Vuosikertomus HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04"

Transkriptio

1 Vuosikertomus HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

2 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

3 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen 34 ja osuuspääoman korko Tilintarkastuskertomus 35 Hallintoneuvoston lausunto 36 Hallinto 37 Hallintoelimet 38 3 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

4 HOK-ELANTO KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 1596,0 1668,2 1779,5 1876,6 1916,4 Liikeylijäämä - Milj. euroa 31,6 59,1 28,6 29,5 21,7 - %:a liikevaihdosta 2,0 3,5 1,6 1,6 1,1 Ylijäämä ennen satunnaiseriä - Milj. euroa 29,0 55,2 26,1 29,4 22,0 - %:a liikevaihdosta 1,8 3,3 1,5 1,6 1,1 Oman pääoman tuotto-% 5,7 9,3 4,3 4,7 3,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,1 11,8 5,5 5,8 4,2 Omavaraisuusaste % 60,1 63,0 63,7 65,3 61,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - Milj. euroa 86,8 51,0 76,1 88,0 99,0 - % liikevaihdosta 5,4 3,1 4,3 4,7 5,2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Palkat ja palkkiot milj. euroa 134,8 140,8 146,4 153,7 159,6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot oma pääoma + vähemmistöosuus, keskimäärin 100 Sijoitetun pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut taseen loppusumma korottomat velat pakolliset varaukset, keskimäärin 100 Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma saadut ennakot 100 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen = käyttöomaisuusinvestoinneista suoritettu määrä Sijoitetun pääoman tuotto-% on laskettu sisällyttämättä korko- ja muihin rahoituskuluihin pääomavastikekuluja. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana on laskettu keskiarvona. 4 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS PERUSTELTUA KASVUA Kymmenen vuotta on nyt vierähtänyt siitä, kun osuustoiminnalliset voimat yhdistettiin pääkaupunkiseudulla ja Helsingin Osuuskauppa Elanto aloitti toimintansa. Hyvät lähtökohdat uudelle yritykselle antoi lähes vuosisadan kestänyt työ, jonka edeltäjät HOK ja Elanto tahollaan olivat tehneet seudun kuluttajien ja yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi. Vuosikymmenen aikana HOK-Elanto on kasvanut Suomen laajimmin omistetuksi yritykseksi. Sillä on tänä päivänä pääkaupunkiseudulla yli asiakasomistajataloutta, jotka edustavat 81 prosenttia alueen talouksista. Viime vuonna omistajiksi liittyi yli uutta jäsentä, mikä on osoitus luottamuksesta osuuskaupan tarjoamiin etuihin ja palveluihin. Ollakseen luottamuksen arvoinen, HOK-Elannon on pidettävä toimipaikkaverkostonsa kunnossa ja kehitettävä palvelujaan asiakasomistajien muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Se edellyttää sekä toimipaikkaverkoston kunnostamista että uusien yksiköiden rakentamista. Toimialueemme väestö kasvoi viime vuonna uudella asukkaalla, joka vastaa 4 5 keskikokoisen supermarketin asiakasmäärää. Vuoden aikana olemme nähneet, että matalasuhdanteen merkit näkyvät myös pääkaupunkiseudulla ja erityisesti käyttötavarakaupassa. Siitä huolimatta HOK-Elanto on valinnut tien, jossa osuuskauppa on vuoden aikana investoinut palveluverkostonsa kehittämiseen lähes 100 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke on lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari, jonka HOK-Elanto on rakennuttanut ja omistaa kokonaan. Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii myös ratkaisuja, jossa joskus joudutaan sulkemaan toimipaikkoja. HOK-Elannossa on vuoden aikana toteutettu tervehdyttämisohjelmat Sokos- ja ABC-ketjuissa niin, että suljettujen toimipaikkojen kaikki halukkaat työntekijät sijoittuivat yrityksen muihin yksiköihin. Viime vuoden aikana HOK-Elannon vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 36 henkilöllä. Tässä maassa ei ole kovin montaa yritystä, joka nykyisessä suhdannetilanteessa kykeni lisäämään henkilöstöään. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia HOK-Elannon työntekijöitä erinomaisesti hoidetusta työstä. Haluan myös kiittää osaavaa hallintoa sekä S-ryhmää ja muita sidosryhmiä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuun 12. päivänä 2014 Matti Niemi toimitusjohtaja 5 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

6 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Pääkaupunkiseudulla toimiva Helsingin Osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja Suomen laajimmin omistettu yritys. Osuuskaupan päätoimialat ovat marketkauppa, tavaratalokauppa, ravintolaliiketoiminta sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa. HOK-Elanto on jatkanut määrätietoista kasvustrategiansa toteuttamista. Suurin yksittäinen hanke oli lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari. Ravintolaliiketoimintaa kasvatettiin niin yritysostolla kuin uusien ravintoloiden avauksilla. Alepa-ketjun uudistuksessa kunnostettiin yli 41 myymälää ja S-market -ketjussa avattiin yksi uusi myymälä ja remontoitiin yksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talouden tila oli heikko vuonna 2013, koska talous supistui toisena peräkkäisenä vuotena. Yksityinen kulutus ja investoinnit vähenivät ja teollisuustuotanto laski usealla prosentilla. Lisäksi työttömyys kasvoi ja työllisyys heikentyi. Kuluttajien luottamus talouteen oli alempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Talouden heikko tilanne ja yksityisen kulutuksen pysähtyminen tekivät vuodesta 2013 erittäin vaikean kaupan alalle. Erityisesti käyttö- ja kestokulutustavarakauppa kärsi, mutta myös päivittäistavarakaupassa myynnin määrä on laskenut ennätyksellisen pitkään vuoden 2012 keväästä lähtien. Koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vain muutaman promillen edellisvuoteen nähden ja sen volyymi jopa aleni. Näin ei ole aikaisemmin tapahtunut 90-luvun laman jälkeen, lukuun ottamatta finanssikriisiä seurannutta vuotta Koko vähittäiskaupan liikevaihdon arvo kasvoi vuoden aikana 0,1 prosenttia. Päivittäistavarakaupan kasvu oli 2,1 prosenttia (ed. vuosi 5,0 %) kun sitä vastoin tavaratalokaupan liikevaihto väheni 0,2 prosenttia (+3,7 %). Kuluttajahintaindeksi kasvoi 1,5 prosentilla edellisvuodesta (2,8). Elintarvikkeiden hinnat nousivat 5,3 prosentilla. Polttonestekaupan liikevaihto kasvoi tammi-lokakuussa 1,2 prosenttia, mutta litramääräisesti koko ala pysyi edellisvuoden tasolla. Moottoribensiinin liikevaihto väheni 2,1 prosenttia dieselöljyn liikevaihdon kasvaessa 2,9 prosenttia. Kova hintakilpailu vaikutti edelleen kaikkien toimijoiden kannattavuuskehitykseen. Taantuma kuritti koko hotelli- ja ravintolatoimialaa, tällä kertaa myös pikaruokaravintoloita ja henkilöstöravintoloita. Anniskeluravintoloiden ruokamyynnin kasvu katkesi kesän aikana ja alkoholimyynti jatkoi laskuaan. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa 1,1 prosenttia (3,2 %). Voimakkaasta kustannusten noususta ja kysynnän laskusta johtuen alan kannattavuus heikkeni. Suhdannenäkymät ennakoivat matalasuhdanteen jatkuvan alalla ainakin alkuvuoden. Verkkokauppa on edelleen lisännyt suhteellista osuuttaan kulutuksesta, mutta absoluuttisesti sen kasvu on hidastunut. Vuonna 2013 verkkokaupan kokonaisarvo oli 7,0 miljardia euroa, josta palveluiden osuus oli 3,7 miljardia euroa ja tavaraostojen osuus lähes 2,9 miljardia euroa. Edellisen vuoden verkkokaupan kokonaisarvo oli sama. Yleisimmin verkosta ostetaan matkailupalveluita, matkalippuja sekä pääsylippuja. Tavaroista ostetuimpia ovat vaatteet ja kengät. Kotitalouksien usko taloustilanteen kehitykseen heikkeni selvästi, kun uutisointi suurten yritysten joukkoirtisanomisista ja lomautuksista jatkui pitkin vuotta. Koko maan vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia (7,7 %). Etelä-Suomessa työttömyysaste nousi 6,6 prosenttiin (5,8 %). KEHITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudulla väestönkasvu on edelleen ripeää ja ylittää maan keskiarvon. Se selittyy osittain maahanmuuttajilla, joiden osuus kasvusta on 38 prosenttia. Kasvu oli ennakkotietojen mukaan henkilöä (16 586) eli 1,3 prosenttia (1,3 %). Toimialueella asui vuodenvaihteessa henkilöä ( ), eli 23,9 prosenttia (23,7 %) koko Suomen väestöstä. Pääkaupunkiseudulla vähittäiskaupan ja polttonestekaupan kilpailutilanne ei merkittävästi muuttunut vuoden 2013 aikana. Ravintolatoimialalla HOK-Elanto oli selvästi alueen aktiivisin toimija. KEHITYS S-RYHMÄSSÄ 2013 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli ,2 miljoonaa euroa vuonna Vertailukelpoinen myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna reilun prosentin. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli ,6 miljoonaa euroa eli 92,1 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 0,8 prosenttia. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 6 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

7 Alueosuuskauppoja oli vuoden 2013 lopussa 20. S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajien määrän kasvu jatkui, kun vuoden 2013 aikana niihin liittyi uutta jäsentä. Vuoden lopussa osuuskauppojen jäsenten eli asiakasomistajien kokonaismäärä oli Asiakasomistajille maksettiin Bonusta vuoden aikana yhteensä 379,0 miljoonaa euroa, mikä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä oli vähennystä edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 226 miljoonaa euroa (212 M ). Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 231 miljoonaa euroa (239 M ). SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli -5 miljoonaa euroa (-27 M ). HOK-ELANNON VUODEN 2013 TAPAHTUMAT HOK-Elannon liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia. Veturina toimi päätoimiala päivittäistavarakauppa, jonka liikevaihto kehittyi 2,9 prosenttia. Käyttötavarakaupan liikevaihto puolestaan pieneni, koska kuluttajat ovat muuttuneet suhdanteista johtuen varovaisemmiksi ja siirtyneet käyttämään aiempaa enemmän verkkokauppoja. Vuoden aikana myös suljettiin muutamia toimipaikkoja. Niiden henkilökunta voitiin sijoittaa omiin toimipaikkoihin. HOK-Elanto investoi palveluverkostonsa kehittämiseen 99 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke oli lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari, jonka HOK-Elanto on rakennuttanut ja omistaa kokonaan. Avajaisista joulukuun loppuun Kaaressa kävi 1,4 miljoonaa asiakasta. Liikennejärjestelyjen muutos joulukuun alussa on tehnyt asioinnin entistä sujuvammaksi ja myös pysäköintitilat ovat osoittautuneet riittäviksi. Alepa-ketjun uudistuksessa kunnostettiin yli 40 myymälää ja S-market-ketjussa avattiin yksi uusi myymälä. HOK-Elannon ruoan verkkokauppa lähes kolminkertaistui vuoden aikana ja vastaa jo pienen S-marketin myyntitasoa. Toimitusten määrä nousi yli :een. Alepa Kauppakassin valikoimiin kuuluu lähes tuotetta. Prisman Kauppakassi toimii Kauppakeskus Kaaressa. Sen valikoimissa on lähes ruokatuotetta ja käyttötavaratuotetta, joiden hintataso noudattaa hypermarketin hinnoittelua. Suurin osa asiakkaista hakee tuotteensa noutopisteestä. Lokakuussa avattiin Kauppakeskus Kaaressa uusi Sokos-tavaratalo. Sokos Hakaniemi suljettiin vuoden lopussa kiinteistön peruskorjauksen vuoksi. Tavaratalokauppa on murroksessa ja koko toimiala joutuu sopeutumaan kotimaisen ja kansainvälisen verkkokaupan tuomiin muutoksiin. ABC-ketjun toiminnassa keskityttiin vahvasti CityKeittiö Deli -konseptin kehittämiseen samalla, kun sopeutettiin liiketoiminnan kustannustasoa. Vuoden aikana suljettiin kolme toimipaikkaa ja avattiin yksi uusi. Ravintolaliiketoimintaa kasvatettiin niin yritysostolla kuin uusien yksiköiden avauksilla. HOK-Elanto on 113 ravintolallaan selvästi pääkaupunkiseudun suurin ravintoloitsija. Vuoden aikana verkostoon tuli 22 uutta ravintolaa. Lukumäärä kasvoi alkuvuodesta kymmenellä ravintolalla Oy Center Inn Ab:n yrityskaupan myötä ja lokakuussa yhdeksällä Kauppakeskus Kaaren avauduttua. Forumin Kukontorilla avattiin kaksi ja City-käytävässä yksi uusi ravintola, Food Lab, jossa kehitetään uusia liikeideoita tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuoden aikana myytiin kaksi ja suljettiin neljä ravintolaa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Helsingin Osuuskauppa Elannon myynti vuonna 2013 oli miljoonaa euroa (ed.vuosi M ). Liikevaihto oli miljoonaa euroa (ed. vuosi M ), jossa on kasvua 2,1 prosenttia (5,5 %). Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi vuoden aikana 2,9 prosenttia ja käyttötavarakauppa väheni 3,0 prosenttia. Liikevaihtoaan kasvattivat suhteellisesti eniten ravintolat, Emotion-myymälät, Prismat ja Alepat. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,9 miljoonaa euroa (29,4 M ). Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja, lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,9 miljoonaa euroa (2,0 M ). Tulos sisältää myös kertaluonteisia kuluja 5,9 miljoonaa euroa (0,4 M ), joista 5,8 M kohdistuu yhden kiinteistön arvonalentumiseen. Konsernin operatiivinen tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole mukana, oli 25,8 miljoonaa euroa (27,6 M ). Tuloksen heikentyminen johtuu Alepa-ketjun ja ravintolaliiketoiminnan voimakkaista investoinneista sekä Sokos-ketjun muutoksista. Tulos oli ennakoitua parempi. Konsernin liikevoitto oli 21,7 milj. euroa (29,5 M ) eli 7 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

8 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,6 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 prosenttia (5,8 %) ja oman pääoman tuotto oli 3,7 prosenttia (4,7 %). HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain Liikevaihto 2013 M Kehitys % HOK-Elannon marketkaupan liikevaihto oli miljoona euroa (1 493 M ), jossa kasvua oli 2,1 prosenttia (7,2 %). Liikevaihto kertyi 12 Prisman, 53 S-marketin, 88 Alepan sekä yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Marketkaupan toimipaikkojen lukumäärä pysyi ennallaan vuoden aikana. Marketkaupan liiketulos oli 22,4 miljoonaa euroa (20,1 M ). Tuloksen paraneminen johtuu määrätietoisen kehitystyön seurauksena syntyneestä liikevaihdon kasvusta ja kulujen hallinnasta. HOK- Elannon markkinaosuus toimialueen päivittäistavarakaupasta kasvoi hieman ja oli 42,x prosenttia (42,1 %). Liiketulos 2013M Liiketulos 2012 M Marketkauppa 1 524,2 2,1 % 22,4 20,1 Tavaratalokauppa 75,6-4,4 % -4,9-0,6 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 154,0-1,2 % -2,7-5,2 Ravintolaliiketoiminta 137,3 9,3 % 1,1 4,8 Muu liiketoiminta ja hallinto 25,3 8,6 % 5,9 10,3 HOK-Elanto-konserni yhteensä 1 916,4 2,1 % 21,7 29,5 Tavaratalokaupan liikevaihto oli 76 miljoonaa euroa (79 M ), jossa oli vähennystä 4,4 prosenttia (-15,8 %). Tavaratalokauppa muodostui kolmesta Sokos-tavaratalosta ja kahdeksasta Emotion-kosmetiikkamyymälästä. Kauppakeskus Kaaressa avattiin uusi Sokos-tavaratalo ja Sokos Hakaniemi suljettiin vuoden lopussa. HOK-Elannon tavaratalokaupan liiketulos oli -4,9 miljoonaa euroa (-0,6 M ). Tavaratalokaupan kehittämis- ja tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 154 miljoonaa euroa (156 M ), jossa oli vähennystä 1,2 prosenttia (3,2 %). HOK-Elannon ABC-ketjuun kuuluu pääkaupunkiseudulla yhteensä 33 toimipaikkaa. Liiketulos oli -2,7 milj. euroa (-5,2 M ). Tuloksen parantuminen johtuu ABC:n yhteydessä sijaitsevien CityKeittiö Delien onnistuneesta kehitystyöstä, hyvin sujuneesta polttoneste- ja autopesumyynnistä sekä käynnissä olevasta toimialan tervehdyttämisohjelmasta. HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 137 miljoonaa euroa (126 M ), jossa oli kasvua 9,3 prosenttia (4,0 %). Vuoden aikana verkostoon tuli 22 uutta ravintolaa, myytiin kaksi ja suljettiin neljä ravintolaa. Vuoden lopulla ravintoloiden lukumäärä oli 113. Ravintoloiden liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (4,8 M ). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat voimakkaat investoinnit verkoston kasvattamiseen ja kehittämiseen, tehdyt romutuspoistot sekä suhdannetilanne, jossa kuluttajien luottamus oman talouden kehittymiseen vähensi koko majoitus- ja ravitsemisalan kysyntää. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa (23,3 M ). HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta ja hautauspalvelu. Hautauspalvelulla on 12 toimistoa eri puolilla toimialuetta. Muun liiketoiminnan liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (10,3 M ). Siihen sisältyvät myös edellä mainitut kertaluonteiset tuotot ja kulut. KONSERNIRAKENNE HOK-Elanto-konserni koostuu emoyritys Helsingin Osuuskauppa Elannosta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:stä (marketkauppa, tavaratalokauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä ravintolaliiketoiminta), Oy Center-Inn Ab:sta (ravintolatoiminta), HOK-Elanto Palvelu Oy:stä sekä 31 kiinteistöyhtiöstä. Vuoden aikana ostettiin Oy Center-Inn Ab:n ja yhden kiinteistötytäryhtiön koko osakekanta sekä perustettiin yksi uusi kiinteistötytäryhtiö. Konserniin kuuluu 27 (edellisenä vuonna 27) osakkuusyhtiötä. Osakkuusyhtiöistä merkittävimmät ovat Kauppakeskus Jumbon Vantaalla omistava Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus, josta HOK-Elanto omistaa 27,9 prosenttia sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy, josta HOK-Elanto omistaa 20,0 prosenttia. INVESTOINNIT JA KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT Vuoden 2013 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen 99,0 miljoonaa euroa (88,0 M ). Suurimmat kohteet olivat Kannelmäen Kauppakeskus Kaaren kolmannen vaiheen rakentaminen, Oy Center-Inn Ab:n yrityskauppa ja Alepa-ketjun uudistusohjelman toteutus. Käyttöomaisuuden realisointituotot olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,4 M ). 8 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

9 RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat vuoden päättyessä 83,3 miljoonaa euroa (62,7 M ). Omavaraisuusaste oli 61,6 prosenttia (65,3 %). Korolliset velat olivat 125,0 miljoonaa euroa (65,0 M ). Lisäksi käyttämättömiä komittoituja luottoja ja limiittejä oli kauden lopussa 35 M. Vahva investointitahti näkyy velkojen kasvussa. Nettorahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,0 M ). Tulevien investointien rahoittamiseksi HOK-Elanto on käynnistänyt ohjelman, jossa osa kiinteistöomaisuudesta myydään kiinteistösijoittajille, samalla kun oma toiminta niissä varmistetaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. ASIAKASOMISTAJUUS JA S-PANKKI Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana (22 476) ja asiakasomistajatalouksien määrä oli kauden lopussa ( ). Toimialueen talouksista 81,2 prosenttia (80,7 %) on osuuskaupan omistajia. Konsernin myynnistä 77,2 prosenttia (77,8 %) suuntautui asiakasomistajille. HOK-Elannon asiakasomistajat saivat Bonusta yhteensä 71,5 miljoonaa euroa (71,0 M ) ja maksutapaetua 1,3 miljoonaa euroa (1,2 M ). Lisäksi maksettiin osuuspääoman korkoa 1,9 miljoonaa euroa. Palveluita käyttäviä asiakasomistajia palkittiin näin keskimäärin 142 eurolla taloutta kohti (142,60 ). Vuoden aikana bonuspartnereiden verkosto säilyi lähes ennallaan. HOK-Elannolla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa etuja asiakasomistajille. Etupartnereiksi tulivat vuoden 2013 aikana Puls & Träning -kunto- ja hyvinvointisalit, koripallojoukkue Korishonka, kiertoajeluja ja risteilyjä tarjoava Strömma Finland sekä Easy Fit -liikuntakeskukset. Yhteistyö päättyi Uuden sirkuksen keskus Cirkon, turvallisuuspalveluja tarjoavan G4S:n ja jääkiekkojoukkue Helsingin Jokerien kanssa. Suomen ainoa kauppapankki tarjoaa edulliset peruspankkipalvelut ja helpon verkkopankin. Täyden palvelun S-Pankin toimipisteet HOK-Elannon toimialueella toimivat Prismoissa, Sokos Helsingissä ja Hakaniemessä. S-Pankin tilivalikoimaan kuuluu käyttötilien lisäksi tuotto-, määräaikais- ja sijoitustilejä. S-Pankin yksityishenkilöiden talletusten määrä oli 2,3 miljardia euroa (2,4) koko maassa. Asiakkaita oli kauden lopussa noin 2,6 miljoonaa (2,5). S-Pankin myöntämien S-Etukortti Visojen määrä oli vajaat 1,4 miljoonaa kappaletta (1,1). Toukokuun lopulla S-Pankki tiedotti tehneensä esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee rahastosäästämiseen ja varainhoitoon. Marraskuussa 2013 S-Pankki päätti fuusioitua LähiTapiola Pankin kanssa toukokuussa 2014 toimintansa aloittavaksi uudeksi S-Pankiksi. HOK-Elanto omistaa S-Pankista 10 prosenttia ja fuusion jälkeen 7,5 prosenttia. HENKILÖSTÖ HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 36 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilökuntaa oli vuoden lopussa henkilöä (6 241). HR-strategian tavoitteiden mukaisesti kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä kasvoi 90 henkilöllä ja osa-aikaisten väheni 54 henkilöllä. Muutettuna kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi henkilökunnan laskennallinen määrä oli henkilöä (5 116). Vuodenvaihteessa suljetun Sokos Hakaniemen henkilökunta sijoittui HOK-Elannon omiin toimipaikkoihin. Myös ABC-ketjun tervehdyttämisohjelma voitiin toteuttaa niin, että suljettujen toimipaikkojen kaikki halukkaat työntekijät sijoittuivat ketjun muihin yksiköihin. HOK-Elanto maksoi jälleen 1,3 miljoonan euron tulosbonuksen vakituisille työntekijöilleen edellisvuoden tuloksen perusteella. Tulosbonus maksettiin työntekijälle (5 332) ja se oli suuruudeltaan 1,0 prosenttia (1,0) työntekijän vuosiansioista. Kaupan ala tarjoaa nuorille hyvän vaihtoehdon päästä kiinni työelämään. Kesällä 2013 noin kaksituhatta nuorta kesätyöntekijää ja työelämään tutustujaa saivat HOK-Elannossa mahdollisuuden ottaa tuntumaa palvelualan työtehtäviin. HOK-Elanto on tarttunut nuorisotakuuhankkeeseen käynnistämällä erityisen oppisopimusryhmän nuorille. Joulukuussa aloitti 17 hengen ryhmä opiskelunsa Edupolissa Herttoniemessä. Päämääränä heillä on suorittaa merkonomin tutkinto kahdessa ja puolessa vuodessa työn ohessa. Vuonna 2013 toteutettiin myös työttömille nuorille suunnattu ammattikurssi, jonka kautta noin 20 nuorta löysi työpaikan Alepa-ketjusta. HOK-Elanto on myös tehnyt johdonmukaista työtä erityisryhmien työllistämiseksi. VATES-säätiö myönsi HOK-Elannolle 9 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

10 Vuoden työllistäjä -palkinnon, jonka perusteluissa korostettiin pitkäjänteistä monipuolista kehittämistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseksi. HOK-Elannon henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi yli 80 prosenttia henkilöstöstä. Työntekijöiden sitoutuneisuus on HOK-Elannossa merkittävästi korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa organisaatioissa yleisesti. Työmotivaatiotekijöissä nousee esiin selkeästi myös kriittisiä kannanottoja, mutta muiden aihealueiden tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon erittäin merkitsevästi. Erityisesti yritystason aihealueet, kuten työnantajakuva, johtamiskulttuuri ja toimintakulttuuri saivat positiivisia arvosanoja ja ovat HOK-Elannon vahvuuksia. Henkilökunnan työhyvinvointiin on panostettu määrätietoisesti, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeelle jäämisten vähentymisenä. HOK-Elannon sairausajan palkat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia. Sairauspäivät vähenivät 2,5 prosenttia. Henkilöstön laskennallinen määrä kokoaikaisiksi muutettuna toimialoittain oli seuraava: Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintola liiketoiminta Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä HOK-Elanto on pitkään osallistunut aktiivisesti maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen. Vuoden vaihteessa henkilökuntaan kuului ihmisiä 45 eri maasta. Ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys asettavat haasteita esimiestyölle ja toiminnan kehittämiselle. HOK-Elannossa erityisesti osa-aikaisen henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Henkilöstön sitoutuneisuutta edistetään mm. tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja pitkäjänteistä urasuunnittelua sekä monipuolisia henkilöstöetuja. Henkilöstötyön laatua seurataan useilla mittareilla. Näitä ovat työtyytyväisyys, esimiestyön laatu, lähtötyytyväisyys, henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta sekä laskennallinen vaihtuvuus. Vuonna 2013 alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus työntekijöiden kokonaismäärästä on edelleen pienentynyt. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 7 vuotta ja kolme kuukautta (7,3 v.). Henkilökunnan keski-ikä oli 36 vuotta ja pysyi ennallaan. Naisten osuus koko henkilöstöstä säilyi myös ennallaan ja oli 74 prosenttia. Sairauskassa on osoittautunut työtyytyväisyystutkimuksissa yhdeksi arvostetuimmista henkilöstöeduista. HOK-Elannon sairauskassan jäseniä ovat kaikki vakituiset osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Työnantaja tukee myös taloudellisesti sairauskassan toimintaa. Koko HOK-Elannon henkilöstölle perheineen järjestettiin henkilöstön virkistyspäivä Linnanmäellä. Tilaisuuteen osallistui lähes henkilöä. HOK-Elanto tukee myös henkilökunnan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tarjoamalla yritysliikuntalippuja. Lisäksi tuetaan toimipaikkojen järjestämiä tilaisuuksia. RISKIENHALLINTA HOK-Elanto-konsernissa pyritään tunnistamaan riskitekijät sekä arvioimaan niiden todennäköisyys ja merkittävyys turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta. Vuosittain tehdään sekä konsernin johdon että liiketoimintojen omat riskianalyysit. Toimipaikkojen osalta tehdään riskien ja vaarojen arviointi. HOK-Elannossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jokaisella toimipaikalla on omat ohjeensa ja suunnitelmansa, jotka perustuvat työympäristön riskien tunnistamiseen. Ohjeet on yksikkökohtaisesti sopeutettu toimintaan ja olosuhteisiin. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa. Tarkoituksena on huolehtia henkilöstön turvallisuusosaamisesta niin, että he osaavat huolehtia asiakkaistamme. Ohjeiden noudattaminen varmistetaan koulutuksella niin, että jokainen HOK-Elannossa työskentelevä tunnistaa riskienhallintavastuunsa. HOK-Elannossa on CMT-ryhmä (Crisis Management Team), joka varautuu yllättäviin liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaaviin merkittäviin tilanteisiin kehittämällä kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia sekä huolehtimalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta. 10 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

11 Vuoden 2013 riskianalyysin mukaan HOK-Elannon merkittävimmät riskit ovat toimialoille tavanomaisia ja liittyvät kilpailutilanteen hallintaan, uusien toimintamallien kehittämiseen ja pääkaupunkiseudun toimintaolosuhteisiin. Säännöllisiä turvatarkastuksia jatkettiin toimipaikoissa yhteistyössä vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. Niiden tarkoitus on lisätä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vahingot voidaan välttää kokonaan tai niiden aiheuttamat kustannukset minimoida. Turvatarkastusten pohjalta on yhdessä voitu kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ HOK-Elanto ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana jokapäiväistä toimintaansa. Se näkyy mm. kiinteistöjen rakentamisessa, hallinnassa ja ylläpidossa. Merkittävimpiä ympäristökuormitukseen vaikuttavia asioita, kuten energian ja syntyvän jätteen määrää, johdetaan määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon myös hankinnan ja logistiikan kehittämisessä. Ympäristöohjelmassaan HOK-Elanto on nostanut esiin erityisesti energiatehokkuuden, joka on eräs tärkeimmistä kaupan keinoista torjua ilmastonmuutosta. Kaupan alalla suurin energiankulutus liittyy kylmätekniikkaan, ilmanvaihtoon ja valaistukseen, joissa useilla pilottihankkeilla haetaan parhaimmat säästötoimenpiteet levitettäväksi koko verkostoon. HOK-Elannon myymälöissä on käytössä reaaliaikainen energiankäytön tuntiseuranta, joka antaa mahdollisuuden kehittää ja arvioida toteutettujen energiasäästötoimien vaikuttavuutta. Uudet myymälät on rakennettu entistä energiatehokkaammiksi. Niissä on kokeiltu samalla uusia tekniikoita, kuten hiilidioksidikylmälaitoksia, lattialämmitystä, maalämpöä ja lämpöpumppuja. Suurimmat säästöt on saatu aikaan kylmälaitteistojen ja kiinteistöjärjestelmien kehittämisellä sekä näiden ohjausjärjestelmien optimaalisella käytöllä. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ohjaavat jätehuoltoa. Hävikin hallinta on tärkein keino, jolla jätteiden määrää pystytään vähentämään jo syntyvaiheessa. Hävikkiä hillitään tilaustoimintaa kehittämällä, menekin ennustettavuuden parantamisella ja toimivalla omavalvonnalla. Syötäväksi kelpaavat, mutta parhaimman myyntikuntonsa tai päiväystensä puolesta myyntiaikansa päässä olevat tuotteet ohjataan mahdollisuuksien mukaan hyväntekeväisyyteen. Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen on toimipaikkojemme arkeen kuuluvaa vastuullisuutta. Tuoteturvallisuuden tärkeänä työvälineenä toimii elintarvikkeiden omavalvonta. Myymälät tekevät tarvittavat omavalvontakirjaukset suoraan sähköiseen tietokantaan. HOK-Elanto on halunnut vaikuttaa osaltaan myös asioinnista johtuvan ilmastonmuutoksen ehkäisyyn edistämällä sähköautoilua. Sähköautoilu vaikuttaa merkittävästi liikenteen päästöihin ja vaatii aktiivisia toimenpiteitä ja ennakkoluulottomia avauksia asian edistämiseksi. Liikenne ja sen toimintaympäristö tulevat seuraavien vuosikymmenten aikana muuttumaan ja HOK-Elanto haluaa olla etujoukoissa viemässä liikkumista kohti ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja. Ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää toimintaa koordinoi ympäristö- ja laatupäällikkö ja ympäristöasiantuntija. Mittareita ja toimintatapoja kehitetään koko konsernin tasolla. Konsernitasolla toimii lisäksi energia-asiantuntija, jolla on tukenaan energiaohjausryhmä. VASTUULLISTA YHTEISTYÖTÄ HOK-Elannon toiminta tähtää asiakasomistajille ja pääkaupunkiseudun kuluttajille tuotettavien palvelujen vastuulliseen kehittämiseen. Kaikissa HOK-Elannon toimipaikoissa jaettavassa vastuullisuusesitteessä kerrotaan, miten kuluttaja voi tehdä vastuullisia valintoja ostaessaan ja miten osuuskauppa monin eri tavoin luo parempaa arkea alueellaan. HOK-Elanto käyttää vuosittain noin euroa erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi niistä on Veikko ja Lahja Hurstin työtä jatkavan yhdistyksen toiminta ruoka-avun jakamiseksi pääkaupunkiseudun asunnottomille ja muille vähäosaisille. Uusi lastensairaala hankkeen tukea kirjattiin vuodelle 2013 yli euroa. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa on jo useamman vuoden ajan toteutettu yhteinen Duunisaumaprojekti, jolla on edistetty nuorten valmiuksia hakeutua työelämään. Toiminta laajeni vuoden 2013 alusta myös Espoon nuorisotoimeen. 11 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

12 SPR:n kanssa käynnistettiin syksyllä 2013 Hyvän elämän eväät -hanke, jossa vapaaehtoiset kohtaavat ihmisiä arkisessa ympäristössä kuten kauppakeskuksissa, ja keskustelemalla auttavat heitä löytämään eväitä muutokseen. Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia ja siten edistänyt heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Vuonna 2012 käynnistettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -vapaaehtoistoiminta, joka on herättänyt paljon kiinnostusta. HOK-Elanto auttaa myös monien erityisryhmien sopeutumista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä työllistämällä mm. kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. HALLINTO HOK-Elanto on yli omistajallaan Suomen laajimmin omistettu yritys. HOK-Elannon keskeiset hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Vuonna 2013 hallintoneuvoston puheenjohtajiston muodostivat toimitusjohtaja Jorma Bergholm (puheenjohtaja), kansanedustaja Ben Zyskowicz (ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja viestintäkonsultti Sallamaari Muhonen (toinen varapuheenjohtaja). Muut hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2013 olivat pääsihteeri Arto Bryggare, pastori Mika Ebeling, ylikomisario Juha Hakola, eduskuntatoimittaja Seppo Huhta, toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, kansanedustaja Pia Kauma, kansanedustaja Merja Kuusisto, valtiotieteiden tohtori Pentti Puoskari, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki, meteorologi Lea Saukkonen, osastonhoitaja Tarja Tenkula ja kansanedustaja Kari Uotila. Henkilökunnan edustajina toimivat pääluottamusmies Piia Kuusniemi ja marketpäällikkö Raili Parkkinen. Vuonna 2014 hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Jorma Bergholm ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Ben Zyskowicz. Toisena varapuheenjohtajana toimii kansanedustaja Kari Uotila. Hallintoneuvostossa jatkavat pääsihteeri Arto Bryggare, pastori Mika Ebeling, ylikomisario Juha Hakola, eduskuntatoimittaja Seppo Huhta, kansanedustaja Pia Kauma, kansanedustaja Merja Kuusisto, valtiotieteiden tohtori Pentti Puoskari, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, meteorologi Lea Saukkonen ja osastonhoitaja Tarja Tenkula. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon kuuluvat apulaisjohtaja Lauri Kaira ja toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä. Henkilökunnan edustajina toimivat pääluottamusmies Piia Kuusniemi ja marketpäällikkö Mika Uusitalo. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2013 toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Antti Pankakoski, professori Matti Pohjola, toimitusjohtaja Harry Salonaho, kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Vuonna 2014 hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja) liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), professori Matti Pohjola, kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Uusina jäseninä hallituksessa ovat markkinoinnin professori Jaakko Aspara ja viestintäkonsultti Sallamaari Muhonen. Tilikauden 2013 tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Hartikainen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell, sekä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jan Rönnberg. Tilikauden 2014 tilintarkastajana jatkaa KHT Matti Hartikainen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell. Toisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Helsingin Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja on KTM Matti Niemi ja varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, joka samalla vastaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialasta. HOK-Elanto-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, ravintola toimialajohtaja Jouko Heinonen, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Markku Kuusinen, suunnittelujohtaja Juha Ilvonen, talousjohtaja Laura Oja, henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yleinen taloustilanne on monin tavoin epävarma. Kaupan alan rakennemuutos jatkuu ja se näkyy edelleen verkko-ostosten lisääntyvänä määränä. Tässä kehityksessä HOK-Elanto pyrkii olemaan mukana aktiivisesti uusin palveluin. Pääkaupunkiseudulle muuttaa yhä enemmän asukkaita, mikä lisää ruokakaupan kysyntää tulevaisuudessakin. Vuonna 2014 HOK-Elannon liikevaihto kasvaa mil- 12 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

13 joonaan euroon. Koko vuoden investointien arvioidaan olevan 62 miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen tulos tulee olemaan heikompi kuin edellisenä vuonna. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan. Alepa-ketjun peruskunnostus jatkuu ja vuoden aikana uusitaan yhteensä 32 myymälää. Kevään aikana avataan uudet S-marketit Maunulassa ja Nihtisillassa ja syksyllä Tikkurilassa. Karaportin uuden S-marketin rakennustyöt ovat käynnistyneet ja Konalan S-marketin rakennustöitä käynnistetään. Uusia Prismoja suunnitellaan muun muassa Lommilaan, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Lisäksi suunnitteilla on uusia S-market ja Alepa -yksiköitä. Hyvin käynnistynyt S-Business -kortin lanseeraus tulee kasvattamaan yritysasiakkaiden määrää erityisesti liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa sekä ravintolaliiketoiminnassa. Maaliskuussa 2014 SOK ja HOK-Elanto perustavat yhteisyrityksen harjoittamaan lokakuussa 2014 alkavaa Marks & Spencer -franchising-liiketoimintaa Sokos Helsingin tiloissa. HOK-Elanto valmistautuu uudistamaan Hakaniemen torin kulmassa sijaitsevia liiketilojaan osana Hakaniemen alueen suurempia kehityshankkeita. S-market Hakaniemi jatkaa katutasossa niin pitkään kuin mahdollista. S-marketin ohella tiloissa toimii kosmetiikkamyymälä Emotion ja maaliskuussa avattava täyden palvelun S-Pankki. HOK-Elanto ja ruotsalainen kiinteistösijoittaja Redito ovat helmikuussa 2014 toteuttaneet kaupan, jolla Redito osti neljä kiinteistöä: kolme Prisma hypermarket- ja yhden Kodin Terra -kiinteistön Helsingin seudulta. Rediton ostamaan kokonaisuuteen kuuluvat Malmin, Olarin ja Tikkurilan Prismat sekä Tuusulan Kodin Terra. HOK-Elanto jatkaa liiketoimintaansa kaikissa yksiköissä pitkillä vuokrasopimuksilla. Myytävien liikekiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä n m 2. HOK-Elannon rahoitustilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä alkaneenakin vuonna. kauppa kassi Sinun kauppasi netissä 13 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

14 TULOSLASKELMA HOK-ELANTO TULOSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) Liite LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT 4 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilavuokrat Muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN VEROJA Tilinpäätössiirrot (+/-) Tuloverot (+/-) Vähemmistöosuudet (+/-) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

15 TASE VASTAAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Liite Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkuusyritysosakkeet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) OMA PÄÄOMA Liite Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

16 RAHOITUSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) LIIKETOIMINTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten sijoitusten muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin osakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot Luovutustulot osakkeista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys(-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) Osuuspääoman lisäys Maksetut osuuspääoman korot Saadut/annetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja tappiot(+) Poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

17 Liikevaihto Milj. Toiminnan tulos Milj , Bruttoinvestoinnit Milj. Asiakasomistajataloudet Liikevaihto ketjuittain 2013 ABC 9% Alepa 18% Ravintolat 7% Sokos ja Emotion 6% Kodin Terra 1% Prisma 32% S-market 30% Konsernin tase vastaavaa Milj Konsernin tase vastattavaa Milj Pysyvät vastaavat Saamiset Rahoitusomaisuus Vaihtoomaisuus Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Vähemmistöosuudet ja varaukset Lyhytaikainen vieras pääoma 17 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

18 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) hoitaa konsernin rahoitus-, talous-, kiinteistö-, markkinointi-, henkilöstö- ja jäsenhallintotehtävät. Myös konsernin kiinteistöjen, koneiden ja kaluston hankinta, rahoitus ja omistus on keskitetty emoyritykselle. HOK-Elanto myy säännöllisesti hallintopalveluita ja vuokraa kalustoja ja toimitiloja tytäryhtiöilleen ja jossain määrin myös konsernin ulkopuolelle. Nämä hallintopalveluiden myyntituotot ja vuokratuotot kirjataan HOK-Elannon liikevaihtoon. EDELLISEN TILIKAUDEN VERTAILUKELPOISUUS Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 2,1 miljoonaa euroa (2,0 M ), joista puolet on käyttöomaisuuden myyntivoittoja, sekä kertaluonteisia kuluja 5,9 miljoonaa euroa (0,2 M ), joista 5,8 M kohdistuu yhden kiinteistön arvonalentumiseen. PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yhtiöiden tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtona ja niiden taseissa mainittujen poistojen kertynyt erotus yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. Pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuluksi arvonalentumisina. Pysyvien vastaavien tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: vuosia Atk-ohjelmien ja muiden oikeuksien käyttöoikeudet 4 Liikearvo, konserniliikearvo 5 Atk-ohjelmat 5 Muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset 25 Kauppakeskusrakennukset 30 Tiejärjestelymenot 10 Säiliöt ja muut rakennelmat 10 Koneet ja kalustot ravintolakalusto 5 päivittäis- ja erikoistavarakalusto 5 atk-laitteistot ja konttorikalusto 5 kuljetuskalusto 5 rakennusten koneet ja laitteet 5 toimipaikkojen kassajärjestelmät 3 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Kestopäällysteet 10 TOIMITILAVUOKRAT Toimitilavuokriin kirjataan toimipaikkojen vuokrauksesta syntyvät vuokrakulut. Niihin liittyvistä pitkäaikaisista vuokrasopimuksista syntyvät vuokravastuut on esitetty liitetiedoissa. Suurimpia vuokrauskohteita ovat Itäkeskuksen, Sellon ja Viikin Prismat. KALUSTON VUOKRAUS JA LEASING Helsingin Osuuskauppa Elanto vastaa koko konsernin osalta koneiden ja kaluston hankinnasta ja rahoituksesta. Emoyhtiö omistaa ko. omaisuuden ja vuokraa sitä tytäryhtiöilleen. Konserniyritysten leasing-maksut käsitellään liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kaluste- ja tarvikekuluina. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on kirjattu muuttuvien menojen mukaiseen hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan alinta arvoa käyttäen. SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon, velat nimellisarvoon ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenoon tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Ulkomaan rahan määräisiä saatavia ja velkoja ei tilinpäätöspäivänä ollut. ELÄKEJÄRJESTELYT Konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunnan sekä lakisääteinen eläketurva että tätä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmat on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. Jäsenen oikeus jaettuun ylijäämään (ylijäämän palautus ja osuuspääoman korko) vanhentuu viiden vuoden kuluttua osuuskunnan kokouksen päätöksessä mainitusta eräpäivästä. Vanhentuneen osuuspääoman korkovelan tuloutus on sisällytetty rahoituslaskelmassa liikeylijäämän oikaisuun. KORKOJOHDANNAISET Korkojohdannaiset on tehty velkojen suojaustarkoituksessa. Suojaustarkoituksessa solmituista korkojohdannaisista kerty- 18 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

19 neet korkotuotot ja -kulut sekä suojaustarkoituksessa solmittujen korko-optioiden preemiot jaksotetaan sopimusajalle oikaisemaan suojattavan instrumentin korkokulua tai -tuottoa. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emo-osuuskunnan lisäksi kaikki tytäryhtiöt eli yritykset, joissa HOK-Elannolla on välittömästi tai välillisesti enemmän kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä sekä kaikki osakkuusyritykset, joissa HOK- Elannolla on merkittävä, vähintään 20 %:n omistusosuus ja äänivalta. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yritykset konsernin omistusosuuksineen on esitetty taseen vastaavien liitetiedoissa. Vuoden 2013 aikana Helsingin Osuuskauppa Elanto osti Oy Center-Inn Ab:n sekä Kiinteistö Oy Hyrylän Portin koko osakekannan ja perusti Kiinteistö Oy Vantaan Porttipuisto -nimisen yhtiön. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omia pääomia vastaan. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua uutta omaisuutta vastaavan oman pääoman ero on valtaosin kohdistettu rakennuksiin ja maa-alueisiin. Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat ja -passiivat poistetaan/tuloutetaan omaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta ja oman pääoman muutoksesta on esitetty omana eränään. Konsernin 27 osakkuusyhtiöstä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Vähemmistöjen osuudet konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta on erotettu ja esitetty erikseen tilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. Konsernitilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen ei sisälly sisäistä katetta. LASKENNALLISET VEROT HOK-Elanto-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja -saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja -saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennassa on käytetty eduskunnan hyväksymää ja vahvistettua 20,0 prosentin verokantaa. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi ja niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on edellä mainittua laskennallista verovelkaa laskettaessa otettu huomioon vähentävänä tekijänä. Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja sen muutos konsernituloslaskelmassa. Kiinteistötytäryhtiöissä, joissa on vähemmistöomistusta, rakennuksista tehdään pääosassa yhtiöistä tuloksen mukaiset poistot. Konsernitasolla yhtiöistä on kuitenkin kirjattu suunnitelman mukaiset poistot, joihin sisältyviin kertyneisiin lisäpoistoihin 5,1 miljoonaa euroa kohdistuvaa laskennallista verosaamista ei ole otettu huomioon. Konsernin sisäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat pääsääntöisesti syntyneet ennen vuotta 1989, jolloin ko. erät eivät olleet veronalaisia. Siten näiden sisäisten katteiden eliminoinnissa ei ole syntynyt laskennallista verosaamista. Lisäksi konsernissa on osakkeisiin kohdistuva sisäinen myyntivoitto 6,4 milj. euroa, josta laskennallista verosaamista ei ole kirjattu, koska sen realisoituminen ei ole todennäköistä. Osakkeista, maa-alueista ja rakennuksista tehdyistä, mutta verotuksessa vähentämättömistä arvonalennuksista, yhteensä 5,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa), ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska sen realisoitumista ei pidetä todennäköisenä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ja -passiivoista (yhteensä 6,5 miljoonaa euroa netto) ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska syntyneet konserniaktiivat ja -passiivat ovat kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. 19 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

20 HOK-ELANTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto toimialoittain Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintolaliiketoiminta Polttoneste- ja liikennemyymäläliiketoiminta Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Kiinteistö-, kalusto- ja tarvikekulut Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut Yhteensä Toimitilavuokrat on esitetty omana eränä tuloslaskelmassa 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Todistukset ja lausunnot 1 1 Muut palkkiot 67 1 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Pakollisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vuokramenojen vähennykset Rakennusten purkukustannusten lisäykset Rakennusten purkukustannusten vähennykset Yhteensä HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot