Ton van Zantvoortin haastattelu: Tyhjän vuoren tuskanhuuto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ton van Zantvoortin haastattelu: Tyhjän vuoren tuskanhuuto"

Transkriptio

1

2 Ton van Zantvoortin haastattelu: Tyhjän vuoren tuskanhuuto Teks ti: TOlll mi Laiti"ell Ku vat: Ton va n Zantvoort. Ton van Zantvoort on vuonna 1979 syntynyt hollantilainen dokumentaristi. Hän valmishli vuonna 2003 audiovisuaalisen tuotannon koulutuksesta ja on sen jälkeen tehnyt lukuisia visuaali sia lyhytelokuvia ja pidempiä dokumenttielokuvia. Hän kuvaa elokuvissaan ihmiselämää, oikeita ihmisiä eril aisissa olosuhteissa, ja etsii tapoja kuvat arkipäiväistä elämää. Hänen matkansa ovat vieneet hänet Aasiaan, Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Köyhät kaupungit ja länsimaisille ehkä hieman vieraammat kolkat ovat joutuneet hänen linssinsä tutkittavaksi sekä asettaneet samalla kysymyksen arkipäivästä uuteen valoon. Siinä missä potosilaisen kaivoskaupungin ihmiset elävät sittenkin onnellista, vaikka niukkaa elämää, länsimaissa ongelmat saattavat paisua y l i ~ pääsemättömiksi jo pienistä vastoinkäymisistä. Ton on havainnut maail man muuttuvan. ~ Maailma muuttuu. Me kaikki koemme muutoksen eri tavoin. Muistan kun minulle lapsena opetettiin h Iien ja renkaan olevan historian suurimpia keksin töjä. Tottakai tuli ja rengas ovat tärkeitä keksintöjä ennen tieto- tai lentokonetta, mutta nykyään kaikki kehitys tapahhlu valtavalla nopeudella. O llessani Laosissa vanha mies o li tatuoinut koko kehonsa pitääkseen pahat henget loitolla. Hän eli samankaltaista elämää kuin hänen isänsä ja isoisänsä, mutta hänen 16-vuoti as poikansa ajeli ympäriinsä skootteri ll a. Eri sukupolvien välillä on tä nä päivänä valtava ero ja minusta se on m ielenkiintoista, Ton kertoo. Ton näkee muutoksen erityisen raakana kehi ttyvissä maissa. Alueilla, joilla ei ole vielä niin paljoa modernia teknii kkaa. Intian slummeissa ei ole välttämättä juoksevaa vettä tai vessoja, mutta heillä on televisio. - Näyttää siltä kuin elämän perusarvot oli sivat muuttumassa. Ihmiset haluavat mieluummin television tai kännykän kuin kunnolliset peseytymismahdoll isuudet, Ton jatkaa. r,

3 Viereisellä sivulla: TOII kllvfla Gavilloa, jokfl pitää lepotaukoa ja kerää kokajehtiä pussistaal/. KokaJehtiä käytetääll kor keflssa illllal/ajassa pal/oillvoilltia vastaal/ ja piristeellä. Ylhäällä: Näkymä Cerro Ricolta alas Potosill kflupll/lkiill. Turismi Etelä Amerikassa Ton etsii tarinoita kuvattavaksi. Potosin kaupunki Boliviassa alkoi kiinnostaa häntä, kun hän kuuli kai vosten rankoista työolosuhteista, jotka olivat samanaikaisesti htristikohde. Kirjoi tin alunperin lyhyen käsikirjoituksen. Sain taidesäätiöltä pienen stipendin ja matkasin kaverini kanssa Etelä Amerikkaan puoleksi vuodeksi. Olin tehnyt hieman tutkinut mahdoll isia kuvauskohteita ja olin kiinnostunut viidestä eri paikasta. Tein lopul ta kolme elokuvaa, joista kaksi olivat lyhyitä. Kaikki käsittelivät turismia ja niiden vaikutusta paikkaan. Luin mm. pienestä kylästä lähellä Machu Picchua. Sinne pääsee vain junalla. Joka päivä kylässä käy yli 1000 ihmistä. Kyläläisille turistit toki tuovat kylään rahaa, mutta on jokseenkin uskomatonta, että se ny kyisellään kylä on täysin riippuvainen turisteista, Ton kertoo ensikokemuksistaan Etelä Amerikassa. Hän onnistui käymään myös länsimaalaisittain ajateltuna mystisessä paikassa, Machu Picchulla. En tinen inkojen kaupunki rakennettiin 1400 luvulla ja hylättiin espanjalaisten tultua paikalle. Historialli sesti aja teltuna on siis erikoista, että kaikki haluavat katsomaan legendaarista inkavaltakunnan kaupun kia, josta alunperinkin kaupungin asukkaat lähtivät eurooppalaisten (länsi maalaisten) tieltä.. Monet kertoivat saaneensa Machu Picchussa hengellisen kokemuksen, kun minä taas näin paikalla pelkkiä turisteja, Ton jatkaa Machu Picchusta. Samoihin aikoihin Ton aloitti toisen lyhytejoku van työstämisen. Tämä elokuva kertoi kelluvista saarista Titicaca järvellä. Turismi on saapunut myös tälle saarelle ja vastaavanlainen ilmiö on havaittavis sa kuin Machu Picchulla. - Saaren asukkaat lähtivät pois piiloutuakseen mannermaalta htlevilta ja ulkopuolisilta. Jotenkin ironista, että joka päivä turisteja tulvii näille saarille? Saaren ihmisten elämästä on tu ll ut turi stinähtävyys, Ton miettii. Kolmas Tonin Etelä Amerikan matkallaan kuvaa ma elokuva oli myös sarjan pisin. 26 Ensimmäiset Kansat

4 Kallion ja turistin välissä Grito de piedra Scream of the Stone tai espanjalaisi ttain Grito de piedra kertoo potosilaisesta kaivoskylästä. Al ueen asukkaat ovat olleet ennen ketsuoila ja aima roita, mutta sekoittumista alkoi tapahtua sen jälkeen kun eurooppalaiset saapui vat alueelle. Aiemmin alue oli vauras, koska läheiseltä Cerro de Potosilta (PoIosin vuorelta) oltiin löydetty jo ennen eurooppalaisten tuloa hopeaa, jota käytettiin legendan mukaan hal litsijoiden arvoesineisiin. Vuorelle annettiin kin vail, toehtoinen nimi Ccrro Ri co ("rikas vuori"). Espanja. laisten saavuttua rikkaudet alkoivat nopeaan tahtiin kadota mantereelta. Siitä vauraudesta, josta ennen myös Potosi nautti, tu li eurooppalaisten vauraul ta. Alue köyhtyi vuosisatojen va rrella ja siinä, mis sä Poiosin sanotaan olleen aikoinaan yksi maailman rikkaimmistn kaupungeisln, se on tänä päivänä yksi maailman köyhimmistä.. Lähdin sinne ensimmäisen kerran vuoden 2005 alussa. Paikasta ei oltu si lloin vielä tehty elokuvaa. Tapasin matkalla ihmisiä ja aloin kuvata, kun si tten sain tietää, että Rotterdamin elokuvafestivaalill a oli esitetty Devil's Miner. Epäonnekseni kenelläkään ei ollut DVD:tä Potosissa, joten en tiennyt, millainen elokuva seoli. Tehdessäni va lmisteluja päätin jatkaa, Ton kertoo Scream of the Stonen alkuvaiheista. Hän oli kaupungissa hieman yli kaksi kuukautta. Hänen ku vaamansa ihmiset eivät olleet kovin tottu neila häneen ensimmäisen viikon aikana, joten ma tc ri aali jäi käyttämättömäksi lopullisessa versiossa. Jokapäiväiset vierailut ja kuvaukset kuitenkin hi l jalleen totuttivat ihmiset hänen läsnäoloonsa. Kuvausten aikana hän alkoi keskittyä enemmän kahteen kaivostyöläiseen, isään ja poikaan, Gavinoon ja Pedroon. Gavino elää vielä perinteisempää kai vostyöläisen elämää, kun Pedro käy koulua oppiakseen kieliä. Pääasiallinen kuvauskohde alu eella oli kaivostyöläiset ja heidän lyöolosuhteensa. Rankat olosuhteet tulivat tuhliksi myös ToniJle, joka vietti aikaa kaivoksissa. Hän kuvasi työntekijöitä ja vielä itse työntekoa. Kaivoksen ilmapii ri jäi myös hänen mieleensä metrin korkeudessa ihmisille alkaa h Illa päänsärkyä, on kylmää, eikä mikään enää oikein

5 kasva, ajoittain myös alkaa ahdistaa tai masentaa. Kaivoksessa oli vaikea hengittää. Moni ihminen ihmetteli, miten siedän olla kaivoksessa niin pitkään, Ton muistelee. Oma tekijänsä saattaa olla siinä, että työntekijöille ka ivoksi in meno on pakko. Heidän elämänsä on pitkältä riippuvainen sii tä, kun Ton puolestaan oli kaivoksissa muista syistä: mielenkiinnosta ja vapaaehtoisesti. Oman haasteensa työlle asetti raakaeditointi ja jonkinlaisen käännöksen saaminen jo paikan päällä. Ton puhuu jonkinlaista espanjaa, mutta paikalliset puhu vat sekä espanjaa että ketsuaa, joskus sekaisin. - Mim.l1la oli käytössäni seitsemän kääntäjää, joist<l paras oli Jose Lui s. Muut eivät osanneet ketsuaa niin hyvin, mutta heitä kiinnosti rah<l, joten he sepitte livät omia tarinoitaan. Toisaalta käännöstyö oli melko haastavaa, koska puhe oli pääsääntöisesti ehkä humaltuneen puhetta, jolla oli cocalehtipallo suussaan ja kieli itsessään jotakin ketsuan ja espanjan sekoitusta. Vä lillä Pedrokaan ei saanut isänsä puheesta selvää, Ton kertoo. Kuv<lusten aikana myös työpari vaihtui, kun hänen kaverinsa päätti lähteä. Ton ottaa asian ainakin nykyään hieman rauhallisemmin ja toteaa: - Hän lähti reppureissaamaan tytön kanssa, jonka hän tapasi... Onneksi tapasin erään antropologin, joka halusi auttaa minua. Hän osasi myös hieman paremmin espanjaa, joten hän korvasi aiemm<ln työparini oikeinkin hyvin. Kun hän sitten pari viikko<l myöhemmin lähti, tein jä lleen töitä yksin. Alueelle saapuvat tu ristit ovat yleensä kuulleet paikasta Lonely Planet-kirjasta. Siksi paikalla ei nähdä kovinkaan paljoa rikkaita länsi maalaisia, vaan pikemmin köyhiä opiskelijoita, jotka keskenään miettivät, mitä kaupungiss<l on tapahtunut länsimaalaisten saavuttua. Rikkaudet ovat h.dlect ja menneet, ti lalle on tullut köyhyys, mutta Ton ei ole kokenut, että Iänsimaalaisten toimet olisivat joll akin tavalla katkeroittaneet potasilaisia. Kllvat: Edellisellä sivulla Pedro kaivosolosllllteis- Sfl. Hällellä 0 11 poskessallll koka/ei/timälli. Tällä sivli/ la hällen isänsä Gav;no ohalllassa lepohetkellää/1.

6 - Luulen, että he ovat vuosisatojen kuluessa tottuneet elämäntapaansa. Toisaalta, kuten Pedrokin sanoo, he pitävät turisteista, koska turistit tuovat kaupunkiin rahaa. Olen kuitenkin kuullut, että mineraalien hinnat ovat menossa alaspäin ja samanlaista suuntaa näyttää turismi, eli Potosissa on vieläkin rankemmat ajat, Ton kertoo. Scream af the Stone valmishli marraskuussa 2006 ja on sen jälkeen kiertänyt kansainvälisiä dokumenttielokuvafestivaaleja. Tämän vuoden kesällä se nähtiin myös Pärnussa, Virossa. Epi logi Ton jatkaa edelleen matkaansa. Ei enää pelkästään reppumatkaajien kanssa, mutta viime aikoina häntä ovat työllistäneet elokuvafestivaalit, jotka ovat olleet kiinnostuneita hänen töistään. Hän pitää edelleen epäsäännöllisen säännöllisesti yhteyttä Boliviassa tapaamiinsa ihmisiin, erityisesti Pedroon. - Silloin tällöin olemme tietokoneiden välityksellä yhteydessä, Messengerillä. Viime vuonna keskustelimme lyhyesti ja hän kertoi voivansa hyvin, siitäkin huolimatta, että rahaa ei ole. Hän kertoi lopettaneensa toi staiseksi opintonsa, koska hänen täytyy tehdä töitä. Mutta totesi kuitenkin jatkavansa vielä jossakin vaiheessa. Isänsä Gavino puolestaan etsi uutta työpaikkaa toisesta kaivoksesta Potosin läheisyydessä, Ton kertoo tutustumiensa ihmisten kuulumisia. Tällä hetkellä Ton kiertää maai lmaa uuden dokumenttinsa kanssa. Elokuvan nimi on Blooming Business. Se kertoo tarinan kolmesta ihmisestä, jotka ovat ka ikki tavall a tai toisella ri ippuvaisia valtavista kukkatarhoista Keniassa. Elokuvassa meill ekin ta va lliset kukat, kuten ruusut saavat uuden merkityksen. Ton toteaa, että tarinat, joihin hän maailmall a kohtaa, eivä t shokeeraa häntä. Hän kertoo oppivansa kaiken aikaa ja haluavansa jakaa oppimaansa. - Toivottavasti katsotte elokuviani ja jatkatte töideni seuraamista myös tulevaisuudessa. Nämä matkat ovat opettaneet elämästä yhtä, jos toista. Liian paljon tässä kerrottavaksi, Ton päättää. KlIva allwalla: Migllel, yksi kaivostyöliiisistä, joka IllIrastaa edelleeli siillii toivossa, ehii jo IIakill päivällä löytiiisi IIl1dcllllOpeasllollell.

7 Scream of the Stone Ohjaus: Ton van Zantvoort Alankomaat/Bolivia, 2005 Digibeta, 59 min, espanja, englanninkielinen tekstitys Dokumentti Jakelu: Ton van Zantvoort / Newton Film " Where we used 10 Irnvelll1nllY IlIon lhs by sen, nowndnys every sludenl enll book n l iekello Ihe olher side oj Ihe world. " ott amaan länsimaisia turisteja. Lonely Planet-kirja on houkutellut paikalle lukuisia länsi maalaisia reppumatkailijoita, jotka tulevat katsomaan ehtynyt Ui vuorta, jonka sisuksissa miljoonat ovat kuolleet. Pedro hauskuuttaa turis teja, ke rtoo vuoren hi storiasta ja ka ivostyöläisten ta voista. Kaivosturismi kertoo toisenlaista tari naa siitä, mihi n länsimnat ovat ai emmin ri kknat alueet ajaneet. Ensin alueelta vieti in hopea, jonka jälkeen paika lle saa puivat länsimaalaise t päll istelemään köyhty nyt Ui nluetta. Turis ti t keskusteleva t menneestä, tapahtuneesta ja mitä alueen hyväksi voidaan tehdä, mu I ta onko se enää pelastettavissa? Isla Totora Ohj aus: Ton van Zantvoort Alankomaat/Peru, 2005 Cerro Ricon kupeessa sijaitseva Palasin kaupunki Boli viassa oli yksi maailman ri kkaimmista kaupungeista uvull a. Nykyään se on yksi maailman köyhimmistä. Alueen rikkaus johtui hopeasta, jota löytyi a[ ueejlil huomattavia määriä. Köyhty minen puolestaan johtui siit ä, että k<1 ikki hopea ka tosi ajan mittaan Euroo ppaan. O n sanottu, että alueelta kaivetulla hopeall a olisi saatu rakennettua sil ta Potosista Madridiin, samoin kaivoksiin kuolleiden miljoonien työläisten luista. Nyt Potosissa o n on jäljellä enää tyhjä kaivos, josta useat kaivostyöläiset edelleen yrittää saada elantonsa. Ehtyneet hopeasuonet eivät ole kuitenkaan jättäneet paljoa va linnanvaraa. Työläisten on ollut pakko löytää uusia ansaintatapoja ja he ovatkin löytäneet " uuden suonen". Gavino ja Ped ro ovat isä ja poika. He työskentelevät kaivoksell a, mutta ajat ovat muuttuneet. Gavino elää perinteisempää kaivostyöläisen elämää. Hän uhraa Tiolle, kaivostyöläisten jumalalle eli paholaisell e, kuten on oll ut perinteisesti tapana. Hän uhra a siinä toivossa, että vielä löytyisi yksi hopeasuoni. Hänen toiveensa jakaa useat muu t kaivostyöläiset, mutta kuivi in kaivettl.l vuori on kitsas. Pedron elämä sen sijaan on toisenlaista. Hän ansaitsee myös elantonsa vuoresta, mutta perinteisen kaivostyön sijasta hän opiskelee englantia ja valmistautuu vastaan- DVD, 10 min Dokumentti Jakelu: Ton van Zantvoort / Newton Film Pieni saa ri Titicaca-järvell ä on yksi maai lman ihmeistä. Se on kell uva saari, joll a uros-kansan jälkeläiset elävät rauhaisaa elämäänsä. He ovat vuosisatoja si tten jättäneet ma nnermaa n, jotta he voisivat elää eristyksissä ja suojassa muil ta heimoilta. Ihmi set kalastavat, kuten heillä on ollut perinteisesti tapana. He asuvat kaislamajoissaan ja rakentavat kaisioista yhtä ja toista. Tämän kaiken rauhan naapurissa ovat kuitenkin paikalle saapuneet turistit valokuvakameroineen. Risteilyalukset hlovat päivi ttäin paikalle ulkopuolisia pällistelemään pienen yhteisön elämää ja ostamaan heiltä kaislavalmisteita. Ohjaaja Ton Va n Zantvoortin lyhyteloku va on kauniisti kuvattu ja lämminhenkinen. Se ku vastaa toisaa lta hyvin eristäytyneen kansan elämää, mutta myös nykymaaii man kääntöpuolta. Länsimaalaiset pääsevät ra ha lla lähes minne tahansa, helposti ja vaivattomasti, ottamaan muistoksi kuvia., 0 Ensimmäiset Kansat

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA

Ensimmäinen luku BILLIN TARINA 1 Ensimmäinen luku BILLIN TARINA E rääseen Uuden Englannin kaupunkiin, jossa vallitsi suuri sotainnostus oli komennettu joukko vastaleivottuja upseereita, joihin minäkin kuuluin. Meitä imarteli se, että

Lisätiedot

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT

NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT ISBN 978-952-457-405-1 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT RAPORTIN LAATIJA: EIJA SEPPÄNEN, FOUNTAIN PARK OY HELSINKI 2008 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 5 NUORTEN TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Matkapäiväkirja. Bogotasta, Sasaimasta, Calista ja Santa Martasta sekä lastenkotityöstä Kolumbiassa

Matkapäiväkirja. Bogotasta, Sasaimasta, Calista ja Santa Martasta sekä lastenkotityöstä Kolumbiassa Matkapäiväkirja Bogotasta, Sasaimasta, Calista ja Santa Martasta sekä lastenkotityöstä Kolumbiassa Teksti, kuvat ja kuvatekstit: jorma.soini@in105.fi Päiväkirjan tekstit on poimittu lähes sellaisenaan

Lisätiedot

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset

Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset FUURE MEDIA HOME RESEARCH PROJECT/ Media Lab UIAH Katja Oksanen-Särelä Elämää teknologian kanssa ja tulevaisuuden odotukset Olen aikaisemmin tutkinut teknologisia tulevaisuudenkuvauksia siltä kannalta,

Lisätiedot

Sanalla. sanoen. Syyskuu 47/2014. Kuka laulaisi rakkaudesta nenetseille? sivu 3 Tundran laulut sivu 8

Sanalla. sanoen. Syyskuu 47/2014. Kuka laulaisi rakkaudesta nenetseille? sivu 3 Tundran laulut sivu 8 Sanalla Syyskuu 47/2014 sanoen Kutsu Siperiaan Kuka laulaisi rakkaudesta nenetseille? sivu 3 Tundran laulut sivu 8 ALUSSA OLI SANA KUN VALOT SYTTYIVÄT stuin aamuisin kahvilassa, joka avautuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

RUUSU-RISTI Pekka Ervast Ihmiskunnan varhaisvaiheita Helsinki 1967 Oy Kirjapaino Kvartto Ab Digitalisoitu näköispainos 2006 Alkulause Pekka Ervast on pitänyt nämä esitelmät 22. IV. 1923, 29. IV. 1923,

Lisätiedot

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa

SILENT REPORTAGE. Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa SILENT REPORTAGE Mielikuvia Suomen matkailumarkkinoista Saksassa Saksalaisten matkailijoiden haastatteluja Berliinissä ja Düsseldorfissa huhtikuussa 2011 ISBN 978-952- 6632-00- 1 (nid.) ISBN 978-952- 6632-01-

Lisätiedot

Sanansaattajien radiotyö Intiassa

Sanansaattajien radiotyö Intiassa 1 / 7 Sanansaattajien radiotyö Intiassa (Tv-työstä on erillinen esitys.) PowerPoint-esitys, johon sisältyy video Kolme kuuntelijakertomusta Intiasta (4:50) Ohjeeksi: Kopioi powerpoint-esitys ja video tikulta

Lisätiedot

URLY. universaaleja! UNELMAT OVAT. kas siinä vasta Pulma. taksvärkkikampanjaan? unohdetussa Paratiisissa MATKALLA MADAGASKARIN NUORTEN LEHTI NUORILLE

URLY. universaaleja! UNELMAT OVAT. kas siinä vasta Pulma. taksvärkkikampanjaan? unohdetussa Paratiisissa MATKALLA MADAGASKARIN NUORTEN LEHTI NUORILLE NUORTEN LEHTI NUORILLE URLY SYÖDÄKÖ VAI EIKÖ SYÖDÄ kas siinä vasta Pulma MATKALLA MADAGASKARIN unohdetussa Paratiisissa MITÄ HYVÄÄ TEEN OSALLISTUMALLA taksvärkkikampanjaan? OLETKO YLI 13-VUOTIAS NUORI?

Lisätiedot

Ykseyttä etsivä yhteisö

Ykseyttä etsivä yhteisö piispan palsta Ykseyttä etsivä yhteisö V iime vuosina on seurakunnissa laadittu strategioita. Aika näyttää, miten niiden valossa tullaan tosiasiassa suuntautumaan. Mutta jo niiden laatiminen on ollut hyvä

Lisätiedot

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa

Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa 1 Sähköä ja kännykkäsäteilyä paossa GUNILLA LADBERG 2 Sisällys Kääntäjän kommentti... 3 Pakolainen omassa maassaan... 5 Inger Koko elämäni muuttui kolmessa päivässä... 6 Mahdoton pako... 9 Klas Niin, se

Lisätiedot

Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa

Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa Eelis Laine Vihreää ruohoa, vihreää verkaa Vapaaehtoisena Aasian ja Tyynenmeren alueella käsikirjoitus If you have come here to help me, you are wasting our time. But if you have come because your liberation

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa

Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa ITÄPORTTI Kristillisen medialähetystyön erikoislehti Maaliskuu 2007 Nro 2 Neljä kaupunkimissiota valmisteluvaiheessa Krasnojarskissa lähes 10 000 ihmistä uskoon Pääkirjoitus Hedelmällinen missio Siperiassa

Lisätiedot

p ä ä k i r j o i t u s

p ä ä k i r j o i t u s Aikaisemmissa Depress Busheissa on ollut esillä asioita huumeista, väkivallasta, seksistä (seksi-teemalla kulkevan lehden julkaisemisen koulun johtoporras tosin kielsi), erilaisista ihmisistä ja ilmiöistä,

Lisätiedot

Pois tuskasta. Sisällys

Pois tuskasta. Sisällys 2 Pois tuskasta Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Hyväksyminen... 12 3. Kuunteleminen... 25 4. Rakkaus... 40 5. Irti päästäminen... 51 6. Kuuluminen... 65 7. Sureminen... 72 8. Viha... 83 9. Pelko... 93 10.

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä

Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari meni todella nopeasti. Talvikuva: Esko Jämsä Ripari oli kiva ja opittiin vähän uusia asioita, Teo sanoi. Ekalla kerralla tuntu, e se kestäis liian kauan. Koko ripari meni todella nopeasti. Kiva,

Lisätiedot

Roope Lipasti Esitys Aurajokisäätiön seminaarissa Aurajoen monet kasvot 25.9.2011 Liedossa AJATUSTEN AURAJOKI - MUISTOJA JOESTA

Roope Lipasti Esitys Aurajokisäätiön seminaarissa Aurajoen monet kasvot 25.9.2011 Liedossa AJATUSTEN AURAJOKI - MUISTOJA JOESTA Roope Lipasti Esitys Aurajokisäätiön seminaarissa Aurajoen monet kasvot 25.9.2011 Liedossa AJATUSTEN AURAJOKI - MUISTOJA JOESTA Arvoisat kuulijat ja Aurajoen ystävät ja tuttavat, Asuin lapsuuteni aina

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2014 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtori Kari Jukaraisen tervehdys 3 Uudet kasvot 4 Opiskelijakunta 6 Tutorit toimivat 8 Uuden ylioppilaan puhe ja Syksyn ylioppilaat 10 Opetusharjoittelijat

Lisätiedot

Arja Pihl-Koskinin matkaraportti Indonesiasta

Arja Pihl-Koskinin matkaraportti Indonesiasta Arja Pihl-Koskinin matkaraportti Indonesiasta 1 Jätimme Eelin kanssa juuri alkaneen talven taaksemme ja matkustimme Indonesiaan tammikuun 22. päivä 2007. Kolmen kuukauden vuorotteluvapaani vierähti nopeasti,

Lisätiedot

14.7.2011. Sisältö: Osa I

14.7.2011. Sisältö: Osa I 14.7.2011 Sisältö: Osa I Paavon onni... 3 Paavon ja Veikon Tallinnan matka... 12 Rahamies... 16 Terapiaa, sanoi Paavo... 21 Helsinki... 28 Kalamies Armas... 31 Sivistystä... 35 Testamentti... 37 Osa II

Lisätiedot

ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ

ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ ANNEN KERTOMUS ENSIMMÄISESTÄ YHDYNNÄSTÄ Annen äiti oli kuollut ja hän kasvoi isänsä kanssa. Anne oli tapaillut tätä poikaa noin kolme kuukautta ennen kuin he menivät koulun järjestämälle hiihtolomalle.

Lisätiedot

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015

kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 kipunoita Mielenterveysyhdistys Taimi ry 25. vuosikerta Nro 1/2015 Taimin ja Ruusan Kahvilan yhteystiedot Yhdistyksen nettisivut: www.taimiry.fi Puhelinnumerot Toimisto 045 135 1351 Marika Vartiainen,

Lisätiedot