VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio Brahenkatu 2, 21 Turku puh

2 2 Sisällys Hankkeen toteutusaika... 3 Yhteistyökumppanit ja toiminnassa mukana olevat... 3 Hankkeen tausta... 4 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet... 5 Hankkeen toimenpiteet... 6 Hankkeen aikataulu... 7 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma... 7 Hankkeen tulokset ja niiden levittäminen (ml tiedotussuunnitelma)... 8 Arvio hankkeen vaikuttavuudesta... 9 Arvio tilanteesta hankkeen päätyttyä... 1 Lähteet... 11

3 3 Hankkeen toteuttaja ja koordinaattori Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta koordinoidaan Varsinais-Suomen Yrittäjien hallinnoiman YES Varsinais-Suomen kautta. YES Varsinais-Suomi on maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen resurssikeskus, joka kuuluu kansalliseen YES-verkostoon. YES-verkosto kattaa 19 toimipistetta ympäri Suomea ja sitä koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Hanketta koordinoi YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio, jolla on 12 vuoden kokemus projektien koordinoinnista, maakunnallisesta yrittäjyyden edistämisestä ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Johanna Vainio toimii hankkeen maakunnallisen ohjausryhmän sihteerinä ja koollekutsujana, minkä tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen etenemistä. Hankkeen toteutus (strategian ja toimintaohjelman laadinta, viestintä ja tiedottaminen sekä jalkauttaminen) hankitaan kilpailutetulta asiantuntijataholta. Hankkeen toteutusaika Yhteistyökumppanit ja toiminnassa mukana olevat Hankkeen suunnittelussa ja valmistelussa ovat olleet aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen Yrittäjien lisäksi EK:n ja TAT:n edustajat. Hankesuunnitelma on ollut myös kommenttikierroksella työ- ja elinkeinoelämän toimijoilla sekä maakunnallisen YES-tiimin (YES-sopijakumppanit) kokouksissa. Hanketta on myös käsitelty Varsinais-Suomen ELY:n ja Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa. Hanke perustuu yhteiseen maakunnalliseen tahtotilaan aikaansaada yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma. Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma laaditaan yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa: Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen ELY-keskus Kuntien opetus-/ sivistystoimet Perusasteen koulut ja 2. asteen koulut; lukiot ja ammatilliset oppilaitokset Korkeakoulut: Turun yliopiston OKL, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Työ- ja elinkeinoelämän toimijat: - Varsinais-Suomen Yrittäjät - Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Turun kauppakamari - MTK Varsinais-Suomi - Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry - Talonrakennusteollisuuden Turun aluetoimisto - INFRA Länsi-Suomi ry - STTK:n Turun aluejärjestö - Akava Varsinais-Suomen aluetoimikunta - Taloudellinen tiedostustoimisto TAT Seudulliset kehittämiskeskukset ja seututoimijat; Yrityssalo Oy, Yrityskolmio, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Vakka-Suomi, Turunmaa / Parainen ja Kemiönsaari Muut toimijat, jotka täsmentyvät hankkeen alkaessa; mm. maakunnan yritysten edustajat, maakunnan lapset ja nuoret

4 4 Hankkeen tausta Työelämä on muutoksessa Työ- ja elinkeinoelämä on jatkuvassa muutoksessa: Globalisoituminen, kansainvälisen kilpailun kiristyminen, teknologian kehittyminen jne. muuttavat toimialoja ja niiden rakennetta. Väestömme ikääntyy ja olemme jo nyt tilanteessa, jossa työelämästä poistuu joka vuosi noin 1 henkilöä enemmän kuin sinne tulee. Vuoteen 225 mennessä työikäisten määrä vähenee noin 27 hengellä. Tämän päivän ja tulevaisuuden työ on entistä vaihtelevampaa ja abstraktimpaa sekä työtehtävät entistä nuotittomampia. Lopputulosta kohti voidaan edetä monella eri tavalla ja työ irtautuu rutiineista. Yhä harvempia töitä tullaan tekemään yksin, joten ryhmissä ja verkostoissa toimiminen nousee entistä tärkeämpään rooliin. Tämä vaikuttaa myös työn organisointiin ja johtamiseen. (Oivallus-hankkeen loppuraportti, 211.) Muutos vaikuttaa myös työelämässä tarvittavaan osaamiseen: Taitojen merkitys korostuu alati yhä enemmän ja enemmän. Työelämässä pärjätäkseen tulee omata erityisesti yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä laaja-alaisuutta. Lisäksi tarvitaan varsinkin oikeaa asennetta eli mahdollisuusajattelua, rohkeutta kyseenalaistaa asioita sekä uskallusta kokeilla ja testata eri mahdollisuuksia. Nuoret ja työelämä Työikäisen väestön vähetessä tarvitsemme työelämään kaikki käsiparit ja oikeanlaisen osaamisen omaavia työntekijöitä ja uusia yrittäjiä. Miten valmennamme nuoria tulevaisuuden muuttuvaan työelämään ja toimintaympäristöön? Esim. EK:n Oivallus-loppuraportissa on todettu, että tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaamiseksi luovuus tulee asettaa kaiken koulutuksen lähtökohdaksi. Tärkeää ei niinkään ole se, mitä koulutetaan vaan miten koulutetaan. Luovuutta ja edellä mainittuja taitoja voidaan tukea monipuolisilla oppimismenetelmillä sekä -ympäristöillä. Tämä koskee myös aktiivista työelämäyhteistyötä. Nuoret myös kokevat tarvitsevansa enemmän merkityksellistä tietoa työstä ja työelämästä, vaikka kanavia tiedon saamiseen ja välittämiseen on enemmän kuin koskaan. Taloudellisen tiedotustoimiston tuoreen selvityksen mukaan suurin epäkohta tiedon saamisen ja sen haluamisen välillä on muussa koulun toiminnassa kuin opinto-ohjauksessa. Nuoret toivovat saavansa työelämätietoa kaikilta opettajilta tuntiopetuksen yhteydessä mm. siten, että oppiaineen sisällön työelämäyhteys on nykyistä selkeämpi. (Nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa, 212.) Vuosittain noin 4 nuorta jää peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa. Lisäksi 25 % keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja noin 1 % lukion. Tämä johtaa siihen, että jokaisesta ikäluokasta 15 % jää vaille toisen asteen tutkintoa vuotiaista pelkän perusasteen varassa olevia on noin 11. Alle 29- vuotiaita työttömiä on noin 55. Kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien kouluttamattomien nuorten määrä on selvitysten mukaan noin 4. (Nuorten yhteiskuntatakuu 213) Yrittäjyyskasvatus antaa eväät muuttuvan työelämän haasteisiin Yrittäjyyden lisäämiseen, yrittäjyysasenteen vahvistumiseen, suomalaisten innovaatioiden syntymiseen ja konkreettisen tekemisen kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen vaikutetaan yrittäjyyskasvatuksen ja opetuksen keinoin. Yrittäjyyskasvatus on laaja-alainen termi, jolla tarkoitetaan elämässä ja työelämässä tarvittavien valmiuksien oppimista ja kehittämistä. Se kattaa monipuoliset ja innovatiiviset oppimistavat ja ympäristöt,

5 5 joiden avulla kehitetään oppijoita toimimaan oma-aloitteisesti ja aktiivisesti, näkemään mahdollisuuksia, ottamaan vastuuta ja toimimaan vuorovaikutteisissa ryhmissä. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa kaikilla koulutusasteilla (Hallitusohjelma ). Työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen merkitystä korostetaan myös mm. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa ja OPM:n Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa (Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma, 212; Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, 29). Myös Varsinais- Suomen maakuntaohjelmassa korostetaan yrittäjyyskasvatuksen tärkeyttä (Kompassi tulevaisuuteen Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 23 ja maakuntaohjelma , 21). Yrittäjyyskasvatusta tarvitaan jokaisella koulutusasteella. Varmistaaksemme tämän, tulee Varsinais- Suomessa laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen aikana yrittäjyyskasvatus integroidaan luontevaksi osaksi koulutusta perusasteelta korkeakoulutukseen saakka. Hankkeessa laaditaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma Varsinais-Suomeen. Asiakirjassa määritellään yhteisesti eri toimijoiden kanssa ne tavoitteet, joihin Varsinais-Suomessa halutaan yrittäjyyskasvatuksessa ja sitä kautta alueen kehittämisessä päästä. Lisäksi laaditaan käytännön toimintaohjelma siitä, miten yrittäjyyskasvatus jalkautetaan perusasteelta korkeakoulutukseen saakka. Toimintaohjelmassa määritellään tehtävät toimenpiteet, eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä tarvittavat resurssit tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi sovitaan yrittäjyyskasvatustoiminnan rakenteesta ja organisoinnista maakunnallisesti ja seudullisesti. Strategia ja toimintaohjelma myös jalkautetaan alueen kouluihin ja oppilaitoksiin sekä muille tarvittaville tahoille. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti koko prosessin ajan. Strategian ja toimintaohjelman laatimisen ja jalkauttamisen jälkeen sen toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti, sekä kehitetään toimintaa tarvittavilta osin. Hankkeen toteutus (strategian ja toimintaohjelman laadinta, viestintä ja tiedottaminen sekä jalkauttaminen) hankitaan kilpailutetulta asiantuntijataholta. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa (tarjouspyyntö liitteenä). Ostettavan asiantuntijapalvelun tavoitteet 1) Synnyttää yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille aiempi strategia- ja toimintaohjelmatyö sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen ja verkostot huomioiden. 2) Sitouttaa maakunnalliset toimijat osallistumaan kehittämistyöhön sekä kehittämistyön kautta syntyvien tuloksien jalkauttamiseen omaan organisaatioonsa. 3) Edistää syntyvän strategian ja toimintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytännön arkea määrittäviksi ja arjen toiminnassa tapahtuviksi toimenpiteiksi. 4) Synnyttää viestinnän avulla laajempaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tarpeellisuudesta, sen eri vaiheista, syntyneistä tuloksista ja toimenpiteistä koko kasvatuksen ja opetuksen kenttään.

6 6 5) Luoda myönteisyyttä ja positiivista uskoa Varsinais-Suomen maakunnan tulevaisuuteen, ruokkia toimijoiden keskinäistä innostunutta kehittämishenkeä ja vahvistaa olemassa olevien yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimien ja -henkilöiden välistä yhteistyötä. Hankkeen toimenpiteet Ennen hankehakemuksen jättämistä suoritettiin tarjouskilpailu. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa Määräaikaan klo 12 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta toimijoilta: 1. Ramboll Management Consulting Oy 2. Luotsaamo Oy 3. Villinikkarit Oy 4. CI City Image Oy 5. Valmennuskeskus Oy Annettuja tarjouksia vertailtiin kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin arviointikriteerein: - Edullisin hinta sai enimmäispisteet 3 p. (muut pisteet kaavalla halvin / vertailtava x 25) - Paras kokemus sai enimmäispisteet 3 p. - Paras osaaminen sekä projektisuunnitelman sisältö ja toteutus 4 p. Arvioinnin perusteella eniten pisteitä sai Villinikkarit Oy (voittanut tarjous, hankintapäätös ja pisteytys liitteenä). Valittu asiantuntijataho vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja läpiviennistä (prosessin vetovastuu ja käytännön toimet, toimintaohjelman kirjoittaminen, viestintä ja markkinointi, toimintaohjelman jalkauttaminen kouluihin jne.). Toimenpiteiden sisältö ja toteutusmenetelmät (ks. toimenpiteet tarkemmin tarjouksesta) 1) Strategian ja toimintaohjelman laatimisen prosessi Strategian laatiminen osallistavana prosessina, joka jakaantuu kehittämistiimin työskentelyyn, kouluastekohtaisten opettajatiimien työskentelyyn sekä ostettuun asiantuntijatyöhön Työssä hyödynnetään jo olemassa olevia yrittäjyyskasvatusta ohjaavia tiimejä (lisäksi rekrytoidaan tarvittavia muita tahoja): Loimaan seutukunta / Loisto tiimi Salon seutu / Sykäys tiimi Turun seutu / Turun läntisten kuntien tiimi, Turun itäisten kuntien tiimi, Turun yrittäjyyspolun Tahto tiimi ja Kipinä tiimi Turunmaa / Länsi-Turunmaan alueen tiimi, Kemiönsaaren tiimi Vakka-Suomi / Vauhti tiimi Strategian ja toimintaohjelman laatiminen ja kokoaminen kirjalliseen muotoon 2) Strategian ja toimintaohjelman jalkauttaminen Varsinais-Suomen kouluihin, oppilaitoksiin ja korkeakouluihin sekä muille toimijoille Strategian ja toimintaohjelman jalkauttamista tapahtuu jo osana niiden laatimisprosessia Erilliset aktivointitoimenpiteet: strategian lanseeraus ja strategian jalkautuksen valmennukset 3) Hankkeesta tiedottaminen ja viestiminen Hankkeesta tiedotetaan ja viestitään aktiivisesti mm. sähköpostitse, sähköisten uutiskirjeiden ja olemassa olevien internetsivujen kautta Tiedottamisessa hyödynnetään strategian laadinnassa mukana olevien toimijoiden viestintäkanavia

7 7 Lisäksi hankkeessa hankitaan strategian ja toimintaohjelman taitto- ja painotyöt erillisenä ostopalveluna. Ohjelmia painetaan noin 1 2 kpl, ja niitä levitetään alueen eri toimijoille. Hankkeen aikataulu - Maalis-huhtikuu 212: Ostopalveluna hankittavan konsulttipalvelun kilpailutus ennen varsinaisen projektin alkamista. - Huhtikuu 212: Hankepäätöksen tekeminen saatujen tarjousten perusteella ja hankesuunnitelman viimeistely. Hankehakemuksen jättäminen Varsinais-Suomen liittoon. - Kesäkuu 212: Varsinainen hanke käynnistyy ja valittu toimija aloittaa toimintaohjelman ja strategian toteutusprosessin ja viestintä aloitetaan. - Elokuu 212 helmikuu 213: Toteutetaan strategiaan ja toimintaohjelmaan liittyvät tapaamiset, workshopit ja tilaisuudet : Strategia ja toimintaohjelma ovat valmiita kirjallisessa muodossa - Kevät 213: Hankitaan asiakirjasta taitto- ja painotyöt ja levitetään julkaisua (levittäminen jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen) - Maaliskuu-toukokuu 213: Jalkautetaan strategia ja toimintaohjelma (jalkautus jatkuu mm. Varsinais- Suomen Yrittäjien ja seututiimien toimesta hankkeen päättymisen jälkeen) : Hanke päättyy Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio MENOT Kustannukset sis. ALV eivät sis. ALV Aineet, tarvikkeet, toimistokulut 1.1 koneet ja laitteet 1.2 muut kustannukset 2. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 2.3 henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut 3.2 muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 7. Luontoissuoritukset (rahoitussuunnitelman kohdat ) 8. Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (rahoitussuunnitelman kohdasta 6) NETTOMENOT YHTEENSÄ Yhteensä

8 8 Rahoitussuunnitelma Kuntaraha ja yksityisen rahan osuus tulee rahoitusosuuksista, joista on sovittu erikseen YESyhteistyösopimuksessa. Asiasta ovat sopineet rahoittajaosapuolet Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Salon seutu/yrityssalo Oy, Loimaan seutukunta/yrityskolmio, Turunmaan seutu/kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki, Vakka-Suomen seutukunta/laitilan kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Kustavin kunta, Taivassalon kunta, Vehmaan kunta, Pyhärannan kunta ja MTK Varsinais-Suomi. 8. Rahoitussuunnitelma Haettava rahoitus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan oma rahoitus 2.2 muu kuntarahoitus luontoissuoritukset 3. Muu julkinen rahoitus 3.1 Valtion rahoitus 3.2 Muu julkinen rahoitus 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus 4.3 luontoissuoritukset 5. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 6.1 pääsylipputulot 6.2 palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 6.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Yhteensä Hankkeen tulokset ja niiden levittäminen (ml tiedotussuunnitelma) Hankkeen tuloksena syntyy yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa toteutettu Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille Maakunnallinen strategia sitouttaa maakunnalliset toimijat osallistumaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön kautta syntyvien tuloksien jalkauttamiseen omaan organisaatioonsa. Hankkeessa toteutettavan jalkauttamistyön myötä yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen strategia ja toimintaohjelma siirtyvät käytännön arkea määrittäviksi ja arjen toiminnassa tapahtuviksi toimenpiteiksi. Hankkeessa toteutettava viestintä avaa laajempaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tarpeellisuudesta, sen eri vaiheista, syntyneistä tuloksista ja toimenpiteistä koko kasvatuksen ja opetuksen kenttään. Hankkeen myötä kasvatetaan myönteisyyttä ja positiivista uskoa Varsinais-Suomen maakunnan tulevaisuuteen, ruokitaan toimijoiden keskinäistä innostunutta kehittämishenkeä ja vahvistetaan olemassa olevien yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimien ja -henkilöiden välistä yhteistyötä.

9 9 Prosessin eri vaiheista ja etenemisestä viestitään aktiivisesti palveluntuottajan kanssa. Hankkeen aloittamispalaverissa sovitaan viestinnän toteuttamisesta hankkeen hallinnoijan ja palveluntuottajan kesken. Viestintää tapahtuu strategiaprosessiin osallistuville toimijoille aktiivisesti koko prosessin ajan varmistaen, että osallistuvat henkilöt tietävät prosessin vaiheista, aikaansaaduista asioista ja kehittämistyön seuraavista askeleista. Maakunnan toimijoille tehtävä viestintä perustuu sähköiseen uutiskirje-formaattiin. Laajempi uutiskirje tehdään palvelutuottajan toimesta viisi (5) kertaa hankkeen aikana. (ks. tarkempi uutiskirjeiden aikataulu ja suunnitelma tarjouksesta) Maakunnallista tiedotusta hoidetaan lisäksi Varsinais-Suomen Yrittäjien ja YES Varsinais-Suomen normaalin viestinnän kautta (mm. V-S Yrittäjä -lehti, verkkosivut, uutiskirjeet, seututiimit sekä ohjausryhmät). Prosessin alussa kartoitetaan prosessiin osallistuvien tahojen omat viestinnän kanavat ja sovitaan, miten prosessista sen ero vaiheissa tullaan niiden kautta viestimään. Näitä kanavia ovat mm. seudullisten kehittämiskeskusten tiedotus- ja viestintäkanavat, oppilaitosten omat viestintäkanavat, maakunnallisten toimijoiden viestintäkanavat) Toimintaohjelma antaa kuntien opetus- ja sivistystoimille, kouluille, oppilaitoksille sekä korkeakouluille konkreettiset työkalut viedä yrittäjyyskasvatus organisaatioiden pysyväksi käytänteeksi. Yrittäjyyskasvatuksen jalkauttaminen jatkuu toimijoiden omana toimintana hankkeen jälkeen. Muille maakunnille ja kansalliselle tasolle viestimisessä hyödynnetään koko valtakunnallista YES verkostoa (19 toimipaikkaa) ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen verkostoa, jotka huomivat hankkeen sekä sen tulosten levittämisen omassa viestinnässään erikseen sovittavalla tavalla. Varsinais-Suomen maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa voidaan hyödyntää valtakunnallisen YES-verkoston muiden alueiden strategiatyön lippulaivana. Syntyvä strategia ja toimintaohjelma toimivat itsessään materiaalina, jota voidaan välittää kiinnostuneille toimijoille kautta maan. Näkyvyyttä vahvistetaan myös yrittäjyyden kehittäjäorganisaatioiden ja yrittäjyyskasvatusta edistävien kansallisten ja maakunnallisten kehittämishankkeiden kautta (mm. uutiskirjeet, lehdet ja nettiportaalit; jne.) Arvio hankkeen vaikuttavuudesta Työelämän ja yhteiskunnan tarpeet muuttuvat, strategiatyön tavoitteena on vahvistaa kouluissa opitun tiedon ja yhteiskunnan tarpeen kohtaamisen niin, että tieto osataan ottaa käyttöön tulevaisuuden osaamisena. Hankkeella edistetään nuorten työllistymistä, uusien yritysten syntymistä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Mitä vaikutuksia? Yhteinen strategia ja toimintaohjelma luovat maakunnan yhteisen suunnan ja käytännön konkreettiset toimenpiteet yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Tämä yhteinen pohja voimistaa ja kumuloi yrittäjyyskasvatuksen kautta saatavien tulosten vaikuttavuutta. Yhteinen strategiaprosessi vahvistaa kehittäjätoimijoiden keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Vaikutukset maakunnan nuoriin: Syrjäytyneiden nuorten määrä vähenee, nuorten itsetuntemus ja psykologinen pääoma kasvaa, nuoren työelämä- ja yrittäjyysosaaminen kasvaa.

10 1 Vaikutukset maakunnan opettajiin: Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen kasvaa, pedagoginen osaaminen vahvistuu, opettajien keskinäinen yhteistyö voimistuu. Vaikutukset maakunnan oppilaitoksiin: Yrittäjyyskasvatuksen laadukkaampi toteutus luo hyvinvointia arkeen, yrittäjyyskasvatus toteutuu aidosti ja johdonmukaisesti oppilaitoksen arjessa, kehitetään koulun johtamis- ja toimintakulttuuria yritteliääksi kulttuuriksi. Vaikutukset oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön: Luodaan pohja paremmalle ja toimivammalle oppilaitosten ja työelämän yhteistyölle - Yritykset: saavat osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa. - Kunnat: saavat aktiivisia ja hyvinvoivia kuntalaisia. - Muut toimijat: saavat ideoita oman toimintansa kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan näkökulmasta. Arvio tilanteesta hankkeen päätyttyä Nuoret ovat osaavampia työelämä- ja yrittäjyysosaamisessa, syrjäytyminen vähenee, nuori löytää oman jatkokoulutuspaikkansa paremmin (ei tule turhia keskeytyksiä). Nuoren hyvinvointi on maakunnan yhteinen teema (ei vain kodin tai koulun). Yrittäjyys urana ja ammattina tuodaan entistä paremmin esille nuorille. Opettajat ovat osaavampia ohjaamaan nuoria työelämään ja opettamaan työelämässä vaadittavia taitoja, asenteet yrittäjyyteen myönteisempiä, ohjausmenetelmät enemmän toiminnallisia ja erilaisen oppijan huomioivia, yrittäjyys ei jää yksittäisen opettajan vastuulla vaan se on koko yhteisön yhteinen asia. Oppilaitokset toteuttavat tietoisemmin ja systemaattisemmin yrittäjyyskasvatusta, jolloin yrittäjyys luonnollinen osa koulun toimintaa. Näin syntyy yrittäjyyden oppimisympäristöjä, jotka tukevat oppijoiden yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Me-henki ja yhteisöllisyys sekä työelämäyhteistyö ovat kehittyneet oppilaitoksissa paremmiksi ja tuloksellisimmiksi. Tavoitetila hankkeen päätyttyä on, että yrittäjyyskasvatusstrategia ja toimintaohjelma kytketään osaksi maakunnan tulevaisuusstrategiaa, kehittämisstrategiaa tai kuntien kunta- ja elinkeinostrategioita. Hankkeen päättymisen jälkeen vastuu jalkauttamistyön jatkamisesta jää Varsinais-Suomen Yrittäjille ja YES Varsinais-Suomelle, yrittäjyyskasvatusta ohjaaville seututiimeillä sekä maakunnalliselle YES-tiimille. Erityisvastuu käytännön toteutuksesta on oppilaitosten johtajilla. Hankkeen päädyttyä YES Varsinais-Suomi tukee oppilaitosjohtoa strategian jalkauttamisessa käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksen strategia tuo oppilaitosten työelämäyhteistyöhön uusia ideoita ja toimintamalleja, mitä tullaan mukana olevien työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kautta viemään käytäntöön. Strategia tullaan esittelemään myös maakunnan toimijoille, joilla on yhteyksiä nuoriin mm. erilaiset nuorisojärjestöt, opiskelijajärjestöt, seurakunta, isot työnantajat ja muut työntekijäjärjestöt. Toimijoiden yhteinen viesti tulee olla, että nuori ei saa jäädä yksin, vaan meillä on yhteinen vastuu tulevaisuutemme tekijöistä Varsinais-Suomessa. Strategia mahdollistaa yhteistyön yli ainerajojen, oppilaitosten ja eri toimijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkossa yrittäjyyskasvatuksen parhaita käytänteitä levitetään tehokkaammin koulusta toiseen ja vuosittain järjestetään maakunnallinen seminaari (esim. Tehdään tulevaisuus yhdessä tai Varsinais-Suomen tulevaisuus 23 seminaari), jossa keskeisenä teemana tulevaisuus, osaaminen, nuoret, yrittäjyyskasvatus jne.

11 11 Lähteet Kompassi tulevaisuuteen Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 23 ja maakuntaohjelma Varsinais-Suomen liitto, 21. Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 212. Nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa? Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 212. Nuorten yhteiskuntatakuu 213. TEM raportteja 8/212. Oivallus-hankkeen loppuraportti. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 211. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Valtioneuvoston kanslia, 211. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 29:7. Opetusministeriö, 29.

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

- Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info. Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen

- Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info. Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen - Jotta liikkuisimme enemmän - Latua3!- info Laadunhallinnan toimeenpano urheiluopistojen arkeen 20.1.2017 Latua 3! pähkinän kuoressa Tiivistetyn hankekuvauksen pohjalta Tavoite1. Auditointiosaamisen jalkautus

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki

Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys. Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki Puistopuutarhurin ammattitutkinnon ja puistomestarin erikoisammattitutkinnon perusteiden päivitys Hanna Tajakka Konsulttipalvelu Viher-Arkki 1 Esityksen sisältö Perustetyöryhmän esittely Valmistelun aikataulu

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä

Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset. Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Työelämäyhteydet ammattikorkeakoulujen strategioissa ja johdon näkemykset Pro Gradu tutkielma Kirsi Hyttinen Projektityöntekijä Stepit - projektissa STEPIT: n ASIAKAS osaprojekti: Johdolle yhteinen ymmärrys:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto

TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto TOPHOPS-OPSO hankkeen toteuttajakohtainen toimintasuunnitelma / Kanneljärven Opisto Hankkeen nimi: TOPSHOPS-OPSO Hankeaika: Vuoden 2016 loppuun Toimijat: Kanneljärven Opisto, Lohjan Nuorisopalvelut, Vantaan

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille

Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille Jyväskylän kaupungin kasvun ja oppimisen toimintaperiaatteet ja kehittämisen tavoitteet vuosille 2016-2020 Minusta ja meistä tulee jotain. KuntaKesu on kehittämisprosessi, joka on ohjaava johtamisen työkalu

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014

Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 14.-15.5.2014 Maahanmuuttajanuorten tilanne Pirkanmaalla selvityksen alustavia tuloksia Projektikoordinaattori Lilli Rasilainen Tampereen kaupungin ALMA Alueellisen maahanmuuton

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit

Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Työelämän tarpeiden laadullinen ennakointi, Satakunnan Ennakointikamarit Teijo Wahlman, Johanna Alanen, Kari-Matti Koittola Omnia 27.1.2011 WinNova Länsirannikon Koulutus Oy Henkilökuntaa 750 Opiskelijoita

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio

Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät , Kuopio Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään Maija Innola Opintoasiain- ja Peda-forum päivät 23.8.2011, Kuopio Kehittämislinjaukset - hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme?

Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Lapsille, nuorille ja perheille parempi kunta ja maakunta - miten sen teemme? Hanne Kalmari PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi Lape-muutosohjelman hankepäällikkö Muutos tehdään yhdessä

Lisätiedot

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen valtionavustushankkeiden työstö- ja kehittämisseminaari Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus

Lisätiedot

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa

Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämässä hankitun osaamisen tunnustaminen Itä-Suomen korkeakouluissa Työelämäyhteistyö aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa 1 Esityksen sisältö AHOT-prosessi MAMKissa AHOTin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016

TARJOUSPYYNTÖ DIAARINUMERO. Helsinki, 17.2.2016 CIMO/1/03.30.10/2016 DIAARINUMERO CIMO/1/03.30.10/2016 Helsinki, 17.2.2016 TARJOUSPYYNTÖ Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua?

Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua? Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua? Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK VIII Valtakunnalliset Lukiopäivät 2-3.11.2011 Esityksen sisältö Miten elinkeinoelämä menestyy ja muuttuu

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Turku, Pori, Tampere

Turku, Pori, Tampere Ammatillisten oppilaitosten kansainväliseen, ja erityisesti EU-alueen toimintaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille, erityisesti ATTO - aineiden opettajille Turku, Pori, Tampere Elämme kansainvälisessä

Lisätiedot

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO

Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina. 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Sosiaalialan osaamiskeskukset yhteispelin rakentajina 1.10.2014 Helsinki, Eduskunta/Sosiaali- ja terveysvaliokunta Tarja Kauppila, johtaja, ISO Kehittämisen välttämätön, ei vielä riittävä ehto Jokainen

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen instituutti

Koulutusjohtamisen instituutti OSAAVA FORUM 2015 OPPIMISEN JA OSAAMISEN KOKONAISARKKITEHTUURI KESKI-SUOMESSA: JOHTAMINEN JA ARVIOINTI 13.11.2015 JYVÄSKYLÄ Mika Risku, Instituutin esimies Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT

Anu Turunen TYÖELÄMÄTAIDOT Anu Turunen 24.8.2016 TYÖELÄMÄTAIDOT ERI HANKKEISIIN OSALLISTUMINEN Tulevaisuutta koulutusneuvonnalla 2003-2006 Opinto-ohjauksen kehittämishanke 2004-2006 Oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämishanke

Lisätiedot