Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta"

Transkriptio

1 Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään CONNECTING BUSINESS

2 CONNECTING BUSINESS

3 CONNECTING BUSINESS Pohjanmaan kauppakamarilehti Österbottens handelskammartidning Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa Tidningen utkommer fyra gånger per år. CONNECTING BUSINESS 3 /09 JULKAISIJA Pohjanmaan kauppakamari Österbottens handelskammare Vaasa-Pietarsaari-Kokkola Vasa-Jakobstad-Karleby Puh/tfn (06) fax (06) www. ostro.chamber.fi PÄÄTOIMITTAJA/ CHEFREDAKTÖR Juha Häkkinen Puh/tfn ILMOITUKSET / ANNONSER Mia Brännbacka Puh/tfn (06) TOIMITUSNEUVOSTO / REDAKTIONSKOMMITTÉ Mia Brännbacka, puh/tfn (06) Bengt Jansson, puh/tfn Juha Häkkinen, puh/tfn Johanna Haveri, puh/tfn TOIMITUS / REDAKTION Viestintä Oy Prowomedia TAITTO / OMBRYTNING Muotoilutoimisto Into Tuula Koto KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING Lingart, Eva Berg Pohjanmaan kauppakamari, Katarina Kecklund PAINO / TRYCK Kirjapaino Fram Boktryckeri SISÄLTÖ INNEHÅLL Ilmastonmuutos haastaa kaikki 9 Bättre vägar efterlyses 14 Energiaklusterin tuulivoimayritykset myötätuulessa 16 Vaasassa parannetaan lentologistiikkaa 21 Hyödyntämätön jäte muuttuu energiaksi 24 Viestinnässä puhalletaan yhteen hiileen 26 Lentokentällä tapahtuu 21 PAINOS / UPPLAGA 6000 kpl / st. ISSN KANSI/PÄRMBILD Kansikuvassa olevan, Wärtsilä Finland Oy:n viestintäjohtajan Marica Lassuksen mielestä meri on tärkeä osa Vaasan seudun vetovoimaa. På pärmbilden är Wärtsilä Finland Ab:s kommunikationsdirektör Marica Lassus, som anser att havet är en viktig del av Vasaregionens dragningskraft. Kuva/foto: Pekka Mäkynen Pääkirjoitus LEDARE 5 Haastava tilanne Ett utmanande läge KAUPPAKAMARI handelskammaren Tiedot ajan tasalle Uppdaterad kunnskap 6 Tilintarkastajallakin on valvojansa Även revisorn har sin övervakare 10 TALOUSKATSAUS EKONOMISK ÖVERSIKT 28 Pohja on saavutettu Botten är nådd NÄHTYÄ & KUULTUA 30

4 CONNECTING BUSINESS

5 Pääkirjoitus Ledaren Haastava tilanne Syksy tulee olemaan vaikea monille yrityksille ja osa lomautuksista muuttuu irtisanomisiksi. Näin voi päätellä Teknologiateollisuuden tuoreesta selvityksestä. Alan teollisuuden uudet tilaukset vähenivät huhti kesäkuussa lähes 40 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilauskannat supistuivat jyrkästi. Tämä tarkoittaa, että vasta 60 prosentin kysynnän lisäys palauttaa teollisuuden entiseen tilauskantaan. Teknologiateollisuuden mukaan myös loppuvuoden liikevaihto jää olennaisesti viime vuotta alhaisemmaksi. Lomautusten piirissä on työntekijää ja henkilöstö vähenee edelleen. Syksy ja talvi tulevat olemaan vaikeaa aikaa lähes kaikille teknologiateollisuuden yrityksille sekä koko Suomen taloudelle. Taantuma voimistaa globaalia rakennemuutosta ja hintakilpailua. Vaarana on, että nyt menetettävät työpaikat häviävät Suomesta pysyvästi, toteaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Martti Mäenpää. Pohjanmaalla tilanne on vaikein paperi- ja veneteollisuudesta riippuvaisessa Pietarsaaressa. Kokkolassa orastava metallin hintojen nousu antaa uskoa paremmasta. Vaasan seudulla kehitys on viime vuosina ollut energiaklusterin siivittämänä erinomainen ja kysynnän laskusta huolimatta tulevaisuuden näkymät ovat optimistiset. Vaasassakin työttömyys toki nousee projektien siirtyessä. Rahoituslaman loppuminen helpottaa aikanaan tätä tilannetta. Lamaa edeltävä huippusuhdanne ei tule takaisin ainakaan kovin nopeasti. Teollisuuden rakenteita ja hintakilpailukykyä on välttämättä parannettava myös Pohjanmaalla. Laman jälkeen on edessä myös pula osaavasta työvoimasta. Sitä siivittävät ikärakenteen muutos ja nuorten alavalinnat. Lopuksi on todettava, että valtionhallinnon rakenneuudistus eli Kokkolan siirto Oulun alaisuuteen ja ELY:n pääpaikan menetys Seinäjoelle olivat kauppakamarin mielestä vääriä ratkaisuja. Niiden kanssa on kuitenkin elettävä ja kauppakamarin rooli sillanrakentajana tulee entistä tärkeämmäksi. Ett utmanande läge JUHA HÄKKINEN johtaja direktör Pohjanmaan kauppakamari Österbottens handelskammare Hösten blir svår för många företag och en del av permitteringarna kommer att omvandlas till uppsägningar. Den slutsatsen kan man dra av Teknologiindustrins färska utredning. I branschens industri minskade mängden nya beställningar i april-juni med närmare 40 procent jämfört med samma period senaste år. Orderstockarna reducerades kraftigt. Det här betyder att det krävs 60 procents ökning på efterfrågan för att återställa industrins orderstock. Enligt Teknologiindustrin blir omsättningen för slutet av året också märkbart lägre än ifjol. Hela arbetstagare berörs av permitteringar och antalet anställda fortsätter att minska. Hösten och vintern kommer att vara en svår tid för så gott som alla företag inom teknologiindustrin, liksom för hela Finlands ekonomi. Den ekonomiska nedgången förstärker den globala strukturförändringen och priskonkurrensen. Risken är att de arbetsplatser som nu går förlorade försvinner från Finland för gott, konstaterar verkställande direktör Martti Mäenpää på Teknologiindustrin rf. I Österbotten är situationen svårast i Jakobstad, där man är beroende av pappers- och båtindustrin. I Karleby ger indikationer på stigande metallpriser tro på en förbättring. Vasaregionens utveckling har tack vare energiklustret varit utmärkt under de senaste åren, och trots minskad efterfrågan är framtidsutsikterna optimistiska. Även i Vasa ökar arbetslösheten emellertid när projekt skjuts upp. Då finanskrisen ebbar ut förbättras läget i sinom tid. En likadan konjunkturtopp som rådde tiden före lågkonjunkturen når vi ändå inte i första hand. Även i Österbotten bör vi absolut förbättra industrins struktur och förmåga till priskonkurrens. Efter lågkonjunkturen får vi dessutom räkna med brist på kunnig arbetskraft. Denna påskyndas av den förändrade åldersstrukturen och av de ungas branschval. Slutligen kan konstateras att omstruktureringen av statsförvaltningen, alltså att Karleby hänförs till Uleåborg, samt förlusten av ELY:s huvudsäte till Seinäjoki, enligt handelskammaren var felaktiga lösningar. Vi måste emellertid leva med dessa beslut och handelskammarens roll som brobyggare blir ännu viktigare än tidigare. CONNECTING BUSINESS 5

6 Kauppakamari järjestää tänä vuonna yhteensä 70 koulutustilaisuutta eri puolilla toiminta-aluettaan, kertoo koulutuspäällikkö Katarina Kecklund. Tiedot ajan tasalle Uppdaterad kunskap TEKSTI TEXT MIA BRÄNNBACKA kuvat BILDER MATS SANDSTRÖM ja och katarina kecklund Koulutus on yksi kauppakamarin tärkeimpiä palvelumuotoja. Koulutusta hyödyntävät niin isot kuin pienetkin jäsenyritykset. Koulutuksissa käyvät yritysten eri henkilöstöryhmät toimitusjohtajasta taloushallintoon ja henkilöstöpäälliköstä toimistosihteeriin. Koulutuksissa eri yritysten työntekijät tapaavat toisiaan ja kauppakamarilaiset tulevat tutuksi. Kursverksamheten är en av handelskammarens viktigaste tjänster. Den gynnar både stora och små företag. I kurserna deltar allt från företagens ledning till ekonomiadministration, och från personalchef till sekreterare. På kurserna träffar de olika företagens medarbetare varandra och handelskammarens personal blir bekant. CONNECTING BUSINESS

7 Leipälajina lyhyet kurssit Kauppakamari on keskittynyt lyhyiden koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Kauppakamarin kurssit ovat puolikkaan työpäivän tai yhden päivän mittaisia. Meidän leipälajimme ovat lyhyet, olemassa olevia tietoja päivittävät koulutukset. Tutkintoihin tähtäävät ja muut pidemmät kurssit jätämme muiden kouluttajien tehtäväksi. Koulutus on niin Pohjanmaalla kuin muuallakin Suomessa erittäin kilpailtu ala ja on järkevää miettiä tarkkaan, mikä on oma laji ja pitäytyä siinä, sanoo Pohjanmaan kauppakamarin koulutuspäällikkö Katarina Kecklund. Katarina Kecklund aloitti koulutuspäällikkönä tämän vuoden alussa, kun pitkäaikainen koulutuspäällikkö Gun Strang jäi eläkkeelle. Gun on tehnyt hyvää työtä ja kauppakamarin koulutus on tunnettu ja arvostettu tuote Pohjanmaalla. Koulutustoiminta oli niin vahvalla pohjalla ja suuntaviitat niin tarkkaan tiedossa, että alku on sujunut mukavasti. Koulutuksessa mennään niin kävijämäärissä kuin tuotoissakin samalla tasolla kuin viime vuonna tähän aikaan, jatkaa Kecklund. Koulutusta yritysten toiveiden mukaan Kecklund kertoo, että uusien koulutusten suunnittelussa on ollut iso apu koulutuksen vakituisista kävijöistä ja kauppakamarin aktiivisista jäsenistä. Valtaosa uusista ideoista tuleekin asiakastoiveina ja uusia ideoita otetaan mielihyvin vastaan. Avuksi uudessa työssä on ollut myös Suomen kauppakamareitten yhteinen koulutuspooli. Koulutuspoolissa eri kauppakamareiden koulutuksesta vastaavat tapaavat toisiaan, tekevät yhteisiä suunnitelmia ja vaihtavat kokemuksia mm. kouluttajista. Koulutuspoolin avulla järjestetään vuosittain muutamia koulutuksia, jotka toteutetaan samanlaisina eri kauppakamareissa eri puolilla maata. Bättre utbildning och service Den största delen av handelskammarens kurser berör ekonomiadministration, såsom beskattning eller bokföring. Andra ämnen som ofta förekommer är personaladministration, ledarskap, arbetsmotivation och utrikeshandel. En del av kurserna, exempelvis Stora skattedagen, är årligen återkommande men det ordnas även helt nya kurser. Förra året hölls för första gången Kommunikationsdagen, som tack vare den positiva feedbacken kommer att ordnas årligen. Som ett nytt inslag i kursutbudet i år hölls bl.a. en mediaträning, där deltagarnas intervjuer filmades och intervjuerna analyserades efteråt. Även den här kursen återkommer i vårt kursutbud som följd av den utmärkta responsen och stor efterfrågan, berättar Kecklund. Förutom nya kurser har vi också förnyat vår kursverksamhet genom fler elektroniska tjänster. Det är nu möjligt att anmäla sig till kurserna direkt via vår webbplats, och även kursutvärderingen görs elektroniskt genom att deltagarna per e-post får en länk till utvärderingsblanketten. Med några klick kan vi sammanställa medeltal och kommentarer. Det elektroniska utvärderingssystemet är snabbare både för kunden och för oss själva, berättar Kecklund. Vår kursinfo skickas tillsvidare ut endast per post som tryckt version, men vi planerar också en elektronisk version utöver pappersformatet, för att enklare möjliggöra att informationen om kurserna sprids på företagen, planerar Kecklund. Kauppakamarin käyttämät kouluttajat ovat aina alansa ykköskaartia. Yleensä vain pääkaupunkiseudulla järjestetään korkeatasoisia koulutuksia, joissa ammattilainen voi päivittää tietojaan. Kauppakamarissa on huomattu, että toisinkin voi toimia. Kauppakamari tuo kouluttajat koulutettavien luo. Tästä kauppakamarin koulutus saa erityisesti kehuja. Yrityksiltä säästyy sekä aikaa että rahaa, kun ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti. Näin ehkä myös useammalla saman yrityksen työntekijällä on mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kauppakamarin koulutuksissa samanlaisissa tehtävissä Pohjanmaalla toimivat tutustuvat myös toisiinsa ja pääsevät vaihtamaan kokemuksia. Pääsääntöisesti kauppakamarin koulutukset ovat kaikille avoimia, mutta joskus on järjestetty koulutuksia myös tilauksesta vain yhden yrityksen henkilökunnalle. Tähän voidaan tiivistää koko koulutustoimintamme. Teemme juuri sellaista koulutusta kuin jäsenyrityksemme toivovat, toteaa Kecklund lopuksi. Kursen om ISO 9001 standarden, som hölls i Jakobstad, samlade en stor grupp deltagare från olika företag. KAUPPAKAMARI KOULUTTAA 60 koulutustilaisuutta vuonna osallistujaa vuonna 2008 koulutusta järjestetään suomeksi Kokkolassa ja Vaasassa, ruotsiksi Pietarsaaressa ja Vaasassa koulutusten yleisarvosana 4,23 asteikolla 1-5 vuonna 2008 lisätietoja: tai tai Koulutustiedotteesta, jota voi tilata: CONNECTING BUSINESS

8 8 CONNECTING BUSINESS

9 TEKSTI TEXT Johanna Haveri KUVA BILD Mia Brännbacka Ilmastonmuutos haastaa kaikki Ilmastonmuutos haastaa niin yksittäiset kansalaiset, yritykset kuin valtiotkin mukaan yhteisiin talkoisiin. Ilmastosopimukset, -strategiat ja -teot tähtäävät päästöjen rajoittamiseen, puhtaan energian käyttöön ja energian säästämiseen. Ilmastonmuutos ei ole minkään yksittäisen valtion tai kansakunnan ongelma ja siksi kansainvälisessä politiikassa on kiinnitetty huomiota siihen jo 1980-luvulta lähtien. Teollisuusmaat solmivat 1997 Kiotossa ensimmäisen sitovan ilmastosopimuksen, jonka mukaan ne sitoutuivat noin viiden prosentin kasvihuonekaasujen vähentämiseen vuosiin mennessä. Vuodesta 2005 lähtien teollisuusmaat ovat neuvotelleet uusista, tiukemmista päästörajoista, jotta ilmastonmuutosta voitaisiin hidastaa. Ilmastopolitiikalla kovat vaatimukset Koska ilmastonmuutokseen liittyy monimutkaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä, valtiot pyrkivät ilmastopolitiikan avulla hillitsemään ilmastonmuutosta. Suomi noudattaa omassa politiikassaan sekä YK:n että EU:n ilmastopolitiikkaa. EU sopi joulukuussa 2008 kaikkia jäsenvaltioita sitovasta ilmasto- ja energiapaketista, jonka mukaan kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Samanaikaisesti uusiutuvan energian käyttöä lisätään 20 prosenttia ja energian käyttöä tehostetaan 20 prosentilla. Tämä 20/20/20 -paketti asettaa kovat tavoitteet myös Suomelle. Suomen valtion ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu tavoitteet mm sähkön- ja energiankulutukselle sekä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiselle ja mietitty muita keinoja, joilla Suomi saavuttaisi EU:n ilmastoja energiavelvoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Merkittävin kasvihuonekaasujen päästölähde on fossiilisten polttoaineiden käyttäminen energiantuotannossa, liikenteessä sekä lämmityksessä. Tämän vuoksi ne ovat avainasemassa kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisessa. Huhtikuussa Vaasassa järjestetyssä Ympäristö- ja energiaseminaarissa puhunut valtioneuvoston ilmastopolitiikan asiantuntija Oras Tynkkynen painotti sitä, että vähäpäästöisen tieliikennejärjestelmän rakentaminen vaatii kaikkien energiatehokkaiden ratkaisujen hyödyntämistä. Energian tuotannon osalta pitäisi pystyä siirtymään puhtaampien energianlähteiden käyttöön sekä vähentää energian tarvetta yhteiskunnassa. Energiayhtiöt mukana ilmastotalkoissa Suomalaiset sähköntuottajat ovat lähteneet mukaan valtion ilmastotalkoisiin. Tällä hetkellä useat energiayhtiöt suunnittelevat uusiutuvaa energiaa hyödyntävien voimaloiden rakentamista tai olemassa olevien voimaloiden uusimista. Energiateollisuuden investointihankkeet ovat kuitenkin pitkäkestoisia, joten ne eivät muuta asiaa yhdessä yössä. Katternö-konsernin toimitusjohtaja Stefan Storholm kertoo, että Katternökonsernin myymästä energiasta noin puolet tuotetaan hiilidioksidivapaasti esimerkiksi vesi-, bio- ja tuulivoiman avulla. Suunnitelmissamme on lisätä tuulivoiman osuutta sekä korjata kymmenkunta vesivoimalaa entistä tehokkaimmiksi. Olemme mukana myös jätteenpolttoon ja biopolttoaineisiin liittyvissä hankkeissa, Storholm luettelee. Valtakunnallisista hankkeista olemme mukana mm. suunnitelma-asteella olevissa Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeessa sekä PVO:n Kollajan allashankkeessa. Storholm muistuttaa, että EU:n 20/20/20-tavoitteita ei saavuteta pelkästään sähköntuottajien satsauksella, vaan se asettaa kovat vaatimukset myös teollisuudelle, rakentamiselle, liikenteelle ja lämmöntuotannolle. Oras Tynkkynen CONNECTING BUSINESS

10 Tarkastajallakin on valvojansa Även revisorn har sin övervakare Pohjanmaan kauppakamarin kuten muidenkin alueellisten kauppakamareiden yhteydessä toimii tilintarkastusvaliokunta, joka hoitaa tilintarkastuslakiin sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeisiin perustuvaa viranomaistehtävää. Tilintarkastusvaliokuntia (TIVA) ohjaavat Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) sekä Valtion tilintarkastuslautakunta (VALA). I anslutning till Österbottens handelskammare liksom till övriga lokala handelskammare verkar ett revisionsutskott, som sköter myndigheternas uppgifter i enlighet med revisionslagen och arbets- och näringsministeriets direktiv. Revisionsutskotten (TIVA) styrs av Centralhandelskammarens revisionsnämnd (TILA) samt av Statens revisionsnämnd (VALA). TEKSTI TEXT Johanna Haveri kuva BILD Pekka Mäkynen 10 CONNECTING BUSINESS

11 Revisorn måste se till att hålla sin kunskap uppdaterad, säger Kenneth Storm som är ordförande för Österbottens handelskammares revisionsutskott. Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta valvoo alueellaan toimivien HTM-tilintarkastajien ammattitaidon säilymistä seuraamalla mm. heidän tilintarkastustensa määriä sekä tarkistaa, onko HTM-tilintarkastuskokeeseen osallistuvilla tilintarkastajakokelailla sopiva koulutus ja kokemus. Kokeen hyväksytysti suorittaneet tilintarkastajat tarvitsevat myös TIVA:n puoltavan lausunnon ennen kuin voivat saada HTM-tilintarkastajan arvon. Kokeeseen osallistuvilla on oltava tehtävään sopiva pohjakoulutus sekä riittävä tilintarkastusalan ja laskentatoimen työkokemus. Heidän on myös oltava hyvämaineisia ja moitteettomia ammattinsa edustajia, sillä tilintarkastajan tehtävä on monella tapaa vaativa, kertoo Pohjanmaan kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan sihteeri Pirjo Lehtineva. Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa valvoo alueen HTM-tilintarkastajien ammattipätevyyttä tarkastaa HTM-kokelaiden työ- ja koulutustaustan puoltaa HTM-kokeen suorittaneiden tilintarkastajien hyväksymistä voi tarvittaessa ehdottaa HTM-tilintarkastajan auktorisoinnin peruuttamista HTM-tilintarkastaja on kauppakamarin hyväksymä, auktorisoitu tilintarkastaja ( hyväksytty tilimies ) suorittanut hyväksytysti HTM-kokeen, joita keskuskauppakamari järjestää kerran vuodessa hyvämaineinen, alan koulutuksen ja työkokemuksen saanut ammattihenkilö suorittanut viimeisten kolmen vuoden aikana vähintään 15 tilintarkastusta liiketoimintaa harjoittavissa yhteisöissä Revisionslagen har ändrats Finlands revisionslag har ändrats enligt EU:s direktiv. Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli Efter lagens ikraftträdande kan endast av handelskamrarna godkända GRM- eller av Centralhandelskammaren godkända CGR-revisorer verka som revisorer. Bruket av sk. lekmannarevisorer (fi. maallikkotilintarkastaja) slopades. I samband med den nya lagen befriades små företag från lagstadgad revision. Detta innebär att man i regel kan låta bli att utse en revisor i sådana sammanslutningar där balansräkningens slutsumma är högst euro, eller omsättningen högst euro, eller i vars tjänst är högst 3 personer. I praktiken har det här lett till att många små företag helt och hållet har slopat revisionen. För många små företag är en revisionsavgift på några hundra euro en relativt stor kostnad, säger ordförande för Österbottens handelskammares revisionsutskott, CGR-revisor och bokföringsföretagare Kenneth Storm. Storm önskar att det i Finland ska bli allmänt att göra revisioner enligt behov, trots att de inte längre krävs enligt lag. Det finns situationer då det lönar sig även för ett litet företag att anlita en revisor. Om det i företaget finns delat ägande eller företaget planerar större investeringar, kan det vara på plats att be en revisor granska bokslutet. I samband med företagsaffär, dividend eller bouppteckning kan en revisor hjälpa företaget med värderingen. Också i samband med generationsskifte kan den nya företagargenerationen få goda råd av en revisor, berättar Storm. KHT-tilintarkastaja on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkasta ja jolla on edellytykset tarkastaa pörssiyhtiöitä ja konsernien tilejä. CONNECTING BUSINESS 11

12 Handelskammarens revisionsutskott sammanträder minst två gånger om året övervakar regionens GRM-revisorers yrkeskompetens granskar GRM-examinandernas arbets- och utbildningsbakgrund förordar godkännande av revisorer som har avlagt GRM-examen kan vid behov föreslå återkallande av GRM-revisors auktorisering En GRM-revisor är en av handelskammaren godkänd, auktoriserad revisor ( godkänd räkenskapsman ) en revisor som med godkänt resultat har avlagt GRMexamen, som ordnas av handelskammaren en gång om året en yrkesmänniska med gott renommé samt utbildning och erfarenhet inom området en revisor som under de senaste tre åren har utfört minst 15 revisionsgranskningar för bolag som idkar affärsverksamhet En CGR-revisor är en revisor som är godkänd av Centralhandelskammaren en revisor som är godkänd att utföra börsbolags och koncerners räkenskapsgranskningar Vaativa mutta antoisa työ Sekä HTM-tutkinto että tilintarkastajan työ ovat vaativia, mutta myös hyvin opettavia. Työhön liittyy myös suuri vastuu. Tilintarkastajan tavoitteena on tarkastuksen avulla varmistaa tilinpäätöksen oikeellisuus. Kun tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, hän on omalta osaltaan vastuussa yrityksen sidosryhmille tilinpäätöksen oikeellisuudesta, Storm sanoo. Työ ei perustu pelkästään numeroihin, vaan sisältää myös moraalisen ja eettisen vastuun. Vaikka hyväksyttyjä tilintarkastajia on Pohjanmaan kauppakamarin alueella melko paljon, Kenneth Storm toivoo, että uusia HTM-tarkastajia saataisiin lisää, sillä iso osa nykyisistä tilintarkastajista jää lähivuosina eläkkeelle. Tilintarkastajan työ on hyvä lisätyö sellaisille laskentatoimen tai kirjanpidon ammattilaisille, jotka haluavat koko ajan kehittää itseään ja oppia uusia asioita työstään. Laskentatoimi ei ole yksiselitteistä tiedettä, ja tilintarkastajana pääsee tutustumaan eri yhteisöihin ja niiden tapaan toteuttaa laskentatoimea omassa työssään. Se on opettavaista ja avartavaa, Storm toteaa. 12 CONNECTING BUSINESS

13 CONNECTING BUSINESS 13

14 TEKSTI TEXT Lisbeth Bäck/Kustmedia Ab KUVAT BILDER Mats Sandström, LISBET BÄCK JA OCH TIINA AHOLA Bättre vägar efterlyses Hur viktigt är inte ett fungerande vägnät för industrin i Österbotten? Effektiva transportoch logistikupplägg krävs för att företagen ska ha konkurrenskraft, optimala transporter och kunna verka miljömedvetet. Låt oss inte bli en flaskhals till övriga Finland, säger Hans Ahola, Stig Nickull och Harry Backlund. Den statliga finansieringen av väghållningen släpar efter samtidigt som vägarna försämras oroväckande snabbt. I Österbotten råder ett stort behov av att förnya vägnätet. Gemene man, och politiker, vet inte vad det kostar oss när vägarna är i dåligt skick, säger Hans Ahola vid Ahola Transport. Hans Ahola Familjeföretaget Ahola Transport, med uppdrag i hela Europa och med 330 bilar, upplever dagligen dåliga vägar. Våra chaufförer tvingas stanna i snitt tre gånger per dag vid onödiga trafikhinder. Något som kostar oss euro per år. En natts oplogad snö på vägarna ökar bränsleförbrukningen med tio procent för en bil, tillägger han. Staten borde satsa när det är lågkonjunktur. Se det som en strategisk investering då det är ekonomiskt fördelaktigt att bygga. Europaväg 8 i Österbotten är i stort behov av att förbättras, breddas och förses med omkörningsfiler. Här ses en av de mest kritiska vägsträckorna mellan Vassor och Maxmo. 14 CONNECTING BUSINESS

15 Transporter dygnet runt Till Alholmens Kraft i Jakobstad, världens största biobränsledrivna kraftverk, anländer 100 långtradare med biobränslen varje dag. Det gör transporter med stubbar, risstockar, torv och flis på årsnivå som transporteras främst från en 150 kilometers radie i alla väderstreck. Vi har inget lager här och är beroende av att trafiken löper och att vägarna är farbara dygnet runt, säger vd Stig Nickull. Stig Nickull Nuvarande situation, speciellt när det gäller Europaväg 8, påverkar vi bland annat genom handelskammarens kommunikationsutskott. Positivt är att farleden i Jakobstads hamn fördjupas år 2011, säger han. Jakobstads hamnväg bör också prioriteras. Till vårt och UPM:s fabriksområde transporteras 4,3 miljoner gods per år, av vilken 3,7 miljoner ton kommer längs hamnvägen och resten med sjötransport. Omfartsvägen i Smedsby har nu fått budgetmedel och ska enligt planen vara klar år Planeringen av omfartsvägen startade för 15 år sedan. Skrymmande transporter Vid Oravais Hus, som bygger och levererar inflyttningsfärdiga hus, handlar det om specialtransporter. Vd Harry Backlund berättar att ett ekipage är 25 långt, 4,5 meter brett och 4,7 meter högt. Varje hustransport föregås av omfattande trafikplanering. De hinder vi möter på vägen är elledningar, tvära kurvor, viadukter, refuger, trafikskyltar, träd nära vägkanten, avsaknad av omkörningsfiler och så vidare. Gropar på vägarna ställer krav på våra fordon. Kakel och tapeter kan i värsta fall spricka. För oss är det mycket viktigt att elektrifieringen av Vasabanan inte riskerar rutten för skrymmande specialtransporter i Vasa. Harry Backlund Planering krävs innan Oravais Hus kan ge sig ut på vägarna med sina specialtransporter. Ur handelskamrarnas trafikpolitiska ställningstagande: För att minska transportkostnaderna ska djup och bredd till de viktigaste hamnarna tryggas. Godstrafiksträckorna på järnvägarna bör bli dubbelspåriga i syfte att göra tidtabeller för godstågen utgående från efterfrågan. Trafiksystemen ska utvecklas så att de belastar miljön så lite som möjligt. Finansieringen av basväghållningen ska ökas så att redan gjorda satsningar inte går förlorade. För att stöda vår regions konkurrenskraft är det av största vikt att Europaväg 8 förnyas och förbättras. Anslag för väghållning bör få en större andel av avgifter från trafiken. Ett klart NEJ till vägavgifter. Motiverar trafikinvesteringar Österbottens handelskammare, Centralhandelskammaren och de andra handelskamrarna i landet har i ett trafikpolitiskt betänkande listat vad som bör göras. Under hösten ordnas en Trafikdag i Karleby med målsättning att påverka och motivera till trafikinvesteringar. Handelskammaren ansvarar också för intressebevakningen av flygtrafiken. Målet är att ha tillräcklig kapacitet och konkurrens. Kronoby flygplats hade i år den livligaste juli månaden på 6 år. CONNECTING BUSINESS 15

16 Merventon Jouko Putkonen ja Patrik Holm uskovat tuulivoiman tulevaisuuteen Pohjanmaalla. Vaasan seudulla toimiva energiaklusteri on Suomen ja Pohjoismaiden suurin energiateknologiaan erikoistunut yrityskeskittymä. Alueella on paljon myös tuulivoimaan keskittynyttä osaamista. TEKSTI TEXT Johanna Haveri kuvat BILDer PEKKA MÄKYNEN 16 CONNECTING BUSINESS

17 Energiaklusterin tuulivoimayritykset myötätuulessa CONNECTING BUSINESS 17

18 Vaasan seudulla energiatoimialalla toimii yli 100 yritystä, joiden palveluksessa on yhteensä lähes työntekijää. Näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin viisi miljardia euroa. Monet klusteriin kuuluvista ja kansainvälisillä markkinoilla toimivista yrityksistä tekevät työtä hajautetun energiantuotannon ratkaisujen kanssa. Maailmalla tuulivoimalla tuotetun energian osuus on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut 25 prosentin vuosivauhdilla. Myös Suomeen suunnitellaan parhaillaan lisää tuulivoimaloita kiihtyvällä vauhdilla. Vaasan seudulla toimii yksi Suomen keskeisistä tuulivoiman osaamiskeskittymistä, kertoo Teknologiakeskus Merinovan toimitusjohtaja Ulla Mäki-Lohiluoma. Seudulla on paljon tälle alalle sopivaa huippuosaamista, niin työntekijöitä kuin alihankkijoita, sekä kokonaisuudessaan sopiva toimintaympäristö. Täältä löytyy myös energiatoimialaan erikoistuneita rahoittajia. Lisäksi Vaasan seutu ja koko Pohjanmaan rannikko on luontainen paikka tuulivoimateknologian tuotantoon, sillä Porin ja Kokkolan väliselle tuuliselle rannikko-osuudelle on tällä hetkellä suunnitteilla paljon tuulivoimalahankkeita, hän jatkaa. Tuulivoimalla on sekä vankkumattomia kannattajia että suuria epäilijöitä. Tuulivoima on kuitenkin maailmalla kiistatta yksi nopeimmin kasvava energiantuotantomuoto. Fossiilisten polttoaineiden hinnan nousu ja ilmastopolitiikan muutos uusiutuvia energianlähteitä suosivaksi tekevät tuulivoimalla tuotetun sähkön yhä kilpailukykyisemmäksi muuhun energiaan verrattuna. The Switch toimittaa teknologiaa tuulivoimaloihin Kolmen energia-alan yrityksen fuusiosta syntyneen The Switch -konsernin Vaasassa ja Lappeenrannassa toimivat yksiköt toimittavat tehonmuokkaimia ja kestomagneettigeneraattoreita lähinnä tuulivoimaloiden käyttöön. Konsernin Vaasan yksikkö, The Switch High Power Converters Oy, tuottaa Vaasa Airport Parkissa sijaitsevassa tehtaassaan tällä hetkellä lähinnä tehonmuokkaimia, mutta loppuvuodesta yhtiö aloittaa siellä myös suurten suoravetoisten kestomagneettigeneraattoreiden kokoamisen. Konsernin strategian mukaan Vaasan tehdas on mallitehdas, jossa tehdään prototyyppejä, nollasarjoja sekä pieniä volyymeja. Lisäkapasiteettia haetaan teettämällä tuotteita omien suunnitelmien mukaan partnereilla joko Suomessa tai ulkomailla. Tomi Mäkipellon mukaan Suomella on monipuoliset sähköntuotantotavat. Tuulivoimaa lisäämällä lisätään tuotantorakenteen monipuolisuutta ja saadaan suurempi osa energiantuotannon raakaaineista omaan valvontaan. Reijo Takala ryhtyi suunnittelemaan tuulivoimaloiden komponentteja Vaasassa jo vuonna Vuonna 2003 perustettu Vaasan yksikkö on toimittanut tehonmuokkaimia lähes 2000 tuulivoimalaan. Jonkin verran kauppaa on tehty myös suomalaisten tuulivoimarakentajien kanssa, mutta suurin osa toimituksista menee ulkomaille. Esimerkiksi tänä vuonna koko liikevaihtomme on tähän mennessä tullut ulkomailta, sanoo The Switchin tuulivoimasta vastaava johtaja Reijo Takala. Suomessa on kuitenkin paljon tuulivoimahankkeita vireillä, joten kotimainenkin kysyntä kasvanee lähiaikoina. Yhtiön päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, USA ja Aasia ja siellä erityisesti Kiina. Koska Kiinassa satsataan voimakkaasti tuulivoiman rakentamiseen, myös me olemme panostaneet Kiinan markkinoille, kertoo Takala. Tuulivoimaloiden suunnittelu ja rakentaminen eivät ole muun teollisuuden tapaan kärsineet maailmanlaajuisesta laskusuhdanteesta. Sen vuoksi The Switch ja muut tuulivoima-alalla toimivat yritykset ovat saaneet lisää kilpailijoita, kun monitoimialaiset yhtiöt 18 CONNECTING BUSINESS

19 Suunnitelmissa puhdasta energiaa, työpaikkoja ja verotuloja EPV Energia Oy:n tytäryhtiö EPV Tuulivoima Oy suunnittelee parhaillaan useiden tuulivoimapuistojen rakentamista eri puolille Pohjanmaata. Näiden tuulivoimaloiden yhteenlaskettu teho olisi useita satoja megawatteja ja niiden avulla kasvatettaisiin Pohjanmaan energiaomavaraisuusastetta. Lähtökohtana EPV Tuulivoiman toiminnalle on tarve kehittää energiantuotantoa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Tämä on alueellinen mahdollisuus. Suomi on sitoutunut EU:n komission ilmastopakettiin, joten meidän on lisättävä uusiutuvan energian käytön osuutta 10 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 mennessä. Koska energiatuotantoinvestointien suunnittelu ja toteutus ovat pitkäkestoisia hankkeita, nyt on korkea aika aloittaa niiden suunnittelu, jotta pysytään EU:n vaatimassa aikataulussa, toteaa EPV Tuulivoiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Päästöttömän tuulivoimalan rakentaminen on mahdollista silloin, kun teknologia on riittävän kehittynyttä, hanke on taloudellisesti kannattava ja rakentamiseen vaadittavat luvat ovat kunnossa. Teknologia on mennyt aimo harppauksin eteenpäin ja tuulisähkön taloudellisuutta lisäävät mm. valtiovallan työstämät tuulivoimasyöttötariffiratkaisut. Paikallisesti ratkaistavaksi jää rakentamiseen liittyvä lupapolitiikka. Tuulivoimaloiden rakentaminen on mahdollisuus, johon toivoisin kuntapäättäjien tarttuvan. Puhtaan energiantuotannon lisäksi ne tuovat kuntiin sekä työpaikkoja että verotuloja, sanoo Mäkipelto. Mäkipellon mukaan EPV Tuulivoima pyrkii suunnittelemaan tuulivoimapuistot siten, etteivät ne häiritsisi asutusta tai ympäröivää luontoa. Esimerkiksi rannikolle tuulipuistot rakennettaisiin pääosin rantaviivan ja huvila-asutuksen taakse. Kaikkiaan yhtiö aikoo rakentaa kymmenkunta tuulivoimapuistoa. Osa niistä tulee maakuntakaavassa voimalakäyttöön merkityille alueille ja osa muille tuulivoimakäyttöön soveltuville alueille. ovat keskittäneet markkinointiponnistelujaan tuulivoima-alalle. The Switchin Vaasan yksikkö työllistää tällä hetkellä noin 80 henkilöä ja sen budjetti tälle vuodelle on noin 70 miljoonaa euroa. Uuden sukupolven tuulivoimaloita uudelta yritykseltä Uuden sukupolven isoja tuulivoimaloita suunnitteleva Mervento Oy on uusi tulokas Vaasan seudun energiaklusterissa. Vuoden vaihteessa perustettu kasvuyritys aloittaa usean megawatin tehoisten sekä maalle että merelle suunniteltavien tuulivoimaloiden rakentamisen ensi vuoden aikana. Parhaillaan yritys käy neuvotteluja uuden, noin m² suuruisen tehtaansa sijoituspaikasta. Se tulee olemaan jossain Pohjanmaan rannikkokunnassa, josta on helppo kuljettaa tuulivoimaloiden osat meriteitse määränpäähänsä, kertoo toimitusjohtaja Jouko Putkonen. Hänen mukaansa tehtaan sijoituspaikka selviää syyskuussa. Tuulivoimaloita uudessa tehtaassa päästään rakentamaan vuoden 2011 puoliväliin mennessä. Sitä ennen rakennettavan 3,6 MW:n protovoimalan kokoonpanosta vastaavat yhtiön sopimuskumppanit. Tekniseen suunnitteluun ja tuotekehitykseen erikoistuneen Enmacin tuulivoimaan keskittyneestä tytäryrityksestä syntynyt Mervento on onnistunut keräämään sekä yksityisiltä että julkisilta sijoittajilta huomattavan alkupääoman, joka mahdollistaa yhden Suomen suurimmista yritysstarteista. Se kertoo selkeästi siitä, että sijoittajat uskovat puhtaan energian ja erityisesti tuulivoiman kulutuksen kasvuun. Merventon suunnittelemat ja rakentamat tuulivoimalat tulevat hyödyntämään suhteellisen huoltovapaata kestomagneettisuoravetotekniikkaa, jolla saadaan aikaan suurempia tehoja entistä keveämmillä komponenteilla. Tämän innovaation ansiosta tuulivoimalamme soveltuvat rakennettavaksi sekä rannikolle että merelle, Putkonen toteaa. Ensimmäisinä vuosina Mervento markkinoi voimaloitaan kotimaan lisäksi Ruotsiin ja Norjaan sekä Iso-Britanniaan ja Irlantiin. Tällä hetkellä yhtiön palveluksessa on parikymmentä henkilöä lähinnä tuotekehitys- ja suunnittelutehtävissä. Vuoden loppuun mennessä henkilöstön määrä lähes kaksinkertaistuu, ja kun uusi tehdas on täysmiehityksessä parin vuoden päästä käyttöönotosta, yrityksessä työskentelee parisataa henkilöä. CONNECTING BUSINESS 19

20 20 CONNECTING BUSINESS

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet

Vaasan seudun viestinnän tavoitteet Vaasan seudun viestinnän tavoitteet 202020 Vakioidaan Vaasan seudun imago Suomen seutujen kuuden kärkeen Luodaan kansallisesti vahva kuva Vaasan seudusta erityisesti tekniikan alan osaajien työllistäjänä.

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari

Pohjanmaan kauppakamari Pohjanmaan kauppakamari Alue-esittelyt ja tilastokatsaus Toimialarakenne Kokkolan sk 2012 yht. n. 22 500 työllistä 5 % 33 % 19 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkiset

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 EnergyVaasa Lähtökohta Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yksi puhtaamman maailman tekijöistä,

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN LOGISTIIKKA-ALUE

VAASAN SEUDUN LOGISTIIKKA-ALUE VAASAN SEUDUN LOGISTIIKKA-ALUE POHJOISMAIDEN SUURIN ENERGIATEKNOLOGIAN KESKITTYMÄ TARJOAA YRITYKSELLESI YKKÖSLUOKAN SIJOITTUMISPAIKAN EnergyVaasa ENERGIA-ALAN MOOTTORI Vaasan seudulla on Pohjoismaiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017

Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Tuulivoimaa meidänkin kuntaan? Kuntavaalit 2017 Kuntapäättäjä, miksi tuulivoimaa? Tuulivoima tarjoaa piristysruiskeen monen kunnan talouteen. Tulevan sote-uudistuksen myötä kuntien vastuu kunnan elinvoimaisuuden

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Toimialakatsaus 2011

Toimialakatsaus 2011 Toimialakatsaus 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne 2009, P:maa + K-P

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008

Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Tuulivoima Suomessa Näkökulma seminaari Dipoli 17.9.2008 Historia, nykypäivä ja mahdollisuudet Erkki Haapanen Tuulitaito Tuulivoimayhdistys 20 vuotta 1970-luvulla energiakriisi herätti tuulivoiman eloon

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

ikäihminen En aktiv och

ikäihminen En aktiv och js/1.10.13 Mistä on kyse Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen En aktiv och välmående äldre projektissa? Vanhusneuvostopäivät 1. 2.10.2013, Helsinki Elämäntyytyväisyys Henkilökohtainen & Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT

Low Carbon Finland 2050 Tulokset. Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT Low Carbon Finland 2050 Tulokset Tiina Koljonen, johtava tutkija VTT 2 Kolme vähähiilistä tulevaisuudenkuvaa Tonni, Inno, Onni Eri lähtökohdat Suomen elinkeino- ja yhdyskuntarakenteen sekä uuden teknologian

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi

Ostrobothnia. Österbotten Pohjanmaa. Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia. www.obotnia.fi Ostrobothnia Österbotten Pohjanmaa Ostrobothnia Population ~179 000 GDP per capita 32 900 Native language Swedish 50,5 % Finnish 45,0 % Others 4,5 % Development 2011: Excess of births 384 Net migration

Lisätiedot

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen

Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Vaasan seudun rakennemalli Strukturmodell för Vasaregionen Markku Järvelä 30.1.2014 Millainen seutu tänään? Hurudan är regionen idag? Yhdyskuntarakenne 2012 Samhällsstruktur 2012 Asukkaita / invånare 112

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon. Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy

Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon. Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy 1 Esityksen sisältö EPV Energia Oy ja tuulienergiaohjelma Rajakiiri Oy:n Tornion

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014

Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Syyskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 21.10.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys jatkaa ennätyskorkealla tasolla. Erityisasiantuntijoiden, palvelu- ja myyntityöntekijöiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral

VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral Valmisteltu omistajanvaihdos - Ett planerat ägarskifte VASEK & CONOCRDIA & Kristiinankaupungin Elinkeinokeskus / Kristinestads Näringlivscentral timo. vauhkonen@krs.fi Dags för generationsskifte - förberedd

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014

Lokakuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 201 POHJANMAAN ELY-KESKUS Lokakuun työllisyyskatsaus 201 Julkaisuvapaa 25.11.201 klo 9.00 Työttömyys kasvaa nyt Pohjanmaan seudulla koko maan keskiarvoa nopeammin. Nuorisotyöttömyys lisääntynyt

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 505/2006 vp Linja-autoliikenteen polttoainevero Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on vähentänyt joukkoliikenteen tukia, mistä on erityisesti kärsinyt harvaan asuttujen seutujen joukkoliikenne.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 448/2007 vp Rahtikirjavelvoitteen säätäminen kabotaasiliikenteen valvomiseksi kotimaan kuljetuksissa Eduskunnan puhemiehelle Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan tavaraliikennettä, jota

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot