Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen"

Transkriptio

1 Yhdistystoiminnan peruskurssi: Yhdistystoiminnan perusteet Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ja Visio Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Tiina Sivonen

2 Illan aiheet Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen eri toimijat ja toimijoiden väliset vastuut Yhdistyksen keskeiset paperit

3 Mikä on yhdistys? Yhdistymisvapaus on perusoikeus (Suomen perustuslaki 13 ) Antaa oikeuden perustaa yhdistyksiä Pyrkiä jäseneksi yhdistykseen Olla kuulumatta yhdistykseen Erota yhdistyksestä milloin hyvänsä Yhdistyksen muodostavat vähintään kolme ihmistä, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde Yhdistystoiminta ei tähtää taloudelliseen voittoon Yhdistystoimintaa kuvaa vapaaehtoisuus, yhdenvertaisuus ja julkisuus

4 Rekisteröimätön yhdistys vapaamuotoiseen tai tilapäiseen toimintaan ei voi tehdä sitoumuksia (esim. avata pankkitiliä) jäsenet henkilökohtaisessa vastuussa Rekisteröity yhdistys pitkäaikaiseen ja pysyväksi tarkoitettuun toimintaan yhdistys on oikeushenkilö voi tehdä sitoumuksia yhdistys on oikeushenkilönä vastuussa toiminnastaan merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin

5 Yhdistyksen toimintaa säätelevät Yhdistyslaki ja muu lainsäädäntö Yhdistyksen omat säännöt Yhdistyksen päätökset Yleinen yhdistyskäytäntö eli joukko vakiintuneita tapoja Mahdolliset hallinnolliset ohjeet, taloussäännöt yms.

6 Yhdistyslaissa on määritelty muun muassa Mitä asioita yhdistyksen säännöissä pitää olla Mitkä ovat yhdistyksen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet Yhdistyksen päätösvalta ja päätöksenteko Yhdistyksen hallinto Yhdistyksen lakkauttaminen Yhdistyksen ja sivullisen suhteet

7 Yhdistyslain muutos Etäosallistuminen yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen, jos säännöissä niin määrätään Yhdistyksen jäsenten yksimielinen päätös ilman kokousta Yhdistyksen hallituksen tehtävien selventäminen Velvollisuus valita tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja (sovelletaan jälkeen alkavalta tilikaudelta) Vanhan yhdistyksen ei tarvitse muuttaa sääntöjään toiminnantarkastajaan siirtymisen yhteydessä

8 Yhdistyksen säännöissä on aina 1) yhdistyksen nimi; vähintään seuraavat asiat: 2) yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta; 3) yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot; 4) jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja; 5) yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi; 6) yhdistyksen tilikausi; 7) milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään; 8) miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle; sekä 9) miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.

9 Yhdistyksen päätökset Kaikki ne päätökset, jotka yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen ulkopuolella Sitovia, voimassa kunnes päätetään toisin Yhdistystoiminnan käytännöt Suomalaisten yhdistysten yhteinen toimintakulttuuri, hyväksi havaitut toimintatavat, esimerkkinä kokouskäytännöt Muut ohjeistukset ja säännöt Joko sääntömääräisessä kokouksessa tai hallituksen kokouksessa päätetyt ohjeet

10 Yhdistyksen päätösvalta Yhdistyksessä päätösvalta kuuluu yhdistyksen jäsenille Yhdistyksen asioista päätetään yhdistyksen kokouksessa, joka on yleensä syys-, kevät- tai vuosikokous Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ellei säännöissä määrätä toisin Yhdistyksen jäsenet ovat tasa-arvoisia

11 Yhdistyksen kokous on ainoa, jolla on oikeus: Hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio Valita ja erottaa yhdistyksen hallitus Myöntää tili- ja vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle Päättää sääntöjen muuttamisesta ja muista yhdistyksen kannalta merkittävistä asioista

12 Yhdistyksen jäsenyys Yhdistyksen jäseneksi haluavan on ilmaistava tahtonsa henkilökohtaisesti ja yhdistyksen on tehtävä päätös hakijan ottamisesta jäseneksi Ketään ei voi tietämättä tai vastoin tahtoaan liittää yhdistyksen jäseneksi Yhdistyksen ei ole pakko ottaa ketään jäseneksi Jäsenyys päättyy, kun jäsen itse eroaa yhdistyksestä tai kuolee, hänet erotetaan tai yhdistys lakkautetaan Jos yhdistyksen säännöissä ei muuta mainita, niin jäsenen erottaminen voi tapahtua yleensä vain 1) jos jäsen ei ole huolehtinut jäsenvelvoitteista (jäsenmaksun maksaminen) 2) jäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja tai 3) jäsen on vahingoittanut yhdistystä

13 Yhdistyksen jäsenen oikeuksia Yhdistyksen päätäntävalta Säilyttää säännöissä mainitut erityiset edut Yhdenvertaisuus Kutsua koolle yhdistyksen kokous Pysyä jäsenenä Erota yhdistyksestä milloin haluaa Saada yhdistykseltä palveluja Tutustua yhdistyksen asiakirjoihin Tehdä aloitteita

14 Jäsenen oikeusturvakeinoja Oikeus äänestää omaa erottamistaan koskevassa asiassa Oikeus nostaa moitekanne yhdistystä vastaan, jos yhdistys on tehnyt moitteenvaraisen tai mitättömän päätöksen Oikeus vaatia yhdistyksen julistamista purkautuneeksi, jos se tosiasiassa on lopettanut toimintansa Oikeus vaatia yhdistyksen lakkautumista, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia, hyviä tapoja tai säännöissä määrättyä tarkoitustaan

15 Jäsenen oikeusturvakeinoja Oikeus moittia selvitysmiehen toimenpidettä Jäsenistä 1/10 (tai säännöissä määrätty pienempi vähemmistö) voi vaatia luonnollisista henkilöistä koostuvan yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemiseksi Oikeus nostaa kanne rekisteriin tehdyn merkinnän kumoamiseksi

16 Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme jäsentä, joista yksi valittu puheenjohtajaksi Hallituksen tehtävät: toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset valmistelee asiat yhdistyksen kokouksia varten hoitaa yhdistyksen juoksevia asioita edustaa yhdistystä ulospäin reagoi, kun tilanteet muuttuvat sisäisen toiminnan valvonta ja johto Hallituksen valta = toimeenpanovaltaa!

17 Hallituksen vastuu Vastuut: parlamentaarinen vastuu eli on nautittava jäsenistön luottamusta rikosoikeudellinen vastuu Astuu voimaan silloin, kun lakia on rikottua tai yhdistyksen oikeuksia on loukattu vahingonkorvausvastuu Hallituksen jäsen, yhdistyksen toimihenkilö ja toiminnantarkastaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhdistykselle Valvontavelvollisuus ja läsnäolovelvollisuus Edellyttää todellisen vahingon aiheutumista

18 Hallitus muuta huomioitavaa Esteellisyys: hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä asiaa koskevaan käsittelyyn eikä sen ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa Hallituksen jäsenen vaitiolovelvollisuus yhdistyksen asioista Voi delegoida tehtäviään ei vastuutaan

19 Yhdistyksen eri toimijat - puheenjohtaja Puheenjohtajalla ei periaatteessa ole enemmän valtaa kuin muilla hallituksen jäsenillä Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa Yleensä puheenjohtajalla on sääntöjen mukaan myös oikeus kutsua hallituksen kokoukset koolle sekä oikeus allekirjoittaa paperit yhdistyksen nimissä

20 Yhdistyksen eri toimijat - sihteeri Sihteerin tehtäviä ovat yleensä: hallituksen kokousten pöytäkirjojen laatiminen yhdistyksen sisäinen viestintä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen yhdistyksen postin ja arkiston hoitaminen

21 Yhdistyksen eri toimijat - taloudenhoitaja Taloudenhoitajan tehtäviä ovat yleensä: Kirjanpito yhdistyksen rahaliikenteen hoitaminen hallituksen informointi yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta yhdistyksen rahankäytön valvonta

22 Yhdistyksen keskeiset paperit Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintasuunnitelma ( mitä tehdään ) ja budjetti ( miten siihen käytetään rahaa ) ovat ne dokumentit, jotka valtuuttavat hallituksen tekemään ylipäänsä mitään! mitä väljempiä nämä ovat, sitä vapaammat kädet hallitukselle jää Toimintakertomus ja tilinpäätös toimintakertomus ( mitä tehtiin ) ja tilinpäätös ( miten siihen käytettiin rahaa ) ovat edellisten parit raportti siitä, miten oikeasti kävi

23 Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma on kuvaus yhdistyksen tulevasta toiminnasta ja tavoitteista Toimintasuunnitelman hyväksyy yhdistyksen kokous Toimintasuunnitelma velvoittaa hallitusta panemaan toimeen toimintasuunnitelmassa mainitut asiat Hyvä toimintasuunnitelma kuvaa ymmärrettävästi toimintaa, on konkreettinen ja johdonmukainen sekä heijastaa yhdistyksen arvoja ja periaatteita

24 Toimintakertomus Toimintakertomus on raportti jäsenistölle edellisen vuoden toiminnasta Toimintakertomuksessa arvioidaan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista Toimintakertomuksessa tulee käsitellä myös yhdistyksen taloudenhoitoa ja talouden kehittymistä Toimintakertomus ohjaa tulevien toimijoiden työtä ja auttaa välttämään virheitä Toimintakertomus tallentaa yhdistyksen historiaa

25 Lähteet Kari Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja, WSOYpro (2010) Seppo Paasolainen: Yhdistyksen hallituksen pelisäännöt, Saarijärven Offset Oy (2011) Visio opintokeskuksen koulutusmateriaali

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet. Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Järjestökoulutus Yhdistystoiminnan perusteet Jarkko Seppälä pääsihteeri Vaasan yliopiston ylioppilaskunta Yhdistystoiminnan perusteet Mikä on yhdistys? Yhdistyslaki Yhdistyksen elinkaari perustamisesta

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO

AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 1 AMPUMAURHEILUSEURAN HYVÄ HALLINTO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 4 Ampumaseuran toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet Aatteellisuus 5 Tarkoitus ja toimintamuodot 5 Yleishyödyllisyys 5 Missio, arvot, visio

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015

Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015 Yhdistyksen talous Tapio Korhonen 6.5.2015 Yhdistyslaki 5 Taloudellinen toiminta: Yhdistys saa harjoittaa vain sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, josta on määrätty sen säännöissä tai joka muutoin

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn

Tehoa ja toimintaa hallitustyöskentelyyn Helsinki 25.10.2014 Matti Forsberg Jan Englund Matleena Seppälä Päivän ohjelma 10.00-10.30 Aamukahvi, esittelyt, päivän ohjelma 10.30-11.15 Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja roolit ja sujuva hallitustyöskentely

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT RY:N SÄÄNNÖT NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki ja toiminta-alue

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä.

Osuuskunnan tarjoamia palveluja saavat käyttää hyväkseen muutkin kuin jäsenet, ellei hallitus toisin päätä. Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskumma-kustannus ja kotipaikka Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten talouden tukemiseksi harjoittaa

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Helsingin NMKY Helsinki YMCA

Helsingin NMKY Helsinki YMCA Helsingin NMKY Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsingin

Lisätiedot