Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Savijärven Vapaa-ajankohde Lillängintie Sipoo. Heidi Hanhijärvi. An International Associate of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Savijärven Vapaa-ajankohde Lillängintie 97 04130 Sipoo. Heidi Hanhijärvi. An International Associate of"

Transkriptio

1 An International Associate of Sipoon kunta Arviokirja (AKA -arvio) Savijärven Vapaa-ajankohde Lillängintie Sipoo Heidi Hanhijärvi Muodosta pdf arko-työkalut valikon pdf-napilla! (Nyt meni väärin)

2 Tehtävän kuvaus Toimeksianto ja sen tarkoitus Arvion tiivistelmä (arvopäivä ) Tämän arviokirjan on tilannut Jan Lydman Sipoon kunnan puolesta. Arvio on laadittu kohteen mahdollista myyntiä varten. Arvioinnin kohteena on osoitteessa Lillängintie 97 sijaitseva kiinteistö ja sillä sijaitseva purkukuntoinen vapaa-ajanrakennus. Arvion tarkoituksena on määritellä kohteen markkina-arvo jolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla omaisuuden arvopäivänä arvioidaan vaihtavan omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa (IVS). Arvio perustuu arvion tilaajalta, julkisista rekistereistä ja muista tietolähteistä saatuihin kohdetta ja sen ympäristöä määritteleviin tietoihin. Arvio on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin kiinteistö-arviointilautakunnan sääntöjä, hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kansainvälistä arviointistandardia (IVS). Tämä arvio on luottamuksellinen Realia Management Oy:n ja tilaajan välillä. Realia Management Oy ei kanna mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan. Arviota ei saa julkaista kokonaan tai osissa, eikä siihen tai sen sisältämiin arvioinnin lukuihin, arvioijien nimiin tai ammatillisiin sidonnaisuuksiin saa tehdä viittauksia ilman Realia Management Oy:n kirjallista lupaa. Heidi Hanhijärvi on suorittanut kohteessa katselmuksen ja antaa lisätietoja arviosta ( / Kohde Kiinteistö: , pinta-ala m² Osoite: Lillängintie 97, Sipoo. Rakennus: Huonokuntoinen vapaaajanrakennus Arvon määrittäminen Sipoossa ja vertailualueilla Kirkkonummella ja Lohjalla toteutuneiden rakennettujen ja rakentamattomien vapaaajankohteiden kauppahintadatan perusteella arvioimme kohteen kauppa-arvoa kolmella eri lähestymistavalla. 1. Rakennus on purkukuntoinen eikä kiinteistölle saa uutta rakennuslupaa 2. Rakennus on purkukuntoinen ja kiinteistölle saa rakennusluvan vapaa-ajanrakennukselle 3. Rakennus on käyttökelpoinen ja korjattavissa vaatimattomaksi vapaa-ajanasunnoksi Kohteen markkina-arvo on näkemyksemme mukaan noin euroa. Arvon määritys perustuu seuraaviin oletuksiin: Rakennus on käyttökelpoinen mutta vielä mahdollisia käyttää Markkina-arvon määrittämisessä oleellisesti tarvittava vertailuhinta-aineisto on vähäinen ja kohteen ominaisuuksista johtuvat epävarmuustekijät vaikuttavat siihen, että kohteen markkina-arvon määrittämisessä saavutettava tarkkuus jää normaalia heikommaksi, arviolta tasoon +/ 20 %. 2

3 Sijainti ja alue Sijainti Arvion kohde sijaitsee Sipoon Savijärvellä osoitteessa Lillängintie 97. Kohteesta on matkaa Sipoon keskustataajamaan Nikkilään noin 5 km ja Helsingin keskustaan noin 40 km. Ympäristö Sipoo sijaitsee Helsingin seudulla ja sen naapurikuntia ovat lännessä Helsinki, Vantaa, Kerava, Tuusula ja Järvenpää, idässä Porvoo ja Pornainen sekä pohjoisessa Mäntsälä. Kunnassa on noin asukasta. Kohde sijaitsee Savijärvellä järven rannassa noin 6 km Nikkilän keskustataajamasta kaakkoon. Kohteen lähiympäristössä sijaitsee maaseutumaista haja-asutusta sekä rakentamatonta metsämaata. 3

4 Kiinteistö Kiinteistö Osoite: Lillängintie 97, Sipoo Kiinteistötunnus: Pinta-ala: m² Omistaja: Sipoon kunta (lh todistus ) Rasitteet: Kiinteistörekisteriotteen ( ) mukaan kiinteistöön kohdistuu oikeutena tieoikeus. Olemme olettaneet, ettei tieoikeudella ole kiinteistön arvon kannalta merkitystä. Rasitukset: Rasitustodistuksen ( ) mukaan kiinteistöön ei kohdistu rasituksia. Käytössämme ei ole ollut maaperän ympäristöselvitystä, mutta tässä arviossa oletamme maaperän olevan puhdas. Kiinteistö on muodoltaan pitkä ja kapea ja sen maasto nousee voimakkaasti rannasta sisämaahan päin. Kiinteistön tasainen alue ts. rakentamiskelpoinen alue sijaitsee nykyisen purkukuntoisen vapaa-ajanrakennuksen ja entisen parkkialueen kohdalla. Vapaa-ajanrakennuksen kohdalla maakaistale on niin kapea, että nykyisten rakentamismääräysten mukaan rantaan rakentamisen minimietäisyydet eivät täyty. Vanhan parkkialueen kohdalle voisi hyvällä suunnittelulla olla mahdollisuus saada muodostettua rakennuspaikka. Kiinteistö ei kartan mukaan rajaudu kokonaan järveen, vaan välissä on kapea maakaistale, todennäköisesti vesijättöä. Valtaosa kiinteistöstä voimakkaasti nousevaa kallioista metsäaluetta. Järven vesi on käytössä olleiden tietojen mukaan ruskeaa ja humuspitoista sekä happamuudeltaan neutraali. Rantaviiva on lounaaseen. 4

5 Kaavoitus Yleiskaava Sipoon yleiskaava 2025, lainvoimainen Kaavatunnus: AT= Kyläalue, merkinnällä osoitetaan kyläasutuksen sekä sen tarvitsemien palvelu- ja työtilojen alueet. Uudisrakennukset on sovitettava huolellisesti maisemaan ja kyläkuvaan. Alue on tarkoitettu kylämäisen rakentamisen alueeksi. Alueelle saa rakentaa kyläyhteisöjen toimintaa tukevia yleisiä rakennuksia. Kiinteistö rajoittuu luonnonsuojelualueeseen SL. Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen suojeluarvoja. Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää pääsääntöisesti asemakaavaa, ranta-asemakaavaa tai oikeusvaikutteista rantaosayleiskaavaa (MRL 72 ). Poikkeuksen rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle voi myöntää alueellinen ympäristökeskus (MRL 171 ). Muun kuin saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta on oltava vähintään 50 m, yksikerroksisen saunarakennuksen (max. 30 kem 2 ) minimietäisyys rantaviivasta on 20 m. Rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun. 5

6 Rakennukset Rakennukset Valokuvat Kiinteistöllä on huonokuntoinen / purkukuntoinen vapaaajanrakennus. Rakennus käsittää tulisijallisen tuvan sekä saunan ilman erillisiä pesutiloja. Lisäksi rakennuksen pitkällä sivulla on muutama ns. makuukoju sekä katettu terassi. Rakennus on tyhjillään. Kiinteistöllä ei ole kunnallisia vesi- ja viemäriverkkoja, mutta ne löytyvät lähialueelta, joten niihin liittyminen olisi suhteellisen vaivatonta. Kohde arvioidaan vapaa-ajankohteena. 6

7 Markkina-asema ja arvioinnin perusteet Markkina-asema SWOT Kohteen sijainti Sipoon Savijärvellä on vapaa-ajan kohteelle tyydyttävä. Alueella on lähinnä haja-asutusta ja vapaaajankohteita sekä rakentamatonta metsämaata. Kohteen rakennus on tietojemme mukaan huonokuntoinen / purkukuntoinen. Rakennuksen korjaaminen voisi olla mahdollista alkeelliseen vapaa-ajankäyttötasoon, mutta sen saattaminen käytettävään kuntoon voi helposti osoittautua hyvin kalliiksi ratkaisuksi. Nykytilassaan rakennus kiinnostaa todennäköisesti vain hyvin harvoja tahoja. Ongelmallista kohteen osalta on kiinteistön muoto ja maaston voimakkaat pinnanmuodot. Kiinteistön tasainen alue ts. rakentamiskelpoinen alue sijaitsee nykyisen purkukuntoisen vapaa-ajanrakennuksen ja entisen parkkialueen kohdalla. Vapaaajanrakennuksen kohdalla maakaistale on niin kapea, että nykyisten rakentamismääräysten mukaan rantaan rakentamisen minimietäisyydet eivät täyty. Vanhan parkkialueen kohdalle tai rinteen laelle voisi hyvällä suunnittelulla olla mahdollisuus saada muodostettua rakennuspaikka. Rakennuspaikka voisi myös olla mahdollista muodostaa kallion laelle. Kohteen kiinnostavuuteen markkinoilla vaikuttaa olennaisesti se, saako kohteeseen rakennuslupaa uudisrakennusta (vapaaajanrakennusta) varten. Kohteen omistajan, Sipoon kunnan, tuleekin selvittää kiinteistön rakentamiskelpoisuus ennen myyntiä. Nähdäksemme kohteen myytävyys on luokkaa tyydyttävä, olettaen että kohteelle on saatavissa rakennuslupa. Mikäli kiinteistölle ei saada rakennuslupaa, on sen myytävyys heikko tai kohde voi muodostua myös myymättömäksi. Olemme haarukoineen kohteen arvoa sekä nykykunnossaan että oletuksella, että kiinteistölle saadaan rakennuslupa vapaaajanrakennusta varten. Vahvuudet Heikkoudet Sijainti kohtuullisen matkan päässä pks:ltä Nikkilän palvelut lähellä (n. 5 km) Rantaan rajoittuminen Rantaviiva lounaaseen Huono-/ purkukuntoiset rakennukset purkukustannukset tai merkittävät korjauskulut Kiinteistön kapea ja pitkänomainen muoto Kiinteistön voimakkaat pinnanmuodot (nousee sisämaata kohden reippaasti) Rakentamiskelpoisen maakaistaleen kapeus rantaan rakentamisen minimietäisyydet vaikea saada täyttymään Rakentaminen vaatii suunnittelutarveratkaisun Kiinteistön ja rannan välissä kaistale vesijättöä lunastettava? Mahdollisuudet Uhat Vapaa-ajanrakentamisen salliman rakennusluvan saaminen kiinteistölle Kiinteistölle ei saada rakennuslupaa olemassa oleva rakennus ei riitä houkuttelemaan ostajia ja kohde jää myymättä / myydään metsämaana Sijainti luonnonsuojelualueeseen rajoittuen lisävaatimuksia rakentamiselle ja kiinteistön käytölle 7

8 Vapaa-ajankohteiden markkinoista Sipoossa Rakennettujen vapaa-ajankohteiden markkinat Sipoon kunnan alueella on tehty vuosina rakennettujen rantaan rajoittuvien vapaa-ajankohteiden kauppoja Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen mukaan yhteensä 73 kpl. Valtaosa toteutuneista kaupoista sijaitsee Eteläisessä Sipoossa Söderkullan ja Västreskogin alueiden edustalla saaristossa. Viereisen palstan taulukossa on luetteloitu toteutuneet kaupat hieman lyhyemmältä ajanjaksolta eli viimeiseltä kahdelta vuodelta. Vain kaksi kauppaa on kohdistunut kiinteistöihin, jotka rajoittuvat sisävesistöihin. Taulukosta on poistettu neljä kauppaa, joissa kaupankohde on ollut maapinta-alaltaan niin pieni, että kyseessä on ollut todennäköisesti ns. lisämaan hankinta. Yleisesti tiedetään, että toteutuneet kauppahinnat riippuvat voimakkaasti mm. kohteen rannan laadusta, rantaviivan pituudesta sekä rakennuskannan kokoluokasta ja laatutasosta. Viereisen sivun listauksesta nähdään selkeästi, että kohteen toteutuneet kauppahinnat vaihtelevat runsaasti kohdekohtaisesti. Karkeasti voidaan sanoa rantaan rajoittuvien vapaa-ajankohteiden hintahaarukan alareunan liikkuvan tasolla ja yläreunan tasolla muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kauppa vuosi Mapintaala m2 Kauppahinta /maa-m2 Kaavatilanne Rajoituminen vesistöön Rakennukset kiinteistöllä ,3 Yleiskaava Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak. Talousrak ,7 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak. Talousrak ,6 Yleiskaava Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak ,6 Ranta-asemakaava Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak ,1 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak ,3 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak. Talousrak ,3 Yleiskaava Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak ,6 Yleiskaava Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak ,0 Ei kaavaa Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak. Talousrak ,3 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak ,9 Ei kaavaa Rajoittuu mereen Lomarak ,6 Ei kaavaa Rajoittuu mereen Lomarak. Talousrak ,4 Ei kaavaa Rajoittuu mereen Lomarak ,6 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarak ,0 Ei kaavaa Rajoittuu mereen Lomarak. Talousrak ,9 Ei kaavaa Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak. Talousrak ,8 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak. Muu rak ,8 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak. Muu rak ,6 Ei kaavaa Rajoittuu järveen Lomarak. Talousrak ,5 Ranta-asemakaava Rajoittuu mereen Lomarak ,6 Ei kaavaa Rajoittuu mereen Lomarak ,5 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak. Talousrak ,7 Yleiskaava Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak. Talousrak ,2 Ei kaavaa Rajoittuu rantaan saaressa Lomarak. Muu rak ,4 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarak ,5 Yleiskaava Rajoittuu lampeen Lomarak. Talousrak. keskiarvo ,7 8

9 Vapaa-ajankohteiden markkinoista vertailualueella Rakennettujen vapaa-ajankohteiden markkinat Koska Sipoon kunnan alueen vapaa-ajankohteiden kauppadatasta löydettiin vain yksi järvenrantaan rajoittuneen kohteen kauppa, haimme vertailukauppoja myös vertailukelpoisilta alueilta hieman pidemmällä ajanjaksolla. Valitsimme vertailualueeksi Kirkkonummen perustuen kunnan Sipoon kanssa samankaltaiseen sijaintiin Helsinkiin nähden. Kirkkonummen alueella on tehty vuosina yhteensä 32 rakennetun vapaa-ajankohteen kauppaa, jossa kohde on rajautunut sisävesistöön ja jonka maa-pinta-ala on rajattu vain yli m 2 suuruisiin kohteisiin. Vertailu kauppahinnoissa oli suurta. Järveen tai lampeen rajoittuvien kohteiden kauppahinnat vaihtelivat välillä noin (keskiarvo noin ). Tarkasteltujen kauppojen maapinta-ala oli keskimäärin noin m 2. Kauppa vuosi Mapintaala m2 Kauppahin ta /maa-m2 Kaavatilanne Rajoituminen vesistöön Rakennukset kiinteistöllä ,4 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,8 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus ,4 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus ,7 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus ,6 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,9 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,9 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Muu rakennus ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus ,6 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Muu rakennus ,8 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,4 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus ,6 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus ,5 Yleiskaava Rajoittuu järveen Vain arvottomia rakennuksia ,7 Yleiskaava Rajoittuu lampeen Lomarakennus Talousrakennus ,2 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,2 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,3 Ei kaavaa Rajoittuu järveen Lomarakennus ,2 Yleiskaava Rajoittuu lampeen Lomarakennus ,6 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,4 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,1 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,7 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,7 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,8 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus ,0 Yleiskaava Rajoittuu lampeen Lomarakennus ,1 Yleiskaava Rajoittuu lampeen Lomarakennus ,3 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennus Talousrakennus

10 Rakentamattomien kiinteistöjen markkinoista Sipoossa Rakentamattomat vapaa-ajankohteet Sipoon kunnan alueella on tehty vuosina rakentamattomien rantaan rajoittuvien vapaa-ajankohteiden kauppoja Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen mukaan yhteensä 17 kpl. Valtaosa toteutuneista kaupoista sijaitsee Eteläisessä Sipoossa Söderkullan ja Västreskogin alueiden edustalla saaristossa. Viereisen palstan taulukossa on luetteloitu toteutuneet kaupat. Vain yksi kauppa on kohdistunut kiinteistöön, joka rajoittuu sisävesistöihin. Yleisesti tiedetään, että toteutuneet kauppahinnat riippuvat voimakkaasti mm. kohteen rannan laadusta, rantaviivan pituudesta ja kohteen maapinta-alasta. Viereisen sivun listauksesta nähdään selkeästi, että kohteen toteutuneet kauppahinnat vaihtelevat runsaasti kohdekohtaisesti. Viisi toteutuneista kaupoista on maapintaalaltaan niin pieniä, että kyseessä on selkeästi ns. lisämaan hankkiminen eikä itsenäisen rakennuspaikan kauppa. Olemme poistaneet nämä listauksesta. Kolmessa kaupassa maapintaala on puolestaan valtavan iso, joten näitäkään kauppoja ei voida pitää tyypillisinä lomarakennuspaikan kauppoina eikä siten vertailukelpoisina kohteelle. Vertailu kauppahinnoissa oli suurta. Järveen tai lampeen rajoittuvien rakentamattomien kohteiden kauppahinnat vaihtelivat välillä noin (keskiarvo noin ). Kauppa pvm Maapintaala m2 Kauppahinta /maam2 /kem2 kem2 Kaavatilanne Rantaan rajoittuvuus , Ranta-AK Rajoittuu rantaan saaressa , Ranta-AK Rajoittuu rantaan saaressa ,6 Yleiskaava Rajoittuu rantaan saaressa ,2 Ei kaavaa Rajoittuu mereen ,8 Yleiskaava Rajoittuu mereen ,3 Ranta-AK Rajoittuu mereen ,8 Ranta-AK Rajoittuu mereen ,2 Ranta-AK Rajoittuu järveen , Ranta-AK Rajoittuu mereen ,1 Yleiskaava Rajoittuu mereen ,2 Yleiskaava Rajoittuu mereen , Ranta-AK Rajoittuu mereen ,8 10

11 Rakentamattomien kiinteistöjen markkinoista Vertailualueella Rakentamattomat vapaa-ajankohteet Koska Sipoon kunnan alueen vapaa-ajankohteiden kauppadatasta löydettiin vain yksi järvenrantaan rajoittuneen kohteen kauppa, haimme vertailukauppoja myös vertailukelpoisilta alueilta hieman pidemmällä ajanjaksolla. Valitsimme vertailualueeksi Kirkkonummen sekä Lohjan perustuen kuntien samantyyppiseen sijaintiin Helsinkiin nähden. Kirkkonummen alueella on tehty vuosina yhteensä vain 2 rakentamattoman vapaa-ajankohteen kauppaa, jossa kohde on rajautunut sisävesistöön ja jonka maa-pinta-ala on rajattu vain yli m 2 suuruisiin kohteisiin. Kauppahinnat poikkeavat toisistaan merkittävästi. Toiseksi vertailualueeksi valikoitui Lohja, joka tosin sijaitsee hieman kauempana Helsingistä kuin kohdealue Sipoo. Lohjalla vapaa-ajankohteiden kauppa on ollut vilkasta kuluneina vuosina. Lohjalla on tehty vuosina yhteensä 21 rakentamattoman vapaa-ajankohteen kauppaa, jossa kohde on rajautunut sisävesistöön ja jonka maa-pinta-ala on rajattu vain yli m 2 suuruisiin kohteisiin. Kauppojen vertailukelpoisuutta arvion kohteeseen heikentää osassa kauppoja kohteiden sijainti Lohjanjärven rannalla. Lohjanjärvi on kokoluokaltaan täysin erilainen kuin Savijärvi, jonka rannalla arvioitava kohde sijaitsee. On myös huomattava, että suuressa osassa toteutuneita kauppoja kohde on sijainnut rantaasemakaava-alueella. Vertailu kauppahinnoissa oli edelleen suurta. Järveen tai lampeen rajoittuvien kohteiden kauppahinnat vaihtelivat välillä noin (keskiarvo noin ). Tarkasteltujen kauppojen maapinta-ala oli keskimäärin noin m 2. Kirkkonummella toteutuneet rakentamattomien lomarakennuspaikkojen kaupat vuosina : 11 Kauppa vuosi Mapintaala m2 Kauppahin ta /maa-m2 Kaavatilanne Rajoituminen vesistöön Rakennuspaikka ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,0 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,5 Lohjalla toteutuneet rakentamattomien lomarakennus-paikkojen kaupat vuosina : Kauppa vuosi Maaala m2 Kauppahinta /maa-m2 /kem2 Rak.oik. kem2 Kaavatilanne Rajoituminen vesistöön Rakennuspaikka ,3 Yleiskaava Rajoittuu mereen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,7 Ei kaavaa Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,1 Ei kaavaa Rajoittuu lampeen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,5 Ei kaavaa Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,6 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,0 Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,0 Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,5 Ei kaavaa Rajoittuu jokeen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu mereen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,1 Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,1 Yleiskaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka , Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka ,3 Ranta-asemakaava Rajoittuu järveen Lomarakennuspaikka Keskiarvo ,3

12 Markkina-arvon määrittäminen Arvonmäärityksen periaatteet Markkina-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla omaisuuden arvopäivänä arvioidaan vaihtavan omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa (IVS). Kaupantekoa (arviointihetkeä) on oletettu edeltäneen kohteen luonne ja markkinatilanne huomioon ottaen riittävän pitkäaikainen ja tehokas markkinointi. Ostajatahojen subjektiivisia erityisintressejä kohteen suhteen ei arvioinnissa oteta huomioon. Velaton arvo tarkoittaa sitä, ettei mahdollisia yhtiövelkoja tai arvonlisäverovelkoja yms. vastuita ole vähennetty. Kohteen markkina-arvoa on määritetty kauppa-arvotarkastelulla, joka perustuu rakennettujen ja rakentamattomien vapaa-ajankiinteistöjen kaupoissa maksettuihin kauppahintoihin Kiinteistön eri arvot Jälleenhankinta-arvo (JHA) tai uudishinta on rahamäärä, joka kunakin ajankohtana tarvitaan uuden vastaavanlaisen rakennuksen rakentamiseksi samalle rakennuspaikalle. Tekninen arvo, Tekninen nykyarvo on arvo, joka saadaan, kun rakennuksen jälleenhankinta-arvosta vähennetään rakennuksen iän, käytön, käyttökelpoisuuden alentumisen tai muun syyn johdosta tapahtunut arvon alentuminen. Arvonalennus riippuu rakennuksen iästä, käytöstä, hoidosta ja kunnosta. Käyttöarvo on kiinteistön arvo sen nykyisessä käytössä. Käyttöarvossa huomioidaan kiinteistön sellaiset ominaisuudet, joista on hyötyä kiinteistön nykykäytössä, mutta ei välttämättä muussa käytössä. Käyttöarvo on siten voimakkaasti käyttäjäsidonnainen käsite. Yllä mainitut teknislähtöiset arvot ovat sidoksissa rakennuskustannukseen ne eivät kuvaa sitä, mitä joku on valmis juuri sellaisesta ja sellaisella paikalla sijaitsevasta rakennuksesta maksamaan. Markkina-arvon ja teknisten arvojen välinen ero on suurin erikoisratkaisuja sisältävässä uudehkossa kiinteistössä ja joka sijaitsee paikassa, josta sellaisesta ei ole ostokysyntää. JHA ja tekninen nykyarvo soveltuvat vain äärimmäisen harvoin markkina-arvon määrittämiseen. Tämä voisi tulla kysymykseen tapauksessa, jossa ostajan ainoa vaihtoehto on rakentaa juuri samanlainen ja kokoinen rakennus, eikä sellaista ole vapailla markkinoilla myytävänä. Pääsääntöisesti toimitilakiinteistöjen markkina-arvot ovat (selvästi) teknisiä arvoja alhaisempia pääkaupunkiseudun ja muutamien suurimpien kaupunkien parhaita kohteita lukuun ottamatta. 12

13 Arvon määritys Kauppa-arvo Sijainti eteläisessä Suomessa Sipoon keskustaajaman Nikkilän välittömässä läheisyydessä on kohteen nykyinen käyttötarkoitus (vapaa-ajankohde) huomioiden tyydyttävä. Pääkaupunkiseudun läheisyydessä Uudellamaalla sijaitsevassa Sipoossa asunto- ja vapaa-ajankohteiden markkinat toimivat tyydyttävästi. Kysyntää on lähinnä omakotikiinteistöistä ja rakentamattomista omakotitalotonteista, joiden hintatasot ovat pääkaupunkiseutua alhaisemmat. Rantaan rajoittuvien vapaa-ajankohteiden osalta kysyntä kohdistuu etenkin merenrantaan rajoittuviin kohteisiin. Kohteen kiinnostavuuden ja myytävyyden kannalta ongelmallista on se, ettei kohteen rakennettavuudesta ja toisaalta olemassa olevan rakennuksen korjauskelpoisuudesta ole tietoja. Kohteen omistajan, Sipoon kunnan, tuleekin selvittää kiinteistön rakentamiskelpoisuus ennen myyntiä. Samoin olemassa olevan rakennuksen osalta olisi hyvä tehdä tarkempi arvio sen kunnosta (onko todellisuudessa purkukuntoinen vai pystytäänkö se korjaamaan.) Olemme lähestyneet kohteen arvon määrittämistä kolmesta lähtökohdasta: 1. Rakennus on purkukuntoinen eikä kiinteistölle saa uutta rakennuslupaa 2. Rakennus on purkukuntoinen ja kiinteistölle saa rakennusluvan vapaa-ajanrakennukselle 3. Rakennus on käyttökelpoinen ja korjattavissa vaatimattomaksi vapaa-ajanasunnoksi Vaihtoehto 1 Rakennus on purkukuntoinen eikä kiinteistölle ole saatavissa uutta rakennuslupaa. Kohteen käyttö vapaa-ajankohteena ei tässä tapauksessa ole mahdollista Arvonmääritys perustuu metsämaan hintaan, joka on Uudellamaalla tasolla /ha. Naapurikiinteistön omistajalla on tässä vaihtoehdossa selkeä erityisintressi ostaa kohde (saa oman niemen omistukseensa) Näkemyksemme mukaan kohteen kauppa-arvo purkukuntoisena ilman mahdollisuutta rakennuslupaan on tasolla Metsän mediaanihinta /ha maakunnittain 13

14 Arvon määritys Vaihtoehto 2 Rakennus on purkukuntoinen ja kiinteistölle saa rakennusluvan vapaa-ajanrakennukselle Kohteen käyttö vapaa-ajankohteena nykykunnossa mahdotonta, eli rakennus on purettava Nykyinen rakennus on rakennusrungoltaan ja laadultaan sellainen, että purkukustannukset tuskin nousevat kovin korkealle. Olemme tässä vaihtoehdossa käyttäneet purkukustannuksille oletettua tasoa Negatiivisina arvotekijöinä kohteelle on se, että kiinteistön rakennettavuus on vaikea nousevan rinteen vuoksi kunnallisten veden ja viemärin sekä sähkön vetäminen kiinteistölle aiheuttaa kustannuksia. Positiivisia arvotekijöitä kohteelle ovat puolestaan seuraavat sijainti lähellä Helsinkiä kiinteistön avautuminen oikeaan suuntaan maapinta-ala on suuri. Kohteen kauppa-arvo rakentamiskelpoisena lomarakennuspaikkana on näkemyksemme mukaan tasolla Kauppa-arvotarkastelu Ti l aty y ppi vuok rattu pi nta-al a m² Markkinahinta / kpl Yhteensä ( ) Lomarakennuspaikka Yhteensä m² Kauppa-arvon vaihteluväli Rakennuksen purkaminen Kauppa-arvo yhteensä Oletukset: rakennuslupa kiinteistölle on varma rakennuksen purkukustannukset tasolla Kohteen likvidiys rakentamiskelpoisena lomarakennuspaikkana on hyvä. 14

15 Arvon määritys Vaihtoehto 3 Rakennus on käyttökelpoinen ja korjattavissa vaatimattomaksi vapaa-ajanasunnoksi Kohteen käyttö vapaa-ajankohteena mahdollista eli rakennus on korjattavissa Negatiivisina arvotekijöinä kohteelle on se, että rakennus on alkeellinen ja sieltä puuttuu ns. nykyaikaiset mukavuudet eli vesi, viemäri ja sähkö rakennuksen tilajaottelu kunnallisten veden ja viemärin sekä sähkön vetäminen kiinteistölle aiheuttaa kustannuksia Positiivisia arvotekijöitä kohteelle ovat puolestaan sijainti lähellä Helsinkiä kiinteistön avautuminen oikeaan suuntaan Kohteen kauppa-arvo käyttökelpoisena, mutta vaatimattomana vapaa-ajankohteena on näkemyksemme mukaan tasolla Kauppa-arvotarkastelu Ti l aty y ppi vuok rattu pi nta-al a m² Markkinahinta / kpl Yhteensä ( ) Vapaa-ajankohde Yhteensä m² Kauppa-arvon vaihteluväli Kauppa-arvo yhteensä Oletukset: Rakennus on käyttökelpoinen ja mahdollista remontoida Kohteen likvidiys nykytilassa on välttävä ja sen ostajapotentiaali kapea. (Vaatii tahon, joka kunnostaa kohteen tai arvostaa vaatimattomia oloja.) 15

16 Yhteenveto ja markkina-arvo Yhteenveto Markkina-arvo Arvion kohde sijaitsee Sipoossa Savijärven rannalla. Kohteen kiinnostavuuden ja myytävyyden kannalta ongelmallista on se, ettei kohteen rakennettavuudesta ja toisaalta olemassa olevan rakennuksen korjauskelpoisuudesta ole tietoja. Kohteen omistajan, Sipoon kunnan, tuleekin selvittää kiinteistön rakentamiskelpoisuus ennen myyntiä. Samoin olemassa olevan rakennuksen osalta olisi hyvä tehdä tarkempi arvio sen kunnosta (onko todellisuudessa purkukuntoinen vai pystytäänkö se korjaamaan.) Olemme lähestyneet kohteen arvon määrittämistä kolmesta lähtökohdasta: 1. Rakennus on purkukuntoinen eikä kiinteistölle saa uutta rakennuslupaa 2. Rakennus on purkukuntoinen ja kiinteistölle saa rakennusluvan vapaa-ajanrakennukselle 3. Rakennus on käyttökelpoinen ja korjattavissa vaatimattomaksi vapaa-ajanasunnoksi Edellä esitettyjen vaihtoehtojen mukaiset kohteen kauppaarvot on esitetty edellisillä sivuilla Kohteen markkina-arvo on näkemyksemme mukaan noin euroa. Arvon määritys perustuu seuraaviin oletuksiin: Rakennus on käyttökelpoinen ja mahdollista remontoida Markkina-arvon määrittämisessä oleellisesti tarvittava vertailuhinta-aineisto on vähäinen ja kohteen ominaisuuksista johtuvat epävarmuustekijät vaikuttavat siihen, että kohteen markkina-arvon määrittämisessä saavutettava tarkkuus jää normaalia heikommaksi, arviolta tasoon +/ 20 %. Sipoossa osoitteessa Lillängintie 97 sijaitsevan kiinteistön velaton markkina-arvo on näkemyksemme mukaan suuruusluokkaa sata neljäkymmentätuhatta euroa Markkina-arvon määritys perustuu seuraaviin oletuksiin: Rakennus on huonossa kunnossa, mutta vielä mahdollisia käyttää ja korjattavissa Arvioinnissa on käytetty kauppa-arvotarkastelua. Arvion tarkkuus on keskimääräistä heikompaa tasoa, n. +/- 20 %. Arvopäivä Helsingissä Realia Management Oy Arviointi ja konsultointi Heidi Hanhijärvi Arviointiasiantuntija, DI, KHK Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) yleisauktorisoitu Jukka Uusitalo Arviointiasiantuntija, KTM, KHK Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) yleisauktorisoitu Vastuullinen arvioija Arvion controller 16

Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Albacka Omakotitalo /Asuinrakennuspaikka Laurilantie 223 04170 Paippinen, Sipoo.

Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Albacka Omakotitalo /Asuinrakennuspaikka Laurilantie 223 04170 Paippinen, Sipoo. An International Associate of Sipoon kunta Arviokirja (AKA -arvio) Albacka Omakotitalo /Asuinrakennuspaikka Laurilantie 223 04170 Paippinen, Sipoo Heidi Hanhijärvi 5.3.2015 Muodosta pdf arko-työkalut valikon

Lisätiedot

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit

Juuan kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit. 5 kpl Paritalotontit An International Associate of Juuan kunta Arviokirja (AKA -arvio) Teollisuus- ja yritystontit 26 kpl Rivitalotontit 5 kpl Paritalotontit 2 kpl Asuinliiketontit 3 kpl Lisämaaksi tuleva tontti 1 kpl Juuan

Lisätiedot

Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Hindsbyn entinen koulu Hindsbyntie 301 04130 Sipoo. Heidi Hanhijärvi. An International Associate of

Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Hindsbyn entinen koulu Hindsbyntie 301 04130 Sipoo. Heidi Hanhijärvi. An International Associate of An International Associate of Sipoon kunta Arviokirja (AKA -arvio) Hindsbyn entinen koulu Hindsbyntie 301 04130 Sipoo Heidi Hanhijärvi 6.3.2015 Muodosta pdf arko-työkalut valikon pdf-napilla! (Nyt meni

Lisätiedot

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015

ARVIOKIRJA. Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 1 (11) ARVIOKIRJA Raahe, 5. kaupunginosa, kortteli 20 Rakennusoikeuden arvo 30.6.2015 CATELLA PROPERTY OY, HELSINKI, Y-TUNNUS 2214835-6 2 (11) Oulu 30.6.2015 ARVIOKIRJA ARVION KOHDE ARVION TILAAJA Arvion

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2013 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 28.1.2014 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2010 Kaj Söderman Seppo Koponen Jukka Uusitalo 18.1.2011 Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia

Lisätiedot

Loimaan seurakunnan Virkatalo n. 645 kem². 32200 Loimaa. Pekka Sirén 6.2.2012. Realia Management Oy

Loimaan seurakunnan Virkatalo n. 645 kem². 32200 Loimaa. Pekka Sirén 6.2.2012. Realia Management Oy Loimaan seurakunta Arviokirja ( AKA-arvio ) Loimaan seurakunnan Virkatalo n. 645 kem² Väinämöisenkatu ä 8 32200 Loimaa Pekka Sirén 6.2.2012 2012 Realia Management Oy Tehtävän kuvaus Toimeksianto ja sen

Lisätiedot

ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ JA TONTTIIN KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT. LandPro Oy. Y-tunnus Kotipaikka Espoo.

ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ JA TONTTIIN KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT. LandPro Oy. Y-tunnus Kotipaikka Espoo. ARVIOKIRJA KIINTEISTÖISTÄ 434-405-1-33 JA 434-876-2-0 TONTTIIN 434-4-418-2 KAAVOITETUT MÄÄRÄALAT LandPro Oy. Y-tunnus 2099899-8. Kotipaikka Espoo. 1. Yleistä 1.1 Arvion tarkoitus Kiinteistöarvio on laadittu

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2011 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis Oyj (Technopolis) ja Realia Management

Lisätiedot

Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Runebergin päiväkoti Uudensillantie Sipoo. Heidi Hanhijärvi. An International Associate of

Sipoon kunta. Arviokirja (AKA -arvio) Runebergin päiväkoti Uudensillantie Sipoo. Heidi Hanhijärvi. An International Associate of An International Associate of Sipoon kunta Arviokirja (AKA -arvio) Runebergin päiväkoti Uudensillantie 31 04130 Sipoo Heidi Hanhijärvi 3.3.2015 Muodosta pdf arko-työkalut valikon pdf-napilla! (Nyt meni

Lisätiedot

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012

Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2012 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 17.1.2013 An International Associate of Toimeksiannon määritys Toimeksianto Technopolis

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2014 Jukka Uusitalo Antti Huotari Seppo Koponen 22.1.2015 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.

Technopolis Oyj. Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1. An International Associate of Technopolis Oyj Lausunto Technopolis Oyj:n sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä 31.12.2015 Jukka Uusitalo Antti Huotari Leena Aaltonen 20.1.2016 Muodosta pdf arko-työkalut

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski.

Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJAT Valkeakosken kaupunki (0157568-2), jäljempänä myyjä. Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski. KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA, jäljempänä ostaja(t). Valkeakosken kaupungin tila-nnn kiinteistötunnus

Lisätiedot

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari

KIINTEISTÖARVIOINTI. Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari KIINTEISTÖARVIOINTI Kohde: Yrittäjätalo Företagshuset, Näsby, Houtskari Laatinut Ralf Rehnberg 7.4.2014 1. Yleistä Toimeksiantaja Paraisten kaupunki / kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Arvioitsija Kiinteistöarviointitoimisto

Lisätiedot

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT

LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT LOMA-ASUNTOJEN RAKENNUSPAIKAT Ruovedellä myynnissä olevat kunnan omistamat lomarakennuspaikat sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, joita ovat mm. Luomajärvi ja Kankijärvi Helvetinjärven kansallispuiston

Lisätiedot

Alajärvi Menkijärven lentokenttäalue Menkijärvi, Menkijärventie

Alajärvi Menkijärven lentokenttäalue Menkijärvi, Menkijärventie Ota yhteyttä Maikola Jyrki +358 205 811 416 etunimi.sukunimi@senaatti.fi Alajärvi Menkijärven lentokenttäalue Menkijärvi, Menkijärventie Alajärven kaupungissa Menkijärven kylässä lähellä Lapuan ja Kuortaneen

Lisätiedot

1. ASUINRAKENNUSTONTIT

1. ASUINRAKENNUSTONTIT 1 JOROISTEN KUNTA TONTTIHINNOITTELU VOIMASSA 1.1.2013 ALKAEN (KV 8.10.2012 36) (Muutos KV 16.9.2013 69) Tonttien myyntihinta on esitetty muodossa /m2. Kaikki jäljempänä esitetyt tontit ovat myös vuokrattavissa.

Lisätiedot

MYYNTIESITE RAKENTAMATON SAARIKIINTEISTÖ KEMIÖNSAAREN KUNNASSA. Bolax, Nötön VARSINAIS-SUOMEN

MYYNTIESITE RAKENTAMATON SAARIKIINTEISTÖ KEMIÖNSAAREN KUNNASSA. Bolax, Nötön VARSINAIS-SUOMEN VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 07.07.2015 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi RAKENTAMATON

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS

OMAKOTITALOTONTTI TURUN HIRVENSALOSSA, TONTILLA VANHA ASUINRAKENNUS MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 14.02.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU

MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU MYYDÄÄN ASUINKERROSTALOT TAMPERE KALKKU Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Kohde sijaitsee Kalkussa,

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ

TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ TONTTEJA JA KIINTEISTÖJÄ 1. Tannila (tontit 1 ja 2) Alueella on valmis vesi- ja viemäriverkosto, omakotitalotonttien koot ovat noin 3500 m 2 4000 m 2 ja niiden rakennusoikeus on 0,15, kaavamerkintä on

Lisätiedot

MYYNTIESITE. Lohkion kiinteistö 143-419-5-3

MYYNTIESITE. Lohkion kiinteistö 143-419-5-3 MYYNTIESITE Lohkion kiinteistö 143-419-5-3 IKAALISTEN KAUPUNKI Tekniset palvelut Kolmen airon katu 3 39500 IKAALINEN Puhelin (03) 45 011 Telefax (03) 4501 373 Myyntiesite Myyjä ja omistaja: Myyntikohde:

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi

Sivu 1 / 5 TARJOUS 21.5.2014. YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki. Realia Management Oy Juha Kivelä. juha.kivela@realia.fi Sivu 1 / 5 YIT Rakennus Oy Panuntie 11 00620 Helsinki TARJOUS 21.5.2014 Realia Management Oy Juha Kivelä juha.kivela@realia.fi Hallintorakennus 31, Sipoo, Nikkilä Kiitämme mahdollisuudesta tarjota Sipoon

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 06.11.2016 KAAVA Merikarvian Ylikylä rantayleiskaavan muutos koskien Riispyyn kylän tiloja Riihimäki 484-414-2-156, Halkoplassi 484-414-2-199 ja Heikkilä 484-414-1-122 OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus )

1) Lohjalla sijaitseva Uusi-Hontti-niminen kiinteistö (kiinteistötunnus ) Sivu 1 / 5 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ OSTAJA Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä y-tunnus: 1567535-0 osoite: HUS Tilakeskus/ PL 302, 00029 HUS Lohjan kaupunki y-tunnus: 1068322-0

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 31.12.2015, ver 2 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Nikinoja / huoltorakennus) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000 päätös:

Lisätiedot

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa.

Kauppahinta on yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisisataaneljäkymmentäyhdeksän (97 549) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Asunto Oy Kirkkonummen Ainola, 0878287-9 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet:

Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle seuraavat kohteet: KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Myyjä Pudasjärven kaupunki Y-tunnus 0188962-2 PL 10 93101 Pudasjärvi Ostaja [Pudasjärven Kehitys Oy] Y-tunnus [ ] [PL 10] 93101 Pudasjärvi 2. Kaupan kohde Tällä

Lisätiedot

Sijainti ja alue. saakka.

Sijainti ja alue. saakka. Sijainti ja alue Sijainti Kemi on noin 22.400 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee Perämeren rannalla noin 110 km Oulusta pohjoiseen ja noin 120 km Rovaniemeltä lounaaseen. Kemin naapurikuntia ovat mm. Keminmaa,

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A 1/7 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki y-tunnus: 0208852-8 osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kuusikkoaho Oy y-t unnus: 0965807-9 osoite: Kuopiontie 97 B, 83630 Kuusjärvi KAUPAN KOHTEET

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi.

HAKEMUS 16.1 0.2007. Tarvittaessa lisätietoja asiassa antaa Jouni Puhakka, gsm 040-50 6363 8 tai jouni.puhakka@lindstro~ninvest.fi. * Lindström v HAKEMUS C-?,!. "Q-$:j.,.c*,.g./ew- 16.1 0.2007 HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE Lindström Oy suunnittelee Konalassa osoitteessa Ristipellontie 14, Helsinki sijaitsevan palvelukeskuskiinteistönsä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1

Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta. 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijoituskohde Toimistokiinteistö Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta 18.6.2015 Luottamuksellinen 1 Sijainti Osoite Alue Voimalaitoksentie 50, 29200 Harjavalta Kohde sijaitsee Nakkilan kunnassa Harjavallan

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Naantalin kaupunki (y-tunnus ), Käsityöläiskatu 2, Naantali Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä 2 Ostaja 3 Kaupan kohde Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2), Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Jaana Koskivaara-Coniel (henkilötunnus), osoite Naantalin kaupungin

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja.

Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on liike-, tuotanto- ja varastotiloja. Savoset Osoite Poitinkuja 2, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Mäkelä 507-426-1-576 Pinta-ala noin 4 260 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Poitin alueella noin 3 km:n päässä Mäntyharjun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 04.12.2016 KAAVA Merikarvian Malskerin ranta-asemakaavan muutos koskien Riispyyn kylän tilaa Kivikari 484-414-2-122 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehti Ilmari

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat: 1 (5) KAUPPAKIRJA (Luonnos) Kiinteistön osto perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Lisätiedot

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x.

Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. 1 KIINTEISTÖNKAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen x.x.2014 x. SOPIJAOSAPUOLET Myyjä: Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10 02700 Kauniainen

Lisätiedot

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ

3 KAUPAN KOHDE 5 KAUPAN MUUT EHDOT 4 KAUPPAHINTA 2 OSTAJA. Merimasku-Antinlinna 23.5.2014. Luonnos ---- 1 MYYJÄ NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 23.5.2014 ---- 1 Luonnos ---- 1 MYYJÄ 2 OSTAJA Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2 21100 Naantali Petri Kodisoja 3 KAUPAN KOHDE Naantalin kaupungin Tammisaaren

Lisätiedot

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä

Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta. Arvokäsitteitä Metsän arvostuskysymykset yhteismetsän laajentuessa liittymisten kautta MML 3.5.2010 Eero Autere (MH) Raito Paananen Metsävaratietoasiantuntija (MMM, LKV) 5.5.2010 1 5.5.2010 2 Arvokäsitteitä Käyttöarvo

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN TILAKESKUS 26 RAKENNUSTA JA RAKENNELMAA KORKEASAARI HELSINKI

RAKENNUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN TILAKESKUS 26 RAKENNUSTA JA RAKENNELMAA KORKEASAARI HELSINKI RAKENNUSTEN ARVIOINTI 24.5.2017 HELSINGIN TILAKESKUS 26 RAKENNUSTA JA RAKENNELMAA KORKEASAARI HELSINKI SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo ja toimeksiannon kuvaus Arviointistandardi ja markkina-arvo Arviointimenetelmien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos)

1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) 1 (5) KAUPPAKIRJA (luonnos) Määräalan osto perustuu teknisen palveluiden lautakunnan lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X. Kauppakirja allekirjoitetaan, kun asemakaavamuutos on hyväksytty ja lainvoimainen.

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh / /2017. Vihdin kunta, y-tunnus PL 13, Nummela 39/149 osin

SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh / /2017. Vihdin kunta, y-tunnus PL 13, Nummela 39/149 osin MÄÄRÄALAN MÄÄRÄOSIEN LUOVUTUSKIRJA SIUNTION KUNTA VIHDIN KUNTA Kh 22.5.2017 60/10.00.01/2017 LUOVUTTAJAT Siuntion kunta, y-tunnus 0131156-4 Puistopolku 1, 02580 Siuntio 1/149 osin Vihdin kunta, y-tunnus

Lisätiedot

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh.

tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. tonttiosasto TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄT PIENTALOTONTIT VANTAALTA 2006 Tiedustelut: suunnittelija Helena Vuolanto Puh. 169 3955 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tonttiosasto Helsinki 14.2.2006

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

Kankaanpään Kyynärjärvellä sijaitseva Haavisto-niminen tila RN:o 1:67 (kiinteistötunnus )

Kankaanpään Kyynärjärvellä sijaitseva Haavisto-niminen tila RN:o 1:67 (kiinteistötunnus ) SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Eteläkauppatori 4 B 28101 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 MYYNTIESITE 10.03.2014 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi MYYTÄVÄ ULOSMITATTU OMAISUUS: Kankaanpään

Lisätiedot

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön:

Kemin kaupunki luovuttaa Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle seuraavan kiinteistön: 1/ 4 KIINTEISTÖNLUOVUTUSSOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki Y-tunnus 0210427-6 Osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi (jäljempänä "luovuttaja") b) Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Y-tunnus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 MERIKARVIAN KUNTA 09.09.2017 KAAVA Merikarvian Kuuskeri rantayleiskaavan muutos koskien Peipun kylän tiloja Merimaa 484-401-14-34 ja 484-401-13-56 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 Aluearkkitehtivastaava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (6) Kiinteistölautakunta To/8 01.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (6) Kiinteistölautakunta To/8 01.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (6) 616 Kiinteistön ostaminen Östersundomista (Östersundom, 91-442-6-621) HEL 2011-008259 T 10 01 00 Kiinteistökartta M7 S2, Koivuniementie 12-14 Päätös Lautakunta

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa.

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ Asunto Oy Keravan Moukaritie 5, 0614308-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) OSTAJA Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN ESIKAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN ESIKAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN MÄÄRÄALAN ESIKAUPPAKIRJA MYYJÄ OSTAJA Savitaipaleen kunta (Y-tunnus 0163109-0), jäljempänä myyjä Y-tunnus 0163109-0 Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE Kiinteistö Oy Saimaan Teknopuu (Y-tunnus 1870998-2),

Lisätiedot

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja

Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu 6, 08100 Lohja 1 (4) Luonnos 7.8.2015 SL Liite 5/Tekla 18.8.2015 ASUINRIVITALOJEN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet Myyjä Lohjan kaupunki Karstuntie 4, 08100 Lohja Ostaja Lohjan Vuokra-asunnot Oy, Y-tunnus 0864408-9 Kauppakatu

Lisätiedot

M Y Y N T I E S I T E

M Y Y N T I E S I T E Pohjois-Karjalan ulosottovirasto Torikatu 36 A, PL 40 80101 JOENSUU Puhelin, vaihde 029 56 27740 Telekopio 029 56 27746 Sähköposti: pohjois-karjala.uo@oikeus.fi M Y Y N T I E S I T E Myytävä omaisuus Huutokauppa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua.

Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin 5 km:n päässä Mäntyharjun keskustasta. Ympärillä on maaseutua. Laanin halli Osoite Virransalmentie 89, 52700 MÄNTYHARJU Kiinteistö Määräala kiinteistöstä Laani 507-423-1-208 Pinta-ala määräala 7 800 m 2 Sijainti Kiinteistö sijaitsee Virransalmentien varressa noin

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 Ostajat Timo Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Hanna Leppäaho ( ), omistusosuus ½ Kolsantie 91 Kaupan kohde

Lisätiedot

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Myyjä Pyhtään kunta Y-tunnus 0162798-0 Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä Ostaja Taisto Kujala perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Harakkamäentie 10, 49220 Siltakylä Kaupan

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET. Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy. Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun []. KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA OSAPUOLET Ismo Syvähuoko ja Sport Aid Urheilulääkäriasema Oy ja Ismo Syvähuoko perustettavan yhtiön lukuun [].2017 2(6) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Ismo Syvähuoko

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 90 24.02.2014. 90 Asianro 530/10.00.01/2014. Kaupunkirakennelautakunta 5.2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (1) 90 Asianro 530/10.00.01/2014 Maanvaihto Kuopion seurakuntayhtymän kanssa Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2014 21: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1 (5) KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA Kaupan peruste Luumäen kunnanhallituksen päätös 24.4.2017. Kunnanvaltuuston päätös 6.2.2017 8 rakennuspaikan hinnoittelusta. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Ostaja Luumäen kunta Y-tunnus:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 12 (1/7) Kaupunginvaltuusto liite. skv. Arvio kirja

Kaupunginhallitus liite nro 12 (1/7) Kaupunginvaltuusto liite. skv. Arvio kirja Kaupunginhallitus 22.5.2017 liite nro 12 (1/7) Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 liite skv nro 12 (1/7) Arvio kirja Kaupunginhallitus 22.5.2017 liite nro 12 (2/7) Kaupunginvaltuusto 2(7) 29.5.2017 liite nro

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA MYYJÄ: Kauhavan kaupunki, y-tunnus 0208852-8 Kauppatie 109, 62200 KAUHAVA. OSTAJA: Eepee-Kiinteistöt Oy, y-tunnus 2285106-8 Osoite: PL 70, 60101 SEINÄJOKI. KAUPAN KOHDE: Kauhavan

Lisätiedot

Luonnos / utkast 25.8.2015 KAUPPAKIRJA. MYYJÄ Loviisan kaupunki, Y-tunnus 0203263-9 (kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xxx) Osoite: PL 11, 07901 Loviisa

Luonnos / utkast 25.8.2015 KAUPPAKIRJA. MYYJÄ Loviisan kaupunki, Y-tunnus 0203263-9 (kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xxx) Osoite: PL 11, 07901 Loviisa KAUPPAKIRJA MYYJÄ Loviisan kaupunki, Y-tunnus 0203263-9 (kaupunginvaltuusto xx.xx.2015 xxx) Osoite: PL 11, 07901 Loviisa OSTAJA Optirak Oy, Y-tunnus 2576052-4 Osoite: Tullisilta 5, 07920 LOVIISA KAUPAN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Kaupunginhallitus 96 09.05.2016 Kaupunginvaltuusto 20 16.05.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö)

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015

KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS LUONNOS kh 23.3.2015 kv 30.3.2015 1(5) KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Vihdin kunta (jäljempänä kunta) PL 13 03101 Nummela Y-tunnus: 0131905-6 Pohjola Rakennus Oy Uusimaa /

Lisätiedot

Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin:

Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin: Luonnos.4.016 AV KAUPPAKIRJA Tällä kauppakirjalla luovutetaan alla mainittu kiinteistö ja rakennus seuraavin ehdoin: Myyjä Patria Land Services Oy y-tunnus: 0986818-0 Kaivokatu 10 A 00100 Helsinki Ostaja

Lisätiedot

Tuulenpesä Tilan tai tontin pinta-ala n. 0,5000 ha Alue varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten.

Tuulenpesä Tilan tai tontin pinta-ala n. 0,5000 ha Alue varattu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamista varten. MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 12.12.2016 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

MYYNTIESITE KAKSI VIEREKKÄIN SIJAITSEVAA KIINTEISTÖÄ SAUVOSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu TURKU

MYYNTIESITE KAKSI VIEREKKÄIN SIJAITSEVAA KIINTEISTÖÄ SAUVOSSA VARSINAIS-SUOMEN. ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu TURKU MYYNTIESITE 1 VARSINAIS-SUOMEN MYYNTIESITE ULOSOTTOVIRASTO PL 363, Sairashuoneenkatu 2-4 20100 TURKU 18.09.2017 Puhelin Vaihde 029 56 26400, Telekopio 029 56 26488 Sähköposti varsinais-suomi.uo@oikeus.fi

Lisätiedot

Metsätila. Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero Pinta-ala 31 ha Mh ,00

Metsätila. Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero Pinta-ala 31 ha Mh ,00 Metsätila Jyväskylä, Korpilahti Kohdenumero 607295 Pinta-ala 31 ha Mh. 100 000,00 Valkeajärventie. Valkeajärven rannalla sijaitseva metsätila, jossa puustona pääosin koivikkoa. Puuston määrä noin 3.090

Lisätiedot