VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA HANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA HANKE

2 Taustaa Toteutusaika Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta koordinoidaan Varsinais-Suomen Yrittäjien hallinnoiman YES Varsinais-Suomen kautta. Suunnittelutyössä mukana Varsinais-Suomen Yrittäjien lisäksi EK Turku ja TAT

3 Verkostokumppanit VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen ELY-keskus Kuntien opetus-/ sivistystoimet Perusasteen koulut ja 2. asteen koulut; lukiot ja ammatilliset oppilaitokset Korkeakoulut: Turun yliopiston OKL, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Työ- ja elinkeinoelämän toimijat: Varsinais-Suomen Yrittäjät Elinkeinoelämän keskusliitto EK Turun kauppakamari MTK Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry Talonrakennusteollisuuden Turun aluetoimisto INFRA Länsi-Suomi ry STTK:n Turun aluejärjestö Akava Varsinais-Suomen aluetoimikunta Taloudellinen tiedostustoimisto TAT Seudulliset kehittämiskeskukset ja seututoimijat; Yrityssalo Oy, Yrityskolmio, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Vakka-Suomi, Turunmaa / Parainen ja Kemiönsaari Muut toimijat, jotka täsmentyvät hankkeen alkaessa; mm. maakunnan yritysten edustajat, maakunnan lapset ja nuoret

4 Valtakunnallinen YES verkosto Pohjois-Pohjanmaa (Oulu/Oulun eteläinen) Keski-Pohjanmaa (Kokkola) Pohjanmaa (Vaasa) Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Satakunta (Pori) Varsinais-Suomi (Turku) Kanta-Häme (Hämeenlinna) Pirkanmaa (Tampere) Keski-Suomi (Jyväskylä) Pohjois-Savo (Kuopio/Iisalmi) Etelä-Savo (Mikkeli) Kouvola Kotka-Hamina (Kotka) Päijät-Häme (Lahti) Uusimaa (Järvenpää) Metropoli (Helsinki) Pohjois-Karjala (Joensuu)

5 Seututiimit Vakka-Suomi VAUHTI tiimi Loimaan seutukunta LOISTO tiimi Salon seutu SYKÄYS tiimi Perus SYKÄYS tiimi Turun seutu KIPINÄ tiimi Turun 2. asteen tiimi TAHTO tiimi Turun perusasteen tiimi LIEKKI tiimi Turun seudun läntisten kuntien tiimi Turun seudun itäisten kuntien tiimi Turunmaa Länsi-Turunmaan tiimi Kemiönsaaren tiimi Tiimeissä opettajia, rehtoreita, opoja, sivistystoimenjohtajia, elinkeinotoimen edustajia sekä yrittäjien edustajia.

6 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA KÄYTÄNNÖSSÄ

7 Yrittäjyyskasvatuksen käsite Omaehtoinen yrittäjyys Yksilön omatoimisuus ja aktiivinen vastuunottaminen Sisäinen yrittäjyys Ryhmän kollektiivinen tapa ajatella ja toimia Ulkoinen yrittäjyys Yrityksen omistaminen ja johtaminen Paula Kyrö

8 Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet Mitä yrittäjät tekevät? Mitä yrittäjyys on? Miksi yrittäjiä tarvitaan? Minun pitää ottaa vastuuta omasta elämästäni: miten sen teen? Meidän tulee toimia yhdessä yritteliäästi tavoitteiden saavuttamiseksi? Voisiko minusta tulla yrittäjä? Miten tulla yrittäjäksi? Miten huolehtia bisneksestä? Oppia ymmärtämään yrittäjyyttä yhteiskunnassa ja ammattina Oppia yritteliästä ajatteluja toimintatapaa (omaehtoinen yrittäjyys) Oppia työskentelemään yritteliäästi toisten kanssa (sisäinen yrittäjyys) Oppia yrittäjäksi (ulkoinen yrittäjyys) Mukaillen Paasio, K & Nurmi, P 2006

9 Yrittäjyyskasvatuksen käytäntö 1. Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2. Yrittävä työkulttuuri 3. Yrittäjyyskasvatus aineopetuksessa 4. Yrittäjyyskasvatuksen ja opintojen opetussisällöt 5. Yrittäjyyteen kannustavat oppimis- ja ohjausmenetelmät 6. Yrittäjyyden oppimisympäristöt 7. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyö

10 Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Varhaiskasvatus 0-2 lk. 3-6 lk. 7-9 lk. 2. aste Omaehtoinen yrittäjyys Positiivinen asenne elämään Yritteliäs asenne oppimiseen Vastuu itsestä ja osaamisesta Halu ja kyky kehittyä Osaaminen luoda unelmatulevaisuus Sisäinen yrittäjyys Yhdessä tekemisen ja leikkimisen riemu Kyky huomioida muut Ymmärrys osaamisesta ja vastuusta ryhmässä Kyky kehittää itseä ja ryhmää Kyky muodostaa ja johtaa tiimiä Ulkoinen yrittäjyys Tavoitteellinen leikki Ryhmätyöt Projektit Oppijalähtöiset projektit Aidot käytännön yrittäjyyskokeilut

11 Prosessin tavoitteet 1. Synnyttää yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille aiempi strategia- ja toimintaohjelmatyö sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen ja verkostot huomioiden 2. Sitouttaa maakunnalliset toimijat osallistumaan kehittämistyöhön sekä kehittämistyön kautta syntyvien tuloksien jalkauttamiseen omassa organisaatioonsa 3. Edistää syntyvän strategian ja toimintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytännön arkea määrittäviksi ja arjen toiminnassa tapahtuviksi toimenpiteksi 4. Synnyttää viestinnän avulla laajempaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatusken kehittämistyön tarpeellisuudesta, sen eri vaiheista, syntyneistä tuloksista ja toimenpiteistä koko kasvatuksen ja opetuksen kenttään 5. Luoda myönteisyyttä ja positiivista uskoa Varsinais-Suomen maakunnan tulevaisuuteen, ruokkia toimijoiden keskinäistä innostunutta kehittämishenkeä ja vahvistaa olemassaolevien yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimien ja - henkilöiden välistä yhteistyötä.

12 Prosessin toteutuminen käytännössä Stragegian rakentamisen prosessi: kehittämistiimi ja opettajatiimit Strategian jalkauttamisen prosessi: tapahtumat ja valmennukset Viestintä: uutiskirje Villinikkarit Oy:n asiantuntijapalvelut

13 Kehittämistiimi Kehittämistiimiinä toimii nimetty noin 20 hengen laajennettu YES-tiimi. Kehittämistiimi ei ole ohjausryhmä, joka seuraa kehittämistyötä. Tiimi on aktiivinen, strategiaa luova yrittäjyyden asiantuntijaryhmä, jonka työskentelyä johtaa Villinikkarit Oy:n asiantuntija. Tiimin tärkein tehtävä on tarkastella yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä maakunnallisena ilmiönä. Tärkeimmät työstettävät tapaamisten teemat: yrittäjyyskasvatuksen visio, yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet, yrittäjyyskasvatuksen maakunnallisen verkoston ja syntyvän strategian johtaminen, resurssointi ja viestintä Kehittämistiimi tapaa prosessin aikana neljä kertaa.

14 Opettajatiimit Kouluastekohtaiset opettatiimit ovat kooltaan n. 20 henkilöä edustaen kattavasti maakunnan kuntia ja kouluja. Tiimejä syntyy neljä; alakoulut, yläkoulut, toinen aste ja korkea-aste Opettajatiimin tehtävänä on arvioida yrittäjyyskasvatuksen nykytilannetta, synnyttää kouluastekohtaiset yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet Tiimi osallistuu myös maakunnallisen vision työstämiseen. Lisäksi opettajat toimivat tiedon kerääjinä omasta orgnisaatiostaan ja testaavat strategian ja toimintaohjelman luonnoksia kollegoillaan Opettajatiimit tapaavat prosessin aikana kolme kertaa.

15 Jalkautusprosessi Strategian jalkautustilaisuus kevät 2013 Strategien valmennustilaisuudet kevät 2013 Ryhmä 1: sivistystoimenjohtajat ja rehtorit Ryhmä 2: oppilaitosten sisäiset kehittäjät

16 Viestintä Viisi prosessiin räätälöityä uutiskirjetta Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n ja YES keskuksen viestintäkanavat Sidosryhmien omat viestintäkanavat

17 Villinikkarit Oy:n asiantuntijatyö Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaosaamisen tuominen strategiatyöhön Tiimien toiminnan suunnittelu, fasilitointi ja dokumentointi Jalkautusprosessin tilaisuuksien suunnittelu, fasilitointi ja dokumentointi Uutiskirjeiden sisällön ideointi ja toteutus Strategian kirjoittaminen lopulliseen muotoonsa Aikataulusta huolehtiminen ja prosessin johtaminen yhdessä Johanna Vainion kanssa Tiivis yhteydenpito ja vuorovaikutus Johanna Vainion kanssa

18 Strategian alustavat näkökulmat Oy Suomi Ab:n tulevaisuus, menestystekijät ja kilpailukyky Maakunnan toimintaympäristön tulevaisuuskuva, menestystekijät ja kilpailukyky Elinkeinopolitiikan tulevaisuus ja linjaukset, yrittäjyyden muutokset Osaamiseen ja työvoimaan ennakoitavissa olevat muutokset Maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen visio Kouluastekohtaiset strategiset tavoitteet Muiden toimijoiden strategiset tavoitteet Toimintaohjelma eri toimijoiden vastuista ja konkreettisista toimenpiteista

19 Yrittäjyyskasvatus maakunnan menestystekijänä Nuoren psykologisen ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen Oman jutun löytäminen nopeammin Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen Yrittäjämäisesti ajattelevien ja toimivien työntekijöiden määrän kasvu, yritteliäs työkulttuuri Uusia yrittäjiä ja yrityksiä, jatkajia toimiviin yrityksiin Positiivista uskoa tulevaan

20 (Työ)elämässä tarvittava osaaminen VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN Psykologinen pääoma Kuka olet? Toiveikkuus, Iitseluottamus, sinnikkyys, optimismi, minäpystyvyys, tahdovoima, tulevaisuususko, onnellisuus Sosiaalinen pääoma Kenet tunnet? Miten toimit yhteistyössä? Vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, vastavuoroisuus, luottamus,aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi Inhimillinen pääoma Mitä osaat? Ammatillinen osaaminen, itsensä johtamisosaaminen, työyhteisötaidot, harrastuneisuus Muokattu Luthans Fred 2004 Muokattu Luthans Fred 2004

21 Prosessin aikataulu Vuosi 2012 Aloituspalaveri kesäkuu 2012 Uutiskirje 1/5 elokuu 2012 Starttitilaisuudet - elokuu 2012 Kehittämistiimi 1/4 lokakuu 2012 Opettajatiimi 1/3 lokakuu 2012 Uutiskirje 2/5 - lokakuu 2012 Kehittämistiimi 2/4 marraskuu 2012 Opettajatiimit 2/3 marraskuu 2012 Vuosi 2013 Kehittämistiimi 3/4 tammikuu 2013 Opettajatiimit 3/3 helmikuu 2013 Uutiskirje 3/5 helmikuu 2013 Kehittämistiimi 4/4 maaliskuu 2013 Strategia valmis maaliskuu 2013 Uutiskirje 4/5 - huhtikuu 2013 Jalkautustilaisuudet huhtikuu 2013 Uutiskirje 5/5 - toukokuu 2013 Päätöspalaveri toukokuu 2013

22 Seuraavat askeleet Jatkamme opettajatiimien ja kehittämistiimin kasaamisella - haluatko tulla mukaan? Ota yhteys Johanna Vainioon Kehittämistiimin tapaaminen ti (15.00) Opettajatiimien tapaamiset 1. tapaamiset Ma alakoulu klo , toinen aste Ti yläkoulut klo , korkea-aste tapaamiset tapaamiset

23 Yhteystiedot Brahenkatu Turku Johanna Vainio Twitter: jovain Linkedin: Johanna Vainio facebook.com/yesverkosto Kauppakatu Jyväskylä Tarja Nieminen Twitter: tarjanieminen Linkedin: Tarja Nieminen

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

YES -KESKuS loppuraportit

YES -KESKuS loppuraportit YES -Keskus loppuraportit YES -Keskus loppuraportit kansallinen loppuraportti... 4 Etelä-Pohjanmaan loppuraportti... 10 itä-uusimaan loppuraportti... 22 kanta-hämeen loppuraportti... 40 keski-pohjanmaan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Seinäjoella 18.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007

Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi. Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Sinikka Jänkälä ja Merja Saarela (toim.) PK-ennakointi Ammattikorkeakoulut pk-sektorin ennakointifoorumeina -hanke 2005 2007 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus).

Kanuuna-verkoston kohderyhmänä ovat yli 40 000 asukkaan kunnat. Kanuuna-kunnissa 1 asuu noin 60 % Suomen alle 29-vuotiaista (lähde: Tilastokeskus). KANUUNA KAUPUNKIMAISEN NUORISOTYÖN KEHITTÄMISVERKOSTO Toimintasuunnitelma 2015 Verkoston tausta ja toimintamuodot Kanuuna on toiminut vuodesta 2006 alkaen. Sen jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut ja toiminta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti

Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 Loppuraportti TIMO NURMI Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA

STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA STRATEGIA 2013 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Turun Seudun Urheiluakatemian strategia 2013 2016 2.1. Arvot 2.2. Visio 2.3. Missio - perustehtävä 2.4. Toimintatapa 2.5. Toimintaympäristö

Lisätiedot

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN:

Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: Timo Nurmi YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN: YRITTÄJYYDEN UUSI KUVA 2020 VÄLIRAPORTTI TUTU-JULKAISU 2/2003 Yrittäjyyden edistäminen: Yrittäjyyden uusi kuva 2020 väliraportti Timo Nurmi Projektipäällikkö, KTM Tulevaisuuden

Lisätiedot

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke

Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa -hanke Loppuraportti Hankkeen nimi: Maaseudun matkailuelinkeinon kehittäminen Varsinais-Suomessa Hankeen toiminta-aika: 5.10.2007 30.9.2013

Lisätiedot

Forssan seudun elinkeinopainotteinen

Forssan seudun elinkeinopainotteinen Forssan seudun elinkeinopainotteinen strategia 2007 Forssan seutu kasvua keskellä Päivitys 25.8.2008 Oy Tero Maksimainen & Kaj Työppönen Lisäykset 2007 ja päivitys 25.8.2008 FSKK, Kirsi Sippola Sisällysluettelo

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa!

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Menestyksen avaimet Oma talous hallussa! NY YriTTäjYYSkASvATUkSeN POLkU NY OMA YRITYS NY NEXT STEPS EWB NY 24H-LEIRI NY VUOSI YRITTÄJÄNÄ NY 12H-LEIRI NY 6H-LEIRI NY

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot