KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA"

Transkriptio

1 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013

2 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus 5 Kuka voi hakea? 5 Erivapaus osallistua valintakokeeseen 5 Hakulomakkeen täyttäminen 6 Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen 6 Täydentävät tiedot 6 Hakulomakkeen lähettäminen 7 Liitteet 8 Haastattelukohteet 9 Yleistä hakukohteista 10 Aalto-yliopisto 11 Itä-Suomen yliopisto 13 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 15 Oulun yliopisto 17 Tampereen yliopisto 19 Turun yliopisto 21 Vaasan yliopisto 25 Yleistä valintamenettelystä 27 Pisteytys 28 Pisteiden määräytyminen 28 Yhteispiste- ja koepistevalinnat 29 Ylioppilastutkintojen pisteytys 30 Suomalainen ylioppilastutkinto 30 International Baccalaureate (IB) -tutkinto 30 European Baccalaureate (EB) -tutkinto 30 Reifeprüfung (RP) -tutkinto 31 Valintakoe 32 Valintakoekirjat 33 Valintakoepaikat ja -ohjeet 34 Mukaan valintakokeeseen 35 Erityisjärjestelyt valintakokeeseen 35 Varasijamenettely 36 Tulokset 38 Opiskelupaikan vastaanottaminen 39 Varasijat ja jonottaminen 41 Oikaisumenettely 41 Tilastoja edellisiltä vuosilta 41

3 Opiskele itsesi huipulle! Hakijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkintoja. Hakija voi tulla hyväksytyksi vain yhteen hakemistaan kohteista. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea enintään kolmeen yliopistoon kerrallaan. Haku tapahtuu yhdellä hakulomakkeella, jossa hakija asettaa yliopistot ensisijaisuusjärjestykseen. Osa yliopistoista ottaa opiskelijat suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin, kun taas toisissa yliopistoissa pääaine, ohjelma- tai opintosuunta tulee valittavaksi myöhemmin opintojen kuluessa. Tästä riippuen kullakin yliopistolla voi olla yksi tai useampi yliopiston sisäinen hakukohde. Silloin kun voi hakea useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, tulee nämäkin kohteet asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Yhteisvalinnassa mukana olevilla yliopistoilla on myös muita valintoja, joihin voit perehtyä yliopistojen omilla sivuilla. Kauppatieteellisen alan perustutkinnot Kauppatieteellisen alan perustutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, kieliopintoja sekä joko yhden tai useamman aineen muodostamia opintokokonaisuuksia. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto antaa laajan talous- ja kauppatieteellisen yleisosaamisen ja kauppatieteiden maisterin tutkinto jonkin osa-alueen syvemmän hallinnan. Kauppatieteellisen alan koulutus on suunniteltu erityisesti talous- ja elinkeinoelämän tarpeita ajatellen. Koulutuksessa korostuu toiminta muuttuvassa kansainvälisessä ympäristössä ja liike-elämän kentässä. Opiskelijoille pyritään antamaan oman erikoistumisalueen työelämälähtöinen osaaminen, taloudellisen käsitteistön ja menetelmien hallinta, hyvät esiintymis- ja kommunikaatiotaidot sekä riittävä vieraiden kielten taito. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti yritysten monipuolisiin asiantuntijatehtäviin, yleisimmin taloudellis-hallinnollisiin tehtäviin sekä kotimaassa että ulkomailla. Laajaalaisuutensa vuoksi kauppatieteellinen koulutus antaa hyvät mahdollisuudet sijoittua myös yritysmaailman ulkopuolelle järjestötoimintaan ja julkishallintoon. Lisää tietoa kauppatieteellisen alan opinnosta ja valmistuneiden sijoittumisesta työelämään löydät yliopistojen kotisivujen lisäksi osoitteesta 3 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

4 Hakeminen Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voit hakea Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakouluihin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Vaasan yliopistoihin sekä Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon. Voit hakea samalla valintakokeella useampaan kauppatieteellisen alan koulutusta tarjoavaan yliopistoon. Saat oikeuden suorittaa sekä kauppatieteiden kandidaatin (KTK) että maisterin (KTM) tutkinnon. Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan haetaan yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa Hakuaika alkaa ja päättyy klo Hakemisen lisäksi osoitteesta voi etsiä tietoa yliopistokoulutuksista. Hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä epäselvyyksissä hakija voi olla yhteydessä Opetushallitukseen hakuaikana klo puh Koko hakuprosessin ajan voi hyödyntää yhteishaun Oma haku -palvelua. Palvelun käyttämiseen tarvitaan pankin verkkotunnus tai sähköinen henkilökortti (HST-kortti), suomalainen henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Kirjautumalla palveluun voi jo ennen hakuaikaa siirtää koulutushausta halutut koulutukset hakukohdekoriin hakuaikana palata hakukohdekoriin ja siirtää koulutukset hakulomakkeelle tarkastella ja tarvittaessa korjata omia hakulomaketietoja hakuaikana päivittää yhteystietoja myös hakuajan jälkeen tarkastella valintojen tuloksia ottaa opiskelupaikan vastaan Hakeminen paperisella lomakkeella Yliopistojen yhteishaussa voi hakea myös paperisella hakulomakkeella, mikäli hakeminen ei ole mahdollista sähköisesti. Yliopistojen yhteishaun hakulomakkeen saa tilaamalla hakuaikana arkisin klo Opetushallituksesta, puh Lomaketta tilatessa tulee ilmoittaa kaikki haetut hakukohteet (siis muutkin kuin kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat) sekä yhteystiedot. Mikäli hakija merkitsee paperilomakkeelle enemmän kuin sallitun määrän hakukohteita, huomioon otetaan vain sallittu määrä hakijan merkitsemän järjestyksen mukaisesti. Merkinnät lomakkeella ovat hakijaa sitovia eikä niitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Jos paperilomakkeella hakiessa hakija on merkinnyt enemmän kuin yhden rastin omien koulutustietojensa kohdalle, lasketaan pisteet ylimmän vaihtoehdon mukaan. Paperilomake palautetaan Opetushallitukseen osoitteeseen Opetushallitus, PL 380, Helsinki, missä sen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen ( tai ) mennessä. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

5 Hakukelpoisuus Yliopistot päättävät opiskelijaksi ottamisesta. Katso tarkat valintaperusteet kunkin yliopiston omilta sivuilta. Tietyt säädökset ja valtakunnalliset tavoitteet säätelevät yliopistojen opiskelijavalintoja. Kuka voi hakea? Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: ylioppilastutkinnon International Baccalaureate -tutkinnon (IB) Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) Reifeprüfung-tutkinnon (RP) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Erivapaus osallistua valintakokeeseen Henkilö, joka katsoo hallitsevansa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan yliopistolaissa todettuja pohjakoulutusvaatimuksia, voi hakea lupaa osallistua valintakokeeseen. Perusteltu hakemus koulutusselvityksineen tulee toimittaa ensisijaiseksi hakukohteeksi asetettuun yliopistoon mennessä. 5 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

6 Hakulomakkeen täyttäminen Kauppatieteellisen alan yhteisvalintaan osallistuessaan hakija ilmoittaa hakulomakkeessaan ensisijaisuusjärjestyksessä ne yliopistot, joihin hän hakee. Jos yliopistolla on useampia sisäisiä hakukohteita, joihin hakija hakee, tulee myös ne laittaa ensisijaisuusjärjestykseen. Osalla yliopistoista on vain yksi sisäinen hakukohde. Silloin yliopisto ottaa uudet opiskelijat suorittamaan tutkintoa, jonka pääaine, ohjelma, erikoistumisalue tai opintosuunta valitaan myöhemmin opintojen aikana. Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kohdalla hakukohde määrittää myös opiskelupaikkakuntaa. Osa yliopistoista ottaa uudet opiskelijat joko kokonaan tai osittain suoraan pääaineisiin tai ohjelmiin. Tällöin yliopiston sisäisiä hakukohteita on enemmän kuin yksi. Mikäli hakija pyrkii useampaan kuin yhteen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen, kohteet ilmoitetaan hakulomakkeessa ensisijaisuusjärjestyksessä yliopiston valintaperusteiden määräämällä tavalla. Yliopisto on esimerkiksi voinut rajoittaa haettavien hakukohteidensa määrää siten, että kaikkiin tarjolla oleviin kohteisiin ei voi hakea. Hakulomakkeelle merkittyjen hakukohteiden lukumäärä ja järjestys on sitova. Niitä ei voi muuttaa enää hakuajan päättymisen jälkeen. Ennen hakulomakkeen täyttämistä tutustu näillä sivuilla oleviin ohjeisiin hakulomakkeen täyttämisestä, valintamenettelystä ja varasijoista. Ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen Yliopistojen sähköisessä yhteishaussa voi hakea yhteensä yhdeksään hakukohteeseen. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa voi hakea kolmeen yliopistoon ja niiden sisällä niin moneen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen kuin kyseessä olevan yliopiston kohdalla on määritelty. Yliopistot ja niiden mahdolliset sisäiset hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Jos haetaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohteeseen Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta, on sen pakko olla Turun kauppakorkeakoulun sisällä ensimmäisenä hakukohteena, jotta saisi kutsun haastatteluun. Esimerkki: Terhi hakee kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopistoon hakukohteisiin Rahoitus, Laskentatoimi ja Taloustiede sekä Itä-Suomen yliopistoon hakukohteisiin Kauppatieteet, Joensuu ja Kauppatieteet, Kuopio. Näin hän on hakenut kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yhteensä viiteen hakukohteeseen. Hän voi hakea yliopistojen sähköisessä yhteishaussa tämän lisäksi vielä neljään hakukohteeseen. Täydentävät tiedot Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa hakevalta kysytään mitä seuraavista ylioppilastutkinnoista hän käyttää hakuperusteena: suomalainen ylioppilastutkinto, International Baccalaureate -tutkinto, European Baccalaureate -tutkinto, Reifeprüfung-tutkinto. Merkitse aina, jos olet suorittanut jonkun näistä tutkinnoista, vaikka olisit suorittanut jo Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

7 AMK- tai yliopistotasoisen tutkinnon. Vain ylioppilastutkinnostasi saamilla pisteillä voit olla mukana yhteispistevalinnassa. Huomaa, että tämä kysymys koskee nimenomaan kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Mikäli olet suorittanut useamman mainituista tutkinnoista, tulee myöhemmin hakulomakkeelle kirjata niitä kaikkia koskevat tiedot, mikäli se on tarpeen muiden haettujen hakukohteiden valintaa varten. Turun kauppakorkeakoulun hakukohteeseen Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta, tulee ilmoittaa haastattelukieli. Mikäli ensimmäinen hakukohde kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa on Turun kauppakorkeakoulu (TuKKK), tulee ilmoittaa koepaikkakunta. Valintakoepaikan voi valita vain, kun ensimmäisenä hakukohteena on Turun kauppakorkeakoulu. Hakulomakkeen lähettäminen Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen, saat sen tarkasteltavaksi. Sähköinen lomake lähetetään painamalla Lähetä hakulomake -painiketta. Tämän jälkeen hakulomake on mahdollista tulostaa. Se kannattaa tehdä, sillä hakulomakkeella on mm. hakulomakkeen numero (hakulomaketunnus), jota voit tarvita myöhemmin. Hakulomakkeelle on myös listattu, mitkä liitteet tulee toimittaa ja niiden toimitusosoitteet. Kopio hakulomakkeesta tulee laittaa toimitettavien liitteiden mukaan. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakuaika päättyy klo Oikein täytetty hakulomake tulee olla lähetettynä (= painettu Lähetä lomake -painiketta) viimeistään tuolloin. Onnistuneesti lähetetystä hakulomakkeesta saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Vastaavasti jos käytät paperista lomaketta, tulee sen olla perillä opetushallituksessa tuolloin, postileima ei siis riitä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 7 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

8 Liitteet Kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa koskevat hakulomakkeen liitteet tulee toimittaa osoitteeseen: Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 7B, Espoo PL Aalto Laita toimittamiesi liitteiden mukaan kopio hakulomakkeestasi. Jos se ei ole mahdollista, merkitse lähettämiisi liitteisiin (tai erilliselle paperille) nimesi, hakulomaketunnuksesi, henkilötunnuksesi, yhteystietosi sekä valinta, johon liitteet kuuluvat. Suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon, ulkomaisen tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon, International Baccalaureate -tutkinnon tai European Baccalaureate -tutkinnon suorittaneiden kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa Aalto-yliopistolle klo mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990 suorittaneiden tulee toimittaa tutkintotodistuskopio Aalto-yliopistolle klo mennessä. Suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 ja sen jälkeen suorittaneiden tutkintotiedot saadaan valintaa varten Ylioppilastutkintolautakunnalta eikä kopiota tutkintotodistuksesta tarvitse toimittaa. Mikäli IB-, EB- tai RP-tutkinnon keväällä 2013 suorittava hakee hakukohteeseen, johon valittaessa käytetään haastattelua, tulee hakemuksen liitteeksi toimittaa mennessä luotettava ennakkotieto tai arvio (esimerkiksi koulun antama erillinen todistus tai kopio viimeisimmästä välitodistuksesta, result summary ei riitä) tutkinnon arvosanoiksi. Mikäli tällaista ennakkotietoa ei toimiteta, hakijaa ei voida kutsua haastatteluun. Hakukeväänä 2013 suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, Reifeprüfung (RP)-tutkintoon, International Baccalaureate (IB) -tutkintoon, European Baccalaureate (EB) -tutkintoon tai ulkomaiseen tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio yliopistoon heti tutkintotodistuksen saatuaan, viimeistään klo mennessä, johon mennessä myös kyseisen tutkinnon on oltava suoritettuna. Jos hakija on tehnyt useamman kuin yhden yllä mainituista ylioppilastutkinnoista, tulee hakulomakkeessa ilmoittaa, mitä niistä käyttää yhteisvalinnan haun perusteena. Valinnassa käytettävät pisteet valintaa varten lasketaan tämän ilmoituksen perusteella. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

9 Haastattelukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa yliopistojen sisäisiin hakukohteisiin pyrkiminen voi tapahtua kokeen lisäksi haastattelun avulla. Vuonna 2013 tällaisia hakukohteita on yksi: Turun yliopiston kauppakorkeakoulun haku kansainväliseen liiketoimintaan. Yliopisto kutsuu hakijat haastatteluihin, joiden ajankohdat kerrotaan tässä oppaassa yliopistojen esittelyjen yhteydessä. Tarkemmat ohjeet annetaan haastattelukutsun mukana. Huomioitavaa on, että haastatteluihin kutsutaan vain niitä hakijoita, jotka ovat asettaneet kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteen Turun yliopiston kohdalla ensimmäiseksi sisäiseksi hakukohteeksi. Kansainvälisen liiketoiminnan Turun yliopiston ensimmäiseksi hakukohteekseen asettaneista hakijoista haastatteluun kutsutaan hakijoita ensisijaisuuspisteiden ja ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella annettavien sekä mahdollisten hakukohdekohtaisten pisteiden summan osoittamassa järjestyksessä. IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja RP-tutkinnon hakuvuonna suorittavat kutsutaan haastatteluihin ennakkotietojen perusteella, elleivät lopulliset tutkintokokeiden arvosanat ole tiedossa. Tätä varten haastatteluun perustuvaan kohteeseen hakevien tulee toimittaa hakulomakkeen liitteeksi luotettava ennakkoarvio tutkinnon arvosanoiksi. Tällaiseksi kelpaa esimerkiksi koulun antama ennakkoarvio tai oikeaksi todistettu kopio viimeisimmästä koulutodistuksesta. Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan hakukohteen lopullinen valinta perustuu haastattelusta annettavien pisteiden, valintakoepisteiden ja ensisijaisuuspisteiden yhteissummaan. Katso yksityiskohdat Turun yliopiston hakukohteet kohdalta. 9 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

10 Yleistä hakukohteista Alla on yhteenveto kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista, niiden sisäisistä hakukohteista ja valittavien määristä. Kunkin yliopiston kohdalla on myös todettu, kuinka moneen yliopiston sisäiseen hakukohteeseen voi hakea. YLIOPISTO Yliopiston sisäinen hakukohde AALTO-YLIOPISTO Kauppatieteet Hakea voi yhteen hakukohteeseen. ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Kauppatieteet, Joensuu Kauppatieteet, Kuopio Hakea voi kahteen hakukohteeseen, jotka tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet Hakea voi yhteen hakukohteeseen OULUN YLIOPISTO Johtaminen Taloustiede Laskentatoimi Markkinointi Kansainvälinen liiketoiminta Rahoitus Hakea voi kolmeen hakukohteeseen, jotka tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. TAMPEREEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Hakea voi yhteen hakukohteeseen. TURUN YLIOPISTO Kauppatieteet Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta Kauppatieteet, Pori Hakea voi kolmeen hakukohteeseen, jotka tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Mikäli hakee hakukohteeseen Kauppatieteet, kansainvälinen liiketoiminta se on merkittävä ensimmäiseksi sisäiseksi hakukohteeksi, jotta saisi kutsun haastatteluun. VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteet Hakea voi yhteen hakukohteeseen. yhteispistein koepistein Valittavien määrä haastattelu- + koepistein 50 yhteensä Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

11 Aalto-yliopisto Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta Helsingissä ja Mikkelissä. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu valitsee opiskelijoita Helsingin yksikköön. Mikkelin yksikön valinnat eivät ole mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun voi hakea yhteen sisäiseen hakukohteeseen. Hakukohteeseen Kauppatieteet valitaan 252 opiskelijaa. Erikoistumisalueen valinta tehdään ensimmäisen vuoden lopussa. Helsingissä opiskelija suorittaa ensin kandidaatin tutkinnon jollakin alla olevalla erikoistumisalueella. KTK-tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi jatkaa Helsingissä jossakin maisteriohjelmassa. Kandidaattitutkinnon erikoistumisalueet* Johtaminen Markkinointi Viestintä Laskentatoimi Yritysjuridiikka Rahoitus Taloustiede Liiketoiminnan teknologia *Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kandiohjelman opinnot edellyttävät riittävää suomen kielen taitoa. Ks. lisätiedot kielitaitovaatimuksesta osoitteessa studies. Maisteriohjelmat Accounting Business Law * Corporate Communication Creative Sustainability Economics Entrepreneurship Finance Information and Service Management International Design Business Management Management and International Business Marketing Strategy *Edellyttää suomen kielen taitoa. 11 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

12 Valintamenettely Valinta etenee siten, että ensin valitaan 151 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 101 opiskelijaa koepistevalintapistein. Valintakoepaikka Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu järjestää valintakokeen Aalto-yliopiston Otaniemen ja Töölön kampuksella useassa eri rakennuksessa. Hakijoiden sijoittelu eri kampuksille julkaistaan yliopiston verkkosivuilla noin viikko ennen koetta. Tarkempi jako on nähtävissä vasta koepäivänä ennen koetta Töölön kampuksen päärakennuksella osoitteessa Runeberginkatu 14 16, Helsinki ja Otaniemen kampuksella (osoite ilmoitetaan myöhemmin). Valinnan tulokset Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun valittujen osalta valinnan lopulliset tulokset ilmoitetaan Kauppakorkeakoulun päärakennuksen ilmoitustaululla. Hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä myös yliopiston sivuilla osoitteessa Listassa ovat vain niiden hakijoiden nimet, jotka ovat hakulomakkeessa antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Kauppakorkeakoulun opinto- ja opiskelijapalveluissa sen aukioloaikoina. Lisätiedot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käyntiosoite: Runeberginkatu 14 16, Helsinki Postiosoite: Opinto- ja opiskelijapalvelut PL 21210, Aalto Puhelin: Sähköposti: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

13 Itä-Suomen yliopisto Itä-Suomen yliopiston opiskelijavalinnassa hakija otetaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa Itä-Suomen yliopistoon joko Joensuun tai Kuopion kampukselle. Itä-Suomen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen toteuttamisesta vastaa kahdella kampuksella (Joensuu ja Kuopio) sijaitseva kauppatieteiden laitos. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopistossa on kaksi sisäistä hakukohdetta: Kauppatieteet, Joensuu sekä Kauppatieteet, Kuopio. Aloituspaikkoja on molemmilla kampuksilla 50, yhteensä 100. Tutkintoja suorittamaan valitut opiskelevat kaikille yhteiset kandidaatin tutkinnon opinnot, jotka painottavat laajan liiketoimintanäkemyksen lisäksi talousosaamista. Kandidaatin opintojen loppuvaiheessa opiskelija valitsee oman kampuksensa maisterikoulutuksesta teema-alueen, johon erikoistuu. Maisterikoulutuksen teema-alueet Joensuun kampuksella Palvelujohtaminen Yritysoikeus ja -talous Maisterikoulutuksen teema-alueet Kuopion kampuksella Innovaatiojohtaminen Taloushallinto ja rahoitus Valintamenettely Valinta etenee siten, että molemmille kampuksille valitaan ensin 30 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 20 opiskelijaa koepistevalintapistein. Valintakoeaika ja -paikka Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Itä-Suomen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Itä-Suomen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa, ensisijaisen sisäisen hakukohteensa mukaisesti joko Joensuun tai Kuopion kampuksella. Joensuun kampuksen valintakoetilaisuus järjestetään salissa C1, Carelia-rakennus, Yliopistokatu 4, Joensuu. Kuopion kampuksen valintakoetilaisuus järjestetään Snellmania-rakennuksessa salissa SL, osoite Yliopistonranta 1 E, Kuopio. Valintakokeeseen osallistuvien on saavuttava noin puoli tuntia ennen valintakokeen alkua. Valinnan tulokset Valinnan tulokset julkistetaan Itä-Suomen yliopiston osalta Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan ilmoitustaululla (Aurora-rakennus, B-rappu, Yliopistokatu 2) sekä Kuopion kampuksella Snellmanian aulan (Yliopistonranta 1 E) ja Technopoliksen F-aulan (Microkatu 1) ilmoitustauluilla. Itä-Suomen yliopiston 13 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

14 opiskelijavalinnassa hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä myös osoitteessa kauppatieteet siltä osin kuin hakija on antanut luvan nimensä julkaisemiseen. Itä-Suomen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan valintapäätöksessä ilmoitetuissa kampuskohtaisissa paikoissa. Lisätiedot Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut vastaa hakemista ja valintoja koskeviin kysymyksiin, kauppatieteiden laitos vastaa kauppatieteelliseen koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut puh , , , , Kauppatieteiden laitos Joensuun kampus puh Kuopion kampus puh Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

15 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on tekniikkaan ja kauppatieteisiin erikoistunut tiedeyliopisto. Kauppatieteellisestä koulutuksesta vastaa yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa opiskelijat valitaan suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Hakukohteet Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisen koulutuksen hakukohde on Kauppatieteet. Opiskelijoita valitaan yhteisvalinnan kautta yhteensä 120. Koulutus toteutetaan pääainerakenteen sijasta ohjelmapohjaisena. Ohjelmien sisältö pohjautuu perinteisiin liiketaloustieteisiin (hankintojen johtaminen, johtaminen ja organisaatiot, kansainvälinen markkinointi, laskentatoimi, rahoitus, strategiatutkimus ja yritysjuridiikka) sekä LUT:n kauppatieteiden ydinosaamisalueisiin strategiseen johtamiseen, kansainväliseen liiketoimintaan sekä teknologian ja innovaatioiden johtamiseen. Opiskelija suorittaa ensin KTK -tutkinnon joko kansainvälisen liiketoiminnan tai talousjohtamisen suuntautumisvaihtoehdossa. Tämän jälkeen opiskelija voi jatkaa LUT:n kauppatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmassa. Maisteriohjelmat tulevat valittaviksi opintojen kuluessa. Maisteriohjelmat: Hankintojen johtaminen Laskentatoimi Strateginen johtaminen International Marketing Management (MIMM) * Strategic Finance (MSF) * Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS)* Lisäksi Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen maisteriohjelma, johon voi hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. * Maisteriohjelma suoritetaan englanniksi. Valintamenettely Valinta tehdään yhteisvalinnan yhteisten valintaperusteiden mukaisesti. Opiskelijoita valitaan LUT:iin yhteisvalinnan kautta yhteensä 120, joista 72 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja 48 opiskelijaa koepistevalintapistein. Valintakoepaikka Lappeenrannan teknillinen yliopisto järjestää valintakokeen osoitteessa Skinnarilankatu 34, Lappeenranta. Tarkka salijako on nähtävillä valintakoepäivänä yliopiston sisääntuloaulan ilmoitustaululla. Ilmoittautuminen on mahdollista kello 8.00 alkaen Lappeenrannan teknillisen yliopiston päärakennuksen ala-aulassa. 15 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

16 Käytännön järjestelyjen vuoksi valintakokeeseen osallistuvien suositellaan tulevan paikalle viimeistään tuntia ennen kokeen alkua. Valinnan tulokset Lappeenrannan teknillisen yliopiston osalta valinnan tulokset ovat nähtävillä yliopiston päärakennuksen (Skinnarilankatu 34) 3. kerroksen ilmoitustaululla. Lisäksi hyväksyttyjen nimilista on nähtävillä myös osoitteessa niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen. Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan yliopistolla. Valintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimus Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon lähetetään osoitteeseen Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kirjaamo, PL 20, Lappeenranta. Tarkemmat ohjeet annetaan valintakoepäivänä ja valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Hakupalvelut Puhelin: Sähköposti: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

17 Oulun yliopisto Oulun yliopistossa kauppatieteellisen alan tutkintoihin johtava koulutus järjestetään taloustieteiden tiedekunnassa. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan opiskelijoita suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto. Hakukohteet Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekuntaan haetaan suoraan pääaineisiin. Pääaineita (sisäisiä hakukohteita) on kuusi. Hakija voi hakea enintään kolmeen pääaineeseen, jotka tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen. Pääainevaihtoehdot ja sisäänottomäärät: Johtaminen 20 aloituspaikkaa Taloustiede 30 aloituspaikkaa Laskentatoimi 40 aloituspaikkaa Markkinointi 50 aloituspaikkaa Kansainvälinen liiketoiminta 20 aloituspaikkaa Rahoitus 30 aloituspaikkaa Lisäksi tiedekunnassa on kolme englanninkielistä, kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa: Financial and Management Accounting (FMA), International Business (IB) ja Finance (MF). Näihin voi hakea kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Valintamenettely Kunkin hakukohteen valinta etenee samalla tavalla: ensin valitaan noin 60 % yhteispistevalintapistein ja sitten noin 40 % koepistevalintapistein. Valintakoepaikka Oulun yliopisto järjestää valintakokeen Oulussa Linnanmaalla saleissa L1, L2, L3, L4, L5 ja L6 (salitietoja voidaan joutua muuttamaan, joten hakijan tulee olla paikalla hyvissä ajoin). Valinnan tulokset Oulun yliopiston osalta valinnan tulokset ovat nähtävissä Linnanmaalla taloustieteiden tiedekunnan opintotoimiston ilmoitustauluilla. Niiden hyväksyttyjen nimet, jotka ovat antaneet tähän suostumuksensa, julkistetaan osoitteessa hae_opiskelijaksi/perustutkinnon_opiskelijavalinta. Oulun yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnan opintotoimistossa sen aukioloaikoina. 17 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

18 Lisätiedot Taloustieteiden tiedekunnan opintotoimisto Osoite: Taloustieteiden tiedekunta, PL 4600, Oulun yliopisto Puhelin: , , Oulun yliopiston hakijapalvelut Osoite: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, Linnanmaa, PL 8100, Oulun yliopisto Puhelin: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

19 Tampereen yliopisto Kauppatieteellisen alan koulutusta annetaan Tampereen yliopistossa johtamiskorkeakoulussa. Uudet opiskelijat valitaan kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijat suorittavat ensin laaja-alaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Kauppatieteiden maisterin tutkinto suoritetaan yhdessä tutkinto-ohjelman seitsemästä maisteriopintosuunnasta, jotka tarjoavat mahdollisuuden erikoistua syvällisesti johonkin tiettyyn alaan. Maisteriopintojen opintosuunnat ovat: Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskien hallinnan opintosuunta Markkinoinnin opintosuunta Taloustieteen opintosuunta Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta Yrityksen johtamisen opintosuunta Yrityksen laskentatoimen opintosuunta Vastuullisen liiketoiminnan opintosuunta Hakukohteet Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan Tampereen yliopistoon otetaan yhteisvalinnan kautta yhteensä 135 opiskelijaa vuosittain. Valintamenettely Valinta etenee siten, että ensin valitaan 81 opiskelijaa yhteispistevalintapistein ja sitten 54 opiskelijaa koepistevalintapistein. Ne hakijat, jotka eivät ole yhteisvalinnassa tulleet hyväksytyksi mihinkään hakemistaan yliopistoista, asetetaan ensimmäiselle sijalle asettamansa yliopiston varasijalistalle koepistevalintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Yliopisto päättää kuitenkin erikseen mahdollisten varasijojen käyttöönotosta. Varasijalta ei välttämättä valita lainkaan. Valintakoepaikka Tampereen yliopiston ensimmäiseksi tai ainoaksi hakukohteeksi asettanut hakija tekee valintakokeen Tampereen yliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Yliopiston päärakennuksen aulassa, Kalevantie 4, Tampere olevat opasteet ohjaavat eri saleihin. Valinnan tulokset Tampereen yliopistoon hyväksyttyjen nimilista on nähtävissä johtamiskorkeakoulun ilmoitustaululla Kalevantie 4. Lisäksi Tampereen yliopistoon hyväksyttyjen nimilista julkaistaan Internetissä osoitteessa niiden henkilöiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Tampereen yliopistoon ensisijaisesti hakeneiden ja valintakokeeseen osallistuneiden koepaperit ja arvosteluperusteet ovat nähtävissä valitusajan osoitteessa Kalevantie 4, Tampere (luentosali C 7/hakijapalvelut). Valintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua Johtamiskorkeakoulun johtokunnalta viimeistään 14 päivän kuluessa tu- 19 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 2013

20 losten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus Tampereen yliopistoon lähetetään yliopiston kirjaamoon, Tampereen yliopisto. Tarkemmat ohjeet annetaan valintapäätöksen yhteydessä. Lisätiedot Tampereen yliopisto Hakijapalvelut Puhelin: Sähköposti: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen

Hakeminen ammattikorkeakouluun ja. Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet. Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014. Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun ja Turun ammattikorkeakoulun valintaperusteet Kevään 2015 yhteishaku 24.10.2014 Katja Mäkinen Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot