RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS"

Transkriptio

1 Voimassa alkaen HE310 RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS 1 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Määrättyjen henkilöryhmien vakuutusturva on voimassa vain tietyissä tilanteissa tai tietyllä maantieteellisellä alueella. Tarkennettu tieto näkyy vakuutuskirjasta. 2 Vakuutuksen voimassaolon erityistilanteita Puulaakiurheiluun osallistuminen Jos vakuutusta otettaessa on sovittu ja merkitty vakuutuskirjaan, on vakuutusturva voimassa puulaakiurheiluun osallistuttaessa: työpaikan tai työntekijöiden muodostaman seuran tai kerhon järjestämissä urheiluharjoituksissa, urheilukilpailuissa tai liikuntatilaisuuksissa urheilukilpailuissa ja harjoituksissa työpaikan tai edellä mainitun seuran tai kerhon edustajana matkoilla asunnosta tai työpaikalta välittömästi edellä mainittuihin tilaisuuksiin tai paluumatkalla sieltä. Matkustajavakuutus Vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkityillä matkoilla vakuutuskirjaan merkityn matkakohtaisen voimassaoloajan mukaisesti. Voimassaoloaika lasketaan Suomesta alkavan matkan alkuperäisestä lähtöpäivästä. Ulkomaanmatkoilla vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa enintään kolmen kuukauden pituisella matkalla. Yli kolmen kuukauden pituisen matkan osalta vakuutuksen voimassaoloajasta, -alueesta ja lisämaksusta voidaan sopia erikseen. Suomessa vakuutus on voimassa loma- ja vapaa-ajan matkoilla (ei kilpaurheilumatkoilla), jotka vakuutettu tekee vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaaliin elinympäristöön kuuluvasta asunnostaan, työpaikastaan, opiskelupaikastaan tai vapaa-ajan asunnostaan. Vakuutus ei ole voimassa matkoilla tässä mainittujen paikkojen välillä. Matkustajavakuutus ei ole voimassa Yhdistyneiden Kansakuntien tai muiden vastaavien järjestöjen rauhanturvaamistehtävissä. Matkustajavakuutuksen voimassaoloaikoja ei voi pidentää käymällä välillä Suomessa tai vakituisessa asuinosoitteessa. Yhtäjaksoinen matka tai oleskelu ulkomailla ei katkea alle 30 vuorokauden mittaisen kotimaassa käynnin vuoksi, mikäli tarkoitus on palata samaan matkakohteeseen. Lentomatka Vakuutus on voimassa kansallisuustunnuksin varustetussa ilma-aluksessa. Jos samalla henkilöllä on yhdessä tai useammassa vakuutusyhtiössä samanaikaisesti useita yksityistapaturmavakuutuksia sekä matkavakuutuksia, ovat nämä, erillisiä lentotapaturmavakuutuksia lukuun ottamatta, lentomatkan aikana voimassa yhteensä enintään euron vakuutusmäärään. Vakuutus ei ole voimassa lentohenkilöstöön kuuluvalla hänen ollessaan suorittamassa lennon aikana lentoon liittyvää tehtävää. Sotatoimi- tai poikkeustila-alue

2 Vakuutus on voimassa 14 vuorokauden ajan sotatoimien tai poikkeustilan alkamisesta edellyttäen, että vakuutettu on ollut alueella ennen sotatoimien tai poikkeustilan alkamista, ja ettei hän itse osallistu kyseiseen toimintaan. Erikoismatkat Vakuutus ei ole voimassa ulkomailla asumattomille seuduille, vuoristoon, viidakkoon tai aavikolle tehtävien matkojen, tutkimusretkien tai vaellusten aikana eikä laskettelussa merkittyjen rinteiden ulkopuolella. Vakuutus ei ole voimassa valtameriveneilyssä. Vakuutus on kuitenkin voimassa Pohjoismaissa tehtävien vaellusten aikana. 3 Vakuutetut 3.1 Vakuutettu henkilö Vakuutuskirjassa on määritelty se henkilöryhmä, jonka jäsenet ovat vakuutettuja. Henkilöryhmään tulee kuulua vähintään viisi vakuutettua henkilöä. Vakuutetulla tulee olla voimassa oleva työsopimus yritykseen tai hänen tulee kuulua vakuutetun yhdistyksen jäsenistöön. Vakuutetun on oltava Suomessa yli kuusi (6) kuukautta vuodessa asuva henkilö, jonka väestötietolain mukainen kotipaikka on Suomessa, ja jolla on oikeus sairausvakuutuslakimme mukaisiin etuuksiin. 3.2 Ikä Tapaturmavakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 75 vuotta. Sairauskuluvakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 68 vuotta. Matkustajavakuutus on voimassa sen vakuutuskauden loppuun saakka, jonka aikana vakuutettu täyttää 75 vuotta. 4 Edunsaaja Edunsaaja on kuolemantapauksessa vakuutetun omaiset ja muissa tapauksissa vakuutettu itse. Vakuutukseen voidaan kirjallisesti sopia muukin edunsaaja.

3 Voimassa alkaen HE346 MATKUSTAMINEN 1 Matkatapaturman määritelmä Matkustajavakuutuksen perusteella korvattava tapaturma on matkan aikana sattuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä syntyvä ulkoinen isku-, törmäys- tai lämpövoima tai kemiallisten aineiden koostumus aiheuttaa ruumiinvamman, jota voidaan pitää myös lääketieteellisin perustein ulkoisen tapahtuman aiheuttamana. Tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi katsotaan myös enintään yhden päivän aikana kehittynyt lihaksen tai jänteen venähdysvamma, joka on seurausta poikkeuksellisesta liikkeestä tai urheilusuorituksen yhteydessä tapahtuvasta äkillisestä voimanponnistuksesta. Korvausta maksetaan enintään kuuden viikon ajalta venähdysvamman syntymisestä. Voimanponnistuksen ja poikkeavan liikkeen aiheuttaman venähdysvamman hoitokuluna ei korvata leikkaustoimenpiteitä. Matkatapaturman korvauksen edellytyksenä on, että lääkärin hoitoon on hakeuduttu 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Matkustajavakuutuksen perusteella korvataan matkatapaturman hoitokuluja enintään kolmen vuoden ajan tapaturman sattumisesta. Vakuutus ei korvaa vamman laajuutta tai sen paranemisen pitkittymistä siltä osin kuin se johtuu tapaturmasta riippumattomista syistä, kuten sairaudesta tai tuki- ja liikuntaelimistön tai kudosten iänmukaisesta rappeutumisesta matkalla sattuneen riidan tai pahoinpitelyn yhteydessä syntyneen vamman hoitokuluja, ohimenevää työkyvyttömyyttä ja pysyvää haittaa, ellei asiasta tehty poliisitutkinta tai tuomioistuinkäsittely osoita vakuutettua syyttömäksi osapuoleksi ja ellei vakuutettu vaadi tiedossa olevalle vastapuolelle rangaistusta teosta. 2 Matkasairauden määritelmä Matkustajavakuutuksen perusteella korvattava sairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, josta selviä sairausoireita on ilmennyt vasta matkan aikana tai jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on katsottava saaneen alkunsa vasta matkalla. Matkasairaudeksi katsotaan myös jo ennestään olleen sairauden äkillinen paheneminen sekä äkillinen ja välitöntä hoitoa vaativa raskaudentilan muutos matkan aikana, mikäli vakuutettu on matkalle lähtiessään ollut oireeton ja tällainen muutos yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ei ole ollut todennäköinen ja odotettavissa. Näissä tapauksissa korvataan ainoastaan ensiapuluonteinen matkalla annettu hoito, enintään seitsemän vuorokautta hoidon alkamisesta. Matkustajavakuutuksen perusteella korvataan matkasairauden hoitokuluja enintään 120 päivää hoidon aloittamisesta. Vakuutus ei korvaa matkasairautena syövän, muun pahanlaatuisen sairauden tai maksakirroosin pahenemista, sokeritaudin seurauksena syntyviä lisäsairauksia, nivelreuman, nivelrikon tai tukirangan kulumaoireiden pahenemista, pitkäaikaisen ihosairauden pahenemista tai mielisairauden pahenemista, jos vakuutettu jo matkalle lähtiessään on ollut psykoottisessa tilassa jatkuvaan käyttöön tarkoitettujen lääkkeiden lääkemääräysten uusimista eikä tällaisten lääkkeiden hankkimisesta aiheutuneita kuluja, ellei sairautta ole todettu ja hoitoa aloitettu saman matkan aikana hoidon laiminlyömisestä johtuvaa sairauden pahenemista raskaudentilasta, synnytyksestä tai raskauden keskeytyksestä aiheutuvia kuluja, ellei kyse ole odottamattomasta, äkillisestä ja välitöntä hoitoa vaativasta raskaudentilan muutoksesta lapsettomuuden tutkimuksesta ja hoidosta tai näihin liittyvistä komplikaatioista aiheutuvia kuluja.

4 3 Matkan peruuntuminen, keskeytys, odottaminen ja matkalta myöhästyminen Vakuutus korvaa matkan peruuntumisen eli matkalle lähdön estymisen sekä matkan keskeytymisen eli alkaneen matkan muuttumisen. Lisäksi vakuutus korvaa matkalta myöhästymisen ja matkan odottamisen. Peruuntumis- tai keskeytymiskulut korvataan, jos ne aiheutuvat: vakuutetun äkillisestä, vakavasta sairastumisesta, vammautumisesta tai kuolemasta vakuutetun avio- tai avopuolison, lapsen, otto- tai kasvattilapsen, avio- tai avopuolison lapsen, lapsenlapsen, vanhempien, appi-, otto- tai isovanhempien, sisarusten, miniän tai vävyn äkillisestä sairastumisesta, vammautumisesta tai kuolemasta yhden matkakumppanin, jonka kanssa vakuutettu kahdestaan on Suomesta varannut täältä alkavan matkan, äkillisestä sairastumisesta, vammautumisesta tai kuolemasta vakuutetun Suomessa olevaan omaisuuteen kohdistunut taloudellisesti huomattavasta vahingosta. Terveydentilasta johtuvan matkan peruuntumisen tai keskeytymisen tulee olla lääketieteellisesti arvioiden pakottavaa. Vakuutus ei korvaa peruuntumiskuluja, jos matkustajavakuutus on tehty myöhemmin kuin kolme vuorokautta ennen matkan alkamista peruuntumisen syy on ilmennyt ennen vakuutuksen alkamista syynä on vakuutetun pelko sairauden tartuntavaarasta tai muu pelkotila. Matkalta myöhästymiskulut korvataan, jos vakuutettu ei ehdi ajoissa ulkomaille suuntautuvan, alkuperäisen matkasuunnitelman mukaan etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai bussimatkan alkamispaikkaan tai jatkolennon tai muun julkisen jatkoyhteyden alkamispaikkaan sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutettu on aikonut tulla tai jolla hän on ollut tulossa edellä mainittuun paikkaan, viipyy matkalla sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi vakuutetun käyttämä kulkuneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika. Matkan odottamisesta aiheutuneita kuluja korvataan, jos vakuutettu joutuu odottamaan yli kuusi tuntia ulkomaille suuntautuvan matkan tai matkalta paluun aikana sen vuoksi, että yleinen kulkuneuvo, jolla vakuutetun pitäisi matkustaa, viipyy matkalla sään, luonnonmullistuksen, teknisen vian, rikollisen teon tai viranomaisen toimenpiteen vuoksi vakuutetun käyttämä ajoneuvo joutuu liikenneonnettomuuteen tai siihen tulee tekninen vika.

5 Voimassa alkaen HE356 MATKASAIRAUDEN JA -TAPATURMAN KORVAAMINEN 1 Matkatapaturman ja sairauden hoitokulut Ulkomaanmatkan aikana ulkomailla syntyneet hoitokulut voi hoidon antaja laskuttaa suoraan Pohjantähdeltä. Tämän edellytyksenä on, että asiakas toimittaa jälkikäteen tarvittavat asiakirjat (Kelan valtakirja) sairausvakuutuslain mukaisten korvausten hakemiseksi Kansaneläkelaitokselta. Kotimaassa annetusta hoidosta aiheutuneet hoitokulut tulee vakuutetun maksaa ensin itse, minkä jälkeen hän voi hakea korvauksen Pohjantähdeltä. Yksityisten terveydenhoitopalvelujen käytöstä aiheutuneista hoitokuluista on kuitenkin ensin haettava sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kansaneläkelaitokselta. Vakuutusehtojen mukainen korvaus hoitokuluista maksetaan vakuutuksenottajan toimitettua Pohjantähdelle Kansaneläkelaitokselta saamansa alkuperäisen korvausilmoituksen korvaukseen liittyvine tositejäljennöksineen. Ne tositteet, joista ei ole saatu korvausta jonkin lain perusteella, on toimitettava Pohjantähdelle alkuperäisinä. Vakuutus korvaa matkustajavakuutuksesta vamman tai sairauden hoitokuluina siltä osin kuin niitä ei korvata jonkin lain tai lakisääteisen vakuutuksen perusteella: Matkan aikana lääkärin määräämästä tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset sekä kohtuulliset hoitoon liittyvät matkakulut annetusta ensiapuluontoisesta hoidosta aiheutuneet kulut myös silloin, kun kyse on tapaturma- tai sairauskuluvakuutuksen rajoitusehdossa tarkoitetusta tapaturmasta tai sairaudesta hammassäryn, myös puremisesta aiheutuneen, ensiavunluonteiset hoitokulut, jos särky on alkanut ja hoito annettu saman matkan aikana Pohjantähden etukäteen hyväksymät matka- ja majoituskulut yhden lähiomaisen matkasta vakuutetun luo ja takaisin lähiomaisen asuinpaikkakunnalle, mikäli vakuutettu on hoitavan lääkärin mukaan hengenvaarallisessa tilassa. Muita ylläpitokustannuksia lähiomaisen matkan aikana korvataan enintään 50 euroa päivässä. välttämättömät puhelinkulut 170 euroon asti kustannukset lääkärin määräämästä, Pohjantähden etukäteen hyväksymästä sairauskuljetuksesta Suomeen. tapaturman sattuessa käytössä olleiden silmälasien, kuulokojeen tai hammasproteesin korjauskulut tai rikkoutuneita vastaavien hankintakustannukset edellyttäen, että vamma on lääkärin toteama ja korvauskelvoton tavara on toimitettu Pohjantähdelle. Silmälasien korvaamisessa noudatetaan ehtoa OM350 Omaisuuden korvaaminen. Jos vakuutettu kuolee matkan aikana, korvataan matkustajavakuutuksen perusteella vainajan kohtuulliset kotiinkuljetuskustannukset tai hautauskustannukset ulkomailla. Nämä kustannukset korvataan, vaikka vakuutetun kuolema ei olisi aiheutunut muuten korvattavasta vahinkotapahtumasta. Matkan päätyttyä lääkärin antamasta ja määräämästä, sairauden tai vamman paranemiseksi välttämättömästä lääketieteellisestä tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset lukuun ottamatta yksityissairaaloiden hoitopäivämaksuja. Lääkärin kotikäynnistä korvataan lääkärin palkkiona enintään 50 prosenttia. lääkärin reseptillä määräämät Pharmaca Fennicassa lääkkeiksi luokitellut valmisteet tai määräaikaiset erityislupavalmisteet yksityissairaaloiden hoitopäivämaksut kulloinkin Suomessa voimassaolevan yleisen sairaalan hoitopäivämaksun mukaisesti terveyskeskusmaksut yleisten sairaaloiden poliklinikka- ja hoitopäivämaksut

6 kustannukset tapaturman aiheuttamasta leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen välttämättömästä lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta. Vakuutus korvaa tapaturmaa kohti yhden fysikaalisen hoidon jakson, johon voi sisältyä enintään kymmenen hoitokertaa. Vakuutus ei korvaa matkan aikana eikä sen päätyttyä fysikaalista hoitoa eikä muuta kuntouttavaa hoitoa tai terapiaa. 2 Matkatapaturmasta aiheutuva työkyvyttömyys, pysyvä haitta tai kuolema Matkalla sattuneesta tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä, pysyvästä haitasta tai kuolemasta maksetaan korvausta tapaturmavakuutukseen valittujen vakuutusmäärien ja tapaturmavakuutuksen ehtojen HE352, HE353 ja HE354 mukaisesti.

7 Voimassa alkaen HE357 MATKAN PERUUNTUMISEN, KESKEYTYKSEN, ODOTTAMI- SEN JA MATKALTA MYÖHÄSTYMISEN KORVAAMINEN 1 Matkan peruuntuminen Vakuutus korvaa matkan peruuntumisen vuoksi kulut, joista vakuutettu on matkanjärjestäjän tai palveluntuottajan matkaehtojen mukaan vastuussa vakuutetun ennen matkaa maksamat majoituskustannukset ja matkaliput muiden matkapalvelujen peruuntumisista aiheutuneita kuluja enintään euroa. 2 Matkan keskeytyminen Vakuutus korvaa matkan keskeytymisen vuoksi muuttuneen kotiinpaluun järjestämisestä aiheutuneet välttämättömät ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset matkakohteessa ja paluumatkalla sairaalahoidon tai lääkärin määräämän ennenaikaisen matkalta paluun vuoksi menetetyt matkapäivät. Korvauksena maksetaan niin suuri osa ennen matkaa maksetuista välittömien matkakustannusten määrästä kuin menetettyjen matkapäivien ja kaikkien matkapäivien välinen suhde osoittaa. menetetyt matkapäivät myös yhdelle matkalla mukana olevalle huoltajalle, jos sairaalahoitoon joutunut on alle 15-vuotias lapsi ja huoltajan läsnäolo sairaalassa on lääkärin määräyksestä välttämätön. kohtuulliset matkakulut uudesta menomatkasta matkakohteeseen, jos tämä on vakuutusturvan voimassa ollessa välttämätöntä opiskelun tai ulkomaille enintään vuodeksi sovitun työsuhteen jatkumisen vuoksi. Matkapäivät lasketaan matkan alkamishetkestä täysinä 24 tunnin ajanjaksoina ennen matkaa suunniteltuun matkan päättymiseen. Menetetyt matkapäivät lasketaan vastaavasti sairaalahoidon alkamisesta sairaalahoidon päättymiseen. Jos viimeinen näin laskettu täysi ajanjakso ylittyy 12 tunnilla, lasketaan myös tämä yhdeksi päiväksi. Jos vakuutettu menettää kolme neljäsosaa kaikista matkapäivistään, katsotaan hänen menettäneen kaikki matkapäivänsä. 3 Matkalta myöhästyminen Vakuutus korvaa myöhästymisen johdosta tarpeelliset ja kohtuulliset kulut, joita tarvitaan matkalle mukaan pääsemiseksi. Kuluja korvataan enintään euroa, kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta. Mikäli vakuutettu ei pääse matkalle mukaan, korvataan myöhästymisen vuoksi peruuntuneen matkan hinta, kuitenkin enintään euroa. Korvausta ei makseta siltä osin kuin vakuutettu saa korvauksen samasta syystä matkanjärjestäjältä, liikenneyhtiöltä, hotellilta tai vastaavalta taholta. 4 Matkan odottaminen Kulukorvauksena maksetaan enintään 35 euroa kultakin kuuden tunnin odottamista seuraavalta kuuden tunnin ajanjaksolta. Korvausta suoritetaan enintään 350 euroa vakuutettua kohti.

8 Voimassa alkaen HE358 MATKAVASTUUVAHINGON KORVAAMINEN 1 Vakuutus korvaa Vakuutus korvaa yksityishenkilönä matkalla toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. 2 Vakuutus ei korvaa 2.1 Itselle aiheutunut vahinko Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetulle itselleen. Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa vakuutetun yrityksen työntekijälle siltä osin kuin hän on oikeutettu saamaan korvausta lakisääteisestä tapaturma- tai liikennevakuutuksesta. 2.2 Käytettävänä oleva omaisuus Vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa oli vakuutetulla hallussa, lainassa tai muutoin vakuutetun hyödykseen käytettävänä. 2.3 Käsiteltävänä tai huolehdittavana oleva omaisuus Vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka vahinkoa aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin aikana oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä säilytettävänä suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen työsuorituksen luonne ja sen välitön vaikutuspiiri muulla tavoin vakuutetun huolehdittavana. 2.4 Ansiotoiminta Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa ammatti-, elinkeino- tai ansiotoiminnassa. 2.5 Sopimusvastuu Vakuutus ei korvaa vahinkoa siltä osin kuin korvausvastuu perustuu sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta. 2.6 Liikennevahinko Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu liikennevakuutuslain (279/59) tai vastaavan ulkomaisen lain mukaisesta moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä. Jos vastaava ulkomainen lainsäädäntö puuttuu, vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu moottoriajoneuvon tai moottorikäyttöisen laitteen liikenteeseen käyttämisestä, kun vakuutettu on korvausvelvollinen edellä mainitun laitteen omistajana, haltijana tai kuljettajana. 2.7 Vesi- ja ilma-aluksen käyttö Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu rekisteröitävän aluksen tai rekisteröitävän veneen käytöstä. 2.8 Osallistuminen peliin Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu vakuutetun osallistumisesta peliin tai muuhun sellaiseen toimintaan, joka yleisen kokemuksen mukaan voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoa. 2.9 Tahallisuus Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka vakuutettu aiheuttaa tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tai ollessaan alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena ja se on vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään Pahoinpitely Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu pahoinpitelyn, tappelun tai muun rikoksen yhteydessä.

9 2.11 Sakko Vakuutus ei korvaa sakkoa tai muuta sen kaltaista seuraamusta. 3 Korvaussäännökset Pohjantähden korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on euroa. Samasta tapahtumasta tai olosuhteesta aiheutuneet vahingot katsotaan yhdeksi vahinkotapahtumaksi. Vakuutetulla on jokaisessa vahinkotapahtumassa vakuutussopimuksessa mainittu omavastuu vahingon määrästä. Jos usea on velvollinen yhteisvastuullisesti korvaamaan saman vahingon, vakuutuksesta korvataan ainoastaan se osa vahingosta, mikä vastaa vakuutetun viaksi jäävää syyllisyyden määrää. Ellei edellä mainitusta muuta johdu, vakuutuksesta korvataan enintään pääluvun mukainen osuus kokonaisvahingosta. 4 Toimenpiteet vahingon satuttua Vakuutetun tulee pyrkiä siihen, että Pohjantähdelle varataan tilaisuus vahingon määrän arvioimiseen sekä mahdollisuus vaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseen. Pohjantähti selvittää, onko vakuutetulla vahingonkorvausvelvollisuutta ilmoitetusta, vakuutukseen kuuluvasta vahinkotapahtumasta ja neuvottelee korvauksen vaatijan kanssa. Jos vakuutettu korvaa vahingon, sopii siitä tai hyväksyy vaatimuksen, ei tämä sido Pohjantähteä ellei korvauksen määrä ja peruste ole ilmeisesti oikea. Jos vahinkotapahtuma johtaa oikeudenkäyntiin, vakuutetun on viipymättä ilmoitettava tästä Pohjantähdelle. Pohjantähti hoitaa korvauskysymystä koskevan oikeudenkäynnin ja maksaa siitä johtuvat oikeudenkäyntikulut enintään euroon asti. Jos Pohjantähti on ilmoittanut vakuutetulle olevansa valmis tekemään vakuutusmäärän rajoissa sopimuksen vahingon kärsineen kanssa eikä vakuutettu tähän suostu, Pohjantähti ei ole velvollinen korvaamaan sen jälkeen aiheutuneita kustannuksia eikä suorittamaan enempiä selvittelyjä.

10 Voimassa alkaen MA301 HENKILÖSTÖN MATKATAVARA 1 Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena ovat henkilöstön matkatavaraturvalla vakuutettujen henkilöiden omistama matkatavara ja matkaliput. 2 Vakuutuksen kohteena on seuraavaan enimmäismäärään asti: maksuvälineet 100 euroa henkilöä kohti autossa, matkailuautossa, matkailuvaunussa, perävaunussa tai veneessä säilytettävät tavarat euroa henkilöä kohti. 3 Vakuutuksen voimassaolo enintään 90 vuorokautta kestävällä matkalla ulkomaanmatkoilla kaikkialla maailmassa, ellei vakuutuskirjaan ole muuta merkitty Suomessa vakuutusturva on voimassa matkoilla, jotka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutusturva ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla. 4 Vakuutuksen kohteena ei ole matkan aikana lainattu tai vuokrattu omaisuus muuttotavarat auto, matkailuauto, matkailuvaunu, perävaunu tai vene ja edellä mainittujen kulkuneuvojen varusteet purjelaudat purjeineen käsikirjoitukset ja kokoelmat eläimet ja kasvit.

11 Voimassa alkaen MA333 RIKOS 1 Murto Vakuutus korvaa vahingon, joka aiheutuu tunkeutumisesta suojaavasti suljettuun rakennukseen tai säilytystilaan niin, että kohdetta suojaavaan rakenteeseen tai lukitukseen on jäänyt murtojäljet. Tunkeutuminen voi tapahtua myös avaimella, joka on saatu haltuun murron tai ryöstön yhteydessä. 2 Ryöstö Vakuutus korvaa anastuksen, kun henkilö on joutunut väkivallan tai sen uhkauksen kohteeksi. 3 Varkaus Vakuutus korvaa yksilöidyn ja välittömästi havaitun anastuksen, joka kohdistuu sellaiseen omaisuuteen, jota ei voida normaalisti lukita. Korvauksen edellytys on, että omaisuus on ollut vakuutetun jatkuvan valvonnan alaisena.

12 Voimassa alkaen MA336 RIKKOUTUMINEN Vakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisen. Vakuutus ei korvaa kulumisesta, naarmuuntumisesta, syöpymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutunutta vahinkoa sähköilmiön aiheuttamaa vahinkoa koneen tai laitteen toiminta-asteen alenemista tai toimintahäiriötä omaisuutta, joka rikkoutuu urheilusuorituksen yhteydessä tai sellaisessa harrastustoiminnassa, jossa omaisuuden rikkoutuminen yleisen kokemuksen mukaan on todennäköistä proteesin rikkoutumista mukana olevien nesteiden vuotamisesta tai juomaa sisältävien pullojen särkymisestä aiheutunutta vahinkoa mukana olevien syövyttävien tai tahraavien aineiden aiheuttamaa vahinkoa omaisuutta, joka unohtamisen, katoamisen, putoamisen tai hukkaamisen vuoksi on joutunut pois vakuutetun hallusta eikä siksi ole toimitettavissa Pohjantähden tarkastettavaksi.

13 Voimassa alkaen MA338 KATOAMINEN Vakuutus korvaa matkan yhteydessä virallisen matkanjärjestäjän tai kuljetusyrityksen kuljetettavaksi annetun omaisuuden häviämisen, joka todetaan välittömästi kuljetuksen päätyttyä.

14 Voimassa alkaen OM300 OMAISUUSVAKUUTUKSEN KOHDE 1 Vakuutuksen kohde Vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjaan merkitty omaisuus. Omaisuus jaetaan seuraaviksi kohteiksi: tontti ulkona oleva omaisuus rakennus rakennuksen LVISA -laitteet käyttöomaisuus vaihto-omaisuus koneet ja laitteet rahat ja arvopaperit ohjelmat ja tiedostot kylmätuotteet pakasteet asiakkaiden omaisuus yrityksen matkatavara henkilökohtainen matkatavara veneet ja alukset metsä. Omaisuus voidaan vakuuttaa omaisuusryhmänä kuten käyttöomaisuus tai yksittäisenä nimettynä esineenä. Jos vakuutuksen kohde on määritelty, vakuutuskirjaan merkitty esine, käsitellään vakuutustapahtuma aina ko. esineelle myönnetyn turvan mukaan. Vakuutuksen kohteena on myös vakuutuspaikassa yrityksen työntekijän omaisuus euroa työntekijää kohti. Raha, muut maksuvälineet, arvopaperit, arvokokoelmat ja moottorikäyttöiset ajoneuvot eivät ole vakuutuksen kohteena. Yrityksen työntekijän omaisuudelle aiheutunut vahinko käsitellään ensisijaisesti vakuutusmäärältään suurimmalle käyttöomaisuuskohteelle valitun turvan mukaisesti. Ellei käyttöomaisuuskohdetta ole, vahinko käsitellään vakuutusmäärältään suurimman vaihto-omaisuuskohteen mukaisesti. 2 Vakuutuksen voimassaolo Kohteen vakuutusturva on voimassa vakuutuskirjaan merkityssä paikassa. Vakuutus on voimassa euron määrään asti myös muualla Suomessa, jos omaisuus on tilapäisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi siirretty tai siirrettävänä pois vakuutuspaikasta varastointia, huoltoa tai korjausta varten. Tämä ei kuitenkaan koske seuraavia omaisuusryhmiä: asennuksessa käytettävät työkalut, koneet ja laitteet asennustarvikkeet korut ja arvoesineet raha ja arvopaperit ulkona oleva omaisuus kuljetuksessa oleva vaihto-omaisuus. Tilapäisen säilytyspaikan tulee täyttää omaisuudelle vakuutuskirjassa määritetyt suojeluohjeet. 3 Kohteen arvo Omaisuusvakuutuksessa arvon perusteena on uusarvo. Arvon peruste on kuitenkin nykyarvo, jos vakuutettavan kohteen arvo on alle 50 prosenttia uusarvosta.

15 3.1 Uusarvo Uusarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden hankkimiseen. Uusarvo sisältää kuljetuskulut vakuutuspaikalle ja asennuskulut. Tuotantotoiminnassa syntyvän vaihto-omaisuuden puolivalmiiden ja valmiiden tuotteiden uusarvo on niiden valmistamisesta syntyneet muuttuvat kustannukset. Yritystoiminnan kiinteiden kulujen osuutta ei oteta huomioon tuotteiden uusarvoa määritettäessä. 3.2 Nykyarvo Nykyarvolla tarkoitetaan samanlaisen tai käyttöominaisuuksiltaan vastaavan omaisuuden arvoa. Tällöin otetaan huomioon omaisuuden arvon aleneminen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Rakennuksen hintaa arvioitaessa huomioidaan myös paikkakunnan muuttuneiden olosuhteiden vaikutus. 4 Kohteen vakuutusmäärän peruste Vakuutusmäärän peruste voi olla valinnasta ja kohteesta riippuen täysarvo vakuutusmäärä käypä arvo ensivastuu. 4.1 Täysarvo Täysarvovakuutuksessa ei määritellä vakuutusmäärää, vaan vakuutusmaksun perusteena ovat kohteen arvoon vaikuttavat tekijät, kuten kohteen vakuutuspaikka kohteen tyyppi kohteen koko, tilavuus tai pinta-ala. Täysarvovakuutuksella vakuutetaan vain uusarvokohteita. 4.2 Vakuutusmäärä Vakuutusmäärällä tarkoitetaan vakuutuksen kohteelle vakuutuskirjaan merkittyä tai indeksiehdon mukaan tarkistettua rahamäärää. Vakuutusmäärä on joko uusarvon tai nykyarvon mukainen. 4.3 Käypä arvo Käypä arvo on se käteishinta, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on yleisesti saatavissa, kun omaisuutta pidetään myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvoa määritettäessä otetaan huomioon omaisuuden tai sen osan ikä ja yksilölliset kuntotekijät. 4.4 Ensivastuu Ensivastuulla tarkoitetaan vakuutuksen kohteelle merkittyä korvauksen enimmäismäärää. Ensivastuuseen ei sovelleta alivakuutussäännöksiä.

16 Voimassa alkaen OM330 RISKIN TOTEUTUMINEN 1 Vakuutus korvaa Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman suoranaisen esinevahingon, kun omaisuus on vakuutettu toteutuneen riskin varalta. Lisäksi korvataan näissä vakuutusehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ennalta arvaamattomuutta arvioidaan objektiivisesti. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Vakuutusturva on valittavissa kohteesta riippuen seuraavien riskien varalta: tulipalo sähköilmiö rikos putkivuoto luonnonilmiö rikkoutuminen pilaantuminen katoaminen. Kohteelle valittu turva eli vakuutetut riskit on merkitty vakuutuskirjaan. Riskit ovat korvauspiiriltään toisensa poissulkevia. 2 Vakuutus ei korvaa 2.1 Vähitellen tapahtuva ilmiö Vakuutus ei korvaa esineen kulumista, ruostumista, syöpymistä, pilaantumista, sienettymistä, aineen väsymistä tai vähitellen tapahtuvaa vahingoittumista eikä esineen tai sen osan toimintakyvyn lakkaamista. 2.2 Omaisuuden oma ominaisuus Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos vaihto-omaisuus on pilaantunut ilman äkillistä ja arvaamatonta tapahtumaa sen oman ominaisuuden, puutteellisuuden, virheellisen säilytyksen tai käsittelyn vuoksi. 2.3 Työvirhe Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut asennus- tai työvirheestä tai virheellisestä neuvosta käsiteltävänä olevalle laitteelle, korjattavana, huollettavana tai käsiteltävänä olevalle raaka-aineelle, puolivalmisteelle, valmiille tuotteelle tai asiakkaan omaisuudelle. 2.4 Valmistusvirhe Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut materiaali-, valmistus-, suunnittelu- tai mitoitusvirheestä eikä kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet esineen tai sellaisen osan korjaamisesta, joka on tehty virheellisesti tai virheellisestä materiaalista, ei siinäkään tapauksessa, että syynä olisi ollut suunnittelu- tai mitoitusvirhe, taikka virheellinen neuvo tai ohje. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin virheen seurauksena muulle vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle aiheutunut vahinko. 2.5 Tuotannontekijän saannin keskeytys Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sähkövirran, kaasun, nesteen, lämmön tai muun tuotannontekijän saannin keskeytymisestä. 2.6 Ohjelma- ja tietovirhe Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut ohjelmoitavalle elektroniikkalaitteelle tai sen tietovälineelle, tiedostoille tai ohjelmille laitteiston tai ohjelman virheellisestä toiminnasta, operointivirheestä, magneettikenttien aiheuttamasta tietojen tuhoutumisesta tai tietojen häviämisestä.

17 2.7 Tiedostot ja ohjelmat Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaiteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille, ellei itse laite tai tietoväline ole rikkoutunut tämän sopimuksen ehtojen mukaan korvattavan esinevahingon yhteydessä. 2.8 Tietomurto Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut oikeudettomasta tunkeutumisesta tietojärjestelmään. 2.9 Tietokonevirus Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut ohjelmiin tai tiedostoihin kohdistuvasta vahingonteosta.

18 Voimassa alkaen OM331 TULIPALO Vakuutus korvaa irtipäässeen tulen aiheuttaman vahingon savun tai noen aiheuttaman vahingon räjähdyksen aiheuttaman vahingon. Räjähdys on poikkeuksellinen kaasun tai höyryn paineen nousun aiheuttama tapahtuma. sammutusjärjestelmän laukeamisen aiheuttaman vahingon. Vakuutus ei korvaa yksinomaan jonkin laitekotelon sisällä tapahtuneita vaurioita tai nokeentumista esineelle itselleen aiheutunutta vahinkoa, kun esine on asetettu alttiiksi lämmön vaikutukselle vahinkoa, joka aiheutuu ammattimaisesta räjäytystyöstä tai muusta räjähdysaineiden ammattimaisesta käsittelystä vahinkoa, jonka on aiheuttanut julkisen laitoksen räjähdysaineiden räjähtäminen polttomoottorin vahingoittumista moottorissa tapahtuneesta räjähdyksestä.

19 Voimassa alkaen OM350 OMAISUUDEN KORVAAMINEN Omaisuusvakuutusten vahingon ja korvauksen määrä lasketaan tämän ehdon mukaan, ellei vakuutukseen liittyvissä muissa ehdoissa tai vakuutuskirjassa ole toisin sovittu. Omaisuuden arvon ja vahingon määrän laskemisessa käytettävät uusarvon, nykyarvon ja käyvän arvon käsitteet on määritelty ehtokohdassa OM300 Omaisuusvakuutuksen kohde. Rahana maksamisen sijaan Pohjantähdellä on oikeus rakennuttaa tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. Kadonneen tai vahingoittuneen omaisuuden tilalle yhtiö voi hankkia vastaavaa omaisuutta. 1 Vahingon määrän laskeminen Vakuutus korvaa vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutuneen suoranaisen, rahassa mitattavan esinevahingon. Omaisuuden arvo ja vahingon määrä määritetään vahinkohetken hintatason mukaan. Tunnearvoja, arvonalennusta tai menetettyjä tuloja ei korvata. Vahingosta vähennetään omaisuuden jäännösarvo. Jäännösarvo on omaisuuden arvo heti vahingon jälkeen, kun arviointiperusteet ovat samat kuin välittömästi ennen vahinkoa. 1.1 Korjaaminen Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on kohtuulliset korjauskustannukset, kuitenkin enintään uusarvon ja jäännösarvon erotus. Korjauskustannusten laskeminen perustuu normaaleihin työ- ja hankintakustannuksiin, joihin eivät sisälly yli- ja pyhätyökustannukset eivätkä muut jouduttamiskulut. Korjauskustannuksia laskettaessa hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole huollosta, kunnossapidosta, tilapäiskorjauksista tai omaisuuden tason parantamisesta aiheutuneet kulut. 1.2 Omaisuus ei ole korjattavissa Jos omaisuuden korjaaminen ei ole mahdollista tai taloudellisesta syystä tarkoituksenmukaista, on vahingon määrä omaisuuden arvo vähennettynä jäännösarvolla. 2 Korvausperusteet 2.1 Uusarvon mukainen korvaus Uusarvokorvaus maksetaan, jos omaisuuden nykyarvo on vähintään 50 prosenttia sen uusarvosta. Myös vakuutusmäärän on oltava uusarvon mukainen ja korvaus on enintään indeksillä tarkistettu vakuutusmäärä. Korvauksesta vähennetään omaisuuden mahdollinen jäännösarvo. Uusarvokorvaus edellyttää, että kahden vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta vahingoittunut irtain omaisuus korjataan tai tilalle hankitaan uutta samanlaatuista omaisuutta vahingoittunut rakennus korjataan tai rakennetaan uudelleen samalle paikalle. Uusarvokorvaus maksetaan kahdessa erässä: ensin maksetaan nykyarvo kun Pohjantähti on saanut selvityksen uuden omaisuuden hankinnasta, maksetaan lisäkorvaus, joka on uudelleenhankintakustannusten ja nykyarvon mukaisen korvauksen erotus. 2.2 Nykyarvon mukainen korvaus Kun omaisuuden nykyarvo on alle 50 prosenttia uusarvosta, maksetaan korvauksena enintään omaisuuden nykyarvo vähennettynä mahdollisella jäännösarvolla. Jos omaisuus korjataan, Pohjantähti korvaa niin suuren osan korjauskustannuksista kuin nykyarvon ja uusarvon välinen suhde osoittaa. 2.3 Ensivastuun mukainen korvaus

20 Jos kohteen vakuutusmäärän perusteeksi on valittu ensivastuu, korvataan vahinko mahdollista alivakuutusta huomioon ottamatta. Korvaus on enintään ensivastuumäärä ja siitä vähennetään mahdollinen omaisuuden jäännösarvo. 2.4 Käyvän arvon mukainen korvaus Jos kohteen vakuutusmäärän perusteeksi on valittu käypä arvo, maksetaan korvauksena enintään omaisuuden vahinkohetken käypä arvo vähennettynä mahdollisella jäännösarvolla. 3 Vakuutus ei korvaa 3.1 Selvityskustannukset Vahingon selvityskustannukset, ellei sitä ole kohteen ehdoissa toisin määrätty. Vakuutus korvaa kuitenkin Pohjantähden tilaaman selvittelyn kustannukset riippumatta siitä, onko vahinko vakuutuksen perusteella korvattava. 3.2 Huoltokustannukset Säätö- ja kunnossapitotoimet, ennakkohuolto, määräaikaishuolto, puhdistaminen, toimintahäiriöiden poistaminen sekä näiden yhteydessä vaihdettavat osat. 3.3 Kulutusaineet ja tarvikkeet Koneissa tai laitteissa käytettävät kulutusaineet tai tarvikkeet, kuten poltto- ja voiteluaineet, muut nesteet, kauhat, vaijerit ja kumirenkaat, paitsi jos kulutusaine tai tarvike on vahingoittunut muun korvattavan vahingon yhteydessä. 3.4 Sopimukset Toimittaja tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Mikäli vakuutuksenottaja on itse esineen valmistaja tai myyjä, ei vahinko kuulu korvauksen piiriin, jos valmistaja tai myyjä olisi alalla vakiintuneen takuun perusteella siitä vastuussa. 4 Omavastuu Jokaisen vakuutustapahtuman vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. Jos Pohjantähti maksaa korvausta yhdestä vahinkotapahtumasta usean vakuutuksen, turvan tai riskin perusteella, vähennetään vahingon määrästä suurin valittu omavastuu. 4.1 Tulitöiden omavastuu Jos vakuutuksesta korvattava irtipäässeen tulen aiheuttama vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta tulitöissä, on vakuutuksenottajan omavastuu vakuutuskirjaan merkityn omavastuun kymmenkertainen määrä, kuitenkin enintään euroa. 4.2 Omavastuun ja muiden vähennysten laskentajärjestys Omavastuu ja muut vähennykset lasketaan vahingon määrästä seuraavassa järjestyksessä: mahdollinen veron määrä omaisuuden ikään perustuva vähennys omavastuu korvauksen mahdollinen alennus (esimerkiksi suojeluohjeiden laiminlyönnin ja alivakuutuksen perusteella). 5 Lisävahingot ja -kustannukset

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Valtionhallinnon matkavakuutukset. Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Valtionhallinnon matkavakuutukset Vakuutusehdot Voimassa 1.11.2008 alkaen Matkustajavakuutus Komennusvakuutus Matkatavaravakuutus Matkavastuuvakuutus SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus

Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Matkatavara- ja matkavastuuvakuutus Yritykset ja yhteisöt Sisällysluettelo 1 Vakuutetut ja korvauksen saaja 2 1.1 Vakuutetut 2 1.2 Korvauksen saaja 2 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805.

Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805. Ryhmämatkavakuutus Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton jäsenille Vakuutusehdot voimassa 1.12.2012 alkaen Vakuutusnumero 102-3805 Sisällys 1. Ryhmämatkavakuutus 2 2. Vakuutetut ja edunsaajat 2 2.1 Edunsaajat

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2011 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. Tässä oppaassa: l lyhyt selostus matkavakuutuksesta l matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922.

SUPEREURO. Matkavakuutusopas. Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi. Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. SUPEREURO Matkavakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen. www.eurooppalainen.fi Matkavakuutuksia jo vuodesta 1922. TÄSSÄ OPPAASSA lyhyt selostus matkavakuutuksesta matkavakuutusehdot Tarkat tiedot matkavakuutuksista

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja.

POHJOLAN MITTATURVA. Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. SISÄLLYS. Vakuutukset verkossa. Soita meille. Keskitä. Saat etuja. Matkavakuutus POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit ostaa vakuutuksia hakea korvausta tehdä

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA. Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Turvanasi MATKALLA MAAILMALLA Vakuutusopas If Matkavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF MATKAVAKUUTUS Sisällys Onnellista matkaa onhan matkavakuutus kunnossa!................ 3 Matkavakuutus turvanasi...

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee.

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset. Yhdessä hyvä tulee. Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Yhdessä hyvä tulee. Vakuutukset verkossa Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Helpointa vakuutusten ostaminen on verkkokaupassa. Kerro

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen

POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE. Esite voimassa 1.4.2011 alkaen POHJANTÄHTITURVA YRITYKSELLE Esite voimassa 1.4.2011 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA YRITYKSESI TURVAKSI 4 Mikä on Pohjantähtiturva? 4 Yksilöllistä vakuutusturvaa ja parempaa palvelua 4 Mitä

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H

Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Autovakuutus Vakuutusehdot 31 H Voimassa 1.1.2013 alkaen Sisällysluettelo: 10. Vakuutuksen sisältö 20. Esinevakuutus 21. Vakuutuksen tarkoitus 22. Vakuutuksen kohde 22.6 Arviointitaulukko 23. Vakuutuksen

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot