Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitutkimus. Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen. http://luuppi.googlecode.com"

Transkriptio

1 Esitutkimus Luuppi, versio 1.0. Petri Ikävalko Panu Tunttunen Versionhallinta ei ole vielä käytössä, koska projekti on vielä varhaisessa vaiheessa

2 Luuppi Esitutkimus 2 / 10 Sisällysluettelo 1 Tuoteidea Projektin organisointi ja resurssit Organisointi Resurssit Nykyinen järjestelmä Tavoitteet ja vaatimukset Jäsenrekisteri Maksujärjestelmä Tapahtumien hallinta Kokouksien hallinta Muita vaatimuksia Hyödyt Tunnetut ongelmat ja riskit Aikataulu Toteutusvälineet ja menetelmät Projektin työkalut Projektin muut työkalut Projektin kannattavuus Ryhmän pelisäännöt Yleisiä sääntöjä Suosituksia... 10

3 Luuppi Esitutkimus 3 / 10 1 Tuoteidea Projektin ideana on uudistaa informaatiotieteiden opiskelijoiden ainejärjestön eli Luuppi ry:n kotisivut. Yhdistys on todennut sivujensa olevansa vanhentuneet niin toteutuksessa käytetyltä tekniikaltaan kuin käytettävyydeltään, eivätkä ne vastaa enää nykyajan vaatimuksia. Sivusto tullaan toteuttamaan kokonaan uudelleen tietylle verkkosovelluskehykselle, joka valitaan myöhemmin. Vaatimuksena on uudistaa mm. graafinen ilme, jäsenrekisteri, tapahtumien hallinta, kalenteri ja ottaa käyttöön verkkomaksujärjestelmä jäsenmaksun sekä haalarien maksamiseen. Toimeksiantajana projektille toimii Luuppi ry ja heidän yhteyshenkilönään Tuomas Tauriala.

4 Luuppi Esitutkimus 4 / 10 2 Projektin organisointi ja resurssit 2.1 Organisointi Asiakas: Luuppi ry o Tuomas Tauriala Projektipäälliköt: Petri Ikävalko Panu Tunttunen Sovelluskehittäjät: Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Johannes Lampela Kari Jussila Julius Torkkeli Käytettävyysasiantuntija: Saila Oldén Asiakkaan kanssa on alustavasti sovittu, että tapaaminen yhteyshenkilön kanssa on joka toinen viikko projektipalaverin yhteydessä. Tarpeen vaatiessa kommunikoidaan myös sähköpostin välityksellä, jos tapaamisen järjestäminen ei ole mahdollista. 2.2 Resurssit Projektiryhmän jäsen Työtunteja viikossa Petri Ikävalko 8 Panu Tunttunen 12 Eero Jaakonaho 10 Mikko Kuivanen 10 Johannes Lampela 20 Kari Jussila 10 Julius Torkkeli 10 Saila Oldén 5 Yhteensä 85

5 Luuppi Esitutkimus 5 / 10 3 Nykyinen järjestelmä Asiakkaalla on käytössään sivusto, joka pohjautuu CMS-järjestelmään (engl. content management system). Sivustolle on lisätty toiminnallisuutta erilaisten lisä-moduulien avulla, joiden integroinnissa ja/tai kehittämisessä ei ole käytetty teknisesti kannattavaa ohjelmistokoodia. Sivuston eri toiminnot ovat räätälöity toimimaan vain ja ainoastaan palvelemaan tiettyä tarkoitusta, jonka tuloksena koodin uudelleenkäytettävyys ja jälleenkehitys ovat olemattomia. Sivuston palvelin ja tietokanta järjestetään asiakkaan toimesta. Projektin graafiseen suunnitteluun on myös mahdollista saada toteuttaja asiakkaan puolelta. 4 Tavoitteet ja vaatimukset 4.1 Jäsenrekisteri Käyttäjätunnusten hallinta Käytetään ilmoittautuessa tapahtumiin jne. Mahdollisuus liittyä jäseneksi suoraan sivustolta Liittymisen yhteydessä mahdollisuus maksaa liittymismaksu Käyttäjät voivat suorittaa myös hakuja jäsenrekisteristä Rekisterin jäsenistä nähtävissä myös tilastotietoa 4.2 Maksujärjestelmä Luottokunnan tarjoama järjestelmä 4.3 Tapahtumien hallinta Mahdollisuus viedä kalenteri ical-muodossa vaikkapa omaan kalenteriin Kalenterissa olevat monipäiväiset tapahtumat esille loogisesti jollain tapaa Toteutuksen yhteydessä pyydettiin käyttämään esim. AJAX 4.4 Kokouksien hallinta Toiveita toiminnasta o Luodaan kokous, jolle tehdään esityslista o Samaa objektia käyttäen kokoukseen lisätään myöhemmin pöytäkirja esim. pdf tai txt dokumentti, tai plain text 4.5 Muita vaatimuksia Kuvapankki Tenttiarkisto RSS-syöte uutisista Staattisia sivuja

6 Luuppi Esitutkimus 6 / 10 5 Hyödyt Projektin suurin hyöty on sivuston uudistamisen myötä kehittyvä käytettävyys ja kattavammat ominaisuudet toimintoineen. Sivuston ulkonäkö on myös tärkeä osa käyttökokemusta käytettävyyden rinnalla, joten tarkoituksena on saada suhteellisen minimalistinen graafinen ilme, joka myös toimisi vaivatta myös mobiililaitteistoissa. Minimalistisuudella haettaisiin selkeyttä ja keveyttä sivuston käyttökokemukseen. Tärkeä osa hyödyistä on myös maksujärjestelmän luominen, jolloin yhdistyksen rahavirtaan ei tarvitse jäsenten osalta kajota manuaalisesti, vaan asiat hoituisivat automaattisesti sivuston teknisten ominaisuuksien ansiosta. Tarkoitus on myös vähentää ylimääräistä työpanosta yhdistyksen työntekijöiltä.

7 Luuppi Esitutkimus 7 / 10 6 Tunnetut ongelmat ja riskit Kategoria Riski Todennäköisyys Vakavuus Asiakas Asiakkaan vähäinen motivaatio projektia kohtaan 1 5 Asiakas Annettujen vaatimusten väärin tulkitseminen 2 2 Asiakas Vaatimusten liiallinen määrä 4 3 Asiakas Asiakas ei osallistu palavereihin 2 3 Projektiryhmä Uusiin teknologioihin perehtyminen vie liikaa aikaa 4 4 Projektiryhmä Vähäinen motivaatio projektia kohtaan 3 4 Projektiryhmä Aikataulujen yhteensopivuus on huono ryhmän kesken 2 4 Projektiryhmä Joku keskeyttää kurssin 2 5 Projektiryhmä Henkilökohtaiset ongelmat tms. vähentävät työpanosta 3 4 Projektiryhmä Työkalut Työkalut Vähäinen kokemus työskentelytavoista ja teknologioista Käytettävien työkalujen ja teknologioiden toimimattomuus Työkalujen käyttöönoton ja niihin perehtymisen viivästyminen Organisointi Kommunikaatio ryhmän sisällä ei toimi 2 5 Organisointi Arvioidut työmäärät ja resurssit epäonnistuvat 3 4 Organisointi Projektipäälliköiden tehottomuus tai kokemuksen puute 2 3 Organisointi Aikataulutus ja muut projektin edistymiselle tärkeät asiat eivät toimi halutulla tavalla 3 4 Projektiryhmän jäsenillä ei ole ennestään sen suurempaa kokemusta PHP-ohjelmointikielestä tai verkkototeutuksesta. Kokemus perustuu lähinnä opistolla käytyihin alkeiskursseihin. Vähäinen kokemus yhdistettynä projektiin sisältyvään laajaan vaatimuslistaan voi tuloksena olla pahastikin keskeneräinen sovellus. Tammikuun loppupuolella, kun projekti on lopussa, kaksi ryhmän jäsentä lähtee ulkomaille, joka aiheuttaa tiukkaa aikataulutusta projektin alkupuoliskolle toteutuksen suhteen. Riskinä on siis työresurssien vaje verrattuna jäljellä olevien kehitystehtävien vaatimaan aikaan. Projektin paisuminen asiakkaan toimesta on myös yksi riskeistä, joka tulee projektia hallittaessa pitää hallinnassa oikeilla toimenpiteillä. Asiat tulee siis aikatauluttaa harkiten sekä ongelmia ja vaatimuksia puida palavereissa sekä katselmoinneissa.

8 Luuppi Esitutkimus 8 / 10 7 Aikataulu Suunniteltu aikataulu on suuntaa antava ja siihen tullaan todennäköisesti tekemään muutoksia toteutettavien asioiden aikataulutuksen suhteen. Sivusto sisältää niin monia ominaisuuksia, että niiden läpikäyminen, suunnittelu, toteutus ja testaus tulevat viemään paljon aikaa projektissa. Viikko Tehtävä 38 Esitutkimus 39 Käytettävyyskartoitus, käyttöliittymän ja arkkitehtuurin suunnittelu aloitetaan, teknologioihin perehtyminen 40 Projektisuunnitelman palauttaminen ja esittely, rautalankamalli valmis 41 Ulkoasun prototyypin toteutus, arkkitehtuuri valmis 42 Prototyyppi valmis, jäsenrekisterin suunnittelu ja toteutus alkaa 43 Käyttöliittymätestausta 44 Henkilökohtainen raportti, ulkoasun suunnittelua / valmis 45 Tapahtumienhallinnan ja kalenterin suunnittelu ja toteutus alkaa 46 Jäsenrekisteri valmis Projektin esittely ja 1-sivuinen tiivistelmä 49 Palaveri vetäjän kanssa, tapahtumien hallinta ja kalenteri valmis, kokoushallinnan ja haalariverkkokaupan suunnittelu ja toteutus alkaa 50, 51 Loma 1 2. henkilökohtainen raportti 2 Kokoushallinta valmis, uutisten hallinnan ja kuvagallerian suunnittelu ja toteutus 3 4 Uutisten hallinta ja kuvagalleria valmis 5, 6, 7 Testaus ja korjaus 8 Projektin esittely, kertomus ja loppuraportti

9 Luuppi Esitutkimus 9 / 10 8 Toteutusvälineet ja menetelmät Projektissa käytetään SCRUM-ohjelmistokehitysmallia. Tarkoituksena on pitää noin kahden viikon mittaisia sprinttejä. Sprinttiin siis sisältyisi kaksi palaveria (sekä tarvittaessa ylimääräinen workshop) ja yksi asiakastapaaminen, joka mahdollisesti tullaan käymään samassa ajankohdassa projektiryhmän palaverin kanssa. 8.1 Projektin työkalut PHP (http://www.php.net) MySQL (http://www.mysql.com) NetBeans (http://www.netbeans.org) Eclipse (http://www.eclipse.org) Tortoise SVN (http://tortoisesvn.tigris.org) 8.2 Projektin muut työkalut Google Code-sivusto (projektin kotisivut sekä SVN-versionhallinta) Google Groups (projektiryhmän postituslista) Google Docs (projektiryhmän tuntilista) Microsoft Word 2010 (dokumenttien laadinta) Microsoft PowerPoint 2010 (esitysten laadinta) Microsoft Project 2010 (luultavasti kehitysvaiheen sprinttien jne. hallintaan) 9 Projektin kannattavuus Projektiin on arvioitu käytettävän 1700 työtuntia. Palkan ollessa noin 30 euroa per tunti, niin projektin budjetiksi saadaan euroa. Arvioidut matkapuhelinkustannukset tulevat olemaan noin 100 euroa. Projektin paikallisen luonteen vuoksi matkakuluja ei arvioitu aiheutuvan laisinkaan. Projektin kokonaishinnaksi saadaan euroa kun voittomarginaali on 25 %. Työprojektissa pitäisi ottaa myös huomioon tilavuokrat, ohjelmistolisenssit ja erilliset kustannukset sekä arvioida kilpailija-analyysin perusteella, että onko hinta-arvio realistinen ja kilpailukykyinen.

10 Luuppi Esitutkimus 10 / Ryhmän pelisäännöt 10.1 Yleisiä sääntöjä Viikkotunnit on merkittävä viimeistään sunnuntaina päivällä Palavereista pois jäämisestä on ilmoitettava ajoissa Ei sooloilua, pyritään toteuttamaan asioita yhdessä Aktiivinen (arkipäivät) sähköpostin ja projektin sivuston seuraaminen Projektipäällikölle sähköpostia lähettäessä on laitettava kopio myös toiselle projektipäällikölle, vaikka asia ei hänelle olisikaan osoitettu o Molempien projektipäälliköiden pitää tietää asiasta ilman erillistä selvittelyä 10.2 Suosituksia Jokaiseen palaveriin olisi syytä tulla paikalle Jos työt loppuvat viikon aikana, niin se ei tarkoita sitä, että ei tarvitse tehdä enempää o Aina on tehtävää! Jos työt loppuvat kesken niin siitä tulee ilmoittaa muille, jolloin voi siirtyä seuraavaan tehtävään tai avustaa muita toteutuksessa. Jokaisen tulisi perehtyä käytettäviin tekniikoihin, kuten PHP, MySQL ja ohjelmistokehys o Ainakin yksi tai kaksi asiaa näistä olisi hyvä tuntea jonkinlaisesti Toteutusvaiheessa on erittäin suositeltavaa käyttää projektin IRC-kanavaa aktiivisesti

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2

Projektisuunnitelma. Luuppi verkkoportaali. versio 1.2 Projektisuunnitelma Luuppi verkkoportaali versio 1.2 Petri Ikävalko Panu Tunttunen Eero Jaakonaho Mikko Kuivanen Kari Jussila Julius Torkkeli Johannes Lampela Luuppi Projektisuunnitelma 2 / 19 Versiohistoria

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä

LOPPURAPORTTI. Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0. Projektiryhmä LOPPURAPORTTI Polku http://code.google.com/p/polku-projekti/ Versio 1.0 Projektiryhmä Janne Pihlajaniemi Antti Jämsén Maria Hartikainen Pekka Kallioniemi Jorma Laajamäki Panu Tunttunen Nina Tyni Joonas

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013 Versio 0.16 18.3.2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013 1 Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri. Jokainen yksittäinen harjoitustyöryhmä

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Testisuunnitelma. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Testisuunnitelma Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Sitä saa mitä hankkii

Sitä saa mitä hankkii Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sitä saa mitä hankkii Visuaalisen viestinnän hankintaopas Heikki Jokinen Sisältö 6 Tekisitkö ilmaista työtä? 9 Hyvän suunnittelun

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun

Turun ammattikorkeakoulun OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 79 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Päivi Saalasto (toim.) Turun ammattikorkeakoulun nettisivu-uudistus Kokemuksia onnistuneesta projektista Kirjoittajat: Pietilä Sara, projektisuunnittelija,

Lisätiedot

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä

Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Projektinhallinta ketterässä sovelluskehityksessä Pirjo Penttonen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden ja metsätieteiden

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas

Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Tietoturvatarkastuksen teettäjän pikaopas Joulukuu 2013 Johdanto Yritysten toiminta nojaa nykyään hyvin toimiviin ja turvallisiin tietojärjestelmiin. Kuitenkin neljä viidestä tietoturvatarkastuskohteesta

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS

VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS SÄHKÖ- JA TIETOTEKNIIKAN OSASTO TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VERKKOKAUPPASOVELLUSALUSTAN TOTEUTUS Työn tekijä Työn valvoja Lassi Heikkinen Mika Ylianttila Hyväksytty / 2010 Arvosana Heikkinen L. (2010)

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö

JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ. Diplomityö JUHA HIETANEN IT-KALUSTON JA OHJELMISTOLISENSSIEN HALLINTAJÄR- JESTELMÄ PK-YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Tarja Systä Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot