VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016"

Transkriptio

1 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio Brahenkatu 2, 21 Turku puh

2 2 Sisällys Hankkeen toteutusaika... 3 Yhteistyökumppanit ja toiminnassa mukana olevat... 3 Hankkeen tausta... 4 Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet... 5 Hankkeen toimenpiteet... 6 Hankkeen aikataulu... 7 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma... 7 Hankkeen tulokset ja niiden levittäminen (ml tiedotussuunnitelma)... 8 Arvio hankkeen vaikuttavuudesta... 9 Arvio tilanteesta hankkeen päätyttyä... 1 Lähteet... 11

3 3 Hankkeen toteuttaja ja koordinaattori Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta koordinoidaan Varsinais-Suomen Yrittäjien hallinnoiman YES Varsinais-Suomen kautta. YES Varsinais-Suomi on maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen resurssikeskus, joka kuuluu kansalliseen YES-verkostoon. YES-verkosto kattaa 19 toimipistetta ympäri Suomea ja sitä koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Hanketta koordinoi YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio, jolla on 12 vuoden kokemus projektien koordinoinnista, maakunnallisesta yrittäjyyden edistämisestä ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä. Johanna Vainio toimii hankkeen maakunnallisen ohjausryhmän sihteerinä ja koollekutsujana, minkä tehtävänä on ohjata ja valvoa hankkeen etenemistä. Hankkeen toteutus (strategian ja toimintaohjelman laadinta, viestintä ja tiedottaminen sekä jalkauttaminen) hankitaan kilpailutetulta asiantuntijataholta. Hankkeen toteutusaika Yhteistyökumppanit ja toiminnassa mukana olevat Hankkeen suunnittelussa ja valmistelussa ovat olleet aktiivisesti mukana Varsinais-Suomen Yrittäjien lisäksi EK:n ja TAT:n edustajat. Hankesuunnitelma on ollut myös kommenttikierroksella työ- ja elinkeinoelämän toimijoilla sekä maakunnallisen YES-tiimin (YES-sopijakumppanit) kokouksissa. Hanketta on myös käsitelty Varsinais-Suomen ELY:n ja Varsinais-Suomen liiton edustajien kanssa. Hanke perustuu yhteiseen maakunnalliseen tahtotilaan aikaansaada yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma. Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma laaditaan yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa: Varsinais-Suomen liitto Varsinais-Suomen ELY-keskus Kuntien opetus-/ sivistystoimet Perusasteen koulut ja 2. asteen koulut; lukiot ja ammatilliset oppilaitokset Korkeakoulut: Turun yliopiston OKL, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Työ- ja elinkeinoelämän toimijat: - Varsinais-Suomen Yrittäjät - Elinkeinoelämän keskusliitto EK - Turun kauppakamari - MTK Varsinais-Suomi - Varsinais-Suomen Teknologiateollisuus ry - Talonrakennusteollisuuden Turun aluetoimisto - INFRA Länsi-Suomi ry - STTK:n Turun aluejärjestö - Akava Varsinais-Suomen aluetoimikunta - Taloudellinen tiedostustoimisto TAT Seudulliset kehittämiskeskukset ja seututoimijat; Yrityssalo Oy, Yrityskolmio, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Vakka-Suomi, Turunmaa / Parainen ja Kemiönsaari Muut toimijat, jotka täsmentyvät hankkeen alkaessa; mm. maakunnan yritysten edustajat, maakunnan lapset ja nuoret

4 4 Hankkeen tausta Työelämä on muutoksessa Työ- ja elinkeinoelämä on jatkuvassa muutoksessa: Globalisoituminen, kansainvälisen kilpailun kiristyminen, teknologian kehittyminen jne. muuttavat toimialoja ja niiden rakennetta. Väestömme ikääntyy ja olemme jo nyt tilanteessa, jossa työelämästä poistuu joka vuosi noin 1 henkilöä enemmän kuin sinne tulee. Vuoteen 225 mennessä työikäisten määrä vähenee noin 27 hengellä. Tämän päivän ja tulevaisuuden työ on entistä vaihtelevampaa ja abstraktimpaa sekä työtehtävät entistä nuotittomampia. Lopputulosta kohti voidaan edetä monella eri tavalla ja työ irtautuu rutiineista. Yhä harvempia töitä tullaan tekemään yksin, joten ryhmissä ja verkostoissa toimiminen nousee entistä tärkeämpään rooliin. Tämä vaikuttaa myös työn organisointiin ja johtamiseen. (Oivallus-hankkeen loppuraportti, 211.) Muutos vaikuttaa myös työelämässä tarvittavaan osaamiseen: Taitojen merkitys korostuu alati yhä enemmän ja enemmän. Työelämässä pärjätäkseen tulee omata erityisesti yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä laaja-alaisuutta. Lisäksi tarvitaan varsinkin oikeaa asennetta eli mahdollisuusajattelua, rohkeutta kyseenalaistaa asioita sekä uskallusta kokeilla ja testata eri mahdollisuuksia. Nuoret ja työelämä Työikäisen väestön vähetessä tarvitsemme työelämään kaikki käsiparit ja oikeanlaisen osaamisen omaavia työntekijöitä ja uusia yrittäjiä. Miten valmennamme nuoria tulevaisuuden muuttuvaan työelämään ja toimintaympäristöön? Esim. EK:n Oivallus-loppuraportissa on todettu, että tulevaisuuden työelämän tarpeisiin vastaamiseksi luovuus tulee asettaa kaiken koulutuksen lähtökohdaksi. Tärkeää ei niinkään ole se, mitä koulutetaan vaan miten koulutetaan. Luovuutta ja edellä mainittuja taitoja voidaan tukea monipuolisilla oppimismenetelmillä sekä -ympäristöillä. Tämä koskee myös aktiivista työelämäyhteistyötä. Nuoret myös kokevat tarvitsevansa enemmän merkityksellistä tietoa työstä ja työelämästä, vaikka kanavia tiedon saamiseen ja välittämiseen on enemmän kuin koskaan. Taloudellisen tiedotustoimiston tuoreen selvityksen mukaan suurin epäkohta tiedon saamisen ja sen haluamisen välillä on muussa koulun toiminnassa kuin opinto-ohjauksessa. Nuoret toivovat saavansa työelämätietoa kaikilta opettajilta tuntiopetuksen yhteydessä mm. siten, että oppiaineen sisällön työelämäyhteys on nykyistä selkeämpi. (Nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa, 212.) Vuosittain noin 4 nuorta jää peruskoulun jälkeen ilman koulutuspaikkaa. Lisäksi 25 % keskeyttää ammatillisen koulutuksen ja noin 1 % lukion. Tämä johtaa siihen, että jokaisesta ikäluokasta 15 % jää vaille toisen asteen tutkintoa vuotiaista pelkän perusasteen varassa olevia on noin 11. Alle 29- vuotiaita työttömiä on noin 55. Kokonaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien kouluttamattomien nuorten määrä on selvitysten mukaan noin 4. (Nuorten yhteiskuntatakuu 213) Yrittäjyyskasvatus antaa eväät muuttuvan työelämän haasteisiin Yrittäjyyden lisäämiseen, yrittäjyysasenteen vahvistumiseen, suomalaisten innovaatioiden syntymiseen ja konkreettisen tekemisen kautta syrjäytymisen ehkäisemiseen vaikutetaan yrittäjyyskasvatuksen ja opetuksen keinoin. Yrittäjyyskasvatus on laaja-alainen termi, jolla tarkoitetaan elämässä ja työelämässä tarvittavien valmiuksien oppimista ja kehittämistä. Se kattaa monipuoliset ja innovatiiviset oppimistavat ja ympäristöt,

5 5 joiden avulla kehitetään oppijoita toimimaan oma-aloitteisesti ja aktiivisesti, näkemään mahdollisuuksia, ottamaan vastuuta ja toimimaan vuorovaikutteisissa ryhmissä. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa todetaan, että koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa kaikilla koulutusasteilla (Hallitusohjelma ). Työelämäyhteistyön ja yrittäjyyskasvatuksen merkitystä korostetaan myös mm. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa ja OPM:n Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa (Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma, 212; Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat, 29). Myös Varsinais- Suomen maakuntaohjelmassa korostetaan yrittäjyyskasvatuksen tärkeyttä (Kompassi tulevaisuuteen Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 23 ja maakuntaohjelma , 21). Yrittäjyyskasvatusta tarvitaan jokaisella koulutusasteella. Varmistaaksemme tämän, tulee Varsinais- Suomessa laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma yhdessä eri toimijoiden kanssa. Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Hankkeen aikana yrittäjyyskasvatus integroidaan luontevaksi osaksi koulutusta perusasteelta korkeakoulutukseen saakka. Hankkeessa laaditaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma Varsinais-Suomeen. Asiakirjassa määritellään yhteisesti eri toimijoiden kanssa ne tavoitteet, joihin Varsinais-Suomessa halutaan yrittäjyyskasvatuksessa ja sitä kautta alueen kehittämisessä päästä. Lisäksi laaditaan käytännön toimintaohjelma siitä, miten yrittäjyyskasvatus jalkautetaan perusasteelta korkeakoulutukseen saakka. Toimintaohjelmassa määritellään tehtävät toimenpiteet, eri toimijoiden roolit ja vastuut sekä tarvittavat resurssit tavoitteisiin pääsemiseksi. Lisäksi sovitaan yrittäjyyskasvatustoiminnan rakenteesta ja organisoinnista maakunnallisesti ja seudullisesti. Strategia ja toimintaohjelma myös jalkautetaan alueen kouluihin ja oppilaitoksiin sekä muille tarvittaville tahoille. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti koko prosessin ajan. Strategian ja toimintaohjelman laatimisen ja jalkauttamisen jälkeen sen toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti, sekä kehitetään toimintaa tarvittavilta osin. Hankkeen toteutus (strategian ja toimintaohjelman laadinta, viestintä ja tiedottaminen sekä jalkauttaminen) hankitaan kilpailutetulta asiantuntijataholta. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa (tarjouspyyntö liitteenä). Ostettavan asiantuntijapalvelun tavoitteet 1) Synnyttää yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille aiempi strategia- ja toimintaohjelmatyö sekä yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvä osaaminen ja verkostot huomioiden. 2) Sitouttaa maakunnalliset toimijat osallistumaan kehittämistyöhön sekä kehittämistyön kautta syntyvien tuloksien jalkauttamiseen omaan organisaatioonsa. 3) Edistää syntyvän strategian ja toimintaohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden siirtymistä käytännön arkea määrittäviksi ja arjen toiminnassa tapahtuviksi toimenpiteiksi. 4) Synnyttää viestinnän avulla laajempaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tarpeellisuudesta, sen eri vaiheista, syntyneistä tuloksista ja toimenpiteistä koko kasvatuksen ja opetuksen kenttään.

6 6 5) Luoda myönteisyyttä ja positiivista uskoa Varsinais-Suomen maakunnan tulevaisuuteen, ruokkia toimijoiden keskinäistä innostunutta kehittämishenkeä ja vahvistaa olemassa olevien yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimien ja -henkilöiden välistä yhteistyötä. Hankkeen toimenpiteet Ennen hankehakemuksen jättämistä suoritettiin tarjouskilpailu. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa Määräaikaan klo 12 mennessä saapuivat tarjoukset seuraavilta toimijoilta: 1. Ramboll Management Consulting Oy 2. Luotsaamo Oy 3. Villinikkarit Oy 4. CI City Image Oy 5. Valmennuskeskus Oy Annettuja tarjouksia vertailtiin kokonaistaloudellisesti edullisin seuraavin arviointikriteerein: - Edullisin hinta sai enimmäispisteet 3 p. (muut pisteet kaavalla halvin / vertailtava x 25) - Paras kokemus sai enimmäispisteet 3 p. - Paras osaaminen sekä projektisuunnitelman sisältö ja toteutus 4 p. Arvioinnin perusteella eniten pisteitä sai Villinikkarit Oy (voittanut tarjous, hankintapäätös ja pisteytys liitteenä). Valittu asiantuntijataho vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta ja läpiviennistä (prosessin vetovastuu ja käytännön toimet, toimintaohjelman kirjoittaminen, viestintä ja markkinointi, toimintaohjelman jalkauttaminen kouluihin jne.). Toimenpiteiden sisältö ja toteutusmenetelmät (ks. toimenpiteet tarkemmin tarjouksesta) 1) Strategian ja toimintaohjelman laatimisen prosessi Strategian laatiminen osallistavana prosessina, joka jakaantuu kehittämistiimin työskentelyyn, kouluastekohtaisten opettajatiimien työskentelyyn sekä ostettuun asiantuntijatyöhön Työssä hyödynnetään jo olemassa olevia yrittäjyyskasvatusta ohjaavia tiimejä (lisäksi rekrytoidaan tarvittavia muita tahoja): Loimaan seutukunta / Loisto tiimi Salon seutu / Sykäys tiimi Turun seutu / Turun läntisten kuntien tiimi, Turun itäisten kuntien tiimi, Turun yrittäjyyspolun Tahto tiimi ja Kipinä tiimi Turunmaa / Länsi-Turunmaan alueen tiimi, Kemiönsaaren tiimi Vakka-Suomi / Vauhti tiimi Strategian ja toimintaohjelman laatiminen ja kokoaminen kirjalliseen muotoon 2) Strategian ja toimintaohjelman jalkauttaminen Varsinais-Suomen kouluihin, oppilaitoksiin ja korkeakouluihin sekä muille toimijoille Strategian ja toimintaohjelman jalkauttamista tapahtuu jo osana niiden laatimisprosessia Erilliset aktivointitoimenpiteet: strategian lanseeraus ja strategian jalkautuksen valmennukset 3) Hankkeesta tiedottaminen ja viestiminen Hankkeesta tiedotetaan ja viestitään aktiivisesti mm. sähköpostitse, sähköisten uutiskirjeiden ja olemassa olevien internetsivujen kautta Tiedottamisessa hyödynnetään strategian laadinnassa mukana olevien toimijoiden viestintäkanavia

7 7 Lisäksi hankkeessa hankitaan strategian ja toimintaohjelman taitto- ja painotyöt erillisenä ostopalveluna. Ohjelmia painetaan noin 1 2 kpl, ja niitä levitetään alueen eri toimijoille. Hankkeen aikataulu - Maalis-huhtikuu 212: Ostopalveluna hankittavan konsulttipalvelun kilpailutus ennen varsinaisen projektin alkamista. - Huhtikuu 212: Hankepäätöksen tekeminen saatujen tarjousten perusteella ja hankesuunnitelman viimeistely. Hankehakemuksen jättäminen Varsinais-Suomen liittoon. - Kesäkuu 212: Varsinainen hanke käynnistyy ja valittu toimija aloittaa toimintaohjelman ja strategian toteutusprosessin ja viestintä aloitetaan. - Elokuu 212 helmikuu 213: Toteutetaan strategiaan ja toimintaohjelmaan liittyvät tapaamiset, workshopit ja tilaisuudet : Strategia ja toimintaohjelma ovat valmiita kirjallisessa muodossa - Kevät 213: Hankitaan asiakirjasta taitto- ja painotyöt ja levitetään julkaisua (levittäminen jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen) - Maaliskuu-toukokuu 213: Jalkautetaan strategia ja toimintaohjelma (jalkautus jatkuu mm. Varsinais- Suomen Yrittäjien ja seututiimien toimesta hankkeen päättymisen jälkeen) : Hanke päättyy Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio MENOT Kustannukset sis. ALV eivät sis. ALV Aineet, tarvikkeet, toimistokulut 1.1 koneet ja laitteet 1.2 muut kustannukset 2. Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot 2.3 henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut 3.2 muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot 7. Luontoissuoritukset (rahoitussuunnitelman kohdat ) 8. Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ TULOT (rahoitussuunnitelman kohdasta 6) NETTOMENOT YHTEENSÄ Yhteensä

8 8 Rahoitussuunnitelma Kuntaraha ja yksityisen rahan osuus tulee rahoitusosuuksista, joista on sovittu erikseen YESyhteistyösopimuksessa. Asiasta ovat sopineet rahoittajaosapuolet Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Salon seutu/yrityssalo Oy, Loimaan seutukunta/yrityskolmio, Turunmaan seutu/kemiönsaaren kunta ja Paraisten kaupunki, Vakka-Suomen seutukunta/laitilan kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Kustavin kunta, Taivassalon kunta, Vehmaan kunta, Pyhärannan kunta ja MTK Varsinais-Suomi. 8. Rahoitussuunnitelma Haettava rahoitus Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus hakijan oma rahoitus 2.2 muu kuntarahoitus luontoissuoritukset 3. Muu julkinen rahoitus 3.1 Valtion rahoitus 3.2 Muu julkinen rahoitus 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus muu yksityinen rahoitus 4.3 luontoissuoritukset 5. Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO Tulorahoitus 6.1 pääsylipputulot 6.2 palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 6.3 muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO Yhteensä Hankkeen tulokset ja niiden levittäminen (ml tiedotussuunnitelma) Hankkeen tuloksena syntyy yhdessä maakunnallisten toimijoiden kanssa toteutettu Varsinais-Suomen maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaohjelma vuosille Maakunnallinen strategia sitouttaa maakunnalliset toimijat osallistumaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyöhön sekä kehittämistyön kautta syntyvien tuloksien jalkauttamiseen omaan organisaatioonsa. Hankkeessa toteutettavan jalkauttamistyön myötä yrittäjyyskasvatuksen maakunnallinen strategia ja toimintaohjelma siirtyvät käytännön arkea määrittäviksi ja arjen toiminnassa tapahtuviksi toimenpiteiksi. Hankkeessa toteutettava viestintä avaa laajempaa ymmärrystä yrittäjyyskasvatuksen kehittämistyön tarpeellisuudesta, sen eri vaiheista, syntyneistä tuloksista ja toimenpiteistä koko kasvatuksen ja opetuksen kenttään. Hankkeen myötä kasvatetaan myönteisyyttä ja positiivista uskoa Varsinais-Suomen maakunnan tulevaisuuteen, ruokitaan toimijoiden keskinäistä innostunutta kehittämishenkeä ja vahvistetaan olemassa olevien yrittäjyyskasvatuksen kehittäjätiimien ja -henkilöiden välistä yhteistyötä.

9 9 Prosessin eri vaiheista ja etenemisestä viestitään aktiivisesti palveluntuottajan kanssa. Hankkeen aloittamispalaverissa sovitaan viestinnän toteuttamisesta hankkeen hallinnoijan ja palveluntuottajan kesken. Viestintää tapahtuu strategiaprosessiin osallistuville toimijoille aktiivisesti koko prosessin ajan varmistaen, että osallistuvat henkilöt tietävät prosessin vaiheista, aikaansaaduista asioista ja kehittämistyön seuraavista askeleista. Maakunnan toimijoille tehtävä viestintä perustuu sähköiseen uutiskirje-formaattiin. Laajempi uutiskirje tehdään palvelutuottajan toimesta viisi (5) kertaa hankkeen aikana. (ks. tarkempi uutiskirjeiden aikataulu ja suunnitelma tarjouksesta) Maakunnallista tiedotusta hoidetaan lisäksi Varsinais-Suomen Yrittäjien ja YES Varsinais-Suomen normaalin viestinnän kautta (mm. V-S Yrittäjä -lehti, verkkosivut, uutiskirjeet, seututiimit sekä ohjausryhmät). Prosessin alussa kartoitetaan prosessiin osallistuvien tahojen omat viestinnän kanavat ja sovitaan, miten prosessista sen ero vaiheissa tullaan niiden kautta viestimään. Näitä kanavia ovat mm. seudullisten kehittämiskeskusten tiedotus- ja viestintäkanavat, oppilaitosten omat viestintäkanavat, maakunnallisten toimijoiden viestintäkanavat) Toimintaohjelma antaa kuntien opetus- ja sivistystoimille, kouluille, oppilaitoksille sekä korkeakouluille konkreettiset työkalut viedä yrittäjyyskasvatus organisaatioiden pysyväksi käytänteeksi. Yrittäjyyskasvatuksen jalkauttaminen jatkuu toimijoiden omana toimintana hankkeen jälkeen. Muille maakunnille ja kansalliselle tasolle viestimisessä hyödynnetään koko valtakunnallista YES verkostoa (19 toimipaikkaa) ja Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen verkostoa, jotka huomivat hankkeen sekä sen tulosten levittämisen omassa viestinnässään erikseen sovittavalla tavalla. Varsinais-Suomen maakunnallista yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa voidaan hyödyntää valtakunnallisen YES-verkoston muiden alueiden strategiatyön lippulaivana. Syntyvä strategia ja toimintaohjelma toimivat itsessään materiaalina, jota voidaan välittää kiinnostuneille toimijoille kautta maan. Näkyvyyttä vahvistetaan myös yrittäjyyden kehittäjäorganisaatioiden ja yrittäjyyskasvatusta edistävien kansallisten ja maakunnallisten kehittämishankkeiden kautta (mm. uutiskirjeet, lehdet ja nettiportaalit; jne.) Arvio hankkeen vaikuttavuudesta Työelämän ja yhteiskunnan tarpeet muuttuvat, strategiatyön tavoitteena on vahvistaa kouluissa opitun tiedon ja yhteiskunnan tarpeen kohtaamisen niin, että tieto osataan ottaa käyttöön tulevaisuuden osaamisena. Hankkeella edistetään nuorten työllistymistä, uusien yritysten syntymistä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa. Mitä vaikutuksia? Yhteinen strategia ja toimintaohjelma luovat maakunnan yhteisen suunnan ja käytännön konkreettiset toimenpiteet yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseksi varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Tämä yhteinen pohja voimistaa ja kumuloi yrittäjyyskasvatuksen kautta saatavien tulosten vaikuttavuutta. Yhteinen strategiaprosessi vahvistaa kehittäjätoimijoiden keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Vaikutukset maakunnan nuoriin: Syrjäytyneiden nuorten määrä vähenee, nuorten itsetuntemus ja psykologinen pääoma kasvaa, nuoren työelämä- ja yrittäjyysosaaminen kasvaa.

10 1 Vaikutukset maakunnan opettajiin: Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen kasvaa, pedagoginen osaaminen vahvistuu, opettajien keskinäinen yhteistyö voimistuu. Vaikutukset maakunnan oppilaitoksiin: Yrittäjyyskasvatuksen laadukkaampi toteutus luo hyvinvointia arkeen, yrittäjyyskasvatus toteutuu aidosti ja johdonmukaisesti oppilaitoksen arjessa, kehitetään koulun johtamis- ja toimintakulttuuria yritteliääksi kulttuuriksi. Vaikutukset oppilaitosten ja työelämän yhteistyöhön: Luodaan pohja paremmalle ja toimivammalle oppilaitosten ja työelämän yhteistyölle - Yritykset: saavat osaavaa työvoimaa tulevaisuudessa. - Kunnat: saavat aktiivisia ja hyvinvoivia kuntalaisia. - Muut toimijat: saavat ideoita oman toimintansa kehittämiseen yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan näkökulmasta. Arvio tilanteesta hankkeen päätyttyä Nuoret ovat osaavampia työelämä- ja yrittäjyysosaamisessa, syrjäytyminen vähenee, nuori löytää oman jatkokoulutuspaikkansa paremmin (ei tule turhia keskeytyksiä). Nuoren hyvinvointi on maakunnan yhteinen teema (ei vain kodin tai koulun). Yrittäjyys urana ja ammattina tuodaan entistä paremmin esille nuorille. Opettajat ovat osaavampia ohjaamaan nuoria työelämään ja opettamaan työelämässä vaadittavia taitoja, asenteet yrittäjyyteen myönteisempiä, ohjausmenetelmät enemmän toiminnallisia ja erilaisen oppijan huomioivia, yrittäjyys ei jää yksittäisen opettajan vastuulla vaan se on koko yhteisön yhteinen asia. Oppilaitokset toteuttavat tietoisemmin ja systemaattisemmin yrittäjyyskasvatusta, jolloin yrittäjyys luonnollinen osa koulun toimintaa. Näin syntyy yrittäjyyden oppimisympäristöjä, jotka tukevat oppijoiden yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Me-henki ja yhteisöllisyys sekä työelämäyhteistyö ovat kehittyneet oppilaitoksissa paremmiksi ja tuloksellisimmiksi. Tavoitetila hankkeen päätyttyä on, että yrittäjyyskasvatusstrategia ja toimintaohjelma kytketään osaksi maakunnan tulevaisuusstrategiaa, kehittämisstrategiaa tai kuntien kunta- ja elinkeinostrategioita. Hankkeen päättymisen jälkeen vastuu jalkauttamistyön jatkamisesta jää Varsinais-Suomen Yrittäjille ja YES Varsinais-Suomelle, yrittäjyyskasvatusta ohjaaville seututiimeillä sekä maakunnalliselle YES-tiimille. Erityisvastuu käytännön toteutuksesta on oppilaitosten johtajilla. Hankkeen päädyttyä YES Varsinais-Suomi tukee oppilaitosjohtoa strategian jalkauttamisessa käytäntöön. Yrittäjyyskasvatuksen strategia tuo oppilaitosten työelämäyhteistyöhön uusia ideoita ja toimintamalleja, mitä tullaan mukana olevien työ- ja elinkeinoelämän toimijoiden kautta viemään käytäntöön. Strategia tullaan esittelemään myös maakunnan toimijoille, joilla on yhteyksiä nuoriin mm. erilaiset nuorisojärjestöt, opiskelijajärjestöt, seurakunta, isot työnantajat ja muut työntekijäjärjestöt. Toimijoiden yhteinen viesti tulee olla, että nuori ei saa jäädä yksin, vaan meillä on yhteinen vastuu tulevaisuutemme tekijöistä Varsinais-Suomessa. Strategia mahdollistaa yhteistyön yli ainerajojen, oppilaitosten ja eri toimijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkossa yrittäjyyskasvatuksen parhaita käytänteitä levitetään tehokkaammin koulusta toiseen ja vuosittain järjestetään maakunnallinen seminaari (esim. Tehdään tulevaisuus yhdessä tai Varsinais-Suomen tulevaisuus 23 seminaari), jossa keskeisenä teemana tulevaisuus, osaaminen, nuoret, yrittäjyyskasvatus jne.

11 11 Lähteet Kompassi tulevaisuuteen Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma 23 ja maakuntaohjelma Varsinais-Suomen liitto, 21. Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 212. Nuoret ja työelämä kaksi eri maailmaa? Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, 212. Nuorten yhteiskuntatakuu 213. TEM raportteja 8/212. Oivallus-hankkeen loppuraportti. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 211. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Valtioneuvoston kanslia, 211. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat. Opetusministeriön julkaisuja 29:7. Opetusministeriö, 29.

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE Taustaa Toteutusaika 1.6.2012 30.6.2013 Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi

Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi Yritteliäs ja hyvinvoiva Varsinais-Suomi TAHTONA MAAKUNNAN MENESTYS YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2020 2 PIdät kädessäsi esitettä, jonka tarkoituksena on auttaa sinua ja työyhteisöäsi yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Intohimona yrittäjyyskasvatus!

Intohimona yrittäjyyskasvatus! Toinen linja 14 00530 Helsinki 29.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ YES- VERKOSTON ASIANTUNTIJAPALVELUISTA (PUITESOPIMUS) pyytää tarjouksia yrittäjyyskasvatuskoulutusten asiantuntijapalve- luista vuosille 2015-2018

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015

Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä. Laatuseminaari 7.12.2015 Laatusampo 2 - hankkeen käytänteitä Laatuseminaari 7.12.2015 Hankeverkosto Sammosta ammennetaan Hankkeen tavoitteet Kehittää toimintamalleja ja tietovarastoja, joilla vahvistetaan johdon roolia ja osallistumista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.

LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa. Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8. LISÄARVOA NUORISOTYÖLLE Valtakunnallinen nuorisokeskusverkosto uudisti strategiansa Alueelliset nuorisotyöpäivät Helena Vuorenmaa 14.8.2014 Esityksen runko 1. Valtakunnalliset nuorisokeskukset ja Suomen

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä

Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä Turun yrittäjyyspolku ideakipinöitä 1 Mitä yrittäjyydellä tarkoitetaan? Omaehtoinen yrittäjyys eli yrittävyys on toimintaa, jossa omaaloitteisuus, rohkeus, kekseliäisyys ja luovuus ovat keskeisiä tunnusmerkkejä.

Lisätiedot

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet

Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet Osaamisen kehittämisen merkitys organisaatiolle sekä tulevaisuuden osaamistarpeet Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Loimaan oppisopimustoimiston seminaari 21.5.2011 Esityksen sisältö Miten

Lisätiedot

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen

PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ. Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen PALAUTTEET OPS-TYÖSSÄ Terhi Skaniakos Strateginen kehittäminen OPETUSSUUNNITELMA OPISKELIJALLE Opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja koko korkeakouluyhteisölle. Sen tulee osoittaa opiskelijalle, minkälainen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan uuden liiketoiminnan kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu

Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Työelämän kehittämisstrategian valmistelu Pirjo Harjunen Tuottavuusasiantuntijoiden kutsuseminaari 15.12.2011 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Pirjo Harjunen 14.12.2011 1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman

Lisätiedot

Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua?

Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua? Työelämä muuttuu pitääkö opetuksen muuttua? Johtaja Timo Kekkonen Elinkeinoelämän keskusliitto, EK VIII Valtakunnalliset Lukiopäivät 2-3.11.2011 Esityksen sisältö Miten elinkeinoelämä menestyy ja muuttuu

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA Projektipäällikkö Matti Mäkelä Läpäisyohjelman levittämishanke Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto NUORISOTAKUU NYT -HANKE toteutettu Turun seutukunnassa

Lisätiedot

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu

Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Ennakointiaineistojen hyödyntäminen kouluissa, haastattelu Logomo 12.3.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.3.2012 1 http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1473/alueelliset_talousnakymat_1_2012_web.pdf

Lisätiedot

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET

CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies. Essi Vuopala, LET CoCreat -Enabling Creative Collaboration through Supporting Technlogies Projektin tausta ja tarve Oppivan yhteiskunnan toimintaympäristöille on tyypillistä muuttuvuus ja kompleksisuus aktiivinen toiminta

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työpaikan huoneentaulun rakentaminen pilottihanke Työelämä 2020 hanke yhteistyössä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston kanssa www.tyoelama2020.fi Jaana Lerssi-Uskelin Työterveyslaitos Visio Työelämästrategia

Lisätiedot

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO

Työelämäosaamisen edistäminen seminaari Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Työelämäosaamisen edistäminen seminaari 26.9.2006 Tampereen ammattikorkeakoululla OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS OPEKO Koulutussuunnittelija Juha Oulujärvi Koulutussuunnittelija Kati Aimonen Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella. mikko.siippainen@tampere.fi

Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella. mikko.siippainen@tampere.fi Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyö Tampereella mikko.siippainen@tampere.fi Tasan 100% Tampereen kaupungin strategialinjaus: Kaikille peruskoulun päättäneille tarjotaan jatkoopintopaikka

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia

Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia. Yhteinen yrittäjyysstrategia Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän yliopiston yhteinen yrittäjyysstrategia Yhteinen yrittäjyysstrategia Hyväksytty: Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus 27.1.2014,

Lisätiedot

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa

Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Hankeosaajavalmennus 15.4.2013-11.2.2014 (38 ov) Toteutetaan nonstop periaatteella kahdessa jaksossa Valmistaa maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen Lähde mukaan projektien ja hankkeiden

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely. ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö

Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely. ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Yrittäjyyttä tukeva korkeakoulu 2015 -kysely ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Paljon tapahtunut yrittäjyyden edistämisessä mutta kuinka paljon? Kuvat: Paula Ojansuu Kyselyn

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020

Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 Ammatillisen koulutuksen johdon seminaari Tampere 2.10.2013 Opetusneuvos Seija Rasku KOPO/AM seija.rasku@minedu.fi Kataisen hallitusohjelma ja KESU 2011-2016

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot