UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16"

Transkriptio

1 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA hyväksytty kh kv

2 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten Uuraisilla on toimivat peruspalvelut, tasapainoinen talous, menestyvä yrityselämä ja parhaat mahdollisuudet tavoitella onnea Jyvässeudulla. Uuraisten strategian 2016 teemat: Julkiset palvelut Suunnittelu ja Maankäyttö Elinkeinot ja työllisyys Uuraisten kunnan erikoistumisvalinnat: Pienyrittäjyys Ympäristö ja asuminen ELINKEINOPOLITIIKAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 1. Yhteistyö ja verkottuminen Jykes Oy:n palveluiden lisääntyvä käyttö uuraislaisissa yrityksissä Säännöllinen vuorovaikutus yrittäjien, tuottajien, kunnan ja muiden yhteistyötahojen (mm. ELYkeskus, Keski-Suomen Liitto, Finnvera) kanssa Kunnan nettisivujen tehokas hyödyntäminen (nettisivut uusitaan 2013)

3 Toimenpiteet Jykes Oy:n toiminnan tuloksellisuuden arviointi Uuraisten kannalta. Kattava kysely uuraislaisille yrityksille Jykes Oy:n palvelujen käytöstä, hyödystä ja kehittämistarpeista. Kyselyssä hyödynnettävä eri kanavia; sähköposti, mobiili, puhelinhaastattelut otannalla, henkilökoht. käynnit otannalla. Jykes toteuttaa yhteistyössä kunnan kanssa. Tehokas tiedottaminen Jykesin palveluista Jykesin edustajien jalkautuminen yhä enemmän suoraan yrityksiin; säännölliset yrityskäynnit ja kehityskohteiden kirjaaminen tietokantaan jatkotoimia varten Kunta mukana vuoden yrittäjän palkitsemistilaisuudessa Kunta muistaa yrityksiä niiden viettäessä merkkipäivää ja uusien yritysten aloittaessa. Jykes Oy toimittaa tiedot ja kunnasta lähtee kortti/kirje, lyhyt tietopaketti, korkeintaan A4 koko. Kunta järjestää tapaamisia yrittäjien kanssa. Kunta, yrittäjät ja tuottajat huolehtivat yhteistyön lisäämisestä (yhteiset tilaisuudet, messut, markkinointi www-sivut) 2. Julkiset palvelut ja hankinnat Kunta järjestää peruspalvelut joko tuottamalla ne itse tai hankkimalla ulkopuolelta (esim. maankäytön ja rakennusten suunnittelu, rakentaminen urakointina, kunnossapitotyöt osittain, päivähoito osittain ja vanhuspalvelut osittain jne.) Hankintayhteistyötä Jyväskylän hankintakeskuksen ja naapurikuntien kanssa jatketaan. Yhteishankintoja tehdään yhä enenevässä määrin KL-kuntahankintojen kautta. Kunnan hankinnoista vastaavat tuntevat paikkakunnan tuotteet ja palvelut sekä kulloinkin voimassa olevat hankintamenettelyt. Kunnan tarjouspyynnöissä toimitaan lain sallimissa rajoissa siten, että paikalliset yritykset voivat antaa tarjouksensa. Yksityistä päivähoitoa käytetään kunnallisen hoitomuodon rinnalla. Kunnassa on päivitetty 2012 hankintastrategia ja hankintaohjeet. Niiden toimivuutta kunnan elinkeinopolitiikan toteuttajana seurataan. Kunnassa toimiville yrityksille annetaan mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuihin mahdollisimman laajasti. 3. Elinkeinoelämän ja pk-yritystoiminnan kehittäminen Kunta harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa siten, että olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan samalla, kun pyritään luomaan uutta yritystoimintaa. Erityistä painoa asetetaan toimialoille, joiden palveluista on kunnan alueella vajausta. Yrityksia ja työpaikkoja pyritään synnyttämään kunnan kaikkiin osiin. Kunta toimii siten, että yritykset saavat ammattitaitoista työvoimaa.

4 Kunnassa toimitaan niin, että myönteinen ilmapiiri elinkeinopolitiikkaan ja yrittäjyyteen vahvistuu. Kunta on riittävän houkutteleva asuinpaikka yrityksille ja työntekijöille Yritysten tuottavuuden ja työllistämisedellytysten parantaminen Uusien yritysten nettolisäys vuodessa Yritysten sukupolvenvaihdosten oikea-aikainen toteutuminen Paikkakunnan palvelutarjonnan kehittäminen ja monipuolistaminen Metsäenergian hyödyntäminen Turvetuotannon ympäristöystävällinen kehittäminen Paikkakunnan luonnonvarojen hyödyntäminen Lähiruokayrittäjyyden edistäminen Käsityöyrittäjyyden tukeminen Kunta toteuttaa yhteistyötahojen kanssa elinkeinopoliittisia kehittämishankkeita Kunta pystyy tarjoamaan riittävästi tontteja yritystoimintaan kunnallisteknisten valmiuksien ylläpito Kunta rakentaa/rakennuttaa tarvittaessa toimitiloja yrityksille Tehokkaat tietoliikenneyhteydet kunnan kaikissa osissa Etätyön mahdollisuuksien lisääminen Uurainen tunnetaan koko maassa kasvavana ja kehittyvänä kuntana Yrittäjyyskasvatus toteutuu perusopetuksessa Yksityiset palveluiden kehittyminen julkisten palvelujen rinnalla Yritysten tilatarpeen kartoitus ja sen pohjalta toteutussuunnittelu Metsäenergiaan (hakkuutähteet, pienpuu, kannot, järeä/lahovikainen runkopuu) liittyvän kehittämishankkeen käynnistäminen yhteistyössä alan yksityisten toimijoiden ja elinkeinojen kehittäjien kanssa. Yritystonttien ja tarjolla olevien liiketilojen esittely kunnan nettisivuille Kunta on mukana Uuraisten alueelle rakentuvan laajakaistaisen valokuituyhteyden toteutuksessa: Uurainen esille yritysten sijoittumispaikkakuntana, jossa on tarjolla huippunopeat ja ison siirtokapasiteetin valokuituyhteydet. Jyväskylän läheisyydessä Uurainen tarjoaa maaseutumaisen ja kustannuksiltaan edullisen yritys- ja työympäristön IT yrityksille, erilaisille suunnittelutoimistoille, mainostoimistoille yms. Kunta pyrkii nopeuttamaan teiden kunnostuksia vaikuttamalla tahoihin, jotka vastaavat teiden ylläpidosta ja turvallisuudesta Uuraislaisten käsityö- ja lähiruokatoimijoiden toiminnan pienimuotoinen tukeminen Paikkakunnan imagomarkkinointialueena lähinnä Keski-Suomi Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen kouluissa ja lähialueen oppilaitoksissa sekä yrittäjien ja tuottajien vierailut kouluilla/ oppilaiden vierailut yrityksissä ja tiloilla Kaavoituksen ja kunnallistekniikan ajantasainen ylläpito kunnan eri osissa Nuorten yhteiskuntatakuun tehokas hyödyntäminen ja kesätyöllistämisen tukeminen Jykesin sijoittumispalveluiden aktiivinen hyödyntäminen

5 4. Elinkeinotuet Yritykset ja yrittäjiksi aikovat tuntevat eri tahojen tarjoamat rahoitusmahdollisuudet ja elinkeinopoliittiset tuet (esim. yrityspalvelukeskus Luotsin asiantuntemus) Kunta panostaa yritystoiminnan edistämiseen tarjoamalla kohtuuhintaisia ja riittävänkokoisia tontteja eri osissa kuntaa. Kunta järjestää palveluja sekä mahdollisuuksien mukaan asuntoja ja koulutuspalveluja. Maksujen ja verojen tason pitäminen kohtuullisena. Kunta voi tapauskohtaisesti tukea toimitilojen hankinnassa rakentamalla, vuokraamalla tai osallistumalla rahoituksen järjestämiseen eri tavoin. Ensisijaisesti yritysten taloudelliset tuet myönnetään Jykes Oy:n, JyväsRiihen, Yrityspalvelukeskus Luotsin, Keski-Suomen ELYkeskuksen ja muiden tahojen toimesta. Kunta on mukana yritysten kehittämishankkeissa kuntarahoitusosuuksin (esim. JyväsRiihen kautta) 5. Elinkeinopolitiikan resurssit Jykes Oy:n ja JyväsRiihen henkilö-, yhteys-, osaamis-, tiedotus-, sijoittumispalvelujen ja taloudellisten resurssien tehokas hyödyntäminen. Maankäytön suunnittelussa elinkeinoelämän tarpeiden huomioon ottaminen Kunnan päätöksenteon nopeuden, päätösten selkeyden ja toiminnan palveluhenkisyyden turvaaminen. Tehokas tiedottaminen elinkeino-ohjelmasta sen valmistuttua Elinkeino-ohjelman toteutumisen seuranta yhteistyötahojen kanssa Resurssien kohdentaminen harkitaan vuosittain Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden perehdyttäminen elinkeinopolitiikkaan, hankintoihin ja yrittäjyyteen. 6. Yrittäjyysvaikutusten arviointi Tavoite: Kunnan päätöksenteossa kaikilla tasoilla, kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa, lautakunnissa sekä viranhaltijatasolla tehdään yritysvaikutusten arviointi (yrva) aina, kun päätöksellä on vaikutusta elinkeinoihin ja yrittäjyyteen. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon päätösten sisällössä ja täytäntöönpanossa. Liitteet: - tilastot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma

Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupungin elinkeino-ohjelma Naantalin kaupunki Elinkeino-ohjelma 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA

LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA LUONNOS 7.10.2013 NAANTALIN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA ELINKEINO-OHJELMA 2 1. Johdanto Kaupunki harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa tavoitteenaan luoda Naantalissa toimiville ja toimintaansa laajentaville

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015

Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 Kv 10/1.9.2014 76 Dnro:985/14.00.01/2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 1.9.2014 Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015 1 Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014

KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 1 LUONNOS KERAVAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2014 KERAVAN KAUPUNKI Keskushallinto 05.02.2014 2 Sisällysluettelo 1. Keravan kaupungin visio 3 2. Elinkeino-ohjelman tavoitteet 3 3. Elinkeinojen nykytilan

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016

AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 AKAAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2016 Kaupunginhallitus 18.6.2013 Valtuusto 19.6.2013 2 Aktiivinen Akaa hyvien yhteyksien ja viihtyisän asumisen kaupunki Kasvava Akaan kaupunki sijaitsee pääväylien varrella Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätiedot

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma

Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma Käsittelyt: Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 28.5.2013, aloituskeskustelu 3 Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta 25.9.2013,

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2014-2015

TEUVAN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2014-2015 TEUVAN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2014-2015 Kvalt 16.6.2014 35 - 2 - VISIO TEUVA 2020 Teuvalla on toimivat lähipalvelut ja vireä elinkeinoelämä. Täällä on hyvä asua ja yrittää. Yhteisöllisyyttä ja juuriamme

Lisätiedot

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia

2012-2016. Lempäälän. ELINKEINOstrategia 2012-2016 Lempäälän ELINKEINOstrategia Kuvat: Lempäälän kunta Arkkitehdit Tommila Oy John Foxx Images Johdanto Lempäälässä on monipuolinen elinkeinorakenne sekä runsaat palvelut. Kunnan sijainti Tampereen

Lisätiedot

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Isonkyrön kunta Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa... 4 Kuntatalous... 4 Kuntien verotulot 2014 2015... 5 Valtionosuudet... 7 Isonkyrön kunnan kehitys...

Lisätiedot

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa)

Lapuan elinkeinostrategian 2014 2017 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Lapuan elinkeinostrategian 2014 toimintasuunnitelma (tarkistetaan vuosittain lokakuussa) Kaikissa hallintokunnissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointilomakkeet, punaisella tärkeimmiksi arvioidut

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot