Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Vätskäri news nro 2/ 2005 Nuorista 98% pelaa tietokonepelejä, internetissä käyvät kaikki Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa noin 1300 Lounais-Suomen alueen IT-alalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Taitto: Tommi Ranta Paino: Painola, T.Nieminen Oy, Kaarina Painos: 1300 kpl ISSN Yhdistys Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry pj Erkki Innola Aginit Oy, Tykistökatu 6 B, TURKU puh VSTKY pankkitili Nordea Internet

2 Nuorista 98% pelaa tietokonepelejä, Internetissä käyvät kaikki Pelien vetovoima syntyy fantasiasta ja toiminnasta Teksti: Anneli Frantti - Internet on nuorille kohta tärkein media. Muutaman vuoden kuluessa se ohittaa suosiossa television, ennustaa suunnittelija Juuso Peura Mannerheimin Lastensuojeluliitosta. - Tietokonepelit ovat osa lasten leikkikulttuuria. Nykynuorten ympäristönä on mediamaailma, sanovat puolestaan pelitutkijat Satu Heliö ja Laura Ermi Tampereen yliopiston Hypermedialaboratoriosta. Mikä pelaamisessa lasta ja nuorta oikein kiehtoo?ja mikä aikuisia peleissä pelottaa? Heliön ja Ermin mukaan pelien vetovoima riippuu useista tekijöistä. Hyvä pelattavuus on tärkeää, samoin se, että grafiikka ja äänet ovat toimivia. Fantasiamaailmalta odotetaan luovuutta ja laajuutta sekä myös huumoria. Pelin toiminnan on tarjottava edistymisen, kamppailun ja voittamisen mahdollisuuksia. Myös älylliset haasteet ovat tärkeitä: pelaajan on saatava hallita ja rakentaa. - Pelikokemus on moniulotteinen juttu, jossa tavoitellaan mielihyvää. Lapsi tai nuori pelaajana on aktiivinen toimija, huomauttaa Heliö. Tyttöjen Sims poikien GTA Tutkimuksen mukaan vuotiaista 98% pelaa joskus tietokonepelejä ja 75% ainakin kerran viikossa. Tytöt ovat pelaajina yhtä innokkaita kuin pojat. Sekä pojat että tytöt pitävät toiminta- ja seikkailupeleistä, mutta erojakin löytyy: Tytöt valitsevat useimmiten simulaatioja ongelmanratkaisupelejä, pojat puolestaan tykkäävät ajaa rallia sekä pelata roolipelejä. - Tytöt mainitsivat usein pelaavansa Simspeliä. Pojilla taas valikoimassa ovat Harry Potter sekä rullalautailijapeli. Myös GTAautovaraspeli mainittiin nuorten listoilla, vaikka se on kielletty alle 18-vuotiailta, sanoo Ermi. Vanhempien mukaan lapset eläytyvät hurjasti peleihin. Lapset taas pitivät elokuvia ja kirjoja parempina eläytymiskohteina. Pelit eivät esimerkiksi itketä! Kaverien kanssa Habbo Hoteliin Lapsi tai nuori on siis mediamaailmassa aktiivinen toimija, jolloin hänen pitäisi oppia itse ottamaan vastuuta mediakäyttäytymisestään. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä varmemmin tähän vastuunkantoon tarvitaan aikuisen tukea. - Ei riitä, että aikuinen suojaa tietokoneen teknisesti kaikilta roskaposteilta ja eitoivotuilta sivuilta. On myös opetettava lapsi sosiaaliseen suojaamiseen. Internetissä kaikki ei ole totta tai kivaa, niinpä henkilötietojaan ei saa antaa eteenpäin, sanoo suunnittelija Juuso Peura. Kolmasosa Suomen nuorisosta on Habbo Hotelin piirissä. Tämän hetken suosituin nettipeli kokoaa kaverit yhteen verkon kautta - seikkailemaan hotellin tiloihin ja ostanmaan kännykällä huonekaluja. Osa Habbo Hotelin toiminnoista on ilmaisia, osa maksaa, ja rahaa onkin helppo kuluttaa reilusti. Välillä hotellissa liikkuu mm. salasanahuijareita, jotka varastavat toisten omaisuutta.

3 - Toisaalta Habbo Hotelissa on aikuisia habbo-oppaita, jotka muistuttavat käyttäjille nettisääntöjä. Moni oppii ne tätä kautta. Lisäksi siellä on mm. huumevalistusta, kertoo Peura. Habbo hotellia myös valvotaan esimerkiksi kirosanafiltterillä. Häiriköt pyritään poistamaan heti. Nimetön keskustelu koetaan vapauttavana Habbon lisäksi nuorten suosiossa ovat varsinkin nimettömät nettikeskustelupalstat. Niissä kiehtoo sosiaalisen etäisyyden säätelyn mahdollisuus sekä itsensä valikoiva esittäminen. Myös vastapuolelle voi tällöin kuvitella haluamansa ulkonäön, kun visuaalisia vihjeitä ei ole. - Moni pitää nimetöntä keskustelua vapauttavana. Ja moni löytää näiltä palstoilta hyviä ystäviä, sanoo Peura. Irc-galleria puolestaan perustuu omakuviin, joita käyttäjät sivustoon lähettävät. Kuvia voi kommentoida, ja niistä voi keskustella. Sivuston ikäraja on 12 vuotta, ja sen suurin käyttäjäryhmä on vuotiaat tytöt. Kuvien lähettämisessä on aina riski, sillä kuvia voidaan väärinkäyttää, tai sivuston kautta saattaa tulla ei-toivottuja kontakteja. Sivustossa on tällä hetkellä 1,5 miljoonaa kuvaa ja yli käyttäjää. Pelaamista täytyy kotona rajoittaa Heliön ja Ermin pelitutkimuksessa kysyttiin myös, miten vanhemmat hallitsevat lastensa pelaamista. Useimmiten peliaikaa rajoitettiin 2-3 tuntiin päivittäin tai yhteen päivään viikossa. Sisältöjä ei juuri rajoitettu. Lapset arvostavat vanhempiensa panosta, vaikka aikarajoista saattaakin tulla riitaa. - Vanhemmat vastustivat väkivallan määrää peleissä, mutta eivät silti tiukasti seuranneet ikärajoja. Pääasiassa lapsilla oli kyllä sallittuja pelejä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että joissain perheissä peliaikaa voi ostaa lisää tekemällä kotitöitä. Huonojen koenumeroiden myötä taas peliajat vähenevät. Eniten vanhemmat kantavat huolta kunnon ruokavaliosta ja unesta, samoin liikunnan puutteesta joskus myös sosiaalisten kontaktien puutteesta. Pelaamiseen käytetty aika on aina pois jostain muusta, usein perheen yhteisestä ajasta, lukemisesta tai kanssakäymisestä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Peuran mukaan pelaaminen voisi olla enemmän yhteistä perheissä. Tietokone kannattaisi sijoittaa yhteiseen tilaan, ja nuoriso voisi neuvoa sen käyttöä tarvittaessa. Yhteisesti voisi myös tehdä tiedonhakua tai verkko-ostoksia. - Peleistä käytävä keskustelu on vielä julkisena vähäistä. Samoin oppimateriaaleiksi valmistettuja pelejä on tosi vähän. Peliliiketoiminta on kuitenkin jatkuvasti laajeneva liiketoimintasektori maailmassa, ja sitä pitäisi nopeasti analysoida, toteavat tutkijat Heliö ja Ermi. Lisätietoa

4 Sähköpostin tietoturva ja luottamuksellisuus Teksti: Tommi Ranta Sähköistä viestintää koskevalla lainsäädännöllä määrätään viestin luottamuksellisuudesta, sähköisestä suoramarkkinoinnista sekä roskapostin suodatusmahdollisuuksista. Laissa säädetään myös työntekijän sähköpostin luottamuksellisuudesta. Sähköposti on luottamuksellinen viestiväline Perustuslaki ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki määrittävät sähköpostille saman luottamuksellisuuden kuin kirjeellekin. Tämä suojaa sekä viestin sisällön ja tunnistetiedot. Lähettäjälle tämä tarkoittaa sitä, että mikään ulkopuolinen taho ei saa oikeudettomasti lukea tai käsitellä viestiä. Onko työnantajalla oikeus lukea työntekijänsä postia? Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä määritellään ne tilanteet/tavat, joilla työnantaja voi lukea työntekijän sähköpostia. Lain tarkoituksena on turvata työntekijän yksityisten viestien luottamuksellisuus sekä antaa työnantajalle mahdollisuus saada yrityksen toiminnan kannalta tärkeät viestit käyttöönsä. Esim. tilanne, jossa työntekijälle on tullut tämän pitkän loman aikana tarjouspyyntö toiselta yritykseltä. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä kertoo milloin ja miten työnantaja voi näissä tilanteissa lukea nämä viestit ja miten työntekijä on huomioitava. Edellytykset poikkeamiseksi viestin luottamuksellisuudesta Jotta työnantaja saa laillisesti poiketa sähköpostin luottamuksellisuudesta täytyy hänen tarjota työntekijälle seuraavia mahdollisuuksia. Työntekijälle annetaan mahdollisuus hyväksyä jokin toinen organisaation työntekijä tarkastamaan hänelle tulleet viestit oman poissaolonsa aikana. Mikäli työnantaja ei tätä mahdollisuutta tarjoa täytyy työnantajan tarjota jokin seuraavista ratkaisuista työntekijälle: - sähköpostijärjestelmässä työntekijä voi määritellä poissaolonsa ajaksi automaattisen poissaoloilmoituksen. Poissaoloilmoituksessa kerrotaan poissaoloaika sekä henkilö johon voi tänä aikana ottaa yhteyttä. Tämä ilmoituskäytäntö pienentää mahdollisuutta, että työntekijälle tulisi poissaolonsa aikana yrityksen toiminnalle tärkeä viesti. - työntekijälle annetaan mahdollisuus ohjata viestinsä jollekin toiselle henkilölle tai johonkin toiseen sähköpostiosoitteeseen. Näiden on oltava työnantajan hyväksymiä. - työntekijälle annetaan mahdollisuus antaa suostumus työantajan hyväksymälle henkilölle tarkastaa saapunut posti, jotta voidaan selvittää onko tullut yrityksen toiminnalle tärkeitä viestejä Miten työnantaja voi hakea työntekijän sähköposteja Työnantaja voi hakea työntekijän poissa ollessa tämän sähköpostiviestejä vain jos yrityksen toiminnan kannalta tämä on välttämätöntä. Tämä voi olla esim. tarjoukseen vastaaminen, reklamointi tai las

5 kutus. Välttämättömyyttä arvioitaessa on huomioitava onko käytössä automaattinen poissaoloilmoitus, jolloin lähettäjä on saanut tiedon kyseisen henkilön poissaolosta ja on voinut halutessaan ottaa yhteyttä toiseen yrityksen palveluksessa olevaan henkilöön. Jotta sähköposteja voidaan hakea on oltava todennäköistä, että työntekijä olisi saanut edellä kuvatun kaltaisen viestin sähköpostiinsa. Tästä tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes työntekijän suostumuksella. Työntekijälle on kuitenkin tarjottava mahdollisuutta antaa suostumus viestien lukemiseen mikäli se on mahdollista kohtuullisessa ajassa. Työnantajan velvollisuus on yrittää saada tämä suostumus ennen kuin viestejä voidaan tarkastella. Työntekijän suostumus ei kuitenkaan ole välttämätön, mutta sen saamisen yrittäminen on. Poikkeuksena vain mikäli tilanne on niin kiireellinen, että suostumusta ei voida tässä ajassa saada. Miten sähköposteja voidaan hakea ja avata? Sähköposteja on haettava lähettäjän tai otsikon perusteella. Näin voidaan helposti arvioida kuuluuko viesti yritykselle ja on tärkeä sen toiminnalle vai onko kyseessä yksityinen sähköpostiviesti, jota työnantaja ei saa avata. Tämä tehtävä kuuluu yrityksen tietojärjestelmän pääkäyttäjälle. Sähköpostin avaaminen edellyttää, että viestin lähettäjän tai otsikon perusteella voidaan päätellä, että kyseinen viesti kuuluu työnantajalle. Tämän lisäksi edellytys avaamiselle on, että viestin lähettäjää ei voida tavoittaa ja näin selvittää viestin sisältöä. Työntekijän on saatava selvitys Viestin hakemista tai avaamisesta on tehtävä siihen osallistuneiden henkilöiden allekirjoittama selvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi mitä viestejä on haettu ja milloin. Avatuista viesteistä on käytävä ilmi tieto siitä, mikä viesti on avattu, miksi avattu, avaamisen ajankohta, avaamisen suorittajat sekä kenelle viestin sisällöstä on annettu tieto. Tästä tehty selvitys on toimitettava ilman viivytystä työntekijälle, Suoramarkkinointi ja sähköposti Suoramarkkinoinnin rajoitukset riippuvat pitkälti siitä kuka on markkinoinnin kohteena. Suoramarkkinointi yksityisille henkilöille edellyttää pääsääntöisesti henkilön suostumusta. Myös työsähköpostia pidetään yksityisenä osoitteena, jolloin suoramarkkinointi vaatisi henkilön suostumuksen. Poikkeuksen tähän tekee mikäli markkinoitava tuote tai palvelu liittyy jotenkin henkilön työtehtäviin yrityksessä. Silloin voidaan katsoa markkinoinnin kohdennetun henkilön työnantajalle. Mikäli yksityisen henkilön sähköpostiosoite on saatu tuotteen tilauksen yhteydessä voidaan hänelle kohdentaa samaan tuoteryhmään kuuluvien yrityksen omien tuotteiden suoramarkkinointia. Henkilölle on kuitenkin tarjottava mahdollisuus helposti kieltäytyä tulevista mainosposteista. Vaikka yritykselle kohdennettu suoramarkkinointi ei vaadi etukäteissuostumusta, on myös yrityksellä oltava mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi. Kaikissa suoramarkkinointikirjeissä on tämän vuoksi oltava mahdollisuus helposti kieltää suoramarkkinointi. Lisäksi sähköpostista on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on markkinoinnista. Sähköpostissa on oltava myös lähettäneen henkilön yhteystiedot tai muu yhteystieto, jonka avulla suoramarkkinointi voidaan kieltää. Huomioitavia lakeja mm: Suomen perustuslaki Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Henkilötietolaki Laki yksityisyyden suojasta työelämässä

6 VSTKY:n digi-tv luento Kirjoittaja: Tommi Ranta Mitä se vaatii, mitä hyötyä siitä on? Näillä kysymyksillä luennoijamme Petri Kalske Axel Technologies Oy:stä herätteli meitä VSTKY:n digi-tv luennolla. Televisio ja muutkin sähköiset viestimet elävät nyt uutta murrosta. Muutettaessa perinteinen kuvasignaali digitaaliseksi voidaan kasvattaa lähetyskanavien määrää. Samaan tilaan mahtuu nyt useampia kanavia. Yhden vanhan analogisen kanavan käyttämään tilaan saadaan mahtumaan jopa 4-5 digitaalista tv-kanavaa tai yli sata CD-tasoista äänikanavaa. Tämä muutos vaikuttaa koko tv-tuotannon ketjuun aina tuotannosta jakeluun ja katseluun. "Pelkkien" tv-ohjelmien lisäksi tarjolla lisäpalveluja Tällä hetkellä käytössä on mm. ohjelmaopas supertekstitelevisio sekä pankkipalveluja. Tulossa on myös erilaisia julkisen hallinnon palveluja. Tarjottavat lisäpalvelut voivat olla esimerkiksi ohjelmiin liittyviä. Tällainen lisäpalvelu voi olla esimerkiksi taustatietoa tietoa ohjelman teosta ja sen näyttelijöistä. Lisäpalvelu voi olla myös vaikkapa Internetin Lippupalvelun kaltainen palvelu siirrettynä digi-tv:hen. Tälläisen lisäpalvelun käyttö edellyttää MHPyhteensopivaa vastaanotinta. Pohjoismaiden suurimmassa digimediakilpailussa MindTrekissä palkittiin Mix Media Oy:n tuottama LippuTV-konsepti parhaana digi-tv palveluna. Perusteluna valinnalle oli palvelun helppokäyttöisyys sekä katsojan mahdollisuus tilata ja maksaa lippuja erilaisiin tapahtumiin digi-tv:n kautta. Konseptin oli tuottanut Axel Tecnologies Oy. Parempi ääni ja kuva Digi-tv tuo uusien tv-kanavien lisäksi analogiseen lähetykseen verrattuna paremman äänen ja kuvan. Digi-tv:n lähetys on vähemmän altis häiriöille ja heijastumille kuin perinteinen analoginen lähetys. Tämän myötä monet analogisen lähetyksen häiriöt kuten tv:n lumisade ja haamukuvat häviävät. Digitaalitelevisioon siirtymisen myötä siirrytään myös samalla enemmän laajakuvan käyttöön. Kuvan leveyden ja korkeuden suhde on nykyisen 4:3 sijasta 16:9. Mitä sitten tarvitset katsoaksesi Digi-tv:tä? Digitaalisten tv-lähetysten seuraaminen vaatii joko digi-tv:n tai digiboksin. Tällä hetkellä digitaalisen tv:n teknologia ja standardit elävät vielä muutosvaihetta, joten hyvä vaihtoehto digitaalisten lähetysten seurantaan on digiboksi. Mikäli standardit ja tekniset ratkaisut muuttuvat ei tarvitse ostaa uutta televisiota - riittää uusi digiboksi. Mobiili-tv -pilotti käynnistyi Suomessa Pilottihanke tuo televisiolähetykset reaaliajassa matkapuhelimiin ja selvittää mobiili-tv -palvelujen käyttöä ja kuluttajien käyttökokemuksia. Pilotissa on mukana 500 eri-ikäistä käyttäjää pääkaupunkiseudulla Soneran ja Elisan matkapuhelinasiakkaista. Testikäyttäjät voivat seurata tv- ja radio-ohjelmia Nokian älypuhelimella jonka taakse on sijoitettu lisälaite, joka mahdollistaa mobiili-tv - lähetysten vastaanoton. Mukana on myös kansainvälisiä teemakanavia kuten CNN, BBC World ja Fashion TV. Axel mobiilin digi-tv:n kehityksen kärjessä Axel Technologies on digi-tv:n teknologioihin erikoistunut ohjelmistoyritys. Yhtiön päätuote on Salmonstream TM ohjelmisto, joka mahdollistaa perustoiminnallisuuksien lisäksi kehittyneemmät sovellukset digi-tv vastaanottimiin.

7 Tulevia tapahtumia Lisätietoa ja ilmoittautumiset Torstai Työntekijä, työnantaja Tunnetko työaikalain? Sen oikeudet, mahdollisuudet sekä velvollisuudet. Mikä on sitten käytäntö ja miksi? Tilaisuudessa puhumassa mm. Turun ja Porin työsuojelupiirin työaikalain asiantuntija, tarkastaja Raimo Ojala. Aika: torstai , kello Informaatioteknologian laitos, Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 14 A, A-porras, 2. krs. Yhteyshlö: Hanna Suontausta, p Tarjoilun mitoittamiseksi käythän ilmoittautumassa osoitteessa Tervetuloa - jos töiltäsi ehdit... Torstaina Varsinais-Suomi nousuun ICT-alalla Yritykset ja yhteisöt mukaan tekemään keihäänkärkihankkeita Varsinais-Suomeen. Verkottumisprojektin tavoitteena on saada yksilöiden ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä ICT-alalle kasvua ja uusia työpaikkoja Varsinais-Suomeen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Keskiviikkona Hohtokeilailu Jäikö keiloja pystyyn? Löytyikö kierre? Osuitko ränniin? Tai kaverin radalle? Tule ja koe uudelleen vahingonilo muiden ränniosumista ja tuuleta kaatojasi! Aika ja paikka: kello 18.00, Aninkaisten keilahalli, Aninkaistenkatu 9 Maksu jäseniltä on 12 (avec 20 ), Ilmoittautumiset - Tervetuloa!

8 TAPAHTUMAKALENTERI HUHTIKUU Työntekijä, työnantaja - Tunnetko työaikalain? Sen oikeudet, mahdollisuudet sekä velvollisuudet. Mikä on sitten käytäntö ja miksi? Teemmekö me liikaa töitä? Tule kuulemaan asiantuntija-alustuksia, kollegojesi mielipiteitä ja kertomaan omia kokemuksiasi. Torstai , kello 18-20, Informaatioteknologian laitos, Turun yliopisto, Lemminkäisenkatu 14 A, A-porras, 2. krs Hohtokeilailu Jäikö keiloja pystyyn? Löytyikö kierre? Osuitko ränniin? Tai kaverin radalle? Tule ja koe uudelleen vahingonilo muiden ränniosumista ja tuuleta kaatojasi! Maksu jäseniltä on 12 (avec 20 ), ilmoittautumiset mennessä Varsinais-Suomi nousuun ICT-alalla Yritykset ja yhteisöt mukaan tekemään keihäänkärkihankkeita Varsinais-Suomeen. Verkottumisprojektin tavoitteena on saada yksilöiden ja yritysten välistä yhteistyötä kehittämällä ICT-alalle kasvua ja uusia työpaikkoja Varsinais-Suomeen. Torstaina klo , paikkana Old Mill, auditorio, Ruukinkatu 4 Tilaisuuteen on vapaa pääsy TOUKOKUU UIT Peacock Lisätietoa Maksathan osallistumisesi tilaisuuksiin aina etukäteen yhdistyksen tilille Nordea Kiitos. puheenjohtaja ERKKI INNOLA gsm VSTKY JOHTOKUNTA 2005 sihteeri KATI VALKONEN gsm talousasiat ESA ALHONIEMI gsm jäsenasiat SANNA VIRTANEN gsm jäsentilaisuustoimikunnan pj LIISA RUUHIMÄKI gsm koulutustoimikunnan pj SATU SIPPOLA gsm erillisprojektit JUSSI NISSILÄ gsm päätoimittaja & tiedotustoiminnan pj TOMMI RANTA gsm

Vätskäri news nro 4 / 2003 Roskapostin armoilla? Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen IT-alalla työskentelevää ammattilaista

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka AUTOMAATTISILLA JÄRJESTELMILLÄ LÄHETETTÄVÄ SUORAMARKKINOINTI DIRECT MARKETING THROUGH AUTOMATIC SYSTEMS

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta...

Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tietoa medioista ja nettipalveluista aikuisille nuorten näkökulmasta... Tätä opasta on ollut ideoimassa ja suunnittelemassa Vihtavuoren yläkoululaisista koostuva nuortenryhmä, johon on kuulunut yhteensä

Lisätiedot

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas

Digitaaliset pelit. Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Digitaaliset pelit Nuorten pelipaja ja kasvattajien kalvot Kouluttajan opas Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto www.mll.fi

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Henkilötietoturvallisuus. Fuugo yhdistää television ja sosiaalisen median. Virtualisoinnin monet kasvot. Tietoturva - Lessons learned

VÄTSKÄRI. Henkilötietoturvallisuus. Fuugo yhdistää television ja sosiaalisen median. Virtualisoinnin monet kasvot. Tietoturva - Lessons learned VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 Henkilötietoturvallisuus Fuugo yhdistää television ja sosiaalisen median Virtualisoinnin monet kasvot Tietoturva - Lessons learned

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

Vätskäri news nro 3 / 2003 Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen ITalalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Digitaalikameraa

Lisätiedot

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa

Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa Yksityisyys, luottamus ja turvallisuus verkoissa LUOTI-artikkeli 2/2006 Marja-Liisa Viherä Liikenne- ja viestintäministeriön LUOTI-ohjelma* on pyytänyt kolmelta eri alan ammattilaiselta asiantuntijaartikkelia

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009

VÄTSKÄRI. Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009 VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009 Mediatiedot 2008 VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 1/2009 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtajan tervehdys...

Lisätiedot

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas

LAPSET & MEDIA. Kasvattajan opas ?! LAPSET & MEDIA Kasvattajan opas Tässä oppaassa 3 / Lapset ja media 4 / Saaks tän kattoo? Asiaa ikärajoista. 6 / Miks toi nuoli muuttui kädeks?...ja muuta selitettävää netin käytöstä. 8 / Kenen kanssa

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

INTERNET-UUTISET. 4. vuosikerta - Aikakauslehtien liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy, syksy 2007 (n:o 3/2007) - Jakelu 72.

INTERNET-UUTISET. 4. vuosikerta - Aikakauslehtien liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy, syksy 2007 (n:o 3/2007) - Jakelu 72. INTERNET-UUTISET 4. vuosikerta - Aikakauslehtien liiton jäsenlehti - Julkaisija: Info Center Finland Oy, syksy 2007 (n:o 3/2007) - Jakelu 72.000 kpl Vuosikasvu 25 prosenttia Lähes 600.000 eri käyttäjää

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa

4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa 4/2013 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY IT-palvelujohtamisen uusia tuulia kuulostelemassa Terveysilta Venuksessa PÄÄKIRJOITUS Vuosi alkaa taas kerran olla lopuillaan ja ennen vuoden vaihtumista

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille

Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palveluntekijöille Digi-tv-klusteriohjelma ArviD-julkaisuja 04/2005 Kuluttajakaupan näkökulmia digi-tv:n palvelutekijöille ISBN 952-201-013-8,

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu!

Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Anna Aarnio ja Jari Multisilta Helsingin yliopisto CICERO Learning www.cicero.fi Facebook ja Youtube ne on meidän juttu! Kansallinen tutkimus lasten ja nuorten sosiaalisen median ja verkkopalveluiden käytöstä

Lisätiedot