakoulutyöryhmä on aloittanut työnsä Työryhmä tutkii kolmea vaihtoehtoista alakoulumallia tehdyn palveluverkkoselvytyksen perusteella. Sivistyslautakunta pitää iltakoulun alakouluvaihtoehdoista maanantaina Työryhmä työskentelee tiiviissä yhteistyössä teknisen toimen kanssa. Sivistystoimenjohtaja pyytää teknisen lautakunnan jäsenet mukaan iltakouluun. Sivistystoimenjohtaja esittelee alakoulutyöryhmän työtä kunnanhallitukselle Tulevaisuuden koulu info- ja keskusteluilta koulun opetuksen ja oppimisen muuttumisesta sekä alakoulun vaihtoehtoisista malleista pidetään Askolan koululla tiistaina klo Tilaisuus on avoin kaikille kuntalaisille sekä asiasta kiinnostuneille. Valtuustolle pidetään iltakoulu asiasta huhtikuussa. Sivistyslautakunta päättää kunnanhallitukselle esiteltävästä alakouluverkosta toukokuun kokouksessa Valtuusto päättää asiasta Päätösehdotus: (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetken valmistelutilanteen ja hyväksyy lautakunnan iltakoulun , sekä esittää kunnanhallitukselle, että tekniseltä lautakunnalta pyydetään lausuntoa alakouluvaihtoehdoista maaliskuun loppuun mennessä.

14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirja tämän päätöksen osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa. Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai KHALL 37 Valmistelija: kunnanjohtaja Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saaneeksi valmistelutilanteen, hyväksyy laaditun aikataulun ja päättää pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon annettujen alakouluvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja investointien suuruusluokasta maaliskuun loppuun mennessä. Samoin kunnanhallitus pyytää kunnan perusturvalautakuntaa ja nuorisoneuvostoa antamaan lausuntonsa asiassa maaliskuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus myös pyytää sivistyslautakuntaa ottamaan huomioon koulujen vanhempainyhdistysten ja muiden mahdollisten tahojen kannanotot lautakunnan itsensä päättämällä tavalla. Jari Vettenranta esitti, että selvitykseen sisällytetään mahdollinen 5- ja / tai 6- luokkalaisten siirto Askolan koululle. Erkki Pusula kannatti Jari Vettenrannan tekemää muutosesitystä. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 2 (Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck) ja Jari Vettenrannan esitystä kannatti 5 (Jari Vettenranta, Erkki Pusula, Sanna Kurki, Heli Hämäläinen ja Olavi Merihaara). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että Jari Vettenrannan muutosehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Merkitään pöytäkirjaan, että asiantuntijana kokouksessa oli vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro klo Kokouksessa pidettiin tauko klo Täytäntöönpano: tekninen lautakunta, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta, nuorisoneuvosto

15 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 13 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Alakoulutyöryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia malleja tulevaisuuden alakouluverkoksi kolmen peruskysymyksen kautta: 1.Toteutuvatko opetussuunnitelma 2016 ja perusopetuksen strategia kaikissa kouluverkkovaihtoehdoissa yhdenvertaisesti? 2. Millaisia tilatarpeita eri vaihtoehdoissa on? 3. Millaisia kustannuksia eri vaihtoehdoissa on? Askolan kunnan sivuilla on tiedotettu työskentelyn etenemisesta ja julkaistu valmistelun päivitetyt luonnokset. Sivuilla on esillä myös aiemmat luonnokset, etenemisaikataulu sekä tilaisuudet, joissa asiaa on käsitelty. Tulevaisuuden koulu illassa esitellään tulevaa opetussuunnitelmaa sekä alakoulutyöryhmän työskentelyä. Illan aikana on mahdollista antaa palautetta, joka kerätään sekä työryhmän että sivistyslautakunnan työskentelyn tueksi. Viimeisin versio vaihtoehdoista on käsitelty sivistyslautakunnan iltakoulussa keskiviikkona ja se on lähetetty jäsenille torstaina Vaihtoehtojen kustannuslaskenta on kesken. Sivistyslautakunta pitää iltakoulun vaihtoehdoista kun kustannuslaskenta valmistuu. Prosessin aikataulu esityslistan oheismateriaalina. Valtuustolle pidetään iltakoulu asiasta ma Alakouluverkon selvitystyön rinnalla valmistellaan uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kaikissa kouluissa. Myös sivistyksen toimialan strategioiden yhtenäistämistyö jatkuu. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tämän hetken valmistelutilanteen ja päättää pitää iltakoulun klo Askolan koululla. Iltakoulun alkuun kutsutaan alakoulujen opetushenkilökuntaa. Henkilökunta voi myös lähettää mielipiteensä alakouluverkosta kirjallisena tai sähköpostilla lautakunnalle Kuntalaisille järjestetään Tulevaisuuden koulu -keskusteluilta maanantaina klo Askolan koululla. Alakoulutyöryhmien kokouksiin voivat tästä alkaen halutessaan osallistua myös kaikki lautakunnan jäsenet. Työryhmätyöskentelyyn otetaan mukaan myös arvokeskustelu.

16 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Vanhempainyhdistyksiltä pyydetään lausunnot alakouluverkosta mennessä. Sivistyslautakunta päättää yksimielisesti, että jatkotyöskentelyssä alakouluverkon selvitysvaihtoehdoista jätetään pois vaihtoehto 5 (Askolassa yksi koulu), vaihtoehto 6 (5.-6. luokat yläkoulun yhteyteen) ja vaihtoehto 7 (6.-luokat yläkoulun yhteyteen). Vaihtoehto 5 on tähän astisen selvityksen perusteella talouspaketin sisältämän investointimäärärahan puitteissa mahdoton. Vaihtoehdot 6 ja 7 ovat tulevan opetussuunnitelman vastaisia sekä pedagogisesti ja toiminnallisesti haastavia. Lisäksi sivistyslautakunta päättää valmistelussa edettävän esittelytekstin mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan olivat rehtorit Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara klo Tämän jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo Lisätietoja: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai KHALL 68 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Kunnanjohtaja päättää käyttää kuntalain 51 1 momentin mukaista otto-oikeuttaan sivistyslautakunnan tekemään päätökseen hallintosäännön 19 mukaisesti. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus on päätöksellään merkinnyt tietoonsa saaneeksi valmistelutilanteen, hyväksynyt laaditun aikataulun ja päättänyt pyytää tekniseltä lautakunnalta lausunnon annettujen alakouluvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta ja investointien suuruusluokasta maaliskuun loppuun mennessä. Samoin kunnanhallitus on pyytänyt kunnan perusturvalautakuntaa ja nuorisoneuvostoa antamaan lausuntonsa asiassa maaliskuun loppuun mennessä. Samoin kunnanhallitus on edellyttänyt, että selvitykseen sisällytetään mahdollinen 5- ja/ tai 6-luokkalaisten siirto Askolan koululle. Kunnanhallitus kumoaa sivistyslautakunnan asiasta tekemän päätöksen ja edellyttää, että tulevaisuuden kouluverkko-strategia laaditaan kunnanhallituksen toimeksiannon mukaisesti.

17 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Päätöstä ei hyväksytty toisen pöytäkirjan tarkastajan toimesta joten pöytäkirja tämän pykälän osalta vietiin kunnanhallituksen kokoukseen tarkastettavaksi puheenjohtajan päätöksellä. KHALL 90 Valmistelija: vt. hallintojohtaja Pöytäkirjantarkastaja Reija-Riikka Stenbäck on ilmoittanut, että ei hyväksy pöytäkirjan pykälää 68. Jos pöytäkirjan sisällöstä ei toimielimen puheenjohtajan (joka pöytäkirjaa tarkastettaessa viime kädessä hyväksyy pöytäkirjan sisällön) ja pöytäkirjantarkastajien kesken päästä yksimielisyyteen tai muusta syystä pöytäkirjaa ei normaalimenettelyssä saada tarkastettua, tarkastetaan pöytäkirja päätöksen tehneen toimielimen kokouksessa. Tällöin toimielin (tässä tapauksessa kunnanhallitus) ratkaisee pöytäkirjan ao. pykälän sisällön. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus päättää pidetyn pöytäkirjan pykälän 68 hyväksymisestä. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että kokouksen päätös kirjataan kuulumaan seuraavasti: Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Kunnanhallitus kumoaa sivistyslautakunnan tekemän päätöksen ja valmisteluaikaa jatketaan syyskuun loppuun saakka. Lisäksi kunnanhallitus edellyttää, että tekninen lautakunta omassa arviossaan arvioi uudisinvestointien lisäksi myös käyttökustannukset sekä käyttömahdollisuudet ja muutosinvestoinnit jo olemassa olevien ja tyhjilleen jäävien tilojen osalta." Reija-Riikka Stenbäck esitti, että sivistyslautakunnan päätöstä ei kumota eikä valmisteluaikaa jatketa. Seija Hämäläinen kannatti Reija-Riikka Stenbäckin tekemää muutosehdotusta. Koska oli tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi nimenhuutoäänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Reija-Riikka Stenbäckin ehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 4 (Jari Vettenranta, Erik Franzen, Sanna Kurki ja Olavi Merihaara) ja Reija-Riikka Stenbäckin esitystä kannatti 3 (Seija Hämäläinen, Heli Hämäläinen, Reija-Riikka Stenbäck).

18 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan päätösehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Heli Hämäläinen, Seija Hämäläinen ja Reija-Riikka Stenbäck jättivät eriävän mielipiteen. Merkitään pöytäkirjaan, että valtuuston puheenjohtaja Riku Honkasalo poistui kokouksesta äänestyksen ja päätöksenteon ajaksi klo Täytäntöönpano: sivistyslautakunta Lisätietoja: kunnanjohtaja Esko Rautiainen, puh tai SIVLTK 23 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Alakoulutyöryhmä jatkaa valmistelutyötä kunnanhallituksen päättämän aikataulun ja oheistuksen mukaan. Selvitystyön raportointiin käytetään BDO-Consting Oy:tä. Valtuustoseminaarissa esitellään väliraportti, ja valmis raportti on käytettävissä elokuussa. Päätösehdotus (vt. sivistystoimen johtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tämän hetken valmistelutilanteen ja päättää pitää iltakoulun klo Askolan koululla. Iltakoulun alkuun kutsutaan alakoulujen opetushenkilökuntaa. Henkilökunta voi myös lähettää mielipiteensä alakouluverkosta kirjallisena tai sähköpostilla lautakunnalle Alakoulutyöryhmien kokouksiin voivat tästä alkaen halutessaan osallistua myös kaikki lautakunnan jäsenet. Työryhmätyöskentelyyn otetaan mukaan myös arvokeskustelu. Vanhempainyhdistyksiltä pyydetään lausunnot alakouluverkosta mennessä. Valmistelutyötä jatketaan kunnanhallituksen päättämän aikatalun ja ohjeistuksen mukaan. Selvitystyön raportointiin käytetään BDO-Consulting Oy:tä. Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan olivat rehtorit Kaija Impola-Peltomaa, Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara klo Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai

19 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SIVLTK 32 Valmistelija: vt.sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Sivistyslautakunta on kuullut alakoulujen henkilöstöä iltakoulussa Alakoulutyöryhmä on keskustellut BDO:n asiantuntijan Seppo Lyyran kanssa selvitystyön raportoinnista ja ohjeistanut raportoinnissa huomioitavista asioista. Sivistyslautakunnalle tulleet lausunnot ja kannanotot alakouluverkon uudistamiseen sekä adressi Särkijärven ja Juornaankylän koulujen säilyttämiseksi ovat saapuneissa kirjeissä. Lausunnot on toimitettu lautakunnan jäsenille myös sähköpostitse. Sivistyslautakunnan ja sivistyksen johtoryhmän yhteisessä arviointiseminaarissa ma esitellään raportoinnin edistymistä ja ohjeistetaan jatkoa. Valtuuston työseminaarissa esitellään väliraporttia. Koska päätöksenteko alakouluverkosta siirtyy eteenpäin, oppilasmäärien kasvusta johtuva tilantarve on ratkaistava aiemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että Kirkonkylän ja Monninkylän koulujen pihalla olevia parakkeja tarvitaan seuraavina lukuvuosina, kunnes korvaavat tilat ovat käytettävissä. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen tämän hetken valmistelun tilanteen ja päättää pitää sivistystoimen johtoryhmän ja sivistyslautakunnan yhteisen arviointiseminaarin maanantaina klo Lisäksi sivistyslautakunta esittää tekniselle toimelle, että Kirkonkylän ja Monninkylän koulujen pihalla olevien parakkien käyttöä jatketaan. Merkitään pöytäkirjaan, että rehtorit Anu Hovilehto ja Eeva Hanhivaara olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn ajan. Täytäntöönpano: alakoulutyöryhmä, kunnanhallitus Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 41 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro Strategiatyö on jo aloitettu OPS-uudistustyön osana elokuussa Tulevaisuuden koulu on koko sivistyksen toimialan yhteinen strategia, joka

20 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ koostuu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja kirjaston, kulttuurin, sekä nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikatoimen strategioista. Strategia noudattaa kuntastrategian linjauksia. Tämän strategian liitteenä tehdään suunnitelma ja aikataulutus alakouluverkon vuosien investoinneista.tämä alakouluverkon selvitys valmistuu elokuussa ja käsitellään seuraavassa sivistyslautakunnan kokouksessa Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy arviointiseminaarissa esitellyn sivistystoimen tulevaisuuden koulu-strategian. Vt. sivistystoimenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi tämän hetken valmistelutilanteen ja päättää hyväksyä arviointiseminaarissa esitellyn sivistystoimen yhteisen strategian. Tulevaisuuden koulu -strategiatyö jatkuu. Täytäntöönpano: alakoulutyöryhmä, kunnanhallitus Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Anne Perjopuro, puh tai SIVLTK 57 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Kaija Impola-Peltomaa Sivistyslautakunta on hyväksynyt sivistystoimen yhteisen strategian Tulevaisuuden koulu -strategiatyö jatkuu alakouluverkon osalta. Sivistyslautakunta käsittelee tässä kokouksessaan BDO Consulting Oy:ltä tilattua Askolan kunnan kouluverkkoselvitys raporttia. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1. Lukiolle vuokrataan tilat Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Askolan toimipisteestä alkaen. Askolan lukion nykyiset toimitilat vapautuvat Monninkylän koulun käyttöön. Tämän jälkeen Monninkylän kaksisarjaisen koulun rakentamisen suunnittelu aloitetaan. 2. Kirkonkylän koulu tarvitsee uudet toimitilat mennessä. Uudet toimitilat rakennetaan Askolan koulun yhteyteen. Koulu rakennetaan kaksisarjaisena.

21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Juornaankylän ja Särkijärven koulut jatkavat entisissä toimitiloissaan. Sivistyslautakunta esittää, että näistä kouluista tehdään kuntokartoitus, jonka perusteella tehdään päätökset ylläpito- ja korjausinvestoinneista. Täytäntöönpano: alakoulutyöryhmä, kunnanhallitus Merkitään pöytäkirjaan, että Jani Kiili poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi klo

22 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖMAKSUT SIVLTK 58 Valmistelija: Liikunnanohjaaja Mia Stengård Askolan kunnassa on aloittanut liikunnan ohjaaja. Ohjaajan tarkoituksena on aktivoida Askolan kunnan vapaa-aikatoimen liikunnallista toimintaa. Vapaa-aikatoimen palveluihin kuuluu mm. Askolan koulun liikuntasali ja kuntosali, Säästörinteen voimailutila, uimakoulut ja maauimalan toiminta sekä kanoottien vuokraus. Liikunnan ohjaaja aloittaa syyskaudella ohjattuja ryhmäliikuntatunteja ja myös Personal Trainerin opastukset. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Keskustelun jälkeen vt. sivistystoimenjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta hyväksyy seuraavat vapaa-aikatoimen käyttömaksut: Ohjatut liikuntaryhmät - aikuiset o kertamaksu 5 o lukukausi 40 - lapset 25 /lukukausi Personal Trainer opastukset - tuntihinta 40 /h Kuntosaliopastus - tuntihinta 25 /h - kuntosaliohjelma 30 - kuntotestit 20 /hlö - kuntotestit, ryhmät 8-15 /hlö Liikunnan ohjaus - jumppaohjaukset, ryhmät 50 /h Maksut tulevat voimaan alkaen. Täytäntöönpano: vapaa-aikatoimi, kunnan kotisivut

23 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta SELVITYS VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSESTA SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSALTA SIVLTK 59 Valmistelija: vt. sivistystoimenjohtaja Kaija Impola-Peltomaa Askolan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan ja kunnanvaltuusto kokouksessaan , että lautakunnilta ja toimialoilta pyydetään vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään syyskuun loppuun mennessä ja edelleen kunnanvaltuustolle lokakuun loppuun mennessä. Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Oheismateriaali jaetaan kokouksessa. Tarkastuslautakunta toteaa laaditussa arviointikertomuksessa sivistyslautakunnan osalta: "Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan sitovien tavoitteiden toteutumista ei voi täysin todeta tai ne eivät ole toteutuneet. Osa toteuma-arvoista on kirjoitettu väärään soluun. Tarkastuslautakunta toteaa, että vastuualue ei ole tilinpäätöksessä kertonut talousarviopoikkeamien syitä. Tarkastuslautakunta esittää, että tulevissa tilinpäätöksissä olennaisten talousarviopoikkeamien syyt selostetaan Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi tarkastuslautakunta kehottaa tarkkaavaisuuteen toteumaraportoinnin laadinnassa." Sivistyslautakunta toteaa, että tilinpäätöksen laadinnassa lisätään tarkkuutta ja huolellisuutta, jotta sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan todeta. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, että tavoitteet perustuvat hyväksyttyyn kuntastrategiaan ja ovat konkreettisia, yksiselitteisiä, sekä mahdollisimman hyvin mitattavissa ja arvioitavissa. Lisäksi lautakunta toteaa, että tulevissa tilinpäätöksissä talousarviopoikkeamien syyt selostetaan Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Päätösehdotus (vt. sivistystoimenjohtaja): Sivistyslautakunta antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnalle, ja edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle vuoden 2014 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

24 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Täytäntöönpano: kunnanhallitus ja edelleen kunnanvaltuusto

25 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivistyslautakunta MUUT MAHDOLLISET KOKOUKSESSA ESITELTÄVÄT ASIAT SIVLTK 60 Seuraava sivistyslautakunnan kokous pidetään maanantaina klo 17:30 alkaen.

26 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitus ta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 51, 54, 55, 56, 59, 60 Seuraavista päätöksistä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, joten päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 52, 53, 57, 58 HLL 5.2 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain 9-9b :n nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 52, 53, 57, 58 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Askolan kunta/ sivistyslautakunta Askolantie 30, Askola Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaa- timuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

27 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain oikaisuvaatimuksen tekijä, jos päätös ei ole muuttunut oikaisuvaatimuksen johdosta. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus valitusaika 30 päivää Pykälät: Hallintovalitus valitusaika 14 päivää Pykälät: Valitusviranomanen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite KTM/Markkinaoikeus, (Itäinen puistotie 1), PL 118, Helsinki Pykälät Hakemusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 14 päivää Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennnöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luetteva. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksun suorittamisesta hallinto-oikeudelle säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12.

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.2014-31.12. ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sivistyslautakunta 27.01.2015 AIKA 17:35-18:58 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 99 Perusturvalautakunta 18.08.2015 AIKA 18:00-19:40 PAIKKA Askolan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 74 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 04.03.2015 AIKA 18:00-19:39 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 4 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vammaisneuvosto 09.02.2015 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 27.01.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan pelastusasema, Hiidenkirnujentie, Askola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 3

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 207 Kunnanhallitus 20.05.2015 AIKA 18:10-20:52 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 103 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 209 104 TALOUDEN RAPORTOINTI 31.3.2015

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 76 Perusturvalautakunta 20.05.2014 AIKA 18:00-20:00 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 79 49 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN TOIMEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

-2, SIV 31.3.2015 17:00

-2, SIV 31.3.2015 17:00 -2, SIV 31.3.2015 17:00 Kokousaika 31.3.2015 klo 17.00-20.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1/13 Koulutuslautakunta Aika 05.01.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 66 136 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.6.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 66 136 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot