Vuosikertomus HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_180314.indd 1 18.3.2014 11.04"

Transkriptio

1 Vuosikertomus HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

2 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

3 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ Konsernin tunnusluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös Tilinpäätöksen liitetiedot 18 Ylijäämän käyttäminen 34 ja osuuspääoman korko Tilintarkastuskertomus 35 Hallintoneuvoston lausunto 36 Hallinto 37 Hallintoelimet 38 3 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

4 HOK-ELANTO KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 1596,0 1668,2 1779,5 1876,6 1916,4 Liikeylijäämä - Milj. euroa 31,6 59,1 28,6 29,5 21,7 - %:a liikevaihdosta 2,0 3,5 1,6 1,6 1,1 Ylijäämä ennen satunnaiseriä - Milj. euroa 29,0 55,2 26,1 29,4 22,0 - %:a liikevaihdosta 1,8 3,3 1,5 1,6 1,1 Oman pääoman tuotto-% 5,7 9,3 4,3 4,7 3,7 Sijoitetun pääoman tuotto-% 7,1 11,8 5,5 5,8 4,2 Omavaraisuusaste % 60,1 63,0 63,7 65,3 61,6 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen - Milj. euroa 86,8 51,0 76,1 88,0 99,0 - % liikevaihdosta 5,4 3,1 4,3 4,7 5,2 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Palkat ja palkkiot milj. euroa 134,8 140,8 146,4 153,7 159,6 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Oman pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä välittömät verot oma pääoma + vähemmistöosuus, keskimäärin 100 Sijoitetun pääoman tuotto-% = tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut taseen loppusumma korottomat velat pakolliset varaukset, keskimäärin 100 Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus taseen loppusumma saadut ennakot 100 Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen = käyttöomaisuusinvestoinneista suoritettu määrä Sijoitetun pääoman tuotto-% on laskettu sisällyttämättä korko- ja muihin rahoituskuluihin pääomavastikekuluja. Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana on laskettu keskiarvona. 4 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS PERUSTELTUA KASVUA Kymmenen vuotta on nyt vierähtänyt siitä, kun osuustoiminnalliset voimat yhdistettiin pääkaupunkiseudulla ja Helsingin Osuuskauppa Elanto aloitti toimintansa. Hyvät lähtökohdat uudelle yritykselle antoi lähes vuosisadan kestänyt työ, jonka edeltäjät HOK ja Elanto tahollaan olivat tehneet seudun kuluttajien ja yhteiskunnallisen kehityksen hyväksi. Vuosikymmenen aikana HOK-Elanto on kasvanut Suomen laajimmin omistetuksi yritykseksi. Sillä on tänä päivänä pääkaupunkiseudulla yli asiakasomistajataloutta, jotka edustavat 81 prosenttia alueen talouksista. Viime vuonna omistajiksi liittyi yli uutta jäsentä, mikä on osoitus luottamuksesta osuuskaupan tarjoamiin etuihin ja palveluihin. Ollakseen luottamuksen arvoinen, HOK-Elannon on pidettävä toimipaikkaverkostonsa kunnossa ja kehitettävä palvelujaan asiakasomistajien muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Se edellyttää sekä toimipaikkaverkoston kunnostamista että uusien yksiköiden rakentamista. Toimialueemme väestö kasvoi viime vuonna uudella asukkaalla, joka vastaa 4 5 keskikokoisen supermarketin asiakasmäärää. Vuoden aikana olemme nähneet, että matalasuhdanteen merkit näkyvät myös pääkaupunkiseudulla ja erityisesti käyttötavarakaupassa. Siitä huolimatta HOK-Elanto on valinnut tien, jossa osuuskauppa on vuoden aikana investoinut palveluverkostonsa kehittämiseen lähes 100 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke on lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari, jonka HOK-Elanto on rakennuttanut ja omistaa kokonaan. Kilpailukyvyn ylläpitäminen vaatii myös ratkaisuja, jossa joskus joudutaan sulkemaan toimipaikkoja. HOK-Elannossa on vuoden aikana toteutettu tervehdyttämisohjelmat Sokos- ja ABC-ketjuissa niin, että suljettujen toimipaikkojen kaikki halukkaat työntekijät sijoittuivat yrityksen muihin yksiköihin. Viime vuoden aikana HOK-Elannon vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 36 henkilöllä. Tässä maassa ei ole kovin montaa yritystä, joka nykyisessä suhdannetilanteessa kykeni lisäämään henkilöstöään. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia HOK-Elannon työntekijöitä erinomaisesti hoidetusta työstä. Haluan myös kiittää osaavaa hallintoa sekä S-ryhmää ja muita sidosryhmiä kuluneen vuoden hyvästä yhteistyöstä. Helsingissä maaliskuun 12. päivänä 2014 Matti Niemi toimitusjohtaja 5 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

6 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Pääkaupunkiseudulla toimiva Helsingin Osuuskauppa Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja Suomen laajimmin omistettu yritys. Osuuskaupan päätoimialat ovat marketkauppa, tavaratalokauppa, ravintolaliiketoiminta sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppa. HOK-Elanto on jatkanut määrätietoista kasvustrategiansa toteuttamista. Suurin yksittäinen hanke oli lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari. Ravintolaliiketoimintaa kasvatettiin niin yritysostolla kuin uusien ravintoloiden avauksilla. Alepa-ketjun uudistuksessa kunnostettiin yli 41 myymälää ja S-market -ketjussa avattiin yksi uusi myymälä ja remontoitiin yksi. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Suomen talouden tila oli heikko vuonna 2013, koska talous supistui toisena peräkkäisenä vuotena. Yksityinen kulutus ja investoinnit vähenivät ja teollisuustuotanto laski usealla prosentilla. Lisäksi työttömyys kasvoi ja työllisyys heikentyi. Kuluttajien luottamus talouteen oli alempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Talouden heikko tilanne ja yksityisen kulutuksen pysähtyminen tekivät vuodesta 2013 erittäin vaikean kaupan alalle. Erityisesti käyttö- ja kestokulutustavarakauppa kärsi, mutta myös päivittäistavarakaupassa myynnin määrä on laskenut ennätyksellisen pitkään vuoden 2012 keväästä lähtien. Koko vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi vain muutaman promillen edellisvuoteen nähden ja sen volyymi jopa aleni. Näin ei ole aikaisemmin tapahtunut 90-luvun laman jälkeen, lukuun ottamatta finanssikriisiä seurannutta vuotta Koko vähittäiskaupan liikevaihdon arvo kasvoi vuoden aikana 0,1 prosenttia. Päivittäistavarakaupan kasvu oli 2,1 prosenttia (ed. vuosi 5,0 %) kun sitä vastoin tavaratalokaupan liikevaihto väheni 0,2 prosenttia (+3,7 %). Kuluttajahintaindeksi kasvoi 1,5 prosentilla edellisvuodesta (2,8). Elintarvikkeiden hinnat nousivat 5,3 prosentilla. Polttonestekaupan liikevaihto kasvoi tammi-lokakuussa 1,2 prosenttia, mutta litramääräisesti koko ala pysyi edellisvuoden tasolla. Moottoribensiinin liikevaihto väheni 2,1 prosenttia dieselöljyn liikevaihdon kasvaessa 2,9 prosenttia. Kova hintakilpailu vaikutti edelleen kaikkien toimijoiden kannattavuuskehitykseen. Taantuma kuritti koko hotelli- ja ravintolatoimialaa, tällä kertaa myös pikaruokaravintoloita ja henkilöstöravintoloita. Anniskeluravintoloiden ruokamyynnin kasvu katkesi kesän aikana ja alkoholimyynti jatkoi laskuaan. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa 1,1 prosenttia (3,2 %). Voimakkaasta kustannusten noususta ja kysynnän laskusta johtuen alan kannattavuus heikkeni. Suhdannenäkymät ennakoivat matalasuhdanteen jatkuvan alalla ainakin alkuvuoden. Verkkokauppa on edelleen lisännyt suhteellista osuuttaan kulutuksesta, mutta absoluuttisesti sen kasvu on hidastunut. Vuonna 2013 verkkokaupan kokonaisarvo oli 7,0 miljardia euroa, josta palveluiden osuus oli 3,7 miljardia euroa ja tavaraostojen osuus lähes 2,9 miljardia euroa. Edellisen vuoden verkkokaupan kokonaisarvo oli sama. Yleisimmin verkosta ostetaan matkailupalveluita, matkalippuja sekä pääsylippuja. Tavaroista ostetuimpia ovat vaatteet ja kengät. Kotitalouksien usko taloustilanteen kehitykseen heikkeni selvästi, kun uutisointi suurten yritysten joukkoirtisanomisista ja lomautuksista jatkui pitkin vuotta. Koko maan vuoden 2013 työttömyysaste oli 8,2 prosenttia (7,7 %). Etelä-Suomessa työttömyysaste nousi 6,6 prosenttiin (5,8 %). KEHITYS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudulla väestönkasvu on edelleen ripeää ja ylittää maan keskiarvon. Se selittyy osittain maahanmuuttajilla, joiden osuus kasvusta on 38 prosenttia. Kasvu oli ennakkotietojen mukaan henkilöä (16 586) eli 1,3 prosenttia (1,3 %). Toimialueella asui vuodenvaihteessa henkilöä ( ), eli 23,9 prosenttia (23,7 %) koko Suomen väestöstä. Pääkaupunkiseudulla vähittäiskaupan ja polttonestekaupan kilpailutilanne ei merkittävästi muuttunut vuoden 2013 aikana. Ravintolatoimialalla HOK-Elanto oli selvästi alueen aktiivisin toimija. KEHITYS S-RYHMÄSSÄ 2013 S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja SOK tytäryhtiöineen. S-ryhmän veroton vähittäismyynti oli ,2 miljoonaa euroa vuonna Vertailukelpoinen myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna reilun prosentin. S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli ,6 miljoonaa euroa eli 92,1 prosenttia. Osuuskauppojen vähittäismyynti kasvoi 0,8 prosenttia. S-ryhmässä oli vuoden lopussa toimipaikkaa, kun niitä oli edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 6 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

7 Alueosuuskauppoja oli vuoden 2013 lopussa 20. S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajien määrän kasvu jatkui, kun vuoden 2013 aikana niihin liittyi uutta jäsentä. Vuoden lopussa osuuskauppojen jäsenten eli asiakasomistajien kokonaismäärä oli Asiakasomistajille maksettiin Bonusta vuoden aikana yhteensä 379,0 miljoonaa euroa, mikä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. S-ryhmän henkilöstömäärä oli , missä oli vähennystä edellisestä vuodesta henkilöä. Osuuskauppojen henkilömäärä oli ja SOK-yhtymän S-ryhmän yhteenlaskettu konsolidoimaton tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 226 miljoonaa euroa (212 M ). Osuuskauppojen yhteenlaskettu tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 231 miljoonaa euroa (239 M ). SOK-yhtymän tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli -5 miljoonaa euroa (-27 M ). HOK-ELANNON VUODEN 2013 TAPAHTUMAT HOK-Elannon liikevaihto kasvoi viime vuonna 2,1 prosenttia. Veturina toimi päätoimiala päivittäistavarakauppa, jonka liikevaihto kehittyi 2,9 prosenttia. Käyttötavarakaupan liikevaihto puolestaan pieneni, koska kuluttajat ovat muuttuneet suhdanteista johtuen varovaisemmiksi ja siirtyneet käyttämään aiempaa enemmän verkkokauppoja. Vuoden aikana myös suljettiin muutamia toimipaikkoja. Niiden henkilökunta voitiin sijoittaa omiin toimipaikkoihin. HOK-Elanto investoi palveluverkostonsa kehittämiseen 99 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hanke oli lokakuussa avattu Kauppakeskus Kaari, jonka HOK-Elanto on rakennuttanut ja omistaa kokonaan. Avajaisista joulukuun loppuun Kaaressa kävi 1,4 miljoonaa asiakasta. Liikennejärjestelyjen muutos joulukuun alussa on tehnyt asioinnin entistä sujuvammaksi ja myös pysäköintitilat ovat osoittautuneet riittäviksi. Alepa-ketjun uudistuksessa kunnostettiin yli 40 myymälää ja S-market-ketjussa avattiin yksi uusi myymälä. HOK-Elannon ruoan verkkokauppa lähes kolminkertaistui vuoden aikana ja vastaa jo pienen S-marketin myyntitasoa. Toimitusten määrä nousi yli :een. Alepa Kauppakassin valikoimiin kuuluu lähes tuotetta. Prisman Kauppakassi toimii Kauppakeskus Kaaressa. Sen valikoimissa on lähes ruokatuotetta ja käyttötavaratuotetta, joiden hintataso noudattaa hypermarketin hinnoittelua. Suurin osa asiakkaista hakee tuotteensa noutopisteestä. Lokakuussa avattiin Kauppakeskus Kaaressa uusi Sokos-tavaratalo. Sokos Hakaniemi suljettiin vuoden lopussa kiinteistön peruskorjauksen vuoksi. Tavaratalokauppa on murroksessa ja koko toimiala joutuu sopeutumaan kotimaisen ja kansainvälisen verkkokaupan tuomiin muutoksiin. ABC-ketjun toiminnassa keskityttiin vahvasti CityKeittiö Deli -konseptin kehittämiseen samalla, kun sopeutettiin liiketoiminnan kustannustasoa. Vuoden aikana suljettiin kolme toimipaikkaa ja avattiin yksi uusi. Ravintolaliiketoimintaa kasvatettiin niin yritysostolla kuin uusien yksiköiden avauksilla. HOK-Elanto on 113 ravintolallaan selvästi pääkaupunkiseudun suurin ravintoloitsija. Vuoden aikana verkostoon tuli 22 uutta ravintolaa. Lukumäärä kasvoi alkuvuodesta kymmenellä ravintolalla Oy Center Inn Ab:n yrityskaupan myötä ja lokakuussa yhdeksällä Kauppakeskus Kaaren avauduttua. Forumin Kukontorilla avattiin kaksi ja City-käytävässä yksi uusi ravintola, Food Lab, jossa kehitetään uusia liikeideoita tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuoden aikana myytiin kaksi ja suljettiin neljä ravintolaa. LIIKEVAIHTO JA TULOS Helsingin Osuuskauppa Elannon myynti vuonna 2013 oli miljoonaa euroa (ed.vuosi M ). Liikevaihto oli miljoonaa euroa (ed. vuosi M ), jossa on kasvua 2,1 prosenttia (5,5 %). Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi vuoden aikana 2,9 prosenttia ja käyttötavarakauppa väheni 3,0 prosenttia. Liikevaihtoaan kasvattivat suhteellisesti eniten ravintolat, Emotion-myymälät, Prismat ja Alepat. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,9 miljoonaa euroa (29,4 M ). Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja, lähinnä käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,9 miljoonaa euroa (2,0 M ). Tulos sisältää myös kertaluonteisia kuluja 5,9 miljoonaa euroa (0,4 M ), joista 5,8 M kohdistuu yhden kiinteistön arvonalentumiseen. Konsernin operatiivinen tulos, jossa edellä mainitut erät eivät ole mukana, oli 25,8 miljoonaa euroa (27,6 M ). Tuloksen heikentyminen johtuu Alepa-ketjun ja ravintolaliiketoiminnan voimakkaista investoinneista sekä Sokos-ketjun muutoksista. Tulos oli ennakoitua parempi. Konsernin liikevoitto oli 21,7 milj. euroa (29,5 M ) eli 7 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

8 1,1 prosenttia liikevaihdosta (1,6 %). Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,2 prosenttia (5,8 %) ja oman pääoman tuotto oli 3,7 prosenttia (4,7 %). HOK-Elanto-konsernin liikevaihto ja liiketulos toimialoittain Liikevaihto 2013 M Kehitys % HOK-Elannon marketkaupan liikevaihto oli miljoona euroa (1 493 M ), jossa kasvua oli 2,1 prosenttia (7,2 %). Liikevaihto kertyi 12 Prisman, 53 S-marketin, 88 Alepan sekä yhden Kodin Terran liiketoiminnasta. Marketkaupan toimipaikkojen lukumäärä pysyi ennallaan vuoden aikana. Marketkaupan liiketulos oli 22,4 miljoonaa euroa (20,1 M ). Tuloksen paraneminen johtuu määrätietoisen kehitystyön seurauksena syntyneestä liikevaihdon kasvusta ja kulujen hallinnasta. HOK- Elannon markkinaosuus toimialueen päivittäistavarakaupasta kasvoi hieman ja oli 42,x prosenttia (42,1 %). Liiketulos 2013M Liiketulos 2012 M Marketkauppa 1 524,2 2,1 % 22,4 20,1 Tavaratalokauppa 75,6-4,4 % -4,9-0,6 Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 154,0-1,2 % -2,7-5,2 Ravintolaliiketoiminta 137,3 9,3 % 1,1 4,8 Muu liiketoiminta ja hallinto 25,3 8,6 % 5,9 10,3 HOK-Elanto-konserni yhteensä 1 916,4 2,1 % 21,7 29,5 Tavaratalokaupan liikevaihto oli 76 miljoonaa euroa (79 M ), jossa oli vähennystä 4,4 prosenttia (-15,8 %). Tavaratalokauppa muodostui kolmesta Sokos-tavaratalosta ja kahdeksasta Emotion-kosmetiikkamyymälästä. Kauppakeskus Kaaressa avattiin uusi Sokos-tavaratalo ja Sokos Hakaniemi suljettiin vuoden lopussa. HOK-Elannon tavaratalokaupan liiketulos oli -4,9 miljoonaa euroa (-0,6 M ). Tavaratalokaupan kehittämis- ja tervehdyttämistoimenpiteet jatkuvat. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan liikevaihto oli 154 miljoonaa euroa (156 M ), jossa oli vähennystä 1,2 prosenttia (3,2 %). HOK-Elannon ABC-ketjuun kuuluu pääkaupunkiseudulla yhteensä 33 toimipaikkaa. Liiketulos oli -2,7 milj. euroa (-5,2 M ). Tuloksen parantuminen johtuu ABC:n yhteydessä sijaitsevien CityKeittiö Delien onnistuneesta kehitystyöstä, hyvin sujuneesta polttoneste- ja autopesumyynnistä sekä käynnissä olevasta toimialan tervehdyttämisohjelmasta. HOK-Elannon ravintolaliiketoiminnan liikevaihto oli 137 miljoonaa euroa (126 M ), jossa oli kasvua 9,3 prosenttia (4,0 %). Vuoden aikana verkostoon tuli 22 uutta ravintolaa, myytiin kaksi ja suljettiin neljä ravintolaa. Vuoden lopulla ravintoloiden lukumäärä oli 113. Ravintoloiden liiketulos oli 1,1 miljoonaa euroa (4,8 M ). Tuloksen heikkenemiseen vaikuttivat voimakkaat investoinnit verkoston kasvattamiseen ja kehittämiseen, tehdyt romutuspoistot sekä suhdannetilanne, jossa kuluttajien luottamus oman talouden kehittymiseen vähensi koko majoitus- ja ravitsemisalan kysyntää. Muun liiketoiminnan liikevaihto oli 25,3 miljoonaa euroa (23,3 M ). HOK-Elannon muun liiketoiminnan muodostavat kiinteistöliiketoiminta ja hautauspalvelu. Hautauspalvelulla on 12 toimistoa eri puolilla toimialuetta. Muun liiketoiminnan liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (10,3 M ). Siihen sisältyvät myös edellä mainitut kertaluonteiset tuotot ja kulut. KONSERNIRAKENNE HOK-Elanto-konserni koostuu emoyritys Helsingin Osuuskauppa Elannosta, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy:stä (marketkauppa, tavaratalokauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa sekä ravintolaliiketoiminta), Oy Center-Inn Ab:sta (ravintolatoiminta), HOK-Elanto Palvelu Oy:stä sekä 31 kiinteistöyhtiöstä. Vuoden aikana ostettiin Oy Center-Inn Ab:n ja yhden kiinteistötytäryhtiön koko osakekanta sekä perustettiin yksi uusi kiinteistötytäryhtiö. Konserniin kuuluu 27 (edellisenä vuonna 27) osakkuusyhtiötä. Osakkuusyhtiöistä merkittävimmät ovat Kauppakeskus Jumbon Vantaalla omistava Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus, josta HOK-Elanto omistaa 27,9 prosenttia sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy, josta HOK-Elanto omistaa 20,0 prosenttia. INVESTOINNIT JA KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNIT Vuoden 2013 aikana HOK-Elanto investoi toimipaikkaverkostonsa kehittämiseen 99,0 miljoonaa euroa (88,0 M ). Suurimmat kohteet olivat Kannelmäen Kauppakeskus Kaaren kolmannen vaiheen rakentaminen, Oy Center-Inn Ab:n yrityskauppa ja Alepa-ketjun uudistusohjelman toteutus. Käyttöomaisuuden realisointituotot olivat 2,2 miljoonaa euroa (1,4 M ). 8 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

9 RAHOITUS Konsernin maksuvalmius on hyvä. Likvidit sijoitukset ja rahavarat olivat vuoden päättyessä 83,3 miljoonaa euroa (62,7 M ). Omavaraisuusaste oli 61,6 prosenttia (65,3 %). Korolliset velat olivat 125,0 miljoonaa euroa (65,0 M ). Lisäksi käyttämättömiä komittoituja luottoja ja limiittejä oli kauden lopussa 35 M. Vahva investointitahti näkyy velkojen kasvussa. Nettorahoitustuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,0 M ). Tulevien investointien rahoittamiseksi HOK-Elanto on käynnistänyt ohjelman, jossa osa kiinteistöomaisuudesta myydään kiinteistösijoittajille, samalla kun oma toiminta niissä varmistetaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. ASIAKASOMISTAJUUS JA S-PANKKI Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden aikana (22 476) ja asiakasomistajatalouksien määrä oli kauden lopussa ( ). Toimialueen talouksista 81,2 prosenttia (80,7 %) on osuuskaupan omistajia. Konsernin myynnistä 77,2 prosenttia (77,8 %) suuntautui asiakasomistajille. HOK-Elannon asiakasomistajat saivat Bonusta yhteensä 71,5 miljoonaa euroa (71,0 M ) ja maksutapaetua 1,3 miljoonaa euroa (1,2 M ). Lisäksi maksettiin osuuspääoman korkoa 1,9 miljoonaa euroa. Palveluita käyttäviä asiakasomistajia palkittiin näin keskimäärin 142 eurolla taloutta kohti (142,60 ). Vuoden aikana bonuspartnereiden verkosto säilyi lähes ennallaan. HOK-Elannolla on laaja yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa etuja asiakasomistajille. Etupartnereiksi tulivat vuoden 2013 aikana Puls & Träning -kunto- ja hyvinvointisalit, koripallojoukkue Korishonka, kiertoajeluja ja risteilyjä tarjoava Strömma Finland sekä Easy Fit -liikuntakeskukset. Yhteistyö päättyi Uuden sirkuksen keskus Cirkon, turvallisuuspalveluja tarjoavan G4S:n ja jääkiekkojoukkue Helsingin Jokerien kanssa. Suomen ainoa kauppapankki tarjoaa edulliset peruspankkipalvelut ja helpon verkkopankin. Täyden palvelun S-Pankin toimipisteet HOK-Elannon toimialueella toimivat Prismoissa, Sokos Helsingissä ja Hakaniemessä. S-Pankin tilivalikoimaan kuuluu käyttötilien lisäksi tuotto-, määräaikais- ja sijoitustilejä. S-Pankin yksityishenkilöiden talletusten määrä oli 2,3 miljardia euroa (2,4) koko maassa. Asiakkaita oli kauden lopussa noin 2,6 miljoonaa (2,5). S-Pankin myöntämien S-Etukortti Visojen määrä oli vajaat 1,4 miljoonaa kappaletta (1,1). Toukokuun lopulla S-Pankki tiedotti tehneensä esisopimuksen FIM Oyj:n osake-enemmistön ostamisesta. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee rahastosäästämiseen ja varainhoitoon. Marraskuussa 2013 S-Pankki päätti fuusioitua LähiTapiola Pankin kanssa toukokuussa 2014 toimintansa aloittavaksi uudeksi S-Pankiksi. HOK-Elanto omistaa S-Pankista 10 prosenttia ja fuusion jälkeen 7,5 prosenttia. HENKILÖSTÖ HOK-Elanto on toimialueensa suurimpia työllistäjiä. Vakituisen henkilökunnan määrä kasvoi 36 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilökuntaa oli vuoden lopussa henkilöä (6 241). HR-strategian tavoitteiden mukaisesti kokoaikaisen henkilöstön lukumäärä kasvoi 90 henkilöllä ja osa-aikaisten väheni 54 henkilöllä. Muutettuna kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi henkilökunnan laskennallinen määrä oli henkilöä (5 116). Vuodenvaihteessa suljetun Sokos Hakaniemen henkilökunta sijoittui HOK-Elannon omiin toimipaikkoihin. Myös ABC-ketjun tervehdyttämisohjelma voitiin toteuttaa niin, että suljettujen toimipaikkojen kaikki halukkaat työntekijät sijoittuivat ketjun muihin yksiköihin. HOK-Elanto maksoi jälleen 1,3 miljoonan euron tulosbonuksen vakituisille työntekijöilleen edellisvuoden tuloksen perusteella. Tulosbonus maksettiin työntekijälle (5 332) ja se oli suuruudeltaan 1,0 prosenttia (1,0) työntekijän vuosiansioista. Kaupan ala tarjoaa nuorille hyvän vaihtoehdon päästä kiinni työelämään. Kesällä 2013 noin kaksituhatta nuorta kesätyöntekijää ja työelämään tutustujaa saivat HOK-Elannossa mahdollisuuden ottaa tuntumaa palvelualan työtehtäviin. HOK-Elanto on tarttunut nuorisotakuuhankkeeseen käynnistämällä erityisen oppisopimusryhmän nuorille. Joulukuussa aloitti 17 hengen ryhmä opiskelunsa Edupolissa Herttoniemessä. Päämääränä heillä on suorittaa merkonomin tutkinto kahdessa ja puolessa vuodessa työn ohessa. Vuonna 2013 toteutettiin myös työttömille nuorille suunnattu ammattikurssi, jonka kautta noin 20 nuorta löysi työpaikan Alepa-ketjusta. HOK-Elanto on myös tehnyt johdonmukaista työtä erityisryhmien työllistämiseksi. VATES-säätiö myönsi HOK-Elannolle 9 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

10 Vuoden työllistäjä -palkinnon, jonka perusteluissa korostettiin pitkäjänteistä monipuolista kehittämistä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseksi. HOK-Elannon henkilöstön työtyytyväisyystutkimukseen vastasi yli 80 prosenttia henkilöstöstä. Työntekijöiden sitoutuneisuus on HOK-Elannossa merkittävästi korkeammalla tasolla kuin suomalaisissa organisaatioissa yleisesti. Työmotivaatiotekijöissä nousee esiin selkeästi myös kriittisiä kannanottoja, mutta muiden aihealueiden tulokset ylittävät valtakunnallisen keskiarvon erittäin merkitsevästi. Erityisesti yritystason aihealueet, kuten työnantajakuva, johtamiskulttuuri ja toimintakulttuuri saivat positiivisia arvosanoja ja ovat HOK-Elannon vahvuuksia. Henkilökunnan työhyvinvointiin on panostettu määrätietoisesti, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja ennenaikaisten eläkkeelle jäämisten vähentymisenä. HOK-Elannon sairausajan palkat laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia. Sairauspäivät vähenivät 2,5 prosenttia. Henkilöstön laskennallinen määrä kokoaikaisiksi muutettuna toimialoittain oli seuraava: Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintola liiketoiminta Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä HOK-Elanto on pitkään osallistunut aktiivisesti maahanmuuttajien työllistämiseen ja kouluttamiseen. Vuoden vaihteessa henkilökuntaan kuului ihmisiä 45 eri maasta. Ammattityövoiman saatavuus ja pysyvyys asettavat haasteita esimiestyölle ja toiminnan kehittämiselle. HOK-Elannossa erityisesti osa-aikaisen henkilöstön vaihtuvuus on suuri. Henkilöstön sitoutuneisuutta edistetään mm. tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia ja pitkäjänteistä urasuunnittelua sekä monipuolisia henkilöstöetuja. Henkilöstötyön laatua seurataan useilla mittareilla. Näitä ovat työtyytyväisyys, esimiestyön laatu, lähtötyytyväisyys, henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta sekä laskennallinen vaihtuvuus. Vuonna 2013 alle vuoden kestäneiden työsuhteiden osuus työntekijöiden kokonaismäärästä on edelleen pienentynyt. Keskimääräinen työsuhteen pituus oli 7 vuotta ja kolme kuukautta (7,3 v.). Henkilökunnan keski-ikä oli 36 vuotta ja pysyi ennallaan. Naisten osuus koko henkilöstöstä säilyi myös ennallaan ja oli 74 prosenttia. Sairauskassa on osoittautunut työtyytyväisyystutkimuksissa yhdeksi arvostetuimmista henkilöstöeduista. HOK-Elannon sairauskassan jäseniä ovat kaikki vakituiset osa- ja kokoaikaiset työntekijät. Työnantaja tukee myös taloudellisesti sairauskassan toimintaa. Koko HOK-Elannon henkilöstölle perheineen järjestettiin henkilöstön virkistyspäivä Linnanmäellä. Tilaisuuteen osallistui lähes henkilöä. HOK-Elanto tukee myös henkilökunnan harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia tarjoamalla yritysliikuntalippuja. Lisäksi tuetaan toimipaikkojen järjestämiä tilaisuuksia. RISKIENHALLINTA HOK-Elanto-konsernissa pyritään tunnistamaan riskitekijät sekä arvioimaan niiden todennäköisyys ja merkittävyys turvallisuuden ja liiketoiminnan kannalta. Vuosittain tehdään sekä konsernin johdon että liiketoimintojen omat riskianalyysit. Toimipaikkojen osalta tehdään riskien ja vaarojen arviointi. HOK-Elannossa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaiden turvallisuuteen sekä henkilöstön työturvallisuuteen ja hyvinvointiin. Jokaisella toimipaikalla on omat ohjeensa ja suunnitelmansa, jotka perustuvat työympäristön riskien tunnistamiseen. Ohjeet on yksikkökohtaisesti sopeutettu toimintaan ja olosuhteisiin. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa. Tarkoituksena on huolehtia henkilöstön turvallisuusosaamisesta niin, että he osaavat huolehtia asiakkaistamme. Ohjeiden noudattaminen varmistetaan koulutuksella niin, että jokainen HOK-Elannossa työskentelevä tunnistaa riskienhallintavastuunsa. HOK-Elannossa on CMT-ryhmä (Crisis Management Team), joka varautuu yllättäviin liiketoiminnan jatkuvuutta uhkaaviin merkittäviin tilanteisiin kehittämällä kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia sekä huolehtimalla liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelusta. 10 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

11 Vuoden 2013 riskianalyysin mukaan HOK-Elannon merkittävimmät riskit ovat toimialoille tavanomaisia ja liittyvät kilpailutilanteen hallintaan, uusien toimintamallien kehittämiseen ja pääkaupunkiseudun toimintaolosuhteisiin. Säännöllisiä turvatarkastuksia jatkettiin toimipaikoissa yhteistyössä vakuutusyhtiö LähiTapiolan kanssa. Niiden tarkoitus on lisätä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vahingot voidaan välttää kokonaan tai niiden aiheuttamat kustannukset minimoida. Turvatarkastusten pohjalta on yhdessä voitu kehittää kokonaisvaltaista riskienhallintaa. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ HOK-Elanto ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osana jokapäiväistä toimintaansa. Se näkyy mm. kiinteistöjen rakentamisessa, hallinnassa ja ylläpidossa. Merkittävimpiä ympäristökuormitukseen vaikuttavia asioita, kuten energian ja syntyvän jätteen määrää, johdetaan määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Ympäristövaikutukset otetaan huomioon myös hankinnan ja logistiikan kehittämisessä. Ympäristöohjelmassaan HOK-Elanto on nostanut esiin erityisesti energiatehokkuuden, joka on eräs tärkeimmistä kaupan keinoista torjua ilmastonmuutosta. Kaupan alalla suurin energiankulutus liittyy kylmätekniikkaan, ilmanvaihtoon ja valaistukseen, joissa useilla pilottihankkeilla haetaan parhaimmat säästötoimenpiteet levitettäväksi koko verkostoon. HOK-Elannon myymälöissä on käytössä reaaliaikainen energiankäytön tuntiseuranta, joka antaa mahdollisuuden kehittää ja arvioida toteutettujen energiasäästötoimien vaikuttavuutta. Uudet myymälät on rakennettu entistä energiatehokkaammiksi. Niissä on kokeiltu samalla uusia tekniikoita, kuten hiilidioksidikylmälaitoksia, lattialämmitystä, maalämpöä ja lämpöpumppuja. Suurimmat säästöt on saatu aikaan kylmälaitteistojen ja kiinteistöjärjestelmien kehittämisellä sekä näiden ohjausjärjestelmien optimaalisella käytöllä. Jätteiden synnyn ehkäisy sekä niiden uudelleenkäyttö ja kierrätys ohjaavat jätehuoltoa. Hävikin hallinta on tärkein keino, jolla jätteiden määrää pystytään vähentämään jo syntyvaiheessa. Hävikkiä hillitään tilaustoimintaa kehittämällä, menekin ennustettavuuden parantamisella ja toimivalla omavalvonnalla. Syötäväksi kelpaavat, mutta parhaimman myyntikuntonsa tai päiväystensä puolesta myyntiaikansa päässä olevat tuotteet ohjataan mahdollisuuksien mukaan hyväntekeväisyyteen. Tuoteturvallisuudesta huolehtiminen on toimipaikkojemme arkeen kuuluvaa vastuullisuutta. Tuoteturvallisuuden tärkeänä työvälineenä toimii elintarvikkeiden omavalvonta. Myymälät tekevät tarvittavat omavalvontakirjaukset suoraan sähköiseen tietokantaan. HOK-Elanto on halunnut vaikuttaa osaltaan myös asioinnista johtuvan ilmastonmuutoksen ehkäisyyn edistämällä sähköautoilua. Sähköautoilu vaikuttaa merkittävästi liikenteen päästöihin ja vaatii aktiivisia toimenpiteitä ja ennakkoluulottomia avauksia asian edistämiseksi. Liikenne ja sen toimintaympäristö tulevat seuraavien vuosikymmenten aikana muuttumaan ja HOK-Elanto haluaa olla etujoukoissa viemässä liikkumista kohti ilmastoystävällisempiä vaihtoehtoja. Ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää toimintaa koordinoi ympäristö- ja laatupäällikkö ja ympäristöasiantuntija. Mittareita ja toimintatapoja kehitetään koko konsernin tasolla. Konsernitasolla toimii lisäksi energia-asiantuntija, jolla on tukenaan energiaohjausryhmä. VASTUULLISTA YHTEISTYÖTÄ HOK-Elannon toiminta tähtää asiakasomistajille ja pääkaupunkiseudun kuluttajille tuotettavien palvelujen vastuulliseen kehittämiseen. Kaikissa HOK-Elannon toimipaikoissa jaettavassa vastuullisuusesitteessä kerrotaan, miten kuluttaja voi tehdä vastuullisia valintoja ostaessaan ja miten osuuskauppa monin eri tavoin luo parempaa arkea alueellaan. HOK-Elanto käyttää vuosittain noin euroa erilaisiin yhteiskunnallisiin yhteistyöhankkeisiin. Yksi niistä on Veikko ja Lahja Hurstin työtä jatkavan yhdistyksen toiminta ruoka-avun jakamiseksi pääkaupunkiseudun asunnottomille ja muille vähäosaisille. Uusi lastensairaala hankkeen tukea kirjattiin vuodelle 2013 yli euroa. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa on jo useamman vuoden ajan toteutettu yhteinen Duunisaumaprojekti, jolla on edistetty nuorten valmiuksia hakeutua työelämään. Toiminta laajeni vuoden 2013 alusta myös Espoon nuorisotoimeen. 11 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

12 SPR:n kanssa käynnistettiin syksyllä 2013 Hyvän elämän eväät -hanke, jossa vapaaehtoiset kohtaavat ihmisiä arkisessa ympäristössä kuten kauppakeskuksissa, ja keskustelemalla auttavat heitä löytämään eväitä muutokseen. Monikulttuurisuus on osa HOK-Elannon arkea. HOK-Elanto on jo vuosia kouluttanut ja palkannut maahanmuuttajia ja siten edistänyt heidän sopeutumistaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Vuonna 2012 käynnistettiin yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -vapaaehtoistoiminta, joka on herättänyt paljon kiinnostusta. HOK-Elanto auttaa myös monien erityisryhmien sopeutumista ja suvaitsevaisuuden lisäämistä työllistämällä mm. kehitysvammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. HALLINTO HOK-Elanto on yli omistajallaan Suomen laajimmin omistettu yritys. HOK-Elannon keskeiset hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus. Vuonna 2013 hallintoneuvoston puheenjohtajiston muodostivat toimitusjohtaja Jorma Bergholm (puheenjohtaja), kansanedustaja Ben Zyskowicz (ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja viestintäkonsultti Sallamaari Muhonen (toinen varapuheenjohtaja). Muut hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2013 olivat pääsihteeri Arto Bryggare, pastori Mika Ebeling, ylikomisario Juha Hakola, eduskuntatoimittaja Seppo Huhta, toiminnanjohtaja Juha Häkkinen, kansanedustaja Pia Kauma, kansanedustaja Merja Kuusisto, valtiotieteiden tohtori Pentti Puoskari, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, edunvalvontapäällikkö Tatu Rauhamäki, meteorologi Lea Saukkonen, osastonhoitaja Tarja Tenkula ja kansanedustaja Kari Uotila. Henkilökunnan edustajina toimivat pääluottamusmies Piia Kuusniemi ja marketpäällikkö Raili Parkkinen. Vuonna 2014 hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Jorma Bergholm ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Ben Zyskowicz. Toisena varapuheenjohtajana toimii kansanedustaja Kari Uotila. Hallintoneuvostossa jatkavat pääsihteeri Arto Bryggare, pastori Mika Ebeling, ylikomisario Juha Hakola, eduskuntatoimittaja Seppo Huhta, kansanedustaja Pia Kauma, kansanedustaja Merja Kuusisto, valtiotieteiden tohtori Pentti Puoskari, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, meteorologi Lea Saukkonen ja osastonhoitaja Tarja Tenkula. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon kuuluvat apulaisjohtaja Lauri Kaira ja toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä. Henkilökunnan edustajina toimivat pääluottamusmies Piia Kuusniemi ja marketpäällikkö Mika Uusitalo. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2013 toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Antti Pankakoski, professori Matti Pohjola, toimitusjohtaja Harry Salonaho, kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Vuonna 2014 hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Matti Niemi (puheenjohtaja) liiketoimintajohtaja Tuula Entelä (varapuheenjohtaja), professori Matti Pohjola, kauppaneuvos Ulla-Maija Tolonen ja toimitusjohtaja Markku Uitto. Uusina jäseninä hallituksessa ovat markkinoinnin professori Jaakko Aspara ja viestintäkonsultti Sallamaari Muhonen. Tilikauden 2013 tilintarkastajina ovat toimineet KHT Matti Hartikainen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell, sekä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jan Rönnberg. Tilikauden 2014 tilintarkastajana jatkaa KHT Matti Hartikainen, varatilintarkastajanaan KHT Peter Forsell. Toisena tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Helsingin Osuuskauppa Elannon toimitusjohtaja on KTM Matti Niemi ja varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, joka samalla vastaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan toimialasta. HOK-Elanto-konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Matti Niemi, varatoimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, ravintola toimialajohtaja Jouko Heinonen, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Markku Kuusinen, suunnittelujohtaja Juha Ilvonen, talousjohtaja Laura Oja, henkilöstöjohtaja Antero Levänen ja kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen. ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yleinen taloustilanne on monin tavoin epävarma. Kaupan alan rakennemuutos jatkuu ja se näkyy edelleen verkko-ostosten lisääntyvänä määränä. Tässä kehityksessä HOK-Elanto pyrkii olemaan mukana aktiivisesti uusin palveluin. Pääkaupunkiseudulle muuttaa yhä enemmän asukkaita, mikä lisää ruokakaupan kysyntää tulevaisuudessakin. Vuonna 2014 HOK-Elannon liikevaihto kasvaa mil- 12 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

13 joonaan euroon. Koko vuoden investointien arvioidaan olevan 62 miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen tulos tulee olemaan heikompi kuin edellisenä vuonna. Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan. Alepa-ketjun peruskunnostus jatkuu ja vuoden aikana uusitaan yhteensä 32 myymälää. Kevään aikana avataan uudet S-marketit Maunulassa ja Nihtisillassa ja syksyllä Tikkurilassa. Karaportin uuden S-marketin rakennustyöt ovat käynnistyneet ja Konalan S-marketin rakennustöitä käynnistetään. Uusia Prismoja suunnitellaan muun muassa Lommilaan, Kivistöön ja Myyrmäkeen. Lisäksi suunnitteilla on uusia S-market ja Alepa -yksiköitä. Hyvin käynnistynyt S-Business -kortin lanseeraus tulee kasvattamaan yritysasiakkaiden määrää erityisesti liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa sekä ravintolaliiketoiminnassa. Maaliskuussa 2014 SOK ja HOK-Elanto perustavat yhteisyrityksen harjoittamaan lokakuussa 2014 alkavaa Marks & Spencer -franchising-liiketoimintaa Sokos Helsingin tiloissa. HOK-Elanto valmistautuu uudistamaan Hakaniemen torin kulmassa sijaitsevia liiketilojaan osana Hakaniemen alueen suurempia kehityshankkeita. S-market Hakaniemi jatkaa katutasossa niin pitkään kuin mahdollista. S-marketin ohella tiloissa toimii kosmetiikkamyymälä Emotion ja maaliskuussa avattava täyden palvelun S-Pankki. HOK-Elanto ja ruotsalainen kiinteistösijoittaja Redito ovat helmikuussa 2014 toteuttaneet kaupan, jolla Redito osti neljä kiinteistöä: kolme Prisma hypermarket- ja yhden Kodin Terra -kiinteistön Helsingin seudulta. Rediton ostamaan kokonaisuuteen kuuluvat Malmin, Olarin ja Tikkurilan Prismat sekä Tuusulan Kodin Terra. HOK-Elanto jatkaa liiketoimintaansa kaikissa yksiköissä pitkillä vuokrasopimuksilla. Myytävien liikekiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä n m 2. HOK-Elannon rahoitustilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä alkaneenakin vuonna. kauppa kassi Sinun kauppasi netissä 13 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

14 TULOSLASKELMA HOK-ELANTO TULOSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) Liite LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT 4 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimitilavuokrat Muut kulut LIIKEYLIJÄÄMÄ Osuus osakkuusyritysten tuloksista (+/-) Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät (+/-) YLIJÄÄMÄ ENNEN VEROJA Tilinpäätössiirrot (+/-) Tuloverot (+/-) Vähemmistöosuudet (+/-) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

15 TASE VASTAAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Liite Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osakkuusyritysosakkeet Muut sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) OMA PÄÄOMA Liite Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen vieras pääoma HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

16 RAHOITUSLASKELMA Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) LIIKETOIMINTA Liikeylijäämä Oikaisut liikeylijäämään (1) Käyttöpääoman muutos (2) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) Lyhytaikaisten sijoitusten muutos Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINNIT Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Ostetut tytäryhtiöosakkeet Investoinnit muihin osakkeisiin Myönnetyt lainat Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luov.tulot Luovutustulot osakkeista Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta RAHOITUS Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+)/vähennys(-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) Osuuspääoman lisäys Maksetut osuuspääoman korot Saadut/annetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys(+)/vähennys(-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Oikaisut liikeylijäämään (1) Pysyvien vastaavien myyntivoitot(-) ja tappiot(+) Poistot ja arvonalentumiset Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Käyttöpääoman muutos (2) Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

17 Liikevaihto Milj. Toiminnan tulos Milj , Bruttoinvestoinnit Milj. Asiakasomistajataloudet Liikevaihto ketjuittain 2013 ABC 9% Alepa 18% Ravintolat 7% Sokos ja Emotion 6% Kodin Terra 1% Prisma 32% S-market 30% Konsernin tase vastaavaa Milj Konsernin tase vastattavaa Milj Pysyvät vastaavat Saamiset Rahoitusomaisuus Vaihtoomaisuus Oma pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Vähemmistöosuudet ja varaukset Lyhytaikainen vieras pääoma 17 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

18 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Helsingin Osuuskauppa Elanto (HOK-Elanto) hoitaa konsernin rahoitus-, talous-, kiinteistö-, markkinointi-, henkilöstö- ja jäsenhallintotehtävät. Myös konsernin kiinteistöjen, koneiden ja kaluston hankinta, rahoitus ja omistus on keskitetty emoyritykselle. HOK-Elanto myy säännöllisesti hallintopalveluita ja vuokraa kalustoja ja toimitiloja tytäryhtiöilleen ja jossain määrin myös konsernin ulkopuolelle. Nämä hallintopalveluiden myyntituotot ja vuokratuotot kirjataan HOK-Elannon liikevaihtoon. EDELLISEN TILIKAUDEN VERTAILUKELPOISUUS Tulos sisältää kertaluonteisia tuottoja 2,1 miljoonaa euroa (2,0 M ), joista puolet on käyttöomaisuuden myyntivoittoja, sekä kertaluonteisia kuluja 5,9 miljoonaa euroa (0,2 M ), joista 5,8 M kohdistuu yhden kiinteistön arvonalentumiseen. PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen muuttuvien menojen mukaiseen hankintamenoon vähennettynä vuosittain kirjanpidossa tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaisten poistojen ja kirjattujen poistojen erotus esitetään konsernin yhtiöiden tuloslaskelmissa tilinpäätössiirtona ja niiden taseissa mainittujen poistojen kertynyt erotus yhtenä eränä tilinpäätössiirtojen kertymässä. Pysyvien vastaavien poistamattoman hankintamenon pysyvät arvonalentumiset on kirjattu kuluksi arvonalentumisina. Pysyvien vastaavien tasearvoihin ei sisälly arvonkorotuksia. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden alkuperäiseen hankintamenoon ja arvioituun taloudelliseen pitoaikaan. Poistot on laskettu kohteen käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: vuosia Atk-ohjelmien ja muiden oikeuksien käyttöoikeudet 4 Liikearvo, konserniliikearvo 5 Atk-ohjelmat 5 Muut pitkävaikutteiset menot 5 Rakennukset 25 Kauppakeskusrakennukset 30 Tiejärjestelymenot 10 Säiliöt ja muut rakennelmat 10 Koneet ja kalustot ravintolakalusto 5 päivittäis- ja erikoistavarakalusto 5 atk-laitteistot ja konttorikalusto 5 kuljetuskalusto 5 rakennusten koneet ja laitteet 5 toimipaikkojen kassajärjestelmät 3 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Kestopäällysteet 10 TOIMITILAVUOKRAT Toimitilavuokriin kirjataan toimipaikkojen vuokrauksesta syntyvät vuokrakulut. Niihin liittyvistä pitkäaikaisista vuokrasopimuksista syntyvät vuokravastuut on esitetty liitetiedoissa. Suurimpia vuokrauskohteita ovat Itäkeskuksen, Sellon ja Viikin Prismat. KALUSTON VUOKRAUS JA LEASING Helsingin Osuuskauppa Elanto vastaa koko konsernin osalta koneiden ja kaluston hankinnasta ja rahoituksesta. Emoyhtiö omistaa ko. omaisuuden ja vuokraa sitä tytäryhtiöilleen. Konserniyritysten leasing-maksut käsitellään liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvinä kaluste- ja tarvikekuluina. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on kirjattu muuttuvien menojen mukaiseen hankintahintaan tai jälleenhankintahintaan tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan alinta arvoa käyttäen. SAAMISET, RAHOITUSVARAT JA VELAT Saamiset on arvostettu nimellisarvoon tai kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon, velat nimellisarvoon ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat hankintamenoon tai tätä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Ulkomaan rahan määräisiä saatavia ja velkoja ei tilinpäätöspäivänä ollut. ELÄKEJÄRJESTELYT Konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilökunnan sekä lakisääteinen eläketurva että tätä täydentävä vapaaehtoinen lisäeläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluiksi kertymisvuonna. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmat on laadittu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaista epäsuoraa rahoituslaskelmamuotoa soveltaen. Jäsenen oikeus jaettuun ylijäämään (ylijäämän palautus ja osuuspääoman korko) vanhentuu viiden vuoden kuluttua osuuskunnan kokouksen päätöksessä mainitusta eräpäivästä. Vanhentuneen osuuspääoman korkovelan tuloutus on sisällytetty rahoituslaskelmassa liikeylijäämän oikaisuun. KORKOJOHDANNAISET Korkojohdannaiset on tehty velkojen suojaustarkoituksessa. Suojaustarkoituksessa solmituista korkojohdannaisista kerty- 18 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

19 neet korkotuotot ja -kulut sekä suojaustarkoituksessa solmittujen korko-optioiden preemiot jaksotetaan sopimusajalle oikaisemaan suojattavan instrumentin korkokulua tai -tuottoa. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätöksen laajuus ja konsernirakenteen muutokset Konsernitilinpäätökseen sisällytetään emo-osuuskunnan lisäksi kaikki tytäryhtiöt eli yritykset, joissa HOK-Elannolla on välittömästi tai välillisesti enemmän kuin puolet osakkeiden tuottamista äänistä sekä kaikki osakkuusyritykset, joissa HOK- Elannolla on merkittävä, vähintään 20 %:n omistusosuus ja äänivalta. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yritykset konsernin omistusosuuksineen on esitetty taseen vastaavien liitetiedoissa. Vuoden 2013 aikana Helsingin Osuuskauppa Elanto osti Oy Center-Inn Ab:n sekä Kiinteistö Oy Hyrylän Portin koko osakekannan ja perusti Kiinteistö Oy Vantaan Porttipuisto -nimisen yhtiön. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernin sisäinen osakeomistus on tilinpäätöksessä eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan, jolloin tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu hankintahetken omia pääomia vastaan. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua uutta omaisuutta vastaavan oman pääoman ero on valtaosin kohdistettu rakennuksiin ja maa-alueisiin. Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat ja -passiivat poistetaan/tuloutetaan omaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta ja oman pääoman muutoksesta on esitetty omana eränään. Konsernin 27 osakkuusyhtiöstä merkittävimmät ovat Kiinteistö Oy Vantaanportin Liikekeskus sekä S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy. Vähemmistöjen osuudet konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta on erotettu ja esitetty erikseen tilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on eliminoitu konsernin sisäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako, käyttöomaisuuden sisäiset myyntivoitot sekä keskinäiset saamiset ja velat. Konsernitilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen ei sisälly sisäistä katetta. LASKENNALLISET VEROT HOK-Elanto-konserniin liittyvät laskennalliset verot on kirjattu alla kerrottujen periaatteiden ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallinen verovelka ja -saaminen sisältyy konsernitaseen laskennalliseen verovelkaan ja -saamiseen sekä niiden muutos konsernituloslaskelman laskennallisen verovelan ja -saamisen muutokseen. Varovaisuuden periaatteen mukaisesti konsernitaseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennassa on käytetty eduskunnan hyväksymää ja vahvistettua 20,0 prosentin verokantaa. Erillistilinpäätöksissä esitetyt tilinpäätössiirtojen kertymät on konsernitaseessa jaettu laskennalliseksi verovelaksi ja omaksi pääomaksi ja niiden muutos on esitetty konsernituloslaskelmassa. Verotettavaan tuloon palautettavat poistot (hyllypoistot) on edellä mainittua laskennallista verovelkaa laskettaessa otettu huomioon vähentävänä tekijänä. Konserniyhtiöiden pakollisista varauksista ja vahvistetuista tappioista johtuva laskennallinen verosaaminen on esitetty konsernitaseessa ja sen muutos konsernituloslaskelmassa. Kiinteistötytäryhtiöissä, joissa on vähemmistöomistusta, rakennuksista tehdään pääosassa yhtiöistä tuloksen mukaiset poistot. Konsernitasolla yhtiöistä on kuitenkin kirjattu suunnitelman mukaiset poistot, joihin sisältyviin kertyneisiin lisäpoistoihin 5,1 miljoonaa euroa kohdistuvaa laskennallista verosaamista ei ole otettu huomioon. Konsernin sisäiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ovat pääsääntöisesti syntyneet ennen vuotta 1989, jolloin ko. erät eivät olleet veronalaisia. Siten näiden sisäisten katteiden eliminoinnissa ei ole syntynyt laskennallista verosaamista. Lisäksi konsernissa on osakkeisiin kohdistuva sisäinen myyntivoitto 6,4 milj. euroa, josta laskennallista verosaamista ei ole kirjattu, koska sen realisoituminen ei ole todennäköistä. Osakkeista, maa-alueista ja rakennuksista tehdyistä, mutta verotuksessa vähentämättömistä arvonalennuksista, yhteensä 5,4 milj. euroa (5,5 milj. euroa), ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska sen realisoitumista ei pidetä todennäköisenä. Kohdistetuista konserniaktiivoista ja -passiivoista (yhteensä 6,5 miljoonaa euroa netto) ei ole kirjattu laskennallista veroa, koska syntyneet konserniaktiivat ja -passiivat ovat kokonaisuudessaan kohdistettu liiketoiminnan kannalta keskeisiin rakennuksiin ja maa-alueisiin, joita ei ole tarkoitus luovuttaa konsernin ulkopuolelle. 19 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

20 HOK-ELANTO TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konserni (1000 ) Osuuskauppa (1000 ) TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1. Liikevaihto toimialoittain Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintolaliiketoiminta Polttoneste- ja liikennemyymäläliiketoiminta Muu liiketoiminta ja hallinto Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut liiketoiminnan muut tuotot Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot esitetty kohdassa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Yhteensä Poistojen ja poistoeron muutosten tase-eräkohtainen erittely sisältyy taseen liitetietojen pysyvien vastaavien ja tilinpäätössiirtojen kertymän erittelykohtiin. 6. Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Kiinteistö-, kalusto- ja tarvikekulut Markkinointi-, hallinto- ja muut kulut Yhteensä Toimitilavuokrat on esitetty omana eränä tuloslaskelmassa 7. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Todistukset ja lausunnot 1 1 Muut palkkiot 67 1 Tilintarkastajan palkkiot yhteensä Pakollisten varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Vajaakäytössä oleviin tiloihin kohdistuvat vuokramenojen vähennykset Rakennusten purkukustannusten lisäykset Rakennusten purkukustannusten vähennykset Yhteensä HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_ indd

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot